Clasa 4

CONTURI DE TERŢI

DELIMITĂRI ŞI STRUCTURI
APROVIZIONARE

DESFACERE

ÎNTREPRINDEREA

DATORII

CREANŢE

alte datorii

comerciale
financiare
fiscale

salariale
şi sociale

comerciale
financiare
alte creanţe

furnizorii creditori diverşi debitori diverşi salariaţii clienţii TERŢII statul bugetul asigurărilor şi protecţiei sociale bugetele centrale (locale) acţionarii .

datorii. creanţe. sumele în lei datorate • pt. pentru datoriile şi creanţele în devize: se face în lei. în momentul apariţiei: se face la valoarea nominală • pt.EVALUAREA DATORIILOR ŞI A CREANŢELOR 1. la cursul de schimb de la data decontării (plăţii/încasării) . sumele în lei de încasat 2. în momentul lichidării.

FURNIZORII (grupa 40) 3XX = 401 6XX = 401 4426= 401 408 = 401 532 = 401 401 = 401 = 401 = 401 = 401 = 401 = 401 = 401 = 5121 5311 5411 542 765 403 409 767 401 = 403 403 = 5121 .

FURNIZORII (grupa 40) 2XX = 404 4426= 404 404 = 405 404 = 5121 404 = 5311 404 = 5411 404 = 542 404 = 765 404 = 767 404 = 405 405 = 5121 .

FURNIZORII (grupa 40) 3XX = 408 6XX = 408 4428= 408 409 = 5121 409 = 5311 401 = 409 408 = 401 .

CLIENŢII (grupa 41) 4111 = 70X 4111 = 4427 4111 = 418 4111 = 754 5121 5311 413 4118 419 665 667 = 4111 = 4111 = 4111 = 4111 = 4111 = 4111 = 4111 413 = 4111 5121= 413 418 = 70X 418 = 4428 4111 = 418 665 = 418 5121 = 419 5311 = 419 419 = 4111 419 = 765 .

CASS. CFS) = Venit net . CFS. impozit.Contribuţii (CAS.Reţineri (CAS.Deducere personală de bază = Venit impozabil => Impozit pe salarii Venit brut . avans.DECONTĂRILE CU PERSONALUL (grupa 42) SALARIUL = salariul de bază + sporuri + adaosuri + indemnizaţii Venit brut . imputaţii) = Lichidarea . CASS.

DECONTĂRILE CU PERSONALUL (grupa 42) 641 = 421 4311 = 423 421 = % 4312 (10.5 %) 4314 (5.5 %) 444 425 426 427 5311/5121 423 = % 4312 4314 4372 444 425 426 427 5311/5121 .5 %) 4372 (0.

DECONTĂRILE CU PERSONALUL (grupa 42) 425 = 5311/5121 425 = 426 421 = 426 423 = 426 425 = 426 421 = 427 423 = 427 421 = 425 423 = 425 426 = 5121 426 = 5311 427 = 5121 427 = 5311 .

5% (421 = 4372) .DECONTĂRILE CU ASIGURĂRILE ŞI PROTECŢIA SOCIALĂ (grupa 43) CAS 20.8% (6451= 4311) CONTRIBUŢIILE ÎNTREPRINDERII 431 = 5121 437 = 5121 CONTRIBUŢIILE ANGAJAŢILOR CASS 5.5% (6452 = 4371) CAS 10.5% (421 = 4312) CASS 5.2% (6453=4313) CFS 0.5% (421 = 4314) CFS 0.

IMPOZITUL PE PROFIT (cont 441) IMPOZIT PE PROFIT = 16% x rezultat fiscal Rezultat fiscal = rezultat contabil + cheltuieli nedeductibile .deduceri fiscale Rezultat contabil = venituri – cheltuieli 691 = 441 441 = 5121 .

5% 0 % în cursul lunii: 4426. 4424 .TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ (cont 442) Sfera de aplicare livrări de bunuri mobile şi imobile transferul proprietăţii bunurilor importul de bunuri şi servicii prestările de servicii Cotele de impozitare Conturi utilizate 24 % 9 %. 4428 la sfârşitul lunii: 4423. 4427.

TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ (cont 442) 4427 = 4423 4423 = 5121 4423 = 4424 4424 = 4426 5121 = 4424 4423 = 4424 4426 = 401/404 4426 = 4428 4426 = 4427 411/461 = 4427 4428 = 4427 4426 = 4427 635 = 4426 4427 = 4426 4424 = 4426 4427 = 4118 4427 = 4426 4427 = 4423 .

85 %) • Fondul de garantare a creanţelor salariale (0. accizele 2XX/3XX = 446 • Impozitul pe clădiri. mij. terenuri.transport 635 = 446 446 = 5121 FONDURI SPECIALE (cont 447) • Fondul de risc şi accidente (0.ALTE IMPOZITE ŞI TAXE (cont 446) • Impozitul pe dividende 457 = 446 • Taxa vamală.15–0.85 %) 635 = 447 447 = 5121 . comisionul vamal.25 %) • Fondul de concedii şi indemnizaţii (0.

DEBITORI DIVERŞI (cont 461) 461 = 161 461 = % 7583 4427 461 = 765 461 = 706 461 = 764 461 = 761 461 = 7581 5121/5311 = 461 665 = 461 CREDITORI DIVERŞI (cont 462) 6581 = 462 462 = 5121/5311 .

CHELTUIELI INREGISTRATE ÎN AVANS (cont 471) VENITURI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS (cont 472) 471 = 401 471 = 5121/5311 471 = 6XX 4111 = 472 5121/5311 = 472 7XX = 472 6XX = 471 472 = 7XX .

4753.SUBVENŢII PENTRU INVESTIŢII (cont 475) subvenţii guvernamentale (cont 4751) împrumuturi nerambursabile (cont 4752) donaţii (cont 4753) plusuri de inventar de natura imobilizărilor (cont 4754) 445 = 4751. 4752 2xx = 4751. 4754 475 = 7584 .

Clasa 4 CONTURI DE TERŢI .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful