You are on page 1of 14

I.

Szmbeli rendellenessgek
1. Hyperodontia- Fls szm fog vagy fogak. Oka: - tbb fogcsra kpzdtt a foglcbl, - a szablyos szmban keletkezett fogcsrk valamelyike hasadt - Dens supernumerarius: a szmfeletti fog szablyos nagysg s alak - Dens supplementarius: a rendesnl minden tekintetben kisebb, cskevnyes fog Elhelyezkedhetnek: a fogvben, a fogven bell vagy kvl

2. Hypodontia- Hinyos fogazat

-A fogkpletben a megadott fogaknl kevesebb szerepel

3. Aplasia, agenesia dentis, oligodontia- Klinikailag szlelt foghiny Rendesnl kevesebb szm fog. Agenesia oka: - a fogcsra hinya Aplasia oka lehet: - fogelveszts (trauma, fogszuvasods, foggybetegsg), - a fog visszamaradsa az llcsont mlyben - a tejfoggal egytt a marad fog csrjt is eltvoltottk.

4. Anodontia dentium

Anodontia partialis- Nagyobb fogcsoportra vonatkoz foghiny Anodontia totalisAz egsz fogazat hinya

5. Fogssszenvs (concretio dentinum): Az sszekttetst a fogak gykereit bort cementllomny ltesti. Oka: - helyszke, a fogak egyms kzelbe kerlt gykerei kztt a csontszvet felszvdik s mindkt fog gykrhrtyja, srl -a srls reparcija folyamn jonnan kzs cementllomny kpzdik s szilrd sszektetst hoz ltre a fogak gykerei kztt.

6. Kettztt fogak 1. Ikerfog (dens geminatus, geminatio dentium): a fogfejlds korai szakban alakul ki a koronai rsz, klnbz fokban hasad minl korbban trtnik ez, annl kifejezettebb lesz a korona kettosztottsga a gykr kzs

2. Fogsszeolvads (fusio, confusio dentium): Kt fejldsben lv fogcsra sszeolvadsbl szrmazik. Az sszeolvads helye s mrtke vltoz, vonatkozhat a koronai rszre, a gykrre vagy az egsz fogra.

I. Mretbeli, alaki rendellenessgek

1. Makrodontia (megadontia, gigantismus dentis):

A fog lnyegesen nagyobb mret az tlagosnl Ez vonatkozhat: - csak a koronra (gigantismus coronae) a gykr tlagos nagysg, - csak a gykrre (gigantismus radicis) a korona tlagos nagysg Lehet: - csak egyes fogakon, - de lehet az egsz fogazaton.

2. Mikrodontia (trpefog): A fog vagy fogak a normlis varicinak szmt kicsiny fognl is kisebb mret(ek). Lehet csak egyes fogakon, de lehet az egsz fogazaton. Leggyakoribb elfordulsa:

- fels kismetszk (megvltozik a fog alakja is) - blcsessgfogak

3. Alaki rendellenessgek: a) Szmfeletti cscsk o Gyakran fordul el, o normlis varins a Carabelli-fle cscsk: - a korona palatinlis felsznnek mesialis rszn helyezkedik el, de nem ri el a rgfelszn szintjt. - Mindig szimmetrikusan fordul el. - A 2. fels nagyrln, leggyakrabban a 2. fels tej moralisokon. b) Szmfeletti gykerek o gyakran fordulnak el rendes alak s nagysg koronai rsz mellett o gyakran szmfeletti gykere van a blcsessgfognak o als molarisokon fordul el a jrulkos harmadik gykr

III. Szerkezeti rendellenessgek

1. Amelogenesis imperfecta: Dominnsan rkldik, A marad fogakon nem vagy csak vkony rtegben fejldtt ki a zomnc, Az egsz fogazatra kiterjed, A fogak kisebbek s ritkbb elhelyezkedsek, A zomnc elvkonyodott, prizmi tredezettek, A zomnc porlkony, fnytelen, gyorsan lekopik s megbarnul.

2. Dentinogenesis imperfecta (opaleszkl dentin):Autoszomlis dominns gn rkti. Elfordulhat: - egszsges egyneken, vagy - csontrendszerbeli betegsg rszjelensge (osteogenesis imperfecta) melyre jellemz a csontok porzussga (osteoporosis) s trkenysge (fractura), az rzkszervek betegsge (kk sclera, sketsg). Jellemzi: - Az elvltozs mind a tej mind a marad fogazatra vonatkozik - A felletes dentin sok esetben normlis szerkezet, alatta viszont szablytalan tg csatornkat tartalmaz, a pulpareget majdnem teljesen elzr kros dentin van - A foggykerek rvidek, fejletlenek - A fogak alacsonyak, a koronk domborak. - A fog szne lehet: egyenletesen szrke, barna, srgsbarna vagy kkes-barna. - A zomnc gyakran letredezik, vagy lekopik

- A fogak fjdalmat nem okoznak, ingerekkel szemben gy viselkednek mint a normlis fogak - Nha nygyullads ksri

3. Hypoplasia- A fogakon a zomnc vagy a dentin egyes rszleteinek, esetleg egsznek hinyos kialakulsa vagy elmeszesedse. A klnbz rtalmak: - vagy a zomckpz szerv ameloblasztsejtjeinek mkdst megzavarjk s gy a zomnc szerves vza hinyosan kpzdik, - vagy a dentin mineralizcijnak zavara miatt interglobulris rk maradnak vissza a dentinben. Okai: - tpllkozsi hiny (angolkr D vit hiny, A, C vit hiny,)

- heveny fertz betegsgek (kanyar, brnyhiml, himl, scarlatina, dyphteria)

- Connatalis syphilis (Hutchinson tra le 1856-ban) Hutchinson fog fleg a fels nagymetszkn a fogkorona hord alakra emlkeztet, a fogak keskenysgk miatt nincsenek rintkezsben, kzttk diastemk vannak, az als nagyrlk rgfelszne hinyosan fejlett csipkzett, cscskei szablytalanok szederfog

- Endocrin zavar hypocalcaemia

- helyi fertzs, trauma Turner fog: a fogkorona kisebb mret, szablytalan s

barna szn , a zomnckpeny hinyosan kpzdtt. Az elvltozst a megfelel tejfog periapicalis gyulladsa okozza, gy hogy bizonyos fokig rterjed a marad fog csrjra s megzavarja a zomnckpz szerv mkdst.

- Fluor (vegyi hats) Foltos zomnc (Fluorosis) -az elvltozs csak a marad fogakon figyelhet meg. Ok: - az ivvz fokozott fluoridtartalma (szletstl kb. 2 ves korig isszk ezt a vizet azokon jelentkezik).

IV. Eltrsi rendellenessgek


Okai: - rachitis - veleszletett lues - mongolismus - myxoedema - gyermekkori tpllkozsi zavarok - nha semmifle okra nem lehet visszavezetni.

I. Els fogzsi rendellenessgek: Id eltti tejfogzs (dentitio praecox):

A tejfogak a 6. hnap eltt kezdenek ttrni. Dentes neonatales: Szlets utn egy hnapon bell eltr fogak. Veleszletett fogak (dentes connatales): Az als metszk helyn l apr, fogszer kpzdmnyek. Gykerk nincs, felsznesen, lazn lnek a nylkahrtyban. A szoptatst akadlyozza el kell tvoltani. Dentitio tarda (elhzd fogzs, ksi tejfogttrs): A tejfogak eltrse ksn, az tlagos idn tl 6-8 hnappal indul meg.

II. Msodik fogzsi rendellenessgek: A 6. letvtl kezdve kezdenek eltrni a marad fogak, rszben a kihull tejfogazat helyn, rszben a tejfogazat helytl distlisan. Persistentia: A tejfog idn tl megmarad. Impactio dentis (fogbekelds): Az ttrni kszl fog kt anatmiai akadly kz keldik (csontba vagy fogba tkzik).

Retentio dentis (fogvisszamarads): A fog az ny alatt marad, rszben vagy egszben csontosan fedve s nem mutat trekvst, hogy eltrjn.

Impactlt vagy retinelt fogak gyakorisga:

1. blcsessgfog 2. szemfog 3. msodik kisrl

4. szmfeletti fog 5. tbbi fog Impactlt vagy retinelt fogak okai: - helyhiny - fogcsra abnormis elhelyezkedse - a korona s a gykr abnormis mrete s alakja - sszeolvadt, sszentt fogak - grbe gykr - llcsontokat rt rtalmak a fogcsra fejldsidejn - szmfeletti fogak - fog helyn fekv tumor (odontoma), follicularis cysta - rkls Jelentsge: - lehet, hogy egsz leten keresztl vltozatlan, rendellenes helyzetben semmifle zavart nem okoz. - kialakulhat a retinelt fog koronja krl follicularis cysta, pericoronitis

- idegtrzseket vagy ideggakat nyomva neuralgiform fjdalmakat okozhatnak - a szomszdos fog gykerhez szorulva azon resorptit hozhatnak ltre s gyulladst.

V. Helyzeti rendellenessgekegyes fogak s fogcsoportok: - occlusio vestibularis - a fog a koronai rszvel a szjtornc irnyba dl - occlusio oralis - a fog, soron belli helyzetben van - supraocclusio - a fogkorona tlr a rgskon - infraocclusio - a fog nem ri el a rgskot - occlusio mesialis et distalis - a fog elre vagy htra dl - torzio - a fog a helyn marad, sajt hossztengelye krl elfordul - transzpozci - a kt szomszdos fog helyet cserl egymssal - ektpia - a fog teljes egszben a fogsorv mellett (orlisan vagy vesztibulrisan)

helyezkedik el. - heterotpia - a fog a fogsortl tvolabb fejldik, pl.orrmellkregben, szemgdr fenekn - occlusio traumatica - a fogak hibsan rintkeznek egymssal, ennek kvetkeztben tlterheldnek s id eltt meglazulnak - inklinci - a fog tengelye krosan megdlt

V. Helyzeti rendellenessgek - fogsorok zrdsi hibi (dysgnathik): - prognathia maxillaris - a maxilla frontalis irnyban val tlnvekedse (protrakci)

- prognathia mandibularis (progenia) - az llkapocs elrellsa

- retrognathia maxillaris - a fels llcsont htrahelyezdse (retrakci) az orrgykhz kpest.

- retrognathia mandibularis - az llkapocs htrahelyezdse (retrakci) a koponya tbbi rszhez kpest

- Mlyharaps - a felsmetszk az tlagos 1-2 mm-nl nagyobb mrtkben takarjk az alskat - fedharaps - a mlyharaps vltozata, a fels frontfogak meredeken lefel llnak, hossztengelyk prhuzamos az alskval, ezrt zrdskor az als fogak a felsk mgtt felcssznak, s nem tmaszkodnak meg a felsk palatinlis felsznn. - Nyltharaps (apertognathia) - a fogsorok centralocclusis helyzetben a fels s az als frontfogak kztt fggleges rs marad. - fogtorlds - a fogak zsfoltan, rszben egymst takarva helyezkednek el. - keresztharaps - egy vagy tbb fels fog az als fogakhoz kpest oralisan helyezkedik el. - protrusio dentium - a frontfogak gy dlnek elre, hogy csak a fogak hossztengelye dl, a gykerek cscsa a helyn marad - retrusio dentium - a frontfogak htradlnek, de a gykrcscsok a helykn maradnak.