BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN KEBERSIHAN DAN KECERIAAN KELAS 2013

JUMLAH MARKAH 100 ASPEK UTAMA A: PERABOT KELAS KIPAS & LAMPU TANDA NAMA B: KEBERSIHAN DINDING DALAM & LUAR KELAS PINTU & BINGKAI C: KECERIAAN HIASAN AM KELAS SUDUT AKADEMIK LANGSIR TINGKAP & PINTU D. SUDUT MAKLUMAT JADUAL WAKTU JADUAL TUGAS E: MOTTO/VISI/MISI VISI, MISI & OBJEKTIF SEKOLAH 5

KORIDOR

TINGKAP

ASPEK KHUSUS

KELAS/MARKAH 1 INOVATIF 1 KREATIF 1 DINAMIK 1 PROGRESIF 1 OPTIMIS 1 BESTARI 1 ILTIZAM 2 INOVATIF 2 KREATIF 2 DINAMIK 2 PROGRESIF 2 OPTIMIS 2 BESTARI 2 ILTIZAM 3 ELITE 3 INOVATIF 3 KREATIF 3 DINAMIK 3 PROGRESIF 3 OPTIMIS 3 BESTARI Disediakan Oleh:Tandatangan Nama Guru Bertugas Tarikh

5

5

5

2

3

5

5

3

3

10

5

5

5

10

5

5

5

3

3

Disahkan Oleh:: : : Juruaudit 1 :_____________________________ Juruaudit 2 :_____________________________

PIAGAM KELAS 3

CARTA ORGANISASI SURAT SIARAN SEKOLAH

MOTTO KELAS

PAPAN TULIS

SUSUN ATUR

MEJA GURU

ALAS MEJA

LANTAI

BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN KEBERSIHAN DAN KECERIAAN KELAS 2013
ASPEK UTAMA A: PERABOT KELAS B: KEBERSIHAN C: KECERIAAN LANGSIR TINGKAP & PINTU D. SUDUT MAKLUMAT CARTA ORGANISASI SUDUT AKADEMIK E: MOTTO/VISI/MISI VISI, MISI & OBJEKTIF SEKOLAH 5 JUMLAH MARKAH 100

DINDING DALAM & LUAR KELAS

HIASAN AM KELAS

PINTU & BINGKAI

JADUAL WAKTU

KIPAS & LAMPU

JADUAL TUGAS

KELAS/MARKAH 4 INOVATIF 4 KREATIF 4 DINAMIK 4 GEMILANG 4 OPTIMIS 4 MPV 5 INOVATIF 5 KREATIF 5 DINAMIK 5 GEMILANG 5 OPTIMIS 5 MPV

5

5

5

2

3

5

5

3

3

10

5

5

MEJA GURU

ALAS MEJA

ASPEK KHUSUS

5

10

5

5

5

3

3

Disediakan Oleh:Tandatangan Nama Guru Bertugas Tarikh : : :

Disahkan Oleh:Juruaudit 1 :_____________________________ Juruaudit 2 :_____________________________

PIAGAM KELAS 3

SURAT SIARAN SEKOLAH

TANDA NAMA

MOTTO KELAS

PAPAN TULIS

SUSUN ATUR

KORIDOR

TINGKAP

LANTAI