An Mga Martir Padayon nga Anhi Pa ha Aton

nga ginmad-an.

Pero, inagaw han akon pangulaw

Maghimaya ka, Gloria July 4, 2008 by sidaykultura Ni Fhen Maghimaya ka, Gloria napupuno ka hin kwarta an Burukrata ug Trapo aada ha imo luyo gindadayaw ka labi nira ‘tanan ngan gindadayaw man an karikuhan han kapurupod-an.

an mga agi han adlaw nga nakada ha imo panit (nga sugad-sugad hin kokwa an kolor). Ha imo agtang nga nagpapapamahuray hin balhas nakada an mga bagis-bagis, siguro talaan han mga dalan han kinabuhi nga imo gintrinaysikolan.

Santita Gloria, Iroy han panmatay ug panlimbong, ig-ampo mo an im’ mga sala ug utang ha katawhan Pilipinhon niyan ug ha oras ha pagsirotan ha imo. Amen.

Ha imo butkon nagataw an kaugatan nga daw mga uga nga baging han dalakit ha kada pangungusog han imo mga tiil ha pidalan. Pumidal ka hin duha kagatos napulo kag unom

An Paragsikad-sikad nga akon sinakyan February 22, 2008 by sidaykultura Ni Voltaire Oyzon Han aton paglarga dayon nga dinugsang an akon irong han imo alimyon, maaslomay daw lakob/arinola

tikang ha tulay han Himanglos pakadto ha paradahan. Tag-tres pesos an pasahe tikang bisan-diin tubtob bisan-diin sakob hinin bungto. Tinagan ta ikaw hin singko. Han imo paglarga balon ko ha ak’ hunahuna an imo alimyon.

Pero, diri la gihapon ako sigurado kun an tanan nga imo kusog nabaydan ko.

Ni Elisa Badilla Enage Waray kamurayawan an aton nasyon. Dinhi, didto samok ug demonstrasyon. Ano ba an makukuha nga kabubuwason Kon kita magpapasuson-suson. [sic]

An Baha tikang ha Kinakalbo nga Kababwakan February 22, 2008 by sidaykultura Ni Fhen Hiton nga lawud ha im’ bato nga pader linalapdosan gikan pa it’ didto ha am’ kababwakan. Pagdurudisgusto aton na hingalimtan, Pagpauswag lugod aton pagburubligan; Kay san-o pa man naton maangbitan An hinihingyap ta nga kahimyangan? Kon aton pagsiudgon an kasamokan, Pirdi an ekonomiya, pirdi an edukasyon. Ano an ipaparayaw han masunod henerasyon? Puros man la kita pagsiguro han kalugaringon. Hinumdomi ta an aton makagarahom Nga asya an naghatag kinabuhi naton; Unina buwas kalit ka la kukuhaon Waray madadara, waray mababalon.

Tarahiti han nagdudulom nga kalarakan hinay-hinay, mahilom nga sinusudlan pinupon-an an hilabaay manipis nga salog nam’ gab-i ug adlaw man. hasta napuno, nagsulwak, sumulong ngan ako nadara, nahiupod, usa nga baha –

Hamorawon: An Burabod An pinakamahilom ug pinakamahinay asay an marumpag madistrungka han im’ pader, maypoder, bis’ diri mo man karuyag hul-os nga hahangkopon, han lawud daw balud, namon… han Kinabuhi November 3, 2007 by sidaykultura Ni Jovy Madeja Sapa nga sinuligan Pasyadahan han ngatanan Langit han kabataan Kinabuhi han katawhan.

Tilamsik han gugma ni Maria Kauswagan February 21, 2008 by sidaykultura Dugang han kinabuhi niya

Hurak dayon ha simbahan Mensahe hul-os kamurayawan. Himugso han Borongan Hamorawon testigo han tikang Ciudad nga Borongan ha ngaran Klaro nga kinabuhi nadum-itan. Kabataan ha kaagahon Panginyupo han Hamorawon Borongan hatag pag-igul Kabubwason klaro iduduhol.