SCRIITORI DE IERI, DE AZI ŞI DE MÂINE

concurs de creaţie literară REG !AMENT Concursul de creaţie literară SCRIITORI DE IERI, DE AZI ŞI DE MÂINE este organizat de Biblioteca Judeţeană „V.A.Urechia”, în cadrul "esti#alului Naţional de Carte A$IS !I%RI, ediţia a &I'a, ()'(* +ai (),*La secţiunea "Scriitori de ieri" se ur ăre!te co "letarea cuno!tinţelor des"re o!tenirea culturală locală ale ele#ilor "rin realizarea unei co "uneri sau a unui eseu "e te a .&-A- rec/ia 0 1ortretul unui scriitor cărturar”. $ecţiunea "Scriitori de azi şi de mâine" are ca sco" sti ularea creati#ităţii ele#ilor care se "ot înscrie cu creaţii literare în "roză sau "oezie "e una din te ele% „Galaţi – parfumul târgului de altădată” sau „Dunărea – fluviu enigmatic”. La concurs "ot "artici"a co"ii !i tineri din &udeţul 'alaţi, care #or (i î "ărţiţi "e două categorii de #)rstă% 2',* ani !i ,3'(, ani. Lucrările #or (i redactate în (or at electronic !i #or a#ea enţionate ur ătoarele in(or aţii% secţiunea, te a, titlul lucrării, nu ele !i "renu ele autorului, #)rsta, unitatea de în#ăţă )nt, nu ărul de tele(on și adresa e* ail. Co "unerile, eseurile !i lucrările în "roză #or a#ea între + și , "agini. La subsecţiunea "oezie concurenţii #or "utea "artici"a cu ini u + și a-i u ./ "oezii. Cerinţele de tehnoredactare% (i!ier în (or at ”.doc”, (or at "agina A0, s"aţiu r)nduri .,1, caracter times new roman, .2 c". Un &uriu alcătuit din "ersonalităţi ale do eniilor educaţie*cultură !i .*2 re"rezentanţi ai Bibliotecii #a stabili ierarhia concurenţilor du"ă criteriul notării de la .*./, "e categorii, în (uncţie de gru"ele de #)rstă și cele două secţiuni ai sus enționate. 3re iile o(erite în cărţi #or a#ea a"ro-i ati# ur ătoarele #alori% Marele Premiu (pentru creaţie literară) 100 RON Premiul ”V.A. Urec ia” (pentru eseu) 100 RON ! premii pentru compunere"eseu #0 RON "premiu $ premii pentru stil #0 RON "premiu $ premii pentru ori%inalitate #0 RON"premiu &i'erse premii ale re'istelor literare 'aloare 'aria(ilă Ter+enul li+ită de tri itere a te-telor "entru concurs este 4) A5RI!IE (),*3re ierea c)!tigătorilor #a (i (ăcută în cadrul 4esti#alului 5aţional de Carte A67$ L7B87, care #a a#ea loc în "erioada 2/920 ai 2/.0. Lucrările "re iate #or (i "ublicate selecti#, cu acordul autorilor, în "aginile Re'istei culturale A)is *i(ri !i ale altor re#iste literare. Lucrările în (or at electronic #or (i e-"ediate la adresa% concursb#au:;ahoo.ro. 3ersoanele de contact sunt% "entru categoria de #)rstă < 9 .0 ani * T6r6lă'Sa#a Maricica !i "entru categoria de #)rstă .1 9 2. ani 9 7aidu Si+ona- 7n(or aţii su"li entare la tele(on% /=+2++0,,2. Director "esti#al, 5ro9- Zan9ir Ilie Coordonator 1ro8ra+, 5ro9- !etiţia %uruiană

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful