You are on page 1of 16

A

TAKIMYILDIZLAR
ACIK, AKREP , ALTIKARDE, ALTILIK, ANKA, ARABACI, ASLAN, ATLI, AV KPEKLER, AVCI ACZ-L-ESED, AKAP , AKREB, AVVA, AZR ANDROMEDA, ANTLIA, APUS, AQUARIUS, AQUILA, ARA, ARIES, AURIGA Avc ailesi Gkelei civarnda yer alan ve Grek estrindeki baz efsaneler ile birbirleri ile ilikili takmyldzlarn (AVCI, BYK KPEK, KK KPEK, TEKBOYNUZ, TAVAN) oluturduu takmyldz ailesi.

YILDIZLAR
Acamar [< Ar. ( hir) = son + ( nehr) = rmak] Eri lkaz. Achernar [< Ar. ( hir) = son + ( nehr) = rmak] Eri Az. Achird [?< Ar. ( ar) = samm dost, arkada] Cas. Bu ad, Bevn 1951 tarihli Atlas Coeli adl eserinde yer alp daha sonra yaygnlam olmasna karn anlam ve kkeni bilinmemektedir. Acrab [< Ar. ( akreb) = akrep] Sco Akreptac. Acrux [< A = + Lat. crux (kruks) = ha] Cru Aha. Bu ad, Burritt tarafndan Atlas adl katalogunda tanmlanmtr. Acubens [< Ar. ( zubana) = kska] Cnc. Acz-l-gurb esk. [Ar. ( acz) = k, but + ( gurb) = karga] Crv. A [ev. < Lat. angulus = a] TrA Atria. Adad [< Ar. ( azd) = stkol] Per Adid australis. Adara Adhara. Adgr esk. [ETurk. adgr = aygr] Car Yldrak. Adhab [< Ar. ( azb) = azap, ikence] And. Adhafera Aldhafera. Adhara esk. [< Ar. ( azra) = bkireler] CMa Bakireler. BYK

KPEK takmyldznn gney ynndeki drt yldz olan Wezen (CMa), Bakireler (CMa), Aludra (CMa) ve CMa yldzlarndan oluan yldz kmesi, yerli Araplarca bkireler kmesi olarak bilinirdi. Bu ad o dnemden kalmadr fakat yldza ilikin anlam bilinmemektedir. Adhara Adhara. Adhil [< Ar. ( zilzil) = uzun etek] And. Adib [< Ar. ( zib) = kurt, canavar] Dra. Yerli Araplar, Aldhibah (Dra) ve Aldhibain (Dra) yldzlarndan oluan yldz kmesine (zibeyn = iki kurt) adn vermilerdi. Bu ad daha sonra yanllkla bu yldza da verildi. Adid australis [< Ar. ( azd) = stkol + Lat. australis = gneydeki] Per. Bu ad, yldzn Sreyy yldz kmesinde yer ald sa nkoldan kaynaklanmaktadr Sreyy. Adid borealis [< Ar. ( azd) = stkol + Lat. borealis = kuzeydeki] Per Adid australis. Adid media [< Ar. ( azd) = stkol + Lat. media = ortadaki] Per Adid australis. Adud-l-cs esk. [Ar. ( adud) = stkol + ( cs) = diz ken] Her. Adud-l-mltehb esk. [Ar. ( adud) = stkol + ( mltehib) = yangl] Cep. Agena [< Lat. genu = diz] Cen Solayak. Az [< Ar. ( hir) = son + ( nehr) = rmak] Eri Ahernar, hir-n-nehir, Achernar. Aha [ev. < acrux = + Lat. crux (kruks) = ha] Cru Vech-s-salb, Acrux. Ahernar [<Ar. ( hir) = son + ( nehr) = rmak] Eri Az. Ahf-i ferkadeyn esk. [Ar. ( ahf) = en gizli + ( ferkadeyn) = iki ceylan yavrusu] UMi Gizliceylan. hir-n-nehir esk. [Ar. ( hir) = son + ( nehr) = rmak] Eri Az. hir--erateyn esk. [Ar. ( hir) = sonraki + ( erateyn) = iki almet] Ari Kuzu. KO takmyldznda, ayn yrngesi zerinde yer alan ve erateyn ad verilen yldz kmesinden sonra geldii iin bu adla anlmaktadr erateyn.

ahter esk. [Fars. ( ahter)] yldz. Ain [< Ar. ( ayn) = gz] Tau. Ak [?< Sm. ak = gz] UMa Srt. Bu ad, BYK AYI takmyldznn gz, yani en parlak yldz anlamnda olabilir. Akd-l-hayteyn esk. [Ar. ( akd) = balama + ( hayteyn) = iki ip, kaytan] Psc. Akreptac [ev. < esk. kll-l-akreb] Sco kll-l-akreb, Graas, Acrab, Elacrab, Grasias. Akrepyrei [ev.< esk. Kalb-l-akreb] Sco Kalb-l-akreb, Surh, Antares, Cor scorpii, Kalb alaqrab, Vespertilo. Akyldz [ETurk.] CMa uar-i yemn, ir-i yemn, Kpekyldz, Ubr, Sirius, Canicula, Aschere. Aladfar [<Ar. ( azfr) = trnaklar] Lyr. Alagemim [<Ar. ( agmim) = koyun srs] Cep. Alamak Almach. Alanf [< Ar. ( enf) = burun] Peg Burun. Alanz [< Ar. ( anak-l-arz) = karakulak] 1And Karakulak. Alaraph [< Ar. ( aref) = yeleli] Vir ve Vir. Alasco [?] UMi. Alathfar [<Ar. ( azfr) = trnaklar] Lyr. Alatik Atik. Albaldah [< Ar. ( belde) = ehir, memleket] Sgr Belde. Albali [< Ar. ( bal) = yutan] Aqr Albulaan. Albireo [< Lat. ab = -den + ireus = ssen] 1Cyg Kuugagas. Bu adn dorudan ne KUU takmyldz ile ne de ssen iei ile bir ilgisi vardr. Batlamyusun bu takmyldza verdii (ornis = ku) adnn Arap bilginlerce ve daha sonra Rnesans dnemindeki yanl evirilerinden ve Almagestin 1515 Latince basmnda yldzla ilgili olarak yer alan aklamalarda bulunan ab ireo (= ssenden) ibaresinden kaynaklanmaktadr. Albulaan [< Ar. ( buleyn) = iki obur] Aqr ve Aqr. El Kazwin, bu adn, yldzlarn akta bir konumda olup OLAK takmyldznn Algiedi

(Cap) ve Dabih (Cap) yldzlarnn n yutmasndan kaynaklandn sylyor. Alcor [?< Fars. ( hor) = deersiz, nemsiz] 80UMa Sha. Alcheb [< Ar. ( cenb) = yan taraf] Per Dirsek. Alchiba [< Ar. ( kb) = rt, adr] Crv Kargagagas. Bu ad, KARGA takmyldznn drt parlak yldz olan Kargagagas (Crv), Kargabeta (Crv), Kanat (Crv) ve Algorab (Crv) yldzlarnn yerli Araplarca bir adr biiminde grlm olmasndan kaynaklanmaktadr. Alcyone [< Grek. z. (Alkion) = Atlasn kzlarndan biri] 2Tau Ankakuu. lker yldz kmesindeki yldzlardan biridir. Aldarah [< Ar. ( zafre) = belik] Com. Aldebaran Aldeberan. Aldeberan [< Ar. ( debern) = izleyen] Tau Art. Alderamin [< Ar. ( zir) = nkol + ( yemn) = sa] Cep. Aldhafera [<Ar. ( zafre) = belik] Leo. Bu ad, Arap gkbilginlerinin BERENSN SAI takmyldzna verdikleri ( zafre) adndan ve Batlamyusun sz konusu belii ASLAN takmyldz altnda tantm olmasndan kaynaklanmaktadr. Aldhanab [< Ar. ( zeneb) = kuyruk ] Gru. Aldhanab aldulm [< Ar. ( zeneb) = kuyruk + Grek. (deln) = yunus] Del Yunuskuyruu. Aldhibah Dra Adib. Aldhibah [< Ar. ( zibeyn) = iki kurt] Dra. Aldhibain [< Ar. ( zibeyn) = iki kurt] Dra Adib. Aldib [< Ar. ( zib) = kurt, canavar] Dra ve Dra. Yerli Araplar, Aldhibah (Dra) ve Aldhibain (Dra) yldzlarndan oluan yldz kmesine ( zibeyn = iki kurt) adn vermilerdi. Bu ad daha sonra yanllkla bu iki yldzn adlarna da kaynaklk etti. Alfakhir [< Ar. ( fhir)= onurlu] Per. Alfard [< Ar. ( ferd) = yalnz] Hya Yalnz. Alfawaris [< Ar. ( fevris)= atllar] Cyg. Yerli Araplar, Cyg, Kuukanad (Cyg), Sadir (Cyg) ve Ruc (Cyg) yldzlarndan oluan bir dizi biimindeki yldz kmesine bu ad vermilerdi.

Alfecca meridiana [< Ar. ( fekke) = anak + Lat. meridiana = gneydeki] CrA. Alrk [< Ar. ( rk) = koyun srs] Cep. Alga Alya. Algebar [< Ar. ( cebbr) = zorba, kudretli] Ori Ayak. Algedi Algiedi. Algenib [< Ar. ( cenb) = yan taraf] Peg Atyan. Algenib [< Ar. ( cenb) = yan taraf] Per Dirsek. Algenubi [< Ar. ( cenb) = gneydeki] Leo. ASLANn banda bulunan iki yldzdan, gney tarafta olan anlamndadr Alshemali. Algieba [< Ar. ( cebhe) = aln] 1Leo Aslanba. Algiebba [< Ar. ( cebbr) = zorba, kudretli] Ori. Algiedi [< Ar. ( ced) = olak] Cap. Algol [< Fars. ( gl) = eytan, hortlak] Per Umac. Algomeysa [< Ar. ( gumeys) = mahmur gzl kadn] CMi nc, Gumeyd. Algorab [< Ar. ( gurb) = karga] Crv. Algores [< Ar. ( gurb) = karga] Crv. Alhajoth [< Grek. (eyuk) = ayyuk < (eks) = Apollonun kutsal keisi] Aur Kei. Alhakim [< Ar. ( hakm) = bilgin] Cen. Alhamalain [< Ar. ( hameleyn) = iki kuzu] Boo ve Boo. Alhammam Humam. Alharem [< Ar. ( harem) = kutsal yer] Vel. Alhaud [< Ar. ( havz) = havuz] UMa. Yerli araplar, BYK AYInn Talitha (UMa), Sarir (UMa), UMa, UMa ve 23UMa yldzlarndan ( serr-l-bent-n-n = tabutun kzlarnn taht) adl bir yldz kmesi oluturmulard. Bu kme, ASLANn kuyruunu sallamas zerine kaan ceylanlarn sndklar bir havuz olarak da alglanmaktayd. Bu ad, o alglamadan kaynaklanmtr Ceylanlar, Sarir bonet.

Alheka [< Ar. ( heka) = beyaz leke] Tau Keiyn. Alhena [< Ar. ( hena) = develere vurulan bir da] Gem Dalama. Aliath Alioth. Alifa alfarkadain [< Ar. ( elif) = tandk, ilk + ( ferkadeyn) = iki ceylan yavrusu] UMi. Alioth [< Ar. ( alya) = koyun kuyruu] UMa Kuyruk. Bu ad, baka bir aklamaya gre ( el cevn = koyu renkli)szcnden kaynaklanmaktadr. Aljabba [< Ar. ( cebhe) = aln] Sco. Aljabha [< Ar. ( cebhe) = aln] Leo. Alkab [< Ar. ( kb) = ak kemii] Aur. Alkafzah [< Ar. ( kafza) = sray] UMa Talitha. Alkaid [< Ar. ( kaid) = nder] UMa nder. Alkalurops [< Grek. (kalavrops) = oban asas] 1Boo. Bu ad, Batlamyusun Mathematike Syntaksis adl eserinde (kallorovos = sopa) biiminde yer alan kaydn, eitli eviriler ve Arapa belirgin tanm edat eklenmesi sonucunda ald biimdir. Alkaphrah Alkafzah. Alkhafzah australis [< Ar. ( kafza) = sray + Lat. australis = gneydeki] UMa Talitha. Alkhafzah borealis [< Ar. ( kafza) = sray + Lat. borealis = kuzeydeki] UMa Talitha. Alkes [< Ar. ( kasa) = anak, kse] Crt. Alkibash [< Ar. ( kib) = kolar] Gem. Akrepyrei Alkidr [< Ar. ( kadr) = tencere] Cep. Alkirkab [< Ar. ( kirkb) = ba iftisi] Gem. Alkurah Kurhah. Alkurud [< Ar. ( kurd) = maymunlar] Col. El Kazwin, bu yldz ile Col yldzn maymunlar adnda bir yldz kmesine yerletirmiti.

Almaak Almach. Almaaz Maaz. Almach [< Ar. ( anak-l-arz) = karakulak] 1And Karakulak. Bu ad, Arapa ( anak-l-arz) adnn Rnesans kaynaklarnda yanl olarak evrilmi olmasndan kaynaklanmaktadr. Alma esk. Almach. Almeisan [< Ar. ( meysan) = parlaka ldayan] Gem Dalama. Alminliar alasad [< Ar. ( minkar) = gaga + ( esed) = aslan] Leo. Alminliar algurab [< Ar. ( minkar) = gaga + ( gurb) = karga] Crv Kargagagas. Alminliar alshuja [< Ar. ( minkar) = gaga + ( c) = ylan] Hya. Almuredin [<Ar. ( mutekaddim) = ne geen ev. < Grek. (protrugetis) = zm toplayan] Vir. Bu ad, zm toplayann nne geen anlamnda bir addr. Yldza Batlamyusun vermi olduu adn eitli eviriler ve bozulmalar sonucu ortaya kam olan biimidir. Alnair [< Ar. ( nair) = parlayan] Gru Parlak. Alnair [< Ar. ( nair) = parlayan] Ind. Alnair Alnair albatn alkentaurus. Alnair albatn alkentaurus [< Ar. ( nair) = parlayan + ( batn) = karn + Grek. (kentauros) = insan bal at] Cen. Alnasl [< Ar. ( nasl) = ok ucu] 2Sgr. Alnath [< Ar. ( nath) = ssen] Tau Ssen. Alnihan Alnitam. Alnilam Alnitam. Alnitah Alnitak. Alnitak [< Ar. ( nitk) = kuak] Ori Dizisonu. Alnitam [< Ar. ( nizm) = dizi, sra] Ori Dizi. Alnitham [< Ar. ( nizm) = dizi, sra] Cet. Bu yldz aslnda

birbirine ok yakn drt yldzdan (1Cet, 2Cet, 3Cet, 4Cet) oluan bir dizi biimindedir ve gerdanln bir parasdr Tawk meksura. Alniyat [< Ar. ( niyt) = kalbin atardamarlar] Sco, Sco ve Sco. Alphard Alfard. Alphaulkah [< Ar. ( fevelke) = otlayanlar] Gru. Alphecca [< Ar. ( fekke) = krk, kopuk] CrB nci. Yerli Araplar, KUZEY TACI takmyldzn kopuk bir daire biiminde grmlerdi. Bu canlandrmaya uygun olarak bu yldzn ad Ulu Beyin katalogunda ( el-nair-l-fekke = kopuk dairenin parlayan) olarak belirtilmiti Neyyir-i fekke-i iml. Alphecher [< Ar. ( fhir)= onurlu] Per. Alphekka meridiana Alfecca medidiana. Alpheratz [< Ar. ( feres) = at] And Ksrak. Alpherg [< Ar. ( ferg) = kova az] Psc. Alphikra australis [< Ar. ( fkra) = omur, para + Lat. australis = gneydeki] UMa. Alphikra borealis [< Ar. ( fkra) = omur, para + Lat. borealis = kuzeydeki] UMa. Alphirx Alrk. Alrai [< Ar. ( r) = oban] Cep. Alrakis [< Ar. ( rkis) = drtnala giden deve] Dra Rkis. Alrami [< Ar. ( rm) = ok atc] Sgr. Alrediph [< Ar. ( redf) = arkadan gelen] Cep. Alrescha Alrischa. Alrischa [< Ar. ( rie) = pskl] Psc. Alruccabah [< Ar. ( rukab) = bekiler] UMi Demirkazk. Bu ad, yldza yanllkla verilmitir Kutbun bekileri. Alsad [< Ar. ( sad) = uur] Aqr. Alsadr alketus [< Ar. ( sadr) = gs + Lat. cetus (ketus) = balina] Cet.

Alsa Atha. Alsahm [< Ar. ( sehm) = ok] Sge. Alsaid [< Ar. ( sid) = nkol] Per Sreyyortas. Alschain Alshain. Alsciaukat [< Ar. ( evke) = diken] 31Lyn. Alseiph [< Ar. ( seyf) = kl] Per. Alshain [< Fars. ( ahin) = terazi kolu] Aql Kartalboynu. Bu ad, Farislerin KARTAL takmyldznn Uucu (Aql), Kartalboynu (Aql) ve ahin (Aql) yldzlarndan oluturduklar ( ahin-i terz = terazi kolu) yldz kmesinden kaynaklanmaktadr. Alsharasif [< Ar. ( ersif) = kaburga kkrda] Crt. KUPA takmyldz, SUYILANI takmyldznn stnde ve ona bitiik olarak yer almaktadr. Bu ad, yldzn, suylannn bir kaburgasnn ucundaym gibi grlmesinden kaynaklanmaktadr Sherasiph. Alshat [< Ar. ( t) = koyun] Cap. Alshemali [< Ar. ( iml) = kuzeydeki] Leo. ASLANn bandaki iki yldzdan kuzey ynndeki olduu iin bu adla anlr Algenubi. Alshira [< Ar. ( ir) = yakc yldz] CMi nc, ir-i mi. Alsuhail [< Ar. ( sheyl) = parlak yldz] Vel Sheyl. Alsuhail almuhlif [< Ar. ( sheyl) = parlak yldz + ( muhlif) = yemin ettiren] Vel Altsheyl. Alsumut [< Ar. ( sumt) = ynler] Pyx. Alamiya esk. [Ar. ( mi) = aml] CMi nc. Ulu Beyin katalogunda bu adla anlmtr ir-i mi. Altager [< Ar. ( tcir) = tacir] Aqr. Altair [< Ar. ( tir) = uan] Aql Uucu. Altais [< Ar. ( tinnn) = ejderha] Dra. Tinnn szcnn yanl okunmasndan kaynaklanan bir addr. Altarf [< Ar. ( taraf) = bacak] Cnc. Altarf [< Ar. ( tarf) = gz ucu] Leo. Altawk Tawk meksura.

Alterf Altarf. Althalimain [< Ar. ( zalmeyn) = iki erkek devekuu] Aql ve Aql. Altsheyl [ev. < Ar. ( sheyl) = parlak yldz + ( muhallef) = geride kalan] Vel Regor, Alsuhail al muhlif, Suhail al muhlif, Suhail, Sheyl, Sheyl-i mahlef. YELKENde yer alan iki Sheylden geminin geri ve yelkenin alt tarafnda kalan olduu iin bu ad almtr. Aludra [< Ar. ( azr) = kzolan kz] CMa Adhara. Alula australis [< Ar. ( ul) = ilk + Lat. australis = gneydeki] UMa Talitha. Alula borealis [< Ar. ( ul) = ilk + Lat. borealis = kuzeydeki] UMa Talitha. Alvahet [< Ar. ( vah) = vaha] Cep. Alwaid [< Ar. ( avaz) = yal ana deve] Dra. Eski Rkis yldz kmesinde yer alan develerden biri olan yldz anlamndadr Rkis. Alwazl [< Ar. ( vasl) = birleim yeri] 2Sgr. Bu ad, yldzn YAY takmyldzndaki ok, yay ve elin birleim yeri olmasndan kaynaklanmaktadr. Alwazn Wezen. Alya [< Ar. ( alya) = koyun kuyruu] Ser. Alzir [< Fars. ( zr) = aa] Gem. En aadaki yldz anlamndadr. Alzubana [< Ar. ( zubana) = kska] Cnc. Amazon yldz [ev. < Lat. bellatrix (bellatriks) = kadn sava] Ori Kadnsava. Amd-s-salb esk. [Ar. ( amd) = dik ksm + ( salb) = ha] Del Yunuskuyruu. Anak esk. [< Ar. ( anak-l-arz) = karakulak] 1And Karakulak. Ank esk. [< Ar. ( ank) = boyunlar ] UMa rt. Ancha [EAlm. ancha (anha) = kala] Aqr. Anchenet [< Ar. ( hinyet) = erilik] 2Eri. ne esk. [Ar. ( ne) = yabn eek srs] OLAK takmyldznda Nashira (Cap), Marakk (Cap), Armus (Cap), Dorsum (Cap) ve Cap

yldzlarndan oluan yldz kmesi. Anfal [< Ar. ( enfl) =ganimetler] 51And. Bu yldzn ad, Araplarn eski bir yldz kmesi olan ( el sayf ve el anfal = kl ve ganimetler) kmesinden kaynaklanmaktadr. Angetenar [< Ar. ( hinyet) = erilik + ( nehr) = rmak] 2Eri. Ankaa [< Ar. ( anka) = anka + a = ] Phe Ankagz. Ankaa [?< EAlm. ancha = kala] Lib. Ankagz [ev. < Ar. ( ayn) = gz + ( anka) = anka] Phe Ayn- anka, Ankaa, Nair alzaurak, Lucida cymbae. Ankakuu [< Ar. ( anka) = anka kuu] 2Tau Vasat-s-sevir, Alcyone. Anser [< Lat. ansere = kaz] Vul. Bu ad, Havelke tarafndan TLKCK takmyldzna verilen ve zgn Latince ad olan vulpecula cum ansere (vulpelkula kum ansere = tilkicik ile kaz) tanmndan kalmadr. Antares [< El. (anti) = benzer, yerine + (Aris) = Merih] Sco Akrepyrei. Yldza, krmz rengiyle Merih gezegenine benzedii iin verilmi olan bir addr. Antecanis [Lat. ante = ndeki + canis (kanis) = kpek] CMi nc, Procyon. Anunitum [Lat. anunitum = ikili] Psc. Anwar alfarkadain [< Ar. ( enver) = daha parlak + (ferkadeyn) = iki ceylan yavrusu ] UMi. Anz esk. [Ar. ( anz) = dii kei] Aur. Apollo [< Grek. (Apollon) = Grek estrinde gne tanrs] Gem kiz. Apollyon [< Grek. (apollion) = mahvedici < br. (avadon) = Gayy kuyusunun bekisi melek, Zebn] 1Sco. Aquae abyssi [Lat. aqua (akua) = su + abyssus (abssus) = derin] Cet. BALNA'nn yaad derin sular anlamndadr. Arabacomzu [ev. < Ar. ( menkib) = omuz + ( z-) = sahip + (inn) = dizgin] Aur Menkeb-i z-l-inn, Menkalinan. Arcturus [Lat. arc (ark) = korumak + ursa = ay] Boo Ayc. Arkovan YENGE takmyldzndaki Asellus australis (Cnc), Asellus

borealis (Cnc), Cnc ve Cnc yldzlarnn arasnda bulunan bir yldz kmesi ada, Praesepe. Arich [Ar. ( ari) = asma arda] Vir. Arided Aridif. Aridif [< Ar. ( ridf) = terkide oturan] Cyg Kuukuyruu. Arkab posterior [< Ar. ( urkub) = ke siniri + Lat. posterior = arkadaki] 2Sgr. Arkab prior [< Ar. ( urkub) = ke siniri + Lat. prior = ndeki] 1Sgr. Arktrs Arcturus. Arm Armus. Armus [< Lat. armus = hayvan omzu] Cap. Arneb [< Ar. ( erneb) = tavan] Lep. Arrakis Alrakis. Arrioph Aridif. Ar-l-cevz esk. [Ar. ( ar) = taht + ( cevz) = AVCI takmyldz] TAVAN takmyldznda yer alan Arneb (Lep), Lep ve Neshmet (Lep) yldzlarnn oluturduu yldz kmesi. AVCInn ayaklarnn altndaki krs anlamndadr. Ar-s-simk esk. [Ar. ( ar) = taht + ( simk) = Baak yldz] KARGA takmyldznda yer alan Kargabeta (Crv) ve Algorab (Crv) yldzlarnn oluturduu yldz kmesi. Ar-s-sreyy esk. [Ar. ( ar) = taht + ( Sreyy) = lker] BOA takmyldznda lkerin altnda yer alan yldzlarn oluturduu yldz kmesi. Art [ev. < Ar. ( debern) = izleyen] Tau Aldeberan, Eldebern, Eddebern, Ayn-s-sevir, Fenk, Hdi-n-necm, Tl-n-necm, Aldebaran, Parilicium, Cor tauri. Yldza bu ad, lkeri izledii, ardndan gittii iin verilmitir. Ascella [Lat. ascella (askella) = koltukalt] Sgr. Aschere [< Ar. ( ir) < Lat. sirius < Grek. (sirios) = kavurucu, yakc, parlak] CMa Akyldz. Asellus australis [Lat. asellus = spa, eek < Grek. (onoy) = eekler

+ Lat. australis = gneydeki ] Cnc. Antikiteden beri eitli kltrlerde YENGE takmyldznn bu ad tayan iki yldz (Cnc ve Cnc) spalar olarak bilinmektedir. Asellus borealis [Lat. asellus = spa, eek + borealis = kuzeydeki] Cnc Asellus australis. Asellus primus [Lat. asellus = spa, eek + primus = birinci] Boo. OBAN takmyldznda birbirine yakn bu ad tayan ve yldzdan oluan kmeye, Bayerin neden Asellus adn verdii bilinmemektedir. Asellus secundus [Lat. asellus = spa, eek + secundus (sekundus) = ikinci] Boo Asellus primus. Asellus tertius [Lat. asellus = spa, eek + tertius = nc] Boo Asellus primus. Ashlesha [Ved. aaslesha = kucaklayan] Hya. Bu yldz, Veda gkbiliminde ayn, ayn adl olan konaklarndan biridir. Ashtaroth [Sry. Ashtaroth = eski Ortadou tanrs Astarte, shtar] CrB nci. Bu ad, eski Sryanilerin, KUZEY TACI takmyldzn tanr shtarn tac olarak grm olmasndan kaynaklanmaktadr. Askella Ascella. Aslanba [ev. < Ar. ( res) = ba +( esed) = aslan] 1Leo Res-l-esed, Algieba. Aslankuyruu [ev. < Ar. ( zeneb) = kuyruk + ( esed) = aslan] Leo Zeneb-l-esed, Denebola, Denebola, Deneb alased, Deneb aleet. Aslansrt [ev. < Ar. ( zahr) = srt + ( esed) = aslan] Leo Zahr-l-esed, Duhr, Zosma, Zosca, Zubra. Aslanyrei [ev. < Ar. ( kalb) = yrek + ( esed) = aslan] Leo Kalb-l-esed, Regulus, Kabelaced, Cor leonis, Kalb, Rex. Asmandere esk. [Fars. ( smn) = gk + ( dere) = dere] Samanyolu. Asmidiske Aspidiske. Aspidiske [< Grek. (aspidiski) = kk kalkan] Car ve Pup. Havelkenin Argo Navis iziminde, geminin bordasnda askerlerin kalkanlar grlmektedir. Bu yldzlar da o kalkanlarn zerinde yer almaktadr. Asterion [Lat. asterion = yldzl < El. (asteri) = yldz] CVn. ki av kpeinden kuzeyde olann zel ad.

Asterope [< Grek. z. (Asteropi) = Kral Cepheusun kz < (astrapi) = imek] 21Tau ve 22Tau. lker yldz kmesindeki yldzlardan ayn ad tayan ikisidir. Asteroth Ashtaroth. Asuia [< Ar. ( c) = ylan] Dra. Atair Altair. Atha [< Ar. ( es) = sacaya] Dra. Yerli araplar Atha (Dra), Dra ve Dra yldzlarnn oluturduu kmeyi, adrlarnda yemek piirmekte kullandklar bir sacaya olarak grmlerdi. Bu ad o canlandrmadan kaynaklanmaktadr. Ati Atik. Atik [< Ar. ( tik) = srtn st ksm] Per Sreyysrt. Atiks Atik. tik-s-sreyya esk. [Ar. ( tik) = srtn st ksm + ( sreyy) = eski Sreyy takmyldz] Per Sreyysrt. Atyan [ev. < Ar. ( cenh) = yan taraf + ( feres) = at] Peg Cenh-l-feres, Cenb ferg-i sn, Ferg-i sn, Algenib. Atlas [< Grek. z. (Atlas) = cretkr, tanr Titanlardan biri] 27Tau. lker yldz kmesindeki yldzlardan biridir. Atria [Lat. A = + TrA < Grek. (tria) = + Lat. angulus = a + australe = gneydeki] TrA A. Auva Avva. Avior [ng. < Lat. avius = rak ya da avis = ku] Car Havac. Yldza bu ad, 1930 ylnda Kraliyet Notik Almanak Osi tarafndan, ngiliz Hava Kuvvetlerinin talebi zerine o kuruma hizmeti gemi havaclar anmak zere verilmiti. Avva esk. [< Ar. ( avv) = bkmek] BAAK takmyldznn Zawijava (Vir), Zaniah (Vir), Porrima (Vir), Auva (Vir) ve Vindemiatrix (Vir) yldzlarndan oluan yldz kmesi. Ayn on nc konadr. Brnye gre bir izgi zerinde be yldzdan oluur; bu izginin sonu kvrktr. Bu yzden bu konak avva adyla adlandrlr; nk avv ili dnmek, kvrlmak anlamna gelir. Awwa [< Ar. ( avv) = bkmek] Vir Avva. Ayak [ev. < Ar. ( ricl) = ayak] Ori Recl-i yesr- cevz, Ricl-l-

cevz-l-yesr, Ricl-l-cebbr, Mnende, Rigel, Algebar. Aybeli [ev. < Ar. ( merak) = bel + ( dbb) = ay] UMa Mirakd-dbb, Merek, Merak, Mirak. Ayc [ev. < Lat. arc (ark) = korumak + ursa = ay] Boo Simkr-rmih, Hris-s-sem, Arktrs, Arcturus. BYK AYInn koruyucusu anlamnda bir addr. Ayuyluu [ev. < Ar. ( fahz) = uyluk] UMa Fahz- ysr-i dbb, Fakha, Phacd, Phecda, Phegda, Phad. Ayine esk. [Ar. ( ainne) = dizginler] Aur Kei. ARABACInn sa elinde tuttuu dizginlerden kaynaklanan bir addr. Ayn alrami [< Ar. Ayn-r-rm] 1Sgr Okugz. Ayn- anka esk. [Ar. ( ayn) = gz + ( anka) = anka] Phe Ankagz. Ayn-r-rm esk. [Ar. ( ayn) = gz + ( rm) = ok atc] 1Sgr Okugz. Ayn-s-sevir esk. [Ar. ( ayn) = gz + ( sevr) = boa] Tau Art. Ayser esk. [Ar. ( eyser) = sol taraftaki] Ori Kadnsava. Bu ad, yldza AVCInn sol tarafndaki parlak yldz olmas dolaysyla konulmutur. Ayyuk esk.[Ar. ( ayyk) = gn tepesi < Grek. (eyuk) < (eks) = Apollonun kutsal keisi] Aur Kei. Ayyk-i ysr esk. [Ar. Ayyk + ( ysr) = sol] Aur Kei. Azab [< Ar. ( azb) = azap] And. Azaleh [?< Ar. ( slih) = yetkili] Aur. Azd-l-cs esk. [Ar. ( azd) = kolun st ksm + ( cs) = diz ken] Her. Azd-l-mltehb Adud-l-mltehb. Azelfafage [< Ar. ( slhaf) = kaplumbaa] 1Cyg. Grekler, ALGI takmyldznn ses tahtasn bir baa olarak grmlerdi. Bu imge daha sonra Arap bilginler tarafndan ( slhaf) adnda bir takmyldz olarak belirlendi, fakat ortaada bir Latince evirmeni tarafndan yanllkla bu yldzn ad olarak aktarld. Azha [< Ar. ( adh) = kurbanlar] Eri. Bu ad, yerli Araplarn

canlanlandrdklar ve Zibal (Eri), 2Eri, 3Eri, Azha (Eri), 1-5Eri, Cet ve Alsadr alketus (Cet) yldzlarndan oluan ( udhiyyen-neam = devekuu yuvas) adl yldz kmesinden kaynaklanmaktadr. Azimech [< Ar. ( simk) = ykselten] Vir Baak. Azmidiske Aspidiske.