P. 1
DISIPAREA ENERGIEI SEISMICE ÎN STRUCTURILE IZOLATE SEISMIC FOLOSIND AMORTIZORI HISTERETICI

DISIPAREA ENERGIEI SEISMICE ÎN STRUCTURILE IZOLATE SEISMIC FOLOSIND AMORTIZORI HISTERETICI

|Views: 66|Likes:
Published by gabriel_cuba83
Amortizori histeretici
Amortizori histeretici

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: gabriel_cuba83 on Apr 18, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/06/2014

pdf

text

original

DISIPAREA ENERGIEI SEISMICE ÎN STRUCTURILE IZOLATE

SEISMIC FOLOSIND AMORTIZORI HISTERETICI
SEISMIC ENERGY DISSIPATION IN ISOLATED STRUCTURES USING
HYSTERETIC DAMPERS
Gabriel DĂNILĂ
1


Rezumat: Izolarea seismică este un concept inovativ care și-a dovedit eficiența, însă rămane un
procedeu folosit rar datorită costurilor ridicate. Articolul prezintă un studiu asupra amortizorilor
histeretici care pot fi folosiți împreună cu izolatorii pentru realizarea sistemelor de izolare cu
costuri reduse. Sunt prezentate descrieri generale, modele de comportare histeretică și exemple de
utilizare.
Cuvinte cheie: amortizare, amortizor din oțel, amortizor din plumb, model histeretic.
Abstract: Seismic isolation is an innovative concept, which has proven its efficiency, but it remains
a rarely used procedure because of the high costs. The paper presents a study on hysteretic
dampers that can be used with isolators in order to achieve the low-cost isolation systems. There
are presented general descriptions, hysteretic models and usage examples.
Keywords: damping, steel damper, lead damper, hysteretic model.
1. Introduction
Răspunsul amortizorilor histeretici este independent de nivelul de încărcare, el depinde numai de
deplasarea amortizorului. Amortizorii histeretici sunt de două tipuri: cu metale ductile sau pe bază de
frecare. Aceștia sunt proiectați să nu curgă, respectiv să nu lunece, la acțiunea vântului.
Disiparea energiei seismice, în cazul amortizorilor histeretici, are loc prin deformarea postelastică a
amortizorului. Amortizorii cu frecare funcționează pe principiul transformării energiei în căldură datorită
frecării ce se produce între două materiale. Aceștia au fost proiectați plecând de la ideea sistemelor de
frânare de la automobile [1].
2. Amortizori din plumb
Amortizorii din plumb sunt realizați din plumb de puritate 99.99%, având rigiditate inițială foarte
mare. Printre avantajele acestui tip de amortizor se pot enumera: rigiditate inițială foarte mare pentru a
prelua încărcările date de acțiunea vântului, curbă histeretică stabilă pentru un număr mare de cicluri de
încărcare-descărcare, pot fi inspectați și înlocuiți foarte ușor în urma unui cutremur, nu are probleme
legate de coroziunea materialului, nu are probleme legate de îmbătrânirea materialului, comportare
similară la încărcări orizontale pe toate direcțiile orizontale, cost redus.


1
Drd. ing. Universitatea Tehnică de Construcții București (Doctoral Student, Technical University of Civil
Engineering), Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole (Faculty of Civil, Industrial and Agricultural
Constructions), e-mail: gabriel.danila@ymail.com
Referent de specialitate: Prof. univ. dr. ing. Dan Lungu, Universitatea Tehnică de Construcții București (Prof. PhD
Eng. Dan Lungu, Technical University of Civil Engineering), Departamentul de Construcții de Beton Armat
(Department of Reinforced Concrete Buildings).
Dezavantajele acestui tip de amortizor sunt: forță de curgere mică și amortizare modestă. Pentru a depăși
aceste dezavantaje, amortizorii din plumb se folosesc de obicei împreună cu amortizorii din oțel care
posedă o forță de curgere relativ mare, dar au rigiditate inițială mică [2].

Fig. 2.1 – Amortizor din plumb [2]
În Japonia sunt folosite două tipuri de amortizori din plumb : U-180 cu deplasarea orizontală
maximă estimată de 600mm și U-2426 cu deplasarea orizontală maximă estimată de 800mm. În fig. 2.2
sunt date caracteristicile amortizorului din plumb tip U-180, iar în fig. 2.3 sunt date caracteristicile
amortizorului din plumb tip U-2426, care pot fi introduse în calculul pentru dimensionarea sistemului de
izolare.

Fig. 2.2 – Amortizor U-180 [3]
Forța de curgere: F
y
= 90kN
Rigiditatea elastică: k
e
= 12000kN/m
Deplasarea la curgere: D
y
= 0.0075m
Deplasarea maximă: D
max
= 0.60m
Fig. 2.3 – Amortizor U-2426 [3]
Forța de curgere: F
y
= 225kN
Rigiditatea elastică: k
e
= 30000kN/m
Deplasarea la curgere: D
y
= 0.0075m
Deplasarea maximă: D
max
= 0.80m
2.1. Relații de calcul pentru amortizorii din plumb
Modelul biliniar folosit pentru a exprima relația între forța și deplasarea laterală este un model elasto-
plastic și poate fi definit prin trei parametri: forța de curgere F
y
, rigiditatea elastică k
e
și deplasarea
maximă D
max
.

Fig. 2.4 – Modelul biliniar al amortizorului din plumb

Rigiditatea elastică și forța de curgere pentru amortizorii din plumb se obțin experimental.
Deplasarea maximă D
max,
din fig. 2.4, poate fi considerată ca fiind deplasarea corespunzătoare
cutremurului de proiectare D
D
, sau deplasarea corespunzătoare cutremurului maxim considerat pe
amplasament D
M
.
Amortizarea efectivă a amortizorului ξ
eff
, se determină folosind relația:
( )
( )
( )
max max
2
max max
max max
4
1 1 2
1
4 4
2
y y y y
d
eff
s e y str
e y iz
F D D F D D
E
E k D D k D
k D k D D
ç
t t t
· ÷ · ÷
= · = · = ·
· · + ·
· + ·
(2.1)
unde: E
d
este energia disipată de amortizori, E
s
este energia potențială de deformație elastică a sistemului
de izolare și k
iz
este rigiditatea dispozitivelor de izolare folosite împreună cu amortizorii din plumb.
2.2. Exemplu de utilizare a amortizorilor din plumb
În orașul Yokohama din Japonia a început în anul 2000 construcția a trei turnuri având structura
de rezistență din beton armat cu destinația de clădiri rezidențiale. Clădirile MM Towers au o înălțime
supraterană de 99,8m, cu 30 de etaje supraterane și un subsol. Aria fiecărui etaj este de 116,22m
2
.
Pentru protecția seismică a acestor clădiri s-a utilizat metoda izolării bazei cu un sistem de izolare hibrid,
compus din 28 de izolatori elastomerici cu amortizare mică având un diametru de 1500mm, 15 amortizori
din oțel și 44 amortizori din plumb pentru o clădire. Proiectul a fost realizat de compania Mitsubishi Jisho
Sekkei Inc.


a)

b)

c)
Fig. 2.5 – MM Towers din Yokohama, Japonia: a) Vedere generală, b) Amortizori din plumb și izolatori,
c) Amortizori din oțel și izolatori [4].
3. Amortizori din oțel
Amortizorii din oțel folosiți pentru izolarea seismică a bazei sunt utilizați pe scară largă în
Japonia, datorită eficienței lor la disiparea energiei și prețului scăzut. Principalii producători de amortizori
din oțel sunt: Sumitomo Metal Industries, Tomoe Corporation și Nippon Steel Corporation.
a)
b)
Fig. 3.1 – Amortizori din oțel a) Amortizor în formă de spirală [4], b) Amortizor în formă de U [5]
Printre avantajele acestui tip de amortizor se pot enumera: rezistență la curgere relativ mare, curbă
histeretică stabilă pentru un număr mare de cicluri de încărcare-descărcare, pot fi inspectați și înlocuiți
foarte ușor în urma unui cutremur, fără probleme legate de îmbătrânirea materialului, comportare similară
la încărcări orizontale pe toate direcțiile orizontale, cost redus, caracteristicile lui nu depind de fecvență
sau temperatură.
Principalul dezavantaj al amortizorilor de oțel ar fi rigiditatea inițială scăzută.
Caracteristicile amortizorilor din oțel în formă de spirală, utilizati în Japonia, care sunt folosite la
calculul sistemului de izolare, sunt date în Tabelul 3-1. Acești amortizori sunt compuși din 4 tije de oțel în
formă de spirală și plăci de bază.
Tabelul 3.1
Caracteristici amortizori în formă de spirală [6]
Amortizor
Diametru
tijă de oțel
[mm]
Raza
spiralei
[mm]
Placă de
bază
Forță de
curgere
Fy [kN]
Rigiditatea
elastică ke
[kN/m]
Rigiditatea
postelastică
kp [kN/m]
Deplasarea
maximă
[mm]
TSDφ70R265
70 265
Simplă
265 7845 255 550
TSDφ70R265W Dublă
TSDφ90R365
90 365
Simplă
392 9316 255 700
TSDφ90R365W Dublă
Caracteristicile amortizorilor din oțel în formă de U, utilizați în Japonia, care sunt folosite la calculul
sistemului de izolare, sunt date în Tabelul 3-2. Acești amortizori sunt compuși din 4, 6 sau 8 tije de oțel în
formă de U și plăci de bază.

a) b) c)
Fig. 3.2 – Amortizori din oțel în formă de U: a) Amortizor cu 4 tije, b) Amortizor cu 6 tije,
c) Amortizor cu 8 tije [7]
Tabelul 3.2
Caracteristici amortizori în formă de U [6]
Amortizor
Numărul
de tije
Grosime
tijă
[mm]
Forță de
curgere
Fy [kN]
Rigiditatea
elastică ke
[kN/m]
Rigiditatea
postelastică
kp [kN/m]
Deplasarea
la curgere
D
y
[mm]
Înălțime
[mm]
Deplasarea
maximă
[mm]
TSUD40x4 4 28 112 5920 100 18.9 400 550
TSUD40x6 6 28 168 8880 150 18.9 400 550
TSUD40x8 8 28 224 1180 200 18.9 400 550
TSUD45x4 4 36 184 7600 128 24.2 450 650
TSUD45x6 6 36 276 11400 192 24.2 450 650
TSUD45x8 8 36 368 15200 256 24.2 450 650
TSUD50x4 4 40 232 8320 144 27.9 500 750
TSUD50x6 6 40 348 12500 216 27.9 500 750
TSUD50x8 8 40 464 16600 288 27.9 500 750
TSUD55x4 4 45 304 9600 160 31.7 550 850
TSUD55x6 6 45 456 14400 240 31.7 550 850
TSUD55x8 8 45 608 19200 320 31.7 550 850
TSUD60x4 4 55 432 11600 196 37.2 600 1000

3.1. Relații de calcul pentru amortizorii din oțel
Modelul biliniar folosit pentru a exprima relația între forța și deplasarea laterală este un model cu
consolidare, definit de cinci parametri: forța de curgere F
y
, deplasarea la curgere D
y
, rigiditatea elastică k
e
,
rigiditatea postelastică k
p
și deplasarea maximă D
max
.

Fig. 3.3 – Modelul biliniar al amortizorului din oțel
Deplasarea maximă D
max,
din fig. 3.3, poate fi considerată ca fiind deplasarea corespunzătoare
cutremurului de proiectare D
D
, sau deplasarea corespunzătoare cutremurului maxim considerat pe
amplasament D
M
.
Rezistența caracteristică Q
,
a amortizorului din oțel poate fi evaluată folosind relația:
y p y
Q F k D = ÷ ·
Amortizarea efectivă a amortizorului ξ
eff
, se determină folosind relația:
( )
( )
( )
max max
2
max max
max max
4
1 1 2
1
4 4
2
y y
d
eff
s e y str
e y iz
Q D D Q D D
E
E k D D k D
k D k D D
ç
t t t
· ÷ · ÷
= · = · = ·
· · + ·
· + ·
(3.1)
unde: E
d
este energia disipată de amortizori, E
s
este energia potențială de deformație elastică a
sistemului de izolare și k
iz
este rigiditatea dispozitivelor de izolare folosite împreună cu amortizorii din
oțel.
3.2. Exemplu de utilizare a izolatorilor elastomerici cu miez de plumb
În orașul Inagi din Japonia a fost finalizată în anul 1998 construcția spitalului Inagi având
structura de rezistență din beton armat cu șase niveluri supraterane și un subsol. Spitalul are o înălțime
supraterană de 35,8m și o suprafață totală de 18518m
2
.
Pentru protecția seismică a acestei clădiri s-a utilizat metoda izolării bazei cu un sistem de izolare hibrid,
compus din 84 de izolatori elastomerici cu miez de plumb și 42 de amortizori din oțel. Pentru proiectarea
izolatorilor elastomerici cu miez de plumb s-a considerat rezistența la compresiune maximă de 15N/mm
2
,
iar la întindere de 1N/mm
2
. Proiectul de rezistență a fost realizat de compania Tokyo-Kenchiku Structural
Engineers, iar proiectul de arhitectură, de compania Kyodo Architects&Associates.
a) b)
Fig. 4.9 – Spitalul Inagi, Japonia: a) Vedere generală [8], b) Amortizor din oțel [9]
4. Amortizori cu frecare uniaxială
Realizat de compania Sumitomo Metal Industries din Japonia, acest amortizor necesită o
proiectare mai sofisticată. Resortul interior precomprimat exercită o forță, care este convertită prin
acțiunea panelor interioare și exterioare într-o forță perpendiculară pe pernițele de frecare. Aceste pernițe
de frecare sunt realizate dintr-un aliaj de cupru ce conține plombe de grafit inserate, care asigură o
suprafață lubrificată. Suprafața lubrificată ajută la menținerea unui coeficient de frecare constant între
pernițele de frecare și suprafața interioară a carcasei de oțel inoxidabil și o funcționare silențioasă [10],
[11], [12].
Inițial, acest amortizor a fost folosit ca absorbitor de șocuri la vagoanele de cale ferată, extinzându-și
aplicabilitatea și la structurile pentru construcții [13].Fig. 4.1 – Amortizor cu frecare uniaxială [10]
Aiken și Kelly (1990) au arătat că răspunsul acestui tip de disipator este extrem de stabil. Mai mult,
efectul încărcării, frecvenței, amplitudinii, numărului de cicluri și al temperaturii este nesemnificativ.
Reducerea deplasărilor depinde de valoarea mărimii deplasării terenului în timpul acțiunii seismice,
deoarece acești amortizori nu se activează sau nu disipă energie pentru forțe mai mici decât pragul
stabilit. Amplasarea acestui tip de amortizor în structură nu influențează semnificativ mărimea forței
tăietoare de bază [10].

Resort Pană exterioară
Pană interioară
Perniță de frecare
Cilindru exterior
4.1. Relații de calcul pentru amortizorii cu frecare uniaxială
Modelul biliniar folosit pentru a exprima relația între forța și deplasarea laterală, poate fi definit prin
doi parametri: forța de frecare F
f
și deplasarea maximă D
max
.

Fig. 4.2 – Relația forță-deplasare pentru amortizorii cu frecare uniaxială
Forța de frecare F
f,
a amortizorului se determină cu relația:
f f
F N µ = · (4.1)
unde: µ
f
este coeficientul de frecare și N este forța normală pe suprafața de lunecare.
Deplasarea maximă D
max,
din fig. 4.2, poate fi considerată ca fiind deplasarea corespunzătoare
cutremurului de proiectare D
D
, sau deplasarea corespunzătoare cutremurului maxim considerat pe
amplasament D
M
.
Rigiditatea efectivă a amortizorului k
ef
, se determină folosind relația:
f f
ef
F N
k
D D
µ ·
= = (4.2)
Amortizarea efectivă a amortizorului ξ
eff
, se determină folosind relația:
( )
max
2 2
max
max max
4
1 1 2
1
4 4
2
f f
d
eff
s f str
ef str
F D F
E
E F k D
k D k D
ç
t t t
·
= · = · = ·
+ ·
· + ·
(4.3)
unde: E
d
este energia disipată de amortizori, E
s
este energia potențială de deformație elastică a
amortizorului și a structurii și k
str
este rigiditatea structurii (sau rigiditatea izolatorilor-când amortizorii
sunt folosiți pentru izolarea seismică a structurii).
Când 0
str
k ÷ , atunci amortizarea efectivă tinde către valoarea maximă π/2.
Energia disipată de un amortizor, depinde de forța dezvoltată în acesta și de deplasarea relativă a
capetelor amortizorului. Dacă forța indusă în amortizor este influențată de caracteristicile acestuia,
deplasarea relativă a capetelor amortizorului este influențată de amplasarea acestuia în structură [1].
4.2. Exemplu de utilizare a amortizorilor cu frecare uniaxială
Amortizorii cu frecare Sumitomo au fost folosiți la trei clădiri din Japonia.
Prima, este clădirea de birouri Sonic din orașul Omiya, construită în 1988, având structura de rezistență în
cadre de oțel cu un regim de înălțime de 31 de etaje. Au fost utilizați 8 amortizori cu o forță de frecare de
100kN la fiecare etaj pentru a reduce efectul vibrațiilor datorate activităților umane și cutremurelor de
mică intensitate [12].
Cea de-a doua clădire este Asahi Beer Azumabashi din Tokio a cărei construcție a fost finalizată în anul
1989. Clădirea are 22 de etaje cu structura de rezistență formată din cadre metalice contravântuite, unde s-
au folosit 4 amortizori pe etaj, cu o forță de curgere de 100kN având același scop precum la clădirea de
birouri Sonic, de a reduce efectul vibrațiilor realizate de activitățile umane și cutremurelor de mică
intensitate [12].
Cea de-a treia clădire unde s-au folosit amortizorii cu frecare Sumitomo, este o clădire de 6 etaje din
beton armat situată în Tokio. În acest caz, amortizorii Sumitomo au fost folosiți ca parte a sistemului de
izolare seismică [12].
5. Amortizori tip legatura disipatoare de energie prin frecare
Realizat de compania Flour Daniel, Inc. acest amortizor este aproximativ similar cu cel realizat
de compania Sumitomo, deoarece are încorporat într-un cilindru de oțel, un resort și pane [11], [12].
Acest amortizor are câteva trăsături noi care produc caracteristici de răspuns foarte diferite [10], [11],
[12].

Fig. 5.1 – Amortizor tip legătură disipatoare de energie prin frecare [10].
Acest dispozitiv folosește pane de frecare din oțel și bronz pentru a transforma forța axială din resort în
presiune normală pe pereții cilindrului. Astfel, suprafața de frecare este creată la interfața dintre panele
din bronz și cilindrul de oțel. În interiorul cilindrului sunt instalați opritori pentru a asigura intervalul de
mișcare al disipatorului în compresiune și în întindere [11], [12]. Dispozitivul are două calități, care îl
diferențiază de celelalte: capacitate de autocentrare ridicată și directa proporționalitate între forța de
frecare și deplasare.
Acest amortizor este singurul dispozitiv cu frecare, care generează o curbă histeretică diferită de
dreptunghi și o forță de frecare proporțională cu deplasarea. Spre deosebire de alte dispozitive cu frecare,
care au o curbă histeretică dreptunghiulară, acest amortizor este activat chiar și la acțiuni de mică
intensitate [13].
Lungimea resortului interior poate fi ajustată în timpul funcționării amortizorului, realizând o forță de
frecare variabilă [10], [11], [12].
5.1. Relații de calcul pentru amortizorii tip legatura disipatoare de energie prin frecare
Modelul biliniar folosit pentru a exprima relația între forța și deplasarea laterală, depinde de forța
de pretensionare din resort și de mărimea spațiului de deplasare. Astfel, se disting trei cazuri posibile:


Curba histeretică din Fig. 5.2a
reprezintă răspunsul obținut pentru
o forță de pretensionare zero a
resortului și spațiul de deplasare
zero. Forma triunghiulară a buclei
histeretice indică o forță de frecare
proporțională cu deplasarea
dispozitivului [12].


a)


Curba histeretică din Fig. 5.2b
reprezintă răspunsul obținut pentru o
forță de pretensionare diferită de zero a
resortului și spațiul de deplasare foarte
mare. Dispozitivul funcționează ca un
amortizor cu frecare standard [12].

b)

Curba histeretică din Fig. 5.2c
reprezintă răspunsul obținut pentru o
forță de pretensionare diferită de zero a
resortului și spațiul de deplasare zero
[12].

c)
Fig. 5.2 – Relația forță-deplasare pentru amortizorii tip legatură disipatoare de energie prin frecare
Forța de frecare F
f,
a amortizorului se determină cu relația:
( )
f f
F N D µ = · (5.1)
unde: µ
f
este coeficientul de frecare și N(D) este forța normală pe suprafața de lunecare dependentă de
deplasare.
Deplasarea maximă D
max,
din fig 5.2, poate fi considerată ca fiind deplasarea corespunzătoare
cutremurului de proiectare D
D
, sau deplasarea corespunzătoare cutremurului maxim considerat pe
amplasament D
M
.
6. Concluzii
Articolul prezintă o descriere a amortizorilor histeretici (amortizori cu metale ductile si amortizori
cu frecare), relaţii de calcul care pot fi folosite la determinarea modelului histeretic necesar pentru
modelarea amortizorilor în diferite programe de calcul, pecum şi câte un exemplu de utilizare pentru
fiecare amortizor în parte. Amortizorii histeretici prezintă interes datorită performanțelor sporite de
disipare a energiei seismice și costului redus în comparație cu alte dispozitive disipatoare de energie.
Bibliografie

[1] Cheșcă, A-B., Utilizarea amortizorilor la realizarea construcțiilor și consolidarea structurilor existente din
zone seismice, Teză de doctorat, București, 2011.
[2] Nakashima, M., Pan, P., Zamfirescu, D., Weitzmann, R., Post-Kobe Approach for Design and Construction of
Base-Isolation Buildings, Journal of Japan Association for Earthquake Engineering, Tokio, 2004.
[3] Lead dampers, http://www.sumitomo-siporex.co.jp/product/seismically/product/lead _damper.html, 20.03.2012.
[4] Kani, N., Nishikawa, T., Recent Trends of Seismically Isolated Structures in Japan,
http://www.jnes.go.jp/seismic-symposium10/presentationdata/7_ws2/WS2-05.pdf, 23.02.2012.
[5] Nippon Steel Corporation, http://www.nsc.co.jp/en/product/kind/process/damper. html, 25.02.2012.
[6] Steel dampers, http://www.tomoe-corporation.co.jp/gijutu/bosai/m04.html, 21.03. 2012.
[7] U Steel dampers http://www.sumitomo-siporex.co.jp/product/seismically/product/u_ damper.html, 21.03.2012
[8] Inagi Municipal Hospital in Inagi-City, http://www.geolocation.ws/v/W/File:Inagi%
20Municipal%20Hospital%20in%20May%202009.jpg/-/en?mobile=1, 15.03.2012
[9] Inagi Fire Station, Library & Hospital, http://vera-japan.blogspot.com/2007/10/ inagi-fire-station-library-
hospital.html, 15.03.2012
[10] Marko, J., Influence of Damping Systems on Building Structures Subjected to Seismic Effects, PhD Thesis,
Brisbane, 2006.
[11] Vezina, S., Pall, R.T., Seismic Retrofit of MUCTC Building using Friction Dampers, Palais des Congres,
Montreal, Proceedings of 13
th
World Conference on Earthquake Engineering, Vancouver, 2004.
[12] Soong, T. T., Dargush, G. F., Passive Energy Dissipation Systems in Structural Engineering, Ed. John Wiley &
Sons, Chichester, New York, Brisbane, Toronto, Singapore 1997.
[13] Sadek, F., Mohraz, B., Taylor W. A., Chung M.R., Passive Energy Dissipation Devices for Seismic
Applications, United States Department of Commerce Technology Administration. National Institute of
Standards and Technology, Gaithersburg, 1996.
[14] Lungu, D., Vacareanu, R., Aldea, A., Arion, C., Advanced Structural Analysis, Ed. Conspress, Bucuresti, 2000.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->