RODICA MATEI

ELEMENTE INTRODUCTIVE DE TEORIE ŞI TEHNICĂ PSIHANALITICĂ
Ediţia a III-a

© Editura Fundaţiei România de Mâine, 2007 Editură acreditată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României MATEI, RODICA Elemente introductive de teorie şi tehnică psihanalitică, ediţia a III-a / Rodica Matei – Bucureşti; Editura Fundaţiei România de Mâine, 2007 Bibliogr. ISBN 978-973-725-939-4 159.964.2 (075.8)

Reproducerea integrală sau fragmentară, prin orice formă şi prin orice mijloace tehnice, este strict interzisă şi se pedepseşte conform legii. Răspunderea pentru conţinutul şi originalitatea textului revine exclusiv autorului/autorilor.

Redactor: Elena-Adriana ZAMFIR Tehnoredactor: Jeanina DRĂGAN Laurentiu Cozma TUDOSE Coperta: Stan BARON Bun de tipar: 4.10.2007; Coli tipar: 6,75 Format: 16/61 x 86 Editura Fundaţiei România de Mâine Bulevardul Timişoara, nr. 58, Bucureşti, Sector 6, Tel./Fax.: 021/444 20 91; www.spiruharet.ro E-mail: contact@edituraromaniademaine.ro

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE - PSIHOLOGIE

RODICA MATEI

ELEMENTE INTRODUCTIVE DE TEORIE ŞI TEHNICĂ PSIHANALITICĂ
Ediţia a III-a

EDITURA FUNDAŢIEI ROMÂNIA DE MÂINE Bucureşti, 2007

.

3.3.. Nevroza obsesională …………………………………. Mecanismul producerii nevrozelor …………………….2. Complexul Oedip ……………………………………… 3.. Naşterea ………………………………………………. Punctul de vedere structural ………………………………….6.4. Nevroza isterică ……………………………………….2.. Simptomul în perspectiva teoriei psihanalitice ……………….3.1. 3.1. Psihopatologie psihanalitică …………………………………….5.3.2. 4.3.2. 3.3.2.1. 4.4... 3.2. 4.2.2. Stadiul anal ……………………………………………..3.2.3.7. 2.1. Narcisismul ……………………………………………. 3.2. 3. Pubertate şi adolescenţă ………………………………. 4. 3.1. Perspectiva dinamică ………………………………………… 2. Nevroza fobică ………………………………………… 4. 4. 3.. 2.. Stadiile dezvoltării psihoafective …………………………….. 1. 4.4.. 4. 4.1. 2......8. Stadiul uretral sau falic ………………………………. Scurt istoric …………………………………………………..2. Psihozele …………………………………………………….3. Stadiul oral ……………………………………………. Conceptul de pulsiune în psihanaliză ………………………… 3. Nevrozele …………………………………………………….2. Perioada de latenţă ……………………………………. 4..5. Perspectiva economică ……………………………………….. Etiologia nevrozelor ………………………………….2.CUPRINS Introducere ………………………………………………………….4. 3. 3. Definirea şi istoricul psihanalizei ………………………………. Evoluţia psihoafectivă a individului ……………………………. Funcţionarea aparatului psihic în concepţia psihanalitică …… 2. Funcţionarea psihică din perspectiva celor trei principii ……. 4.4... Etiologia psihozelor …………………………………… 7 9 14 16 19 23 27 29 29 32 35 36 38 40 42 43 45 45 48 51 52 54 54 56 57 59 60 63 67 5 ..

. Elemente de tehnică psihanalitică ……………………………… 5. Indicaţii şi contraindicaţii la tratamentul psihanalitic ……….2. 4. Mecanismul producerii stărilor limită ………………… 4. 4. Perversiunile ………………………………………………….4....2.7.. Etiologia tulburărilor adictive …………………………. 4.6..… 4. Bibliografie ………………………………………………………….. 5.7.5.4.1. Procesul psihanalitic …………………………………………. Tratamentul nevrozelor ………………………………. Scurt dicţionar ……………………………………………………. 5..1.5.1. 4.1. 4. Mecanismul producerii perversiunilor ………………… 4. Stările limită …………………………………………………. 67 68 68 69 70 70 70 71 72 73 75 78 88 90 91 93 98 107 6 .2.2.. Mecanismul tulburării de tip adictiv ………………….6. Teoria Melaniei Klein asupra psihozei ……. 5..5.1...2.6.1.7.. Etiologia stărilor limită ……………………………….2.2.1. Tulburările adictive …………………………………………. Tratamentul psihozelor şi stărilor limită ………………. Etiologia perversiunilor ………………………………. 4.1. 4. 5. Alte teorii psihanalitice asupra psihozelor …….4...2.

Specificul modelului psihodinamic este situarea conflictului intrapsihic. pornind de la descoperirile lui Freud. desigur. Acest conflict se naşte din neconcordanţa. fiind o abordare introductivă. dacă are drept rezultat distorsionarea realităţii sau inhibarea descărcării energiei psihice. un model de structurare a psihismului şi a postulat principiile de funcţionare a acestuia. a relevat şi accentuat rolul forţelor inconştiente şi al sexualităţii în dinamica psihică. Psihanaliza s-a născut din preocuparea lui Freud faţă de originile şi mecanismele trăirilor şi comportamentelor ce intră în domeniul psihopatologiei. modelul fiziologic. Deşi cursul se adresează în principal studenţilor în psihologie. Noile teorii psihanalitice relevă însă. el fiind cu atât mai patogen cu cât este mai greu de conştientizat. Freud. chiar contradicţia.Introducere Acest curs îşi propune să prezinte conceptele şi principiile de bază cu care operează psihanaliza. precum şi să ofere o perspectivă asupra aspectelor aplicative ale acestei abordări psihopatologice. modelul cognitivist. care apare între tendinţele caracteristice diferitelor instanţe ce intră în alcătuirea psihismului. 7 . astfel că deseori psihanaliza a fost suspectată de pansexualism şi considerată o abordare abisală a psihismului. Doar ulterior Freud a construit. pe baza datelor acumulate din experienţa sa clinică. entuziasmat de descoperirile sale. o serie de alte modele explicative ale tulburărilor psihopatologice–modelul comportamental. care vor genera un anumit echilibru în psihism. rolul mediului social în care se dezvoltă individul (teoria relaţiilor de obiect). el poate fi util oricărui specialist în ştiinţe umane interesat să se familiarizeze cu acest domeniu. echilibru ce poate fi însă patogen. Eul. la baza genezei tulburărilor psihopatologice. în tentativa de a rezolva conflictul. Există. mobilizează o serie de mecanisme de apărare. inconştient.

vom încerca să parcurgem întreaga problematică de care psihanaliza se preocupă actualmente. principiile tehnicii psihanalitice cu specificul aplicării lor în funcţie de patologia vizată. precum şi introducerea elementelor de bază ale psihopatologiei psihanalitice. Astfel. Lucrarea este structurată în patru capitole: definirea şi istoricul psihanalizei. de la Freud până la autorii contemporani de diferite orientări. elemente de tehnică psihanalitică. Vor fi abordate.precum şi rolul sentimentului de sine (teoria self-ului) în evoluţia individului şi în geneza tulburărilor psihice. 8 . Descoperirea rolului pe care îl joacă forţele intrapsihice. definindu-i într-un scurt dicţionar în finalul lucrării. am considerat necesar să reluăm unii dintre termenii din text. Modelul psihanalitic completează celelalte abordări psihopatologice şi este indispensabil pentru înţelegerea acestora din punct de vedere psihodinamic. Lucrarea de faţă îşi propune prezentarea structurii şi evoluţiei psihice aşa cum le propune teoria psihanalitică. Sper să oferim studenţilor care se simt atraşi de domeniul psihoterapeutic o perspectivă cât mai completă asupra abordării psihanalitice. conflictul dintre acestea şi mecanismele de apărare puse în funcţiune în tentativa de rezolvare a acestui conflict au deschis calea către o abordare psihopatologică complet diferită faţă de cea psihiatrică. Având în vedere faptul că este un curs introductiv. elemente de psihopatologie psihanalitică. iar celor interesaţi de abordarea psihanalitică a diferitelor aspecte ale vieţii psihice. funcţionarea aparatului mental în concepţia psihanalitică. trecând în revistă diferite puncte de vedere teoretice. pe lângă acestea. unele puncte de reper.

în tulburările psihice nu avem de-a face cu un eveniment traumatic prin care subiectul a trecut. o tehnică de psihoterapie. la baza tulburărilor psihice ar sta evenimente traumatice de natură sexuală prin care subiectul a trecut în copilărie.1897 el a creat teoria seducţiei infantile. teoria seducţiei infantile Rezumat: psihanaliza reprezintă o teorie asupra psihismului.1. apoi a colaborat cu Josef Breuer (1876-1882). Freud a descoperit ulterior că. În 1889 lucrează cu Bernheim aplicând hipnoza pe care o abandonează ulterior. un mare fiziolog. viselor subiectului. Între 1895 . Iniţial. prin care subiectului i se cerea să relateze tot ce îi venea în minte în legătură cu un element dat sau în mod spontan. relevându-se astfel importanţa realităţii psihice a pacientului. Tehnica asocierii libere a fost introdusă progresiv între anii 1892-1898. 9 . semnificaţia pe care el le-o atribuie. conform căreia. acţiunilor. Ea s-a dezvoltat iniţial ca o practică terapeutică ce avea ca scop descoperirea semnificaţiei inconştiente a cuvintelor. DEFINIREA ŞI ISTORICUL PSIHANALIZEI Concepte cheie: asociere liberă. Freud a introdus pentru prima dată acest termen în 1896 în articolul Ereditatea în etiologia nevrozelor. Iniţial Freud considera că vindecarea se realizează prin descărcarea reacţiei afective pe care subiectul a avut-o faţă de anumite evenimente traumatice. Metoda folosită era asocierea liberă. precum şi o metodă de investigare a structurii inconştientului. folosind în acest scop hipnoza. În 1885 a lucrat cu Charcot la o cercetare despre cauzele neurologice ale afaziei şi de la el a învăţat arta de a deosebi bolile mentale de cele somatice. de cele mai multe ori. Freud a lucrat ca cercetător al fiziologiei sistemului nervos cu Ernst Brücke. pe măsură ce Freud a constatat dezavantajele celorlalte metode. termen care desemnează modul în care subiectul percepe lumea exterioară. realitate psihică. modul în care subiectul corelează evenimentele de viaţă.

terapeutul va fi capabil să ofere interpretări adecvate ale rezistenţelor. analiză psihică. precum şi a comportamentului său manifest. Scopul psihanalizei a fost iniţial descoperirea semnificaţiei inconştiente a cuvintelor. dar care se ferea de speculaţiile filosofice sterile.) sau în mod spontan. acţiunilor. şi-au adus contribuţia mari practicieni. Subiectului i se cerea să relateze tot ceea ce îi vine în minte în legătură cu un element dat (cuvânt. apărărilor. descoperirea mecanismelor de apărare ale Eului. care acorda importanţă rigurozităţii ştiinţifice. Pe acest mod de investigare a psihismului este bazată metoda terapiei psihanalitice. Freud a lucrat ca cercetător al fiziologiei sistemului nervos cu 10 . fiind un spirit meticulos. principalele conflicte intrapsihice ale acestuia şi modalităţile de apărare ale eului. Freud a construit o serie de teorii asupra modului de structurare şi asupra principiilor de funcţionare a aparatului psihic. Freud a introdus pentru prima dată acest termen în 1896 în articolul Ereditatea în etiologia nevrozelor. * Psihanaliza reprezintă în primul rând o metodă de investigare a psihismului.Specificul psihanalizei. terapeutul ajunge să cunoască structura psihică a subiectului. precum şi o metodă psihoterapeutică. El a studiat medicina. care continuă să se dezvolte. creată şi dezvoltată de Sigmund Freud. ca teorie asupra psihismului. imagini dintr-un vis. viselor. o reprezentare anume etc. fantasmelor unui subiect folosind asocierile libere ale acestuia. În urma experienţei practice cu această metodă. transferului. în special a rezistenţei şi a refulării. 1894). Pornind de la constatările rezultate în urma aplicării acestei metode. care au perfecţionat tehnica terapeutică şi au aprofundat conceptele teoretice. Cu toate acestea era preocupat de natura umană mai mult decât de alte aspecte ale naturii. analiză hipnotică (Despre psihonevrozele de apărare. Pe baza asocierilor libere ale pacientului. La teoria psihanalitică.. empiric. regăsim în scrierile sale termeni ca analiză. urmaşi ai lui Freud. Înainte de această dată. rezidă în: descoperirea existenţei nivelului inconştient al psihismului. Astfel. a fost creat un ansamblu de teorii psihologice şi psihopatologice care descriu dezvoltarea psihismului în ontogeneză şi explică principalele mecanisme intrapsihice care stau la baza tulburărilor psihopatologice. Iniţial. Freud era un spirit aplecat către analiză. luarea în considerare a sexualităţii infantile.

Ulterior el a renunţat la aceste procedee de căutare insistentă şi deseori persuasivă a elementului patogen şi a recurs exclusiv la tehnica asocierii libere. Lucrând cu Charcot în clinica Salpetriere din Paris. căci simptomele nu dispăreau sau erau înlocuite cu altele. materialul refulat fiind astfel supus elaborării mentale. Freud considerase că hipnoza ar fi o modalitate de a descoperi legile psihologice care guvernează viaţa mentală a oricărui om sănătos. Această tehnică a fost introdusă progresiv între anii 1892 . El folosea hipnoza şi sugestia pentru a-l ajuta pe pacient să îşi reamintească şi să retrăiască evenimentul respectiv.Ernst Brücke. deşi nu există cauze organice ale tulburărilor somatice. încât a considerat că traumatismele sexuale infantile ar fi cauza principală a tulburărilor nevrotice. Prin tehnica asocierii libere evenimentul patogen era adus la nivel conştient. Astfel între 1895 . Iniţial Freud considera că vindecarea se realizează prin descărcarea reacţiei afective pe care subiectul a avut-o faţă de anumite evenimente traumatice. În practica sa clinică.1898. În 1885 a lucrat cu Charcot la o cercetare despre cauzele neurologice ale afaziei şi de la el a învăţat arta de a deosebi bolile mentale de cele somatice. În 1889 lucrează cu Bernheim aplicând hipnoza. pe măsură ce Freud a constatat dezavantajele celorlalte metode. apoi a colaborat cu Josef Breuer (1876-1882). pentru a obţine materialul refulat. Ajunge la concluzia că istericul suferă de amintiri (reminiscenţe) şi că metoda hipnozei nu dă rezultate durabile. şi pe care acesta şi-a inhibat-o în momentul producerii lor. un mare fiziolog care spera ca descoperirile şi metodele din ştiinţele naturii să poată fi transpuse în studierea gândirii şi acţiunii umane. ceea ce era rar pe atunci. Freud a constatat că o serie de pacienţi relatau scene în care erau victime ale seducţiei adulţilor sau fraţilor mai mari atât de des. Deşi era medic neurolog şi cercetător în fiziologia sistemului nervos. Charcot studia de asemenea isteria şi descoperise faptul că aceasta este o suferinţă reală şi nu simulare. el începe să caute cauzele psihologice ale isteriei şi constată că a asculta spusele pacientului este o veritabilă metodă de cunoaştere şi de terapie. deci a exprimării spontane a pacientului. a constatat în lucrul cu pacienţii cu tulburări psihice că elementul patogen este legat de un anumit eveniment din viaţa subiectului. faţă de care acesta a reacţionat printr-un ansamblu de idei şi de emoţii a căror exprimare a fost inhibată la momentul respectiv. pe care o abandonează ulterior.1897 el a creat teoria seducţiei infantile pe care a abandonat-o ulterior deoarece 11 . chiar dacă se descoperea prin regresie hipnotică o traumă.

descoperirea existenţei nivelului inconştient al psihismului. dar ele joacă rolul predominant în nevroze. ca teorie asupra psihismului. rezidă în: . semnificaţia pe care el le-o atribuie. . să refacem în noi înşine calea de la acţiunile noastre la cauzele lor. semnificaţie care iese la iveală doar prin asocieri libere. Fantasmele au o realitate psihică diferită de realitatea materială. ci este vorba de semnificaţia pe care subiectul o conferă evenimentelor. în special a rezistenţei şi a refulării. prin transfer şi contratransfer. rolul lor patogen este la fel de important. conflictele inconştiente ale celui din urmă. experienţa clinică a relevat că nu întotdeauna există un eveniment marcant care să aibă valoare patogenă. mişcări pulsionale. îi arătăm bolnavului. Dar bolnavul nu ştie nimic despre aceste motive elementare. Cu toate acestea.şi-a dat seama că cea mai mare parte dintre aceste scene erau imaginare. Noi îl învăţăm deci să înţeleagă alcătuirea acestor formaţiuni psihice extrem de complicate şi evidenţiem legătura dintre simptome şi mişcările pulsionale care îl motivează. înainte de a putea sesiza cauzele secrete care animă o fiinţă. Originalitatea psihanalizei constă în primul rând în relevarea faptului că. pornind de la care să fie puse în evidenţă. Freud a introdus astfel termenul de realitate psihică care desemnează modul în care subiectul percepe lumea exterioară. elementele acestei complexităţi sunt în ultimă instanţă motive.descoperirea mecanismelor de apărare ale eului. Modul de investigare specific psihanalizei presupune construirea unei relaţii între analist şi analizant. Să înţelegem modul în care funcţionează inconştientul autoanalizându-ne. Mai mult. . Freud descrie pe scurt calea pe care psihanaliza o adoptă în tratamentul tulburărilor psihice în Căile terapiei psihanalitice -1918: Simptomele şi manifestările patologice ale pacientului au. 12 . modul în care subiectul corelează evenimentele de viaţă. erau produsul construcţiilor fantasmatice ale subiecţilor şi nu trăite. în simptomele sale. o natură foarte complexă. Specificul psihanalizei. ca toate activităţile sale psihice.luarea în considerare a sexualităţii infantile. trebuie să descoperim aceste cauze în noi înşine. că alte motive pulsionale care i-au rămas necunoscute au contribuit la producerea lor. motive pulsionale până în acel moment ignorate … că el nu era decât în parte conştient de motivaţia lor.

ca şi Freud. 2001 2. Fliess. vezi conceptele cheie 4. J. Vocabularul psihanalizei. Specificaţi în ce constă teoria seducţiei infantile. ulterior renunţând la această doctrină. Freud. A urmat Ion Popescu Sibiu. şi-a făcut autoanaliza. 2. George Brătescu în cartea Freud şi psihanaliza în România analizează în detaliu modul în care a fost preluată în România psihanaliza teoretică şi clinică. 1994. J. Editura Humanitas. asociind liber. angoasă. Editura Trei. Despre etiologia isteriei. S. Sexualitatea în etiologia nevrozelor (1898) în Studii despre sexualitate. Freud. Editura Trei. 1994 13 . S. În România au existat preocupări legate de psihanaliză încă de la descoperirea ei. Trei eseuri asupra teoriei sexualităţii. 2001 3. în Inhibiţie. Editura Trei. Freud şi psihanaliza în România. 2001 5. Care sunt motivele pentru care Freud a renunţat la teoria seducţiei infantile? 4. orice psihanalist trebuie să aibă 500 de ore de psihanaliză personală şi 200 de ore de supervizare cu doi analişti. scriind despre visele sale. În prezent există Societatea Română de Psihanaliză din 1990 care are aproximativ 50 de membri şi este afiliată la IPA (International Psychoanalytical Association). Ce desemnează termenul de realitate psihică? 5. Freud. Definiţi asocierea liberă şi specificaţi rolul acesteia în tratamentul psihanalitic.De aici decurg în mod direct obligativitatea formării terapeutului care urmează să practice psihanaliza. Teste de autoevaluare 1. simptom. în Studii despre sexualitate. Laplanche. nu a avut o analiză personală. Dar în 1970 a acceptat să îl psihanalizeze pe Eugen Papadima care a pus bazele psihanalizei contemporane în România. S. care în aceeaşi perioadă a practicat psihanaliza. George Brătescu. Editura Humanitas. Pontalis. Primul terapeut şi teoretician psihanalist a fost Constantin Vlad care. 3. În ce constă specificul psihanalizei? Bibliografie selectivă 1. Pentru a practica. B. Freud însuşi prin scrisorile către un amic de-al său.

şi normele culturale. Inconştientul este caracterizat de procesele de tip primar prin care energia psihică se descarcă direct. inconştient. perspectivă economică. Cantitatea de energie care aparţine unei instanţe depinde de gradul său de dezvoltare. Principiul după care funcţionează sistemul preconştient-conştient constă în descărcarea lentă şi controlată a tensiunii pulsionale. preconştientul.2. Supraeu Rezumat: Abordarea psihanalitică a psihismului constă în analizarea oricărui fenomen psihic din trei perspective: dinamică. conştient. Eul şi Supraeul) există o anumită distribuţie de energie psihică. trecând în mod liber de la o reprezentare la alta. conform cu cerinţele realităţii. Când vorbim de punctul de vedere structural ne referim la nivele şi la instanţele aparatului psihic. economică şi structurală. Eu. FUNCŢIONAREA APARATULUI PSIHIC ÎN CONCEPŢIA PSIHANALITICĂ Concepte cheie: perspectivă dinamică. preconştient. la modul în care evoluează forţele pulsionale şi la adaptarea acestora la exigenţele realităţii materiale şi sociale. Perspectiva dinamică se referă la mecanismul producerii fenomenelor psihice. inconştientul. Sine. Această energie psihică circulă între diferitele componente ale aparatului psihic. Mecanismele principale care acţionează la nivel inconştient sunt 14 . Între cele trei instanţe psihice (Sinele. perspectivă structurală. având la bază procese de tip secundar. care se poate modifica pe parcursul dezvoltării psihice a individului. realitatea care se împotriveşte descărcării pentru că nu este permisă de condiţiile obiective. energie psihică. Dinamica psihică este guvernată de principiul plăcerii şi de principiul realităţii. Dinamica vieţii psihice are la bază conflictul dintre pulsiunile care cer descărcare. Perspectiva economică presupune că procesele psihice posedă o dimensiune cantitativă fiind investite cu o anumită cantitate de energie psihică. conflict psihic. Freud distingea trei nivele: conştientul. În prima topică a aparatului psihic. forţă psihică.

Fiecare proces psihic. constituie perspectiva structurală sau topologică asupra psihismului. fie ele patologice sau nu. iar gradul său de dezvoltare va depinde de modelele pe care copilul le va interioriza.condensarea şi deplasarea. Analiza acestei structuri. Cu cât dezvoltarea Eului este mai avansată. astfel încât tensiunea psihică să fie menţinută la un nivel cât mai scăzut. precum şi a genezei sale în cursul evoluţiei psihoafective. vor juca un rol mai mult sau mai puţin important în dinamica vieţii psihice în funcţie de investirea lor afectivă şi de instanţa de care aparţin. astfel că forţa inhibitoare ce ţine de realitate este absentă. Viziunea psihanalitică asupra psihismului presupune că între diferitele componente ale structurii psihice există o permanentă circulaţie de energie psihică conform unor legităţi specifice. postulând existenţa unui aparat psihic ce dispune de o organizare pe mai multe nivele şi sisteme. Eul este abia schiţat. la fel ca şi în fizică. dimensiune cantitativă de care trebuie să ţinem cont în înţelegerea şi explicarea mecanismelor ce stau la baza tuturor manifestărilor ce intră în sfera psihologiei. să luăm de exemplu dorinţa de a apuca şi duce la gură. inhibiţiile sau interdicţiile. Studiul investirilor afective ce ţin de diferite instanţe psihice constituie perspectiva economică asupra psihismului. Orice fenomen psihic aparţine uneia dintre aceste instanţe. fantasmele. Dorinţele. Exemplu Eul copilului este în curs de dezvoltare. Astfel avem de-a face cu tendinţe. Aceasta este la vârsta de 1 an foarte puternic investită afectiv. * Teoria psihanalitică este prima care a constatat complexitatea funcţionării psihice. Supraeul ce 15 . se compun sau intră în conflict. O dorinţă a copilului care ţine de Sine. reprezentare. Eul şi Supraeul. forţe psihice care. considerentele morale. cu atât Eul va fi investit cu mai multă energie psihică. A doua topică se referă la cele trei instanţe psihice: Sinele. iar rezultanta depinde de intensitatea fiecărei componente şi de sistemul căruia îi aparţine. Această organizare complexă are drept scop principal gestionarea afluxului de excitaţii cu care se confruntă psihismul. instanţă psihică este caracterizată de un cuantum de afect.

Aceste forţe pot fi orientate în acelaşi sens sau în sensuri opuse. la cantitatea de energie psihică implicată şi la evoluţia interacţiunii diferitelor forţe psihice implicate. îndoiala se datorează unei astenii psihice. Eul şi Supraeul vor fi suficient de dezvoltate încât să existe forţe inhibitorii care să se opună acestei dorinţe. De exemplu. Orice fenomen psihic.conţine interdicţiile parentale încă nu a început să se dezvolte. actele ratate. datorită evoluţiei psihoafective. o dată cu evoluţia psihoafectivă. iar copilul să nu îi dea curs. această dorinţă nu va mai fi puternic investită afectiv. dacă va apărea o regresie la stadiul anterior. o concepţie dinamică. abordarea psihanalitică a psihismului constă în analizarea oricărui fenomen psihic din trei perspective: dinamică. unele dintre ele vor ţine de Eu şi de Supraeu. 16 . Originea acestor forţe este de natură pulsională. dar. exercită continuu o presiune pentru a intra în conştient şi se asociază între ele pentru a reuşi acest lucru. abulia. nu conţine doar idei latente şi inerte. Acestei dorinţe nu i se va opune deci nici o forţă în acest stadiu de dezvoltare. ea poate fi reinvestită. El opunea astfel concepţiei statice a lui Janet despre psihism. economică şi structurală. fie că intră în sfera patologicului. Atributul „dinamic” se referă şi la faptul că inconştientul nu este definit doar descriptiv. 2. astfel că nu vor acţiona nici forţele inhibitoare ce ţin de sentimentele de vinovăţie şi de teama de pierdere a iubirii părinţilor. Astfel. visele reprezintă produsul unor asemenea asocieri. va fi descris şi explicat de teoria psihanalitică prin raportare la sistemul din care face parte. dar. fie că intră în sfera normalului. deci copilul şi-o va satisface. Acestea vor fi analizate mai detaliat în cele ce urmează. simptomele nevrotice. În acest caz însă. în ceea ce priveşte nevroza obsesională. La o vârstă mai mare. Janet considera că simptome ca inhibiţia.1. în timp ce Freud consideră că sunt rezultatul unui conflict între forţele psihice. ci ele sunt în permanentă mişcare. Perspectiva dinamică Fenomenele psihice sunt descrise de psihanaliză ca fiind rezultatul interacţiunii dintre forţe de natură psihică. Astfel. Freud a explicat apariţia tulburărilor psihice prin conflictul dintre forţe psihice ce aparţin diferitelor instanţe.

preformat la stimulările din mediu. Comparativ cu animalele. în psihism acţionând forţe ce filtrează prin prisma realităţii sau moralităţii oportunitatea descărcării. chiar dacă sursa ei este externă. Psihanaliza vede în fenomenele mentale un rezultat dinamic al interacţiunii forţelor ce tind către scăderea tensiunii şi forţelor care se opun acestei descărcări. care este excitabilitatea. la modul în care evoluează forţele pulsionale şi la adaptarea acestora la exigenţele realităţii materiale şi sociale. realitatea care se împotriveşte descărcării pentru că nu este permisă de condiţiile obiective. pentru ca un obiect să ne provoace o reacţie de teamă este necesar să asociem imaginea acelui obiect cu ideea de pericol. omul nu 17 . de pulsiune. Unele forţe inhibă descărcarea. Descărcarea motrice este însă deseori inhibată. Schema de bază o reprezintă actul reflex. În actul reflex o excitaţie externă/internă provoacă o tensiune în interiorul organismului care este descărcată prin acţiuni motrice sau de alt tip. dar la care se poate reveni. De exemplu. al originii lor şi al efectelor lor asupra tendinţei la descărcare constituie obiectul psihanalizei. Pentru ca un eveniment din realitate să provoace o reacţie psihică el trebuie perceput şi prelucrat de psihism. şi normele culturale sau sociale interiorizate. Excitaţia externă sau nevoia fiziologică au un corespondent în psihism. alte forţe o facilitează. Astfel se explică faptul că obiectele fobiei sunt atât de variate şi că un obiect indiferent pentru un individ poate provoca panică altuia. Individul are o serie de nevoi a căror actualitate se modifică în cursul dezvoltării. Tensiunea în viaţa psihică este de natură internă. şi anume o reprezentare sau o idee care tinde către descărcarea imediată. Freud diferenţiază instinctul ca răspuns automat.Conform teoriei freudiene. Studiul forţelor de inhibiţie. Funcţiile psihice trebuie abordate din acelaşi unghi de vedere ca cel al abordării funcţiilor sistemului nervos în general. Dinamica vieţii psihice are la bază conflictul dintre pulsiunile care cer descărcare. Perspectiva dinamică se referă la mecanismul producerii fenomenelor psihice. proces numit regresie. Pulsiunile specifice unui stadiu de dezvoltare pot intra în conflict cu cele ce ţin de stadiul la care individul a regresat şi genera o serie de manifestări psihice aparent inexplicabile. funcţiile psihice pot fi considerate expresii ale funcţiei fundamentale a organismului viu.

Există o plăcere şi în principiul realităţii şi aceasta este dată de capacitatea de a controla descărcarea. El are pulsiuni care sunt reprezentantul psihic al nevoilor instinctuale primare. principiul realităţii care apare din interacţiunea cu mediul o dată cu dezvoltarea Eului. O oarecare creştere a excitaţiei poate produce însă plăcere până la un anumit prag. cât şi la cel normal fiind mai mult sau mai puţin conştient. Sursa neplăcerii este creşterea tensiunii psihice ca urmare a actualizării unei nevoi. Dacă forţele ce tind spre descărcare sunt mai puternice decât forţele ce tind spre inhibiţie. înainte de a determina un comportament.este ghidat de instincte. comportamentele specifice stadiului anal vor fi activate. Acest fenomen se manifestă atât la omul nevrozat. Omul caută mereu să reducă tensiunea provocată de nesatisfacerea nevoilor. Ele pot rămâne însă active mai mult sau mai puţin investite afectiv în inconştient. cu alte cuvinte. răspunsul fiind mediat de instanţele psihice superioare. atunci se optează inconştient pentru renunţarea la satisfacere. după cum o diminuare a excitaţiei sub un anumit prag produce neplăcere (de exemplu deprivarea senzorială). Dacă Eul se va opune acestei regresii. grija excesivă faţă de murdărire sunt specifice stadiului anal de dezvoltare psihoafectivă. dacă forţele ce tind spre descărcare sunt mai slabe decât forţele ce tind spre inhibiţie. Conform acestui principiu. aceste comportamente vor rămâne 18 . satisfacerea nevoii trebuie amânată în funcţie de cerinţele realităţii. fiind depăşite o dată cu trecerea la stadiul următor. se optează inconştient pentru satisfacere. Din punct de vedere dinamic există deci forţe care sunt în conflict. Dacă dintr-un motiv sau altul apare regresia la stadiul anal. falic. Prin simptome conflictul inconştient este exprimat simbolic. Atunci când forţele ce tind spre descărcare şi forţele ce tind spre inhibiţie sunt forţe egale apare patologia nevrotică. Dinamica psihică este guvernată de câteva principii: principiul plăcerii. iar scăderea tensiunii este trăită ca o plăcere. Tensiunile nu se descarcă imediat şi complet ca la animale. Conform lui. Exemplu Preocupările exagerate legate de curăţenie. nevoia primară ajunge în conştient prin imagini. microbi. principalul scop al activităţii psihice este evitarea neplăcerii şi obţinerea plăcerii.

instanţe reprezentări. Nici un proces psihic nu poate fi pe deplin înţeles dacă nu ţinem cont de această dimensiune cantitativă. Această energie psihică circulă între diferitele componente ale aparatului psihic. fireşti. Eul şi Supraeul) există o anumită distribuţie de energie psihică. curăţenie compulsivă.inconştiente. Acesta le va găsi întemeiate. Cum între normal şi patologic este doar o deosebire cantitativă. ca fobie de microbi. oricât de exagerate sau deranjante ar fi pentru cei din jur. cerând psihoterapie. iar atitudinea individului faţă de aceste aspecte va fi echilibrată. În această categorie intră de exemplu aşa-numita nevroză a gospodinei în care femeia respectivă impune reguli nefireşti. Energia care se ataşează unei componente a aparatului psihic poate varia cantitativ. Fiecare instanţă psihică este caracterizată de o anumită cantitate de energie care se asociază cu ideile şi reprezentările specifice fiecărei instanţe. Perspectiva economică Conform perspectivei economice. Dacă Eul nu se opune regresiei. că depinde 19 . Individul va resimţi aceste tendinţe ca fiind străine de personalitatea sa şi va căuta să le elimine. perspectiva economică constă în „tentativa de a urmări destinul cantităţilor de excitaţie şi de a ajunge la o estimare relativă a mărimii lor” (Inconştientul 1915). care se poate modifica pe parcursul dezvoltării psihice a individului. Între cele trei instanţe psihice (Sinele . putem spune că factorul energetic este cel decisiv. procesele psihice posedă o dimensiune cantitativă fiind investite cu o anumită cantitate de energie psihică. este mai puternic decât voinţa pacientului. comportamentele apar manifest. El a făcut mai multe constatări: . iar tendinţele se vor manifesta sub formă de simptome nevrotice de tip obsesiv-compulsiv. De aceea este o eroare tehnică să sugerăm pacientului că vindecarea depinde de el. fiind integrate în personalitatea subiectului. poate fi retrasă (proces numit dezinvestire afectivă) sau atribuită altei componente (proces numit investire afectivă). De asemenea pot fi investite afectiv obiectele sau subiectul însuşi.2. foarte stricte privind curăţenia şi igiena în casă. Dacă însă nu apare regresia. După Freud. 2.simptomul nevrotic are un caracter irepresibil. aceste comportamente nu vor fi mai puternic investite decât altele. Freud a ajuns la perspectiva economică asupra proceselor psihice pornind de la experienţa sa clinică. idei.

dacă există blocaje ale descărcării energiei psihice (de exemplu. nu am face decât să îl culpabilizăm. Psihanaliza însă se referă şi se interesează de sexualitate doar în măsura în care ea ne defineşte ca fiinţe ce aparţin unui sex. blocarea descărcării reacţiei faţă de un eveniment traumatizant). în cazul Micul Hans descris de Freud (1909). O dată ce un nevrotic ajunge să ceară ajutor terapeutic. De exemplu. Iniţial el a considerat că imposibilitatea descărcării nevoii sexuale duce la descărcarea tensiunii sexuale pe altă căi.în cursul tratamentului psihanalitic se poate constata că într-un anumit moment din dezvoltarea individului a avut loc fenomenul separării afectului de reprezentarea de care era ataşat la origine. 20 . facilitarea acestei descărcări – catharsis – duce la ameliorarea stării psihice. care apar pe lume ca urmare a unui act sexual şi care au nevoi sexuale. Insightul constă în legarea în timpul curei analitice a afectului de reprezentarea de care era ataşat la origine şi se realizează prin descoperirea de lanţuri asociative între o reprezentare neutră. ceea ce a dus la a suspecta teoria psihanalitică de pansexualism. În realitate este vorba de faptul că energia psihică ataşată reprezentării inconştiente care stă la baza simptomului are o valoare mai mare decât energia cu care Eul poate lupta contra ei.de voinţa sa să depăşească stările prin care trece. . actualmente acesta constituind doar un element al său. la a considera că ea reduce şi explică totul prin sexualitate. .există o corelaţie între simptomele nevrotice şi perturbările vieţii sexuale. însă ulterior el a descoperit rolul crucial al sexualităţii în geneza nevrozei şi în general în edificarea personalităţii. Calea pe care psihanaliza o propune este dezinvestirea acestei reprezentări şi eliberarea acestei energii astfel încât să poată fi investită în comportamente normale. copilul separă în mod inconştient reprezentarea tatălui de afectele de teamă şi vinovăţie. Aceste descoperiri au fost uimitoare pentru Freud şi scandaloase pentru contemporanii săi. astfel. fiind ataşate ulterior. indirecte şi nespecifice (de exemplu atacuri de panică sau simptome somatice). . Aceste afecte vor fi descărcate iniţial sub formă de angoasă. el a luptat deja cu toate forţele contra simptomelor sale şi. Iniţial scopul terapiei psihanalitice era catharsis-ul. într-un al doilea timp al nevrozei infantile de imaginea cailor.

Marie Cardinal descrie modul în care a ajuns să descifreze. a avut nevoie să meargă la toaletă. Fetiţa priveşte însă vasul WC. obsedată de microbi. După multe insistenţe şi rugăminţi. Importanţa factorului economic este evidenţiată şi în reacţiile nevrotice posttraumatice. lanţul asociativ este parcurs în ordine inversă. În cursul curei psihanalitice. La un moment dat aude un zgomot ca un bâzâit şi ridică capul. şi reprezentarea iniţială care a devenit inconştientă. Exemplu În cartea sa Romanul unei psihanalize . Asocierea se face prin detalii. în cursul tratamentului psihanalitic pe care îl urma.de care sunt însă ataşate reacţii afective puternice. Călătorea cu trenul. Este îngrozită că va fi absorbită prin acel orificiu şi renunţă să mai facă pipi. unde curăţă cu atenţie totul.ului şi vede prin orificiul vasului cum fug pietrele de sub tren. ceea ce era interzis de mama ei. În faţa ochilor nu avea decât imaginea unui tunel întunecat cu o slabă lumină îndepărtată. a resimţit iniţial o angoasă intensă şi un sentiment de vid. în acest caz. Există deci o veritabilă încărcătură afectivă care se deplasează de la un element la altul de-a lungul lanţului asociativ. şi aceasta o pusese lângă un copac să facă pipi. 21 . În acest caz. sensul unei halucinaţii vizuale – un ochi. mama acceptă şi o însoţeşte la toaleta din tren. Îl vede pe tatăl ei cu un aparat de filmat şi se sperie îngrozitor. de când era în jurul vârstei de 1 an. Era în grădina casei cu bona. În momentul în care a vorbit despre această halucinaţie.care o urmărea de ani de zile. tulburările sunt provocate de un aflux de excitaţii prea puternic faţă de capacitatea subiectului de a elabora.Cuvinte care eliberează. Apoi i-a revenit în minte o întâmplare din copilărie. În acest exemplu putem vedea cum se asociază între ele reprezentările psihice şi cum se deplasează afectul de-a lungul lanţului asociativ. Freud face o analogie între circulaţia energiei psihice şi excitaţia ce se deplasează de-a lungul lanţului neuronal. Această amintire o face să îşi dea seama că acel ochi care o urmărea în halucinaţia ei era de fapt obiectivul aparatului tatei care a speriat-o atât de tare. imaginea obiectivului aparatului de filmat se leagă de imaginea orificiului vasului de WC şi de imaginea tunelului. Îi revine apoi în minte o altă amintire. mult mai veche.

Adolescentul. societate într-un echilibru dinamic. În momentele de criză ale dezvoltării: adolescenţă. A comunica înseamnă a-i oferi Eului instrumente de control prin care energia să poată găsi o cale spre descărcare. realitate. o parte din energia psihică îi va reveni şi acestei instanţe. este analoagă „forţei temperamentale”. Starea de conştienţă depinde de capacitatea de elaborare a energiei psihice. În jurul vârstei de 3 ani. Pot să apară şi manifestări patologice care deseori sunt reversibile. adică să integreze toate cerinţele ce vin de la Sine. În pubertate se produce o dezvoltare fizică şi psihică fără precedent. Exemplu În perioada de latenţă Eul controlează comportamentul destul de bine.Forţa psihică este investită deci cu energie. în primele luni de viaţă. sarcină şi alăptare. Forţa pulsională diferă în funcţie de particularităţile individuale. Eul poate controla energie psihică debordantă prin elaborarea ei mentală. adolescentul oscilând între diversele cerinţe pe care le resimte ca intrând în conflict. menopauză apare foarte clar dezechilibrul afectiv datorat acţiunii acestui factor cantitativ. fac parte din însăşi dezvoltarea psihică a individului respectiv. În momentele de criză individul caută instinctiv să elaboreze această energie. Când Eul nu poate prelucra 22 . Aparatul psihic nu mai este capabil să facă faţă acestor forţe. Cantitatea de energie care aparţine unei instanţe depinde de gradul de dezvoltare a instanţei respective. El este pus în faţa pulsiunii sexuale care se manifestă cu foarte multă forţă. Îi putem estima mărimea relativă şi observa efectele. inhibată în descărcare. de exemplu. Apar astfel manifestări contradictorii. va filozofa. va scrie un jurnal. după vârsta de 1 an o parte din ea începând să treacă în slujba Eului în formare. Sursa acestei energii este energia vitală. deci de gradul de dezvoltare a Eului. Din acest motiv. instinctuală. va purta discuţii interminabile. prin punerea în cuvinte a conflictului psihic. nu putem vorbi despre o stare de conştienţă din cauză că Eul nu este încă dezvoltat. pe măsură ce se forează Supraeul. Iniţial această energie aparţine Sinelui. cumulată cu altă energie. Această energie poate fi deplasată spre alte obiecte. Această energie poate fi pusă în serviciul diferitelor instanţe ale aparatului psihic. Nu este posibil să determinăm cu exactitate mărimea acestei energii. Eul va trebui să facă faţă unui travaliu enorm.

precum şi cele trei nivele de prelucrare a informaţiei. preocupări culturale. Eu. Când vorbim de punctul de vedere structural. Funcţia fundamentală a aparatului psihic este de a menţine la cel mai scăzut nivel posibil tensiunea internă. Acest din urmă proces este numit sublimare. ceea ce presupune că Eul i se opune acestui simptom.3. Atunci când descărcarea este automată şi aproape totală. Raportul dintre cantitatea de energie a forţelor care tind spre descărcare faţă de cele ce i se opun poate determina starea de conştienţă. ne referim la nivele şi la instanţele aparatului psihic. astfel încât să fie menţinut un anumit echilibru adaptativ. O altă condiţie este ca subiectul să fie capabil să înţeleagă că între stările sale sufleteşti şi simptome există o legătură. iar capacitatea individului de a elabora această energie este în mare măsură determinată de condiţiile de dezvoltare psihoafectivă. nu există stare de conştienţă. Există o structură înnăscută care determină cantitatea de energie disponibilă. de descărcare controlată. 2. Atunci când excitaţia creşte. Supraeu). Freud defineşte pentru prima dată aparatul psihic în Interpretarea viselor. ceea ce înseamnă că Eul său este capabil de elaborare psihică. fiecare având o funcţie specifică şi un mod de operare specific. de simbolizare sau poate determina menţinerea în inconştient a excitaţiilor nedescărcate prin contraforţe sau contrainvestire (toată energia este investită în activităţi complet opuse nevoilor sexuale). Aparatul psihic are capacitatea de a gestiona energia pulsională specifică fiecăruia dintre elementele sale. (1900) ca pe o organizare complexă de sisteme. inconştient. pot avea loc două procese: descărcarea completă sau inhibarea descărcării şi investirea unui proces secundar (interese intelectuale. 23 . aparatul psihic se diferenţiază în cele trei instanţe (Sine. nu există stare de conştienţă. Freud distingea trei nivele.excitaţia. excitaţia descărcându-se pe căi social acceptate. Astfel. preconştient şi conştient. În prima topică a aparatului psihic. artistice). Punctul de vedere structural În psihanaliză psihismul este conceput ca o structură ce cuprinde o serie de substructuri care interacţionează şi care sunt investite cu anumite cantităţi de energie pulsională. Una din condiţiile pentru indicarea tratamentului psihanalitic este ca subiectul să fie conştient de simptomul său.

prin care sunt satisfăcute nevoile bazale. Reprezentările sunt investite stabil. pot fi accesate oricând. iar apoi descărcată. De exemplu. sentimente. Prin simbolizare înţelegem procesul prin care un obiect îl poate reprezenta pe altul pe baza unei singure trăsături. Astfel se explică supradeterminarea simptomului nevrotic. conform cu cerinţele realităţii. Inconştientul este caracterizat de procesele de tip primar prin care energia psihică se descarcă direct. Preconştientul cuprinde acele conţinuturi care. trecând în mod liber de la o reprezentare la alta. atenţia. Conţinutul acestui sistem este constituit din reprezentări ale obiectelor asociate cu reprezentări ale cuvintelor care le desemnează. elementele inconştiente se organizează în secvenţe de semnificaţie la diferite niveluri pentru 24 . Inconştientul nu este haotic. sunt disponibile. Prin deplasare înţelegem deplasarea de la o reprezentare la alta a întregii cantităţi de afect. prin care energia psihică este mai întâi legată de reprezentări.Conştientul cuprinde acele aspecte ale vieţii psihice de care putem să ne dăm seama la un moment dat. Funcţiile psihice ce ţin de conştient sunt: percepţia. Principiul după care funcţionează sistemul preconştientconştient constă în descărcarea lentă şi controlată a tensiunii pulsionale. iar satisfacţia este amânată. gesturi pe care le facem fără să ne dăm seama şi de care devenim brusc conştienţi dacă cineva ne atrage atenţia. reprezentările se leagă prin lanţuri asociative. Astfel. Procesele secundare au o funcţie reglatoare vizând inhibarea proceselor numite de tip primar. adică acestora li se atribuie semnificaţii. Psihismul cheltuieşte o cantitate importantă de energie psihică pentru a menţine în inconştient aceste conţinuturi care presează să intre în conştient. pe care ni le putem reprezenta. deşi nu sunt în centrul conştiinţei. ci are legi proprii de funcţionare. adică el este rezultatul mai multor cauze care acţionează simultan. senzaţii. Inconştientul cuprinde acele conţinuturi pe care nu le putem evoca. comportamente care intră în câmpul atenţiei individului. memoria. Condensarea reprezintă însumarea mai multor cantităţi de afect şi legarea lor de o unică reprezentare. ci formează complexe investite cu afect. Funcţionarea sistemului conştient-preconştient are la bază procese numite de tip secundar. Sunt investite cu energie psihică doar reprezentările legate de satisfacerea dorinţei. legată de deplasare este existenţa simbolizării. Acestea pot fi idei. gândirea. Mecanismele principale care acţionează la nivel inconştient sunt condensarea şi deplasarea. Un principiu de bază este cel al economiei psihice prin care reprezentările nu sunt separate.

iar apoi. el este instanţa predominantă la începutul vieţii copilului. El conţine mecanismele de apărare şi are diferite funcţii: cunoaşterea. sunt necesare mai multe niveluri de interpretare. Eul se impune asupra Sinelui. În inconştient nu există temporalitate. dar conţine nevoile pulsionale ce se exprimă în plan psihic. evenimentele stocate acţionând ca şi cum ar fi actuale. Eul se dezvoltă ulterior din Sine sub influenţa interacţiunii cu mediul extern.înţelegerea cărora. El se modelează prin identificări şi contraidentificări succesive cu obiectul extern. Conform teoriei freudiene. Sinele are rădăcini în somatic. Orice fenomen psihic aparţine uneia dintre aceste instanţe.organizarea excitaţiilor . ambivalenţa. Din punct de vedere structural.alegere . apoi între Sine. iar satisfacerea poate fi legată fie de un obiect real. Eul şi Supraeul. autoconservarea. coordonarea stării de conştienţă. Eul este nucleul Conştientului prin funcţiile lui : .observare . fiind la originea aparatului psihic. aprecierea realităţii . Descărcarea tensiunii este imediată. memoria. fie de reprezentarea lui (satisfacţie halucinatorie). funcţionează conform proceselor primare ale gândirii şi este guvernat de principiul plăcerii. o dată cu dezvoltarea psihică a individului. el conţine mecanisme de apărare care funcţionează inconştient. El este în întregime inconştient. în tratamentul psihanalitic. Iniţial Eul este un tampon între Sine şi realitate. Sinele reprezintă polul pulsional al aparatului psihic. din Eu se dezvoltă Supraeul ca urmare a interiorizării exigenţelor persoanelor semnificative din punct de vedere afectiv. Acest lucru este posibil pentru că Eul captează din ce în ce mai multă energie psihică ce iniţial 25 . În inconştient este posibilă existenţa simultană a contrariilor. ajungând să exercite controlul asupra aparatului psihic în ansamblu. Treptat. Sinele nu este echivalent cu Conştientul şi nici Eul cu Inconştientul. realitate şi Supraeu. Deşi Eul este legat de apariţia stării de conştienţă. Eul se construieşte pe baza Sinelui în urma interacţiunii cu realitatea externă.judecata.utilizarea mijloacelor nespecifice pentru a inhiba descărcările nedorite. A doua topică se referă la cele trei instanţe psihice: Sinele. Sinele este sursa de energie primară furnizată de instincte.

fiind în relaţie directă cu narcisismul primar şi sentimentul de atotputernicie legat de imagoul matern arhaic. generând un model căruia subiectul caută să i se conformeze. În cursul ontogenezei. dar energia psihică aferentă lui îşi are de asemenea originea în Sine. Eul îndeplineşte o funcţie de sinteză şi de integrare a tendinţelor psihice.de cenzură. de un Supraeu arhaic ca instanţă interdictivă. Supraeul mai include şi formaţiunea numită Idealul Eului care este parţial preconştientă. precum şi de modelele din adolescenţă. care corespunde unor imagini ideale interiorizate. prin intermediul atitudinilor educative ale părinţilor. în calitate de conştiinţă morală.de ideal. În cadrul Eului. în principal cu Supraeul părinţilor. Supraeul asigură trei funcţii: . în calitate de Ideal al Eului ce apare din complexul Oedip şi constă în interiorizarea idealurilor părinţilor. parţial inconştientă şi este legată de fantasmele din copilărie şi de standardele parentale. Ca şi Eul. De multe ori aceste forţe se fac simţite sub forma fricii de pedeapsă şi a sentimentelor de vinovăţie. Supraeul se formează pornind de la Eu prin interiorizarea interdicţiilor parentale şi a legilor societăţii.aparţinea Sinelui. în urma conflictelor ce ţin de complexul Oedip. Supraeul se construieşte.). Nevoia de iubire creează Supraeul prin integrarea experienţelor permise şi nepermise din primii ani de viaţă. individul trece progresiv de la o funcţionare conform cu procesele primare la o funcţionare conform cu procesele secundare. după Freud. care trebuie să stabilească un compromis între nevoile interne (reprezentate de tendinţele pulsionale şi exigenţele Supraeului) şi cerinţele externe (legile sociale. ceea ce stă la baza sentimentelor de ruşine sau de inferioritate . de la principiul plăcerii la principiul realităţii. Freud deosebeşte o substructură pe care o numeşte Eu Ideal.de autoobservare. Această 26 . Supraeul se structurează prin identificarea cu imaginile parentale şi cu limitele pe care acestea le impun. Această adaptare a funcţionării psihice la constrângerile impuse de mediu este realizată de către Eu. ceea ce stă la baza sentimentului de culpabilitate . apreciind continuu distanţa dintre Eu şi Idealul Eului. ale naturii etc. Melanie Klein vorbeşte însă de existenţa unor stadii preliminarii ale Supraeului. pe când Sinele este fragmentat în tendinţe pulsionale independente unele faţă de celelalte. ale societăţii. Eul funcţionează conform proceselor secundare ale gândirii şi este guvernat de principiul realităţii. Este sediul unor forţe inhibitorii care acţionează de asemenea inconştient.

adaptare nu presupune renunţarea totală la plăcere, ci capacitatea de a o amâna, ceea ce generează în general o plăcere mai mare, mai durabilă.
2.4. Funcţionarea psihică din perspectiva celor trei principii

În înţelegerea fenomenelor psihice trebuie să ţinem cont de cele trei aspecte: dinamic, economic şi structural. Acestea constituie sistemul de referinţă în funcţie de care ne orientăm în diagnoză şi terapie. Simptomul trebuie explicat în termeni de conflict între diferitele instanţe, de mecanisme de apărare folosite, de cantităţi de energie implicate de o parte şi de cealaltă. Forţele inhibitorii sunt specializate, ţin de Eu sau de Supraeu, ele fac o excitaţie să nu se descarce pentru că nu este posibil (interdicţie dată de Eu) sau nu este voie (interdicţie dată de Supraeu). În orice fenomen psihopatologic avem de a face cu un conflict. Conflictul şi dorinţa sunt conceptele cheie in abordarea psihanalitică a nevrozei şi a psihicului uman în general. Structurarea psihismului în cele trei instanţe permite o descriere sistematică a diferitelor forţe şi funcţii ce acţionează concomitent. Aceste forţe au scopuri contradictorii sau incompatibile, ceea ce dă naştere conflictului psihic fie între diferite instanţe, fie între psihism şi mediu. Mai exact, o pulsiune a Sinelui caută satisfacerea imediată şi directă, dar intră în conflict cu o interdicţie ce ţine de Supraeu şi cu anticiparea pericolului de către Eu. Dar pulsiunea trebuie satisfăcută, căci încărcătura sa afectivă nu este redusă prin simpla interdicţie. Reprezentarea poate fi refulată şi obiectul dorinţei uitat, dar afectul rămâne şi, fie este ataşat altei reprezentări, fie se transformă în contrariul lui şi este ataşat aceleiaşi reprezentări, fie se transformă în angoasă. Intensitatea afectului depinde de gradul în care a fost investit obiectul dorinţei şi de măsura în care satisfacerea a fost interzisă. Uneori ataşarea afectului de o altă reprezentare dă naştere unui simptom. Acest lucru va determina limitarea angoasei şi descărcarea ei prin simptomul respectiv. Această descărcare substitutivă îi procură subiectului o stare imediată de bine (de exemplu, după un atac de panică subiectul poate resimţi o senzaţie de uşurare, de siguranţă). Refularea nu afectează deci decât reprezentarea, energia psihică ataşată reprezentării se acumulează şi determină o stare de tensiune pe care subiectul o trăieşte sub formă de angoasă, care caută să se descarce sub forma unui simptom. Forma simptomului va fi rezultatul unui echilibru între Sine, Eu, Supraeu şi realitatea
27

exterioară. Funcţia principală a Eului este menţinerea acestui echilibru. Deoarece forţele care acţionează sunt variabile, echilibrul trebuie să fie dinamic şi deci depinde de capacităţile adaptative ale Eului. Simptomul este un compromis între exigenţele Sinelui, Eului şi Supraeului. În nevroze, trăirea de bază a pacientului este că ceva straniu, străin şi incontrolabil se întâmplă cu el, ceva care scapă capacităţii lui de control, ceva care este străin de personalitatea sa şi de valorile lui morale (de exemplu, în nevroza isterică, subiectul este deranjat de manifestările somatoforme). Există nevroze de caracter care se manifestă prin aceea că destinul individului în întregime reprezintă simptomul. În acest caz nu se mai poate delimita simptomul de personalitate (de exemplu, în personalitatea isterică subiectul nu va resimţi simptomul ca fiind străin, ci îl va accepta ca pe un destin implacabil). Ceea ce îi deosebeşte pe cei cu nevroză simptomatică de cei cu nevroză de caracter este conflictul interior care dă naştere, în primul caz, unui simptom străin de Eu sau, în al doilea caz, unui anumit tip de personalitate conform cu Eul.
Teste de autoevaluare

1. Precizaţi în ce constă perspectiva dinamică asupra funcţionării psihice. 2. Argumentaţi semnificaţia dimensiunii cantitative în dinamica vieţii psihice. 3. Caracterizaţi Supraeul. 4. Specificaţi rolul Eului în viaţa psihică.
Bibliografie 1. S. Freud, Eul şi Sinele, în Psihologia inconştientului, Editura Trei, 2000 2. S. Freud, Formulări despre cele două principii ale funcţionării psihice, în Psihologia inconştientului, Editura Trei, 2000 3. S. Freud, Inconştientul, în Psihologia inconştientului, Editura Trei, 2000 4. S. Freud, Psihologia maselor şi analiza Eului, în Studii despre societate şi religie, Editura Trei, 2000 5. A. Freud, Eul şi mecanismele de apărare, Editura Fundaţiei Generaţia, 2002 6. J. Laplanche, J. B. Pontalis, Vocabularul psihanalizei, Editura Humanitas, 1994 28

3. EVOLUŢIA PSIHOAFECTIVĂ A INDIVIDULUI

3.1. Conceptul de pulsiune în psihanaliză Concepte cheie: pulsiune, scop pulsional, forţă pulsională, sursă

pulsională, obiect al pulsiunii, libido, interes al Eului, destrudo Rezumat: Evoluţia psihoafectivă este o evoluţie a pulsiunilor. Pulsiunea reprezintă o tensiune resimţită la nivel psihic, având însă origine somatică. Spre deosebire de instinct, pulsiunea nu are modalităţi predeterminate, fixate ereditar, de satisfacere, nu are un obiect precis, acesta poate fi variabil, nu are un anumit scop, pot exista scopuri multiple. Energia pulsională poate fi considerată sursa energiei psihice. Pulsiunea este caracterizată de forţă motrice, de o anumită sursă, de un anumit scop şi de un anumit obiect. La nivel psihic, pulsiunea se compune din: reprezentarea pulsională şi din afectul care însoţeşte reprezentarea. Prima teorie elaborată de Freud privind pulsiunile postulează două tipuri de pulsiuni: pulsiunile sexuale, care asigură perpetuarea speciei prin procreare, şi pulsiunile de autoconservare, care asigură supravieţuirea individului prin autoprotecţie. În 1920, Freud introduce un alt dualism pulsional, pulsiunea de viaţă, numită de el libido şi pulsiunea de moarte, pe care o numeşte destrudo. * Concepţia teoretică a lui Freud despre evoluţia psihoafectivă a individului a fost elaborată pe baza experienţei clinice din curele psihanalitice ale adulţilor din care a extras anumite ipoteze. Aceste ipoteze au fost şi sunt confirmate şi pe baza observării directe a comportamentului copilului. M. Klein, D. Winnicott, Margaret Mahler, J. Bowlby au utilizat cu precădere observaţia în studiile lor. Autoanaliza lui Freud l-a făcut să înţeleagă şi să reconstruiască trăirile proprii şi a
29

anume cu răspunsuri preformate. precum şi trăsăturile sale definitorii. instinctul sexual nu se satisface prin actul sexual normal. Evoluţia psihoafectivă este o evoluţie a pulsiunilor. nu are un obiect precis. Scopurile pot fi multiple. Analiza personală ne face de asemenea să descoperim în propria noastră istorie elemente ce ţin de evoluţia obiectivă a individului. Pulsiunea este un termen care desemnează un proces aflat la graniţa dintre psihic şi somatic. Deci ar avea o dublă natură: somatică şi psihică. • Scopul este întotdeauna scăderea tensiunii. O critică a teoriei psihanalitice a fost aceea că Freud a reconstituit evoluţia psihoafectivă normală a omului pornind de la psihopatologie.contribuit la mai buna înţelegere a pacienţilor. • Forţa are o anumită valoare şi o direcţie de acţiune în sensul că ea mobilizează fenomenele psihice. pot exista scopuri multiple. • Obiectul este cel prin care pulsiunea se satisface. 30 . Spre deosebire de animale care sunt animate de instincte şi care au un obiect precis. de satisfacere. având însă origine somatică. nu există un scop specific predeteminat şi unic. Energia pulsională poate fi considerată sursa energiei psihice. reprezentând o tensiune resimţită la nivel psihic. Freud introduce acest termen. în perversiunile sexuale. Pulsiunea are şi conotaţia de presiune. Pulsiunea. de un anumit scop şi de un anumit obiect. În Trei eseuri asupra teoriei sexualităţii (1905). Freud consideră că pulsiunea ar fi pentru om corespondentul instinctului animal. iar pe de altă parte energia psihică investită. o forţă de o anumită intensitate care dinamizează procesele psihice. dar la fel se întâmplă şi cu studiile făcute pe creierul cu tumoare sau cu studiile anomaliilor genetice pe baza cărora se determină structura sănătoasă. fixate ereditar. de o anumită sursă. Aşa se constituie de exemplu gusturile alimentare. adică de relaţiile semnificative şi de modurile de satisfacere cele mai timpurii. Omul nu este dotat cu instincte. nu are modalităţi predeterminate. Alegerea obiectului depinde de istoria personală. la om obiectul pulsiunii este infinit variabil. nu are un anumit scop. spre deosebire de instinct. ci printr-un comportament sexual deviant. • Sursa indică pe de o parte zona corporală în care ia naştere pulsiunea. ereditare pentru satisfacerea nevoilor sau pentru a răspunde la stimulările din exterior. acesta poate fi variabil. De exemplu. Pulsiunea este caracterizată de forţă motrice.

adică Eul conţine atât pulsiuni ce vizează autoconservarea. iar plăcerea în sarcina Sinelui. schimbare sau repetiţie. apoi plăcerea care însoţeşte satisfacerea nevoilor devine întrucâtva autonomă. tristeţe etc. o plăcere în sine ce este căutată de individ şi în absenţa nevoii. 2. pe care o numeşte destrudo. Afectul are la rândul lui o dimensiune calitativă (tonalitatea afectivă: bucurie.). spre deosebire de Freud.) şi una cantitativă care se referă la intensitatea lui. la cantitatea de afect. de investire libidinală a Eului. 31 . În 1920. care asigură supravieţuirea individului prin autoprotecţie. adică o urmă senzorială (de obicei vizuală. Iniţial. cât şi pulsiuni sexuale. dar poate fi şi tactilă sau olfactivă) a trăirii satisfacerii pulsionale şi din afectul care însoţeşte reprezentarea. Noţiunea de sprijinire presupune că fiecare pulsiune ce vizează autoconservarea este însoţită de o pulsiune sexuală parţială. În această privinţă. funcţiile principale ale organismului vizează supravieţuirea (alimentare. care asigură perpetuarea speciei prin procreare şi pulsiunile de autoconservare. Ambele îşi au originea în Sine. Acest din urmă dualism pulsional reprezintă dualismul dragoste-ură. iar energia specifică celui de-al doilea tip de pulsiune interes al Eului. ca şi celelalte nevoi ce vizează autoconservarea. În 1914 Freud introduce noţiunea de narcisism. Freud explică astfel plăcerea suptului în lipsa hranei. Freud consideră în această primă teorie că autoconservarea era în sarcina Eului. în Dincolo de principiul plăcerii. Prima teorie ia în considerare două tipuri de pulsiuni: pulsiunile sexuale. Plăcerile parţiale se mai numesc şi plăceri de organ (oral. pulsiunea de viaţă. Energia specifică primului tip de pulsiune a fost numită de Freud libido. Pulsiunile sexuale îşi au originea. Modurile de satisfacere specifice fiecărui stadiu de dezvoltare sunt deci plăceri parţiale care se vor subordona la maturitate plăcerii genitale. iar Supraeul a destrudoului. ură. ceea ce introduce o diferenţiere între autoconservare şi dragoste de sine. Bowlby consideră că ataşamentul reprezintă o nevoie primară. dar ulterior Eul devine sursa principală a libidoului. excreţie etc. 3. pulsiunea se compune din: reprezentarea pulsională. Freud introduce un alt dualism pulsional.La nivel psihic. Freud a elaborat două teorii asupra pulsiunii: 1. numită de el libido şi pulsiunea de moarte. dar şi ataşamentul de mamă ca obiect care satisface nevoile primare. unificare-descompunere. se desprind din cele de autoconservare. anal şi uretral).

stadiu anal. 2001 2. S.2. Între energia investită în Eu şi cea investită în exterior există un echilibru. un tip de alegere a obiectului şi un anumit tip de relaţii cu obiectul. Aceste stadii se referă la evoluţia pulsională. Ulterior Freud va renunţa la ideea existenţei unui stadiu autoerotic. iar pulsiunile sexuale se satisfac independent unele de altele. obiect de investire afectivă. 2. tahicardie. menţionaţi caracteristicile ei. transpiraţie). latenţă Rezumat: Dezvoltarea psihoafectivă a individului constă într-o succesiune de stadii.Teste de autoevaluare 1. Ea va fi modelul somatic al stărilor de angoasă ulterioare. în Studii asupra sexualităţii. Trei eseuri asupra teoriei sexualităţii. Definiţi pulsiunea. Primul moment important din viaţa individului este considerat a fi naşterea. Editura Trei. Dincolo de principiul plăcerii. Fiecare stadiu presupune o zonă erogenă specifică. Freud se referă doar la evoluţia pulsiunii sexuale. După naştere. Freud a subliniat trăirea de către copil a naşterii ca pe o situaţie de pericol datorită separării de mamă şi afluxului brusc de excitaţii. Stadiile dezvoltării psihoafective Concepte cheie: autoerotism. În ce constă a doua teorie elaborată de Freud asupra pulsiunilor? Bibliografie 1. cu atât va fi mai puternic investit obiectul. care are drept specific faptul că nu există încă o organizare psihică de ansamblu. Narcisismul este o etapă din dezvoltarea individului în care subiectul reprezintă. prin intermediul propriului corp. stadiu falic. În fiecare stadiu activitatea psihică are caracteristici specifice. narcisism. în Psihologia inconştientului. 2000 3. S. Cu cât Eul este mai puţin investit. Trecerea de la un stadiu la altul presupune rezolvarea unor conflicte. fără a descrie o evoluţie a celorlalte tipuri de pulsiuni. Autoerotismul va fi considerat o caracteristică a dezvoltării pregenitale. Freud. copilul intră în faza autoerotică. Editura Trei. determinate de activitatea pulsională. Există însă o 32 . naşterea fiind văzută ca o situaţie de angoasă confirmată de comportamentul noului născut (ţipăt. complex Oedip. Freud. stadiu oral. el însuşi.

Abraham distinge două faze ale acestui stadiu: faza anală sadic-expulzivă şi faza anală masochist-retentivă. anorexie. Patologia numită narcisică (categorie care cuprinde psihozele) are la bază retragerea investirii afective a obiectului şi idealizarea masivă a Eului.5 ani la 2 ani. educaţia toaletei nu trebuie să fie nici prea precoce. Stadiul oral se situează în primul an de viaţă şi are drept activitate psihică principală asimilarea de informaţii. căci e vorba de a-l frustra pe adult de ceea ce îi pare copilului a fi preţios pentru el. vomismente. un stadiu de absorbţie pasivă. ceea ce nu este doar masochist. Activitatea psihică specifică constă în câştigarea autonomiei. Prima fază se întinde de la 1 an la 1. astfel încât copilul să aibă timp să simtă că are o anumită putere asupra celuilalt (ceea ce reprezintă o condiţie a recunoaşterii existenţei acestuia. ea fiind pentru copil prototipul sfârşitului unei relaţii. 33 . La această vârstă există o identitate simbolică între hrană şi mamă. Ca atare. În această fază este căutată activ plăcerea pasivă de a reţine fecalele. Faza masochist-retentivă se întinde de la 1. şi de asemenea a confirmării de către celălalt a existenţei copilului) şi să nu se identifice cu un Supraeu parental prea tiranic. Stadiul anal se situează între al doilea şi al treilea an de viaţă. Astfel de stări apar în melancolie. Stadiul este caracterizat la început de narcisismul primar. Relaţiile cu mediul familial vor deveni prototipul relaţiilor ulterioare. În această fază expulzarea nestăpânită a obiectelor distruse căpăta rolul de a-l sfida pe adult. Conflictul specific acestui stadiu este legat de înţărcare. Stadiul anal devine astfel stadiul ambivalenţei maxime. Abraham divide acest stadiu în stadiul oral primitiv.energie de bază investită în subiect. episoade depresive. nici prea rigidă. doliu. şi stadiul oral sadic. Narcisismul secundar reprezintă o stare în care energia psihică investită în obiect este retrasă în Eu. interiorizarea. Angoasele specifice acestui stadiu sunt teama de a nu fi înghiţit în stadiul oral pasiv şi teama de a nu fi devorat în stadiul oral agresiv.5 ani. plăcerea orală fiind asociată cu agresivitatea. ulterior construindu-se relaţiile de obiect şi diferenţierea sinelui de lume. Conflictul relaţional specific este de a controla sau a fi controlat. în care apare plăcerea muşcatului. Din acest motiv dificultăţile în relaţionare pot avea ca efect tulburări de tip alimentar: refuz alimentar. dar şi sadic. şi deci considerat ca un cadou. Relaţia cu mediul se realizează prin intermediul funcţiei alimentare. care nu va putea fi investită în obiecte.

de aici apare regretul faţă de părintele respins. El poate fi resimţit de copil între vârstele de 4-7 ani. curiozitatea sexuală se poate transforma în curiozitate intelectuală. Cea negativă se referă la atracţia faţă de părintele de acelaşi sex şi rivalitate faţă de părintele de sex opus. Pubertatea şi adolescenţa reprezintă o perioadă de criză narcisică şi de identitate. Complexul Oedip cunoaşte două forme: pozitivă şi negativă. Copiii învaţă să se supună unor reguli şi să dezvolte formaţiuni reacţionale (dezgust. Cea pozitivă se referă la atracţia faţă de părintele de sex opus şi rivalitatea faţă de părintele de acelaşi sex. Iubirea oedipiană presupune două conflicte: un conflict interior. Perioada de latenţă se situează între 7-12 ani. timiditate). menţinându-şi convingerea că cel puţin mama are penis. de asemenea. Fata îşi va manifesta invidia de penis. Băiatul va nega castrarea prin negarea sexului feminin. un conflict exterior determinat de teama faţă de pedeapsa din partea părintelui „respins”. Complexul Oedip este un fenomen psihologic a cărui existenţă a fost dedusă de Freud în urma relatărilor pacienţilor aflaţi în cura psihanalitică. o reactivare 34 . Copilul va deplasa conflictele oedipiene asupra unor substitute ale imaginilor parentale datorită lărgirii câmpului de activitate. plăcerea riscului). Acest fapt contribuie în mod esenţial la lichidarea complexului Oedip. Conflictul relaţional specific este legat de absenţa-prezenţa penisului. nutrind convingerea că acesta îi va creşte ulterior. Persistă însă conflictele din stadiile precedente. În ceea ce priveşte identitatea. sadism-masochism şi este sursa bisexualităţii psihice fundamentale. pudoare. În paralel cu modificările fizice şi somatice apar tendinţe pulsionale masive. Activitatea psihică principală este afirmarea de sine. Prin sublimare. ci la întreaga personalitate feminină sau masculină şi la atitudinile şi relaţiile interpersonale pe care această identitate le presupune. Apare. complexul Oedip marchează o etapă decisivă. ceea ce determină dezechilibrarea raporturilor dintre instanţele psihice. fiind în general o perioadă lipsită de conflicte interioare.Relaţia de obiect de tip anal presupune ambivalenţa iubire-ură. dar inhibarea celei dintâi poate duce la inhibarea celeilalte. ruşine. căci atracţia faţă de unul dintre părinţi implică oarecum renunţarea la celălalt. sau adoptând atitudini băieţeşti (jocuri cu băieţii. a mediului social. Stadiul falic se situează în jurul vârstei de trei ani. Complexul Oedip joacă un rol crucial în constituirea Supraeului şi a Idealului Eului. pentru că pune bazele identităţii sexuale care nu se referă doar la a avea sau nu penis.

alegerea obiectului sexual va fi definitivă. pulsiunile sexuale se satisfac independent unele de altele fără un obiect exterior. Imediat după naştere.1. prin intermediul propriului corp (suptul degetului la sugar). Freud a subliniat trăirea de către copil a naşterii ca pe o situaţie de pericol datorită separării de mamă şi afluxului brusc de excitaţii. Faza autoerotică precede faza narcisismului şi are drept specific faptul că nu există încă o organizare psihică de ansamblu. La ieşirea din adolescenţă. fără a descrie o evoluţie a celorlalte tipuri de pulsiuni.2. anorexie. în special. Trecerea de la un stadiu la altul presupune rezolvarea unor conflicte şi poate să aibă ca efect apariţia unor puncte de fixaţie care vor determina stadiul de dezvoltare la care individul poate regresa. În faza 35 . dar consideră naşterea ca o situaţie de angoasă confirmată de comportamentul noului născut (ţipăt. în cazul în care condiţiile de mediu sunt nefavorabile. comportamentale şi psihosociale. Rank vedea în naştere sursa tuturor traumatismelor ulterioare şi a angoasei. care va fi modelul somatic al stărilor de angoasă ulterioare. Aceste stadii se referă la evoluţia pulsională.a problematicii oedipiene. alcoolism). un tip de alegere a obiectului şi un anumit tip de relaţii cu obiectul. 3. * Dezvoltarea psihoafectivă a individului constă într-o succesiune de stadii. În fiecare stadiu activitatea psihică are caracteristici specifice. considerând că ea reprezintă modelul somatic al atacului de panică. tahicardie. sau stagna în evoluţia sa. Abraham vorbesc de un mod de funcţionare autoerotic. dar şi o reactivare a problematicii preoedipiene. Apoi renunţă la această teorie pentru a considera că angoasa este generată de Eu pentru a anticipa o situaţie de pericol şi a fi gata de apărare. În evoluţia individului. transpiraţie). în special orale (toxicomanie. în primele luni de viaţă. Naşterea O. cu deplasarea pe substitute idealizate ale părinţilor (profesori. determinate de activitatea pulsională. Freud şi. Freud se referă doar la evoluţia pulsiunii sexuale. dezvoltarea libidinală joacă un rol major care va influenţa întreaga viaţă psihică. adică şi planurile cognitive. Fiecare stadiu presupune o zonă erogenă specifică. artişti). Adolescenţa reprezintă o perioadă de renunţare la imaginile parentale idealizate şi la iluzia atotputerniciei.

subiectul începe prin a fi el însuşi şi propriul său corp obiect de investire afectivă. Narcisismul În anul 1911. Începând din 1914. „Eul trebuie considerat ca un mare rezervor de libido. el fiind întotdeauna gata să absoarbă libidoul care se întoarce de la obiecte” (Psihanaliza şi teoria libidoului. Astfel.2.autoerotică. Bolnavul mintal transferă asupra sa… totalitatea libidoului pe care persoana normală îl îndreaptă asupra obiectelor din jurul ei” (Les différences psychosexuelles entre l”hystérie et la démence précoce. Înainte de a se orienta către celălalt. în Cazul preşedintelui Schreber. el tratează narcisismul din punct de vedere economic. şi nu există un obiect investit libidinal prin care se obţine satisfacţia pulsională. nu este legată de investirea unui obiect exterior. narcisismul va fi privit mai degrabă ca o structură decât ca un stadiu de dezvoltare. Freud postulează existenţa unui stadiu de dezvoltare situat între autoerotism şi heteroerotism. Cu cât Eul este mai puţin investit. în Pentru a introduce narcisismul. Însă există o anumită cantitate de energie investită permanent în Eu. 3. nu există încă o imagine unificată a propriului corp. Autoerotismul va fi considerat o caracteristică a dezvoltării pregenitale. Abraham 1908).2. fiind vorba despre o energie de bază investită în subiect. Această idee va fi evocată şi de Abraham în abordarea demenţei precoce (schizofrenia). „Caracteristica psihosexuală a demenţei precoce este întoarcerea pacientului la autoerotism. „Subiectul începe prin a se lua pe el însuşi şi propriul său corp drept obiect de iubire”. spre deosebire de faza narcisică. de unde libidoul este trimis spre obiecte. atât în faza narcisismului. 36 . cu atât va fi mai puternic investit obiectul. cât şi în celelalte stadii pregenitale. care nu va putea fi investită în obiecte. Ulterior Freud va renunţa la ideea existenţei unui stadiu autoerotic. condiţie absolut necesară vieţii psihice. încercând să demonstreze că există un echilibru între energia investită în Eu şi cea investită în exterior. Freud 1923). în sensul că satisfacţia pulsională se obţine prin intermediul propriei persoane.

Actualmente există. Caracteristica principală a acestor stări este faptul că nu mai poate fi investit nici un aspect al realităţii. Eul şi schema corporală se constituie doar în relaţie cu mediul şi cu celălalt. pornind de la diferitele concepţii freudiene asupra narcisismului. precede deci narcisismul. nevoia de a fi confirmat în valoarea proprie. ca o stare în care Eul nu este diferenţiat de Sine şi nici de lumea exterioară. o serie de teorii asupra narcisismului. există încă de la început relaţii de obiect. credinţa imortalităţii. Naşterea va afecta sentimentul de integritate narcisică şi de atotputernicie. Se consideră că Eul apare ca unitate psihică o dată cu constituirea schemei corporale. Trăsăturile narcisice sunt legate de: stima de sine. stării de doliu. Această ultimă poziţie teoretică a lui Freud este însă contestată de psihanaliza contemporană. în care libidoul. amintirea unei stări privilegiate şi unice. în condiţii de normalitate. Ele îşi au originea în starea fătului. ca stare în care pulsiunile se satisfac independent unele de celelalte. Astfel. atotputernicie. iar atitudinea mamei. nu despre un stadiu narcisic propriu-zis. voce. individul se întoarce asupra sieşi. la sugar. însă investirea Eului nu poate fi total reductibilă. Patologia numită narcisică (categorie care cuprinde psihozele) are la bază retragerea investirii afective a obiectului şi idealizarea masivă a Eului. faptele de observaţie demonstrând că. sentimentul nemărginirii. În acest sens. îngrijiri vor atenua această bulversare. În 1921. prin incorporare şi identificare. aşa cum se întâmplă în cazul melancoliei. Melanie Klein vorbeşte despre stări narcisice. a imaginii despre propriul corp. mai degrabă. Există. ca stadiu în care Eul se formează şi pulsiunile se unifică. energia psihică investită în obiect este retrasă în Eu. este investit în Eu. un echilibru între investirile de obiect şi cele ale Eului. Pe de altă parte. prin intermediul identificărilor. prototipul fiind viaţa intrauterină şi despre un narcisism secundar. În narcisismul secundar. o dată cu elaborarea celei de-a doua teorii asupra pulsiunilor. episoadelor depresive. stări în care libidoul se întoarce asupra obiectelor interiorizate. investirea afectivă a acestuia caracterizând narcisismul. Narcisis37 . ca pe o interiorizare a unei relaţii. Freud vorbeşte despre un narcisism primar. făcându-şi reproşuri şi pedepsindu-se. nu putem privi narcisismul ca pe investire afectivă absolut independentă de exterior.Autoerotismul. priviri. ci. iar realitatea nu este investită afectiv.

Conform celei de-a doua topici a lui Freud. Zona erogenă specifică este cea a buzelor. un stadiu de absorbţie pasivă. auditive. Prin incorporare copilul se simte una cu obiectul şi aceasta reprezintă baza identificărilor şi introiecţiilor ulterioare.mul este deci o stare proprie vieţii intrauterine care se va menţine însă de-a lungul întregii evoluţii psihice. în care apare plăcerea muşcatului.2. Kohut consideră că narcisismul este specific etapei în care diferenţa dintre Eu şi celălalt nu este încă stabilită. Atotputernicia şi idealizarea imagoului matern sunt coordonatele pe care se stabilesc relaţiile ulterioare cu celălalt. o va percepe conform modalităţii narcisice de funcţionare. Abraham subdivide acest stadiu în stadiul oral primitiv. Scopul pulsiunii este reprezentat de plăcerea autoerotică dată de stimularea zonei erogene şi incorporarea obiectelor (hrană. A avea obiectul înseamnă. până la 6 luni. dar şi de informaţii în general. Mahler şi R. această stare ar fi anterioară constituirii Eului. Activitatea psihică principală este aceea de asimilare de informaţii vizuale. Obiectul pulsiunii este sânul sau substitutul său. o dată cu apariţia dinţilor. Plăcerea orală. Copilul mic va investi lumea cu libidoul narcisic. la acest stadiu. Relaţia cu mediul. esofagului şi traheei până la stomac şi plămâni. Stadiul oral Se situează de la naştere până în jurul vârstei de 1 an. Spitz vorbesc de o unitate narcisică originară ca stare în care copilul încearcă să prelungească simbioza specifică vieţii intrauterine. 3. a gurii. M. se realizează prin intermediul funcţiei alimentare. care ar constitui prototipul acesteia. nefiind neapărat legată de hrănire. deci absorbţia de alimente. A. astfel încât îngrijirile materne sunt trăite ca fiind efectul atotputerniciei. Plăcerea orală devine 38 . a fi una cu obiectul. a suptului devine autonomă. dar de asemenea a analizatorului vizual auditiv şi cutanat. fiind folosit în scopuri adaptative. de construire şi dezvoltare a Eului. în care sânul este perceput ca fiind gratifiant şi frustrant totodată şi stadiul oral sadic. Învestirea unităţii narcisice mamă-copil ar precede investirile narcisice şi investirile obiectelor ulterioare. cutanate. Activitatea fiziologică principală o constituie hrănirea. cu mama în principal.3. informaţii). iar pulsiunile sexuale şi cele de autoconservare nu ar fi încă diferenţiate. de a interioriza elemente din afară.

Copilul va fantasma că atacă obiectul rău. în care obiectele care satisfac pot fi percepute ca părţi din sine sau ca propriile creaţii. pe de altă parte. Dacă înţărcarea are loc prea târziu. existenţa obiectului poate fi percepută doar dacă este resimţită absenţa lui. a rupe cu dinţii. La sfârşitul stadiului. Obiectele sunt percepute ca fiind parţiale (sunt identificate cu părţi din ele. după cum subliniază Winnicott. Conflictul relaţional specific acestei perioade este legat de înţărcare. Din acest motiv dificultăţile în relaţionare pot avea ca efect 39 . copilul o va percepe ca pe o pedeapsă pentru pulsiunile sale oral agresive. este de presupus că. Interacţiunile cu mediul familial din acest stadiu vor constitui matricea relaţiilor de mai târziu în mod analog cu construirea sentimentului încrederii bazale descris de Erikson. Copilul va învăţa să-şi controleze pulsiunea destructivă. copilul devine conştient de faptul că este distinct de obiectul care gratifică. obiectul va fi perceput ca întreg. copilul poate să se fixeze pe o relaţie de tip oral pasiv. mama reprezintă sânul şi invers) şi dificil de localizat spaţial. Melanie Klein a descris un mod de funcţionare psihică a copilului în stadiul oral care are la bază clivajul obiectului. Relaţia de obiect specifică acestui stadiu are loc mai degrabă în registrul fiziologic.agresivă. care frustrează. sursă a Eului Ideal omnipotent. unde se termină el şi unde începe celălalt. Către sfârşitul stadiului. separarea lui în obiect bun. prin jocul de-a muşcatul. iar gratificarea din exterior. simte că obiectul ar fi una cu el. Dezvoltarea acestor sentimente depinde de răspunsul primit din mediu. copilul nu diferenţiază clar ce este în el şi ce este în afara lui. să le diferenţieze. Când copilul este satisfăcut. de exemplu. Dacă înţărcarea vine prea devreme. Este un stadiu caracterizat de narcisismul primar. în anumite condiţii. Acum va apărea regretul şi sentimentul de milă pentru răul produs. conţinând ambele aspecte. fantasmează că incorporează obiectul bun. Pentru Freud. Plecând de la teoria lui Abraham. căci a incorpora înseamnă a distruge. Înţărcarea este pentru copil prototipul sfârşitului unei relaţii. La această vârstă există o identitate simbolică între hrană şi mamă. astfel încât să devină permanent prezent. un copil maltratat nu va dezvolta empatie pentru victimele sale de mai târziu. care gratifică şi obiect rău. şi totodată se va teme să nu fie la rândul său atacat de el. va percepe că tensiunea vine din interior. copilul va începe să devină conştient de obiectele exterioare. Când gratificarea întârzie. Va trăi de asemenea sentimentul lipsei. prototipul fiind a înghiţi sau a fi înghiţit.

tulburări de tip alimentar: refuz alimentar. anorexie. Obiectul pulsiunii ar fi. Fixaţia la stadiu oral activ poate genera tulburări de vorbire (bâlbâială. Zona erogenă nu este doar cea sfincteriană. precum şi musculatura în ansamblu. În plan psihologic. A expulza sau a ţine în interior sunt 40 . Caracteristicile de personalitate legate de stadiul oral pasiv sunt: nevoia de dependenţă. astfel încât copilul să-şi afirme autonomia. Angoasele specifice acestui stadiu sunt teama de a nu fi înghiţit în stadiul oral pasiv şi teama de a nu fi devorat în stadiul oral agresiv. se referă la mamă. plăcerea de a se impune asupra obiectelor şi persoanelor pe care începe să le diferenţieze. Plăcerea anală rezultată din excreţie devine conflictuală datorită încercărilor celor din jur de a educa excreţia. Scopul pulsiunii este deci dublu: plăcerea autoerotică obţinută prin stimularea zonei anale prin eliminarea sau retenţia fecalelor. personalitate revendicativă sau veşnic nemulţumită. iar activitatea fiziologică principală este dobândirea autocontrolului. de imagini fantasmate.4. inhibarea oricărei forme de expresie. ceea ce apare în curele analitice legat de acest stadiu atestă o nediferenţiere între fantasmă şi realitate. manipulat. dimpotrivă. vomismente. aversiunea faţă de orice iniţiativă personală. De asemenea. La acest stadiu copilul va avea de ales între a păstra obiectele interiorizate sau a le expulza după ce le-a distrus. vorbărie excesivă. Stadiul anal Se situează între al doilea şi al treilea an de viaţă. Gândirea nu este caracterizată încă de reprezentări. atunci când agresivitatea specifică stadiului a fost reprimată în mod violent sau. inhibiţie verbală). 3.2. pe de altă parte. activitatea principală constă în câştigarea autonomiei. precum şi imago-urile interiorizate. Conflictul relaţional specific al acestui stadiu este a controla sau a fi controlat. reprezentat de fecalele care pot fi expulzate sau reţinute. ci constituie o succesiune de imagini pseudo halucinatorii. aviditate şi supunere ce alternează cu furie neputincioasă. la persoanele semnificative care funcţionează ca un obiect parţial ce trebuie controlat. dar în sens psihologic este mult mai complex. Acest lucru se observă clar din comportamentul copiilor care par că sug un sân imaginar sau că întind mâinile sau surâd chiar dacă nu este nimeni în preajmă. ci cuprinde şi intestinul gros. în sens fiziologic. În acest stadiu va apărea plăcerea de a manipula obiectele şi persoanele din jurul său.

după care îl cerea. care nu simbolizează doar prezenţa şi absenţa mamei. Faza masochist-retentivă se întinde de la 1. dar şi sadic. copilul caută obiectul dispărut. El a observat cu cât interes un copil aflat la această vârstă arunca în mod repetat din pătuţ un mosor. spunând Fort (departe). iar când îl căpăta spunea Da (aici). Masochismul corespunde căutării active a plăcerii date de trăirile dureroase. căci e vorba de a-l frustra pe adult de ceea îi pare copilului a fi preţios pentru el. astfel încât copilul să aibă timp să simtă că are o anumită putere asupra celuilalt (ceea ce reprezintă o condiţie a recunoaşterii existenţei acestuia. Sadismul presupune distrugerea obiectului exterior. ceea ce nu este doar masochist. plăcerea bătăii la fund fiind rezultatul deplasării plăcerii 41 . sentimentul de atotputernicie şi descoperă sentimentul proprietăţii. şi de asemenea a confirmării de către celălalt a existenţei copilului) şi să nu se identifice cu un Supraeu parental prea tiranic. sine şi celălalt şi prin care se pot face negocieri cu adultul. În această fază expulzarea nestăpânită a obiectelor distruse va căpăta rolul de a-l sfida pe adult.5 ani. este vorba şi de comunicarea cu adultul. În această fază este căutată activ plăcerea pasivă de a reţine fecalele. sadism-masochism şi este sursa bisexualităţii psihice fundamentale. Prin sadism copilul îşi descoperă puterea asupra sieşi şi asupra altora. ci şi puterea de a controla relaţia cu altul (plăcerea de a-l vedea pe adult aducând jucăria dispărută). în care unei acţiuni a copilului i se răspunde cu o reacţie a adultului. căci acelaşi obiect poate fi conservat sau eliminat. copilul care stă pe oală ore în şir şi apoi face în pantaloni). (De exemplu. Prima fază se întinde de la 1 an la 1. Abraham distinge două faze ale acestui stadiu: faza anală sadicexpulzivă şi faza anală masochist-retentivă. nici prea rigidă. în măsura în care simte că fecalele sau obiectele îi aparţin. Freud descrie jocul Fort-Da cu mosorul. Relaţia de obiect de tip anal presupune ambivalenţa iubire-ură. Stadiul anal devine astfel stadiul ambivalenţei maxime. dar şi conservarea lui în interiorul subiectului pentru a-l putea controla şi manipula. şi deci considerat ca un cadou.5 ani la 2 ani. şi în funcţie de momentul şi locul expulziei poate fi obiect gratifiant sau frustrant pentru anturaj. În acest joc. Curăţenia sfincteriană nu se poate realiza decât ca urmare a unei bune integrări a fazei anale retentive.acţiuni prin care se face diferenţa interior/exterior. educaţia toaletei nu trebuie să fie nici prea precoce. Ca atare. Tot în această perioadă.

amâna eliminarea) şi una pasivă (a lăsa să curgă). 3. 42 . legată de celălalt (a urina pe altul). plăcerea riscului). Dacă există eşec în privinţa controlului. nutrind convingerea că acesta îi va creşte ulterior. Conflictul relaţional principal este legat de constatarea absenţei-prezenţei penisului. Prin sublimare. Din punct de vedere psihologic reprezintă o perioadă a afirmării de sine.2. sau adoptând atitudini băieţeşti (jocuri cu băieţii. O exagerare a unor astfel de pedepse duce la o erotizare crescută a acestei zone. El anunţă şi precede conflictul Oedip. În acest stadiu începe să se manifeste curiozitatea sexuală a copilului. El devine conştient de diferenţa anatomică vizibilă dintre cele două sexe. Ambiţia este un indiciu al luptei contra sentimentului de ruşine. Legat de plăcerea eliminării poate apărea plăcerea masturbării. În acest stadiu se realizează o relativă unificare a pulsiunilor parţiale specifice stadiilor anterioare. De asemenea poate apărea enurezis legat de fantasme masturbatorii inconştiente. apar sentimente de ruşine şi ambiţia de a reuşi. De aici apare o reacţie de negare a acestei diferenţe atât la băieţi.anale către pielea feselor. Băiatul va nega castrarea prin negarea sexului feminin. precum şi una obiectală. Din punct de vedere fiziologic. menţinându-şi convingerea că cel puţin mama are penis. cât şi la fete. imaginile de sine masculine şi feminine şi tendinţele active sau pasive în comportament. Stadiul uretral sau falic Acest stadiu se situează în jurul vârstei de 3 ani. Există o plăcere autoerotică.5. Fata îşi va manifesta invidia de penis. Tot acum apar fantasme legate de relaţia sexuală dintre bărbat şi femeie şi un anumit exhibiţionism şi voyeurism. Plăcerea eliminării are o conotaţie activă (a controla. în acest stadiu îşi au geneza tendinţele homosexuale. Zona erogenă specifică este uretra cu dubla plăcere a eliminării şi retenţiei. Capacitatea de control a sfincterului vezical dă naştere unui sentiment de mândrie şi încredere în sine. Ca atare. este o perioadă în care copilul ajunge să controleze eliminarea. curiozitatea sexuală se poate transforma în curiozitate intelectuală. Bisexualitatea îşi are sursa în dubla capacitate a rectului de a fi excitat prin dilatare sau penetrare (tendinţe pasive feminine) şi de a fi un organ excretor care să controleze expulzia (tendinţe active masculine). dar inhibarea celei dintâi poate duce la inhibarea celeilalte.

depăşirea lui asigură trecerea de la autoerotism la orientarea către obiecte. apărând preocupări artistice. ci este doar un simbol al puterii sau integrităţii corporale. Copilul elaborează în acest stadiu teorii sexuale infantile în funcţie de informaţiile pe care le are şi de capacitatea sa de a înţelege realitatea.6. teorii privind naşterea prin anus sau buric sau extracţie chirurgicală. Complexul Oedip Este un fenomen psihologic a cărui existenţă a fost dedusă de Freud în urma relatărilor pacienţilor aflaţi în cura psihanalitică. În această perioadă apare angoasa de castrare. Copilul este centrat pe sine şi nu pe celălalt cum se întâmplă în sexualitatea matură.În Pulsiuni şi destine ale pulsiunilor (1915). Există şi o concepţie sadică privind actul sexual. 3. căci penisul nu este perceput ca un organ genital cu rol în reproducere. Complexul Oedip joacă un rol crucial în constituirea Supraeului şi a Idealului Eului. care este diferită de cea din perioada anterioară pentru că este mai puţin centrată pe sine 43 . de asemenea poate fi sublimată. El reprezintă conflictul de bază care duce la structurarea grupului familial şi a societăţii umane prin interzicerea incestului. poate fi erotizată ducând la apariţia de simptome de tip obsesional: curiozitate exacerbată. ruminare mentală. Deşi în acest stadiu există imaginea unei relaţii între doi parteneri. în sensul pierderii unor aspecte importante ale propriei persoane. Dacă pulsiunea de cunoaştere desexualizată se întoarce asupra curiozităţii sexuale. Freud arată că nevoia de cunoaştere este legată de curiozitatea intelectuală. De exemplu teorii privind fecundarea prin ingestia de alimente. Angoasele specifice acestui stadiu sunt cele de castrare. poate determina psihoza paranoică sau dorinţa de a deveni psihanalist.2. Teama de moarte sau teama de abandon pot intra în această categorie. micţiune sau exhibarea reciprocă a organelor genitale. persoane externe. sărut. conform căreia bărbatul o răneşte pe femeie. În viaţa psihică a individului. Această nevoie are trei destine posibile: poate fi inhibată şi apărea chiar inhibiţie intelectuală şi retard. Complexul Oedip ilustrează faptul că omul se constituie în mod normal prin raportare la două obiecte externe (mama şi tatăl) şi nu prin menţinerea unei relaţii duale (mamă-copil). filozofice. stadiul falic este totuşi un stadiu pregenital. El poate fi resimţit de copil între vârstele de 4-7 ani.

astfel încât ceea ce acesta resimte este ambivalenţă faţă de mamă şi tată. angoasa de castrare determină renunţarea la dorinţa de a o avea pe mamă numai pentru el. căci în momentul în care constată diferenţa dintre sexe. 2. de aici apare regretul faţă de părintele respins. Cea pozitivă se referă la atracţia faţă de părintele de sex opus şi rivalitatea faţă de părintele de acelaşi sex. durând câţiva ani. Aceste două forme alternează la unul şi acelaşi individ. La fată însă. ci şi o limitare a relaţiei cu celălalt. În ceea ce priveşte identitatea. Astfel se explică faptul că deseori identificările feminine ale fetei sunt mai puternice decât identificările masculine ale bărbatului.şi mai mult centrată pe obiectele externe. În acest stadiu. La băiat. pe când la fată o astfel de schimbare trebuie să aibă loc. Complexul Oedip cunoaşte două forme: pozitivă şi negativă. rezolvarea problematicii oedipiene va fi mai lentă la fată. prin interiorizarea interdicţiilor parentale. La băiat complexul Oedip nu presupune o schimbare a obiectului iniţial al iubirii (mama). fiind legate de teama de a nu pierde iubirea părintelui de acelaşi sex din cauza rivalităţii. Castrarea înseamnă acum nu doar o pierdere a penisului şi a puterii. un conflict exterior determinat de teama faţă de pedeapsa din partea părintelui „respins”. complexul Oedip marchează o etapă decisivă. Cea negativă se referă la atracţia faţă de părintele de acelaşi sex şi rivalitate faţă de părintele de sex opus. un conflict interior. Acestea explică de ce reacţiile anxioase şi depresive. Iubirea oedipiană presupune două conflicte: 1. angoasa de castrare este cea care iniţiază problematica oedipiană. căci atracţia faţă de unul dintre părinţi implică oarecum renunţarea la celălalt. Există diferenţe în apariţia şi evoluţia complexului Oedip între fată şi băiat. De aceea. 44 . Ele nu au decât un rol de confirmare sau de exacerbare a acestei angoase. Angoasa de castrare îşi are originea în constatarea diferenţei dintre sexe şi nu în ameninţările celor mari legate de masturbare. pentru că pune bazele identităţii sexuale care nu se referă doar la a avea sau nu penis. ea va dori să se apropie de tată şi se va îndepărta de mamă. se formează Supraeul şi Idealul Eului. ca şi cele fobice sunt frecvente în cursul fazei oedipiene. ci la întreaga personalitate feminină sau masculină şi la atitudinile şi relaţiile interpersonale pe care această identitate le presupune.

Pubertate şi adolescenţă Acestea nu reprezintă stadii. Adolescenţa este caracterizată de o criză narcisică şi de identitate însoţită de angoase intense în ceea ce priveşte autenticitatea şi integritatea proprie. masturbarea este hiperculpabilizată şi poate determina grave inhibiţii şi determina cristalizarea unei structuri compulsive sau obsesionale. Gândurile şi comportamentele sunt treptat desexualizate datorită refulării care acţionează ca mecanism de apărare a Eului. Eul este invadat de angoasă în faţa avalanşei pulsiunilor. alcoolism). pudoare. negare. permiţând sublimarea.3. Persistă însă conflictele din stadiile precedente.2. corporală şi sexuală. respect faţă de imaginile parentale datorită sublimării tendinţelor erotice faţă de părintele de sex opus şi transformării în contrariu a tendinţelor agresive faţă de părintele de acelaşi sex. anorexie. ceea ce determină dezechilibrarea raporturilor dintre instanţele psihice. Dacă apare. 3. a mediului social. Educaţia şi învăţământul induc o anumită obsesionalitate prin impunerea unor ritmuri şi a unei anumite discipline.2. Mecanismele de apărare cele mai arhaice (clivaj. în special orale (toxicomanie. dar şi o reactivare a problematicii preoedipiene. În această perioadă există o puternică tendinţă 45 . o reactivare a problematicii oedipiene. chiar dacă nu apar în plan manifest. ruşine. de asemenea. Apare. timiditate). În paralel cu modificările fizice şi somatice apar tendinţe pulsionale masive. Copiii învaţă să se supună unor reguli şi să dezvolte formaţiuni reacţionale (dezgust. Astfel se explică anumite reacţii cu alură psihotică.7.8. artişti). ceea ce nu constituie neapărat un prognostic negativ din punct de vedere psihopatologic. Acest fapt contribuie în mod esenţial la lichidarea complexului Oedip. idealizare) sunt din nou activate. ceea ce duce la creşterea interesului copilului pentru cunoaştere. Copilul va deplasa conflictele oedipiene asupra unor substitute ale imaginilor parentale datorită lărgirii câmpului de activitate. cu deplasarea pe substitute idealizate ale părinţilor (profesori. ci mai degrabă o perioadă de criză care finalizează perioada de latenţă. Perioada de latenţă Se situează între 7-12 ani fiind în general o perioadă lipsită de conflicte interioare. Prin sublimare se renunţă la scopurile pulsionale în favoarea unor scopuri social acceptabile. învăţătură în general. În această perioadă apar sentimente de tandreţe.

3. Pentru a introduce narcisismul. Editura Trei. Adolescenţa reprezintă o perioadă de renunţare la imaginile parentale idealizate şi la iluzia atotputerniciei. 5. 4. Freud. Caracterizaţi narcisismul secundar. Freud. Editura Trei. Diferenţe între cele două sexe în complexul Oedip. ceea ce împiedică elaborarea psihică a conflictelor interioare. Diferitele pulsiuni parţiale se integrează sub forma plăcerilor preliminarii în actul sexual. S. S. Editura Trei. filosofare. cu faze de regresie temporară şi faze de evoluţie. 2001 46 . Pulsiuni şi destine ale pulsiunilor în Psihologia inconştientului. în Psihologia inconştientului. alegerea obiectului sexual va fi definitivă. Editura Trei. Editura Trei. Bibliografie selectivă 1. Dacă există o identificare în sens invers. S. 2. în Psihologia inconştientului. La ieşirea din adolescenţă. Freud. Trei eseuri asupra teoriei sexualităţii. De asemenea există tendinţa către deplasarea conflictelor în plan intelectual prin abstractizare. Rolul perioadei pubertare. Caracterizaţi stadiul oral. 2000 3. a părinţilor cu copiii. în Studii despre sexualitate. S. conflictele interioare din perioada precedentă. S. în Psihologia inconştientului. Individul trebuie să accepte decalajul dintre Eu şi Idealul Eului. adolescenţa reprezintă ultima şansă a individului de a rezolva spontan. Cu toate aceste probleme. 2000 2. Fetişismul. Teste de autoevaluare 1. Specificaţi conflictul specific stadiului anal.către trecerea la act. Freud. de la sine. adolescentul va trebui să facă faţă sentimentelor de ruşine date de imposibilitatea de a se arăta la înălţimea idealurilor parentale. Pot apărea frecvent idei depresive. Freud. precum şi imperfecţiunea părinţilor. Toate aceste procese psihice se realizează în mod haotic. 2000 4. Problema economică a masochismului. 2000 5. După o perioadă de activare a tendinţelor homosexuale (căutare a celuilalt identic sau a sinelui care există în celălalt) asistăm la alegere de obiect heterosexuală.

Freud. Editura Trei. Despre teoriile sexuale infantile. S. în Studii despre sexualitate. S. Editura Trei. Unele consecinţe ale diferenţei anatomice dintre sexe în Studii despre sexualitate. 2001 9. 2001 10. 2001 8. în Nevroză. S. Freud. psihoză.6. Declinul complexului Oedip. Editura Trei. în Studii despre sexualitate. 2001 7. perversiune. Editura Trei. Freud. S. Caracter şi erotică anală. Freud. S. Un copil este bătut. psihoză. Editura Trei. perversiune. în Nevroză. 2001 47 . Freud.

nevroză fobică. dar insuficient pentru a explica declanşarea şi persistenţa bolii. patogenă. fixaţie. Nevrozele reprezintă o categorie nosografică al cărei specific îl constituie prezenţa unor simptome pe care subiectul le resimte ca fiind străine şi care sunt expresia conflictului dintre Eu şi tendinţele sexuale ale Sinelui. pulsiunea de viaţă şi cea de moarte. fie de interdicţiile interne. Cadrul de referinţă este constituit de: principiul realităţii şi principiul plăcerii. În cursul tratamentului se va încerca descoperirea acestui sens şi asocierea lui cu istoria subiectului. PSIHOPATOLOGIE PSIHANALITICĂ Concepte cheie: realitate psihică. conflictul intrapsihic este fundamental. Eul refulează tendinţele ce nu corespund exigenţelor sale şi le barează accesul la conştiinţă. refulare. În geneza nevrozelor. deplasare. nivelele şi instanţele psihice. Simptomul are un sens şi este strâns legat de viaţa psihică a pacientului. me- canism de apărare. conflict psihic. este întoarcerea la modalităţi anterioare de satisfacere. Declanşarea presupune frustrare determinată fie de condiţiile externe. nevroză obsesională Rezumat: Esenţa psihopatologiei psihanalitice constă în ideea că fenomenele psihopatologice şi vindecarea lor trebuie înţelese în termeni de transformare şi descoperire a semnificaţiei lor inconştiente. ceea ce se manifestă prin incapacitatea de a renunţa la satisfacţie şi incapacitatea de a găsi o satisfacţie substitutivă. nevroză isterică. iar energia pulsională caută alte căi de descărcare. mecanismele de apărare şi procesele de restructurare. De asemenea este necesar un anumit raport între forţele ce intră în conflict. Dacă simptomul devine o parte a înseşi 48 . Una dintre ele.4. deplasarea energiei psihice în cadrul sistemului psihic. Va apărea astfel un simptom ca satisfacţie sexuală substitutivă. formaţiune reacţională. deci regresia la puncte de fixaţie din fazele anterioare de dezvoltare.

Obiectele fobiei pot fi nenumărate: întuneric. digestiv. Nu este vorba de regresia la un stadiu anterior de dezvoltare.personalităţii subiectului. spaţii deschise. respirator. afectul nu este convertit. anestezii. tulburări funcţionale ale diferitelor aparate: cardio-vascular. şerpi. joacă un rol important şi factori constituţionali ce ţin de caracteristicile pulsionale: plasticitatea şi mobilitatea libidoului. călătoria cu trenul sau cu vaporul. În isterie regresia priveşte obiectele sexuale din copilărie. în fobie. acte indezirabile. Printre ele se numără: paralizii. păianjeni. copilul va visa la fuziunea imposibil de atins cu celălalt. Există mai multe nivele de elaborare. în special văzul. Subiectul va erotiza corpul ca urmare a stimulărilor materne. şi anume refularea. subiectul simţindu-se pe de o parte împins să le 49 . aneantizare. traversarea podurilor. Legătura obiectului fobogen cu conflictul inconştient nu poate fi înţeleasă fără să cunoaştem istoria şi fantasmele subiectului. şoareci. tremurături. perturbări ale funcţiilor senzoriale. furtună. depersonalizare. sânge. ace. separare. ci este eliberat sub formă de angoasă. prin care reprezentarea este separată de afect. Diferenţa constă în faptul că. trecând cu vederea trebuinţele şi nevoile sale sufleteşti. hiperestezii. singurătate. activându-se vinovăţia faţă de acestea. genital. algii. Geneza structurii isterice este legată de relaţia cu o mamă care mai degrabă a excitat copilul trecând cu vederea nevoile sale fiziologice bazale. ea are la bază exact aceleaşi mecanisme psihice ca şi isteria. Nevroza fobică este numită de Freud isterie de angoasă. Fobia este rezultatul unei elaborări psihice a angoasei şi al unei simbolizări. cu diverse grade de complexitate şi gravitate. Stările fobice pot apărea şi pe fondul unor structuri psihopatologice diverse. aer liber. ci o întoarcere la obiectele anterioare. pisici. adică idei. Astfel. Nevroza isterică este caracterizată de simptome de tip somatic ce pot afecta orice funcţie corporală. mulţimi. În geneza tulburării de tip nevrotic. omizi. Semnificaţia acestui obiect este de obicei supradeterminată. încercând să o obţină printr-o dependenţă excesivă. adică deturnat de la exprimarea în plan psihic către o exprimare în plan corporal. persecuţie. avem de-a face cu aşa-numitele caractere nevrotice. prăbuşire. contracţii şi spasme musculare. în funcţie de natura angoasei: castrare. Nevroza obsesională întâlnită şi sub numele de nevroză compulsivă este caracterizată de simptome numite compulsive. Mecanismul de apărare cu rol central în isterie îl reprezintă refularea. spaţii închise.

iar pe de altă parte. barierele etice şi morale care se constituie în cadrul Eului în urma rezolvării complexului Oedip sunt mult mai rigide şi. care reprezintă o abordare descriptivă a tulburărilor psihice. organizarea genitală specifică stadiului falic va regresa la stadiul sadic anal. ca şi în isterie. Uneori. există un sentiment de culpabilitate al Eului. Din punct de vedere topic. Din acest motiv. fixaţie la stadiul anal şi regresie. subiectul va resimţi un puternic sentiment de vinovăţie. Vor fi astfel reactivate tendinţele agresive. ca apărare faţă de tendinţele erotice. psihanaliza oferă un tablou care integrează ansamblul fenomenelor psihopatologice într-o perspectivă unificatoare. încercând să clasifice simptomele după diferite criterii. Există un amestec de caracteristici sadic-anale şi oedipale în sensul că sadismul se combină cu ostilitatea faţă de părintele de acelaşi sex. Cadrul de referinţă 50 . Din punct de vedere topic.înfăptuiască dintr-o necesitate internă. Nucleul nevrozei obsesionale este. din cauza unui Supraeu extrem de sever. depăşeşte prin intensitatea sa normalul. complexul de castrare. astfel că prognosticul curei depinde de existenţa trăsăturilor psihotice. adică constituirea barierelor etice în cadrul Eului (care stau la baza Supraeului). De aici apare bisexualitatea şi oscilarea între atitudinea masculină exagerată de componenta sadic anală şi atitudinea feminină legată de erotismul anal pasiv. anularea retroactivă şi izolarea. şi ca urmare şi comportamentul persoanei se va schimba. punând în funcţiune anumite mecanisme de apărare ca: deplasarea. precum şi la obiectele specifice acestui stadiu. în care entităţile clinice sunt determinate de structuri psihice şi de moduri de funcţionare psihică specifice. formaţiunea reacţională. Mecanismul nevrozei obsesionale se referă la regresia la stadiul sadic-anal. nevroza obsesională poate fi o apărare contra psihozei. ca atare. Regresia la stadiul anal face ca scopul sexual să se schimbe. există o relaţie sado-masochistă interiorizată sub forma tensiunii dintre Eu şi un Supraeu deosebit de crud. Însă procesul prin care complexul Oedip se rezolvă de obicei. echivalent cu teama de Supraeul prea sever. luptând împotriva acestor acte şi idei. În cazul nevrozei obsesionale. iar Eul va dezvolta mecanisme de apărare care au ca scop atenuarea conflictului cu Supraeul. * Spre deosebire de psihopatologia psihiatrică. Viaţa pulsională este caracterizată de ambivalenţă.

Forma simptomului ne poate da însă indicii asupra acestei structuri. rezolvarea conflictelor inconştiente. b. ce pot apărea în: a. Simptomele psihice se pot descompune în fantasme şi idei ducând la descoperirea conflictului intrapsihic. Simptomul în perspectiva teoriei psihanalitice Contrar psihiatriei. afecţiunile psihosomatice. Refularea va împiedica convertirea pulsiunii în exterior. pulsiunea de viaţă şi cea de moarte. deplasarea energiei psihice în cadrul sistemului psihic. astfel încât să dispară capacitatea de a forma noi simptome. Simptomul este definit ca un proces patologic care modifică o funcţie sau creează un nou mod de funcţionare psihică. în acţiune. mecanismele de apărare şi procesele de restructurare. Semnificaţia unui simptom nu poate fi descoperită direct. Acest lucru este posibil pornind de la urmele mnezice şi ajungând la dorinţele inconştiente ce au rol în geneza simptomelor. 4. fiind necesară o analiză amănunţită. care îl va resimţi ca străin. somatice.1. nivelele şi instanţele psihice. Există mai multe forme de simptome: 1. Vindecarea presupune. substitutiv. 51 . simptomul are un sens şi este strâns legat de viaţa psihică a pacientului. În cursul tratamentului se va încerca descoperirea acestui sens şi asocierea lui cu istoria subiectului. de asemenea nici structura psihopatologică subiacentă nu poate fi specificată imediat.este constituit de: principul realităţii şi principiul plăcerii. Esenţa psihopatologiei psihanalitice constă în ideea că fenomenele psihopatologice şi vindecarea lor trebuie înţelese în termeni de transformare şi descoperire a semnificaţiei lor inconştiente. Pentru psihanaliză. el va acţiona independent de Eu. energia libidinală transformându-se în energie somatică. Din punct de vedere economic el reprezintă un alt mod de descărcare. Simptomul provine deci direct din însăşi mişcarea pulsională supusă refulării. Deşi simptomul reprezintă o soluţie de compromis găsită inconştient de Eu. Simptomul este substitutul unei satisfacţii pulsionale care nu a avut loc pentru că refularea a transformat plăcerea aşteptată în neplăcere. psihanaliza nu descrie simptomele pentru a le încadra în tablouri diagnostice. isteria de conversie ca urmare a convertirii tensiunii psihice în plan somatic. dincolo de dispariţia simptomelor. Diferenţierea dintre aceste categorii nu va fi făcută cu uşurinţă.

obsesionale care simbolizează fie interzicerea dorinţei. demenţa precoce (schizofrenia). vorbeşte despre conflictele sale fără a manifesta rezistenţă. narcisismul primar. tulburări obsesiv-compulsive 52 .2. Tensiunea psihică se descarcă în plan ideatic sau sub formă de acte compulsive. isteria de angoasă. În această categorie intrau: isteria. psihoze – având ca specific faptul că pacientul nu este capabil de transfer. 4.2. nevroze actuale – rămân neschimbate. având loc reinvestirea narcisică patologică. nevroza obsesională. isteria de angoasă. Actualmente. caracterizate de conflictul dintre Eu şi lumea externă şi de fixaţia la un stadiu anterior autoerotismului. nevroza obsesională. paranoia şi confuzia halucinatorie. În 1924. Freud scindează psihonevrozele în nevroze de transfer şi psihoze. Astfel apar trei categorii nosografice: 1. ipohondria. Freud împărţea tulburările psihice în două categorii: 1. În această categorie intrau: nevroza de angoasă. neurastenia. caracterizate de conflictul dintre Sine şi Eu. nevroze de transfer: isteria. psihanaliza descrie următoarele categorii nosografice: 1. ce presupun descărcarea energiei libidinale sub forma angoasei anticipatorii sau a atacurilor de panică. din cauza dificultăţilor de care se lovise în tratarea paranoiei şi confuziei halucinatorii. nevroze: isterii. psihonevroze de apărare – în care simptomele sunt generate de conflicte psihice de natură sexuală. psihoze: paranoia. melancolie (episod depresiv major). 3. Obiectul este dezinvestit. psihozele vor fi scindate în nevroze narcisice şi psihoze propriu-zise. fie ambele succesiv. nevroza obsesională. apărând fobia. caracterizate de conflictul dintre Eu şi Supraeu şi de fixaţia la faza autoerotică. 4. nevroze actuale – rămân neschimbate. fobii. 2. 2. 2. 3. nevroze narcisice: psihoză maniaco-depresivă. apărând astfel o a patra categorie nosografică: 1. fie satisfacerea ei. angoasa este legată de un anumit obiect. 3. Într-un stadiu mai avansat al nevrozei. nevroze de transfer: isteria. Scurt istoric În 1890. nevroze actuale – având drept cauză disfuncţii somatice ale proceselor sexuale ce împiedică descărcarea pulsională în actul sexual. În 1915. în care realitatea externă nu era percepută ca distinctă de cea internă. inconştientul fiind la suprafaţă. de tip anxios.

Accentul se pune pe factorii economici. 53 . Nevroze Psihoze: neurastenie. paranoia. structurile perverse 5. nevroză mania. schizofrenia 3. ipohondrie Astfel. o stagnare în construirea identităţii de sine.2. nevroză 1915 isterie. confuzie halucinatorie Nevroze de Nevroze actuale: transfer: Psihoze: neurastenie. nevroză halucinatorie ipohondrie obsesională Nevroze actuale: Nevroze: isterie. ci pe fenomene arhaice. prezent psihosomatice obsesiv-compulsive schizofrenie. nevroză isterie de angoasă. Vom rezuma această evoluţie a concepţiei psihopatologice a lui Freud în următorul tabel: Psihonevroze: isterie. psihopatologia psihanalitică se apropie de abordarea psihiatrică a tulburărilor psihice. Structurile perverse reprezintă negativul nevrozei. paranoia 1895 Nevroze actuale: neurastenie. nevroză de angoasă. între narcisism şi relaţiile de obiect. confuzie de angoasă. afecţiuni psihosomatice 4. cum ar fi poziţiile schizo-paranoidă şi depresivă descrise de Melanie Klein. paranoia. Totuşi. Stările limită se situează între nevroză şi psihoză. în generarea psihozelor nu putem nega rolul angoaselor arhaice. psihoze: psihoza maniaco-depresivă. această nosografie nu include două categorii importante: structurile perverse şi stările limită. Organizarea complexului Oedip depinde de depăşirea conflictelor arhaice. stările limită. precoce. Psihopatologia nu se mai centrează pe complexul Oedip. tulburări maniaco-depresivă. nevroză obsesională. Eul fiind în acord cu aceste tendinţe. narcisice demenţa 1924 de angoasă. angoasă. În stările limită putem vorbi despre o absenţă a limitelor Eului. isterie de paranoia. fiind caracterizate de absenţa refulării uneia dintre pulsiunile parţiale şi de investirea erotică a unei zone erogene pregenitale sau a obiectelor parţiale sau homosexuale. ipohondrie obsesională melancolia paranoia Nevroze: isterii. Psihoze: psihoză În Afecţiuni fobii. specifice primelor faze din viaţa copilului: angoasa de separare (în depresie) şi angoasa de anihilare (în schizofrenie). Dacă în generarea nevrozelor rolul esenţial îl joacă nerezolvarea complexului Oedip.

tulburări ale funcţiilor somatice. mediul. 4. Activarea acestora ca urmare a regresiei va trezi însă opoziţia Eului. În urma privării. privarea nu poate avea efect patogen. ca variabilă nouă. Exemplu În cazul în care un copil de 5-6 ani trece printr-o situaţie de privare afectivă (divorţ parental.3. acesta constituind un factor intern. nevrozele prezintă o mare varietate cuprinzând tulburări emoţionale. are loc regresia la punctele de fixaţie ale libidoului. destul de plastic şi de mobil încât subiectul să poată găsi satisfacţii substitutive. Pentru ca această privare să aibă efect patogen ea trebuie să afecteze unica sursă de satisfacţie a subiectului. În cazul în care situaţia de privare intervine în cursul dezvoltării. fie la structuri şi moduri de funcţionare specifice stadiilor anterioare de dezvoltare. predispozant. Să luăm situaţia în care în familie apare un nou copil. schimbare a mediului de viaţă. Această opoziţie depinde de gradul de dezvoltare a Eului. Factorul declanşator al tulburării de tip nevrotic este privarea satisfacţiei libidinale provocată de evenimente din realitate. Nevrozele Nevrozele reprezintă o categorie nosografică al cărei specific îl constituie prezenţa unor simptome pe care subiectul le resimte ca fiind străine şi care sunt expresia conflictului dintre Eu şi tendinţele sexuale ale Sinelui.3. datorită unor condiţii obiective sau subiective (ce ţin de atitudinea părinţilor). datorită factorilor genetici. caracteristice unui stadiu anterior. Dacă libidoul este. perturbări în planul gândirii. Ca simptomatologie. Mecanismul producerii nevrozelor Freud descrie în Psihanaliza şi teoria libidoului modul în care se constituie nevroza.anume forţa constituţională a pulsiunilor şi. Dacă 54 . tulburări de comportament. neglijat de Freud. 4. un frate nou-născut). Regresia se poate referi fie la obiecte din perioade de dezvoltare anterioare.1. apar în mod manifest comportamente de tip regresiv. în copilărie. Aceste tendinţe îi apar Eului ca fiind incompatibile cu integritatea sa şi exigenţele sale etice. acest fapt. cu rol determinant. poate determina modificări esenţiale în viaţa sa.

Astfel. cu atât mai mult se va opune unor modalităţi de satisfacere infantile. fie prin intermediul realităţii externe. Este posibil însă ca inconştient cei din jur să îi refuze acest rol. Declanşarea presupune frustrare determinată fie de condiţiile externe. Prin urmare vom avea de-a face cu o structură de personalitate nevrotică. 55 . dar insuficient pentru a explica declanşarea şi persistenţa bolii. coşmaruri etc. de protector. simptomul reprezintă singura soluţie acceptabilă pentru moment. el va încerca să găsească satisfacţii substitutive. apărând enurezis nocturn.acest fapt va determina privarea copilului de principalele sale surse de satisfacţie libidinală. sau la stadiul uretral. În geneza nevrozelor. fie prin intermediul gândirii. din cauza insuficientei dezvoltări a Eului. apoi să adopte un nou rol. Psihanaliza defineşte simptomul nevrotic ca pe o formaţiune de compromis între pulsiunile sexuale refulate şi pulsiunile Eului. care să îi ofere o poziţie privilegiată. el se va exprima fie prin intermediul corpului. pentru el. Introducere în psihanaliză În absenţa conflictului. ceea ce se manifestă prin incapacitatea de a renunţa la satisfacţie şi incapacitatea de a găsi o satisfacţie substitutivă. În urma conflictului care apare astfel între Eu şi tendinţele libidinale anterioare activate. până atunci simţea că era centrul universului său familial.” Freud. de frate mai mare. de exemplu. iar acum toţi se centrează asupra noului venit. acestea din urmă vor rămâne la nivel inconştient exprimându-se prin intermediul simptomelor nevrotice. el va încerca mai întâi să îşi revendice poziţia anterioară. conflictul intrapsihic este fundamental. trebuie să i se adauge o privare interioară. Individul simte că se întâmplă cu el ceva straniu şi de neînţeles. la isteric. Cu cât Eul este mai evoluat. Astfel el poate regresa la stadiul anal manifestând o violenţă sau încăpăţânare pe care le depăşise. „Pentru ca o privare externă să devină patogenă. iar simptomul va fi parte integrantă a personalităţii subiectului. Dacă. nefiind conştient că. Existenţa acestui conflict la nivelul Eului este definitorie pentru geneza tulburării de tip nevrotic. De asemenea este necesar un anumit raport între forţele ce intră în conflict. Eul va fi în acord cu această fixaţie. fie de interdicţiile interne. la fobic. să nu aibă soluţii de ieşire. iar copilul în cauză să se găsească în situaţia de frustrare faţă de care el. refulante. la obsesional.

fusese reprimată. ci modul în care individul le percepe şi interpretează. familial ce poate facilita sau inhiba reacţia adecvată şi elaborarea. Va apărea astfel un simptom ca satisfacţie sexuală substitutivă. care poate la rândul său să nu corespundă exigenţelor Eului şi. pe măsură ce practica psihanalitică a evoluat. fiind greu de stabilit unde începe simptomul şi unde se termină personalitatea. 56 . În acest caz. este întoarcerea la modalităţi anterioare de satisfacere. Freud considera că la originea tulburărilor de tip nevrotic ar sta evenimente traumatice din trecutul individului. Sursa simptomului va deveni de nerecunoscut. deci şi la descărcare motorie. divizată. deci regresia la puncte de fixaţie din fazele anterioare de dezvoltare. fără a exista o graniţă între boală şi personalitatea individului. personalitatea este alterată. care depinde în principal de starea psihică în care se află subiectul în momentul evenimentului.Eul refulează tendinţele ce nu corespund exigenţelor sale şi le barează accesul la conştiinţă. din acest motiv. 4. De asemenea este posibil ca efectul traumatic să apară în urma unei serii de evenimente care. avem de-a face cu aşa-numitele caractere nevrotice.3. în special din copilărie. Această descărcare motorie este calea pe care s-ar obţine satisfacerea tendinţelor respective. patogenă.2. Din cauza refulării. de mediul social. rolul determinant nu îl au evenimentele în sine. această satisfacere nu are loc. Între 1895 şi 1897 el considera că acest traumatism este de natură sexuală şi a avut loc în copilărie. iar energia pulsională caută alte căi de descărcare. Însă reacţia faţă de aceste evenimente. Dacă iniţial aceste evenimente traumatice erau considerate ca fiind experienţe concrete prin care individul a trecut la un moment dat. astfel că scopul tratamentului psihanalitic era descărcarea emoţională (abreacţie) şi elaborarea psihică a traumei. Una dintre ele. considera Freud. dacă ar fi acţionat singure. să sufere deghizări şi transformări (ca în cazul visului). Etiologia nevrozelor La începutul teoriei psihanalitice (1890). Această stare depinde de faza de dezvoltare în care se află subiectul. Factorul cu cea mai mare relevanţă patogenă este însă refularea experienţei respective şi menţinerea ei în inconştient. nu ar fi constituit traume. Dacă simptomul devine o parte a înseşi personalităţii subiectului. Cu alte cuvinte. s-a constatat că o pondere foarte mare o are realitatea psihică a individului.

fie prin sublimare. frustrarea. În Prelegeri introductive în psihanaliză 1915-1917 Freud prezintă schematic modul în care diferiţi factori contribuie la apariţia tulburărilor de tip nevrotic. fiind vorba de intensitatea reacţiei afective pe care subiectul o resimte. Freud vorbeşte în Introducere în psihanaliză despre plasticitatea libidoului. decisiv pentru tipul de tulburare psihică. Vâscozitatea libidoului este proprietatea opusă mobilităţii. În ceea ce priveşte factorii constituţionali. de a adera la un anumit obiect sau scop. aceasta apare în urma insuficientei rezolvări a conflictului specific unuia din stadiile de dezvoltare psihoafectivă. Cu cât plasticitatea şi mobilitatea sunt mai reduse. Pentru a apărea însă simptome de tip nevrotic este necesar să acţioneze un alt factor. privarea de satisfacţia libidinală. Tulburările sunt funcţionale. Nevroza isterică Această tulburare o putem considera de o importanţă istorică. Mobilitatea libidoului se referă la capacitatea de a se satisface printr-o serie de obiecte şi de scopuri variate. fiind psihogene. el având rolul de simplu factor declanşator. Traumatismul îşi pierde aici valoarea de factor etiologic principal. factori constituţionali eveniment din copilărie predispoziţie prin fixarea libidoului nevroza eveniment traumatic Ulterior. Simptomele sunt de o largă varietate. fie prin pulsiunile parţiale. cu atât probabilitatea de a apărea frustrarea este mai mare. În ceea ce priveşte fixaţia libidoului. Freud va considera că rolul evenimentului traumatic este jucat de un alt factor din realitate. dat fiind că de la studiul ei s-a născut psihanaliza.3. iar pacientul manifestă faţă de 57 . Simptomele sunt reprezentate de manifestări de tip somatic şi pot afecta orice funcţie corporală. adică despre capacitatea libidoului de a se descărca pe diferite căi.Factorul economic trebuie luat prin urmare în considerare. Ele se referă însă la un corp fantasmat şi nu la corpul real. 4. fără posibilitatea de a accepta substitute. conflictul dintre Eu şi tendinţele libidinale activate prin regresie.3.

într-o relaţie de tip fuzional. ci o întoarcere la obiectele anterioare. tulburări ale memoriei. cu imposibilitatea renunţării la iluzia bisexualităţii.ele ceea ce Charcot numea „la belle indiference”. de sugestibilitate. inhibiţii în plan intelectual. anestezii. digestiv. pusă în evidenţă de fantasmele subiectului şi de modelele de identificare alese. Individul caută de asemenea un rol care să îi ateste valoarea în societate. bogăţie imaginativă. de a seduce. Apar astfel manifestări somatice de genul: vomismente. Conflictele inconştiente ce stau la baza nevrozei isterice sunt generate de fixaţia la un tată care adesea l-a dezamăgit pe subiect. vaginism. lăsând loc manifestărilor viscerale. mult timp ignorată. contracţii şi spasme musculare. îşi afişează virilitatea în manieră agresivă. hiperestezii. algii. cefalee. perturbări ale funcţiilor senzoriale. cu prevalenţă unei angoase de castrare. amenoree. apar doar crize de lacrimi sau râs. Tensiunea psihică este atât de mare. dar îşi refuză reuşita în competiţii. de ambivalenţa faţă de mamă. vom descoperi întotdeauna la isteric o depresie latentă de care subiectul se apără prin conflict: apropierea şi dependenţa de o altă persoană diminuează această depresie. încât nu poate fi descărcată. stări alterate de conştiinţă. frigiditate. Conflictul inconştient fundamental este deci legat de castrare. respirator. genital. spasme esofagiene. Astfel. În isterie regresia priveşte obiectele sexuale din copilărie. Persoana în cauză manifestă o mare dependenţă faţă de obiectul iubit şi o la fel de mare cerere de iubire. Nu este vorba de regresia la un stadiu anterior de dezvoltare. în special văzul. de la ejaculare precoce până la impotenţă totală. Personalitatea isterică este caracterizată de dorinţa de a fi în centrul atenţiei. activându-se vinovăţia faţă de acestea. Mecanismul de apărare cu rol central în isterie îl reprezintă refularea. Isteria masculină. anume de sentimentul că subiectului îi lipseşte ceva fundamental. Dincolo de aceste manifestări există însă preocuparea constantă pentru părerea celorlalţi. teatralism. tremurături. dispnee. Pot însă apărea şi insomnii. Astăzi aceste manifestări devin din ce în ce mai rare. însă întreţine angoasa legată de 58 . evitarea relaţiilor sexuale şi ostilitate faţă de sexul opus. Printre ele se numără: paralizii. toate acestea putând merge până la mitomanie şi erotism exacerbat. se poate manifesta prin tulburări de dinamică sexuală. Marea criză isterică însoţită de convulsii şi stările secundare de alterare a personalităţii nu se mai întâlnesc. Apare de asemenea revendicarea falică. tulburărilor funcţionale ale diferitelor aparate: cardio-vascular.

Istericul este caracterizat mai degrabă de trecerea la act decât de elaborarea mentală şi de reprezentare. adică deturnat de la exprimarea în plan psihic către o exprimare în plan corporal. nu este decât o repetare a seducerii de către mamă. Emoţiile istericului vor fi. Un alt mecanism de apărare implicat în formarea fobiei este proiecţia. nu rolul de plăcere în sine. Sexualitatea istericului are rolul de a-l apropia de celălalt. are rolul de a permite o relaţie fuzională în care nici unul dintre parteneri nu are nimic în plus sau în minus. în sensul unei identităţi sexuale confuze. exprimând prin treceri la act fantasmele fundamentale ale subiectului într-o tentativă de reparare a sentimentului de lipsă. şi anume refularea. încercând să o obţină printr-o dependenţă excesivă. ceea ce stă la baza sentimentului de lipsă. Nevroza fobică Numită de Freud isterie de angoasă. Diferenţa constă în faptul că. Astfel. Când această angoasă devine prea mare. Obiectul fobiei se va substitui astfel obiectului iniţial. afectul nu este convertit. prin care reprezentarea este separată de afect. Bisexualitatea. deci rămâne inconştientă. Este o imitaţie infantilă a sexualităţii care îi uneşte pe părinţi. separată de afectul aferent. din acest motiv. în fobie.ruperea relaţiei. subiectul va rupe relaţia. copilul va visa la fuziunea imposibil de atins cu celălalt. Astfel. exprimându-se prin reprezentări motrice. într-un al doilea timp al constituirii bolii. Copilului îi lipseşte însă căldura de care are nevoie şi resimte decepţie în relaţia cu mama. Conflictul oedipian nu face decât să mascheze această dinamică psihică inconştientă. În urma unui proces de elaborare psihică. realimentând astfel conflictul inconştient. trecând cu vederea trebuinţele şi nevoile sale sufleteşti.4. exagerate şi inadecvate. 59 . apoi este deplasată asupra obiectului fobic. 4. Subiectul va erotiza corpul ca urmare a stimulărilor materne. Atitudinea tatălui de seducere. aşa cum vedem în cazul Micului Hans. ea are la bază exact aceleaşi mecanisme de apărare ca şi isteria. pe care subiectul îi percepe ca fiind ostili. ci este eliberat sub formă de angoasă. inventată sau provocată de către copil. această angoasă este legată de o anumită reprezentare. Reprezentarea este refulată.3. propria agresivitate va fi proiectată asupra celorlalţi. Geneza structurii isterice este legată de relaţia cu o mamă care mai degrabă a excitat copilul trecând cu vederea nevoile sale fiziologice bazale. Pericolul intern va fi astfel proiectat asupra lumii externe.

Nucleul nevrozei 60 . cel în care este vorba despre fixaţii arhaice.Obiectele fobiei pot fi nenumărate: întuneric. aneantizare. traversarea podurilor. punctele de fixaţie şi de regresie. putând ajunge până la inhibarea gândirii şi acţiunii. aer liber. adică idei acte indezirabile. şoareci. În acest caz. Structura personalităţii fobice este caracterizată de o excesivă timiditate. Nevroza obsesională Acest tip de nevroză. persecuţie. spaţii închise. este caracterizat de simptome numite compulsive. fie pozitivă. separare. evitarea nu duce la descărcarea tensiunii. Simptome fobice pot apărea însă şi în cadrul unei structuri psihotice. cu accese de îndoială. spaţii deschise. fie negativă. luptând împotriva acestor acte şi idei. stare de alertă şi hipervigilenţă faţă de situaţia fobogenă. mulţimi. cu diverse grade de complexitate şi gravitate. iar regresia este absentă. Viaţa pulsională este caracterizată de ambivalenţă. emotivitate. Avem de-a face în acest caz cu o structură fobică şi nu cu un simptom fobic.5. pisici. omizi. Fobia este rezultatul unei elaborări psihice a angoasei şi al unei simbolizări. furtună. ace. singurătate. cu atât este probabil să aibă la bază o structură psihotică. în funcţie de natura angoasei: castrare.3. călătoria cu trenul sau cu vaporul. Cu cât o fobie este mai gravă. evitarea relaţiilor ce presupun implicare afectivă. prăbuşire. există o relaţie sado-masochistă interiorizată sub forma tensiunii dintre Eu şi un Supraeu deosebit de crud. iar pe de altă parte. 4. fixaţie la stadiul anal şi regresie. de aceea tratarea lor trebuie făcută după o evaluare prealabilă a complexităţii şi gravităţii lor. Gândirea obsesionalului are drept trăsătură ruminarea mentală. subiectul simţindu-se pe de o parte împins să le înfăptuiască dintr-o necesitate internă. întâlnită şi sub numele de nevroză compulsivă. ci la extinderea fobiilor. şi anume cele în care prevalează fixaţiile la situaţia fobogenă. Unele fobii se vindecă uşor. Stările fobice pot apărea şi pe fondul unor structuri psihopatologice diverse. Există mai multe nivele de elaborare. şerpi. proiecţia nu reuşeşte să limiteze angoasa. În alt tip de fobie. Structura fobică stă la baza nevrozei fobice pentru rezolvarea căreia trebuie să elucidăm mecanismele. Legătura obiectului fobogen cu conflictul inconştient nu poate fi înţeleasă fără să cunoaştem istoria şi fantasmele subiectului. depersonalizare. Din punct de vedere topic. scrupule. care va creşte în paralel cu numărul situaţiilor fobogene. păianjeni. sânge. Semnificaţia acestui obiect este de obicei supradeterminată.

gândire şi comportament erotic sau negarea lor. Însă procesul prin care complexul Oedip se rezolvă de obicei. Aceste bariere nu sunt doar interdictive. Supraeul este foarte sever. deci a puterii. asocierea liberă. precum şi la obiectele specifice acestui stadiu. care iau astfel o amploare deosebită . până la un ritual obsesional .anularea retroactivă care constă în acţiuni opuse unor acţiuni anterioare. abţinere şi risipă. Mecanismele de apărare ce stau la baza nevrozei obsesionale sunt: . ceea ce duce la formarea unor compulsii care să anuleze anumite gânduri. relaţii de tip sado-masochist.izolarea unor idei. formaţiunea reacţională. idei. cu alte cuvinte constituirea barierelor etice în cadrul Eului (care stau la baza Supraeului).deplasarea libidoului de pe conflictul inconştient pe detalii lipsite de importanţă. ordine şi dezordine. De aici dificultatea pe care o resimte obsesionalul în respectarea regulii fundamentale în tratamentul psihanalitic. astfel încât să nu fie posibilă conexiunea cu restul contextului psihic de care sunt legate. idei. aspru reprimate de către Supraeu. De aici apare bisexualitatea şi oscilarea între atitudinea masculină exagerată de componenta sadic anală şi atitudinea feminină legată de erotismul anal pasiv. complexul de castrare. Există o preponderenţă a unor trăsături de caracter: o preocupare exagerată pentru ordine. Aceasta reprezintă una din principalele rezistenţe la 61 . murdărie şi curăţenie. Regresia la stadiul anal face ca scopul sexual să se schimbe şi. ca urmare. Există un amestec de caracteristici sadic-anale şi oedipale în sensul că sadismul se combină cu ostilitatea faţă de părintele de acelaşi sex. iar tendinţele agresive sunt reactivate ca apărare faţă de cele libidinale.obsesionale este. comportamente opuse tendinţei libidinale active . anularea retroactivă şi izolarea. cruzime şi amabilitate. Poziţia oedipiană este inhibată de ideea că satisfacţia va atrage după sine pierderea penisului. ci şi inhibitorii şi apare astfel culpabilitatea şi regresia la stadiul sadic anal. rigiditate în respectarea regulilor. punând în funcţiune anumite mecanisme de apărare ca: deplasarea. spirit econom. Mecanismul nevrozei obsesionale se referă la regresia la stadiul sadic-anal. depăşeşte prin intensitatea sa normalul. Personalitatea obsesionalului oscilează între agresivitate şi supunere. şi comportamentul persoanei se va schimba.formaţiunea reacţională care constă în atitudini. încăpăţânare. ca şi în isterie. comportamente cu o anumită semnificaţie.

în loc să fie investit conţinutul gândirii.psihanaliză. 2. Etiologia nevrozei obsesionale are la bază faptul că barierele etice şi morale care se constituie în cadrul Eului în urma rezolvării complexului Oedip sunt mult mai rigide şi. coexistă dragostea şi dorinţa de a distruge obiectul. însuşi procesul gândirii este investit libidinal. organizarea genitală specifică stadiului falic va regresa la stadiul sadic anal. din cauza unui Supraeu extrem de sever. Winnicott asociază originea nevrozei obsesionale cu relaţia cu o mamă care deşi pare a răspunde nevoilor copilului. de bogăţia vieţii mentale. mama răspunzând dorinţelor copilului conform dorinţelor ei. nu acceptă şi nu integrează în personalitatea sa acest rol. astfel că prognosticul curei depinde de existenţa trăsăturilor psihotice. gândirea devenind chiar simptomul obsesional. de delimitarea proceselor nevrotice de ansamblul personalităţii (ele nu trebuie să disocieze în personalitate). cererea pacientului şi capacitatea sa de transfer. Pentru indicaţia unui tratament psihanalitic sunt esenţiale existenţa unui nucleu isteric. La obsesional. ca atare. Fantasmele. succesiv sau simultan. Din punct de vedere topic. afectelor şi relaţiilor. Definirea simptomului în psihopatologia psihanalitică. fie insuficiente. copilul va primi îngrijiri fie în exces. Acestea sunt mecanisme de apărare specifice pentru a combate dorinţele pregenitale. amintirile pot fi evocate fără a fi asociate cu afecte sau alte trăiri. a fenomenelor de depersonalizare. de ponderea masochismului. Atitudinea Eului va alterna între o supunere şi revoltă faţă de Supraeu şi orice substitut al acestuia. refularea fiind specifică apărării faţă de dorinţele genitale oedipiene. Prin urmare. Eul se va supune deci Supraeului şi se va revolta faţă de el. Uneori. subiectul va resimţi un puternic sentiment de vinovăţie. Din acest motiv. Teste de autoevaluare 1. nevroza obsesională poate fi o apărare contra psihozei. iar Eul va dezvolta mecanisme de apărare care au ca scop atenuarea conflictului cu Supraeul. Vor fi astfel reactivate tendinţele agresive. 62 . Gândirea ia locul acţiunii la obsesional. Categoriile nosografice în psihanaliză în anul 1915. apărând un vid emoţional. Limbajul şi gândirea devin substitute ale emoţiilor. ambivalenţa este maximă. ca apărare faţă de tendinţele erotice. echivalent cu teama de Supraeul prea sever. va ceda unor tendinţe şi apoi se va pedepsi. există un sentiment de culpabilitate al Eului. a intereselor.

cât şi de afectivitate. simptom. S. ceea ce face ca Eul să ajungă sub stăpânirea Sinelui. psihoza maniaco-depresivă. 2001 7. Micul Hans în Nevroza la copil.4. În această categorie intră: paranoia. Prelegeri introductive în psihanaliză 5. Freud. 2000 6. Editura Trei. Editura Trei. în Nevroză. psihoză. Psihanaliza şi teoria libidoului 2. Specificaţi etiologia nevrozei isterice. S. schizofrenia. Editura Trei. 2000 4. apoi încercarea Eului de a reface legătura cu realitatea. perversiune. Libidoul psihoticului este detaşat de obiecte şi se ataşează Eului. Mecanismul de apărare specific în psihoze este respingerea conţinuturilor psihice în exterior. S. Nevroză şi psihoză în Psihologia inconştientului. S. Freud. Mecanisme de apărare în nevroza obsesională. Mecanismul care stă la baza psihozei presupune mai mulţi paşi: mai întâi apariţia unei rupturi între Eu şi realitate. S. Descrieţi mecanismul producerii nevrozelor. Specifică psihozelor este disocierea funcţiilor psihice ce ţin atât de gândire. Freud. 4. forcluziune. ceea ce reprezintă o regresie la stadiul narcisismului primar.3. Editura Didactică şi Pedagogică. S. mecanism numit de Freud refuz al realităţii. 2001 8. clivaj. angoasă. printr-un mecanism similar proiecţiei. Freud. perversiune. Editura Trei. stadiul schizoparanoid. Bibliografie selectivă 1. 5. Freud. S. 1991 3. Psihozele Concepte cheie: refuz al realităţii. încercare eşuată ce are drept rezultat construirea unei realităţi conform dorinţelor inconştiente. stadiul depresiv. trecere la act. S. Despre mecanismul psihic al fenomenelor isterice în Inhibiţie. Despre etiologia isteriei în Inhibiţie. simptom. Remarci asupra unui caz de nevroză obsesională. Introducere în psihanaliză. Freud. 2002 4. Freud. Freud. stări limită. adicţie Rezumat: În psihoze percepţia realităţii este perturbată. iar subiectul nu este capabil să facă diferenţa între realitatea psihică şi cea externă. Teoria 63 . angoasă. Editura Trei.

a unui conţinut psihic (semnificant în terminologia lacaniană). traume pe care subiectul le-a suferit în stadii precoce ale dezvoltării. Primul stadiu este caracterizat de clivajul obiectului în obiect bun şi obiect rău şi de mecanisme de apărare foarte primitive. Există lacune în dezvoltarea Eului. Apar şi simptome cu alură depresivă. fragmentat. precum şi teama de a nu se contopi cu obiectul. dispărând sau atenuându-se clivajul. stadiu în care incapacitatea de a diferenţia între sine şi exterior face ca propriul corp să fie perceput ca fiind straniu. Mecanismele de apărare specifice stărilor limită sunt reprezentate de clivajul obiectului şi al imaginii de sine şi trecerea la act. relaţia cu realitatea nu este perturbată. Simptomul cel mai des întâlnit este angoasa de abandon şi de pierdere a obiectului. În stările limită. termen ce desemnează un proces de respingere din universul simbolic al subiectului. Green consideră că în psihoză dispar reprezentările realităţii şi cele ale propriei persoane. proces ce precede dezorganizarea gândirii şi deschide calea angoasei de anihilare. Tausk consideră că în psihoză există o fixaţie la stadiul narcisic. având ca specific faptul că ele apar din faza cea mai timpurie a dezvoltării psihice şi se întind pe o perioadă îndelungată. Se consideră că apar fie pe fondul unei structuri de tip nevrotic sau psihotic. Stările limită reprezintă o patologie aflată la graniţa dintre nevroză şi psihoză. fiind astfel perturbată relaţia cu obiectul. Mecanismul 64 . Singurul tip de relaţie de care subiectul este capabil este cel fuzional. Lacan consideră că mecanismul care stă la baza psihozei este un mecanism numit forcluziune. În stadiul depresiv obiectul este perceput ca fiind total. La originea stărilor limită ar sta carenţele în relaţia cu mama. dar şi de drog şi de alcool. determinată de conflictul cu lumea exterioară. Stările limită apar ca urmare a eşecului procesului de constituire a identităţii de sine. În stările limită poate apărea o mare dependenţă de celălalt. fie că ar exista o structură limită. iar pulsiunile libidinale şi cele agresive se raportează la acelaşi obiect. sentimentul de vid şi de inutilitate. Perversiunile sunt tulburări psihice care se manifestă prin deviaţii la nivelul activităţii sexuale. Melanie Klein explică psihoza prin regresia la puncte de fixaţie din stadii timpurii din dezvoltarea individului: stadiul schizoparanoid şi stadiul depresiv.freudiană specifică drept etiologie a psihozei o problematică narcisică. Personalitatea poate fi normal dezvoltată în ceea ce priveşte alte funcţii psihice. conduite sexuale instabile.

şi anume negarea acestei diferenţe.producerii perversiunilor are la bază acelaşi conflict ca şi în cazul nevrozelor. ci utilizarea unor substanţe sau comportamente pentru a obţine plăcerea şi. El va recunoaşte şi respecta numai ceea ce constituie Legea pentru părinţii lui. Ipotezele sunt multiple. În ceea ce priveşte fetişismul. Aparatul psihic este depăşit de cantitatea de excitaţie acumulată şi nu poate face faţă situaţiei decât printr-un comportament repetitiv care poate genera o dependenţă similară cu dependenţa de o substanţă toxică. pentru a diminua angoasa sau a evita un conflict intern. de înţărcare. În cazul homosexualităţii ipoteza se referă la o seducţie prea intensă din partea mamei. Perversul este deci cel care neagă Legea aşa cum este ea acceptată de comunitatea umană din care face parte. tutun). Mecanismele de apărare la care Eul recurge în perversiune sunt de asemenea diferite faţă de nevroze: refuzul realităţii. în concordanţă cu Eul. dependenţa de medicamente. sexuale. Atât în adicţii. tulburări de comportament repetitive (de exemplu bulimia). * Psihoza reprezintă o tulburare psihică al cărei specific îl constituie faptul că percepţia realităţii este perturbată. conflictul legat de diferenţa dintre sexe şi de angoasa de castrare. În perversiune soluţia pe care subiectul o găseşte este diferită. Alegerea obiectului este însă. cauza ar fi legată de fenomene mai timpurii. alcool. în special. Tulburările adictive se referă la fenomene clinice şi psihopatologice foarte diferite. clivajul Eului. iar subiectul nu este 65 . spre deosebire de nevroză. fără o legătură aparentă între ele. corpul şi psihicul copilului fiind terenul unor investiri abuzive. anterioare achiziţionării limbajului. Teoria psihanalitică nu a pus în evidenţă factori etiologici specifici în geneza perversiunilor. cum ar fi: toxicomanii (droguri. adicţii obiectale. fără a putea evidenţia elemente comune. Geneza comportamentului adictiv se poate explica printr-o structură psihică generată de conflictele şi insatisfacţiile trăite în relaţia cu părinţii. cauza ar fi o blocare a afectelor. McDougall consideră că tulburările adictive ar avea la bază o organizare oedipiană arhaică în care apare o stagnare a energiei libidinale determinată de investirea unor fantasme primitive. Lacan caracterizează perversiunile prin raportul subiectului cu Legea. Esenţa adicţiilor nu este aportul exogen de substanţe. cât şi în nevrozele actuale.

Aceste conţinuturi vor tinde să revină. Diferenţa dintre ele constă în gradul de regresie şi în soluţiile găsite în încercarea de vindecare. ca în cazul nevrozei. printr-un mecanism similar proiecţiei. Afectele. revenind către subiect sub o formă de nerecunoscut. Din acest punct de vedere schizofrenia (demenţa precoce în terminologia lui Freud) nu diferă de paranoia. fixaţia în cazul psihozei este la un stadiu mult mai timpuriu în dezvoltarea individului. Mecanismul care stă la baza psihozei presupune mai mulţi paşi: mai întâi apariţia unei rupturi între Eu şi realitate. Ceea ce este însă specific psihozelor este în primul rând ceea ce Bleuer numea disocierea funcţiilor psihice ce ţin atât de gândire. Acest mecanism este numit de Freud refuz al realităţii. al investirii afective. psihoza maniacodepresivă. reuşind să regăsească doar legătura cu reprezentarea verbală a obiectelor. Freud considera că specificul psihozei rezidă în perturbarea investirii afective a realităţii. mai mult sau mai puţin deformate şi inversate.capabil să facă diferenţa între realitatea psihică şi cea externă. Deci. ca structură mascată de simptome de tip nevrotic. ci respingerea lor în exterior. adică împingerea conţinuturilor psihice în inconştient. În timp ce în nevroză Eul refulează tendinţele pulsionale. 66 . În această categorie intră: paranoia. amintirile traumatice şi conflictele intrapsihice sunt expulzate în exterior. ceea ce face ca Eul să ajungă sub controlul Sinelui. Mecanismul de apărare specific în psihoze nu este refularea. Încercând să regăsească legătura cu obiectul. Pentru a rezolva conflictul dintre Sine şi realitate. Deci. prin percepţia delirantă a realităţii. realitatea externă şi cea internă sunt respinse. majoritatea simptomelor fiind tentative de a restaura relaţia cu obiectele externe. Eul eşuează. schizofrenia. cât şi de afectivitate. Libidoul psihoticului este detaşat de obiecte şi se ataşează Eului. dar nu din inconştient în conştient. care apare sub forma delirului sau halucinaţiilor. apoi încercarea Eului de a reface legătura cu realitatea. prin prezenţa percepţiilor delirante sau poate exista sub formă latentă. conflictul este expulzat în exteriorul psihismului. ci din exterior către psihism. conformă dorinţelor Sinelui. Eul reconstruieşte o altă realitate. anume cu cuvintele. Asistăm la incoerenţe ce apar la nivelul raţionamentului. în psihoză există o ruptură între Eu şi realitate. ceea ce face ca Eul să ajungă sub stăpânirea Sinelui. ceea ce reprezintă o regresie la stadiul narcisismului primar. Ca simptomatologie perturbarea testării realităţii poate fi manifestă. încercare eşuată ce are drept rezultat construirea unei realităţi conform dorinţelor inconştiente.

iar pulsiunile libidinale şi cele agresive se raportează la acelaşi obiect (intricare pulsională). Klein exclude cu totul dimensiunea narcisică. Apărările sunt de tip maniacal. reprezentat de mamă. identificare proiectivă.1. se face trecerea către faza depresivă. mai mult sau mai puţin depăşită. Fixaţia la faza depresivă poate duce la psihoza maniacodepresivă. un supraeu arhaic sadic. din care vom detalia câteva. relaţiile fiind simbolice. ca urmare a sadismului subiectului. Primul stadiu este caracterizat de clivajul obiectului în obiect bun şi obiect rău şi de mecanisme de apărare foarte primitive: idealizare cu iluzia atotputerniciei.1. atacurile Eului asupra obiectului generând atacuri ale obiectului asupra Eului. 67 .4. Angoasa specifică acestui stadiu. Ea consideră că încă de la începutul vieţii există investiri libidinale ale obiectelor. Fixaţia la faza schizo-paranoidă poate da naştere la psihoze ca paranoia sau schizofrenia.4. care face imposibilă desfăşurarea curei.1. O serie de teorii ulterioare. În principal psihoza ar avea drept geneză o problematică narcisică. care determină diferite grade de confuzie între realitatea internă şi cea externă. Etiologia psihozelor Teoria freudiană asupra psihozei nu specifică în mod explicit o anumită etiologie. Această angoasă este surmontată când obiectul iubit este introiectat în mod stabil şi securizant. angoasa intensă este de natură persecutorie. numită angoasă depresivă. există. introiecţie. care funcţionează după legea Talionului. este generată de posibilitatea pierderii obiectului. orice nevroză are la bază o psihoză anterioară. după Klein. Teoria Melaniei Klein asupra psihozei Melanie Klein explică psihoza prin regresia la puncte de fixaţie din stadii timpurii din dezvoltarea individului: stadiul schizoparanoid şi stadiul depresiv. dispărând sau atenuându-se clivajul. sau de tipul inhibării agresivităţii şi reparării obiectului. anume teama de a nu fi distrus de obiectul rău. După Klein.4. Ea explică relaţiile perturbate ale psihoticului cu obiectele prin aceea că fixaţia are loc la un stadiu în care obiectul nu este diferenţiat de subiect. aşa cum considera Freud. deci traume pe care subiectul le-a suferit în stadii precoce ale dezvoltării psihice. 4. în care obiectul este perceput ca fiind total. La acest stadiu. au adus noi elemente privind etiologia psihozelor. neluând în considerare o fază de dezvoltare pur narcisică. Pulsiunile agresive sunt foarte puternice. Dacă predomină introiectarea obiectului bun.

căci mama este cea care iniţiază acest proces. Cu alte cuvinte. a unui conţinut psihic (semnificant în terminologia lacaniană).1. fiind o patologie aflată la graniţa dintre nevroză şi psihoză. copilul nu va putea investi figura paternă ca pe o autoritate care se situează dincolo de relaţia duală mamă-copil. În geneza psihozei are loc forcluderea Numelui Tatălui (termen ce desemnează în terminologia lacaniană funcţia de instituire a regulilor pe care tatăl trebuie să o îndeplinească). El nu îşi va recunoaşte dreptul la o existenţă şi la o identitate proprie.2. în cazul psihozei este vorba despre refularea realităţii. El consideră că mecanismul care stă la baza psihozei este un mecanism pe care el îl numeşte forcluziune. În consecinţă.5.4. iar procesul de separare din această relaţie fuzională nu are loc. proces ce precede dezorganizarea gândirii şi deschide calea angoasei de anihilare. În psihopatologia psihanalitică există diferite poziţii teoretice. relaţia cu realitatea nu este perturbată. mama nu atribuie cuvintelor tatălui funcţia de lege. Lacan abordează psihoza din cu totul altă perspectivă. Fixaţia la stadiul narcisic este determinată de conflictul cu lumea exterioară. 4. termen ce desemnează un proces de respingere din universul simbolic al subiectului. psihoza fiind o tentativă de a restabili legătura cu lumea exterioară. Green consideră că în psihoză dispar reprezentările realităţii şi cele ale propriei persoane. Stările limită Stările limită reprezintă o categorie nosografică relativ nou diferenţiată în tabloul nosografic. Alte teorii psihanalitice asupra psihozelor Tausk consideră că în psihoză există o fixaţie la stadiul narcisic în care incapacitatea de a diferenţia între sine şi exterior face ca propriul corp să fie perceput ca fiind straniu. nevrotică sau psihotică. tehnica terapeutică nu poate face apel la utilizarea interpretărilor. altele că la baza lor ar fi stări ce apar pe fondul unui alt tip de structură. fragmentat. în universul limbajului. Astfel. Lacan nu propune în schimb vreo soluţie terapeutică prin care să fie restaurată legătura dintre simbolic şi imaginar. căci între simbolic şi imaginar există o falie. Simptomul cel mai des 68 . Subiectul rămâne deci angrenat în relaţia duală. în stările limită.4. Întotdeauna însă. Dacă în cazul nevrozei este vorba despre refularea conflictului. unele considerând că la baza stărilor limită ar fi o structură. ceea ce este echivalent pentru Lacan cu accesul la ordinea simbolică.

clivajul. Cazurile limită nu se referă doar la o patologie de frontieră nevroză-psihoză. precum şi teama de a nu se contopi cu obiectul. de fals Eu. 69 . de artificial. Trecerile la act sunt foarte frecvente. o serie de apărări ce au ca scop ieşirea din relaţia de tip fuzional: trecerea la act ca rezultat al insuficientei capacităţi de simbolizare şi de elaborare. pentru a-şi putea defini identitatea. Mecanismele de apărare specifice stărilor limită sunt reprezentate de: clivajul obiectului şi al imaginii de sine care determină sentimente contradictorii. trecerea la act ca unică posibilitate de descărcare a tensiunii afective imense pe care subiectul o resimte şi imposibil de elaborat pentru el. negarea sentimentelor contradictorii faţă de obiect. ceea ce caracterizează stările limită este teama de abandon şi de pierdere a obiectului.1. De aici derivă simptomele cu alură depresivă. pe care îl resimte ca fiind ameninţător pentru identitatea sa. De aici. şi de psihoză. la o lipsă a limitelor Eului. Apare frecvent sentimentul de vid intern şi extern. Dacă tonalitatea este isterică. Eul va oscila între a exclude orice relaţie cu obiectul. deci este vorba de o perturbare a identităţii de sine. sentimentul de vid şi de inutilitate. haotice. uneori cu tentă perversă. în care apare angoasa faţă de pedeapsă. pe de altă parte devalorizarea. Există lacune în dezvoltarea Eului. Unele stări limită pot prezenta simptome cu alură nevrotică. 4. şi a căuta o asemenea relaţie. Acestea apar ca o apărare faţă de dorinţa de fuziune cu obiectul. o confundare cu imagoul matern. Simptomele cu alură fobică frapează prin frecvenţa şi multitudinea lor. ceea ce îl face adesea să adopte o atitudine de conformism rigid. Spre deosebire de nevroză. frapează conversia isterică şi capacitatea de a pune în act conflictele psihice în defavoarea fantasmării şi verbalizării lor. negarea. ceea ce presupune o nediferenţiere subiect-obiect. Singurul tip de relaţie este cel fuzional. ca şi tentativele de suicid. Mecanismul producerii stărilor limită Stările limită apar ca urmare a eşecului procesului de constituire a identităţii de sine. iar cele obsesionale prin excesiva raţionalizare. dar şi de drog şi de alcool.5. fiind astfel perturbată relaţia cu obiectul. pe de o parte omnipotenţa proprie sau a celuilalt. determinată de lipsa unui imago patern care stă la baza Supraeului. în care apare angoasa de anihilare sau fragmentare. de o intensitate frapantă însă.întâlnit este angoasa. ci mai degrabă. impulsive. În stările limită poate apărea o mare dependenţă de celălalt. conduite sexuale instabile. ca urmare a lipsei diferenţierii dintre subiect şi obiect.

2. subiectul posedă capacitatea de a depăşi efectele alienante ale acestui tip de relaţie. una din aceste pulsiuni nu suferă procesul de refulare. Perversiunile sunt rezultatul unei fixaţii la stadiile pregenitale fireşti în dezvoltarea individului şi care presupun pulsiuni parţiale. În această categorie intră: activităţi sexuale în care deviaţia de la normal se referă la obiectul sexual: homosexualitatea. 4.5. travestismul. exhibiţionismul. Spre deosebire de psihoză..1. având ca specific faptul că ele apar din faza cea mai timpurie a dezvoltării psihice şi se întind pe o perioadă îndelungată.6. 4. în concordanţă cu Eul. La perverşi. într-o oarecare măsură. însă în perversiune soluţia este diferită. zoofilia etc. Perversiunile Perversiunile sunt tulburări psihice care se manifestă prin deviaţii la nivelul activităţii sexuale. capacitatea de simbolizare. Mecanismele de apărare la care Eul recurge în perversiune sunt de asemenea diferite faţă de nevroze: refuzul realităţii. şi anume negarea acestei diferenţe. Această negare stă la baza obţinerii plăcerii sexuale prin alte modalităţi decât relaţia genitală heterosexuală. voyeurismul. Personalitatea poate fi normal dezvoltată în ceea ce priveşte alte funcţii psihice şi alte nivele ale psihismului. pedofilia. spre deosebire de nevroză.4. Conflictul este specific şi nevrozelor. clivajul Eului. Aceste pulsiuni parţiale sunt refulate la individul normal când atinge maturitatea. Ele sunt caracterizate de conflictul legat de diferenţa dintre sexe şi de angoasa de castrare.6. Alegerea obiectului este însă. 70 . Etiologia stărilor limită La originea stărilor limită ar sta carenţele în relaţia cu mama. sado-masochismul. Mecanismul producerii perversiunilor Perversiunile sunt rezultatul stagnării dezvoltării sexuale a individului la nivelul sexualităţii pregenitale. În acest tip de tulburare psihică nu există conflict psihic conştient şi nici cerere de terapie privind conduita perversă. capacitatea de a se identifica cu obiecte sanogene şi. activităţi sexuale în care deviaţia priveşte condiţiile în care are loc satisfacerea sexuală: fetişismul.

cauza ar fi legată de fenomene mai timpurii. teoria psihanalitică nu a pus în evidenţă factori etiologici specifici în geneza perversiunilor. El va recunoaşte şi respecta numai ceea ce constituie Legea pentru părinţii lui. Lacan caracterizează perversiunile prin raportul subiectului cu Legea. când se renunţă la iluzia bisexualităţii. în principal aceea a incestului. individul se valorizează pe sine.2. Subiectul nu reuşeşte să depăşească conflictul oedipian şi să se identifice cu imagini ale persoanelor de acelaşi sex. Dacă părinţii nu se supun acestor reguli. Însă conflictul psihic inconştient se va manifesta în alte planuri decât cel al sexualităţii. refuzând totodată să adopte poziţia pe care o presupune sexul său. Legea este.4. Vom caracteriza succint în continuare unele dintre tulburările ce intră în categoria perversiunilor. Etiologia perversiunilor Problematica perversă este o problematică ce ţine de neacceptarea propriei identităţi sexuale. În cazul homosexualităţii masculine. Homosexualitatea Orice individ trece. În ceea ce priveşte fetişismul. în măsura în care părinţii le respectă ca pe nişte principii dincolo de ei. asociată cu o negare a sentimentelor agresive şi ostile. ea organizând viaţa psihică încă de la începuturile sale. de înţărcare. În acest tip de tulburare psihică nu există conflict psihic conştient şi nici cerere de terapie privind conduita perversă. bărbatul se identifică cu mama. ducând la cerere de terapie. În cazul homosexualităţii ipoteza se referă la o seducţie prea intensă din partea mamei. fireşti în cadrul complexului Oedip. sunt structurante pentru psihism şi pentru personalitatea subiectului. Valorizând persoanele de acelaşi sex. nici copilul nu le va recunoaşte. Perversul este deci cel care neagă Legea aşa cum este ea acceptată de comunitatea umană din care face parte. printr-un stadiu de homosexualitate latentă. Interdicţiile instituite de Tată. Alegerea de obiect de tip homosexual este rezultatul negării existenţei sexului opus şi a valorii acestuia. conştient sau inconştient. obiectul fetiş având rolul de apărare contra angoaselor arhaice. Această tendinţă este depăşită în adolescenţă.6. fără a putea evidenţia elemente comune. aceea impusă de Tată. căutând 71 . în dezvoltarea sa. Totuşi. de anihilare. pentru Lacan. Ipotezele sunt multiple. în sensul că obiectul este o persoană de acelaşi sex.

punându-se în poziţia unui copil rău ce merită pedepsit. fără o legătură aparentă între ele. căutând un substitut al mamei în obiectele iubirii. cum ar fi: toxicomani (droguri. iubindu-le aşa cum mama l-a iubit pe el. tutun). Homosexualitatea feminină ar avea la bază faptul că femeia se identifică cu tatăl. deci ar fi efectul unei stări toxice a organismului. folosit de Freud. bulimia).se manifestă în comportament . pentru a diminua angoasa sau a evita un conflict intern. dar leagă geneza acestei perversiuni şi de acţiunea pulsiunii de moarte. care vizează distrugerea. Sado-masochismul Desemnează acea perversiune în care suferinţa şi umilirea sunt mijloace prin care se obţine satisfacţia sexuală. Freud consideră că subiectul este fixat la stadiul sadic-anal. alcool. DSM 3 defineşte adicţiile prin următoarele caracteristici: . Pentru prima dată el a folosit acest termen în articolul Sexualitatea în etiologia nevrozelor. Aceste patologii sunt deci transnosografice şi transstructurale. Freud a tratat problema tulburărilor adictive tangenţial.apare dependenţa subiectului faţă de comportamentele adictive . asociată cu caracterul compulsiv irepresibil al comportamentului adictiv . Tulburările adictive se referă la fenomene clinice şi psihopatologice foarte diferite.preocupări obsesionale legate de obiectul adicţiei Ceea ce constituie esenţa adicţiilor nu este aportul exogen de substanţe.persistenţa comportamentului adictiv în ciuda consecinţelor negative . el considera că mecanismele ce stau la baza lor ar fi similare cu cele ale nevrozei actuale. adicţii obiectale. dependenţa de medicamente. Glover a folosit termenul din engleză addiction în articolul său Despre etiologia dependenţei de droguri.apare pierderea controlului. sexuale. 72 . tulburări de comportament repetitive (de exemplu.7.obiecte în care să se regăsească pe sine. precum şi de prezenţa unui Supraeu sadic. în special. Tulburările adictive Termenul de adicţie a apărut ca traducere a termenului Sucht din germană. Pe scurt. ci utilizarea unor substanţe sau comportamente pentru a obţine plăcerea şi. 4.

substanţe capabile de efecte similare. În concepţia lui Freud. fără intervenţia vreunui drog… 73 . El consideră că în comportamentele adictive este vorba de o stare de intoxicaţie endogenă. El consideră că organismul se află. fiind vorba de o dependenţă faţă de obiectul primordial. Această tensiune. nu de o substanţă anume.7. Această descărcare va avea însă loc în domeniul somatic sau comportamental. sursa de excitaţie declanşând secreţii endogene. cauza ar fi o blocare a afectelor. cât şi în nevrozele actuale. după Freud.1. iar plăcerea dată de obiectul adicţiei cu plăcerea sexuală. 4. devenea toxică. În nevrozele actuale. într-o stare de intoxicaţie similară stării specifice nevrozelor actuale. mania. Putem încerca să înţelegem şi tulburările adictive tot ca pe nişte tentative de diminuare a angoasei. adică ar avea la bază o fixaţie la stadiul oral. echivalente toxicului extern. pornind de la factorul cantitativ şi de la incapacitatea psihismului de a regla excitaţia.Unele tipuri de adicţii ar fi determinate de o oralitate constituţională. Astfel. Cităm din Disconfort în cultură (1929): … trebuie să se formeze în corpul nostru. nevrozele actuale reprezentau modalităţi de a diminua angoasa. adicţiile ar intra în categoria perversiunilor. căci cunoaştem cel puţin o stare morbidă. iar descărcarea ei era compulsivă şi incontrolabilă. Din cauza incapacităţii psihismului de a regla excitaţia. deci va apărea o tendinţă compulsivă de a repeta actul adictiv. apare o stază libidinală (o acumulare masivă de afecte) care va cere o descărcare masivă. în care apare un comportament analog cu cel al beţiei. Aparatul psihic este depăşit de cantitatea de excitaţie acumulată şi nu poate face faţă situaţiei decât printr-un comportament repetitiv care poate genera o dependenţă similară cu dependenţa de o substanţă toxică. Freud a comparat comportamentele adictive cu nevrozele actuale. din cauza lipsei de satisfacţie sexuală. Însă satisfacţia nu se poate obţine pe această cale. Freud compară accesele de foame subită cu accesele de angoasă. Etiologia tulburărilor adictive Atât în adicţii. în cazul tulburărilor adictive. Freud relevă însă că există adicţii fără drog. în chimismul intern. se acumulează tensiune de natură somatică din cauză că excitaţia sexuală nu este descărcată complet.

a experienţei. adică de a suporta tensiunea psihică dată de nesatisfacerea imediată . Acestea sunt: . prin fracţionarea 74 . fără a avea conştiinţa trecutului. McDougall consideră că tulburările adictive ar avea la bază o organizare oedipiană arhaică în care apare o stagnare a energiei libidinale determinată de investirea unor fantasme primitive. energia psihică se transmite către aceste două urme mnezice şi apare fantasma satisfacerii. Freud descrie în Interpretarea viselor două fenomene ce fac parte din dezvoltarea timpurie a individului şi care pot sta la baza genezei comportamentelor de tip adictiv. care ţin de temporalitate. Pentru a evita neplăcerea legată de nesatisfacerea nevoii este necesară o inhibare a feed-backului nesatisfacerii. fiind legată de dependenţa absolută a nou-născutului. După Freud. corpul şi psihicul copilului fiind terenul unor investiri abuzive. căutarea unei satisfacţii intense şi imediate. La sugar.capacitatea de a amâna satisfacerea nevoii. a traseului răspunsului senzorial către cortex. ele sunt greu de verbalizat. caracterizat de trecerea la act. deci de elaborat. Subiectul recurge la satisfacerea imediată. Din acest motiv. Originea tulburării adictive ar fi deci foarte timpurie. care nu produce însă satisfacerea nevoii. La Freud apare ideea adicţiei fără aportul unor substanţe exogene. care produce însă efecte psihopatologice similare cu cele ale adicţiei clasice. această inhibare este reprezentată de ceea ce el numeşte germenele activităţii de gândire. Astfel.naşterea dorinţei din nevoie Vom examina mai pe larg aceste două fenomene. satisfacerea nevoilor se asociază cu imaginea obiectului care a dus la satisfacţie şi cu imaginea motrice a actului reflex al descărcării. subiectul are un mod de funcţionare psihică ce nu se încadrează în procesele secundare. realitate. anterioare achiziţionării limbajului.Cercetările actuale din biochimie au confirmat această ipoteză prin descoperirea secreţiei de endomorfine. Constrângerea ar fi deci internă şi ar viza un comportament care ar genera această secreţie. atribute specifice proceselor primare. în starea de Hilfslosigkeit (neajutorare). Va persista astfel senzaţia de neplăcere. o dată ce apare starea de tensiune generată de actualizarea nevoii. Putem vorbi astfel de un comportament adictiv. În dezvoltarea normală a individului. El stă la baza capacităţii de a elabora tensiunea. istoricitate. Acest fenomen se poate explica printr-o structură psihică generată de conflictele şi insatisfacţiile trăite în relaţia cu părinţii.

există însă situaţii în care apare o fixaţie la această etapă. pe baza nevoii fiziologice. sub forma reprezentării. pentru ca subiectul să se apere de afectele neplăcute. putem face ca obiectul să fie din nou prezent. În mod normal. Descărcarea nu va avea loc. Această fixaţie poate apărea în condiţiile în care există fie carenţe. chiar în absenţa lui. în cazul bulimiei. calea ei de satisfacere. nu va fi posibilă o separare şi o individuaţie. în locul ei apare satisfacerea afectivă. naturală.2. Prin intermediul gândirii. În al doilea rând. Satisfacerea nevoii va determina o imagine perceptivă ce se va întipări în memoria individului. Comportamentul adictiv are la bază reluarea traseului excitaţiei către sursa ei. Aici intervin şi mecanismele gândirii. la fel cum se întâmplă în cazul dezvoltării pulsionale. şi nu a obiectului în sine. Mecanismul tulburării de tip adictiv Astfel. Activitatea de gândire este scurtcircuitată. având caracterul irepresibil al acesteia. apărând dependenţa de el. De exemplu. prin comportamente ce tind să se automatizeze. pe calea care duce la satisfacerea nevoii.descărcării motorii a tensiunii. Este nevoie de capacitatea de testare a realităţii pentru a ne asigura că obiectul este prezent cu adevărat şi deci nevoia poate fi satisfăcută. gândirea. Braunschweig şi 75 . Aceasta este calea instaurării principiului realităţii şi a mecanismelor secundare de funcţionare a psihismului. nevoia alimentară este pusă în slujba dorinţei. cum arată Freud în Negarea (1925). astfel. Această imagine va fi investită afectiv şi treptat va deveni independentă de procesul fiziologic. reprezentarea nu reuşesc să amâne descărcarea tensiunii. care este reprezentantul afectiv al nevoii. devine suportul ei. în act. în cazul tulburării de tip adictiv. se construieşte. această stare este depăşită. ea fiind sursa potenţialului adictiv. pornind de la experienţa satisfacerii.7. La baza capacităţii de testare a realităţii stă însă capacitatea de a recunoaşte că obiectul este uneori absent şi de a tolera frustrarea dată de absenţa lui. Dorinţa va fi trezită şi satisfăcută după mecanismul nevoii. iar procesul va fi reluat repetitiv. dorinţa. Obiectul dorinţei devine obiect al nevoii. fie excese în modul în care mama îngrijeşte nou-născutul. iar pierderea nu este trăită. În concluzie putem considera starea de totală dependenţă a sugarului ca o adicţie normală. Dorinţa va apărea ca o investire a imaginii obiectului care satisface. 4. Absenţa obiectului este de netolerat. ca atare ea este acceptată.

2000 4. 2001 2. 2000 76 . Aspectul compulsiv al tulburării de tip adictiv poate fi explicat de latura economică a acestor procese. de a exista. în Studii despre societate şi religie. nici regăsit în real. deci nu poate fi reprezentat. în Studii despre sexualitate. 5. S. În lipsa unei prezenţe materne adecvate. S. va determina o slabă investire narcisică secundară. Sexualitatea în etiologia nevrozelor. S. dificil de elaborat psihic. Pot apărea discontinuităţi ale sentimentului de a fi. Teste de autoevaluare 1. în Psihologia inconştientului. obiectul primar va fi căutat în real. Editura Trei. în exterior. Editura Trei. Editura Trei. Obiectul dorinţei nu a putut fi perceput ca obiect pierdut. datorită nostalgiei prea intense. 3. Descrieţi mecanismul care stă la baza psihozei. Obiectul adicţiei este un substitut al obiectului nevoii. S. În lipsa interiorizării lui. care perturbă capacitatea de reprezentare şi de interiorizare a obiectului şi. Negarea. în Psihologia inconştientului. germeni ai dependenţei de tip adictiv. Editura Trei. Lipsa ce nu poate fi compensată de nimic din exterior generează nevoia de nestăpânit. Tulburările de tip adictiv din punctul de vedere al teoriei freudiene. 4. Freud. 2000 3. obiectul extern primar este insuficient pierdut.Fain vorbesc de crearea unor neo-dependenţe. 2. Bibliografie selectivă 1. adicţia poate fi interpretată ca fiind o formă de apărare faţă de depresia anaclitică. duc la incapacitatea de a metaboliza surplusul de excitaţie. insuficient regăsit. Pentru a introduce narcisismul. Astfel. Disconfort în cultură. Freud. Caracterizaţi stările limită din punctul de vedere al simptomatologiei. Investirea prea puternică a obiectului primar. Freud. Freud. în lipsa capacităţii de a transforma obiectul primar în obiect pierdut. Ipoteze etiologice asupra psihozei. Este vorba deci despre traumatisme precoce. iar comportamentul adictiv devine calea prin care individul se simte viu. Mecanismul specific producerii perversiunii. prin urmare. deci obiectul intern primar va fi insuficient creat.

în Nevroză. Despre psihogeneza unui caz de homosexualitate. Freud. Editura Trei. S. Editura Trei. Fetişismul. în Psihologia inconştientului. perversiune. 2002 8. în Nevroză. Freud. Editura Trei. 2000 6. în Nevroză. 2002 9. în Psihologia inconştientului. Editura Trei. Freud. S. Freud. Observaţii despre un caz de paranoia descris autobiografic. Freud. 2002 77 . S. psihoză. paranoia şi homosexualitate. perversiune. Problema economică a masochismului. Despre câteva mecanisme nevrotice în gelozie. 2000 7. psihoză. psihoză.5. S. S. perversiune. Editura Trei.

Există anumite cerinţe ce sunt respectate pentru a favoriza evidenţierea conţinuturilor inconştiente ale subiectului. contratransferul. atitudinea de neutralitate binevoitoare a terapeutului. contratransferul. transferul. atenţie liber flotantă. care trebuie să se facă în mod regulat. ELEMENTE DE TEHNICĂ PSIHANALITICĂ Concepte cheie: cadrul. ci este vorba de o serie de evenimente şi trăiri inconştiente. psihoterapie psihanalitică Rezumat: Psihanaliza consideră că simptomele nu reprezintă decât expresia manifestă a unui conflict inconştient şi doar aducerea acestuia în plan conştient şi soluţionarea sa va asigura o vindecare de durată. Neutralitatea are rolul de a reduce cât mai mult posibil influenţa personalităţii şi valorilor terapeutului asupra sentimentelor. pentru a evita orice sentiment de datorie şi orice altă modalitate de exprimare faţă de terapeut. realitatea sa psihică. frecvenţa lor. rezis- tenţele. neutralitate. interpretarea. asocierea liberă. interpretarea. Cadrul se referă la ambianţa în care trebuie să se desfăşoare şedinţele de psihanaliză. ora fixă de începere şi terminare a lor. Coordonatele principale ale tehnicii psihanalitice sunt: cadrul. se descoperă lanţurile asociative care duc la complexele inconştiente ale pacientului. în afară de cea verbală. Din cadru face parte şi modalitatea de plată a terapiei. transferul. Asocierea liberă se referă la exprimarea de către pacient a tuturor gândurilor care îi vin în minte. trăirilor şi atitudinilor pacientului în scopul de a pune în evidenţă elementele psihice inconştiente ale celui din urmă.5. Asocierea liberă poate porni şi de la un element dat. rezistenţele. asocierea liberă. Pe baza acestei metode. Tehnica asocierii libere are la origine faptul că la baza simptomelor nu este acea cauză pe care el le-ar putea-o atribui conştient şi raţional. un anumit cuvânt. o anumită reprezentare. Este vorba despre durata strictă a şedinţelor (45 de minute). 78 . fără o analiză critică.

Prin transfer se actualizează dorinţele inconştiente. precum şi legăturile afective infantile ale pacientului. Mai precis. care se referă la psihanalist şi la cadrul psihanalitic reprezintă un aspect important al curei analitice. fiind asociate cu cadrul psihanalitic şi cu persoana psihanalistului. Orice manifestare poate fi indiciul unei rezistenţe: cantonarea în prezent. Este esenţial însă ca pe baza acestei nevroze de transfer să se ajungă la nevroza infantilă. ci supusă interpretării. de a rezolva conflictele inconştiente. fiind legate doar de persoana terapeutului şi apărând doar în cadrul terapiei. Pe măsură ce procesul terapeutic avansează. încât pacientul să aibă cât mai puţine informaţii privitoare la personalitatea terapeutului. trecerea la act. iar subiectul să găsească alte soluţii. locul unde ele pot fi învinse definitiv. care nu trebuie trecută cu vederea. apoi conţinuturile inconştiente. refugierea în trecut. sunt abordate mai întâi apărările. Aceste atitudini pot deveni un obstacol dacă nu sunt. Deseori. la rândul lor. Există o anumită ierarhie în conţinutul interpretărilor.Interpretarea reprezintă răspunsul pe care terapeutul îl dă pacientului la asocierile libere ale acestuia. conflictele din trecut se manifestă în acest mod. simptomele vor dispărea din viaţa pacientului. mai mature. la valorile sale. Rezistenţele sunt atitudini de opoziţie ale pacientului faţă de interpretările oferite de terapeut. Transferul reprezintă întreaga gamă de idei şi sentimente pe care subiectul le are faţă de terapeut. Eul este cel care pune în funcţiune rezistenţele pentru a reuşi să menţină refularea conţinuturilor inconştiente. Interpretarea în aici şi acum a fantasmelor. Tratamentul psihanalitic are ca scop înlăturarea blocajelor din dezvoltarea subiectului prin ridicarea apărărilor şi producerea de schimbări la nivelul Eului şi Supraeului. Ele reprezintă o parte esenţială a procesului psihanalitic. aceste conţinuturi se vor organiza în ceea ce Freud numea nevroză de transfer. afectelor. Astfel. înţelese şi interpretate. astfel încât ceea ce resimte faţă de acesta să furnizeze indicii despre conţinuturile şi conflictele inconştiente ale pacientului. mai degrabă decât prin amintiri din trecut. Rezistenţa este rezultatul punerii în funcţiune a mecanismelor de apărare ale subiectului şi este de natură inconştientă. Ea are rolul de a-l ajuta pe pacient să se înţeleagă. Cadrul psihanalitic este astfel conceput. plictiseala. lipsa oricărei investiri afective a terapeutului. 79 . Psihanaliza ajunge să reprezinte câmpul de luptă împotriva simptomelor. conflictelor din prezent. Apărările se pot manifesta sub formă de rezistenţe dacă terapeutul face interpretări inadecvate. ca şi o suprainvestire a acestuia.

rezolvarea definitivă a nevrozei prin rezolvarea 80 . nevroze de caracter si tulburări psihosomatice. Procesul psihanalitic cuprinde mai multe etape: crearea alianţei terapeutice şi favorizarea transferului pozitiv. El trebuie însă să analizeze motivele pentru care acestea au apărut într-un moment anume al şedinţei. în fine. atacuri de panică. fantasme şi trăiri. astfel încât el să se acomodeze cu cadrul terapeutic şi să aibă la dispoziţie timpul necesar elaborării unui adevăr descoperit şi înţeles. Prin urmare. pacientul va avea tendinţa să repete moduri de comportament şi trăiri ce au la bază conflictul patogen. poate determina conştientizarea acestui conflict. Din punctul de vedere al tulburărilor psihice ce se pretează tratamentului psihanalitic. El reacţionează afectiv la ceea ce pacientul tinde inconştient să actualizeze în analiza sa. Atenţia liber flotantă a analistului presupune ca acesta să tolereze gândurile şi sentimentele ce apar în timpul şedinţei. a spontaneităţii. Indicaţia de terapie psihanalitică depinde în principal de doi factori: gravitatea simptomelor şi urgenţa rezolvării lor. unul din instrumentele de cunoaştere a pacientului este şi ceea ce resimte analistul. Analistul încearcă să instituie un cadru analitic cât mai neutru. dar pentru a cunoaşte ceea ce ţine de conţinuturile inconştiente ale acestuia. Această dimensiune aleatorie este esenţială pentru că permite respectarea ritmului propriu subiectului. fobică. isterică. Însă neutralitatea nu se referă şi la ceea ce resimte analistul în situaţia analitică. cât mai lipsit de accente personale.Contratransferul se referă la reacţiile terapeutului faţă de pacient. iar psihanalistul este cel care. la tendinţa de identificare cu acesta. analizabilitatea pacientului. Elementele specifice tehnicii psihanalitice permit o anumită evoluţie a procesului terapeutic. În tratamentul nevrozelor tehnica nu presupune o anumită schemă impusă a procesului terapeutic. este necesară din partea terapeutului o atitudine obiectivă de observare şi analizare a propriilor trăiri legate de pacient. indicaţia se referă la nevroze: obsesională. Este vorba în principal de reacţiile inconştiente ale terapeutului. În ceea ce priveşte psihozele se poate utiliza terapia psihanalitică cu o tehnică adaptată acestui gen de tulburări. prin interpretare. Este esenţial modul în care se constituie relaţia terapeutică şi identificarea de către terapeut a ceea ce se „joacă” în această relaţie. În procesul terapeutic. Este abandonat orice determinism în favoarea dimensiunii aleatorii. apariţia transferului negativ şi a nevrozei de transfer şi. Identificarea empatică cu pacientul este utilă pentru a-l înţelege. depresie nevrotică.

a depăşit nostalgia. Klein consideră că procesul psihanalitic trebuie să diminueze clivajul şi proiecţia care ar produce distorsiuni în relaţiile de obiect. terapia va restabili continuitatea psihică. Obiectivul principal al terapiei era deci favorizarea descărcării acestor tensiuni. răspuns care a lipsit însă la vremea respectivă. subiectul a acceptat separarea obiectului primar. adică să facă faţă trăirilor sale. de tulburări de tip reactiv. prin exprimarea verbală a conflictelor psihice. În tratarea psihozelor şi stărilor limită este esenţial contratransferul terapeutului care indică răspunsul pe care ar fi trebuit să îl primească pacientul din partea persoanelor semnificative din jurul său. În terapia nevrozelor. pe elaborarea interpretărilor propuse de terapeut. ceea ce a determinat lacune în structurarea Eului. iar accentul se pune în intervenţia terapeutică pe capacităţile cognitive ale sale. M. mai puţin rigid sau mai puţin persecutor şi mai puţin marcat de idealizare. analistul va fi cel care înscrie în psihismul subiectului experienţa care nu a putut avea loc. a acumulării acestora. Experienţa terapeutică i-a dovedit însă lui Freud că dispariţia simptomelor era temporară. în cura cu psihoticii. obiectele vor fi percepute mai adecvat şi mai aproape de realitate şi pot fi astfel introiectate în Eu şi Supraeu cu aspectele lor bune şi rele. facilitată de starea de transă hipnotică şi de sugestiile date de medic. spunând ceea ce îi vine în 81 . analiza transferului negativ încă de la început. pentru a putea crea o bună alianţă terapeutică şi pentru a utiliza transferul pentru menţinerea relaţiei terapeutice şi a extinde analiza asupra relaţiilor externe. Kernberg recomandă. şi prin urmare. fie în cazul în care cererea pacientului este legată de evenimente de viaţă dificil de surmontat. El ajunge la concluzia că este mai eficient ca pacientul să se exprime în stare de veghe. Indicaţia de terapie psihanalitică se dă fie în cazul psihozelor sau tulburărilor de tip borderline.nevrozei de transfer. Freud considera că la baza tulburărilor psihice ar sta o stare similară unei „intoxicări” a psihismului. * Tehnica psihanalitică a evoluat pe măsura acumulării experienţei clinice şi dezvoltării bazelor teoretice. Astfel. Va rezulta un Supraeu mai puţin sever. pacientul intrând în relaţie şi având experienţa unui celălalt capabil să conţină. pierderea. Pe măsură ce se reduce această distorsiune. În acest mod. datorită nedescărcării tensiunilor. Iniţial.

La Freud durata unei şedinţe era de 50 de minute. de 3 sau 4 ori pe săptămână timp de 45 de minute. iar experienţa a demonstrat că durata necesară pentru ca 82 . Schimbările determinate de o cură psihanalitică nu se rezumă la vindecarea în sensul dispariţiei simptomelor. Asocierea liberă 3. ora fixă de începere şi terminare a lor. astfel încât să poată îndeplini funcţiile de detaşare şi observare a propriilor trăiri. Prin tehnica asocierii libere. deşi simptomele pot dispărea. Există anumite cerinţe ce sunt respectate pentru a favoriza evidenţierea conţinuturilor inconştiente ale subiectului. Dacă acest obiectiv nu este atins. ci la a-l apropia pe subiect de el însuşi. va persista capacitatea de a genera noi simptome. se asigură restabilirea legăturii dintre elementele psihice separate prin punerea în funcţiune a mecanismelor de apărare şi. în final. a tentativelor acestuia de a le satisface. prin asociaţie liberă. Este vorba despre durata strictă a şedinţelor (45 de minute). De aici. decurge frecvenţa şedinţelor. Este important ca Eul să fie suficient de autonom. atitudinea de neutralitate binevoitoare a terapeutului. Cadrul se referă la ambianţa în care trebuie să se desfăşoare şedinţele de psihanaliză. Transferul 6. Tehnica psihanalitică este astfel concepută încât să permită obţinerea acestor informaţii. Prin tratamentul psihanalitic se vizează nu doar dispariţia simptomelor. Rezistenţele 5. Coordonatele principale ale tehnicii psihanalitice sunt: 1. Se renunţă astfel la hipnoză şi sugestie în favoarea unei noi tehnici pe care Freud o numeşte iniţial psihoanaliză. Simpla dispariţie a simptomelor nu este sinonimă cu vindecarea. Contratransferul 1. descoperirea unui lanţ cauzal inconştient. adică de diferenţiat faţă de Sine şi de Supraeu. de cunoaştere a conflictelor emoţionale ale pacientului şi modalităţile pe care subiectul le-a găsit pentru a le rezolva. Cadrul 2. Se consideră că simptomele nu reprezintă decât expresia manifestă a unui conflict inconştient şi doar aducerea acestuia în plan conştient şi soluţionarea sa va asigura o vindecare de durată. frecvenţa lor. Psihanaliza presupune iniţial un proces de cunoaştere a nevoilor interne ale pacientului. de a-l face să acţioneze mai liber.minte. ci o transformare a întregii personalităţi a subiectului. să îşi descopere sau redescopere potenţialul creativ. Interpretarea 4.

Psihanaliza propriu-zisă presupune ca pacientul să fie alungit pe divan. astfel încât psihanalistul să nu intre în câmpul său vizual. Durata fixă. Asocierea liberă se referă la exprimarea de către pacient a tuturor gândurilor care îi vin în minte. Terapeutul poate astfel observa modul în care pacientul funcţionează. care trebuie să se facă în mod regulat. astfel încât acest final nu este legat de plăcerea sau nemulţumirea terapeutului faţă de ceea ce pacientul exprimă. poate ajunge să îl cunoască şi să îl înţeleagă pe pacient şi. Prin asociere liberă psihanalistul are 83 . la relaţiile semnificative pe care le-a dezvoltat. Pe baza acestei metode. care ar fi expresia apărărilor subiectului. 2. O bună cunoaştere a pacientului se referă la modul în care pacientul reacţionează şi a reacţionat faţă de evenimentele esenţiale din viaţa sa. Şedinţa se opreşte fie că el tace sau păstrează tăcerea. în afară de cea verbală. o anumită reprezentare. este nevoie de un anumit timp pentru a înţelege ce este dincolo de cuvinte şi a formula interpretări. trăirilor şi atitudinilor pacientului în scopul de a pune în evidenţă elementele psihice inconştiente ale celui din urmă. fără o analiză critică. un anumit cuvânt. Este esenţial să nu existe o selecţie voluntară a gândurilor. realitatea sa psihică. Acest fapt atestă şi confirmă neutralitatea terapeutului. Din cadru face parte şi modalitatea de plată a terapiei. pentru a evita orice sentiment de datorie şi orice altă modalitate de exprimare faţă de terapeut. îi dovedeşte pacientului că nu este privilegiat nici un conţinut psihic în mod special. de asemenea. se descoperă lanţurile asociative care duc la complexele inconştiente ale pacientului. În cadru intră şi atitudinea terapeutului. vor fi favorizate proiecţiile conţinuturilor inconştiente asupra terapeutului şi cadrului. Modificările vor fi evitate. Avantajele acestei poziţii sunt că el va avea o mai mare libertate în gândire şi exprimare şi.procesul psihanalitic să fie eficient este în jur de 45 de minute. pentru a nu da prilej pacientului să se exprime altfel decât prin cuvinte. cu alte cuvinte încheierea şedinţei după un interval strict. favorizează dezvoltarea unei reacţii emoţionale optime faţă de terapeut. Neutralitatea are rolul de a reduce cât mai mult posibil influenţa personalităţii şi valorilor terapeutului asupra sentimentelor. Şedinţele au deci o durată şi o frecvenţă strictă. odată stabilit cadrul. de „neutralitate binevoitoare” faţă de pacient. regresia şi transferul. totodată. cu pauze şi divagări. Este nevoie de un anumit timp ca gândurile pacientului să apară şi să poată fi exprimate. Asocierea liberă poate porni şi de la un element dat.

Însă. apoi conţinuturile inconştiente. prin interpretări adecvate. oferindu-i astfel o imagine mai clară asupra personalităţii sale. de modul în care personalitatea în ansamblul ei s-a adaptat la diferite situaţii de viaţă şi de dificultăţile apărute în relaţionare. Abia apoi pacientul poate face o legătură cu evenimentele trecute. Ulterior a recunoscut însă în ele modalităţi de cunoaştere a personalităţii subiectului. În interpretare se abordează mai întâi diferitele afecte implicate. Freud a considerat iniţial rezistenţele drept obstacole în calea procesului terapeutic. Interpretarea reprezintă răspunsul pe care terapeutul îl dă pacientului la asocierile libere ale acestuia. ajutând pacientul să conştientizeze mai întâi conflictul intrapsihic. Interpretarea mai profundă se referă la conflictele neconştientizate ale pacientului. ci este vorba de o serie de evenimente şi trăiri complexe. afectelor. care se referă la psihanalist şi la cadrul psihanalitic reprezintă un aspect important al curei analitice. mai degrabă decât prin amintiri din trecut. abia apoi fantasmele sau tendinţele de care acesta se apără. o interpretare profundă dată prea devreme poate avea drept efect creşterea rezistenţelor şi blocarea travaliului analitic sau îl poate face pe pacient să simtă că este presat de analist. 3. Psihanaliza nu mai vizează actualmente doar trecerea conţinuturilor inconştiente în conştiinţă. Tehnica asocierii libere are la origine faptul că la baza simptomelor nu este acea cauză pe care el le-ar putea-o atribui conştient şi raţional. Ceea ce este la suprafaţă trebuie interpretat înainte de a interpreta conţinuturile mai profunde. făcând abstracţie de trăirile prezente şi 84 . sunt abordate mai întâi apărările. în mare parte inconştiente. Există o anumită ierarhie în conţinutul interpretărilor. ele dându-ne indicii asupra apărărilor puse în funcţiune de către subiect. conflictelor din prezent.acces la scopurile şi fantasmele inconştiente ale pacientului şi i le relevă acestuia prin interpretările pe care i le oferă. Dacă interpretările se axează preponderent pe trecut. Dacă apărările sunt rezolvate. să înţeleagă sentimentele actuale ale pacientului şi. Ea are rolul de a-l ajuta pe pacient să se înţeleagă. ci are ca scop înlăturarea blocajelor din dezvoltarea subiectului prin ridicarea apărărilor şi producerea de schimbări la nivelul Eului şi Supraeului. Apărările se pot manifesta sub formă de rezistenţe dacă terapeutul face interpretări inadecvate. Deseori. se poate trece la interpretări mai profunde. să îl ajute să şi le exprime. conflictele din trecut se manifestă în acest mod. Astfel. Terapeutul trebuie să sesizeze acest fapt. Interpretarea în aici şi acum a fantasmelor.

lipsa oricărei investiri afective a terapeutului.de rezistenţele pacientului. trebuie supuse interpretării rezistenţele. Din acest motiv. există riscul ca pacientul să evite tot ceea ce este dureros în viaţa sa actuală. de a-l face să înţeleagă din perspectiva unui adult evenimentele pe care le-a trăit. fără interpretare. precum şi ceea ce este transferenţial. la rândul lor. Aceste atitudini pot deveni un obstacol dacă nu sunt. trecerea la act. descoperind astfel cauzele pentru care au apărut. 4. Orice manifestare poate fi indiciul unei rezistenţe: cantonarea în prezent. Freud a descris rezistenţele ca pe atitudini de opoziţie ale pacientului faţă de interpretările oferite de terapeut. Nu orice resimte pacientul faţă de analist şi psihanaliză este o repetare a trecutului. refugiindu-se în trecut. este ineficientă. Iniţial Freud a încercat să-l facă pe pacient să depăşească rezistenţele prin insistenţă şi sugestie sau a considerat că ele sunt doar un obstacol în calea terapiei. Interpretările legate de trecut pot avea rolul de a reconstrui evoluţia sa din acea perioadă. precum şi legăturile afective infantile ale 85 . Transferul reprezintă întreaga gamă de idei şi sentimente pe care subiectul le are faţă de terapeut. Înainte de a aborda conţinuturile inconştiente. obstacol ce trebuie evitat. Conflictele actualizate în timpul curei analitice pot reprezenta exprimarea unor nevoi interne legate de evoluţia sa actuală. 5. Ele reprezintă o parte esenţială a procesului psihanalitic. O rezistenţă nedetectată la timp şi neinterpretată poate duce la întreruperea sau blocarea procesului psihanalitic. ca şi o suprainvestire a acestuia. care nu trebuie trecută cu vederea. plictiseala. Ulterior el a descoperit semnificaţia rezistenţei ca mecanism de apărare şi cale de cunoaştere a mecanismelor inconştiente ce au dus la formarea simptomelor. înţelese şi interpretate. Prin transfer se actualizează dorinţele inconştiente. ci supusă interpretării. iar abordarea ei directă. putând avea ca efect un blocaj în procesul terapeutic. ea nu trebuie considerată ca o opoziţie voită şi conştientă din partea pacientului. Ea şi-a căpătat astfel un rol în evoluţia procesului terapeutic. refugierea în trecut. Rezistenţele reprezintă un material esenţial ce trebuie supus interpretării. Eul este cel care pune în funcţiune rezistenţele pentru a reuşi să menţină refularea conţinuturilor inconştiente. Analiza rezistenţelor este unul din aspectele esenţiale ale procesului psihanalitic pentru că de lichidarea acestora depinde evoluţia şi continuarea tratamentului. Rezistenţa este rezultatul punerii în funcţiune a mecanismelor de apărare ale subiectului şi este de natură inconştientă.

locul unde ele pot fi învinse definitiv. Iniţial psihanalistul este văzut şi resimţit ca fiind. este văzut ca o persoană reală cu care se poate crea o alianţă terapeutică. fiind legate doar de persoana terapeutului şi apărând doar în cadrul terapiei. Cadrul psihanalitic este astfel conceput. ca fiind punctul nodal al tratamentului psihanalitic. fiind asociate cu cadrul psihanalitic şi cu persoana psihanalistului. În finalul curei. este esenţial ca transferul să fie cât mai net pus în evidenţă şi utilizat sistematic. fiind. însă este totodată calea spre vindecare. îl vede pe terapeut cu alţi ochi. mai mature de a rezolva conflictele inconştiente. iar subiectul să găsească alte soluţii. Sarcina procesului psihanalitic este de a realiza dezinvestirea realităţii psihice cu efecte patogene. pentru că prin el se manifestă conflictele inconştiente din trecut. Pe măsură ce procesul terapeutic avansează. când pacientul are o altă imagine de sine. încât pacientul să aibă cât mai puţine informaţii privitoare la personalitatea terapeutului. asemenea persoanelor semnificative din trecutul pacientului. Psihanaliza ajunge să reprezinte câmpul de luptă împotriva simptomelor. astfel încât ceea ce resimte faţă de acesta să furnizeze indicii despre conţinuturile şi conflictele inconştiente ale pacientului. Transferul poate deveni unul din obstacolele procesului terapeutic. după Freud. ci ea se poate manifesta în orice situaţie de viaţă şi relaţie. Acesta reprezintă motivul pentru care dispariţia simptomelor nu constituie un indiciu al încheierii terapiei. pe de o parte. pe de altă parte. aceste conţinuturi se vor organiza în ceea ce Freud numea nevroză de transfer. Nevroza de transfer va concentra simptomele în cadrul psihanalizei. Mai precis. înlocuind nevroza iniţială. Freud consideră transferul şi în special organizarea manifestărilor transferenţiale în nevroză de transfer. Este vorba în principal de 86 . Ca atare. simptomele vor dispărea din viaţa pacientului. Este esenţial însă ca pe baza acestei nevroze de transfer să se ajungă la nevroza infantilă. 6. Contratransferul se referă la reacţiile terapeutului faţă de pacient.pacientului. „terenul pe care trebuie obţinută victoria”. la tendinţa de identificare cu acesta. Tendinţa de a transfera nu apare doar în situaţia psihanalitică. în tehnica psihanalitică transferul este unul din principalele instrumente prin care avem acces la inconştient. la valorile sale. Prin urmare. prin intermediul actualizării şi exteriorizării conflictelor legate de cerinţele pulsionale în cadrul fenomenelor transferenţiale. ca fiind o persoană cu propria personalitate. vindecarea realizându-se prin rezolvarea nevrozei de transfer.

El reacţionează afectiv la ceea ce pacientul tinde inconştient să actualizeze în analiza sa. este necesară din partea terapeutului o atitudine obiectivă de observare şi analizare a propriilor trăiri legate de pacient. El trebuie însă să analizeze motivele pentru care acestea au apărut într-un moment anume al şedinţei. Procesul 87 . o lipsă de naturaleţe şi autenticitate a relaţiei. Heimann. că trăirile analistului sunt motiv de blocaj în procesul terapeutic. Identificarea empatică cu pacientul este utilă pentru a-l înţelege. pe care pacientul îl poate popula cu propria sa lume internă. de caracteristicile şi limitele sale. astfel încât acesta să se simtă înţeles din punct de vedere emoţional. Psihanalistul trebuie să dea dovadă de flexibilitate. Analistul încearcă să instituie un cadru analitic cât mai neutru. Toate aceste elemente tehnice au drept finalitate o bună înţelegere a dinamicii. unul din instrumentele de cunoaştere a pacientului este şi ceea ce resimte analistul. Acesta devine în tehnica psihanalitică contemporană un principal instrument de cunoaştere şi o bază în interpretările oferite pacientului. vise suscitate de acesta. O serie de psihanalişti (Fenichel. topicii şi economiei psihice a pacientului. El nu va lucra identic cu toţi pacienţii săi. propriile sale trăiri. ca o oglindă faţă de trăirile pacientului. dar pentru a cunoaşte ceea ce ţine de conţinuturile inconştiente ale acestuia. Iniţial. ca şi în cazul rezistenţelor. Freud a considerat. ci trebuie să adapteze elementele tehnice astfel încât să se realizeze o alianţă terapeutică.reacţiile inconştiente ale terapeutului. Atenţia liber flotantă a analistului presupune ca acesta să tolereze gândurile şi sentimentele ce apar în timpul şedinţei. Pentru o cură psihanalitică cât mai eficientă. Însă neutralitatea nu se referă şi la ceea ce resimte analistul în situaţia analitică. cât mai lipsit de accente personale. ţinând cont de structura psihică a pacientului. emoţii. Freud relevă totuşi că inconştientul analistului reprezintă un instrument cu ajutorul căruia acesta ar putea interpreta manifestările inconştientului celorlalţi. manifestările contratransferenţiale ar fi trebuit să lipsească complet. Atitudinea negativă faţă de contratransfer ar avea ca efect o atitudine rigidă a terapeutului. fantasme şi trăiri. Prin urmare. care viza „purificarea psihanalitică” a terapeutului. El considera că unul dintre scopurile analizei personale a terapeutului ar fi dezvoltarea capacităţii acestuia de a fi cât mai neutru. conferindu-i un rol şi analistului în această lume. Balint) au relevat laturile pozitive şi rolul semnificativ al contratransferului în cura analitică.

Se va debloca în acest fel o anumită cantitate de energie care va putea fi folosită în activităţi adaptative. Din punctul de vedere al tulburărilor psihice ce se pretează tratamentului psihanalitic. cazurile limită. Astfel.psihanalitic evoluează prin trecerea de la un insight la altul având ca rezultat o mai mare conştientizare a propriilor dorinţe şi temeri. indicaţia se referă la nevroze: obsesională. fobică. atacuri de panică. În ceea ce priveşte psihozele. o simptomatologie isterică poate disimula o patologie latentă de tip psihotic la fel cum un comportament bizar poate masca o structură isteroidă. Diagnosticul nu este însă decisiv în indicaţia de terapie. trecându-se la stadii de dezvoltare afectivă mai avansate. nevroze de caracter si tulburări psihosomatice. Sunt necesare mai multe întrevederi pentru a decide dacă aceste două condiţii pot fi îndeplinite şi dacă vom aplica o terapie psihanalitică sau psihanaliza propriu-zisă. Va apărea astfel o schimbare în economia psihică a pacientului. el devenind mai tolerant faţă de dorinţele sale. 5. centrată pe simptom. depresie nevrotică.gravitatea simptomelor şi urgenţa rezolvării lor. se poate utiliza terapia psihanalitică cu o tehnică adaptată acestui gen de tulburări. Simultan se produc şi schimbări în structura sa psihică prin scăderea rigidităţii Supraeului şi a interdicţiilor impuse de acesta. perversiunile. 88 .1. sau vom indica o terapie scurtă. ţinând cont că este un tratament de lungă durată care necesită între 3 şi 5 ani . Fixaţiile vor fi depăşite. tulburările de comportament. ceea ce depinde de trăsăturile pacientului şi de modul în care acestea se pot adapta la cerinţele pe care psihanaliza i le impune. isterică. terapeutul trebuie să decidă dacă tratamentul psihanalitic este cel care răspunde cel mai bine nevoilor pacientului. Trebuie ţinut cont şi de resursele sanogene ale pacientului şi de personalitatea pacientului. în raportul de forţe dintre diferitele instanţe. Punerea unui diagnostic definitiv poate necesita o perioadă mai îndelungată. se pretează mai greu tehnicii psihanalitice şi indicaţia depinde de specificul fiecărui caz în parte. Indicaţii şi contraindicaţii la tratamentul psihanalitic Indicaţia de terapie psihanalitică depinde în principal de doi factori: . mai exact de structura de personalitate a subiectului mai degrabă decât de simptomatologie.analizabilitatea pacientului. Tulburările de personalitate cum ar fi cea impulsivă.

Pacientul trebuie să fie capabil să-şi exprime trăirile. Astfel. o anumită cooperare cu terapeutul. Din această cauză. de calitatea mecanismelor de apărare. de capacitatea de testare a realităţii. El trebuie să poată tolera regulile tratamentului şi să fie destul de motivat pentru a accepta durata îndelungată a tratamentului şi tehnica propriu-zisă care nu presupune abordarea directă a simptomelor. dorinţa familiei. Subiectul trebuie să fie în măsură să asocieze liber. să verifice interpretările date de terapeut înainte de a le interioriza. nevrozele sunt rezultatul stagnării la stadiul anal sau falic. Analistul îl ajută pe pacient să se înţeleagă. în urma anamnezei. Simptomele nevrotice care necesită psihanaliza au o cauză inconştientă mai profundă şi sunt rezultatul unei întârzieri în dezvoltare sau al unei regresii la stadiile anterioare de dezvoltare. Cura analitică este indicată în principal când. curiozitatea ştiinţifică sau dorinţa de a avansa pe linie profesională nu constituie motive temeinice pentru o terapie. recomandarea medicului. cum ar fi dificultăţi în învăţare sau în relaţionare. Sunt necesare. existând însă obiecte oedipale stabile. problemele superficiale. aceasta depinde de trăsăturile de caracter ale pacientului. stadiul genital. la adulţi. Simptomele pot avea o cauză mai profundă sau conflictul care le generează poate fi de suprafaţă. o anumită capacitate de introspecţie. Răspunsul pozitiv al subiectului la terapia psihanalitică depinde de modul în care acesta percepe. gândeşte. Psihozele şi cazurile limită sunt generate de stagnări la stadii precoce din dezvoltarea Eului. de asemenea. Există simptome care sunt expresia normală a dezvoltării şi care se pot rezolva prin consiliere terapeutică sau printr-o intervenţie terapeutică de scurtă durată. iar o mai bună cunoaştere de sine are drept efect schimbări în personalitatea subiectului şi rezolvarea simptomelor. Capacitatea de a fi analizat depinde de capacitatea Eului de a elabora tensiunea psihică. de exemplu. să accepte că problemele sale pot fi rezolvate printr-o mai bună cunoaştere de sine. se constată eşecul în atingerea nivelului de dezvoltare specific vârstei. Categoriile diagnostice trebuie raportate la stadiile de dezvoltare psihoafectivă. 89 . acestea pot presupune doar stagnări parţiale ce determină anumite inhibiţii ale anumitor funcţii psihice.În ceea ce priveşte capacitatea subiectului de a fi analizat. de gradul de constituire a identităţii Eului. pornind de la ceea ce acesta relatează. comunică şi răspunde la interpretări. Dacă apar doar simptome singulare. care au drept efect dificultăţi la nivelul funcţiilor afective şi cognitive ale sale.

Modalitatea principală de intervenţie a psihanalistului o reprezintă interpretarea. poate determina conştientizarea acestui conflict de către pacient. în special pe cele emoţionale. Rolul analistului este de a stabili şi menţine cadrul psihanalitic. faţă de pacient. În cazul psihozelor şi cazurilor limită. iar psihanalistul este cel care. precum şi propriile sale reacţii. iar apărările sunt mai puţin rigide. de a observa comportamentul acestuia. Psihanaliza este recomandată în cazul în care există obiecte oedipiene stabile şi pulsiunile implicate în conflict sunt exprimate prin simptome destul de invalidante.2. Simptomele nu sunt abordate în mod direct. ci o terapie psihanalitică care are ca scop întărirea Eului şi reconstruirea funcţiilor deficitare ale acestuia. nu sunt supuse analizei şi interpretărilor din partea terapeutului. se va stabili ce gen de terapie este indicat. subiectul reuşind să găsească soluţii mai puţin patologice şi invalidante la conflictele sale intrapsihice. Pentru ca acţiunea acesteia să fie de maximă eficienţă este necesar să fie respectate toate elementele ce ţin de cadru. Acesta va putea să decidă 90 . cât şi dezvoltarea unor aspecte psihice blocate de procesul patogen. În cele ce urmează vom studia caracteristicile demersului psihanalitic în funcţie de patologia abordată. Rolul interpretării este complex. de a asculta asociaţiile pacientului. ea permiţând atât stabilirea conexiunii între elemente psihice până atunci separate de refulare. comportamentul devenind mai adaptat. Eul devine mai autonom. testarea realităţii este deficitară şi funcţionarea Eului este afectată. predomină conflictele preoedipale. prin interpretare. Subiectul va deveni mai tolerant cu propriile dorinţe şi tendinţe. Procesul psihanalitic Elementele specifice tehnicii psihanalitice permit o anumită evoluţie a procesului terapeutic. În procesul terapeutic. În analiza adulţilor descoperim moduri de gândire infantile ce sunt înlăturate.În funcţie de categoria diagnostică şi de rezultatul evaluării cauzei sale. pacientul va avea tendinţa să repete moduri de comportament şi trăiri ce au la bază conflictul patogen. Sensul lor va apărea în momentul în care conflictul care le generează se manifestă în relaţia cu analistul şi abia în acest moment pot fi abordate. astfel că o psihanaliză nu ar fi potrivită. Pacientul trebuie să aibă o bună testare a realităţii şi o bună funcţionare a Eului. 5.

De exemplu. însă inconştient. rostirea de către terapeut a dorinţei inconştiente a pacientului semnifică faptul că acesta este capabil să înţeleagă nevoile acestuia şi că îi recunoaşte acestuia 91 . Acesta va învăţa să înţeleagă că tot ceea ce se întâmplă în exterior este mediat de propriul psihism.2. Tratamentul nevrozelor Nevrozele sunt generate de regresia la punctele de fixaţie ale libidoului. ceea ce are multiple semnificaţii în procesul terapeutic. de apărările active şi de profunzimea conflictului de care este legat. Dincolo de cererea manifestă de terapie. Prin urmare. Tehnica nu presupune o anumită schemă impusă a procesului terapeutic. În primul rând. Odată identificată de către terapeut. ci îl solicită pe pacient să coopereze pentru a înţelege propria funcţionare psihică. Această regresie apare în momentele în care realitatea externă nu mai permite un anumit grad de satisfacţie libidinală. Este esenţial modul în care se constituie relaţia terapeutică şi identificarea de către terapeut a ceea ce se „joacă” în această relaţie.1. Psihanaliza nu vizează deci suprimarea directă a simptomului sau a conflictului prin atitudini autoritare. o persoană poate cere o terapie pentru simptome ce intră în sfera agorafobiei. 5. această cerere va fi pusă în cuvinte la momentul oportun. poate fi vorba despre nevoia sa de aprobare din partea celuilalt pentru a-şi trăi libertatea şi de nevoia de a învăţa cum să trăiască această libertate. compătimitoare sau moralizatoare. Această dimensiune aleatorie este esenţială pentru că permite respectarea ritmului propriu subiectului. Este abandonat orice determinism în favoarea dimensiunii aleatorii. În tratamentul psihanalitic se încearcă aducerea în conştient a acestor pulsiuni refulate. ceea ce are drept consecinţă un blocaj al unei părţi a energiei psihice. scopul curei se referă la un proces de transformare a modului de gândire al pacientului. există o cerere inconştientă care se leagă de conflictele intrapsihice nerezolvate ale subiectului şi care au efect inhibitor asupra dezvoltării psihice a acestuia. verbalizată.dacă conflictul mai este de actualitate şi să găsească o soluţionare mai matură a sa. aici aflându-se sursa trăirilor sale. astfel încât el să se acomodeze cu cadrul terapeutic şi să aibă la dispoziţie timpul necesar elaborării unui adevăr descoperit şi înţeles. Acest timp depinde de personalitatea fiecăruia. însă forţele care au determinat refularea se fac simţite ca rezistenţe.

ci să aducă în plan conştient forţele ce intră în conflict. psihanalistul are în vedere faptul că este vorba de un conflict între forţele psihice ale pacientului. a inhibiţiilor. Tratamentul cuprinde mai multe etape: crearea alianţei terapeutice şi favorizarea transferului pozitiv. În al treilea rând. contratransferul terapeutului şi relaţia pacient terapeut care se stabileşte. Interpretarea poate fi asimilată. pot fi evocate fără a fi asociate cu afecte sau alte trăiri. fără a-l încuraja sau descuraja. rezolvarea definitivă a nevrozei prin rezolvarea nevrozei de transfer. în fine. Fantasmele. de altfel dorită cu tărie. apariţia transferului negativ şi a nevrozei de transfer şi. Aceasta reprezintă una din principalele rezistenţe la psihanaliză. a depăşit nostalgia. Există un model teoretic ideal al procesului psihanalitic. dat fiind că terapeutul îşi menţine neutralitatea. pierderea. punând în evidenţă existenţa simultană a dorinţei şi a anxietăţii în faţa satisfacerii acesteia şi căutând sursa acestei atitudinii ambivalente patogene a pacientului. amintirile. Se vizează crearea condiţiilor favorabile pentru ca pacientul să dezvolte transferul asupra psihanalistului. care va fi atins mai mult sau mai puţin în funcţie de caracteristicile Eului. astfel încât să nu fie posibilă conexiunea cu restul contextului psihic de care sunt legate. fapt de natură să favorizeze schimbarea. iar accentul se pune în intervenţia terapeutică pe capacităţile cognitive ale sale. unul din principalele obstacole în tratarea nevrozei obsesionale. subiectul primeşte pentru prima dată un alt tip de răspuns la dorinţa sa inconştientă. Modelul curei. aşa cum îl percepe la un moment dat. la un anumit nivel al procesului terapeutic pacientul poate ajunge să exprime sentimentele de teamă faţă de o posibilă reuşită. răspuns bazat pe autenticitate. prezenţa nucleului psihotic. pe elaborarea de către subiect a interpretărilor propuse de terapeut. izolarea unor idei comportamente cu o anumită semnificaţie. a nevrozelor reactive sau a caracterelor nevrotice. În al doilea rând. subiectul a acceptat separarea obiectului primar. În terapia nevrozelor. astfel că nu are sens să propună soluţii. 92 . La obsesional. De aici dificultatea pe care o resimte obsesionalul în respectarea regulii fundamentale în tratamentul psihanalitic.dreptul la satisfacere. De exemplu. existând un schimb cu analistul. apărând vidul emoţional. Identificarea primară face ca pacientul să se identifice cu analistul. pus la punct de Freud. Atitudinea terapeutului va fi neutră. asocierea liberă. se referă la tratarea tulburărilor nevrotice.

mai puţin rigid sau mai puţin persecutor şi mai puţin marcat de idealizare. Pe măsură ce se reduce această distorsiune.2. analistul va fi cel care înscrie în psihismul subiectului experienţa care nu a putut avea loc. Psihoticul este incapabil să diferenţieze între sine şi obiect. Subiectul este incapabil să elaboreze pierderea. dezinvestirea funcţiilor senzorio-motorii ale subiectului.2. răspuns care a lipsit însă la vremea respectivă. iar analistul trebuie să-i redea Eului această capacitate. obiectul este resimţit ca fiind fie intruziv. a antrenat. cu o experienţă de rezonanţă empatică cu obiectul selfului reprezentat de analist. între realitate şi identificare proiectivă. ceea ce a determinat lacune în structurarea Eului. dar care încă nu este reprezentat ca atare. În terapia psihozelor. empatia analistului îi va permite subiectului să înlocuiască experienţa de fuziune cu obiectul selfului primar. M. Va rezulta un Supraeu mai puţin sever. Pornind de aici. obiectele vor fi percepute mai adecvat şi mai aproape de realitate şi pot fi astfel introiectate în Eu şi Supraeu cu aspectele lor bune şi rele. În cura psihotică. pentru a putea crea o bună alianţă terapeutică şi pentru a utiliza transferul pentru menţinerea relaţiei terapeutice şi a extinde analiza asupra relaţiilor externe. Tratamentul psihozelor şi stărilor limită Ideea de a explora nucleul psihotic al personalităţii apare la Ferenczi. Contratransferul va fi folosit în această relaţie pentru a detecta reprezentările capabile să dea formă la ceea ce până atunci nu a fost gândit pentru că aparţinea unei perioade arhaice. este esenţial contratransferul terapeutului care indică răspunsul pe care ar fi trebuit să-l primească pacientul din partea persoanelor semnificative din jurul său. Kernberg recomandă. în 93 . fie absent. se va realiza o construcţie interpretativă ce pune în formă şi articulează la situaţia actuală această perioadă arhaică în care obiectul primar investit. iar afectul invadează relaţia terapeutică împiedicând elaborarea. terapia va restabili continuitatea psihică. în cura cu psihoticii. după cum descrie Green.5. După Kohut. adică să facă faţă trăirilor sale. În acest mod. Astfel. analiza transferului negativ încă de la început. pacientul intrând în relaţie şi având experienţa unui celălalt capabil să conţină. Pacientul îl percepe pe celălalt ca fiind asemănător lui. fiind preluată de Melanie Klein şi aplicată în tratarea psihozelor şi stărilor limită. în ambele cazuri frustrant. Klein consideră că procesul psihanalitic trebuie să diminueze clivajul şi proiecţia care ar produce distorsiuni în relaţiile de obiect. prin dispariţia sa.

Abordarea freudiană a psihozelor are la bază problematica narcisică şi anume lipsa de investire a Eului în relaţia cu lumea şi cu sine însuşi. culpabilitate. Procesul de gândire este perturbat. ci prin afecte sau comportament. de capacitatea de a conţine a terapeutului şi de capacitatea sa de a se elibera de identificările proiective ale pacientului. trezind în analist sentimente de neputinţă. Winnicott subliniază faptul că terapeutul trebuie să fie perceput ca obiect în finalul curei. permanenţa acestuia şi tipul relaţiilor de obiect. analistul va fi perceput ca absent. ceea ce va reprezenta pentru pacient o experienţă nouă. la ceea ce se întâmplă între analist şi pacient. dincolo de faptul că el îşi refuză relaţia pentru că se simte terifiat • subiectul să fie capabil să tolereze şi să comunice un minim de trăiri • să existe cerere din partea pacientului. furie. adică tipul de obiect intern. Terapeutul va conferi semnificaţii evenimentelor şi 94 . chiar dacă pacientul va trăi acest fapt ca fiind foarte violent şi intruziv • menţinerea continuităţii cadrului. Cadrul tratamentului psihanalitic al psihoticilor presupune o serie de condiţii specifice: • fermitate în durata şi ritmul şedinţelor • întreruperea terapiei dacă starea pacientului se agravează • evitarea oricărei gratificări. Pacientul nu se manifestă prin gândire. relaţie trăită de pacient ca fiind terifiantă şi indescifrabilă. Procesul terapeutic presupune aceleaşi elemente ca în terapia nevrozelor: recunoaşterea fenomenelor ce repetă trecutul pentru a putea trece apoi la aici şi acum. Ceea ce resimte analistul în contratransfer este ceea ce trebuie să fi simţit pacientul din partea obiectului primar.funcţie de tipul de investire la care a fost supus individul în momentul în care a avut acces la reprezentare. enigmatic sau intruziv. ostil. Cura psihanalitică cu psihoticii se recomandă în următoarele condiţii: • subiectul să fie capabil de o anumită relaţie cu celălalt. Scopul tratamentului este de a stabili un minim de coerenţă în relaţia cu ceilalţi şi cu realitatea. Abordarea kleiniană se referă la regresia la faza schizo-paranoidă sau depresivă. De aici rezultă organizarea sa psihică. deci să-l facă pe pacient să se desprindă din relaţia fuzională cu obiectul primar. Actualmente se pune accentul în cura psihanalitică a psihoticilor pe rolul pe care îl joacă celălalt. succesul depinzând. după Bion.

Psihoterapia psihanalitică nu permite structurarea nevrozei de transfer. analiza susţinută a rezistenţelor şi reducerea completă a conflictului. atât în planul identificării. va confirma normalitatea anumitor reacţii şi senzaţii ale subiectului. În ambele modele de tratament esenţial este însă travaliul asupra economiei psihice. respingere şi teamă. fiind 95 . Pacientul trebuie să primească confirmarea că reacţiile celuilalt sunt previzibile şi comprehensibile. Searles pune accentul pe contratransferul terapeutului. Tăcerea terapeutului va fi trăită ca dispreţuitoare. această parte sănătoasă devine cu timpul capabilă să integreze în sine aspectul perturbat al funcţionării mentale ce apare în cură hic et nunc. depăşind neutralitatea specifică precum şi poziţia interpretativă. Se va stabili astfel un raport al subiectului cu obiectul care nu este de supunere. ceea ce va constitui o referinţă pentru a diferenţia trecutul de prezent. Terapeutul va trebui să analizeze ceea ce pacientul proiectează asupra sa. De asemenea pacientul trebuie să regăsească capacitatea de a se juca. Relaţia terapeutică se menţine la un nivel de suprafaţă. iubire. fuzionare. sau îi poate da pacientului sentimentul că acesta este depăşit. cât şi în cel al investirii obiectului. pacientul va trăi relaţia cu terapeutul ca pe o relaţie cu un obiect fascinant şi terifiant. Kernberg susţine însă că interpretarea mecanismelor primitive de apărare. Klein consideră că sunt esenţiale interpretarea sistematică a fenomenelor de trecere la act. sentimentele de ură. fantasma de realitate. cât şi în cea a psihozelor predomină relaţia cu obiectul. deşi în cazul cazurilor limită tinde să întărească funcţionarea Eului. Astfel. el având rolul de a-l ajuta să identifice mesajele cu dublu sens.reacţiilor celorlalţi. Regresia şi fantasmarea nu sunt favorizate de cadrul psihanalitic. pe schimbul simbolic inconştient dintre pacient şi terapeut. propriile pulsiuni. ambele fiind fondate pe relaţia cu obiectul primar în faza preobiectală. pe baza căruia vor fi reconstituite relaţiile cauzale care stau la baza realităţii. Bion pune accentul pe comunicarea nonverbală. anume modificarea investiţiei psihice pe care pacientul a făcut-o dincolo de orice reprezentare şi comunicare cu celălalt. introiecţie. Atât în cura nevrozelor. în cazul psihozelor va avea ca efect o mai mare dezorganizare şi regresie. proiecţie. de a simboliza. astfel încât să poată depăşi angoasa şi agresivitatea. Regresând la faza schizo-paranoidă. Analiza se va face prin alianţă cu partea sănătoasă a Eului fără de care înţelegerea mecanismului şi detaşarea de simptom nu va fi posibilă. părţile clivate ale Eului.

pe permanenţa obiectului bun. În terapiile scurte de alt tip. crearea spaţiului tranziţional. fiind ocolite afectele negative prin sugestie şi prin întărirea apărărilor şi reasigurarea Eului. psihodrama. în scopul de a se realiza o organizare psihică în care să nu predomine pulsiunea de moarte şi dezorganizarea. existând nevoia pacientului de contact vizual cu analistul. iar pacientul are capacitatea de simbolizare insuficient dezvoltată. Apărările specifice psihozelor sunt: clivajul. fie a celor ce favorizează satisfacerea. iar terapeutul îşi asumă rolul de figură pozitivă care asigură. manifestările psihoticilor au devenit comprehensibile şi li se găseşte un sens şi o logică proprie. idealizat şi considerat garant narcisic al său. În afară de psihoterapia de tip psihanalitic. este folosit transferul pozitiv. negarea. Actualmente. restructurarea narcisismului şi reorganizarea investirilor şi contrainvestirilor. Aceste transformări în personalitatea subiectului pot să apară după un timp mai lung sau mai scurt de fetişizare a terapeutului. percepţia delirantă a realităţii. În primul caz. bazată pe transgresarea ambivalenţei. Pornind de aici. va apărea sentimentul de sine. se poate aplica terapia de familie. astfel încât să fie înăbuşit conflictul psihic prin favorizarea fie a forţelor inhibitoare. pacientul nu face diferenţa între sine şi celălalt. dimensiunea ludică.centrată pe prezent şi pe relaţiile exterioare analizei. Dincolo de aparenţa de discordanţă se poate stabili o relaţie autentică. ceea ce duce la o mai bună înţelegere a tulburării. 96 . Psihanalistul va trebui să utilizeze trăirile sale contratransferenţiale pentru a înţelege conflictul şi a răspunde adecvat. dezinvestirea. Aspectele cele mai arhaice ale relaţiei cu celălalt vor fi actualizate în cursul procesului terapeutic. Nu se pune accent pe asocierea liberă. în condiţiile absenţei capacităţii de simbolizare şi a eşecului refulării. proiecţia. de tulburări de tip reactiv. afectul implicat în conflictul psihic este debordant. Terapeutul va detecta şi interpreta negarea şi proiecţia ajutându-l astfel pe pacient să surmonteze sentimentul de abandon. fie în cazul în care cererea pacientului este legată de evenimente de viaţă dificil de surmontat. Indicaţia de terapie psihanalitică se dă fie în cazul psihozelor sau tulburărilor de tip borderline. Ulterior va avea loc asumarea autonomiei şi identităţii sexuale şi renunţarea la poziţia de obiect sexual al părinţilor. de reparare narcisică. Acestea reprezintă rezultatul apărării faţă de angoasa de aneantizare. Se va construi astfel un sentiment de încredere reciprocă determinat de atitudinea terapeutului.

1990 5. căi. angoasă. în Tratat de psihanaliză contemporană. Rolul psihoterapiei psihanalitice în tratamentul psihozelor. Kächele. 1990 4. Freud. Editura Didactică şi Pedagogică. în Inhibiţie. Editura Trei. de cererea pacientului şi posibilitatea sa de a dezvolta transfer în relaţia terapeutică. Definiţi cadrul psihanalitic. 2. Teste de autoevaluare 1. Editura Trei. 1999 97 . Editura Trei. Indicaţii pentru tratamentul psihanalitic. în Introducere în psihanaliză.În cazul caracterelor nevrotice. angoasă. Argumentaţi importanţa contratransferului. S. Terapia psihanalitică. H. Freud. 2000 3. Freud. Nevroza la copil. Transferul în Introducere în psihanaliză. 3. H. 2000 2. Marie Cardinal. simptom. Thomä. Editura Didactică şi Pedagogică. 4. Editura Trei. cererea de terapie depinde de suferinţa resimţită de subiect în relaţie. Inhibiţie. S. Bibliografie selectivă 1. 2003 6. simptom. vol II. S. Cuvinte care eliberează. Freud. S. obiective. Mijloace.

un anumit cuvânt. Asociere liberă – metodă specifică tratamentului psihanalitic care constă în exprimarea de către subiect a oricăror gânduri care îi vin în minte spontan sau legate de o anumită reprezentare. Nu trebuie acordată o atenţie specială nici unui element din discursul pacientului. Acest mod de ascultare presupune ca analistul să lase deoparte orice elemente ce ţin atât de propria subiectivitate: valori proprii. faţă de acelaşi obiect Angoasă – termen ce desemnează o stare de anxietate. elementele încărcate de afect. fără raportarea la o altă persoană. de panică generată de faptul că subiectul este invadat de un aflux de excitaţii ce depăşesc capacitatea sa de elaborare. cât şi de experienţa practică şi cunoştinţele teoretice acumulate. relevându-se pe baza asocierilor sale libere. care ţin de conflictele inconştiente ale acestuia. pozitive şi negative. ca şi visele şi simptomul nevrotic o formaţiune de compromis între dorinţele inconştiente ale subiectului şi instanţele care le interzic Ambivalenţă – manifestarea de către subiect a unor sentimente şi atitudini opuse. vis. senzaţie de sufocare etc. simptom etc. Atenţie liber flotantă – element ce ţine de tehnica psihanalitică şi care se referă la modul în care analistul se raportează la discursul pacientului. Astfel. satisfacerea se obţine prin activarea unei pulsiuni parţiale specifice zonei erogene active în funcţie de stadiul de dezvoltare în care se află subiectul 98 . transpiraţii. Actul ratat reprezintă. alegeri personale. aparent din cauza neatenţiei sau întâmplării. prejudecăţi. Această stare poate fi însoţită şi de reacţii somatice ca tahicardie.Scurt dicţionar Act ratat – acţiune a subiectului al cărei scop urmărit conştient nu este atins. va fi favorizată comunicarea de la inconştient la inconştient Autoerotism – faza precoce din dezvoltarea psihoafectivă a copilului în care subiectul obţine satisfacerea prin propriul său corp. Din punct de vedere pulsional.

Clivajul este caracteristic unui mod de funcţionare psihică specific poziţiei paranoid-schizoide. compulsia este caracteristică nevrozei obsesionale Condensare – proces primar. actualmente însă se consideră că ele sunt un instrument esenţial în sondarea inconştientului pacientului. imposibil de reprimat. Conflicte pot apărea între diferitele instanţe psihice. Acest proces este legat de procesul refulării în sensul că menţinerea în inconştient a unei reprezentări refulate se realizează prin deplasarea energiei psihice specifice reprezentării respective asupra unei reprezentări care să se opună trecerii în conştiinţă a reprezentării refulate Contratransfer – sentimentele. comunicarea de la inconştient la inconştient fiind de fapt singura comunicare autentică 99 . Iniţial. Individul nu poate percepe coexistenţa ambelor aspecte simultan la nivelul obiectului. fiind astfel investită cu energiile specifice reprezentărilor respective. Actele sau ideile compulsive apar ca o încercare de a diminua angoasa. între pulsiuni. subiectul simţindu-se însă constrâns de o forţă interioară să acţioneze sau să gândească astfel.Bisexualitate – prezenţa simultan. între dorinţe şi interdicţii şi pot fi conştiente sau inconştiente Contrainvestire – investirea cu energie psihică a anumitor reprezentări care se opun conştientizării dorinţelor inconştiente. de a efectua un anumit act sau o succesiune de acte sau de a rula în minte o succesiune de idei. Ea reprezintă o etapă în dezvoltarea oricărui individ normal. Energiile acestea vor fi condensate în această unică reprezentare Conflict psihic – interacţiunea dintre tendinţe interne opuse ca scop. atât a tendinţelor sexuale masculine. obiect bun şi obiect rău. Obiectul va fi perceput fie ca fiind exclusiv bun. reprezentând un mod de apărare faţă de angoasa din acest stadiu Compulsie – tendinţa. cât şi a celor feminine la nivel inconştient. Ca simptom. generează conflicte legate de diferenţa dintre sexe ce trebuie depăşite pentru ca subiectul să fie capabil să-şi asume propriul sex Clivaj – se referă la separarea obiectului în două entităţi opuse care coexistă la nivelul psihismului. specific funcţionării nivelului inconştient al psihismului prin care o anumită reprezentare exprimă mai multe lanţuri asociative de reprezentări. fie ca fiind exclusiv rău. atitudinile pe care analistul le manifestă faţă de pacient şi faţă de transferul acestuia şi care au la bază reacţii de natură inconştientă. tehnica psihanalitică presupunea reducerea până la anulare a manifestărilor contratransferenţiale.

mai exact o deplasare de energie psihică şi o creştere sau diminuare a acesteia. prin care energia psihică ataşată unei reprezentări este transferată unei alte reprezentări. astfel încât satisfacerea este amânată şi controlată 100 . pentru a preveni acumularea de excitaţii ce poate avea un efect patogen Energie legată – stare în care se află energia psihică în procesele secundare. specific psihanalizei. Acest proces are ca scop menţinerea tensiunii psihice la un nivel constant. Conţinutul latent se referă la dorinţe. specific psihanalizei. prin conectarea lor la lanţurile asociative existente.Conţinut latent – semnificaţiile inconştiente ale viselor. fiind rezultatul interacţiunilor dintre forţe psihice de diferite intensităţi şi orientări. la care se ajunge prin interpretarea pe baza asocierilor libere ale subiectului. Pentru a avea loc acest proces este necesar ca cele două reprezentări să fie legate printr-un lanţ asociativ Dezinvestire – mecanism prin care energia psihică ataşată unei reprezentări este separată de aceasta. Conversia reprezintă mecanismul specific formării simptomelor în isterie Deplasare – proces primar. prin simptome motorii sau senzoriale. Forţele psihice. Acest mecanism ţine de latura economică a funcţionării psihice. Este prezent în special în cadrul refulării. sunt caracterizate de o anumită cantitate de energie psihică. iar energia psihică este detaşată de aceasta Dinamic – mod de descriere a funcţionării psihismului. Energia nu se poate descărca liber. ci doar legându-se de o anumită reprezentare. Acest proces are loc prin transformarea energiei psihice în energie a proceselor somatice. forţe ce pot intra in conflict sau se pot compune având acelaşi sens. tendinţe refulate Conversie – exprimarea unui conflict ce aparţine psihismului în plan somatic. proces prin care reprezentarea este împinsă în inconştient. simptomelor. care caracterizează funcţionarea psihică la nivel conştient.mod de descriere a funcţionării psihismului. conform căruia fenomenele psihice presupun o anumită evoluţie temporală. care poate creşte sau se poate diminua Elaborare psihică – proces prin care aparatul psihic integrează excitaţiile ce apar din surse interne sau externe. specific funcţionării nivelului inconştient. ce stau la baza fenomenelor psihice conform perspectivei dinamice. Aceste forţe. conform căruia orice fenomen psihic presupune o dimensiune energetică. precum şi interacţiunea dintre ele pot fi conştiente sau inconştiente Economic .

apar manifestări psihice de tipul simptomului nevrotic ce pot duce la instituirea nevrozei. în sensul că reprezentările inacceptabile pentru Eu nu sunt împinse în inconştient ca în cazul refulării. ci sunt suprimate din psihism. care conţine exigenţe ce ţin de idealul de atotputernicie narcisică. sau interne. factori ce ţin de realitate. sub o formă mai mult sau mai puţin deformată de mecanismele de apărare Fixaţie – reprezintă atât ataşarea libidoului de anumite persoane sau imagouri. în urma unei succesiuni de fenomene ce ţin de dinamica şi economia psihică. cu frustrările pe care aceasta le impune. subiectul având certitudinea că vin din exterior. Există o serie de factori care joacă un rol în forma simptomului: factori economici constituţionali. anume. folosindu-se de orice reprezentare pentru a se descărca Eu ideal – structură psihică ce intră în componenţa Supraeului. Cauzele frustrării pot fi externe şi. ca potenţial ce poate fi activat Forcludere – mecanism de apărare care constă în respingerea conţinuturilor psihice inacceptabile pentru Eu în afara psihismului şi proiectarea lor asupra realităţii externe. Realitatea va fi astfel percepută delirant. absenţa obiectului care corespunde nevoii actualizate. a fenomenelor halucinatorii. Energia este numită liberă. Acest mecanism stă la baza genezei tulburărilor de tip psihotic. Frustrarea apare în absenţa gratificării pulsionale. deoarece ea circulă fără a se ataşa vreunei reprezentări anume. Fixaţia poate fi manifestă sau latentă. Este în mare parte inconştient şi îşi are originile în narcisismul infantil Fantasmă – reprezentare care simbolizează satisfacerea unei dorinţe mai mult sau mai puţin conştiente. Termenul este introdus de Jacques Lacan pornind de la mecanismul de respingere a realităţii pe care Freud îl descrie în legătură cu psihozele. factori ce ţin de apărările specifice fiecărui individ şi de punctele de fixaţie în dezvoltarea psihoafectivă Frustrare – refuzul satisfacerii pulsionale din motive obiective sau subiective. iar conţinutul psihic va fi perceput ca venind din realitate Formare de simptom – proces prin care. care caracterizează funcţionarea psihică la nivel inconştient. interzicerea de către 101 . Este un mecanism opus refulării. precum şi persistenţa la nivel psihic a unui mod de funcţionare specific unuia dintre stadiile de dezvoltare psihoafectivă. mai exact în absenţa descărcării tensiunii generate de actualizarea unei nevoi.Energie liberă – stare în care se află energia psihică în procesele primare.

Freud consideră că aparatul psihic este constituit din trei instanţe: Sinele. mai mult sau mai puţin conştient Instanţă – termen ce defineşte elemente ce intră în structura aparatului psihic. Freud diferenţia libidoul de energia specifică pulsiunilor ce vizează autoconservarea. care însă maschează structuri de tip psihotic. preluate din idealurile colective la care subiectul se raportează permanent. fie într-o formă desexualizată în care subiectul caută inconştient să se pedepsească. precum şi circulaţia energiei psihice între reprezentări stând la baza fenomenelor psihice Libido. caz limită. Frustrarea reprezintă unul din factorii care contribuie la instalarea tulburărilor nevrotice Idealul Eului – structură psihică ce intră în componenţa Supraeului. Freud vorbeşte de asemenea despre masochism primar.exigenţele interne a satisfacerii respective. pervers. el a considerat că şi pulsiunile de autoconservare ar fi de natură libidinală. Libidoul devine astfel energia psihică specifică pulsiunii de viaţă. care se referă la modele interiorizate. energia psihică specifică pulsiunii de moarte Limită. Este un termen ce ţine de economia psihică. a informaţiilor (obiecte. Tulburarea se situează la limita dintre nevroză şi psihoză şi poate cuprinde şi manifestări de tip psihopat. Această stare poate fi regăsită fie în cadrul perversiunilor sexuale. delincvent Masochism – stare în care subiectul îşi obţine satisfacţia prin intermediul suferinţei. Termenul este introdus de Freud în Interpretarea visului în comparaţie cu tribunalele care judecă ceea ce este sau nu acceptabil Introiecţie – transferarea simbolică. calităţi şi comportamente specifice obiectelor) din exterior în interiorul psihismului Investire – ataşarea unei anumite cantităţi de energie psihică de un element din cadrul psihismului. dinamica investirilor şi dezinvestirilor. corespondentul în psihism al energiei sexuale somatice. energie libidinală – energie psihică generată de pulsiunile sexuale. Eul şi Supraeul. opunându-se destrudoului. Iniţial. la nivel psihic. reprezentare sau structură psihică. Aceste procese psihice acţionează inconştient şi sunt 102 . ele fiind dirijate asupra subiectului Mecanisme de apărare – diferite tipuri de procese psihice care au ca scop menţinerea unui echilibru în economia psihică a individului. structură limită – tulburare psihică caracterizată de simptome cu aspect nevrotic. o stare iniţială în care pulsiunea de viaţă este legată de pulsiunea de moarte. Ulterior.

utilizate de Eu pentru a înlătura starea de tensiune psihică. Tipul de apărare utilizat la un moment dat de un subiect depinde de stadiul de dezvoltare psihoafectivă la care există fixaţie. Principalele tipuri de apărare sunt: refularea, regresia, formaţiunea reacţională, izolarea, anularea retroactivă, proiecţia, introiecţia, întoarcerea asupra propriei persoane, transformarea în contrar, sublimarea Metoda cathartică – metodă folosită de Freud la începutul practicii sale terapeutice, care avea ca scop ca subiectul să-şi reamintească şi să retrăiască afecte provocate de evenimente traumatice prin care a trecut, afecte care nu au fost descărcate la momentul respectiv, devenind astfel patogen. Freud considera că se realizează astfel o curăţire a psihicului (catharsis) Narcisism – etapă precoce din dezvoltarea psihoafectivă a copilului, în care întreaga energie libidinală este investită asupra propriei persoane. În această etapă, copilul nu poate lega libidoul de realitatea externă şi de obiecte, deoarece el nu poate face diferenţa între sine şi lumea externă. Freud vorbeşte şi despre o stare de narcisism secundar, stare în care subiectul regresează la narcisismul secundar prin retragerea asupra Eului a libidoului investit în obiecte Neutralitate – atitudine specifică analistului prin care acesta nu trebuie, în ascultarea discursului pacientului, să se lase influenţat de valorile personale, de consideraţiile teoretice sau de experienţa sa clinică. Astfel, descifrarea semnificaţiei inconştiente a celor relatate de pacient va fi autentică şi va duce la dezvăluirea conflictului ce stă la baza nevrozei. Neutralitatea se referă şi la atitudinea psihanalistului faţă de reacţiile transferenţiale ale pacientului cărora nu trebuie să le răspundă în plan conştient, ci să favorizeze integrarea lor în nevroza de transfer pentru a putea fi rezolvate Nevroză – tulburare psihică al cărei specific îl constituie faptul că subiectul este conştient că are o serie de simptome mai mult sau mai puţin invalidante şi încearcă să depăşească starea în care se află. Geneza acestui tip de tulburare constă în conflictele psihice din copilărie care au dus la apariţia unui compromis patogen între dorinţă şi interzicerea ei. Nevrozele sunt de mai multe tipuri: nevroză isterică, nevroză fobică, nevroză obsesională Nevroză actuală – tip de nevroză de care Freud vorbeşte în prima parte a teoriei sale asupra tulburărilor psihice. Pentru prima dată acest termen apare în 1898 în Sexualitatea în etiologia nevrozelor, ca opus psihonevrozelor. Freud considera că, spre deosebire de psihonevroze,
103

nevroza actuală nu-şi are originea în conflictele infantile, ci în acumularea de excitaţii de origine sexuală în urma frustrărilor la care individul este supus în prezent în ceea ce priveşte satisfacţia sexuală. Aceste excitaţii se vor descărca direct pe cale somatică, fără mediere psihică. Manifestările simptomatice sunt de ordin somatic: fatigabilitate, diferite algii, insomnie. În această categorie Freud includea nevroza de angoasă, neurastenia şi ipohondria. În perioada contemporană această categorie nosografică nu mai este luată în considerare, fiind înlocuită de tulburările psihosomatice Nevroză de angoasă – tulburare nevrotică, pe care Freud a descris-o în categoria nevrozelor actuale, al cărei specific consta în predominarea angoasei, fie sub forma a ceea ce numim astăzi anxietate generalizată, fie sub forma atacurilor de panică Nevroză de caracter – tulburare de tip nevrotic al cărei specific constă în trăsături de caracter sau organizare de tip patologic a personalităţii. Această nevroză nu se manifestă prin simptome faţă de care subiectul se detaşează resimţindu-le ca străine de personalitatea sa, Eul fiind în acord cu comportamentele patologice. Apărarea faţă de conflictul inconştient nu se va manifesta în simptome nevrotice, ci prin trăsături de caracter, mecanismul de apărare predilect fiind formaţiunea reacţională Obiect – acest termen desemnează în psihanaliză tot ceea ce diferă de subiectul care simte, percepe, se raportează la exterior. El poate desemna atât o persoană, cât şi un obiect material, real sau fantasmat Perlaborare – travaliu psihic prin care subiectul integrează o anumită interpretare, interpretare care se referă în special la o rezistenţă. Acest travaliu presupune nu doar o acceptare pur intelectuală a interpretării, ci trăirea şi rezonanţa afectivă a acesteia. În urma perlaborării, rezistenţa este surmontată Perversiune – categorie nosografică prin care se desemnează un comportament sexual deviant prin care se poate obţine plăcerea sexuală: fetişism, travestism Proces primar – tip de proces psihic caracteristic nivelului inconştient de funcţionare psihică. Specific acestui tip de proces este faptul că energia psihică circulă liber, nefiind legată de o reprezentare anume. Procesele primare sunt: deplasarea şi condensarea Proces secundar – tip de proces psihic specific nivelului preconştient-conştient de funcţionare psihică. Specific acestui tip de proces este faptul că energia psihică circulă doar ataşată (legată) unei
104

anumite reprezentări. Procesele secundare sunt: atenţia, gândirea, memoria voluntară, voinţa Psihoză – tulburare psihică al cărei specific îl constituie faptul că percepţia realităţii este perturbată, subiectul nefăcând diferenţa între realitatea psihică şi cea externă. Ca simptomatologie acest lucru poate fi manifest, prin prezenţa percepţiilor delirante sau poate exista sub formă latentă, ca structură mascată de simptome de tip nevrotic. Mecanismul care stă la baza psihozei presupune mai multe etape: mai întâi apariţia unei rupturi între Eu şi realitate, ceea ce face ca Eul să ajungă sub stăpânirea Sinelui, apoi încercarea Eului de a reface legătura cu realitatea, încercare eşuată ce are drept rezultat construirea unei realităţii conformă cu dorinţele inconştiente, care apare sub forma delirului sau halucinaţiilor. Mecanismul de respingere sau refuz al realităţii este reluat de Lacan în explicarea psihozei prin termenul de forcludere. În categoria psihozelor intră actualmente: schizofrenia, paranoia, psihoza maniaco-depresivă Pulsiune – termen care desemnează un proces aflat la graniţa dintre psihic şi somatic, reprezentând o tensiune resimţită la nivel psihic, având însă origine somatică. Freud face diferenţa dintre pulsiune, specifică omului şi instinct, specific animalelor. Pulsiunea, spre deosebire de instinct, nu are modalităţi predeterminate, fixate ereditar, de satisfacere, nu are un obiect precis, acesta poate fi variabil sau un anumit scop, pot exista scopuri multiple. Energia pulsională poate fi considerată sursa energiei psihice Pulsiune parţială – formă pe care o ia pulsiunea sexuală în dezvoltarea afectivă a individului. În fiecare stadiu de dezvoltare psihoafectivă este activat un anumit tip de pulsiune parţială, ce devine apoi element component al organizării sexuale mature. În fiecare stadiu, pulsiunea parţială are o sursă specifică, un scop specific, un anumit obiect prin care se obţine satisfacţia pulsională. Pulsiunile parţiale sunt: orală, anală, uretrală Realitate psihică – termen ce desemnează modul în care subiectul resimte şi interpretează evenimentele din exterior sau trăirile proprii. Acest mod de interpretare are pentru subiect valoare de realitate obiectivă, deşi el are la bază conflicte şi dorinţe inconştiente. Geneza tulburărilor psihice, nevrotice, psihotice sau de alt tip are la bază realitatea psihică a individului. Iar vindecarea constă în elaborarea conflictelor ce au generat realitatea psihică şi corelarea lor cu realitatea obiectivă Refulare – mecanism de apărare a Eului prin care anumite conţinuturi psihice (reprezentări, amintiri, imagini, idei) sunt împinse
105

nu şi afectele aferente lor. Tratamentul psihanalitic favorizează acest proces în scopul evidenţierii tendinţei la repetiţie a unor scenarii inconştiente şi conştientizării acestora Traumă – reacţie afectivă a subiectului faţă de un eveniment. Rezistenţa are la bază punerea în funcţiune a mecanismelor de apărare a Eului. gânduri sau trăiri ale subiectului prin care acesta respinge interpretările ce pot duce la conştientizarea fantasmelor şi dorinţelor inconştiente. rezistenţa are un rol esenţial. fantasmele şi conflictele inconştiente se actualizează în relaţie cu anumite obiecte. care depăşeşte capacitatea de elaborare psihică a subiectului. adică energia psihică cu care ele sunt investite. Refularea reprezintă mecanismul care stă la baza constituirii tulburărilor nevrotice. Astfel. iar subiectul o va percepe diferit. Termenul obiect se referă la faptul că persoana sau realitatea cu care subiectul interacţionează constituie obiect al pulsiunii. Prin analizarea apărărilor. în principal acolo unde există puncte de fixaţie Relaţie de obiect – modul în care subiectul se raportează la realitatea exterioară şi la persoanele cu care interacţionează. prin care trece copilul între 6-18 luni. Regresia poate avea drept consecinţă activarea unor moduri de organizare psihoafectivă. sursă pulsională 106 . social dezirabil Transfer – proces prin care dorinţele. În această fază se formează o primă imagine a propriului corp prin identificare cu celălalt. rezistenţa este depăşită şi se poate trece la un nou nivel al analizei Stadiul oglinzii – faza de dezvoltare descrisă de Jacques Lacan. în funcţie de etapa de evoluţie în care se află Rezistenţă – termen ce desemnează acţiuni. moduri de exprimare şi de comportament specifice unui stadiu de dezvoltare psihoafectivă anterior.în inconştient. o consecinţă a refulării este faptul că această energie psihică rămâne liberă şi trebuie să găsească o cale de a se descărca Regresie – proces ce desemnează întoarcerea subiectului la o etapă anterioară din dezvoltarea sa. În acest stadiu se pun bazele Eului potrivit lui Lacan Sublimare – proces psihic inconştient prin care scopul pulsional este înlocuit cu un scop desexualizat. investite afectiv. în funcţie de etapa de dezvoltare psihoafectivă a individului. Trauma este rezultatul faptului că subiectul se află în incapacitate de a găsi un răspuns adecvat şi că apare perturbarea echilibrului psihoafectiv Zonă erogenă – regiune somatică care devine. În tratamentul psihanalitic. relaţii de obiect. Refularea afectează doar reprezentările.

Kottler J. Anzieu D.. Masochismul mortifer şi masochismul gardian al vieţii. Introducere în psihanaliză.. Editura Trei. Studii despre societate şi religie. McDougall J. Psihanaliză şi psihoterapie psihanalitică. Editura Trei. Theatres du corps... Eul şi mecanismele de apărare. 1981 25. Brătescu G. Editura Trei. Introduction to therapeutic counseling.. 2002 14. Editura Trei.. Editura Fundaţiei Generaţia. De Mijolla A. 2001 18.. Psihanaliza maternităţii. Editura Fundaţiei Generaţia. Nevroza la copil. 2002 6.. Psihologia inconştientului. 1999 8. simptom. Freud S. Editura Trei. Payot.. 2002 7. Realităţi multiple în psihanaliză. 2003 26. 1999 107 . Le corps de l’oeuvre. Jason Aronson inc New Jersey.. Freud S. Editura Trei.. Pontalis J. Freud S. 1990 16..... Brooks Cole Publishing Company.. Editura Trei. Freud şi psihanaliza în România. 1996 19. Editura Fundaţiei Generaţia. Freud S. Freud S. Vocabularul psihanalizei. EDP. 1996 24. Normal şi patologic la copil. Zilkha N.. psihoză. Bydlowski M.. Dialog cu Sammy – Un caz de psihoză infantilă. 2001 13. 1998 4. Freud S.. Editura Fundaţiei Generaţia. 1994 5. 1981 2. Bucureşti.. PUF Paris. Scenariile narcisice ale parentalităţii. Lebovici S. Eseuri de psihanaliză aplicată. Manzano J.. 1999 17. S. Brown R. Freud S.. 2002 22.. 1994 20. 1994 3... Freud A. Rosenberg B.B. Nevroză. The supportive and active psychotherapies. 2002 15. Kogan I. Gallimard. Editura Trei. Freud S. De Mijolla A. Gallimard. Freud S. angoasă. 1989 23. Bucureşti..Bibliografie 1. Editura Trei. Freud A. Studii despre sexualitate. Editura Jurnalul Literar.. Humanitas. Papadima E. Palacio Espasa F. 2001 12. perversiune..A. Strigătul copiilor muţi. McDougall J.. Comicul şi umorul. Inhibiţie. Editura Trei. Laplanche J. 2000 9. 2000 11.. 2000 10. 2002 21. Kafka J. Editura Trei. Dewald P. Pour une psychanalyse de l’alcoolisme. Humanitas.. Shentoub S.. Psychanalyse. Editura Trei.

Bucureşti. Thomä H. 1999 29. Thomä H. W.27. Kächele H. Tratat de psihanaliză contemporană. Psychopathology. 1900 32. McGraw-Hill Inc.. 1995 31.. 2000 30. Cohen David B.. Consultaţia terapeutică a copilului. Tratat de psihanaliză contemporană.. Winnicott D. Searles H. Editura Fundaţiei Generaţia. 2002 108 .. Editura Trei. Editura Trei Bucureşti. Kächele H. Gallimard. vol I. *** Case studies in psychotherapy FE Peacock Publishers Inc. Le contre-transfert.. Willerman Lee. vol II. 1981 28.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful