UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

Penghayatan Karya Agung Melayu
(KRB3063)
Penulis: Dr. Seri Lanang Jaya bin Hj Rohani Prof. Madya Dr. Abd. Rahman bin Napiah (Mana Sikana) Dr. Hj. Mohd. Rashid bin Md. Idris Dr. Hj. Naffi Mat

PUSAT PENDIDIKAN LUAR 2013

Penghayatan Karya Agung Melayu 1

UNIT 1 PENGENALAN KARYA AGUNG MELAYU

HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir unit ini anda dapat: 1) 2) 3) 4) Menjelaskan takrifan karya agung Melayu, Mengklasifikasikan unsur-unsur dalam karya Melayu terpilih mengikut ciri-ciri umum karya agung Melayu, Mengenal pasti faktor-faktor yang memungkinkan kehadiran karya agung dalam dunia persuratan Melayu, Memahami hubungan karya agung Melayu dengan kebijaksanaan akal budi orang-orang Melayu.

PENDAHULUAN Unit ini memberi gambaran awal tentang takrifan karya agung secara umum. Takrifan umum itu kemudiannya dikaitkan dengan konsep karya agung dalam konteks dunia Melayu.Perbincangan seterusnya dihubungkan dengan ciri-ciri yang mengangkat karyakarya berkenaan sebagai Karya Agung Melayu. Pada bahagian berikutnya dibicarakan pula fungsi yang dimainkan oleh karya-karya Agung Melayu yang seterusnya dikaitkan dengan keunggulan atau kebijaksanaan akal budi bangsa Melayu yang tercermin dalam karya agung Melayu

KONSEP Tamadun sesuatu bangsa adalah warisan daya cipta bangsa itu yang dapat dikesani dan dihayati melalui karya-karya terdahulu yang ternukil oleh bijak pandai: karyawan, seniman, pemikir, ahli falsafah dan ilmuan bangsa itu (Hassan Ahmad 2005). Karyakarya ini dianggap sebagai karya agung. Oleh itu, karya agung dalam konteks dunia Melayu boleh ditakrifkan sebagai karya yang nilainya tahan zaman, yakni yang kekal sepanjang zaman sebagai khazanah budaya dan ilmu Melayu. Nilai yang dimaksudkan adalah nilai seninya, nilai budayanya, nilai ilmu dan pemikiran yang terkandung di dalamnya, nilai pada teknik kepengarangannya yang luar biasa, dan nilai bahasanya yang tinggi dan indah – semuanya lahir dalam kesepaduan bentuk, bahasa dan gaya

Penghayatan Karya Agung Melayu 2

penceritaan yang luar biasa. Maksud ‘luar biasa’ ini dapat kita lihat dan rasakan apabila kita mengkaji cara atau kaedah berfikir dan bercerita yang digunakan, sama ada secara sedar, spontan, atau secara ‘terancang’, bagi menyampaikan sesuatu ilmu, konsep, pandangan hidup, mesej dan lain-lain (Hassan Ahmad2005). Tegasnya ‘karya agung’ ialah karya ulung yang meninggalkan kesan budaya, pemikiran, pandangan dan falsafah hidup yang berkekalan dalam ingatan bersama sesuatu bangsa. Yang dimaksudkan dengan karya ulung ialah karya yang berjaya meninggalkan kesan seni, ilmu, falsafah dan nilai budaya dan sosial yang kekal dalam kesedaran atau psyche dan ingatan bersama bangsa itu sepanjang sejarahnya.Unsur mutu, nilai ketamadunan dan nilai kemanusiaan semestinya hadir dalam karya seperti itu. Takrif yang asas ini menjadi dasar untuk menghuraikan konsep dan ciri-ciri Karya Agung Melayu atau Dunia Melayu.Karya itu menjadi pembentuk dan cermin budaya dan tamadun bangsa yang melahirkan karya itu.

Kesimpulannya dapatlah dirumuskan karya agung (dikenali sebagai the great works dan great books dalam bahasa Inggeris) ialah karya yang dianggap oleh pelbagai institusi dan badan berautoriti sebagai karya yang mencerminkan kehebatan sesuatu bangsa melalui amalan cara hidup, adat istiadat, falsafah, nilai ilmu dan seumpamanya. Dengan kata lain, karya agung merupakan karya-karya yang berjaya meninggalkan kesan seni, ilmu, falsafah, budaya, dan sosial yang kekal dalam kesedaran dan ingatan pembaca. Unsur dalam karya ini merangkumi mutu, nilai ketamadunan dan nilai kemanusiaan di dalam karya tersebut.

Mortimer Adler (1961) menyenaraikan tiga (3) sifat utama sesuatu karya agung:
  

Karya yang dapat dikaitkan dengan masalah dan isu masa kini, Karya yang tidak jemu dibaca berulang kali. Karya yang bersesuaian dengan pemikiran yang hebat dan boleh mengisi minda individu sehingga masa kini.

Karya agung melambangkan keunggulan daya cipta bangsa itu untuk membentuk tradisi dan identitinya yang tersendiri. Tamadun Greek, Cina, India, Mesir dan bangsa-bangsa yang lain dikenali melalui karya seni, pemikiran, falsafah, sastera dan dicetuskan oleh pemikir, seniman dan sasterawan zaman dahulu kala mereka yang mampu meninggalkan pengaruh yang besar dan kekal sepanjang zaman, dipelajari, dijadikan petua, dikekalkan atau dicerna oleh keturunan berikutnya sehinggalah

Bentuk Karya Agung Sesuatu karya untuk menjadi tonggak keintelektualan sesuatu bangsa pastinya perlu berbentuk tulisan kerana melalui tulisan sahaja sesuatu karya dapat dikenal segala maklumat yang berkandung di dalamnya. tanpa mengambil kira kelompok mana bangsa/etnik dalam kawasan Dunia Melayu ini.. sama ada orang Melayu di Semenanjung Tanah Melayu. Dalam konteks karya agung Melayu. lipur lara. maka ‘ Karya Agung Melayu’ ialah karya yang melambangkan keunggulan daya cipta seniman. falsafah atau pandangan hidup bangsa Melayu turun-menurundalam bentuk dan gaya yang hebat dan mengesankan. budaya dan falsafah kekal sepanjang zaman dalam minda kolektif bangsa Melayu. Melalui tulisan. bahan-bahan lisan itu ditulis dan dibukukan bagi menjamin kelangsungannya. Karya Agung Melayu bererti karya agung yang ditulis atau diungkapkan atau dilisankan (pepatah. Yang penting karya berkenaan mampu mencetuskan unsur-unsur pemikiran. sekali gus menggambarkan kehebatan bangsa tersebut. kesedaran moral dan visi bangsa dan masyarakatnya melalui bentuk sastera dan seni yang tinggi nilainya sehingga kesan seni. sistem nilai dan kepercayaan. dan lain-lain) dalam bahasa Melayu. pandangan hidup. Bugis. .Penghayatan Karya Agung Melayu 3 hasilnya menjadi tradisi dan warisan bangsa hingga ke zaman ini (Hassan Ahmad 2005). sempadan geografi dan etnik tidak timbul. CIRI-CIRI KARYA AGUNG MELAYU Sesebuah karya kesusasteraan diangkat sebagai karya agung berdasarkan ciri-ciri yang ada pada karya berkenaan. dapat dikenal keindahan bahasa yang digubah dan jalinan fikir yang diungkap sehingga ke hari ini. budaya dan tamadun yang berbeza-beza. pantun. budi. dan selainnya yang menghasilkan karya itu.Hal ini demikian kerana setiap karya sastera lahir daripada tradisi. asalnya karya itu kebanyakannya dalam bentuk lisan tetapi melalui usaha-usaha yang terkemudian. Aceh. nilai. atau orang Melayu Brunei. Dengan perkataan lain. Tamadun Melayu sepanjang zaman banyak sekali dibentuk dan diwataki oleh tradisi sastera ini. Karya Agung Melayu Berdasarkan konsep karya agung yang dibincangkan terdahulu. Minangkabau. adat.Namun. penulis dan pemikir bangsa Melayu dalam menggambarkan idealisme. perlu diingat bahawa tidak ada ukuran yang sejagat berkaitan ciri-ciri ini.

Dalam SAS ada diceritaka betapa penyakit raja China sembuh kerana meminum air basuh kaki Sultan Melaka (SAS: 112-113) Namun. Isinya yang padat dengan pelbagai episod. Turut dipaparkan juga kepintaran Hang Tuah yang meghatasi kepintaran rakyat China sehingga Sultan Melaka dijadikanmenantu raja China. China. Kekuasaan yang ditonjolkan oleh raja secara melampau dan juga kezaliman raja menunjukkan betapa tidak adilnya raja pada . terdapat unsur – unsur mitos yang seakan-akan tidak masuk akal dalam kedua-dua karya HHT dan SAS. Raja Iskandar mengalahkan Raja Kida Hindi dari benua India. kekejaman. Sebagai contoh untuk menunjukkan keabsahan asal usul raja-raja Melayu pengarang mengatakan bahawa raja Melayu “diturunkan oleh Allah Taala dari keinderaan (HHT: 8). kejadian: kehebatan paras rupa yang tiada tolok bandingannya. para hulubalang yang gagah perkasa. maka Raja Kida Hindi pun ‘…membawa imanlah jadi Islam dalam adama Nabi Allah Ibrahim” (SAS: 4). India. Arab) termasuk juga alam ghaib. lalu “disuruhkan oleh Raja Iskandar Raja Kida Hindi itu membawa iman”.misalnya walaupun diselit dgn unsur metos/Hindu mempunyai pemikiran yang tersendiri untuk menggambarkan kehebatan.Penghayatan Karya Agung Melayu 4 Penelitian ciri-ciri Karya Agung Melayu dibuat berdasarkan aspek-aspek yang berikut: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Pemikiran dalam Karya Agung Estetika dan Kepengarangan Karya Agung Nilai Budaya dan Pandangan Hidup dalam Karya Agung Melayu Nilai Ilmu dalam Karya Agung Melayu Falsafah dalam Karya Agung Klasik dan Moden i) Pemikiran (Isi dan Mesej) Dalam Hikayat Hang Tuah (HHT) kita banyak disogokkan dengan kehebatan Hang Tuah sebagai pahlawan Melayu meneroka bukan sahaja dunianya tetapi juga dunia luar (Rom. Dalam Salatal al-Salatin (SAS) raja Melayu dikaitkan dengan Iskandar Zulkarnain seorang raja yang hebat dari bangsa Yunani yang dikatakan beriman dengan agama Nabi Ibrahim. hasad dengki dan pelbagai mala petaka. Kedatangan Islam. iaitu Laksamana Hang Tuah yang begitu gagah mengalahkan pahlawan Majapahit dan seluruh raja dan negeri Nusantara menjadi takluk atau tunduk kepada raja Melaka. Ceritera yang begitu luas bertujuan semata-mata untuk menonjolkan kebesaran dan kekuasaan raja atau kerajaan Melayu. persengketaan. peristiwa. Keperkasaan dan keagungan kerajaan Melayu-Islam dilukis secara cukup hebat oleh bijak pandai sastera hikayat Melayu melalui keperkasaan dan kebijaksanaan hulubalang yang setia.

Penggunaan seni bahasa dalam karya agung menampakkan unsur kreativiti dan keindahan. unsur ‘ingin mengetahui kisah selanjutnya’. Alamat Hari Nak siang Tengah malam sudah terlampau Dinihari belum lagi tampak Budak-budak dua kali jaga Orang muda pulang bertandang Orang tua berkalih tidur Embun jantan rintik-rintik Berbunyi kuang jauh ke tengah Sering lanting riang di rimba Melenguh lembu di padang Sambut menguak kerbau di kandang .Oleh itu sering digunakan istilah atau ungkapan. pantun. misalnya dengan menggunakan unsur humor.Penghayatan Karya Agung Melayu 5 suatu ketika dahulu. dan seumpamanya. peribahasa dan seumpamanya menjadikan mesej yang disampaikan cukup berkesan. syair. Pengarang memanfaatkan pelbagai kaedah. superlatif dan selainnya.Pada asasnya pengarang karya tradisional (kebanyakan tidak diketahui namanya) adalah seba gai pewaris “yang empunya ceritera”. Dalam kitab ini juga ditonjolkan secara melampau ketaatan kepada raja. teknik orang ketiga.Gaya bahasa yang digunakan padat. Dan pada masa yang sama karya itu bertujuan untuk menegur raja secara yang halus: Teknik warisan bercerita adalah ciri yang menonjol dalam karya Melayu tradisional. realisme. seperti metafora.Hal ini menggambarkan karya tradisional Melayu adalah milik bersama anggota masyarakat. idealisme. Justeru. hiperbola. Contoh yang berikut memperlhatkan betapa hebatnya pemilihan kata yang digunakan sehingga member kesan yang mendalam kepada pembaca tentang gambaran alam yang begitu rinci. seperti menurut yang empunya ceritera. pepatah “ adat Melayu tidak menderhaka’ begitu terserap dalam masyarakat Melayu pada suatu ketika dahulu. (ii) Estetika dan Seni kepengarangan Keagungan karya-karya Melayu terpancar melalui kebijaksanaan dan kehandalan pengarangnya menyampaikan ceritera. alkisah maka tersebutlah. unsur romatis. kias ibarat. seloka. Sulaman gurindam. ringkas dan bersahaja dan terdapat penggunaan kepelbagaian teknik. dan teknik dedaktik.

Ilmu yang berasaskan pengalaman dan pemerhatian sangat dipentingkan daripada ilmu yang bersifat abstrak.Penggunaan puisi dan peribahasa dalam karya Melayu berkaitan dengan kepekaan pengarangnya terhadap keindahan alam. Naruddin al-Raniri terkenal dengan penulisan karya yang mengandungi . adat menymbah raja dan selainya. menguasai dua belas bahasa asing. Pun begitu masyarakat tradisional menghormati orang yang menguasai ilmu batin (mistik).Pantun: ‘saya budak baru belajar. Budaya berguru kepada orang yang alim dan pandai ilmu juga sangat dipentingkan dalam masyarakat Melayu tradisional. pandai keris. pandai emas dan sebagainya. adat menjamu hidangan diraja. pandai keris. adat berpakaian orang besar. misalnya memberi gambaran yang cukup banyak tetang adat raja dan kerajaan: adat meminang. Di samping itu dalam karya Melayu agung orang Melayu digambarkan sebagai masyarakat yang kuat berpegang pada adat dan mengamalkan cara hidup hormatmenghormati. adat mengirim surat. Istilah: pandai besi. (iv) Nilai ilmu Dalam karya tradisional Melayu terdapat gambaraj yang menyeluruh tentang budaya ilmu orang Melayu. adat memberi persalinan. Tokoh-tokoh sepertiHamzah Fansuri.Sebagai contoh Hang Tuah digambarkan sebagai seorang intelek yang memiliki ilmu firasat. nilai ini semakin bertambah. sopan santun Sulalat al-Salatin dan Hikayat Hang Tuah. Nilai ini digambarkan melalui istilah ‘pandai’. ilmu mistik.Penghayatan Karya Agung Melayu 6 Berkokok mendung merak mengigal Fajar sidik menyingsing naik Kicak kicau bunyi murai Taptibau melambung tinggi Berkuku balam di hujung bendul Terdengut puyuh panjang bunyi Puntung sejengkal tinggal sejari Itulah alamat hari nak siang (Hikayat Malim Deman: 4) (iii) Nilai budaya dan pandangan hidup Melalui karya Melayu tradisional terserlah gambaran jelas tentang budaya dan pandangan hidup orang Melayu. ilmu ramalan dan ilmu bahasa. seperti pandai besi. kalau silap tolong tunjukkan…’ adalah contoh manifestasi nilai limu. Dengan kedatangan Islam.

Perbincangan aspek-aspek ciri karya Melayu agung di atas secara lebih rinci boleh diikuti dalam Unit 4 hingga Unit 9. Ini adalah pandangan sarwajagat atau ‘world-view’ Melayu-Islam tentang kuasa dan peranan pemerintah sebagai ‘khalifah’ yang mengur uskan hal ehwal negara dan rakyat sebagai pemegang amanah dari Tuhan. dan kebolehan mentalnya untuk menyusun fikirannya dalam bentuk pengungkapan yang sangat berstruktur. kiasan dan tamsil ibarat. manakala rakyat seumpama ‘akar’. ‘pohon tiada akan berdiri jika tiada akar’yang bermaksud: ‘pohon’ bererti ‘payung’ atau ‘penaung’ manakala ‘akar’ bererti tunjang pohon. dalam Sulalat al-Salatin(SAS). Kata pengarangnya. bukan sebagai ‘hamba raja’. Menurut Aristotle. Sebagai contoh. melalui kitab-kitab seperti Ilya Ulum al-din. Siyar al-Salikin dan seumpamanya. iaitu i) keupayaannya berfikir secara kreatif melalui kaedah atau proses mental yang dapat kita sebut kaedah metafora. orang yang mampu berfikir secara metaforik atau metafora. pengarangnya menjelaskan konsep hubungan antara raja dengan rakyat melalui bahasa metafora. KEHEBATAN KARYA AGUNG Karya agung Melayu adalah cetusan akal fikiran Melayu yang luar biasa.Dalam hikayat atau cerita Melayu kaedah ini juga banyak digunakan. perbandingan. Kita boleh melihat keluarbiasaan akal Melayu ini pada dua tahap keupayaan mentalnya. . mereka adalah manusia ‘genius’ dan saya rasa kebanyakan karya Melayu dihasilkan oleh manusia Melayu geliga akalnya. untuk menyampaikan sesuatu konsep yang abstrak dengan menggunakan sesuatu benda daripada alam nyata sebagai analoginya. yakni kaedah berfikir melalui perumpamaan. ii) Peribahasa dan pepatah banyak sekali menggunakan kaedah berfikir secara kiasan.Penghayatan Karya Agung Melayu 7 nilai llmu agama. Secara harfiah (literal) maksud pengarang raja berperanan sebagai ‘payung’ atau ‘penaung’ kepada rakyat. Raja dikatakan seumpama ‘pohon’. dan perbandingan. dan rakyat adalah ‘tunjang’ atau pendukung raja atau kerajaan. perumpamaan.

Dalam pantun Melayu. dan diungkapkan oleh pemantun yang ‘buta huruf’. iaitu bahasa Melayu. iaitu pantun. Bolehkah Shakespeare menandingi kebolehan akal Melayu ini? Faktor Penghasilan Karya Agung Melayu Ada tiga faktor utama yang menggalakkan penghasilan Karya Agung Melayu. Faktorfaktor itu adalah: 1) Kekuatan bahasa Melayu 2) Pengaruh Islam 3) Peranan istana 1) Kekuatan Bahasa Melayu Bahasa Melayu telah menjadi lingua franca sekian lama di pesisir Selat Melaka khususnya dalam dunia perdagangan. Kehebatan ini diakui sendiri oleh I-Tsing yang singgah di Palembang dari China untuk ke India dengan mengatakan bahasa yang digunakan di situ adalah bahasa Kwanlun. ke-8. Daya kreativiti akal Melayu dalam karya itu jelas luar biasa kerana karya itu dicetuskan secara lisan dan secara spontan. Lebih penting daripada itu bahasa Melayu pada masa yang sama berupaya menjadi perakam dan pengungkap budaya tinggi. Walaupun tamadun Hindu mempengaruhi alam Melayu pada ketika itu. 2) Pengaruh Islam Keadaan mula berubah apabila Islam muncul ke dalam alam Melayu. Malah bahasa Melayu turut menjadi bahasa istana semasa kerajaan Srivijaya menguasai Palembang pada abad ke 12 dan ke-13 Masihi.Penghayatan Karya Agung Melayu 8 Cara pemikir Melayu menyusun fikirannya secara berstruktur terpancar pada struktur puisi tradisional Melayu. bahasa Sanskrit tidak mampu menggantikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kerajaan atau sebagai bahasa ilmu dan budaya tinggi. Kerajaan Srivijaya pada ketika itu menjadi pusat pengajian agama dan falsafah Buddha. kita dapat melihat bagaimana pemantun mencurahkan fikiran dan perasaannya dalam ‘struktur’ dan penggunaan bahasa yang berangkap dan beritma. Dengan penubuhan kerajaan Melayu-Islam di Perlak (Pasai) pada abad ke-12 dan ke-13 . dan ke-9 Masihi sudah cukup membuktikan kemampuan bahasa Melayu mengungkap budaya tinggi yang dipengaruhi dari kedatangan tamadun Hindu. yang tidak pernah belajar bahasa Melayu secara formal. Bukti-bukti pada batu-batu bersurat (prasasti) di Sumatera pada abad ke-7.

pengaruh kerajaan Srivijaya mula hilang pengaruh. 1997: 3 – 4). supaya didengar oleh anak cucu kita yang kemudian dari kita dan diketahuinyalah segala perkataan. Raja Brunei.. 3) Pengaruh Istana Istana kerajaan Melayu-Islam memainkan peranan penting menggalakkan aktiviti penulisan sebagai wadah pembentuk warisan bangsa. Maka fakir karanglah hikayat ini dan fakir himpunkan dariapad segala riwayat orang tuha-tuha dahulu kala supaya akan menyukakan duli hadhtat baginda” (Sulalat al-Salatin. Bahasa Melayu yang digunakan adalah bahasa rakyat yang kemudian diperkukuh dengan abjad Arab. Islam berkembang secara populis (tidak terbatas dalam kalangan ulama sahaja seperti pada zaman Srivijaya). Apabila penyakit itu sembuh dengan air . syahadan beroleh fa’edahlah mereka itu daripadanya. Kemudian pengarang mencipta satu lagi episod: Raja China mengidap penyakit yang tidak dapat diubati oleh segala tabib Cina. Misalnya. Pengaruh tulisan Arab memulakan zaman baru. setelah membaca surat rombongan Melaka itu. pengarang Sulalat alSalatin(SAS) menceritakan kisah rombongan raja Melaka yang membawa surat untuk menyampaikan ‘sembah’ raja Melaka kepada raja China yang sudah menjadi bapa mertua raja Melaka (Sultan Mansur Syah) terpaksa singgah di Brunei kerana pelayaran mereka dipukul ribut. Melayu sebagai Bangsa yang Bebas dan Berdaulat Apabila pengarang Melayu hendak menyatakan sifat bangsa Melayu atau negara Melayu sebagai bangsa yang mencintai kebebasan dan tidak rela menyembah kuasa asing.. Tun Seri Lanang (pengarang Sejarah Melayu/Sulalat al-Salatin) telah menjelaskan hal ini dalam mukadimahnya seperti yang berikut: “diperbuatkan hikayat perteturun segala raja-raja Melayu dengan isti’adatnya. tidak jadi meneruskan perjalanan ke negeri China. iaitu zaman perkembangan ilmu dan pemikiran Melayu yang berpaksikan kepada ajaran tauhid dan pandangan sarwajagat Islam. dia tidak menjelaskannya secara langsung atau secara ‘teoretikal’ tetapi menyampaikan mesej itu melalui episod cerita.Penghayatan Karya Agung Melayu 9 Masehi. bertanya perutusan Melaka itu secara menyindir: ‘Berkirim sembahkah Raja Melaka kepada Raja China?’ Maka rombongan Melaka itu berpatah balik ke Melaka..

tidak melakukan rasuah. Raja menyedari kesalahannya. mencintai kebebasan dan sebagainya. Hang Jebat dibunuh oleh Hang Tuah. Inilah imej Melayu yang cuba dibentuk oleh pengarang HHT melalui wataknya. bermoral tinggi. mereka berkata.Penghayatan Karya Agung Melayu 10 mandi dan air basuh kaki raja Melaka (menantu raja China). HHT menyampaikan prinsip dan mesej ini kepada anak cucu bangsa Melayu dengan mencipta episod Hang Jebat ‘menderhaka’ terhadap rajanya kerana raja sudah bertindak zalim atau tidak adil. bererti anarki dihapuskan demi kestabilan negara. Fakta sejarah tidak penting. tidak mahu menyembah kuasa asing. akal Melayu mahu mengenal atau memperkenalkan dirinya dan diri bangsanya sebagai bangsa yang beradab. Apabila orang Melayu berkata ‘Biar mati anak jangan mati adat’ itulah prinsip ‘peraturan undang-undang’ (‘rule of law’) atau pandangan Melayu tentang kedaulatan hukum. raja China memberitahu para pegawainya: ‘Adapun segala anak cucuku. timbul huru-hara dalam negeri. ‘Adat bersendikan Kitab’ maka itulah pedoman hidup Melayu bermasyarakat yang dibentuk oleh Islam dan amalan Melayu yang sesuai sebelum Islam. Yang penting adalah pandangan Melayu tentang dirinya dan bangsanya. Itulah cara akal Melayu memberitahu ‘kuasa besar’ pada zaman itu bahawa bangsa dan negeri Melayu adalah bangsa dan negeri yang berdaulat dan bebas politik. Raja Zalim Raja disanggah’. sebagai model unggulnya. ini adalah akal budi Melayu tentang keadilan pemerintah yang dibentuk oleh prinsip keadilan Islam dan prinsip keadilan Melayu seperti yang diungkapkan melalui kata-kata bernas ‘Biar mati anak jangan mati adat’. berkasih-kasihan juga (SAS: 113). datang kepada anak cucunya. tidak mengkhianati bangsa dan negaranya tetapi bangsa dan taat kepada negerinya. Ini contoh akal kreatif Melayu. Inilah mesej yang dapat kita baca daripada karya agung Melayu yang luar biasa ini. Apabila orang Melayu berkata ‘Raja Adil Raja disembah. Ini dilakukan melalui cerita. jangan lagi berkehendakkan sembah kepada Raja Melaka. tetapi muafakat. berani kerana benar. melalui kiasan dan sebagainya sebagai salah satu cara untuk menjelaskan dan menyebarkan pandangan itu. Citra Melayu Yang Unggul Apa dia yang dikatakan citra atau imej Melayu yang unggul? Jawapannya ada dalam Hikayat Hang Tuah (HHT). Dalam HHT . Maka timbul anarki. bangsa yang mencintai ilmu. Hang Tuah. Inilah tamadun Melayu yang kekal sepanjang zaman hingga sekarang. Akal Melayu menyelesaikan masalah ini dengan membawa Hang Tuah ke gelanggang penentuan. Dalam hikayat ini. dia juga melakukan keganasan dalam istana yang ditawannya. Bagaimana Karya Agung Melayu Menyampaikan Konsep Keadilan Melayu Apabila orang Melayu memeluk agama Islam. Tetapi Hang Jebat tidak membawa apa-apa perubahan atau ‘reformasi’.

orang Melayu yang mencintai ilmu. bahasa asing. Ke mana sahaja Hang Tuah pergi – ke Majapahit. iaitu untuk menjadi bangsa Melayu yang dapat menjalankan tugas sebagai diplomat yang dihormati oleh raja-raja asing. tidak mencintai ilmu. ke Mesir. sudah khatam Quran. walaupun mereka tidak mempelajari bahasa ini secara formal. dia mengetahui 12 atau lebih bahasa – sama ada ini benar atau tidak. kejujurannya. iaitu ‘mental grammar’ dan . Oleh sebab mereka berfikir dalam bahasa Melayulah akal mereka dapat ditajamkan. kebijaksanaannya. dia menarik perhatian bendahara Melaka. tidak bijaksana dalam pemikiran dan tindakan dan kelakuannya. Mesej pengarang HHT adalah: orang Melayu seperti Hang Tuah itulah yang dapat mempertahankan maruah bangsa dan negaranya. Mekah dan Madinah – sebagai wakil raja atau kerajaan atau bangsa dan negaranya. Akal Melayu itu tidak dikacau oleh bahasa kedua. atau menurut teori Noam Chomsky. orang yang tidak bangga terhadap bangsanya. Dengan kata lain. lalu Hang Tuah dipanggil berkhidmat dengan raja Melaka. Orang Melayu dahulu pandai menggunakan bahasanya dengan baik. seperti yang tersebut di atas. ke Rum (Turki). dia mempertahankan nama bangsanya apabila dicabar. yang penting adalah mesejnya. dan tidak mengamalkan rasuah. Sifat yang ditonjolkan pada watak ini ialah sifat megah atau bangganya terhadap bangsa dan negeri atau kerajaannya. soal empirikal ini tidak timbul. bebas untuk mengetahui atau menguasai bahasanya secara intuitif. yakni mengetahuinya dari dua sumber asli yang sudah ada dalam dirinya atau dalam otaknya sebagai anugerah Tuhan. bermoral tinggi. dia hendaklah mahir bertutur dalam bahasa kerajaan asing itu.Penghayatan Karya Agung Melayu 11 dia digambarkan berasal dari keturunan keluarga miskin. orang Melayu yang ‘imej’nya adalah seperti yang digambarkan atau ditakrifkan oleh pengarang HHT. watak Hang Tuah mewakili citra Melayu – ‘the Malay image’ – yang unggul. tidak orang yang mementingkan dirinya. tahu adat). mengharumkan nama bangsa dan negaranya dengan kebolehannya bertutur kata dalam bahasa negeri yang dilawatinya dan melalui kepintaran akalnya dan keberaniannya. dan berani. tidak minum arak. Hang Tuah digambarkan sebagai manusia yang mencintai ilmu. misalnya. pencetus pepatah dan peribahasa Melayu. beradat. Selain ini. dijernihkan dan dapat menjadi alat pembinaan tamadun yang tinggi – melalui karya agung Melayu itu. sifat keberaniannya. misalnya. dia tidak mementingkan harta dan kekayaan. Dengan demikian si pemantun. Binaan Tamadun Melayu Tamadun Melayu dibina oleh orang Melayu yang pandai berfikir dalam bahasanya. ke benua India. ke negeri China. yang terbaik. tetapi kerana sifat tahu bahasanya (yakni. mengamalkan rasuah. secara innate. tidak yang terjahat dan buruk. betul dan indah.

T. I. (1995). Dia tidak bergantung pada buku nahu dan pada ‘kamus buku’ (tulisan) untuk mendapatkan kata-kata yang betul dan tepat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. RUMUSAN Dalam Unit ini anda telah didedahkan dengan pandangan umum tentang karya agung Melayu. (1992). Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan dan Dewan Bahasa dan Pustaka. Dalam Unit-unit yang berikutnya anda akan didedahkan pula dengan aspekaspek lain yang menhadi pengisian karya-karya agung Melayu. RUJUKAN Adler. Universiti Brunei Darussalam. Julai 1992.Penghayatan Karya Agung Melayu 12 kamus mental. Sulalat al-Salatin (Edisi Karya Agung). London: Blackwell. Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan. (Ketua Ed. Yang indah. Pengenalan konsep dan gagasan karya agung. Aspek-aspek yang dianalisis nanti diharap dapat dimanfaatkan dalam pengajaran bahasa Melayu di peringkat sekolah.) (1997).) (2005). Iskandar.) (1997). Siti Hawa Salleh.Great ideas from the great books. Words in the mind: An introduction to the mental lexicon. (1998). J. Sejarah sastra Melayu abad 7-19. Kassim Ahmad (1995). (1997). Hikayat Hang Tuah : Satu Pengenalan Tambahan. . Oxford. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Kassim Ahmad (Ed. Muhammad Haji Salleh (Ed. Jakarta: INIS. Aitchison. Mortimer (1969). Brunei: Jabatan Kesusasteraan Melayu. Kesusasteraan Melayu abad kesembilan belas. Dlm. Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan – Dewan Bahasa dan Pustaka. berfaedah dan kamal. Dewan Masyarakat. Hikayat Hang Tuah. Jean (2003). Kesusasteraan klasik Melayu sepanjang abad. Hassan Ahmad. Hassan Ahmad. London: Pocket. ”Tingginya Daya Kreativiti Bangsa Melayu”. Braginsky. V.

5. Nyatakan pemikiran yang ingin disampaikan melalui peristiwa yang anda telah baca dalam karya berkenaan. 5. 6. 10. 9. . Senaraikan aspek-aspek yang menjadi ciri utama karya Melayu agung.Penghayatan Karya Agung Melayu 13 KATA KUNCI 1. . Dalam karya Sulalat al-Salatin ada digambarkan kehebatan bangsa Melayu melalui watak rajanya. Terangkan kaitan Hang Tuah dalam membina citra Melayu agung. 3.. 4. 8. 7. 4. Apakah yang dimaksudkan dengan karya agung? 2. karya agung dunia Melayu pemikiran nilai budaya pandangan hidup nilai ilmu seni kepengarangan falsafah akal budi Melayu tamadun Melayu 1. Bagaimanakah pemikiran karya Melayu agung boleh diserapkan dalam kehidupan kita seharian? 3. 2.

3.Penghayatan Karya Agung Melayu 14 UNIT 2 KORPUS KARYA AGUNG MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir Unit ini. tiada masa dan tarikh dicipta dan ia dimiliki bersama oleh masyarakat . ceritacerita binatang dan lain-lainnya. novel dan drama. anda dapat : 1. KONSEP SASTERA RAKYAT Sastera rakyat adalah nama yang diberikan untuk karya sastera yang dilahirkan pada zaman orang-orang Melayu yang hidup dalam budaya yang masih tertutup. didikan kepada anggota masyarakat. Sastera rakyat lahir untuk tujuan hiburan. yang disampaikan dari mulut ke mulut melalui tradisi lisan. iaitu sajak. Membezakan ciri-ciri karya agung klasik dan moden. Ia dalah karya sastera masyarakat Melayu lama. Ia juga memiliki unsur pengajaran. cerita legenda. teka teki. Memahami ciri-ciri khusus karya agung Melayu mengikut jenis. cerpen. serapah dan mantera. cerita asal-usul. mitos. Selain itu ia melahirkan juga peribahasa. Karya sastera ini tiada nama pengarangnya . Sementara bagi korpus zaman moden dibicarakan genre-genre yang muncul pada zaman itu. Dalam proses itu telah berlaku tokok-tambah untuk menyedapkan cerita dan disesuaikan dengan keadaan pendengar. pantun dan nyanyian rakyat. diturunkan dari satu generasi ke satu generasi yang lain. unsurunsur pelarian daripada masalah dan cabaran hidup buat sementara waktu. mengandung sindiran . 4. Karya klasik akan dibicarakan secara kronologi mengikur zaman pertumbuhan dan perkembangannya. 2. Mengklasifikasi karya-karya agung Melayu mengikut jenisnya. Mengenal pasti bentuk penghasilan karya-karya agung Melayu.iaitu zaman sastera rakyat. zaman Hindu dan zaman Islam.Karya yang dihasilkan juga berkait rapat dengan cara hidup dan kepercayaan masyarakat Melayu klasik seperti kepercayaan animisme yang terjelma dalam jampi. PENDAHULUAN Unit ini akan membincangkan tentang korpus karya agung Melayu bagi zaman klasik dan zaman moden.

Sastera tulisan adalah kepunyaan golongan istana raja. sama usianya dengan cerita asal usul.Masyarakatnya mengamalkan corak hidup yang sederhana dan konservatif. Perlu ditegaskan bahawa cerita asal usul. sangat rapat budaya masyarakat Melayu waktu itu. dan alam di sekeliling mereka. Cerita Binatang Cerita binatang dipercayai sebagai salah satu bentuk cerita yang tertua.Cerita rakyat ini menerangkan tentang asal kejadian dunia dan alam semesta. anjing atau binatang liar yang mendiami hutan-hutan rimba seperti harimau. corak pemikiran dan ketamadunan masyarakat Melayu lama.Penghayatan Karya Agung Melayu 15 secara halus kepada golongan tertentu dan menggambarkan cara hidup. manakala sastera lisan adalah milik rakyat jelata yang berkembang melalui pertaturan dan diwarisi dalam masyarakat melalui tradisi lisan.Cerita binatang menggunakan binatang sebagai watak-wataknya. . Dunia ini berasal daripada sesuatu di luar alam fikiran modenis. JENIS-JENIS SASTERA RAKYAT Cerita Asal Usul Cerita Asal usul dianggap di antara genre yang tertua lahir dalam masyarakat Melayu. kancil dan sebagainya. mereka menganut animisme dan menganggap apa yang mitos dan legenda itu adalah benar belaka.Contohnya. binatang. Binatang-binatang itu digambarkan mempunyai akal fikiran dan dapat bertutur malah berhujah seperti manusia. tetapi itulah corak sastera klasik yang tertua. manusia. Pada umumnya Sastera Melayu Klasik boleh dibahagikan kepada dua iaitu sastera tulisan dan sastera lisan.Oleh itu mereka sering berhadapan dengan binatang di dalam kehidupan mereka. maka dianggapnya bahawa binatang itu sebagai kejadian yang serupa dengan mereka. Cerita binatang merupakan hasil sastera lisan yang diwarisi daripada masyarakat manusia sejak zaman purba.Pada masa itu manusia belum lagi menguasai alam di sekeliling mereka.Cerita asal usul memberi penjelasan terhadap sesuatu perkara sehingga dapat diterima oleh pendengar dengan mengemukakan faktor-faktor yang sesuai dengan alam pemikiran orang Melayu yang hidup dalam masyarakat sederhana. buaya.Sastera rakyat lahir dalam masyarakat yang tidak mengenal huruf. jika sesuatu tempat mempunyai sebuah bukit yang terdapat batu menyerupai wajah manusia. Binatangbinatang tersebut sama ada dipelihara oleh manusia seperti kucing. iaitu semasa manusia masih lagi hidup di dalam gua. maka lahirlah cerita kononnya batu itu berasal daripada manusia yang telah disumpah oleh Sang Gedembai.

Konsep dewa dewi digantikan dengan konsep Allah sebagai Pencipta.Oleh itu legenda dianggap sebagai suatu peristiwa sejarah. asal mula kejadian alam.Kini cerita mitos yang masih wujud di kalangan orang Melayu ialah mitos kejadian sesuatu benda. manusia dan kematian.Mitos diterima dengan penuh keyakinan dan menjadi suatu dogma yang harus diterima kebenarannya tanpa dipersoalkan.cerita itu sebagai benar dan pernah terjadi pada masa yang lalu. Hikayat Acheh. Tuan Puteri Sakdong di Kelantan dan lain-lain. Contoh ceritacerita legenda seperti Sejarah Melayu. Dalam masyarakat Melayu.Mitos juga merupakan cerita yang suci yang lahir daripada kepercayaan agama dan mempunyai pertalian erat dengan ritual.Dalam tradisi lisan Melayu terdapat cerita-cerita bercorak legenda yang mengisahkan tentang tokoh-tokoh dalam sejarah orang Melayu. Apabila orang Melayu menganut agama Islam mereka tidak lagi mempercayai dewa dewi yang masih terdapat di kalangan sesetengah masyarakat di Nusantara. yang dianggap oleh masyarakat bahawa. yang dianggap oleh penuturnya sebagai cerita yang benar yang berlaku dalam waktu tidak begitu lama. dan Hikayat Hang Tuah.Penghayatan Karya Agung Melayu 16 Cerita-cerita binatang diciptakan untuk memberi nasihat. tetapi catatan tentang tokoh-tokoh itu disampaikan dalam bentuk cerita. Menurut Mohd.Kata-katanya “Tak Melayu hilang di dunia” disebut sebagai ungkapan yang sentiasa tersemat di dalam hati sanubari. Cerita Legenda Legenda juga adalah sejenis cerita prosa. Taib Osman.Watak digambarkan sebagai mempunyai kesaktian dan kegagahan yang luar biasa. mitos sebagai satu genre tidak lagi wujud dalam sastera rakyat Melayu.Mitos mengisahkan tentang dewi.Contoh unsur-unsur mitos dalam Sejarah Melayu seperti putera raja yang lahir dari buluh betung atau buih dan sebagainya yang menggambarkan kesaktian dan kebesaran dewa. binatang kuat dan sombong dapat dikalahkan oleh binatang yang kecil lagi lemah. legenda Hang Tuah dianggap sebagai pahlawan Melayu yang handal. seperti cerita Helang Dengan Siput dan Arnab Dengan Kura-kura. Terdapat juga cerita binatang yang mengisahkan kebijaksanaan atau kecerdikan sesuatu binatang seperti kecerdikan Sang Kancil atau seperti yang terkumpul dalam Hikayat Sang Kancil.Mitos kini dianggap sebagai dongeng untuk tujuan hiburan sahaja. pengajaran dan pendidikan kepada pendengar. . Cerita Mitos Mitos merupakan sejenis cerita prosa.Misalnya.

petunjuk dan sindiran seperti yang terdapat pada cerita-cerita binatang. memiliki sejumlah pengajaran dan teladan untuk anak-anak supaya sentiasa mengingati pengorban orang tuanya terutamanya ibunya.Kita melihat dalam susunan atau struktur ceritanya. Yang dipentingkan oleh sebuah cerita dongeng ialah daya tarikan ceritanya yang menarik dan menawan di samping memberikan teladan dan misalan yang berguna kepada pendengar atau khalayaknya. b. Kelucuan ditimbulkan daripada jalan cerita itu sendiri. tetapi yang penmting bukan nilai olahan atau pencernaan cerita. Cerita Jenaka Cerita jenaka juga dikenali sebagai merry tales.Ia lebih kepada sebuah cerita rekaan. Di antara cerita dongeng yang terkenal ialah Bawang Putih Bawang Merah.Cerita jenaka di seluruh dunia mempunyai persamaan dari segi motif atau isi ceritanya. Ceritacerita itu mengemukakan watak-watak yang luar biasa. ia lupa kepada ibunya sewaktu mereka bertemu. Si Tanggang. yang dipentingkan ialah unsur pengajarannya. yang di dalamnya ada unsur mitos. banyak unsur kebetulan dan kewajaran.Tidak syak lagi cerita yang sedemikian. Sifat watak yang terlalu bodoh atau terlalu pintar.Ada juga pengkaji mengkategorikannya sebagai cerita teladan.Penghayatan Karya Agung Melayu 17 Cerita Dongeng Cerita dongeng ialah cerita yang menggambarkan kisah hidup seseorang tokoh atau peristiwa. yang berlaku di dunia kenyataan. terutamanya kepada golonganb kanak-kanak dan remaja.Semua cerita jenaka mempunyai maksud hiburan. Jula Juli Bintang Tujuh dan lain-lainnya. tall tales dan lain-lain. tetapi kejadiannya tidak semestinya berlaku sebenarnya. Adanya unsur-unsur kebetulan dalam cerita. Anak ini mendapat tulahan lalu menjadi batu. d. Adanya permainan kata-kata yang melucukan. tetapi setelah ia belayar kahwin anak raja. seperti Tanggang yang bercitacita ingin menjadi kaya. Batu Belah Batu Bertangkup. keajaiban dan sebagainya. legenda. . maksud dan bentuk ceritanya. kerana yang dipentingkan ialah aspek moral dan pengajaran sucinya.Watak memainkan peranan penting dalam menentukan kejayaan sesuatu cerita terutama untuk memperlihatkan unsur-unsur kelucuan.Justeru itu cerita dongeng menggunakan poetic justice iaitu yang baik dibalas baik dan yang jahat dibalas jahat. c. Faktor-faktor yang menimbulkan kelucuan ialah a. kesaktian.

Dalam beberapa hal. Betapa pun. Cerita berdasarkan kepada peristiwa seharian dan berlatarbelakangkan masyarakat Melayu tradisional melalui pengalaman dan pandangan masyarakat.Penghayatan Karya Agung Melayu 18 Watak utama dalam cerita jenaka Melayu seperti Pak Pandir. orang sudah bersurai. Oleh kerana tidak dapat menentukan untuk pergi satu jemputan yang tertentu dia cuba menghadiri ketiga-tiganya.Dia mendapat tiga jemputan kenduri. sehingga di zaman selepasnya pun.Bukan saja kesusasteraan telah diperhindukan. sastera Hindu itu sebenarnya tidak bersifat sastera masyarakat atau rakyat. . seperti Syed Muhammad Naquib. sebenarnya tidak dapat dinafikan kekuatannya. Malangnya apabila dia tiba pada tiap-tiap kenduri.Pengaruh ini berjalan selama sembilan kurun. dapat saja dirumuskan bahawa. di mana nilainilai hidup terutamanya sastera berkiblatkan kepada tanah besar benua India.Kita menyaksikan Mahabharata dan Ramayana. Hikayat Langlang Buawana dan Hikayat Mara Karma menjadi cerita-cerita yang dimainkan oleh wayang kulit dan selampit serta lain-lain drama tradisional. SASTERA ZAMAN HINDU Adalah menjadi sejarah umum bahawa alam Nusantara berada di bawah dominasi pengaruh Hindu.Sastera zaman Hindu adalah sastera istana atau sastera kraton. kesusasteraan Melayu pernah dijajah oleh Hindu. yang perlu jelaskan di sini. Malah ia lebih menekankan kepada unsur-unsur kesenian yang beralaskan kepada pendengaran. menjadi bahan-bahan sastera Melayu yang cukup dominan. menyatakan sastera Hindu tidak meresap ke dalam jiwa rakyat. Si Luncai. Musang Berjanggut dan sebagainya. ramai bersetuju dengan pendapat pengkaji Syed Muhammad Naquib. Lebai Malang. yang memperjelas betapa cukup popularnya sastera pengaruh Hindu itu. khazanah hikayat India seperti Hikayat Maharaja Puspa Wiraja.Contohnya cerita Lebai Malang. malah sastera rakyat Melayu dikatakan terepigon dan hasil adaptasi atau imitasi dari India. masih terbayang beberapa unsur kehinduan.Apabila dia memburu anjing bajunya dicuri orang. Namun suatu hal. malah dalam kehidupan kita kini. Pak Belalang. Beberapa orang pengkaji sastera kemudiannya. kesannya sebenarnya tidak kuat. Mat Jenin. Pengaruh Hindu ini. bukan yang menggerakkan atau yang keluar hasil dari akaliah. Selain daripada itu. malah seluruh kebudayaan Melayu. lalu pulang ke rumah tanpa pakaian sehingga dipukul oleh isterinya. kekuatan-kekuatan kesan persejarahan hanya dipertegastegaskan oleh kaum orientalis saja dengan tujuan untuk menyatakan bahawa pengaruh Hindu itu sangat kuat dalam sastera dan kebudayaan Melayu sambil hendak memperkecilkan perkembangan Islam. antara kedua pendapat yang pro dan kontra itu. Justeru itu.

maka para pengkaji sastera menganggap bahawa unsur Hindu telah menyerapi dan tersadur dalam jampi. Dan memang menjadi suatu hakikat sejarah. orang Melayu berpegang kepada animisme.Sebelum kedatangan agama Hindu. penunggu dan sebagainya.Daripada epik Ramayana maka lahirlah hasil kesusasteraan Melayu tradisional berjudul Hikayat Seri Rama. Maha Visnu. menghalau roh jahat atau memuji roh yang baik. Kedua. Ia terdiri daripada 24000 seloka yang terbahagi kepada tujuh kanda atau kitab. genre prosalah yang banyak meninggalkan kesan ke dalam sastera Melayu.Tidak dapat membawa kepada suatu aliran akaliah dan hanya aliran untuk berseni-senian saja tanpa mahu menyuburkan pemikiran dengan falsafah-falsafah hidup yang bermakna.Cerita ini telah mempengaruhi kelahiran cerita Melayu lainnya. Betara Guru. Dalam konteks sastera Melayu klasik.Ramayana ialah epik Hindu yang terkenal di kalangan penganut Hindu. iaitu mempercayai semangat. Epik Ramayana disusun oleh seorang resi atau petapa. terdapat dua versi cerita Ramayana.Pengaruh Hindu terkesan dalam pelbagai bentuk dan jenis sastera Melayu. Hindu tidak meningkatkan sastera Melayu menjadi sastera yang baik.Pelbagai versi cerita ini terdapat dalam kepercayaan agama dan kesusasteraan negara-negara di Asia Tenggara seperti Burma. serapah dan mantera.Pertama.Penghayatan Karya Agung Melayu 19 kerana masa kini kia sebenarnya tidak dapat melihat dengan jelasnya pengaruhpengaruh Hindu itu. roh jahat. . Hikayat Ramayana adalah salah satu peninggalan yang memberi kesan dalam hasil kesusasteraan. bernama Valmiki selama 400 tahun pada tahun 200 sebelum masihi. pertama Hikayat Ramayana yang tebal dengan pengaruh unsur agama Hindu dan sebuah lagi ialah Hikayat Ramayana yang dihasilkan dalam bentuk sastera Melayu atau disebut sebagai versi Melayu. Thailand dan Indonesia.Mereka menggunakan susunan kata-kata untuk memanggil semangat.Hikayat Seri Rama dalam sastera Melayu dipercayai tiruan daripada kitab Ramayana. unsur Hindu wujud dalam jampi.Antara prosa dan puisi itu. Daripada genre prosa. sementara daripada sudut puisi kita bertemu dengan gurindam dan seloka. orang-orang Hindu membawa Ramayana dan Mahabharata.Menurut kenyataan Mohd Taib Osman (1974) seorang sarjana tempatan sastera klasik yang sohor epik Ramayana adalah berdasarkan watak-watak atau dewadewa penting dalam agama Hindu. Dengan penampilan kata-kata seperti Dewata Mulia Raya.Unsur-unsur Hindu yang bersifat keagamaan dalam hikayat itu berubah menjadi bersifat kebudayaan dan sumber sastera sahaja. serapah dan mantera.Kepada orang Melayu watak-watak dalam cerita Rama ini merupakan khayalan dan bukan kebenaran. Sang Rajuna dan sebagainya. pengaruh Hindu telah menyebabkan beberapa epik Hindu disadur atau diterjemahkan sebagai hasil kesusasteraan Melayu.

Ia digunakan dan berkembang dalam persembahan wayang kulit.M. versi yang datangnya daripada negeri Perak. Cerita daripada Mir Hassan itu dikatakan versi epik Ramayana. Hanya di penghujung abad ke 19 dan awal abad ke-20 usaha mengumpulkannya atau menurunkannya ke tulisan mula dikerjakan. Peminjaman berlaku dengan modifikasi dan transformasi ialah bahagian watak seperti Rama. Sita Laksamana dan Ravana.Sastera Melayu terutamanya yang bercorak cerita atau roman. masih lagi diturunkan secara lisan.Rama Kling. Ketiga.Menurut Mohd Taib Osman (1974) Hikayat Seri Rama yang berbentuk lisan dan tulisan ada variasi versinya.Sumber cerita-cerita Ramayana dalam Bahasa Jawa. mendapat bantuan Laksamana dan menggunakan Kijang meas sebagai umpan untuk menculik Sita yang dilakukan oleh Ravana. Rama Sasak dan Rama Nitis. Straits Branch Apa yang dikerjakan oleh Maxwel itu dianggap sebagai suatu usaha murni untuk menyelamatkan supaya cerita-cerita itu tidak hilang dek zaman. kita menemui juga Hikayat Maharaja Rawana. adanya watak keran Hanuman. Serat Kanda. Kedua. Terdapat juga pandangan yang menyatakan masuknya pengaruh panji dalam sastera Melayu itu. yang berdasarkan naskhah asal kepunyaan Archbishop Laud. Bagaimana pun proses pengubah suaian telah berlaku sewaktu cerita lisan itu disampaikan. Bagaimana pun terdapat dua versi dalam bentuk manuskrip. Oxford England sejak tahun 1633. Versi Hikayat Maharaja Rawana yang hipogramkan kepada Hikayat Seri Rama. yang telah wujud dalam perpustakaan Boldein Library.Penghayatan Karya Agung Melayu 20 Hikayat Seri Rama Ada setengah pengkaji menyatakan bahawa Hikayat Seri Rama adalah sebuah epik. versi Shellabear Versi Shellabear – dicetak pada 1915 Masihi. Versi Hikayat Seri Rama yang dapat dikesan bersumberkan daerah Patani. seperti Terdapat berbagai-bagai versi Hikayat Seri Rama dalam bahasa Melayu iaitu dalam bentuk tradisi tulisan dan tradisi lisan. yang telah dikumpulkan oleh Maxwell melalui penceritaan atau narrator Mir Hassan. Unsur-unsur asal yang masih dipakai seperti penculikan Sita. Pertama. Kenyataan itu menunjukkan ada tiga versi hikayat tersebut yang berkembang secara lisan dalam tradisi masyarakat Melayu. Kedua. versi Rooda Van Ensinga yang sebenarnya merupakan kajian terhadap epik itu pada sebuah manuskrip Melayu dicetak di Amsterdam pada tahun 1843 Masihi.E Maxwell seorang pegawai kolonialis adalah orang pertama yang telah mengumpulkan hikayat ini.Selain Hikayat Seri Rama terkenal hasil saduran daripada sastera epik Ramayana.Hikayat Seri Rama Melayu adalah bersumberkan cerita Ramayana daripada bahasa Jawa.Versi ini sudah kaya dengan unsure Islam dan budaya tempatan. 1886 Hikayat Seri Rama yang diceritakan oleh Mir Hassan diterbitkan dalam tulisan Jawi dalam jurnal Royal Asiatic Society. tetapi ada juga yang menyebutnya sebagai roman rakyat. . iaitu pertama. isteri Rama dan Ravana dan Hanuman memngambil Sita daripada Ravana dari Langkapuri.

. Kedua: hikayat yang berhubungan dengan personaliti nabi: Hikayat Nur Muhammad. Seterusnya mereka berganding bahu. malah menurut kajian filologi ia adalah manuskrip yang tertua. Sebaliknya ia sudah mengalami perubahan dan penokok-tambahan sewaktu penurunannya dari lisan ke lisan hinggalah ditulis dan dibukukan SASTERA ZAMAN ISLAM Pemikiran tentang kemasukan Islam ke Alam Melayu. hikayat kepahlawanan atau heroisme seperti Hikayat Muhammad AliHanafiah. Tulisan ini bertujuan untuk memberi latar penyebaran Islam dan kesannya pada perkembangan sastera Islam dan kesannya kepada kazanah sastera klasik. Hikayat Saif Dzul dan lain-lainnya. Hikayat Nabi Bercukur. Hikayat Raja Khandak dan lain-lainnya. Untuk melihat peranan yang dimainkan oleh Melaka dengan lebih jelas. Hikayat Hikayat adalah genre terpenting dalam sastera Islam dan banyak melahirkan karya agung. yang bererti ‘cerita’ .dengan kenyataan di atas dapat kita ketahui bahawa Hikayat Serti Rama yang telah sampai ke tangan kita bukanlah lagi asli sebagai teks yang lahir dari rahim zaman sastera Hindu itu.Roman atau hikayat yang dipengaruhi Arab Parsi kita temui dalam berbagai-bagai bentuk:    Pertama. tetap merupakan bidang yang sangat menarik untuk diperkatakan. Melaka pernah mengalami zaman kegemilangan dan keagungan sebagai kuasa terbesar di rantau ini. Kadang-kadang ia mempunyai pengertian yang sama dengan roman. Hikayat Bulan Berbelah dan seterusnya. Ketiga: hikayat yang berbentuk cereka seperti Hikayat Raja Jumjunah. mengenai sesuatu kejadian.Dalam konteks sastera Melayu hikayat ialah satu penceritaan yang panjang. Ertinya hikayat ialah cerita berbentuk sejarah.Perkataan hikayat pula berasal dari bahasa Arab. tetapi ia banyak merujuk kepada cerita yang didasari daripada sejarah.Orang Arab-Parsi dan Gujarat telah memainkan peranan penting dalam menyebarkan agama Islam ke Kepulauan Melayu khasnya ke Melaka.Penghayatan Karya Agung Melayu 21 Pengkaji menyebutkan bahawa teks ini sangat mirip dan bersifat parallel dengan Ramayana Hindu. tokoh dan sebagainya. terutama di bawah perintahan Sultan Mansor Shah (1456 – 1477). ada baiknya terlebih dahulu ditinjau kedudukan Melaka sebagai kuasa induk dalam penyebaran pengaruh Islam ke rantau ini. menyebarkannya ke seluruh daerah yang dapat mereka sampai. . Ia bermula dengan pembukaannya oleh Parameswara pada awal tahun 1400 hingga zaman keruntuhannnya ke tangan Portugis pada TM 1511. Roman dan hikayat selalunya dalam penggunaan yang sama.

kerana ia tersebar begitu meluas dan sangat disukai ramai.Tentu saja hikayat-hikayat yang muncul di dalam sastera Parsi itu juga lahir dari semangat Islam. Hikayat Gul Bakawali dan Hikayat Inderaputera mewakili zaman Hindu-Islam dan Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat Burung Bayan mwakili zaman Islam.Hikayat tidak saja diperkembangkan oleh cerita-cerita yang dibawa dari Arab-Parsi yang tujuannya untuk mendakwahkan Islam dan sebagai menggantikan sastera Hinduisme. telah dibahagikan kepada tiga kelompok iaitu hikayat berunsur Hindu.Ini termasuklah kisah raja-raja yang membuka sesebuah negeri atau menakluki sesebuah negara yang lain. ia dibahagikan menurut klasifikasi yang lain. . tetapi bila masuk ke dalam sastera Melayu ia digolongkan ke dalam hikayat sahaja. ia juga mempergiatkan bentuk-bentuk hikayat yang ceritanya tumbuh di kalangan masyarakat tempatan. Walau bagaimana pun seperti yang ditegaskan hikayat adalah tradisi Islam Arab-Parsi. Menyentuh tentang hikayat dalam sastera Parsi. Pertumbuhan hikayat Melayu sebenarnya adalah terpengaruh dari Parsi. Dalam tradisi Barat terdapat istilah roman berbentuk sastera prosa yang mengisahkan riwayat.Kehadiran Islam menyebabkan audien sastera dari keraton berpindah kepada masyarakat biasa. Dalam arus perkembangannya sastera hikayat. perjalanan. hanya terlalu bersifat tempatan dan tidak begitu dapat diterima oleh masyarakat antarabangsa Islam.Penghayatan Karya Agung Melayu 22 Kajian ahli orientalis menunjukkan bahawa genre ini mempunyai kedudukan yang terpenting daripada genre yang lain.. Hikayat tempatan ini menggunakan mekanisme dan struktur hikayat-hikayat dari Parsi dan memepunyai motivasi yang sama. tetapi dengan kedatangan Islam yang dibawa oleh Arab-Parsi itu. kisahnya lebih memancarkan keislaman dan agak berpijak di bumi nyata. hikayat berunsur Hindu-Islam dan hikayat berunsur Islam.Pembahagian kelompok ini dipengaruhi oleh zaman kelahiran ceritaceritya tersebut yang telah diresapi oleh bingkai atau struktur hikayat. Pendeknya apa saja kisah yang berbentuk penceritaan ia segera dinamakan sebagi hikayat.Hikayat Ramayana dan Hikayat Mahabharata mewakili zaman Hindu.Cerita begini sebelum Islam sudah wujud.Boleh dikatakan amat sedikit pengaruh dari prosa Arab.Sementara kisah yang ada pada masyarakat Arab. Ini dapat dibuktikan dengan lahirnya Hikayat Merong Mahawangsa dan lain-lainnya lagi.Jelas kesemuanya sebagai genre sastera tidak berkembang setelah pertembungan Arab-Parsi. kehidupan dan pengembaraan seseorang tokoh atau wira. Hikayat berkembang justeru orang-orang Melayu sudah memiliki tradisi tulisan yang baik. sudah tentu di zaman sastera Islam hikayat banyak dihasilkan malah beribu-ribu naskhah dan cerita dihasilkan.

Cuma yang berkecuali ialah Kisah Seribu Satu Malam dan Hikayat Ghulam. Hikayat Bakhtiar. Hikayat Bayan Budiman menceritakan burung bayan yang pandai bercerita sehingga puan punyanya. kerap kali mengandugi sebuah cerita pokok dan beberapa cerita sisipan yang merupakan bantuan. Hikayat Kalilah dan Dimnah. wataknya ialah manusia biasa.Antara cerita yang sdia dikenal masyarakat ialah: Hikayat Bayan Budiman. Begitu juga Hikayat wa Dimnah itu lebih hampir kepada dongeng-dongeng Esop.Wataknya terdiri daripada watak manusia dari kalangan istana dan rakyat biasa. Hikayat berbingkai ini adalah mengisahkan khalifah zaman Islam dan pertumbuhannya ada hubungannya dengan kejadian yang berlaku dalam masyarakat Islam itu sendiri. Dalam kategori prosa Parsi kita temui ‘fable’ iaitu hikayat margastua dan pada kebanyakannya hikayat berbingkai ini adalah menceritakan kisah binatang. Dalam kategori prosa Parsi kita temui ‘fable’ iaitu hikayat margastua dan pada kebanyakannya hikayat berbingkai ini adalah menceritakan kisah binatang.Penghayatan Karya Agung Melayu 23 Cerita Berbingkai Cerita berbingkai hikayat berbingkai ialah sejenis penceritaan yang sambung bersambung dan berantai. Cuma yang berkecuali ialah Kisah Seribu Satu Malam dan Hikayat Ghulam.Cerita itu bersambung-sambung serta berkait dengan cerita pokok.Strukturnya sedikit berbeza dari hikayat yang umum. tidak sempat untuk bermukah dalam peninggalan suaminya. Contoh dalam Hikayat Bayan Budiman.Bayan Budiman berperanan sebagai pencerita bagi menyelamatkan isteri tuannya dari melakukan kejahatan dan kecurangan ketika . Hikayat Ghulam dan Hikayat Seribu Satu Malam. Hikayat Bakhtiar. Hikayat Bayan Budiman menceritakan burung bayan yang pandai bercerita sehingga puan punyanya.Di antara cerita yang sdia dikenal masyarakat ialah: Hikayat Bayan Budiman. Tukang cerita berperanan sebagai penghubung antara cerita pokok dengan cerita sisipan. dikenali sebagai cerita sisipan. Hikayat Ghulam dan Hikayat Seribu Satu Malam.Bentuk ini digunakan untuk hikayat yang panjang-panjang dan bersambung-sambung. wataknya ialah manusia biasa.Cerita pokok berkait dengan cerita sisipan melalui tukang cerita. yang terbit terdiri sendiri. Juga watak binatang yang dipersonifikasikan. cerita berakhir dengan kembali kepada pokok. Hikayat Kalilah dan Dimnah. tidak sempat untuk bermukah dalam peninggalan suaminya. untuk menghasilkan hujah atau untuk membuktikan kebenaran.Dengan itu terdapatlah cerita dalam cerita. Dapat juga dinyatakan ia bersifat sebagai cerita dalam cerita iaitu ceritanya terjadi daripada satu cerita pokok dan di dalamnya terdapat berbagai-bagai cerita yang lain. dan ia mempunyai watak penting sebagai pembawa cerita sebagai watak penyelamat melalui cara bercerita. Cerita sisipan disampaikan oleh tukang cerita kepada tokoh tertentu dari cerita pokok. Begitu juga Hikayat wa Dimnah itu lebih hampir kepada dongeng-dongeng Esop. Dan cerita-cerita ini pula ada yang berlaku cerita di atas cerita.

Cerita Zahid dengan Serimala dan pandai emas dan pandai tenun dan lain-lainnya. SASTERA MODEN Kedatangan Barat membawa genre sastera bentuk baru. Ceritacerita “Bangau Oh Bangau” dan kisah-kisah siri “Sang Kancil” adalah merupakan sisipan kepada Hikayat Berbingkai. Di sinilah datangnya cerita itu apabila si bayan cuba mencari helah untuk melalaikan tuannya dengan mengemukakan pelbagai cerita. Kerana marahnya burung tiong itu dibunuhnya. Cerita raja dengan seorang Syeikh dan seekor ular serta seekor katak. kesetiaan.. Di antara ceritanya ialah Cerita Taifah. Kepopularannya tidak hanya pada cerita pokoknya. Juga mengandungi unsur pengajaran dan pendidikan misalnya sifat dan kelakuan yang baik ditunjukkan melalui watak-watak dalam cerita sisipan boleh dijadikan sebagai contoh teladan. sehingga cerita Seribu Satu Malam yang ada dalam sastera Melayu sebenarnya adalah terjemahan dan ambilan secara mutlak.Penghayatan Karya Agung Melayu 24 suaminya tidak ada di rumah. burung bayandan burung tiong yang pandai berkata-kata. malah cerita-cerita sisipannya juga berkembang secara bersendirian. burung itu tidak merestusinya tetapi kemudiannya ia dimarah oleh si isteri yang sudah gila kasih itu. Secara umum. Bagaimana pun dasar penceritaan dan puisi zaman sastera klasik telah memberi asas kepada kelahiran bentuk moden itu. “Seni adalah . kejujuran dan keadilan. cerpen. Islam memang mengarahkan umatnya berjihad di dalam segala aspek hidup termasuk seni. Islam sendiri menerima bentuk baru asalkan isinya tidak bertentangan dengan niolai-nilai Islam. Malah para pengembang kesusasteraan bukan saja meniru bentuknya. yang belum pernah wujud dalam sastera Melayu sebelumnya. Yang menariknya yang menjadi bingkai cerita ialah apabila Bibi Zainab beritahu burung bayan. Hikayat ini terkenal kerana mempunyai nilai-nilai moral yang tinggi seperti ketabahan. Sepeninggalan suaminya si isteri telah telah jatuh hati kepada seorang anak raja dan berjanji berkasihan-kasihan dalam pertemuan yang ditentukan. Bentuk-bentuk itu ialah novel. bahkan menterjemahkannya secara bulat-bulat.Begitu juga dengan tindakan melengah-lengahkan masa berbuat sesuatu keburukan akhirnya dapat menghasilkan kebaikan. Sayangnya si isteri memberi tahu burung tiong. Ada teori seni budaya yang mengatakan bahawa seni itu lahir dari agama maka di sini peranan sastera sangat rapat hubungannya dengan kegiatan agama. sebanyak 25 buah cerita pada setiap malam berakhir pada waktu pagi dan menyebabkan Bibi Zainab membatalkan niatnya. Dalam Hikayat Bayan Budiman menceritakansaudagar Khoja Maimun yang belayar untuk berniaga dengan meninggalkam Bibi Zainab isterinya bersama dua ekor burung. sajak dan drama. Kisah-kisah Hikayat Bayan Budiman dan Hikayat Bakhtiar merupakan sastera didaktik yang sangat popular. Hakikat bahawa bentuk ini dimiliki oleh sastera Melayu tentu saja tidak dapat menafikan pengaruh Parsi.

. indah bahasanya yang dapat melafazkan pemikiran dan menggambarkan kemanisan gaya. figuratif dan padat segala-galanya. Cerpen Cerpen adalah kependekan dari dua perkataan: cerita pendek. puitik. Dalam konteks ini kita kembali kepada pandangan Za’aba yang pernah menyatakan bahawa puisi ialah karangan yang berangkap. refrensial.. kerana makna kheidupan itu sendiri pun adalah sulit dan rahsia. malah dikatakan penggunaan paling minima dan luar biasa pula. maka ia disusun secara berangkap-rangkap dan berirama pula.. 2013. Sajak Sajak adalah bentuk puisi baru dalam zaman moden. Sementara Shahnon Ahmad menyatakan puisi adalah sulit dan rahsia. yang benar-benar dapat merasai keindahakan.indahnya bahasanya dan dapat memancarkan kebijaksanaan. isinya tetap Islam.. seni untuk tujuan membangunkan kehidupan manusia...hanya orang-orang yang suka berfikir.membawa gagasan serta pemikiran yang dapat menjadi renungan masyarakat.. Tegasnya puisi merupakan penglahiran luapan perasaan hasil ketajaman renungan dan pemikiran sebagai produk imaginasi bercampur dengan pengalaman hidup.Yassin ialah pengucapan dengan perasaan yang di dalamnya mengandung fikiran dan tanggapan. Kata-kata yang sering dirujuk ialah bahawa puisi itu kata-kata terbaik dalam susunan yang terbaik. kenikmatan dan kebenaran sastera yang sulit dan rahsia itu (Mana Sikana.ia indah dan merdu. asalkan saja. Ada juga orang menyatakan puisi kerana ia adalah hasil pemilihan kata-kata atau diksi. Disebut juga puisi bersifat emotif.) Pun puisi sebagai genre sastera sering dibezakan dengan genre yang lain kerana sifatnya yang estetis..... Justeru itu puisi mengajar sebanyak mungkin dengan kata-kata yang sedikit mungkin. Justru itu. tidak menjadi salah kalau penulis-penulis menggunakan bentuk Barat. Dengan demikian orang yang mendengarnya jadi tertarik dan senang hati. disulit dan dirahsiakan oleh penulis melalui pelbagai wadah yang membentuk karyanya.” Tetapi seni itu mestilah seni kerana Allah.ia lahir daripada jiwa dan perasaan...Penghayatan Karya Agung Melayu 25 termasuk ajaran Al-ddin. Sastera yang ingin merosakkan masyarakat adalah hukumnya haram. Muihammad Haji Salleh pula berkata: puisi ialah bentuk sastera yang kental dengan muzik bahasa serta kebijaksanaan penyair dan tradisinya. H.tidak kosong atau bombastik. memanfaatkan penggunaan dan sarana bahasa. yang cantik susunannya. Tetapi tidak semua cerita yang pendek dapat dimasukkan ke dalam kategori cerpen seperti yang difahami dalam definisi kesusasteraan moden.B.. Malah panjang pendeknya sesuatu karya itu ..

stail. terdiri dari rangkaian skima peristiwa demi peristiwa yang dijalingabungkan dengan ruang-lingkup yang luas dan panjang urutan masanya. iaitu tema. Jadi bagaimana dengan cerpen? Oleh kerana kebiasaan panjangnya cerpen itu dalam lingkungan antara 2000 ke 3000 perkataan. Dan watak-watak yang lain merupakan watak sampingan saja. cerpen memerlukan konflik atau dengan kata-kata lain ia harus memiliki unsur-unsur dramatik. Keempatnya.Penghayatan Karya Agung Melayu 26 sendiri tidak dapat dijadikan ukuran yang mutlak untuk mengklasifikasikannya sebagai cerpen. Apa yaang perlu ditegaskan. Memang biasa kita temui.A. merupakan perkembangan cerita dari satu episod ke episod yang lainnya dengan mementingkan pelonjakan konflik yang menjadi nyawanya. ironi. jadi ia tidaklah dapat membincangkan sesuatu yang banyak persoalan dan memakan masa yang lama. tetapi yang menjadi fokus penceritaannya ialah kepada seorang watak saja. setiap cerpen perlu disediakan supaya tidak terdapat watak-watak yang stereotaip. Ketiganya. Konflik dalam cerpen meskipun tidak sepenting dalam drama. Namun dari segi identifikasi perwatakan. Malah ia lebih menumpukan kepada identifikasi dan perkembangan watak protagonisnya saja. tentulah ia berbeza dengan novel atau drama. Imbert yang cuma panjangnya 32 perkataan pun dikatakan cerpen juga. dalam sesebuah cerpen itu banyak watak-wataknya. Meskipun ia menggunakan komponen yang sama. dalam cerpen tidak hanya perlu ada bahan atau peristiwa yang hendak . Dengan kenyataan sebuah cerpen harus mempunyai satu watak penting atau utama. Pertamanya. Keduanya. sorot kembali. sorot depan dan lain-lainnya lagi. Watak-watak yang lain cuma bertindak sebagai memperkuatkan watak utama itu. perwatakan. Apalagi watak antagonis sangat perlu diadakan. namun teknik pengola han.Dan ce rpen ‘Taboo’ karya E. cerpen mengemukakan satu kejadian atau peristiwa. suspen. tidak memerlukan watak yang ramai. plot.Ini boleh saja dilakukan. Cerita ‘Orang Tua Dengan Laut’ karya Hemingway yang tebalnya seperti novel itu pun dimasukkan ke dalam genre cerpen. Novel misalnya. Memadai dengan memfokuskan seorang manusia atau sebuah watak penting dan peristiwa berlaku di sekitarnya. Unsur-unsur dramatik seperti konflik itu sendiri. dan dapat melahirkan satu kesan serta memberikan satu motif. cerpen biasanya memusatkan perkembangan watak yang tertumpu kepada beberapa orang tertentu. Tentulah dalam situasi hendak menimbulkan satu peristiwa. Panjang pendeknya perkataan. tidaklah menolak kepentingan atau menidakbolehkan munculnya watak-watak yang ramai. sebuah cerpen bertujuan untuk menimbulkan satu kesan. Sebagai sebuah genre sastera prosa. Sementara drama pula. di antara watak yang ramai itu ada seorang yang menjadi watak fokusnya. kerana pertentangan antara keduanyalah yang melahirkan konflik. kejutan. Cerpen dan pengadunannya adalah berbeza. jika seorang cerpenis itu sedar. latar dan sudut pandangan. tetapi ia tetap merupakan unsur-unsur dramatik yang memperkembangkan plotnya. dilema. tidak menjadi ukurannya.

kesemuanya adalah perlu diperhatikan dan mempunyai fungsi masing-masing untuk menghasilkan sesebuah karya cerpen. latar dan sudut pandangan. tentulah tidak dapat dianggap sebagai berjaya. Namun di sana ada pula yang menambah komponen cerpen itu. plot. tetapi tanpa pengolahan yang berisi dengan unsur-unsur dramatik. Komponen cerpen ialah tema. Hanya mula memperlihatkan dirinya di abad ke -17 di Sepanyol dan . syair dan sebagainya. biar betapa besar dan penting temanya. Kelimanya. sudut pandangan dan latar. yang berupa sastera rakyat. sudah pasti ia akan menjadi tawar dan tidak menarik perhatian. dan ini menuntut suatu jalinan plot yang kemas dan padat. watak dan stail. sama juga sajak mempunyai zuriat dengan pantun. bahasa. Biar apapun kita dapat merumuskan. Bagi mereka latar dan sudut pandangan tidak begitu besar peranannya dalam pembinaan sesebuah cerpen. Jadi bagaimana cara ia disampaikan. plot. Berapa banyak orang membaca karya. perwatakan. plot. ia berlaku dalam ruang yang pendek. Maksudnya dalam ruang-lingkup penceritaannya. Ia juga dianggap sebagai fiksyen atau cereka. rahsianya ialah karya itu mengandungi unsur-unsur dramatik. watak. Sebuah cerpen yang dikemukakan. Justeru itu teknik penyampaian cerpen adalah mustahak. Dalam tradisi novel-novel Melayu dapat dibuktikan ia adalah sinambungan daripada hikayat. bahasa. Barat sendiri sejarah novelnya adalah berasal daripada cerita-cerita lama. Novel Novel didefinisikan sebagai karya prosa yang panjang. menyeronokkan dan dapat memberikan pengalamanpengalaman baru kepada khalayaknya. sama seperti cerpen. seperti aspek nada dan pemikiran. yang berbeza dengan cerpen. empat aspek cerpen yang penting ialah tema. ibarat menatang minyak yang penuh. supaya ia menjadi sebuah hasil sastera yang artistik. plotnya masih lengkap untuk mendedahkan satu peristiwa dengan lengkap. komplikated dan panjang jarak waktunya. Baratlah yang telah memperkenalkan genre ini ke dalam sastera Melayu moden. tetapi bagaimana cara ia dikemukakan juga perlu. Novel mempunyai aspek atau komponen seperti tema. sebuah cerpen seharusnya mempunyai plot yang tunggal dan ia dikembangkan dengan penuh rapi dan teliti. malah jauh lebih perlu dari bahan itu sendiri. diistilahkan sebagai teknik. tetapi mereka terus membacanya. Dan karya itu tidak boleh diterima sebagai cerpen. Ada pengkaji cerpen menyatakan. Plot cerpen tentu sekali berbeza dengan plot novel yang luas. Apa pun istilah novel kita ambil daripada Barat.Penghayatan Karya Agung Melayu 27 disampaikan. dari segi cerita dan persoalannya sudah diketahui. Unsur-unsur dramatik supaya ia memiliki unsur-unsur yang boleh melahirkan rasa seni yang tinggi dan khalayak merasakannya sebagai karya kreatif yang dapat memberikan keseronokan membaca dan mencabar intelektualisme.

Siapakah . Sebagai alat pengucapan. Bahasa yang baik bukan saja akan menghidupkan sesebuah novel tetapi menjadi perkakas yang penting untuk pengarang menyalurkan pemikirannya. Pengertian umum plot ialah jalan cerita. Sudut pandangan pula ialah istilah yang digunakan bagi menerangkan cara apakah sesebuah karya itu disampai dan dipersembah oleh pengarangnya. sumber dan peristiwa adalah yang benar-benar terjadi atau kemungkinan terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau yang tersimpan dalam khazanah sejarah. Ia terdiri daripada watak utama atau protagonis atau watak bulat yang mengalami perubahan dan perkembangan. peringkat penimbulan cerita dengan mengutarakan krisis. Aspek bahasa juga disebut stail ialah bagaimana caranya pengarang menggunakan bahasa untuk novelnya. Kedua.Untuk mudah mengikuti sesebuah plot novel. Barat menghubungkan novel dengan dunia nyata. Perwatakan ialah orang-orang tua atau pelaku-pelaku yang menggerakkan plot. Ia disebut juga tokoh. permulaannya juga disebut pengenalannya. Watak yang menentang watak protagonis disebut antagonis. bahasa sudut pandangan dan latar. Apakah bahasa yang digunakan sesuai dengan cerita watak dan suasana plot yang sedang berkembang. iaitu plot. iaitu segala pembahanan. Apa yang menjadi pusat pemikiran dan perbincangan pengarang itulah sebenarnya yang dinamakan tema. peringkat penurunan cerita atau antiklimaks. berfikir. watak dan stail. Ada pengkaji novel yang menekankan hanya tiga aspek novel yang penting. Tegasnya plot ialah menjelaskan bagaimanakah caranya sesebuah novel itu diceritakan. Ketiga. bertindak.Penghayatan Karya Agung Melayu 28 diikuti seabad kemudiannya di England. Plot ialah penyusunan cerita yang terdiri dari peristiwa demi peristiwa yang dihubungkan dengan sebab-bersebab. berkonflik dan menggerakkan perjalanan sesebuah novel. ada masanya antagonis tidak manusia. Mengemukakan apa yang terjadi dan mengapa kejadian itu berlaku. peringkat konflik atau pertentangan. boleh jadi anasir alam atau pemikiran. Seperti yang dinyataka aspek novel ialah tema. Bahasa ialah alat yang melahirkan novel tersebut. Keempat. tetapi yang paling diterima umum ialah tema itu dimaksudkan sebagai persoalan pokok kepada sesuatu peristiwa dari kejadian yang berlaku dalam hidup manusia yang dibincangkan oleh seseorang pengarang itu. bahasa harus ditekankan dari aspek kejayaan seseorang pengarang itu menggunakan bahasanya. kita harus melihat bagaimana caranya seseorang pengarang itu memulakan dan mengakhiri ceritanya. ia disebut juga sebagai kemuncak atau klimaks cerita di mana munculnya ketegangan dan komplikasi serta kegawatan. peringkat penyelesaian. Untuk menguasai dan mengetahui genre novel ini. Berbagai definisi tema telah diutarakan. eloklah kita kuasa melalui aspek-aspek yang membina struktur novel tersebut. Adalima tahap perkembangan plot novel: pertama. bercakap. perwatakan. Wataklah yang beraksi. Dan kelima. plot.

adunan dan susunan. Dan dalam penciptaan harus pula saling bantu-membantu supaya novel itu menjadi kuat di mana para pengkaji sastera pernah menyatakan: mencipta novel sama halnya dengan membina rumah. Sementara ada pengkaji drama yang menyatakan hanya tiga aspek drama sahaja yang penting iaitu plot. Aspek-aspek tersebut bertugas untuk menyatupadukan persoalan dan pemikiran yang digerakkan oleh para wataknya dengan plot yang menarik dan bahasa yang sesuai. Kesemua aspek itu yang disebut sebagai komponen atau bahagian tidak boleh terpisah antara satu sama lainnya. penelitian dari aspek latar ini untuk memperlihatkan sesuatu peristiwa yang terjadi dalam novel itu tidak berlaku dalam suatu keadaan yang kekosongan: kosong dari segi tempat dan masa. bentuk atau struktur bagi sesebuah drama. maka itulah yang dinamakan pemikiran. Adakah watak utama atau sebarang watak dalam novel itu ialah pengarangnya sendiri? Atau pengarangnya langsung tidak melibatkan diri dan membiarkan watak-wataknya bercerita? Latar dalam novel dimaksudkan ialah latar belakang bagi tempat dan masa. Demikianlah aspek-aspek yang ada dalam sesebuah novel. Tanpa cerita. Penulis yang dapat memadukan semua aspek itu sajalah yang akan berhasil mencipta skrip yang baik. watak-wataknya yang hidup dan dialognya yang segar dan meyakinkan akan dapat melahirkan sebuah karya drama yang bermutu. gerakan plotnya menggunakan dialog. . Pemikiran seperti yang telah ditegaskan ialah tema dalam novel dan cerpen. Tegasnya. Pertamanya kita melihat secara dasar apa yang dikatakan pemikiran itu. watak dan bahasa. Semua aspek dramatic itu memerlukan suatu olahan. penjalinan plotnya yang kemas. iaitu latar. pencernaan. Struktur yang dibangunkan dengan cukup teliti. Apa yang menjadi pusat peristiwa dan cerita atau sesuatu falsafah dan mesej. Pemikiran dalam drama ialah pokok persoalan yang hendak dibincangkan oleh seseorang pengarang. sesebuah drama tidak akan tercipta. Pembinaan drama hampir sama dengan fiksyen. Drama Drama bererti seni gerak atau seni lakonan. Dalam drama terdapat dua buah komponen penskripan dan pementasan. Kesatuan semua bahagian itu sebenarnya yang menjadi rangka. plot. Ada masanya orang menambah dengan satu lagi bahagian. iaitu harus bertunjangkan kepada pemikiran. watak dan dialog. Sedangkan pemikiran atau persoalan (tema) adalah unsur yang semestinya sudah tersedia. Dalam drama tidak ada nbaratif atau penceritaan. tema atau pemikiran.Penghayatan Karya Agung Melayu 29 sebenarnya yang bercerita dalam novel itu.

pendidikan. persoalan pengisian kemerdekaan pula dibincangkan dengan cukup meluas. tetapi cara meruncing dan memuncakkan beritanya berlainan. Plot ialah satu skim aksi yang berkembang dari rentetan peristiwa yang disusun sembung-bersambung di atas dasar sebab-musabab. Watak utama perempuannya pula disebut wirawati. seorang yang biasa atau mahir menulis novel. setiap sebuah drama itu ada mempunyai pokok persoalan. tidak menjanjikan atau diharapkan dapat berjaya dalam penulisan drama. Plot dalam drama berbeza dengan plot dalam novel dan cerpen dari sudut gerakan aksinya dan teknik-teknik dramatik yang di tahap pengenalan kemudian muncul peristiwa. Para penulis skrip akan bertolak dari aspek pemikiran yang terlintas dan dikumpul d dalam benaknya kemudian diadunkannya dengan aspek yang lainnya iaitu plot. Lalu ia melonjak ke kemuncak dengan mengalami klimaks cerita dan akhirnya menemui penyelesaian. Ia boleh jadi seorang manusia.Begitulah selanjutnya. Setiap zaman itu menghasilkan drama yang berbeza dari sudut struktur dan pemikiran yang digarap oleh pengarangnya. mempunyai persoalan dan pembicaraan dari segi nasionalisme dan perebutan kemerdekaan. Kejayaannya membawa cerita dan suasana akan dapat meletakkan drama itu. tetapi apabila negara bebas dari belenggu penjajahan. Perak dan sebagainya. Protagonis ialah watak utama atau watak penting drama itu. Watak ialah pelakon-pelakon atau pelaku-pelaku yang menggerakkan plot. Karya yang ditulis sebelum perang misalnya. Cara dan teknik plot drama itu dikembangkan adalah berbeza. zaman kedua sebagai drama masyarakat atau drama realisme dan zaman ketiga sebagai drama absurd atau abstrak. Ada berbagai-bagai cara mengkategorikan perwatakan. Mereka inilah yang beraksi. bertindak. misalnya watak jahat yang cuba menentang wira. Dan konflik drama itu berbeza dengan konflik novel atau cerpen. Kedudukan watak dalam drama sangatlah penting kerana drama sebenarnya ialah gerakan watak. biasanya sebagai protagonis dan antagonis. Johor. moral dan seumpamanya. Sandiwara atau disebut juga drama purbawara atau sejarah. Sementara drama realisme.Penghayatan Karya Agung Melayu 30 Pemikiran dalam drama biasanya dipengaruhi oleh sikap dan aspirasi pengarang. Justeru kita temui. Audien menonton watak-watak itu bergerak dan bercakap. pemikirannya banyak menyentuh persoalan masyarakat semasa seperti pelajaran. peristiwa jadi meruncing. Ini disebabkan plot drama dikembangkan atas dasar konflik. berfikir dan berkonflik. Watak disebut juga dengan nama tokoh atau peranan. Biasa juga disebut sebagai watak wira. Selain dari . Dalam perkembangan drama Malaysia misalnya ada tiga zaman: zaman pertama dikenal sebagai sandiwara iaitu hasil karyanya bercorak sejarah. Antagonis pula ialah watak yang menentang protagonis itu. pemikirannya banyak merujuk kepada peristiwa atau kejadian yang telah berlaku dalam sejarah Melaka. Drama yang berjaya ialah apabila watak-wataknya berjaya dikemukakan. berdialog. perwatakan dan latar. Faktor masa sememangnya memberi kesan yang besar terhadap perubahan dari sudut pemikiran drama.

watak protagonisnya. lalu ditemui watak-watak penting dan watak-watak tambahan. Namun bahasa yang mutlak ialah dialognya. Peranan dan fungsi dialog sungguhlah besar. Daripada latar itu diharapkan ia dapat menerangkan di mana dan bila kejadian dan peristiwa dalam drama itu terjadi. Inilah perbezaan yang besar dengan genre sastera yang lainnya. difikir dan dialami oleh pengarangnya. Ada juga unsur-unsur lain yang dapat diterima sebagai bahasa drama iaitu seperti gerakan atau improvisasi. Sejak dari zaman Greek. watak wirawati. dan ini boleh membantu mereka untuk memahami situasi peristiwa yang hendak diceritakan. Drama tidak selesai hanya setelah dituliskan skripnya sahaja tetapi ia memerlukan pementasan. arahan yang baik dan semua unsur dramatik yang baik. pertama tahap penulisan skrip dan kedua tahap pementasannya. Drama sama juga dengan muzik. Sebuah drama yang baik bererti dari sebuah skrip yang baik. lakonan. Kelainan inilah yang membezakan aspek-aspek penciptaannya. PERBEZAAN DRAMA DENGAN HASIL SENI LAIN Pertama. orang menyatakan drama ialah penipuan dari alam kehidupan. Jadi drama adalah sebuah kehidupan dan hampir pula dengan dunia audiennya. arahan. . jadi bererti bahasa dalam drama ialah dialognya. Kedua. lakonan yang baik. Oleh kerana ia berfungsi sebagai menyampaikan cerita. Malah watak-wataknya yang berhubungan antara satu sama lain pula menggunakan dialog. Betapa tidak. gerakan tiruan dari alam dan ia bersifat mimetik. drama dihidangkan melalui pementasan. maka improvisasi itu juga dapat diterima sebagai sebahagian daripada dialog. penyusunan ayat dan aspek makna yang hendak disampaikan melalui drama itu.Penghayatan Karya Agung Melayu 31 itu disebut saja sebagai watak penting dan watak tambahan. drama menuntut dua tahap. drama penciptaan yang dihasilkan dari peniruan dari apa yang terjadi dalam masyarakat. tetapi menolong audien untuk mengetahui tempat dan masa. Drama mempunyai perbezaan dengan genre sastera yang lainnya seperti novel dan cerpen dari sudut aspek-aspek yang membina hasil ciptaannya. Drama dikembangkan dengan menggunakan dialog. Ada masanya ia tidak menggunakan dialog hanya aksi-aksi saja. drama dikatakan mencapai keseronokan dan vitaliti seninya dalam masa yang terbatas. Ia adalah hasil dari penyatuan skrip. memerlukan latihan dan keharmonian. Dalam sebuah drama biasa ada watak utama iaitu. Latar diertikan sebagai gambaran yang tersedia di belakang ruang tas atau props yang disediakan. latar dan sebagainya. Yang dimaksudkan dengan bahasa ialah penggunaan perkataan. Tujuannya bukan sahaja untuk menimbulkan realiti suasananya. Tegasnya. Skrip-skrip drama diolah berdasarkan peristiwa yang dikhayal. kerana plot yang hendak ditonjolkan menggunakan dialog. kemudian watak antagonis.

Jadi skrip menjadi induknya. drama dihasilkan melalui dialog. Dan mereka pun berasa drama itu sebahagian dari diri mereka. Genre sajak. 2004. Apabila adanya reaksi seperti ini. ia tidak dapat memperjelaskan dirinya sendiri dan dihasilkan dengan harapan ada orang yang dapat memahami kehendak-kehendaknya. Singapura: Pustaka Nasional. baru ia dapat dijelmakan sebagai sebuah hasil drama yang benar-benar drama. Dalam zaman sastera klasik kita telah menemui genre pentingnya seperti cerita asl usul. Itulah empat prinsip yang membezakan drama dengan hasil seni yang lain. pengkritik. Seorang pengarah ditugaskan untuk membaca. Sastera Melayu Klasik: Warisan Keemasan. memahami dan menginterpretasikan skrip drama tersebut. Pengetahuan itu akan membantu kita untuk mengenal dan menguasai teks-teks agung sastera Melayu. Keempat.Penghayatan Karya Agung Melayu 32 Paraaudien perlu diyakini bahawa apa yang disaksikan adalah sebahagian dari kehidupan mereka. novel dan drama dibincangkan untuk zaman sastera moden. Yang demikian rupa sesuatu yang bersifat misteri. sebuah skrip itu masih belum lengkap lagi jika tidak dipentaskan. hikayat. pengapresiasi dan peminat drama. drama adalah suatu hasil interpretasi atau penterjemahan atau pemahaman dari sebuah skrip. Ketiga. RUMUSAN Dalam Unit ini kita telah membincang dan membahaskan tentang korpus karya agung sastera Melayu bagi zaman klasik dan zaman moden. Dengan menggunakan dialog. cerita berbingkai dan sebagainya. Pendek kata. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Mana Sikana. Dari perbezaanperbezaan itu dapat kita mengenal sedikit sebanyak apakah yang dinamakan dengan drama itu. mitos. Dialog yang bagaimana dapat membangunkan nada sedih? Adakah dialog itu sesuai dengan seorang pegawai kerajaan? Drama sejarah biasanya menggunakan teknik dialog bagaimana? Kesemuanya itu memerlukan jawapan dan kemahiran. perwatakan dan persoalan cerita itu berkembang. Rujukan Harun Mat Piah. cerpen. . plot. Puisi Melayu Tradisional: Satu Perbicaraan Genre dan Fungsi. Landasan-landasan prinsip itu merupakan aspek-aspek drama yang harus diketahui bagi seseorang yang ingin menjadi penulis drama. Namun berdasarkan dengan skripnya saja aspek-aspek kesusasteraan dapat dinikmati. Prinsip ini menuntut seseorang yang ingin memahami drama menguasai cara-cara penggunaan dialog. 1997.

Membina Keunggulan Tradisi Sastera.Penghayatan Karya Agung Melayu 33 Mana Sikana. Dari Barat ke Timur. 2005. Kuala Lumpur: Federal Publications Wellek. 1972. Cerpen 8. Sastera Melayu Pascamodenisme. 3. Novel 10. 2004. 2. Huraikan satu ciri yang membezakan karya novel dan cerpen Melayu. New Haven: Yale University of Chicago Press. Sastera rakyat 2. Sajak 7. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mana Sikana. Dongeng 5. Legenda 4. KATA KUNCI 1. 2013. Singapura: Pustaka Nasional. Bincangkan perbezaan yang ketara antara cerita legenda dan cerita dongeng. Mohd. 4. Rene. Mana Sikana. A History of Modern Critic. Drama 9. Berikan maksud sastera rakyat. Mitos 3. Hikayat 6. 5. Sastera moden 1. . 1974. Apakah ciri utama karya Melayu zaman Hindu? Jelaskan pengaruh Islam terhadap karya yang asalnya daripada pengaruh Hindu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kesusasteraan Melayu Lama. Taib Osman.

Baginda memerintahkan didapatkan kitab tersebut. Sulawesi. penyunting dan pengarang. Hamzah Fansuri. 3. Menganalisis secara tekstual dan kontekstual hasil karya tokoh-tokoh karya agung PENDAHULUAN Ketokohan merujuk kepada kekuatan dan keistimewaan seseorang tokoh. 2. dalam suatu majlis di hadapan pembesar negeri menyatakan kewujudan sebuah Hikayat Melayu di Goa. Mengklasifikasi tokoh karya agung mengikut genre hasil kerja masing-masing.Penghayatan Karya Agung Melayu 34 UNIT 3 KETOKOHAN PENGARANG KARYA AGUNG HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Tun Seri Lanang terkenal sebagai penulis historiografi. penyusun. TOKOH KARYA KLASIK Tun Seri Lanang Tun Seri Lanang adalah penulis dan pengarang Sejarah Melayu . Johor pada tahun . Usman Awang penulis sajak dan Mana Sikana menghasilkan drama realisme. bergelar Paduka Raja seorang yang berjawatan Bendahara. Keris Mas adalah tokoh modenisasi cerpen. Hamzah Fansuri dalam bidang puisi masnawi. Raja Ali Haji. Usman Awang dan Mana Sikana. Keris Mas. Pengarang yang akan dibincangkan ialah Tun Seri Lanang. surealisme dan pelopor drama metahistoriografik. diperbaiki dan dibaca untuk panduan generasi akan datang. tetapi Tun Seri Lanang tetap dipersetuji sebagai orang yang bertanggung-jawab dalam merealisasikan kehendak sultan Abdullah Maayah Syah ibni Sultan Ala Jalla Abdul Jalil Syah. anda dapat : 1.Tun Seri Lanang dilahirkan di Bukit Seluyut.Meski banyak pandangan yang berbeza daripada segi kedudukannya sebagai pengumpul. Raja Ali Haji karyawan intelektual. Nama sebenarnya ialah Tun Muhammad. Membandingkan kekuatan dan keistimewaan tokoh-tokoh karya agung Melayu.

Penghayatan Karya Agung Melayu 35

1565. Kedudukannya ialah sebagai Bendahara Paduka Raja, Johor antara tahun 1580 dan 1615. Ada tanda-tanda yang menunjukkan beliau mempunyai darah keturunan Tun Perak, bendahara Melaka yang sangat bijak dan membawa Melaka ke persada dunia.Tun Seri Lanang, sebenarnya bukanlah terkenal sebagai pengarang. Beliau lebih terkenal sebagai pemimpin. Namun mempunyai minat dalam dunia kepengarangan Titah raja dilakukannya dengan sempurna. Beliau mendapatkan teks tersebut daripada Goa dan kemudiannya menyusun, menambah dan memperbaiki mana-mana yang perlu. Istilah zaman pascamoden kerja beliau dinamakan sebagai intertekstualiti. Kerja mengarang itu dimulai pada bulan Februari 1614 sewaktu di Johor dan kemudian disambung di Aceh. Maknanya Sejarah Melayu ditulis 103 tahun setelah Melaka ditakluk Portugis. Tambahan pula semasa menulis Sejarah MelayuTun Seri Lanang berada dalam tawanan Aceh. Setelah sempurna dikerjakan, Tun Seri Lanang sedar bahawa isinya adalah mengenai salasilah raja-raja Melaka. Teks diberi nama Sulalatus Salatin yang bererti “Salasilah Segala Raja-Raja” Kemudian diterjemahkan oleh golongan moden menjadi Sejarah Melayu. Sejarah Melayu tergolong dalam genre sastera historiografi, iaitu karya yang. bercorak sejarah. Sastera sejarah atau pun disebut juga sebagai sastera historiografi adalah sebuah genre sastera yang berkembang di zaman sastera klasik: Sastera Islam. Sesuai dengan namanya, sastera historiografi, ingin menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan kerajaan sesebuah negara atau negeri. Meskipun ia belum membawa konsep sejarah seperti yang difahami hari ini, sastera sejarah boleh dirujuk untuk mendapat gambaran kerajaan masa silam. Sastera sejarah dimasuki pelbagai unsur seperti legenda dan mitos yang berkombinasi dengan isi dan fakta. Bagaimana punsastera sejarah sebagai salah satu sastera terpenting yang tinggi nilainya kerana tulisannya mengandungi unsur-unsur sejarah yang ditulis dengan gaya yang menarik dan cenderung ke arah gaya sastera. Di antara beberapa teks yang terkenal ialah Sejarah Melayu, Misa Melayu, Tuhfat an-Nafis, Hikayat Merong Maha Wangsa dan sebagainya. Sejarah Melayu berisi dengan sejarah Melaka daripada zaman pertumbuhannya, mengalami zaman keemasan dan akhirnya keruntuhannya di tangan Portugis. Tidak ada siapa yang dapat menolak Sejarah Melayu daripada segi sejarahnya, ia menjadi rujukan zaman berzaman untuk mengkaji tamadun Melayu. Isi ceritanya yang berbentuk sejarah itu mengandungi pelbagai catatan dan kisah seperti tentang pembukaan negari, aktiviti-aktiviti raja dan undang-undang bernegeri dan berkerajaan. Juga mengandungi isi yang menceritakan asal-usul raja, asal-usul nama tempat dan adat istiadat. Dalam Sejarah Melayu juga, kita temui gambaran kehidupan dan budaya kerajaan Melaka atau budaya feudal. Isinya mengandungi jurai keturunan raja dan pembesar negara dan hulubalangnya. Membincangkan juga budaya keagungan dan

Penghayatan Karya Agung Melayu 36

kebesaran bagi pemerintahan bernegara. Cara budaya berkerajaan, terutamanya tanggung-jawab pembesarnya juga dilukiskan dengan terperinci. Gambaran budaya tentang wira dan hulubalangnya juga diterangkan dengan jelas, ia penting kerana ia menjadi tonggak kekuatan negara. Seperti dinyatakan, Sejarah Melayu bercampur dengan unsur mitos dan legenda. Meskipun ada unsur hiburan, tetapi unsur sejarahnya lebih kuat. Bahan-bahannya menggambarkan budaya orang Melayu terutamanya mengenai watak pemerintah dan bangsa Melayu sendiri. Undang-undang dan adat istiadat juga digambarkan di dalamnya.

Raja Ali Haji Nama sebenar pengarang Tuhfat al-Nafis ialah Raja Ali Haji ialah Raja Ali Haji bin Raja Ahmad Haji. Dilahirkan di Penyengat, Riau dalam tahun 1809. Ayahnya seorang tokoh intelektual tradisional Riau yang pernah melibatkan diri dalam perkembangan politik di sekitar kepulauan Johor-Riau. Ayahnya juga pernah menjadi utusan Sultan Riau kepada Gabenor Belanda, Van Der Capellen di Jakarta. Masa perjalanan ulang-alik inilah Raja Ali Haji ikut bersama ayahnya dan menimba pengalaman yang bukan sedikit, misalnya ia dapat menemui sarjana Barat seperti T.Rooda dan H.Von Der Waal. Beliau telah menunaikan haji dan belajar bahasa Arab, pengetahuan agama serta ilmu sufi yang amat berguna pada kerja kreasi sastera dan tugasnya kemudian sebagai Perdana Menteri kepada Raja Riau dan penasihat politik kepada Yang di Pertuan Muda Riau. Atas kegigihannya Penyengat terus berkembang dan menjadi pusat kebudayaan Melayu dan Islam yang penting di abad ke-19. Pendeknya dengan ringkas mudah disimpulkan Raja Ali Haji sama juga dengan pengarang sezaman atau hampir sezaman dengannya, lahir dari kraton dan menulis atas kepentingan kraton dan kerabat-kerabatnya. Dipandang dari sudut ini Raja Ali Haji masih tidak dapat memisahkan dirinya dari berkreasi bukan atas kepentingan sastera tetapi kepentingan golongan tertentu, yang mahu menjadikan sastera itu sebagai propaganda kepada diri dan negara. Kedudukan Raja Ali Haji sebagai pendidik ilmu tasawuf kepada orang-orang besar di istana kerajaan Riau dan juga kepada rakyat umum adalah satu keistimewaan kerana penulisannya dipengaruhi oleh pandangannya selaku seorang pemerhati. Berdasarkan pembacaan, pengalaman serta sejarah Raja Ali Haji, beliau mampu menghasilkan karya yang kritis dan indah. Melalui Tuhfat al-Nafis, beliau menceritakan peristiwa-peristiwa yang berlaku dengan teliti. Apa yang dilihat, dicatat semula dengan memasukkan analisis dan persepsinya sendiri mengenai buruk dan baiknya. Hal ehwal yang diketahuinya, diceritakan sambil menghuraikan pandangannya dengan terus terang. Namun begitu, kritikan yang beliau luahkan ada waktu ditulis dalam bentuk satira. Tuhfat al-Nafis mencungkil pengalaman pahit dan kehampaan orang Melayu kerana kehilangan hak pemerintahan. Kehilangan kuasa Melayu berpunca daripada kejahilan raja

Penghayatan Karya Agung Melayu 37

Melayu yang tidak nampak muslihat Bugis, malah sebaliknya meraikan Bugis sebagai penyelamat yang mengembalikan kedaulatan mereka. Plot yang sama berlaku dalam sejarah Johor-Riau, bermula dari Raja Sulaiman ke Sultan Mahmud ke-III, sehingga Sultan Mahmud ke-IV. Raja Melayu sebenarnya diperkotak-katikkan. Mereka diperdayakan oleh kuasa dan kemakmuran. Opu Bugis yang dari awal sudah merancang untuk berkuasa di Johor-Riau adalah daripada suku bangsa, bahasa dan adat resam yang berbeza. Tuhfat alNafis sering menyebut tentang perbezaan ini. Seluruh sokongan mereka seolah-olah sanggup melakukan apa-apa sahaja seperti yang dirakam dalam perjanjiannya: "barang yang tiada suka engkau melintang, aku bujurkan, barang yang tiada suka membujur aku lintangkan, barang yang semak di hadapanmu aku cerahkan..." Ini adalah satu pernyataan secara metaforikal untuk "memperhambakan diri". Raja Sulaiman yang menginginkan kuasa dan taat setia rakyat kerana sedar akan asal usulnya telah tertipu dengan janji tersebut. Raja Sulaiman telah menyerahkan pentadbiran negerinya serta sanak-saudaranya yang perempuan kepada Opu Bugis. Maka bertakhtahlah Raja Sulaiman di atas sokongan Bugis tetapi kuasa yang dimilikinya itu sebenarnya adalah ilusi. Beliau menyangka dirinya telah mempunyai kuasa yang sebenar tetapi nyata beliau telah ditipu daya. Akhirnya Raja Sulaiman ditinggalkan oleh rakyatnya. Tindakan Raja Sulaiman yang melulu dan bebal seperti yang tersebut dalam Tuhfat al-Nafis adalah berpunca daripada dorongan nafsunya yang hendak membalas dendam terhadap Raja Kecik yang telah membunuh bapanya. Dalam memastikan dirinya ditabal menjadi raja, akhirnya orang Melayu hilang terus kuasa politik. Berdasarkan ilusi tersebut, mungkin tidak keterlaluan untuk menganggap karya ini sebagai satira politik atau alegori kepada situasi Johor-Riau dalam zaman Tuhfat Al Nafis ditulis. Karya ini memang ditulis untuk mengkritik peribadi raja Melayu yang lemah. Memang tujuan penulisan satira sebenarnya bukan bercerita tetapi lebih untuk mengkritik. Satira kritikan itu dijadikan lebih lunak kerana ia merupakan pelahiran semula realiti secara sendaan dan bersifat parodi walaupun kritis. Pengolahan cerita dijadikan lebih menarik melalui unsur humor dan lebih tajam melalui unsur ironi. Teknik sebegini merangsang daya fikir intelektual dan menggerakkan penilaian semula sikap dan tindakan. Tuhfat al-Nafis wajar dijadikan cermin kepada raja untuk melihat dan menilai semula dirinya dan tindak-tanduknya. Masyarakat moden tertarik membicarakan Tuhfat al-Nafis, bukan sahaja kerana buku itu karya pentingnya, tetapi juga di dalamnya memancarkan beberapa fenomena baru dalam kreativiti sastera. Satu hal yang ketara dalam penulisan sastera moden ialah wujudnya penerokaan ke dalam jiwa masyarakat yang ditulis, dibongkar dan diberi pengertian. Penghuraian secara teori Frued ini juga terdapat dalam penulisan Raja Ali Haji. Dan yang amat penting Raja Ali Haji dapat menghuraikan psikologi budaya di samping memberi gambaran psikologi sosial masyarakat yang ditulis olehnya. Tuhfat al-Nafis merupakan sebuah karya agung bersifat sejarah yang telah dihasilkan oleh Raja Ali Haji pada tahun

Pembaharuan penting yang telah beliau lakukan adalah mencatatkan tarikh pada peristiwa-peristiwa sejarah yang diceritakannya. Ini disebabkan latar belakang pendidikan. penggunaan bahasa mereka nampak jauh berbeza. adat istiadat dan peristiwa yang pernah berlaku. Walaupun Raja Ali Haji dapat dikatakan sezaman dengan Abdullah bin Abdul Kadir Munshi. Tarikh iaitu bulan dan tahun serta waktu berlakunya sesuatu peristiwa itu dicatat dengan terperinci dan terang. Isi kandungan karya ini mengisahkan peristiwa-peristiwa sejarah yang berlaku di negeri-negeri kepulauan Melayu terutamanya Melaka. juga hasil karya Raja Ali Haji. peristiwa-peristiwa ini direkod secara kronologis. Riau. bekerja sebagai penterjemah bahasa Inggeris dan hidup di tengah-tengah masyarakat perdagangan di Singapura manakala Raja Ali Haji pula berpendidikan Arab. Sama dengan buku harian. Beliau prihatin tentang kepentingan tarikh dalam menceritakan peristiwa-peristiwa yang berlaku baik dari segi adat istiadat di istana. Bahagian awal karya ini telah menceritakan secara ringkas tetapi bertele-tele tentang kisah sejarah Singapura. Namun begitu. masyarakat. Kisah ini dimulai dari tahun 1677 hingga 1865. Melaka dan Johor-Riau. Tuhfat alNafis juga merupakan sambungan kepada kitab Salasilah Raja-Raja Melayu dan Bugis. Raja Ali Haji telah memasukkan kisah pemberontakan di Matan. Ini menjadikan Tuhfat al-Nafis sebuah karya penting yang .. Pengolahan yang tidak tersusun sebegini menjadikan jalan cerita yang asal sering terganggu sekaligus mengelirukan pembaca. tokoh-tokoh. Menurut R. terserlahlah gaya bahasa Melayu klasik melalui karyanya ini. Sesuatu peristiwa itu kadang-kadang tidak diakhiri dengan sempurna malah dimasukkan peristiwa yang sama sekali lain dengan cerita yang sedang diceritakan itu. Pensejarahan negeri. Teknik penulisan Raja Ali Haji tidak seperti yang dilakukan oleh Abdullah Munsyi. sewaktu menceritakan kisah percubaan Raja Kecil merampas takhtah Kerajaan Johor dari Bendahara Abdul Jalil. Raja Ali Haji telah membawa beberapa pembaharuan yang bermanfaat melalui Tuhfat al-Nafis. perjanjian dagang dan diplomatik. Raja Ali Haji tidak menggalakkan penggunaan bahasa pasar kerana beliau percaya penggunaan seperti ini akan menjejaskan dan merosakkan kemurnian bahasa Melayu. pendakwah dan hidup di lingkungan istana di Pulau Penyengat. Contohnya. kerjaya dan persekitaran kehidupan mereka yang sememangnya berbeza. Teknik penulisan Raja Ali Haji juga masih jelas terikat dengan teknik penulisan sastera tradisional Melayu iaitu kita dapati bahawa jalan cerita sering terganggu. Lantas. Singapura dan Johor-Riau.O Winstedt (1947) Tuhfat al-Nafis merupakan karya sastera sejarah yang terpenting selepas Sejarah Melayu terutama sekali mengenai kerajaan Johor-Riau. Tujuannya ialah untuk menunjukkan dengan jelas perbezaan antara masyarakat dengan kerajaan dan juga kedudukan antara sultan dengan pembesar dan sebagainya. perkahwinan. jurai keturunan dan peradaban sesebuah kerajaan juga diolah. kematian. Pada umumnya pensejarahan itu membicarakan perihal negara. mengenai kelahiran. Abdullah berpendidikan Inggeris. pergolakan politik.Penghayatan Karya Agung Melayu 38 1865. Tuhfat al-Nafis banyak mengisahkan sejarah istana iaitu kejadiankejadian dalam istana serta persekitaran istana itu sendiri.

ilmu tasawuf merupakan aliran agama yang amat terkenal pada masa itu. Sebagai contoh adalah selok-belok upacara permakaman Sultan pada tahun 1760-an. di mana penulisnya cuba menghuraikan sejarahsejarah yang pernah didengar dan dikumpulkannya serta kejadian-kejadian di mana dia sendiri pernah mengalaminya. “the most critical of the Malay historians of old.Dan satu keistimewaannya bukan setakat mencatat peristiwa. ibu kota kerajaan Siam pada zaman dahulu atau nama lama tanah Acheh sempena nama seorang pangeran Siam bernama Syahir Nuwi yang membangunkan Acheh sebelum kedatangan Islam Acheh pada zaman itu menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam pada abad ke-16.” dan ia sedar apa yang ditulisnya adalah sejarah dan telah mengisi fungsi-fungsi sejarah ketika itu. Hasil daripada keprihatinan beliau. Di samping itu buku ini juga memperlihatkan kepentingan sejarah. Raja Ali Haji juga ada mencatat tentang orang yang pertama membuat sesuatu. sama ada “Syahru Nawi” nama bandar Ayuthia. Selain itu Raja Ali Haji mengerti. Lantas. Negeri asalnya juga dipertikaikan. Mohd. Raja Ali Haji bukan sekadar mencatat peristiwa yang dilihat olehnya. Mohd. Catatan tarikh yang dibuat oleh Raja Ali Haji juga memberi pembaca suatu arah dimensi yang tepat..di mana sejarah yang difahami di zamannya bukan setakat mencatat peristiwa demi peristiwa.. Hamzah Fansuri Untuk mengenal Hamzah Fansuri lebih dekat elok kita menguasai latar sejarah zamannya. . bahkan selok-belok mengendalikan sesuatu turut diceritakan.. Taib Osman mensifatkannya sebagai. bolehlah kita katakan bahawa Tuhfat al-Nafis adalah sebuah karya yang dihasilkan daripada pengamatan yang teliti dan penulisan yang terperinci. misalnya orang yang membawa benih gambir ke Riau dari Sumatra. Taib Osman (1965) meletakkan Tuhfat al-Nafis di tempat yang istimewa. Tahun lahirnya tidak dapat ditentukan namun ada yang berpendapat bahawa beliau lahir di Barus atau Fansur pada penghujung abad-16 dalam wilayah kekuasaan Acheh. jelas dan konkrit. kerana ia dianggap sebagai karya pertama yang berjaya menganalisis jiwa masyarakatnya dengan masalah dan kebesaran-kebesaran orang yang ditulisnya..Penghayatan Karya Agung Melayu 39 dirujuk oleh para pengkaji untuk membuat sebarang perbandingan. Kesahihan sesuatu peristiwa boleh diuji dengan membuat perbandingan antara Tuhfat al-Nafis dengan catatan dan penulisan sejarah yang lain. kerana yang ditulisnya sejarah maka dia harus memilih mana peristiwa yang penting sahaja untuk ditulis dan diberinya perkembangan-perkembangan peristiwa dan diberinya pengertian. tetapi ada dituliskan tarikhnya yang sebelum Raja Ali Haji hal ini tidak diambil perhatian. Berhubung Raja Ali Haji sebagai penulis karya sejarah. Sewaktu pemerintahan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam Syah (1606/1607-1636TM) banyak naskah-naskah sastera yang tercipta dan antara tokoh-tokoh yang dikenali sehinggalah ke hari ini ialah Syeikh Hamzah AlFansuri atau dikenali juga dengan nama Hamzah Fansuri.

keilmuan. Syair-syair Hamzah Fansuri yang lain ialah Syair Si Burung Pingai.O Winstedt. mantik. Syair Sidang Faqir. Menurut R. Hamzah Fansuri terkenal sebagai pelopor puisi Islam yang bersifat agama dan tasawuf atau sufi: Ruba’i Hamzah Fansuri yang mengandungi 42 buah rangkap syair yang berinti ajaran Wahdatul Wujud.Hamzah Fansuri gemar menulis sastera dalam bentuk puisi dan prosa. Sebagai contoh. Karya-karya Hamzah Fansuri sentiasa mengandungi kritikan-kritikan tajam terhadap dunia politik dan raja-raja sehinggakan beliau serta pengikutnya tidak disenangi oleh kalangan istana. Manakala karya Al-Muntahi dan Syarbul ‘Asyiqin atau Zinatul Muwahhidin mengandungi yang syariah. sejarah dan falsafah. Ini tidak dapat dinafikan kerana Hamzah Fansuri merupakan orang yang pertama . Al-Hallaj dan Abdul Karim Al-Jili iaitu pegangan mereka tidak mencampuradukkan ajaran sufi mereka seperti mana sufi yang lain seperti Imam Ghazali. bahasa. Selain daripada bidang kesusasteraan. hakikat.Penghayatan Karya Agung Melayu 40 Ada di kalangan ulama sufi yang mengatakan bahawa Hamzah Fansuri merupakan seorang penganut Syi’ah yang sesat dan ada yang berpendapat bahawa beliau mengikut mazhab Imam Syafie dalam bidang fikah dan mengamalkan tarekat Qadiriyah. tarikat dan makrifat. Syair Si Burung Pungguk. sastera dan falsafah. Hamzah Fansuri dikenali sebagai seorang ulama tasawuf dan sasterawan. Asrarul ‘Arifin fi Bayani ‘Ilmis Suluk wat Tauhid merupakan sebuah karya tasawuf yang mengandungi akidah aliran Wahdatul Wujud. fikh. Beliau merupakan seorang guru dan ulama yang mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam bidang tasawuf. beliau juga dikenali sebagai perintis dan pelopor dalam bidang kerohanian. Karya-karya beliau dalam aspek ini tidak dapat ditandingi. Disebabkan kebencian ini. Mereka berpendapat bahawa pegangan sufi Hamzah Fansuri menyerupai pegangan sufi Abi Yazid Bisthami. nama Hamzah Fansuri tidak termaktub dalam kitab penting sejarah Acheh iaitu Hikayat Acheh dan Bustanus-Salatin. Syair Dagang Syair Perahu. Beliau juga orang pertama melahirkan kitab ilmiah bahasa Melayu yang mempertingkatkan darjat bahasa Melayu sebagai sebuah bahasa intelektual dan penting dari aspek penyebaran ilmu dan persuratan. Hamzah Fansuri juga mempelopori bidang penulisan puisi-puisi falsafah dan mistik bercorak Islam. Namun. syair-syair yang dihasilkan oleh Hamzah Fansuri secara keseluruhannya menggunakan irama pantun walaupun urutannya mengikut irama syair. Antara prosanya ialah kitab-kitab agama dan tasawuf. sastera.

makna penghasilan syair beliau begitu mendalam jika dilihat dari aspek tujuan beliau menghasilkan sesebuah karya itu. selain Hamzah Fansuri ialah Nurruddin Al-Raniri dan Abdul Raof Singkel dan Shamsuddin al-Sumatrani. Menurut C. syair-syair Hamzah Fansuri tidak seharusnya dilihat secara dasarnya sahaja. manusia ingin melihat wajah Tuhan serta bersatu denganNya. Ilmu tasawuf mampu menghuraikan hubungan manusia dengan Tuhan yang begitu suci. Profesor Syed Muhammad Naguib Al-Attas berpendapat bahawa Hamzah Fansuri hidup pada suatu masa sebelum pemerintahan Sultan Alauddin Ri’ayat Syah Acheh(1588-1604) berakhir dan beliau meninggal sebelum 1607. Beberapa tokoh yang dapat diperkatakan dalam menyentuh perihal ilmu tasawuf dalam sastera Islam. Nurrudin al-Raneri dan Abdul Raof Singkel mewakili ilmu tasawuf yang bersifat ortodoks yang membawa pengertian Tuhan dan . Akhirnya beliau menemui Tuhan di rumahnya sendiri.Penghayatan Karya Agung Melayu 41 memperkenalkan skema akhir a-a-a-a dalam puisi empat baris sebagai pengucapan sastera. ajaran Islam itu sendiri. “Hamzah Fansuri di dalam Makah Mencari Tuhan di Baitul Ka’bah Di Barus ke Kudus terlalu payah Akhirnya dapat di dalam rumah” Sastera keagamaan boleh dibahagi kepada tiga cabang iaitu ilmu kalam. Oleh kerana rasa kesyukuran manusia terhadap Tuhan ini yang membuat manusia melahirkan keinginan untuk mendekati Tuhan dan jikalau diizinkan. Timbul rasa kesyukuran manusia terhadap Tuhan kerana mempercayai bahawa Tuhan yang mencipta manusia dan alam semesta. dapat disimpulkan bahawa Hamzah Fansuri sememangnya sengaja menggunakan perkataan-perkataan Arab secara kerap kerana beliau menulis untuk mengajak para pembaca karyanya untuk berfikir ke arah membentuk budi pekerti dan sebagai seorang penyair agama dan bukannya sekadar sebagai hiburan semata-mata. kebanyakan syair-syair Hamzah Fansuri kerap menggunakan perkataan-perkataan Arab yang menyebabkan tidak ramai yang membaca syair-syairnya dapat memahami maksudnya yang tersirat. Ilmu tasawuf dikatakan mempunyai unsur rohaniah yang mampu mencernakan makanan dan ubat lantas ilmu tasawuf dilihat sebagai mengancam ilmu kalam. Ilmu tasawuf adalah yang terdekat dengan perkembangan sastera Islam jika dibandingkan dengan cabang-cabang yang lain kerana selalu dibincangkan dalam sejarah sastera. Di sini. Walau bagaimanapun. Ilmu kalam merupakan sebahagian dari ilmu usul iaitu ubat untuk kaum kafir. Ilmu fikh merupakan makanan mukmin dalam kehidupannya. Hamzah Fansuri dipercayai pernah berguru dengan Maulana Ibrahim di Mekah dan hasratnya yang kuat untuk mencari Tuhan telah mendorong beliau mengembara dari satu tempat ke satu tempat yang lain. ilmu fikh dan ilmu tasawuf. Keinginan sebegini merupakan ajaran pokok ilmu tasawuf. Hooykas pula.

terdapat unsur-unsur kritikan terhadap dunia politik dan moral. Justeru ilmu tasawuf yang dibawa oleh kumpulan heterodoks ini dilihat sebagai menyesatkan kerana tafsiran yang boleh timbul dalam menelaah ajaran kumpulan ini adalah. Syair Si Burung Pingai. Syair Si Burung Pungguk. namun dipercayaai bahawa beliau menghasilkan karya-karyanya pada awal abad yang ke-17. Menurut Francois Valentijn. Ia hidup sebagai seorang sufi dan pekerjaaan kepengarangannya dilakukan penuh sufistik. raja-raja serta bangsawan. Sebagai pengarang Hamzah Fansuri adalah sangat prolifik. Syed Muhammad Naguib Al-Attas (1968) menganggapnya sebagai sasterawan ulung Nusantara. Ruba’i Hamzah Fansuri. Syair Sidang Faqir. Syair Dagang Syair Perahu. Asrarul ‘Arifin fi Bayani ‘Ilmis Suluk wat Tauhid. Hamzah Fnsuri dan Shamsuddin Al-Sumaterani mewakili ilmu tasawuf yang bersifat heterodoks yang membawa pengertian bahawa Tuhan dan manusia sama sahaja.O Winstedt (1923) menyatakan ia sebagai orang pertama menulis ilmu tasawuf dalam bentuk sastera iaitu syair. Kitab fi Bayani Ma’rifah.Penghayatan Karya Agung Melayu 42 manusia itu biar pun satu tetapi lain kedudukannya. Al-Muntahi. Ada kenyataan yang menunjukkan bahawa terdapatr karyanya yang tidak pasti tarikhnya. Hamzah Fansuri sebagai sastertawan Islam diterima oleh kawan dan lawan. Hamzah Fansuri mempunyai kekuatan luar biasa sebagai pengarang Islam. mempunyai sifat mistikal dan melambangkan perhubungan Tuhan dengan manusia. R. . munusia adalah Tuhan. elok kita senaraikan:             Syarbul ‘Asyiqin atau Zinatul Muwahhidin. Asrarul ‘Arifin. Kasyfu Sirri Tajallis Shibyan. rajin dan penuh dedikasi. Syair-syair Hamzah Fansuri merupakan syair Melayu yang tertua. Meskipun karyanya telah disebut di sana sini. ia dikategorikan sebagai syair tauhid atau makrifat.Sesuatu yang memukau pandangan orang zaman dahulu hingg kini.

Keris Maslah yang menentukan dirinya sendiri. Zaman mudanya. Keris Mas pernah menyatakan bahawa profesi sebagai pencerita adalah luar biasa. peringkat kehadiran diri. beliau mempunyai latar yang cukup. Tegasnya mempunyai persediaan intelektualisme yang cukup syarat untuk zamannya. jika tokoh-tokoh itu. satu bilangan yang cukup besar untuk zamannya. pendidikan awalnya ialah di Sekolah Melayu sehingga darjah lima. jika orang itu cukup banyak berjasa. sering menarik perhatian masyarakat. dalam karyawan persejarahannya hidup sebagai tukang cerita – menulis tentang manusia dan alamnya – sedang hidupnya sendiri tersembunyi di sebalik timbunan penceritaannya itu. Lebih-lebih lagi. Keris Mas adalah penulis agung melalui penulisan genre cerpen. Maka di sinilah peranan besar pencerita. 2013). Beliau sedar pilihannya dan sedar juga genre yang ditulisnya. apalagi yang bermoral. popular dan telah berjaya mencipta sejarah kehadirannya sendiri: sehingga secara diam-diam dia menjadi metos dan legenda akhirnya. menyampaikan sesuatu melalui penceritaannya. Keris Mas tidak menjadi pengarang kerana tiada kerjaya lain atau diminta oleh orang lain untuk menjadi pengarang. Mengarang sememangnya menjadi pilihan hidupnya. Ramlee atau Napoleon Bonarparte. Orang lebih banyak memperkatakan kreativitinya dari individu personalitinya. Dalam diri manusia disediakan naluri suka mendengar cerita. Keris Mas pernah berkhidmat sebagai Pegawai Penerangan Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) Cawangan Pahang. ilusi sekaligus memilukan. Lalu kita temukan nama-nama seperti Muhamad Ali. Di sini terasa ada semacam ironi. dramatik. Sebagai penulis cerpen. Menurutnya lagi sejarah hidup orang-orang besar dalam sesuatu bidang tertentu. Kemudian beliau menyambung pengajiannya ke Sumatera untuk melanjutkan pelajaran menengah di Tawalib School dan di Kolej Kulliatul Muallimin alIslamiah sebuah Kolej Perguruan Islam. mashyur. iaitu antara 1946 hingga . Perjalanan karier Keris Mas sebagai sasterawan dapat didasarkan pada empat anjakan kepengarangan. Tugas yang sejajar dengan anak muda yang berjiwa nasionalistik sepertinya. P. Semakin menarik hati dan istimewa lagi. Sepanjang hayatnya beliau telah menghasilkan KumpulanCerpen Sasterawan Negara Keris Ms 1946-1989 (2000) telah menghasilkan 76 buah cerpen. Namun tidak semua orang yang boleh bercerita dengan baik.Penghayatan Karya Agung Melayu 43 TOKOH KARYA MODEN Keris Mas Keris Mas adalah penulis karya Agung untuk genre cerpen. sehingga memperolehi Diploma Perguruan. Dorongan berkarya datangnya daripada dirinya sendiri. Beliau memilih kerja pengarang kerana ia sesuai dengan dirinya dan perjuangan hidupnya ( Mana Sikana. Pertama. Orang lebih mengenal akan manusia yang diceritakannya daripada dirinya sendiri. Beliau juga mengikuti kursus London Matriculation sehinggalah meletusnya Perang Dunia Kedua.

Seperti juga anak-anak muda yang lainnya. peringkat perlanggaran dan pengukuhan antara 1950 hingga 1957. menjadikan cinta sebagai persoalan perdana. adalah dalam proses pencarian subjek dan diri. zaman pascamerdeka. Pada masa ini. Orang membaca cerpen kerana dorongan cinta itu. Kita telusuri perkembangan cerpennya. Ketiga. Qalam. meski menghasilkan novel besar Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. tetapi ia sudah mempunyai sifat kepengarangan yang idealistik dan memiliki individualisme. diterima sebagai novel besar. Singapura. tetapi kedudukannya sebagai cerpenislah yang masih mantap dan terhormat. peringkat selepas persaraan. Keris Mas pernah bertugas sebagai Karyawan Tamu di Dewan Bahasa dan Pustaka. Baik daripada aspek tekstualiti mahu pun kontekstualitinya. 18 buah penerbit. iaitu dalam konteks membina kekhasan diri. di sekitar telah menghasilkan lima buah cerpen. juga menonton drama/bangsawan . Ini memperlihatkan zaman prolifik dengan pembaharuan dan pematangannya. Novel lainnya ialah Rimba Harapan. Karyakarya yang dihasilkan mantap dan kuat. Keris Mas juga terdorong menghasilkan teks-teks percintaan. Pada tahun 1962 terbit pula kumpulan cerpen Keris Mas sendiri iaitu Patah Tumbuh yang mengandung 20 buah semuanya. situasi Singapura selepas Perang. memiliki serangkaian kisah cinta. dan salah sebuah daripadanya Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. peringkat ini menyaksikan diri Keris Mas sebagai cerpenis. ia banyak terlibat dalam pengurusan seperti urusan Dewan Bahasa dan Pustaka dan mengurus beberapa hadiah sastera tanah air.Penghayatan Karya Agung Melayu 44 1950. Keris Mas mula kurang berkarya. Malah tematik dan subjektiviti cerpen Melayu dewasa itu. Pada akhir 1947. Dalam era ini banyak cerita berputar sekitar soal cinta yang menunjukkan tendensi zaman yang romantis. bertambah dan membesar. Zaman permulaan ini. Singapura kota pelabuhan dan perniagaan yang strategik menyediakan prasarana untuk kegiatan sastera. Penerbit yang sedia banyak. Beliau telah menghasilkan beberapa karya. Sambutan terhadap majalah dan akhbar tersebut sangat dibanggakan. Dengan itu ramai diperlukan pengarang untuk mengisi kerjaya pengakhbaran dan pemajalahan. Berita Harian. Kedua. menjadi tumpuan pengarang dan budayawan. Melayu Raya. Keempat. Ini bererti aroma romantisisme kuat menguasai pencerpernan Melayu. beliau mula bekerja di Utusan Melayu. Harmy. Menyaksikan keempat-empat peringkat penulisan Keris Mas. Masyarakat gemar membaca cerpen dan sajak. 12 untuk akhbar dan 51 untuk majalah. Geliga dan lain-lainnya. Pada waktu itu Singapura mempunyai 63 buah penerbitan. iaitu Mekar dan Segar yang memasukkan tiga buah cerpen Keris Mas. Secara kontekstualnya. Pada tahun 1959 diterbitkan antologi cerpen Asas 50. termasuklah Utusan Melayu.

Zaman permulaan ini. Cerpen keduanya pada tahun 1947 adalah setahun kemudian. memiliki serangkaian kisah cinta. iaitu tahun 1948. kita menemukan teks di sekitar percintaan dan permasalahannya seperti “Air Mata Buruh”. Orang membaca cerpen kerana dorongan cinta itu. Meskipun di peringkat pertama kehadiran diri. Mahayana. menjadikan cinta sebagai persoalan perdana. Cerpennya yang pertama ialah “Wasiat Orang Bangsawan” yang ditulis pada 1946.Bertugas di akhbar. Ini bererti aroma romantisisme kuat menguasai pencerpernan Melayu..Penghayatan Karya Agung Melayu 45 Pertama. dengan memfokuskan Anuar yang telah meninggalkan kota Medan di mana ia pernah bertemu dengan orang yang dicintainya enam tahun yang lalu. “Darah dan Air Mata”. Ada baiknya kita melihat cepennya yang pertama yang memecah tembok pengkaryaannya. seorang marhain. menjadi mangsa feudalisme. Seperti juga anak-anak muda yang lainnya. Ini bermakna lebih separuh dan mendekati satu pertiga daripada cerpennya ditulis pada zaman ini: zaman prolifik dan muda. “Wasiat Orang Bangsawan” melukiskan kegelisahan tentang hancurnya moraliti golongan atasan yang cenderung melakukan kezaliman secara sporadis sehingga golongan bawah tidak mempunyai daya tahan dan tertekan. empat cerpen. Malah tematik dan subjektiviti cerpen Melayu dewasa itu. iaitu antara 1946 hingga 1949. Keris Mas juga terdorong menghasilkan teks-teks percintaan. Cerpen ini dipengaruhi oleh doktrinasi realisme sosial. Dan itulah yang terjadi kepada Tengku Indera Kelana akhirnya sebelum kematiannya meninggalkan wasiat untuk pertemuan Anuar-Kemalawati. Tekniknya menarik. . . Dalam era ini banyak cerita berputar sekitar soal cinta yang menunjukkan tendensi zaman yang romantis. pemberontakan sosial berlaku di Sumatra Timur. Kita menyaksikan tahun kesuburan. Pecahan penulisan ialah 1946 sebuah cerpen. Anuar. dan mengikuti perkembangan sasteranya. membuka ruang yang terbesar untuk Keris Mas mengkreatifkan dirinya. 1948. yang waktu itu dikuasai oleh semaraknya semangat revolusi mengisi idealisme cerpen ini (Maman S. “Dalam Pelukan Wanira Sedar” dan seterusnya cerpen -cerpen lainnya adalah mempunyai paralelasi dengan subjek tersebut yang menjelaskan ketidak-adilan sosial dan citra hegemoni budaya kolonialisme. adalah dalam proses pencarian subjek dan diri. Keris Mas telah menulis sebanyak 42 buah cerpen. 24 cerpen dan 1949. 13 cerpen. Cerpen-cerpen ini indeksikal kepada moraliti pertentangan kelas realisme sosialis. 1947. 2001: 203-211). Seperti yang terjadi dalam sejarahnya. Raja dan pembesar serta feudalisme diruntuhkan oleh rakyat atas nama revolusiner. Intertekstualiti daripada pengalaman belajar di Indonesia. Tiba-tiba saja ia bersua dengan puteri keturunan raja-raja Deli Tua itu. ini bererti umurnya waktu itu ialah 24 tahun. peringkat kehadiran diri. yang menyintai Kemalati anak Tengku Indera Kelana. yang telah menghasilkan sebanyak 24 cerpen.

Keris Mas dalam konteks ini. ” katanya memberitahu (Mana Sikana. tetapi menurut Ali Haji Ahmad (1964: 5).Penghayatan Karya Agung Melayu 46 Keris Mas memilih cerpen sebagai genre pertamanya. untuk tujuan kesedaran sosial dan mengarah kepada kekuasaan politik. juga: “Cerpen-cerpen masa itu berbau romanticism. Rahim Kajai yang telah menghasilkan 48 buah cerpen itu. Sebab itulah. 1990). Pada tahun 1935. Cinta dengan persoalannya hanya dikemukakan oleh Keris Mas. harapan yang lebih penting dari harapan cinta itu sendiri. 1964:5-6). yang dipentingkan ialah keindahan bahasa terutamanya pengibaratan (Omar Mohd. “Dalam cinta ada harapan. Hashim. 1964:7). Dan saya mahu membangun atau menanamkan harapan-harapan pada pembaca. Hanya di tangan A. Tanpa menafikan bahawa Keris Mas juga dipengaruhi dengan suasana pencerpenan zaman itu. Rahim Kajai. adalah katalis bagi menimbulkan kesedaran politik dalam masyarakat Melayu yang mundur. tetapi keinginannya untuk menyampaikan cerita yang bermanfaat menyebabkan minatnya terhadap genre ini lebih tinggi dan sesuai dengan zamannya. cerpen itu disusun secara romantisisme. cerpen mendapat bentuk yang boleh dinamakan sebagai cerpen. Rahim Kajai yang selalu mengorbankan realisme bagi menyudahkan cerpennya. yang luntur dengan tematik percintaan dan romantis. tetapi wujud tindakan “the other” dalam karyanya yang memiliki makna lain. Menurut Omar Mohd. Cerpen sebelum perang sangat mementingkan mesej dan didaktik sifatnya. 1964:1-2). Unsur-unsur luar selalu dimasukkan secara tiba-tiba untuk menyelesaikan cerita atau masalah dan plotnya berkembang tidak atas dasar realistik atau sebab-musabab (1964:11). Di samping itu. sebaliknya cintanya lebih mirip kepada persoalan politik dan kesedaran. tidak terdapat cerpen-cerpennya yang betul-betul digelombangi oleh adegan-adegan khayal dan romantik. Hamzah (1950) mengkritik penggarapan cinta itu. tetapi sifatnya sangat dangkal dan khayal. Hashim banyak mengkritik A. Dalam konteks inilah Keris Mas berbeza dengan penulis sezamannya A. Tidak ada kesatuan dan disiplin. jika tidak ia hanya berupa persembahan sketsa atau penceritaan begitu sahaja (Ali Haji Ahmad. Temanya banyak berkisar pada soal rumah tangga dan percintaan. masih menggarap persoalan cinta dan rumah tangga dan mementingkan moral dan didaktik. 1976: 15). Shamsuddin Salleh. Hashim (1976: 1213). Meski beliau juga menulis sajak pada zaman awalnya. unsur-unsur pantun dan syair sangat gemar dimasukkan (Ali Haji Ahmad. tema semangat kebangsaan mula mengisi cerpen Melayu.” Omar Mohd. dua pertiga daripadanya adalah bertemakan cinta yang tertumpu pada uda dan dara yang dikonflikkan dengan perpecahan rumah tangga. jauh menyimpang daripada cinta asmaradana itu. Cerpen Melayu selepas perang pun tidak banyak bezanya. . seolah-olah tidak ada bahan lain yang harus digarap. cinta dalam cerpen Pak Keris. Bentuk cerpen dalam sejarah cerpen hampir sama dengan novel yang dimulai oleh karya penterjemahan dan saduran yang dilakukan oleh Syed Syeikh AlHadi dan rakan-rakannya (Ali Haji Ahmad. Tegasnya. dan Ishak Haji Muhammad.

Usman Awang menjadi anggota polis bila Inggeris mula memerintah pada tahun 1946. dan selama enam bulan di Singapura. Maka itu nama Usman Awang atau Tongkat Warrant paling terkenal pada semua pengkaji dan peminat sastera Melayu di berbagai peringkat dan golongan. tetapi selepas beberapa minggu menjalani latihan. Usman Awang menjadi petani di Segamat. pernah menjadi ‘budak pejabat’ di Pejabat Tali Air Segamat dalam zaman Jepun. Keluarga yang miskin dan situasi tidak membenarkan beliau untuk mengecap kejayaan dengan lebih jauh dalam bidang pendidikan. di Mersing (1937) dan di Bandar Maharani Muar (1940) hingga lulus darjah enam. mula-mula sebagai sidang pengarang Dewan Bahasa dan Pustaka kemudian Pengarang Dewan Masyarakat. Kuala Selidi. kemudian menjadi pemberita sebelum menjadi sidang pengarang Mingguan Melayu. Tidak lama kemudian menjadi buruh paksa Jepun. Pada tahun 1951. Beliau diterima bekerja sebagai pembaca ‘pruf’ dengan Melayu Raya selama enam bulan. kukuh serta akrab dengan . mula-mula sebagai sidang pengarang akhbar Utusan Kanak-Kanak. Semasa pendudukan Jepun di Malaya pada tahun 1942. Jawatan beliau di DBP ialah sebagai Pegawai Penyelidik Kanan. Dewan Sastera dan Dewan Budaya. Utusan Melayu berpindah ke Kuala Lumpur dan Usman Awang turut serta dengan memegang jawatan yang sama. dan kemudiannya memasuki Pasukan Polis Jepun (Botai). Bahagian Pembinaan dan Pengembangan Sastera. Kota Tinggi pada 12 Julai 1929 ini mendapat pendidikan hanya setakat di sekolah Melayu sahaja. beliau ikut terlibat dalam peristiwa pemogokan Utusan Melayu. Tahun 1961. kemudian diangkat menjadi pengarang Utusan Zaman dan majalah Mastika.Anak kelahiran Kampung Tanjung Lembu. Kejayaannya mempertahankan dirinya sebagai seorang penyair dan budayawan yang terus kreatif memberikan rasa keteguhan terhadap tradisi baru sastera kita. Pada tahun 1952.Penghayatan Karya Agung Melayu 47 Usman Awang Usman Awang sebagai seorang tokoh dalam dunia persuratan Melayu moden. Beliau menjalani latihan di Johor Bahru sebelum menjalankan tugasnya di Melaka. yang dapat menyesuaikan dirinya dengan pelbagai zaman dan situasi. pihak Jepun menyerah kalah. khususnya puisi dan drama amat banyak diperkatakan. Pada tahun 1962. beliau berjaya melepaskan diri dan pulang ke Segamat. Usman diterima bekerja dengan Penerbitan Federal dan setahun kemudian berkhidmat pula dengan Dewan Bahasa dan Pustaka. Usman Awang. Sajak-sajaknya sentiasa segar. Beliau seorang penyair yang tidak pernah luntur. beliau meletakkan jawatannya sebagai anggota polis dan berhijrah ke Singapura bersama Jamil Sulong. Akibat dari itu beliau berhenti dan buat beberapa waktu terpaksa menganggur. Selepas Malaya mencapai kemerdekaan. Usman Awang ditawarkan bekerja dengan Utusan Melayu. Usman Awang mula membentuk namanya dalam dunia persuratan Melayu moden dengan menulis puisi. Beliau disekolahkan di Kuala Selidi (1936).

Antara sajaknya yang cukup popular termasuklah “Bunga Popi”. .. “Pak Utih”. satu lagi bidang kreatif yang mengharumkan nama Usman Awang ialah drama. telah dilantik menjadi Setiausaha kepada Panel Anugerah Sastera sebuah badan kehormat yang tertinggi tanahair. Usman Awang kerana ketokohan 5 pengalaman dan dedikasinya. Kegiatannya menghasilkan banyak cerpen dalam tahun-tahun 1950an dan 1960an lebih banyak memperlihat sikap dan pegangannya yang lebih ketara terhadap konsep ‘Seni Untuk Masyarakat’ yang didukungnya sebagai anggota Asas 50.Penghayatan Karya Agung Melayu 48 akar budi Melayu dan perikemanusiaan. “Tamu di Bukit Kenny”. Ketokohan Usman Awang juga menjadi menonjol kerana perwatakan peribadinya yang lemah lembut dan mesra. Usman Awang hanya berhasil menerbitkan sebuah novel sahaja berjudul “Tulang-Tulang Berserakan”. pergaulan dan penglihatan serta pemikiran untuk mendedahkan segala kejelekan dan keburukan serta kepincangan hidup dalam masyarakat Melayu khususnya. “Degup Jantungnya” dan “Muzika Uda dan Dara”. Usman Awang masih terus memainkan peranannya dalam kesusasteraan Melayu. Maka itu apa yang lebih jelas pada cerpen-cerpennya hanyalah berupa rakaman pengalaman. Beberapa buah sajaknya menjadi bahan yang amat menarik bukan saja di kalangan masyarakat terbanyak yang cintakan puisinya. Usman Awang juga menulis cerpen tetapi bidang ini nampaknya sudah lama ditinggalkan sejak akhir tahun 1960an lagi. “Malam Kemerdekaan”. Beliau telah diberi penghormatan bila dilantik sebagai salah seorang anggota Panel Hadiah Karya sastera dan juga telah dianugerahkan gelar “Pejuang Sastera” membawa bersamanya surat penghargaan dan wang tunai Sepuluh Ribu Ringgit oleh Perdana Menteri Malaysia pada 29 Mel 1976. Selain dari puisi. Novel ini tidak lebih dari sebuah rakaman peristlwa peribadi beliau sewaktu bekerja sebagai anggota polis dan bidang novel nampaknya bukanlah bidang penulisan Usman Awang. “Matinya Seorang Pahlawan”. dan simpatinya yang cukup besar terhadap golongan bawahan yang miskin dan terhadap manusia yang malang sehingga kadangkadang Usman ditafsirkan sebagai seorang seniman yang berjiwa rakyat dan berfahaman sosialis. telah berjaya mengukir alam sastera Melayu buat beberapa generasi. malah dikatakan merupakan seorang anak watan yang berjiwa besar dalam bidang sastera dan tidak habis-habis dan letih memperkayakan budaya negara. Beliau masih menulis. “Gadis di Kuburan”. “Ke Makam Bonda”. Sejauh ini. Beberapa buah dramanya yang sukar dilupakan termasuklah “Serunai Malam”. Mulai tahun 19791. Bidang ini telah diterokainya sejak awal tahun 1960an dengan menulis banyak drama untuk radio dan pentas. “Nasib Buruh” dan “Salam Benua”. tetapi juga menjadi bahan mainan bibir di kalangan kanak-kanak sekolah dalam sebarang upacara mendeklamasikan sajak.

Penghayatan Karya Agung Melayu 49 Mana Sikana Mana Sikana ialah seorang tokoh sastera Melayu yang mendapat kedudukan penting dalam alur sejarah kesusasteraan Melayu Malaysia. “Hipokondriakal”. maka Mana Sikana mula menulis ini genre secara mantap. Karyanya mula tersiar di beberapa majalah dan jurnal. Begitu juga pada masa di Universiti Kebangsaan Malaysia. Sebelum itu cerpen tanah air dibebani dengan aliran realisme dan ada percubaan teknik separuh kesedaran . hingga kini namanya terkenal sebagai pelopor cerpen beraliran asbdurdisme. Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu. tetapi dibesarkan di Kampung Senawar Kuala Kangsar Perak. Juga menulis kritikan novel dan cerpen. Mendapat pendidikan si sekolah rendah ialah di Sekolah Umum Bukit Chandan. Sewaktu di sekolah itu juga Mana Sikana mula menulis ulasan dan kritikan drama di mana 1960-an adalah dekad kecemerlangan drama realisme di Malaysia.beliau telah dilahirkan pada 9 Oktober 1946 di Bagan Serai. Dan Mana Sikana mula meninggalkan aliran realisme memasuki aliran unrealisme. Cerpen-cerpennya “Fakurdabakia”. Di sinilah beliau memperbaiki penulisan dengan mengikuti kursus-kursus penulisan kreatif yang dikuliahkan oleh Profesor Muhammad Haji Salleh. Belajar di Maktab Perguruan Bahasa Kuala Lumpur dan menjadi guru selama lima tahun di Johor Bahru. beliau mementaskan drama yang waktu itu dimasuki teater surealisme. Dalam penulisan fiksyen Mana Sikana terkenal sebagai pelopor cerpen aliran absurdisme dalam Sastera Melayu. Dua bidang yang digemarinya menulis sastera Islam dan drama serta memenangi beberapa pertandingan menulis esei kritikan termasuk Sastera UKM dan Hadiah Sastera Malaysia. Universiti Kebangsaan Malaysia. Mana Sikana mula menulis dengan memenangi cerpen $100/= Beria tahrian pada tahun 1964 dengan cerpennya Kawan Yang Berbudi dan Kawan Berduri. Sesuai dengan keperluan akademik. Di samping itu Mana Sikana juga bergiat dalam bidang drama semasa di sekolah Ipoh. dituntut menulis tugasan dan projek yang berbentuk esei. Perak. Nama sebenar beliau ialah Abdul Rahman Bin Napiah. Mula-mula berlakon dalam drama berbahasa Arab Ashab al-Kahfi. Bangi. drama berbahas Inggreis The Fish kemudian beliau menulis dan mengarah beberapa drama termasuk Anak-Anak Jahanam. Dua bidang yang digemarinya menulis sastera Islam dan drama serta memenangi beberapa Karyanya mula tersiar di beberapa majalah dan jurnal.1974 Mana Sikana memasuki Inntitut Bahasa. kritikan dan kajian sastera. “Aqula” dan “Maaj” adalah contoh teks tersebut. kemudian memasuki sekolah menengah Sekolah Izzuddin Shah Ipoh. dan setelah mendapat kelas pertama dengan kepujian Mana Sikana bertugas sebagai tutor di UKM dan menyediakan tesis Perkembangan dan Perubahan dalam Drama Malaysia. Drama pun menjadi bidang kajian Mana Sikana. eksistensialisme dan surealisme. Dan untuk tesis kedoktorannya 1990 Mana Sikana menulis kajian Drama Tuah-Jebat: Satu Kajian Intertekstualiti. sejak itu Mana Sikana terus menulis cerpen.

banyak karya-karyanya telah dijadikan bahan kajian pelajar yang ingin membuat latihan ilmiah dan tesis. Mana Sikana meneroka aliran absurdisme+surealisme+ eksistensialisme. telah diislamisasikannya dengan menghasilkan teks-teks Islam. Putu Wijaya dan Ariffin C. kemiskinan. Yang menariknya absurdisme Barat. Manakala Mustaqima telah dimuatkan dalam antologi drama Matinya Seorang Pahlawan (1990). Johan Jaaffar dan Mana Sikana. merupakan buah tangan terawalnya dalam penulisan skrip drama. yang putus dari agama dan manusia kehilangan harapan dan sejarah itu. Namanya adalah rangkaian lima dramatis waktu itu. Karya Mana Sikana dianggap menarik dan memenuhi kriteria sebagai sebuah karya yang bermutu. Drama Tanah Di Hujung Bendang berfungsi untuk memberi kesan dan pengajaran kepada masyarakat akan kepentingan hidup bersatu padu antara anggota masyarakat terutama dalam institusi kekeluargaan dan persaudaraan. Seterusnya. terbitan Universiti Kebangsaan Malaysia. iaitu Noordin Hassan. bertimbang rasa dan simpati. bekerjasama antara anggota masyarakat.Penghayatan Karya Agung Melayu 50 di kalangan cerpenis seperti yang dilakukan oleh Shahnon Ahmad. Dinsman. serta bersikap amanah terhadap sesuatu amanah yang diberi untuk menegakkan kebenaran walaupun menghadapi kesulitan. membaca karya Albert Camus. Drama Tanah Di Hujung Bedang (1969). ketidakadilan dan penindasan kerana tidak menjalankan amanah. Antara karya-karyanya yang mendapat perhatian para pengkaji dan pelajar ialah drama dan teater. juga meminati Iwan Simatupang. Antara isu sosial yang terdapat dalam drama Tanah Di Hujung Bendang adalah mengenai masalah rumah tangga. Perubahan ini hasil daripada kursus penulisan kreatif yang diikutinya di Uiversiti Kebangsaan Malaysi. pentingnya sikap bertolak ansur antara rumah tangga dan keluarga. menterjemahkan teks-teks cerpen James Joyce dan Franz Kafka. dimuatkan dalam antologi drama panjang Pelayaran Inderaputera II (1981). Mana Sikana beralih kepada drama berbentuk absurd sebagai percubaan dalam menghasilkan karya dengan aliran yang baru.Noer. Merujuk kepada watak dan dialog yang terdapat dalam skrip drama Apa-Apa (1982). konflik kepentingan. Santagodna. Allain Robbe Grilett. Ia menekankan pendekatan realisme yang mengangkat isu sosial masyarakat desa yang menjalankan aktiviti pertanian sebagai sumber ekonomi masyarakatnya. Drama ini telah dimuatkan dalam antologi drama Tok Awang (1984). Apa-Apa (1982). terbitan Penerbit Karyawan. Di samping itu juga penulis ini menulis dan mementaskan drama tahun 1970-an dalam kebangkitan surealisme di Malaysia. terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. prihatin. Anwar Ridhwan dan Othman Puteh. Hatta Azad Khan. Malah. pemikiran yang dapat ditangkap ialah perebutan kuasa dan penjajahan yang berlaku dalam sebuah kehidupan melibatkan negara Malaysia . diterbitkan oleh Penerbit Heinemann. Apa-Apa (1984). Antara karya-karya absurdnya yang mendapat perhatian dan dipentaskan hingga kini ialah drama Mustaqima dan Santagodna (1978).

Seperti watak ‘Ketua’ melambangkan Penjajah Barat atau Orang Israel yang ingin mengaut keuntungan di samping menghancurkan agama yang terdapat di muka bumi ini terutamanya agama Islam.” menggambarkan tarian atau pesta yang memakai pakaian yang menjolok mata atau menari dengan tidak memakai pakaian. Aliran absurb menyajikan banyak makna dan signifikan bagi menyatakan maksud-maksud disebalik atau di luar kotak pemikiran manusia.. ingkar pada perintah Tuhannya. terselit noda-noda yang pernah dilakukan olehnya. “Perintahkan saja mereka menyembah aku. Terdapatnya makna dan signifikan yang diperolehi berdasarkan drama Apa-Apa yang menyentuh persoalan mengenai perihal kehidupan di dunia berdasarkan perlambangan-perlambangan yang wujud di dalam drama ini Persoalan mengenai peranan watak sebagai perlambangan kepada sesuatu makna yang tersirat juga terdapat dalam drama Apa-Apa ini.” (Santadogna. dan “. Ini menggambarkan keadaan manusia kini yang tidak mempedulikan persoalan agama atau akidah. kuil. dan pengajaran tentang pentingnya membangunkan negara untuk menangkis penjajahan dan penindasan fizikal serta ideologi penjajah.”. Tetapi disebalik kejayaan itu. seorang lelaki yang hanya ingin melunaskan keinginan kelakiannya sehingga mengabaikan segala tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Ianya seperti menggambarkan realiti kehidupan watak Suami yang merupakan seorang ahli perniagaan yang kaya dan terkenal. Tanda yang dapat dikenal pasti menerusi drama ini adalah tanda yang melibatkan watak itu sendiri berdasarkan dialog yang dituturkan. Watak ‘Suami’ digambarkan sebagai seorang pemimpin yang tidak amanah. perintahkan semua masjid.Penghayatan Karya Agung Melayu 51 khususnya dan negara Islam umumnya. Malah watak Suami ini juga merupakan individu yang sangat berpengaruh seperti yang digambarkan pada dialog “. drama Santagodna pula menyingkap perihal konflik dalaman antara mimpi dan realiti sang Suami dengan kematiannya. Apabila meneliti watak ‘Sisipus’ dan .. 1981: 102). Manakala.. Manakala minuman “warnanya harus putih dan bergetah. Seperti watak ‘Zurastura’ sebagai lambang kepada sifat Iblis yang gemar menghasut serta mengajak manusia ke arah kemungkaran.” digambarkan sebagai anak gadis yang masih suci. Menjurus kepada watak Ketua dalam dialognya yang menunjukkan simbol kepada Penjajah Barat adalah “Hari ini adalah hari kemenangan yang abadi. pemikiran yang dapat ditangkap adalah berkaitan dengan soal keimanan dengan mengemukakan imej-imej universal berdasarkan kisah dongeng dunia seperti ‘Zurastura’ dan ‘Sisipus’ sebagai watak utama dalam drama ini. 1984: 185). gereja. Di samping itu juga ianya memberi makna.aku mahu menjadi Tuhaaan!” (Apa-Apa. ini jelas melambangkan perlakuan kuasa Barat seperti Israel ke atas negara-negara Islam yang mengangkat mereka sebagai ketua berdasarkan kekacauan dan kezaliman yang dilakukannya... pagoda di robohkan”. kesedaran.aku mahu biar pokok-pokok akan sujud kepadaku. Perkataan “tarian kurang baju. Menerusi penelitian terhadap drama “Mustaqima” pula.

Konsep sejarah yang digunakan dalam drama Di Hujung Taming Sari adalah nostalgia dengan menggambarkan peristiwa sejarah kehidupan Hang Tuah serta keperwiraan Seri Kandi Tun Fatimah. Merujuk kepada skrip drama Di Hujung Taming Sari. terdapat pemikiran yang diperolehi daripada drama ini iaitu kekuatan dan kegagahan Hang Jebat dalam menentang kejahatan dan penindasan yang dibuat oleh Sultan dan Datuk Bendahara kepada Hang Tuah.Penghayatan Karya Agung Melayu 52 ‘Puteri’ ianya seolah-olah menginterpretasi kewujudan manusia pertama di alam dunia dapatlah dikenal pasti makna yang ingin di sampaikan oleh pengarang iaitu seperti mengandaikan kisah manusia pertama yang menghuni dunia tetapi telah diadaptasi dalam pemikiran yang eksistensisme. antaranya Sahlan Mohd Saman yang memperkatakan bahawa: “Mana Sikana melakukan cubaan bererti dengan aliran eksistensialisme dan absurdisme – dengan menonjolkan watak-watak yang mencari kewujudan dan identiti serta menggambarkan manusia yang dilanda sakit jiwa disamping membicarakan persoalan yang bercorak falsafah (Dewan Bahasa. Seperti Adam yang mewakili watak ‘Sisipus’ dan ‘Puteri’ sebagai lambang diri Hawa. teks drama Di Hujung Taming Sari dikategorikan sebagai drama beraliran metahistoriografik yang bejaya dan memperlihat sifat pembaharuannya. Apabila menelusuri aliran Metahistoriografik yang merupakan antara penghasilan baru dalam skrip drama pentas menerusi pengolahan sejarah dan pembaharuan yang dibawa oleh Mana Sikana. calon telah menjadi pelopornya. Karya-karya absurd yang dihasilkan oleh Mana Sikana telah mendapat perhatian daripada beberapa penggiat sastera Melayu di Malaysia. Sejarah Hang Tuah telah diolah dan dibuat pembaharuan yang kadang kala terdapatnya pertentangan terhadap cerita sebenar sejarah yang telah digarap oleh Mana Sikana berdasarkan pemikiran beliau terhadap kebenaran sejarah dan pengolahan kepada suatu yang baru. Malah. Konsep idealistik iaitu penggunaan sejarah sebagai pendekatan untuk memberi pengajaran dan ingatan kepada generasi kini. Contohnya berdasarkan drama ini. Drama ini telah menggambarkan ketaatan ‘Sisipus’ sebagai hamba Tuhan yang akhirnya dihadiahi dengan ‘Puteri’ bagi mengubat kesunyiaan dan keseorangan hidup ‘Sisipus’. pengajaran yang jelas adalah jangan mudah mempercayai orang luar seperti Datuk Patik Karma Wijaya dan sikap Kidul yang bersahabat dengan orang Inggeris menyebabkan orang Inggeris dengan mudah mengetahui kekuatan dan kelemahan . peristiwa sebenar Hang Tuah yang dihukum bunuh oleh Sultan mengundang kemarahan dan pemberontakan Hang Jebat akibat dari kezaliman tersebut turut dimasukkan sebagai latar sejarah dalam meningkatkan pembaharuan karya beliau seperti dalam drama Di Hujung Taming Sari yang memaparkan pemberontakan Hang Jebat sebagai cara menuntut bela ke atas kematian Hang Tuah yang dibunuh oleh Sultan. April 1978) Mana Sikana juga mengambil langkah berani apabila mempelopori genre drama baru iaitu metahistoriografi.

Hal ini secara tidak langsung akan meresap ke dalam jiwa penonton yang menontonnya dengan menggambarkan kepedihan hidup pada zaman penjajahan. kematian J. Disini. Buah tangan keduanya dalam karya Metahistoriografi telah melangkaui ekspresi bangsa merdeka apabila ideanya dicetuskan dengan penghasilan penulisan naskhah yang diterjemahkan ke dalam drama Pasir-Pasir di Pasir Salak. Walaupun sejarahnya digarap dengan nafas yang baru. meletakkan lelaki berbangsa kulit putih ini sebagai seorang yang tidak tahu akan adat istiadat budaya Melayu dan dianggap sebagai seorang yang bodoh sombong. Air Mata Naning . namun tetap ada pengekalan terhadap sejarah asalnya. Hegemoni Inggeris ini telah membangkitkan kemarahan rakyat Perak apabila Datuk Maharaja Lela dituduh membunuh Birch dan dijatuhi hukuman bunuh. menyatakan bahawa Birch telah dibunuh oleh Datuk Maharaja Lela bersama pengikut-pengikutnya. ketua dalam negeri. Sejarah awal yang tercatat.W. mahupun rumah tangga sewajarnya bersikap adil dan membuat penyiasatan sebelum melakukan sebarang hukuman. watak ini dipusingkan dengan melambangkan Birch sebagai seorang yang bijak dan telah berjaya menguasai minda orang Melayu. Menjurus kepada sejarah dan drama pentas ini. Pendekatan patriotik dan nasionalisme yang disampaikan turut berjaya diresapkan ke dalam jiwa penonton.Penghayatan Karya Agung Melayu 53 orang Melayu seterusnya mencari helah untuk membuat agendanya yang tersendiri. Kebangkitan semangat nasionalisme itu akan turut dirasai dengan pendekatan yang lebih segar dan meluas. dalam garapan metahistoriografik. Perbincangan mengenai pengajaran yang diperolehi hasil dari drama ini juga adalah berkaitan dengan isu ketegasan dan kewajipan pemimpin untuk menyiasat secara terperinci akan pengkhabaran yang diterimanya. Contohnya dalam drama Pasir-Pasir Di Pasir Salak. Ilhamnya sentiasa basah dan beliau berjaya melahirkan karya-karya yang bersesuaian dengan peredaran masa dan suasana masyarakat hari ini. dapat dilihat bahawa Mana Sikana merupakan seorang yang sangat kreatif dengan pengolahan idea dalam penulisan skripnya. Lantaran pergolakan kuasa pemerintah Barat yang inginkan kekuasaan di Tanah Melayu. telah dijadikan alasan oleh pihak penjajah untuk menakluk dan mengusai bumi Perak. Mana Sikana mengekalkan elemen fotokopi sejarah bagi mengimbau semula nostalgia dengan menggabungkannya secara idealistik agar rentetan ceritanya lebih menarik dan kemas. watak Birch pada sejarah asal.W Birch. telah mengheret beberapa pembesar Melayu dalam kancah konspirasi sehingga terjajahnya bumi Melayu. Namun. sultan tidak menyiasat akan fitnah yang dilemparkan kepada Hang Tuah. telah menggunakan kuasa yang dimikinya untuk memutuskan sesuatu perintah tanpa adanya usul periksa seperti yang berlaku kepada Hang Tuah. Kematian Birch itu telah berjaya mengikat Perak pada perjanjian Pangkor. Namun. Ironinya. dan British telah berjaya memperluaskan kuasanya. Pengajaran yang diperolehi dari drama ini adalah sebagai pemimpin.

1968. Hamzah Fansuri dalam bidang puisi masnawi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Dalam drama ini bukan sahaja kemenangan bagi Naning. 1964. Hamzah Fansuri. Ali Haji Ahmad. . Kesemuanya mereka adalah pengarang yang telah mencapai kedudukan yang unggul dan kanon. Usman Awang dan Mana Sikana. Hamzah. RUMUSAN Demikianlah perbincangan ketokohan pengarang agung yang menjelaskan daripada sudut latar kehidupan. “Mereka Tidak Mengerti. Hikayat Hang Tuah . Kassim Ahmad (pnyl. Raja Ali Haji. Usman Awang penulis sajak dan Mana Sikana menghasilkan drama realisme.Penghayatan Karya Agung Melayu 54 juga tidak sahaja mencitrakan perjuangan Dol Said dalam mempertahankan Naning. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1969. Karya-karyanya berjaya memugar masa tradisional untuk makna pascamoden. Perwatakan dalam Hikayat Hang Tuah . Di sinilah makna tambahan dan dimesi kekuasaan yang ingin diutarakan sesuai sebagai teks metahistoriografik. Rintisan. h. surealisme dan pelopor drama metahistoriografik. “Sastera 1950” dalam Hiburan. Patah Tumbuh. Kuala Lumpur: Oxford University Press. Disember. Keris Mas adalah tokoh modenisasi cerpen. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kassim Ahmad. Keris Mas. RUJUKAN Al-Attas. The Origin of the Malay Shair: Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 8 Julai 1950. Raja Ali Haji karyawan intelektua. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kassim Ahmad. 1950. 1959. pendidikan dan penulisan serta sumbangan yang membawa mereka digelar sebagai pengarang agung. Dewan Bahasa. Pengarang yang telah dibahas dan dianalisis itu ialah Tun Seri Lanang. Tidak syak lagi Tun Seri Lanang terkenal sebagai penulis historiografi. Syed Muhammad Naguib. 1973. tetapi mereka berjaya menakluk Melaka dan menghalau penjajah itu daripada bumi Melaka. di sinilah makna teks bahawa jika Melayu ingin mempertahankan kepertuanannya mereka harus bersatu padu dan mengelakkan perselisihan antara satu sama lain. Keris Mas. 610-612.). tetapi diisi juga dengan percintaan dan pertentangan dan pertemuan dua adik beradik. Keris Mas”. 1964.

Bangi: Penerbit Jabatan Persuratan Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1969. “Cerpen Melayu Moden Selepas Perang”. R. 1965. Nicholson. Taib Osman. dalam Anwar Ridhwan (Pny.Penghayatan Karya Agung Melayu 55 Keris Mas. Mana Sikana. R.A. London: Cambridge at the University Press. 1974. 1968. R. Dewan Sastera. JSBRAS . 80-9. 1921. hlm. 2013. Jun halaman 7-12. “Keris Mas: Mangkin Kesusasteraan Melayu Moden. Bangi: Pustaka Karya Mana Sikana. Teori Sastera Kontemporari. 83. Mana Sikana. . Nicholson. Mohd. Mana Sikana. Teras Sastera Tradisional. Tenggara . Teori Sastera Teksdealisme. Dewan Sastera. A Literary History of the Arabs. 62-7. 1971. 1996. Tuhfat al-Nafis. Di Sekitar Pemikiran Kesusasteraan Malaysia 1957-1972. 2009. Raja Ali Haji. 2007. Umar Junus. 1987. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Federal Publications. Kumpulan Cerpen Sasterawan Negara Keris Mas 1946-1989. “Henk Maier dan Hikayat Merong Mahawangsa” dlm. “Mythic Elements in Malay Historiography” dlm. Februari. Hashim. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Winstedt.O. Mohd. Mana Sikana. Taib Osman. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. h1m. 61-4.2008. “Hikayat Hang Tuah. “Ulasan: Sejarah Melayu or Malay Annals”dlm. Part I ”dlm. 1976. Jun. Studies in Islamic Poetry. 110. 2005. Kesusasteraan Melayu Lama. “Hang Tuah di antara Fakta dan Fiksyen” dalam Hang Tuah Wira Melayu. hlm. 1984.). Omar Mohd. Taib Osman. Dari Barat ke Timur: Teori dan Kritikan Sastera. 2004 Sastera Melayu Klasik: Warisan Keemasan. Sejarah Melayu: Menemukan Diri Kembali. Singapore: Malayan Publications. Singapura: Penerbit Nasional. Univbersiti Kebangsaan Malaysia. hlm. Mana Sikana. Bangi: Pustaka Karya. Mohd Yusof Hashim (pnyl) . Umar Junus. Dewan Bahasa. Mohd. 1969. 2 (2). Melaka: Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia. London: Cambridge University Press. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2000.A.

1-261. JMBRAS . 18”. 3. Winstedt R. Metaforikal 7. JMBRAS . Literature of Malay Folklore. Revised edition” dlm. 1923. Tasawuf 5. 1925. Raffles Ms. Jelaskan maksud ‘ketokohan. Feudal 3. Singapore.. Bincangkan kualiti yang terdapat dalam karya drama oleh Mana Sikana.O. Realisme 9. The Malays: A Cultural History . Winstedt. Karya-karya Hamzah Fansuri tidak disenangi pihak istana. Winstedt. 4. Romantisme 10. Salasilah 2. 1958. 1947. R. “A History of Classical Malay Liter ature. .Penghayatan Karya Agung Melayu 56 Winstedt. Bincangkan bagaimana Raja Ali Haji melakukannya.O.O. Heterodoks 6. hlm. Jelaskan perkara yang menyebabkan hal ini berlaku.O. 1225. Saiva and Sufi: A Study of The Evolution of Malay Magic .’ 2. R. Shaman. “The Malay Annals.p. R. Kuala Lumpur: t. Part II. 5. Sasterawan Negara 8. Winstedt. hlm. 31 (3). KATA KUNCI 1. Tuhfat al-Nafis memancarkan beberapa fenomena baru dalam kreativiti sastera. R. 1938. Parodi 4. Berikan alasan anda sebab Tun Seri Lanang dikatakan sebagai ‘penyusun’ Sejarah Melayu. Eksistensialisme 1.O. Papers on Malay Subjects. London: Constable. 16 (3).

Mewajarkan rasional ketokohan Hang Tuah yang diangkat begitu hebat sifatnya. 3. Isinya mengandungi jurai keturunan raja dan pembesar negara dan hulubalangnya. anda dapat : 1. 2. Hikayat Hang Tuah dan Tajus Salatin. Menyelami pemikiran di sebalik karya-karya Melayu terhadap raja-raja Melayu. Dalam perbicaraan bab ini akan dibawakan pemikiran karya agung seperti Sejarah Melayu. PENDAHULUAN Pemikiran di dalam karya sastera bermaksud ialah subjek yang dibawakan oleh pengarang. Bermula daripada idea dan pengalaman dimantapkan bersama-sama dengan imaginasi dan kreativiti untuk dijelmakan menjadi persoalan dan tema karya. Daripada situlah ia dikembangkan untuk menyampaikan mesej dan tujuan yang membentuk pemikirian dan idealisme pengarang. ia menjadi rujukan zaman berzaman untuk mengkaji tamadun Melayu.Penghayatan Karya Agung Melayu 57 UNIT 4 PEMIKIRAN KARYA AGUNG HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. 4. Juga mengandungi pemikiran tentang asal-usul raja. kita temui gambaran kehidupan dan budaya kerajaan Melaka atau budaya feudal. SEJARAH MELAYU Sejarah Melayu berisi dengan sejarah Melaka daripada zaman pertumbuhannya. Isi ceritanya yang berbentuk sejarah itu mengandungi pelbagai catatan dan kisah seperti tentang pembukaan negeri. aktiviti-aktiviti raja dan undang-undang bernegeri dan berkerajaan. Dalam Sejarah Melayu juga. Menyatakan kembali takrifan pemikiran dalam karya agung. Membandingkan pemikiran dalam karya-karya agung yang terpilih. Tidak ada siapa yang dapat menolak Sejarah Melayu daripada segi sejarahnya. mengalami zaman keemasan dan akhirnya keruntuhannya di tangan Portugis. asal-usul nama tempat dan adat istiadat. Membincangkan juga budaya keagungan dan .

Francois Valentjin turut menyebut Sulalatus Salatin sebagai “Soelatet Essalatina or the genealogy of kings of the Malay coast and of Malacca” dan menganggapnya sebagai salah sebuah buku Melayu yang penting yang dimilikinya. 1988:322-33). Pembukaan Melaka. Kisah Tuah-Jebat. . Dari segi peristilahan.galur sultan-sultan”(Muhammad Yusoff Hashim. Sejarah Melayu sebagai karya sumber sejarah yang penting. Pemikiran Sejarah Melayu Kandungan dan Pemikiran Sejarah Melayu mengandungi 34 bab. Cara budaya berkerajaan. Pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Singapura dilanggar Todak. Bahan-bahannya menggambarkan budaya orang Melayu terutamanya mengenai watak pemerintah dan bangsa Melayu sendiri. termasuk asal usul dan susur. Kitab Darul Mazlum. Raja Campa dan Zuriatnya. Jelas sekali Bottoms menegaskan bahawa Sejarah Melayu adalah pengumpulan data penulisan Penaklukan Iskandar Zulkarnain. Sejarah Melayu dianggap sebagai teks kanon dalam sastera Melayu klasik dan karya agung historiografi Melayu.Penghayatan Karya Agung Melayu 58 kebesaran bagi pemerintahan bernegara. dan Kehadiran Portugis. tetapi unsur sejarahnya lebih kuat. Puteri Nila Panca ke Singapura. Sejarah Melayumemberi keterangan tentang keturunan raja-raja Melayu dan nasib kerajaan Melayu sehingga kehadiran orang Portugis. ia penting kerana ia menjadi tonggak kekuatan negara. Kebesaran Melaka. Gambaran budaya tentang wira dan hulubalangnya juga diterangkan dengan jelas. terutamanya tanggung-jawab pembesarnya. Pergolakan politik Melaka. Beberapa isi penting Sejarah Melayu ialah:                . Sejarah Melayu bercampur dengan unsur mitos dan legenda. Perhubungan dengan China. Kebijaksanaan Tun Perak. Pemerintahan Sultan Alauddin Riayah Shah. Kisah bermula di Bukit Siguntang. undang-undang dan adat istiadat Melayu. Sulalatus Salatin bermakna “keturunan keluarga.

kemakmuran.Penghayatan Karya Agung Melayu 59 tentang sejarah orang Melayu. Dengan ini. dan keruntuhan Kesultanan Melayu Melaka. Kenyataan di atas menjelaskan bahawa budaya asing. menampilkan kenyataan sejarah yang jelas sehingga ia menjadi sumber penting bagi mengkaji sejarah kemunculan. dapat disimpulkan bahawa tiada karya kesusasteraan Melayu melainkan Sejarah Melayu yang dapat memberi suatu gambaran konkrit tentang kebudayaan Melayu. Oleh sebab budaya bersifat dinamis. 1982: 214-215). Ini adalah kerana karya ini memberi gambaran yang jelas tentang cara hidup penduduk Melaka pada abad ke-15 Masihi. Setiap pengkaji yang melibatkan diri dalam kajian karya Sejarah Melayu sudah pasti menemui pengaruh unsur kebudayaan India padanya. karya Sejarah Melayu adalah sumber terpenting dalam menyusun sejarah kemasyarakatan Melayu. dalam sejarah sesuatu kebudayaan yang menunjukkan persambungan tradisi. Kedudukan Sejarah Melayu sebagai teras kebudayaan Melayu dan adikarya historiografi Melayu lama menjadi tumpuan kajian kebanyakan sarjana dari dalam mahupun luar negara. Lantaran itu. Dengan ini. ada ciri baru yang mendapat tempat serta diberi pewarnaan tempatan supaya bersesuaian dengan tradisi masyarakat tempatan. pernah menggambarkan kebudayaan Melayu sebagai suatu kebudayaan yang berasal ataupun dibentuk daripada pelbagai peradaban yang mencerminkan liku-liku sejarah yang dilalui. Sudah banyak kajian dibuat berdasarkan Sejarah Melayu. tidak diterima dalam kebudayaan Melayu sebulat-bulatnya. Mohd Taib Osman (1974). Berkenaan dengan kebudayaan Melayu. ada ciri yang terkubur bersama-sama dengan zamannya. Dengan itu Sejarah Melayu boleh digunakan untuk menyusun sejarah kemasyarakatan. beliau menjelaskan bahawa kita dapat melihat bagaimana Sejarah Melayu dapat merangkaikan kebudayan Melayu yang mengandungi ciri-ciri peradaban Hindu dengan pertumbuhan kebudayaan yang berteraskan agama Islam. dapat ditimbulkan oleh orang yang ahli dalan sastera dan mempunyai pengetahuan yang baik dalam bidang dan zaman berkenaan. ada ciri yang diberi pengertian baru serta diteruskan amalannya. . Sebaliknya. Kebudayaan Melayu yang menampakkan persambungan tradisi juga telah melalui proses yang tersebut di atas. tetapi kekayan karya ini masih menawarkan ruang besar bagi kajian baru. Fakta sejarah dalam karya tersebut. Sejarah Melayu yang banyak memuatkn kisah istana Melaka boleh disifatkan sebagai teras kebudayaan Melayu. Kesultanan Melayu Melaka merupakan titik tolak permulaan suatu tradisi yang menjadi dasar budaya Melayu. (Liaw Yock Fang. unsur terpilih pada budaya tersebut dikaitkan dengan kebudayaan yang berteraskan agama Islam sebelum ia diterima sebagai kebudayaan Melayu. Sifat kesejarahan teks Sejarah Melayu. Ini adalah kerana hampir semua perkembangan budaya Melayu kini boleh dicari dasarnya dalam kitab tersebut. khususnya peradaban Hindu.

Sejarah Melayu mempunyai empat sifat iaitu. kisah pembukaan negara kota dan kisah kemasukan Islam ke sesebuah negara.difikir. saintifik. kerana sejarah itu dapat ditafsirkan sebagai apa kita ketahui darihal tiap-tiap sesuatu yang dibuat. Kandungannya mempunyai perbuatan-perbuatan manusia zaman silam. Sejarah Melayu dan Sastera Sejarah lainnya dihasilkan untuk kepentingan golongan istana. Meski unsur sejarah dan mitos bergabung. meliputi asal-usul keturunan raja-raja. iaitu. Ia dipenuhi dengan fabel dan ceritanya putus-putus. Bahagian awal kitab Sejarah Melayu menceritakan zaman awal sesebuah kerajaan. Raja Melaka lebib istimewa daripada Maharaja China.Penghayatan Karya Agung Melayu 60 Banyak kecaman-kecaman telah dibuat oleh penulis-penulis Barat terhadap Sejarah Melayu. rasional dan self-revealatory. Sejarah Melayu adalah sebuah teks kanon. tetapi itulah sebenarnya budaya Melayu yang senantiasa mencampurkan antara realiti dengan unrealiti. Mereka menganggap Sejarah Melayu sebagai sebuah buku dongeng kerana ia tidak mempunyai pentarikhan. Branders Rasser dan Pigeaud yang masih mempunyai karangan tentang reliability Sejarah Melayu itu sebagai buku sejarah. Sama kedudukannya dengan Hikayat Hang Tuah. ianya tidak dapat dijadikan sebagai satu sumber untuk menulis sejarah. Dengan itu dapat dirumuskanSejarah Melayu mengandungi     Peristiwa sebenar Mengikut kronologi zaman Tokoh atau manusia yang benar Latar tempat yang betul. Winstedt dan Wilkinson menganggapnya sebagai sebuah buku mitos dan roman yang mengandungi banyak cerita-cerita dongeng dan dewa-dewa. moral dan teladan. Sejarah Melayu juga mengandungi unsur pengajaran. sejarah.Raja sering dikaitkan dengan berketurunan istimewa. Ini disebabkan terlalu banyak mengandungi cerita dongeng yang tidak dapat diterima akal dan cerita dewa-dewa. Mengagung martabatnya dan mempertahankan kedaulatannya. Sejarah Melayu berjaya menggambarkan budaya hidup orang Melayu zaman feudal. Pelbagai unsur-unsur bukan sejarah dimasukkan sebagai dakyah untuk menguatkan pencapaian terhadap tujuan tersebut. tiada pentarikhan. Tujuan Pengkaryaan Sejarah Melayu Sejarah Melayu bertujuan untuk memperbesarkan kedudukan dan sejarah silam rajaraja Melaka yang telah tewas di takluki Portugis. walaupun ada cerita-cerita dongeng. tidak mengikut susunan kronologi. humanistik. diduktif. legenda. namun ia bersatu dengan mitos. . diharap ataupun dirasai oleh manusia. Tentu sekali Sejarah Melayu banyak menyentuh aktiviti-aktiviti manusia. maka sifat sejarahnya sudah hilang.Selain itu ada pula sarjanasarjana lain seperti Hoesein Djajadiningrat.

Tetapi ini tidak dapat dielakkan kerana seperti mana kata Gottschalk (1975) dalam Understanding History. Namun begitu.Penghayatan Karya Agung Melayu 61   Adanya unsur-unsur penambahan. “Hanya sebahgian daripada yang berlaku dapat dilihat. hanya sebahgian daripada yang dilihat dapat diingat. Untuk itu kita nukilkan tentang perihal perjanjian tersebut. berduka lara kerana segan untuk menyuarakan hasratnya mengambil anak Demang Lebar Daun iaitu. dan gelar baginda di atas kerajaan Sultan Mahmud Syah”. tarikhnya tiada dicatatkan. dan Pengarang mempunyai motif dan komitmen. tetapi ia penting dijadikan sumber asas untuk menulis sejarah Malaysia antara 1400-1511. Begitu juga tiada disebutkan pentarikhan tentang peperangan Melaka melawan Siam dalam zaman pemerintahan Sultan Muzaffar. Perjanjian inilah yang menjadi dasar konsep daulat dan derhaka. Ia tidaklah seluruhnya merupakan sebuah buku mitos dan dongeng. tentang perhubungan diplomatik antara Siam-Melaka oleh Tun Telani dan tentang penaklukan Melaka oleh Feringgi. iaitu di antara Demang Lebar Daun dengan Seri Teri Buana. Raden Ratna Cendera Puri sebagai isteri. dan hanya sebahgian yang dicatat masih selamat. Ada objektiviti dalam penulisan Sejarah Melayu. iaitu raja negeri Palembang. Sebelumnya. tetapi ia menjadi suatu sumber yang bernilai kiranya isi kandungan buku itu dikaji dan dibandingkan dengan catatan China dan Siam. Memang benar ia mempunyai kekurangan-kekurangan. Demang Lebar Daun yang merendahkan martabat dirinya sebagai rakyat biasa walaupun beliau adalah bekas raja negeri Palembang. berasa . bolehlah dikatakan bahawa dengan sendirinya Sejarah Melayu tidak dapat dijadikan suatu sumber sejarah yang tepat. Mungkin juga pengarang tidak dapat menulis segalagalanya yang berlaku di Melaka. Di sini.” Salah satu nilai budaya dalam Sejarah Melayu ialah di dalamnya tercatat sebuah perjanjian klasik. tidak mempunyai pentarikhan. baginda telah beberapa kali beristeri tetapi isteri-isterinya telah diserang penyakit kulit sebaik sahaja beradu semalaman. yang melatari perhubungan antara raja dengan rakyat yang berterusan dari zaman ke zaman hinggalah ke hari ini. Dan kekurangan ini sangat-sangat menyusahkan kita. Winstedt menuduh bahawa tarikh mengenai pakatan-pakatan istana dan peperangan-peperangan di antara raja-raja terpaksa dicari oleh penyelidik-penyelidik daripada batu-batu makam. Di samping itu Sejarah Melayu juga tidak menjelaskan salasilah kerajaan Melayu Melaka seperti berapa lamakah setiap keturunan kerajaan itu bertakhta. Perjanjian ini berlaku apabila Seri Teri Buana. Hubungan Raja-Rakyat dalam Sejarah Melayu Sejarah Melayu mempunyai banyak kekurangan seperti. Ada diceritakan kemangkatan seseorang raja seperti: “maka Sultan Alauddin pun mangkatlah maka Raja Mohammadlah kerajaan mengantikan kerajaan ayahanda baginda.

Jika tidak wujud perjanjian ini sekalipun. . tidak memalukan rakyat walaupun kesalahan yang 3. baginda dikehendaki jangan mengeluarkannya dari istana tetapi diminta terus diberi kebenaran tinggal di istana walaupun sebagai hamba suruhan. sebenarnya mempunyai perkara yang tersirat. apabila ditanya oleh Demang Lebar Daun sebab musababnya.’ Islam juga melarang sesama manusia membuka keaiban masing-masing. Permintaan ini memang masuk akal.t. jelas bahawa perjanjian ini tidak mengongkong atau menjatuhkan martabat raja! Malahan. yang mewakili rakyat. menjadikan Seri Teri Buana sebagai raja Palembang. salah satu pihak akan menerima padah yang amat buruk. maka Baginda pun menyuarakan perasaan yang telah terbuku sekian lama. Golongan yang mewakili perjanjian ini ialah Demang Lebar Daun yang mewakili golongan rakyat dan Seri Teri Buana yang mewakili golongan raja. Permintaan daripada golongan rakyat agar tidak dimalukan adalah lumrah bagi setiap manusia yang mempunyai harga diri dan maruah. akan diterbalikkan bumbung rumahnya oleh Allah s. sama seperti isteriisterinya yang terdahulu.w. Sekiranya Demang Lebar Daun.Penghayatan Karya Agung Melayu 62 susah hati dan gelisah apabila melihat baginda masygul dan murung. Seri Teri Buana adalah seorang anak raja daripada negeri di bawah laut. 2. Mereka juga bersetuju jika ada pihak yang melanggar perjanjian itu. jika tidak mengotakan janjinya akan dibinasakan Allah negeri dan kerajaannya. Baginda bersetuju dengan syarat-syarat itu tetapi juga mengenakan syarat kepada Demang Lebar Daun: rakyat jangan sekali-kalipun menderhaka kepada raja tidak kira betapa zalim dan kejam raja itu. sifat semulajadi manusia memang tidak suka dimalukan dan memalukan. melanggar perjanjian tersebut. Demang Lebar Daun bersetuju bermenantukan baginda tetapi dengan bersyarat. Berbalik kepada kisah Seri Teri Buana yang sedang berduka itu. Apabila dikaji perjanjian ini dengan mendalam. Syarat-syaratnya ialah: 1. Begitu juga dengan pihak raja. Di dalam perjanjian yang dibuat. Raja hanya boleh menjatuhkan hukuman bunuh jika memenuhi hukum syarak. lalu. Demang Lebar Daun menganggap dirinya tidak layak dan tidak setanding dengan martabat Seri Teri Buana yang berasal daripada keturunan Raja Iskandar Dzulkarnain. Sebab itulah wujud peribahasa ‘Biar mati anak jangan mati adat’ dan juga ‘ jangan menconteng arang di muka.Kedua-dua pihak akhirnya mengikat perjanjian dan bersumpah setia memegang perjanjian yang telah dibuat. Baginda diminta supaya dilakukan itu besar. golongan rakyat yang mengalami banyak kerugian. Jika anak Demang Lebar Daun terkena penyakit kulit juga.

Ada kemungkinan Seri Teri Buana membuat perjanjian ini kerana ingin memperluaskan kuasa atau juga mungkin kerana beliau terlalu angkuh dengan martabatnya yang dikatakan Iskandar Dzulkarnain. Mungkin dirinya sendiri pernah berpengelaman memalukan rakyat dan kini takut perkara memalukan rakyat itu terus berlaku memandangkan dirinya sudah berstatus rakyat. Rakyat dipinta menelan segala kekejaman raja dan menjunjung titah raja bulat -bulat tanpa boleh mengingkari atau mempersoalkan tindaktanduk raja. Tidak syak lagi ia adalah sebuah karya yang sangat besar. golongan raja akan mengubah cara mereka menjatuhkan hukuman iaitu dengan cara yang lebih rasional dan adil. Jika mereka cuba melawan atau memberontak. tergambar di dalamnya segala budaya dan kerajaan besar Melayu Melaka. Jika perkara itu terjadi. Permintaan ini berdasarkan konsep hak asasi manusia dan keadilan sejagat. Demang Lebar Daun mungkin tidak mahu anaknya mengalami nasib yang sama memandangkan beliau ialah bekas seorang pembesar negeri itu. Sejarah Melayu adalah karya yang lahir dalam konteks pengagungan kerajaan Melayu Melaka. Beliau mungkin berasa segala pendapat serta perbuatannya adalah betul belaka. Permintaan ini mungkin terjadi kerana Demang Lebar Daun cukup faham dengan kedudukan seorang raja yang kebanyakannya selalu menyalahgunakan kuasa. Demikian nukilan perbincangan dengan hubungan raja dengan rakyat dan harga kedaulatannya. ialah agar hukuman membunuh mengikut hukum syarak. mereka akan dihukum. Permintaan seterusnya daripada golongan rakyat juga. Hukuman sula dan gantung sampai mati selalunya dijalankan di kawasan pasar atau yang mempunyai ramai orang. tentulah akan memalukan beliau. Demang Lebar Daun begitu terharu dengan nasib isteri-isteri Seri Teri Buana sebelumnya yang ‘dibuang’ begitu sahaja apabila didapati berpenyakit. Bagaimana pun . Permintaan ketiga ialah tentang hak seorang isteri raja. Raja mungkin dilihat oleh golongan rakyat sebagai raja yang mempunyai banyak isteri dan gundik sehingga tidak dapat berlaku adil.Penghayatan Karya Agung Melayu 63 Mungkin permintaan ini diutarakan mungkin kerana raja zaman dahulu memang suka memalukan rakyat. Besar kemungkinan. Demang Lebar Daun adalah bekas seorang pemerintah. Raja diminta supaya tidak menjatuhkan hukuman sewenang-wenangnya. Raja menyifatkan penentangan kehendak raja ialah satu penderhakaan dan rakyat itu akan mendapat bala. Mungkin juga. Demang Lebar Daun begitu prihatin dengan cara raja beristeri. Ada yang ‘dirampas’ daripada ibu bapanya atau lebih teruk lagi daripada suaminya. Begitu juga cara raja mengambil anak gadis untuk dibuat isteri sungguh memalukan. Maka tidak boleh ada sesiapa pun yang menentangnya. Demang Lebar Daun mungkin berharap dengan adanya perjanjian ini. Permintaan raja kelihatan mudah dan sedikit tetapi sebenarnya membawa makna yang begitu besar. Raja zaman dahulu kerap menukar perempuan sesuka hati.

Penghayatan Karya Agung Melayu 64 banyak pandangan yang membicarakan dari segi kedudukan dan pengaruhnya dalam penstrukturan teks ini. menggambarkan kegagahan perwira-perwira Melayu.Hikayat Hang Tuah adalah sebuah epik yang sangat popular dan tersohor dan ia menceritakan satu-satunya wira Melayu yang tidak ada tolok bandingnya. Tokoh Hang Tuah mewakili bangsa Melayu sendiri. Hikayat Hang Tuah juga sebagai karya klasik yang teragung kerana berjaya menggambarkan budaya dan sistem hidup masyarakat Melayu secara realistik. dua orang sahabat akrab yang berbeza pendapat dalam mentafsirkan erti taat setia kepada raja dan konsep penderhakaan. Hikayat Hang Tuah.Sifat kepahlawanan dan wirawannya terletak pada kejayaannya mengungkapkan pelbagai persoalan dan nilai-nilai serta budaya orang Melayu pada abad ke-15. Di samping itu. Siti Hawa Salleh menjelaskan inti cerita Hikayat Hang Tuah melalui ayat pertama dalam naskhah tertua iaitu dalam Cod. iaitu: Inilah Hikayat Hang Tuah yang amat setiawan pada tuannya dan terlalu sangat berbuat kebaktian kepada tuannya. Hang Kasturi. manakala yang lain menyentuh watak Jebat sebagai penderhaka. Za’ba berpendapat bahawa Hikayat Hang Tuah merupakan lambang kesatriaan dan kepahlawanan bangsa Melayu. Or 1762 yang tersimpan di Perpustakaan Universiti Leiden. Hikayat Hang Tuah juga mengandungi cerita pertikaman Tuah-Jebat. Hampir empat perlima cerita dalam hikayat tersebut menggambarkan kegagahan Hang Tuah. (1974: 369-70). yang membawa kepada suatu pertikaman dan pembunuhan yang penuh tragedi. melewati zaman pembangunan lalu di zaman kebesarannya. Sementara itu. Hang Jebat. iaitu Hang Tuah. pahlawan yang mempertahankan dan mendaulatkan feudalisme itu sendiri. Hang Lekir dan Hang Lekiu yang berjaya mengalahkan setiap musuh yang datang dari dalam mahupun dari luar negeri. Ia telah mencatatkan riwayat bangsa ini dari sejarah mulanya. di dalamnya telah dilahirkan cita-cita bangsa Melayu. HIKAYAT HANG TUAH Hikayat Hang Tuah telah dianggap sebagai sebuah teks yang mencapai taraf kanon Melayu. Mereka juga berjaya mengharumkan nama negara Melayu iaitu Melaka sebagai sebuah negara yang besar. Hang Tuah lahir di tengah-tengah masyarakat feudal. Pendapat Za’ba itu dengan sendirinya menjelaskan bahawa . dan Hang Tuah adalah satu contoh yang tinggi dan mulia dalam mengabdikan diri kepada sultan dan negara (1951 : 11). dan paling menarik ialah gambaran tentang kepahlawanan Hang Tuah. Pemikirandalam Hikayat Hang Tuah Hikayat ini juga menggambarkan konsep kesetiaan kepada raja seperti yang dipegang oleh watak Hang Tuah dan sebaliknya tergambar pula konsep penderhakaan melalui watak Jebat.

Rom dan Mesir. Hang Tuah sanggup menjadi pelindung kepada raja. iaitu ketaatan kepada raja dan kecintaannya kepada negara iaitu Melaka (Mana Sikana. rela pura-pura mati untuk masuk ke dalam kubur dan pengorbanan paling besar ialah kesanggupannya membunuh sahabat dan saudara sendiri. Siam. Selain menjadi seorang wira yang pintar dalam peperangan. Ini menambah lagi ketokohannya sebagai seorang wira. Jebat. semuanya dapat ditentang dan dihapuskan. Hang Tuah juga melakukan pengembaraan. Pendek kata taat setianya kepada raja tidak berbelah bahagi. Hang Tuah tetap mampu mengalahkan. 8. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat diikuti pada halaman 95-116. Meskipun ada musuhnya yang boleh menjelma sebagai binatang. Keadaan ini menunjukkan bahawa Hang Tuah sebagai wira tetap mencapai kemenangan dalam apa juga bentuk perlawanan. Sebagai seorang wira. Tidak pernah sekalipun Hang Tuah mengalami kekalahan.Penghayatan Karya Agung Melayu 65 terdapat dua perkara pokok dalam Hikayat Hang Tuah. Ternyata bahawa tujuan hidup Hang Tuah tidak lain daripada memberi khidmat kepada raja. Setiap peristiwa dalam Hikayat Hang Tuah menggambarkan Hang Tuah sebagai tokoh yang sentiasa mencurahkan segala daya dan nyawa demi kesetiaannya kepada raja. Hang Tuah digambarkan sebagai seorang yang bersifat bijaksana. Kemenangan selalunya berada di pihak Hang Tuah. Unsur-unsur percintaan wira Melayu tidak seperti wira barat yang selalu digambarkan dengan babak-babak romantik. Selain unsur peperangan. Hang Tuah bijak dalam memperdaya atau mengalahkan musuh-musuhnya seperti helahnya untuk mendapatkan keris Taming Sari di tangan Jebat dan membunuhnya. 6. banyak sekali peperangan sebagaimana yang digambarkan dalam peperangan di Majapahit. 260-5 dan 287-91. 7. Bijaksana dan pintar. bersedia menjadi ‘diplomat’. tetapi ada juga tipu muslihatnya apabila berjaya memujuk Tun Teja yang telah ditunangkan dengan Megat Panji Alam untuk dibawa ke Melaka sebagai persembahan kepada raja. Hikayat Hang Tuah dapat dikatakan . pertempuran dan pertikaman. China. Inderapura dan Terengganu untuk menuntut ilmu. dan ia juga menjadi duta ke negara asing seperti ke Benua Keling. Hang Tuah terlibat dalam berbagai-bagai peperangan. 20040. dia juga menjadi wakil diraja. 1. 5. Betapa ramai musuh yang mencabar. Hang Tuah pernah mengembara ke Majapahit. Hikayat Hang Tuah dapat dikategorikan sebagai wira yang penuh kejayaan . pandai menyesuaikan diri dalam keadaan tertentu. sanggup melarikan Tun Teja yang telah bertunang untuk dipersembahkan kepada raja. 124-60.Berbakti dan taatsetia kepadaraja. Keperwiraan Hang Tuah Hang Tuah sebagai simbol kewiraan Melayu dapat dilihat daripada sifat-sifatnya. Dalam Hikayat Hang Tuah.

Tajus-Salatin membawa maksud ‘Mahkota Raja-raja’. itu pun dilakukan bukan untuk dirinya sendiri. Ini sesungguhnya imej wira feudal daripada beberapa peristiwa yang berlaku pada zaman feudal (Shaharuddin Maaruf 1984 : 24-5). Oleh yang demikian. Terdapat unsur mistik dalam Hikayat Hang Tuah. Dia sanggup membunuh sahabat sendiri dan tidak mudah terjebak dengan masalah perempuan. Di sini dapat dilihat bahawa betapa tebalnya rasa perhambaan kepada raja. bertentangan. di negeri Acheh pada tahun 1603 tahun Masihi. 9. Peristiwa itu bertujuan untuk menimbulkan kebencian di pihak pembesar negeri. taat setianya kepada raja tidak berbelah bahagi. ia mempunyai akibat yang. tetapi perkara ini tidak diceritakan. Unsur percintaan yang jelas hanya antara dirinya dengan Tun Teja. Abu Hassan Sham (1982 : 8-9) sewaktu menghuraikan konsep wira dalam Hikayat Hang Tuah itu menyebut bahawa konsep keperwiraan bangsa Melayu berbeza dengan bangsa asing. terutama seperti yang terdapat di Barat. Memang Hang Tuah berkahwin dan beristeri. 10. Hang Tuah tidak terlibat dalam percintaan. Buku ini dipercayai telah dikarang oleh Bukhari al-Jauhari. kerana di dalamnya mengandungi panduan dan petunjuk bagi raja-raja. khususnya bagi raja-raja di Alam Melayu agar menjalankan pentadbiran dan pemerintahan negeri . TAJUS SALATIN Tajus-Salatin adalah perkataan yang diambil dari bahasa Arab. iaitu pada bahagian akhir cefita. Hang Tuah akhirnya sedar bahawa pengabdian kepada Allah itu adalah matlamat utama dalam kehidupan manusia. Hang Tuah mewakili keperwiraan pahlawan-pahlawan Melayu itu. ada tanda-tanda dia memasuki alam mistik. Biarpun begitu. Para pengkaji sastera telah mengklasifikasikan teks ini kepada ketatanegaraan. Tajus-Salatin merupakan sebuah karya sastera Melayu Klasik yang begitu terkenal. Hal yang sama pernah terjadi pada watak Hercules yang mempunyai musuh terdiri daripada kalangan pembesar negerinya pula (Gorman 1981 : 132-5). Di sebalik perhubungan Hang Tuah dengan wanita dalam HikayatHang Tuah. Taj membawa maksud ‘Mahkota’ sementara al-Salatin pula membawa maksud ‘Raja-raja’.Penghayatan Karya Agung Melayu 66 tidak menggambarkan aspek ini. Hang Tuah tidak pula berusaha untuk membalas dendam. tidak seperti Hercules yang membunuh pembesar yang telah memfitnahnya. Hang Tuah ialah wira yang bersedia menerima pelbagai halangan dan rintangan. Hubungannya dengan wanita telah dijadikan bahan fitnah bahawa Hang Tuah bermukah dengan gundik raja. Segalanya diterima dengan katakata ‘Alhamdulillah’. termasuk fitnah dan hukuman bunuh. ketika Hang Tuah melalui hari-hari tuanya dengan menyembunyikan diri untuk beribadat. Tun Teja hendak diserahkan kepada Raja Melaka. namun sebagai seorang Islam.

sifat-sifat ini haruslah ada di dalam diri setiap pemimpin dan sebagai seorang Islam. Justeru. Kandungannya mencakupi pengajaran dan tunjuk ajar tentang adat bernegara serta cara pemerintahan dari aspek kebatinan dan kerohanian bermula dari akhlak raja hingga kepada menteri dan rakyat. Sememangnya. bijaksana dan amanah. panduan. amanah dan tabligh iaitu menyampaikan. Justeru. percubaan Abdullah Munsyi untuk mengenal budi pekerti Raffles melalui air mukanya jelas membuktikan pengaruh kitab ini terutamanya yang berkaitan dengan bab mengenai firasat. pemerintahan raja. fathanah iaitu bijaksana.a.Penghayatan Karya Agung Melayu 67 dengan sebaiknya. Kitab ini menghuraikan: a) b) c) d) e) f) g) h) i) Peri manusia mengenal diri Peri mengenal Tuhan Dunia itu apa dalam hidup manusia bertapa Peri kesudahan segala manusia pada ketika mati Peri pangkat kerajaan dan hukuman Sultan Peri perbuatan adil Peri pekerti raja yang adil Peri segala kafir & adil Peri zalim dan perbuatan sekalian yang zalim . tanggungjawab pembesar. Kandungannya juga berguna kepada rakyat kerana mengandungi babbab yang berkaitan dengan pendidikan anak-anak. petunjuk dan pangajaran yang amat berharga kepada pemerintah. Pemikiran dalam TajusSalatin Isi Kitab Tajus-Salatin ini dapat dibahagikan kepada lima perkara penting iaitu soal agama. dalam Tajus-Salatin terdapat 24 fasal yang padat dengan isi kandungan yang bertujuan memberi nasihat. di dalam buku ini diterangkan segalanya mengenai ciriciri dan sifat yang harus ada dalam diri seorang pemimpin yang sejajar dengan tuntutan Islam. seorang pemimpin itu haruslah mempunyai sifat-sifat yang mulia seperti adil. Tujuan kitab ini adalah sebagai tunjuk ajar kepada raja-raja dalam menjalankan pemerintahan dan memberi panduan dalam melaksanakan hubungan baik antara pemerintah dengan rakyat. budi pekerti dan tanggungjawab rakyat kepada raja. hubungan rakyat dengan raja dan soal pendidikan. Menurut Hooykaas. Ia juga menyentuh peranan menteri dan pegawai berkaitan pemerintahan. Kitab ini digolongkan sebagai genre cermin didaktik yang berunsurkan kebenaran.w. seorang pemimpin yang boleh diambil sebagai contoh ialah Nabi Muhammad s. hubungan rakyat dengan pembesar. Sebagaimana yang diterangkan dalam buku ini. Beliau merupakan pemimpin yang memiliki sifatsifat yang baik seperti siddiq iaitu benar.

Pujian kepada Nabi Muhammad s. Memberi nasihat. Fasal 8: Peri segala raja kafir dan adil. hidup dan mati. Memberi salam kesejahteraan. Fasal 7: Peri pekerti segala raja yang adil dan cerita segala raja yang mengerjakan pekerjaan itu dengan sebenarnya.a. Fasal 10: Peri keadaan segala menteri dan cerita kemuliaan pangkat itu. Mengingatkan kebesaran Allah dan hidup bertaqwa. Fasal 9: Peri zalim itu dan perbuatan sekalian yang zalim itu. Ciri-ciri sastera Islamnya ialah:       Pujian kepada Allah azza wa Jalla. . Fasal 4: Peri kesudahan segala manusia yang nafas akhir namanya pada ketika maut. Fasal 2: Peri mengenal Tuhan yang ia menjadikan alam dan Adam dan lain daripada itu.w. Fasal 6: Peri dan perbuatan adil itu. pengajaran dan sedar diri.Penghayatan Karya Agung Melayu 68 j) Peri keadaan segala menteri dan kemuliaan pangkat Ciri-Ciri utama Tajus-Salatin. ia ialah sebuah kitab yang bercirikan sastera Islam sepenuhnya. Fasal 3: Dunia itu apa dan dalam ia kehidupan mausia betapa. iaitu: Fasal 1: Peri manusia mengenal dirinya supaya mengetahui ia mulanya itu daripada apa dan adanya itu betapa. Fasal 15: Peri hemat yang benar itu. Fasal 13: Peri segal pegawai raja itu. Doa kepada umat Islam. Fasal 12: Peri pekerjaan segala penyuruh itu.Ciri-ciri Islam itu meresap dan teradun dalam penulis Tajus Salatin ini. Fasal 14: Peri memelihara anak-anak itu. Di dalam karya ini berisi 24 fasal yang terkandung di dalamnya. . Fasal 11: Peri pekerjaan segala penyurat itu. Fasal 5: Peri pangkat kerajaan dan hukuman sultan dan sebagainya itu.

tidak kira sama ada zat ataupun sifat-Nya. kita mampu hidup di dunia ini. Selanjutnya. Ini dijelaskan dengan baik sekali oleh pengarang kerana dia mentafsirkan hina dan keji itu berlandaskan keempat anasir yang membawa kepada kejadian manusia itu. Sememangnya sebagai seorang hamba Allah. air. akan membawa padah kepada diri manusia sendiri. Tiga peringkat yang dimaksudkan itu ialah permulaan. Kemudian. Fasal 24: Kesudahan kitab yang maha mulia ini. Fasal 22: Peri sakhawah dan ihsan itu. diterangkan bahawa kehidupan manusia dibahagikan Allah kepada tiga bahagian. Sesungguhnya Allah itu maha kaya dan mengetahui kerana alam semesta ini dijadikanNya dengan begitu teratur sekali. mendengar. setelah selama 9 bulan manusia menumpang di rahim Hawa. pertengahan dan penghabisan. manusia harus sentiasa berysukur kepada Allah. Tajus Salatin telah menekankan beberapa aspek kepercayaan dan keimanan kepada Allah sebagai asas kehidupan manusia. Justeru. Fasal 17: Pada menyatakan segala syarat kerajaan itu.Penghayatan Karya Agung Melayu 69 Fasal 16: Peri budi dan yang berbudi itu. kita seharusnya kenal akan siapa Tuhan kita. datangnya manusia dari nutfah yakni air mani yang akan keluar melalui zakar kaum Adam. bertutur. Oleh yang demikian. di dalam ketiga fasal pertama itu diterangkan sejak mulanya terjadinya alam semesta ini. Fasal 20: Peri segala rakyat dengan raja dalam kerajaan itu. Pada peringkat permulaan. Sebagai sebuah karya sastera yang bercorak Islam. Fasal 23: Peri wafa’ dan ahd’ itu. Tanah adalah asalnya manusia dan bukan setakat tanah tetapi tanah yang paling rendah itulah asalnya manusia. maka lahirlah manusia ke dunia melalui faraj kaum Hawa . Allah menjadikan manusia lengkap dengan anugerah lima pancaindera iaitu deria penglihatan. Manusia terjadi daripada empat anasir iaitu tanah. kedua dan ketiga yang telah menyatakan tentang kepentingan manusia mengenali Allah. Ini dapat dilihat di dalam beberapa fasal yang awal iaitu dalam fasal pertama. Kemudian. Kesemua nikmat ini juga bererti Allah telah menganugerahkan manusia dengan nafsu yang jika manusia lalai mengawalnya. Fasal 21: Peri segala rakyat yang kafir dengan raja Islam itu. menghidu dan lidah untuk merasa. Seterusnya. Fasal 19: Tanda qiafah dan firasah itu. dengan adanya segala nikmat ini. dikatakan bahawa manusia itu hina dan keji. api dan angin. Tuhan yang telah menjadikan alam ini. Fasal 18: Peri ilmu qiafah dan firasah itu. dan kerana Dia juga.

Oleh yang demikian. manusia berasal daripada empat anasir iaitu tanah. manusia haruslah mengenali sifat dan zat Allah kerana Allah itu esa dan sesungguhnya Dia yang menjadikan segala-galanya termasuk perbuatan hambanya juga. Di dalam fasal-fasal yang seterusnya. mereka seharusnya menjalankan tanggungjawab mereka dengan sesempurnanya. Justeru. bererti kita juga patuh akan segala perintah-Nya dan kita juga harus percaya akan kehidupan kita yang tidak kekal di dunia ini. Sebagai seorang pemimpin. Seperti yang tercatat di dalam Tajus-Salatin. Namun. Justeru.w. Secara keseluruhannya. iaitu tempat di mana semua hamba Allah akan kekal buat selama-selamanya. persoalan yang dikemukakan di dalam Tajus-Salatin ialah mengenai dasar ketatanegaraan. Ini jelas memberitahu kita bahawa sesungguhnya kegagalan manusia mengawal nafsu akan mendatangkan keburukan kepada diri manusia sendiri dan haruslah diingat bahawa segala nikmat yang kita miliki itu datang daripada Allah yang mengizinkan segalagalanya. maka buruklah perinya itu.Penghayatan Karya Agung Melayu 70 yang bergelar ibu itu. dia akan menjadi seorang yang lalai terhadap kuasa dan kebesaran Allah. Seterusnya. Justeru dapat kita bayangkan melalui penjelasan pengarang bahawa betapa hina dan kejinya permulaan kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini. “Hai yang berbudi. Sememangnya perjalanan manusia di dunia ini merupakan suatu tempat persinggahan untuk menuju destinasi akhirat. pada peringkat inilah ditakuti manusia akan binasa oleh kealpaan dan kegagalan dirinya mengawal nafsu yang dianugerahkan oleh Allah s. Ini bersesuaian dengan corak kepimpinan Islam yang . ingatlah kuasa Allah yang menjadikan tujuh lapis bumi yang luas lagi tebal”. pengarang telah menekankan mengenai prinsip pemerintahan yang perlu dijalankan. darjat dan kuasa kita miliki. Selanjutnya. Seterusnya. Justeru. pertengahan dan penghabisan. perbuatan yang baik akan dibalas dengan syurga manakala perbuatan jahat akan dibalas dengan neraka. tahap terakhir manusia ialah kematian. Manusia juga harus percaya akan seksa kubur serta hari perhitungan di padang masyhar iaitu tempat di mana akan dihitung segala dosa dan pahala dan setelah itu akan menerima pembalasan yang seadilnya. pada peringkat pertengahan pula. Apabila kita kenal akan zat dan sifat-Nya. maka baiklah perinya manusia itu tetapi jika sebaliknya. pengarang telah menekankan tentang perlunya seorang pemimpin itu mengambil contoh pimpinan daripada nabi-nabi dan rasul-rasul serta khalifah-khalifah Islam yang lain. api dan angin. pengarang telah memulakannya dengan memperingatkan kita agar menyedari bahawa walau sebesar mana pangkat. pada bahagian awal fasal di dalam buku ini.t. Namun. air. kita tetap hina dan rendah di sisi Allah yang telah menjadikan segala-galanya. kejadian manusia terbahagi kepada tiga bahagian iaitu permulaan. Seperti yang dinyatakan oleh pengarang. kematian bukan setakat kematian sahaja. Seperti yang dinyatakan oleh pengarang. sekiranya anasir itu bercampur dengan baik. manusia sudah mula merasai berbagai nikmat yang tidak terkira.

Misalnya. Begitulah kita manusia. Hidup dalam sederhana 9. Walau bagaimanapun. belum pernah ada negara yang berajakan seorang wanita. Bukhari al-Jauhari telah memberikan 10 perkara yang perlu ada dalam diri seorang raja bagi mencapai kesempurnaan kerajaannya: 1. Menteri-menteri hendaklah akil baligh. negara Malaysia. dalam hal ini mungkin pada pandangan pengarang. Mempunyai ilmu. Tidak berfoya-foya dengan wanita-wanita. kesepuluh-sepuluh perkara yang diberikan oleh pengarang boleh dianggap penting dan yang harus ada dalam diri setiap raja. Pada keseluruhannya.Penghayatan Karya Agung Melayu 71 mengkehendaki seorang pemimpin itu supaya bersifat baik dan adil di dalam menjalankan apa jua hukuman kerana pemimpin itu dianggap sebagai khalifah Allah. ketentuan raja hanya untuk lelaki sahaja amat bertepatan dengan corak kepimpinan Islam. 3. masih tetap berajakan seorang lelaki untuk memegang tampuk kerajaan mereka. sememangnya dalam Islam ditentukan bahawa tugas sebagai ketua atau pemimpin kepada sebuah keluarga itu terletak pada tangan seorang lelaki iaitu suami. Suami akan bertanggungjawab di dalam menerajui keluarganya dan sekaligus merupakan pemimpin kepada isteri dan anak-anaknya. Raja hendaklah bersifat pemurah. Perkara yang kesepuluh pula diberitahu bahawa raja mestilah terdiri daripada kalangan lelaki. 2. Bersifat berani dan gagah. 10. Raja hendaklah mengingatkan dirinya serta rakyat untuk berbuat kebaikan. Justeru. bukan bererti kekacakan dan ketampanan yang menjadi keutamaannya kerana setiap yang cantik itu tidak semestinya sempurna. dijadikan tidak bebas daripada kecacatan. Melaksanakan tugasnya dengan adil. 4. Tidak dinafikan bahawa sehingga kini. 6. Raja mestilah terdiri daripada kalangan lelaki. Oleh yang demikian. Kemungkinan apa yang cuba diberitahu oleh pengarang ialah seorang raja itu haruslah sempurna sifatnya dari segi fizikal di samping sempurna dari segi mental. Sekiranya kita pandang dari sudut kekeluargaan. sekiranya tidak cacat dari segi fizikal. Raja harus mempunyai wajah yang cantik. 5. Namun perkara yang keempat iaitu berkenaan dengan raja harus mempunyai wajah yang cantik boleh dianggap sebagai bukan suatu kemestian. 7. berbeza di negara Barat . Justeru. 8. mungkin cacat dari segi tingkah laku.

idealoginya tentang keadilan amat mudah. pengarang telah memberikan contoh melalui kisah nabi-nabi dan lainlain lagi agar dapat dijadikan contoh tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. maka hasutan syaitan lebih senang dituruti. Hakikat ini tidak dapat kita sangkal kerana kebanyakannya begitulah yang berlaku terhadap anak-anak muda yang terlibat dengan masalah dan jenayah. Ibu bapa dan keluarga memainkan peranan yang amat penting sekali di dalam membimbing dan mendidik anak agar dia membesar menjadi seorang insan yang berakhlak mulia. Pemikiran Lain Tajus Salatin Pemikiran (persoalan) lain yang dikemukakan oleh pengarang dalam buku ini ialah mengenai pendidikan akhlak yang perlu diberikan kepada orang ramai bermula daripada keluarga. secara keseluruhannya apa yang ingin ditekankan oleh Bukhari al-Jauhari melalui kesepuluh-sepuluh perkara yang diberikan itu ialah kepentingan seorang raja itu untuk bersikap adil dan saksama serta bijak dalam menyelesaikan segala hal. keluarga memegang tanggungjawab untuk memberi didikan asas seperti yang dikehendaki oleh Islam. Oleh yang demikian. kita harus menunaikan tanggungjawab ini apatah lagi ianya termasuk dalam rukun Islam. pendidikan akhlak yang mulia haruslah diberikan sejak anak itu masih kecil lagi untuk membolehkannya menjadi seorang pemimpin yang baik dan sempurna. pengarang juga telah menimbulkan persoalan ekonomi iaitu mengenai hubungan ekonomi dengan keimanan. ada juga yang mengambil wanita sebagai pemimpin mereka namun negara-negara yang diperintah itu berada di bawah sistem pemerintahan dan bukan sistem kerajaan. Sememangnya di dalam Islam. Begitu jugalah bagi seorang bakal raja. Sebagai seorang Islam. iaitu. sebagai seorang Islam. membezakan yang baik dan yang buruk dan membalas kejahatan dengan kebaikan.Penghayatan Karya Agung Melayu 72 iaitu di England. pengarang telah membincangkan dan mengingatkan manusia bahawa rezeki yang manusia perolehi itu juga merupakan anugerah dari Allah. Oleh yang demikian. jika ibu bapa melalaikan tanggungjawab itu maka anak-anak akan menjadi hilang arah lantas terjerumus ke kancah dosa. melalui . Pengarang memberi penekanan terhadap pendidikan akhlak ini kerana di dalam mendidik anak-anak. Oleh yang demikian. Selain dari persoalan sosial dan politik. kita harus ingat akan kewajipan untuk menunaikan zakat dan fitrah mengikut nisab yang telah ditetapkan. mereka masih lagi mempertahankan kedudukan permaisurinya di tangga yang teratas di dalam kerajaannya. Di negara-negara lain. Justeru. Sebaliknya. Di sini. Oleh sebab kurang perhatian daripada ibu bapa dan tidak mendapat asas didikan ugama yang sewajarnya. Bagi Bukhari al-Jauhari. asas pendidikan akhlak harus diberikan kepada anak-anak sejak mereka masih kecil lagi.

Kuala Lumpur: Federal Publications. Mana Sikana. Kesusasteraan Melayu Lama. hlm. sementara Tajus Salatin menyediakan kanun dan undang-undang berkerajaan. “Mythic Elements in Malay Historiography” dlm. Characterization in Hikayat Hang Tuah . Hikayat Hang Tuah sebuah karya agung yang membawa pemikiran kecintaan terhadap Negara mengatasi cinta yang lain. Dengan perbicaraan itu kita dapat mengenal. Bangi: Pustaka Karya. Sejarah Kesusasteraan Melayu Klasik. kesemuanya diambil kira sebagai garis pandu bagi raja-raja yang inginkan kesempurnaan di dalam kerajaannya.Knopf. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. dapat kita katakan bahawa pengarang ingin melengkapi Tajus Salatin ini dari kesemua aspek. New York: Alfred A. 1964.1975. Mohd. Kassim Ahmad (pnyl. 1982. Hikayat Hang Tuah dan Tajus Salatin. 1974. 1966. . 1973. Louis. Kassim Ahmad. Baik dari segi politik. Singapura: Penerbit Nasional. Understanding History. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Perwatakan dalam Hikayat Hang Tuah . Rujukan Gottschalk. 2 (2). Taib Osman. Liaw Yock Fang. Hikayat Hang Tuah . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Teras Sastera Tradisional. ekonomi mahupun sosial.). mengetahui dan menmguasai pemikirian karya agung zaman sastera klasik. Mohd. Taib Osman. Kita telah mewacana dan menghujahkan setiap karya agung itu membawa pemikirannya masing-masing. RUMUSAN Demikianlah telah dibincangkan pemikiran dalam pemikiran karya agung seperti Sejarah Melayu. Tenggara . 2007. Singapura: Pustaka Nasional.Penghayatan Karya Agung Melayu 73 persoalan-persoalan ini. Kassim Ahmad. Mana Sikana. 2003 Sastera Melayu Klasik: Warisan Keemasan. Sejarah Melayu menggambarkan salasilah raja-raja Melayu yang penuh dengat adat istiadatnya dan mencitrakan budaya orang-orang Melayu. 1968. 80-9.

Penghayatan Karya Agung Melayu 74

Mohd. Taib Osman, 1971. “Ulasan: Sejarah Melayu or Malay Annals”dlm. Dewan Bahasa, Februari, hlm. 61-4. Muhammad Yusoff Hashim, 1988. Persejarahan Melayu Nusantara . Kuala Lumpur: Teks Publishing. Mohd Yusof Hashim (pnyl), 2008. “Hang Tuah di antara Fakta dan Fiksyen” dalam Hang Tuah Wira Melayu. Melaka: Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia. Nicholson, R.A. 1969. Studies in Islamic Poetry. London: Cambridge at the University Press. Nicholson, R.A. 1969. A Literary History of the Arabs. London: Cambridge University Press. Siti Hawa Haji Salleh (pnyl.), 1987. Cendekia: Kesusasteraan Melayu Tradisional. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Winstedt, R.O. 1921. “Hikayat Hang Tuah, Part I ”dlm. JSBRAS , 83, h1m. 110. Winstedt, R.O. 1923. Papers on Malay Subjects, Part II, Literature of Malay Folklore. Kuala Lumpur: t.p. Winstedt, R.O., 1925. Shaman, Saiva and Sufi: A Study of The Evolution of Malay Magic . London: Constable. Winstedt, R.O. 1938. “The Malay Annals, Raffles Ms. 18”. JMBRAS , 16 (3), hlm. 1225. Winstedt, R.O. 1947. The Malays: A Cultural History . Singapore. Winstedt R.O., 1958. “A History of Classical Ma lay Literature. Revised edition” dlm. JMBRAS , 31 (3), hlm. 1-261.

KATA KUNCI 1. Pemikiran 2. Kebudayaan Melayu 3. Kronologi 4. Perjanjian 5. Konsep kesetiaan 6. Keperwiraan 7. Fathanah 8. Dasar ketatanegaraan

Penghayatan Karya Agung Melayu 75

1. Jelaskan maksud pemikiran dalam karya agung. 2. Bincangkan tujuan penulisan karya Sulat al-Salatin (Sejarah Melayu). 3. Sejauh mana kesannya perjanjian antara Seri Teri Buana dengan Demang Lebar Daun kepada masyarakat Melayu pada hari ini. 4. Watak Hang Tuah digambarkan begitu setia kepada rajanya, baik dalam Sejarah Melayu mahupun dalam Hikayat Hang Tuah. Apakah pemikiran di sebalik watak ini? 5. Tajus Salatin menekankan beberapa aspek kepercayaan dan keimanan kepada Allah. Bincangkan.

Penghayatan Karya Agung Melayu 76

UNIT 5 ESTETIKA DAN KEPENGARANGANKARYA AGUNG
HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini, anda dapat : 1. Menjelaskan konsep estetik dan kepengarangan 2. Menyenaraikan unsur estetika dalam pantun dan penglipur lara 3. Membandingkan ciri kepengarangan antara tokoh-tokoh sasterawan agung.

PENDAHULUAN Dalam bab ini akan dibincangkan aspek estetika dan kepengarangan karya agung. Estetik berhubung dengan aspek keindahan, iaitu yang terdapat pada strutkur, pengolahan dan teknik penulisan. Kepengarangan pula ialah mekanisme dan kaedah pengarang berkarya sehingga membentuk kekuatan dan jati diri seseorang pengarang itu.. Dalam bahagian estetik kita akan membincangkan dua buah genre klasik iaitu pantun dan penglipur lara memperlihat struktur, pengolahan dan teknik penulisannya. Sementara kepengarangan diperlihatkan bagaimana cara pengarang berkarya dan membina kekuatan dirinya, dengan membincangkan dua orang pengarang moden iaitu Shahnon Ahmad dan Keris Mas.

KONSEP ESTETIK DAN KEPENGARANGAN Estetik atau keindahan adalah suatu sifat dan ciri sastera yang terpenting. Malah, perkataan sastera itu sendiri yang berasal daripada perkataan sanskrit, merujuk kepada karya yang indah. Manusia suka kepada sastera kerana sifatnya yang indah, estetik dan artistik itu. Setiap seni mempunyai sifat keindahannnya yang tersendiri. Kepengarangan pula ialah pencapaian penulis. Dalam seni sastera, keindahan berkait rapat dengan struktur karya, olahan yang memberi kesan kepada pengalaman, perasaan, pemikiran, imaginasi dan wawasan.Estetik juga merujuk kepada aspek kekuatan karya. Dapatlah dinyatakan bahawa estetik ialah rasa keindahan, keseronokan, kegembiraan yang merujuk kepada yang bernilai dan bermanfaat serta penikmatan yang mempesonakan atau penglihatan yang memukau, yang cepat menawan perasaan dan terpahat dalam pemikiran.Keindahan ialah daya tarikan dan kepuasan dalam penikmatan karya sastera

bahasa. tinggi seninya dan halus adunannya. sudut pandangan dan latar itu mempunyai hubungan. cemburu dan sebagainya.Keindahan yang lebih agung lagi ialah yang membawa manusia kebaikan. Apabila kita membaca perasaan kita akan turut digoncangnya. warak. belum pernah dialaminya. perasaan.Seandainya pengalaman yang diberikan pengarang itu istimewa. sehinggalah ia memiliki kepengarangannya sendiri. bagaimana karya itu distrukturkan. Kita dipintarkan olehnya. marah. tersendiri. terharu dan sebagainya. Daripada pengolahan itulah terbinanya sifat kepengarangan dan keunggulan pengarang. Kekuatan olahan bererti kekuatan teknik dan pencernaan pelbagai aspek dan komponen yang membina sesebuah karya. plot. makan pembacaan kita akan merasakan kenikmatan keseronokannya. menarik dan memberinya kepuasan. utopia. plot. sesungguhnya ia dapat mencipta karya yang bermutu dan berestetika (Mana Sikana. Seni pengolahan atau pembinaan karya. Setiap komposisi karya memiliki keindahannya Dan khalayak akan membina pula sikap estetiknya bagi menerima tersebut. Sebuah karya sastera yang berestetika juga mengajar kita menyelesaikan masalah yang kita hadapi. simpati. 2004). Rasa keindahan juga berkait-rapat dengan kemampuan sesebuah teks itu bagi menimbulkan perasaan kita. magis dan seumpamanya. bahasa. dengki. Pengarangnya berusaha untuk mencipta teks yang mempunyai pembaharuan atau melanggar apa yang telah sedia ada. fantasi. kesatuan dan kekuatannya. seperti perasaan gembira. Tegasnya antara tema. Pengarangnya dengan bijaksananya berketrampilan mempermainkan imaginasinya bagi menghidupkan dunia realiti. Begitu juga hubungan antara aspek yang membina itu harus sesuai. teks-teks mencapai Keindahan pengalaman bergantung kepada keunikan pengalaman. bukan digurui atau dimarahinya. mengagung Allah Azza Wajalla. Pengalaman keindahan ialah apabila kita merasa kesan yang menarik. sudut pandangan dan latar. menyedihkan atau yang memeranjatkan. . pengalaman itu luar biasa. mengkagumkan. Teks-teks yang unggul dapat dilihat bagaimana cara pengarang memilih dan mengangkat aspek tema dan persoalannya. Membaca adalah proses penambahan pengalaman. kita mendapat pemikiran yang tinggi atau ada falsafah tentang hidup. Teks-teks yang unggul dapat menunjukkan kekuatan dan keindahannya. kemudian menghadirkannya dengan teknik yang menawan.Penghayatan Karya Agung Melayu 77 terhadap aspek susunan unsur struktur yang harmonis yang memiliki pemikiran dan sebagainya. jalinan. serasi dan saling lengkap melengkapi antara satu sama lainnya. Aspek pembinaannya tema. Kemudian pengarang itu akan beristiqamah dengan penciptaannya. watak. Hasil daripada pembacaan itu. Dan karya itu pula dapat menimbulkan rasa geram. Sebuah karya yang baik ialah elok ciptannya. Teks yang dihasilkan itu tidak sama dengan apa yang pernah dihasilkan. Dengan cara sedemikian.

Cina dan sebagainya. iaitu terdahulu daripada kedatangan Islam bahkan lebih awal daripada kedatangan Hindu. Hanya ada beberapa aspek daripada pantun itu yang hampir sama dengan puisi-puisi yang lain dalam masyarakat Nusantara dan di luar Nusantara. Za’ba menjelaskan:“Tiap-tiap rangkap pantun terbahagi dua. 1997: 122). Pembentukan pantun secara berpasangan ada kaitannya dengan pembinaan pantun itu sendiri. quatrain. Berhubung dengan pembahagian ini. Harun Mat Piah (1997: 117) menyatakan sama dengan genregenre puisi yang lain iaitu mantera. Oleh kerana pantun adalah suatu bentuk lisan dan masih berkedudukan begit tinggi hingga sekarang. Dalam bahasa Pampanga tuntun bererti teratur. iaitu sifatnya sebagai sastera rakyat dan bentuknya yang dalam empat baris. pantun telah wujud dan terkenal sejak dari zaman-zaman permulaan lagi. kita haruslah taat dengan mekanisme pembinaannya. separuh yang pertama dinamakan ‘pembayang maksud’ dan separuh yang kedua ialah maksudnya yang sebenar yang dibayangkan oleh separuh yang pertama itu. maka kerat yang mula-mula itulah pembayang maksud dan kerat yang kedua itu maksud yang sebenar. Telah dipersetujui umum bahawa pantun adalah ciptaan asli orang Melayu.bagai dari dua aspek yang penting iaitu aspek luaran dan dalaman. Dari itu memang tidak boleh dinafikan bahawa pantun merupakan puisi tradisional yang sememangnya hak milik masyarakat Melayu. Pantun terbahagi kepada dua bahagian. Ada pemikiran yang diselimuti oleh pembayang dan apabila pada maksudnya pula makna pun tidur antara jaga dengan bermimpi. Bagi menghasilkan pantun yang baik. Harun Mat Piah (1997: 123-124) telah membincangkan ciri-ciri pantun yang berbagai . Pada pantun empat kerat maka dua kerat yang mula-mula itu pula pembayang maksud dan kerat yang kemudian itu maksud yang sebenar. Pada pantun dua kerat. Bahasa Tagalog memberi pengertian tonton sebagai mengucapkan sesuatu dengan susunan yang tertentu. tidaklah dapat ditentukan tarikh ia dicipta dan popular dalam masyarakat Melayu. gurindam.Penghayatan Karya Agung Melayu 78 PENSTRUKTURAN PANTUN DAN LIPUR LARA Sebuah genre yang diterima sebagai bentuk yang mapan dan agung dalam tradisi orang-orang Melayu ialah pantun . Jelas di sini istilah pantun itu sendiri melambangkan sesuatu yang teratur dan tersusun. India. iaitu bukan saduran atau penyesuaian daripada puisi-puisi Jawa. Pantun yang indah akan memberi . Tradisi berpantun telah tersebar luas dalam masyarakat Melayu tradisional sehingga membentuk sebahagian daripada bahasa basahan seharian. teromba. Persamaan ini hanya berdasarkan dua cirri. seloka dan talibun. Pantun harus diungkapkan mempunyai makna yang berkait dan berlapis. menyatakan sesuatu fikiran yang bulat dan lengkap (Harun Mat Piah. Manakala dalam bahasa Jawa Kuno atuntun bererti teratur dan dalam bahasa Toba pula pantun adalah kesopanan atau kehormatan. Pantun telah diterima sebagai sumbangan terbesar zaman sastera rakyat. Secara umumnya dapat kita simpulkan pantun adalah ciptaan asli orang Melayu.

Penglipur lara cerita agak mudah. yang menyatakan setiap zaman itu ada semangatnya dan kita haruslah menghormati semangat zaman itu. tetapi semuanya itu dapat diterima oleh khalayak zaman itu yang segala-galanya merupakan dunia realiti mereka. bahawa sastera diciptakan untuk psikoterapi dan terdapatnya unsur pelarian. sememangnya berhasrat untuk merangsang perasaan. dan pandangan ini disokong pula oleh beberapa orang ahli linguistik Melayu. kita harus membenarkan falsafah pendekatan historikal. dengan itu ia bersifat langsung dan amat komunikatif. Kenyataan di atas dapat dirumuskan bahawa penglipur lara atau disebut juga dengan cerita lipur lara bermaksud cerita yang menghibur orang yang dalam kesedihan atau berdukacita. Dan kita hendaklah meletakkan diri kita dalam situasi zaman itu. sesiapa yang mendengar cepat faham. dicitrakan dengan segala keindahan dan penuh khayalan. Sesungguhnya cerita lipur lara sebuah khazanah yang mempesonakan dan salah satu tanda mercu sastera rakyat.Penghayatan Karya Agung Melayu 79 kepuasan dan keseronokan. Cerita jenis ini diistilahkan oleh R.O. kita harus membenarkan falsafah pendekatan historikal yang menyatakan setiap zaman itu ada semangatnya dan kita haruslah menghormati semangat zaman itu. Mekanisme dan struktur naratifnya cerita lipur lara. Memang kita sedar cerita lipur lara adalah dunia fantasi yang mitostik dan slapstik juga artistik. Kita yang hidup di zaman ini dan membaca cerita lipur lara. Lagi pun cerita lipur lara tidak dibebani dengan muatan pengajaran atau moral yang tinggi yang sakral.J. tidak ada usaha untuk mengkompleksitikannya. memukau jiwa dan menggoda segala indera. dan membaca cerita lipur lara.Dan kita hendaklah meletakkan diri kita dalam situasi zaman itu.Mekanisme dan struktur naratifnya cerita lipur lara sememangnya berhasrat untuk merangsang perasaan. Sebuah bentuk sastera agung sastera klasik ialah penglipur lara atau disebut juga sebagai lipur lara. Namun. mungkin dengan cepat kita katakan apa yang diceritakan dan cara penceritaan sudah tidak boleh diterima zaman lagi. Winstedt . mungkin dengan cepat kita katakana apa yang diceritakan dan carta penceritaan sudah tidak boleh diterima zaman lagi. memukau jiwa dan menggoda segala indera. tugas dan kehadirannya tidak semata-mata untuk “mengubat atau menyembuh hati yang duka lara” sebaliknya menanamkan rasa kesedaran sosial. Kita yang hidup di zaman ini. Bagaimana pun tukang cerita sedar. Wilkinson dan R. Pandangan ini mungkin ada kemiripan dengan teori Freud yang muncul kemudian di zaman moden.Daripada sudut sejarahnya sastera penglipur lara adalah nama yang diberi untuk cerita-cerita ala roman rakyat itu disebut oleh Hugh Clifford. Namun. Katanya bahawa cerita itu bukan semata-mata untuk menghibur hati tetapi juga ada unsur pelarian. Bagaimana pun istilah penglipur lara kemudiannya telah diubah oleh pengkaji tempatan menjadi cerita lipur lara. eskapisme daripada tekanan kehidupan harian. Pantun yang indah adalah lambang kehalusan budi orangorang Melayu.

bertindak bertujuan mempertahankan hak. Cerita bertemakan pengembaraan. cerita diakhiri dengan unsur kegembiraan. percintaan dan peperangan. iaitu suatu zaman di mana orang Melayu masih belum mempunyai tradisi tulisan. kelahiran wira yang penuh keganjilan. Cerita lipur lara biar dalam apa bentuknya pun tetap mewakili sikap dan pemikiran Melayu zaman silam.Penghayatan Karya Agung Melayu 80 sebagai roman rakyat. 2004) Mohd. tidak ada mush yang tidak diaatasi. folk romances (Mana Sikana. Kenyataan ini ingin membuktikan bahawa walaupun cerita lipur lara itu.. juga ada masanya menyelamatkan orang lain seperti kekasih dan negeri. Cerita mempunyai plot yang mudah dan lurus. Raja yang memerintah negeri Tiku Pariaman mempunyai lapan orang anak. kelihatannya fantasi tetapi di dalamnya ada semangat kekuasaan. Raja Berdurai Putih pemerintah negeri Teluk Tambang Papan yang gagah ingin . Keempatempat puteri Baginda bernama Puteri Si Warna Pinang Masak. Dengan perkataan lain ingin saya tegaskan cerita lipur lara itu mengandung unsur kecintaan terhadap bangsa dan negara. Berikut ini diberikan nukilan Cerita Anggul Cik Tuggal dalam Hikayat Anggun Cik Tunggal yang sangat tersohor itu. atau untuk menunjukkan kuasa bagi menakluk negara laiun dan paling rendah peperangan untuk merebut puteri raja yang jelita. pengembaraan wira keluar dari istana dengan tujuan tertentu dan ketiga. apalagi teori pascakolonialisme. kedua. empat putera dan empat puteri. Ptai Duaraidin. Si Megat Alang dan Paduka Raja. Cerita terbahagi kepada tiga bahagian. atau menuntut bela.wira kembali ke negerinya setelah mendapat apa yang dihajati. Taib Osman (1974) menggolongkan cerita penglipur lara ini dalam kumpulan marchen. Sifat kepahlawnananya sangat tinggi. Puteri Warna Pasah Embun Puteri Si Mas Manah dan Puteri Gondan Genta Sari dikatakan teramat cantik sekali. Kalau kita melihat dengan saksama. dan dengan mudah dapat kita katakana pula ia sangat relevan dan berkaitan dengan patrioisme dan nasionalisme. kita akan dapat melihat dan membayangkan betapa tangkas dan gagah perkasanya wiranya. Ia mengisahkan sebuah kisah yang terjadi di negeri Tiku Pariaman di Minangkabau. Susunan cerita penglipur lara hampir sama. kita akan dapati kekuasaan menjadi tonggak zaman itu. tetapi memperlihatkan satu bukti tanda keperkasaan hulubalang Melayu. Pengkaji berpendapat bahawa cerita penglipur lara mengandungi ciri-ciri setempat dan unsurunsur luar yang mempengaruhi cerita. menebus malu. Putera-putera Baginda bernama Alam Syamsudin. Kalau kita ambil sahaja dalam konteks pemikiran perang. Peperangan itu tidak sahaja sebagai suatu ciri daya penarik.. peperangan demi peperangan yang wujud dalam cerita Lipur lara sebenarnya adalah suatu manifestasi kekuasaan. Seandianya kita membaca teks-teks modan dan pascamoden dan berkenalan dengan pemikiran Foucault atau teori new historisise dan teori budaya. iaitu pertama. seandainya sukar dikalah ia akan mendapatkan pula bantuan dan akhirnya berjaya mengatasi segala pancaroba.

Tuan Puteri Gondan Genta Sari. Sampah. seorang menjadi siamang putih dan seorang lagi menjadi ungka putih. Ranjau Sepanjang Jalan. Terdedah. Shahnon Ahmad menghasilkan Rentong. Hikayat Anggun Cik Tunggal sebuah cerita lipur lara yang dihasilkan setelah kehadiran kuasa Barat. tetapi yang penting cara penceritaannya masih menggunakan tekstualisme sastera rakyat. Raja Berdurai Putih tersangat murka dengan khabar yang diterima daripada Panglimanya lalu memerintahkan panglima-panglimanya memasang meriam dan membedil kota Tiku Pariaman. Sifat berani sambil memelihara aspek estetik dalam mengemukakan subjek yang bercorak prima masalah sosial dengan pantas akan meletakkan diri seseorang pengarang sebagai kanon. Raja dan Permaisurinya mangkat. Dengan sendirinya. apabila Anggun Cik Tunggal sudah dewasa. Beliau telah menjaga dan membesarkan Puteri Gondan Genta Permai iaitu Anggun Cik Tunggal sehingga tua. KEPENGARANGAN SHAHNON AHMAD Shahnon Ahmad terkenal dengan subjek masalah kemiskinan orang Melayu dan kepekaannya terhadap politik tanah air. Shahnon Ahmad telah membina jati diri dan individualismenya sebagi pengarang. Namun. Menteri. Raja Berdurai Putih berjaya menangkap tujuh orang anak Raja negeri Tiku Pariaman. Hasil pengejapan dan pengukuhan subjek individual itu. ibu saudara kepada Anggun Cik Tunggal dapat melarikan diri daripada ditawan oleh Raja Berdurai Putih. kedua-dua subjek itu menjadi subjek individual Shahnon Ahmad. Anggun Cik Tunggal yang sudah cukup umur telah bertekad untuk keluar mengembara demi membebaskan keluarganya daripada ditawan dan teraniaya oleh Raja Berdurai Putih bertahun-tahun lamanya. Kegigihan usaha Anggun Cik Tunggal yang kuat telah membuahkan hasil kejayaan kerana dia berjaya menjatuhkan musuh hingga ketitisan darah. Anggun Cik Tunggal pulang dengan kegembiraan di negerinya. Tidak syak lagi bahawa tema kemiskinan dan dimensi politik yang meletakkan Shahnon Ahmad sebagai penulis yang unggul. Seluang . kegembiraan yang dimilikinya tidak kekal kerana dia dan isterinya. Perdana. Protes. Rakyat jelatanya ramai yang terkorban. Pada suatu hari. Kemelut. Puteri Gondan Gandariah telah disumpah menjadi binatang. Dengan kata-kata lain sastera rakyat merupakan tradisi yang muncul sejak kehadiran oprang Melayu di dunia ini dan ia ia akan hidup dalam pelbagai wajah dalam sastera Melayu.Tuan Puteri Gondan Genta Sari telah menceritakannya tentang Raja Berdurai Putih yang telah menawan keluarganya. Kota Tiku Pariaman roboh. Srengenge.Penghayatan Karya Agung Melayu 81 mengambil keempat-empat Puteri negeri Tiku Pariaman sebagai isterinya tetapi Raja negeri Tiku Pariaman telah menolak perminangan Raja Berdurai Putih itu.

Tivi. maka sikap tradisional. Hal itu merupakan sebahagian daripada dasar perindustrian negara. Sutan Baginda. kemudian berubah kepada radikal. anak muda kampung yang patuh kepada tradisi. Shahnon Ahmad lebih merasai segala penderitaan yang dihadapi oleh masyarakat tani kerana latar novel ini merupakan novel kelahiran beliau sendiri iatiu Kampung Banggul Derdap. Masyarakat Melayu pada masa itu ratarata terdiri daripada golongan petani yang serba kekurangan.Penghayatan Karya Agung Melayu 82 Menodak Baung. akibat dasar yang diamalkan oleh penjajah. pesimistik. Tema tersebut dikembangkan dalam beberapa persoalan masyarakat. sepuluh buah lagi dalam pembinaan. Menjelang tahun 1971. Sikap Suman. dan dua buah lagi di peringkat perancangan. Patriarch. daripada kilang itu mula berfungsi. Individu yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyat. progresif. dan pada akhir tahun 1975. Apabila bertembung dengan pengaruh luar yang lebih radikal. Mahabbah dan lain-lainnya. al-Syiqaq. Tunggul-Tunggul Gerigis. Mereka menyelewengkan tugas dan sanggup menangkap pengemis. Novel Seluang Menodak Baung membicarakan perubahan sikap daripada negatif kepada positif disebabkan oleh kemiskinan dan kelaparan yang mengakibatkan berlakunya demonstrasi yang akhirnya membawa kejayaan. Tanah-tanah di utara Kuala Juru dibersihkan dan dijadikan tapak pembinaan kilang. yang banyak mendedahkan masalah kemiskinan masyarakat tani di desa Banggul Derdap yang telah membawa kepada penderitaan lahir dan batin sehingga ke akhir hayat. dinamis. menyebabkan seseorang melahirkan kerinduan kepada kematian yang amat sangat. lebih kurang 40 buah kilang beroperasi. hingga menyebabkan wujudnya penderitaan itu. dan menentang tradisi negatif. Eksistensialisme `dia' sebagai pengemis merupakan satusatunya pembuktian adanya kemiskinan di kalangan rakyat. Sumber pendapatan mereka terancam apabila kerajaan negeri Pulau Pinang melancarkan Projek Estet Industri Perai. Persoalan sosioekonomi di Kampung Terenas dan sosiobudaya yang mengikat pemikiran secara tradisi dibina melalui pegangan iman watak tua yang mewakili tradisional Melayu. iaitu tua dan uzur. Shahnon Ahmad mendapat namanya dalam novel melalui Ranjau Sepanjang Jalan. Pengaruh nasib dan takdir itu menyerap ke dalam jiwa anak-anak muda kampung yang berdedikasi penuh terhadap keluarga. Bermaharajalelanya ketidakadilan sosial. Kerinduan kepada kematian itu disebabkan oleh faktor lahiriah. Novel tersebut diilhamkannya pada sekitar tahun 1960-an apabila keadaan masyarakat Melayu pada masa itu terbiar di desa-desa terpencil. dan fatalistik ikut berubah. Kemelut ialah sebuah ikonikal . Kemelut berdasarkan kisah sebenar para nelayan Kuala Juru. Tok Guru. tetapi tidak cuba memulihkan kehidupan sendiri sebagai semestinya. tidak menunaikan tugasnya secara betul. Kak Umi dan Abang Syeikul. Keadaan tersebut jelas digambarkan oleh Shahnon Ahmad secara indeksikal melalui Banggul Derdap. Sampah juga memaparkan isu kemiskinan yang amat ketara.

Pada sebelah petangnya. Kepercayaan bahawa Srengenge mempunyai kuasa keramat hendak dihapuskan. Dia tidak pergi ke pejabat pada suatu hari dan hanya menyuruh Sidek yang hadir. yang sentiasa memburu pangkat dan keseronokan cuba dibawa berbicara. Sidek berjaya meyakinkan Bahadur bahawa dasar parti mereka tidak bertanggungjawab atas kemiskinan orang Melayu. bagaimanapun ia tetap dihubungkan dengan kemiskinan. ada paradoks dan konflik antara kepercayaan animisme dengan percaya kepada kuasa Allah. Bagaimanapun.Penghayatan Karya Agung Melayu 83 daripada penderitaan demi penderitaan yang dialami oleh rakyat miskin. sama ada mereka kekal dengan kepercayaan terhadap khurafat Srengenge dan hidup dalam kedaifan atau mengikut Awang Cik Teh untuk memugar Srengenge. tetapi ternyata mereka tidak dapat menolongnya. . seorang menteri bernama Bahadur terganggu fikirannya kerana terlalu banyak berfikir tentang nasib bangsanya yang kian buruk. tetapi yang memikul tanggungjawab tersebut ialah pegawaipegawai kerajaan yang tidak cekap menjalankan dasar pemerintahan. Dua gejala tersebut masih diamalkan oleh orang Melayu. Bahadur secara tiba-tiba mengecam dasar partinya di hadapan Sidek. Bahadur diselamatkan oleh Sidek. Pembangunan ada masanya membunuh rakyat. yang ingin membawa perubahan kepada petani di kaki Srengenge yang berusaha gigih dan tetap tegas pendirian. Isterinya. sementara bandar-bandar pula dikuasai oleh bangsa asing. Srengenge mempunyai hubungan rapat dengan kepercayaan animisme dan nilai tradisi. Sidek. Menteri yang menggunakan teknik ilusi mengisahkan bagaimana pada suatu pagi. Tiba-tiba ribuan manusia bangsanya hendak membunuhnya. Bahadur pengsan. dan ternyata amat merugikan jika dipandang daripada kaca mata pascamerdeka. Shahnon Ahmad mengemukakan satu pilihan. Kegigihan diperlihatkan melalui watak Awang Cik Teh. dan dia tersedar daripada mimpinya. namun dia masih gigih kerana dia percaya bahawa Allah akan sentiasa berada di sisinya serta menolong melaksanakan rancangannya untuk memugar Srengenge. Di sini ada dilema. Menteri Bahadur berazam akan membuat satu usul untuk memperbaiki penyelewengan tersebut dalam mesyuarat jawatankuasa tertinggi partinya. Doktor menasihatkan Bahadur supaya jangan terlalu banyak berfikir. Kepercayaan animisme dikembangkan secara eksplisit yang menjadi dasar kepercayaan orang kampung yang menyebabkan kegagalan Awang Cik Teh memugar Srengenge untuk dijadikan huma. Walaupun Awang Cik Teh diketepikan oleh penduduk sekampung. Pada malamnya. Meskipun sesuatu perubahan perlukan pengorbanan. Menteri Bahadur bermimpi bahawa dia berada di atas puncak gunung pada tahun 1987 serta mendapati bahawa bangsanya disingkir ke bukit-bukau dan gunung-ganang. yang tidak tahu tentang hal yang bersangkutan dengan tugasnya dan setiausaha sulit. Puan Naemah. tetapi berkorban tanpa keadilan sosial merupakan suatu kejahatan.

Menerusi novelnovelnya. Shahnon Ahmad secara implisit atau eksplisit. Shahnon Ahmad tidak terkurung hanya pada suatu realiti karya. Pengarang besar ini juga membuktikan mampu mencuba dengan segala dimensi pengkaryaan. melakukan pelbagai eksperimen dan pendekatan dalam Terdedah (psikoanalisis). Sesungguhnya di situlah individualistik idealisme kepengarangan Shahnon Ahmad. sejak 1960-an. Shahnon Ahmad sering kali membawa pembaharuan dan perubahan dalam pembinaan novel-novelnya. Shahnon Ahmad mengkritik habis-habisan pemimpin yang rakus dan lupa bangsa. citra seorang menteri atau kegelisahan si peminta sedekah. iaitu perjuangan survival bangsa Melayu. Protes (determinisme). gaya hidup karyanya menjadi bersemarak. terbukti bahawa Shahnon Ahmad melakukan perlanggaran dalam erti kata mengalami perubahan dan kemajuan. dapat ditegaskan bahawa Shahnon Ahmad berjaya mengemukakan pelbagai konsep dan aliran lewat novel-novelnya. bagai deru mesin sosiologisme. merasa gelisah apabila bangsanya didesak ke kampung sedangkan bandar yang menjadi pusat kemajuan dijajah oleh bangsa lain. terdapat beberapa peringkat perkembangan pemikirannya yang saya kira bertolak daripada gagasan konsep Malay Power. Ertinya. dia berhijrah. Dari sebuah teks ke sebuah teks. individual subjeknya tetap kemiskinan dan daripada situ Shahnon Ahmad membentuk ideologinya dalam kepengarangannya. Sepanjang masa tersebut. Daripada huraian ini. Shahnon Ahmad tidak sahaja menghadirkan segala sumber dan hipogramnya daripada pelbagai rujukan. realisme magis. nasionalisme menjadi ideologinya. . malah sentiasa melakukan perlanggaran dan pengukuhan. malah pemimpin-pemimpin seperti itu dibunuhnya. baik yang realisme. menjadi suatu wacananya serta menjadi daya pembeza daripada kepengarangan novelis lain. Motivasi teks-teksnya diakari oleh kesedaran kebangsaan. mahupun yang keislaman berpusat kepada kuasa Melayu. Dapat dirumuskan bahawa kemiskinan menjadi subjek individualnya. sampai kepada Seluang Menodak Baung dan al-Syiqaq (realistik dan Islamik). agen pembangunan.Penghayatan Karya Agung Melayu 84 Analisis tematik novel-novel Shahnon Ahamd ini sebenarnya bertujuan merumuskan tesis yang menjadi subjek individual Shahnon Ahmad. keseluruhan karyanya. Sama ada novel itu berlegar dalam kehidupan petani. beliau mengikuti dengan cepat dan pantas gerakan-gerakan sezaman yang kontekstual. Kelainan merupakan proses pembangunan identiti kepengarangan Shahnon Ahmad. selaras dengan perkembangan masa dan pembangunan masyarakat. Menteri (konsep Malay Power). Dengan itu. Beliau menangisi kemiskinan orang Melayu. menegaskan betapa sayang dan cintanya kepada bangsanya. Sepanjang penglibatannya dalam penghasilan karya sastera selama lebih kurang 40 tahun. Pendek kata. Sampah (absurdisme). kepercayaan animisme. Shahnon Ahmad sentiasa memperteguh konsep tersebut dalam setiap novelnya. iaitu untuk memulihkan taraf hidup orang Melayu.

sehingga apa yang hendak disampaikannya tersembunyi tidur dalam selimut gayanya. tetapi teks ini memiliki roh dan fetis sastera yang utuh. tidak menghairankan kesedaran itu membawa pengarang ini membina dan memanipulasi segala kemungkinan bahasa untuk memperkuat novel-novelnya. judul-judul novel Shahnon Ahmad mempunyai identitinya yang tersendiri. Shahnon Ahamd kembali ke akar bahasa kampungan. ia adalah sebuah teks menyingkap realiti ketidaksedaran presentasional di balik kesedaran. Meksipun sebagai pembaca kita merasakan dunia politik Shahnon begitu hiperealistik. Pembaharuan yang merupakan penyimpangan tradisi penulisan cereka ini berjaya dijabar secara cukup berkesan dan menampakkan kekayaan bahasa daerah. Jadi. tetapi bahasa Shahnon Ahmad dapat dinikmati. yang menjadikan teks-teksnya cukup kemelayuan. bahasa daerah yang sejajar dengan latar kedaerahan. Kerana sedemikian jijiknya politik itu. . Di kalangan pemerintah melihatnya hanya di permukaan dan sebuah ritual sastera dengan melunturnya nilai-nilai kesusasteraannya. Misalnya novel pertamanya Rentong yang bermaksud bukan sahaja dijilat api hingga hangus malah meninggalkan bara. Nuansa-nuansa politknya yang secara metaforik dan elegori dari transperansi korupsi dan kezaliman adalah gambaran dari sebuah kebenaran realiti. Shahnon dengan kepercayaan di kalangan ahli stilistik. justeru hilangnya konsep estetika yang mengiringinya kepada sebuah teks lucah. menggunakan retorik yang jijik mirip dengannya. Politik yang memalsukan kebenaran realiti yang disimulasikan oleh pemerintah yang mengarah kepada fatalisme nilai-nilai politik murni menjadi agenda perdana teks Shit. khususnya di kampung kelahirannya. Maka kesannya kepada khlayak begitu kuat. Banggul Derdap. Begitu lincah beliau menggunakan gayanya.Penghayatan Karya Agung Melayu 85 Dapatlah kita rumuskan di tangan Shahnon Ahmad kita menyaksikan suatu gerakan sastera politik yang komited. Shahnon Ahmad sendiri sememangnya sedar peranan gaya atau bahasa pengarang. Walaupun lazim dengan penggunaan bahasa sublim sedemikian. tepat. Perkataan "ranjau" bagi Ranjau Sepanjang Jalan bermaksud benda tajam (daripada buluh) yang biasanya tercacak di atas tanah. Shahnon Ahmad membawa gaya yang lebih unik dan kental berbanding dengan novelis-novelis yang lain. Gayanya menjadi lebih bertenaga. Teknik itu mampu secara jujur melahirkan ucapan-ucapan bawah sedar dan tanpa sedar watak-wataknya. Tetapi bagi kalangan sasterawan. Telah banyak kajian dilakukan yang menunjukkan adanya gaya individu yang unik pada diri Shahnon Ahmad. Teknik monolog dalaman menjadi semacam pakaian kepada Shahnon Ahmad. yang akhirnya menjadi ikutan pengarang-pengarang lain. padat dan mudah difahami. Malah. Tidak syak lagi Shahnon Ahmad seorang pengarang yang terbilang. Realiti kebenaran berada di lapisan batiniah. Di tengah-tengah pengarang lain menganut fahaman laras bahasa atau bahasa baku.

beliau menamakan watak-wataknya seperti Dogol. apabila Shahnon Ahmad membina watak-watak yang hampir kesemuanya terdiri daripada perempuan kecuali Lahuma . melukiskan kemiskinan yang telah memusnakan harapan orang Melayu untuk mengubah nasib. Di dalamnya ada pertarungan kuasa politik. Pemilihan persoalannya mengarah kepada kesatuan subjektivitinya. Shahnon Ahmad juga amat teliti dalam soal pemilihan watak dan pengenalan perwatakan. Misalnya. Begitu juga dengan Ranjau Sepanjang Jalan. begitu juga dengan tempat yang berlatarkan suasana kota. Jeha. Senah. lantang. menceritakan kejahatan kota. dan lain-lainnya. karyanya mula memperlihatkan yakin diri dan bergemanya suara pascakolonialisme. Fokusnya lebih menekankan kepada masyarakat dan rakyat. Tahun-tahun menjelang kemerdekaan itu.Penghayatan Karya Agung Melayu 86 Sementara "Srengenge" bermakna "matahari". menceritakan orang Melayu yang terlonta-lonta antara nilai desa dan kota. Semek. seperti Sutan Baginda dalam Sutan Baginda dan Tok Guru dalam Tok Guru. juga bijaksana. Membaca teks-teksnya “Cerita Sepanjang Jalan” yang mempunyai tiga bahagian. jika mengungkapkan cerita yang berlatarkan suasana desa. Dalam period ini. Keris Mas telah mula mencapai kematangan sebagai cerpenis. Watak-watak dalam Ranjau Sepanjang Jalan menjelaskan keadaan tersebut. Sama halnya dalam . tanpa diberikan nama yang khusus. Keris Mas memperlihatkan keunggulannya. Naratifnya terkawal baik. Begitu juga dengan novel Sampah yang dikatakan sebagai penerokaan Shahnon Ahmad terhadap novel absurd melalui watak Dia. Dari segi teknik juga. Shahnon Ahmad berjaya membina keperibadiannya dalam mereka cipta perwatakannya. Pak Senik. yang menampilkan watak-watak seperti Lahuma. Sedikit sebanyak sudah terbentuknya individualisme. iaitu dalam konteks membina kekhasan diri. Keris Mas telah mencapai kemajuan. Reka cipta individual Shahnon Ahmad pula dapat dirujuk melalui pelukisan watak yang sejajar dengan litar dan suasana. Berani. maka beliau menggunakan nama watak yang sesuai dengan suasana tersebut. Semaun. selaras dengan mesej yang ingin disampaikan. dan sebagainya yang sesuai dengan persekitaran kampung. Bagai seorang arkitek. Dalam Rentong umpamanya. lebih kukuh dan menarik. dengan itu watak-wataknya menjadi hidup dan realistik. pertama. kedua. dan ketiga. Di penghujung zaman ini. Dapatlah dirumuskan betapa besar ertinya penggunaan bahasa daerah bagi Shahnon Ahmad. Dua buah novelnya yang mutakhir diberikan nama watak mengikut judul karya. KEPENGARANGAN KERIS MAS Keris Mas dalam kepengarangannya dicapai dalam peringkat perlanggaran dan pengukuhan antara 1950 hingga 1957.kerana beliau ingin menggambarkan secara jujur tentang penderitaan yang dialami oleh masyarakat petani.

Bedul “Kejadian di dalam Estet”. Cerpen diseru menggambarkan watak-watak manusia yang cuba membawa pemikiran yang progresif dan maju. Zaman itu. Perubahan dalam pencerpenan Keris Mas.Penghayatan Karya Agung Melayu 87 “Banyak Anak” dan “Gila Anak Jantan” kemiskinan yang membeliti masyarakat Melayu menjadi punca kemunduran dalam pendidikan. tetapi ia lebih mementingkan fungsional terhadap khalayak. semuanya dijadikan bahan pencerpenanya. Seterusnya menggalakkan pembaharuan dalam berkarya. sastera sedemikian. memaju dan memperbaiki bahasa . yang terpaksa menghadapi dilema perjuangan pascadarurat: sama ada bersekongkol dengan pemerintah itu suatu tindakan bacul. karya terbeban dengan amanat. Asas 50. mengadakan kegiatan untuk memajukan penulisan dan menyatukan tenaga bagi memajukan sastera dan budaya. mencipta dan mengubah karya bermutu. sampailah kepada slogan “sastera untuk masyarakat”. seperti encik Yusof dalam “Bilik Belakang”. Malah. mampu membawa perubahan. tetapi ternyata juga tragedi dan kehancuran akhirnya Zaman ini menyaksikan Keris Mas yang mengalami peristiwa yang ditulisnya. Cerpencerpen di atas adalah kukuh daripada aspek subjektivitinya juga kukuh daripada aspek strukturalismenya. tetapi masa itulah datangnya serangan komunis. akibatnya selalu pasrah dan tidak berjiwa kesatria. Penulis-penulis digesa menghasilkan karya membebaskan jiwa pembaca daripada kongkongan dan belengguan penjajahan pemikiran. Nada percintaan mula dinipiskan dalam teksnya. Di samping itu terdapat juga watak yang boleh diharapkan. justeru menggambarkan kegigihan seorang nasionalis. “Pemimpin Kecil dari Kuala Sementan” agak unik. kurang estetik. atau menentangnya yang menjadikan hutan sebagai medan perjuangan. Keris Mas dalam cerpen-cerpennya ternyata membawa slogan seni untuk masyarakat itu. Hassan. Asas 50 mempunyai tujuan. Keris Mas pernah menyatakan. mengkaji Keris Mas tanpa mengenal Asas 50 tentulah tidak lengkap. Antara keduanya adalah saling sinonim. pada pandangan saya adalah sejajar dengan pengalaman baru yang mengesankan idealisme penulisan iaitu dengan tertubuh dan bergiatnya beliau dalam Asas 50. Sementara dalam “Kedai Sederet di Kampung Kami” pengganas juga telah membakar kedai-kedai dan merosakkan kehidupan. Orang Melayu mestilah keluar daripada benua kemiskinan. Tindakan yang diambil oleh Bedul ialah kedua-duanya patut dibunuh. pertama memperluas dan mempertinggi sastera dan kebudayaan Melayu dengan mempelajari dan mengembangkan aliran fikiran baru. juga mempunyai fungsionalisasi sastera yang kuat dan sejajar dengan kontekstual zaman dan perjuangannya. kita menyaksikan ia sudah mula memperlihatkan aspek perlanggaran dan pengukuhan. seorang polis menjadi mangsa kekejaman dan kekuasaan Tuannya apabila isterinya menjadi gundek Tuannya itu. Aspek perlanggaran Keris Mas mempunyai hubungan dengan Asas 50.

katanya menjelaskan. yang mana penulisan perlu mengarah pada suatu tujuan: membangunkan masyarakat untuk mencapai kemerdekaan. hidup dalam kesusahan: semuanya disebabkan oleh penjajahan. kerana yang penting dibicarakan adalah tentang masyarakat itu sendiri. penggerak dan orang yang terpenting ke arah cita-cita penghidupan Asas 50. Dan yang menjadi idealisme penciptaannya ialah bahawa seorang penulis itu harus bebas pada mempernyatakan fikirannya. Meski terlihat struktur dialektikal materialistik. tidak timbul daripada sastera itu sendiri. tetapi percikan daripada keadaan hidup rakyat yang menjadi bahan penulisan. Sesuai dengan tuntutan modenisme yang sangat menghargai teks-teks avant-garde. namun mereka yakin penindasan akan berakhir dan itulah yang menjadi cita-cita murni perjuangan. Ia sering memikirkan dalam neurosisnya. Semboyan “seni untuk masyarakat” menjadi pegangan titik bertolaknya karya. tidak hanya menuntut dan menghargai karya yag bersifat fungsional. Pendirian kami tegak atas perjuangan memburu kemerdekaan. pada mulanya mereka faham. Keris Mas berasa begitu optimis. Masyarakat Melayu tertindas. Dalam memperkatakan konsep seni untuk masyarakat. Dia adalah salah seorang penaja. pemimpin. Mereka cukup sedar tonggak yang menjadi premis atau ideologi kekuasaan strategi teks Asas 50. Keris Mas memang orang kuat Asas 50. Kebebasan adalah sebagai senjata utama penulis.” Menurut Keris Mas. “Konsep sastera yang kami anuti. juga berestetik. Rakyat yang pada masa itu telah dibangunkan oleh suatu kesedaran: kesedaran untuk bebas. . bagaimanakah menghasilkan cerpen yang terbaik dan fungsional. kepura-puraan. Puitika Asas 50 juga sebenarnya yang menjadi estetika Keris Mas. perpaduan kebangsaan dan keadilan masyarakat.” Jelasnya lagi.Penghayatan Karya Agung Melayu 88 Melayu dn mengubah dan mencipta untuk memperkaya bahasa. Selama tiga tahun menjadi ketuanya. banyak pembohong dan tindasmenindas: semuanya itu adalah fahaman seni untuk masyarakat. bahawa Asas 50 tidak pernah membicarakan apakah peranan dan kesannya konsep itu pada kesusasteraan. Falsafah Perjuangan untuk merebut kemerdekaan. “Soal konsep kami timbulkan. Penulis yang kemerdekaannya sudah dirampas. tiba-tiba saja didapati banyak menulis tentang penderitaan? Kerana hal itulah yang menjadi hakikat persoalan pada masa itu. Pemikiran sosiologi sastera menjadi kerangka berfikir. Sastera hanyalah sebagai alat. kerana suasana kami dahulu. dan segala keburukan yang timbul akibat penjajahan harus didedahkan sebagai senjata terpenting mengapa keadilan harus ditegakkan”. Persoalan itu harus dibincangkan di dalam sastera yang menjadi alat dan penghubung antara manusia.” Naratologi Asas 50. Kebebasan itulah yang mendorong pengarangnya menciptakan pembaharuan dalam berkarya. sesungguhnya itulah yang dilakukan oleh Keris Mas dalam penulisan cerpennya. sebenarnya mempunyai dasar falsafah normatif. kebenaran karyanya tidak mampu dipertanggungjawabkan. merdeka. “Mengapa hasil karya kami . Katanya “Apakah seni untuk masyarakat? Ia menggambarkan dan membenteras masyarakat yang korup.

individual in design merujuk kepada teknik. Penanda teksnya.Penghayatan Karya Agung Melayu 89 Terdapat perbezaan yang amat jelas di antara pra dan pascaAsas 50. yang saya maksudkan ialah aliran yang dianut oleh Keris Mas: realisme. Ketiga-tiga teks itu juga. Realisme sebenarnya amat akrab hubungannya dengan sosial atau masyarakat. 1972: 87-89). maka lahirlah suatu bentuk aliran baru yang besar dalam kesusasteraan iaitu realisme. dan dengan cara ini ia dapat mencungkil kebenaran dan sekali gus menafikan romantisisme dengan melihat keadilan secara perasaan. Semuanya adalah pengalaman yang berharga dan dijasajikan dengan teknik yang cerdeik dan membijaksanankan. namun seperti yang diakui oleh Keris Mas sendiri terdapat cerpennya yang dilakukan dengan segera untuk merebut masa. Pengarangnya dengan daya kreatifnya mengunggulkan secara kental. Pengalaman pun dewasa itu agak kurang. Rene Wellek menyatakan sebagai "… the objective representation of contemporary social reality" (hlm. Dalam konteks ini juga. yang dipentingkan oleh pengarang ialah realiti fizikal manusia marhain. yang memberontak terhadap nilai-nilai feudal. memasukkan kita ke dalam suatu pengalaman. politik dan apa juga Reka cipta individual. pendidikan. Teks-teks itu menjadi dokumentasi sosial yang tepat dan setia. status dan stratafikasi masyarakat. Rene. emosi. pascaAsas 50. intens dan padu. Lebih mementingkan kuantiti. Bagaikan seorang arkitektur yang dapat dianggap . memperlihat Keris Mas yang matang. Tugasnya ialah menggambarkan masyarakat secara nyata. Ketiga-tiga cerpen itu bertolak daripada idea dari peristiwa zamannya dengan mencitrakan situasi nyata tentang sinematik dan kenyataan-kenyataan defecto masyarakat zaman itu. Tiga buah cerpen Keris Mas iaitu “Kejadian di dalam Estet”. kemudian menjadi falsafah positivisme yang mahu melihat organis kehidupan digambarkan menurut seperti adanya. tidak lain adalah ikon-ikon kebencian terhadap ketidak-adilan untuk memberi laluan kuasa ke tangan rakyat. lalu menggesa khalayak berjiwa revolusiner. mendedahkan apa sahaja yang berlaku dalam kehidupan seharian manusia (Wellek. “Kedai Sederet di Kampung Kami” dan “Pemimpin Kecil dari Kuala Semantan” dapat dikatakan mengikut pandangan teksdealisme telah mencapai teks keunggulan. bervisi. hasil daripada tanggapan-tanggapan indera-teksnya untuk kita melihat manusia dan kemanusiaannya dengan persegalaan keperihalan hidup zaman itu. terutamanya tentang zaman darurat dan penajaman semangat kebangsaan. terlihat sifat-sifat pembaharu dalam aspek pengekalan. intelektual dan falsafah orang-orang Melayu. metode dan mekanisme penciptaan. Namun. meski di dalamnya ada intensiti perjuangan. Apabila falsafah Auguste Comte mendapat tempat yang menyatakan bahawa sosiologi ialah ilmu tertinggi. terburu-buru dan banyak tertumpu pada cinta dan pertemuan uda dara. Mengenengahkan penindasan dan sadisme golongan atasan terhadap golongan bawahan. 247). Pada isinya ia banyak berbicara tentang perekonomian. Realisme adalah sebuah aliran yang besar dan dianggap telah mencapai sebagai grand narrative atau narráis besar. mementingkan kualiti dan estetika tekstual.

Seseorang yang telah berkurun dikutuk kerana penderhakaannya dan seluruh masyarakat menerimanya sebagai penjenayah. renungan dan keberanian. Keris Mas masih dalam struktur yang lazim di zamannya. Daripada kajian dan kritikan selama ini. Wijaya Mala dan Masuri S. Kedirian individu. Tindakan memerlukan ilmu. Sememangnya stail menjadi mangsa perindahan di kalangan romantis. Definisi cerpen yang berpusat pada satu cerita. iaitu penganalisis seni penarasian. tetapi dengan cukup sedar Keris Mas telah melakukan haplologi dan demitefikasi terhadapnya. Keris Mas telah mempunyai gaya bahasanya sendiri. Dan mementingkan penajaman konflik dengan kompleksitinya yang terkawal. Sajak Muhamad Haji Salleh watak Tenggara. Tindakan individu pula ialah bagaimana seseorang pengarang itu melakukan tindakan-tindakan dalam penulisannya. mesti berdasarkan antesedent pemikiran Parnickel. Sikap pengarang dan jurus pandangan pengarang menandakan individual-self itu. Rekacipta individual Keris Mas ia mempunyai dirinya sendiri. Bahkan fabula atau deskripsi rangkaian peristiwanya juga kukuh. ada yang panjang sehingga siarannya sambung bersambung.Rahim Kajai. cerpen yang disebut juga dengan “kisah” itu. Malah gayanya lebih dinamis daripada penulis sezamananya seperti Hamzah. Tetapi hal ini dengan bijak dan cekap dilakukan oleh Usman Awang terhadap watak Jebat dalam dramanya Matinya Seorang Pahlawan. vitalistik. Keris Mas telah berjaya menaturalisasikan bahasa cerpen tahun-tahun 1950-an yang diikat oleh stail romantisisme itu. latar dan kesan yang diteorikan kini. Keris Mas telah meletakkan dasar struktur naratif yang kejap dan padu. Sebelum itu.Penghayatan Karya Agung Melayu 90 keperibadiannya melalui bangunan-bangunan yang didirikannya. Keris Mas melakukan perlanggaran terhadap stail A. Rosmera. Tindakan Usman Awang itu. tidak ada orang yang terlupa untuk menyatakan bahawa bahasa Keris Mas memancarkan kesegaran dan penuh bertenaga. sesungguhnya adalah implikasi daripada pemadatan . Kassim Ahmad dan Ali Aziz. individual-self mengidentifikasikan watak pengarang. Dalam puisi misal dapat dikesan melalui penggunaan sudut pandangan orang pertama seperti 'aku' 'saya' dan seumpamanya untuk mengemukakan refleksi pengalaman yang dialami sendiri. Tetapi kemudian Keris Mas perlahan-lahan menemui dirinya. Ada yang terlalu pendek dan gayanya dikuasai oleh aroma romantisisme. watak.N. menemui stailnya sendiri. Di peringkat awal penulisannya. sehingga kepedihan peristiwa dipermanis. Rekacipta cerpen di tangan Keris Mas sudah menjadi pendek. bukanlah senang hendak ditukar ke imej seorang wira. terutamanya dalam tradisi Sebelum Perang. Naratoligis. Cara ia menyusun teksnya akan menggambarkan peribadi penulisnya. padat dan karismatik. Setiap penulis itu mempunyai ciri dan sifat watak yang tersendiri dan cara membinanya pun tersendiri juga. seorang pengarang pun akan dikenal jatidirinya melalui karya-karya yang dihasilkan. dapat memperincikan ciri-ciri dan sifat-sifat teks. saya kira adalah contoh yang tepat.

sentiasa mengarah kepada kemajuankemajuan. Sensitif di sini mestilah difahami sebagai cepat menangkap sesuatu disebalik sesuatu. Justeru itu keperluan teknik. yang menjadikan tekstualitinya kemas. Karya yang kuat tekniknya melambangkan bangsa penulisnya yang tinggi mutunya. Setiap penulis itu mempunyai ciri dan sifat watak yang tersendiri dan cara membinanya pun tersendiri juga. adalah menjadi tugas utama si pengarang. Dengan spontan Keris Mas menjawab: “Untuk menjadi manusia lagikan harus sensitif. supaya segala kompleksiti terjelma dan teks teradun menjadi kuat dan mengesankan. tegas dan manusia pejuang.baginya. Tidak takut akan kekalahan. Apa tugas yang diberikan kepadanya. Dia membatasi konsep tipikal teks sezaman yang lebih kepada menyampaikan cerita. Keris Mas sering menyatakan tentang peristiwa penting dan watak yang kuat menjadi tulang pengkaryaan. dipikulnya dengan penuh kejujuran. Kerana . Dan daya imaginasi itu yang mungkin seorang itu menulis. teknik menjadi citra kepada tamadun bangsa. tetapi sebagai unsur tipifikasi yang menjadi hukum dasar pengembangan karya. Kedirian individu. Apa lagi untuk menyerah begitu sahaja. Perkembangan bentuk penulisan. Mesti belajar tentang segala teori sastera. seseorang penulis harus berjiwa besar. Kesedaran artistik menjadi sifat ketrampilannya. Kalau pun watak itu seorang buruh. Sikap pengarang dan jurus pandangan pengarang menandakan individual-self itu. Justeru. tidak sekadar tuntutan naratif.” Sensitiviti itu yang menimbulkan imaginasi. ia tetap berjiwa kukuh. Teknik yang diolah dengan sempurna akan melahirkan sebuah tubuh cerpen yang sasa. apalagi untuk menjadi penulis. Beliau adalah pekerja yang amat gigih dan berdisiplin. Dia tidak boleh hanyut oleh arus gelombang zaman. Dari apa yang telah diucapkan Keris Mas. Suatu lagi jati dirinya dalam rekacipta individual ini ialah daripada aspek teknik. Keris Mas mempunyai pegangan. Dan yang terpenting. Ini menimbulkan kejujuran kepada tujuan dia menulis. mesti tegas dengan prinsip dan citacita yang diperjuangkannya.Penghayatan Karya Agung Melayu 91 teks Keris Mas itu. Betapa pun seseorang pengarang itu. Sesungguhnya Keris Mas telah berjaya membawa nafas baru dalam sejarah penulis cerpen Malaysia dan pemangkin kepada modenisme sastera. dia harus jujur pada karyanya sendiri. Dan segala-galanya itu bermula dari pemerhatian. individual-self mengidentifikasikan watak pengarang. amat jelas sikapnya sebagai seorang pengarang. Teknik sesungguhnya refleksi kognisi dan gaya hidup sesuatu bangsa itu. Ada sebab terpenting mengapa dia menulis. Mempertajamkan sensitiviti dan penuh persepsi. Keris Mas sering kali menekankan. untuk mengerti dengan sepenuh-penuhnya apa yang dikatakan dengan kebenaran itu. Tindakan individu pula ialah bagaimana seseorang pengarang itu melakukan tindakan-tindakan dalam penulisannya. Keris Mas menyedari tanggung-jawab teknik dalam berkarya. kepada penulis supaya banyak menciptakan stail-stail baru. Membaca setiap teks Keris Mas kita akan menemui aspek tekniknya yang bermutu dan menawan. Malah ada kepercayaan.

kedudukannya Keris Mas lebih kukuh lagi. Dia belajar sendiri. Oh. Fungsionalnya sebagai seorang pengarang. “Kita telah mencapai kematangan dalam penulisan cerpen dari Malaysia. kalau gitu tentulah sahaja kita . Beliau begitu berhati-hati dalam tulisan. Ia mahu masyarakat sedar tentang kekejaman penjajahan itu dan bangun untuk menentangnya. Pena Keris Mas membelah jiwa orang-orang Melayu. Barangkali ada baiknya juga. Karyanya menentang segala ketidak-adilan sosial dan kelemahan masyarakat Melayu dalam penjajahan. Keistimewaannya pada subjektiviti perjuangan. supaya menjadi bangsa perkasa di tanah airnya sendiri. Segala pengalaman itu disalurkan dengan sebaik-baiknya dalam cerpennya. Dalam peringkat kematangan. Melihat dari hasil-hasil peringkat ini. Masa itu. Aspek teknik terus menjadi sifat penyempurnaan teks. benar-benar dipertunjukkan. cuma agak banyak mengambil persoalan cinta dan rumah-tangga dan gaya romantisnya serta teknik yang tidak memperhitungkan keajaiban kebetulan. Begitu juga dia sangat berani: Berani menyatakan sikapnya.Penghayatan Karya Agung Melayu 92 pendiriannya. Keris Mas berjaya membina kejayaan tahap kedua. jika sedikit sebanyak digariskan kemuncak dalam persejarahan cerpen tanah air untuk zaman itu. dibersihkannya. Keris Mas sebenarnya hidup dalam zaman kolonialisme. apabila berjaya melepaskan diri dengan pembaharuan dan perlanggaran daripada tradisi pertama. Kemuncak pertama ialah kejayaan A. tidak cukup. Tetapi kematangan ini. dua tokoh yang sering digadingkan. adalah dalam konteks sastera Malaysia dilihat dari sudut kita sendiri. memang tidak dapat disangkal lagi bahawa Keris Mas ialah seorang cerpenis yang teguh dan berprinsip. Hanya memilih subjek yang relevan dan membentuk jati dirinya. Dalam soal melihat kematangan ini. yang segala karyanya berunsurkan pascakolonialisme.” katanya dengan cukup yakin. Seluruh karyanya adalah dengan tujuan untuk pembangunan masyarakat. janganlah kita hendak membandingkan dengan sastera dunia yang lain. Sikapnya terserlah sebagai cerpenis yang berjaya. Rahim Kajai dan Ishak Haji Muhammad. Penanya membenarkan kata-kata lebih tajam dan bermakna daripada pedang. sebuah genre penting dan kuat. memang tidak dapat disangkal lagi bahawa Pak Keris ialah seorang cerpenis yang sangat penting. Dalam segala hal demikian Keris Mas berjaya meletakkan diri ke suatu tahap sejarah penulisan cerpen di tanahair. Dan rasanya Keris Mas telah berhasil memenuhi kehendak ini. Justeru itu sesuai dengan zamannya perjuangan Asas 50 menganut fahaman “sastera untuk masyarakat” Tanpa melebih lebihkan. Keris Mas sesungguhnya telah menjadikan cerpen. Belajar dari kesalahannya. tidak ada teori yang memandunya. Keris Mas sendiri pernah menyebutkan perihal kematangan cerpen Melayu. Meneliti kreativiti peringkat ini. seseorang pengarang itu adalah manusia yang jujur. Dia mempergunakan sensitiviti dan bakatnya untuk memperjelaskan dan melahirkan apa yang diyakininya. dia harus menguasai teknik penulisan. Tetapi sebagai seorang pengarang itu.

Teks-teks novelnya menjadi wahana suatu kebangkitan umat yang pascamerdeka dan wacana kuasa yang tak ternilai. yang dibinanya sejak berumur dua dekad berkarya hinggalah zaman-zaman hayat pengkaryaannya. Tidak syak lagi. Setiap teks yang dihadirkannya mengalami perlanggaran dan pengukuhan dan terus memuncak untuk duduk di singgahsana pengarang individual yang jarang dimiliki pengarang lain.Penghayatan Karya Agung Melayu 93 ketinggalan. RUMUSAN Hasil daripada perbincangan di atas membuktikan bahawa pantun dan lipur lara adalah dua buah genre sastera klasik yang dianggap kanon dan agung. Pak Sako dan A.Rahim Kajai. Dengan demikian teks-teksnya hadir sebagai rangkaian wacana ajakan untuk anjakan daripada traumatik zamannya kepada optimisme harapan masa hadapan bangsanya. Beliau adalah pemangkin kesusasteraan Melayu moden. Analisis kepengarangan membuktikan bahawa Shahnon Ahmad sudah mencapai individualismenya dengan segala kekuatan dan keistimewaannya. Begitu juga dengan Keris Mas dalam aspek kepengarangannya mematangkan dirinya dan mencari kelainan untuk menemukan keunggulan. Penglipur lara ialah karya prosa sebagai khazanah dan warisan keemasan orang-orang Melayu masa silam. Ia mempunyai jati diri dan individualisme sendiri. Dalam aspek tekstual dan kontekstual terdapat inovasi dan pembaharuan dan menjadikan dirinya katalis kepada modenisme dunia pencerenan Melayu. Shahnon Ahmad cukup istimewa berbanding novelis lain. Ia membezakan dirinya dengan cerpenis jalur pertama dalam tradisi cerpen moden Melayu seperti A. Pantun adalah puisi asli orang-orang Melayu yang mempunyai keunikan dan diterima oleh pengkaji seluruh dunia. Sesungguhnya. Shahnon Ahmad sebagai novelis menjadi kebanggaan seluruh umat Melayu. Dan yang terpenting dari semua ialah bahawa beliau telah berjaya mencipta satu tahap persejarahan penulisan cerpen di tanah air. Kekuatan kreativitinya mengalih narsisisme menjadi empati dan berjaya menakluk jiwa khalayaknya. Keris Mas seorang penulis yang cukup sedar segala tanggung-jawab di zamannya. Beliau menjana modenisme yang lebih dinamik dan progresif. dan segala-galanya telah dibayarnya dengan tinda masnya. Keris Mas telah melakukan perlanggaran dan pengukuhan.Samad Ismail.” Keris Mas mengakui terdapat kemajuan dalam perkembangan cerpen Melayu moden. yang kini masih hidup dan teruja di sepanjang zaman. yang terus dinikmati dan hidup hingga ke zaman kini. namanya seharum Tuah dan pemikirannya serasional Jebat. . Shahnon Ahmad ialah Raja Novelis Malaysia.

A History of Modern Critic. Sastera Melayu Pascamodenisme. Rene. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. dalam Anwar Ridhwan (Pny. Kumpulan Cerpen Sasterawan Negara Keris Mas 1946-1989. 1997. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Federal Publications Omar Mohd. 5. 8. Wellek. 1974. 1969. Di Sekitar Pemikiran Kesusasteraan Malaysia 1957-1972. Mana Sikana. Mana Sikana. 4. 3. Dewan Sastera. 1976. Estetika Kepengarangan Pengstrukturan Pendekatan Psikoanalisis Absurdisme Konstekstual Stilistik Struktur dialektikal materialistik . Keris Mas. “Cerpen Melayu Moden Selepas Perang”. Kesusasteraan Melayu Lama. 2005. Taib Osman. Singapura: Pustaka nasional. Kuala Lumpur: Oxford University Press. 2004. 2013. 1972. Patah Tumbuh. Mana Sikana. “Keris Mas: Mangkin Kesusasteraan Melayu Moden. 2. Mohd. 6. 2000. Hashim. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 7. KATA KUNCI 1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Dari Barat ke Timur. New Haven: Yale University of Chicago Press. Sastera Melayu Klasik: Warisan Keemasan. Jun halaman 7-12. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Keris Mas. Puisi Melayu Tradisional: Satu Perbicaraan Genre dan Fungsi. 2005.Penghayatan Karya Agung Melayu 94 Rujukan Harun Mat Piah. Mana Sikana.).

Jelaskan ciri-ciri utama kekuatan kepengarangan Shahnon Ahmad.Penghayatan Karya Agung Melayu 95 1. Apakah aspek-aspek estetika yang terdapat dalam pantun Melayu. Bincangkan perkaitan antara konsep estetika dan kepengarangan. 3. 4. 2. . Bincangkan kehebatan karya Keris Mas dari aspek kepengarangannya.

Antara aspek yang dibicarakan termasuklah idealisme bersumberkan alam. dan adat menyembah raja turut dibicarakan. angkasa dan sosialisasi. Istilah budaya banyak digunakan dalam bidang antropologi. tiada perbezaan maksud di antara perkataan “budaya” dengan “kebudayaan”. Dalam pengertian yang luas pula bermaksud segala sesuatu yang dibawa atau dikerjakan oleh manusia. tumbuhan. Nilai hidup seperti kuat berpegang pada adat. Mengenal pasti idealisme dan falsafah orang Melayu 3. budaya disebut sebagai culture. Budaya adalah elemen yang membezakan manusia daripada hidupan lain. iaitu colore yang bermaksud menanam atau mengerjakan. KONSEP BUDAYA DAN PANDANGAN HIDUP MELAYU Konsep Budaya Manusia merupakan makhluk unik kerana ia mempunyai budaya. yang berasal daripada perkataan Latin. Mengetahui budaya dan pandangan hidup Melayu 2. misalnya berkaitan dengan kepekaan orang Melayu terhadap keindahan alam. Dalam disiplin ini. Secara amnya. hormat-menghormati.Penghayatan Karya Agung Melayu 96 UNIT 6 NILAI BUDAYA DAN PANDANGAN HIDUPDALAM KARYA AGUNG MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini anda dapat : 1. Dalam bahasa Inggeris. Memahami nilai-nilai hidup orang Melayu PENDAHULUAN Dalam Unit ini dibincangkan budaya dan pandangan hidup yang terserlah daripada karya-karya agung Melayu. adat berpakaian. . Penggunaan puisi dan peribahasa. sopan santun. Membezakan adat temenggung dengan adat perpatih 4. haiwan. mengenang budi dan amalan adat istiadat seperti meminang. iaitu buddayah yang merupakan kata jamak bagi perkataan buddhi yang bermaksud budi pekerti atau akal. ia membincangkan hal-hal berkaitan budi dan akal manusia. Budaya adalah daripada perkataan Sanskrit.

Sehubungan itu. ia merupakan satu konsep mengenai pandangan hidup alam semesta secara keseluruhan terutamanya dilihat melalui satu sudut pandangan yang dipengaruhi oleh satu sistem nilai yang tertentu. penghasilan seni dan intelektual yang membentuk ciri-ciri khas sesebuah masyarakat. pandagan hidup mestilah bersumberkan Islam yang m e r a n g k u m i h a l d u n i a d a n a k h i r a t .Penghayatan Karya Agung Melayu 97 Budaya mempunyai hubungan erat dengan masyarakat. undang-undang. Pandangan hidup adalah suatu konsep yang dimiliki oleh masyarakat atau komuniti tertentu. Manakala menurut pandangan sarjana Islam. budaya turut merujuk kepada keseluruhan pengertian. kebolehan serta kebiasaan yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Pandangan hidup tentang manusia dapat diperincikan kepada tiga bahagian. dengan alam dan hubungan sesama manusia. Namun secara . Segala sesuatu yang terdapat dalam sesebuah masyarakat mempunyai hubung kait atau boleh ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki masyarakat itu sendiri. pandangan hidup dari perspektif Islam ialah pandangan tentang realiti atau hakikat yang terjelma dari mata hati manusia mengenai kewujudan seluruh alam. kepercayaan. Setiap masyarakat selalu memiliki pandangan hidup tersebut. kesenian. pemimpin dan masyarakat. Secara keseluruhannya. budaya bolehlah disimpulkan sebagai keseluruhan cara hidup manusia termasuk hasil ciptaan dan pemikiran yang sesuai dengan kehendak rohani dan jasmani yang menjadi amalan untuk kesejahteraan hidup sesuatu kelompok masyarakat. begitu juga dengan masyarakat Melayu. norma.Malah jika diteliti dengan penjajahan. keagamaan. Di samping itu. iaitu tentang keluarga. Konsep Pandangan Hidup Secara umumnya. budaya sebagai satu konsep menyeluruh yang mengandungi ilmu pengetahuan. ilmu pengetahuan serta struktur-struktur kemasyarakatan. budaya juga adalah sesuatu yang diperturunkan daripada satu generasi ke generasi seterusnya dan konsep ini disebut sebagai organik lampau. tatasusila. pandangan hidup orang Melayu lazimnya melibatkan hubungan manusia dengan Tuhan. O l e h i t u . zaman menuntut kemerdekaan serta zaman mempengaruhi pembentukanpandangan hidup masyarakat Melayu telah melalui lebih mendalam. nilai. pandangan hidup orang beberapa peringkat evolusi. Daripada kesemua pengertian ini. Fahaman ini dikenal di kalangan ahli antropologi sebagai fahaman determinism atau penentuanbudaya. zaman kontemporari juga telah Melayu. adat resam.. Oleh itu. Syed Naquib al Attas (1972). Sementara itu. manusia dan alam. bertujuan untuk menanggapi dan menerangkan segala permasalahan yang berkaitan dengan Tuhan.

alam sebenarnya menjadi cerminan dan panduan untuk manusia meneliti dan memahami kehidupan di dunia. Namun begitu. a) Idealisme Bersumberkan Alam Manusia dan alam merupakan dua unsur yang saling berkait dengan hubungan timbal balik sedia ada. contohnya tumbuh-tumbuhan. Oleh yang demikian. Kebanyakan idealisme yang berperanan mengungkap nilai pemikiran dan kebudayaan sesebuah bangsa berkait dengan pengamatan manusia terhadap alam. Selain memperlihatkan nilai saintifik. Hal ini demikian kerana alam merupakan unsur yang sangat rapat dengan . dari segi etimologinya. iaitu philo dan sophia. mereka menggunakan sesuatu yang terdapat di sekeliling kehidupan mereka sebagai sumber ilham kepada menghasilkan sesuatu karya. Menurut Mohd Rashid Md Idris (2012: 4). Idealisme dan Falsafah Sejak zaman purbakala. iaitu berpandukan al-Qur’an dan al-Sunah. fikiran. Idealisme didefinisikan sebagai satu sifat dalam bentuk yang ideal (Kamus Dewan. Sumber alam seperti tumbuh. manakala sophia pula bermaksud ‘hikmah’. Hal ini bermakna. Islam sememangnya telah berakar umbi dalam pemikiran serta pembentukan pandangan hidup masyarakat Melayu. Sebelum mengenal agama. 2010: 558). Pemikiran manusia yang memang zahirnya kreatif berfikir bahawa kelangsungan kehidupan sebenarnya bijak bersatu dengan alam. Mereka juga banyak menghasilkan karya-karya yang menyelitkan pemikiran atau falsafah berdasarkan Islam. alam merupakan unsur yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Ini kerana keadaan kehidupan pada masa itu adalah berkisar dengan alam semula jadi. Disebabkan hal ini. manusia menjadikan alam sebagai panduan terhadap perjalanan hidup mereka. unsur-unsur tradisi masih mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan seharian mereka.Penghayatan Karya Agung Melayu 98 amnya. Orang Melayu dahulu kebanyakannya menghasilkan sesuatu idea berdasarkan sumber alam.tumbuhan dan haiwan kerap kali dikiaskan dalam pantun dan teromba Melayu yang merupakan warisan budaya nenek moyang kita. Manusia biasanya menjadikan alam sebagai panduan dalam menjalani kehidupan. Philo bermaksud ‘cinta dan suka’. banyak muncul idea dan falsafah yang mendorong manusia bersatu dengan alam seperti pantun dan teromba yang terdapat dalam masyarakat Melayu tradisional. jiwa atau roh. perkataan falsafah sebenarnya berasal daripada dua perkataan Yunani yang digabungkan. Idealisme ini juga dapat difahami sebagai satu cerminan daripada idea. falsafah membawa makna ‘sukakan atau cintakan hikmah’. haiwan dan sebagainya.

alam juga dijadikan sebagai unsur dalam berkarya melalui pantun.Penghayatan Karya Agung Melayu 99 manusia. . alam semesta dan apa sahaja kejadian alam dijadikan manusia sebagai unsur dalam membentuk pemikiran yang lebih luas. Medium tradisional ini juga memperlihatkan idealisme hidup masyarakat Melayu. hormat-menghormati dan berbudi bahasa. Pantun digunakan sebagai wadah untuk menyampaikan sesuatu seperti pujian. masyarakat dinasihatkan supaya menjalani kehidupan yang harmoni. teguran atau sindiran tanpa menyakitkan perasaan orang lain. Berguru kepalang ajar. Idea ini muncul melalui akal fikiran manusia yang melihat bahawa ada kaitan antara alam dengan cara hidup masyarakat supaya hidup dalam kedamaian. Mendapat rusa belang kaki. Di samping itu. Sebagai contohnya. Hati gajah sama dilapah Hati kuman sama dicecah Berat sama dipikul Ringan sama dijinjing Yang tua dimuliakan Yang muda dikasihi Sama besar hormat-menghormati Yang merah itu saga Yang indah itu bahasa Yang baik itu budi Melalui contoh teromba di atas. saling tolong-menolong. Kesedaran ini memungkinkan kehadiran idealisme dalam diri sendiri. Contohnya: Berburu ke padang datar. haiwan. Kejadian alam yang unik menjadikan manusia semakin sedar akan maksud kewujudan di dunia. teromba dan pantun. Masyarakat Melayu melahirkan perasaan dan pandangan mereka berdasarkan kejadian alam melalui medium tradisional ini. Sifat masyarakat Melayu yang sensitiviti sering melihat kejadian alam dan bermanifestasi melalui karya-karya seperti puisi. Alam seperti tumbuh-tumbuhan. hanya berada di sekeliling sahaja. Medium ini menjadi kebiasaan masyarakat Melayu dahulu untuk bersuara.

Burung bakik sudah berjejak.Penghayatan Karya Agung Melayu 100 Bagai bunga kembang tak jadi. (Zainal Abidin Bakar: 1983) Pantun di atas merupakan pantun sindiran yang membawa maksud menegur seseorang yang tidak bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Dalam kolam konon tempatnya. Selain itu. Cantik manis barang lakunya. Pantun ini menegaskan bahawa adat harus dipertahankan untuk diwarisi. rajin dan bijaksana. Habis tahun berganti musim. Contohnya: Sudah bergaris bak si pasin. Dipijak oleh laksamana. Puyu-puyu yang dimaksudkan itu ialah isteri kepada Tuan Raffles yang dikatakan baik. . namun jangan biarkan adat sendiri turut berganti atau dilupakan. Pantun di atas menggunakan unsur haiwan dan tumbuhan (alam). iaitu puyu-puyu merupakan sejenis ikan. Sikap tersebut patut dijadikan teladan kepada masyarakat zaman sekarang. Serta dengan budi bahasanya. Sendi adat jangan beranjak. (Hikayat Abdullah: 70) Pantun yang terdapat dalam Hikayat Abdullah di atas juga turut menggunakan unsur alam. alam juga digunakan sebagai unsur dalam pantun berkaitan undangundang berkaitan adat. Contohnya: Puyu-puyu konon namanya. Cantik manis barang lakunya. (Mohd Rosli Saludin: 2011) Pantun di atas menerangkan bahawa walaupun musim sering berganti (alam). Adat berfungsi sebagai aturan atau garis panduan terhadap perlakuan anggota masyarakat. Di dalam kolam konon tempatnya. Serta dengan bijaksananya.

pemikir dan pujangga Melayu. dari segi undang-undang yang terdapat dalam Hukum Kanun Melaka jelas menunjukkan undang-undang yang dibuat berdasarkan undang-undang Islam. Malahan amat penting dan menarik bahawa dalam karya-karya yang berbentuk susastera atau dalam zaman moden disebut karya kreatif. mempunyai banyak falsafah dan logika yang bersumberkan Islam. Buktinya dapat dilihat apabila teks ini menggambarkan Melaka adalah negeri perdagangan dan sebuah pelabuhan entrepot yang terkemuka di dunia. iaitu suatu teks tentang bangsa Melayu ialah semua bangsa dianggap bersaudara.” Semua bangsa dari serata negara telah berhimpun dan berniaga di Melaka. epistemologi (teori ilmu) dan aksiologi (teori dan asas nilai atau akhlak) terpapar dalam sekian banyak karya para ulama. ajaranajaran Hindu-Buddha tidak memberi perubahan terhadap sistem nilai masyarakat apalagi falsafah dan metafizik. Karya persuratan Melayu klasik contohnya. Tergambar dengan jelas di sini kekuatan Islam dalam konteks solidariti sosial. Contohnya. Solidariti itu menjadi pemangkin kemajuan Melaka. fiqah mahupun metafizik atau tasawuf. Demikian juga dalam bidang ketatanegaraan jelas bahawa asas-asas tanggungjawab pemerintah yang dinukilkan dalam karya seperti Nasihat al-Muluk. Taj al-Salatin dan Bustan al-Salatin didasarkan pada lunas Islam. Antara falsafah yang ada dalam teks Sejarah Melayu. . baik yang berbentuk prosa mahupun puisi. Allah berfirman dalam surah al-Hujurat (49:10). Melaka menjadi pusat tumpuan saudagar dan pedagang-pedagang asing termasuk dari Timur Tengah. Bahkan karya agung Melayu Sulalat al-Salatin atau Sejarah Melayu yang dikatakan kaya dengan mitos dan lagenda itu pun banyak mengandung unsur-unsur Islam. karya-karya ilmu kalam. termasuklah dalam penampilan pelbagai metafora yang berpaksikan prinsip Islam.Penghayatan Karya Agung Melayu 101 b) Falsafah Bersumberkan Islam Hampir 800 tahun Hindu-Buddha mempengaruhi minda orang Melayu dan dalam jangka masa itu. kejelasan wujudnya fahaman falsafah yang berkaitan dengan ontologi (sistem kewujudan pencipta dan yang dicipta). Setelah Islam muncul. pemikiran dan jiwa orangorang Melayu di alam Melayu. iaitu “Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara kerana itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. kerangka berfikir orang Melayu dibelenggu oleh corak berfikir yang bersifat khayalan dan mitos yang tidak memberi kefahaman akan pentingnya aspekaspek rasionalisme dan intelektualisme. Selain daripada kekurangan tersebut. Inilah punca utama ekonomi bagi Melaka. Menurut Awang Sariyan (2010). Terdapat banyak falsafah yang bersumberkan Islam dalam beberapa karya yang dihasilkan oleh orang-orang Melayu terdahulu. asas-asas falsafah Melayu yang bertunjangkan Islam itu dapat juga dikesan. iaitu semua orang bersaudara. barulah berlaku transformasi besar-besaran yang melibatkan perubahan falsafah hidup.

iaitu Al-‘Aqaid al-Nasafi yang dikupas oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas juga ada menyerapkan falsafah yang berteraskan Islam. falsafah yang bersumberkan Islam ialah falsafah ketuhanan yang terdapat dalam Hikayat Abdullah. mereka akan ditimpa bencana. Perkara ini selaras dengan ajaran Islam iaitu rakyat perlu taat dan patuh kepada raja selagi mana perintah raja tidak bertentangan dengan syariat. Perjanjian ini dapat membuatkan rakyat tunduk patuh kepada raja dan sekiranya tidak patuh. Dalam teks-teks itu telah diberi pengajaran bahawa kezaliman raja.Penghayatan Karya Agung Melayu 102 Falsafah kedua yang terdapat dalam teks Sejarah Melayu ialah waad. Karya ilmu agama. maka pelbagai bencana akan menimpa seperti menghidapi penyakit kerdal. juga ada membicarakan berkaitan . Dalam Hikayat Hang Tuah. teks tersebut menghuraikan tentang sifat segala alam makhluk yang senantiasa baharu. Selain itu. Beliau juga mengkritik kepercayaan orang Melayu yang tidak mempercayai ilmu falak dan tidak mempercayai bahawa bumi ini bulat. persefahaman dan kesetiaan adalah kunci penting dalam menjaga keselamatan negara. Kerjasama antara raja dan bendahara menjadi paksi kecemerlangan dan kesejahteraan negeri juga ditunjukkan Bukhari al-Jauhari dalam Taj al-Salatin. kesepakatan. dukun dan pawang. Asas yang penting ialah raja merupakan payung melindungi rakyatnya. misalnya. Contohnya. Beliau juga turut mengkritik orang Melayu yang mempercayai peristiwa gerhana bulan disebabkan bulan dimakan oleh Rauf (ular). Waad merupakan kontrak sosial di antara Deman Lebar Daun dengan Sang Sapurba. Hikayat Hang Tuah dan Hikayat Raja-raja Pasai. Hal ini dapat dilihat daripada sikap Abdullah yang membenci kepada perkara-perkara karut dan tahyul yang dilakukan oleh masyarakat Melayu kerana perkara tersebut membelakangkan kuasa Allah S. Rakyat tidak boleh menderhaka dan perlu taat kepada raja. sikap tamak.W. rakyat tidak boleh menderhaka kepada raja dan raja juga tidak boleh menzalimi rakyat. perbuatan rasuah. Jika waad ini dilanggar. Perkara ini membuktikan Munsyi Abdullah menekankan aspek ketuhanan dalam karyanya. penyelewengan kuasa adalah faktor yang menghancurkan negara. wujudnya perkara tulah dan daulat. Terkandung pelbagai perjanjian yang bertimbal balik. Munsyi Abdullah menyeru masyarakat supaya memandang sesuatu itu secara rasional dan berpegang kepada kuasa Allah. Pentadbiran negara dilakukan dengan adil dan saksama banyak ditunjukkan dalam Sejarah Melayu. model itu memperlihatkan Raja Sang Maniaka dibantu oleh bendaharanya. Seterusnya. Falsafah keadilan ini dapat dilihat ketika zaman kecemerlangan Melaka semasa Sultan Mansor Shah dan Sulatn Alauddin Riayat Shah yang banyak dibantu oleh Bendahara Tun Perak. Paduka Raja. Oleh itu.T. berlawanan dengan sifat Tuhan yang tidak baharu. Sebaliknya. Contohnya. Abdullah berfikiran rasional dan realistik serta tidak mempercayai bomoh. falsafah keadilan juga merupakan falsafah yang berlandaskan Islam. Waad merupakan suatu kontrak atau perjanjian di antara golongan pemerintah dengan rakyat. keadilan.

kita boleh mengenali sesuatu masyarakat. upacara ini didahului dengan perasmian daripada menteri. Ditekankan pentingnya kesepaduan antara iman dan Islam. Oleh itu. perkahwinan. Oleh yang demikian. Melalui struktur asas ini. mukjizat. Struktur asas ini.Penghayatan Karya Agung Melayu 103 dengan keesaan Tuhan dan sifat-sifat-Nya. teks ini membincangkan tentang keharusan solat di belakang orang yang salih dan fasiq. harta serta undang-undang. ADAT TEMENGGUNG DAN ADAT PERPATIH Pada zaman dahulu. peranan para nabi. Menteri dijemput dalam upacara perasmian kerana kedudukan yang mereka miliki. Adat sangat penting dalam kehidupan masyarakat Melayu. Sebagai contohnya termasuklah sambutan Hari Safar. adat berkhatan menjadi semakin ringkas. Hal ini disebabkan adat menjadi identiti sesuatu bangsa. melibatkan. Adat berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud kebiasaan (Adat Istiadat Melayu Melaka. Adat inilah yang menjadi peraturan untuk mengawal kehidupan manusia pada zaman itu. Ringkasnya. Selain itu. 1996:2). peristiwa Isra’ dan Mikraj serta karamah dalam kalangan para wali Allah juga turut dihuraikan. Pada zaman dahulu. Terdapat dua jenis adat yang terdapat di Malaysia seperti adat temenggung dan adat perpatih. Orang Melayu yang gagal mengikuti adat yang telah ditetapkan akan dikatakan sebagai tidak tahu adat. Islam dan kebahagiaan. Aspek kenabian. Adat merupakan struktur asas dalam seluruh hidup manusia dan mencerminkan keperibadian masyarakat. adat adalah peraturan yang sudah biasa diamalkan sejak turun temurun. Namun kini. adat juga bertindak sebagai fungsi (pengenalan) dan normatif (hukuman) (Adat Istiadat Melayu Melaka. Peraturan yang wujud pada zaman itu adalah persetujuan bersama antara masyarakat. iaitu aspek yang menjadi teras pandangan sarwa atau pandangan hidup bangsa Melayu Islam. masyarakat hidup aman damai dan teratur kerana wujudnya adat. 1996:3). . terdapat sesetengah adat pada zaman dahulu telah dilupakan atau berubah kerana bercanggah dengan ajaran Islam. Kamus Dewan pula mendefinisikan adat sebagai peraturan yang sudah diamalkan turun temurun dalam sesuatu masyarakat. teks ini juga menegaskan tentang hakikat iman. Di sini jelas menunjukkan adat sentiasa berubah mengikut keperluan dan sistem sosial dalam sesuatu masyarakat. warisan. Adat ini sentiasa mengalami perubahan dari semasa ke semasa. Tidak ketinggalan juga. upacara menanam didahului oleh pawang kerana mereka mampu berhubung dengan dewadewa. kewajipan bersangka baik kepada sahabat Nabi dan perihal sepuluh sahabat Nabi yang dijamin masuk ke syurga. perihal malaikat.

Ia telah dibawa ke Melaka pada abad ke-15. Adat temenggung telah diasaskan oleh Datuk Ketemenggungan. Keistimewaan ini terserlah dengan wujudnya istilah derhaka. Petikan di atas menunjukkan dengan jelas. Menurut Liaw Yock Fang (Undang-Undang Melaka dan Undang-Undang Laut: xiii). patik tiada bertuankan yang lain. Setiap perkara yang dilakukan oleh raja perlu diikuti oleh rakyat. Pada awalnya. setiap perintah raja perlulah dituruti orang bawahannya. pemerintahan dalam adat temenggung bersifat autokratik iaitu kuasa mutlak dalam pemerintahan terletak di tangan sultan. “Cih. dapatlah difahami bahawa. a) Sistem Pentadbiran Cara pemerintahan dalam adat temenggung adalah bersifat aristokrasi (Sastera Undang-Undang: xxvii). Selepas kedatangan Islam. adat ini lebih dipengaruhi oleh ajaran Hindu dan Buddha.Penghayatan Karya Agung Melayu 104 Adat Temenggung Adat temenggung diamalkan oleh semua masyarakat Melayu di Malaysia kecuali Negeri Sembilan. Sebagai contohnya boleh dilihat dalam petikan di bawah: Maka kata laksamana seraya memekis. Hal ini disebabkan. patik persembahkan nyawa patik. iaitu Datuk Perpatih Nan Sebatang yang berasal dari Palembang. Daulat Tuanku.” (Hikayat Hang Tuah: 283) Melalui petikan di atas. Hang Tuah tidak mahu menderhaka. Terdapat beberapa perkara yang ditekankan dalam adat temenggung. adat ini telah dipengaruhi oleh ajaran Islam. katanya. mengapa pula begitu? Si Tuah tiada mahu derhaka. Inilah yang menunjukkan . raja atau sultan mempunyai kuasa tertinggi dalam sistem pentadbiran negara. Hal ini bermakna. Petikan di atas menunjukkan Hang Tuah. iaitu laksamana sanggup mempertaruhkan nyawanya kerana raja mahu dirinya dibunuh. kuasa melantik pegawai-pegawai terletak pada raja. Raja mempunyai keistimewaannya yang tersendiri.

(Hikayat Hang Tuah: 11) Petikan di atas menunjukkan Sang Sapurba yang berkahwin dengan seorang puteri. setiap kesalahan perlu dibalas dalam bentuk yang sama. Sebagai contohnya petikan daripada Hukum Kanun Melaka dalam Abu Hassan Sham dan Mariyami Salim. Petikan di atas jelas menunjukkan bahawa raja berkuasa dalam melantik pegawai-pegawainya. c) Perkahwinan Dalam adat temenggung. Adapun pada segala raja-raja itu. Hal ini bermakna. Hal ini boleh dilihat melalui susunan hierarki pemerintahan seperti di bawah: Raja atau sultan Temenggung Syahbandar Bendahara Penghulu Bendahari b) Sistem Pelaksanaan Undang-Undang Salah satu ciri penting dalam adat temenggung adalah undang-undangnya yang berbentuk pembalasan. kedua menjadikan Temenggung. Sebagai contohnya di bawah: Maka dipeluk dan dicium akan menantunya tuan puteri itu.Orang yang membunuh dengan tiada setahu raja atau hakim akan dibunuh.Penghayatan Karya Agung Melayu 105 keistimewaan raja yang memerintah. Maka Sang Perta Dewa pun berlengkap akan pekerjaan anakanda baginda Sang Sapurba kahwin dengan tuan puteri itu. maka terpeliharalah segala raja-raja itu dengan segala rakyatnya. pertama-tama menjadikan Bendahara. Islam melarang umatnya berkahwin dengan pasangan yang mempunyai pertalian darah mahupun saudara persusuan. . pembunuhan boleh dilakukan. Perkahwinan ini dibolehkan dalam adat temenggung kerana mereka tidak mempunyai pertalian darah. larangan berkahwin adalah berdasarkan hukum syarak. Sebagai contohnya dalam Undang-Undang Melaka untuk hukum jenayah adalah seperti di bawah: Membunuh . tetapi dalam keadaan tertentu. ketiga menjadikan Penghulu Bendahari. keempat menjadi Syahbandar.

Hal ini boleh dilihat melalui petikan di bawah: Adapun nama baginda itu Sang Perta Dewa . masyarakat dibahagikan kepada 12 suku. Sesebuah suku ini dianggap sebagai sebuah keluarga yang besar dan mempunyai perhubungan yang erat. manakala Biduanda di Darat pula merujuk kepada . Mungkal. Melaka. Tanah Datar. Hal ini demikian kerana sesama suku dianggap bersaudara. Hal ini bermakna. Paya Kumbuh. maka anaknya itu akan menjadi raja kepada Bukit Seguntang. Tiga Nenek. Antara hukumannya ialah tidak boleh mewarisi harta dan menyandang saka. Tiga Batu. lelaki dan perempuan yang datang daripada suku yang sama tidak boleh berkahwin. (Hikayat Hang Tuah: 3) Adat Perpatih Adat perpatih hanya diamalkan di Negeri Sembilan dan sebahagian kecil pula di Beranang. Batu Belang. iaitu suku Biduanda. maka daripada anak cucu baginda itu akan menjadi raja. Seri Melenggang. hukuman yang dikenakan kepada pesalah sangat besar. Suku yang paling utama ialah suku Biduanda yang mana terbahagi kepada dua iaitu Biduanda di Air dan Biduanda di Darat.Penghayatan Karya Agung Melayu 106 d) Sistem Perwarisan Harta dan Pangkat Adat temenggung mementingkan warisan pangkat. Daripada aspek perkahwinan pula. Seri Lemak. Nama-nama suku tersebut dibahagikan mengikut tempat asal nenek moyang mereka yang datang dari Minangkabau. a) Sistem Kekeluargaan Dalam adat Perpatih. Biduanda di Air merupakan masyarakat yang datangnya dari Minangkabau. Sesama saudara dihalang untuk berkahwin dan jika adat ini tidak dipatuhi.Adapun sang Perta Dewa itu tahu akan dirinya akan beroleh anak. Selangor serta di Alor Gajah. pangkat diwarisi dari satu generasi ke generasi seterusnya. Anak Aceh dan Anak Melaka. Batu Hampar.

mereka berhak untuk memakainya. hanya perempuan yang berhak untuk mewarisi harta pusaka dan ia akan diperturunkan kepada generasi akan datang yang berjantina perempuan. Konsep harta pusaka ini ada diterangkan dalam satu perbilangan. Harta carian pula merupakan harta sepencarian suami isteri. Kemudian harta tersebut dibawa bersama-sama setelah berkahwin. b) Sistem Pewarisan Harta Harta dalam adat Perpatih ini terbahagi kepada empat jenis. iaitu: Terbit pusaka kepada saka Si lelaki menyandang saka Si perempuan yang punyai pusaka Orang semenda yang membela Berdasarkan perbilangan di atas. apabila salah seorang daripada mereka meninggal dunia. suami boleh mengambil atau menuntut semula harta pembawa. maka harta carian ini perlu dibahagi dua. perabot dan barang hiasan serta semua benda yang dianggap berharga. iaitu harta pusaka. Suku Biduanda di Air merupakan suku yang layak untuk menyandang jawatan Undang atau penghulu dalam luak-luak adat Perpatih. keluarga suami boleh menuntut harta tersebut sekiranya suami tidak mewasiatkan harta pembawa tersebut kepada isteri atau anak-anaknya. Sebagai contoh suami isteri bekerja dan mempunyai simpanan wang bersama. Berdasarkan adat Perpatih yang mementingkan jurai ibu. harta pembawa dan harta dapatan. Negeri Sembilan merupakan satu-satunya negeri yang menggelarkan pembesar mereka sebagai Yang Dipertuan Besar atau Yamtuan. Harta pembawa pula merupakan harta carian suami ketika masih bujang. Walaupun lelaki tidak berhak untuk mewarisi harta. dapat difahami bahawa orang perempuan yang menjadi pengembang zuriat merupakan penjaga amanah harta pusaka manakala pusaka yang boleh diwarisi oleh lelaki ialah jawatan penting dalam adat. Tetapi.Penghayatan Karya Agung Melayu 107 masyarakat orang asli yang sememangnya sudah menetap di Negeri Sembilan. iaitu berdasarkan hukum faraid. Sekiranya berlaku perceraian. jika pasangan suami isteri tersebut bercerai. Jika suami meninggal dunia. harta yang diperoleh itu tinggal dan boleh digunakan oleh pasangan dan anak-anak yang tinggal. Masyarakat suku Biduanda yang pertama diangkat menjadi raja ialah Raja Melewar yang dibawa daripada Pagar Ruyung dan beliau dirajakan di Negeri Sembilan dan diberi gelaran sebagai Yang Dipertuan Besar atau Yamtuan. Antara harta yang dikelaskan dalam harta pusaka ialah rumah. Semua pembesar di Negeri Sembilan ini adalah daripada suku Biduanda. Tetapi. harta carian. . tanah.

kita dapat memahami bahawa tiap-tiap luak atau dikenali sebagai daerah mempunyai seorang pemerintah yang digelar penghulu atau kini dikenali sebagai undang. maka tanah tersebut boleh diwarisi oleh ahli-ahli perut. Kaum wanita yang menjadi waris kepada tanah pusaka tersebut hendaklah menjalankan beberapa tanggungjawab bagi menggantikan ibunya yang sepatutnya menjalankan tanggungjawab tersebut. membayar belanja atau denda yang berkaitan dengan adat. Sebenarnya. Tanggungjawab yang harus dilaksanakan ini dikenali sebagai hutang pusaka. memberi tempat tinggal kepada saudara lelaki yang masih bujang. iaitu: Di atas raja. Berdasarkan perbilangan di atas.Penghayatan Karya Agung Melayu 108 Harta dapatan pula merupakan istilah bagi harta yang merupakan milik isteri sebelum berkahwin. mengeluarkan belanja upah haji ibu ke Mekah dan memberi belanja kepada saudara yang ingin menuntut ilmu di luar negeri. Jawatan undang ini akan diwarisi atau sakanya disandang oleh ahli suku biduanda yang terdiri daripada lelaki. lembaga bernobat dalam anak buahnya. mengeluarkan belanja untuk hal dan kenduri kematian ibu. di tengah undang. Hal ini demikian kerana tanah tersebut merupakan hak milik suku dan ia tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. di bawah lembaga. c) Sistem Pemerintahan Sistem pentadbiran bagi adat Perpatih ini pula dilaksanakan mengikut peringkatnya yang mana disebut dalam perbilangan di bawah. Hal ini demikian kerana hanya lelaki sahaja yang boleh menyandang saka manakala wanita boleh mewarisi harta. tanah pusaka ini menjadi hak milik waris yang terdekat iaitu keutamaan diberikan kepada anak perempuan dan cucu perempuan. dalam pewarisan harta pusaka. penghulu berdaulat dalam luaknya. baharulah tanah tersebut boleh diwarisi oleh adik-beradik perempuan dan anak-anak kepada adik-beradik perempuan tersebut. Antara tanggungjawab yang perlu dilaksanakan ialah membayar hutang saudara lelakinya yang masih bujang. Jika pemilik tanah tidak mempunyai waris perempuan yang terdekat. sudah menduda atau sakit. . raja berdaulat dalam alamnya. Jika tiada anak dan cucu perempuan.

menyatakan kadar harga atau markah sesuatu objek berbentuk kuantiti dan sebagai ukuran atau piawai kepada sesuatu kelakuan manusia. pelaku jenayah akan sedar kesilapannya dan tidak akan mengulangi kesalahan yang telah dilakukan. mutu dan taraf. Jika seseorang terlibat dalam kes kecurian. iaitu sebagai sifat (attribute) bagi menyatakan kepentingan atau manfaat sesuatu objek. kualiti.Penghayatan Karya Agung Melayu 109 Dalam sistem pentadbiran adat perpatih. Bagi kesalahan mencederakan seseorang. Hal ini mengikut kewajaran apabila si mati sudah meninggal dunia. Saiz haiwan ganti rugi tersebut bergantung kepada serius atau tidak luka yang dialami mangsa. masyarakat dibahagikan kepada beberapa kumpulan yang terdiri daripada dua tatatingkat iaitu perut dan suku. berperikemanusiaan dan bertimbang rasa. keluarganya akan hilang tempat bergantung. Suku pula berada di bawah lembaga yang mana lembaga itu dipilih dalam kalangan ahli perut. Tingkat tertinggi atau pemerintah tertinggi di Negeri Sembilan ialah Yang Dipertuan Besar. hukuman yang dikenakan terhadap kesalahan yang dilakukan adalah seperti membayar ganti rugi. nilai (value) boleh didefinisikan dalam tiga konteks utama. Adat perpatih ini menganggap bahawa kesalahan yang dilakukan boleh mengubah sikap pelaku. . Hukuman bunuh ini hanya dilaksanakan kepada individu yang derhaka dan hukuman bunuh ini hanya boleh dijatuhi oleh Yang Dipertuan Besar. Jika pesalah menyara keluarganya. hukuman yang dikenakan dalam kalangan suku adat perpatih ini bukanlah bersifat menghukum sebaliknya bersifat pemulihan. d) Perlaksanaan Undang-Undang Daripada aspek menangani undang-undang jenayah. Oleh hal yang demikian. orang yang membunuh dikehendaki menanggung hidup keluarga si mati. Dalam bidang sains sosial. bebanan keluarga tersebut akan berkurangan. Hal ini demikian kerana setelah melakukan kesalahan dan dikehendaki membayar ganti rugi. hukuman yang dikenakan ialah memulangkan semula barang yang dicuri dan membayar ganti rugi. hukuman yang dikenakan ialah membayar ganti rugi dalam bentuk pemberian haiwan iaitu ayam atau kambing. Bagi kesalahan membunuh. Tingkat kedua dalam pentadbiran adat Perpatih di Negeri Sembilan ialah undang yang mana penyandangnya dikenali dengan gelaran Datuk Undang. ia boleh dilaksanakan oleh Buapak atau Lembaga. Pemilihan lembaga ini mengikut giliran yang telah ditentukan mengikut peraturan tertentu. perkataan ‘nilai’ merujuk kepada darjat. Bagi hukuman yang ringan. Perut diketuai oleh seorang lelaki yang dinamakan ibu bapa manakala suku pula terdiri daripada beberapa perut yang mempunyai pertalian saudara. NILAI-NILAI HIDUP ORANG MELAYU Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2010: 1081).

Nilai juga bersifat aksiologi dan mempunyai hubung kait dengan falsafah nilai. Itulah yang patut tempat hamba. rakan dan masyarakat). Hal ini dapat dilihat dengan jelas apabila anak menurut sahaja kehendak ayah dan ibu walaupun adakalanya perintah tersebut begitu sukar dan membahayakan. kebaikan dan keindahan. di dalam rimba banat. pengarang menerapkan sikap menghormati orang tua. tetapi juga menjadi dasar atau asas dalam menerima atau menolak sesuatu perlakuan manusia. majlis segala raja-raja. Menghormati Orang Tua Sikap menghormati orang tua merupakan salah satu nilai Melayu yang sangat ditekankan sejak dahulu lagi. . kerana hamba fikir itulah yang patut tempat hamba.Penghayatan Karya Agung Melayu 110 Nilai juga diistilahkan sebagai ‘al-qimah’ dalam bahasa Arab yang lebih merujuk kepada harga yang ditetapkan atau diletakkan pada sesuatu. Sikap ini telah diamalkan turun-temurun dan sangat ditekankan oleh orang tua-tua dahulu. kerana hamba ini suatu kera. iaitu formal (melalui pendidikan formal di institusi pendidikan) dan tidak formal (melalui persekitaran seperti keluarga. Nilai dan etika masyarakat Melayu dikatakan sangat mempunyai perkaitan rapat dengan perkara yang dianggap sebagai mempunyai nilai yang tinggi dari segi kebenaran. Oleh hal yang demikian. banyak nilai Melayu yang diterapkan oleh pengarang. Kehidupan masyarakat Melayu sememangnya tidak boleh terlepas daripada peraturan dan aturan yang perlu dipatuhi berdasarkan kesepakatan masyarakat. muafakat dan penuh dengan kesusilaan yang murni. Nilai membolehkan manusia membezakan antara yang baik atau buruk dan betul atau salah. Masyarakat Melayu cukup mementingkan aspek nilai dalam kehidupan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan nilai yang disampaikan bersifat beradab. Misalnya. janganlah ayah dan bonda bermasyghul hati. Hal ini dapat dilihat dengan jelas seperti petikan di bawah: Baiklah. Maka hamba berkirim sembah kepada ayahanda dan bonda hamba. Nilai dalam masyarakat Melayu dapat dipupuk melalui dua pembahagian cara. nilai bukan sahaja merupakan satu standard bagi sesuatu barang. iaitu anak yang menghormati ibu bapanya. Dalam Cerita Lipur Lara ini. Ketinggian dan kesucian nilai dan etika berdasarkan pengaruh agama Islam itu sendiri memberi pengaruh yang sangat besar terhadap akal budi Melayu sehingga ia kekal pada masyarakat hari ini. Pemupukan nilai dalam masyarakat Melayu membolehkan seseorang itu diterima sebagai sebahagian daripada masyarakat. Nilai-nilai tersebut cukup sinonim dengan agama Islam yang sangat berpengaruh dalam masyarakat Melayu seluruh Nusantara. dalam Cerita Lipur Lara. tiada patut duduk kepada tempat yang medan.

iaitu mereka akan berdikari sehingga mereka berjaya mencapai perkara yang dihajati. (Cerita Lipur Lara: 21) Puisi di atas menjelaskan kemesraan pemerintah dan rakyat apabila berlaku sesuatu peristiwa atau majlis. kemesraan hubungan antara golongan istana dengan rakyat jelata jelas tergambar ketika upacara tertentu diadakan di istana. Yang kurap datang mengibar. Kemesraan dapat diertikan sama dengan keakraban yang dilandasi rasa cinta dan kasih. Orang yang berdikari bersikap seperti seekor singa yang berani berjalan bersendirian dan tidak bersikap seperti biri-biri yang sentiasa bergantung kepada ahli kumpulannya. Kemesraan Kemesraan berasal daripada kata mesra yang bererti erat atau karib sehingga kemesraan bererti hal yang menggambarkan keadaan sangat erat atau karib.Penghayatan Karya Agung Melayu 111 (Cerita Lipur Lara: 27) Petikan menunjukkan sikap taat seorang anak kepada ibu bapanya walaupun beliau dibuang ke dalam hutan rimba oleh ayahnya sendiri. Mereka berusaha untuk datang ke sesebuah majlis yang dianjurkan tanda sokongan. Yang buta datang berpimpin. Sifat berdikari selalu sahaja terdapat dalam watak utama. Sebagai contoh. Semua lapisan masyarakat datang untuk memeriahkan majlis tersebut walaupun kesihatan kurang mengizinkan. besar. Beliau menerima perintah tersebut dengan hati terbuka dan tidak pernah berdendam kepada ibu bapanya serta memesan supaya ibu bapanya tidak bersusah hati mengenainya. . ketika majlis perkahwinan dan kenduri-kendara diadakan di istana. Keadaan ini jelas menunjukkan kemesraan dan keharmonian antara pemerintah dan rakyat. Dalam Cerita Penglipur Lara. Berdikari Berdikari ialah singkatan daripada frasa ‘berdiri di atas kaki sendiri’. Orang yang berdikari tidak bergantung hidup kepada orang lain atau mengharapkan pertolongan orang lain. Semua golongan rakyat datang beramai-ramai dari pelbagai lapisan masyarakat sama ada kecil. Yang tuli datang bertanya. tua dan muda. namun beliau hanya taat dan menurut perintah yang telah diarahkan kepadanya. Kemesraan juga bersumber dari cinta kasih dan merupakan realisasi nyata. Hal ini jelas tergambar melalui petikan puisi di bawah: Yang capik datang bertongkat.

hanyalah tinggal sebentuk cincin dan sebilah keris dengan sebilah pedang sahaja di badannya. pilihan suku kata dan perkataan. berjenaka. Begitu letak rambang katanya. (Cerita Lipur Lara: 202-203) Dapat dilihat Tuanku Malim Deman berdikari meneruskan pengembaraannya setelah semuanya pengikutnya meninggal dunia. memberi nasihat. Baginda menyatakan hasrat hatinya dengan berpantun seperti di atas yang bermaksud membawa harapan yang tinggi untuk menjadikan Tuan Puteri Sekuntum Bunga Setangkai sebagai isteri.Penghayatan Karya Agung Melayu 112 Maka Tuanku Malim Deman pun menanggalkan pakaian-pakaian itu lalu didukungnya. antaranya: Berapa tinggi pucuk pisang. Hatta. Pantun juga ada dimasukkan dalam Cerita Lipur Lara ini. Pengembaraan untuk mencari Puteri Bongsu seperti dalam mimpinya diteruskan walaupun baginda hanya memiliki sebentuk cincin dan sebilah keris pada ketika itu dan pakaian-pakaian ditanggalkan kerana sudah terkoyak terkena duri. Si Kumbang itu. Cuba berserah beradu untung. Orang Melayu mencipta pantun untuk melahirkan pelbagai bentuk perasaan dan merupakan satu seni yang indah. . Pantun telah sedia hidup dalam masyarakat Melayu sudah lama sebelum orang-orang Melayu tahu menulis dan membaca. Khasnya pantun mempunyai sajak dan irama. Mereka menggunakan pantun untuk berkasih-kasihan. Pantun tersebut telah dijawab oleh tuan puteri yang berbunyi: Kalau begitu rambang jalannya. Tinggi lagi asap api. maka ia pun duduklah di dalam hutan dengan anjingnya. Beliau meneruskan pengembaraan seorang diri dan hanya ditemani seekor anjing. menyindir dan untuk menyatakan rasa sedih. Berapa tinggi gunung melintang. (Cerita Lipur Lara: 43) Pantun di atas dibacakan oleh Maharaja Duwana kepada Tuan Puteri Sekuntum Bunga Setangkai ketika baginda baru sampai ke negeri Tanjung Bunga berhasrat untuk memperisterikan Tuan Puteri Sekuntum Bunga Setangkai yang merupakan isteri kepada Raja Seri Rama ketika itu. Tinggi lagi harap kami. Ikan sesak ke berumbung. suka-suka. Berpantun Pantun ialah ragam puisi yang hidup dalam kalangan rakyat dan bersifat kemelayuan.

apalah halnya hamba.Penghayatan Karya Agung Melayu 113 (Cerita Lipur Lara: 43) Pantun di atas jelas menunjukkanyangTuan Puteri Sekuntum Bunga Setangkai memberikan peluang kepada Maharaja Duwana untuk mencuba nasib sama ada diterima atau tidak olehnya. kita dapat melihat bagaimana nilai kasih sayang diterapkan oleh pengarang. Cubaan tersebut membuahkan hasil apabila akhirnya Tuan Puteri mengikut Maharaja Duwana ke negeri Pulau Kaca Puri. di dalam hati hamba. Setia Nilai setia juga banyak diterapkan dalam Cerita Penglipur Lara ini. Kasih Sayang Kasih sayang ialah cenderung dan tertariknya hati seseorang secara mendalam kepada seseorang yang lain atau kepada selain manusia. tiadalah terbuang. sebagai contoh: “Ya tuk temenggung. kepimpinan. hubungan darah. ilmu. Dalam Cerita Lipur Lara. melainkan Allah dan Rasul juga membalaskan budi anakku itu. (Cerita Lipur Lara: 114) Petikan menjelaskan kesetiaan burung bayan kepada ayahandanya sehinggakan ayahandanya tidak mampu membalas kesetiaan tersebut dan terhutang budi kepada burung bayan. akhlak dan sebagainya.” (Cerita Lipur Lara: 25) . Kasih sayang ada yang bersifat semula jadi dan ada yang bersifat ‘aradhi’ (mendatang). kekuatan. sifat anak perempuan. iaitu benda-benda dan makhluk lain. jasa. melainkan yang ayahanda ini selama-lamanya terhutang budilah kepada anakanda dunia akhirat. Antara perkara-perkara yang menarik hati manusia kepada manusia lain ialah kecantikan. Tetapi sungguhpun terbuang. Nilai ini dapat dilihat melalui hubungan ibu dan anak. kerana ayahandanya hendak membuangkannya. Keadaan ini dapat dilihat melalui petikan berikut: Ayuhai anakku si burung bayan yang setia setiawan dengan ayahanda. anak hamba juga dari dunia sampai ke akhirat. hendak menaruhnya Kera Kecik Imam Tergangga.

janganlah adinda bersuka-sukaan sangat. sebagai contoh kenduri perkahwinan. Dalam masyarakat Melayu. di sini kita melihat bahawa. semangat dan sebagainya bertujuan menghasilkan kesejahteraan hidup sesama manusia. Walaupun sayang kepada anaknya. (Cerita Lipur Lara: 211) Tuan Puteri enam menasihati adindanya yang bongsu supaya tidak terlalu gembira kerana bimbang jika akhirnya akan bersedih seperti kata-kata orang tua dahulu serta hari pada ketika itu juga sudah hampir ke petang. kerana ada kata orang tua-tua dahulu kala: ‘Tiap-tiap suka itu duka kesudahannya’. Bekerjasama Bekerjasama bermaksud kerja (usaha dan sebagainya) bersama-sama atau saling membantu (antara dua atau beberapa pihak). Hal tersebut tidak menghilangkan rasa sayangnya. kita dapat melihat kasih sayang seorang ibu kepada anaknya walaupun anak yang dilahirkannya seekor kera. Nasihat-Menasihati Muhamad bin Nasr al-Maruzi menjelaskan di dalam kitabnya (Ta’ziim Qadr as -Solat). Cerita Lipur Lara juga mempunyai nilai Melayu yang saling nasihatmenasihati. Dalam Cerita Lipur Lara juga banyak menonjolkan nilai Melayu bekerjasama. nasihat tidak terhenti pada perkara solat. sesetengah ahli cerdik pandai berpendapat bahawa sebaik-baik terjemahan kepada nasihat ialah bimbingan serta didikan yang baik terhadap seseorang tanpa mengira bentuk bimbingan serta didikan yang baik terhadap seseorang tanpa mengira bentuk bimbingan dan tunjuk ajar tersebut. Ia termasuklah kata-kata perangsang. Mereka sentiasa membuat sesuatu pekerjaan dengan bekerjasama antara satu sama lain. Kepada fikiran kakanda janganlah adinda bersuka sangat. motivasi. nilai bekerjasama sentiasa disemai dalam diri anak-anak sejak kecil lagi. namun kehendak suaminya terpaksa diturutkan. puasa semata-mata bahkan ia meliputi setiap cabang kehidupan manusia di atas muka bumi ini. iaitu dengan mengadakan rewang. misalnya: . antaranya: Aduhai adinda adik bongsu.Penghayatan Karya Agung Melayu 114 Dalam petikan di atas. hari pun hampir petang. Tuan Puteri Sekuntum Bunga Setangkai terpaksa menerima keputusan suaminya untuk membuang anak yang dilahirkan kerana rasa malu mendapat anak seekor kera.

maka kita kerjakanlah seisi negeri beramai-ramai menyampaikan kehendak tuan kita itu. ramai yang datang menghulurkan bantuan untuk membantu Tuan Puteri seperti contoh petikan di bawah: Maka biduanda pun pergilah ke rumah bidan itu dan memberitahu sekalian orang besar-besar sekaliannya. Ianya juga bermaksud dapat meringankan penderitaan. tentera. hina-dina. Di dalam Cerita Lipur Lara terdapat unsur tolong menolong yang ditonjolkan di dalam Cerita Raja Muda. ada yang menyemburkan kunyit terus serata-rata tempat tuan puteri gering itu. ada yang mengambil air dan kayu. dukun yang besar-besar duduk menjampi di ulu tuan puteri. perempuan. penuh sesak orang besar-besar.Penghayatan Karya Agung Melayu 115 Maka hamba rakyat pun junjunglah titahnya itu dengan seboleh-bolehnya di atas batu kepala kita. dan beberapa pula tabib dan bomoh. Oleh hal yang demikian. berpukaspukas mencari pelbagai karangan laut dan pelbagai makanan laut. dapat menyelamatkan daripada bahaya dan lainlain. semua rakyat bekerjasama untuk menyempurnakan perintah raja tersebut. iaitu membuat tujuh buah perahu laut dalam masa tujuh hari kerana raja hendak membawa anaknya Tuan Puteri Sekuntum Bunga Setangkai belayar ke laut. setengah masuk ke dalam istana bertunggu dekat jenazah tuan puteri. masing-masing pun sudah makan. dan ada yang membakar rabun. penuh sesak langsung ke selang penanggah. (Cerita Lipur Lara: 9) Pembesar-pembesar dan rakyat jelata bekerjasama untuk menyiapkan kehendak raja. (Cerita Lipur Lara: 397) Contoh yang seterusnya ialah sewaktu semua orang menolong memudahkan proses pemakaman tuan puteri seperti petikan berikut: Hatta. masingmasing dengan kerjanya. masing-masing dengan . Tolong-Menolong Mengikut kamus dewan edisi ke-4 tolong-menolong bermaksud bantu-membantu dan saling membantu. sekaliannya berjagalah. dan setengah di peseban agung. Maka sekaliannya isteri orang besar-besar dan orang kaya-kaya pun masuklah berhimpun ke dalam istana baginda. Maka baginda dan orang besar-besar pun ada bersemayam hampir dengan adinda baginda. kecil besar. laki-laki. ada yang mengangkatkan air hangat. Sewaktu Tuan Puteri sakit untuk bersalin. dapat menyembuhkan daripada penyakit.

pemikiran atau falsafah kepada kehidupan manusia di dunia ini. (Cerita Lipur Lara: 401) Akidah Islam Nilai-nilai yang menjadi asas kepada tamadun Melayu berteraskan kepada nilai-nilai agama Islam.Penghayatan Karya Agung Melayu 116 kerjanya: ada yang membuat semah ambar-ambar. dan ada yang setengah berbuat sirih dan penganan juadah sedekah.W. masing-masih pelbagai jenis kerjanya. menyelampaikan kain yang kekuningan. sekaliannya anak dara yang muda semuanya serta menggerbangkan rambutnya masing-masing. Contoh petikan yang menunjukkan mereka mengamalkan akidah Islam ialah sewaktu mereka memandikan jenazah tuan puteri mengikut lunas-lunas Islam: Hatta. Nilai asas ini boleh dilihat dalam ungkapan-ungkapan Melayu seperti peribahasa. Oleh yang . memegang paying uburubur. Dalam hal ini. maka perdana menteri pun masuklah ke dalam istana mengadap baginda. adalah sebahagian daripada cara bagaimana orang Melayu mempertingkatkan keimanan dan ketakwaan. (Cerita Lipur Lara: 402) Meraikan Tetamu Meraikan tetamu merupakan satu nilai yang penting dalam masyarakat Melayu. Kesemua nilai tersebut berkait rapat dengan konsep iman yang terdapat dalam agama Islam. Maka titah baginda kepada Si Kembang Cina suruh siramkan adinda itu. Pengaruh kedatangan Islam ke dalam masyarakat Melayu banyak mengubah budaya Melayu. Mengikut ajaran agama Islam. dipersembahkan sudah siap kelengkapan itu. dimuliakan dan dilayan dengan sebaik mungkin. pandangan semesta masyarakat Melayu berunsurkan tradisional disesuaikan dengan dasar-dasar akidah Islam. perumpamaan dan pepatah-perpatih. enam belas di kanan.W. ada yang mendandan mayang pinang awan selimpat bunga di atas keranda itu. Maka Si Kembang Cina pun bersiapkan orang-orang jawat. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah S.T. sehingga sampai dinihari tiadalah berhenti lagi. Mentaati segala yang dituntut dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah S.T merupakan perkara yang paling penting dalam agama Islam. malah tuan rumah disunatkan berkorban dan tidak mementingkan diri sendiri demi menjaga dan menghormati tetamu. tetamu hendaklah dilindungi. enam belas di kiri. Ia melibatkan asas pegangan hidup. setelah mustaidlah sekaliannya. Terdapat pelbagai perkara yang boleh dibuat untuk menunjukkan nilai-nilai budaya masyarakat Melayu.

Maka perdana menteri bersiap akan kealatan itu menghiasi balairung seri. adat dikelek dan hukum dijunjung. Contoh petikan yang menunjukkan masyarakat Melayu menggunakan adat istiadat yang diwarisi sejak turun-menurun ialah: Seketika beradu hari pun sianglah. “Hai orang muda. saat sempurna. Maka Raja Bujang Selamat pun masuklah ke dalam peraduan dengan Tuan Puteri Lindungan Bulan. terlalu indah-indah perbuatannya. kepada ketika yang baik. siapa nama tuan hamba ini? Datang dari mana? Apa hajat ke mari? Silakanlah naik ke mahligai ini. Maka baginda pun bertitah kepada kadi minta kahwinkan Raja Bujang Selamat dengan puteranya Tuan Puteri Lindungan Bulan. sekarang tiadalah dapat orang muda jalan kembali lagi. Dalam pepatah Melayu ada menegaskan. (Cerita Lipur Lara. Terdapat beberapa upacara “rites de passage” gabungan unsur Islam dan adat diadakan pada hampir setiap tahap kitaran hidup. nescaya hamba tutupkan mulut ular. Orang Melayu amat menjaga adat resam termasuk pantang-larang dan adat istiadat yang diwarisi dan diamalkan sejak turun-menurun. Pada ketika itu tuan puteri pun duduk kepada tingkap rautan muka seraya memandang kepada Raja Bujang Selamat itu. Maka tuan kadi pun menikahkan dengan kesempurnaannya. tentulah gelap. tetamu sentiasa dipandang baik oleh orang Melayu dan diraikan dengan sebaik-baiknya. Maka setelah mustaid sekaliannya. dibawa oleh Si Kembang Cina dengan inang pengasuhnya sekaliannya. Antara adat istiadat yang masih diamalkan seperti adat istiadat menyambut kelahiran. 406) . Maka adapun yang empunya mahligai itu seorang puteri bernama Tuan Puteri Telepok Layu. (Cerita Lipur Lara: 409) Berpegang Teguh Kepada Adat Resam Masyarakat Melayu berpegang teguh kepada adat tradisi seperti dilihat dalam amalan hidup seharian. Contoh petikan yang menunjukkan orang Melayu menghormati tetamu ialah: Dilihatnya ada sebuah mahligai di tengah padang itu. Orang Melayu memahami kedaulatan hukum-hukum adat sejak dahulu lagi dan mematuhinya. Raja Bujang Selamat pun diberi memakai oleh orang besar-besar sebagaimana adat anak raja-raja yang besar dan Tuan Puteri Lindungan Bulan demikianlah juga. katanya.Penghayatan Karya Agung Melayu 117 demikian. perkahwinan dan kematian. dan Si Kembang Cina pun menghiasi istana. jikalau tiada mahu naik. seraya bersabda.

Orang yang tidak membalas penghormatan yang diberi akan dipandang rendah.Penghayatan Karya Agung Melayu 118 Contoh yang seterusnya menunjukkan masyarakat Melayu berpegang teguh kepada adat ialah sewaktu upacara pertabalan raja yang baru seperti petikan di bawah: Hatta. Pemikiran ini memerlukan kita tidak mengikut perasaan sahaja. orang muda haruslah meminta kepada orang tua sesuatu yang termampu dan tidak melampau. Setiap permintaan dan kelakuan harus ada timbang rasa. maka kepada ketika saat yang baik. “Ayuhai tuk bidan yang tua. dengan permintaan terhadap rakan-rakan. Orang Melayu digalakkan memberi penghormatan terlebih dahulu kepada orang lain. seharusnya rasional dan wajar. maka baginda pun menangis yang teramat sangat lalu bertitah. yang bertatahkan ratna mutu manikam berumbai-umbaikan mutiara dikarang. ia memerlukan pertimbangan perasaan orang lain. Budaya inilah yang akan menaikkan masyarakat Melayu. tampillah kadi menikahkan Raja Bujang Selamat dengan Tuan Puteri Lindungan Bulan. maka semata-mata dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta’ala. Sikap bertimbang rasa menjadikan masyarakat Melayu tidak mementingkan perasaannya semata-mata. (Cerita Lipur Lara: 428) Bertimbang Rasa Orang Melayu sentiasa mengutamakan perasaan orang lain dalam pelbagai keadaan. Contoh petikan yang . dinaikkan di atas takhta singgahsana kerajaan. Begitu juga. melakukan kudrat iradat ke atas diri beta. Dalam masyarakat Melayu kini. Maka baginda pun segera memimpin tangan anakanda baginda kedua laki isteri. janganlah tuk bidan susah hati. tiada beta mengambil syak ke atas tuk bidan sekalian. maka baginda pun bertitah menyuruh menghiasi anakanda baginda kedua laki isteri dengan pakaian kerajaan yang bertatahkan permata intan manikam pualam. telah genaplah empat puluh hari empat puluh malam itu. Contoh yang menunjukkan masyarakat Melayu bertimbang rasa ialah raja tidak menyalahkan bidan kerana kematian tuan puteri tetapi menerimanya sebagai ketentuan Ilahi seperti petikan berikut: Maka setelah didengar baginda akan sembah bidan yang tua itu. Orang Melayu saling menghormati orang lain dan bersikap rendah diri. Nilai bertimbang rasa ini adalah salah sifat terpuji dalam Islam. (Cerita Lipur Lara: 400) Saling Menghormati Salah satu nilai budaya orang Melayu tidak memandang rendah kepada orang lain. Setelah memakai itu.

angah. patik bermohonlah hendak mencari anakanda itu. mati ayahanda dalam percintaan akan adinda itu. “Maka titah baginda. “Ayuhai nenek. maka Tuan Puteri Bidadari Segerba menghadirkan dirinya. seraya berdatang sembah. putera Raja Degar Alam di negeri Benua Tua. (Cerita Lipur Lara:413) . maka sekarang dengan kehendak Dewata Mulia Raya. kerana sudah beta dikahwinkan ayahanda di atas mahligai Gunung Cinta Berahi baharu tiga bulan. janganlah dibiarkan ia pergi berjalan serata negeri-negeri orang itu lahi. Ini dapat dilihat daripada amalan gelaran dalam keluarga seperti. Orang Melayu bersifat bekerjasama dalam mengadakan kenduri kendara dan saling ziarah menziarahi. “ Ampun ayahanda beribu ribu ampun. jikalau terjumpa bawalah kembali kepada ayahanda. Apa yang paling jelas sekali ialah cara bagaimana mengikat hubungan silaturahim orang Melayu. Amalan ini amat berkesan dalam memupuk ikatan kekeluargaan malah dalam persahabatan. Hatta. maka Raja Bujang Selamat pun naiklah mengadap ayahanda dengan tangisnya. tiadalah patik kembali mengadap ayahanda. kita dapat melihat Raja Bujang Selamat begitu mementingkan hubungan kekeluargaan sehingga sanggup mencari Raja Muda yang hilang.Penghayatan Karya Agung Melayu 119 menunjukkan mereka saling menghormati ialah apabila Tuan Puteri Bidadari Segerba merindui dan ingin melawat nenek kebayan yang merupakan inang pengasuhnya dahulu. Maka tuan puteri pun bersabda. “Silakanlah anakanda ikut adinda itu. tidakkah nenek kenal? Inilah suami beta yang bernama Raja Muda. (Cerita Lipur Lara: 433) Mengutamakan Ikatan Kekeluargaan dan Hubungan Silaturahim Dalam budaya masyarakat Melayu adalah satu perkara penting yang harus diketahui oleh masyarakat kini iaitu mengutamakan ikatan kekeluargaan dan hubungan silaturahim. Di dalam cerita ini. datuk. pak cik dan mak cik. Maka nenek kebayan pun menampar-nampar kepalanya. nenek. terdiri di halaman nenek kebayan. sekiranya tiada patik berjumpa. beta pun sudah hamil dua bulan. sembah anakanda harapkan diampuni. along. Petikan di bawah menceritakan Tuan Puteri bergurau dengan nenek kebayan: Hatta. kerana sudah beta dikahwinkan ayahanda di atas mahligai Tua.

di dalam hamil kakanda tinggalkan dahulu.W. Nilai ini juga sebahagian daripada ajaran agama Islam yang menuntut pekerjaan halal dan kesungguhan bekerja. Maka baginda seraya bertitah kepada isterinya. Misalnya. Banyak masalah sosial yang melanda masyarakat berpunca daripada kelalaian ibu bapa mengawasi pergerakan anak-anak mereka. Ibu bapa perlu menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak. Oleh itu.Penghayatan Karya Agung Melayu 120 Bersopan Santun atau Berbudi Pekerti Nilai ini membentuk masyarakat Melayu yang penyabar dan penyayang. (Cerita Lipur Lara. kita harus mulakan dari institusi keluarga. manakala yang tidak beradab dianggap kasar. Tugas utama mereka ialah memastikan keharmonian keluarga dan tidak bercerai-berai. Ia mampu untuk membuatkan kita menjadi orang yang tidak elok. bersopan santun dan berbudi pekerti adalah sebahagian daripada nilai-nilai tamadun Melayu yang berkaitan dengan beradab (civilized). Untuk membina masyarakat sopan.”Ayuhai adinda cahaya mata kakanda. sudah besar digelar ganti ayahanda bagindanya Maharaja Besar saudara kakanda. bahawa Baginda diutuskan adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Contoh yang terdapat di dalam Cerita Lipur Lara ialah: Sebermula. itulah kakanda yang datang. ibu bapa Melayu/Islam perlu menilai kembali pegangan hidup mereka demi mengekalkan citra sopan Melayu. perkara yang tidak elok akan menjadi sebahagian daripada diri kita sendiri dan ahli keluarga.A. . Mengikut pemikiran ini. Sekitaran yang harmoni dapat merangsang perkembangan mental dan rohani anak-anak mereka. Ibu bapa memainkan peranan penting kerana merekalah yang bertanggungjawab mendidik anak-anak bangsa menjadi orang berguna. Islam menganjurkan pengikutnya sentiasa bercakap benar dan melarang pembohongan. setelah didengar oleh Raja Muda perkataan penunggu pintu itu. maka sudah pula dikahwinkan oleh ayahanda dengan paduka baginda itu Tuan Puteri Lindungan Bulan. Masyarakat Melayu menganggap bahawa orang yang beradab sebagai halus (refined) budi pekertinya. Apabila kita melakukan pekerjaan yang haram atau tidak melakukan pekerjaan kita dengan sempurna. Sesuai dengan penegasan Nabi S. hasil pekerjaan kita akan menjadi sebahagian daripada darah daging kita dan juga ahli keluarga kita. mereka tidak harus bertengkar di hadapan anak-anak kerana ini akan menjejas jiwa anak-anak mereka. timang-timangan dari kecil bernama Raja Bujang Selamat. maka baginda pun amatlah sukacita akan kedatangan kakanda baginda itu akan mengikut dia. 422) Bekerja Bersungguh-sungguh Masyarakat Melayu mementingkan nilai bekerja bersungguh-sungguh.

Penghayatan Karya Agung Melayu 121

Rasulullah S.A.W. menegaskan bahawa Allah S.W.T. amat menyukai mukmin yang tekun dan teliti apabila menunaikan satu-satu pekerjaan yang diamanahkan. Terdapat pemimpin negara kita yang mengutamakan nilai bekerja bersungguh-sungguh. Antaranya, Perdana Menteri Malaysia Kelima, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Beliau sentiasa mengingatkan masyarakat agar menerapkan nilai ini dalam kerjaya. Contoh yang terdapat di dalam petikan ialah apabila Raja Bujang Selamat bersungguhsungguh memanjat pokok nyiur gading yang diidamkan oleh isterinya Tuan Puteri Lindungan Bulan. Maka hari pun malamlah. Maka Raja Bujang Selamat pun menakukkan parang putting itu; kain cindai itu pun dibuatkan buaian, lalulah ia beradu. Setelah datang keesokan harinya, Raja Bujang Selamat pun lalulah memanjat nyiur itu; beberapa dijumpainya binatang tebuan, penyengat, kerawai, naming, sekalian binatang yang bias-bisa adalah kesemuanya, tetapi dengan berkat ilmu hikmat serta berkat kesaktian parang putting itu suatu pun tiada marabahaya. (Cerita Lipur Lara: 408)

Menghormati Suami Masyarakat Melayu begitu mementingkan golongan lelaki. Golongan lelaki dianggap ketua di dalam sesebuah keluarga. Oleh itu, golongan perempuan perlu menghormati dan mentaati suami mereka. Contoh yang menunjukkan golongan perempuan menghormati suami ialah apabila tuan puteri keenam meminta kebenaran suaminya untuk bermain di taman. Sebermula, maka tersebutlah tuan puteri yang keenam di atas kayangan itu: telah sampailah gerak, datang panggilan daripada adinda baginda, maka masing-masing pun bermohonlah kepada suaminya hendak bermain ke taman penglipur lara. Maka dibenarkan oleh suaminya. Maka puteri keenam itu pun segeralah memakai baju layang kain layang, dan mengambil baju layang kain layang adinda Tuan Puteri Bidadari Segerba itu sama dibawanya turun. (Cerita Lipur Lara: 435)

KESIMPULAN Nilai bahasa dan budaya adalah amat penting dalam pembentukan negara bangsa. Adalah penting untuk mempertahankan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Sebagai sebuah negara bangsa yang masyarakatnya berbilang kaum dan agama seharusnya memiliki pelbagai nilai dan norma. Hal ini dapat diperhatikan dalam

Penghayatan Karya Agung Melayu 122

perlakuan-perlakuan harian masyarakat setempat. Bahasa dan budaya Melayu merupakan asas bagi pembentukan tamadun Malaysia hingga kini. Masyarakat Melayu amat menitikberatkan perlakuan seseorang dalam meletakkan kedudukannya dalam masyarakat. Seperti yang telah dibincangkan, pengaruh agama Islam terhadap masyarakat Melayu amat mendalam sekali. Sehingga membentuk sebuah masyarakat yang memiliki nilai-nilai yang jelas dalam kehidupan harian. Kedatangan agama Islam ke Alam Melayu telah menaikkan martabat bahasa dan budaya masyarakat Melayu sehingga kini. Nilai utama Islam yang berasaskan akidah telah membentuk nilai ketaatan dan keimanan kepada Allah S.W.T. sehingga membentuk nilai-nilai baru dalam budaya Melayu.

RUJUKAN Abdullah Abdul Kadir Munsyi (2004). Hikayat Abdullah. Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan Abu Hassan Sham dan Mariyam Salim (1995). Sastera Undang-Undang. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan dan Dewan Bahasa dan Pustaka Awang Sariyan (2010). Asas Falsafah dan Pemikiran Melayu Berteraskan Islam. Kuala Lumpur: Penerbitan Ilham Baru Azzal Abu Talib (1992). Sistem Bersuku Masyarakat Adat Perpatih di Negeri Sembilan: Kajian Perbandingan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Hassan Ahmad (Pnyt) (2003). Undang-Undang Melaka dan Undang-Undang Laut. Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan http://lestari-intelek.blogspot.com/2009/03/kebudayaan-melayu.html http://ms.wikipedia.org/wiki/Budaya Kamus Dewan Edisi Keempat (2010). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kassim Ahmad (1997). Hikayat Hang Tuah. Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan dan Dewan Bahasa dan Pustaka. Liaw Yock Fang (2003). Undang-undang Melaka dan Undang-undang Laut. Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan. Mohd Rashid Md Idris (2012). Teori Falsafah Bahasa: Teori Rashid. Perak: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Penghayatan Karya Agung Melayu 123

Mohd Rosli Saludin (2011). Seri Menanti: Tanah Beradat Bermula Di Sini. Kuala Lumpur: Crescent News (K.L) Sdn. Bhd. Mohd. Taib Osman (2007). Cerita Lipur Lara. Tuturan Mir Hassan dan Pawang Ana. Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan. Syed Muhammad Naquib Al-Attas (1972). Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu. Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia. Zainal Abidin Borhan (1996). Adat Istiadat Melayu. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

KATA KUNCI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. budaya pandangan hidup idealisme orang Melayu falsafah orang Melayu adat temenggung adat perpatih nilai-nilai hidup orang Melayu

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Apakah maksud budaya? Bagaimanakah budaya dapat dikaitkan dengan peradaban sesuatu bangsa? Apakah konsep pandangan hidup orang Melayu? Jelaskan hubungan antara idealisme dengan falsafah masyarakat Melayu. Bincangkan perbezaan antara adat temenggung dengan adat perpatih. Senaraikan 10 nilai yang dimiliki oleh orang Melayu berdasarkan karya agung yang dibaca.

iaitu sebagai sifat (attribute) bagi menyatakan kepentingan atau manfaat sesuatu objek. anda dapat : 1. nilai bukan sahaja merupakan satu standard bagi sesuatu barang. Dalam bidang sains sosial. dan adat istiadat. Penggunaan istilah seperti pandai besi. ilmu jampi. memberikan gambaran betapa orang Melayu mengiktiraf dan menghormati orang berilmu. kualiti. Oleh hal yang demikian. Nilai juga diistilahkan sebagai ‘al-qimah’ dalam bahasa Arab yang lebih merujuk kepada harga yang ditetapkan atau diletakkan pada sesuatu. 4. Kedatangan Islam dan pengaruh Barat menambahkan lagi kerencaman ilmu dalam masyarakat Melayu. Nilai membolehkan manusia membezakan antara yang baik atau buruk dan betul atau salah. Kehidupan masyarakat Melayu sememangnya tidak boleh terlepas daripada peraturan dan aturan yang perlu dipatuhi berdasarkan kesepakatan masyarakat. maklumat tentang strata sosial masyarakat. 2. mutu dan taraf. pandai keris. ilmu pengasih.Penghayatan Karya Agung Melayu 124 UNIT 7 NILAI ILMU DALAM KARYA AGUNG MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit. ilmu pendukunan. 3. menyatakan kadar harga atau markah sesuatu objek berbentuk kuantiti dan sebagai ukuran atau piawai kepada sesuatu kelakuan manusia. perkataan nilai merujuk kepada darjat. Pemupukan nilai dalam masyarakat Melayu membolehkan seseorang itu diterima . tetapi juga menjadi dasar atau asas dalam menerima atau menolak sesuatu perlakuan manusia. Antaranya adalah ilmu firasat. Kesemua ini digambarkan dengan jelas dalam banyak karya agung Melayu. nilai (value) boleh didefinisikan dalam tiga konteks utama. Nilai juga bersifat aksiologi dan mempunyai hubung kait dengan falsafah nilai. KONSEP NILAI DAN ILMU Konsep Nilai Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2010: 1081). Mengetahui konsep nilai ilmu dalam karya agung Mengenal pasti jenis-jenis ilmu dalam karya agung Menyedari kewujudan strata sosial masyarakat dan adat istiadat Memahami pengaruh Islam dan Barat dalam masyarakat PENDAHULUAN Unit ini membicarakan nilai ilmu yang terdapat dalam karya agung Melayu.

Melalui ilmu firasat juga seseorang itu dapat mengetahui kelemahan atau kekuatan orang lain. iaitu formal (melalui pendidikan formal di institusi pendidikan) dan tidak formal (melalui persekitaran seperti keluarga. akhirat. kebaikan dan keindahan. melihat atau mengetahui lebih dahulu segala sesuatu yang akan berlaku.Penghayatan Karya Agung Melayu 125 sebagai sebahagian daripada masyarakat. Ilmu Firasat Menurut Kamus Dewan (2010). batin dan lain-lain. antaranya berdasarkan nama. Ketinggian dan kesucian nilai dan etika berdasarkan pengaruh agama Islam itu sendiri memberi pengaruh yang sangat besar terhadap akal budi Melayu sehingga ia kekal pada masyarakat hari ini. Hal ini penting terutama dalam kalangan . Antara fungsi sesuatu ilmu itu disebarkan ialah untuk menambahkan ilmu pengetahuan. JENIS-JENIS ILMU DALAM KARYA AGUNG Pelbagai jenis ilmu dapat diperoleh dalam karya agung Melayu seperti ilmu firasat. ilmu firasat. rakan dan masyarakat). Konsep Ilmu Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2010). Nilai-nilai tersebut cukup sinonim dengan agama Islam yang sangat berpengaruh dalam masyarakat Melayu seluruh Nusantara. Nilai dan etika masyarakat Melayu dikatakan sangat mempunyai perkaitan rapat dengan perkara yang dianggap sebagai mempunyai nilai yang tinggi dari segi kebenaran. menyatakan bahawa firasat adalah pengetahuan mengenai tanda-tanda pada muka (badan dan lain-lain) untuk mengetahui kelakuan atau nasib orang. Oleh itu. zahir. Nilai dalam masyarakat Melayu dapat dipupuk melalui dua pembahagian cara. ilmu jampi. ilmu bermaksud pengetahuan dalam perkara dunia. Ilmu dan maklumat yang ingin dikaji berdasarkan karya agung merupakan ilmu perdukunan. haru atau ketika. ilmu pengasih. Maklumat yang disebarkan mengandung pelbagai fungsi. muafakat dan penuh dengan kesusilaan yang murni. adat dan istiadat Melayu. ilmu pendukunan. ilmu pengasih dan sebagainya. strata masyarakat Melayu. Tilikan atau ramalan ahli nujum itu berkaitan dengan ilmu firasat. Menurut Sulastin Sutrisno. dapatlah dikatakan bahawa ilmu adalah hal yang berkaitan kerana pemerolehan ilmu itu dan usaha kita menyebarkannya kepada orang lain dalam bentuk pelbagai maklumat. orang yang mempunyai ilmu itu dapat merasa. ilmu jampi. Masyarakat Melayu cukup mementingkan aspek nilai dalam kehidupan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan nilai yang disampaikan bersifat beradab. mengembangkan lagi perkara yang mengandung pelbagai kemusykilan dan lain-lain.

Umpamanya dalam seminggu terdapat hari-hari tertentu yang baik dan buruk serta sial. Dalam usaha itu Seri Bija Diraja tidak tergesa-gesa seperti orang lain kerana dia tahu musuhnya itu tidak akan terlepas dari tangannya. mereka yang memilih ketika yang baik untuk memulakan sesuatu pekerjaan atau rancangan seperti mendirikan rumah. mengerjakan sawah dan memulakan perjalanan untuk merantau. Di mana kamu semua orang muda-muda tahu? Kerana Maharaja Dewa Sura ini sudah aku kira-kirakan namanya di bawah namaku. Sejarah Melayu memaparkan dengan jelas perkara tersebut dalam episod serangan Melaka ke atas Pahang. Ramalan Hang Tuah itu ternyata tepat apabila beliau dan rombongan tersebut beroleh kejayaan di Majapahit. orang atau pihak yang kuat dan besar dapat ditewaskan oleh orang atau pihak yang lebih kecil. Dalam Hikayat Hang Tuah juga disebutkan tentang pengamalan ilmu firasat. Oleh yang demikian. Kepercayaan kepada ilmu firasat mungkin boleh dikaitkan dengan konsep ‘memilih ketika’ dalam kalangan masyarakat Melayu. Bagi mereka. Masa yang dipilih oleh Raja Melaka dipersetujui oleh Hang Tuah kerana menurutnya ketika tersebut (hari Ahad malam Isnin) adalah waktu yang geroda dikalahkan oleh seekor ular. ramalan Seri Bija Diraja itu memang tepat. Kiasan itu membawa erti. Beliaulah yang telah berjaya menangkap Maharaja Dewa Sura. di mana ia akan lepaskan daripada tanganku? (Sejarah Melayu: 74) Berdasarkan contoh petikan di atas. Amalan ilmu firasat ini dapat dilihat sewaktu Raja Melaka hendak berangkat ke Majapahit untuk berkahwin dengan puteri negeri tersebut. Ini dapat dilihat daripada kata-kata beliau kepada anak buahnya. ‘memilih ketika’ itu penting untuk mengelakkan daripada bencana atau sebarang keburukan. dan harinya di bawah hariku dan ketikanya di bawah ketikaku. Begitu juga dengan bulanbulan tertentu dalam masa setahun. ibunya bermimpi bersanggulkan bulan yang dihiasi buang air kecil yang .Penghayatan Karya Agung Melayu 126 pahlawan-pahlawan kerana dengan itu ia boleh membantu mereka menewaskan musuh. Beliau dan rakan-rakannya dapat mengetahui segala tipu helah serta percubaan membunuhnya oleh pembesar dan perajurit negeri itu. Bendahara Paduka Raja memerintahkan pahlawanpahlawannya mengejar Maharaja Dewa Sura yang melarikan diri. Di Acheh. waktu Pencagah atau Iskandar Muda Mahkota Alam dalam kandungan.

iaitu turun sebuah mahligai daripada cahaya dengan perhiasannya berisi air mandi dibawa oleh malaikat dari langit. ramalan Fakih Khoja Manassiah dan Habib Abdullah juga menjadi kenyataan. Sebagaimana ramalan-ramalan lain. yakni besar suhudnya bertuah lebih daulatnya kelak.” Maka ia pun baliklah. masuk bulan sebelas bersalinlah. Nuruddin menceritakan bahawa Sultan Iskandar Muda telah bermimpi tentang air persiraman puterinya dan Iskandar Thani. berpendapat bahawa anak Bendahara Ali yang baru dilahirkan itu akan menjadi seorang yang baik. ialah yang menyambut dan bang.Penghayatan Karya Agung Melayu 127 terlalu banyak sehingga menjadi laut. adapun takbir mimpi sultan itu Insya-Allah taala (tak dapat) tiadalah daripada zuriat sultan menjadi raja yang maha kuasa lagi terlalu besar gahnya lagi mengempukkan segala raja-raja daripada segala pihak Timur dan daripada segala pihak Barat. teruslah dinamakan (nya) Tun Ahmad. Sultan Iskandar Muda telah bermimpi pada malam Isnin. Ketika itu berbetulan Habib Abdullah ibni Omar al-Attas. Bab II Bustan al-Salatin ini pun. anak maulana ini banyak baik. unsur mimpi turut memainkan peranan penting. Sampai sepuluh bulan genap. Esoknya Sultan Iskandar Muda menitahkan bahawa mereka tidak perlu lagi dimandikan oleh Syeikh Syamsuddin dan Kadi Malik al-Adil. Beliau yang memberi nama kepada Tun Ahmad. unsur mimpi dikemukakan walaupun dalam dua episod sahaja. “Katakan kepada bondaku Syah Alam. “Ya Maulana. janganlah bersusah lagi memandikan anakku kedua! Sudahlah mandi keduanya daripada air yang turun dari kudrat Allah Taa’la!” . Fakih Khoja Manassiah berpendapat: Tuanku. Dan paduka anakanda itulah melimpahkan takhta adilnya dan ialah matahari yang betak (tetap) di bumi musyrik ini. Tiada berapa lama (nya) keluar dari Pahang balik ke Arab. (Hikayat Pahang: 5) Dalam historiografi Melayu tradisional lain. yang keramat besar. Maka ia pun berdatang menyembah pada raja iaitu. bertuah serta besar daulatnya. 12 Jamadilakhir. (De Hikajat Atjeh: 115) Manakala di negeri Pahang pula terdapat ramalan yang dibuat oleh Habib Abdullah dari Makkah. Malaikatlah yang memandikan kedua-dua pasangan muda itu. Petikannya: Maka pada pagi-pagi hari sabda Raja Iskandar Muda kepada nenda Raja Serba Bawa. Dalam mentafsir mimpi itu. Di dalam Fasal 13.

Anjing perburuan itu telah menyalak di sebuah tanah tinggi tanpa henti. kamu lebihkanlah perbuatan batu ini daripadaku. Hal ini disebutkan dalam hikayat Melayu iaitu Hikayat Raja Pasai. (Hikayat Inderaputera: 13) . Maka tanah tinggi itu pun disuruh Merah Silau tebasi pada segala orang yang sertanya itu. Berikutan itu. lalu ia menyalak di atas tanah tinggi itu. Contoh petikan: Maka tersebutlah perkataan Merah Silau di Rimba Jerana itu. unsur mimpi tidak dianggap sebagai membawa makna sesuatu atau perlu dibuat interpretasi tetapi merupakan komunikasi langsung daripada satu pihak di dunia tidak nyata kepada pihak di dunia nyata. Maka pada suatu malam ia bermimpi Paduka Marhum Mahkota Alam bersabda kepadanya dengan kahar. Nyata dalam Fasal 13 ini. sempena nama anjing perburuan tadi. baginda digelar Marhum Dar al-Salam. Hai segala pandai. penemuan negeri Pasai juga dikaitkan dengan anjing perburuan Merah Silu (sesudah memeluk Islam. Anjing memainkan peranan penting sehingga tertubuhnya sesebuah negeri. Permaisurinya yang menjadi sultan memerintahkan juru batu nisan mencipta satu batu nisan yang terbaik untuk suaminya. Maka setelah itu diperbuatnya akan istananya. Sekali persetua pada suatu hari Merah Silau pergi berburu. Maka dilihatnya ada seekor semut besarnya seperti kucing.Penghayatan Karya Agung Melayu 128 (Bustan Al-Salatin :18) Mimpi yang kedua ialah yang muncul dalam tidur seorang pembuat batu nisan. Maka ada seekor anjing dibawanya akan perburuan Merah Silau itu bernama Si Pasai. Masa itulah Marhum Mahkota Alam muncul di dalam mimpi juru batu supaya melebihkan perbuatan batu itu pada makam Marhum Dar al-Salam. Setelah Sultan Iskandar Thani mangkat. anjing diberikan penghormatan oleh Raja-raja Melayu zaman terdahulu. Dalam Hikayat Raja Pasai. Petikannya adalah seperti berikut: Syahadan adalah yang mengadap Raja Nisyan itu orang berpedang suasa. (Bustan Al-Salatin: 45) Kedua-dua mimpi ini mempengaruhi tindakan-tindakan secara sedar orangorang yang terlibat dalam episod-episod berkenaan. Maka ditangkapnya oleh Merah Silau maka lalu dimakannya. Sultan Malikul Saleh kemudian berasakan bahawa tempat itu sesuai dibuat negeri lalu dinamakan tempat itu Pasai. bergelar Sultan Malikul Saleh). Maka dilepaskannya anjing itu. Ilmu firasat juga dilakukan terhadap binatang.

menyatakan bahawa dukun membawa maksud orang yang mengubat orang sakit atau memberi ubat cara kampung atau tradisional (dengan membaca jampi serapah dan sebagainya). Manakala perdukunan pula membawa maksud yang mengenai atau berkaitan dengan pengubatan cara kampung atau tradisional. sungai-sungai. terdapat orang yang begitu arif tentang gajah. Antaranya adalah Seri Wak Raja. Kepercayaan masyarakat Melayu pada peringkat permulaan adalah berbentuk animisme. pawang atau bomoh diperlukan. gajah dan sebagainya. Ahli nujum itu melepaskan gajah sakti untuk mencari raja yang baru. wujudlah pemujaan atau penyembahan kepada batu-batu. (Sulalatus Salatin: 209) Terdapat juga golongan istana yang menggunakan dukun atau ahli nujum terutama sebelum kedatangan Islam atau tahap-tahap awal kemasukannya. Dalam Hikayat Merong Mahawangsa. gunung-gunung dan fenomena lain. membawa makna kata-kata tertentu yang diucapkan untuk mendatangkan kesaktian. Peranan ahli nujum agak berbeza dengan bomoh. gajah penakut jadi beraninya. Sehubungan dengan itu. bomoh dan pawang. pokok-pokok. bergelar Penghulu Gajah. Di Melaka. Dalam kepercayaan itu mereka menganggap benda-benda mempunyai semangat dan kuasa ghaib. Dukun atau bomoh juga dapat menghubungi semua kuasa ghaib yang ada pada binatang terutama yang liar dan bisa. yang berkaitan dengan ilmu dukun. Dia lebih kepada membuat ramalan. Kadang-kadang seseorang bomoh itu pakar dalam satu bidang sahaja seperti bomoh ular. Usaha ini dianggap berfungsi mengembalikan keadaan seperti asalnya. Contoh petikan berkaitan dengan ini: Sekalian orang pun melihat tahunya Seri Wak Raja. Ilmu Jampi Jampi menurut Kamus Dewan (2010). keturunan raja Kedah yang memerintah Siam meminta ahli nujumnya mencari pengganti raja Kedah setelah Raja Bersiung hilang dalam perdu buluh betung. jadi dukun. Jampi juga dikenali sebagai mantera. Mereka tahu akan kelemahan binatang-binatang tersebut dengan jampi.Penghayatan Karya Agung Melayu 129 Ilmu Perdukunan Menurut Kamus Dewan (2010). Mana Sikana (1996) pula berpendapat bahawa jampi serapah tidak hanya sekadar . Kuasa ghaib itu tidak boleh dihubungi oleh orang sembarangan.

Biasanya pawang. Jampi-jampi dikatakan boleh diwarisi oleh orang tertentu. Ia ada hubungannya dengan kejiwaan dan sistem kepercayaan.Penghayatan Karya Agung Melayu 130 penglahiran perasaan seperti puisi. bomoh atau orang yang memakainya tidak begitu mudah memberikan jampi serapahnya kepada orang lain. Jampi yang pertama dan ketiga ialah jampi jenis larangan. Mereka bimbang jampi serapah yang diketahui itu tidak mujarab lagi. perubatan. jampi ini boleh digunakan ketika seseorang berjalan di tempat yang sunyi atau apabila berasa takut dan boleh juga digunakan apabila dirasakan diri diganggu oleh sesuatu. iaitu jampi menolak syaitan. Contohnya. Jampi ini perlu dibaca sebanyak tiga kali berturut-turut. Jika digunakan juga dia akan menerima padahnya. Jampi dikatakan sebagai sesuatu yang dibaca untuk memberi kesaktian terutamanya pada perubatan. Kedudukan pawang dalam hierarki kemasyarakatan adalah jelas. Jampi menolak syaitan ini boleh sahaja digunakan pada bila-bila masa yang dirasakan perlu. jampi mempunyai tiga jenis. Satu hal yang menarik ialah jampi biasanya disampaikan dalam bahasa Banjar. pendinding dan berhubung dengan psikologi manusia. Cara menjampinya adalah seseorang itu perlu memandang tegak ke hadapan. Menurut Mana Sikana (1996). hendaklah ditiup ke kiri dan ke kanan sebanyak tiga kali. kasih sayang. manakala jampi yang kedua ialah jampi jenis perubatan. Jampi ini juga digunakan untuk mengubat penyakit yang berkaitan dengan makhluk halus tersebut. melainkan orang yang sudah menuntut dan orang lain tidak boleh menggunakannya. jampi tawar biasa dan seterusnya ialah jampi pendinding. (Kitab Tib: 1292) . Pawang sebagai pembaca jampi adalah manusia yang luar biasa dan disifatkan sebagai manusia perantaraan makhluk dengan Khaliq atau supernatural. Jampi mantera yang diucapkan telah mendapat tempat yang istimewa. Jampi mempunyai unsur-unsur pemujaan. dukun. Selepas sekali dibaca. Contoh yang terdapat dalam karya agung ialah: Permulaan kata aku menyatakan Hakikat jin seribu empat puluh dua lagi Aku tahu akan asal usul dirimu Asal diri jadi di huruf Alif … dengan berkat La ilaha illallah. Penjelasan tersebut jelas menunjukkan bahawa kepercayaan yang masih sebati terhadap kuasa ghaib seperti yang terdapat dalam jampi. Jampi menolak syaitan digunakan untuk menghalau sekalian jenis jin.

Jampi ini boleh digunakan dengan cara meminum air yang telah dijampi atau jampi tersebut boleh ditulis di atas kertas lalu dipakai sebagai azimat. Jampi pendinding adalah jampi jenis yang cukup dominan dalam masyarakat Melayu.Penghayatan Karya Agung Melayu 131 Jampi tawar bisa pula boleh digunakan untuk kesakitan serius seperti digigit ular berbisa dan boleh membawa maut atau kebakaran yang boleh mencacatkan. azimat tersebut tidak boleh dibawa ke tempat kotor dan tidak boleh berniat jahat. sebab membaca-bacakannya. gajah itu pun takut akan dia. baik secara halus ataupun terang. di mandi atau disapukan ke kepala. air itu ialah air hujan yang ditadah dan turun betul-betul dari langit serta tidak tersangkut di mana-mana lagi sebelumnya. Hikayat Raja Pasai. Contohnya ialah: Pawang ini pandai sungguh. Sebaikbaiknya. malah dalam beberapa keadaan perbuatan jahat itu tadi akan kembali kepada si pelaku itu semula. air tersebut perlulah diminum. hasad. (Hikayat Abdullah: 55) Ayat tersebut membuktikan bahawa pengarang Hikayat Abdullah ada menceritakan tentang jampi dan jampi itu bermaksud pawang yang diceritakan itu sungguh pandai kerana mampu menjinakkan gajah dengan hanya menjampinya sahaja. Jampi ini berfungsi sebagai pendinding diri kerana niat jahat. Jampi ini boleh digunakan dengan dua cara. Hikayat Seri Kelantan dan lain-lain lagi. Perkara-perkara yang berkaitan dengan jampi juga ada sedikit sebanyak disebut dalam karya-karya agung seperti Hikayat Abdullah. fitnah dan sebagainya tidak akan sampai kepada pengamalnya. (Hikayat Raja Pasai: 35) . Selepas dijampi. iaitu yang pertama ialah dengan cara menjampi terus pada tempat yang sakit. Maka jogi itu pun pengsan sebab daripada keramat sultan itu. Contoh yang kedua ialah jampi Tuan Puteri Sa’dong menyebabkan Kota Jelasin dan rakyat ghaib lalu jatuh ke dalam Cerang Bahana yang kemudian diberi nama Mahligai. Air itu perlu disimpan di tempat yang tinggi dan tidak boleh diletakkan di dalam peti sejuk. Selepas pembacaan. Namun. Cara yang kedua pula ialah dengan cara pembacaan ke dalam air. Jampi jenis ini boleh dikatakan dipelajari dan dipakai oleh kebanyakan orang Melayu sebagai alat pengebal atau mempertahankan diri daripada perbuatan orang. Air tersebut tidak boleh dilangkah terutama sekali oleh kucing. hendaklah ditiup pada tempat yang sakit tersebut dan sebaik-baiknya pesakit haruslah duduk di tempat yang arahnya menerima angin kerana dipercayai bahawa angin tersebut mampu menolong mencabut bisa yang ditanggungnya.

Ilmu pengasih boleh digunakan dengan banyak cara. 1078: 65) Jampi di atas ialah contoh jampi sahabat. Ilmu Pengasih Pengasih membawa makna ilmu pengasih. 2010). Lazimnya. Ubat guna-guna tersebut dalam bentuk lulut (bedak) itu ternyata berkesan. Contoh seterusnya ialah: Hai sahabat. azimat. Hal ini kerana ayat tersebut menunjukkan bahawa jogi itu pengsan disebabkan sultan tersebut mempunyai tongkat sakti atau tongkat yang telah dijampi. guna-guna dan lain-lain untuk mendatangkan atau membangkitkan rasa kasih (Kamus Dewan. Ilmu pengasih ini adalah untuk mendapat pemujaan oleh seseorang yang jatuh hati kepada orang lain. ilmu pengasih digunakan oleh seseorang kerana mungkin orang yang disukai itu tidak menyukainya atau orang itu terlalu jual mahal. jangan mu duduk menggoda dan menyiksa pada mulut manusia kerana mulut manusia itu tempat puji Allah dan puji Muhammad. (Kitab Tib. Contoh ayat jampi pengasih ialah: Kun sarik panjik-panjik Bagurung bagirang Taulas takani ngidan Kasih sayang (anu) memandang akuk Cinta sayang (anu) melihat akuk Dengan berkat Lailaha il-Lallah Muhammad ar-Rasulullah. Setelah ia disapu kepada badan Tun Teja oleh si pelulut beliau dengan serta-merta menyukai Sultan Mahmud dan sanggup menjadi isteri baginda. (Sejarah Melayu: 170) . namun cara yang popular adalah dengan cara mencalitkan sesuatu minyak kepada seseorang yang berkenaan atau dengan cara menjampi gambar dan sebagainya. Jampi ini merupakan jampi yang jenis nasihat ke arah kebaikan. jampi.Penghayatan Karya Agung Melayu 132 Berdasarkan ayat di atas. jelaslah bahawa jampi juga ada diceritakan dalam Hikayat Raja Pasai. doa. (Mana Sikana: 67) Hang Nadim menggunakan ubat guna-guna untuk memikat Tun Teja. Jampi ini boleh digunakan kerana ia tidak bertentangan dengan syariat tidak boleh memesongkan akidah.

Dalam erti kata lain. Sulalat al-Salatin telah memaparkan gambaran tentang susun lapis masyarakat Melayu yang pada umumnya dapat dikategorikan kepada beberapa peringkat. Titik tolak permulaan pada zaman ini kerana telah wujudnya sebuah kerajaan yang dapat membentuk sebuah masyarakat Melayu yang mempunyai sistem dan strukturnya tersendiri. jampi tersebut tidak akan mujarab. Jika dilakukan juga. Ini memberi erti bahawa mereka tidak begitu terpengaruh dengan perubahan dan suasana sekeliling. meminta pertolongan atau sebagainya. STRATA SOSIAL MASYARAKAT MELAYU Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2010). Apa yang lebih dipentingkan lagi ialah keupayaan sesetengah dari sistem dan struktur tersebut telah dapat dikekalkan dan diterima pakai sehingga ke hari ini. perubahan diterima dengan penyesuaian keadaan setempat. iaitu pembahagian masyarakat kepada beberapa lapisan atau kelas yang berlainan. Pengamal jampi ini juga tidak boleh melangkah tulang babi dan sebaik-baiknya dia hendaklah terus kepada matlamatnya.Secara umumnya. . dia tidak boleh lalu di bawah ampaian dan tidak boleh mengerjakan maksiat seperti mencuri. pembahagian kepada atau pembentukan strata. jampi ini juga boleh digunakan untuk bertemu dengan orang yang tertentu untuk tujuan baik. Apabila membicarakan perihal sistem masyarakat Melayu tradisional ia merupakan satu perbincangan persejarahan atau kehidupan kemasyarakatan yang tidak boleh dipisahkan dari merujuk kepada zaman Kesultanan Melayu Melaka (KMM). MMT boleh ditakrifkan sebagai satu gambaran orang Melayu yang mengamalkan sesuatu adat istiadat (kebiasaan) yang telah sebati dan kekal secara turun temurun dalam kehidupan mereka. Sama ada masyarakat Melayu Tradisional sebelum dari zaman KMM sudah pun mempunyai tradisi-tradisinya. Dengan ini unsurunsur tradisi dari segi politik. iaitu dengan menyapu bedak yang telah dijampi dengan ayat tersebut ke muka atau dengan cara mandi dengan air yang telah dijampi. Masyarakat Melayu Tradisional (MMT) merupakan satu istilah.Penghayatan Karya Agung Melayu 133 Ilmu pengasih ini boleh dilakukan dengan dua cara. Pendefinisian haruslah merujuk kepada siapa itu orang Melayu dan zaman tradisi yang diwakilinya. Selain untuk perkasihan. Misalnya ketika hendak berwawancara atau temu duga pekerjaan. strata juga membawa maksud yang sama bagi stratifikasi. ekonomi dan sosial yang ada pada masyarakat Melayu dapat dikekalkan sepanjang zaman. perbincangan ini tidaklah memberikan tumpuan kepada persoalan itu kerana telah banyak diperbincangkanoleh sarjana dan di luar skop penulisan modul ini. susun lapis masyarakat. Sekiranya seseorang itu menggunakan jampi ini.

tukang-tukang mahir. hamba . Hal ini terjadi apabila seorang guru bernama Kadi Yusof enggan membenarkan Sultan Mahmud Syah mengadap dengan menaiki gajah (Sulalat al-Salatin: 161) . Ketua kapal atau nakhoda juga mempunyai keistimewaan kerana dianggap sebagai raja di atas kapal. petani dan juga saudagar. Terdapat juga dalam kalangan pendatang yang tergolong dalam golongan bangsawan ini. Kuasa pemerintahan adalah terletak di bawah baginda. terdapat juga dalam kalangan saudagar yang mempunyai hubungan erat dengan golongan atasan seperti Raja Mendeliar. Golongan bangsawan menduduki tangga yang kedua. maulana. Golongan hamba terdiri daripada hamba raja. Golongan ini terdiri daripada pedagang. Laksamana. Seseorang raja didakwa mempunyai kepintaran serta keistimewaan tertentu sebagai raja yang berdaulat. Antaranya ialah ulama Islam yang terdiri daripada tuan-tuan sayid. Golongan hamba susun lapis masyarakat yang paling bawah dalam struktur atau susun lapis masyarakat Melayu. Nina Sura Dewana. Sultan Melaka sendiri terpaksa tunduk dan menghormati golongan ulama ini. Di Melaka dengan mengambil contoh semasa pemerintahan Sultan Muhammad Syah. namun Kitul telah menyampaikan fitnah bahawa Nina Sura Dewan pergi berjumpa dengan Benhara Seri Maharaja untuk merancang pembunuhan ke atasnya. Dalam hal ini. Kitul dapat dikatakan rapat dengan Raja Mendeliar kerana mempunyai hutang dengan Raja Mendeliar. Bentara. Temenggung. Seseorang tokoh ulama begitu disanjung dan dihormati oleh masyarakat Melaka.Penghayatan Karya Agung Melayu 134 Diraja Bangsawan Rakyat jelata (Yang merdeka) Hamba (Pelbagai jenis hamba) Rajah 1: Susun lapis masyarakat Melayu Golongan diraja dan kerabat menduduki susun lapis yang teratas. Kitul sebagainya. Hubungan mereka dengan raja sangat erat. dan kadi. Secara tidak langsung. makhdum. Syahbandar. Perdana Menteri. Penghulu Bendahari. golongan raja terdiri daripada sultan dan keluarganya (Sulalat al-Salatin: 65). Susun lapis yang ketiga ialah golongan rakyat biasa yang merdeka. Raja Mendeliar menghapuskan hutang Kitul terhadapnya (Sulalat al-Salatin: 204). Golongan ini pula terdiri daripada pembesar dan pegawai tadbir seperti Bendahara.

Tun Mutahir dikata mempunyai bilangan hamba yang banyak sehingga tidak dikenalinya (Sulalat alSalatin: 203).masing terbahagi pula kepada beberapa kelompok yang lebih kecil bercirikan taraf. Sulalat al-Salatin jelas menunjukkan institusi ini wujud sebelum tertubuhnya Kesultanan Melayu Melaka. Golongan pemerintah dan diperintah masing . Ini dapat dilihat pada Badang yang telah diterima sebagai pahlawan Singapura yang sebelum ini ditugaskan oleh tuannya untuk membersihkan hutan. 50) . namun masih lagi dapat dikesan kedudukan masyarakat Melayu pada zaman tersebut. dan peranan yang dapat dimainkan dalam masyarakat. kedudukan. Di bawah ialah contoh yang menunjukkan golongan peniaga terdapat dalam strata sosial dalam Hikayat Hang Tuah. berniaga ke Melaka.Penghayatan Karya Agung Melayu 135 berhutang dan hamba abdi. datang daripada segala pihak negeri. didapati bahawa golongan peniaga adalah paling ramai wujud pada zaman tersebut. (Hikayat Abdullah. (Hikayat Abdullah: 7) Maka adalah pada masa itu negeri Melaka pun dalam sentosanya dan dagang pun terlalu banyak keluar masuk. Peniaga dan Pedagang Peniaga merupakan salah satu golongan yang termasuk dalam strata sosial dalam Hikayat Abdullah. Kewujudan para peniaga ini telah melahirkan ramai golongan orang kaya. Stratifikasi sosial masyarakat Melayu yang berperingkat jelas telah diperincikan dalam Hikayat Abdullah. Hatta dengan beberapa lamanya ia di sana pekerjaannya sambil berniaga sambil mengajar orang-orang hulu itu daripada hal mengaji dan sembahyang dan sebagainya darihal perkara agama Islam. masyarakat Melayu tradisional dibahagikan kepada dua golongan atau kumpulan iaitu golongan pemerintah dan golongan diperintah. Walaupun tidak dinyatakan dengan jelas. Dalam karya tersebut. Kekuatannya itu telah mengubah status sosialnya daripada seorang hamba kepada rakyat biasa yang merdeka (Sulalat al-Salatin: 37). Maklumat Tentang Strata Sosial Stratifikasi Sosial merujuk kepada satu sistem yang mana terdapat pelbagai kategori manusia dalam sesuatu masyarakat. Berdasarkan Hikayat Abdullah.

Golongan ini yang akan membantu golongan peniaga melariskan hasil jualan mereka. golongan ini juga tergolong dalam strata sosial pada zaman tersebut. Mereka tidak boleh menderhakai raja/sultan kerana mereka adalah golongan tertinggi. Golongan sultan merupakan golongan yang paling dihormati dan rakyat perlu menunjukkan taat setia yang tinggi terhadap sultan. Di bawah ialah contoh petikan teks yang menunjukkan golongan orang kaya yang terdapat pada zaman tersebut. Kebanyakan golongan orang kaya ini juga merupakan golongan peniaga. maka segala orang Melaka daripada empat bangsa orang pun terlalu sangat kasih dan setuju berajakan Tuan Farquhar itu. (Hikayat Abdullah: 27) Raja atau Sultan Raja/sultan merupakan golongan yang berada di kedudukan paling atas dalam strata sosial masyarakat Melayu. Maka banyaklah mereka itu yang menjadi kaya sebab berniaga dalam Melaka. (Hikayat Abdullah: 51) Strata Sosial Masyarakat Melayu . Dalam Hikayat Abdullah.Penghayatan Karya Agung Melayu 136 Orang Kaya Orang kaya merupakan golongan strata sosial yang berada di atas golongan peniaga. Sebermula.

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2010). membuat fitnah dan Mengambil isteri orang . merancang untuk merampas kuasa atau seumpamanya. adat bermaksud peraturan yang sudah diamalkan turun-temurun di dalam sesuatu masyarakat sehingga ia merupakan hukum dan peraturan yang harus dipatuhi. Tetapi apabila istilah ini diinterpretasikan di dalam bahasa Melayu. kepercayaan dan perundangan. iaitu pelbagai adat dan upacara termasuk peraturan pelaksanaannya. Adat yang melibatkan hukuman terbahagi kepada dua. Konsep adat dalam masyarakat Melayu bukan membawa maksud istiadat atau upacara sahaja. Istiadat pula bermaksud peraturan atau cara-cara melakukan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dalam majlis rasmi untuk menyambut sesuatu peristiwa seperti perkahwinan. menggunakan hak raja tanpa izin. ia telah memberi makna yang lebih meluas dan mendalam sehingga secara tradisi ia dapat disamakan dengan kebudayaan. Undang-undang yang membawa hukuman mati ke atas . pertabalan dan sebagainya. tetapi sistem hidup yang menyeluruh sama ada dari segi sosial. khususnya masyarakat Melayu Negeri Sembilan beranggapan bahawa adat Melayu itu terdiri daripada dua jenis iaitu Adat Perpatih (yang diamalkan oleh masyarakat Melayu Negeri Sembilan dan Naning di Melaka) dan Adat Temenggung (yang diamalkan oleh orang-orang Melayu di semua negeri Semenanjung Malaysia kecuali Negeri Sembilan). Seorang penderhaka yang berdosa boleh dihukum bunuh oleh raja. Antara undang-undang yang terdapat dalam Sulalat al-Salatin ialah derhaka. Pengertian istiadat mempunyai kaitan dengan adat. istiadat boleh dikatakan tidak melibatkan hukuman atau denda tertentu. tidak mengadap raja pada hari-hari tertentu. Sehubungan dengan itu. Terdapat dua jenis adat yang terdapat dalam Sulalat al-Salatin. Adat adalah merupakan peraturan yang sudah diamalkan turun-temurun sejak dahulu kala di dalam sesebuah masyarakat sehingga menjadi hukum dan peraturan yang harus dipatuhi serta merujuk kepada tatacara yang sudah menjadi satu kebiasaan dan sifat. Istilah adat berasal daripada bahasa Arab yang bermaksud kebiasaan. iaitu adat yang melibatkan hukuman dan adat yang tidak melibatkan hukuman. Undang-undang pertama ialah derhaka. Makna adat dalam masyarakat Melayu sudah menjadi semakin khusus merujuk kepada adat istiadat atau upacara tradisional dalam peredaran hidup seseorang dan dalam pengertian undang-undang adat. ia membawa dua maksud.Penghayatan Karya Agung Melayu 137 ADAT DAN ISTIADAT Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2010). istiadat pula bermaksud peraturan atau cara-cara melakukan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. iaitu undang-undang dan larangan Diraja. biadab kepada raja atau wakil. berbeza dengan undang-undang. Masyarakat Melayu di Semenanjung Malaysia. mencuri. Apabila kita menyebut adat istiadat.

Sekiranya Tun Biajid tidak berpegang kepada konsep pantang Melayu menderhaka. Undang-undang seterusnya ialah tidak mengadap raja pada hari-hari tertentu seperti hari raya. Hal ini jelas apabila Sultan Mahmud Syah menjatuhkan hukuman bunuh ke atas Bendahara Seri Maharaja setelah mendapat aduan bahawa Bendahara merancang hendak merampas kuasa raja (Sulalat al-Salatin: 205). Si penyampai fitnah akan dihukum bunuh. Baginda sedar akan kesalahannya itu dan tidak menyalahkan Tun Biajid dengan tindakannya itu (Sulalat al-Salatin: 157). Undang-undang juga menetapkan bahawa rakyat atau pembesar tidak boleh merampas kuasa. Seterusnya ialah menggunakan hak raja tanpa izin. Berdasarkan Sulalat al-Salatin. Pelaksanaan undang-undang ini dapat dikesan semasa pemerintahan Sultan Mansur Syah apabila Hang Tuah menggunakan hak raja. Hal ini terjadi semasa pemerintahan Sultan Mahmud Syah yang memerintahkan hukuman bunuh ke atas Seri Bija Diraja kerana tidak mengadap baginda pada hari raya (Sulalat al-Salatin: 153). Tindakannya itu telah mengundang padah apabila Laksamana bertindak membunuhnya kerana menjadi tanggungjawabnya (Sulalat al-Salatin: 172). sudah pasti Sultan Mahmud Syah sudah dibunuhnya. Sulalat al-Salatin juga tidak ketinggalan mengenai undang-undang menghukum seseorang mencuri. Pesalah boleh dijatuhi hukuman bunuh sekiranya sebab yang diberikan tidak bersesuaian. Sultan Mahmud Syah berlaku curang dengan isteri Tun Biajid. Undang-undang ini ternyata dipraktikkan apabila Tun Perpatih Hitam telah menguis tikar ketika perbicaraannya sedang berlangsung di hadapan Bendahara bagi menunjukkan rasa tidak puas hatinya itu. iaitu gundik raja. membuat . Raja Mendeliar telah bertindak memfitnah Bendahara Seri Maharaja dan telah dijatuhkan hukuman (Sulalat al-Salatin: 207). Sesiapa yang melanggarnya boleh dihukum bunuh tanpa mengira orang itu pembesar mahupun sultan. Walaupun banyak berjasa kepada baginda dan raja. Hal ini sendiri telah dilaksanakan oleh Sultan Alauddin Riayat Syah yang bertindak membunuh pencuripencuri tersebut dengan keluar sendiri pada waktu malam (Sulalat al-Salatin: 137).Penghayatan Karya Agung Melayu 138 penderhaka buat pertama kalinya kepada Tun Jana Khatib yang disifatkan sebagai seorang penderhaka apabila disyaki oleh Paduka Seri Maharaja kerana cuba menawan hati isteri baginda dengan menunjukkan kebijaksanaan membelah pohon pinang melalui tilikan mata (Sulalat al-Salatin: 55). itu tidak dapat menjamin Hang Tuah terselamat daripada hukuman bunuh (Sulalat al-Salatin: 97). Undang-undang membuat fitnah juga turut dilaksanakan dalam Sulalat al-Salatin. Undang-undang yang terdapat dalam Sulalat al-Salatin juga tidak terlepas daripada kesalahan bersekedudukan dengan isteri orang serta tunangan orang. larangan diraja pertama kalinya dilaksanakan oleh Sultan Muhammad Syah sebaik sahaja baginda memeluk Islam Antara laranganlarangan tersebut dilarang memakai kain kuning dalam perhiasan tertentu. Seseorang yang tidak menghormati wakil raja akan dihukum bunuh kerana dianggap mahu menunjukkan kuasa.

Ketika mengadap atau menjunjung duli terdapat peraturan khusus mengenainya tempat duduk para pembesar disusun secara bertingkat-tingkat bermula dengan Bendahara. melahirkan anak. namun dalam Sulalat al-Salatin lebih memberikan perhatian kepada golongan raja dan kerabatnya sahaja. akad nikah dan persandingan tersebut (Sulalat alSalatin: 5-7). mana-mana pembesar termasuk Bendahara tidak boleh disembah sebelum raja ataupun di hadapan raja. sedangkan raja masih hidup tetapi melarikan diri. Istiadat-istiadat itu termasuklah istiadat perkahwinan. para menteri (Sulalat al-Salatin: 30). memakai keris dalam cara-cara tertentu dan dilarang penggunaan payung warna putih hanya untuk anak raja dan kuning hanya untuk raja (Sulalat al-Salatin: 60-65). Istiadat perkahwinan ini dapat dilihat melalui perkahwinan yang berlangsung antara Raja Iskandar dengan Tuan Puteri Syahr al-Bariyah. memakai perhiasan emas. bertindik atau berkhatan. Penghulu Bendahari. Baginda telah bertindak melarikan diri ke Muar (Sulalat al-Salatin: 57). Setelah itu barulah raja yang baru akan dijunjung duli oleh pembesar dan rakyat jelata (Sulalat al-Salatin: 54).Penghayatan Karya Agung Melayu 139 rumah bentuk-bentuk tertentu. Peraturan ini tergambar ketika pembesar-pembesar menunggu Sultan Mahmud Syah keluar untuk berhari raya. Walaupun negeri telah oleh satu kuasa luar. Bagi aturan pengurniaan gelaran. Raja tersebut masih berkuasa ke atas negeri itu kerana menurut aturan “negeri kalah raja mati”. Terdapat dua jenis adat yang tidak melibatkan hukum. mengadap atau menjunjung duli dan aturan pengurniaan gelaran. Perlantikan pengganti seseorang raja dalam Sulalat al-Salatin kebanyakannya dilakukan oleh raja itu sendiri melalui wasiatnya sebelum mangkat. melenggang perut. Antara aturan negeri yang terdapat dalam Sulalat alSalatin ialah negeri kalah raja mati. Pelbagai istiadat telah berlangsung sepanjang proses peminangan. kematian dan pertabalan raja. iaitu aturan atau peraturan negeri dan istiadat. Sulalat al-Salatin memperlihatkan istiadat menyambut kelahiran bayi ketika Tun Fatimah melahirkan anak lelaki Sultan Muhammad Syah yang bercukur jambul dan ditabal sebagai Sultan Muda selepas 40 hari kelahirannya (Sulalat alSalatin: 216). Hal ini berlaku dalam peristiwa di mana ketika Sultan Iskandar Syah diserang Majapahit. Satu hal yang menarik dalam peraturan negeri sebagaimana yang diperlihatkan oleh Sulalat al-Salatin ialah penguasaan raja ke atas negeri tersebut. mereka akan dilantik mengikut adat perlantikan gelaran. . perlantikan pengganti seseorang raja. membuat perahu berhias tertentu. Tindakan Raja Mendeliar yang hendak menyembah Bendahara telah menyebabkan kemarahan Bendahara Seri Maharaja (Sulalat al-Salatin: 203). Ini dapat dilihat dalam peraturan yang telah ditetapkan oleh Sultan Muhammad Syah (Sulalat al-Salatin: 62). Istiadat meliputi pelbagai upacara yang dijalankan oleh kelompok manusia. hulubalang besar. Ketika mengadap raja.

. sewang atau lima enam duit. dijemputkan pula segala orang-orang itu diberi makan minum. (Hikayat Abdullah: 24) Setelah esoknya. Di bawah ialah contoh petikan teks yang terdapat dalam Hikayat Abdullah. maka tujuh hari lamanya baharu mandi. maka adalah adat apabila seorang melepaskan anaknya mengaji. iaitu anak Sultan Malik al-Zahir dikhatankan. dibelikannya penganan atau barang-barang makanan. melainkan namanya sahaja. adapun adat menjualkan anak itu bukannya seperti orang menjual hamba. Hal ini dapat dilihat apabila hanya dinyatakan “mayat Sultan Malik al-Mansur pun ditanamkan oleh paduka baginda seperti tertib raja-raja yang besar-besar” (Sulalat al-Salatin: 54). kemudian boleh berjalan. maka datanglah ibu atau bapa budak yang akan mengaji itu dahulu menyembah guru itu serta membawakan sirih secerana dan penganan sedulang bersama-sama dengan budak yang hendak mengaji itu serta ibu bapanya. Istiadat pertabalan raja dipraktikkan oleh Seri Teri Buana yang dijadikan raja Palembang selepas selesai upacara permandian selepas dikahwinkan dengan Tuan Puteri Uwan Sundari (Sulalat al-Salatin: 25) Dalam Hikayat Abdullah. (Hikayat Abdullah: 15) Sebagai lagi. Maka setelah sudah disunatkan itu.Penghayatan Karya Agung Melayu 140 Istiadat berkhatan tidak terdapat banyak dalam Sulalat al-Salatin tetapi hanya dinyatakan sahaja. Setelah membaca doa selamat. dimakankannya. terdapat banyak adat istiadat yang digambarkan dan digunakan oleh masyarakat Melayu pada zaman dahulu. (Hikayat Abdullah: 26) PENGARUH ISLAM DAN BARAT DALAM MASYARAKAT Pengaruh Islam dan Barat dalam masyarakat Melayu seperti yang digambarkan dalam karya agung dapat dilihat dari dua aspek utama. (Sulalat al-Salatin: 52). maka duit itu diambil oleh ibu bapanya. iaitu pengaruh bahasa asing dan pengaruh gaya hidup masyarakat. Bermula. maka adalah sudah sedia tukang sunatkan orang itu. Istiadat pengebumian juga hanya dinyatakan sahaja tanpa memperincikan bagaimana istiadat pengebumian itu dilakukan. Kita dapat lihat apabila Tun Perpatih Tulus Tukang Segara mencadangkan supaya Sultan Ahmad.

Ia juga merupakan salah satu faktor yang membezakan darjah manusia dengan manusia yang lain. Kata-kata tersebut diterangkan dalam Fasal 10 hingga Fasal 13. Akal dapat membezakan manusia dengan binatang. maka ia diberi pemahaman kepada ilmu agama”(Bustan al-Katibin. Bukti penggunaan bahasa Arab dinyatakan seperti Pertama. Hal ini dapat dikaitkan dengan falsafah yang ditulis oleh Raja Ali Haji di dalam kitabnya: . insan adalah makhluk yang istimewa. Selain itu. 2005: 5-6). Pengaruh bahasa Arab dalam penulisan beliau adalah disebabkan oleh latar belakang pendidikannya yang telah mendalami ilmu pengetahuan di Mekah. Penggunaan kata Arab juga dapat dilihat dalam penyataan lima syarat keberhasilan ilmu yang merangkumi al-himmat. Al-himmatmerujuk kepada kesungguhan untuk mendapatkan ilmu. beliau juga menyatakan hadith Rasulullah SAW yang berbunyi Kama qala ‘ n-Nabiyi sallal-Lahu’alaihi wa sallam man yarda ‘lLahu bihi khairan yafqahahu fi’d-dinyang membawa pengertian “Barangsiapa dikehendaki Allah untuk membuat kebaikan. Raja Ali Haji banyak menggunakan istilah-istilah Arab dalam penulisannya. rohani. Contoh penggunaan bahasa Arab dalam penulisan kitab ini dapat dilihat daripada bab permulaan lagi. Raja Ali Haji telah memulakan bahagian Muqaddimah atau pendahuluan dengan ayat Fifadhilati al-‘ilmu wa ‘l-‘aqlu yang bermaksud pendahuluan ini menyatakan tentang kelebihan ilmu dan akal. Seluruh huraian dalam kitab tersebut yang berkaitan ilmu bahasa Melayu adalah berdasarkan kaedah huraian dan konsep tatabahasa Arab. fi’il yakni perbuatan. akal. Insan dikurniakan fizikal. 2005: 26-26). kata kerja (fi’il) dan kata partikel dirujuk sebagai harf. Insan bertindak mengaplikasikan falsafah dalam kehidupan. kata kerja dan kata partikel. Pengaruh gaya hidup Islam juga terserlah dalam Bustan al-Katibin. al-muhafazatbermaksud ilmu-ilmu yang diperoleh hendaklah dihafaz.Penghayatan Karya Agung Melayu 141 Pengaruh Islam Pengaruh bahasa asing dalam kitab Bustan al-Katibin dapat dilihat dengan jelas apabila pengarangnya. Persoalan insan merupakan salah satu persoalan yang penting dalam falsafah Islam. 2005: 4). fitrah dan kuasa untuk memilih. pada bahasa ‘Arab isim yakni nama. Muzakarah yang merupakan syarat keempat bererti menyebutnyebut ilmu itu kepada orang lain agar sentiasa saling mengingati. al-mudarasah. al-muhafazat. Penggunaan kata Arab juga digunakan untuk merujuk kepada kata nama. Al-mudarasah pula bererti kuat menderas atau mengulang ilmu yang sudah diperoleh. dan ketiga harf. (Bustan al-Katibin. Istilah-istilah yang digunakan juga dipinjam secara langsung daripada bahasa Arab. muzakarah dan mutala’at. Syarat ketiga. Syarat yang terakhir merupakan mutala’at yang merujuk kepada menilik ilmu yang dikaji dan memikirkan maknanya (Bustan al-Katibin. Kata Arab yang merujuk kepada kata nama adalah isim. dan kedua. Di dalam Islam.

Merah Silu . Di sini Raja Ali Haji mengaitkan hubungan yang amat erat antara ilmu. Dalam kitabnya. ulasan terhadap unsur-unsur Islam dibuat berdasarkan kepada beberapa criteria seperti sejarah kedatangan Islam di Pasai dan Melaka. maka terbukalah pintunya. Hal ini dapat dibuktikan melalui hadis nabi yang berbunyi: Barang siapa yang mati di dalam keadaan menuntut ilmu untuk menghidupkan agama Islam. ke bawah juga jatuhnya. maka masuklah kehinaan pada tiap-tiap pintu itu. Islam sangat mementingkan ilmu. Unsur-unsur ini dikaitkan dengan jalan cerita yang berlaku pada zaman tersebut seperti yang terkandung dalam Sulalatus Salatin itu sendiri. alamat tiadalah ia mencium bau kemuliaan dan sangatlah jinak kehinaan kepadanya. Penulis cenderung mengaitkan unsureunsur murni yang terdapat dalam ajaran Islam dengan penceritaan yang terkandung dalam Sulalatus Salatin.W. penyebutan dan penonjolan tokoh-tokoh Islam serta adat istiadat dan perundangan.T mempunyai akal. Bustan al-Katibin. akal dan adab. Akal yang membezakan manusia dengan binatang. Akal saling berkait rapat dengan ilmu. Manusia telah diciptakan oleh Allah S. Raja Ali Haji menyatakan: Man sa’a adabahu dha’an nasbahu. Berdasarkan artikel tersebut. akal dan adab. yakni kehinaan juga diperoleh. penulis ada menjelaskan bahawa penceritaan mengenai kemasukan Islam ke Pasai dan Melaka telah dimitoskan di Pasai. Jikalau beberapa pun bangsa jika tiada ilmu . maka perlulah mendapatkan ilmu yang benar. Ertinya. Menurutnya lagi. maka dia berada di dalam syurga kelak satu darjat dengan para nabi. Sebagai contoh. ertinya :barangsiapa jahat adabnya sia-sialah bangsanya.Penghayatan Karya Agung Melayu 142 Syahdan jika demikian nyatalah apabila tiada ilmu dan akal. (Bustan al-Katibin : 4) Unsur-Unsur Islam juga terdapat dalam Sulalatus Salatin. untuk menjadikan akal dan adab sesuatu bangsa atau masyarakat menjadi lebih baik. Maksudnya di sini ialah manusia yang tidak berilmu itu tidak akan dipandang mulia. Lebih tegas lagi. Raja Ali Haji memulakan dengan mukadimah dengan judul “fi fadhilati al-ilmu wal aqlu” Maksudnya kelebihan ilmu dan akal. akal adalah sebaik-baik perhiasan. bahkan mereka akan dipandang hina.

Baginda dapat membaca al-Quran. Di Melaka. Rasulullah meminta baginda mengucap dua kalimah syahadat dan meminta Raja Kecil Besar menukar namanya kepada Raja Muhammad. Baginda dapat membaca al-Quran tanpa diajar. penulis artikel tersebut menyatakan bahawa pengarang ada memasukkan syair dan bidalan Arab dengan disertakan terjemahannya sekali. Gelaran Sultan digunakan setelah kedatangan Islam di Melaka. Pada malamnya. Sulalatus Salatin juga menyentuh tentang corak pendidikan dan perkembangan ilmu keislaman. Raja Kecil Besar bermimpi berpandangan dengan keelokan Rasulullah. Penggunaan kalimat-kalimat Arab . didapati badannya berbau narawastu dan kalam sudah dikhatankan. sahibul hikayat dan lain-lain. Bagi mengukuhkan lagi pandangan beliau tentang unsur Islam dalam Sulalatus Salatin.Penghayatan Karya Agung Melayu 143 diislamkan oleh Fakir Muhammad. bahara. Perasaan ini dapat dilihat apabila rakyat sesuatu wilayah itu menggunakan lambang-lambang tertentu seperti sempadan dan ibu kota bagi . Diludahinya. Keesokan harinya. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam proses memberi nasihat yang meleret-leret yang dalam wasiat. alam. dia bermimpi berpandangan dengan Rasulullah. penulis ada mengetengahkan tentang teknik penulisan Sulalatus Salatin. Mukadimah di mulai dengan Bismillahirrahmanir-rahim. Nasionalisme merupakan sentimen dalam kalangan penghuni sesuatu wilayah tertentu. Di samping itu. kemudian menukar namanya kepada Sultan Malikut Salleh. Istana digambarkan sebagai pusat pengajian ilmu-ilmu Islam. Raja Melaka pertama yang beragama Islam ialah Sultan Muhammad Syah. Istana dijadikan pusat pengajaran Islam dengan sultan dan pembesar turut belajar dan menuntut ilmu. Nasionalisme membawa maksud sentimen kecintaan terhadap sesebuah negara. Dalam mukadimah juga disertakan ayat-ayat al-Quran dan diikuti pula dengan terjemahan dalam bahasa Melayu. bermula di istana Melaka dan berkembang dalam kalangan rakyat jelata. Rasulullah meminta baginda menganga mulut.Parsi digunakan dalam ayat. Mimpi baginda menjadi kenyataan pada waktu asar kapal Syed Abdul Aziz turun ke pantai Melaka dan beliau bersembahyang di situ. Tujuan dimitoskan kedatangan Islam ini adalah untuk mengagungkan Islam. Pasai dikatakan menjadi sebagai pusat bermuzakarah mengenai ilmu fiqah mengikut mazhab Shafie. Bagi menjelaskan sesuatu atau sebagai perbandingan. Pengaruh Barat Pengaruh gaya hidup Barat berhubung semangat nasionalisme jelas wujud dalam Sulalatus Salatin. pada keesokannya badannya berbau narawastu. Hal ini member gambaran bahawa Islam benar-benar berkembang di Melaka. struktur penulisan yang terdapat dalam kitab tersebut juga menggunakan gaya penyampaian berbentuk khutbah. Antaranya Syahbandar.

Oleh itu. Semasa pemerintahan Sultan Mansor Syah. Misalnya. Seri Nara Diraja telah diberi kuasa untuk memerintah Kampar. Melalui keturunan ini digambarkan keagungan dan ketinggian martabat Raja-raja Melayu yang dikaitkan dengan pertalian Raja Iskandar Zulkarnain yang agung. mengaitkan nasab raja-raja Melaka dengan Iskandar Dzulkarnain dari Makadunia. Kelebihan yang jelas tergambar melalui jurai keturunan ini memperlihatkan bahawa keturunan raja-raja Melaka berasal dari raja besar. Tun Menteri dan Seri Bija Diraja (Datuk Bongkok) ke Pahang. Hikayat ini adalah berkaitan peristiwa harian terutamanya yang . ada diceritakan perihal nasionalisme melalui tindakan peperangan. karya tradisional Melayu ini adalah berfokus kepada raja yang diletakkan pada kedudukan yang tinggi. Ini secara tidak langsung mengangkat martabat raja-raja Melayu di mata seluruh Alam Melayu dan dunia. keperibadian kebangsaan. baginda telah menghantar Paduka Raja. hulubalang. dan negara untuk mencapai kebebasan dan kesejahteraan serta memupuk keperibadian sejati. kebudayaan dan kesenian. dan kebudayaan. Negeri Kampar kalah manakala rajanya Maharaja Jaya telah dapat dibunuh. pengaruh gaya hidup Barat berkait dengan soal kepimpinan dan kenegaraan juga dapat dikesan. ekonomi. lagu kebangsaan dan lain-lain. Selain itu. Sulalatus Salatin misalnya. Negeri Kampar tidak tunduk kepada Melaka.Penghayatan Karya Agung Melayu 144 menentukan taraf negara bangsa. pengaruh gaya hidup Barat juga tergambar dalam Hikayat Abdullah. Sulalatus Salatin menggambarkan perkisahan raja Melaka yang berasal dari keturunan Raja Iskandar Zulkarnain. Ini berpunca daripada tekanan dan pengaruh asing atau penjajah sehingga anak negeri merasa lemah dan tertinggal dalam lapangan ekonomi. kewarganegaraan. Dalam Sulalatus Salatin. keagungan raja juga digambarkan oleh pengarang melalui peristiwa yang dianggap penting. Keagungan raja dan negara diangkat menjadi persoalan utama dalam karya-karya kesusasteraan. Tun Pikrama. Langkah peperangan adalah untuk mengelakkan berlakunya banyak kejadian penentangan terhadap raja. Dalam Sulalatus Salatin. Oleh itu. sosial. politik. Maharaja Dewa Sura telah ditangkap oleh Seri Bija Diraja dan dibawa ke Melaka manakala anak Maharaja Dewa Sura. bahasa kebangsaan. Puteri Wanang Seri telah dikahwini oleh Sultan Mansor Syah. Sebahagian Sulalatus Salatin. baginda telah berhasrat untuk meluaskan tanah jajahannya. bangsa. Dalam peperangan ini Pahang telah berjaya dikalahkan oleh Melaka. gagah serta terkenal. Ini menyebabkan Kampar telah diserang oleh Melaka. raja diberikan gambaran-gambaran hebat termasuklah diwarnai dengan unsurunsur dongeng dan mitos. Nasionalisme ialah gerakan kesedaran yang menumpukan perhatian bagi menentukan nasib sendiri. Kehebatan Raja Iskandar Zulkarnain dilukis melalui kegagahan dan keberanian baginda menakluk negeri Kida Hindi lalu baginda mengislamkan pemerintah dan rakyat di negeri tersebut melalui perkahwinan baginda dengan Puteri Syahrul Bariyah. bendera.

Beliau memperkenalkan isi kandungan bukunya dengan menulis: …maka adalah aku karangkan akan kitab ini darihal hikayat diriku. Maka adalah kurencanakan dalamnya dari zaman moyangku sampailah kepada masa aku dipersembahkan oleh ibuku dalam negeri Melaka… sehingga barang yang kulihat dan yang kudengar daripada segala hal ehwal zaman-zaman yang tersebut itu. maka kunamai akan dia Hikayat Abdullah. adalah kesebutkan dalam hikayatku ini. Gambar Munsyi Abdullah Walaupun sebahagian besar cerita di dalam Hikayat Abdullah bukan berkenaan dengan diri Abdullah Munsyi sendiri.baik dalam negeri Singapura. beliau hadir di dalamnya. peristiwa-peristiwa yang dikisahkan oleh Abdullah berlaku di sekitar Bandar Melaka.Penghayatan Karya Agung Melayu 145 berkaitan dengan perhubungan dan pengalaman Munsyi Abdullah sendiri dengan orang-orang Inggeris. iaitu tempat kelahiran beliau yang ketika itu berada di bawah pemerintahan Inggeris. (Hikayat Abdullah 1:4: Bab 2) Pada bahagian awal. namun pada keseluruhan kandungan buku tersebut. iaitu para pegawai Inggeris yang bekerja di dalam kerajaan atau di luar kerajaan. iaitu sehingga kepada tarikh penghabisan kitab. penceritaan ini juga berhubungan tentang penduduk tempatan dengan pemerintah. Kemudian cerita berkisar pula kepada peristiwa-peristiwa yang . Selain itu.

kita telah dapat memahami konsep nilai dan ilmu. strata sosial masyarakat juga memberi gambaran yang jelas tentang wujudnya tata tingkat sosial dalam masyarakat Melayu tradisi.Penghayatan Karya Agung Melayu 146 berlaku di Singapura yang ketika itu baru sahaja diperintah oleh Inggeris. iaitu golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah. keadilan bersistem serta teratur. Ianya dijadikan sebagai suatu aturan dan cara hidup dan mencerminkan segala perbuatan yang adakalanya dilakukan setiap hari ataupun musim sama ada berpandukan bulan atau tahun. Dalam Hikayat Abdullah ini juga. Sesuatu karya agung itu wajar dianggap sebagai warisan bangsa dalam erti kata bahawa ia mewakili minda dan pengalaman bersama (kolektif) bangsa itu sepanjang zaman sebagaimana yang dipancarkan dalam sistem kepercayaan. dapat juga disaksikan dalam karya agung tentang kewujudan pengaruh luar. Pada masa yang sama. ilmu jampi. Secara ringkasnya. dan golongan rakyat yang tidak merdeka (hamba). dan ilmu pengasih. berkenaan sikap orang Melayu. Strata ini diwakili oleh golongan raja atau sultan. secara umumnya kita dapat lihat adanya dua golongan utama. Adat juga sinonim dengan perkataan budaya. Adat pula merupakan amalan yang telah diamalkan sejak zaman dahulu. hanya empat jenis ilmu yang dapat dibicarakan. Walaupun ianya berbeza daripada aspek bunyinya. Zaman berkenaan merangkumi rangkaian tempoh kira-kira tahun 1796 hingga 1843. iaitu ilmu firasat. golongan bangsawan. Namun. tetapi dari segi maksud ia adalah konsep yang saling bergantung antara satu sama lain. kita juga semakin faham jenis-jenis ilmu dalam masyarakat Melayu seperti yang tergambar dalam karya agung. Abdullah sering menurunkan pemikiran dan falsafah beliau terhadap beberapa isi. falsafah hidup. RUMUSAN Hasil daripada perbincangan. . ilmu. Misalnya berkenaan dengan bahasa Melayu. Dalam perbincangan ini. iaitu penguruh Islam dan Barat yang mewarnai sesuatu karya itu. kedua-dua pengaruh ini dapat dibincangkan dalam dua konteks. iaitu pengaruh bahasa asing dan pengaruh gaya hidup masyarakat tersebut. seni. dan pekerti budaya dan sosial yang membentuk citra atau identiti ketamadunan bangsa itu. adat. kepandaian dan teknologi orang Eropah. bahasa. Di samping itu. Karya agung ialah karya yang berjaya meninggalkan kesan seni. golongan rakyat yang merdeka (bebas). dan berkenaan sistem pemerintahan Inggeris yang berteraskan undang-undang bertulis. ilmu pendukunan. Namun. budaya dan pemikiran yang luar biasa dalam tamadun atau tradisi sesuatu bangsa.

Hikayat Inderaputera. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Abdul Halim et al (1999). Samad Ahmad (1979). Mana Sikana (1996). Kuala Lumpur : Yayasan Karyawan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Prinsip dan Amalan dalam Perubatan Melayu. Kassim Ahmad (peny. Bustan al-Salatin.Penghayatan Karya Agung Melayu 147 BAHAN RUJUKAN A. Harun Mat Piah (2006).) (1981). Sulalatus Salatin: Sejarah Melayu. Jampi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ahmad Zuhairi. Tun Seri Lanang (1997). Kuala Lumpur : Yayasan Karyawan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Rushdi Ramli (2003). Hikayat Hang Tuah. Haliza Mohd Riji (2000). Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan dan Dewan Bahasa dan Pustaka. Azimat. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Kisah Pelayaran Abdullah . Siti Hawa Haji Salleh (1992). Abdullah Munsyi (2004). Selangor: Intel Multimedia and Publication. Amalan Mistik dan Kebatinan Serta Pengaruhnya Terhadap Alam Melayu. Kamus Dewan Edisi Keempat (2010). Falsafah dan Seni Kreatif Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sulalat al-Salatin ya’ni pertuturan segala raja-raja (Sejarah Melayu). Kuala Lumpur: Perpustakaan Negara Malaysia. Hikayat Abdullah. Kuala Lumpur : Yayasan Karyawan dan Dewan Bahasa dan Pustaka. Hassan Ahmad (2007). Kuala Lumpur: Tamadun Research Trust Sdn. Sihir & Berubat Menurut Islam. . Kitab Tib: Ilmu Perubatan Melayu. Bhd. Kassim Ahmad (1997). Bhd.

pengaruh Islam 10. pengaruh Barat 1. . 4. dan ilmu pengasih seperti yang terdapat dalam karya agung. strata sosial masyarakat 8. nilai 2. Berikan takrif ilmu. ilmu pengasih 7. ilmu jampi 6. ilmu jampi. adat dan istiadat 9. ilmu 3. ilmu pendukunan. ilmu pendukunan 5. Jelaskan kedudukan strata sosial masyarakat Melayu tradisi. Berikan satu contoh ilmu firasat. Bincangkan dua contoh pengaruh bahasa asing dan pengaruh gaya hidup masyarakat Melayu seperti yang digambarkan dalam karya agung. ilmu firasat 4. Apakah yang anda faham tentang konsep nilai? 2. 5.Penghayatan Karya Agung Melayu 148 KATA KUNCI 1. 3.

dan logik dengan sesebuah karya klasik. sosial. Hikayat Amir Hamzah dan Hukum Kanun Melaka. politik. Apabila seseorang berfikir demikian dalam menghadapi masalah dalam hubungannya dengan mencari kebenaran. ekonomi. Daripada pendapat tersebut. Tegasnya ‘berfalsafah’ ialah mencari kebenaran dari kebenaran untuk kebenaran. Menghubungkaitkan bidang falsafah: etika. politik. dan logik berdasarkan analisis. sistematik dan sejagat. Teks yang akan dibicarakan ialah karya agung Misa Melayu. kosmologi. Secara umumnya. sejarah. iaitu Misa Melayu. Penuturan dan huraian yang tersusun oleh pemikirannya itu adalah falsafah. 2. 3. Perbicaraan akan dimulakan dengan memberikan definisi falsafah dan bidang-bidangnya. Hikayat Amir Hamzah dan Hukum Kanun Melaka. metafizika. dan juga masalahnya iaitu persoalan falsafah.Penghayatan Karya Agung Melayu 149 UNIT 8 FALSAFAH DALAM KARYA AGUNG KLASIK HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. nukilan dan komposisi yang terkandung dalam sesebuah karya itu. sosial. Menyenaraikan aspek falsafah yang terdapat pada karya-karya agung zaman sastera klasik. metafizika. Dengan itu falsafah ialah membincangkan sesuatu . 4. rumusan dapat dibuat bahawa falsafah seharusnya ditandai dengan caranya iaitu berfalsafah. FALSAFAH DAN BIDANGNYA Falsafah bermaksud cinta kepada ilmu dan kebenaran. adalah orang itu telah memasuki falsafah. tentang segala sesuatu yang dimasalahkan dengan berfikir secara radikal. kosmologi. ekonomi. Mekanisme falsafah secara mudahnya dapat dimaksudkan sebagai memikirkan sesuatu dengan sangat mendalam. Membandingkan falsafah antara teks yang dibicarakan. sejarah. falsafah mempunyai ciri-ciri seperti pemikiran yang tertinggi dan bertujuan untuk mendapatkan kebenaran. Di antara bidang falsafah yang diberi penekanan ialah etika. Memberikan definisi falsafah dan bidang-bidangnya. anda dapat : 1. PENDAHULUAN Dalam bab ini akan dibincangkan aspek falsafah yang mengkhusus kepada karya-karya agung sastera zaman klasik.

Oleh kerana raja Chulan. Ekonomi ialah sistem pendapatan dan pengurusan harta benda. metafizika. Di antara bidang falsafah yang diberi penekanan ialah etika. ianya mampu meletakkan dirinya sebagai sejarah yang kukuh. Kosmologi ialah yang membincangkan situasi persekitaran dan alam sarwajagat. pengarangnya. Misa Melayu memiliki unsur falsafah. Dapatlah disimpulkan bahawa falsafah ialah suatu kesenian berfikir. kosmologi. Etika ialah pemikiran tentang moral. taakulan dan sebab musabab. Bukan itu sahaja.Penghayatan Karya Agung Melayu 150 secara rinci untuk mendapat jawapan yang benar dan real terhadap sesuatu perkara. seperti tamadun dan keruntuhan. saintifik. Hikayat Raja-Raja Pasai dan Hikayat Merong Mahawangsa. Politik ialah aplikasi dan tujuan sistem pemerintahan sesebuah negara. yang waras. yang diperolehi melalui penyelidikan dan analisis terhadap peristiwa masa lalu. bernas dan mendalam.falsafah kesejarahan didasarkan pada pengetahuan tentang perubahan bertahap yang membawa masyarakat dari satu tahap ke tahap yang lain. Ketiga. Pengkisahan itu adalah hasil kajian.pengetahuan tentang hukum-hukum yang tampak menguasai kehidupan masa lampau. maka ketulenan kebenaran sejarahnya adalah teruji dan dapat dipertahankan. dan logik. Sejarah pula. sejarah. 1996). Karya sastera yang dihasilkan yang membicarakan sesuatu subjek. Lantas. persoalan yang berkaitan dengan makna masa silam. politik. Teks Misa Melayu adalah kisah benar dan rasional serta menunjukkan tahap-tahap pemikiran dan cara hidup di zaman feudal. maka di situlah tersimpannya mutiara falsafahnya (Mana Sikana. rasional dan menggambarkan sejarah dan sosial kerajaan Perak waktu itu. Pengkisahan dalam Misa Melayu adalah kisah manusia dalam golongan istana dan interaksinya dengan rakyat tempatan dan orang luar. kosmologi tentang kejadian. Sosial adalah gambaran kehidupan realiti manusia yang kontekstual. peristiwa dan keadaan kemanusiaan pada masa lampau dalam kaitannya dengan keadaan masa kini. Menurut hujah Collingwood. Raja Chulan mengarang Misa Melayu tanpa menggunakan sebarang rujukan. falsafah metafizika memikirkan tentang kewujudan dan keberadaan. Unsur tersebut menurutnya menepati tiga ciri falsafah: Pertama. penglihatan dan penilaian Raja Chulan. Kedua. pendidikan dan pengajaran. ekonomi. sosial. kerana daripadanya kita .Logik ialah pemikiran yang rasional. biasanya akan membicarakan sesuatu itu secara artistik dan estetik. hidup pada zaman itu. Misa Melayu juga tidak meneruskan sifat karya sastera sejarah yang memasukkan unsur mitos dan dongeng seperti yang terdapat dalam Sejarah Melayu. Misa Melayu Misa Melayu adalah sumber penting datam penulisan sejarah negeri Perak pada abad ke-18.

struktur ini bukanlah suatu prosedur yang ketat dan mesti dipatuhi. Raja Muhammad (saudara dua pupu sultan) dikurniakan gelaran Raja Di Baruh. Golongan anak raja dan pembesar negeri ini memiliki ciri dan perlambangan yang hampir sama dengan golongan ‘priyayi’ di Indonesia. Misa Melayu membuktikan tidak semua waris takhta itu perlu menaiki takhta mengikut giliran atau tangga waris takhta itu. Contohnya. Raja Chulan kekal sebagai Raja Kecil Besar. baiklah anak kita Raja Mudahlah akan ganti kita. Raja hendaklah mendapatkan nasihat pembesar negari demi kepentingan rakyat.. ekonomi.. Raja tidak memerintah secara muttak. adindanya Raja Kimas yang bergelar Raja Kecil Muda sebagai Raja Muda. Raja Di Hilir disandang oleh Raja Inu yang juga adinda sultan. Raja Ibrahim putera raja Kimas (Raja Kecil Muda). dan sosial masyarakat feudal pada abad ke-18 di Perak. dan hendaklah muafakat sama-sama kepada barang bicara dengan sekalian orang besar-besar hulubalang dan pada anak raja-raja dan yang memegang agama kita. dalam wasiatnya Sultan Muzaffar Syah (1752). hampir secara keseluruhannya bersetuju memperakukan bahawa Perak mempunyai sistem pewarisan takhta dan penggantian raja dalam satu strukutur yang tersusun. adinda Suftan yang bergelar Raja Kecil Tengah diangkat menjadi Raja Bendahara. Sebagai kelompok sosial. Hal ini dapat dilihat menerusi nukilan daripada teks. ... Maka hendaklah bicara orang-orang besar dan segaia hulubalang pegawai pada memerintahkan takhta kerajaan anakanda selenggarakan hukuman negeri ini dan membela segala rakyat di dalam negeri Perak. Sususan ini ialah: 1) Raja Muda 2) Raja Bendahara 3) Raja Di Hilir 4) Raja Di Baruh 5) Raja Kecil Besar 6) Raja Kecil Tengah 7) Raja Kecil Muda 8) Raja Kecil Bongsu Pada amalannya..”yang beta harap sekarang. Raja Alauddin.Penghayatan Karya Agung Melayu 151 dapat menggambarkan tentang sistem dan struktur politik... Struktur falsafah politik di Perak memperlihatkan keunikannya. pada tahun 1773 Raja Kecil Bongsu (Raja Ahmaddin) dilantik menjadi Sultan Muda. Dalam Misa Melayu disebut bagaimana Sultan Iskandar Zulkarnain menyusun jentera pemerintahan negeri dengan melantik kerabat diraja yang akrab dengannya dan menyandang gelaran serta jawatan kerajaan.” Dalam teks tentang sejarah Perak ini.

Peristiwa yang bagi rakyat biasa ini hanya memerlukan waktu yang amat singkat. Misa Melayu juga dapat merakamkan beberapa sistem sosial dan adat istiadat dan tradisi yang menjadi asas protokol negeri Perak seperti: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Adat meminang dan berkahwin... nafiri. . di hari esoknya. Anak rajaraja pula berhibur dengan berbagai-bagai cara berjogar dan membaca hikayat Jawa ataupun menyabung ayam.Penghayatan Karya Agung Melayu 152 pembesar negeri memiliki ciri yang berbeza dengan kelompok yang lain. Hal ini jelas menunjukkan masih betapa kuatnya pengaruh Hindu pada waktu itu kerana hanya agama Hindu yang percaya dan menyembah tuhan yang berwajah monyet. Segala biduanda pun menyanyi dan rakyat pula bermain segala kepandaian masing-masing. serunai. Istiadat melenggang perut. bentuk kediaman. inai pun diarak masuk ke dalam istana.”. Orang besar-besar diberikan jawatan tertentu dan arahan keluar ke serata pelesok negeri untuk berlengkap. bagi istiadat diraja. Setelah itu. dipasang semboyan sembilan kali diikuti dengan paluan bunyi gendang. Istiadat kemangkatan dan berkabung serta menurunkn tambak serta batu nisan. anak raja itu diarak sebanyak tujuh kali keliling kota di atas gajah kenaikannya lengkap dengan alat pawainya dan payung yang keemasan dan tunggul panji-panji dan alam barnaga. pakaian dan gelar berserta namanya dengan sepintas lalu dapat dikenalpasti kepriyayian seseorang itu. daripada bentuk rumah. ianya mengambil masa yang panjang. tidak kurang dari tujuh malam. Tatkala siang hari sebelum malam berinai. Apabila tiba masanya semua rakyat berhimpun di Berahman lndera. Lantas bertambah riuhlah suasana dan semakin banyaklah persembahan permainan dengan tambahan tari dan pendekarnya. Kemudian baru upacara bertindik dijalankan. Pertamanya sultan memberikan perintah kepada orang-orang besarnya. Kemudian. Istiadat perarakan raja berangkat. Ciri itu meliputi “adat sopan-santun dan bahasa. gong. Lantas. anak raja dimandikan dengan air yang diarak juga. (viii) Istiadat membayar kaul (membayar niat). Pada malam permulaan berjaga-jaga. Beberapa ekor kerbau disembelih bagi menjamu mereka yang hadir. terutama pakaian rasminya-gelar pada nama dan sebagainya. harbab dan bangsi biola. Istiadat pertabalan dan perlantikan. pakaian. Adat bertindik dan berinai. Untuk melihat kebesaran satu-satu istiadat dijalankan umpamanya kerja melakukan menindik ke atas Taja Budak Rasul. Inai itu dibubuh di atas kepala seekor kera Hanuman yang diletakkan di atas perarakan lalu diarak. Istiadat menjunjung duli.

Ini dapat dilihat menerusi pantun yang berikut: Timah dibawa duli baginda.Penghayatan Karya Agung Melayu 153 Sistem politik dan ekonomi yang ditunjukkan dalam teks ini adalah hasil daripada struktur dan sisitem sosialnya. Dalam upacara rasmi dan adat-istiadat raja. Adapun akan Sultan Iskandar itu. rakyat kerap menyumbangkan ‘persembahan’ kepada raja melalui pembesarnya dalam berbagai-bagai bentuk seperti binatang ternakan. timah dan rial tunai (wang ringgit). Semua kapal dagangan dari luar negeri Perak perlu mendapatkan . Pada mulanya. Hal ini dapat dilihat menerusi nukilan daripada teks: “. Pembesar pula mempunyai pengikutnya yang terdiri daripada golongan rakyat. terlalu banyak baginda menaruh gajah. Rakyat biasanya dikerah tenaga dan harta benda untuk pembesar dan sultannya. rakyat biasa yang mahukan kehidupan yang senang.. Maka itulah baginda menitahkan Tambi Kecil pergi akan mengambil barang siapa mahu membawa kapalnya masuk berniaga ke dalam Perak ini. Sultan Iskandar telah menjual bijih timah kepada Belanda di Tanjung Putus. Di kawasan lain pembesar negeri pula yang berkuasa. Maka. kerana baginda mahu berjual gajah. lantas sesuatu yang buruk akan berlaku sekiranya mereka engkar terhadap raja.. kemudiannya mereka memohon kepada Sultan untuk mendirikan kota dan bangunan di Pangkalan Halban dekat Kuala Perak. Diurap rial kepada Holanda. Ikatan antara pembesar dan sultan adalah berasaskan kesetiaan. Misa Melayu juga membuktikan kehadiran sistem ekonomi feudal yang menetapkan raja dan pembesar memonoplikan kegiatan tersebut. Misa Melayu menyebut tentang urusan perdagangan dengan Belanda pada abad ke-18 dan falsafahnya yang ada di belakangnya. Mungkin peradaban sebegini terhadap raja adalah hasil daripada pengaruh Hindu yang kuat. Raja adalah simbol perpaduan dan menguasai kawasan istana dan sekitarnya atau ‘negara kota’. pusat pengumpulan bijih timah orang Belanda di Perak ialah Tanjung Putus. mereka haruslah pandai mengampu orangorang besar serta Raja mereka. Berapa ratus baharanya ada. kerana mereka percaya bahawa raja itu sebagai wakil Tuhan. Mereka juga percaya akan ‘daulat’ yang ada pada raja. Supaya suka di dalam dada. walaupun negeri Perak telah berubah menjadi negeri Islam. baginda menitahkan Tambi Kecil pergi ke benua Keling (India). manakala rakyat sekadar pekerja dan menjalankan suruhan pembesar semata-mata.” Semasa dalam keberangkatan menjelajah negeri Perak atau bermain ke laut.

sistem protokol kerajaan. Keistimewaan tokoh dari segi kepahlawanan dicampuradukkan dengan unsur-unsur mitos. panglima dan hulubalang negeri. karallah. Bahasa yang digunakan juga amat mendalam serta diselitkan juga bahasa-bahasa asing. Kisah yang diceritakan penuh keistimewaan dan luar biasa. Walaupun syair itu mengisahkan ‘Sultan Iskandar bermain -main ke laut’. Sekali lagi hal ini dapat dipetik daripada teks: “Adapun pada masa itu Holanda dan orang Cina dan orang Keling pun semuanya datang persembahkan segala permainannya berbagaibagai rupanya dan lakunya. Dikenali juga sebagai sastera pahlawan. cerita rakyat . nama-nama kapal diraja. pedagang luar yang ramai ialah dari India. lagenda. Karya sastera ini. Lantas. Hikayat Amir Hamzah Salah sebuah genre sastera yang sangat digemari ramai di zaman sastera Islam ialah sastera epik. dan nama tempat yang dilawati. Lantas. kerana ianya penuh dengan peristiwa-peristiwa yang bertaku. Namun. sultan dan pembesar negeri adalah orang-orang yang memonopolikan eksport dan import.Penghayatan Karya Agung Melayu 154 kebenaran sultan dalam urus niaga dagangan kapal itu. lazuardi dan sebagainya.” Sudah menjadi satu aliran. pengarang sastera sejarah mengusahakan pengkisahan peristiwa yang disaksikannya dan terlibat secara langsung di dalamnya pelbagai jenis penulisan seperti syair dan pantun. Dalam sistem ekonomi feudal. Bijih timah dan gajah menjadi sumber ekonomi negeri. Tokoh wira merupakan tokoh pahlawan yang istimewa dan menjadi kebanggaan bagi sesuatu bangsa itu. dengan kemakmuran yang ada di dalam negeri Perak. seperti. Pada keseluruhannya Misa Melayu memberi tumpuan kepada Suftan Iskandar Zulkarnain yang disanjung tinggi dan dipuji sebagai raja yang luar biasa kepahlawanannya. manakala pedagang dari Kepulauan Melayu pula ialah dari kawasan Sumatera dan Makasar. Pedagang dari luar itu turut serta dalam majiis rasmi dan perayaan kerajaan. terdapat kedai-kedai Cina. Kesemuanya itu menyimpan mutiara faslafah dan pengajaran kepada sesiapa yang membaca Misa Melayu. Misa Melayu sendiri memuatkan 451 rangkap syair. daripada syair itu dapat dipastikan senarai gelaran dan sifat serta fungsi pembesar. kehalusan seni pertukangan kapal. menyebabkan ramai ‘orang dagang’ berniaga di negeri itu. mengisahkan seorang tokoh wira yang menjadi kebanggaan sesuatu bangsa. Selain Belanda. tetapi terdapat banyak fakta dan maklumat tentang sistem politik Melayu tradisi Perak yang dipaparkan dalam abad ke-18. serta kaya dengan adat-istiadat diraja. teks ini amat berguna dalam mencari bahan sejarah tentang negeri Perak. Di Pulau Indera Sakti pula.

Semasa penceritaan itulah diselitkan pengajaran. jelas sekali perjuangannya bagi mempertahankan maruah bangsa dan agama.. Bersedia melakukan pengorbanan. unsur-unsur kepahlawanan yang dimiliki. setia dan bersemangat waja. sifatsifat-kepahlawanan yang memiliki sifat gagah. tetapi apabila takhta . sifat negarawan. pahlawan atau wira. di samping memperkenalkan identiti bangsa dan negara kepada generasi akan datang.Penghayatan Karya Agung Melayu 155 dan sejarah. manusia memerlukan seseorang yang boleh dijadikan tokoh. menjadi atau bersifat diplomatik dan akhirnya menjalani hidup sebagai seorang yang mistik. Pada suatu zaman dan waktu. Latar tempatnya meliputi ruang yang amat luas. bawah laut dan latar masa amat panjang meliputi beberapa generasi. Maka cerita epik selain bertujuan mengagungkan seseorang tokoh. negara dan agama. Seandai sastera kitab membawa falsafah moral dan pengajaran untuk pengembangan dakwah Islami. Bersandar watak pada individu. Dengan bantuan yang segera tiba daripada putera-putera Amir Hamzah dengan mudah tenteranya dapat mengalahkan tentera Kisra. Walaupun Kisra seorang raja yang besar. kerana ia akan memberi kekuatan dan inspirasi. Dalam Hikayat Amir Hamzah antaranya yang temui ialah nilai tolong-menolong dan bersatu padu bagi menghadapi suasana yang genting kerana ancaman musuh. yang maskudnya bahawa manusia itu suka mendengar cerita. Penceritaan berpusat pada tokoh. Ia adalah suatu bentuk naratif atau penceritaan bagi menunjukkan pencapaian kemuncak dan kecemerlangan sesuatu bangsa itu. Biasanya ia semacam berbentuk roman atau hikayat. masa kecil wira. berani. iaitu mengagungkan pahlawan Islam yang terbilang. Di sinilah falsafah kerajaan dan politik Islam disebarkan. Epik ini dihasilkan sama ada bentuk prosa atau puisi. Penceritaan menggunakan poetice justice. maka cerita epik sebenarnya juga membawa fungsi yang sama tetapi metode yang berbeza. Selain daripada itu bertujuan untuk menanamkan semangat cintakan bangsa. Tokoh pahlawan bersifat ‘superhuman’ penuh kehebatan dalam peperangan dan pertempuran dengan musuh-musuh.. terutamanya epik Islam memperlihatkan ketinggian dan kemuliaan sifat orang-orang Islam yang berperang bermati-matian untuk menuntut keadilan dan menghapuskan kekejaman. Peranan watak wira dalam cerita melibatkan. Gambarannya bersifat objektif. Dalam sastera epik Islam sesungguhnya sangat kaya dengan segala nilai-nilai murni dan falsafah pendidikan. Di dalam al-Quran sangat banyak diceritakan pelbagai cerita. Penceritaan mengenai tokoh wira mempunyai kedudukan yang tinggi dalam sejarah bangsa. epik menjadi lambang keagungan kerajaan pemerintahan Islam. Menceritakan kegagahan dan kekuatan serta kehandalan dalam mempertahankan kebenaran. latar dewa kayangan. Epik juga. Falsafah yang mulia ini diperlihatkan pada perwatakan Amir Hamzah sebagai seorang wira yang suka menolong orang lain seperti pertolongan yang diberinya kepada Makhluf dan bangsa Ajam. ertinya ia panjang.

Amir Hamzah digambarkan sebagai pengembang agama Nabi Allah Ibrahim. Sifat ini dipraktikkan oleh Nabi Muhammad s. Amir Hamzah tampil menjadi pengikut Nabi Muhammad s. watak-watak wira dalam hikayatnya juga berperanan sebagai pengembang agama Islam. Seterusnya perwatakan wira Islam ialah mereka merupakan orang yang bijaksana dalam memimpin tentera dan rakyatnya. iaitu Raja Kisra setelah Amir Hamzah berjaya mengalahkan tentera Kisra dan menawan Bandar Kurasan. dan memainkan peranan untuk menyebarkan agama Islam. sendiri yang sedia mengampunkan musuh-musuh ketatnya yang pernah menentangnya. Misalnya Amir Hamzah mengampunkan Raja Nu’man yang pernah murtad dengan agama Islam kerana mengikut agama yang menyembah matahari. Dalam Hikayat Amir Hamzah. Sifat ini juga menjadi ikutan kepada watak-watak wira dalam hikayat pahlawan Islam.a. Wira-wira dalam hikayat berunsur Islam terdiri daripada tokoh-tokoh yang terkemuka seperti panglima perang dan raja-raja Islam. Amir Hamzah tidak dapat menghormati dan memberi maaf kepada menteri Bakhtik yang jahat kerana sikap menteri itu yang terus-menerus mengatur pelbagai tipu muslihat untuk membunuhnya.w. maka Amir Hamzah tampil untuk membantunya. Hikayat Amir Hamzah menggambarkan wira-wiranya mengamalkan sifat tersebut.w. tetapi mereka digambarkan sebagai watak yang tidak memiliki sifat yang angkuh. yang memang dianjurkan oleh agama Islam. Watak Amir Hamzah digambarkan sebagai memiliki etika yang sebegitu. Sifat yang mulia ini diperlihatkan apabila dia bersedia mengampunkan musuhnya. Amir Hamzah dikatakan mengamalkan sikap suka menghormati ahli keluarga seperti isteri dan anak-anaknya. Misalnya Amir Hamzah menghormati Kisra walaupun Kisra pernah menjadi musuhnya. Seorang wira Islam bukan sahaja bersedia untuk memberi ampun kepada musuh-musuh mereka yang tewas. Meskipun demikian.a. seorang menteri Kisra yang bijaksana dan banyak menolong bangsa Arab. Walaupun wira itu mempunyai kedudukan dan kuasa yang tertinggi. dilahirkan. Sebagai sastera bercorak Islam.Penghayatan Karya Agung Melayu 156 kerajaannya dalam keadaan bahaya akibat tindakan Khatin al-Khaibary. Nilai etika yang pengampun merupakan satu sifat yang terpuji. Sifat-sifat ini telah digambarkan pada watak Amir Hamzah juga.w.a. Amir Hamzah digambarkan sebagai seorang yang bersedia memberi keampunan di atas kesalahan orang yang ingin bernaung di bawah pemerintahannya. Kemudian setelah Nabi Muhammad s. Demikian juga Amir Hamzah menghormati Buzurjumhur. mereka juga suka melakukan kebajikan kepada rakyat dengan bersifat pemurah dan selalu menghulurkan segala bantuan kepada mereka yang memerlukannya. Mereka sangat menghormati orang lain termasuk orang-orang yang pernah menjadi musuhnya dan tewas dalam medan peperangan. hikayat ini juga mengisahkan tentang perjuangan dan peperangan Sabil yang dijalankan oleh Amir . Sebagaimana hikayat-hikayat tentang pahlawan Islam yang lalu. Dalam kehidupan sehari-hari.

terutamanya dalam hal-hal yang bersangkutan dengan peperangan. Hikayat Amir Hamzah memperlihatkan bahawa watak utamanya mengunakan media peperangan sebagai satu cara untuk menyebarkan agama Islam. dengan tujuan untuk menonjolkan sanjungan masyarakat terhadap tokoh berkenaan. disejajarkan dengan Umar ibn Khattab mengenai kepahlawanannya dan keberaniannya. Apabila Islam masuk ke Alam Melayu. Dalam sejarah Islam. maka cerita-cerita pahlawan ini dibawa bersama. Hikayat Amir Hamzah telah digolongkan ke dalam sastera epik. sebagai salah satu pengembangan dakwah Islam. Di sinilah letaknya falsafah etika dan insaniyyah seorang wira. anak kepada Abdul Mutalib. Tokoh-tokoh itu diceritakan untuk menggantikan tokoh-tokoh seperti Seri Rama yang muncul dalam zaman Hindu. Dia pernah dikirim oleh Muhammad dengan tentera sebanyak 30 orang ke daerah Ish di tepi laut Mekah. Kemasukan cerita-cerita bercorak kepahlawanan Islam ke alam Melayu. iaitu untuk meninggikan semangat juang hulubalang-hulubalang Melaka ketika menentang Portugis seperti yang diceritakan dalam Sejarah Melayu. tetapi juga sanjungan itu telah meresap sama ke dalam masyarakat Melayu sejak kedatangan Islam ke rantau ini lagi. Wira dalam konteks cerita-cerita epik ini biasanya terdiri daripada tokoh-tokoh legenda yang mempunyai peribadi mulia. Amir Hamzah adalah bapa saudara Nabi Muhammad yang bernama Sayidina Hamzah. Justeru kegagahan dan perjuangannya tokoh-tokoh ini terus hidup dalam bentuk dunia sastera. Dalam sejarah Islam ramai tokoh-tokoh pahlawannya. menghadapi tentera Abu Jahal yang membawa . yakni sastera yang mementingkan nilai-nilai kepahlawanan dan kewiraan unggul dengan watak utamanya mempunyai sifat keberanian. Tokoh tersebut selalunya dipandang sebagai sumber yang memancarkan cahaya yang dapat menerangi kegelapan masyarakat setempat. Hamzah sebaya dengan Nabi Muhammad dan menjadi saudara sesusuannya. yang secara umumnya telah berjaya menjadi sanjungan bukan sahaja di kalangan masyarakat Arab. sebenarnya mempunyai tujuannya yang tersendiri. Dia seorang panglima perang Islam. Apakah pendekatan begini dapat direstui oleh agama Islam adalah suatu cara yang amat diragui. sambil sifat diri tokoh itu dilebih-lebihkan menjadi super human. kegagahan dan kepintaran yang luar biasa. Amir Hamzah yang dianggap sebagai tokoh sastera epik daripada sumber Islam. Sebagaimana hikayat-hikayat pahlawan yang lain. hikayat ini hanya bertujuan untuk membangkitkan semangat keislaman dan menarik keghairahan para pembacanya di kalangan orang-orang Melayu yang menganut agama Islam. penuh dengan sifat kemanusiaan yang murni. Salah sebuah hikayat yang sangat kuat pengaruhnya ialah Hikayat Amir Hamzah maka falsafah teks tersebut mengandungi unsure sejarah.Penghayatan Karya Agung Melayu 157 Hamzah untuk menyebarkan agama Nabi Allah Ibrahim yang menjadi ikutan bagi agama Islam. khasnya Hikayat Amir Hamzah ini. Walau bagaimana pun.

Akhirnya neliau gugur sebagai syahid. Peperangan itu tidak jadi meletus. Peperangan yang telah benar-benar menunjukkan kegagah-beranian Hamzah adalah perang Badar dan Uhud. sebagaimana juga dengan Hang Tuah. peristiwa ini telah membuktikan keberanian Hamzah yang telah diuji. Gambaran Amir Hamzah sebagai wira telah diberikan sejak beliau masih kecil. rampasan kuasa. Nama Amir Hamzah ini diberikan oleh beliau. Amir Hamzah telah berjaya membunuh 70 orang penunggu berhala. Bendabenda ini telah dapat membantu Amir Hamzah menentang musuh. Namun demikian. baju Nabi Allah Adam.Penghayatan Karya Agung Melayu 158 tentera Mekah sebanyak 300 orang. Amir Hamzah telah dibantu oleh Nabi Khaidir yang telah memberinya tali sakti bagi membolehkan Amir Hamzah menghapuskan jin-jin. Pada peringkat awal dalam perang Uhud. . Kelahiran beliau telah diramalkan oleh pembesar Parsi bernama Khoja Buzurjumhur Hakim. Amir Hamzah telah dapat membantun sepohon kurma yang sedang lebat berbuah. Sebagaimana yang telah dibincangkan terlebih dahulu. Amir Hamzah telah mendapat bantuan daripada pelbagai pihak. Selain daripada mereka. setelah melawan musuh dengan gagah berani bagaikan singa dan bagaikan pedang Tuhan yang tajam. kemungkinan kekuatan seperti itu tetap berlaku atas kehendak Allah. tetapi dengan kemenangan awal itu menyebabkan sebahagian besar tentera Muhammad sibuk mengurus barang rampasan dan mereka menjadi lengah terhadap tentera bantuan musuh yang datang dengan mendadak. Nabi Khaidir juga telah memberi Amir Hamzah daun yang dapat mengubati mata Amir Hamzah dan tentera-tentera yang Islam yang telah dibutakan oleh jin-jin kafir. Dalam perjuangannya. Amir Hamzah berperang demi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. sifat kegagahan dan kepahlawan Amir Hamzah telah terselah sejak dari kecil lagi. Amir Hamzah sering terlibat dengan peperangan. Amir Hamzah juga telah dapat membunuh scorang pendekar yang gagah. Ketika berumur tujuh tahun. mendapat khazanah nabi-nabi yang terdiri daripada objek-objek sakti seperti Kuda Janggi Ishak. pedang perang Nabi Ishak. Selain daripada itu. Peperangan tercetus kerana berlakunya penganiayaan. tetapi kerana ketokohan beliau sebagai pahlawan agung Islam. Umar Umaiyah dan Khoja Buzurjumhur Hakim telah memberi Amir Hamzah sokongan dan bantuan. Amir Hamzah diceritakan pernah menuntut ilmu daripada Jibrail di Bukit Kaf. Kegagahan Amir Hamzah terserlah sejak beliau kecil. kaum muslimin menang. Dalam cerita Amir Hamzah Di Masa Kecil jelas telah digambarkan beberapa peristiwa aneh oleh pencerita terhadap kekuatan Amir Hamzah itu yang walaupun susah untuk diyakini. kerana ada pihak ketiga yang meleraikannya. hingga banyak musuh yang tewas olehnya. ketopong Nabi Hud serta ikat pinggang Nabi Ishak. Malaikat Jibrail juga telah membantu Amir Hamzah dengan menyamar menjadi sebagai seorang tua untuk menjadi guru kepada Amir Hamzah. pengkhianatan dan sebagainya. Dilengkapkan dengan segala ilmu dan kemahiran.

Amir Hamzah dengan berani membakar sebuah rumah berhala yang selama ini menjadi tempat orang-orang kafir membuat kemungkaran. Dan kerana kelahiran beliau adalah untuk menegak kemungkaran. di sinilah letaknya falsafah peperangan itu. Tugas menegakkan agama Islam diletakkan di atas bahu Amir Hamzah. juga Hisyam anak raja negeri Khaibar. Kekuatan Amir Hamzah juga amat menakjubkan apabila beliau berjaya mencabut pokok kurma dengan akar-akarnya sekali. Peperangan dilancarkan oleh Amir Hamzah bertujuan menegakkan kebenaran dan keadilan dan juga menghapuskan penyelewangan dan kerosakan. Antara peperangan yang dihadapi oleh Amir Hamzah ialah peperangan semasa mengalahkan Mukbal ulab dari Yaman. Sebagai sebuah hikayat yang bercorak Islam. Faktor-faktor lain yang meletuskan peperangan itu ialah seperti penganiayaan. pengarang secara jelas menggambarkan bahawa agama Islam adalah agama yang benar dan perjuangan membela agama Islam sentiasa mendapat pertolongan Allah sehingga setiap peperangan yang dilancarkan sentiasa memperoleh kemenangan. iaitu pihak yang ingin menegakkan kesucian agama Islam dan pihak yang ingin menentang ajaran agama itu. pengkhianatan dan sebagainya. Hukum Kanun Melaka Sastera Undang-undang ialah sebuah genre yang dinamakan untuk segolongan hasil karya yang membicarakan peraturan sesebuah kumpulan masyarakat atau negara. Hikayat Amir Hamzah membawakan falsafah tentang makna peperangan. Ini jelas seperti yang dinyatakan oleh Umar Umaiyah kepada Khoja Abdul Mutalib sebagai alasan supaya Amir Hamzah tidak dikenakan tindakan. Nampaknya dalam peperangan ini bukan sahaja menghadapi musuh yang terdiri daripada manusia tetapi juga memerangi jin-jin kafir. Pada dasarnya karya-karya ini untuk menunjukkan adanya kuasa di pihak pemerintah untuk diikuti oleh rakyat atau orang bawahananya bagi melahirkan sebuah masyarakat yang adil dan sempurna. Sastera undang-undang sesuai dengan namanya berisikan undang-undang sebagai landasan dan garisan untuk pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Peperangan pada asasnya berlaku antara dua pihak.Penghayatan Karya Agung Melayu 159 Antara keistimewaan yang ditunjukkan itu termasuklah kemampuan beliau mengalahkan seorang ahli gusti yang tiada tandingannya ketika itu. . Peperangan menjadi pusat pengembangan plot ceritanya. Peperangan yang berlaku digambarkan sebagai suatu perjuangan untuk menegakkan agama Islam dan membanteraskan agama-agama yang menyeleweng daripada ajaran sebenarnya. rampasan kuasa. Baliau juga mengalahkan beberapa orang pahlawan kafir yang cuba menyerang Mekah. Di dalamnya terdapat aturan-aturan tertentu yang mesti dipatuhi. sekiranya ia dilanggar pelakunya akan menghadapi hukuman yang telah ditentukan. yang ternyata mempunyai sifat takbur yang amat tidak disenangi oleh Amir Hamzah.

jurubatu. rujukan dan juga ikon kepada sastera undang-undang yang muncul selepasnya. Perlu juga ditegaskan di sini. Hukum Kanun Melaka (abad 15/16M) misalnya masih memperlihatkan bauran antara unsur-unsur keperibumian dengan hukum Islam. Kita menemui Undang-undang Laut Melaka dihasilkan dalam usaha menjelaskan kewajipan nakhoda. jurumudi. Undangundang 99 Perak. Hukum kanun Pahang. pembesar dan pihak pengurus yang lainnya. ertinya ia pelopor kepada teks-teks yang lainnya. dan lain-lainnya. undang-undang laut Melaka . isi kepada teks sastera undang-undang itu ada yang bersifat am. Segala perihal kesalahan dan hukuman dalam aspek jenayah. Yang am ialah yang berhubung dengan keterangan tentang kuasa pemerintahan dan pentadbiran serta pemberian tugas kepada raja. Selaras dengan proses Islamisasi yang beransur-ansur. ada juga yang bersifat khusus. Memaparkan sejarah undang-undang di Melaka yang menjadi amalan masyarakat Melayu pada zaman pemerintahan Sultan Muhammad Shah. Yang khusus ialah peraturan tentang sesuatu subjek atau perkara seperti pelayaran yang menjadi aktiviti dominan zaman silam. Sementara untuk Adat Perpatih ialah Undangundang Sungai Ujung dan Undang-undang Adat dari Rembau. Undang-undang Johor.Penekanan dari segi udang-udang perkahwinan. Dalam masa penggubalan undang-undang ini terdapat pelbagai unsur telah masuk menyerap ke dalamanya antaranya ialah pengaruh Hindu dan Islam.Penghayatan Karya Agung Melayu 160 Bagaimana pun terlihat adanya unsur memihak kepada golongan atasan atau bangsawan serta menindas golongan rakyat. Mentaati undang-undang ini sewaktu dalam pelayaran akan menjayakan sesuatu misi pelayaran dan terhindar daripada mala petaka pelayaran di lautan terbuka yang ganas . jual beli dan prosuder juga dimuatkan bagi memperlihatkan Hukum Kanun Melaka adalah undang-undang Islam. ia dapat dibahagikan kepada dua corak undang-undang yang dianuti. Tetapi keadaan itu terus-menerus berevolusi menuju pengislaman yang lebih sempurna. Keduaduanya mempunyai perbezaan dalam mengaplikasikannya bagi melahirkan masyarakat yang berperaturan. Bagaimana pun dikatakan Islam telah memberikan sumbangan besar dalam pembinaan genre sastera undang-undang yang berupa hukum kanun dan undang-undang tubuh negeinegeri Melayu. Adat Temenggung dapat dilihat seperti Hukum Kanun Melaka. Lazimnya dalam kehidupan masyarakat Melayu hingga sekarang. Di antara teks sastera undang-undang itu Hukum Kanun Melaka adalah teks yang tertua sekali. awak-awak dan pelibat pelayaran yang lainnya. hukum kanun negeri-negeri Melayu juga mencerminkan ciri tersebut. perkahwinan dan pembahagian harta juga dibicarakan. Hukum Kanun Melaka adalah merupakan Hukum Islam yang pertama yang telah diperkenalkan oleh Sultan Muhammad Shah untuk digunakan di negeri Melaka. iaitu Adat Temenggung dan Adat Perpatih. yang telah didasarkan daripada kehidupan zaman dahulu. Justeru itu ia menjadi ikutan.

Malah ia dikatakanHukum Kanun Melaka mempuyai pengaruh yang besar dan berkesan di negeri-negeri Melayu dibawah pemerintahan Empayar Melaka dan negeri-negeri yang berjiran dengannya termasuk Brunei dan Pontianak. Undang-Undang Islam mulai dikumpul serta dikanunkan sehingga menjadi rujukan dan ia dinamakan Hukum Kanun Melaka atau Undang-Undang Melaka. Upacara perkahwinan juga merupakan suatu hari yang istimewa serta dianggap penting dalam masyarakat Melayu. Jenayah.Berikut ini kita cuba melihat suatu nukilan tentang adat perkahwinan yang ada hubungannya dengan sastera undang-undang itu. dalam Adat Temenggung atau adat yang lainnya. Wilayah ini mempunyai 25 mukim iaitu 22 buah di daerah Alor Gajah dan tiga buah lagi terletak di daerah Jasin. telah dinyatakan tentang kedudukan adapt istiadat dalam perundangan atau yang menjadi budaya ikutan zaman berzaman. dan menjadi etika yang harus ditaati. Pelbagai perkara mempengaruhi dalam adat istiadat perkahwinan masyarakat Melayu sejak berabad-abad lalu hasil daripada pengaruh kebudayaan luar. Adat Naning dikatakan lengkap dengan segala peraturan dan hukum adat yang menjadi perlembagaan kepada masyarakat berkenaan. Perkahwinan di dalam masyarakat Melayu merupakan suatu peristiwa yang dijalankan menurut adat dan telah menjadi kelaziman masyarakat setempat. budaya. Undang-Undang Tanah dan Mal. juga bersifat keagamaan. Tanpa demikian kebenaran dan kejayaan tidak dicapai. Bagaimanapun. Hukum ini menjadi khazanah yang cukup keemasan dan tinggi nilainya. Adat istiadat perkahwinan masyarakat Melayu Melaka boleh dibahagikan kepada dua iaitu Adat Temenggung dan Adat Perpatih atau dikenali dengan nama Adat Naning. sosial. Tidak syak lagi penyusunannya memiliki sifat logik. Pengumpulannya dibuat pada zaman Sultan Muhammad Syah (1422 – 1444M) dan dilengkapkan pada zaman Sultan Muzaffar Syah (1445 – 1450M). Dalam konteks membicarakan falsafah sastera undang-undang ini. Undang-undang ini dilaksanakan meliputi semua bidang iaitu Undang-Undang Keluarga. Wilayah yang mengamalkan sistem adat Naning ini terletak di Melaka Utara. Tujuannya ialah untuk melahirkan Negara yang adil dan kehidupan rakyat yang sejahtera. tetapi masih relevan hingga dewasa ini. Sebelum kedatangan penjajah Barat. . undang-undang asas dan dasar Negeri Melaka adalah Undang-Undang Islam. yang melingkungi satu kawasan seluas kira-kira 250 kilometer persegi. pengaruh luar itu telah diasimilasikan dengan budaya tempatan di samping berteraskan agama Islam yang menjadi pegangan hidup masyarakat. Oleh kerana sistem Adat Naning Melaka dan Negeri Sembilan berasal dari teromba yang sama iaitu Minangkabau. Kanun itu mengandungi falsafah politik. Yang dipuncak segala-galanya untuk melahirkan masyarakat yang bertamadun. sama ada dalam Adat Perpatih.Penghayatan Karya Agung Melayu 161 Hukum Kanun Melaka bukannya hanya tertua dan menjadi rujukan. Kenyataan itu menunjukkan betapa teks sastera undang-undang itu hidup hingga sekarang ini. Bagi masyarakat Melayu yang tinggal di kawasan Naning.

Penghayatan Karya Agung Melayu 162 lazimnya mereka hidup dalam cara hidup bersuku-suku atau secara berkeluarga dan berkaum. Bermula dengan upacara merisik yang juga dikenali sebagai `Risik Yang Berdesus. Seterusnya apabila tamat upacara akad nikah. upacara perkahwinan Adat Naning merupakan satu upacara yang memakan masa yang agak panjang serta memerlukan belanja yang agak besar. Gamit Nan Berkecapi’ yang dilakukan oleh keluarga lelaki sama ada ibu bapa mereka sendiri atau wakil. Pihak perempuan biasanya akan menyediakan kenduri bagi menantikan rombongan daripada pihak lelaki. Berinai Kecil pula biasanya dilakukan sehari sebelum Berinai Besar dan kebiasaannya dilakukan pada waktu malam. Adat Berinai pula akan dijalankan terhadap pengantin perempuan kira-kira dua hari sebelum majlis akad nikah dan ia juga dikenali sebagai Berinai Besar yang dilakukan sehari sebelum majlis perkahwinan iaitu pada waktu malam sebelum majlis akad nikah. Pada kebiasaannya. Apabila kata setuju dicapai oleh kedua pihak. Seterusnya. perempuan adalah diibaratkan sebagai `harta’ dan diberikan segala keistimewaan yang tertentu. apabila tarikh majlis perkahwinan sudah ditetapkan. majlis persandingan dilangsungkan dan pengantin perlu berdepan dengan beberapa orang `penjaga pintu' dan akan berlaku `pertelagahan' di antara kedua pihak . Dalam urusan peminangan dan pertunangan ini. penggunaan perbilangan adat akan digunakan dan pihak lelaki akan menyerahkan cincin pertunangan yang dikenali sebagai cincin serunai atau `Beronto'. Apabila majlis peminangan dan pertunangan selesai. Ketika upacara peminangan ini juga. maka ibu bapa pengantin perempuan akan menempah Mak Andam yang bertujuan untuk menampakkan seri wajah pengantin perempuan ketika bersanding. mereka dipanggil `Semenda Menyemenda’ dan utusan peminangan dan pertunangan dilakukan oleh pihak lelaki dengan penuh adat istiadat. penanggah untuk pinggan mangkuk. Semua pekerjaan ini akan dilakukan secara gotong royong sesama orang semenda manakala tuan rumah hanya menyediakan barang-barang keperluan untuk majlis perkahwinan sahaja. Mengikut pandangan masyarakat adat Naning. tuan rumah akan menjemput orang semenda dan warisnya dalam satu adat istiadat yang disebut `Berkampung' bagi persediaan majlis perkahwinan. Adat berkampung akan diketuai Buapak yang akan menyelaraskan kerja-kerja persiapan perkahwinan seperti mendirikan balai. mereka datang dengan membawa cincin tanya. Satu perkara yang menjadi larangan di dalam sistem perkahwinan Adat Naning ialah melarang lelaki dan perempuan yang sama suku berkahwin walaupun mereka bukan muhrim. Upacara akad nikah dilangsungkan sebelum persandingan dilakukan dan sekali lagi kedua belah pihak akan menggunakan kata teromba adat dan upacara membayar adat turut dilakukan pada masa yang sama. sirih yang disusun di dalam tepak sirih memainkan peranan penting dan ia dikenali sebagai `Kepala Adat’.

etika. Perisitiwa ini dikenali sebagai `Hambat Pintu'. Adat Mandi Berhias turut diadakan selepas sehari atau dua hari majlis perkahwinan diadakan. teks-teks yang dibincangkan itu memberi banyak aspirasi dan signifikan kepada pelajar untuk menjiwai falsafahnya sebagai teladan untuk menghadapi hidup di zaman moden dan pascamoden yang global ini. Di majlis persandingan ini juga diadakan istiadat bersuap-suapan yang menggunakan pulut kuning dan acara ini menjadi perhatian hadirin yang datang. Puisi Melayu Tradisional: Satu Perbicaraan Genre dan Fungsi. Mana Sikana. etika dan pendidikan Islam yang boleh menjadi renungan masyarakat terkini. Sesuai dengan disiplin falsafah untuk mengembangkan keilmuan dan pencari kebenaran. Ini diikuti adat bertandang ke rumah pengantin lelaki yang dikenali sebagai `menyalang'. moral dan lain-lain dimensi falsafah yang terkandung di dalamnya. sosial. Mana Sikana.Penghayatan Karya Agung Melayu 163 yang bertujuan untuk bersenda gurau dan menambahkan kemesraan. Sementara dalam Hukum Kanun Melaka. Falsafah danm Seni Kreatif Melayu. 1997. Segala adat istiadat itu menjadi peraturan. lalu menjadi undang-undang kemasyarakatan. pengantin perempuan akan menyediakan buah tangan seperti dodol atau wajik untuk diserahkan kepada keluarga pihak lelaki. Begitu juga dengan Hikayat Amir Hamzah sebuah epik Islam. ia disebut sebagai Adat Menyerambi. sebuah teks karya agung undang-undang dan bersifat ketatanegaraan memiliki pelbagai falsafah yang sangat bernilai tinggi. Rujukan Harun Mat Piah. Sastera Melayu Klasik: Warisan Keemasan. Hukum Kanun Melaka merupakan sebuah perlembagaan dan piagam kenegaraan yang dipakai di zaman kesultanan Melaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1996. yang di dalamnya banyak moral. Ketika pihak lelaki mengunjungi saudara mara belah pihak perempuan pula. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Hikayat Amir Hamzah. Masyarakat Melayu Naning juga turut mengadakan Adat Berbesan yang bertujuan untuk mengeratkan lagi ikatan kekeluargaan selepas upacara perkahwinan. Dalam hal ini. Rumusan Kita telah membincangkan Misa Melayu dengan menganalisis falsafah politik. . Singapura: Pustaka nasional. 2004. Senarai Koleksi Manuskrip.

Bincangkan. 5. falsafah metafizika kosmologi membayar kaul poetice justice hukum kanun Kepala Adat adat mandi berhias Buapak 1. Kuala Lumpur: Pustaka Antara Wellek. Bincangkan maksud falsafah dan bidangnya. 1974. Rene. 1991. sosial. New Haven: Yale University of Chicago Press. Bangi: Pustaka Karya. Hukum Kanun Melaka mengandungi falsafah politik. Kesusasteraan Melayu Lama. 3. 8. Misa Melayu. Apakah falsafah di sebalik penciptaan karya ‘Hikayat Amir Hamzah’? 4. Teks Misa Melayu disifatkan sebagai kisah benar dan rasional serta menunjukkan tahap-tahap pemikiran dan cara hidup di zaman feudal. 4. Teras Sastera Klasik. Jelaskan kebenaran pernyataan berkenaan. KATA KUNCI 1. 2007. Mohd.Penghayatan Karya Agung Melayu 164 Mana Sikana. . 7. 3. 6. Taib Osman. 2. budaya. 1972. Kuala Lumpur: Federal Publications Raja Chulan. 2. A History of Modern Critic. dan juga bersifat keagamaan.

3. tentang segala sesuatu yang dimasalahkan dengan berfikir secara radikal. budaya dan dimensi-dimensi kehidupan. Penuturan dan uraian yang tersusun oleh pemikirannya itu adalah falsafah. Untuk peneguhan perbicaraan itu kita ulang semula sebagai dasar bertolak perbicaraan falsafah dalam karya agung moden. Juara oleh S. Kesemua penulis itu adalah karyawan agung penerima Anugerah Sastera Negara. Daripada pendapat tersebut. PENDAHULUAN Dalam bab ini akan dibincangkan aspek falsafah yang mengkhusus kepada karya-karya agung zaman sastera moden. politik. sosial. ekonomi. keagamaan. iaitu yang terdapat dalam bidang pelajaran.. sosial. Berfalsafah ialah mencari kebenaran dari kebenaran untuk kebenaran. yang bergelar Sasterawan Negara. Secara umumnya. falsafah mempunyai ciri-ciri seperti pemikiran yang tertinggi dan bertujuan untuk mendapatkan kebenaran.Othman Kelantan dan Ain oleh Kemala. Sebagai teks zaman moden falsafahnya banyak berkisar di sekitar yang konteks dengan zamannya iaitu yang terdapat dalam bidang pelajaran. anda dapat : 1. Falsafah bermaksud cinta kepada ilmu dan kebenaran. budaya dan dimensi-dimensi kehidupan yang lainnya. rumusan . Membandingkan falsafah dalam karya-karya moden terpilih. Apabila seseorang berfikir demikian dalam menghadapi masalah dalam hubungannya dengan mencari kebenaran. adalah orang itu telah memasuki falsafah. 2. keagamaan. ekonomi. FALSAFAH DAN BIDANGNYA Pada bab yang lepas kita telah membincangkan definisi. Membincangkan falsafah di sekitar konteks dengan zaman.Samad Said. Menghuraikan aspek falsafah yang mengkhusus kepada karya-karya agung zaman sastera moden. politik. Di antara karya agung yang akan dinukil falsafahnya ialah Salina karya A. sistematik dan sejagat. Bukan Lalang ditiup Angin oleh Noordin Hassan. konsep dan bidang falsafah.Penghayatan Karya Agung Melayu 165 UNIT 9 FALSAFAH DALAM KARYA AGUNG MODEN HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.

Sebagai karya sastera kekuatannya terletak pada estetika pembinaan tekstualitinya. Sosial adalah gambaran kehidupan realiti manusia yang kontekstual. Sejarah persoalan yang berkaitan dengan makna masa silam. Ekonomi ialah sistem pendapatan dan pengurusan harta benda.Logik ialah pemikiran yang rasional. dan juga masalahnya iaitu persoalan falsafah. Karya sastera yang dihasilkan yang membicarakanb sesuatu subjek biasanya akan membicarakan sesuatu itu secara artistik dan mendalam. Goldmann menyatakan bahawa sesebuah karya sastera itu mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan konteks masa dan zaman dengan sistem pemikiran dan pandangan hidup masyarakat. taakulan dan sebab musabab. Salina adalah cerminan masyarakat dan bersifat mimetik sastera yang bersifat komited dan kontekstual. moral. Pengkaji sastera berpendapat bahawa sastera adalah cerminan masyarakat. maka di situlah tersimpannya mutiara falsafahnya. bernas dan mendalam. ekonomi.Samad Said mencitrakan latarnya yang berfalsafahkan sosial. bersifat mimetik. Berfalsafah secara mudahnya dapat dimaksudkan sebagai memikirkan sesuatu dengan sangat mendalam. Dengan itu falsafah ialah membincangkan sesuatu secara mendalam untuk mendapat jawapan yang benar dan real terhadap sesuatu perkara. Novel ini kaya dengan falsafah sosial. yang melihat hubunganhubungan sastera dengan masyarakatnya. metafizika. malah mempunyai kaitan dengan sistem pemeritahan dan gejolak politik yang melahirkan .. menggeledah hubungan-hubungan dengan masyarakatnya. ekonomi dan budaya Melayu.Penghayatan Karya Agung Melayu 166 dapat dibuat bahawa falsafah seharusnya ditandai dengan caranya iaitu berfalsafah. seperti tamadun dan keruntuhan. Salina Novel Salina ialah karya yang ditulis oleh sasterawan Negara A. Falsafah ialah suatu kesenian berfikir. pendidikan dan pengajaran. falsafah metafizika memikirkan tentang kewujudan dan keberadaan. terutamanya pencitraan akibat daripada perang dunia kedua. Etika ialah pemikiran tentang moral.Samad Said. politik. Kosmologi ialah yang membincangkan situasi persekitaran dan alam sarwajagat.Samad Said terletak pada penguasaan teknik dan kekuatan pengucapan serta daya deskriptif yang dapat menggerakkan gambaran dan watak yang hidup bagi mengisi ruang dan waktu. kosmologi. Jalinannya kemas dan menarik. Ketepatan dan keterinciannya menggambarkan latarnya sangat memukau. sosial. dan logik. Tidak siapa yang menolak gambaran Kampung Kambing dan Singapura selepas dilanda perang hidup dalam senario tekstualnya. sejarah. Politik ialah aplikasi dan tujuan sistem pemerintahan sesebuah negara. Kejayaan A. yang waras.Di antara bidang falsafah yang diberi penekanan ialah etika. Suatu lagi kekuatan dan menjadi aspek estetik teksnya ialah kemampuan A. Sastera yang bersifat komited dan kontekstual itu.

Penghayatan Karya Agung Melayu 167

karya-karya tersebut. Dengan demikian karya tersebut sebenarnya adalah citra kepada masyarakat dan membayangkan sebagai suatu kesedaran bersama. Dengan yang demikian citra latar Salina dan pencernaannya itu; menjelaskan pegangan dan sikap kontekstual pengarang. Kesedaran sosial yang terjelma daripada kelas sosial itu penting dan abadi sifatnya. Kesedaran ini dapat dilihat sikap pengarang dalam mengemukakan hujah-hujah atau aspirasinya, Dalam sesebuah karya yang akan menyerlahkan pandangan sosial pengarangnya. Di dalamnya menjelma konsep tentang pandangan dunia. Pandangan dunia dikaitkan dengan pandangan kelas sosial. Daripada kenyatan itu. Salina bukannya hanya penuh dengan keindahan daripada aspek tekstual, juga tetap tidak melupakan dasar pentingnya untuk kepentingan masyarakat. Faktor dalaman dan luaran dalam penciptaan sastera, menjadi dasar utama pembinaannya. Di situlah estetikanya. Daripada suatu yang lain novel sememangnya genre sastera yang muncul di kalangan budaya burjuis dan menyebarkan fahaman sistem ekonomi kapitalisme, namun Salina tidak hanya kepentingan atas doktrinasi itu sahaja, di dalamnya terkombinasi sociology of knowledge, lebih menggemari dunia wacana, intelektual dan ia bersimpati dengan karya sastera yang bersifat avant-garde dan eksprimental yang dicipta oleh golongan penulis Peranchis waktu itu seperti yang dihasilkan oleh RobbeGrillet, Jean Genet dan Nathalie Sarraute. Ia membaca karya-karya yang mementingkan estetika, malah sebuah karya yang baik baginya ialah karya yang mempunyai struktur dan estetika yang tinggi, tanpa sangat terikat oleh ideologi dan sosiologisme teks. Pengarang tidak sahaja menggambarkan fenomena-fenomena sosial, budaya, ekonomi, politik dan pelbagai dimensi falsafah kehidupan yang lainnya. Pengarang dilihat dalam konteks pendekatan ini haruslah memiliki tanggung-jawab moral terhadap masyarakatnya. Hubungan antara teks sastera dengan realiti sosial dan realiti ekonomi; ini sesungguynya bukanlah persoalan baru, tetapi Salina melihatnya dengan perspektif baru. Dengan tujuan untuk menunjukkan falsafah sosialnya, kita lihat dunia yang dimasuki oleh watak Salina bagi memperlihatkan status sosilanya. kita lihat dunia realiti yang menjadi latar belakangnya dan keluarganya dalam Bab 10 halaman 149. “Dia datang dari satu keluarga yang kaya-raya dan ternama di dalam masyarakat-masyarakat sebelum Perang Dunia Kedua. Ayahnya saudagar intan berlian di Singapura. Di antara adik-beradiknya itu Siti Salina yang tertua. Adikadiknya tiga orang masing-masing termuda setahun-tahun sahaja di antara satu dengan yang lain. Walaupun Siti Salina lebih rapat kepada ibunya daripada ayahnya, tapi dia lebih menyayangi ayahnya, kerana ibunya bukan ibunya yang sebenar, ibunya yang sebenar sudah tiada sejak umurnya masih enambulan lagi, adik-adiknya adalah hasil perkahwinan ayahnya dengan isterinya yang baru itu!”

Penghayatan Karya Agung Melayu 168

Siti Salina digambarkan memiliki rupa paras yang cantik, berbadan kurus tinggi dan masih muda. Siti Salina ditonjolkan sebagai seorang wanita yang baik dan mempunyai sifat-sifat terpuji. Dia juga mengambil berat tentang jiran-jiran. Hubungannya dengan tokoh-tokoh lain seperti Hilmy, Khatijah, Karupaya Samy, Nahidah, Haji Karman dan Bulat begitu suci dan mesra malah penuh kasih sayang. Secara tidak langsung penempatannya sebagai teman, sebagai kakak yang mesra terhadap Hilmy, bersikap sebagai adik kepada Khatijah, reaksinya yang melambangkan sifat ibu yang baik kepada fiil Bulat dan sebagainya amat terasa apabila hubungannya dengan tokoh-tokoh lain direnungi. Sungguh pun kehidupannya kotor, dia seorang yang riang dan mempunyai sihat pandangan. Apabila Karupaya Samy mengatakan Salina gila kerana sukakan Abdul Fakar, ia menjawab dengan menyatakan,“Karupaya tak ada gila, ya? Itu sebab Karupaya kasi orang tinggal ini macam punya rumah saya gila sama Fakar tak apa (Salina, 1986: 12.) Salina juga mempunyai rasa keinsafannya yang jelas terhadap hidup. Ini terbukti sebagaimana kata-katanya kepada Khatijah sewaktu membincangkan soal pergaduhan Fakar dengan Sunarto. Kita menyaksikan Salina bagaikan hidup di dunia khayalan, dunia yang penuh dengan imajan. Setiap detik dalam sehari semalam sepanjang beberapa tahun itu sekadar terapung-apung dalam gelombang impian, inilah yang dikatakan dunia tahap cerminnya. Dia dengan mudah menyerahkan ‘apa’ sahaja untuk memenuhi keperluan khayalannya. Kenyataan ini menunjukkan ia cuba menguasai alam simbolismenya. Dia memberi senyuman yang diminta. Dia mencurah wang kalau wang boleh menyenangkan hati orang lain malah tiba pada satu aras Salina dirasakan hanya sebagai objek tanpa roh meskipun Salina dalam setiap gerak tindak berada dalam kesedaran. Begitulah Salina memasuki dunia real yang masih terikat kuat dengan imajan dan simbol, kerana situasi hidupnya menjadi seorang pelacur menjadikannya hilangan identiti dan pegangan. Dapatlah kita katakan bahawa Salina sebenarnya seorang yang jahil, seorang yang tidak beriman. Salina adalah seorang pelacur. Salina adalah perempuan simpanan Abdul Fakar. Seorang manusia yang hilang susunan simbolik dan tiada menentu memasuki alam realitinya. Pembentukan dirinya tidak dilakukan dengan sewajarnya, kerana ia adalah pelacur. Dan begiutulah pelacur sebuah dunia simbol kehancuran. Salina sebenarnya memberi suatu penanda tentang kehidupan dan petandanya ialah gambaran wanita yang kehilangan kewanitaannya. Ini adalah makna tunjang novel Salina ini yang mengaitkan dengan keseluruhan penceritaan melalui perjalanan hidupnya. Dunia Salina adalah dunia wanita akibat perang, itulah falsafah moral dalam novel ini. Kemudian kita menemui watak Nahidah seorang gadis berusia 17 tahun. Sejak kecil lagi Nahidah seorang anak yatim piatu. Kedua-dua ibu dan bapanya telah

Penghayatan Karya Agung Melayu 169

meninggal dunia. Ibunya meninggal dunia semasa pemerintahan Jepun akibat sakit biribiri sementara ayahnya menjadi mangsa perang di hutan Gua Musang. Nahidah tinggal bersama abangnya iaitu Mansur, abang angkatnya Sunarto dan ibu tirinya Zarina. Sebelum bapanya meninggal dunia tatkala berkhidmat sebagai seorang askar, bapanya mengahwini Zarina. Sungguhpun keadaan hidup keluarganya susah, dia seorang yang periang dan peramah dan suka berterus-terang. Kesusahan kepadanya hanyalah timbul apabila ibu tirinya memarahinya atau abangnya atau Sunarto. Nahidah meskipun tidak mendapat pendidikan sempurna, namun kesedarannya tentang nasib orang Melayu yang buruk kelihatan jelas sebagaimana melalui perbualannya dengan Hilmy mengenai buku-buku dan pengarang-pengarang Melayu. Dia mengkritik sikap Hilmy yang mulamulanya kebarat-baratan oleh kerana pengaruh guru sekolah Inggerisnya yang memuja-muja kesusasteraan Inggeris dan memandang rendah kepada buku-buku dan pengarang-pengarang Melayu. Nahidah juga memperlihatkan otak yang cerdas dan kesedaran yang tidak cetek terhadap hal-hal masyarakat. Nahidah mempunyai bakat mengarang. Melalui surat-suratnya kepada Hilmy turut memperlihatkan bahawa dia pandai mengarang. Di sini pula letaknya logik dan metafizika, falsafah yang menjadi pegangan hidup Nahidah. Persahabatannya dengan Hilmy yang menguntum terus menjadi kasih. Nahidah berhasrat untuk berkahwin dengan Hilmy suatu hari nanti. Dan pada waktu dia sudah dipaksa oleh ibu tirinya Zarina supaya menjadi pelayan, nasibnya mula menjadi buruk. Kehormatannya diperkosa, oleh kerana malu dan susah hati dia pun meninggalkan rumah membawa diri. Akhirnya dia berkahwin dengan seorang buruh pelabuhan yang tidak dikenalinya sebelum ini. Jika memerhatikan watak ini, sepatutnya ia watak yang kurang tersusun baik dari imajan dan susu simboliknya, kerana ia tiada mempunyai orang tua. Tetapi Nahidah telah membuktikan segala-gala kekurangan atau masalah itu bukanlah halangan untuk memasuki dunia sosial dan dunia real. Yang penting ialah bagaimana kita seharusnya menyusun diri dan mengasai alam realnya. Nahidah adalah contoh watak yang baik dalam pandangan Lacan justeru segala-galanya berjalan dalam susunannya. Keinginannya untuk menghadapi hidup yang baik terlahir secara simbolik. Cara penelitian yang menggambarkan perasaan, keinginan dan dihubungkan dengan masa silam dan mengatur untuk hidup bagi masa depan ia menjelma dalam bentuk yang penuh penanda dan berkias seperti yang dimaksudkan oleh Lacan seperti metonimi dan metafora kehidupan. Sunarto pula seorang muda yang saban hari kerjanya membawa beca. Dengan becanya itu, dia mencari rezeki begi menampung dan menyarai keluarga angkatnya, Zarina, Mansur dan Nahidah. Sunarto telah diajak tinggal bersama dengan Abdul Mutalib, ayah Nahidah ketika Abdul Mutalib menemuinya sedang menanti-nanti makanan hanyut di Sungai Rochor di hadapan Sungai Road. Meskipun dia diperlakukan dan ditindas oleh Zarina namun Sunarto tetap tidak membantah. Adapun dia bertindak sedemikian kerana dia mahu membalas budi Abdul Mutalib. Malahan

Kejayaan watak menambat kehendak-kehendak yang paradoks ini disifatkan oleh Lacan sebagai dunia real yang dicapai secara hakiki. Watak Hilmy juga digambarkan dalam imejan yang sama dan dunia realnya penuh dengan dirundung malang. Zarina bergantung hidup kepada anak angkatnya. tetapi ia juga diganbarkan sebagai watak yang baik dan susunan baik. Zarina tetap berkeinginan memuaskan nafsunya.Hilmy mempunyai pendidikan yang agak tinggi iaitu dia mula bersekolah Melayu Kota Raja. Hilmy seorang yang pandai bergaul. Setelah lama menjanda. Bapanya meninggal dunia kerana terkena bom. Zarina seorang perempuan berumur 36 tahun.Penghayatan Karya Agung Melayu 170 selepas peristiwa Nahidah diperkosa oleh Abdul Fakar dan Cik Salim. Kehidupan yang berasal dari lembah pelacuran seakanakan sebati di sanubarinya. Dia begitu disenangi oleh Siti Salina dan Nahidah sebaliknya dibenci oleh Abdul Fakar dan Zarina. Sunarto telah menawarkan diri untuk menjadi suami dan pelindung kepada Nahidah. Kedua-dua watak ini bersifat ganas dan hanya inginkan kesenangan. Kejadian ini disebabkan oleh kegagalan perkahwinan. Watak ini meski hidup dalam segala kesengsaraan. Setelah kematian ayahnya Hilmy bersama ibunya Khatijah telah berpindah dan menyewa rumah di Kampung Kambing. Sebelum berkahwin dengan bapa Nahidah. Sunarto. dia pernah menjadi pelayan dan terjebak ke lembah pelacuran. manakala Zarina berfahaman negatif dan pesimistik. . tetapi pandangan hidup Zarina berbeza daripada pandangan hidup Salina dan Nahidah. Sungguhpun ketiga-tiga mereka sama-sama mengalami kesusahan akibat perang dan kemiskinan. tetapi yang tersembunyi di jiwanya ialah untuk menyelamatkan keadaan. Zarina juga telah berkahwin dalam usia yang begitu muda iaitu 15 tahun. dia bertindak bengis dan membenci Sunarto. Watak Zarina tergolong dalam wanita yang lain daripada Salina dan Nahidah. Peluang ini dapat dipenuhinya setelah dia menyerahkan dirinya kepada Abdul Fakar. Salina dan Nahidah berfahaman positif dan optimistik. mengambil hati. Meskipun begitu. Dia asalah simbol. pengalaman pahitnya dengan suaminya yang kedua dan dengan lelaki ketiga dalam hidupnya.kpada pemuda yng sedar diri meski pun suasana ketika itu dalam zaman segala kesukaran dan kegelisahan. Watak ini bersifat denotatif. kemudian ke Sekolah Inggeris Monk's Hill dan akhirnya ke Victoria Institution. Ini jelas dari tindakannya yang melepaskan keinginan nafsunya dan telah sanggup melacurkan diri walaupun dia telah berkahwin dengan bapa Nahidah. kemewahan dan kewibawaan tanpa mempedulikan orang lain. kehendak-kehendaknya meski bertentangan dengan nilai seorang manusia. Helmy simbol kepada pemuda yang berani dan berjaya mencipta identitinya. dan bersopan santun. iaitu watak Abdul Fakar dan Zarina. Dia bercita-cita untuk hidup bersama dengan Nahidah tetapi tidak berani menyatakannya. Dia bercita-cita untuk menjadi seorang arkitek. Terdapat dua watak sampingan dan antogonis yang dikemukakan oleh pengarang.

Bagi Lacan bahasa bukan tujuan komunikasi tetapi sebagai tempat untuk subjek meluahkan rasa dan membina dirinya. Dia hidup semata-mata memakan hasil Siti Salina setiap hari. Kita bukan sahaja beroleh citra-citra perwatakan yang datang daripada bawah sedar. Kehendak manusia terstruktur dan mempunyai susunan seperti bahasa itu. Kejayaan teman-temannya mempunyai tanda kejayaan seperti kerabi. jam tangan dan sebagainya. didapati Abdul Fakar adalah seorang manusia yang hidupnya bergantung kepada Siti Salina sepanjang penceritaan dalam novel ini. Dia telah mabuk kerana terlalu banyak minum minuman keras dan ditinggalkan oleh kapal kargo tempat dia bekerja lalu menjumpai Siti Salina yang sanggup memeliharanya sehinggalah Siti Salina meninggalkannya dan Abdul Fakar akhirnya pulang ke laut menjadi kelasi semula. dan Lacan juga menyatakan bahawa subjek tidak akan sampai ke tahap kewujudan sehingga dia sampoai ke peringkat sedar itu dapat membina konsep diri dalam dunia realnya. Iniulah sebenarnya yang dialami oleh Zarina dunia yang penuh paradoks dan tidak berjaya membina alamnya kerana ia tidak mampu untuk menyususn struktur dirinya sendiri. Tidak ada satu-satu bukti yang menunjukkan ia mengubah pandangan hidup atau mengubah corak kehidupannya sepanjang pergaulannya dengan Siti Salina. yang tidak kenal diri dan terus menerus tersamar dalam tahap cermin. cincin. Nilai-nilai sosial dan maruah diri secara bawah sedar dikuasai oleh keinginan yang tak bertepi dan inilah yang mengurangkan kepribadiannya. juga dengan melalui analisis . pendidikan dan etika yang terkandung dalam novel ini melalui analisis perwatakannya. Di samping itu Abdul Fakar mempunyai sifat yang garang. Abdul Fakar sebenarnya menjadi mangsa dirinya sendiri. gelang. Dan dia juga tidak berjaya menempatkan dirinya selain daripada menjatuhkan masruahnya untuk hidup hasil daripada pelacuran. loket. Abdul Fakar sebenarnya adalah seorang kelasi kapal yang singgah di Pelabuhan Singapura. sedangkan dia walaupun telah dimamah usia turut mendorongnya untuk memaksa anak tirinya Nahidah untuk menjadi pelayan bagi memenuhi keinginannya itu. Demikianlah analisis watak-watak yang terdapat dalam Salina dengan menekankan aspek falsafah sosial. Watak Abdul Fakar dalam novel Salina bolehlah digambarkan sebagai watak yang sama dengan Zurina. Abdul Fakar dianggap sebagai suami oleh Salina walaupun mereka berdua tidak pernah bernikah kerana paras Abdul Fakar adalah menyerupai paras rupa tunangnya Muhammad Yusuf yang telah meninggal akibat terkena bom dalam keganasan petang. Dia pun tak berhasil mengeluarkan dirinya dari penjara diri dan apabila keadaan memaksa kahirnya ia kembali ke tempat asalnya. bengis dan tidak berhati perut. ekonomi. Abdul Fakar berperanan sebagai pemuda simpanan bagi Salina. Jika dilihat dari wataknya itu.Penghayatan Karya Agung Melayu 171 Zarina yang didorong oleh hawa nafsu yang kuat mahu berjaya sebagaimana teman-temannya (pelacur) yang lain. Watak Abdul Fakar juga bolehlah dianggap sebagai watak sampingan.

Suara bernyanyi kian dekat. (Noordin Hassan. Pak Andak: Mak Andak : Eh. Aku pun lapar juga! Sudahlah mencari belalang rusa sejenak kuda berlari. Bukan Lalang ditiup Angin Bukan Lalang ditiup Angin dihasilkan oleh sasterawan negara Noordin Hassan. sewaktu Negara berada dalam riak akibat dan hasil dari peristiwa berdarah tragedi 13 Mei 1969. Di sinilah falsafah novel ini untuk tatapan masyarakat. ha! Gila aku dibuatnya. intan gemalam urat rambutku! Lain yang disuruh. sementara Pak Leman yang menyanyi dan bercakap sendiri dengan lagu “Pak Kadok”. apabila Pak Andak dengan Mak Andak bertembung dalam keadaan keganjilan dan bercakap dalam gaya penuh keganjilan. pulang ke rumah disembur pula… kau tau tak orang bercakap dengan dirinya… (terdengar suara bernyanyi – luar pentas. Kita menyaksikan struktur. putus asa. ia adalah sebuah drama yang dianggap sebagai teks kanun dan agung. sambil bernyanyi dan bercakap berseorangan).Penghayatan Karya Agung Melayu 172 perwatakan itu akan memahami petanda Salina itu sendiri. supaya bangat matinya. Mak Andak : Astaghfirullah. Masuk Pak Leman musafir. Cuba kita baca dialog pertamaya. Kita dapat memahami makna yang terdiam dalam teks itu dengan memahami jiwa watak-wataknya. (Agak mula meradang). Kosmologi yang menjadi latar alam Salina adalah sedemikian halnya yang menjadikannya seorang perempuan yang hilang kewanitaaannya. juga membayangkan keabsurditian. memperlihatkan suatu sikap hidup yang agak luar biasa. dan memahami mengapa Salina begitu menarik dan berjaya menggambarkan negara selepas perang. Mak Andak berhenti. bahawa peperangan itu sangat buruk akibatnya. Seperti yang dicatatkan . tahap-tahap perwatakan dan memahami struktur teksnya. lain yang dibuat. apa mulanya demikian. buaya panjang sembilan. Jika begini! Lapar dahagalah arwah sekalian. agak nihilistik. 1974: 166-167) Pak Andak: Drama ini membawa falsafah politik 1970-an. apa pula kau ni. Pak Andak! Kenapa tak mahupun ditangkap harimau panjang tujuh. Mak Andak? Apa yang dihamun tak tentu belang ni? Amboi – gunung payung.

Agak disayangkan benih perkauman semasa kempen dahulu. kerajaan mula mengkaji sebab akibat dan merancang masa depan Malaysia yang lebih kuat teras perpaduan dan muhibahnya. Segala kekuasaan sebenarnya di tangan Yang di-Pertuan Agong. lalu kerajaan pun mula melaksanakan beberapa panduan bagi meneguhkan ekonomi kaum bumiputera. menentang provokasi ala-Zionis dan petualang yang paling kurang ajar dan terkutuk itu. perpaduan hanya menjadi mainan. Peristiwa yang cuba dipadamkan dari lipatan sejarah itu. Sebenarnya orang Melayu hanya mempertahankan hak dan maruahnya sebagai manusia. Dan lima prinsip ini diharapkan dapat membina sebuah negara yang berpadu dan bersatu. Dan untuk mencapai kemajuan ia banyak . Di samping itu Rukun Negara mempunyai lima prinsip dasar: kepercayaan kepada Tuhan. memaksa Yang diPertuan Agong mengisytiharkan negara dalam keadaan darurat dan demokrasi yang sudah mati itu terpaksa digantikan dengan Majlis Gerakan Negara. Majlis Gerakan Negara ini hanya menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh baginda. Sudah pasti perarakan yang boleh menjatuhkan martabat orang Melayu tidak boleh dibenarkan di bumi ini. Beberapa rumusan dapat disimpulkan.Penghayatan Karya Agung Melayu 173 oleh sejarahnya. lalu mereka adakan siri-siri perarakan menyambut kemenangan tersebut. insidennya itu tercetus dari tindakan beberapa buah politik yang mencapai kemenangan besar dalam pilihan raya Parlimen 10 Mei 1969. Tun Abd. di mana terutamanya Parti Tindakan Demokrat (DAP) dan Gerakan telah menjalankan kempenkempen yang membawa isu-isu perkauman. Razak Husain telah dilantik sebagai pengarahnya. Dan apabila mereka mendapat kemenangan. kesetiaan pada raja dan negara. Untuk memanusiakan sikap yang sudah terkeluar dan sikap kemanusiaan itu orang Melayu pun turun ke tengah gelanggang sejarah. Menyedari dirinya sebagai bangsa yang bermaruah orang-orang Melayu pun bangun. selagi jurang ekonomi antara yang berada dengan kurang berada begitu besar. Sebagai rakyat yang mendaulatkan Semenanjung Tanah Melayu ini adalah tumpah darah mereka dan yang menjadi warganegara terhormat serta orang yang membuka tanah di rantau selatan ini. selama itu. telah disuburkan melalui jeritan-jeritan dan laungan-laungan yang dalam beberapa hal memperolok dan menyindir perasaan orang-orang Melayu. Secara universalsesiapa sahaja dalam kedudukan itu. untuk membuktikan kata-kata Laksamana Hang Tuah “Takkan Hilang Melayu di Dunia”. mereka akan bangun melawan. Dalam situasi demikian. amat berasa apa yang dilemparkan oleh golongan Cina itu sebagai perbuatan yang amat kotor dalam sejarah Malaysia dan tidak menghargai apa yang telah diberikan oleh orang Melayu kepada mereka sehingga sanggup membenarkan mereka menduduki bumi ini dan diberi pula hak mengundi dan kebebasan sama seperti warganegara Melayu. keluhuran perlembagaan. justeru sebagai penduduk asal mereka wajib dihormati dan harus kaum-kaum lain yang diberi segala “kemudahan syurga” berterima kasih dan bersikap mengenang jasa. kedaulatan undanguaang dan kesopanan dan kesusilaan. Majlis inilah yang menggantikan kerajaan untuk memerintah.

Dalam suasana keributan politik. Di situ ia menyimpan falsafah moral . iaitu perubahan dari segi budaya. buku Revolusi Mental karya Senu Abdul Rahman (1967)telah diterbitkan. falsafah dan pemikiran orang Melayu. pihak kerajaan sendiri berasa adanya kelemahan dalam rancangan pembangunan negaranya dan dalam beberapa hal pula berasa adanya kepincangan dan kemunduran masyarakat. pembahagian dilebihkan kepada bumiputera. yang kali ini disifatkan sebagai serampang dua mata. Selaras dengan cita-cita Dasar Pelajaran Kebangsaan.Penghayatan Karya Agung Melayu 174 menggantungkan kepada kemajuan sains dan teknologi. di mana Dasar Ekonomi Baru diperkenalkan bukan saja mengisi janji-janji kemerdekaan tetapi seperti ditegaskan hendak merapatkan jurang perbezaan diharapkan dalam konteks jangka panjang. sosial dan psikologi. Bolehlah dianggap zaman ini. Tahun-tahun sebelumnya dunia sastera telah menyaksikan. nilai. melahirkan antologi puisi Teluk Gong. danmerubah dari segi sikap. Kedua-duanya ini menunjukkan karya sastera protes sosial di Malaysia sedang berada di puncaknya. Dan peristiwa berhubung penerokaan tanah kerajaan. dengan melihat seketika kegiatan aktiviti organisasi kesusasteraan. Pada dasarnya. semua perancangan kerajaan itu bertujuan merubah segi corak ekonomi dan bentuk yang tradisional feudal kepada yang berbentuk kapitalis. Bukan Lalang Ditiup Angin itu sebenarnya sebagai petanda reaksi juga refleksi terhadap kenyataan-kenyataan politik tanah air. boleh juga membantu kefahaman latar belakang ini. Pada masa yang sama kerajaan memperkuatkan Dasar Pelajaran Kebangsaan dan mendaulatkan pelaksanaan bahasa kebangsaan. mengilhamkan sebahagian penulis Malaysia melahirkan protes mereka melalui “Keranda 152”. Begitu juga konotasi “Hak keistimewaan orang-orang Melayu” diberi pengertian yang sebaik-baiknya. jadi masyarakat heterogenous. bertujuan mewujudkan kelas kapitalis Melayu yang akan menguasai 30% aktiviti perdagangan dan perindustrian menjelang 1990. Di samping itu. bagi merubah sikap dan tindakan serta cara berfikir orang Melayu. kerajaan lebih memperhebatkan penglibatan dirinya dalam berbagai-bagai bentuk perancangan dan juga untuk memperbaiki mutu perlaksanaannya. pemikiran dan aspirasi individu-individu di dalam masyarakat itu sendiri. maka Universiti Kebangsaan Malaysia pun didirikan. Apabila demokrasi kembali dipulihkan dan Rancangan Malaysia Kedua 1971 – 1975 pun dilancarkan. Sebenarnya. beberapa peristiwa penting dalam pergolakan sosial kepengarangan: pertama Undang-undang Bahasa Kebangsaan yang sangat memalukan itu. ekonomi dan pendidikan begitulah kegiatan penulis drama era ini berlangsung. Dan kacau pula. di mana dalam lapangan pendidikan misalnya. Sementelahnya perubahanperubahan hasil dan proses perbandaran dan penghijrahan belia ke desa menimbulkan fenomena baru masyarakat. agar peluang ini dapat meninggikan taraf pelajaran dan kemudian dapat memperbaiki ekonomi mereka. Dari sudut psikologi. Para penulis sudah berani turun ke medan masyarakat untuk menyuarakan hasrat rakyat.

bahawa masyarakat Malaysia sudah mula kacau. puitis. Kesusasteraan itu akan tetap setia menjadi perakam sejarah. iaitu kedua-duanya berlirik. sebenarnya memanglah merupakan satu lagi ciri-ciri drama Nordin Hassan Dalam konteks ini Islam mempunyai dasarnya sendiri. Para watak itu mengalami penderitaan dan penindasan dan mereka menganggap penentuan itu telah ditentukan oleh nasib kepada mereka dan mestilah menerima tanpa tolak darabnya lagi. semua roh-roh telah ditanyakan tentang eksistensialisme mereka. yang terdiri daripada berbagai-bagai irama dan rentak. pemikiran bangsa dan masyarakat (Wellek. Rene 1968 ) Sudah ada hujahnya. mafhum al-Quran: Bukankah aku Tuhan kamu? Mereka berkata “Ya – benar. Sastera yang dibayangkan oleh Noordin Hassan itu. melahirkan masyarakat kacau. menjadi ilham kepada pengarang. Dari sudut dialog juga ada persamaannya. Dari sudut muzika ini. memang membayangkan sebuah masyarakat yang mula tidak taat kepada norma-norma yang logik. Mereka percaya mereka telah dihidupkan dengan penentuan nasib tersebut. kami bersaksi”. maka unsur-unsur itu terangkum dalam drama ini. Terdapat adanya konsep permainan nasib dan takdir. tidak kurang sepuluh buah lagu di dalamnya. dan memang sebenarnya drama ini dinamakan drama muzika. sebenarnya sebelum manusia dilahirkan. di mana watak Pak Leman mempercayai ramalan Tuk Nujum terhadap nasib mereka dan adanya juga sabung ayam sebagai perjudian orang Melayu. juga perasaan individu yang meluap-luap. Ayat suci al-Quran ini memaklumkan. Keduadua itu jelas unsur tradisional dan istimewanya dalam drama ini ia mendapat tafsiran baru. Bukannya dibuat secara tidak sedar. tidak secara langsung apabila bentuk muzika itu mengambil dari lagu-lagu Melayu Asli.Penghayatan Karya Agung Melayu 175 dan pengajaran kepada warga Malaysia. Ada persamaan Bukan Lalang Ditiup Angin dengan drama Artaud dari segi memasukkan unsur-unsur nyanyian dan tarian. Organisasi yang tidak tersusun dengan sebaiknya. bermeter dan sekali-sekala melontarkan falsafah. tragedi 13 Mei dengan masalah ekonomi dan perhubungan antara ras dan etniknya. Dan situasilah politik yang tidak menentu akibat daripada tragedi itu. Kemudian Noordin Hassan mengemukakan satu pemikiran tentang konsep nasib para penghuni desa dalam drama Bukan Lalang Ditiup Angin itu. justeru dalam aspek lain seperti unsur pernujuman. malah telah . bahawa mereka bakal mendapat penujuman tentang keruntuhan hidup mereka dan perjudian itu pula ada hubungannya dengan penggadaian tanah tempat tinggal mereka yang melambangkan tanah tumpah darah mereka yang sudah menjadi taruhannya. yang memungkinkan karya sedemikian itu muncul. menjadikan sistem kemasyarakatan sudah mula abnormal. Dilihat daripada sudut falsafah menggilap kembali unsur-unsur tradisi untuk diberi satu definisi baru.

Tidak lain dan tidak bukan supaya manusia berbakti dan beribadat kepada Allah. duit banyak. Inilah sebenarnya yang menjadi dasar dan prinsip utama manusia dihidupkan. Peladang 1 : Mengapa Tuhan tidak menggerakkan hati dia supaya mengubahkan nasibnya? Mengapa Tuhan tak buat apa pun? Seronok tengok saja apa yang jadi pada lhsan? Peladang 2 : Kau siapa yang hendak menyoal tentang kuasa dan perbuatan Tuhan? Jangan-jangan Tuhan pun kau tak kenal. bahawa manusia terlontar sia-sia sahaja ke dunia tanpa tujuan dan menerima ketentuan-ketentuan sebagai tragedi. tapi dia dalam penjara. Nah. ( Noordin Hassan : 192 – 193) Noordin Hassan memasukkan mengenai konsep dan falsafah eksistensialisme itu jelas dalam pertentangan antara dua watak tersebut. Satu tragedy. Keterangan ini membuktikan bahawa tidaklah benar seperti faham eksistensialisme Barat. menyingkap pemikiran masyarakat Melayu hari ini. menunjukkan dengan tepatnya. bertakwa dan takutkan Allah. “Mengapa Tuhan tak buat apa pun” dan “Tapi sekarang Tuhan sudah mati”. memberi bukti yang terang bahawa itu sebenarnya adalah faham eksistensialisme Barat yang pernah dicetuskan oleh Nietzche. untuk berbakti. bahawa penulis ini dapat melihat bahawa hidup di dunia satu-satunya anugerah Allah yang maha besar sekali dan manusia haruslah memanfaatkan akal yang bakal menjadi dacing dan neraca pertimbangan: Peladang 1: Kasihan. Dengan kehadiran filosof itu. Peladang 1 adalah mewakili manusia jamak yang sudah meninggalkan ajaran Allah. Ucapannya: “Nampaknya Tuhan jemu dengan apa yang ada”. Isterinya balik kampung konon (tertawa sinis).Penghayatan Karya Agung Melayu 176 dihadapkan motif dan sebab mengapa manusia itu dibangkitkan. Aku tak erti semua ini. Noordin Hassan melalui sanggahan terhadap penyerahan pada takdir itu. dia buat lhsan. Peladang 2 : Ihsan yang buat diri dia jadi begini. isteri muda cantik. Peladang 1 : Tuhan amat mengetahui bukan? Dia tahu lhsan akan jadi begini bukan? Kenapa sengaja dia buat begini? Peladang 2 : lhsan sendiri yang menerajukan nasibnya. yang pada . Peladang 2 : Murtad! Kau murtad . Tapi sekarang Tuhan sudah mati. Peladang 1 : Aku kenal dia. Nampaknya Tuhan jemu dengan apa yang ada.

kalaupun ada permasalahan masyarakat. sehingga terasa ia seperti suatu kritikan yang bukan kritikan Inilah warna ilusi dan beberapa situasi yang cuba disingkap oleh Nordin Hassan. yang berupa menodal dan yang sublimistik sifatnya. Sementara Peladang 2 pula memikul beban berat di pundaknya. yang betapa gigihnya berjuang tetapi akhirnya dikalahkan oleh kekuasaan wang dan pangkat. demitefikasi kemanusiaan. Begitu juga dalam zaman klasisisme adanya ciri-ciri perjuangan yang ingin mendaulatkan feudalisme. isinya. meski ia membuat kiasan. menegakkan apa yang mereka namakan sebagai keadilan. ditentukan bagaimana bentuk perjuangan itu disalurkan. bahawa putaran hidup tetap di bawah bayang-bayang materialisme. istiarah. tetapi renungannya mencengkam sanubari. mati dalam kerakusan dan kekuasaan establishment. ia terpaksa mempertahankan agama. perbandingan dan adanya ambiguiti. Tetapi dialog: “Ihsan sendiri yang menerajukan nasibnya”. memperlihatkan prinsip agama yang radikal dan agresif. Manusia memang tidak dapat menolak kenyataan sosial. Kekecewaan yang dibayangkan dalam drama ini dicetuskan secara mimpi-mimpi sahaja.Tidak sukar menanggap pemikiran yang hendak dilontarkannya.Penghayatan Karya Agung Melayu 177 dasarnya mereka itu beragama Islam. Apa yang dipermasalahkan diungkap secara penyelongkaran batiniah dan dialog dalaman. Apa yang penting memahami akan simbol-simbolnya bahawa ia ingin memperdialogkan tentang proses dehumanisme. Golongan ini percaya bahawa konsep qadak dan qadar itu sebenarnya diberi pengertiannya dalam tindakan manusia sendiri dan mempercayai bahawa rasional menjadi dasar hidup yang boleh memperubah erti dan tujuan hidup Selain dari konsep eksistensialisme itu. tetapi apa yang menjadi kebudayaannya berdasarkan falsafah dan pemikiran Barat. Tindakan para peladang yang bangun bertindak. tetapi cara pengungkapannya lebih menjurus kepada hal-hal yang intuitif dan dalaman. ini . kita akan temui ini adalah menjadi sebahagian daripada cin-ciri skolastik al-Muktazilah. Dalam konteks yang sehubungan dengannya dalam Bukan Lalang Ditiup Angin ada unsur-unsur tragedi dan kekalahan para marhaen yang mensimbolikkan bahawa kemiskinan kaum bumiputera sukar untuk mendapat pembelaan dan susah untuk memperbaiki ekonomi mereka. tetapi perjuangan dalam karya-karya bentuk sureal-absurd-eksistensialisme selalunya ia dipusatkan dalam menentukan identiti kemanusiaan dan psikologinya. yang jika dihubungkan dengan falsafah dan pemikiran Islam. kita dihadapkan juga dengan sikap hidup moden. Realisme menghadapkan perjuangan antara kelas. tetapi sayang agama yang dipertahankannya itu sendiri tidak difahaminya dengan sebaiknya. Ia Iebih banyak berkonfrontasi dengan keintelektualan. Fenomena perjuangan dalam semua aliran kesusasteraan. tidak kurang tentang kekosongan dan demonologi hidup yang pegangan terhadap ketuhanan sudah mula putus.

dan pendidikan pula semakin meningkat akibat dari pertumbuhan beberapa yayasan pengajian tinggi seperti Universiti Kebangsaan Malaysia kemudiannya. Psikodinamik ialah sistem dan struktur personaliti manusia yang mengandung id. sementelah watakwataknya adalah yang tewas dan tersingkir daripada politik. di samping keinginan manusia kembali ke zaman bayi dan kanakkanak kerana ia penuh keindahan dan mampu memenuhi khayalannya.absurd – eksistensialisme ini. Seorang rakyat boleh menjadi raja. Watak-watak yang kelihatannya idealisme dan bersifat pensiero debole iaitu yang bertahan dalam keunggulan perwatakannya mula disisihkan. ekonomi dan pendidikan menjadi beberapa alasan munculnya drama sureal. Di sini saya maksudkan Noordin Hassan dalam dua keadaan. ini sinonim dengan politik. Ia adalah sebuah teks satira. yang miskin menjadi kaya.Penghayatan Karya Agung Melayu 178 memanglah manifestasi tentang putusnya absurd dan akar kepercayaan beragama. ego dan superego. satu pihak mengemukakan manusia yang masih berakar pada agama dan satu lagi sudah hampir putus dan tidak secara sedar merasakan wujudnya unsur eksistensialisme Barat. begitulah mimpi-mimpi dipenuhi di dalam pemikiran bawah sedar. Dengan itu saya melihat teks ini bukannya sebuah novel satira.Othman Kelantan. sementara superego bertindak sebagai hakim dan pusat kawalan persoanaliti. Ada suara bahawa sedar psikodinamik yang menyimpan ciri-ciri perasaan. Juara Juara karya sasterawan Negara S. Sudah ditegaskan jjuga. Psikopower pula bahawa kehidupan ini segala-galanya bermula daripada wacana kekuasaan. Id. cuma Noordin Hassan lebih kepada moden dan tradsional. impian. idea. Di dalam terdapat perlawanan adu lembu. Tegasnya mereka bersikap parasitik dan menentang terhadap yang silam. Dualisme yang diktonomi ini semacam ada persamaannya dengan Kala Dewata yang melihat masyarakat Melayu berada antara kota dan desa. mencari kepuasan diri untuk naluri dan impuls tanpa mengira akibat. bahawa situasi politik. Namun terlihat citra bawah sedar watak: yang menjadi pusat teks ini ialah pemikiran bawah sedar seorang pelaga lembu yang ingin menjadi juara. Pengarangnya menggambarkan orang-orang Melayu yang sebelah kakinya menjejak ke dunia moden. egolah yang cuba menyederhanakan keinginan dengan merasionalisasikannya. juara dalam laga lembu setelah gagal dalam laga politik. Dan Mamat menyimpan segala-galanya itu secara psikodinamik mahupun psikopower. sementara sebelah lagi masih memijak bumi tradisional. maka di dalamnya kaya dengan nuansa falsafah politik. Tidak dapat ditolak. ini sesuai dengan aliran absurd yang menekan kepada fahaman dualisme itu. persepsi dan nilai yang mempengaruhi pemikiran sedar manusia yang melintasi diri seseorang melalui bentuk mimpi. bahawa iklim politik Negara memang kacau dan ekonominya juga dalam suasana genting akibat 13 Mei. gurauan dan percakapan tak sengaja. Konsep .

imbas belakang dan strategi mencari kemenangan dalam pertarungan laga lembu. tetapi sebaliknya yang menginkinkan kehendak itu. Teks yang diciptakan bukannya suatu mitos politik tetapi realiti daripada semangat zamannya. Sering dinyatakan bahawa sastera dalam konteks kuasa dan pembetulan terhadap gejala keruntuhan kepemimpinan sebagai sebagai teks sastera yang komited dan penting. Membacanya fikiran saya sering dihantu oleh kehadiran filem western yang banyak saya tonton dalam dekad-dekad kelahiran novel ini. Kehendak telah memperbudakkan kekuasaannya. Justeru itu pengarang haruslah menjadi perenung. tetapi dalam teks ini saya dapati tidak wujud the good. . muncullah ia dengan menyamar diri dalam pelbagai wajah dan cuba mendominasi segala sesuatu. Filem-filem itu dihadapkan dengan pembunuhan orang dicintai seperti ayah ibu atau kekasih. Persoalannya apakah Juara sedikit sebanyak dapat diakitkan sedemikian Kematian Abang Lazim menjadi penggerak novel ini. Jalinan naratifnya kebanyakannya bertolak pada penceritaan. Gerakan sinematografinya begitu cepat dengan muzik gitar melengking tajam tapi mempsonakan. Mamat kemudiannya berusaha menyusuri pembunuhnya.Penghayatan Karya Agung Melayu 179 kejuaraan yang bertunas dan mengembang dalam kesedaran Mamat telah membentuk sejenis kekuasaan akhirnya membentuk etika dan ontologi keperibadiannya. tidak lain adalah letupan gunung berani politik sesuatu zaman. Justeru itu karya sastera yang antara lainnya tugasnya merakamkan. sesungguhnya pengarang ini akan menerima kutukan generasi akan datang. Sangat tepat kita mengambil contoh puisi-puisi politik 1950-an yang secara jitu menggambarkan suasana dan aliran pemikiran Melayu zaman itu untuk menuntut kemerdekaan. yang renungannya lebih tajam daripada politikus zamannya dan bersedia untuk berkata dan mempertahankan fahaman politik yang hak melalui teks-teks yang dihasilkannya. Watak itu terlihat menanggapi kekuasaan bukanlah apa yang diperlukan oleh keinginannya. Franco Nero dan ramai lagi membawakan watak the good untuk mencari the bad dan juga the ugly. dan ia telah ditawan oleh libodinya tanpa dapat dipertahankan oleh superegonya. Dengan gaya penuh estetik pengarang meluahkan lahar gunung berapi itu daripada gunung sistem dekadensi politik supaya menjadi baja untuk manusia yang hidup di lereng-lereng pergunungannya. Sastera juga dikatakan. Pengarang manusia yang berkata benar terhadap realitinya. Clint Eastwood. dapat membayangkan pemikiran politik dan keinginan-keinginan sesuatu bangsa itu di dalam hasil ciptaan. lalu heroinya memenuhi dendamnya memburu pembunh-pembunuh tersebut. Sejarah kesusasteraan tidak lain daripada sejarah politik dan idealogi sezaman. dan heronya adalah penembak yang tepat. Juara saya lihat seakan-akan sedemikian. Jika sekiranya pengarang bungkam atau menyimpan mimpi buruk di dalam watak-watak yang kelihatan dihebatkan. Tidak semua pengarang berani melakukan pembetulan terhadap politik atau tokoh-tokoh seseorang pemimpin kecuali di tangan seorang penulis yang matang dan berani. Dan sesebuah teks sastera sebenarnya didorong oleh kuasa politik dan idealogi sezaman itu.

yang pada tanggapan saya membaca puisi-puisi . Gambaran utama yang menjelma dalam bacaan saya ialah betapa Kemala tidak hentihenti berusaha mengangkat persoalan diri yang dihadapkan dengan sesuatu subjek yang berbeza bagi setiap puisi pecahan itu.. juka klimaks pentingnya? Terlihat bahawa pengarangnya ketiada-mampuan untuk mengambarkan lebih rinci akan laga lembu itu. Puisi MIM ialah sebuah puisi panjang yang dipecahkan kepada 80 buah puisi.Kalau hendak dikatakan pengarang mengelak kerana khuatir akan memberi gambaran sadisme atau keganasan atau lebih kepada citra perjudian. Justru dari awalnya lagi. kita telah banyak diberi cerita tentang bagaimana persediaan laga lembu akan diadakan. yang ada hanya Lee Van Cleef dengan Aldo Fiurgre. sedangkan di halaman 111-113 digambarkan dengan dekat pergaduhan kedua kumpulan itu. yang menggabungkan persoalan kemasyarakatan dan keagamaan tetapi dihasilkan dengan nada sinis yang mengajar. kata-kata yang cukup tua. Mamat pasti dapat membunuh Pak Isa. ada seloka yang diberi nama composito loci. MIM diterima sebagai karya agung dan karya terbaik yang pernah dihasilkan oleh Kemala. akhlak dan pandangan hidup yang berpaksi pada kosmoilogi Islam. Dan Pak Isa akan mati. di dalamnya kaya dengan falsafah Islam. Tidak beroleh kesempatan kerana tetakan jail yang bertubi-tubi itu…. Mengapa demikian? Sepatutnya perlagaan lembu menjadi mini klimaks novel ini. yang menyatakan bahawa sejarah ialah guru kehidupan. Tidak ada Clint Eastwood. Di antara bahagian yang paling kita tunggu-tunggu dalam novel ialah laga lembu itu sendiri. pun di awalnya lagi kita sudah dapat antisipasikan demikian. Sama dengan filem-filem tersebut berakhir dengan kematian the ugly novel ini mengalami perjalanan yang sama. Dalam sejarah orang Latin. Mat San melihat Jali sedang menetak Dolah bertubi-tibu dengan diikuti oleh terkaman Sani dengan pukulan enam sembilannya. MIM MIM ialah kumpulan puisi sasterawan negara Kemala. Justeru itu novel ini memerlu idea teguh dan pengalaman mantap. Dalam MIM juga terasa kehadiran historia vitae magistra. Dolah tidak sempat mengelurkan pistolnya. tetapi sayang sekali deskripsi tentang laga lembu yang dinanti-nanti itu sangat sedikit yang diceritakan.Penghayatan Karya Agung Melayu 180 manusia kebanyakannya adalah the bad dan the ugly.

pendidikannya. mosaics. ikonikal. hal kontekstual ialah pengalaman pengarang melalui musafir akal dan perjalanan diri. yang ertinya alam semesta bukan merupakan realiti tunggal atau monistik. Seandainya manusia menyaksikan bagaimana langit dinaikkan. bagi Kemala. ukiran. Kadang-kadang alam merupakan kewujudan daripada makro kosmos yang dikaitkan kepada makro kosmos. lalu kontekstual dengan situasional. bukan bererti puisi Kemala sebuah puisi ajaran atau yang bersifat legislatif. tetapi bermacam-macam bentuk besar dan kecil. membangkitkan iradah adibiyaah untuk mempertanyakan dan menjawab. iaitu memiliki simbol-simbol. juga banyak jawapan. Maka demikian saya menyaksikan konsep kosmologi Melayu . gunung ditegakkan. dan jawapan bagi Kemala ialah terdapatnya unsur-unsur ketauhidan dan ketaabudiyyahan dalamnya. tapi wajah-wajah murung. dan lautan dihamparkan.Islam yang terterap dalam puisi-puisi Mim. Hal ini sesuai dengan firman Azzawajalla bahawa alam seluruhnya diciptakan untuk manusia. tetapi yang diciptakan memenuhi tuntutan homo simbolikum. persekitarannya. Secara teoretis. alam mengandungi banyak pertanyaan. Perjalanan diri Kemala yang pernah sampai ke beberapa buah negara Barat dan Timur. bumi yang besar dengan revolusi rakyat didik minum air ideologi nenek moyangnya karl marx dan kini tujuh puluh tahun yang lelah titik buntu rakyat menatap ketederal sepi muzium warisan dan keagungan tzar seni lukis eropah. juga ke tanah suci. dasar-dasar estetika relief. mata yang sengsara berkedip pada roti. termasuklah mempertanyakan tentang bahasa. Apabila saya katakan ajaran. yang kadangkadang fizikal. alam ialah penanda dan petandanya adalah bagaimana cara kita memberi jawapannya. bangsa dan tamadun. yang mungkin menerbitkan pelbagai pertanyaan. indensikal yang konotatif operasinya. keju dan vodka tali momunisme semakin reput ……………………………………………………… . kutepuk bumi rusia. manusia akan bertanya siapakah penciptanya? Jawapannya ialah Allah. tegasnya kaya dengan metafora. abstrak. manusia seharusnya memanfaatkan alam.Penghayatan Karya Agung Melayu 181 Kemala ini terdapatnya unsur-unsur sejarah yang digarap secara historisisme baru membawa semacam ajaran idealistik. bahagia alam yang kukecap rasa ini juga alam penyair. Musafir akal masuk ke dalam dirinya dan keluarganya. Selain falsafah kosmos.

manusia Moskow pun kembali mencari Tuhan. Membaca puisi-puisi Kemala. Secara teksdealisme. dan kepiluan. namun akhirnya runtuh juga. dan dalam kumpulan ini Kemala memilih puisi ke-40 untuk menyatakan aspirasi kepengarangannya. . Puisi-puisi 40-50 berkisar pada diri pengarang dan keluarganya. cakerawala. Inilah suatu ibarat yang ingin dikemukakan oleh Kemala tentang betapa hebatnya ideologi ciptaan manusia. salju ombak. tetapi Kemala tetap berasa terharu dengan kurniaan Allah. meskipun jalannya penuh dengan simpang-perenang. air. kita memperoleh tiga golongan yang cuba mengembalikan Islam ke akarnya. Pertama.Penghayatan Karya Agung Melayu 182 Puisi ke-27 menyaksikan pengalaman kontekstual di Moskow. lalang. Kau memilihku untuk kelangsungan ini. dan apabila tamat perang dingin pada tahun 1990. Inilah suara penyair Islam yang sentiasa mengenang pemberian-Nya. pertahanan akidah yang dilakukan oleh kelompok al-Asyariah. saya yang juga pernah berpeluang ke Moskow.a. Membaca puisi ini ternyata Kemala sangat bersyukur kepada Ilahi kerana memilih hidupnya sebagai penyair. Dengan gaya narasi yang menarik. Sekiranya kita menyaksikan sejarah tamadun Islam. matahari. saya kira. syukurlah. dan ketiga ialah memperkuatkan alihsan yang dilakukan oleh golongan Hasan al-Basri. Kau memimpinku berenangan di laut payah dan Kauizinkan aku memakai baju cinta-Mu Pada puisi ke-40 ini. Menyaksikan manusia sedang menyusun kemusnahan. camar syukurlah. dapat saya katakan bahawa Mim dalam kelompok al-ihsan itu. penting untuk memahami Kemala. kita dihadapkan dengan suasana kota itu yang pernah gagah dengan ideologi Marxisme. memelihara ajaran Islam yang asasiyyah yang dikerjakan oleh para peneroka mazhab. Puisipuisi itu semacam suatu surealisasi semantik tentang manusia yang parah. kedua. gunung. Musnah dalam diri atau dalam negeri. dilantik menjadi Rasul. dalam konteks ini. Dunia yang dipilih oleh Kemala untuk mengisi langit-langit puisinya adalah gantungan-gantungan tentang kerawanan. Dan. kemurungan. maka bermulalah keruntuhan komunisme. tetapi maknanya mengimbau kepada seluruh masyarakat.w. syukurlah Kau memilihku untuk menjadi manusia kaca. Nombor ke-40 selalu menjadi penting kerana itulah usianya Junjungan Besar Nabi Muhammad s. dunia yang retak dan pecah. akan mengalami suatu kecelakaan yang menguburkan komunisme di Rusia. penyair yang memahami bahasa bulan. Kita tidak pernah terbayangkan ideologi yang berasal daripada ekonomi disistemasi yang menjadi amalan 30 buah negara dan separuh daripada Eropah selama lebih 200 tahun. amat terasa kebenaran nukilan Kemala. kata orang "Life begisn at fourty".

agama dan ekonomi. ertinya dikembangkannya sebagai sumber pancaran cahaya bagi mengungkapkan wawasan al-ma'rifah. Sementara MIM. Dilihat dalam konteks al-ihsan. . Menjadi manusia Muslim bererti memahami tanggungajwab kepada Allah dan manusia. ia menyuguhkan pemikiran tentang melahirkan manusia yang muslim. Juara juga menunjukkan falsafah tentang politik. saleh dan sentiasa menjaga hubungan sesame manusia dan hubungan dengan Allah azzawajalla. Inilah yang dinamakan riyadah al-ruhiyyah. Manusia disedarkannya secara halus tentang hakikat keinsaniahannya: sedar dalam jenjang kemakhlukannya bagi memperbaiki diri dan memenuhi tanggungjawab sebagai makhluk Ilahi. Begitu juga dalam karya Bukan Lalangh ditiup Angin yang dihasilkan implikasi daripada peristiwa 13 Mei 1969 yang berdarah itu. terserlah adanya usaha pengarang untuk melatih dan mengembangkan jiwa supaya memperkuatkan hubungan dengan agama Islam. Tidak kelihatan Kemala hendak menjadikan puisinya sebagai wahana didaktif. Kedua. tetapi lebih menekankan kepada konflik pertentangan antara manusia yang inginkan kekuasaan dan percaturan ekonomi. Kemala menyusunnya dengan kalimah dan wazan yang lembut. Dalam puisi-puisi Kemala. jalinan plot. sehingga terasa bagi saya menjadi senandung jiwa yang memikat hati. menusuk ke dalam kalbu. Rumusan Demikianlah analisis terhadap karya agung yang dihasilkan oleh sasterawan Negara Malaysia untuk menganalisis aspek falsafah dan pemikiran yang ternukil di dalamnya melalui identifikasi perwatakan. Salina menghurai akibat perang tentang falsafah manusia yang berhubungan dengan sosial. moral. juga mencintai Allah melalui puisi-puisinya. gejala dan subjek yang diutarakannya dikaitkan dengan al-ihsan. MIM merupakan suatu warisan dalam puisi Melayu yang tidak ternilai harganya.Penghayatan Karya Agung Melayu 183 Penciptaan puisi keislaman dalam Mim ini. pencitraan latar dan konflik-konfliknya. supaya kita menjadi insan Muslim yang baik. suatu manifestasi memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama manusia. pendidikan. seperti pada kebanyakan puisi berunsur Islam yang selalu terdorong ke arah pemaksaan dakwah. kerana di situlah statusnya hidup yang kamil. Falsafah pentingnya ialah untuk menjamin keamanan negarfa kesetabilan politik dan keharmonian kaum harulah diutamakan. Membaca puisi-puisi dalam MIM terasa rintisan jalan untuk membangkitkan minat bagi suatu kehidupan Islamiah dan menuju istiqamah seorang sufi. Kemala mengajak pembacanya untuk mendekati Allah. sesuai sebagai sebuah teks agung bercorak Islami. setiap peristiwa. jelas ciri-ciri al-ihsan seperti usaha membersihkan hati dan memupuk sifat-sifat yang mulia dan terpuji dalam diri.

Breton. London: Yale University Press . 2006. Samad Said. 1968.Penghayatan Karya Agung Melayu 184 RUJUKAN Abdul Jalil Hassan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. A. Falsafah dan Pengetahuan Islam. 1999. 1968. Chicago Press. Kemala. Dewan Sastera. Disember. 1993. Rene. 1990. MIM. Andre. Michigan: The University of Michigan Press. 1987. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Singapura: Pustaka nasional. “Claude Simon. Mana Sikana 2004. Durozui. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Karya Bestari. 1985. Wellek. Tanggapan Sastera. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Salina. Chicago: University of Hashim Awang. 2005. Juara. History of the Surrealist Movement. Falsafah danm Seni Kreatif Melayu. Contemporary Theatre. 2004. Theory of Literature. 1996. Mana Sikana. London: Edward Arnold Limited. Manifesto of Surrealism. Bangi: Pustaka Karya. Mana Sikana. Samad Said” dlm. Sastera Melayu Klasik: Warisan Keemasan. Nouveau Roman dan A. Mana Sikana. Mana Sikana. John Russell. S. Brown. 1985. Gerard.Othman Kelantan. Noordin Hassan. Sastera Melayu Pascamodenisme. 1974. 2005. Teori Sastera Kontemporari. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bukan Lalang Ditiup Angin. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

8. Dalam MIM puisi panjang karya Kemala terasa wujudnya kehadiran historia vitae magistra. 6. Nyatakan falsafah yang cuba ditonjolkan oleh A. 2. Bincangkan falsafah di sebalik pemaparan ini. 3. seorang pelacur sebagai watak utama karyanya. . 5. Samad Said dalam mengetengahkan Salina. Juara karya S. 2. cerminan masyarakat falsafah sosial bersifat mimetik komited dan kontekstual absurd proses dehumanisme demitefikasi kemanusiaan nuansa 1. 3. Huraikan maksud falsafah historia vitae magistra tersebut. 4.Penghayatan Karya Agung Melayu 185 KATA KUNCI 1. 4. Jelaskan falsafah di sebalik pengkaryaan ‘Bukan Lalang Ditiup Angin’ oleh Noordin Hassan (1974). Othman Kelantan memaparkan pemikiran bawah sedar seorang pelaga lembu yang ingin menjadi juara – juara dalam laga lembu setelah gagal dalam laga politik. 7.

antaranya ialah puisi yang berupada puisi moden dan tradisional. . KAITAN ANTARA BAHASA DENGAN SASTERA Karya sastera Melayu menggunakan bahasa Melayu (lisan atau tulisan) yang mempunyai ciri-ciri istimewa dalam penghasilan karyanya. Dengan menggunakan bahasa sastera. dan teks drama. PENDAHULUAN Dalam sistem pendidikan negara. Malah bahan sastera juga sebagai pelengkap kepada kemahiran lisan. bahasa Melayu adalah subjek wajib yang perlu dipelajari secara formal oleh murid-murid sekolah rendah dan sekolah menengah. 2. Karya agung yang diaplikasikan di sekolah terdiri daripada beberapa genre. Penyerapan bahan sastera adalah pelengkap bagi mempelajari kemahiran bahasa. murid-murid dapat menghayati keindahan karya dan perhatian mereka akan tertumpu kepada unsur-unsur bahasa. murid-murid dapat menyampaikan sifat-sifat bahasa dengan berkesan.Penghayatan Karya Agung Melayu 186 UNIT 10 PENERAPAN KARYA AGUNG DALAM PENDIDIKAN HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir kursus ini. Mengaplikasikan kaedah dan aktiviti penerapan karya agung ke dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Teks sastera yang digunakan dapat menyuburkan daya penghayatan murid-murid berkaitan dengan keindahan bahasa Melayu disamping memberi keseronokan semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku di bilik darjah. Bahasanya berbeza dengan bahasa harian biasa. Salah satu aspek keindahan karya sastera adalah susunan bahasa yang luar biasa dan menyentuh perasaan pembaca. prosa yang terdiri daripada prosa tradisional dan moden. Di samping itu. matlamat samping utama lain ialah untuk menanam sikap amalan membaca walaupun mereka telah meninggalkan bangku sekolah. anda akan dapat: 1. Mengetahui dan memahami peranan karya agung dalam pendidikan sekolah kebangsaan. membaca dan menulis. Di samping itu.

Antara perkara yang dapat dilakukan p. Sebagai ikatan yang paling rapat. Merangsang kreativiti serta semangat bagi menyempurnakan diri. Ini disebabkan karya sastera mempunyai huraian mengenai perkara yang aneh dan ajaib.Penghayatan Karya Agung Melayu 187 Bahasa Melayu adalah wahana penting dalam pendidikan kebangsaan. Murid senantiasa berusaha menjadi insan yang syumul. Ia sesuai dengan fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan rakyat. membaca dan menulis. bahasa komunikasi. b) Memperkukuhkan kemahiran lisan. 3. aktiviti membaca dapat menyuburkan mereka dalam aspek membaca dan kefahaman. Antaranya ialah: a) Membantu meningkatkan kualiti proses belajar dan mengajar. Ia juga dianggap sebagai dua unsur kebudayaan manusia yang saling berkaitan antara satu sama lin. c) Memberi keseronokan. 4. Memupuk kepercayaan diri dan rasa jati diri sebagai bangsa yang mulia. e) Memupuk semangat membaca karya sastera pada jiwa murid-murid. KEWAJARAN SASTERA DALAM MENGAJAR BAHASA MELAYU Terdapat beberapa kelebihan menggunakan karya agung (bahan sastera) dalam pengajaran bahasa Melayu. . Ia meliputi penguasaan dan penggunaan bahasa Melayu yang lebih bermutu. d) Membuka minda murid-murid untuk melihat dunia dengan lebih luas. hubungan antara bahasa dengan sastera dipertautkan dalam satu perspektif yang bersifat holistik dan intergral. cekap berbahasa dan berkomunikasi serta memahami bahasa Melayu bagi mengungkapkan ilmu dalam kehidupan harian. Dunia sastera tidak pernah terpisah daripada pelbagai persoalan bahasa kerana bahasa adalah satu-satunya media ungkapan bagi sasterawan dalam mencipta karya kreatif.eh murid-murid apabila menggunakan seni bahasa sastera adalah seperti berikut: 1. Untuk jangka masa panjang. Mengajar bahasa berpaksi pada pegangan iaitu sastera dapat memberikan pengaruh besar kepada cara manusia berfikir berkaitan dengan hidup dan kehidupan. Menghayati dan mencintai kehidupan dalam lingkungan nilai kemanusiaan sejagat. Penghayatan dan pengukuhan semasa pengajaran dan pembelajaran dapat membantu. Memperkayakan wawasan diri berkaitan dengan kehidupan. bahasa ilmu pengetahuan yang mencerminkan akal budi rakyat. 2. membezakan antara perbuatan jahat dengan buruk serta mengenal perbuatan benar dengan salah. 5.

Bercerita berdasarkan bahasa yang telah dibaca dan peristiwa yang dialami… . struktur tatabahasa disamping kemahiran lisan. keperluan penggunaan bahan sastera dapatlah diringkaskan sebagaimana berikut: Hasil Pembelajaran 2. guru perlu berusaha untuk menyediakan teks sastera yang sesuai dengan keperluan murid-murid. Huraian Hasil Pembelajaran Aras 1 i. ditonton. g) Meningkat penguasaan kosa kata. frasa. 2. membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu. Dalam hal ini. yang dikeluarkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum. kemungkinan besar. serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. mengapakah bahan sastera dianggap penting untuk digunakan dalam pengajaran Bahasa Melayu? KURIKULUM BARU SEKOLAH RENDAH (KBSR) Dalam kerangka pengajaran dan pembelajaran.1. Kementerian Pelajaran Malaysia.Penghayatan Karya Agung Melayu 188 f) Terdapat gambaran adat istiadat dan kebudayaan masyarakat Melayu dan bangsa-bangsa lain di Malaysia. contoh Tahun 4 (2003).0. Bercerita dengan menggunakan kata. Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. Menyampaikan rentetan-rentetan peristiwa yang berlaku di luar lingkungan persekolahan. Aras II i. ii. ayat. dibaca atau dialami. Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. Dalam Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) Bahasa Melayu. guru masih berpandukan sukatan pelajaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran. FIKIRKAN?: Cuba anda fikirkan dan beri pendapat.

Contoh: Si Tanggang Diksi: derhaka. daripada teknik nyanyian. Teks yang akan digunakan tidak dibekalkan secara meluas di sekolahsekolah. Maka. Kemahiran mmpelajari cara belajar . berlakon dan berpuisi. Ianya merujuk kepada keupayaan murid memahami mengungkap dan menghargai bahasa yang indah melalui pembelajaran yang menyeronokkan secara didik hibur.Aspek ini ditambah sebagai satu kemahiran bahasa. KSSR – KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (2010) Penyediaan kurikulum ini terdapat usaha penambahbaikan untuk memartabatkan bahasa Melayu. menyayat hati. berdagang. sudah terdapat usaha untuk mengetengahkan pengajaran dan pembelajaran menggunakan bahan sastera Melayu. Aspek Seni Bahasa . penyerapan ilmu dan nilai murni.   Berdasarkan KBSR. Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi 3. Idea yang kreatif dapat dilahirkan oleh murid melalui lisan dan penulisan. kemahiran dan nilai murni yang mesti dipelajari dan dikusai oleh murid di sekolah kebangsaan. patriotism dan peraturan sosiobudaya. merupakan pernyataan yang merangkumi pengetahuan. Murid memperoleh bahasa yang indah secara didik hibur. Malah kurikulum ini juga boleh dijdikan pemangkin untuk memahami akal budi.Penghayatan Karya Agung Melayu 189 Cadangan aktiviti/nota  Mengadakan pertandingan bercerita di dalam bilik darjah. Di samping itu. Kurikulum ini juga menitikanberatkan penggabungjalinan kemahiran bahasa. nakhoda Ceritakan kepada rakan tentang bahan yang telah dibaca atau didengar. bercerita. Seni bahasa juga menampakkan keindahan bahasa dari segi pembentukan ayat yang menggunakan simile. usaha ini masih belum berkesan. Penyediaan kurikulum standard yang bermula Tahun Satu (2010). Namun begitu. peribahasa. Elemen kemahiran nilai tambah yang ditekankan dan perlu diserapkan adalah seperti berikut: 1. bahasa kiasan dan personifikasi yang terdapat dalam puisi dan prosa kreatif. Kemahiran berfikir 2. pemikiran dan sosiobudaya penuturnya kea rah melahirkan semangat cinta akan bahasa dan tanah air yang dikongsi bersama dalam satu wawasan demi memartabatkan bahasa Melayu. elemen pengisian kurikulum berkaitan dengan kemahiran nilai tambah. usaha guru akan terbantut. Sesi sumbang saran untuk meramalkan kesudahan cerita.

Antaranya masih menyentuh aspek lisan. 2. Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul Evidens: .    Lisan Bercerita sesuatu perkara dan menceritakan semula perkara yang didengar menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.Penghayatan Karya Agung Melayu 190 4. Membaca pelbagai bahan bacaan bagi memperkaya kosa kata dan maklumat untuk memupuk minat membaca. Beberapa intisari yang dapat dilihat ialah: 1. Menulis    Membina dan menulis perkataan. Membaca    Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk member respons dengan betul. membaca dan menulis. Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 5. Berbicara untuk menyampaikan kamlumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber yang tepat secara bertatasusila. 3. . 7. frasa dan ayat yang betul Menulis imlak dengan tepat.Menghasilkan penulisan dalam bentuk naratif dan bukan naratif menggunakan ayat yang gramatis. DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU SEKOLAH KEBANGSAAN Berdasarkan dokumen yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kajian masa depan Kecerdasan pelbagai Pembelajaran konstruktivisme Pembelajaran kontekstual Pembelajaran dan kemahiran yang diperolehi daripada teks sastera (karya agung) dapat membentuk murid-murid lebih berketrampilan. bidang kerjaya dan seterusny sebagai ilmu pengetahuan bagi pembelajaran seumur hayat. Mereka akan menggunakan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian. Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. objektif standard kurikulum mengambil kira keupayaan murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran secara formal. 6.

Kaedah Peristiwa. Kaedah Kajian Kes. - APLIKASI TEKNIK DAN AKTIVITI Mengaplikasikan teks sastera dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Kaedah Simposium 2. Kumpulan Kaedah Informatif – Kaedah Bacaan Terarah. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan Menulis ulasan berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada pelbagai sumber. tentu saya ingat  Di dalam mengajar karya agung. . guru boleh menggunakan semua genre kerana di dalam genre ini terdapat elemen-elemen yang berkaitan dengan watak. mungkin saya faham Saya buat. Kaedah Forum. Kaedah Ungkapan Kreatif.Kaedah Pernyataan.Penghayatan Karya Agung Melayu 191   Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dari segi ejaan dan tanda baca. memasak. berkebun. Kaedah Demonstrasi Pepatah Cina ada mengatakan bahawa:    Saya dengar. Terdapat 3 kelompok teknik dan aktiviti yang sesuai semasa P&P berlaku. Kaedah Lampasan Otak. bertukang. guru perlu mempelbagai teknik dan aktiviti P&P. a. guru seharusnya bijak dan mempunyai rasional berdasarkan teks sastera yang digunakan. nilai dan pengajaran dan elemen sampingan yang lain. Kaedah Kuiz.Kaedah Penemuan. Kaedah Perbincangan/Diskusi Kelompok. memancing. 1. Kumpulan Kaedah Partisipatif-Eksperiensial . Kaedah Main Peranan. Guru yang kreatif seharusnya mampu memberi kepuasan dan keseronokan kepada murid-murid. latar. mengukir. mungkin saya lupa Saya lihat. Kaedah Buzz-Group. dll. Elemenelemen ini akan memaparkan pelbagai peristiwa seperti berjual-beli. Kumpulan Kaedah Partisipatif . Penyediaan teknik dan aktiviti. menyulam dan sebagainya. 3. Kaedah Demonstrasi.

b. Teknik bayangan minda bertujuan untuk member dan pemahaman kepada murid berkaitan dengan karya/teks yang dibaca. umpama dan lain-lain. Sekiranya murid agak ramai. Aktiviti ini dapat menyedarkan murid . model simbolik ataupun model persepsi. Guru boleh menyediakan ayat pada kad/ slid bagi memudahkan kefahaman murid. 4. c. boleh dijadikan contoh.Kaedah ini berkesan kerana murid dapat mengaitkan apa yang dipelajari secara teori dengan kemahiran atau aktiviti yang dipraktikkan. Peluang mendengar dan melihat Guru perlu memastikan semua murid dapat mendengar dan melihat demonstrasi dengan baik.Penghayatan Karya Agung Melayu 192 Cara kaedah tunjuk cara atau demonstrasi dilakukan adalah seperti yang berikut: 1. Melihat kemahiran – Guru memperlihatkan suatu kemahiran kepada murid. 2. Contoh. Antaranya ialah: 1. bagaikan. 3. mereka boleh dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil.  Di sini. Guru boleh membuat persediaan awal dengan menyediakan contoh-contoh gaya bahasa/ bahasa kiasan. Malah guru boleh menggunakan komputer dengan menyediakan slide power-point. Semasa melakukan tunjuk cara. Pemglibatan murid . Contoh: peristiwa berlaku di kebun sayur atau di pasar. 2. Demonstrasi dilakukan dalam situasi pembelajaran. Cara ini membolehkan murid lebih mudah faham. Guru memberi penerangan semasa demonstrasi dilakukan.Guru boleh melibatkan murid semasa sesi demonstrasi dilakukan. Murid yang boleh mlakukannya dengan baik. Teknik Kad Imbasan  Teknik ini sesuai digunakan untuk mengajar aspek gaya bahasa/ bahasa kiasan. pelbagai jenis model boleh digunakan seperti model hidup. Seorang individu (murid) membuat sesuatu di hadapan murid-murid lain bagi menunjukkan bagaimana perbuatan itu dilakukan. Ciri-ciri Kaedah Demonstrasi Terdapat beberapa ciri penting kaedah demonstrasi ini. guru boleh meminta muridnya membayangkan situasi peristiwa yang bermain dalam minda murid. Kaitan antara teori dan praktik . 3. menggunakan simile yang menggunakan tanda baca seperti. Teknik Bayangan Minda  Bayangan minda ada kaitan dengan kemampuan kecerdasan intrapersonal.

Setiap murid perlu membayangkan situasi yang berlaku. Guru hanya bertindak sebagai pembimbing. Di sini dapat dipupuk supaya murid berani berinteraksi sesama mereka. supaya terdapat unsur penghayatan. Cara begini dapat mendidik muird memahami nilai murni dan mengaplikasinya dalam kehidupan seharian. Melalui cerpen.  Guru meminta murid-murid melakonkan cerita dengan menghayati watakwatak yang terdapat dalam teks/karya. Teknik Lakonan  Teknik ini memberi kesempatan kepada guru mengadaptasikan cerita daripada teks/karya sastera ke dalam bentuk lakonan. f. penglibatan murid lebih penting daripada guru.Penghayatan Karya Agung Melayu 193 mengenai peristiwa itu. Peristiwa yang melibatkan watak dalam teks/karya boleh dilakonkan. Namun begitu. Teknik Simulasi  Simulasi merupakan aktiviti yang dilakukan bagi mengaplikasi teknik kecerdasan interpersonal. guru dapat mengetahui tahap kecerdasan interpersonal murid dari mula berkaon sehinggalah tamat.  Setiap murid bekerjasama dan berkomunikasi antara satu sama lain supaya aktiviti ini berjalan lancar. d.  Biasanya aktiviti ini memerlukan murid membayangkan perkara yang pernah dilalui ataupun mewujudkan cerita baru. novel atau prosa tradisional yang mengandungi pelbagai jenis watak. Hanya beberapa watak sahaja yang perlu dilakonkan. . Teknik Main Peranan  Teknik mlibatkan murid dan murid.  Ini adalah aktiviti lakonan spontan yng dilukan oleh sekumpulan murid tanpa menggunakan skrip. e. Aktiviti ini juga boleh dilakukan berdasarkan idea guru. Teknik ini mengkehendaki murid-murid melakukan sesuatu pergerakan secara pura-pura dalam keadaan yang terkawal. Maknanya. Murid perlu melakukan aktiviti seperti lakonan.  Menerusi aktiviti lakonan. murid melakonkan watak yang diberikan tanpa perancangan awal dialog yang bakal dituturkan oleh murid.  Simulasi juga adalah situasi bagi menyerapkan keadaan sebenar. Aktiviti ini dapat mengetahui tahap kreativiti murid-murid melalui kumpulan kecil yang telah dibahagikan. guru boleh menyediakan skrip atau kumpulan murid menyediakan skrip.  Kostum yang sesuai boleh digunakan.

 Kaedah yang dipilih perlu sesuai dengan pengalaman. Setiap soalan bermasalah perlu strategi bagi menyelesaikannya. Selepas membaca teks. pengetahuan. kemahiran dan kefahaman murid.  Teknik ini tidak boleh dihafaz. Ada lima (5) langkah dicadangkan bagi melaksanakan teknik ini. Improvisasi  Teknik ini ialah aktiviti sumbang saran atau terges-gesa (tidak dirancang dengan teliti dan sebagainya).  Murid boleh menambahkan watak dalam cerita atau mngubahsuai penamatan cerita supaya lebih menarik. Guru boleh mewujudkan persekiataran pembelajaran yang bebas tanpa ada banyak sekatan. h.  Teknik ini ada kaitan dengan perkembangan kognitif. contohnya penamatan cerita. Murid boleh membuat improvisasi seperti membina urutan cerita baru menerusi cerpen yang dibaca. . Proses ini dijalankan selepas murid-murid selesai membaca sesuatu teks sastera. Cara Belajar Menyelesaikan Masalah Teknik ini dilaksanakan di bawah seliaan guru. Contoh.Penghayatan Karya Agung Melayu 194  Guru berperanan sebagai pengawal tingkah laku murid-murid semasa aktiviti simulasi dilakukan. Teknik Menyelesaikan Masalah Antara ciri utama teknik ini digunakan di bilik darjah adalah:  Menyelesaikan masalah memerlukan kepada perancangan. g.  Prosesnya memerlukan aplikasi kemahiran.  Teknik ini boleh melibatkan lebih daripda satu pendekatan.  Prosesnya perlu dilaksanakan melalui aktiviti bersistematik.  Murid-murid juga boleh diberi peluang membina watak sendiri berdasarkan idea-idea mereka. iaitu: a. konsep ataupun prinsip yang perlu dikuasai terlebih dahulu. murid telah membaca cerpen.Murid-murid perlu mengenali dan mengesan masalah melalui perbincangan ataupun melihat tangan filem atau video atau youtube. murid boleh memikirkan idea-idea baru. Kenali masalah . sekurang-kurangnya perlu sampai ke peri ngkat aplikasi. strategi dan pemilihan kaedah yang sesuai.

Penyelesaian masalah yang dilakukan dengan cermat dapat menentukan mutu penyelesaian. sama ada watak utama atau watak jahat (antogonis). .  Teknik ini sesuai untuk mengajar watak. i. sebuah kerusi diletakkan di hadapan kelas. guru boleh mengemukakan situasi supaya murid boleh menjana idea. Guru perlu menggalakkan murid memilih jawapan yang baik/relevan sahaja. j. Guru boleh membantu murid-murid mencari maklumat berdasarkan teks yang digunakan. Berdasarkan teks/karya. Seberapa banyak idea yang dikemukakan perlu diterima. d. Guru perlu memilih murid yang bagus. dua hari sebelum pelaksanaannya.  Aspek yang perlu diberi perhatian adalah idea dan masa. Teknik Kerusi Panas  Dalam aktiviti ini. Murid digalak berfikir secara pantas. e.Langkah ini memerlukan murid-murid mengkaji semua data. Penelitian penyelesaian atau jawapan Jawapan yang kurang baik perlu diketepikan. menganalisis. Murid berkenaan perlu menghayati watakwatak yang telah ditugaskan kepadanya. Menentukan masalah .Murid kerapkali mngalami masalah dan guru perlu tentukan cara menyelesaikannya. Teknik ini melibatkan latihan perbincangan secara kumpulan. Setiap kumpulan akan berusaha mencari idea yang baik. Cadangan penyelesaian . Teknik Sumbang Saran  Teknik ini adalah teknik mengajar berbentuk perbincangan kreatif bagi mendapatkan idea-idea daripada setiap kumpulan. Cara ini memastikan penyelesaian masalah itu ditolak ataupun diterima. Semua fakta dan maklumat perlu dinilai. Pemeriksaan kesimpulan Jawapan yang dipersetujui perlu diuji dengan member peluang kepada murid lain dan guru membincangkannya secara bebas. Guru perlu member panduan bagi memusatkan fikiran ke arah menyelesaika masalah itu.  Teknik ini dijalankan dalam masa yang singkat. mencari jawapan dan cuba menyelesaikan masalah dengan cara terbaik. Masa bagi mengeluarkan idea dikawal supaya supaya setiap ahli kumpulan digalakkan berfikir secara pantas.Penghayatan Karya Agung Melayu 195 b. c.

silang kata dan kotak beracun. k. guru boleh mengajak murid-murid melagukannya sambil bertepuk tangan atau objek yang boleh menimbulkan irama.  Guru boleh mengajak murid-murid untuk melagukan puisi tradisional seperti pantun. silang kata (crossword-puzzle). harta karun. kumpulan besar. kotak beracun. Alat muzik boleh disediakan semasa melaksanakan aktiviti ini. Permainan Bahasa  Permainan bahasa ini bolej jadi bentuk kuiz. Dalam aspek bahasa. Teknik ini dapat menerapkan kemahiran lisan.Penghayatan Karya Agung Melayu 196    Teknik ini dapat membina murid menghayati setiap watak dan perwatakan serta memahami plot cerita. Bercerita  Teknik bercerita lebih menitikberatkan kemahiran lisan. m. Tujuan teknik ini untuk mengetahui tahap kefahaman murid-murid terhadap teks yang telah dibaca.  Guru perlu menyediakan soalan-soalan permainan bahasa mengikut aras kefahaman murid-murid. Permainan bahasa seperti roda impian.  Semasa melagukannya. l. Guru boleh menggunakan teks prosa tardisional atau cerpen. Permainan bahasa sebagai satu langkah untuk memperkukuhkan lagi kefahaman murid-murid. Guru boleh melatih murid mendeklamasi sajak. teknik ini dapat menerapkan kemahiran interpersonal. mencari maklumat. Murid-murid yang dipilih perlu ditampilkan di depan kelas. patung-patung dan sebagainya. .  Guru boleh mengaplikasi teknik bercerita mengikut intonasi dan skemarima yang diperlukan.  Pada hakikatnya. pantun atau syair. guru perlu menyediakan model permainan. murid-murid suka menyanyi. latihan bertanya dan menjawab secara spontan. roda impian. MESTAMU  Mestamu ialah menyanyi syair/sajak tanpa muzik. Murid yang melakonkan watak berkaitan boleh dikenakan kostum yang sesuai.  Murid-murid perlu membaca dan memahami teks sastera yang disediakan. syair dan sajak mengikut irama tersendiri secara kumpulan kecil.

diorama. Banyak teknik dan aktviti bahasa yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran. sangkar. Murid memperoleh bahasa yang indah secara didik hibur. murid boleh dilatih menyediakan: ~ kolaj ~ buku skrap ~ model seperti rumah kampung. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu dijadikan panduan untuk mengajar seni bahasa. dan sekaligus memberi suasana pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan. Berdasarkan teks sastera/ karya agung. Teknik Membuat Projek Teknik ini adalah kaedah secara kumpulan. RUMUSAN Dalam pendidikan bahasa Melayu. . teks sastera/karya agung diperkenalkan bagi memertabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Murid berupaya menghayati bahasa indah melalui pembelajaran yang menyeronokkan.Penghayatan Karya Agung Melayu 197 n. Teknik ini adalah hasil tugasan bagi proses belajar dan mengajar. Semua pendekatan ini dapat melahirkan guru yang kreatif dan inovatif. patung dsb. keris.

bagaimanakah untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran? . Bhd. teknik main peranan 8. Yogjakarta: Penerbit ANDI. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Sukatan Pelajaran 3. KATA KUNCI 1. 2. Kurikulum Standard 5. mengapakah guru dan juga murid-murid tidak minat atau memberi perhatian serius terhadap prosa tradisional? 3. sumbang saran 10. 100 Permainan Kretaif untuk Outbond & Training. Pada pendapat anda. sama ada berbentuk puisi atau prosa. permainan bahasa 1. 2009.Penghayatan Karya Agung Melayu 198 Rujukan Naffi Mat. Teknik Mengajar KOMSAS. simulasi 9. bincangkan aktviti-aktiviti yang dianggap sesuai untuk dibawa ke dalam bilik darjah untuk mengajar karya agung. Mengapakah guru kurang kreatif mengendalikan pengajaran dan pembelajaran menggunakan bahan sastera/ karya agung kepada murid-murid? Sekiranya kurang kreatif. teknik bayangan minda 7. Huraian Sukatan Pelajaran 4. kurikulum 2. Vincentius Santosa & Iin Mensah Mulyani. kaedah demonstrasi 6. 2008. Berdasarkan sumber semasa anda.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful