Legendele ţârii lui Vam O MITOLOGIE A OMULUI

Ilustraţii de MARCELA CORDESCU EDIŢIA A III-A EDITURA IO CREA G!-"UCURE#TI$ %&'( LISTA )ERSO A*ELOR )RI CI)ALE ALE LEGE DELOR Oamenii r+,-r+tiţi Vam Una$ s.ţia lui$ /ii0a lui Ormag 1i a Aratei$ regina /etel.r2+s+ri Lua$ /ii0a l.r Tar3it$ /iul Luei Milga$ s.ţia lui arţii de seam+ Ormag$ st+24nul arta,u3ei 5u3ala$ ,eiţa n.2ţii$ a /+ţ+rni0iei 1i a -r+6il.r Mastara$ /ii0a l.r$ ,eiţa m.rţii Gur,$ ,eul r+,3.iului )il$ ,eul 0el str4m3 al 1.tiil.r Ramai$ ,eul 04ntului 1i 6.0ului ".l.3$ ,eul 3.g+ţiei 7 arţii de r4nd /0 8 Dum-ur$ ,eul m+rii Lu/$ /e0i.rul lui$ ,eul 2es0aril.r Taruna$ ,eiţa dre2t+ţii Cadumal$ /iul Mastarei 1i al lui Saian$ ,eul s.mnului Sa9a$ 0+2etenia du9uril.r 3une "us$ 0+2etenia du9uril.r rele Su-a-a$ du9ul /riguril.r Alte /iinţe /antasti0e Arata$ regina /etel.r-2+s+ri Saian$ leul de aur al 0erului )an0a$ uria1ul Vi9ta$ 2as+rea de /um a drag.stei G.r0$ 0.0.1ul 0eres0 :udu$ -4ntul CUV; T ; AI TE

).2.arele se nas0$ tr+ies0 1i m.r$ l+s4nd l.0ul alt.ra< Da0+ 4ntre m.artea unuia 1i na1terea altuia se s0urg milenii$ 2.2.rul n.u-n+s0ut nu mai 1tie adesea nimi0 des2re 0el 0e l-a 2re0edat su3 s.are< 4n 6urul lui se ridi0+ d.ar m.-ile de 2+m4nt n+2+dite de 3+l+rii 1i nu-i 2.ate tre0e 2rin minte 0+ m.-ilele a0.2er+ 0et+ţile d+r4mate ale 4nainta1il.r$ tem2lele 2r+3u1ite$ m.rmintele 0+r.ra nid nu le 3+nuie1te e=istenţa< :er.d.t n-a au,it ni0i.dat+ des2re Sumerieni 1i$ 24n+ la s/ir1itul se0.lului al >l>-lea$ 0i-ili,aţia 0retan+ 2+rea . legend+< Cu numai 1ase luni 4n urm+ ni0i un tratat de ist.rie nu 2.menea des2re 2.2.rul Vamiţil.r< Dar 4n -ara a0estui an 0a,malele ar9e.l.gil.r au des0.2erit unde-a$ 2e malul r.mânes0 al M+rii egre$ urmele unui 2.2.r ne0un.s0ut< 4nainte de a-i de,g.li a1e,+rile$ 4nainte de a-i a/la m.rmintele$ 4nt4m2larea a /+0ut s+ i se a/le s0rierea< Des0.2erirea a /+0ut sen,aţie 1i C.ngresul de Ar9e.l.gie ţinut la R.ma a 0.nsiderat-. de ?im2.rtanţ+ 0a2ital+ 2entru 0un.a1terea legendaril.r :@2er3.rei$ 2e 0are s0riit.rii anti0i 4i 2.menes0 at4t de desA B2r./< Gi.-anni Du0atiC< )r./es.rul Vasile T9e.d.res0u$ de la Uni-ersitatea din "u0ure1ti$ a /.st 0el 0are a dat 4n 2e1tera M+riei BIstriaC 2este . 3u0at+ de 2iatr+ de dimensiunea unei 0utii de 09i3rituri< )e 2iatra 4ngri6it 1le/uit+ se a/la gra-at+ . ins0ri2ţie 0u 0ara0tere a2r.2iate de 0ele ale s0rierii lineare A din Creta%< Se 1tie 0+$ da0+ s0rierea linear+ " a /.st des0i/rat+ de Ventris 1i C9adDi0E 4n %&FG$ s0rierea linear+ A nu 2utea /i 0itit+< E de a0eea e=2li0a3il r+sunetul 2e 0are l-a a-ut 4n 0er0urile 1tiinţi/i0e -estea 0+ 2r./< V< T9e.d.res0u a i,3utit s+ des0i/re,e misteri.asa s0riere linear+ A< Dar$ .dat+ a0east+ 2iedi0+ ridi0at+$ sa-antul r.mân s-a a/lat 4n /aţa unei % S0rierea 0retan+ a tre0ut 2rin mai multe eta2e$ 0un.s0ute dre2t s0riere 2i0t.gra/i0+$ 9ier.gli/i0+$ linear+ A 1i "$ dintre 0are numai 0ea din urm+ /usese des0i/rat+ 24n+ la remar0a3ila 0.ntri3uţie adus+ de 2r./< V< T9e.d.res0u< H alte di/i0ult+ţi$ 0e 2+rea de nere,.l-at I lim3a 4n 0are /usese s0ris te=tul de 2e 2iatra din 2e1tera M+riei era . lim3+ ne0un.s0ut+< u e l.0ul s+ urm+rim ad eta2ele 2ar0urse$ te,aurele de 0un.1tinţe 1i ingeni.,itate 2use la 0.ntri3uţie de sa-anţii r.mâni$ 4n -ederea re,.l-+rii enigmd ling-isti0e re2re,entat+ de lim3a Vamiţil.r< Citit.rul -a /i mulţumit s+ a/le 0+ lim3a ne0un.s0ut+ a /.st$ 4n 0ele din urm+$ 0itit+< O m4n+ de mult 2re/a0ut+-n 2ul3ere$ a2r.a2e 0u FJJ de ani 4nainte de -remea r+,3.iului tr.ian$ gra-ase urm+t.arele 0u-inte 2e 2iatra g+sit+ de 2r./< T9e.d.res0u I ?As2a2ur Ormag ru0 u VamK8$ 0are se tradu0 2rin I ?)uterni0ul Ormag e du1manul lui VamA<

ri$ 4i 0er0eta 2e r4nd$ 1i .rdin general 1i 2entru unele 0.da a0eea 4ntre s2r4n0ene O .s a2. 3ra.eii$ set.entati-< )entru l+muriri de .i tre2tat la i-eal+$ 2e l4ng+ unelte$ 0erami0+ 1i statuete$ un 1ir de 2reţi.i0e ?seminţia lui VamA$ 1i din 0are 4n/+ţi1+m$ 0itit.2.r$ 0e-1i .mului 0u inima ars+$ as0ult+ glasul -remii de demult<<< Lemei$ l+saţi--+ 2run0ii s+ d.ase t+3liţe de 2iatr+$ /.ri M Talgerele glasului re09eam+ /+2tura lui Vam< As0ult+$ seminţie a .r nemurit.dat+ de Ormag 1i nimeni nu mai 1tia nimi0 des2re Vam<<< Cer0et+rile au s0.mentarii$ 2ri-ind Vamiţii 1i legendele l.u3ei% se a1e.eii$ la0.r3ind /umul 4nmiresmat al 6ert/elni0el.r$ .i de aram+$ mese de sa0ri/i0ii et0<$ 2e 0are se a/lau gra-ate legendele ne0un.r$ de 0e .mi de m+runtaie a3urinde$ 3+ur+ .amenii -4nar+ din 3el1ug< #i$ s.i 2e 4naltele 6ilţuri de 240l+$ 4n -reme 0e$ 4n/+1urat 4n mantia-i de ger$ Ormag$ st+24nul narţil.0$ lu2t+t.r$ am ad+ugat$ la s/ir1itul -.are ne 2ri-e1ti 0u .d+ i se ad4n0ea 4ntre s2r4n0ene< N O$ Ormag$ s2use atun0i -i0leana 5u3ala$ 2uterni0a nart+ a n.09ii -ineţi i se 4ntune0au 1i-.ril.g 4n 0erC #.are0ele lui Ormag O$ seminţie a .r$ 4n 0.ntinuare$ 0i0lul 0are ni s-a 2+rut 0el mai re2re.09i 4ntune0aţi 1i de 0e ţi se ad4n0e1te 3ra. 2.2ţii$ a /+ţ+rni0iei 1i a -r+6il.lumului$ .s0utului 2.st/aţ+< I #.1i de s4nge /ier3inte<<< Iar 4n 4n0+2erea 0ea mare a arta.imeni 2e lume nu au.s2+tar+ .arm+ M Cu s0uturi de 2iele$ -eniţi l4ng+ /.ise -re.l.mului 0u inima ars+$ as0ult+-n0e2utul r+/uielii<<< Odat+$ de mult$ .ar+ a2.are0ele lui Ormag B2r.

l$ 0+l+rind un arm+sar 0u 0.arele lui Ormag< "a era 04t degetul$ 3a 0re1tea$ ating4nd 3.are se s09im3ar+ la /aţ+$ dar 5u3ala$ .d.s a 2uteriiM O$ leu 0u 0.rC de la nari B.arele 2rimiti-e$ s0e2trul$ semnul 2uterii rege1ti$ era .09i 4ntune0aţi 1i iat+ de 0e mi se ad4n0e1te 4ntre s2r4n0ene 3ra.u+.3it+< ( nu mai mi-e sete< D.r I ?Ormag$ e1ti numele s2aimei$ 04ntau narţii$ 1i-naintea 2ri-irii tale 2+m4ntul tremur+ 0a .2ţii$ a /+ţ+rni0iei 1i a -r+6il.ţindu-le larma glasuril.e0i de .u3a Bs+la1C< G La 2.s a 2uteriiG$ 2e 0are .0mai 2rintre . -e-eriţ+ 0u 0a2 de 3i-.ate$ 5u3ala$ 1i sil+ mi-e de -.delele de 0eaţ+ ale arta.u I N )ri-e1te$ 0+l+reţ al n.0ului$ se /a0u gal3en la /aţ+ 0a 1.ril.2. ţinea 0u drea2ta$ Ormag -.ate M<<< Iat+ de 0e -+ 2ri-es0 0u .r negriM #i-1i s0utur+ mantaua-ntune0at+$ 3+tut+ 0u stele$ 1i din 2.ar+$ 0um2lit Ormag$ se0ure de .indu-i -.eiţa n.ase$ tu$ 0ui3+rit 4n sla-+<<<A N T+0eţi$ strig+ 4ns+ Ormag< De -ea0uri -+ 1tiu 04nte0ul 2e de r.ise s2+sit+ .ri 24n+ a.s< .0e1ti 4ndat+ .r$ s2use din n.euC 1i .34rlit+$ 0u 2ie2tul de-aram+ 1i g9earele de 0riţ+ M O$ rege 0runt al 3. -i6elie 4ntre 2ereţii 0eţ.ar sil+ mi-e de t.u3a -s+la1ul .eiţa 1i$ g9emuindu-se t.ate astea m-am s+turat$ 0a de 09i2u Q rile -.i< #tiu 0+ ai s+ n+s0.ţii$ iar 3.at+$ se as0unse 4n /undul marei 4n0+2eri a arta.lţil.rul semn reges0$ marea se0ure de .eii 1i .da des2re 0are 4ntre3i M Atun0i$ au. se0ure de lu2t+$ 3.eul 04ntului 1i 6.lţile de 0eaţ+ ale arta.r3ele$ s+rir+ 0a la un semn de 2e 6ilţurile de 240l+ . de n.eii m+runţi$ 4n -reme 0e Ormag 0+s0+$ .1i ai arta.u3ei ţ41ni un 1ar2e gal3en< O /at+ gal3en+ se des2rinse a2.0iţi un altul M #i se tul3urar+ 2uterni0ii narţi$ 1i nartele nemurit.i$ 4nainte de t.r3i$ ridi04nd din umeri 1i st4rnind .astre$ .mei< N DestulM r+0ni 4ns+ Ormag< )e /ata ta gal3en+$ 5u3ala$ mi-ai mai ar+tat-.ama .u3ei -uir+$ 4ns.st$ narţi 1i narte$ 0+d de -ea0uri n-aţi mai /.eil.i din /la0+r+ 1i 6u0+ la 2i0i.st 4n stare s+ n+s0.u3ei I N Am m4n0at$ 5u3ala$ 1i nu mai mi-e /.lta 0u /runtea$ iar 6 .r 0eţ.guduind lumile de sus 1i de 6.gat 4m2.eiţele 1i$ silindu-se 4ntru des0reţirea /runţii lui Ormag$ 04ntar+ 0u t.0tal 4i era at4t de des+-4r1it$ 4n04t Ramai$ .Iar$ a2le04nd 4ns2+im4nt+t.ad+ de 2e1te$ dar de t.$ narţi M M-am s+turat$ 5u3ala$ 4nţelegi O N 4nţeleg$ . 0+2ri.ame P am 3+ut$ 1i % arta./ranul$ simţindu-1i inima s+getat+ de g9im2ele 2i.u3ei$ t.

r nu se 4n-redni0i s+-i r+s2und+$ 0i$ a2r.are0e O N Lire1te$ )il$ r+s2unse 0u dis2reţ st+24nul narţil.ri< N #i te-ai g4ndit -re.ri0e 4nd.i s+geata dre2t 0+tre 2+m4nt< Iar -464itul s+geţii lui Gur.u+ de .r .rd4ndu-1i ar0ul$ sl.-ad+< Dar )il -.r negri$ /+04nd 2e 2isi0a O N De 0e-ai mai 2.l.dat+ 0u un .ril.r nemurit.i .s$ 2rietene )il O -am s+ m+ a2u0 eu$ Ormag$ s+ 2etre0 6u04ndu-m+ 0u un 1.1tri M Te-ai 6u0at .eiţele din marea 4n0+2ere a arta.muies0$ Ormag$ 4n09eie atun0i mulţumit )il$ 0+0i am .ma mugetului unui 3u9ai< N Vreau s+ te /a0 s+ r4.eul< )ri-e1te M 1i m4na lui ar+t+ s+geata 0e mugea$ str+3+t4nd -+. r+sun+ aid.m dintre .t 2re/a0e-ntr-.ameni$ a1a-i O<<< #tiu 0e -rei s+-mi ar+ţi< E1ti at4t de m+rginit$ .r3i 0u dis2reţ I N 4n09ide-ţi 2.ial+$ r+s2unse trium/+t.tiil.. -a ierta 2entru ne2ri0e2erea de 0are d+duse mai 4nainte d.ele 1i$ 4m3u/nat$ se a1e.r 2e 0are-i r+2ui 0u-.3.ri$ 1. singur+ s+geat+<<< #i Gur.u+ sute n.sule )il O se m4nie 5u3ala< artul 1.0 O r4se Ormag< u$ )il$ 0e s+ .du9ul< N 5adarni0$ r.i$ narţii nemurit.sti 4ns+ Ormag$ /+r+ a se 0linti de 2e 6ilţul lui de 240l+< S+geata ta a u0is dintr-.el. dat+ n.r$ ai -+.iului$ 0are 41i .l3+ 1i$ 4n0.$ 4n04t nu te .dat+ .+ t+0ut 2e 6ilţul lui$ 4n -reme 0e .ut -re.ri .tiil. s+geat+ din t.s a 2uterii 1i 0+l+reţul n.stene1ti s+ s09im3i m+0ar .amenii 2+m4ntului O N S+ m+ 6.i0<<< I-am u0is 04nd 1i 04nd 2e .are -re.ate mai 3ine$ m+rite Ormag M ' Dar st+24nul narţil. 2isi0+ 6u04ndu-se 0u un 1./t+ 1i r.2iindu-se de Ormag$ s2use I N A-em 1i n.are 0+ 2etre0e$ 4ntr-ade-+r O N Alung+-ţi din inim+ .$ 2uterni0ul nart al r+.eul 0el str4m3< )etre0e 0um nu se 2.dat+ M N Te 2i.r$ 5u3ala M 4l -e.eii 1i .i$ mare Ormag$ s2use .$ Gur.e0i 1i n.i tu 2e Ormag$ se0urea de . und+ re0e /+0u s+ se-n/i.u3ei< N M+rite Ormag$ susur+ atund )il$ nartul 0el str4m3 al 1.are . dat+ num+rul 0el.are0ii n.menit atun0i de 2isi0+$ ti0+l.are0e<<< N Da0+ -rei$ te 2.arta 3u.sti 0u am+r+0iune I N Ce /. 2isi0+ neagr+ M strig+ 5u3ala$ n+d+6duind 0+ Ormag .$ leu 0u 2ie2tul de-aram+$ 0e stra1ni0 2etre0e 2isi0a O N u$ )il$ la asta nu m-am g4ndit$ s2use Ormag 1i$ 4nsu/leţindu-se$ ad+ug+ I Cre.dat+$ .u+.3..ase .ameni$ le-am trimis 0ium+ sau se0et+$ dar de 6u0at$ iat+$ nu m-arn 6u0at 0u ei ni0i.rn+i lanţurile de aram+$ tre0ute 4n 6urul 2ie2tului$ 04nd s0.Atun0i ie1i la -edere Gur. 41i mu10+ 3u.r nemurit.

tul are s+ lu2te 0u tine 24n+-n 0li2a lui de 2e urm+ M N E1ti sigur O 4ntre3+ aţ4ţat Ormag N 1i n+rile-i /rem+tar+ 0a 1i 0um ar /i s. 1.r3it /umul unei 6ert/e de 2reţ< Am s+-mi a2+s 2e0etea 2e inima lui 1i 1. /+2tur+ .-at<<< .r nemurit.r 1i trist< Ai0i$ la malul m+rii$ tr+ia /l+0+ul Vam< Stelele de mare mai 1tiu 04t de /rum.asei Mastara ?As2a2ur Ormag ru0 u VamA Valurile 04nt+$ sun4nd din talgerele l.i0ile-nţele2te .ri< Dar 0ine-i O #i 0um 4l 09eam+ O N E Vam$ de la Marea 0ea Mare$ st+24ne$ mai s2use )il$ 2rin.l.are0ii n.+ri N din 4n+lţimile arta.1tri de 2e 2+m4nt$ -+dind 2uterea legii de aram+ a narţil.+<<< Ar 2l4nge s0.i$ r+s2unse )il< A1tea2t+ M Omul 0u inima ars+ %C ?As2a2ur Ormag ru0 u VamA GC Calea la0rimil.are0ele a0esta -a /i .r ).1nes0<<< Au.i0ile$ dar nu -.meneas0+$ 0e nu i se 2+ru mai 4nalt+ de04t un /ir de iar3+< N Ce /a0e-a0.4nd a-1i /re0a 2almele mi0uţe< )ri-e1te-% M Se ridi0+ de ast+ dat+ Ormag de 2e 6ilţul lui de 240l+ 1i$ & uit4ndu-se 0u luare-aminte 2e 2+m4nt$ .-estea str+lu0it.r s4nt m+rg+ritare$ iar .r s+ 2l4ng+ I la0rimile s0.i O Glasul li-i unduit.u3ei N .2us de mult .r de s2um+$ 1i ier3urile de mare /.m 2ar0+ anume /+0ut s+ a6ung+ 6u0+ria lui Ormag$ 1i net.ţi 1.as+-i era 2ielea ar+mie 1i s0.eul m+rii$ Dum-ur$ se 3u0ur+ 04nd s0.-at 1i tu$ e1ti -in.are0ele meu O mai 4ntre3+ Ormag< N u -e.09ii 2e-un 1.rului Saian 1i-a 2rea/rum.i0ile 2l4ng< S+ nu te 3u0uri$ Dum-ur M E1ti -in. 2ild+ 2entru t.i0il./tea.are0e$ numai 3un s+-ţi alunge ur4tul< E un 2ui de .

rule O 4ntre3+ .g+ta1il.A t4tea -aluri s-au n+s0ut$ 0+l+t.ut 0l.u malul$ 1i a2a m+rii 2rinse a s04nteia< Se 4ntune0ase de-a 3inelea< 5u3ala 41i a1ternuse 2e 0er mantaua 3+tut+ 0u stele 1i-1i s0.rind 4n0.are$ 0+ 4ndat+ deslu1i un glas de -al$ 0u sunet de 0a-al I N De-ai 1ti 0e-am -+.2ri$ iar Vam s+ri a0um /+r+ greutate de 2e ea 1i$ simţind 2+m4ntul su3 2i0i.aie$ .i 2e malul m+rii< C+d se a/la a0.2ie$ 4n l..ril. und+ neted+$ 0u -.i0ea /l+0+ul Vam< Iar Vam s0.tr. .ut$ tu$ 0+l+t.0e de 0eter+< %G N Am -+.2it de s.09ii 1i se l+s+ t..utM De-ai 1ti 0e-am -+.rind de-atun0i$ at4tea r4nduri de /l.ar 0+$ da0+ se a2r.gudui 1i se .iduri -inete 2+rur+ 0+ ies de ast+ dat+ din mare$ dar n-a2u0+ Vam s+ le 2ri-eas0+ 3ine$ 0+ 5u3ala-1i as0unse /aţa 4n n.r3a din und+< #i-ntin.r$ 1i marea mugea$ /+04ndu-i l.ut Cetatea V4n+t+$ s2use -alul< Am -+. -ra6+ a 5u3alei< Dar st4n0a 2lutea$ 2lutea 4ntruna<<< Cur4nd$ Vam nu mai -+.i 2e st4n0a lui$ numai 0e 4n09ise .0 4n sil+< C4nd se de.l3$ 4n04t nimeni nu le mai 1tie seama< Dar 0+ a /.ri< St4n0a 2e 0are /l+0+ul 2lutise se .r din 5inu$ sl+-it+ 0etate 4m2re6muit+ 0u .ri s-au s0uturat 1i-at4tea st4n0i s-au n+ruit 4n 0.r 1i$ din 0e leas0ulta$ dintr-at4t deslu1ea mai 3ine glasurile m+rii$ dea6unsese s+ 2ri0ea2+ graiul din a2+ 1i s+ 2+trund+ -. m4na 2uterea narţil.3uti s+ se des2rind+ de 2e st4n0+< O 2utere 0iudat+ 4l legase 2ar0+$ 4l legase 0u . .rni 4n larg< )lutea st4n0a ne0lintit+ de -ea0uri$ . dat+ din l.ar .r.st un /l+0+u 0u 2ielea ar+mie 1i 2letele negre 6u04ndu-i 2e umeri$ se 1tie$ 1i se mai 1tie 0+-i .l.ase 0a2ul dintre 2ernele n.ut M N Ce-ai -+.0itul a2d 1i 9uietul -aluril.ane ne-+.0 s+ le -ad+ mai deslu1it$ negurile 2ierir+< i1te .dg.ute$ 1i /l+0+ul n-a-ea de unde 1ti 0+ st4n0a se urnise din -.4ndu-se /l+0+ul Vam 4ntr-.tul str+lu0ind 1i-am mai -+.+ri Vam 4n de2+rtare 0e-a 0a ni1te neguri -inete s+lt4nd la /aţa a2ei$ 1i st4n0a 2e 0are se a/la se 4ndre2t+ 0+tre negurile -inete< D.use -alul$ 0+ st4n0a 2e 0are se a/la$ st4n0a 4nnegrit+ de a2e se smu0i .di9nea a2.iduri gr.-< N Ce /el de .l 2i10at de t+uni 1i$ gre.str.tea 2e1ti din Marea 0ea Mare$ 4i -indea 3.ut<<< Dar Vam n-a2u0+ s+ aud+ 0e mai -+.ia lui Ormag 1i 0+ se a/la 0etluit 2rintr-.are$ 4nţelese 0+ a6unsese 2e un .0 0a un 3i-.ase$ 1i se.2. st4n0+ 4nnegrit+ de a2e N 1i 2e st4n0a a0eea se 4ntindea Vam< Atun0i as0ulta 0li2.r$ 0+0i luna$ se 1tie$ e 09i2ul /+ţarni0ei 5u3ala< Atun0i . 2.meti0i$ Vam se g4ndi s+ sar+ 4n a2+ 1i s+ 4n.astr+ nu-i d.O 41i s2use< 4n marea n.str.ate 24n+ la mal$ dar nu i. .

u+$ 4l 4m2inse 2e 2.i$ /ere1te-te s+ te uiţi /ie 1i 2este um+r la 0etatea asta M Lugi 1i las+-m+ 2rad+ urgiei$ /ugi 04t mai e -reme$ str+ine M N Cine e1ti O 4ntre3+ Vam< #i de 0e<<< O N )entru 0+ inima-mi 2l4nge 2entru tine 1i<<< Dar glasul nu i.arta 4ndat+ se 4n09ise 4n urma lui$ dar se 4m3+r3+t+ 0um 2utu$ ./te1te$ 2.str.stite de 0+l+t.drenţe -inete se i-i atun0i 0a din 2+m4nt$ re2e.i$ de 3un+ seam+$ 1i nu 1tii 04t de 3u0ur.ri 41i 2. te 2. 0etate 0u .t /+g+duind 0+ uite-a0um$ uite-a0um a6ung 1i la 0asa lui$ iar$ da0+ .r nemurit.art+ nen.tri-irea dintre 0u-intele 3l4nde 1i .0ul$ str+ine O se 4n+lţ+ atun0i$ tremur+t.t 4n0e2utul e 0um e$ dar de urm+ri s+ te /ereas0+ du9urile 3une< #i-l 2urt+ 3+tr4nul 04nd 2e-.3it de ne2.str.0u Insula #er2il.st uimirea 04nd a deslu1it$ 4n lumina % )r.arta 0ea mare$ 0+s0at+ 4n .sti 0am 0u 4nd.09ii 3+tr4nului$ sem+n4nd 0u d.2une identi/i0area a0estui .r 0e ţi-au 2urtat 2a1ii$ gr+i 3+tr4nul$ 0are nu era altul de04t Ormag< N Cinste 1i sla-+$ r.a2te$ r.r3e1te< N Tare mi-e mil+ de tinereţele tale$ str+ine<<< Cat+-ţi de drum 1i$ da0+ m+ 0re.r.st 2este n.r$ 2rin0i2ala insul+ din Marea eagr+< %H sla3+ a stelel.r$ 0+ 2e .id< #i-l 0am lu+ 0u /rig 2e Vam$ au.d..r$ un glas su3ţire< N S+-mi a/lu 4n 0etate ad+2. uliţ+ 1i 04nd 2e alta$ t.3uti s+ mai s2un+ nimi0< Un 3+tr4n 0u tru2ul a0.dat+ -.u+ -4n+t+i< O su/lare 4ng9eţat+ se 4m2r+1tia 4n 6urul ne0un.-ul a0ela se 4nalţ+ .ni0i un .rul -al$ 0u glas de 0a-al< Iar 0etatea se ridi0a t+0ut+$ -4n+t+ 0a mantia de ger a lui Ormag<<< N 4n0.1i de .r3ele r.res0u 2r.2erit de .dat+< N Ci 2.ate s09im3a 4n/+ţi1area$ dar /irea ni0i./te1te$ str+ine$ 4l 4m3ie 3+tr4nul< -ai mai /.-%<<< #i nem+rginit+ i-a /.tr.str.s0utului$ 0+d Ormag e numele s2aimei$ 1i st+24nul narţil./< V< T9e.as2eţi s4ntem ai0i$ 4n Cetatea V4n+t+<<< Ai unde trage O U N u$ n-am<<< N "a te-n1eli$ ai M Tragi 09iar la mine$ r4se 3+tr4nul 1i$ ni0i una$ ni0i d.sti mirat /l+0+ul$ 0+0i nimeni nu se a/la l4ng+ el$ 1i nu 2ri0e2ea 0ine-i -.iduri -inete< N Cetatea V4n+t+ M 41i aminti de.i04ndu-1i 0+ t.ial+ /l+0+ul Vam$ i.ind 0um 2.st 2e la n.indu-se la Vam 0um se re2ede 1ar2ele la 2uiul li2sit de-a2+rare< N Cinste narţil.

2rime6die< Dar 0are O Glasul 4n+lţat 4n a/ara .eau 0etatea< #i d.t se -a i-i$ 41i lu+ Vam g4ndul de la el 1i-. 2arte 1i de alta a uliţeiP 4ntune0ate 1i rele$ turlele -inete 2+.meni /l+0+ul Vam singur 4n uliţa 2ustie< N :ei$ 3+tr4ne M Dar mai lesne-ar /i 2utut .+rise unul de 04nd 2+trunsese 4n 0etate$ 1i nimeni nu se ar+tase 04t 3+tuse uliţele$ 4n t.ri<<< Intrase 3+tr4nul 4n 2+m4nt$ 1i Vam 2ri0e2u 0+-% 4m3iase 0u .r nemurit.tea 0a2ul din n.m P 0+ nu . r+3da inima 0a 4n 0iuda 2.run0ii lui Ormag s+ nu -ad+ 0e se 4nt4m2l+ 4n Cetatea V4n+t+$ 1i 3a 41i s0. 3u0at+ de -reme uliţa$ n+d+6duind 0+ 3+tr4nul t.+ri urma l+sat+ de -ultur 2rintre n. lumin+ nu str+lu0ea ni0+ieri< 4ntune0ate 1i mute$ 0asele -inete 24ndeau de .are O se-ntre3+ 2entru a 0ine 1tie %F .t$ se 2.u$ tem4ndu-se de m4nia st+24nului narţil.rni 4nainte$ minun4ndu-se 0+-n ditai 0etatea nu 4nt4lne1te 2i0i.idurile 2+r+site< N Dar 2+r+site s+ /ie .iduril.s2eţia numai 1i numai 0a s+-l 1tie 4n 0etate$ unde$ de 3un+ seam+$ 4l 2utea 2a1te .4nt.ar mugetul m+rii$ glasul I-ii Dum-ur$ r+suna 2rintre .ri$ 3a se as0undea din n.r de .ri N 1i da0+ la lumina lunii mai 0er0et+ /l+0+ul .-+r+1ia 3+tr4nului 0u .arser+ un 0.r -inete nu mai a2u0ase s+-l -esteas0+<<< #i da0+ la lumina lunii N 0+ 2e 5u3ala n-.drenţe -inete<<< Iar luna din 0e 4n 0e se -edea mai rar$ 1i ni0i . 2.

rţi< .ia da0+ mai are 0a2+t< #i$ d.u$ d nimeni nu-i r+s2unse$ 1i nimeni nu-i r+s2unse ni0i 04nd 3+tu 4n alte 2.r /i -ieţuind numai d.ise un glas 1i nu se 4nt4lnise a2. 4n0er0are$ se a2r.ameni 4n at4ta 0etate$ 2rin 0are um3la$ um3la mereu$ de se-nd.2ie Vam de 2rima 0as+ -4n+t+ 1i 3+tu 0u 2umnul 4n 2.u$ 1i din n.i 0u 3+tr4nul O C+ n-.rit.art+< I se 2+ru 0+ deslu1e1te 0e-a 0a un /.1net$ sau 0a li2+itul un.04ta .r s+ /a0+ .i .ar+ /l+0+ul< -au.r t+l2i des0ulţe$ dar u1a r+mase 4n09is+< "+tu din n.

gr..t 1edea .as+<<< Lata 41i ridi0+ 2ri-irile$ 1i Vam nu 1tiu da0+ n.t. /at+ /rum.a2tea era mai 4ntune0at+ de04t .2.tite$ 0+ut4ndu-1i drumul 0u m4inile 4ntinse$ 0a .ri 2a1ii< Lumina -enea de la un 0l.tul$ s2use$ 4n0et 1i rar$ /ata< N "ine< .iu 4n /aţa lui$ ea la .mi mai de2arte< #i merse$ merse mult+ -reme 2e uliţe-nguste 1i 0.+ri 4ntr-un t4r.ea 3+t+ile inimii$ 1i-n 3+t+ile inimii lui 2+rea 0+ s-a str4ns t.2.a2tea< N "ate 0l.09ii ei$ sau . lumin+< 4m3+r3+tat$ .t de aur$ at4rnat 4n mi6l.lise 1i marea$ iar at4ta lini1te 2lutea 2este Cetatea V4n+t+ 0+-1i au.ti /+r+ -este 1i Vam .a2+$ /+r+ s+ 1tie$ sau da 0u /runtea de-un .Atun0i$ s0utur4ndu-1i 2letele negre$ 2.r3ii< D.0ul unei 2ieţe$ 1i su3 0l.2.as+< N 5ile /eri0ite$ /at+ /rum.at+ -iaţa 2+m4ntului<<< C4nd$ iat+$ uliţa 0. arun0+tur+ de 3+ţ$ . -reme se 2.ar se /+0use at4t de 4ntuneri0$ 0+ 2utea 0+dea 4ntr.09ii ei mai negn 0a n.id$ /+r+ s+-l -ad+< De la .

s< .3ra6i 1i-i 2i0urau t+0ut 2e genun09i< Atun0i a2u0+ Vam /unia 0u am4nd.are< C+0i$ sun4nd din 0e 4n 0e mai tare$ 0l. smu0i s0urt< Cl.r nemurit.tul 4n0e2u s+ 0.r3i /ata< R.2.2.str.-ul$ .2.tul 09em+ril.tul de aur 3+tr4nul 2e %' 0are Vam 4l 4nt4lnise$ 4n .du9ul 1i tristeţea se 1terse de 2e .ie$ sau /+r+$ t.u+ m4inile 1i-.i0 0+ st+24nul narţil.09il. 1u-iţ+ de s4nge 0urse din 3r.r 1i mare< Iar 2ri-indu-%$ Vam -+.tul de aur se l+s+ 2e les2e.n 2as 4nd+r+t< N Eu eram lim3a 0l.$ Vam$ 0+ de mult m+ s/+des0 0u Dum-ur$ nartul m+rii$ 2entru a0est .2ri$ str+lu0it.as0a de aur 1i-l su0i 0a 2e-.idul Cet+ţii Vinete$ 3+tr4nul 0are era Ormag< A0um 2urta 4ns+ mantia de ger 2este straiele de slam% 1i ţinea 0u drea2ta 4ns2+im4nt+t.2.r lui< Vuia -+.ele /l+0+ului$ 1i .2. aud+ 0ine-a$ iar la0rimile-i lune0au 2e .stea 0u-intele 4n0et$ ist. u1+ 4ngust+ se des09ise neau.arse 4n 2iaţ+$ r.tindu-se 2este 0a2etele l.tul se urni 1i t.tului de aur$ 0are um2lea 0etatea 0u 9. dat+ de /unie$ dar 0l.m.2.tului$ un la0+t< N V4r+ degetul 4n 3r.-it+$ de 2ar0+ 1i le-ar /i s2us singur+ de mii de .3i de 2ereţii -ineţi ai 0asel.str.as0+$ dar ni0i un sunet nu tre0u 2rintre 3u. 0etate -4n+t+ 0a mantia-mi de ger< Dum-ur s.it 4n 2eretele 0l.r 4n 3r.as0+ M s2use /ata 1i$ 4n /aţa n+de6dii 0are tremura 4n 2ri-irile ei$ Vam nu 2reget+ s+-i 4m2lineas0+ -.r$ 0a 1i 0um s-ar /i temut s+ n-.n dang+t 2relung se r+s24ndi 2e uliţele 4ntune0ate$ se i.t 0e-i 2la0e< Tu 0e 0re.ri< )l4ngea a0um 4n0eti1. 09eie< Degetu-i /u .t nemi10at$ 1i /ata se 2.tului< Iar 2e u1a a0eea ie1i din 0l.2.ri ai 4ng+duinţa s+-n0er0i$ -.dr.s a 2uterii< N Ormag$ 1.drenţe$ l4ng+ .s.ia< 41i -4r4 degetul ar+t+t.-$ 2e 0are am 4n+lţat .3it de mu10+tura aurului$ .tului de aur$ s2use Ormag< A/l+$ a1adar$ .tul r+mase t.r 0a un lilia0< N "ate$ mai 3ate M strig+ nea1te2tat de tare /ata$ iar /l+0+ul trase de /unie mai de2arte$ de1te2t4nd glasul r+gu1it al 0l.na .3.9.u$ 4n 2eretele de aur al 0l.2ti uluit /l+0+ul$ d4ndu-se 0u i.ri 41i 2.2.r ei$ atun0i 04nd 0l.2.%Q :.rul semn reges0$ marea se0ure de .3ra6ii /etei< O n+de6de uitat+ se a2rinse-n 3e.ile de 2iatr+ ale 2ieţii$ 24n+ se .t+r4t s+ nu se mai mire de nimi0$ /l+0+ul 4ntinse 3raţul 1i$ a2u04nd /unia$ trase 0u 2utere< N De trei .r 1i se 4nt.ri$ de 2ar0+ le-ar /i uitat 4nţelesul$ de 2ar0+ era silit+ s+ le s2un+< Ll+0+ul Vam mai trase .0.ate 0+ i se 0u-ine .ate lua 0u -.i$ Vam O 4ntre3+ /+r+ -este Ormag$ a2le04nd 0+tre /l+0+u marea se0ure de .dat+ 0e-i n+s0ut din mare$ dar eu .

N T.t 0e-i n+s0ut din mare st+ su3 m4na lui Dum-ur$ r+s2unse /+r+ 1.-+ial+ Vam< Iat+ 0e 0red 1i iat+ 0e-mi 2.run0e1te inima s+-ţi s2un<<< Dar ,eul ,eil.r 4n0e2u s+ r4d+ 1i mantia de ger 4i 6u0+ 2e umeri N 4nţele2t ai r+s2uns$ /l+0+ule$ r+sun+ atun0i un glas r+gu1it$ iar$ 4nt.r04ndu-1i 0a2ul$ Vam 4l ,+ri 2e Dum-ur< artul m+rii se i-ise 4n 2iaţ+$ -erde 0a li0+rul m+rii< A2a 1ir.ia din 3ar3a 1i 2letele lui$ 0urg4ndu-i 2este -e1m4ntul de ier3uri$ 3+tut 0u m+rg+ritare 1i lune04nd 2este s.l,ii -er,i de 2e 2i0i.are$ 0e-n09i2uiau un s.i de 4n0+lţ+ri 0iudate< N u te 2ri2i$ Dum-ur$ gr+i 4ns+ Ormag< )ri-e1te 3r.as0a din 2eretele 0l.2.tului 1i-a3ia 4n urm+ -.r3e1te$ 0+in4ndu-ţi s.arta M Dum-ur se a2r.2ie< Dar numai 0e ,+ri urma de s4nge l+sat+ de degetul ,dr.3it al lui Vam$ 0+ r+0ni 0u a2rig+ m4nie I % Slam$ ţes+tur+ aurie$ 0u as2e0t de 3lan+$ 2urtat+ de narţii de seam+< Slamul era indestru0ti3il< %& N Ce li0.are 3lestemat+ 0urge-a0.l. O N O d4r+ de s4nge .menes0$ s2use Ormag< N O$ da0+ l-a1 1ti 2e ti0+l.sul 0are-a /+0ut una 0a asta<<< Dum-ur s2umega de 0iud+ 1i s+rea de 0.l.-0.l.$ 0a 2e1tele urm+rit de 9ar2un< N Iat+-%$ ,ise Ormag$ ar+t4nd 0u se0urea lui 0+tre Vam< Atun0i$ des0um2+nit$ Dum-ur se .2ri l.0ului 1i 0li2i n+u0it de 04te-a .ri la r4nd< N Ai s+ mi-. 2l+te1ti$ murit.r netre3ni0 M s0r41ni a2.i$ r+su0indu-se 2e 0+l04ie 1i 2ierind$ 4n -reme 0e a2a m+rii se um/l+$ mugi 1i se leg+n+ ameninţ+t.r< Iar$ ne4nţeleg4nd nimi0 1i s/iindu-se din 2ri0in+ 0+ d.i ,ei at4t de 4nsemnaţi<i se ar+taser+$ /l+0+ul Vam se a2r.2ie de /ata 0u .09i negri< N u 2ri0e2$ 4i 1.2ti el< De 0e<<< O N Ta0i$ 1.2ti /ata$ 0urm4ndu-i -.r3a< As0ult+ M N ;n0e24nd de ast+,i$ Dum-ur 4ţi e du1man$ r.sti 0u -eselie Ormag< 4nţelegerea dintre n.i 9.t+ra 0a .str.-ul s+ /ie al meu da0+ un murit.r -a 6ert/i m+0ar un singur str.2 din s4ngele lui$ 2entru a /a0e s+-mi r+sune glasul 4n 0etate$ a0.2erind glasul m+rii$ glasul lui Dum-ur< Murit.rul a0ela ai /.st tu$ Vam$ 1i se 0u-ine a0um s+ te r+s2l+tes0$ r4se st+24nul narţil.r nemurit.ri< N Eu O Da0-a1 /i 1tiut$ n-a1 /i urnit 0l.2.tul$ strig+ Vam< umai ea e de -in+ M Se 4nt.arse a2.i 0+tre /ata /rum.as+< Ea ma-ndemnat<<< Dar Ormag 2rinse a r4de 1i mai tare< N u te su2+ra 2e Una$ s2use el 2rintre 9.9.te$ 0+0i r+s2lata 2e 0are ţi-am ales-. e 09iar ea< V+ -eţi iu3i$ Vam$ -eţi l.0ui

ai0i$ 4n Cetatea V4n+t+$ 1i-mi -eţi adu0e 6ert/e$ 2e 0are le -.i 2rimi 0u 4ng+duinţ+< GJ S2use 1i se /+0u ne-+,ut$ iar 4n g.lul 0l.2.tului de aur se i-i$ turnat 4n aur 0urat$ 09i2ul lui Ormag$ 0a s2re a m+rturisi 0+$ 2entru . 0li2+$ ,eul /usese 4ntr-ade-+r . lim3+ de 0l.2.t< #i se 4n+lţ+ 2e .str.- Cl.2.tul lui Ormag%$ tem2lul de aur$ 4n -reme 0e st+24nul narţil.r nemurit.ri intra 2e 2.arta 0ea mare a arta,u3ei 1i se a1e,a 2e 6ilţul lui de 240l+$ ,i04nd I N O$ )il$ de mult n-am mai r4s a1a 0um am r4s a,i M N Ti-am ales un 1.are0e 2.tri-it O 4ntre3+ nartul 0el str4m3 al 1.tiil.r$ 0li2ind din .09i1.rii lui 4ngu1ti$ 4n 0are 6u0au li0+riri -i0lene< N C4t se 2.ate de 2.tri-i 0$ )ilM De.0amdat+ mi-a 041tigat un .str.-$ s-a 0ertat 0u Dum-ur 1i s-a 0+s+t.rit 0u Una<<< N Cu Una$ /ii0a ta O se mir+ )il< Dar Ormag se 4n0runt+ 1i 3+tu din 2i0i.r$ a1a 0+ tunetele ,guduir+ 3.lţile 0erului al3astru$ 2e 0are s0am+ de n.r nu se ,+rea< N u-i /ii0a mea$ 2r.stule$ d /ii0a reginei /etel.r-2+s+ri M Iar$ amintindu-1i 0+ lui Ormag nu-i 2l+0ea s+ i se s2un+ nimi0 din 0eea 0e d.rea s+ uite$ ,eul 0el str4m3 41i mu10+ 3u,ele 1i t+0u< )e Arata$ regina /etel.r-2+s+ri$ . iu3ise Ormag du2+ 0e se m4niase 2e 5u3ala$ dar 2e /ii0a l.r$ Una$ . ur4se din 0li2a na1terii$ de.are0e 41i d.rise un /e0i.r< #i-a/l4nd 0+ i se n+s0use . /ii0+$ m4ni.s$ . i,g.nise 2e Arata din inima lui$ iar 2e Una . surg9iunise 4n .str.-$ 0u stra1ni0+ 2.run0+ s+ nu ias+ din Cetatea V4n+t+$ da0+ nu -rea s+ 0ad+ 2e dat+ su3 2uterea 4ntune0ata Mastara%$ ,eiţa m.rţii< C+d nu-i 9+r+,ise nemurirea< A0.l.$ 4n .str.-$ . ,+rise Dum-ur$ . ,+rise r+t+0ind 2rintre % A0est tem2lu a 0+2+tat numele de ?Cl.2.tul lui OrmagK 4n amintirea intim2lSrii R2.-estite mai sus< S Mastara Bstâ24na um3rel.rC de la mas Bum3reC 1i ra Bst+24n+C< G% 0asele 0u ,iduri -inete$ iar Vi9ta$ 2as+rea de /um a drag.stei$ 4l mu10ase de inim+< Drag.stea 2entru Una$ /ata 0u .09i negri$ nu-i mai d+dea 2a0e lui Dum-ur 1i numai din 2ri0ina Unei r4-nise ,eul m+rii .str.-ul< #tia 0+ /ata nu 2.ate 2+r+si Cetatea V4n+t+$ /+r+ a 0.3.r4 4n 2e1terile Masta,u3ei%$ 1i-nţelegea 0+ 0el 0e -a st+24ni .str.-ul . -a st+24ni 2e Una$ 0u -.ia$ sau /+r+ -.ia ei< N A1a 0+ Dum-ur are a0um d.u+ 2ri0ini s+-l uras0+ 2e Vam$ r4se )il< )e l4ng+ 0-a 2ierdut .str.-ul$ a 2ierdut-. 4n -e0i 1i 2e Una<<< N S+ -edem 0e are s+ mai ias+ dintr-asta$ 9.9.ti 4n-eselit

Ormag< )il$ 09eam-.$ 24n+ una$ alta$ 2e Vi9ta M Iar nartul 0el str4m3 se gr+3i s+-i 4m2lineas0+ 2.run0a 1i$ 04t ai 0li2i$ 2as+rea de /um a drag.stei se-n/+ţi1+ 4naintea lui Ormag$ 41i 2le0+ ginga1ul 0a2 1i-ntre3+ su2us+ I N Ai ne-.ie de mine$ 0+l+reţ al n.ril.r negri O N Da$ Vi9ta$ r+s2unse Ormag< #i$ ar+t4nd 0u marea se0ure de .s 0+tre 2+m4ntI Ve,i .str.-ul din mi6l.0ul M+rii 0ele Mari$ Vi9ta O N 4l -+d$ st+24ne< N Ve,i 4n .str.- . 0etate$ 1i-n 0etate d.i murit.ri O N 4i -+d$ st+24ne< N Ei 3ine$ Vi9ta$ mu10+-le ad4n0 din inimi$ a1a 0a drag.stea s+-i mistuie-n /l+0+rile ei ne0ruţ+t.are M Iar Vi9ta 41i 2le0+ din n.u 0a2ul$ 4n semn 0+ a 4nţeles 2.run0a 1i$ t+0ut+$ 41i lu+ ,3.rul 0+tre 2+m4nt$ 4ns.ţit+ de 9.9.tele de r4s ale 0el.r d.i ,ei< #i-n -reme 0e r4sul lui Ormag se-m2letea 0u r4sul lui )il$ 5u3ala 41i strinse mantaua 3+tut+ 0u stele$ G.r0$ 0.0.1ul 0eres0$ sun+ din tr4m3iţa de argint a ,.ril.r$ -estind 4n0e2utul unei n.i ,ile$ 1i Saian$ leul de aur$ se i-i 2e 3.lt+< % Masta,u3a Bs+la1ul um3rel.rC< <<<Iar 4n .str.-$ 4n 2iaţa Cet+ţii Vinete$ Vam . 2ri-ea 0u 0iud+ 2e Una< N O$ n-am s+ te iau de ne-ast+$ /at+ 0u .09i negri$ s2unea /l+0+ul< M-ai 4n1elat 1i m-ai /+0ut s+ d.34ndes0 2entru Ormag$ 2rin 4n1el+0iune$ .str.-ul 0u-enit lui Dum-ur<<< De 0e m-ai rugat s+ trag 0l.2.tul O N De-ai 1ti de 04nd r+t+0es0 2rintre 0asele 2ustii din 0etate M 2l4ngea Una< Ormag a /+g+duit s+-mi s09im3e s.arta$ d.ar da0+ i,3utes0 s+-i 041tig .str.-ul< #i$ t.tu1i$ mi-a /.st mil+ de tine 1i n-am -.it s+-ţi 0+1une, -reun r+u$ 0+d 1tiu 04t de 0um2lit+-i m4nia lui Dum-ur<<< Mai ţii minte glasul 0are te-a 4ndemnat s+ /ugi$ 4nainte de-a 2+trunde 4n 0etate O N Al t+u era glasul O 4ntre3+ mirat /l+0+ul Vam 1i$ 4n 0li2a a0eea$ 2as+rea de /um a drag.stei i se stre0ur+ ne-+,ut+ 2rintre 3u,e$ 1i Vi9ta mu10+ ad4n0 din inima lui< O dul0e durere se r+s24ndi 4n 2ie2tul lui Vam 1i-. simţi dintr-. dat+ at4t de a2r.a2e 2e Una$ 4n04t i se 2+ru 0+ inima lui 3ate 4n 2ie2tul /etei< N O$ Una M 1.2ti$ 1.-+ind 2e 2i0i.are$ 0a 1i 0um ar /i s.r3it . 3+utur+ -e09e< Una$ /e0i.ar+ 0u .09i negri<<< Atun0i 2as+rea de /um a drag.stei ţ41ni neau,it+ 2rintre 3u,ele lui$ 3+tu m.ale din ari2i 1i se stre0ur+ 2rintre 3u,ele Unei$ 4n/ig4ndu-1i 0i.0ul as0uţit 4n inima /etei< O09ii negri ai Unei lu0ir+ 1i ea gemu 4n+3u1it$ simţind de.dat+ 0+ /l+0+ul de dinaintea ei ţinea 4n m4inile-i 2uterni0e t.at+ 3u0uria 1i t.at+ durerea de 0are a-ea s+ ai3+ 2arte 2e 2+m4nt< N Da$ Vam$ 1.2ti 1i ea$ /rem+t4nd a1a 0um numai ari2a

i$ /ie0are 4n0er04nd s+-1i 0iteas0+ -iit.3.r-2+s+ri nu lie 4ng+duit s+ .r-2+s+ri nemurirea$ altminteri 0+deau 1i ele su3 st+24nirea 4ntune0atei Mastara< N E tim2ul s+ 2le0$ s2use de a0eea Arata< Tu s+ nu-i s2ui lui Vam 0+ nu ţi-e 4ng+duit s+ 2+r+se1ti .r3i des2re 3u0uria drag.ilni0ei 0+l+t.r era a0um Cetatea$ si .r nu le 2.ate 3u0uriile 2e 0are nu le 1tiuse ni0i04nd<<< #i 0li2ele tre0eau$ 1i Arata nu se 4ndura s+-1i 2+r+seas0+ /ii0a$ dar . gean+ de lumin+ 2rinse a al3i 4n .-+ţui JU regina< Murit.rii m4niei s-au risi2it$ n+d+6duies0$ 2e /runtea lui Ormag$ 1i -ei 0un.a2tea$ 04nd .stei mai ad4n0 de04t 4n inima Unei$ de04t 4n inima lui Vam< De unde /usese -4n+t+$ r. s+rut+ 2e /runte 1i se 4n+lţ+ 4n -+.are de04t n.rul 4n .i un glas 0un. n.stea iu3irea$ 0+d t.u3ei$ 0a s+ TGH dea seama 4naintea lui Ormag des2re /elul 0um %% 4m2linise 2.ate 0elelalte$ dar ari2ile al3e 1i lungi$ 0res0ute din umeri$ 1i 2enele s0um2e$ 0e-i 4m2. simt+$ ie1i din 0as+< N Tu e1ti$ mam+ O 1.u+ 0as+ le ad+2.u 4n 3raţele lui Vam< #i multe inimi a mu10at Vi9ta de 04nd inimi 3at 2e 2+m4nt$ dar ni0i.0ul ei as0uţit n-a s+dit /l.dat+ 0i.du9$ 4n -reme 0e Una se /uri1+ din n.rii s4nt at4t de 0iudaţi<<< N A1a -.s0ut$ 09em4nd-./luturelui /ream+t+$ 04nd atinge /aţa r. 4n0eti1.ile mai 3une<<< N De-ai 1ti 04t 4l iu3es0 2e Vam M 1.3indu-1i tru2ul< Singure ari2ile 0ele al3e d+deau /etel. murit.str.a1te 1i tu$ 4n s/ir1it$ .ri l4ng+ ea< 4nalt+$ al3+ 1i neasemuit de /rum.rul 0+tre 0eţurile arta. 2e Arata$ ari2ile i s-ar /i des2rins din umeri 1i ea s-ar /i 2r+3u1it din 4naltul 0erului$ .are$ -estind 4n0e2utul .di9nea ţin4nd-.i .2ti Una< #i-1i des0+r0+ 2rea2linul inimii 1i-i -.ilni0 .09ii murit.2il+$ s2use Arata< .ate l.3.are 0a t.area drag.i /a0e$ /+g+dui Una$ iar Arata .i un /4l/4it de ari2i 1i Arata$ regina /etel.run0a< Dar n..09ii 0eluilalt$ iar Vi9ta mai 3+tu .rii de ma0< #i se 2ri-ir+ am4nd.t -edea< Un singur 2+m4ntean de-ar /i .0uinţele .1ie 0a drag. mai 2.dr.rii a leului de aur Saian$ 1i regina tre3ui s+ 2le0e< C+0i /etel.d.r-2+s+ri$ 0.-ul$ .ril.3.r 2e nume I N Una M<<< O$ Una M #i Una se des2rinse din 3raţele lui Vam 1i$ /+r+ 0a el s-.1ie a /l.stea l. dat+ din ari2i 2este 0a2etele l.r 1i-1i lu+ a2.2ti Una N 1i-ndat+ au.stei$ des2re 3u0uria n+de6dii$ des2re t.a2tea$ 04nd Vam se .+rit-. 2e Una 4n 3raţe$ ea au.as+$ Arata 2+rea .3eau /runtea$ 4i tr+dau /+2tura ne2+m4nteas0+< N S4nt at4t de /eri0it+$ 3iata mea 0.

g4riind ure09ile lui Ormag< N Ce t.0neas0+ 1i s+ se 0u/unde<<< u 0um-a a dat 4n mintea 0.dat+$ st+24nul narţil.ste$ marţi 4n 0.3un+ 2e Vam$ au s+ r4d+ de el 24n+ 1i .i 4n /.din 0etate erau 2ustii$ 1i d se mutau .du9ului 1i se i.eul 0d strim3< u l-am mai -+.0uinţe 2e .it 4n t.t4nd 0a un 3e.lea0+$ dar Dum-ur se mulţume1te s+ st4rneas0+ /urtuni 2e mare$ 4n.2iil.+nati0ele /ii0e ale 5u3alei< A1a s+-i s2ui M N Cu-4ntul t+u e 4n inima mea%$ s2use )il$ /re04ndu-1i 2almele mi0uţe 1i$ s+rind 4n 2i0i.3eau de 2ereţii de 0eaţ+ ai arta.are0ele meu 1i 0+ am s+ 2.st+na0ul a0ela$ 4n m+rile lui O 4i s2use lui )il$ .ut de mult 4n arta.1ii$ se a-4ntau 2rin ne0u2rinderea -+.are$ ad+ug+ 3u0ur.meti0 2rintre 0.s I Lii 2e 2a0e$ leu .str.ri$ a6uns la 0a2+tul r+3d+rii< Am 0re.ate -ea0urile de mai t4r.3indu-le 0um numai ea 1tie$ luni st+teau 4n 3.stea 4m2.u3ei$ .u3a<<< Atun0i Ormag se /.r 4n 6ilţul lui de 240l+ 1i 2.iu<<< Dar 04nte0ele 2luteau 2e deasu2ra Cet+ţii R.3une 2e 1.ase adu0eri aminte< At4tea 04nte0e au r+sunat atuna 4n .ilni0 4ntre alţi 2ereţi< A-eau l.r mai /rum.r nemurit.rdeiul 0elui dint4i 0u-4nt de drag.t /a0e 2r.r O SN u 1tiu$ r+s2unse 0u 3+gare de seam+ .ut 0+ are s+ se r+.d.r+3ii$ /+04ndu-le s+ se 0i.t 2etre0e .i ner+3d+t.-$ 04te nu s-au au.run0i 0u 0iud+ I N S+ /a0i 3ine$ )il$ s+-l 0auţi 2e Dum-ur 1i s+-l s/+tuie1ti s+-1i -in+-n /ire M Da0+ nu se r+.ile 1i 2e luni$ iar drag.li3a 4nt4iului s+rut$ mier0uri 4n 0asa 6ur+m4ntului$ 6.r 3une$ s4m3+t+ 4n 2atul iu3irii /+r+ margini 1i dumini0+-n 0astelul 0el.i1.rul 4m3r+ţi1+rii$ -ineri 4n turla la0rimil.

i s+ nu te /a0 din str4m3 dre2t$ m4r4i Dum-ur$ s0utur4ndu-1i 3ar3a ud+ 1i ar+t4ndu-i 2umnul< N :ei$ unde n-ar da Ormag una 0a asta M r+s2unse )il$ de2+rt4ndu-se 4n gra3+$ 0a nu 0um-a .nsa0rat+$ e=2rim4nd a00e2tarea< Va re-eni ades 4n te=tul legendel.0u g9iare de 0riţ+ M "+taia asta de 6.r+3ii se 0i.i$ /iind0+ -eni -.asei arta.ise$ 0+ se .3i 0u 2i0i.-4rli din 4n+lţimile 0eţ.r ti0+l.anele mele ne1tiute s+ te s/4rte0e$ 1i ni0i atun0i nu m-a1 2.s$ n-are Gur.0nir+ atun0i 4n larg 1i 1a2te sate 2ierir+-ng9iţite de a2e< N S+ m+ r+.li<<< .3uni M GQ Iar$ au.tu1i a6unge< #tii$ ad+ug+ el a2.ate lig9i.i1uri$ dar 24n+ la urm+ 4l a/l+ 0ui3+rit 4ntre d.3un O r+0ni el$ d4nd /r4u m4niei s+l3ati0e 0are-i ardea 2ie2tul< O$ murit.u3a$ t.0ul lui 1i i.t n-ai is2+1i a1a 0um -reau<<< Cara0atiţele mele s+-ţi s/arme .1ii< 5eul m+rii as0ulta de-a0.r< #i$ numai 0e .-+ţie )il$ a2r.rul 4n -aluri< .re1te Dum-ur M )e1tii mei s+ ru2+ din 0arnea ta 3u0at+ 0u 3u0at+$ 1i t.rmul+ 0.0 are s+ ia s/ir1it$ a1a 0um te -+d 1i 0um m+ -e.2iindu-se 0u .l.u+ st4n0i$ su3 .are 0a s+ 2ieri 4n 09inurile 2e 0are ţi le d.eul m+rii s+-l 2.0.r3a des2re Ormag<<< Tare se mir+ 0+ drag.s 04nt+$ s2use 0u ne-in. 04nte0ele 0e r+sunau din 0etate$ 1i era 1i mai -erde la /aţ+ 0a de .r3ele$ s+ri Dum-ur de la l.asele$ s+-ţi sug+ s4ngele 2i0+tur+ 0u 2i0+tur+$ 1i-n inima mea 4n0+ n-ar /i 2a0e<<< T.3i0ei< N Tare /rum.idul Cet+ţii R.at+ t.luri< N Ve. s+3ii destul de as0uţite 1i nu 1tie 5u3ala 3+uturi 4ndea6uns de .tr+-it.u+ 0.t.0mai 4n /undul M+rii 0ele Mari$ unde 4n0e2u s+-l 0aute 2e Dum-ur< Mult 4l 0+ut+ 1i-n /elurite as0un.stea 2entru 04nte0 te-a 2rins 24n+ 4ntrat4t$ 4n04t ai 1i uitat s+ te r+.i< % L.indu-i -.

4nd s+ se a2r.d+nainte-ţi$ 0+d Ormag 1i-a 4nt.l..arse 4n arta.2a0i 4nalţi 1i ier3uri /ragede$ s2unea glasul< Am -+.liei< #i nu tre0u mult$ 0+ 4ntr-.rs /aţa de la Vam< N u m+ am+ge1ti$ )il O strig+ Dum-ur$ dar 2rimind de la .are$ Una intr+ 4n turla la0rimil.re1ti t.i$ 0um sta Vam 4ntins 2e-.2ie$ susur+ din n.t 0e Una n-a -+.arme$ .etul gr.eul m+rii se 2ri0e2ea s+ 1.use< I se 2+ru 0+ simte mireasma sal04mil.ut d+un+.ri eu$ m+runt nart al 1.u 2e /undul m+rii$ 0a s+-1i 2un+ 4n lini1te r+.t a1a 0um 1tia s+ urle 0u glasuri de /iar+<<< Dar Vam nu-1i mai 2utu lua g4ndul de la ţ+rmul 2e 0are de at4ta -reme nu-% -+.a m4inii lui Ormag n-ar sta 4ntins+ asu2r+-i$ atun0i$ ei 3ine$ atun0i i-ai 2utea 4ntr-ade-+r 2l4nge de mil+<<< 5eul 0el str4m3 09i0.um.s al 3.ndaril.r 0u tru2ul -4rstat 4n negru 1i 2.1ii<<< La 1a2te 2a1i< Dar Vam nu 1tie<<< O luntre -erde$ la 1a2te 2a1i< O luntre -erde<<< Glasul unduia nes2us de m.3unarea la 0ale$ 4n -reme 0( )il se 4nt.ut ni0i04nd 1i-am 2l4ns de mila 3ietei Una<<< O$ da0+ ar 1ti Vam 0e 3u0urie i-ar /a0e$ du04nd-.ate astea e 3ietul Vam O N "ietul O r+0ni iar+1i Dum-ur< Da0+ 2a-+.3.$ a-eau a0um .i . 2e ţ+rmul -erde M La 1a2te 2a1i de st4n0a 2e 0are d.re1te inima M N Ce 2.0ea lui Dum-ur$ 2e 0are .r$ nu 0um-a murit.r 4n /l.tiil.i un glas 2e 0are-% lu+ dre2t glasul -aluril.t d.3un+rii se 4ntinde sl.ia$ .r$ de la 2uterni0ul nart al m+rii O s2use s2+sit )il< D+-mi 1i tu$ a0.eul 0el str4m3 t.2teas0+ 1i s+ 4n04nte asemenea ier3uril.N As0ult+$ Dum-ur$ 4i t+ie )il 1u-. 1tia as2r+ 1i r+gu1it+< D. unde ţ+rmul se ar0uie1te$ unde 0res0 0.r 3une$ 4n 0are l.0aliu< L+r+ s+ 1tie 04nd$ s+ri de 2e st4n0+ 1i /+0u 1a2te 2a1i< Luntrea 0ea -erde-% a1te2ta$ as0uns+ 4ntre st4ndle r.st de2arte$ de2arte$ a0.t+r4 Dum-ur$ 1i-ndat+ se 1i 0u/und+ 4n a2a s+rat+$ 4i aduse darul /+g+duit 1i se l+s+ a2d din G' n.r 0e 0li2.ti /re04ndu-1i m4inile mi0uţe 1i$ 0ute. /etiţ+ MC 4n0e2use s+ 2l4ng+< #i numai 0e se de2+rt+ Una$ 0+ Vam au.s I Ei$ 2entru -estea 0ea 3un+$ )il$ 0ere-mi 0e-ţi d.u3a 1i-i d+du seam+ lui Ormag des2re 4m2linirea s.0uiau 4n .ar 0+$ atun0i 04nd -.r de mare$ t.ut t.r3el. 3un+ .iua a0eea$ 2entru 0+ Lua$ /etiţa l.r B.< N "ine$ /ie 2re0um d.rul 0+ruia-i d. st4n0+ 1i se l+sa m4ng4iat de s.l.re1ti$ 9.1ii<<< .u I N As0ult+$ Dum-urM Calea r+.0eau 2e l4ng+ st4n0i I N Am /.ale$ 1i lui Vam nid nu-i tre0u 2rin minte 0+ aude -. luntre-i as0uns+ 2rintre st4n0i< O luntre -erde$ 2rintre st4n0ile r.rt.$ 2iatra neagr+ 0are-a 0+.ut turlele din 5inu$ sl+-it+ 0etate$ am -+.iul -.are 1i au.i din m4inile 5u3ald 1i 2e 0are -alurile tale-au 4ng9iţit-.ate 4n0redinţ+rile 0u 2utinţ+$ ad+ug+ 3u0ur.

rs<<< N Eu O strig+ Vam$ 2ri-ind 0u .t$ 1i 2ri-ea 0u drag.4nd ţ+rmul -erde$ 1i 0um m+ -.eul m+rii< Eu$ 0are mi-a1 /i dat -iaţa 2entru Una O N )re0um -+d$ a0um ai i.ste 09i2urile ad. rugase din -reme Dum-ur$ iar Una 1i Lua se 0u/undar+ 4ntr-un s.ua .g.ri$ luntrea se 4n/i2se /414ind 4n nisi2ul umed de 2e ţ+rm< N Tre.2ti ea$ 2rimes0 t.e< Lruntea al3+ a Unei era re0e$ re0e 0a 2ietrele nete.4nd-.ie 3u0uria$ mai 4ntre3+ 0u ne-in.09ii lui$ 0l+tin4nd din 0a2 I N Dragul meu Vam$ 1.a2te$ 41i s2use Vam< #i-n09i2uindu-1i 4n04ntarea 0e-a-ea s+ se .ugr+-eas0+ a d.dat+ nu te-am iu3it at4t 1i 2ar0+ ni0i.ele lui Vam al3ir+ 1i 2rinser+ a tremura< Cu2rin.09i r+t+0iţi 0+tre .ar m.e1te-te$ s.4nd-.r$ 0+0i a1a .mn ad4n0 0a marea<<< Iar$ 4n .arme greu 1i nu simte nimi0< N Cum se -..eul 1i$ st+24nindu-1i ane-. lu+ 2e Lua 4n 3raţe 1i .dat+$ Una g+sea 4ntruna 0e-a de /+0ut 1i seara i se 2+rea at4t de /rum.-+ţie I Oare nu 1tiai 0+ Unei nu-i era 4ng+duit s+ ias+ din .r.3utit s+-i dai d.ite de -aluri< Una M strig+ Vam$ 0u2rin.iua se s0urse 4n0et$ 09inuit.ţe1te de 5u3ala 4n -ra6a unui s.dat+$ nu s-a mai 4nt.mn -r+6it$ ad4n0 0a marea< #i Vam .i$ tr+g4nd la -4sle$ 0um se -.iua 0e-i a1te2ta< G& Iar .ri$ 41i s2unea mai a2.ase<<< T+0ut+$ Una 2ri-i lung 4n .m.rmi 1i ea< Atun0i 5u3ala su/l+ din 4naltul 0erului 2este /eţele l.r de 4n0et 2entru ner+3darea inimii lui< Ca ni0i. 2e marea 2.str. dat+ M #i Una 0ul0+ /etiţa 1i-a2..r 3u0ura$ -+.as.O "u.rmite$ 2rinse 9.artea$ s2use .i 3u0ura de 3u0uria l.art+ neagr+ de du2+ 0are nimeni$ ni0i..i 2e 09i2ul Unei$ se 2le0+ ad4n0 4naintea -aluril.r 3u0ura 4n .r 1i le mulţumi 2entru /eri0irea /+g+duit+$ le mulţumi 2entru . 2urt+ la /el 2e Una$ mulţumit 0+ d. 2e Una .r de-.i$ 4ndat+$ ad. duse 3ini1.r M #i 4m2l4nta 0u /ereal+ -4slele 4n a2ele m+rii$ silindu-se s+ nu /a0+ . a1e.t 0e-mi -ine 2rin tine 1i n-am s+ te 4n-inuies0 2entru nimi0< S+ nu uiţi asta 1i<<< s+ intr+m 4n 0as+$ s2use /+r+ -este$ 0u glasul s09im3at< C4t de /rig s-a /+0ut dintr-.mn.+ 4n luntrea 0ea -erde$ du2+ 0are . 4n 3raţe< Una$ tre.e1te-te M Unde-ai 2le0at$ Una O $ N -a 2le0at ea$ s2use atun0i Dum-ur$ i-indu-se din mare< Tu$ 0u m4na ta$ ai 4m2ins-.dat+ stelele n-au 6u0at ast/el 2e -aluri$ s2use ea< )ar0+ ni0i.as+$ 0+ nu se-ndura s+ se 0ul0e< N O$ Vam$ 2ar0+ ni0i.N La n. M r4se Vam$ m4ng4ind /runtea al3+ a Unei< Dar r4sul 4i 4ng9eţ+ 2e 3u.dat+ n-am s+ mai stau al+turi de tine$ 0a a0um<<< N Cul0+-te$ Una$ r+s2unse Vam< e a1tea2t+ seri 4n0+ 1i mai /rum.

r al Aratei$ dar glasul i se /r4nse 4ndat+$ 1i Vam nu /u ne-.+ 2e un 2at de /run.2ila mea M gemu Arata$ -+.ri strig+ Vam 1i$ iat+$ au.are 2rintre 3u.i 1i sie1i -ederea< N Regin+ a /etel.stei lui$ 4n0er0+ s+-i stre0.eul r+0nea 0a s0.sise< N )entru 0e m-ai 09emat$ Vam O r+sun+ glasul 04nt+t.u+ 2.use 4n tre0ut< N Eu$ eu am 4m2ins-.2enndu-1i a2.it s+-i mai r+s2und+< C.r-2+s+ri s.ea 1i nu -edea nimi0< 4n 3raţe 0u 0ele d.a2ele 2e0etluite de neagra 2e0ete a ne0ruţ+t.ind d.arta 0e du0e la Mastara$ se ridi0+ atun0i glasul lui Vam< Mi-era mai drag+ de04t lumina .r 3lestemat<<< )l4ngi M Dar Vam nu au.r-2+s+ri$ strig+ Vam$ las+-ţi 0etatea de 0ui3uri ad+2.2ti ea de a0eea< Cum2lit+ 6.dat+$ s+-mi s+re.t 0e 0+.a0+ ţi-ai /+0ut 0u Una$ Ormag<<< -6. 2e Mastara s+-i 4n09id+ .as0+ O<<< 4nt.09i 2e Lua$ a0.dat+$ n-au.ţi 2l4nge$ s2use el$ 2ri-ind /eţi1.ar0e-te-n 2alatele tale de a2+$ Dum-ur$ 1i nu 24ng+ri 0u . 4n0+l. au.Ormag O tres+ri Vam$ g9i0indu-i 1.s din minţi I N Ci 2l4ngi .ara Luei< 4n0et$0u 3+gare de seam+$ a1e.u+ /41ii de H% 24n.rni 0u inima /r4nt+$ 4n -reme 0e . 2e 2.4n0er0+ s-.09il.4nd 2e 2atul de ier3uri tru2ul 4nţe2enit al Unei< #i 2l4nse Arata$ 2ri-ind 2le.ind 3+t+i de ari2i$ 4nţelese 0+ regina /etel.r de nimi0$ tun+ atun0i glasul s+l3ati0 al lui Dum-ur$ 2l4ngi .2ri< N E dre2t$ tu 2.r$ 1i eu am a6utat-.ate 04te se 4nl+nţuiser+ 4n 0er 1i 2e 2+m4nt$ 0a s+-i 2iard+ 0.r3e1ti de inim+$ nart 0u 2ielea -erde 0a 2ielea de 3r.i O )l4ngi$ murit.eas0+ la /la0+ra -ie a drag.dat+$ murit.astr+ M #i-n 3raţe 0u tru2ul ne4nsu/leţit al Unei$ Vam 4i r+s2unse ast/el lui Dum-ur I N Tu -. leg+ la .09ii-ţi ster2i durerea .-eri merse$ merse a/und4ndu-se 4n 0. 3u0uria -.tdeauna 2le.rului$ Arata a-ea darul de a deslu1i t.a2ta mai degra3+ de04t . inima 0u la0rimile tale$ 0+ 2rea de a6uns mi-a /ri2t-.arse /aţa de la Dum-ur 1i 2.stit+-n -4r/ de ramuri 1i r+s2unde 09em+rii mele$ Arata M De 1a2te .rni 4n0et$ 2urt4nd 4n 3raţe m.arei Mastara$ 2l4nse 1i 0iti 2e /runtea re0e t.drii 3+tr4ni 1i$ d.+$ .e su/larea -ieţii< N Ci 2l4ngi .ar 04nd Lua 4n0e2u s+ 2l4ng+$ se . din luntre 1i 2e Lua$ 0are se de1te2tase$ Vam 41i 4nt.a2ele 0u neagra-i 2e0ete<<< Dar Arata deslu1ise ade-+rul< N Ormag M 1.2ila< C+0i$ da0+ nu 2utea 0iti 4n tainele -iit.meneas0+<<< Iar$ lu4nd-.09ii 1i s+-i 2e0etluias0+ 2entru t.e tru2ul Unei$ du2+ 0are 41i s/i1ie -e1m4ntul 1i$ 0r.ise< .artea 1i -iaţa$ 2.

gu-te a0est -l+star al durerii$ 0+d HH .$ 4n largul M+rii 0ele Mari$ Dum-ur r+0ni$ -+dindu-1i 3u0uria< Dar Vam nu 2+rea s+ < -ad+ 1i s+ aud+ nimi0< N Mam+ Arata$ s2use$ in0redinţ4nd-.tind 3at6.anele 0.r I N Aud 2rea 3ine$ 1.0.tele lui r+sunar+ mult+ -reme 2e deasu2ra 0.0.lind /run.dril.2a0il.t 0e 0itise 2e /runtea re0e a UneiP iar$ as0ult4nd-.ri 4l 4n0e2use 0u Vam$ 4i 2.arele 0a .0ul 2e 0are st+24nul narţil.-esti t.r as0un. 1tiu 2rea 3ine$ strig+ Vam$ /+r+ a-i da as0ultare$ dar 6ur 0+ 2ereţii de 0eaţ+ ai arta.r 3u3ui 2este 0.N u e1ti 0u nimi0 -in. aleg<.r$ .iu$ s2use Vam< )e -iaţ+ 1i 2e m. .i 2etre0e mai 2l+0ut M N )e drag.stea mea u0is+$ Ormag$ 1i 2e n+de6dea mea -ie$ 6ur I -a -eni .Cu 04t -ei lu2ta mai a2rig$ 0u-at4t -.st 2ar0+ anume /+0ut s+ a6ungi 6u0+ria lui Ormag<<< u te l+sa$ 1.di9n+ 24n+ nu -+ -.r2+s+ri$ 2rime1te r.$ durerea din inima lui Vam se 4m2leti 0u .r destr+ma 2rin m4na mea 1i 6ur 0+ narţii se -. a2rig+ m4nie< N O$ narţi 0u inimi ster2e$ strig+ el$ atun0i 04nd glasul @W Aratei se /r4nse$ 6ur s+ n-am 2a0e$ ni0i .arte$ 1.i 4ndura s+ ţi-.r 0+i amarni0 M N Ta0i$ r.r.r 1i glasul lui Ormag se 4n+lţ+$ 9.i 0ere s.t$ t.i0ea )il 0+ ai /.ri M NR )e -iaţ+ 1i 2e m.teal+ M N Ce s2ui O Ta0i M se 4ns2+im4nt+ Arata< Teme-te de 3raţul lui Ormag<<< N S4nt .are0e Vam M Dre2t .arte$ st+24n al narţil.it.ri0elule M Lu2t+ 24n+ 4n 0ea din urm+ 0li2+$ 2e 0are m+ -.u3ei se -.r nemurit.9.gu-te M Ta0i$ s2use iar+1i Arata$ ridi04ndu-1i 0u team+ 2ri-irile s2re 0er< N S+ ta0 O As0ult+$ Ormag$ strig+ 1i mai tare Vam$ din 0li2a a0easta 4n0e2e r+/uiala$ au.r$ r+s0.i1uri$ simţind 0um le 4m2re6muie s2aima$ 0are e numele lui Ormag$ a2ele se .l.i O Un tunet asur.drului se 2itir+ 4n taini0ele l.rit.r nemurit. 2e Lua reginei /etel.sti 0u durere Arata< #i$ 0u glas stins$ 4i 2.3+tur+ 4ntre maluri$ iar a0.-at$ /iule$ r. s+l3ati0+ -i6elie< Viet+ţile 0.m 1i murit.i 04nd te -ei 0+i$ dar -a /i 2rea t4r.9.ri0elule M mai r4se Ormag$ 1i 9.-esti atun0i na1terea Unei 1i ura lui Ormag$ 6.

2e drumul 0e m-a1tea2t+ nu-i l.2eri 0ri2ta 0u .mn 2iatra a-ea s+-i a2ese inima< N O9$ 0um te -ei 0+i$ Ormag M mai s2use Vam$ 0u m4na 2e 2iatra .r su2u1i Mastarei< N u 0rede$ iu3ita mea Una$ 0+ din li2s+ de drag. 2rimi Arata 2e Lua 0ea legat+ la . les2ede mare$ nu 4nainte de a ru2e din ea .$ mam+$ din m4inile mele$ 2e Lua M #i-.rmea Una$ se 4n0+l.a2+ ad4n0+ 1i$ adun4nd les2e.i l4ng+ inima lui< )e drumurile lungi$ des09ise 4naintea lui Vam$ 2iatra a-ea s+-i 3at+ 2ie2tul$ 4n s.ste nu-ţi 0instes0 tru2ul 0u 2ul3erea gal3en+ a Mastarei$ s2use atun0i HF Vam$ dar 0ei 4nsemnaţi 0u 2ul3erea uit+rii nu se mai 2.t 4nt.ar0e%< Iar$ gr+ind ast/el$ a0.0 2entru la0rimile unei 0. 0ri2t+ 4n 0are a1e.2ile$ 4n amintirea Unei$ 2rime1te-.+ 2e 2at de ramuri tru2ul ne4nsu/leţit al Unei< Dar nu 2res+r+ 2este el 2ul3erea gal3en+ a 0el. gr.0mi .09i 1i$ 0u la0rimi amare$ se des2+rţi de Vam< Iar$ smulg4ndu-1i 24n. 3u0at+ de 2iatr+ neted+< O 1le/ui 0u gri6+ 1i$ s+24nd 4n 2iatr+ 0u-intele ?As2a2ur Ormag ru0 u VaniXG$ g+uri 2iatra P 1i$ tre04nd un 0urmei 2rin gaur+$ 41i leg+ 2iatra de g4t< #i 2iatra 0ea neted+$ ru2t+ din les2edea su3 0are d.ar0e 2e 2+m4nt 1i tu$ iu3ita mea$ te -ei 4nt.i de 2iatr+$ 4nt.a 0e-i a0.2erea 2ri-irea$ s+2+ Vam .

seau< Legendele l.+t.amenil.at+ 2uterea 0u-4ntului M A1a 9.1i de 3u0uria lui Ormag$ narţii nemurit.ate se stinser+ HQ .l.09ii 4ngu1ti .1tea 4ns+ semni/i0aţia .i$ t+0ute 1i-nţele2te<<< Cine mai 3ine de04t ele-i 0un.1u sau gal3enC< S-a 2ţesu2us 0+ a0est 0.0ea neted+< #i$ /+r+ a .0rului gal3en$ singurul N de alt/el N 2e 0are Vamiţii 4l /.n+d+6duiţi$ -eseli 1i tri1ti$ 04nt4nd 1i l+0r+m4nd$ 0+d -iaţa .r negri< Lre04ndu-1i 2almele mi0uţe$ )il se um/la 4n 2ene 1i$ 0l+tin4ndu-1i /runtea su3 0are . dat+ 3+r3at 4n t.eul 0el str4m3 al 1. su3stanţ+ 0.ritului 0+l+reţ al n.te0ile-n0ur0ate 1i drumurile nete.ate ta0< #i lung+-i 0alea la0rimil.u3ei$ str4n1i 4n 6urul s0aunului de 240l+ al lui Ormag$ 04nd 0eaţa tremur+ 4n dre2tul 2.+ng+nir+$ nu 1tiu 0e r+s2lat+-ţi 2reg+te1te Ormag$ dar eu 4ţi d+ruies0 2rimele inimi /ier3inţi 2e 0are .amenii mi le -.r0eau 0are mai de 0are$ lingu1indu-% 2e . M O9.m2unere$ a-ea un r.2erite de .$ )il$ 0a s+ te -+d .t+r4t 0u 2a1i mari$ 4n -reme 0e tunetele r4sului lui Ormag mai 3u3uiau deasu2ra /runţii lui$ 0i.m.s de mult la lumin+ unele s09elete a0.ri0elul meu e 2us 2e /a2te mari<<< N )il$ 3lestematule$ r+0ni Gur.r l+mures0 sensul ritului< G ?)uterni0ul Ormag e du1manul lui VamA< H( Calea la0rimil.9.l.tiil.r 6ert/i 4n lu2t+< Lie s+-ţi 4n.ri 1i de.l.2tea 4n drea2ta 1i 4n st4nga I N #i s+ -edeţi mai 4n0.teau .r T+0ute-s 0+ile 2+m4ntului$ 2.1u a-ea menirea de a 0.ri se 4nt.nser-a sim3. de ea a1tea2t+ F% t+ 0ale<<< Iar$ 4ntre 2ereţii de 0eaţ+ ai arta.a1te 2e .rat+ B.rţii 0ele mari 1i Mastara se i-i 4n 2rag< Ca rete.u3ei$ 3u0ur.eii 4ntre 2ereţii arta.r 2entru is0usinţa 0u 0are 1tiuse s+ -eseleas0+ inima 2.rni 9.+3.l.-eneas0+ tru2ul 2ir2iriu$ .ril.ameni O C+ile /+r+ 0a2+t i-au -+.0ru$ r.st magi0 1i s-a /.0nindu-se 1i nea/l4nd ast4m2+r< % S+2+turile ar9e.r se s0urge 4ntre 0el dint4i 1i 0el din urm+ drum< S4nt drumuri ale -ieţii 1i drumuri ale Mastarei$ s4nt drumuri ale lu2tei$ 24ndite de Ormag$ dar t.tind at4t de a2rig$ 0+ lanţurile de aram+ 0u 0are era 4n0ins .-4rleau lu0iri -i0lene$ 1.9.te.$ 1.rmulat i2.li0 s4ngele m.s. ultim+ 2ri-ire s2re 0ri2ta Unei$ 2.a 0+ .-i$ arun04nd .ase$ du2+ des0.r$ .ut 4n0re.l.$ Vam$ 1i din0.l.gi0e au s0.0rul r.dr+.$ 9.rant$ 2res+rat 2este 0ada-ru 1i /i=at 2e .rtului< u se 0un.

arele lui Ormag< #i narţii 1i nartele 4n0remenir+$ .tele de r4s$ 0+0i 24n+ 1i narţii nemurit.9.r s+ 0urg+ s2re i.uţi su3 ne0ruţ+t.a2ele 0el.-.ul Mastarei$ 2entru 0a ni0i .r s+-1i 3at+ 6. 0ing+t.u3ei$ 2+1i drea2t+ 1i 4ntune0at+ 1i nu se .0.a2el.as+ era /aţa Mastarei 1i mult mai al3+ de04t s2uma -aluril. /ii0el.+nati0e ale 5u3alei$ s+ se 6.run0it a2el.2erindu-i ure09ile$ str+lu0ea argintul 0a2a0el.ţat 2este a0.as+ gr+i Mastara$ smulg4ndu-1i de la 0ing+t.ia ta a 2.r t+0erii$ 0a2a0ele 2e 0are Ormag le 2rinsese 0u m4na lui$ astu24nd au.arţa 0.-4rli la 2i0i. tul3ure$ im3l4n.r .u3ei O Oare$ -. rug+ 1i ni0i un -aiet s+ n-.as+$ iar 0u m4nie -.indu-i inima< H' easemuit de /rum.are neagra 2e0ete$ 2e 0are .2rindu-1i su/larea$ 1i 24n+ 1i Ormag tres+ri 2e 6ilţul lui de 240l+< .are 1i /.r r+s0.r 1i d+-.a0e$ 2e0etluind s0.lite de Dum-ur M V+lurile negre-i 4n/+1urau tru2ul su3ţire$ str4ns la mi6l.2a0il.ril.delele de 0eaţ+ ale arta.ri simt un /i.r 0u ea M A1a$ 4ntr-.as+ era /aţa Mastarei$ dar m4nia .0ului s+ .r3i .0 0u-.2eri1ul de 0eţuri al arta.+misleas0+ 3uturugi O Oare$ munţii au a6uns -+g+uni 1i lun0ile 2is0uri O<<< )rime1te atun0i 2e0etea neagr+ a 2le. .r la -ederea st+24nei lumii din ad4n0< Iar Mastara 2+1i 4n0et 2este 2.2ri de04t 4naintea 6ilţului lui Ormag< easemuit de /rum.ura 2e0etea neagr+ 0u 0are Mastara 2e0etluie1te 2le. /+0ea 1i mai /rum.0 de mine O<<< Au$ turta 2+m4ntului a s+rit de 2e talgeru-i de 2iatr+81i s-a 0.eiţa 04nd des09ise gura$ strig4nd I N O$ 2+rinte al meu$ Ormag$ 0u 0e ţi-am gre1it de 4ng+dui murit.are de argint$ de 0are s24n.9.area-i 2utere< A0.r 0+. re-+rsare m4ni.

ele de /.are P du2+ 0are -.s a 2uterii$ 6ur s+-ţi /a0 dre2tate 4m2.are0e mi-ai ales$ )il$ .ini0i 0e se lu2tau$ r+0nind 1i i.u3a 1i Vam 41i -a 2rimi 2edea2sa< E1ti mulţumit+ O N Cu-4ntul t+u e 4n inima mea$ s2use Mastara 1i$ /+r+ alt+ -.-it< #i era larm+ 4n inima lui Vam$ de 2ar0+ Gur.0 negru 0e-m2re6muie 4m2+r+ţia Masta.2ri -iaţa-n l. 2urta 4n el$ mergea Vam< #i Saian$ leul de aur al 0erului$ intr+ 4n um3ra 2e1terii lui din Masta.9.ri0ui M Iar$ au.eiţ+$ 4n 2ri-irile 0+reia m4nia se a2rinsese din n.t+r4t s+ ne 4n/runte< Du2+ 0um ai 2.are 1i nu st4rni m4nia-n 2ie2tul meu M N Dar de m4nia mea 0ine se 4ngri6e1te O 4l 4n/runt+ .eiţa< Oare$ nu de la tine-am d. 4n 2+m4nt$ dar nu i-a 2res+rat 2este tru2 2ul3erea gal3en+ a uit+rii$ a1a 0+ /emeia nu 2.r4t-.ise Ormag 2rintre 9. turt+ uria1+$ a/lat+ 2e unul dintre talgerele 0um2enei lumii< )e 0el+lalt talger se a/la 0erul< H& N A/l+ de0i$ 2+rinte al meu$ 0+ un murit. ar /i ridi0at 4n ea mulţime de r+.0enele< N Una$ /emeia lui Vam$ s2use Mastara< Atun0i$ au.ri$ iar glasul lui$ singurul 2e 0are ea 4l deslu1ea$ 2+trunse 2rin 0a2a0ele t+0erii$ i.-it de drumul 0el lung 1i de durerea 1i larma 2e 0are .u3a$ 1i 5u3ala 41i 4ntinse .ate tre0e 2rin 24n.r3i N 0+ 2+m4ntul e .r3e 0ute.u3ei< N Cum .arse el a2.a2ele /emeii lui$ 1i el a 0.teau 4n /el 1i 09i2$ 4n marea 4n0+2ere a arta.run0i Ormag 1i$ iat+$ 2e marea se0ure de .r3ele$ se 2use Ormag 2e r4s$ 4n -reme 0e nartele 1i narţii$ -enindu-1i 4n /ire$ 09i0.3.u3ei< N Cu ade-+rat$ stra1ni0 1.te$ 0+0i$ iat+$ a i.ar0e a2.3indu-1i s0uturile< A1a$ ist.34ndit 2uterea de-a . la 0ing+t.N Ce /el de -.rnire I 8 Alu.are0e nu 2ri0e2ea t4l0ul -eseliei lui Ormag$ /ii /+r+ gri6+< La -remea s.r N des2re 0are se -a mai -.0 N 1i 0ine se 0u-ine s+-l 2ede2seas0+ 2e 0el 0e-mi 0al0+ legea O N Gr+ie1te l+murit$ 2.art+ de 0eaţ+ 2e 0are intrase$ 2entru a se 4nt.dri<<< )iatra 0ea neted+ 4i 3+tea 2ie2tul 1i-l 4ndemna la drum$ a1a 0um 0+l04iul 0+l+reţului 4ndeamn+ arm+sarul ist.3ind au.rmit al Mastarei< Ridi0+-ţi 2e0etea 1i 2rinde-.indu-i -.3utit s+ se 0erte 24n+ 1i 0u Mastara M Lii 4ns+ /+r+ gri8+$ /ii0a mea$ se 4nt.ste1ti$ /ii0a mea O 4ntre3+ st+24nul narţil.r nemurit.ie la 0redinţa Vamiţil.u$ de.i s+ r. 2rinse la 0ing+t.r s-a 9.ind 6ur+m4ntul lui Ormag$ se 2le0+ Mastara 1i$ 0uleg4nd 2e0etea 0ea neagr+$ 1i-.r3+$ se r+su0i 2e 0+l04ie$ 4ndre2t4ndu-se 0+tre marea 2.tri-a .i 4n 4ntune0ata-i 4m2+r+ţie din ad4n0< <<<Iar Vam str+3+tea 4n -remea a0eea 0.3.run0it$ mi-am a2+sat 2e0etea 2este 2le.i 0+tre 4ntune0ata .r3i$ 0u mai 2uţin+ 2. 09eam+ O 4ntre3+ Ormag$ 4n0runt4ndu-1i s2rin.0it+ Una -a intra 4n Masta.r.ul ad.

3utit s+ ridi0e les2edea grea O )i0i.4ndu-1i 3raţele$ -.0uţiune 2r.ut I N O$ Vam$ iu3itul meu din .are$ 1i 2iatra s+ 0+l+t.ie ai 2le0at$ /+r+ a-ţi lua m+0ar r+mas 3un de la Lua O N S4ntem 4n m4na narţil.-$ 2entru 0e durerea 1i larma din inima ta O Iat+$ Una se a/l+ l4ng+ tine<<< #i Vam se minun+$ des09i.dat+ 0e 2le.$ 0um m+ arde M N ţie 0e-ţi 2as+ M "u0ur+-te 1i alung+ durerea din inima ta$ 0+0i$ 2re0um ai d.r< 4ndat+ 2+m4ntul /u 4n-+luit 4n al3+streala n.imea .t 4nt.r< imi0 nu mai 2+stra a0um lim2e.u 4n ei$ 1i el se 0l+tin+ su3 2.09ii at4t de mult$ 0+ Una se -+.0ul negru al Mastarei m+ arde N 1i$ .tul /iind 2+rere 1i um3r+ 1.-+it.ar0e 2e 2+m4nt$ 1i 2l+tes0 /+r+ /.ate s+ .r< U% / .2ti Una< Oare ie2urele 2.st 2e0etluite 0u neagra 2e0ete$ nu m+ mai 2.l.ril.arele tale ginga1e te-au 2utut du0e 2e urmele mele O Dar$ trist 1i mustr+t.r 0a lutul 4n m4na .ie te-ai 4ndre2tat s2re neagra Masta.r$ 0u glas s0+.2ţii 1i /ire de 3eteal+ 2.leir+ trun09iurile 0.reas0+ O N )uterni0ul Ormag e du1manul lui Vam M strig+ 4n-er1unat 3+r3atul 0u inima ars+$ a2u04nd 4n 2alm+ 2iatra neted+$ 2e 0are % L.el.ilei$ t.larului%$ 1.rit$ Una se a/l+ l4ng+ tine<<< N u la mine m-am g4ndit$ 0i la tinereţea ta$ s2use 3uim+0it Vam< Oare$ de 3un+-.u3a 1i de 3un+-.ele lui$ 04nd strig+ I N Una$ e1ti tu$ tu O "raţele tale sla3e au i.ţ4ndu-1i 0a2ul dintre 2ernele n.-ara 3u0uriei$ 1i 2ar0+ Vi9ta ţ41ni 2rintre 3u.-er3ial+< Va re-eni in te=tul legendel.a2ele mi-au /.are< Atun0i Una se i-i 4naintea lui Vam 1i$ 4ntin.str.4ndu-1i .UJ mantaua 4ntune0at+ 2e 3.0ului negru 0e 4m2re6muie 4m2+r+ţia Mastarei< Oare$ n-ai 1tiut$ iu3itul meu$ 0+$ .r /.2a0il.r3i rug+t.s 2reţul greu al 09inului O<<< Da0+ /.lt+$ s0.r$ 4i a6unse la ure09i r+s2unsul Unei I N Vai$ n-ai 2res+rat 2ul3erea gal3en+ a uit+rii 2este tru2ul meu$ 1i 0um2lit m+ 09inuies0 4naintea 24n.3.

+nati0ele /ii0e ale 5u3alei< N arţi$ narţi 0u inimi ster2e$ gemu el$ 0rud -+ 6u0aţi 0u Vam M #i nu merse mult mai de2arte 04nd$ iat+$ Una i se i-i din n. -+.+nati0e ale 5u3alei$ inima-i 2l4nse de 2ar0+ se0uri as0uţite ar /i t.ate 0+ Vam 1tia a0um 0+ Una lui nu se a/la 2rintre ele$ 0+0i t. 2rinse de g4t< Ie2urele .e0i 1i sute 1i mii$ 1i t.u 4ntristat+$ da0+ se uit+ la drea2ta .ate erau d.ar /ii0ele .u 4nainte< #i$ da0+ 4nt.use$ 0i .1i-.re1te 4n 1u-. -+. m+runt< UG N )lea0+-te-n /aţa Mastarei 1i-ndu2le0-. 2rind+ de 3raţ 2e Una$ 2entru 0a$ str4ng4nd-.$ se rugau miile .3.ar+ 4n g9earele -ulturului$ 1i 2iatra 0+l+t.0at-.arse 0a2ul$ Una 4l 2ri-i 0u mustrare$ da0+ 2ri-i s2re st4nga .2i /+r+ -este$ 1i Vam 4nţelese 0+ nu 2e Una .ate 0u 4n/+ţi1+ri de. la 2ie2t$ s+-i 4m2rumute 0e-a din 2uterea lui< Dar m4na-i 4ntins+ nu 4nt4lni nimi0$ /+2tur+ Unei se t.r re2e.iul a2el. n+lu0ire de um3r+ 1i lumin+$ una dintre .are$ 1i 0ur4nd 2+durea /u 2lin+ de 09i2urile Unei< Erau .se3ite 1i$ 0u t.+ri ameninţ+t. .i< Iar$ gr+ind ast/el< Vam 4n0er0+ s-.

0u sl.$ Vam M 4ndur+-te de Una ta 1i 0urm+-i 09inul 1i-ng+duie-i s+ se-.r 0r4n0ene -r+6i 1i /ie0are /+r4m+ de lut ar /i r+0nit 0+ 2uterni0ul Ormag e du1manul lui Vam$ 0a 1i 0um m+ri ne1tiute ar /i s2ul3erat .r mai /rum.-e de 6+rate0< Iar$ nemai2ut4nd 4ndura arsura$ a2u0+ 2iatra 4n m4n+$ .0uinţe st+tea Una$ 4ntin.rul du2+ Una se .r 3une$ 2alatul iu3irii /+r+ margini 1i 0astelul 0el.drului t.0.rne1te .tirea mantalei 4ntune0ate a .+nati0ele /ii0e ale 5u3alei< N Oare$ nu se 09inuie1te$ 4ntr-ade-+r$ 4naintea 24n.lt+< #i /ii0ele 5u3alei simţir+ 0um li se destram+ /+2turile 4n1el+t.0uinţele din Cetatea R.di9neas0+-n 2a0ea 2e1teril.0r.ste$ 0. 4n 2alm+$ r+0ni de.lind-. 4n/+ţi1aser+ .1ie$ 1i G.ie 0u glas tare I ?)uterni0ul Ormag e du1manul lui VamA< 4ndat+ 0u-intele se-adunar+$ strig4nd a2rig su3 ţeasta lui 1i strig+tul r+sun+ din 0e 4n 0e mai tare$ 3u3uind 0a 1i 0um munţi 4nalţi s-ar /i n+ruit$ -estind 0+ 2uterni0ul Ormag e du1manul lui Vam$ 0a 1i 0um 2+m4ntul ar /i s+rit 4n aer$ su3 2uterea un.are$ 0+0i 2uterea le d+inuie numai su3 .de mii de 3u.ar0e-te 1i 2resar+ 2ul3erea uit+rii 2este tru2ul 2e 0are .rul 4m3r+ţi1+rii$ turla la0rimil.eiţei 1i su3 2ri-eg9erea lunii N /aţa ei am+git.le1te ţarina m.are$ a1a 0um i-.1ie$ 2e 0are Vam 1i Una le 4nsu/leţiser+ 04nd-a$ ast/el 0+-n 2. -edea 4n0+ 4ntin.r /.0uinţele din Cetatea R.4nd-.n+d+6duit I Da$ da$ 2uterni0ul Ormag e du1manul lui Vam M 4ndat+ 2ierir+ t.r3ele 2e 0are le s+2ase 4n 2iatr+ i-ar /i tre0ut 2e 2iele$ ar.are<<< Dar d.el.urile lumii 1i 1i-ar /i re2e.a2ele$ .r.r r+0.ate l.3+tea 4n inima lui Vam 1i$ da0+-n09idea 2le.li3a 4nt4iului s+rut$ 0asa 6ur+m4ntului$ /.ale< N #tiu 0+ s4nteţi min0iuni$ striga el$ 3+t4ndu-1i 2ie2tul 0u UH 2umnii< Atun0i simţi 2iatra 0e-i at4rna de g4t 1i$ 0u2rin.e ale Unei< 4nt.are legile 2uterni0ei Mastara O )iatra 0ea neted+ 4i r.ase adu0eri aminte< La /ereastra /ie0+rei l.r0$ 0.+ga.$ a1a 0um t+i1ul 2lugului r+s0. rug+ mut+$ 1i amintirile n+2+dir+ inima lui Vam$ r+s0.urile 2este 04m2ii$ mugind 0+ 2uterni0ul Ormag e du1manul lui Vam<<< .i1.i0i 0+ l-ai iu3it$ .4nd-.4nd 0+tre el 3raţe rug+t.ian+ se-n/iri2ar+ 3.rdeiul 0elui dint4i 0u-4nt de drag.u3a M N )ieriţi$ am+giri M gemea Vam< ).ieli< #i 3ine am /+0ut$ 4n0er04nd s+ 0al0 4n 2i0i.asei Masta.4ndu-1i 3raţele 4ntr-.1ul 0eres0$ /+04nd s+ r+sune tr4m3iţa de-argint a .ate l.dat+ 2e drumul t+u 0eres0$ Saian$ 1i-alung+-le 0u /l+0+rile tale 2e /ii0ele 5u3alei M Atun0i se i-ir+ 4n 2. 2ri-i 1i 0iti /+r+ -.iana 0.ril..r$ Saian$ leul de aur$ se i-i 2e 3.dea 2ie2tul$ de 2ar0+ -.0ului negru O se 4ntre3+ el$ mun0it de 4nd.it tala.

neţ< I se 2+ru 0+ nu se a/l+ 4n lume is2ra-+ 2e 0are s+ n-.r 1i des09ise .rmit.ri 2entru a 1ti 0+ era . /+2tur+ .u un 3+r3at 0u 2lete 1i 3ar3+ 0+runt+$ .menise de04t 4n -e09ile 2.t.dat+$ Vam 0el 0u inima ars+ se simţi 4ntreg$ 2uterni0 1i 4ndr+.u+ .i$ ne-+.meneas0+ mult mai 4nalt+ de04t .dat+$ .ra din tru2ul de aur al leului Saian$ 1i un 04nte0 /+r+ 0u-inte se ridi0+$ m4ng4indu-i /iinţa$ de 2ar0+ -+luri m.r nu 2.at+ /iinţa 3+r3atului 4n0ins 2este 0.a6+ a unui nem+surat de mare m+r maun< N M+rire ţie$ Saian de aur M strig+ Vam$ 4ntr-.ri0um$ nu se mai 2.lt+$ dar uimirea-% 4n/i.ian+$ dar 2ar0+ era alta< A0eea1i era iar3a$ a0eia1i 0.r+ nes2us 04nd -+.at+ du0e 24n+ la 0a2+t$ i se 2+ru 0+ ar /i 4n stare s+ salte 2+m4ntul 2e 2alme 1i s+ se a-4nte$ str+3+t4nd 4ntinderile 2ustii ale 0erului$ s0+2+r+t.se3it 4n glasul a0ela$ dar 1tiu 0+ ni0i un murit.ale se-n+lţa . lini1te ad4n0+ 4l 0.r de auriu 1i de rumen$ sus$ sus$ 24n+ la 0ea din urm+ de2+rtare a lumii< N Un murit.1u lumina 2+m4ntul$ de 2ar0+ lumea 4ntreag+ se s09im3ase-n uria1a 0.09ii< Se a/la 4n a0eea1i 2.lit< Ca .iana$ 1i Vam nu 1tiu da0+ lumina era r.a2te a3ia g9i0ite$ dar nu era un 04nte0 ad. 3u0at+ de slam 1i 0+ nimeni$ 4n ni0i una .Iar larma a0easta 3u3uia at4t de n+2rasni0$ 0+ el 4n09ise .10at< #i 4n0+ nu 4nţelese 3ine 0+ lumina ne1tiut+ <nu i.2a0il. durere as0uţit+ 1i$ de. 3lan+ t. lini1te ne3+nuit+< O lumin+ dul0e s0+lda 2. 2.ate gr+i ast/el< Lini1tit$ se 4nt. at4t de de2lin+ 1i ne2+m4nteas0+ /eri0ire$ 4n04t gemu u1.dat+$ iar Vam nu tre3ui s+ 2ri-eas0+ de d.ute 1i ne4n09i2uit de ginga1e$ i-ar /i /luturat 2este /aţ+< #i$ 0u a0ela1i /i.10at+$ sau aurie< Asemenea lumin+$ .m.ele 0.r 04nt+ singure$ 0a ni1te strune< C4nte0ul se 4n+lţa 1i se 2ierdea 4n 1.09ii 1i-1i 0u2rinse 0a2ul 0u 2almele$ 4n0er04nd s+ ast4m2ere -uietul 0e 2+rea de ned.amenii 2+m4ntului< O m+reţie lini1tit+ se des2rindea din t.-. ţes+tur+ 1i .a2se 0u 0e-a sem+n4nd 0u-. sal0ie 4n 3+taia -4ntului se 0l+tin+$ simţind UU 0um 4l s/41ie .it 04nd-a< Vam nu-1i 2utu s2une 0e era at4t de de. 2a0e ni0i.r< Ca ni0i.2le1i 0u .u 0+ 0erul era g.2a0ii-1i leg+nau 0rengile 4ntr-.-e1ti des2re str+lu0it.a6+ a m+rului de aur maun%< A0um$ str+lu0irea aurului r.arse 1i 2ri-i< V+. nest+24nit+ ţ41nire de 3u0urie< #i-1i ridi0+ 2ri-irile s2re 3.r$ ai0i O Glasul 0are r+sunase /+r+ -este nu adu0ea 0u ni0i un glas % Varietate neidenti/i0at+< UF au.dat+ simţit+$ dar 0.r de uimire$ 2ri0e2u 0+ /run.l$ s0+2+r4nd auriu 1i r.2a0ii$ dar din iar3a m.area 0.

-r+tirii tale 4m2.dintre 0et+ţile 2+m4ntului$ nu s-ar /i 2ri0e2ut s+ ţeas+ asemenea -e1m4nt 1i ni0i s+-l -.u3ei<<< N )uterni0ul Ormag e du1manul lui Vam$ s2use .ri$ Vam$ dar Ormag ne-a 1u3re.2ie de .ii M N De.r3i din n.st 2+m4ntul -remi multe$ dar de unde-a$ din /undul 0el mai 4ntune0at al lumii$ de a0. inim+ ti0+l.ate altminteri de04t te-ai .r$ 4n04t Vam 4nţelese I .4m3i 1i nu r+s2unse$ 0a 1i 0um i s-ar /i 2+rut 0.stru n-a a6uns 4n0+$ s-a i-it Ormag< #i t.it tru2urile 1i i-a dat Mastarei 2uterea de-a ne a2+sa neagra-i 2e0ete 2este 2le.2ti el< N T. unde g4ndul n. inim+ as0uns+ 4ntr-un 2ie2t 0e 2+rea 0a al n.n+de6dea 1i ura drea2t+ au dat 2utere r+.u 0+ mai mult 2lute1te de04t um3l+< N T.$ Vam$ 1i din 1.ate-s altminteri ai0i$ 1.area r.as+ 2e a0est 2+m4nt$ .0ului 1i r+0eala .2il+r.tul s-a s09im3at$ 0+0i Ormag e numele s2aimei<<< imeni nu 1tie 0ine l-a 09emat 2rintre n.ar$ 0u at4ta 2utere-n luminile aurii ale .u3a< A2rindeam /.l.3utit s+ se des2rind+ din lumea lui Ormag$ 1i nimeni 24n+ la tine n-a g+sit drumul 0+tre n.astre 1i nes2us s-a 3u0urat 04nd i s-a dat 2rile6ul s+ 2+trund+-n0.i$ 0+0i drumul a0esta nu-i drum de a2+$ ni0i de 2+m4nt$ ni0i de -+.a3e$ dar Ormag ne-a silit s+-l a2rindem 2entru a-i adu0e 6ert/e$ iar din /umul 6ert/elni0el.+2e.1-aurie$ 0e 2+rea smuls+ din str+lu0irea /+r+ seam+n a 0erului< N Unde m+ a/lu O 4ntre3+ Vam$ dar 3+r3atul .s din 0ale-a/ar+$ sau 2este m+sur+ de greu s+-i r+s2und+< 4l 2ri-ea d.a0e< Atun0i s-a i-it 2e 2+m4nt s2aima$ numele lui Ormag< Eram nemurit.a2e$ t4r4ndu-ne 4n 4ntune0ata Masta.stru< Inima a0eea a 1.u 0u glasul lui 0iudat$ 3+r3atul 4i ar+t+ 0+ nu se 4n1elase< N 4n0+ nimeni$ Vam$ n-a i.mul a0ela$ da0+ era .3i1nuit s+ le 1tii O N Ade-+rat$ s2use Vam$ iar 3+r3atul 0u .i< A 3+tut 4ns+ 04nd-a .tri-a lui$ 1i de a0eea te-ai 2utut$ 2entru 04te-a 0li2e$ des2rinde din lumea lui Ormag$ 2entru a intra 0u g4ndul 4n lumea n.09il.mul 0u inima ars+ 1i Vam -+.09ii aurii urm+ s+ gr+ias0+ I U( N A1a a /.ate$ 4n0u-iinţ+ lini1tit 0el+lalt$ 0+0i a1a ar+ta lumea 4naintea -enirii lui Ormag< Oare-ai 3+gat de seam+$ Vam$ 0+ nimi0 nu te-a 4ns2+im4ntat ai0i$ de1i-s t.0ul 2entru a ne /+uri s0ule 1i 2.m$ 0itea 4n inima lui< #i$ 04nd -.-+it$ .d.2seas0+ 4n 0ul.r s-au al0+tuit 2ereţii de 0eaţ+ ai arta.astr+$ 0are a 2ierit de mult< Dar ţine minte$ Vam$ 0+ Ormag .-+iala ei s-a 4ntru2at Ormag< Ce-a 2indea$ 2esemne$ 2e /undul lumii n.du9$ 1i ni0i de 2iatr+<<< "+r3atul 0u 2lete 1i 3ar3+ 0+runt+ se a2r.mul 0u inima ars+< O$ 4nţele2tule din alte -remi$ i-am simţit du1m+nia$ a1a 0um simt arsura /.

r t+0erii< Tu ai un asemenea s0ut$ .-it 0a du2+ .r .3.ri$ 0+.2a0ii se mistuise .2ţii$ a /+ţ+rni0iei 1i a -r+6il.eiţa n. dat+ 0u 2a0ea 4n+lţat+ din iar3+ 1i Vam simţi 2e inim+ greutatea 2ietrii s2art+ din les2edea su3 0are . r+s24ndeau 0.t 4n 2.+0ea a0um Vam 2e iar3a din 2.34ndise d.u 0+ se a/l+ t.seal+ amar+ 4l d.dul /arme0el.ul 1i$ numai ie1ind de su3 legea lui Ormag 1i 2un4ndu-te su3 s0utul unei 2uteri neasemuit mai mari$ -ei 2utea str+3ate argintul 0a2a0el.mnia 4ntune0atei .r 5u3alei$ iar .iana 4nţele2tului din alte -remi$ dar 2.amenil.2ti ane-.+ 0erul 1i 2+m4ntul< 4ntins 4n iar3+$ 41i aminti U" ).astr+ s4nt num+rate 1i -+d de 2e a0um 0+ .r nemurit. durere as0uţit+ 4l s/i1ie din n.ţi gr+i 2rin 0a2a0ele t+0erii$ gl+sui 3+r3atul 0u 3ar3a 1i 2letele 0+runte< Ormag i-a astu2at 0u ele au.t a6uta< Cli2ele 04t -ei mai r+m4ne 4n lumea n.$ Vam$ 1i da0+ -ei<<<A N Dar 0ine m+ -a a6uta s-a6ung la 4ntune0ata Mastara$ 41i s2use Vam$ 1i 0are-i s0utul 2uterii neasemuit mai mare de04t 2uterea st+24nului narţil.m2iedi04ndu-se-n 0u-inte$ 1.r4 4n iar3+$ 4n -reme 0e 0u-intele din urm+ ale 3+r3atului 0u .-+ind$ 41i 2.09i aurii r+sunar+ 4n el 0a un dang+t de 0l.09i aurii n-ar /i 4nţeles$ desigur$ mare lu0ru$ da0+ 2uterea 2ri-iril.09ii 4ntredes09i1i s.ie Vam< Se simţea -l+guit$ 0a 1i 0um arm+sarul g4ndului 2e 0are 0+l+rise /+r+ s+ 1tie s-ar /i 4m2leti0it 1i l-ar /i 2rins su3 el$ iar un 4n0e2ut de durere surd+ 4i str4ngea t4m2lele 4ntr-un 0er0 de-aUQ ram+< .r nemurit.tI ?Tu ai un asemenea s0ut$ .$ Vam$ 1i da0+ -ei<<< Dar Vam nu i.3uti s+ aud+ mai mult$ 0+0i .di9nea Una< Cer0ul de-aram+ 4i str4ngea t4m2lele< #i-.use 4n n+-.nu-i numai du1manul t+u$ 0i du1manul tutur.r nu l-ar /i a6utat s+ g9i0eas0+ t.r<<< #i a0um$ degra3+$ s2une-mi 0u 0e te 2. 0r4n0en+ 3+t+lie$ .ian+ 1i$ urm+rind 0u .asei Mastara )e -remea a0eea$ Ormag$ st+24nul narţil.-estea str+lu0it.arele$ 0a2ul de aur al leului Saian$ 41i aminti 0+ 1i a0ela su/erise din 2ri0ina lui Ormag$ 41i aminti trista 2.1iati0-aurie 2ierise 1i 2e 0er str+lu0ea Saian$ leul de aur< Lini1tea ne3+nuit+ 2e 0are .3.t 0e Vam nu mai i.tului$ 1i 4n09ise .ri O A1a$ ist.stene1ti<<< N Una<<< Mastara<<< 1.u$ 1i el se 0l+tin+ iar+1i$ 0a . sal0ie 4n 3+taia -4n.rului Saian 1i-a 2rea/rum.r$ 4i n+s0use$ r4nd 2e r4nd$ sumedenie de /ii0e< )entru 0ea mai mare$ Mastara$ d.iana era 1i nu mai era a0eea1i< Lumina r.-esti durerea$ 1i 3+r3atul 0u . 0li2+$ -+.3utea s+ s2un+< N Mastara n-are s+ te-aud+$ da0+ n-ai s+-i 2.-este a 0elui 0e luminea.2. .09ii< Iar da0+-i des09ise 2este .

e regelui .l.rul$ 4naintea 2.09ii de iedul de aur$ Ta r+mase 4n0remenit< N Ce mai stai$ dragul meu Ta O 4i s2use atun0i Glana$ s. minune nemai-+.mnea 5u3ala 1i mantaua-i 4ntune0at+ ţinea 2+m4ntul 4ntr-.r nemurit.r4 2.ate 0ele 0e urmea.rului Ta< #i nimi0 de.u3a$ dar 2entru 0elelalte$ Ormag$ 0are-1i d.r mai adu0e 6ert/e$ a1a 0um adu0 tutur.mnea nesting9erit+$ 0+0i .linde .ase$ 0eru s+-i /ie 4ng+duit s+-n/+ţi1e.2erirea 4ntune0atei mantale a 0elei 0e le d+duse -iaţ+< Dar$ st+24n+ 2e inima lui Ormag$ 5u3ala d. 1i iedul de aur< #i s0.4m3ise 4ng+duit. -e1ni0+ 3e.amea nu-i 4ng+duie s+ a1te2te 6ert/ele murit.+ de 2reţ$ 2e 0are Glana . 24n.a2te 1i-.rii$ stele< Cu 3u0ate 2reg+tite din 0arnea ie.n/irm+ /a2tul 0+ 5u3alei nu i se adu0eau 6ert/e< U& s-au 2etre0ut de mult$ 2e 04nd 0a2rele regelui din 5inu$ 0are 2+1teau -er.+nati0e 2+m4ntul$ 4n1el4nd murit.rule$ s2use 4ns+ stra6a$ 0+0i regele-i 2le0at la -4n+t.d.3ea . asemenea minune O N 4nţele2t gr+ie1ti$ Glana$ r+s2unse Ta< Am s+-i s2un regelui 0ele 0e s-au 2etre0ut$ 3a$ mai mult$ am s+-i 4n/+ţi1e.i 0+ st+24nul n.ril.ţia lui< u te 4nd.i$ murit. turm+ de 0a2re 0are n+1teau ie.stru$ regele din 5inu$ se -a m4nia nes2us$ a/l4nd din alt+ gur+ de na1terea iedului de aur< Oare$ nu se 0u-ine 0a tu$ 0el dint4i$ s+-i -este1ti .ri ţi-e /. -e1ni0+ 3e.2il.n+$ 0+d t.iduri gr.r$ Ormag .g4r0itI -itregitel.3.r$ d+ruindu-i turma 0a2rel.ase el atun0i .2i din la2tele de aur 41i 4m2.ile 4ntinderi ale muntelui Cuta$ se a/lau 4n seama 2+st.r adunaţi 4n 0eţ.+ % S+2+turile ar9e.n+ s0+lda turta 2+m4ntului< Iar Ormag 4i d+ruise 5u3alei un 2alat 4n 0are numai ea 1i /ii0ele ei 2uteau intra 1i .a 0ea s0um2+ iedul de aur$ 4l lu+ 4n 3raţe 1i 0.r narţil.te0ile muntelui Cuta< #i$ a6uns la 5inu$ sl+-it+ 0etate 4m2re6muit+ 0u .rii$ su3 a0.se3it nu s-ar /i-nt4m2lat$ de 3un+ seam+$ da0+ una dintre 0a2re n-ar /i n+s0ut$ 4ntr-un r4nd$ un ied de aur< C4nd d+du 0u . 2rimise 4n dar la nunt+$ 1i-n/+1ur4nd 4n 24n.ame$ nes+tul+ 5u3ala M Oamenii$ 4n s09im3$ nu-ţi -.rise un urma1$ se ar+tase ne4n09i2uit de .rţii 2alatului$ a1te2t+ .ut+< N A1tea2t+$ 2+st.r 0u la2te de aur< N Lie dar$ s2usese st+24nul narţil.Masta.eiţa$ 0+d atund 04nd i se 2l4nsese 4ntr-un r4nd 0+ /.i de aur 1i 2urtau 4n ţ4ţe la2te de aur< Cu str.r a0est.asa arta.ri$ 4m3u0+ .u3a<% esting9erit+$ de0i$ d.r de aur se 9r+nea .ra le s2unem n.iua 4n0+ nu se des2+rţise de n.r /ii0e ale 5u3alei nu le r+mase de04t s+ 0.eiţa mantaua$ 1i str.ri de 04te .gi0e 0.are< #i-a1te2t+ Ta$ 2+st.il.

stru< #i$ gr+ind a1a$ Ta 4n/+ţi1+ regelui iedul de aur$ 4n -reme 0e slu63a1ii se minunau nes2us$ 1u1.dele$ a0.r de r4nd$ 1i .s2+ţul era 4n t.09ii de .area n.run0ind 3u0+tarului s+-1i arate 4ntreaga 4ndem4nare$ 0+0i regele d.d.iu$ regele se i-i 4n 0arul s+u 4m2. dat+ 0u ei strig+ 1i Ta$ 2+st.2erindu-1i .i 0ina din iedul de aur M N Cu-4ntul t+u e 4n inimile n.astre$ s2user+ slu63a1ii$ iar unul dintre ei lu+ iedul de aur din 3raţele lui Ta 1i-l duse la 0u9nie$ 2.2+iau slu63a1i de r4nd< N 5ile /eri0ite regelui$ s2use Ta$ 2+st. minune ma 4ndemnat s+ 2+r+ses0 turma 0a2rel.24n+ 0e$ 4ntr-un t4r.r$ 0+0i un ied de aur i s-a n+s0ut regelui$ st+24nul n.i 04nd .i -.astr+ se 4n09eie-n 09i2 str+lu0it$ slu63a1i$ urm+ regele$ 0+0i la masa de a.tind 4ntre ei< N Ade-+rat$ e de aur$ s2use regele$ da0+ 0er0et+ -ietatea mi0uţ+< Sla-+ marelui Ormag M FJ N Cinste 1i sla-+ M strigar+ 1i slu63a1ii$ iar .eul 0u ari2i de lilia0$ regele 1i slu63a1ii se tr4ntir+ 2e 2.3it$ 4naintea 0+ruia alergau slu63a1i de seam+ 1i-n urma 0+ruia tr.rul< N V4n+t.rea s+ 0ine.e< #i regele 0in+ din 0arnea iedului de aur$ 0are se -+di mai /raged+ de04t 0ea a ie.rul< Iat+$ . 2al+ de -4nt /+0u s+ tremure /+0liile din 4n0+2erea regeas0+< U1.r 0a un /ulg$ "irgun$ 0raini0ul lui Ormag$ 2+trunse 2e /ereastr+ P iar$ d4nd 0u .il.

r .2tind I N Ta0i$ nu-% s2eria M Mai 3ine as0ult+<<< Ca2ra 0are a n+s0ut iedul de aur a 4n0e2ut s+ 3e9+ie s/i1iet.rdeiele slu63a1il.t 0e-i mai de 2reţ 2e 2+m4nt O #i 0um ai 4ndr+. -esteas0+ de s.s0u margini 04nd -+. -ei 6ert/i 2uterni0ei 5u3ala$ iar mie 4mi -ei d+rui m+runtaiele a3urinde 1i s4ngele 0ald$ 0a 2reţ al iert+rii< Am .i 0+tre 2is0ul muntelui Cuta 2e str+lu0itul rege< S+ nu 0ute. durerea< Dar 0are nu mi-a /.te0ile muntelui Cuta< 4naintea 3.e$ 1.nit s+ m+n4nd iedul de aur$ /+r+ a-mi 6ert/i$ du2+ datin+$ m+runtaiele a3urinde$ inima 1i /i0atul r.r 4n0e2ut 0u na1terea iedului de aur nu s-a s/ir1it 0u at4t M N Un 0.ir+ -+t+1eii 4ns2+im4ntaţi 1i$ a/l4ndu-% 2e Ta$ 2+st.it de Ta$ 2+st.2eri1ul 0asei tale s+ nu se n+ruie 2este neamul t+u$ as0ult+$ rege din 5inu$ 2.di9nea a0um l4ng+ ea$ at4t de 4n/+1urat 4n 04r2e$ 0+ nu i se -edea ni0i -4r/ul nasului< N )ri-e1te$ dragul meu Ta$ s2use /emeia$ 1i 3u0ur+-te 0+ lanţul minunil.ut 0+ la2tele 0e-mi um2lea 0iu3+rul nu era un la2te de r4nd$ 0i unul de aur M .as2eţi de seam+< Mirat$ Ta 2+trunse 4n 3.r$ 4ndat+ du2+ 2le0area ta< Am 2ri0e2ut 0+-1i 09eam+ iedul 1i$ 0um ţ4ţele-i erau 2line de la2te$ am 4n0e2ut s-.2il O strig+ Ta< Cum O #i de unde O Atun0i Glana 41i duse degetul la 3u.run0i< #i nu tre0u mult 0+$ 4ns.rdeiului 4ns+ nu-i a1te2ta Glana$ a1a 0um s-ar /i 0u-enit$ de1i larma alaiului 1i /+0liile ar FG /i tre3uit s-.r$ unde 9. mulg$ 0u gindul s+-i u1ure.run0a mea I degra3+ -ei sui 2e muntele Cuta 1i -ei alege din turm+ 0a2ra 0are a n+s0ut iedul de aur< Cu m4na ta -ei 4n6ung9ia 0a2ra 2e 0are .t+r4se s+ 4nt4r.1u de s4ngele 0ald OA N Iertare$ gemu regele$ g9emuit 2e 2. dat+ 0u el I N Iertare$ m+rite Ormag M Dar$ 0a 1i 0um nu i-ar /i au.rul$ 2rinse a sui 2.e a 2le0a 1i s+ a1te2te 2.3.rul$ 4n 3.0a2etele 0u 3raţele< N O$ rege din 5inu$ s2use "irgun$ as0ult+ 0e gr+ie1te Ormag I ?Oare tu$ rege din 5inu$ nu 1tii 0+ mi se 0u-ine t.sirea un.ţit de /+0lieri$ r+.is MA N Cu-4ntul lui Ormag e 4n inima mea$ s2use regele 1i$ 04nd ridi0+ /runtea$ "irgun 2+r+sise 4n0+2erea< )e dat+ se re2e.st mirarea 04nd am -+.rni s2re 0as+$ 4l -estir+ 0+ are a-% 0+l+u.u 0+$ 4n s0urta-i li2s+ de-a0as+$ Glana 4i n+s0use un /e0i.initi 1i slu63a1i$ ie1i regele din 2alat 1i$ 0+l+u.dele$ iar slu63a1ii gemur+ .r 0e .ie 2entru a 4m3u0a 0e-a 4nainte de-a 2.rdei< #i uimirea lui nu 0un.it$ "irgun$ 0raini0ul$ urm+ s+ gr+ias0+ I N ?Teme-te de m4nia mea$ s2une Ormag< )entru 0a a0.

r< N 4nt.u+ 6ert/elni0e 1i a2rinse rugurile 0u lemne 2l+0ut mir.2ilului 1i Ta 41i 4m2reun+ 2almele$ -+.2lite-n nestemate< Atun0i inima lui Ormag se 3u0ur+$ 1i st+24nul narţil.ate-n/+ţi1a sl+-itului .ar 2entru a se r+. 4ng9iţitur+$ dar nu m-am mai 2utut .lta 0erului I N 5ile /eri0ite 1i sla-+ 2uterni0ului Ormag 1i m+reţei 5u3ala M )rias0+-le$ /ie s+n+t.r3i de sus$ din arta.arse 0u t.4nd 0+ /aţa 2run0ului str+lu0ea 0a aurul 0urat< N Un 2run0 0u 09i2 de aur M N u numai 09i2ul$ Ta$ 0u-4nt+ Glana< De la t+l2i la 0re1tet$ 1i de la ung9iile 2i0i.e la0+tul t+0erii< N S+n+tate 1i i.rmit$ 2+st.rind s+ ias+ din 3.ri s.rul$ alese .1i M Iar 04nd /umul 6ert/el.arel.34nd+ regelui$ s2use el de a0eea< 4n /emeia mea a intrat un du9 de 3.ţi slu63a1ii lui la 5inu$ sl+-it+ 0etate 4m2re6muit+ 0u .are se ridi0+ dina/ara 3.are$ 2este 0are turn+ din 3el1ug mir.r se risi2i$ regele se 4nt.r 1i$ 2lin de s/ial+$ intr+ 0u ea 4n 3.rdei< .ua minune$ dar 24n+ la urm+ se temu 1i-1i a1e.+ 2e d.arele de 2+r de 2e 0a2$ 2run0ul e 4n 4ntregime de aur M FH #i -.l.0mai$ .$ Ta< #i minun4ndu-m+ a1a 0um te minune.al+$ 1i iat+ 2ri0ina 2entru 0are nu se 2.rul$ se duse de s0.r$ /erindu-se s+ se ating+ de 0a2ra 0u la2te de aur< #i$ a2u04nd 0u m4na lui 0uţitul$ regele 6ert/i 5u3alei 0a2ra$ 1i lui Ormag m+runtaiele$ le a1e.ase 0a2ra 0u la2te de aur din ţar0ul 0a2rel.rdei< #i se /r+m4nt+ 4n inima lui$ 4ntre34ndu-se da0+ se 0u-enea s+-i 4m2+rt+1eas0+ regelui n.i$ am -rut s+ a/lu 0e gust are un ast/el de la2te< Am s.rul$ s+ mai s2un+ 0e-a$ dar .arele de /um$ 0+0i 5u3ala nu se 2utea 9r+ni 0u /umul 6ert/elni0ului 1i 2. larm+ ner+3d+t.ase$ 4n -reme 0e Ta$ 2+st. 0a2r+ din mulţimea 0a2rel.3una P iar regele$ 0u m4inile /+0ute 24lnie la gur+$ strig+ 0+tre 3.r3it .2ri 24n+ 0e n-am dat gata t.u+ /ui.iduri gr.rule Ta$ sau te-a 4ng9iţit 2+m4ntul O r+0neau 0are mai de 0are slu63a1ii< N 4ndat+$ 4ndat+$ le r+s2unse Ta$ .u3a$ am4nd.i Ta$ 2+st.rdeiului$ de a0.rul$ ne-enindu-i s+-1i 0read+ ure09il.t 0iu3+rul$ 4ntr-at4t de dul0e 1i-nmiresmat era la2tele de aur< Iar$ da0+ a tre0ut 0e-a tre0ut$ am n+s0ut un 2run0< #i minunea 0ea mare$ Ta$ este 4nsu1i 2run0ul a0esta< )ri-e1te M #i$ gr+ind ast/el$ Glana ridi0+ 24n.run0ise 4n6ung9ierea 0a2rei d. de unde regele din 5inu 1i slu63a1ii lui r+m+seser+ 4n a1te2tare< N Ai d.sit.r nemurit.a de 2e /aţa 0.denii 1i untdelemn s0um2$ din 1i2uri 0i.r 24n+ la /iri1.+ 2e 3u.as2ete< Dar eu am s+ adu0 4ndat+ 0a2ra 0u 2ri0ina< #i Ta$ 2+st.N De aur O strig+ Ta$ 2+st..

rdei$ unde 09i2ul lui r+s% C9i2 de aur$ de la sa B09i2C 1i ia BaurC< FF .i s.indu-i 0u aur 2ereţii$ a0i -.r 1i ale d.st 0+l0at+-n 2i0i.FU #i$ numai 0e intr+$ 0+ n+.l< C4t des2re mine$ m+ -.rdeiul 1i s2.arte< 5adarni0+$ -ai$ mi-a /.ia s+-i dea .2.ii n.rul$ 1i 0+tre Glana$ /emeia lui 0redin0i.3it.are sau li2site de grai$ Vi9ta m-a mu10at ad4n0 de inim+ 1i$ 1tiind 0+ -remea na1terii e a2r.iar+ mult+ -reme$ a0i 2ri-ind 2run0ul de aur 0are str+lu0ea 0a .2erit+ d.i$ 4l numir+ Saian% 1i$ tem4ndu-se de 2ri-irile s0rut+t.3i1nuitele 4nt4m2l+ri 2rin 0are tre0user+<<< #i-nţeleg4ndu-se am4nd.ţi 4nt4r.as+ I N M+rire 0li2ei 0are-a 4ng+duit 4n1elarea lui Ormag 1i a 5u3alei$ 1i mulţumire ţie$ Ta$ 0are n-ai r+3dat s+ /iu 1i eu 6ert/it+ M Inima mea 2l4nge du2+ iedul 0e mi-a /.0.i 4nt.are ale narţil.g 2e Vi9ta 0a m+0ar 2e el s+-l .r 4nt4r.ril.ar atun0i 04nd 2run0ul se a/la 4n 3.rdei se 2ierdu 4n n.dr+-ana 0a2r+ 2rinse glas 1i -.r3ind 4ntre ei 4n 1.a2e$ m-am as0uns 4n turma lui Ta$ n+d+6duind s+-mi s0a2 iedul de la m.ar0e la turma 2uterni0ei 5u3ala$ n+d+6duind s+ m+ 2ierd 2rintre 0a2rele ei /+r+ num+r<<< #i$ ast/el gr+ind$ 0a2ra 41i lu+ r+mas 3un de la Glana 1i de la Ta 1i$ ie1ind din 3.a2te< Iar 0ei d.tri-+ inimile narţil.r$ ale murit.r 0u-4nt+t.r$ 4i l+sau /aţa des0.teas0+$ /erindu-% de 2rime6diile 0e nu -.rul Glanei a 2ur0es din la2tele meu< S+l 0re1teţi 4n tain+$ 3unii mei$ 0+0i 0u a2rig+ m4nie l-ar urm+ri Ormag 1i 5u3ala$ de-ar a/la 0+ -. r.stru$ 3arem$ tr+ie1te$ 1i-am s-.are<<< A/laţi a0uma 0+ s4nt . /+0lie$ lumin4nd 3.a0el.inţa le-a /.st truda M<<< Dar /e0i.st r+2us$ dar se alin+ 1tiind 0+ /e0i. 0a2r+ dintre 0a2rele 2uterni0ei 5u3ala$ 0are nu se 9r+ne1te de04t 0u ie.0r.rul -.r3i ast/el 0+tre Ta$ 2+st.1tri de aur< Dar Vi9ta$ 0are nu-1i alege 2rada 1i mu10+ de.a2t+ des2re ne.

rdei M strig+ /emeia$ -enindu1i 4n /ire< )+.a2sel.ar din 2iele de 0a2r+$ anume 0r.24ndea . 4nt4m2lare neagr+ s09im3+ ti9na traiului din 3.rdeiul de str+lu0irea nemai-+.arse 4ntr-un r4nd a0as+$ 4n0+l.0ul -e1ni0ei 3e. 0a2r+ 0e se r+.t 0a2ul< Iar 04nd se de.it 0a s+-i as0und+ nu numai /aţa$ d 1i t. /41ie de 2iele de 0a2r+ 4n 6urul 0.3r+. 0li2+$ Saian se n+2usti a/ar+$ 4n 3e.ate /a0lele regelui din 5inu< C+0i 4l 4n/+1urau t.asei arta.09ii< #i t.arele$ 2urta un .3i1nuita-i str+lu0ire s+ nu-% tr+de.r de 0a2r+ 0u 0are-1i a0.rind mereu 4n /rumuseţe 1i 4nţele20iune< In a/ara 2ieil.r$ de04t Glana 1i Ta< Dar . r+s24ndi /u at4t de -ie$ 4n04t lu2ii se risi2ir+ 4ns2+im4ntaţi$ 09el+l+ind 0a ni1te 0+ţelandri 3+tuţi 0u -arga< N Lugi$ /ugi<<< Intr+-n 3.0mai atun0i r+sunar+ de-a/ar+ urlete 0um2lite 1i strig+tul de.rdeiI N Lu2ii M S+riţi$ s+riţi M L+r+ a 2regeta .r M Dar era 2rea t4r.3r+0a 4n 3.rul$ 4n09ise .rului$ Ta$ 2+st. lumin+ mai -ie de04t t. 2rime6die$ se de.rdei$ se lumina 3.drasla l.e1te-te$ Saian$ de .use ne.iu< De sus$ din 4n+lţimile 0eţ.ut+ a /l+0+ului de aur$ 1i nu se a/lau 4n lumea 4ntreag+ 2+rinţi mai m4ndri de .rdei nu-% 2a1te ni0i .leţise din turm+ 1i$ nemai2ut4nd r+3da 2e el 2ieile su3 0are-1i as0unF( dea str+lu0irea$ 1tiind de altminteri 0+ 4n 3.t 4n s0ute0e 04nd 4l s0.na /+r+ s/4r1it 0e-n-+luia 2+m4ntul< N O$ "irgun$ s2use el 0u mirare$ tu 0are 0+l+t.r< Or3it de str+lu0irea /+r+ seam+n a /e0i.2erea tru2ul$ 3raţele 1i 2i0i.e 4n mi6l.u3a$ Ormag -+.ne de 2e 2+m4nt< A1a tre0ur+ anii$ 1i Saian se 4n+lţ+$ s2.09ii narţil.it de alerg+tura du2+ .3r+0+ 1i nu 2+str+ de04t .n+d+6duit al Glanei$ 0are tre3+luia 2e l4ng+ 3.re1ti .3i1nuita str+lu0ire s2+rg4nd 3e.rdeiul de 2e muntele Cuta< Saian se 4nt.n+$ 1i lumina 2e 0are .teau a/ar+$ 2entru 0a ne.

r nemurit. 6ignire /+r+ seam+n$ strig+ 5u3ala< Atun0i$ g4ndit.ate str+lu0i at4t de a2rig 4n 2rea6ma 3.+ 2utred+ am s+ te s/41ii$ tr+d+t.ie degra3+-n arta.rul a0esta$ 2re nume Saian$ are tru2 de aur$ 0+0i a 2ur0es din la2tele de aur al 0a2rei /ugit+ din turma 5u3alei$ 2e 0are regele din 5inu nu --a 6ert/it-.run0e1te-mi s+ is0.de1te dar$ 0+0i$ iat+$ nu-mi -.guduit 1i s2aime /+r+ nume 3r+. 24n.rul 4n 0eţurile 0u 0are arta.sti 4n0iudat I N Is0.0mai$ leu 0u 0.u3ei 1i strig+tele lui$ g+sind e0.rdeiului lui Ta$ 2+st.u3a-i 2.3ind 0u 2i0i.ar+$ 4n1elat /iind de Ta$ 2+st.r.ame F' nii se 2ri-eau 4ns2+im4ntaţi$ 1tiind 0+ tunetul e glasul lui Ormag< N O$ ti0+l.rul$ 0i --a d+ruit 4n s09im3 2e 6ert/elni0e .dit+< Atun0i s+la1ul narţil.are$ str+lu0irea 0e se -ede 2e 2+m4nt nu -ine de 2e muntele Cuta O N 4nt.ri0are dintre narţii nemurit.rului Glanei$ /emeia lui Ta< Iar /e0i.i 2e 2+m4nt 1i$ r+su/l4nd din greu$ se-na2.r mai 3ine de04t .ase$ 1i .i 0un.r 0u lim3i de 1ar2e$ murit.2 de n.eii 1i .3unare$ 2i0ur+-mi 2e 3u.a1te ade-+rul M #i$ 04t ai su/la 2u/ul de 2e un /ir de 2+2+die$ 0raini0ul se re2e. .dar+ -e1ni0a n.s al inimil.3u0ium4ndu-se 0a un leu r+nit de m. 04r2+ murdar+ am s+ te st.ate 2i2+i /undul 4ntune0.des0$ 4ndr+.ni "irgun$ iar Ormag r.r /u .dini.astre O<<< Oare tu$ -ierme$ tu$ str.ri mai /+ţarni0i de04t 5u3ala$ 0are nart 2.arte$ 1i 5u3ala 4l aţ4ţa 0u -.rule 1i nemerni0ule Ta M Iar tu$ r+.1ti lumea murit.r0 1i 0a 2e-.4nd s+-i aline m4nia< .at O r+0ni 1i Ormag$ i.rule Ta$ n-ai 1tiut 0ine-i st+24nul narţil.r3e -enin.3+tea Ormag 4ntre 2ereţii arta.r -.ri$ r+s2unde I .u 4n strig+tele 5u3alei$ r+.1il.34rlit+$ d+du 0u-4nt .eiţele t+0eau$ ne0ute.r$ Ormag 41i tre0u degetele 2rin 3ar3+< N Ce 2.ama .e dul0eaţa mierii tale$ 0+0i inima mi-e /ri2t+ 2e gr+tarul 4n0ins al urii M A1a r+0nea 2uterni0ul Ormag$ .u3a< N Ei 3ine O strigar+ 4ntr-un glas Ormag 1i 5u3ala< N A/l+ dar$ st+24ne$ 1i tu$ 2uterni0+ 5u3ala$ 0+ str+lu0irea 0ea neasemuit+ ţ41ne1te din tru2ul /e0i.ri O Ca . 3iat+ 0a2r+ de r4nd<<< N O$ ti0+l.i$ tu$ 2+st.sul M s0r41ni 5u3ala< N A 0ute.4ntruna FQ 1i 0un.a2te< Ca un leu r+nit se .eul 0u ari2i de lilia0$ du2+ 0e-1i .3+teau 4n 09i2 de tunete 24n+ 6.ril.-4rli 2ri-irile 4n -ale< N Str+lu0irea a0eea e .i g+si lini1tea 24n+ 04nd nu -.rul O 4ntre3+ el< N ).s$ 2e 2+m4nt$ unde .

rdei$ unde Ta$ 2+st.r3ele multe M Dar$ din t.stei i se stre0ur+ ne-+.3.tite ţi-s -.u3ei$ nu 0un.r$ m+0ar 0+ atun0i s0.t+r4 el 4ntru t4r..eiţei 4n str+lu0irea lui ade-+rat+< O2aiţul se stinse 2ar0+ 4n 3.s din 0arul ei de-argint$ intr+ 4n 3.it+ nemurirea< Dar e1ti /e0i.2erit t.$ Saian$ 2reg+te1te-te$ 0+0i 0li2a drumului din urm+ a s.arul$ e a0.-i<<< N )rea mult -.r t+0erii< F& A1a$ lini1tit+ 1i re0e$ a6unse Mastara la 3.asele 2iei 2e 0are-am /.ri s+-m2lineas0+ 2.dat+ un /i.0ul 4n inima .3.a2ele lui Saian$ 2entru 0a Ta s+ 0un.3.t 0e r.st 3+r3at$ m-a1 /i lu2tat 0u tine$ m+0ar 0+ ţi-e 9+r+.0. -+.2erite de argintul 0a2a0el.eiţei .ate l.rdeiul de 2e -4r/ul muntelui Cuta< #i$ d4ndu-se 6.r 2e 0are-i -este1te 0+ au a 0.rinţa lui Ormag< N Cu-4ntul lui Ormag e 4n inima mea$ s2use Mastara 1i 4ndat+$ g+tindu-se de drum$ ur0+ 4n str+lu0it.arei 4ntune0ate$ 0e st+24ne1te 4m2+r+ţia Masta.ar+$ -+.rul$ 1i Glana n-.r 4n Masta.reau 4n/+ţi1area ne.r3e1ti$ murit. au.eiţa$ Saian au.as0+ g9iara lui Ormag 1i s+ se .r a1a 0um s4nt$ le2+d4nd m+0ar a0um 2+r.rule 0u 2iele de 0a2r+$ s2use 0u as2rime 2uterni0a nart+$ 1i 2rea nes.ri 4n neagra Masta.-4r0.0.r nu-i erau 4n0+ a0.r 0u 2iele de 0a2r+$ s2use a1adar .ur+ 1i n-.rdei 1i n-a-usese 4n0+ -reme s+ le2ede ni0i .ar+$ Mastara$ 1i 3raţul meu nu te 2.duiemi s+ 0.rsese 4n 3.s0use -re.u+ /iare$ negre 0a .eiţa st+tea 4n 2i0i.2ereau tru2ul 1i se-ar+t+ .ar 0u-intele 0e-i 3at6.st silit s+ le 2.ase un strig+t$ a2+r4ndu-1i 0u 2almele .i0ile ure09il.e 1i-1i 4n/i2se 0i.09ii /ulgeraţi de lumina 0e ţ41nea din tru2ul lui Saian< #i-n 0li2a a0eea 2as+rea de /um a drag.24nului$ 1i-n/+ţi14ndu-se 4ntune0atei Mastara$ 4i 4m2+rt+1i d.N Du-te la Mastara$ "irgun$ 9.iu 1i$ 2entru 4n0e2ut$ 2.rdei 1i Mastara s0.rt de la na1tere M #i$ gr+ind ast/el$ /l+0+ul de aur smulse 2ieile de 0a2r+ 0e-i a0.3i1nuit+< N Da0+ e s+ 0.leas0+-n 09inurile 0ele mai 0um2lite M Iar 0raini0ul 0u ari2i de lilia0 .ut+ 2rintre 3u.sit 2entru tine M N )+0at$ r+s2unse Saian$ /l+0+ul de aur< Da0+-ai /i /.09ii ei< Asemeni unei s+geţi .stise .3ura 0arul Mastarei$ 1i-n 0ar$ neasemuit de /rum.u3a$ s2use el de a0eea$ 4ng+.4nd 0+ /l+0+ul$ 0are a3ia se 4nt.ir+$ de -reme 0e .eiţa /e0i. 3lan+ as2r+ 0a 0ea de 0a2r+$ .3r+.run0e1te-i s+ 2e0etluias0+ 2le.as+$ .i d.run0a st+.t de-.eiţa se-arat+ numai 0el.u3a< N O$ Saian$ murit.ru-i 0ar de-argint$ tras de n.are< Din -+lurile 0ernite 1i din -alurile 2+rului negru$ re-+rsat 4n inele 2e umeri$ /aţa al3+ a Mastarei$ ni0i04nd atins+ de unda -reunei simţiri$ r+s+rea 4m2ietri0+ 1i re0e< C+0i inima /e0i.

n+de6dea din .ar+< #i inima ne4m3l4n.t 3+nui 0e-a$ Vi9ta i. 2e Mastara$ nu 2urta 2i0+ 0elei 0e ţi s-a-n/+ţi1at din 4nalt+ 2.3ra6ii ne4n09i2uit de al3i ai nartei 4n/l. -ra6+$ Mastara 1i Saian tres+rir+< N D+-mi m4na$ iu3itul meu de aur$ s2use atun0i .run0+<<< N Ai -rea s+ m+-n1eli 0u -.stiţil.rit O 4i r+s2unse 4ns+ 0u as2rime /l+0+ul de aur< Da0+ mi se 0ere s+-mi las 2le.rţi 2a1ii$ 1i 3ine0u-4ntat+ neagra-ţi 2e0ete$ da0+ 2e0etluindu-mi 2le.2./e0i.ar+ 1i$ stre0ur4ndu-se 2rintre 3u.ele lui Saian$ 41i 4n/i2se 0i.a2ele 2e0etluite$ iat+$ s4nt gata< Dar 2+strea.stei 1i$ 2entru 4nt4ia .dini.stea 4n 1u-.i 2.eiţa 1.it+ a Mastarei se str4nse de 09inul dul0e al drag.4nd 2entru 4nt4ia .sti-i de .ele 1i se 0l+tin+$ iar 2e . .$ iart+-mi 0u-intele 2r.rdei M "ine0u-4ntat+$ neagra Masta.rule Saian$ tu$ 0are 0el dint4i ai 4n/runtat-.ala 0+.u3a$ da0+ 2e 4ntinderile ei 4ţi 2.u$ s2+rg4ndu-se 2e 2.r3e mier.eiţa$ 4n09i.-ind.0 a unei 2alme< N )e 04t de /rum.âr+ de 04nd Ormag 4i 4n0redinţase neagra 2e0ete$ .al+ de 2+m4nt a/lat+ 2e mas+$ 1i .0.iul 0u-intel.eiţa (J 4naintea 0+reia narţii 1i regii se s/iau de.it I N Str+lu0it.tri-+$ tremur+ 1i se s/ii 4naintea unui murit.r lui Saian$ 1i Mastara le as0ulta 0a 2e un 04nte0$ /eri0it+ 0um nu 3+nuise 0+ 2.2ti$ a3ia au.t 0e-i 4n0.r de r4nd< )le04ndu-1i 2ri-irile$ .r tale 1i st+24ne1te-m+ 0u -ra6a glasului t+u<<< #i Saian r.area 2ur2urie a ru1inii$ 0a urma de /.-n sti9 1i-n 04nt< Dar$ 2ri0e24nd 0+ 0ei d.n6.are$ 0+0i Vi9ta -eg9ea asu2ra lui Saian$ a1a 0um 0a2ra /ugit+ din turma 5u3alei .sti t.ste 2e 0are Vi9ta le su/l+ 4ndr+g.ar+$ 1i tem4ndu-se 0+ 2uterni0ii 2+rinţi ai Mastarei$ Ormag 1i 5u3ala$ 2.deaua de lut< Ca de1te2taţi dintr-.eiţa /e0i.ate /i -re.aste$ se rug+ atun0i Saian$ -+.s$ 2e at4t e1ti de 0rud$ Saian de aur M gemu Mastara$ 1i Vi9ta$ 0are /4l/4ia 4n0+ ne-+.09ii< Leag+n+-m+-n leag+nul 0u-intel. rugase .09ii /rum.4nd .ut+ deasu2ra 0a2ului ei$ se mil.a2ele 4mi -a 4ng+dui s+ te 2ri-es0 mereu M A1a se re-+rsa drag.r$ 1i l+ud+ /rumuseţea Mastarei$ sl+.r3e1te-mi$ Saian de aur$ se rug+ .dat+< N 4n0+ 1i 4n0+ -.ate 6ur+mintele de drag.area 2e0eţii 41i mu10+ 3u.ase$ du2+ 0e 24n+ a0um mai 3at6.3i 0u ari2a .ri /l.+-ţi min0iunile 2entru tine 1i-m2line1te-ţi slu63a 4n t+0ere M Atun0i 2urt+t.ar+ de.rdei 1i se sui 4n 0arul ei de- .0ul as0uţit 4n inima /l+0+ului< N Iart+$ .eiţa$ 1i a1a$ 0u Saian de m4n+$ ie1i din 3.t r+m4ne 2rea mult+ -reme /aţ+-n /aţ+$ uit4nd de t.asei /ii0e a lui Ormag< "ine0u-4ntat+ /ie 2uterni0a 5u3ala 0are te-a adus 2e lume$ 1i 3ine0u-4ntat+ 0li2a 4n 0are ai 2+1it 2este 2ragul a0estui 3.

ruga s+-l 4ng+duie 2e 2+m4nt$ 1i nid un 0.u+ /iare negre se-a1ternur+ drumului$ 1i 0arul .u3a nu-i de a6uns de-n0+2+t.u+ str+lu0ire s0+ld+ 2alatul de 4ndat+ 0e Saian 2+1i 2este 2rag< #i$ da0+ t+0erea se-nst+24nise de mult 4ntre 2ereţii negri$ 04nte0ele r+sunau a0um /+r+-n0etare 4n 4n0+2erile largi$ 4m3+tat+ de 3u0uria drag.mnea 2e 2+m4nt$ Ormag nu -+.u3a$ 2entru a se .u3a e de a6uns de-n0+2+t.amenii se 4nmulţes0$ 2uţini /iind a0eia 2e 0are-i a0.ri se mai suia 4n 0arul ei deargint$ 2entru a 0.3.r .u mult+ -reme 0+ .a2ele murit.u3a< Iar$ 04nd se 9. n.ase$ gr+ind ast/el I N O$ leu 0u 2ie2tul de-aram+$ sl+-ite Ormag$ iat+ 0+ narţii nemurit.2il nu 0.te.ri au .argint< Cele n.are$ Ormag$ 1i narţii n-au taine de as0uns de04t /aţ+ de murit.r negri 1i$ 2+1ind 4nainte$ Gur.i$ 1i tu nu le -e.1teau 3u0uria< Inima ne4m3l4n.2lite 4n 2iatr+ neagr+ 1i /+0liile 0e ardeau 2rin 0.r 0e tre3uiau 0.ar 2este 2le.ele /.linda 2+m4ntul 1i-a 2e0etlui 2le.3ur+$ neau.ri 4n -remea a0eea 4n 2e1terile Masta.0ului negru 0e-m2re6muie 4ntune0ata Masta.arele-i -4n6.aser+ Cadumal<% #i Cadumal era /rum. lumin+ argintie< Dar .t+ra$ t.sturile l.ril.art+ de 2iatr+ 0e-n09ide 4m2+r+ţia din ad4n0$ 2rin 24n.ut$ 2rin marea 2.are 2entru ei$ 1i r4-nes0 2alate .r 2e 0ei 0e 0un.09ii negri ai Mastarei 1i m4inile de aur ale lui Saian<<< Dar$ din 2ri0ina 4ntuneri0ului /+r+ margini 0e d.i durerea 1i nu-i 4ntre3i de 2+surile l.s 0a 1i 2+rinţii 0e-i d+duser+ -iaţ+ 1i-a-ea .it+ a 2urt+t.ril.u3ei< C+d Mastara 1i Saian a-eau a0um un /e0i.ie$ l+s4ndu-i la (G r.are< Cu mirare 2ri-i Saian 2alatul ridi0at numai din 2iatr+ neagr+ 1i argint 0urat< )ereţii erau negri 1i du1umelele de-argint$ .i de-argint 2ri-eau din t.ri$ r+s2unse Gur.09ii -e1te.< .r 0are-.tu1i$ s+ se des2art+ de Saian$ 41i a2+sa neagra 2e0ete d.dind m4ni.a2ele 0el.ate 4n0+2erile des2+rţite 2rin 2erdele grele de-argint$ s0aunele 1i mesele erau 0i.arei de 2e0ete se muia 4ndat+ 0e un murit.lţuri 4m2r+1tiau .stei$ Mastara nu se 4ndura s+-l 2+r+seas0+ 2e Saian 1i numai rare.r4ţi 4n neagra Masta.glin.r<<< #i se-n0runt+ Ormag$ is0.s I N Ce 2ri0ini de m49nire 2.3.t a-ea narţii O Oare arta. 09emau de 3un+-.r$ 2e 0are-% 3. se 4n/i2se 3ine 2e 2i0i.eii 1i .eiţele se adunar+ 4ntr-un r4nd 4n 6urul 6ilţului de 240l+ al 0+l+reţului n.2ri 4naintea 2alatului de st4n0+ neagr+ al 4m2+r+tiţei /e0i.2erea 2ul3erea gal3en+ a uit+rii< Ci .it 1i ne-+.se3ite 4n 0are s+-1i as0und+ tainele O N arta.

rit 5u3ala 1i 2e .asei ar.run0i Ormag$ 2le. O N Lesne-ţi -ine-a gr+i$ 5u3ala$ se ameste0+ 4n -.< % e2ut4nd 4nţelege r.rit$ d+du 0u-4nt I N )ri-e1te 2e 2+mint$ Ormag$ 1i num+r+ /.0urile 6ert/elni0el.tri-a 5u3alei$ st+24ne$ dar$ d4ndu-i 2e m4n+ 2+m4ntul$ 2+timim ast+.duindu-ţi 0a2ul se0$ n+r.r me1te1ugite$ Gur.ta.arte 4n inima lui$ .rnea /umul 3inemir. 41i l+s+ 0a2ul 4n 2ie2t$ 0l+tin4ndu-1i t+0ut 3raţele 4n0inse 0u inele de aram+< N V.iului$ nu 1tii r.s a 2uterii< Si$ d4ndu-i as0ultare$ Gur.e$ Gur.0 din 0are 2.il.u gemur+ .r nu mai suie s2re 4n+lţimile 0eţ.04nd 0+tre Gur.i$ gr+iţi deslu1it< Atun0i Gur.stul stra6ei 0are m4ntuie ades .e.stul s.ri< A2.3.eiţele$ 4ntin.eiţele gemur+$ iar Gur.eul 0el str4m3$ da0+ Ormag n-ar /i i. O Oare tu$ nart al r+.eul 0el str4m3 al 1.amei nu te 4n0ear0+ ni0i04nd<<< #i 0u amarni0e 0u-inte l-ar /i 3at6.r3e1te$ dar$ nart al r+.-.delei$ 0er4nd s+ se /a0+ t+0ere< N )une /r4u -.0.u3a< #i din n.rul Mastarei Bm.sti ast/el$ 0u am+r+0iune I N u 0+ -reau s+ m+ ridi0 4m2.r$ 0+0i 3urta 2lin+ r4de de 3urta g.ntinu+ 4n s.ar+ de 2e 3u.i 0u t.i Masta.r 1i$ mir4ndu-se /.li.e s.na grea 0e-n-+luie lumea nu te-ndeamn+ s-. r.r$ mai s2use Gur.eii 1i .rul 4n 0eţurile 2.arteaC 1i-al lui Saian B2rin0i2iu al -ieţiiC< (H N Oare .4ndu-1i 3raţele 0+tre 6ilţul de 240l+ al lui Ormag$ 4n -reme 0e d.r$ 1i /umul 6ert/elni0el.ne1te 0+ se 4nt4m2l+ 4n de2+rtata de n.u3a O Atun0i .sit.ţii< "e.eii 1i .r de aur e /raged+ 1i g9iara /.ar 5u3ala strig+ 0u m4nie I N Ce /el de -. 41i um/l+ 2ie2tul str4ns 4n lanţuri de aram+ 1i$ (U 2.r nemurit.m.$ 1i nu te-ameste0a 4n tre3uri 0e nu te 2ri-es0$ )il M strig+ st+24nul narţil.al+ M De 3un+ seam+$ 0arnea ie.amenii au uitat de 0instea 0u-enit+ narţil.r3+ 1i )il$ .r3el.mnul 2rin /e0i.1tire O #i 0um de nu-ţi 2ui atun0i stra6+ gurii$ 2rime6.3.s.mn$ 4n 0iuda unei m.0urile l.tiil.iului M 2.mnului$ Vamiţii l-au e=2li0at 0um s-au 2ri0e2ut< La2tul 0+ -iaţa 0. marea se0ure de .r3e 2r.aste-ţi .rţi a2arente$ i-a determinat s+ sim3. 4ntreag+ .N Oare turta 2+mintului a s+rit de 2e talgeru-i de 2iatr+$ 1i t.3.dule Gur.r M #i 2ri-i Ormag s2re 2+mint 1i -+.3it 0u 2i0i. 2ri-e1ti 1i nu-ţi 4ng+duie s+ deslu1e1ti 0ele 0e se 2etre0 2e 2+m4nt$ 3a 4n0+ mai 2uţin 0eea 0e se .ate s-au 4n-+lm+1it 2e 2+m4nt$ 1i narţii nu-1i mai g+ses0 tem2lele 4n 0are le 2la0e s+ /ie sl+-iţi O N )+m4ntul nu s-a 0lintit$ Ormag$ 1i tem2lele se 4nalţ+ /alni0e 2e l.u un singur /.

r3i$ narţi nemurit. 2iatr+$ 0er0uri de aer se mi10ar+ 2rin -+.are<<< Iar$ 2ri-ind 0u luare-a.ri$ Ormag 4i -+.r nemurit. durere$ .u+ .rit+ era 0u n.du-ţi 2rin m+runtaie$ de04t d.-e1te .3uteau s-. d4r+ -ineţie< #i nu se .3u0ium4ndu-se 2e 6ilţu-i de 240l+$ de 0e ne .3ide1te ne4ndu2le0ata Mastara O<<< E -remea s+ -.are$ 0e ne erau 4n09inate n.r$ 0are-au uitat de teama 1i 0instea 0u-enit+ narţil. s2ul3ere< N A1te2taţi-m+$ narţi M s2use Ormag 1i$ 4m2ung4nd -+.u3a$ 1tii 3ine$ ni0i unul dintre n.rs< eagr+ 1i 4nalt+ era 2.4ntre3+ 0u nelini1te I N Au$ 0e s+ 4nsemne li2sa /.du9 0a 2e marea-n /urtun+ 0.r M umai 4n inimile nartel.ele s/i1iate de -4nt$ 1i 2+s+rile se 0l+tinau 4n -+.ar 2entru 0+ te-am l+sat ades s+ s.ri$ alerg4nd 24n+-n 0ea din urm+ de2+rtare 1i 2urt4nd 24n+ la ea s2aima$ numele 2uterni0ului Ormag< #i n.drenţuiau 0a 24n.eiţele li9nite de /.+ legea 1i tu$ Ormag$ n-ai simţit g9iara /.+-.arta de 2iatr+< 5+-.+-.rţi de 2iatr+ a Masta.u+ .amei s0urm4n.ri 4n inima lui< N De 0e O 4ntre3+ el$ .r+3iile$ 1i 2e unde tre0ea Ormag se r+s24ndeau -aluri de t+0ere< A1a se n+2ustea 2rin nem+rginirea 4ntinderil.eii 1i .ri se mai 2+strea.na (F era 0um2lit+$ iar li0uri0ii 24l24it.dat+$ nu s-a mai 4nt.ril.ri ai .are$ a1a 0+ nelini1tea s2.ri$ s2use 4ns+ 0u team+ 5u3ala< u 1tiu mai mult de04t -.s a 2uterii$ se n+2usti din 4naltul arta.r 4ntune0ate$ se n+2ustea 0u 3ar3a 1i 2letele /lutur4nd 0um2lit$ iar mantia-i de ger l+sa 4n urm+ . lini1te grea$ 0e a2+sa ure09ile 0a .i nu s-a 4n0umetat -re.r nemurit. O N 4nseamn+ 0+ de mult+ -reme Mastara nu mai 2e0etluie1te 2le.art+ de du2+ 0are nimeni$ ni0i.u3ei< Dar Ormag atinse 2e r4nd 0ele< n.2aiţel. alunge$ /.are 0u marea se0ure de .r nu i.r nu i.3uteau s-.ate -edea deslu1it 0e se 2etre0e 2e 2+m4nt< C4t des2re 4ntune0ata Masta.0urile m+runte ale /+0liil.amenii 0are1i ridi0+ /runtea M Am r+3dat 04t am 2utut$ leu 0u 2ie2tul dearam+$ dar a0um$ iat+$ s4ntem sla3i 1i tri1ti 1i-a3ia ne mai ţinem 2e 2i0i.r 6ert/elni0e 4nt4m2l+t.du9ul 0u marea se0ure de .r3e1ti 1i s+-ţi a2eri /ii0a$ 5u3ala M N -am 0e -.0uril.u+< L.as+$ 4n09is+ de marea 2. lini1te grea d.r3i /umul un.u3a<<< Atun0i .minte 0+tre narţii nemurit.rii se .are< #i-.2ri Ormag de04t 4n -alea st4n0.u3ei< Ca undele unui la0 4n 0are 0ade .r 1i narţil.i 0e se 2etre0e-n neagra Masta.dat+ s+-i 0al0e 9.tarul M #i se ridi0+ Ormag 1i$ 4n0runtat$ 2ri-i 0+tre 2+m4nt< "e.r$ Gur.ame strigar+-ntr-un glas I N 5u3ala e de -in+$ Ormag M Mantaua-i neagr+ 4n-+luie lumea$ 1i nimeni nu 2.mnea-naintea marii 2.u 4ntr-ade-+r sla3i 1i tri1ti 1i-a3ia ţin4ndu-se 2e 2i0i.a2ele murit.du9 4n 6urul st+24nului narţil.

tri-it+ 0u l.+-.0ul$ .ut$ 0a .r nemurit.indu-se 24n+ la 4n+lţimi ameţit.r a3ia g9i0ite$ 4n 0are 3+nuia 0+ se as0und rug+minţi$ um3re de rug+minţi nedeslu1ite< Iar$ 0iudat+ 1i ne2.r$ -esti I (( N S4nt Ormag 1i numele meu e s2aima M Atun0i .u+ laturi ale 2.3+tea 2rin a2+s+t.r 4ntune0ate$ 0a ni1te s+geţi 4nsu/leţite de-.ri (Q .s a 2uterii 0+tre .ri 1i /l+0+rile se 2le0ar+ 4n l+turi$ 0a 4m2inse de s2aim+$ 1i leul 0u 0.arta de 2iatr+ se 4n09ise neau.0ului negru s+ltau 1i se .$ 2urt4nd 0ui3uri negre$ um3re de 0ui3uri$ 2e 0rengile negre< C4nd 1i 04nd$ .stind 0u-inte 0e 2luteau 2rin -+.09ii$ 2ietr.3aterea 24n.u 0+$ din0. ţar+ de lumin+< 4m2+r+ţia Mastarei se-ntindea 04t -edea 0u .user+ su3 2uterea 4ntune0atei .at+ 4ntinderea a0eea neagr+$ st4n0.l.u3ei$ 1i-n gurile l.i 4ndat+ din n.idul /l+0+ril.are$ a0i 0+.u3ei$ m+0ar 0+ Ormag simţea 2e /aţ+$ 2e m4ini 1i 2e 2i0i.4nd 1i 6u04nd la un stat de .ele /. 2as+re neagr+$ .ele /.ea$ nid un glas nu r+.ianul de t+l2i ale 0el.eiţe< 4n drea2ta 1i-n st4nga$ de2arte$ se 4n+lţau 2er/eţii de st4n0+ 4n 0are se 0+s0au$ la 4n+lţimi /elurite$ -estitele 2e1teri ale Masta.r se mi10au um3re 4ntune0ate$ um3re de 3+r3aţi$ de /emei 1i 0. singur+ st4n0+ nem+surat de mare< T+l2ile lui Ormag 0+l0au 2este 2iatra neagr+$ lustruit+ de n. de 24n.it$ de 2ar0+ sumedenie de 3u. lumin+ aurie s0+lda 4ntregul t+r4m al Mastarei$ /+r+ 0a st+24nul narţil. 0iudat+ -iaţ+$ /+r+ seam+n 4n lumea -ie de 2e 2+m4nt< 4n0runtat$ Ormag 4ndre2t+ marea se0ure de .e l-ar /i s.du9$ um3re de 0u-inte$ ..na /l+0+ril.arele se des/+0ur+$ iar 0ele d.0ului negru 0e-m2re6muie 4m2+r+ţia Mastarei< )4n.area t+0ere a Masta.rţii de 2iatr+ se des09iser+ 4n0et 1i /+r+ larm+ 2este 24n.3it+-ntr-.2ii< Tu/e de iar3+ neagr+$ um3re de iar3+$ r+s+reau 2rintre st4n0i P trun09iuri negre$ um3re de trun09iuri$ se 4n+lţau id 1i 0.r negre se n+rui 4naintea st+24nului narţil.r nu se simţea 0+ldur+$ 1i d.s a 2uterii$ 1i .as+ 1i as2r+$ aerul /rem+ta neau.r 0e de -ea0uri 0+.0 negru 1i$ 0u glas tun+t. um3r+ de 2as+re$ /il/iia$ l+s4ndu-se 2e unul dintre 0ui3uri< #i$ 4n t.it< #i neasemuit de mare /u uimirea lui Ormag$ da0+ -+.3u0iumau$ a0i re2e.34rlit+ tre0u 2rintre ele< Ll+0+rile 4ntune0ate al0+tuir+ a2.0ului negru$ 4n0e2ea .r de /.ama .are mi10area adieril.l.el.u sta-ila -ie$ iar 2.as+ 1i as2r+$ 0a s0.ele /.ar li0+riri argintii /ulgerau 4n 3e. mare mulţime de ari2i m.r3it 1i i-ar /i tul3urat 4n0remenirea$ r.i< Dar ni0i un sunet nu se au.m< 4n 6urul l.r nemurit.3+t4ndu-se ne-+.

s+ 2.at+ 4nţelege de unde i,-.r+1te<<< 4n0runtat$ merse mai de2arte$ str+3+t4nd 4ntinderile 2e 0are ni0i un nemurit.r nu 0ute,ase s+ le 0er0ete,e$ 1i mantia de ger 4i 6u0a 4n 6urul tru2ului$ 0a . ameninţare t+0ut+< )e m+sur+ 0enainta$ lumina a0eea aurie s2.rea 2ar0+ 1i$ 04nd a6unse 4naintea 2alatului negru al Mastarei$ -+,u 0+ lumina ţ41ne1te 2e /erestre$ re-+rs4ndu-se-n 1u-.aie 0e se r+s24ndeau 4n 4ntreaga lume din ad4n0< )u/nind 2e n+ri$ 2+trunse 4n 2alat 1i$ d4nd 4n l+turi . 2erdea de-argint$ . -+,u 2e Mastara 1e,4nd 4n 6ilţu-i negru< Un murit.r de aur$ de-. .r3it.are str+lu0ire$ 4i st+tea la 2i0i.are$ 0u 0a2ul 4n 2.al+$ iar 4n 4n0+2ere r+sunau 9.9.tele unui 3+iat$ 0um st+24nul (' narţil.r nu mai -+,use$ un 3+iat 0u .09i negri 1i m4ini de aur< Dar unda 4ng9eţat+ 0e se r+s24ndea din /iinţa Iui Ormag a6unse 24n+ la Mastara< Un strig+t 4i ţ41ni 2rintre 3u,e$ 1i ea se ridi0+ din 6ilţu-i negru$ 2le04ndu-se nelini1tit+ 4naintea -inetel.r 2ri-iri de g9eaţ+ ale 0elui 0e st+24ne1te-n arta,u3a< N Lii 3ine-enit$ 2+rinte al meu$ s2use 0u -.0e tremur+t.are ,eiţa< N L+ţarni0+ /ii0+ a /+ţarni0ei 5u3ala$ r.sti 2.s.m.rit Ormag$ 0ine s4nt a0e1tia 0are d.mnes0 4n 2alatul 9+r+,it Mastarei$ narta /e0i.ar+ O Atun0i se a2r.2ie Saian$ de m4n+ 0u 3+iatul Cadumal<

N S4nt Saian$ /e0i.rul lui Ta$ 2+st.rul$ -.r3i el 9.t+r4t$ 1i Cadumal e /e0i.rul n.stru$ al meu 1i-al Mastarei< Dar$ 0a 1i 0um nu l-ar /i au,it$ Ormag nu-% 4n-redni0i 0u -re. 2ri-ire< N Oare$ 2le.a2ele lui Saian nu tre3uiau 2e0etluite$ 1i Ta$ 2+st.rul$ nu tre3uia s+ 2resare 2ul3erea gal3en+ a uit+rii 2este tru2ul de aur al /e0i.rului s+u O 4ntre3+ st+24nul narţil.r nemurit.ri< Oare$ Mastara nu tre3uia s+ r+m4n+ 2ururi /e0i.ar+$ ne4ndu2le0at+ 1i re0e$ 0a s2ada lui Gur, O Atun0i ,eiţa 41i 3irui tremurul$ 41i 4ndre2t+ tru2ul 1i-l 4n/runt+ 0u-amare 1i a2rige 0u-inte I N De 0e mi-ai d+ruit . inim+$ 2+rinte al meu O Iat+$ Vi9ta mia mu10at inima<<< T.ate nartele nemurit.are s+ se 3u0ure de s+r3+t.area drag.stei$ 1i numai /ii0a 2uterni0ului Ormag s+ r+m4n+-n -e0i 4n09is+ 4n 0u10a stear2+ a /e0i.riei O 4l iu3es0 2e Saian 1i nimeni$ ni0i tu$ 2+rinte$ nu-% -a 2utea s0.ate din inima mea M Lrum.as+ era ast/el Mastara$ r+,-r+tit+ 1i /rem+t4nd$ 1i 0u 2ri-irile-a2rinse de /.0ul -iu al drag.stei M Dar /rumuseţea-i 2as+re al3astr+ 1i ,urg+l+u de 0le1tar$ iar -rerea lui Ormag N (& s+geat+ de aram+ 1i 0+l04i de 0remene<<< N L+ţarni0+$ de n.u+ .ri /+ţarni0+ Mastara M s0r41ni st+24nul narţil.r nemurit.ri< u-i l.0 de d.u+ s2ade-ntr-. singur+ tea0+$ n-ai 1tiut O #i$ gr+ind ast/el$ 4ntinse marea se0ure de .s a 2uterii 1i-i atinse$ 2e r4nd$ ure09ile-am4nd.u+< #i d.u+ 0a2a0e de-argint astu2ar+ au,ul Mastarei$ li2indu-se de 2ielea al3+ a ure09il.r ei< N Saian M Cadumal M strig+ ,eiţa$ dar glasurile l.r nu tre0ur+ 2rin 0a2a0ele t+0erii$ 1i-n -an se str+dui Mastara s+-1i des2rind+ ,+-.arele de argint de la ure09i< Saian . 0u2rinse 4n 3raţe 1i Cadumal i se ag+ţ+ de -+lurile 0ernite< Le -edea 3u,ele mi104ndu-se$ dar nid un sunet nu-i r+,3+tea 4n au,$ 1i d.ar glasul lui Ormag tre0u 2rin 0a2a0ele t+0erii$ as2ru 0a g.arna lui Gur,$ 04nd -este1te-n0e2utul m+0elului I N Surd+ -ei /i de a,i 4nainte la glasurile -ieţii$ au,i 0u s2aim+ st+24na lumii din ad4n0$ iar Cadumal le -a aminti 4n -ed murit.ril.r 0+ au a se 4ntinde 04nd-a 4n 0asa de 2iatr+$ 4n 0are nu-i l.0 de04t 2entru un singur tru2 M St+24ni -.r /i 2e 6um+tate din -remea 0e li-i 9+r+,it+$ dar 0ealalt+ 6um+tate -a /i 4n0+ din anii -ieţii l.r a ta$ Mastara$ 0a 2edea2s+ 2entru 0+l0area legii 1i 2entru 6ert/elni0ele stinse< A2.i$ 09em4ndu-% 2e Cadumal la sine$ Ormag 4i atinse 3u,ele 0u marea se0ure de .s a 2uterii< N )+rinte$ strig+ ,eiţa$ 0e /a0i O Ia seama$ 3u,ele 0.2ilului

s4nt /ragede<<< N )a0e$ Mastara< Iar tu$ Cadumal$ su/l+ asu2ra mamei tale M #i su/l+ Cadumal 2rintre 3u,ele-atinse de marea se0ure de .s a 2uterii 1i$ iat+$ 2le.a2ele Mastarei 3+tur+ de 04te-a .ri 4n0et$ tru2ul i se destinse 1i ,eiţa se lungi 2e du1umelele deargint$ QJ 4n09i,4nd .09ii< 5adarni0 . s2ri6ini Saian$ ,adarni0 se str+dui s+-i ridi0e 2le.a2ele< N Ce /a0e O 4ntre3+ nedumerit Cadumal< N D.arme$ r+s2unse Ormag$ a1a 0um t.ţi murit.rii -.r d.rmi de a,i 4nainte . 6um+tate din s0urta l.r -iaţ+< Iar 0eea 0e su/li tu 2rintre 3u,e$ Cadumal$ se -a numi s.mn<<< C4t des2re tine$ Saian de aur$ nu te teme$ 0+ nu te-am uitat M #i$ -.r3ind ast/el$ Ormag se 4nt.arse$ d+du la . 2arte 2erdeaua de-argint 1i-i /+0u semn s+-l urme,e< #i merse 0u Saian 24n+ la unul dintre 2ereţii de st4n0+ neagr+$ 1i-n /aţa unei 2e1teri se .2ri< N V.i$ 0ei din+untru$ 2.run0i Ormag 4n+lţ4nd marea se0ure de .s$ 2+r+siţi 2e1tera M #i-. mulţime de um3re se n+2ustir+ 2e gura 2e1terii$ 1i aerul /rem+t+ de glasurile l.r neau,ite< Saian le 2ri-i 0u mil+$ 04nd$ 1.2tind 0u-inte nedeslu1ite$ Ormag 4l atinse 0u marea se0ure de .s$ 1i 3+r3atul de aur simţi0um . 2utere de ne4n-ins 4ia2as+ gruma,ul< Sesili s+ i se 4m2.tri-eas0+$ dar 2uterea a0eea n+2rasni0+ 4l d.3.r4$ 1i el 0+,u 4nt4i 4n genun09i$ a2.i se s2ri6ini 0u 2almele 4n 2iatra lustruit+ de t+l2ile tutur.r 0el.r intraţi 4n Masta,u3a$ de la 4n0e2utul -ea0uril.r< #i 3raţele i se s09im3ar+ 4n la3e$ degetele-n g9iare$ gura 1i nasul i se 2re/+0ur+-n 3.t$ 1i-. 0.ad+ 2rinse a-i 3ate 0.a2sele$ 4n -reme 0e tru2ul i se a0.2eri 0u-. 3lan+ de aur$ s0urt+ 1i deas+< ;ns2+im4ntat$ Saian se re2e,i 4n 2e1tera din 0are um3rele se n+2ustiser+ la 2.run0a lui Ormag$ 0are atinse a0um 3u,a de 2iatr+$ /+04nd s+ se i-eas0+ . 2.art+ ,+3relit+$ . 2.art+ de aur 0e-n09ise gura 2e1terii< Saian -.i s+ gr+ias0+< Dar nimeni n-a-ea s+ a/le -re.dat+ 0e n+,uise s+ s2un+$ 0+0i$ 4n l.0ul -.r3el.r .mene1ti$ r+0netul unui leu ,gudui 4ntinderile negrei Masta,u3a< Q% #i r+0netul a0ela r+sun+ at4t de 0um2lit$ 4n04t 2alatul de argint tres+ri$ 1i Mastara se de1te2t+ din s.mn$ ridi04ndu-se de 2e argintul du1umelel.r< N Saian$ strig+ ea$ ne-+,4ndu-1i 4n 4n0+2ere 3+r3atul de aur< Saian al meu$ unde e1ti O Cadumal 4n0er0+ s+-i s2un+ 0+ Saian 2le0ase 0u Ormag$ dar

glasul lui nu tre0ea 2rin argintul 0a2a0el.r t+0erii$ 1i nelini1tea se ,3+tu 4n inima Mastarei< Atun0i r+0netul 0are-i ,guduise 2alatul r+sun+ din n.u 1i$ simţind 0+ du1umelele i se 0latin+ su3 2i0i.are$ 4ns2+im4ntat+$ ,eiţa se n+2usti a/ar+$ unde d+du 0u .09ii de Ormag< N Saian M gemu ea$ 4ntin,4ndu-1i 3raţele 0+tre Ormag< )+rinte al meu$ 4ndurare<<< N Saian tr+ie1te-n Cadumal$ 2e 0are m-am 4ndurat s+-l tre0 4n r4ndul narţil.r nemurit.ri$ s2use st+24nul 0eţ.asei arta,u3e$ ating4ndu-i 2ie2tul 0u marea se0ure de .s< Iat+$ 2un 0er0 de g9eaţ+-n 6urul inimii tale$ Mastara$ 2entru 0a 2e -iit.r s+ numi mai ie1i din -.ie M Atun0i /.0ul -iu al drag.stei se stinse 4n 2ri-irile ,eiţei$ 1i /aţa ne.3i1nuit de al3+ i se 4m2ietri< "u,ele r.1ii se str4nser+$ 0a 2entru a stri-i geam+tul inimii$ 0are se lini1ti 4n 0er0ul ei de g9eaţ+< #i-. mare t+0ere 41i r+s24ndi ne2+sarea 4n -inele ,eiţei< N Ce 2.run0e1ti$ 2+rinte al meu O 4ntre3+ Mastara$ iar glasul ei sun+ al3 1i re0e$ a1a 0um d.ar glasul unei /+2turi din Masta,u3a 2.ate suna< #i-. 2etre0u Ormag 24n+-n dre2tul 2e1terii ,+3relite$ 1i i-% ar+t+ 2e Saian$ leul de aur< N Mastara mea M gemu Saian$ ,g4lţ4ind aurul ,+3relel.r< Dar ,eiţa nu au,i r+0netul leului$ a1a 0um n-ar /i au,it glasul iu3itului< N 4ţi 4n0redinţe, leul meu de aur$ s2use Ormag< Va 0.linda QG

i 1i de n.0 2rinse-a 0.u3ei s+ 2.u+ lumi< C+0i a0esta a /.u3ei$ l+s4nd 4n urm+ 3e.asei Mastara< De-atun0i se 2.ia 2e sear+ 1i a-1i 2etre0e n.a2ele tutur.r .+3relit+ a 2e1terii 0e-i des2+rţea 0a 9.rului Saian 1i-a 2rea/rum.a2te< N Cu-4ntul t+u e 4n inima mea$ s2use Mastara< QH #i se-nt.0erul$ d4nd lumii lumina 0e se -a numi .1i ai arta.u3a$ 2e 0are Mastara .iua de lung+$ 2entru a se 4na2. -ad+ 2e iu3ita-i Mastara$ iar$ 04nd .a2te$ de-atun0i se 2.are$ .na 0e se -a numi n.rind s-.rind 0u m4na ei 2.stea str+lu0it..tarul a d.linda 2e 0er 04t e .ra de /ie0e dat+< Ca su3 2uterea unui 3lestem lumina 2+m4ntul$ .ri ard /+r+ gre1$ de-atun0i Mastara 2e0etluie1te 2le.t -edea mai 3ine 2+m4ntul$ 1i se -a 4nt.+-..i$ 2entru 0a din 4naltul arta.st 09inul n+s0.arse Ormag intre 2ereţii 0eţ.r nemurit.mene1te de .eiţa-% 2ri-ea ne2+s+t.+-.a2tea-n 2e1tera lui din Masta.arta .u3ei$ 1i leul de /. 4nt4lnea$ .mene1te de s. 4n09idea 0u m4na ei< 4n -an 4n0er0+ Saian s+ se /a0+-nţeles$ 4n -an linse m4na ne-ndu2le0at+ 0e-% .ar0e ai0i$ 2entru a lumina 4ntune0imea Masta.mn< De-atun0i 6ert/elni0ele narţil.0it de Ormag$ dre2t 2reţ 2entru drag.

ian+$ 2ri-i din n.r negri$ susur+ atun0i 4ntre 2ereţii de 0eaţ+ ai arta.ie< De-atun0i$ din -remea de2+rtat+$ 04nd 0a2rele regelui din 5inu$ 0are 2+1teau -er.rmite O Dar st+24nul narţil.r 2e 0+i ni0i04nd 3+tute M Atun0i i se 2+ru 0+ s. 4l 4ndemna )il$ /.l.r al 2+st.t Ormag -a r4de 4n 0ele din urm+ M #i t.asele s+-i s2.0ului$ )il<<< i 5eul 0el str4m3 41i 0l+tin+ 0a2ul$ dar nu 0ute.lt+ I N Saian de aur$ 4ndur+-te de 0el 0a 1i tine l.0mai asta-i 3u0uria 6.+ s+ mai s2un+ .2re1te-n l.are$ 0u .gu-te$ 0.r< N Mi se 2are 0+ 1.-4rli 4n 0ea mai ad4n0+ 2r+2astie$ 2entru 0a s4ngele s+-i 9r+neas0+ 2+m4ntul 1i .ril.ada lui Saian$ 4m3+r3+tat de m4r4itul leului de aur< Tr+gea 4n 2ie2t aerul 4n+lţimil.r$ )il$ ia 2ri-e1te$ r.tiil.iana 4nţele2tului din -remi tre0ute< N Vai$ 0+l+reţ al n.are0ele t+u se 0am 4ntre0e 0u gluma$ s2use 0u team+ )il< Oare$ n-ar /i tim2ul s+-l .rind s+ a6ung+-n neagra arta.r3+$ 0+0i unde 3u3uie glasul lui Ormag nu mai r+m4ne l.0 2entru nimi0< Iar Vam se 0+ţ+ra mereu mai sus 2e 0.u3a$ 1i-.mul 0u inima ars+< #i-ntins 2e s2ate-n iar3a din 2./t+ Vam$ . n+de6de ne3uneas0+ 4l 4m3.r 9+r+.ri0elul meu se s.arte se mir+ Ormag 1i se ridi0+ de 2e 6ilţu-i de 240l+< N Vam O strig+ el$ ne-enindu-i s+-1i 0read+ ..i r+0netul ne/eri0itului /e0i.u 0+tre /e0i.u3ei glasul -i0lean al str4m3ului .ile 4ntinderi ale muntelui Cuta$ se a/lau 4n seama 2+st.du9$ simţi 0e-a din 0ute.09il.u+ miinile 2rinse a sui 2e 0.ldi$ /+04ndu-% s+ sar+-n 2i0i.anţa de ne3iruit 0e-% 4n/i.reas0+ 2ul3erile-n -e0i nead.dule )il O<<< #.rul lui Ta 1i-al Glanei$ 0are-1i urma 0alea 2e 0er$ .are< )iatra 1le/uit+ 4i 3+tu 2ie2tul$ 04nd strig+ 0+tre 3.ada de aur s2re 2+m4nt< QU e2reget4nd$ .u3ei$ 1i s2aima$ numele lui Ormag$ d.0 2este seam+ de str+lu0it.r+3ii de 2e lume 1i$ 4n+lţindu-se-n -+.0$ 1i sla3$ 0a de la de2+rt+ri ne3+nuite$ au.ate$ de 3un+ seam+$ ne4n09i2uit de 2uterni0 1i r4de 4n inima lui$ dar$ 2e s2aima 0are-i numele meu$ 4ţi s2un$ t.dril.rase-n 2.a-ele -er.0el.rului Ta< Iar 0e-a$ 0a un 1ar2e de /.str.4ndu-se su3 el turta 2+m4ntului$ 0u 2etele al3astre ale m+ril.r 1i -edea 4ntin.ri 2u/ni 2lin de dis2reţ$ /ulger4ndu-% 0u a2rige 2ri-iri< N T.ada de aur a leului Saian$ sui 0a 2e .r .dg.0.r s04nteiet.rului Ta<<< N De-atun0i M .eu al 1.tr.du9$ 1i Vam 4nţelese 0+ Saian 41i 4ntinsese 0.arele$ 0a2ul de aur al leului Saian$ se .r nemurit.i ale 0.-it de Ormag 1i du-% 4n 4m2+r+ţia din ad4n0$ tu$ 0+l+t.nul 0elei mai minunate 0.r$ lune0+ 2rin -+.mne1te-n -.-n -ale M Iar$ da0+ 2ri-i 4n0. -. a2u0+$ 1i 0u amind.0mai a0um -rei s+-mi stri0 6u0+ria$ n+r.iţi Masta.

+ri ridi04ndu-se 2ereţii 0eţ.leg+naţi de -4nt$ 0u dinţii al3i ai munţil.ri 2e 3.r4nd a2. um3r+ dintre um3rele su2use Mastarei$ iu3ite$ .+2ad+< C4nd a6unse sus$ -.rat I N O2re1te M )e um3ra 3unei Glana$ .1i ai arta.2re1te$ Saian M #i$ 2ri-ind 4n 6.ama-i stu/.stind 3u0ur.are ure09ile nu m+-n1eal+ O #i-ai 2utut -eni 2e urmele mele$ tu$ 0el 0+ruia Mastara nu i-a .+-.t 4n/runta 24n.ra s-a 2res+rat 2ul3erea gal3en+ a uit+rii 1i 0are 1i-au l+sat amintirile-n 0ri2ta de 2iatr+ 4n 0are le .u3ei< Saian s0.di9ne1te tru2ul$ d. 0u2rind+ 4n 3raţe$ dar$ t.r /.3.art+ de< 2iatr+$ de du2+ 0are nimeni$ ni0i.2le1iţi de .ele /.3.r /.0ului negru$ 0+0i /l+0+rile 4ntune0ate mu10+ altminteri$ 1i amintirile d.t 0a-n n.ar .r3i 0u tristeţe I N S4nt d.rs< #i tre0u Saian 2este marea 2.ar um3rele 0el.a2te s+-l 4n1ele /ii0ele .ar um3rele li2site de g4nduri 2./tire$ 1i Vam 4nţelese 0+ leul de aur 4l 4ndemna s+ i se ur0e-n s2inare< Era singurul 09i2 4n 0are .as+$ 4n09is+ de marea 2.el.s$ leul de aur -+.r4nd l4ng+ um3ra a0eea de /emeie< Um3ra Unei nu-% mustr+ 4ns+$ a1a 0um 4n0er0ase 4ntr-.a2tea a0eea$ 3raţele-i tre0ur+ 2rin um3ra Unei 0a 2rintrun /um$ 1i Una -.rului 0e-% m4na 2e Saian 0+tre s+la1ul din ad4n0 al Mastarei< #i Vam 4n0+le0+ 2e leul de aur 1i se 2rinse 0u m4inile de 0.+nati0e ale 5u3alei< N Iu3itul meu din .lta ne4nsemnat+ de ni0i .u 4na2. 0ale$ alta de04t 0alea ne-+.str.r 0.ut$ 24n+-n -alea st4n0.r3ind ast/el$ 4n0er0+ s-.rit 2le.u um3ra unei /emei 09inuindu-se 4naintea 24n.r 2e drumu-i ne-+.a2ele O N Iart+-m+ M gemu Vam< O$ iart+-m+ 2entru 09inurile 2e 0are le-ai 4ndurat$ 2entru la0rimile 2e 0are le-ai 2l4ns M #i$ -.dat+$ nu s-a mai 4nt.art+ 1i gata era s+ trea0+ 1i 2e deasu2ra 24n. 0li2+ din n.r< N Unr< mea 09inuit+ M gemu Vam$ 0.el.ar de2arte$ deasu2ra 0a2ului s+u$ . Q( n.0ului negru$ 04nd Vam 4l trase de 0.0ului negru< Se-a-4nta de.r 2este tru2urile 0+r.i< Iar Saian 4nţelese 0+$ 4n um3ra a0eea$ amintirile s4nt -ii< D.ut+ a d.i u1. 2.09il.ad+$ strig4nd 4n/i.-$ strig+ Una$ /+r+ a-1i des09ide /erestrele 2e0etluite ale .i s+ se agaţe de drumul 2e 0are 2+1ea Saian$ dar ni0i un drum nu se -edea 4n -+.u s+ âe-arun0e 4n /l+0+ri 1i s+ sar+ din n.s I N Mulţumire ţie$ /e0i.n+d+6duit+ 4n rugul str+3+tut de s+geţile de-argint 1i$ 2l4ng4nd$ se tr+gea 4nd+r+t$ 2entru 0a 2este .r al lui Ta M Iar leul de aur 4l 2urt+ 2rin al3astra 04m2ie a 0erului$ 0.as+$ r.du9$ 0i d.ase un sunet 3l4nd 0a .r$ .mul 0u inima ars+ 2utea 0+l+t.

aduseser+ 0u ei 4n s+la1ul din ad4n0 al Mastarei<<< Dar Saian m4r4i 4n0eti1.2ila< A1a st+teau /aţ+-n /aţ+$ un .m ţi .r$ amintindu-le 0+ 2ragul Masta.nind 2e les2e.r3e1te-mi des2re Lua$ 4l rug+ 4ns+ um3ra$ 1i Vam 2.amenil.0ul 2.ele /.ar 4naintea Mastarei$ 0e a1te2ta la gura 2e1terii 0u 2.2rindu-se d.ile de 2iatr+ neagr+$ str+3+tu 4ntinderile as2re ale 4m2+r+ţiei din ad4n0$ .0ului negru 1i$ g.el.art+ .r$ iar argintul 0a2a0el.r$ 2e 0are am4nd.arei 2e0eţii r+s+rea 0a de 2iatr+ din -alu%% rile 2+rului negru 1i din -+lurile 4ntune0ate ale straiel.eiţei< ?Tu ai un asemenea .tri-it 2entru -.r3+< N 4n0ale0+$ iu3ita mea$ . 4ndemn+ Vam$ iar Una$ 0are tre0use 2rintr-at4tea$ nu se mir+$ nu-4ntre3+ nimi0 1i$ u1.0ului negru gr+iau des2re lumea .st 4n stare s+ deslu1es0 ni0i unduirile glasului t+u<<< ?)rimes0 t.i .1i$ da0+ ai /i 2res+rat 2ul3erea uit+rii 2este tru2ul meu$ mi-a1 /i 2ierdut amintirile 1i n-a1 mai /i /.mul 0u inima ars+$ 09inuita mea Una M N V.+3relit+< Laţa al3+ a 2urt+t.r t+0erii /ulgera 4ng9eţat la /ie0e mi10are a 0a2ului ei< C4nd um3ra Unei s+ri de 2e s2inarea leului de aur$ Vam des0+le0+ 1i el$ 2le04ndu-se 4naintea .u3ei nui l.r /. um3r+$ 1i 4naintea 24n.-esti 0um 4i 4n0redinţase Aratei 0.t 0e-mi -ine 2rin tineA$ a1a ţi-am s2us 4n 0ea din urm+ sear+< 4ţi aminte1ti O N Una$ gemu .ar+$ se s+lt+-n s2inarea lui Saian< Atun0i leul de aur s+ri 2este 24n.

are a negrei 2e0eţi M r+s2unse Vam< )e m4inile de aur ale /e0i.tul leului de aur 0u 2iatra 1le/uit+ 0e-i at4rna de g4t$ 1i glasul leului Saian a6unse-n au.as+< Ca i.3utit s+-ţi trimiţi 0u-intele 24n+-n au.0ului negru M Dar Mastara nu 2+rea m4ni.$ Vam$ 4i r+sunau 4n minte 0u-intele 4nţele2tului din tre0ute -remi$ 1i da0+ -ei<<<A N Ce /el de s0ut O se-ntre3+$ 2entru a 0ine 1tie 04ta .tul de 2i0i.ele /.r 0iudat$ 0u glas /ier3inte O Leul de aur s0.rule$ se rug+ .am+$ 4n -reme 0e Vam r.r+$ 0+0i$ 2entru 4nt4ia .mului 0u Q' inima ars+ 1i$ a2u04nd 4n 2alm+ 2iatra 1le/uit+ 0e-i 3+tea 2ie2tul$ /+0u s+ r+sune Masta.r3e1te$ da0+ 1tii 0e-a des2re Saian 1i$ 2e neagra-mi 2e0ete$ 6ur s+-ţi 4m2lines0 .r3e1te$ murit.rinţ+ M #i$ mai de. 04nd-a ne/eri0itului Saian$ a6ut+$ r.ase un geam+t 1i-1i 0l+tin+ de.eiţa< N O$ 2urt+t.eiţa$ tu$ drag.gu-te$ 0elui 0e nu 2entru a te 6igni a 4n/runtat 24n.mul 0u inima ars+ -.ul /ere0at al Mastarei O 4ntre3+ .$ nart+<<< Atun0i inima Mastarei 3+tu 0u 2utere 1i s2arse 0er0ul de g9eaţ+ 0e-.eiţei$ 1i ea 41i a2+sa 2ie2tul 0u 2alma$ 4n0er04nd s+-1i d.i 0a-n -is .rule$ 1i 0e 2uteri as0unse st+24ne1ti$ de-ai i.s0ut$ .r t+0erii$ au.3it+ 4n inim+$ se trase 0u un 2as 4nd+r+t 1i se s2ri6ini de 2eretele negru$ 4ng+im4nd a3ia I N Saian$ ai s2us$ murit.u3a de strig+tul lui I N )uterni0ul Ormag e du1manul lui Vam M Atun0i Mastara se-n/i.leas0+ 3+t+ile inimii s0+2at+ din 0er0ul de g9eaţ+< Saian 41i /re0a 3.gata 0.i un glas 0are nu era glasul lui Ormag< N Cine e1ti tu$ murit.n+d+6duit$ gemu leul de aur$ iar .ste 2ierdut+ 1i a/lat+<<< .stea 2e 0are i-ai ar+tat-.adarni0 s+ deslu1eas0+$ Q& su3 0um2lita 4n/+ţi1are a leului$ 0e-a din /rumuseţea iu3itului< Ca r+t+0ite sti0leau 2ri-irile .ri0e d.eiţa N 1i 2ar0+ giasu-i era 4nsu1i glasul 4ndelung st+24nit al inimii N -.m.ar+< #i$ /+r+ -este$ .+-.r+1ti .ul Mastarei$ 1i graiul de /iar+ sun+-n ure09ile ei 0u dul0eaţa graiului de demult al iu3itului< N O$ Mastara$ au.n+d+6duit 3.ar+ du2+ -ea0uri lungi$ 2rin argintul 0a2a0el. lumin+ r+s+Yri 2ar0+ 4n mintea .rului t+u Cadumal 1i 2e drag.sti 0u 3l4ndeţe I N Saian am s2us$ 4ntr-ade-+r$ .r3i ast/el$ 4n 2uţine 0u-inte N )+rintele de aur al lui Cadumal$ 2uterni0+ nart+$ se a/l+ 4nainte-ţi< #i e 09iar leul de aur 2e 0are 0u m4na ta 4l .ilni0 4n 2e1tera 0u gratii de aur M N Saian O strig+ Mastara$ 4n0er04nd .arele ei$ s09eun4nd 4n+3u1it< Atun0i Vam atinse 3. ţinea /ere0at+< N V.

09i r+t+0iţi< Iar$ 1tiind 0+ Mastara nu-i 2.i murit.glinda la0uril.mul$ 0u inima ars+ de 0ruda ne2+sare a .2erindu-% 0u s+rut+ri< N De 0e nu 2.2ti Una< Dar n-a2u0+ Vam s+-i aud+ 1.eiţa$ 2ri-ind 0+tre ea$ 0u .area negrei 2e0eţi intra 0u Saian 4n 2alatul 4n 0are leul de aur a-ea s+ se-na2.4ndu-1i drea2ta$ Mastara atinse 2le.3u0iumul din inima de.t 2l4nge 0a murit.#i .u+ /iare negre 1i$ numai 0e sui Vam 4n 0arul Mastarei$ 0+ /iarele mieunar+ 1i se-a1ternur+ drumului< #i-n -reme 0e 2urt+t.u 2este iar3a -erde 1i s+-1i .area negrei 2e0eţi$ 1i .ie.art+ .a2ele Unei$ 1i neagra 2e0ete-i 0+.r 4n -iaţ+ O strig+ .r$ se 4ndui.t 2l4nge$ 1i tru2ul mi-e ne4n0+2+t.0ul 0elei 4ntre3ate I N E Una$ /emeia mea$ 1i 2entru ea am 4n/runtat r+0eala Masta.+3relit+$ Vam .3ur+ 2este 24n.at+ -re/nea< N Cine e1ti tu$ um3r+ 4n 0are -+d amintirile r.eil.rii O s2unea Mastara$ 4m3r+ţi14nd 09i2ul s09im3at al iu3itului< De-a1 2utea s2arge sta-ila 1i de mi-a1 2utea re-+rsa durerea 4n 1u-.u3ei< C+0i$ da0+ Vrei s+-mi 4m2line1ti d. rug+ 0u 3l4ndeţe I N )entru 3u0uria de a.area 2e0etei< Cu-4ntul dat e s0ris 2e t+3liţa Tarunei%$ 1i nimeni$ 0u nimi0$ nu-% 2.ind 0a-n inimile 0el.a2e$ 1i Una des09ise .art+ de 2iatr+$ 2este munţi$ 2este 0.glindi 4n 2ri-irile ei< N V+d$ 1.0ului negru$ 2este marea 2.ele /.09ii-i nes0+ldaţi 4n la0rimi sti0leau 0a 2rin1i de /riguri< N Ce greu a2as+ m4na lui Ormag M s2use atun0i Una$ 0are se mulţumise s+ as0ulte$ t+04nd 4n t.r d.glindeas0+ /aţa-n .rinţa$ 2uterni0+ 'J nart+$ des09ide-i 2le.r 2entru .i glasul$ Vam se gr+3i s+ r+s2und+-n l.1+ -+.a2ta$ 0+ Una 4ndat+ 2ieri$ a1a 0um 2iere /umul< N Suie-n 0arul meu$ 4i s2use atun0i Mastara< u te teme$ Una te a1tea2t+ 2e 2+m4nt< #i 0arul de-argint al st+24nei lumii din ad4n0 se i-i /+r+ -este$ tras de 0ele n.e de-a0i 4nainte sear+ de sear+$ s0+24nd de temniţa 2e1terii 0u 2.a2ele 2e0etluite 1i-ng+duie-i s+ 2+1eas0+ din n.ri$ dar Saian .4nd 0um 2uterni0a nart+ a lumii din ad4n0 se 2r+3u1e1te 4n genun09i 0a /ulgerat+$ 0um 0u2rinde 4n 3raţe 0a2ul de /iar+ al leului Saian$ a0.g9eţat+ a0um /+r+ -este<<< #i tremura 2urt+t.r al3astre M 5eiţa 41i mu10+ 3u.ele$ 1tiind 0+ ea singur+-i 0eruse lui Ormag 2edea2sa 0e-a-ea s+ se a3at+ asu2ra 0el.ate 1terge-n -ea0 M #i$ 4ntin.09ii$ iar Vam se .iul s+rat al la0rimil.dri 1i a2e$ iar 0arul de argint 4l .ate au.i$ Mastara$ as0ult+ 1i-m2line1te<<< N Lie dar$ 4n0u-iinţ+ 2urt+t.r<<< Vai$ narţii nu 2.u de 2e 2le.

dini.t.lit$ 1.tele r4sului i se-n+lţar+ I N :a-9a$ .rea s+ uite 0+-i e 2+rinte< N )iei din .M Vam .3.2a0il.is$ tun+ Ormag$ 1i su/l+ asu2r+-i 0um ai su/la 2este-.r lui Gur. 4m2inse 1i-. d+du 4n l+turi< Iar Una se ridi0+ 4n0et$ 0a de1te2tat+ din s.ini0il.$ 4n0etar+ s+-1i re-erse larma< Dar un tunet r+sun+ atun0i 4n -+.are0e Vam O 4ntre3+ 0u 2re/+0ut+ 3l4ndeţe 0+l+reţul n.are inima ta s-a 2.l+s+ l4ng+ m.r4$ 0arul se /+0u ne-+.ur+ /+r+ -este$ iar Ormag se i-i l4ng+ 0ri2ta g.r negri$ 4ndre2t4nd 0+tre Vam marea se0ure de .s a 2uterii< N )entru .9.ar+ 0ri2ta 4n 0are-.t.ril.r< '% a1e.rm4ntul Unei< 4n 0li2a 04nd 0.0nite de s0uturi$ s2adele 1i s0uturile r+.str.r3i des2re ea 4n te=tul legendel.ar+ du2+ mult+ -reme$ inima lui ars+ se 2.09ii mei M strig+ 0u ur+ Ormag$ -+dind 04t de neade-+rat+-i /usese 3l4ndeţea< N Oare -remea 4n0er0+ril.+ su2+r+t.r n-a tre0ut$ 1i m4nia ta nu 0un.du9ul al3astru$ /run. str4nse la 2ie2t 1i$ 2entru 4nt4ia ..al+ a Unei< Mantia de ger i se .a1te alinare O s2use 4ns+ Una< N )iei$ am . ridi0+$ . 0li2+$ r+s2unse 4ntune0at 3+r3atul< Atun0i Una 2+1i 4naintea 0elui 0e d.ele 0.ut< #i Vam a2u0+ marea les2ede de 2iatr+ 0e-n09isese . und+ 4ng9eţat+ se-m2r+1tie 4n 2rea6m+$ 04nd 9.are< 'H Tru2ul Unei se /r4nse$ lune04nd 2e iar3+$ dar Vam 0u2rinse .li< Un 04nte0 lin r+suna a0um 4n ea 1i s2adele 0i.ase$ 2e 2at de ramuri$ 2e Una$ . % 5eiţa dre2t+ţii< Se -a mai -.r /rem+tar+ 1i$ ing+l3enindu-se$ 0+.3.3+tea 2e umeri 1i-.mn$ 1i-1i 4ntinse 3raţele 0+tre el I N A6ut+-m+$ iu3ite din . g4.

$ .0ul se s/ir1e1te< #i$ 4n+lţ4nd m4na 0are ţinea marea se0ure de . 6u0+rie stri0at+ 1i se 2r+3u1i la 2+m4nt$ 0utremur4nd lumea 1i /+04nd s+ sar+ a2ele din al3iile l.du9ul le r+s24ndi -aierul glasuril.gudui at4t de 0um2lit 4n04t narţii 1i nartele nemurit.s a 2uterii s0+2+ din m4na .ur+ st+24nul 2r+3u1it$ se n+2ustir+ 0a un r.eiţele nemurit.s marea se0ure de .ri .34r0i 2e umeri< N S4nt Ormag$ 1i numele meu e s2aima M r+0ni 0u tru/ie$ dar r+0netul 0e /+0ea s+ se 0latine lumile de sus 1i de 6.r nemurit.r 24n+ de2arte< T.dr.rul semn al 2uterii$ Ormag se trase 0u un 2as 4nd+r+t< Mantia de ger i se .amenii 0+.ur+ 0u /eţele-n 2ra/$ iar sus$ 4n s+la1ul .s nu-% 0linti m+0ar 2e Vam$ 0are 4naint+ 0u un 2as< Din /la0+ra 2ri-iril.i M s0r41ni Ormag< Din 0li2a asta 6.are se 2r+-+lir+ de 2e 4naltele 6ilţuri de 240l+ P -+.rul semn reges0< Vam 4ns+ nu se 4ns2+im4nt+$ 0i i.r se 0i.-4rli 0u-intele ţ41nite din 2l+mada de ur+ 1i durere a inimii lui I N )uterni0ul Ormag e du1manul lui Vam M #i -+. unde 0+.eil.r< 4n 5inu$ sl+-it+ 0etate 4m2re6muit+ 0u .-4rlindu-se-nainte$ dar se .ril.ur+$ 2r+2+stii ad4n0i se 0+s0ar+$ 0+0i s+geţile se-.r nemurit.ri< N )uterni0ul Ormag e du1manul lui Vam$ s2use de ast+ dat+ 'U lini1tit .eii 1i .3ite$ dar marea se0ure de .3i um+rul dre2t al 0+l+reţului n.lite ale 0.u3ei se .u3ei$ .0nir+-ntre ele$ n.r negri$ 0are se r+su0i 0a .ur+ 2e 2+m4nt 1i$ a0.are 24ndeau 0u su/letul la gur+ din 4n+lţimile arta.i asu2ra lui Ormag$ -464i se0urea 1i i.u3ei 1i$ 04nd 41i -+.l3a lui Gur. se r+sturn+$ s+geţile-i 0+.3i 0u 2umnul 4n 3raţul lui Ormag< Degetele-i /ur+ .r.u+ /ulgere 0e 24r6.r lui ţ41nir+ d.iduri gr.l.are al3ir+ la /aţ+< N Tu$ str.r$ 2ereţii de 0eaţ+ 2rinser+ a se destr+ma< Dar narţii 1i nartele nemurit.i 4nainte$ .2erise 0ri2ta Unei$ 1i .mului 0u inima ars+< N U0ide M U0ide M strig+ Gur.mul 0u inima ars+ 1i$ 2le04ndu-se /ulger+t.i de -ies2i< artele-% a2u0ar+ 2e Ormag 1i$ 04t ai 0li2i$ .ase$ a0.2eri1urile se n+ruir+ 1i .u3a$ 4n Vreme 0e narţii /+0ur+ 0er0 4n 6urul .r$ a2u0+ 1i ridi0+ de 6. re2e.g.du9ul -ui de r+0netul .mului 0u inima ars+$ 0rengile de.2rir+ numai 4n inima de aram+ a 2+m4ntului< Iar$ li2sit de 4ns2+im4nt+t.mul 0u inima ars+ 41i 2use tal2a 2este ea< Atun0i 2alatul de 0eţuri al arta.lir+ /aţa n+2+dit+ de 3ar3+ a st+24nului narţil.2a0il.dat+ 0u 4ns2+im4nt+t.u 2e les2edea grea 0e-a0.drenţuir+ 2e 3.s a 2uterii$ .atun0i 0u drea2ta 2iatra 1le/uit+ 0are-i 3+tea 2ie2tul$ 1i-n /aţa st+24nului narţil.lt+$ 1i sus$ 4ntre 2ereţii de 0eaţ+ ai arta.rii se .3urar+ 0u el 4n arta.2 de n. re2e.eului$ 0+.s a 2uterii< Iar$ 04nd .

r3+ I N Lie M 4ndat+ Gur.r nemurit.$ .s a 2uterii str+lu0ea ameninţ+t..ir+< Se /r+m4ntau at4t de a2rig 4n 6urul lui Vam$ 4n04t Gur.eul 0el strim3 al 1./t+ 1i$ 2le04ndu1i 0a2ul 4n 2ie2t$ 4ntinse marea se0ure de .i .stind 0u glas tare d.ri<<< Oare$ nu asta ai 6urat l4ng+ m.s a 2uterii$ 2e0etluin. 2arte 4ntr-alta$ 0+0i . 0r+2+tur+ ad4n0+ 0e-.-indu-se de les2edea 0e-a0.mul 0u inima ars+ 1.du-1i s.ele semnul reges0 al 2uterii< A2.2ri 4ndat+$ 0+0i marea se0ure de . singur+ -.arta 2rintr-.rm4ntul Unei$ atun0i 04nd ai 4n0e2ut a te r+/ui 0u Ormag O D+-ne ded marea se0ure de .u3a$ unde-i le2+dar+ la 2i0i.are r N )a0e$ Vam M G4nde1te-te la Lua<<< Iar .s a 2uterii 1i du-te sl. 1.$ ar+t4nd 2ere09ea 4nl+nţuit+ 1i 4nm4n4ndu-i semnul reges0< Iar$ a2u04nd Ormag marea se0ure de .0mai 0um ai -rut< )ereţii de 0eaţ+ ai arta.r 4n m4na 0u degete . 2+1i 4nainte 1i-atinse 0u 3u.s.ri 1edea 2.3i 0u 2umnul 4n t4m2l+< Atun0i Gur.tiil.r4ndu-se$ 4nţelese 0+ s/4r1itul 2uterii-i 4n0e2use< Dar t+0u 1i nu se tr+d+$ r.u3ei se destram+ 2rin m4na ta$ 1i amarni0 se 0+ies0 narţii nemurit.ar amarele 0u-inte .3uti s+-i 2un+ 2iedi0+$ 1i Dum-ur 4l i.-+i .-ituri 0um2lite< arţii gemeau 1i 3lestemau$ dar )il i.dr.2ti rug+t.du9$ 24n+-n de2+rtata arta.s 1i 0er0et4nd-.rule$ susur+ atun0i )il$ .sul 2lesnise$ l.s a 2uterii M s2use Gur.ri se re2e.rit 2e 6ilţul lui de 240l+$ 4n -reme 0e 5u3ala-i des04nta um+rul$ s/+r4mat de l.tul s-a 2etre0ut 4nt.-+i s+ re2ead+ se0urea$ de team+ s+ nu-i ating+< Iar Vam lu2t+ 0u narţii$ lu2t+ singur$ 0+0i Una$ 2rea sla3+$ nu-% 2utea a6uta$ lu2t+ 4m2+rţind l.eul 04ntului$ Ramai< N )a0e$ s0r41ni Dum-ur$ st.2erise 0ri2ta Unei< #i$ 4n/i. 41i smulse lanţurile de aram+$ 1i narţii-i /ere0ar+ 0u lanţurile lui 2e Una 1i 2e Vam$ t4r4ndu-i 4ndat+ 2rin -+.r$ stre0ur4ndu-se 2rintre 0eilalţi 1i ie1ind la -edere$ iat+$ t.r 2urta 2a1ii$ 0+0i 2a0e -a /i de a.m.3ite a lui Vam< N Iat+$ murit. 0li2+$ a2. str+3+tea dintr-.arele lui Ormag< St+24nul narţil.$ -+.3.i 4nainte 4ntre narţii nemurit.-itura lui Vam< N )ri-e1te$ leu 0u 2ie2tul de-aram+$ 1i 2rime1te marea se0ure de .u .r04ndu-1i 3ar3a ud+< N )a0e$ m4r4i 1i Gur.d unde te -.ri 1i Vam< N )a0e$ s2use .i a2u0+ se0urea< N Ce stai O U0ide M strig+ as0uţit )il 1i$ 04t ai 0li2i$ narţii nemurit.+ng+nind inelele 1i lanţurile de-aram+ 0e-i 4n0ingeau 3raţele 1i 2ie2tul< Atun0i$ -enindu-1i 4n simţiri$ Una se ridi0+ din iar3+ 1i$ 'F 2un4ndu-1i m4na 2e 3raţul lui Vam$ 1.

u+ 2e 2+m4nt 04nd Una 2l4nse$ 1i /ulger+ 04nd 'Q Vam .r3i 4ns+ )il$ -4r4ndu-1i 0a2ul 4ntre umeri< Atun0i Vam 41i -eni 4n /ire 1i$ -+.rii au a /i ţinuţi din s0urt$ s2re sla-a narţil.4ndu-i$ 0+ murit.r3ele 3at6.09i M Lua-0ea-legat+-la-.ir+ 9. 2l.4nd 2e-naltele 6ilţuri de 240l+$ iar$ 4nl+nţuiţi la 2i0i.tele 1i -.4nd m4na$ smulse de la g4tul lui Vam 2iatra 1le/uit+$ 2e 0are .-4rli 2ri-iri a2rinse 0+tre Ormag$ 0are-% 3lestem+ 0u glas de tunet< Dar 2iatra 1le/uit+ 0e 3+tuse 2ie2tul .r3ele$ se 3u0urar+ narţii 1i nartele nemurit.mului 0u inima ars+ a /.aie< N Luaţi-i 1i legaţi-i de-.4ndu-se la 2i0i.-estea lui Vam$ s2re 3u0uria narţil.r de-aram+< #i narţii 4m2linir+ 2. 2arte$ 1i Vam de 0ealalt+ 2arte a marii 2.are$ 1i durerea-i 4ne0+ 4n -alurile-i grele$ 1i m4nia le um2lu inimile$ 24n+ nu mai r+masen ele de04t m4nie neagr+< Dar 2iatra$ 2iatra 1le/uit+ nu mai 3+tea 2ie2tul lui Vam$ 1i d.t 0e -a s+ -ie 1i tu$ seminţie a .09il. -a mai g+si<<< #i iat+ 0um s/4r1e1te 0u 6ale 2.mului 0u inim+ ars+$ as0ult+ mai de2arte< S/ir1itul a0esta e d.meriţ+< N De mult te-am -estit s+ 0urmi 6.4nd 2e 2+m4nt 0a .rţi de 0eaţ+ M 2.arele lui Ormag$ Una 1i Vam le-au.9.r mei$ 1i 2entru 0a -e1ni0 s+-mi amintes0$ -+.r nemurit.indu-i -.rit.i M r+s2unse )il< Dar 0um g4ndeai tu$ n+r.0ul$ st+24ne$ -.run0i Ormag< Le dau -iaţ+ -e1ni0+$ 2entru 0a -e1ni0 s+ se 09inuie-naintea .are0e<<< S2use 1i$ 4ntin.0.are$ iar$ du2+ s2aima 2rin 0are tre0user+$ i.rţi de 0eaţ+$ 0+s0at+-n 2ereţii arta.3u0nir+-n 9.ar .mului 0u inima ars+ /ulgerau 4n r+stim2$ 4n -reme 0e la0rimile Unei 0urgeau /+r+n0etare$ 0+.ri$ a0esta -i-i a1adar 0u-4ntul$ 1i-a0easta 2a0ea /+g+duit+ M N )a0e 2entru n.te de r4s< #i s+ltau$ r4. 2arte 1i de alta a marii 2.r 1i a legii l.3+tu .9.09ii .dat+$ n-.run0a$ 1i Una /u legat+ de-.ar un 4n0e2ut< Teme-te$ Ormag$ de t.dule Vam O #i$ au.ar un 4n0e2ut$ 0+0i de 2e-a0um 41i ridi0+ /runtea Lua 1i-1i smulge leg+tura de 2e .ri P dar s/ir1itul a0esta e d.adarni0 1i strig+ I N arţi 4n1el+t.arele lui Ormag$ 4nl+nţuit 4m2reun+ 0u Una$ se .st as0uns+ de Ormag 2e /undul 0el mai 4ntune0at al lumii$ 4n n+de6dea 0+ nimeni$ ni0i.e I '( N R+u g4nd ai a-ut$ )il$ atun0i 04nd mi-ai ales a0est 1.u3ei< #i 2l.mul 0u inima ars+ 41i s+2ase strig+tul de r+.0e-i st+teau 2e 3u.09i %C Ura lui Ormag GC 4ntre0erea 0u Ramai .

2a0 neidenti/i0at$ 2. 4n 0ri2ta de 2iatr+< N Una mea$ Una M se t4nguie Arata$ 0are nu-% 2.meiI ti0+l.2ila 1i-.rnit 2e 0alea la0rimil.ri$ 1i ea ar 2ieri a1a 0um .r.09i< Da0+ i s-ar des/a0e$ /ie 1i 2entru . 0li2+$ leg+tura 0e-.art+ /etele-2+s+ri 2rin -+.2a0il.ste1te un 0ui3 uria1$ 1i-n 0ui3urile 0+2tu1ite 0u /ulgi al3i l.09i murit.r-2+s+ri< Lie0e 0.anele l.r-2+s+ri$ Arata< Tri1ti s4nt .09ii Aratei M Sl+3it+ /aţa$ 2+lite 3u. 2.1i s4nt 1er2ii 2+m4ntului$ 1er2ii nemurit.rmit+ a Satei se-nalţ+ trun09iurile de 0remene ale 0.art+ din 0ui3 % C.1it s+-l alunge$ ni0i des04nte0 nu-i M Cra2+ 0a2ul 1ar2elui M <L4ng+ a2a nead.du9$ 4n 0.du9< #i-n mi6l.rat+ /runtea< O singur+ /ii0+ a a-ut regina$ 1i ura lui Ormag a 0ul0at-. ţine 4n 3e.ele 1innegu.2ri 2e /aţa uneia dintre /etele-2+s+ri$ ari2ile al3e s-ar des2rinde de 2e umerii 0elei .s se t4r4ie$ 1i /+r+ lea0 e ne-+.amenii 2ier$ .0uies0 /etele-2+s+ri< -are uliţi 0etatea$ ni0i s0+riI ari2ile al3e 2.Ura lui Ormag Venin.ri$ dar nu-i 1ar2e mai 0um2lit de04t 1ar2ele gal3en al 2i.0uie1te regina /etel.ate uita ni0i 2e alesul Unei$ 2e Vam$ 2.r 4ntinse$ se a/l+ 0etatea de 0ui3uri a /etel.ate un 0.n+$ 1i da0+ 2ri-irile Lud s-ar .2a0 ad+2.r$ 1i des2re 0are de mult nu mai 1tie nimi0< Dar inima Aratei se-alin+ 04nd gunguritul Luei r+sun+-n 0etate< T.+rit+ de .ate /etele-2+s+ri iu3es0 0.r 0aru%$ iar de2arte-n -+.0ul 0et+ţii de 0ui3uri se-nalţ+ un 0ui3 mai mare 1i mai al3$ 0ui3ul-2alat 4n 0are l.uta-i mu10+tur+< Unde a mu10at 2+trunde 1i numele lui Ormag< u-i /ier 4nr.2a0 miti0< &J 4n 0ui3$ 0+d Lua n-are ari2i< #i-i -e1ni0 legat+ la .

du9 s-a a/lat 24n+ 1i-n 5inu$ sl+-it+ 0etate$ iar regele ur0+ une.ar+ 2e tre2tele -+.r3a 1i 09eam+ una dintre /etele-2+s+ri$ rug4nd-.r-2+s+ri< es2us de /rum.tr+-it se ridi0+ 4n inima lui$ 1i g4ndul nu-i mai d+du 2a0e 24n+ 0e 4n-+ţ+0elul n-.du9ului$ 24n+ de2arte$ din0.ţi 04ţi 4l aud< Des2re glasul 0e r+sun+-n -+.$ /etele-2+s+ri 2l4ng 1i r4d< #i anii tre0$ 1i Lua e a0um . r.i 1i el 0u-intele regelui< Un g4nd .2ilei se-nalţ+$ 2lutind 0a un /unigel 2este 0etatea de 0ui3uri< Lua 04nt+ /+r+ 0u-inte$ dar$ as0ult4nd-. lu+ la /ug+$ .2ila 2rin -+.3.4nd su3 2uterea Mastarei< N T.ţit de 04nt+reţi -estiţi< N O$ 04nt+reţi -estiţi$ 4ntrea3+ regele din 5inu$ s2uneţi-mi &% 0ine 04nt+ at4t de /rum. /at+-nalt+$ 1i n-a -+. s+ 2.tul e negru$ s2une une.ut lumea ni0i04nd< Glasul i s-a-m2linit 1i .l.ri Lua< #i tu$ Arata$ e1ti d.2rindu-se d.ar 4n .r a-ea 09i2$ 1i nu -a mai /i t. de 0etatea de 0ui3uri$ /erme04ndu-i 2e t.str.tul at4t de negru$ 3uni0+ O N C4nd ai s+ 0re1ti mare$ s2une 0u tristeţe Arata$ ai s+ 2led din 0etatea de 0ui3uri< Ai s+ 2led de2arte$ de2arte<<< A0.ag+ /etele-2+s+ri s+ 04nte$ 1i glasul lim2ede al 0.arte 0.a2ta a2ei 1i 04nte0ul /etel.ri 2e a0.s 04nt+ Lua M Din 0e 4n 0e mai des .2eri1ul neted al 2alatului 1i trage 0u ure09ea< E 4ns.-ul .tul negru<<< N C4nd am s+ 0res0 mare O 4ntrea3+ Lua$ iar Arata s09im3+ atun0i -.0+. glasurile -.tri-e1te glasul du2+ ele$ ml+diindu-% du2+ /ream+tul /run.el.ar un glas< Letele-2+s+ri s4nt glasuri$ a2a e glas 1i -4ntul e glas<<< Cui3ul e m.ale 1i trun09iul 0.2a0ului$ tare< Mereu -a /i t.r$ du2+ 1.l.09i< As0ult+ glasurile din 6ur 1i-1i 2.du9$ 2entru a-i a3ate g4ndurile< A1a tr+ie1te Lua-0ea-legat+-la-.s$ 1i -+ d+ruies0 l+ute de aur 1i /luiere de-argint M N u 1tim$ m+rite rege$ se umiles0 04nt+reţii$ 2ri-indu-1i 0u 0iud+ s0ulele m+iestre< Dar un 4n-+ţ+0el de 0etera1 au.

ias0+-n 2ie2t<<< V.r3e1te$ Ormag$ d+-mi semnul t+u$ de-ar /i s+ 2ier de .amenil.1ie se 4nalţ+ Cl.r nemurit.ţi mulţi$ 4n/+1uraţi 4n mantii -inete$ slu6eau 4n tem2lul de aur$ drag st+24nului narţil.r negri< N O$ leu 0u g9iare de 0riţ+$ 1.tul 0el mare 4l 4ntre3+ I N Ce 0ul.2ti 4n-+ţ+0elul$ s2une-mi 0ine 04nt+ at4t de /rum.l negru$ 4l 4n-+ţ+ 2re. g+in+ neagr+ 1i-un 3i-.ril. unde 4n Cetatea R.u3a$ iar 0arnea s-.asei arta.ri< N Vreau s+ 0er s/at 2uterni0ului Ormag$ s2use 4n-+ţ+0elul$ iar 2re.2.tul< M+runtaiele a3urinde 4n09in+-i-le st+24nului 0eţ.r lui Ormag< #i-i urm+ 4n-+ţ+0elul s/atul< Aduse 6ert/a$ iar da0+ /umul 4nmiresmat se 2ierdu 4n al3+strimea 0erului$ se arun0+ 4n-+ţ+0elul la 2i0i.din Marea 0ea Mare$ a0.l.s$ de /arme0+ inimile .arele 09i2ului de aur al 0+l+reţului n.are au g4ndurile tale O N egre s4nt g4ndurile mele$ m+rturisi 4n-+ţ+0elul< N *ert/e1te$ dar$ .tul lui Ormag< )lin+ de .ameni era a0um 0etatea 1i n+ruite 0l+dirile 4n 0are Una 1i Vam se iu3iser+< )re.ţil.-m2arţi 2re.r 1i-l tul3ur+ 24n+ 1i 2e regele din 5inu O Eu n-am s+ 04nt ni0i04nd a1a$ 1tiu 3ine$ 1i g4ndul +sta-mi usu0+ inima$ de 2ar0-a1 a-ea .

unde t.ril.r 0aru< A0.t un glas 4n 3e. 2an+ dintre 2enele g+inii negre 1i$ de 2e 2ragul tem2lului$ su/l+ asu2r+-i< Taie un 2eti0 din 2ielea 3i-.3urat<<< N S4nt un 0etera1 dintre 0etera1ii 2+m4ntului$ r+s2unse 4n-+ţ+0elul$ 1i numai 2entru a -edea 0ine 04nt+ mai di3a0i de04t me1terii regelui din 5inu$ mi-am 2+r+sit ţara 1i te 0aut 4n si9+stria asta< Dar unde e1ti O De 0e nu te ar+ţi O N E1ti t.3uraser+ din 0etatea de 0ui3uri$ a1a 0um .m 4n t.lului 1i 2+strea.2a0il.s2aim+ M Atun0i 3u.m O<<< #i m+ 2.n+$ s2use 0u tristeţe Lua< N Glume1ti O S4nt .u+ m4ini .u< Iar$ 04nd 4n-+ţ+0elul tre0u 2este 2rag$ 2ana se mi10+ 4nainte-i$ .i 4m2lini 2.t 2urta 2rin lumea larg+ M &U N Un .tul nu-i d.r nu le 2uteau -edea$ 1i singur+ Lua -eg9ea 4n 0ui3ul Aratei< T+0erea era at4t de grea$ 0+ 4n-+ţ+0elul se 0utremur+ au.r3i el$ arat+-te$ /+2tur+ 0u glas -r+6it M Ie1i din um3ra 0e te-as0unde 1i$ 2e Ramai$ 6ur 0+ nu te -ei 0+i<<< Atun0i glasul 04nt+t.a2t+ de a2+$ ni0i 04nte0 de 2as+re< #i /etele-2+s+ri$ 1tiu 3ine$ au .r se /r4nse 4ntr-un strig+t de uimire 1i Lua 4ntre3+ din 0ui3ul eiI N Ce glas aud O<<< u-i /.l.3urau 4n /ie0e n.rmit+ a Satei$ 4n dre2tul 0. s2inare lat+$ 2e 0are te 2.2i 2rintre ier3uri$ ar+t4nd 4n-+ţ+0elului 0+ ţinta-i a2r.3ur4nd 0a un /luture negru< .ia lui Ormag 2ana neagr+ nu 0ade$ 3a-i mai arat+ 1i drumul$ 2.ţi du0e de2arte$ de2arte$ a0.+$ ni0i 1.+-%$ 0+-ţi -a /i de tre3uinţ+< A1a$ 1i nu altminteri$ s+ /a0i$ 4n-+ţ+0elule M &H #i-n-+ţ+0elul se-ntinse 2e 24nte0 4naintea lui Ormag$ se r+su0i 0a -iermele-n tin+$ iar /ie0e 0u-4nt al nartului sun+ 4n inima lui< A2.a2e< Era 4ntuneri0$ 1i numai /aţa 5u3alei se deslu1ea 2e 0er< Letele-2+s+ri .a2te$ 04nd .09ii murit.1net de /run.r3it /umul m+runtaiel.$ 1i negre 0a 2ielea 3i-.ind glasul /erme0at 0e r+sun+ /ar+ -este deasu2ra 0a2ului s+u< Inima 2rinse a-i 3ate de neagr+ n+de6de$ 1i de s2aim+-i tremurar+ genun09ii< N Ori0ine-ai /i$ -.run0e1te.lului s4nt 1i n+de6dile tale<<< As0ult+$ de0i$ 0e 2.r nemurit.ar negru 1i unde glasurile au 09i2uri O .run0ile 0+l+reţului n.ri 4i r+s2unse-4n-+ţ+0elului I N Am s.ele de aur ale lui Ormag se mi10ar+$ 1i st+24nul narţil. 2ana se l+s+ la 2+m4nt 1i se t.ril.Ormag I Ia .r 2e 0are le-ai ars 2e rug$ 1i /umul a /.r mele< Inima ta e neagr+$ 4n-+ţ+0elule$ 0a 2enele g+inii 2e 0are mi-ai 6ert/it-.nţeleg4nd$ de0i$ 0+ din -.dra-ene 1i-.r negri 1i$ de 2e 2ragul tem2lului de aur$ su/l+ asu2ra 2enei negre< )ana se ridi0+$ 2luti 1i nu 0+.at+ /irea$ am d.st 2l+0ut n+ril.rni 4n-+ţ+0elul 4n urma ei 1i$ merg4nd 2e drumuri neum3late$ a6unse l4ng+ a2a nead.l.

r$ )il$ ar+t4ndu-i din .art+ de 0eaţ+ a arta.i 41i smulse leg+tura 0are-.2ti I N Cum s+ m+ -e.1i$ iar$ 2este .ril.i singur+<<< #i$ gr+ind a1a$ 2rinse a se 0+ţ+ra 2e 0remenea trun09iului< Era s2rinten 4n-+ţ+0elul< u tre0u mult$ 0+ se 1i ag+ţ+ 0u am4nd.09i 2e Una 1i Vam$ 4nl+nţuiţi de 0ele d.+nati0e ale 5u3alei se i-ir+$ /uri14ndu-se .2erite de-.are s0+ld+ 0ui3ul Aratei< Lii0ele . 0li2+$ a2.r str4m3ul . /urtun+ tre0u 2rintre Una 1i Vam$ 0are se 2ri-eau ne2utin0i. -+.ri se r+su0i 2e 6ilţul lui de 240l+ 1i-.eu al 1.l.t$ s2use 4n-+ţ+0elul< Ei$ -ii O Dar Lua se 2le0+ 2este marginea 0ui3ului 1i nu -+.u3ei< Atun0i$ s2re &F neţ+rmurita-i mirare$ st+24nul narţil.rit.ate$ 3u0ur4ndu-se de-n0ur0+tura /+ţarni0ei 5u3ala< N Oare nu-nţelegi 0+ Ormag 2ri-ea t.r3+ mult+$ 4ntinse m4na 1i -ru s+-i smulg+ leg+tura de 2e .-+i .N ).t numai un glas e1ti 1i tu< Uluit$ 4n-+ţ+0elul 1.0. ţinea de-at4t amar de ani 4n 3e.u+ m4inile de 0ui3ul Aratei< N :ai$ d+-mi m4na$ strig+ el$ dar -.09i< N Stai$ 0e /a0i O strig+ 4ns+ Lua$ simţindu-i degetele 2e /runte 1i /erindu-se-n l+turi< N Des/+-.a2te 3at6.t d.rm+i 4n-+ţ+0elul< #i Lua 41i duse m4inile la . 0li2+$ lumina ei am+git.tiil.u 2e Lua legat+ la .u+ laturi ale 2.rţii< N #i eu am l+sat 2+m4ntu-n 4ntuneri0 M strig+ 5u3ala$ 2ri0e24nd$ 4n s/ir1it$ 2ri0ina nemulţumirii lui Ormag< Ca .2ti ea< E1ti t.n+< Dar 5u3ala$ 0are s.r nemurit.ar I N Ce 0auţi ai0i$ 5u3ala O N Eu<<< am -enit<<< N #tiu$ s2use Ormag< Du-te M #.r 1i alerg+-ntr-un su/let s+-i s2un+ lui Ormag 0e se 2etre0ea 4n 0ui3ul-2alat al Aratei< N Ormag M<<< A0.$ 6.use destule$ 41i trase 0a2ul dintre 2ernele n. n+/ram+ O #i$ /+r+ -.ti 0+ -+.u nimi0< N Minţi$ 1.ţe1te< N Iat+$ s2use /ata< Ai suit 24n+ la mine$ 1i t.r3ele-i murir+ 2e 3u.e 04nd .4ndu-1i r+3darea$ am s+ ur0 24n+ la tine 1i-ai s+ te-n0redinţe. singur+ M m.ise atun0i 4n-+ţ+0elul$ 2ier.l.0mai la 0eea 0e se 2etre0e<<< a0. /ulger+ 0u 2ri-irile$ 4ntre34nd d.ar un glas$ 0a glasul Aratei<<< N #tii 0e-a O .i$ da0+ 2ri-irile-ţi s4nt a0.09i$ 1.09i 1i 4n/+1urat+-n mantia <2+rului negru 0e-i unduia 24n+ la 0+l04ie< Din 4naltul 0erului$ 5u3ala 2ri-ea 9.0.s O 4i s+ri 4ntr-a6ut.are 2lutir+ 2rin marea 4n0+2ere 0u 2ereţi de 0eaţ+$ 04nd nartele 1i narţii de r4nd 41i d+dur+ 0.<<< 4n 0etatea de 0ui3uri<<< 4n0e2u ea$ de 0um tre0u 2e marea 2.

r$ 0+ -+.i 0a d.ri 4i 4ne0ar+ 2ri-irile< T.a2ta nead.rii< N De 0e 4nt4r.tiil.rul de aur al lui G.el.are< 5eiţa n.i1ul se leg+na a0um 1i$ 2rintre /run.2ţii .r al 0ur0u3eiel.r s+ltar+-n 9. lume t.2a0i$ iar Lua N 0are des09isese .du9ul tremur+$ 1i-n /runte 0u Arata$ /etele-2+s+ri sent.r0 O strig+ .09i< &( Atun0i$ 4n 4n+lţimile 0eţ.eul 0el str4m3< S2eriat$ G..ril.rele /l.09ii 4ntr-.r0 a2u0+ tr4m3iţa de argint a .3utise Lua s+1i -in+-n /ire$ 3uim+0it+ de 6.+nati0e ale 5u3alei 4ntindeau 0+tre ea 3raţe str+lu0it.0ul s04nteiet.are$ /.i1.u+ /run.ril.ţ+ia$ a1te2t4nd s+ -esteas0+ .lta 2e 0are-1i a1ternuse mantaua al3astr+$ iar l4ng+ ea<<< u$ 4n-+ţ+0elul nu era numai un glas M O 2ri-ea 0u .3.+3a-+ 2e drumul lui 0eres0< Atun0i lumina .r< #i-n -reme 0e$ 2l4ng4nd 1i strig4nd$ /etele-2+s+ri se l+sau 2este 0ui3urile l.r 1i su/l+ de trei . 2ri-ea de sus$ de 2e 3.3i 0u t.r se 2r+3u1i din 4n+lţimi regina$ iar ari2ile al3e 0+.r N mii de /+2turi . i..09i< Iar lumea .rmit+ a a2ei era .u3a$ Ormag 1.4ndu-se de 2ri-irile Luei 1i ale 4n-+ţ+0elului$ d.el.09ii lui$ -er.rni /+r+ .ate 0ul.r$ as0un.ase un strig+t 4n+3u1it< Lrun.ie$ Lua 41i ridi0+ 2ri-irile< #i Arata s0. le3+d+ s+getat+ din .ate nestematele 2+m4ntului 09iuir+ 1i /.1netul /run.ilei s0+ld+ /runtea Luei 1i$ uimit+$ /ata 41i lu+ 2almele de la .ril.t at4t de neagr+ 0a lumea 4n 0are se mi10ase de la na1tere N Lua s0.rile$ de 2ar0+ tr4m3iţe gal3ene$r.asei arta.u3ei$ Saian 4l au.09ii u0iga1i ai murit.0urile l.2ti 0e-a la ure09ea lui )il< N Cu-4ntul t+u e 4n inima mea$ susur+ 1i str4m3ul nart al 1.r de 0ui3uri< L+r+ -.r$ 0e-i 4m2r.r< N Ta0i$ s2use Lua< Lie0are glas a-ea a0um un 09i2< #.2rintre trun09iurile de 0remene$ 2lutir+ 2rintre 0.aie de 0ul.ase un ţi2+t$ 0+0i ari2ile al3e i se des2ruiser+ din umeri< Ca .art+ de 0eaţ+$ de 0are Una 1i Vam se a/lau 4nl+nţuiţi< #i )il ur0+ 4ndat+ 4n /.arser+-n 0etatea l.1ii$ -er.3u0iumate< Ameţit+$ Lua 41i duse 2almele la . 2angli0+ tremur+t.2erir+ tru2ul$ de 2ar0+ ar /i -rut s+-l /ereas0+ m+0ar a0um de .i .r$ gr+3ind s+ ias+ 2e marea 2.r$ 4n neasemuita n+-al+ a /luturil.lit+ 1i 2letele negre< N Ei 3ine O 4ntre3+ el$ ner+3d+t.e$ /ii0ele .10au 2ul3ere de aur 2e 2le. s+getau 0u ţi2etele l.1ul 0eres0$ 0e m.a2e< #i 4n0+ nu i.r0$ 0.ii$ G.r< )u9.r$ 4n iure1ul g4.ur+ 2lutind 1i-i a0.0.u+ tru2uri al3e N al Aratei 1i-al unei alte /ete-2+s+ri$ 2ri-it+ de 4n-+ţ+0el N r+maser+ nemi10ate la .i 1i 2.ri< 4n ad4n0urile Masta.e de g9eaţ+< Laţa-i era sm.

2i0i.arele 0.2a0il.r 0arii< &Q T.tul se 2etre0use at4t de /+r+ -este$ 4n04t Lua nu 2ri0e2u 4ndat+ de 0e .di9nes0 4n iar3+ tru2urile al3e< O09ii-i erau 4n0+ 2lini de luminile lumii< #i$ d.ar au,ind -aierul /etel.r-2+s+ri$ simţi 0um inima-i 4ng9eaţ+ de s2aim+< N Arata M Ca ie1it+ din minţi$ se arun0+ din 0ui3ul reginei 1i$ da0+ 4n-+ţ+0elul n-ar /i 2rins-.$ s-ar /i ,dr.3it 1i ea 2e 2a6i1tea 4n 0are 3.3iţele de r.u+ s04nteiau< 4n-+ţ+0elul . 0.3.r4 2e 2+m4nt< #i Lua se re2e,i 1i 4nl+tur+ ari2ile al3e$ 1i 2l4nse 2este tru2ul Aratei$ 1i s+rut+ 4n ne1tire 09i2ul drag$ 2e 0are ni0i.dat+ nu-% -+,use< Atun0i 2le.a2ele reginei se ,3+tur+ 1i Arata 41i des09ise .09ii< N u e1ti tu de -in+$ 1.2ti ea< Ura lui Ormag ne urm+re1te<<< N Eu$ eu te-am dat 2rad+ Mastarei M gemu Lua< I N Ta0i$ nu 1tii nimi0<<< Lere1te-te de tira lui Ormag M 4n 0li2a a0eea$ ne-+,ut+ de Lua$ M+stara se a2r.2ie< Arata-i -+,u s0li2ind argintul 0a2a0el.r t+0erii< N S+rut+-m+$ Lua$ 1.2ti regina< Una$ Vam$ 1i-a0um eu 2l+tes0 2reţul urii lui Ormag<<< Re0e$ /+r+ s+-i aud+ -.r3ele$ Mastara-i 2e0etlui 2le.a2ele 0u neagra-i 2e0ete 1i se de2+rt+ a2.i$ ne-+,ut+< Iar Lua 2l4nse 1i se t4ngui$ 4n -reme 0e /etele-2+s+ri 2l4ngeau 4n 0ui3urile l.r$ 2l4nse 1i 2res+r+ 2ul3erea gal3en+ a uit+rii 2este tru2ul Aratei 1i-al t.-ar+1ei ei$ 4ntinse a0um 4n gr.2ile 2e 0are 4n-+ţ+0elul le s+2ase< Iar$ 04nd 2+m4ntul . a0.2eri 2e regina /etel.r-2+s+ri$ 4n-+ţ+0elul se a2r.2ie 1i-. a2u0+ 2e Lua de m4n+< 8$ -S+ mergem$ . 4ndemn+< Dar Lua 41i trase m4na< N R+u am /+0ut 0+ te-am as0ultat$ s2use ea$ ar+t4nd m.r&' Z m4ntul 2r.as2+t< u te -.i mai as0ulta$ de0i< Ai0i am tr+it 24n+ a0um$ ai0i -.i tr+i 24n+ 0e . m4n+ 2rieten+ -a 2res+ra 1i 2este tru2ul meu 2ul3erea uit+rii<<< V.r3ind ast/el$ Lua a2u0+ . 1u-iţ+ de 2+r 1i 1i-. a1e,+ 2este .09i$ 4n0e24nd a ur0a trun09iul de 0remene al 0.2a0ului 4n 0are1i a-ea 0ui3ul< Dar 4n-+ţ+0elul nu 4nţelegea s-. s0a2e din m4n+< N Da0+ nu -rei s+ -ii de 3un+-.ie$ ai s+ -ii de ne-.ie$ strig+ el 1i$ 04t ai 0li2i$ s0utur+ 2ete0ul negru t+iat din 2ielea 3i-.lului 6ert/it lui Ormag< #i 2ete0ul negru se 2re/+0u 4ntr-un 0.rt de 2iele neagr+$ 4n 0are Lua se 2.meni 4n09is+ 0a-ntr-un sa0$ al+turi de 4n-+ţ+0el< N Cinste lui Ormag$ tun+ a0esta$ 1i 0.rtul 2rinse a s+lta$ de 2ar0+ /irea n+r+-a1+ a 3i-.lului negru l-ar /i 4m3.ldit<

;ns2+im4ntate la g4ndul 0+ ar 2utea /i 1i ele -+,ute de .09i murit.ri$ /etele-2+s+ri nu 0ute,ar+ a se-m2.tri-i< )l4nser+ d.ar$ 1i Lua le au,i glasurile 09em4nd-.$ le au,i t.t mai 4n+3u1it$ 24n+ 0e de2+rtarea le-ng9iţi 0u des+-4r1ire< N )e a0.2eri1ul 2alatului din 5inu M strig+ atun0i trium/+t.r 4n-+ţ+0elul$ iar 0.rtul negru se r+su0i 4n -+,du9 1i -464i$ str+- 3+t4nd 4ntinderi neum3late$ 4n -reme 0e 9.9.tele lui Ormag r+sunau din 4n+lţimile arta,u3ei$ a1a 0um mai r+sunaser+ 04nd-a 1i 2este 0a2ul lui Vam$ .mul 0u inima ars+< #i ,3ur+ 0.rtul din 2iele de 3i-.l$ 2e 0are d.ar Saian 4l 4ntre0ea 4n g.an+$ ,3ur+ 0a /lamura neagr+ a unei =[1ti adu0+t.are de m.arte$ iar 04nd Saian 2+trunse 4n 2alatul din adid0 al Masţarei$ 0.3.ri 1i el 1i se l+s+ 2e a0.2eri1ul 2aţatuluL *iti1ţ @ Ginu$ sl+-it+ 0etate 4m2re6muit+ 0u ,iduri gr.ase$ P\ ] In mi6l.0ul 04nt+reţil.r -estiţi$ regele din 5inu se Su3 2ri-irile -i0lene ale 5u3alei< Ca . mare de s2i0e 4 #i unduia 04nte0ul 0etera1il.r$ 0a -estireaS/urtunii r+suna

tr4m3iţei$ 4ntreru2t de g4/iitul t.3ei< C.rtul negru se .2ri la d.i 2a1i de 6ilţul regelui$ 0are se g9emui 1i-1i astu2+ /aţa 0u 2.alele -e1m4ntului< C4nt+reţii s0+2ar+ s0ulele m+iestre< N 5ile /eri0ite regelui M strig+ 4ns+ 4n-+ţ+0elul$ d4nd 4n l+turi /i1ia de 2iele 0e-astu2a intrarea 0.rtului< I,34nd+ asu2ra -r+6ma1il.r 1i sla-+ marelui Ormag M N Cmste 1i sla-+$ r+s2unse du2+ datin+ regele$ 0.3.r4nd 0u 1.-+ial+ 2.ala -e1m4ntului 1i 0ute,4nd a 2ri-i< Atun0i 4n-+ţ+0elul 4naint+ 0u un 2as 1i$ tr+g4nd-. 2e Lua de m4n+$ . ,-4rli la 2i0i.arele regelui<

N

Cu-4ntul t+u e 4n inima mea$ r.sti 4n-+ţ+0elul

2le04ndu-se$ de atinse a0.2eri1ul 0u /runtea 1i m+tur4ndu-i 0a 2letele< Ai -rut s+ 1tii 0ine 04nt+ 2e sear+ 0a nimeni 2e lume$ 1i$ iat+$ r.3ul t+u ţi-a 4m2linit d.rinţa I /e0i.ara a0easta 04nta 4n 0etatea de 0ui3uri a /etel.r-2+s+ri$ 1i glasul ei e 0el 0e te-a -r+6it< Ast/el gr+i$ 1i n+rile-i /rem+tar+ 04nd au,i 1.a2ta uimit+ a 04nt+reţil.r -estiţi< N Daţi-i . l+ut+ de aur 1i-un /luier de-argint$ s2use regele$ a2.i . ridi0+ 2e Lua 1i-. a1e,+ l4ng+ el$ 2e-un s0+una1 aurit< #i se mir+$ -+,4nd-. 4n/+1urat+ d.ar 4n mantia 2+rului negru$ 1i-un /i.r 4l 4n0er0+$ d4nd 0u .09ii de /aţa ei$ al3+ 1i re0e 0a /aţa Mastarei< "+tu din 2alme< O r.a3+ se i-i< N 4m3r+0aţi-. 0a 2e regin+ M 2.run0i regele N 1i$ 04t ai 0li2i$ r.a3a se 4nt.arse 0u-. 0+ma1+ ţesut+ din /ire mai al3e 0a s2uma la2telui 1i 0u . 3lan+ de 6der< #i Lua /u 4m3r+0at+< N A0um$ s2use regele$ /arme0+-ne au,ul$ regin+ a 04nt+reţil.r -estiţi M #i se a1e,+ mai 3ine-n 6ilţ$ 41i 2.tri-i 3+r3ian 2umn 1i se 2reg+ti s+ as0ulte< )ri-irile Luei lune0ar+ 4n0et 2e /aţa lui r.1ie$ a2.i tre0ur+ %J% 2este /eţele 4n-er,ite de 0iud+ ale -estiţil.r 04nt+reţi$ 1i se .2rir+ 2e 09i2ul 4n-+ţ+0elului< Atun0i 41i d+du 0a2ul 2e s2ate 1i 4n09ise .09ii< Iar glasul i se 4n+lţ+ 4n sear+< C4nta /+r+ 0u-inte$ 0a a2a 1i -4ntul$ dar . durere at4t de 0r4n0en+ se re-+rsa 4n 1u-.iul glasului ei$ . de,n+de6de at4t de s+l3ati0+-i ţ41nea din 2ie2t$ 1i sunetele 2e 0are le s0.tea senl+n- ţuiau at/t de as2ru$ 0+ regele din 5inu se g9emui din n.u 4n 6ilţ$ 1i 04nt+reţii r+maser+ 0u gurile 0+s0ate< Iar r.a3a 2l4ngea 4n ne1tire< A1a 04nt+ Lua$ 2e a0.2eri1ul 2alatului din 5inu$ 1i 04nte0u-i 2lutea 2este sl+-it+ 0etate 4m2re6muit+ 0u ,iduri gr.ase$ 2+trundea 4n 0ase 1i-n inimi$ iar 0asele se 0erneau 2ar0+$ 1i inimile se str4ngeau$ n+2+dite de tristeţe< T.t mai 4nd4r6it se ridi0a glasul$ t.t mai 2uterni0 41i striga durerea$ 1i 04nte0ul /+r+ 0u-inte al Luei 0u0erea 4n+lţimile$ tre0ea sl.3.d 2rin -+mile -+,du9ului$ ur- 04nd mereu< 4n -an 4n0er0+ 5u3ala s+-l 4n+3use-n mantaua-i 3+tut+ 0u stele< Strig+tul 2.rnit de 2e 2+m4nt str+3+tu 2rin mantaua ei al3astr+ 1i ţ41ni ne3iruit 4nainte< 4n0iudat+$ ,eiţa n.2ţii$ a /+ţ+rni0iei 1i a -r+6il.r$ 41i 4ntinse 3raţul< Degetele-i lungi 4m2unser+ 0a ni1te suliţi -+,du9ul in dre2tul Luei$ 4n -reme 0e-1i a2r.2ie inelarul de degetul mare<% Dar -ra6a se /r4nse de ari2ile 04nte0ului< Ameninţ+t.r$ strig+tul Luei ur0a 2rin lini1tea 3e,nei$ iar 5u3ala-1i 4n/+1ur+

r destr+ma t.g.stul semeţei arta. 0li2+$ glasul Luei se 4n+lţ+ 4n larga 4n0+2ere$ i.u3ei 2rinser+ a se destr+ma< 4ntuneri0ul -e1ni0$ mult mai 3+tr4n de04t narţii$ 4n0e2u a se g9i0i 2rin r+riturile .3ind /eţele nartel.u3ei se -.eau ni0i un 0u-4nt$ 0u t.0mai 0a .guduiau a0um 4ntreaga arta.l.ţii 4nţeleser+ strig+tul 4nd4r6it$ 2.ri$ 0are r+0ni I N S4nt Ormag$ 1i numele meu e s2aima M Tunete 0um2lite se r.i$ 2are s+ /i a-ut la Vamiţi ./eţia lui Vam se -a-m2lini$ susur+ atun0i )il la ure09ea st+24nului narţil.u3ei< "raţul lui Ormag se 4n+lţ+$ 0u marea se0ure de .rnit de 2e 2+m4nt$ 0u t.r< N )uterni0ul Omag e du1manul lui Vam M strig+ .-r+tire .iduril.ţii-% t+lm+0ir+$ 1i-n /ie0are dintre ei sun+ 0a un e0.iţi ai arta.r 1i 09i2urile narţil.u I N )uterni0ul Ormag e du1manul Luei M N Lua M strig+ Una$ 4nl+nţuit+$ iar Vam se .art+ de 0eaţ+$ 4n ad+2.area lanţuril.r negri 41i aminti 0+ .u+ 4ns2+im4ntau narţii$ 0e-n0e2user+ s+ alerge de 0. M tun+ Ormag< S+ nu-i mai aud glasul M .sul 2lesnise$ i.r de 0eaţ+ 1i$ 2este .ril.i de 2iatr+ a6unse 24n+ la n.-0.4nd 2ar0+ 2utere$ 2e m+sur+ 0e .u3a< Atun0i 04nte0ul r+sun+ 0u 2utere 4n a/ara 2ereţil.r nemurit.3+teau$ 2rin.ri0e 0a.r de 240i+< #i-nt.1+t.t at4t %JH d0 n+u0iţi 0a narţii de r4nd< Una 1i Vam se .mul 0u inima ars+$ .$ Ramai$ 5u3ala 1i t.l.r nemurit.s a 2uterii$ 2ereţii de 0eaţ+ ai arta.st. intre 2ereţii 1u3re.mantaua-n 6urul tru2ului 1i$ 4ns2+im4ntat+$ 2+trunse 2rin marea 2.3+t4ndu-se-n str4ns.$ ii atri3uiau .eii se 2ierdeau< N O2riţi-. semni/i0aţie legat+ de un rit al 3lestemului< Vamiţii$ in .3indu-se de les2edea 0e-a0. 2utere 4n/ri0.2erise tru2ul Unei$ 1i se temu s+-l re2ead+ asu2ra Luei< Strig+tele de r+.are< %JG au.r 4n+lţate din /umurile 6ert/elni0el.tu1i$ iar tu te -ei 0+i<<< )ri-irile lui Ormag r+t+0eau nelini1tite$ Gur.ar+$ 04nd Vam 2usese m4na 2e marea se0ure de .ri< #i$ de1i nu % Gestul a0esta$ re2r.dini.r de aram+$ iar glasul i se 4m2letea 0u glasul Luei$ 1i am4nd.lir+ 2rin -+.3+tu de.du9< N Lire1te$ susur+ )il-$ dar 2ereţii de 0eaţ+ ai arta.u3+< N 4n0+ 2uţin$ 1i 2r.ţi narţii de seam+ alergau 2rin marea 4n0+2ere$ t.s a 2uterii$ dar 0+l+reţul n.dus 2e trei les2e.n+d+6duit 1i /ulgere-i ţ41nir+ din 2ri-iri< N "lestemat+ seminţie M s0r41ni Ormag< artele 1i narţii 4n0remeniser+$ 2e 6ilţurile l.

3uti s+ le st+24neas0+< #i 04nte0ul Luei r+suna 0a un 09i.meni d4nd 0u /runtea de genun09iul lui Gur.4nd 0u .< N Tu O<<< 3u3ui glasul de tunet al 0+l+reţului n.rinţa$ 0+ Ormag 4l .0mai 4n a2ele 4ntune0ate ale %JU M+rii 0elei Mari$ unde se is0ar+ 4ndat+ -aluri 0um2lite< M4ni.area 6ilţului$ 2entru a se ridi0a 4n 2i0i.-4rli 04t 0.-4rli din 4n+lţimile arta.2rit< O -erig+ din lanţul 0e-% ţinea /ere0at 2e Vam se ru2se$ 1i .l. .t de 3iruinţ+$ 1i 2ereţii de 0eaţ+ ai arta.ri se arun0ar+ la 2i0i.Dar glasul Luei nu 2utea /i .l3a d.it din 3uim+0eal+< N U0ide M r+0ni el$ iar strig+tul de lu2t+ 4nsu/leţi 2entru . s+geat+ din t.3.s$ Dum-ur se ar+t+ la /aţa a2ei$ dar 04nte0ul Luei 4l /+0u degra3+ s+ se 0u/unde 4n 2alatele lui$ 4n+lţate din les2e.d N )uterni0ul Ormag e du1manul lui Vam M strig+ el trium/+t.mul 0u inima ars+ 41i simţi 3raţul sl. s+geat+$ 2.3.3+tea a0um Vam$ silindu-se s+-1i ru2+ lanţurile$ iar narţii gemur+$ 1i -aierul l. lun+$ 1i arta.09i s+l3ati0i< 4n0er0+ s+ a2u0e re.asei arta.rund Ormag< artul r+.u3a -a r+m4ne -e1ni0 M Iar$ 2r+3u1it 2e 6ilţul lui de 240l+$ 0u mantia de ger str4ns+ 4n 6urul tru2ului$ Ormag 4i 2ri-ea 0u .r$ 4ntin.r< 41i 4ntinse 3raţul s+ a2u0e .r nemurit.$ 1i )il se 2.s 2entru .iului se s0utur+$ 0a tre.adarni0 4n0er0+ 4ns+ s+ se mi1te$ 2i0i.arele nu-% mai as0ultau$ iar ari2ile de lilia0 4i tremurau at4t de tare$ 4ne4t nu i.4ndu-1i 2umnul 0+tre st+24nul narţil.u3d se destr+mau$ -+.u3ei$ t.em+t.u3a -a r+m4ne M Ca la un semn$ nartele 1i narţii nemurit.ra de s+geţi ne0ruţ+t.i de a2+< Cu 1i mai mult+ 2utere se .r 0eţ.are$ dar se intune0+ la /aţ+ 1i r+mase 2r+3u1it 4n 6ilţ I asemenea . M Re2ede .are 1i$ 04t ai 0li2i$ .r 6alni0e se-n+lţar+$ 4n -reme 0e 3raţele 4ntinse rugau I N 4ndur+-te$ leu 0u g9eare de 0riţ+ M D+-i marea se0ure de . 0li2+ mulţimea des0um2+nit+ a narţil.ld.ril.l3a 0e-i at4rna 2e s2ate$ dar 3raţul lui Vam /u mai iute< Omul 0u inima ars+ smulse t.steas0+ d.s a 2uterii< Dar$ a3ia a2u0ase s+-1i r.u3a< 4ntuneri0ul -e1ni0 se /uri1+ 4n marea 4n0+2ere< N O lun+ 2e an<<< mai nimi0$ susur+ )il< Iar arta.arele lui Ormag$ 1i strig+tele l.ri< N Ce-mi dai da0+-i /a0 s+ ta0+ O 4ntre3+ atun0i )il$ 1i Ormag r+0ni$ a2u04ndu-% de 4n09eietura m4inii I N Ce -rei O N Mai nimi0$ susur+ nartul 0el str4m3< O lun+ 2e an s+ ţin eu marea se0ure de .r negri< Mastara M S+ -in+ Mastara M "irgun$ 0raini0ul lui Ormag$ ridi0+ /runtea P .r gr+3i 2ar0+ destr+marea 2ereţil.09ii< N Gur.

meneas0+$ un s09il.-40ni 0a .uţi P iar 4n 0eata 04nt+reţi.1ti 3u0uria 6.s a 2uterii<<< N Cu-4ntul t+u e 4n inima mea$ susur+ )il< A2.lni0i$ s0r41nise Ormag< Tu nu 0un. 2iatr+ neagr+%< L+r+ s+ 1tie 0e /a0e$ a2u0+ 2iatra 1i$ % E -.i$ /re04ndu-1i m4inile mi0uţe$ se re2e.2eri1ul 2alatului din 5inu$ sl+-it+ 0etate 4m2re6muit+ 0u .i din 4n+lţimile ar.0. simţi 4n m4n+$ s09il.u 4nainte-i .ase$ 4ntr-un t4r.r$ )il$ -a ţine marea se0ure de .r+ de1u09eat+$ 0+0i a2rig+ era 3u0uria 4n marea 4n0+2ere a arta.u 4nl+nţuit< Iar nartele 1i narţii se-ng9esuiau 0are mai de 0are 4n 6urul lui )il$ su3 -4n+ta 2ri-ire 2.2eri1ul 2alatului$ s0+ldat 4n 3e.i 3at6.e$ 0a rete.n0ru0i14ndu-1i 3raţele 2e 2ie2t$ Lua r+mase drea2t+$ 1i nimeni nu 0ute.ţi ai lui$<4i 1.r 41i drese glasul< N Lire1te$ 4n0e2u el$ tr+g4nd 0u 0.ta.dat+ 0u Vai44 1i 0u t.s.2eri1ul 2alatului din 5inu$ l4ng+ 6ilţul regelui< #i$ 4n -reme 0e Lua 04nta$ glasul i se au.s$ st+24ne<<< N V-aţi 2ierdut 0u /irea 0a ni1te ne-.iduri gr.ri$ 2etre04ndu-% 0+tre iata0$ 1i-ndat+ 04nt+reţii se /+0ur+ 1i ei ne-+.r< 4n0iudat$ 3+tu din 2alme< D.i 1i 04nte0ul ei 2rea /usese 4n/ri0.2ereţil.rit.r$ m4ndru de l+uta de aur 1i de /luierul de argint 2e 0are le d. 2ri-ire< #i Lua r+mase singur+$ 2e a0.r de 0eaţ+$ re.2ti Ormag< O lun+ 2e an nartul 0el str4m3 al 1. 9.l.r3a des2re 2iatra -r+6it+ 2e 0are 5u3ala .dul din /aţa ei 2ieri< Dar Lua nu mai a-u -reme s+ se mire$ 0+0i N 4n 2alma ei N 2iatra .r3+< C4nt+reaţa era a0um slut+$ 1i-a2.rit+ a lui Ormag< N S/4r1e1te .u3ei$ 2e a0.i 4n 6ilţ$ dre2t 0are maimarele 04nt+reţil.1+t.lt+< Lii0ele ei . 2rimise la Dum-ur B-e.m.0ului$ 1i nu 2ri0e2i 0e simt a0um$ .r I N )ri-e1te$ 04nt+reaţ+ 0u 2lete negre M Uimit+$ Lua des09ise .0ul e 2rea 2rime6di.2tise 5i43ala< *.i r.+nati0e ţesur+ un 2+in6eni1 de n+lu0i 1i se 2rinser+-ntr-.area 2rindea s+ se destrame< N Lie$ 1.tiil.ada O09iului 0+tre rege$ s4nt 04nte0e /elurite 2e lume<<< Dar regele n-a-ea 09e/ de V.em+t. 4n-redni0i 2e Lua 0u-.n+< Atun0i 5u3ala se i-i 2e 3. /+2tur+ .+ mult+ -reme s+ s2arg+ lini1tea$ 2e a0.at< V+.34ndise$ 4n-+ţ+0elul ni0i n-. s0+2ase 4n mare 1i 2e 0are )il .i ?Omul 0u inima ars+KC< %JF 4n 0li2a 4n 0are . -ietate 1i 2lesni< Iar din 2iatra 0ea neagr+ s+rir+ 2i0+turi de a2+ neagr+$ 0are str.d 0arei 4ntindea .3i 4l s2ri6inir+ su3su.iu$ regele se /.u3ei$ unde 2ereţii de 0eaţ+ se 4ntregiser+ 1i Vam se a/la din n.09ii$ 1i 04nte0ul i se /r4nse 2e 3u.2ir+ /aţa al3+ a Luei< #i 09i2ul /etei /u sluţit de 2ete negre< .

t mai re2ede se-n-4rtea inelul argintiu$ al0+tuit din nenum+ratele tru2uri ale Aratei$ 1i glasurile 0re1teau de la 1.t mai re2ede-n 6urul Luei$ 9.2erindu-1i .r se-n09ise din n.+nati0el.u 0u gruma. 09inuiser+ nu se mai -edeau< Atun0i$ s/ir1it+$ se ridi0+ 1i se l+s+ 0+l+u. 2ri-ire 4n 6ur N um3rele 0e-.a3ei 0are-i adusese straiele rege1ti 1i 0are 2l4nsese 4n t.i /+r+ -este$ 1i Arata se i-i 2e a0.9.ul 2le0at<<< N Dar tim2 de .a ari2ei al3e< N Te-am iu3it$ s2use Arata$ .a3a .it 1i-ntindea s2re Lua$ 0u mustrare$ un 3raţ nea2+rat de 2a-+.te de 2l4ns$ /ata simţi de. mai -+.r0 -estea 4n0e2utul unei n.rmi< La0rimile 4ns+ urmar+ s+-i lune0e 2e .u de04t 2e Lua$ st4nd 4n 2i0i.i .r+ t+0ut+$ s0li2ind l4n0ed< Inelul argintiu al um3rel.it+< Iar r.r /ii0e ale 5u3alei se-n-4rtea t.2eri1ul 0+ruia n-.rul Mastarei 1i al lui Saian$ 4i su/lase 2este 2le.a2e a3urii /erme0aţi ai s.0ul 9.r.run0ea I N 4n09in+-te marelui Ormag M 4n09in+-te marelui Ormag M Re2ede$ t.4ndu-% 2e Vam din n.$ s2unea r.a3ele regelui din 5inu se tre.eau 4ndat+ 0e tr4m3iţa de argint a lui G.2eri1ul 2alatului din 5inu< )+1ea neau.at+ -remea 04t 04ntase a0.a2t+ 24n+ la strig+t$ 2.run0ind /+r+-n0etare$ mereu 1i mereu I N In09in+-te marelui Ormag M 4n09in+-te marelui Ormag M N Destul M strig+ Lua$ a0.i 0+ min0iuna ţi-a sluţit 1i /aţa O 4n09in+-te marelui Ormag M 4n 0li2a a0eea inelul$ argintiu al um3rel. duse 4n 4n0+2erea r.09ii 0u 3raţul 1i 2r+3u1indu-se 4n mi6l.are$ drea2t+ 1i 0u m4inile 4n0ru0i1ate 2e 2ie2t< Iar 9.as+$ 2ri-i 0+tre 2alatul din 5inu$ 2e a0.mnului<<< Iar r.l.$ 2e a0.ile< Odat+ 0u ele se de1te2t+ 1i Lua< La 4n0e2ut nu-1i aminti ni0i una dintre .r rege1ti$ unde Lua ad.r nemurit.3ra6i 4n0+ mult+ -reme du2+ 0e Cadumal$ /e0i. lun+ 2e an$ )il<<< N T+0ere M Au nu mai s4nt Ormag$ 1i numele meu a 4n0etat a mai /i numele s2aimei O At4t de s+l3ati0 3u3uir+ tunetele din glasul st+24nului narţil.-+.ra .a3a< S-a /+0ut t4r.0ul s.u /aţa r.dat+ . m4n+ 2rieten+ m4ng4indu-i 2letele< 41i ridi0+ /runtea 1i$ la lumina 5u3alei$ %JQ -+.rei s+l3ati0e< Destul M 5guduit+ de 9.0it 2e 3.r 2ieri a2.iu<<< Lua arun0+ .lt+< 4ndat+$ 0uri.2eri1ul 2alatului din 5inu< N Vin.u 4n 6urul Luei$ 1i /ie0are um3r+ a-ea /aţa Aratei$ 0are 2.i 2a1i de /ata 4n0remenit+F ţi-am 2urtat de gri6+$ 1i tu m-ai dat 2e m4na Mas tarei<<< N u eu$ Ormag<<< N Minţi$ s2use Arata< u -e.a3el.ri$ 4n04t 5u3ala-1i -4r4 0a2ul 4ntre umeri 1i se duse de-1i lu+ 4n 2rimire l.2rindu-se la d.

1teanul$ 0are se 4ns2+im4nt+ de 09i2ul ei 1i-.. .lindu-1i 3u. 0er0et+ 2e 4ndelete< Se mir+ de -e1mintele rege1ti 1i de t+l2ile r+nite ale /etei$ se mir+ de semnele negre 0e-i sluţeau 09i2ul$ dar "raa era 3+tr4n+$ -+.2reas0+< 4n0et$ 0u 2a1i grei$ Lua ie1i din 4n0+2erea r.art+ 1i se 2.at+ el singur uita< Dar . . s2un 4n 0iuda lui Ramai$ 0are-ar da 2alate de marmur+$ s+ n-.r s2une .art+< Stra6a -.ţi s2un 2.m 4n . mai aud+$ 2..str.r 0restau t+l2ile Luei 1i nisi2ul /ier3inte i se /uri1a 4n r+nile s4nger4nde< C4nd s-a 2r+3u1it$ s/ir1it+ de 2uteri$ 4n /aţa unei 0.i s+-i aţin+ 0alea$ dar Lua 2ri-i 4n .meni la marginea m+rii< De2arte$ 4n larg$ se a/la . duse 4n 0. 4ntinsese< N Mulţumes0 2entru t.rmit+ a Satei$ l4ng+ 0are senalţ+ trun09iurile de 0remene ale 0.ate<<< R+m4i 0u 3ine< R.use destule 1i 1tia 0+ su3 0erul lui Ormag 4n0a2 mult mai multe de04t 4n amintirea 0elui mai 3+tr4n dintre 3+tr4ni< M.ri tari$ a6unse la .ti 3raţele 2entru a alunga du9urile rele$ dar$ -+. 2.a3a nu 0ute.el.arse 2ri-irile 0+tre Marea 0ea Mare< %J' 4ntre0erea 0u Ramai L.urat+ 2e 2erete$ 1i-1i -+.2erit+ 0u stu/$ a6unsese 4n satul 2es0aril.a3ei 0are-m2+rţise 0u ea s+r+0+0i.area< D4nd 0u .rit.amenii nu uit+$ Ramai$ 1i t.1netul /run.09ii de Lua$ "raa 41i r.m de drumul 0+tre a2a nead.sul 0ul0u1$ 1i amintirea a t.+ s-. 2..idul 0et+ţii$ tre0u 2e 2.2a0il.i-.2ie 1i-.0uri$ 4n trei seri din %J& .ugr+-iţi 4n 0ul.t 0e se 2etre0use 4i s+get+ inima< Se 2ri-i 4n .reau 4n 6urul ei$ nu sem+nau 0u al3ele /ete-2+s+ri< N #i-a0um$ 0e-ai de g4nd O Cun.a1te 0ui3ul al3 al Aratei< i0i r.are< Cuţitele s0.-estea< Au.glinda de aram+$ s24n.ele us0ate$ .r rege1ti$ str+3+tu 0urtea 2alatului 1i tre0u 2e 2.tul lui Ormag$ dar Lua nu-1i 4nt. M C4t au dus-.r 0aru P dar nimeni na 1tiut s+-i arate 0alea< Marea lui Dum-air /.-este$ mereu a0eea1i<<< De la el au 4n-+ţat-.a3el.a3ele$ 0e . l+s+ s+ trea0+< A1a$ 0u 2a1i grei$ merse Lua 2e uliţele din 5inu$ sl+-it+ 0etate 1i$ /ar+ a 2ri-i 4n l+turi s2re 0asele 0u st4l2i 0i.d i-.09i .li3+ 1i-i d+du s+ 3ea 2uţin+ a2+ 4n 0are /iersese trei /ire de 3uruian+ sti0a$ smulse din trei l.d.2liţi 1i .0. ridi0+ de0i 2e Lua$ . 2i0i.2.a3e de-aram+$ s+-i 2iar+ amintirea$ 1i 0u2e de aur$ s-.-ul 2e 0are se 4n+lţa Cl.u 09i2ul sluţit$ m4n0at de a2a neagr+ 0e ţ41nise din 2iatra 2e 0are un s09il.i0il.li3e a0.1nea 3at6.0mai "raa$ -r+6it.0um2litele 4nt4m2l+ri 2rin 0are tre0use$ 1i se mir+ 0+ nu re0un.r$ Gargand< #i din 0.li3+ ie1ea t.arele$ Lua a mers nea3+tut+$ 4ntre34nd din .amenii< #i-.4nd 0+ /+2tura lungit+ 4nainte-i nu 2iere$ se a2r.s0u /aţa r.

+ neagr+$ se 2le0+ 4naintea 09i2ului de 2iatr+ al 5u3alei 1i-i a0.dului 0are-i sluţise /aţa< N Ura lui Ormag m+ urm+re1te$ 4n09eie Lua$ iar "raa se % "uruiana tli0a n-a 2utut /i identi/i0ata< -Cele trei luni 4n 0are a /. 2uri/i0a< RY ridi0+ atun0i din n.li3a -r+6it.rii$ alta<<< V.r-a 0li2e< C4nd 41i ridi0+ /aţa$ "raa 0l+tin+ din 0a2< C9i2ul Luei str+lu0ea 0a atins de ari2a unei 2uteri nem+surate< N Ai -+.arei era 2lin+ de lu0ruri 0iudate$ 0i.arme mai mult%< A2.09il.3ra6i$ 1i .r 1i$ 4nt.r-2+s+ri 1i-a m.r 4n09i1i$ 4n 9.g.2lit 4n 2iatr+< Lua .09ii< Lata nu mai -+.09ii< N 5ile .na 2le.r3e1te M #i Lua -.dat+$ 2rin 3e.2eri /aţa< N S4nt 3+tr4n+$ s2use a2. 3uturug+ s0und+$ se a/la un 09i2 0i.area< N Am -+. re0un.r04n.+ 2e r.+ 2e genun09ii /etei< Turn+ 4n stra09in+ .i -r+6it.r de 2+m4nt$ murit.4nd 0+ la0rimile 2rind a-i 0urge 2e .turi de lemne$ ier3uri$ la3e de -ul2e$ g9eare de -ultur 1i ari2i de lilia0$ dar 4ntr-un 0.area< 4n 0eţ.-estea /etel.asele l.09ii 1i se uit+ 4n 6ur< C.u< T.i$ 4ng4ndurat+$ se a1e.0ele trei luni ale anului$ 04nd Saian d.u 1i lu+ . 2ri-eas0+ 4n t+0ere$ 4ntr-un t4r.s0u 2e narta n./t+ 1i$ 4n t+0ere$ se ridi0+$ lu+ . l+s+ s+ 2l4ng+$ mulţumindu-se s-.u nimi0$ dar simţi 0um degetele us0ate ale 3+tr4nei 4i a2lea0+ 4n0et 0a2ul 2este stra09ina ţinut+ 2e genun09i< #i de.a2ele Luei 0u d.tarele 04t.i 4i s2+l+ t+l2ile 1i le unse 0u untur+ de 2e1te< A2.ut O 4ntre3+ -r+6it.ri 1tiu una$ 4n 0.rţii Aratei$ -i0lenia 4n-+ţ+0elului 1i-a s09il. 3u0at+ de 24n.are 1i-1i d+du .ne1te-.du-1i 2ri-irile 0+tre 3+tr4na nemi10at+$ 0l+tin+ din 0a2 0u am+r+0iune< N )rieten+ a 2uterni0ei 5u3ala$ gr+3e1te 1i a/um+-ţi 0.lţ$ 2e-.ut< N #i-ai 4nţeles O N Am 4nţeles$ s2use Lua< Iar$ s2re mirarea 3+tr4nei$ se ridi0+ 4n 2i0i.sti ea< Dar "raa . stra09in+ de 2+m4nt$ 2e 0are .6in+$ a1te2t4nd 0a Lua s+ des09id+ . a2+ -4n+t+ 0a mantia lui Ormag 1i atinse 2le.at+ -iaţa lui Vam 1i a Unei i se 2erind+ 2e dinaintea ./eri0ite M s2use 3+tr4na$ 4n 0li2a 04nd 2le.a2ele /etei tres+rir+< Dar nu se mir+$ -+.2ţii a /+ţ+rni0iei 1i a -r+6il.r$ -+.li3ele l.u+ g9eare de -ultur$ 2.li3aG$ iar 4nainte g.r 2alate$ narţii nemurit.ie ţi-a tre0ut 2ragul M r. 2e 0ea 0e /+r+ -. a1e.st 0uleas+ sint lunile de iam+ ^de0em3rie$ ianuarie$ /e3ruarieC< G )entru a .run0indu-i s+ nu des09id+ .a2el.r3i atun0i$ stre0ur4nd 4n ure09ile 3+tr4nei "raa 2.iu$ Lua 41i 1terse .

1teau< C+a t.ri< "+tr4nei i se 2+ru 0+ t.ameni de seam+< +-.eil.2ie nelini1tit< St+24nul .a0el.iduri gr.2ereau 1.at+ -iaţa g4.s a 2uterii< N u mai a1te2ta$ st+24ne$ susur+ )il< Atun0i Ormag 4i /+0u semn lui Ramai$ iar nartul 04ntului 1i 6.at+ t+ria 2+m4ntului$ a 2ietrei$ a gliei 1i a aramei$ t.r$ iar 3ietele leg+turi 0e le-a0.imea .0ului se a2r.amenii 1i-ar ridi0a 3raţele$ ar atinge 4ntune0ata arta.r$ a d.ar 4ndemnuri la r+s0.r 4i 1.ldurile adu0eau a 0ing+t.iţi as0ultau 4ntre 2ereţii de 0eaţ+ ai arta.0a2ul 2e _2ate< A2.r 1i .at+ lim2e.2eri1ul 2alatului din 5inu$ sl+-it+ 0etate 4m2re6muit+ 0u .2rise din drumul lui 1i as0ulta< #i 4ngr.r s0li2it.anele 2+reau l+n0i deargint 4n m4inile l.09iuril.r 1i 0.2ti 0e-a< .i$ nemi10at+$ 4n0e2u s+ 04nte< Dar 04nte0ul nu-i mai era trist$ 0a 0el 2e 0are-% 04ntase 2e a0.mului$ m4ndria 0elui 0e se 1tie mai 2uterni0 de04t narţii nemurit.el.ase$ 1i-n ml+dierile glasului ei nu mai r+.r de 2e 4ntreg 2+m4ntul se adunase 4n /+2tura su3ţiri0+ din /aţa d 1i ţ41nea a0um 4n 04nte0ul Luei< u mai era d.u3+$ 1i 2ereţii de 0eaţ+ s-ar destr+ma de la sine$ 1i lumea ar r+su/la 4n 04nt< Sus$ 2e 0er$ Saian se .r de a2+$ a 1u-.r nu-i re0un.are$ t.r 1i -aluril.aiel.al+< L+r+ 0u-inte$ asemenea a2ei 1i -4ntului$ Lua 04nta a0um m+reţia .ala 4ns+1i$ marea 4n/runtare< Adunaţi 4n /aţa 0.al+$ era R+s0.amenil.2a0il.at+ se-a ier3uril.3+teau d.adele din s2inare le lu0eau 0a ni1te-m2letituri de aur$ 9ar2..ţi \ R X ill 2+reau a0um regi 1i .ri$ 4n -reme 0e Ormag se 4n0runta$ str4ng4nd 4n 2umn marea se0ure de .ar un 4ndemn la r+s0.r$ t.u3ei 1i narţii nemurit.3it.ri de-aram+< #i li se 2+ru 0+$ da0+ .li3ri 3+tr4nei "raa$ 2es0arii din Gargand as0ultau 04nte0ul Luei$ 1i /emeile l.

$ 2e 2+m4nt$ 4n satul 2es0aril.-4rli$ din 4n+lţimile arta. de unde 2.u3ei$ t.eu$ 0are nu-i 4n-redni0i ni0i 0u .anele /ur+ din n.s0ur+ 3+r3aţii< #i$ 0a la un semn$ 0u t.2ri din 04ntat 1i 2ri-i dre2t 4n .amenii r+maser+ ne0linuţi$ dar 4n09iser+ .ar Lua 04nta 4nainte$ 2ri-ind dre2t 0+tre 2ata .are 2e s2inarea lui< #i-a0.drenţe< 4n 0li2a a0eea /emeile 41i re0un.are$ 2urt4ndu-% 2e Ramai$ 0are st+tea 4n 2i0i.09ii$ ne2ut4nd 4ndura str+lu0irea /+r+ seam+n< D.09ii .l.l.amenil.du9ul< Dar 2e drumul ne-+.ldurile .arse 0+tre Lua< N De mult$ s2use Ramai$ de mult n-am as0ultat un 04nte0 0a al .r se -+dir+ a /i ni1te .r$ Gargand$ .s al lui Saian /+0u s+ tremure -+.ut al al3+strimii /+r+ 0a2+t$ leul de aur 4n0e2u s+ 0.2ia< #i$ iat+$ s0+ldat 4n 3aia de lumin+$ Ramai N 4n 2i0i.ane$ 1i leg+turile 0ea0.r< R+0netul m4ni.adele din s2inarea 2es0aril.run0a marelui Ormag M strig+ Ramai< Du-m+ 2e 2+m4nt$ 4n satul 2es0aril.u 9ar2.r$ Gargand$ a0.3.are 0e se a2r.rne1te 04nte0ul 0e .are 2e tru2ul de aur al lui Saian N se . 2ri-ire$ d se 4nt.0mai 4n s2inarea lui Saian< N ).g4rie ure09ile narţil.ţii se tr4ntir+ la 2+m4nt 1i-1i 2le0ar+ /runţile 4naintea marelui .eului< 4n 0li2a a0eea n+-.2ereau 1.2ri 4naintea Luei< N 5ile /eri0ite lui Ramai$ strig+ "raa$ iar nartul r+s2unse lini1tit I N Sla-+ marelui Ormag< Lua se .r 4n0etar+ a mai str+lu0i$ 9ar2.r3it.N Cu-4ntul t+u e 4n inima mea$ se 4n09in+ Ramai 1i$ /+r+ a 2regeta$ se a.

r de 2+m4nt$ murit.i glasul r+gu1it al -r+6it.t+r4$ 1i n.rii$ alta<<<8 Un ./tat de u1urare s0+2+ din 2ie2turile /emeil.r I N R.r 1i 3+r3aţil.rul 2e 2+m4nt$ Ramai 2rinse a 04nta numele lui Ormag$ 0are e s2aima< As2ru 1i 2.2a0ii 4n0etar+ a mai /.ri e1ti -redni0+ s+ 04nţi al+turi de mine< N As0ult$ s2use Lua< N e -.arei "raa I N S4nt 3+tr4n+$ gr+i ea< 4n 0eţ.1ni$ iar .m su2une< De la 4n+lţimea leului de aur$ Ramai arun0+ . str+lu0ire t.r4se 2e 2+m4nt$ le a2+sa gruma6ii< Dar 04nd a2+sarea li se 2+ru de ne4ndurat$ /+r+ -este$ Ramai se .r ne -.raţi$ ne0ute.are a lui Saian$ 2es0arii t+0eau< N :.i< )uţini erau 0ei 4n 0are mai 24l24ia nedeslu1it .r 1i s2use I N Lie< As0ultaţi$ de0i$ .asele l.i nartul 0+tre Lua< A1a 0um am s2us$ -.2ri din 04ntat< 4n/i.i ne -. 2ri-ire asu2ra s2in+ril.rul 4l -a r.it 04nt4nd< C4nt+ 1i tu$ nart al 04ntului$ 1i 9.r 9.r 1i ale /emeil.r 04t degetul M S0.ril.r 2alate narţii 1tiu una$ 4n 0.3i 2e 4n-ins< %%H du2+ datin+< S+ nu mai 2ierdem -remea$ 04nt+reaţ+ M Vin+ degra3+ la 5inu$ sl+-it+ 0etate$ unde se a/l+% 04nt+reţi -estiţi< Ei -.i0ile lui Dum-ur<<< S+ nu mai 2ierdem -remea$ 04nt+reaţ+$ se 4nt.r3it.t+r4ţi$ .ameni din Gargand M #i$ /+r+ a 2une 2i0i.r3ele l.2rir+ 0urgerea$ 0.t+.amenii-1i ţinur+ r+su/l+rile$ simţind 0um s4ngele li se r+0e1te-n -ine< Cu /runţile-n 2+m4nt$ 3+r3aţii 1i /emeile se reg+seau m+runţi$ ne-.r$ .r -.r$ Ramai< )4n+ 1i -.area 2es0aril.asa arta.m merge la 5inu$ sl+-it+ 0etate$ unde se a/l+ 04nt+reţi -estiţi< Ei singuri 1tiu s+ 9.r4rii l.4m3i 1i s2use lini1tit+ I N Str4m3+ e legea narţil.run0it.t mai stins+$ 0+0i .4nd s+ 2ri-eas0+ s2re .eul s0+ldat 4n lumina .t+ras0+-ntr-ade-+r< N S4ntem 4n m4na narţil. m4n+ uria1+$ grea 04t 0erul negru$ a0um$ din 2ri0in+ 0+ Saian 0.m 4ntre0e dar$ iar 4n-ing+t.astrei %%U mai surd+ 0a s0.lni0i 1i g.3.r 2le0ate ale 2es0aril.3i ai 2e1ti1.larului$ 1.r$ Gargand$ dar Ramai 2u/ni dis2reţuit.r$ 0a lutul 4n m4na .r< 54m3i 4ng+duit.t+u< Am 2+r+sit 0eţ.arse a2.ameni din Gargand M strig+ Ramai< Atun0i$ 4n t+0erea st+24nit+ de numele lui Ormag$ se au.2ti "raa$ dar Lua .r r+suna glasul nartului< A2ele-1i .li3ele l.m su2une< N De 0e la 5inu O 4ntre3+ Lua< )es0arii a0e1tia din Gargand mau au.u3a numai 2entru a te -edea 1i a m+ 4ntre0e 0u tine$ 04nt+reaţ+$ 0+d singur+ 2rintre murit.r din a1e.i0a ure09il.r l.

09ii 2e t+3liţa de 0are ni0i. rug+ "raa$ 4n -reme 0e .3i 2e-n-ins< #i$ 4n t+0erea 4ns2+im4ntat+ a 0el.r 3.ul de /aţ+$ 2r.m 04nta 4n0+ .stirea numelui d+ 0elui 0e-% r.dat+ nu se des2arte< N Cite1te$ sl+-it+ nart+$ .i 4n /aţ+ 1i d.09il.i la s2ate$ 2entru a -edea t.r din Gargand$ Taruna 41i 2le0+ .uta-i .stru$ unde nu se s2une 2e nume anumit.rni 2e ne-+.t 0e se 2etre0e$ 1i 2atru ure09i$ 2entru a au.u 3+tr4na "raa$ iar 24n+ 1i ultima 24l24ire de n+de6de i se stinse 4n 2ri-iri< Saian$ leul de aur$ t+0use 4n t.-nt4m2in+ Ramai$ iar Taruna r+s2unse 2.tri-a legii lui s4nt /um 4n -4nt< Gr+ind ast/el$ Taruna 2ieri din satul 2es0aril.r ei< N Cites0$ s2use Taruna$ dar Ramai 4n0e2u s+ r4d+ I % Ca mai t. anumit+ 2utere asu2ra 2urt+t.nunţ4ndu-i numele$ Lua .n0e2ţii se g+ses0 1i 4n /.3eas0+ un nemurit.ielile merg4nd 4m2.ase$ 0a2ul< Cu 3raţele 4n0ru0i1ate 2e 2ie2t$ Lua 2ri@ea ţint+ la Ramai< N S+ s09im3+m 4n-.it 4n 0er 1i 2e 2+m4nt< "+tr4n+ 0a 8"raa$ dar nemurit.li 2entru a nu le ?adu0eA$ 2entru a nu le ?09emaA< %%F N Ei 3ine O N 4n-.tu1i$ s4nt s0rise 2e t+3liţele Tarunei< Atun0i$ 09emat+ de 0u-intele Luei%$ 2uterni0a nart+ a dre2t+ţii se ar+t+ 4n satul 2es0aril. n+de6de uitat+ 24l24ia 4n /undul .ate 2.t.r$ Gargand< N S4ntem 4n m4na narţil.09i a-ea Taruna$ d.t 0e se 0u-ine au.t+r4t 0+ 4n-ing+t.2.i t. 09eam+< Urmele a0estei 0.ial+ are 2utere O 4ntre3+ Lua< N )e marea se0ure de .r$ Gargand< )atru .rului numelui res2e0ti-< 4n 0a.arele 2rimiti-e$ Vamiţii 0redeau 0+ r.r de r4nd s+ r.s a 2uterii$ 6ur$ s2use Ramai< Atun0i Lua 4n0u-iinţ+ 1i$ lu4n06u-1i r+mas 3un de la "raa$ se a1e.ste1te .iala$ s2use re2ede nartul< V.rul n.+ 2e umerii lui Saian< Iar leul de aur 2./t+ din n.larului$ .rul dintre n.3ul meu$ 0+0i singur a 9.t a0est r+stim2< A0um 4ns+ gemu 4n+3u1it 1i-1i 0ul0+$ 4ntre la3ele gr.are a t+3liţei 0e nu minte$ s2use atun0i Lua< Ade-ere1te 0+ nartul a0esta e r. dat+ la 5inu$ sl+-it+ 0etate$ iar 4n-insul se -a lega s+ nu mai 04nte$ -estind ast/el 3iruinţa 0eluilalt< N O asemenea 4n-.r$ 0a lutul 4n m4na .sa0+ I N Cinste 1i sla-+< Tu m-ai 09emat O N Eu te-am 09emat$ 2urt+t. t+3liţ+< N Iat+-m+$ s2use Taruna< N Sla-+ marelui Ormag$ .are$ narta ţinea 4n m4n+ .i 4l -a r.r O<<< Legea lui Ormag nu 4ng+duie asemenea nelegiuire$ 1i 4n-.iala dintre Ramai$ 2uterni0ul nart$ 1i Lua$ 04nt+reaţa$ nu se a/l+ s0ris+ 2e t+3liţa mea$ s2use 0u glas as2ru Taruna< Cum ar 2utea un murit. sile1te 2e Taruna s+ a2ar+ sau$ 0u alte 0u-inte$ .l0l.

r s2use I N Am as0ultat 0u t.r$ s+-ţi s+rut 2i0i.arele lui< %%Q Ramai 1i-i s+rut+ 2i0i. m4n+ l+uta de aur 1i-n 0ealalt+ /luierul de argint$ 2e 0are le 2rimise de la rege< S+rutar+ 2+m4ntul 4ntre 3raţele nartului% su3 2ri-irile 0+ruia tr+iau 1i$ au.r -estiţi O 4ntre3+ 4ns+ Ramai< N u mai am grai$ m+rturisi maimarele< 4ng+duie-mi$ nart al 04nte0ului ne2ierit.iua a0easta 0u semnul 3u0uriei$ 4n -ea0< #i Ramai 04nt+ numele lui Ormag$ 0are e s2aima$ 1i glasul 4i r+sun+ as2ru 1i 2.2rise din 04ntat< N Sla-+ marelui Ormag M strig+ regele$ nemai2ut4ndu-1i 4n/r4na a-4ntul$ iar 4n0+2erea -ui de glasurile 0el.ie1te O N T+0ere$ s2use Ramai< S+ -in+ 04nt+reţii8< #i s.r< E -.tim 0+-i ne-.ţii 04nte0ul 04nt+reţei 0u 09i2 slut$ 1i nu s.ie1te dar$ sl+-ite nart$ s+ ne des/eţi$ 2entru 0a s+ ne 2utem 4n-+ţa urma1ii s+ 04nte 1i 2entru 0a s+ ne-n-redni0im s+ 4nsemn+m .ie s+-l as0ult+m din n.u< "ine-.lni0i 1i g.ţii simţeau amara 3u0urie de a se reg+si m+runţi$ ne-.i lei de 2iatr+$ 0u 3.r< Tr4ntiţi 0u /eţele 2e du1umele 4l as0ultau regele din 5inu$ /runta1ii s/atului 1i 04nt+reţii -estiţi$ iar 0u t.eului N adi0+ la 2i0i.r3a de 2+m4ntul a/lat su3 3raţele$ 2resu2use 4ntinse$ ale .rmul+ .t+ras0+ 4ntre mine 1i a0east+ 04nt+reaţ+< N :.ţii 0+. l.3ir+ /runţile de du1umele$ 04nd lumina 0erului 2+trunse 4n 4n0+2ere< N Adun+-ţi$ rege din 5inu$ 04nt+reţii -estiţi$ -.r 0e r+0neau I N Cinste 1i sla-+ M N Ce s2une maimarele 04nt+reţil.r tre3ui s+ 9.-itur+$ 1i a1te2tarea li se 2+rea nes2us de dul0e< Dar a2+sarea su3 0are se a/lau 4n0et+ /+r+ -este I Ramai se .t+r4rea e dat+$ strig+ regele< Sau 2.si 1i 4n-+ţ+0elul$ 2urt4nd 4ntr-.i< Li2siţi de g4nduri$ se str4ngeau 4n ei$ a1te2t4nd 2ar0+ .sir+ 4ndat+ 04nt+reţii -estiţi$ iar 2rintre ei s.ur+-n genun09i 1i-1i i.0ale$ 1i-n s0urt+ -reme a6unse la 5inu$ unde 2+trunse$ 2e /ereastra des09is+$ 4n marea 4n0+2ere de s/at a 2alatului reges0< Regele din 5inu 1edea 2e s0aunu-i de 2iatr+$ str+6uit de d.r3i Ramai$ 0+0i ai0i$ 4n 2alatul t+u$ -.r .ate /i su3 0erul lui %%( Ormag 0ine-a 0are se mai 4nd.arele<<< #i$ unind -.ugr+-iţi se-n1irau s0aunele de lemn 2e 0are 1edeau /runta1ii< Cu t.3i1nuit+ 4n legendele Vamiţil.r3a 0u /a2ta$ 04nt+reţul se t4r4 2e 24nte0e 24n+ la % L.arele< T+0ut+$ 0u 3raţele 4n0ru0i1ate 2e 2ie2t$ Lua 2ri-ea< .0.run0a$ maimarele 04nt+reţil.turile 0+s0ate$ iar de-a lungul 2ereţil.run0it.indu-i 2.

run0i$ 0+l+ul s0.dat+< Dar Lua 4l 2ri-i 4n .3iei< N A0esta e 04inele meu$ r.l.ţii 4n0u-iinţar+ atun0i 9.i$ s0r41ni Ramai$ ai s+-ţi mu1ti degetele 1i-ai s+ 3lestemi 0li2a 04nd ai -enit 2e lume M Ca la un semn$ 04nt+reţii -estiţi se n+2ustir+< M4inile l.i 0a2ul su3 tal2a lui Ramai$ 4n semn de su2unere 1i re0un.ase 0uţitul 1i 0rest+ 2e /runtea Luei semnul s4ngeriu al r.2 de n.+ a 04nta 2entru 0+ m+garului i se 2are 0+ are glasul mai dul0e O Laţa lui Ramai se 4n-er.sti 4n-+ţ+0elul$ 2un4ndu-1i 2alma 2e 0re1tetul Luei$ iar t.u$ 0l+tin4ndu-1i 0a2ul de aur$ iar .r 0el. t+0ere 4ns2+im4ntat+ se l+s+ 4n 4n0+2erea de s/at< Lrunta1ii 2ri-eau du1umelele$ 04nt+reţii r+m+seser+ 0u gurile 0+s0ate< N Am<<< am s+ te<<< 34iguia regele$ ameninţ4nd /ata 0u t.ţi 0ei din 4n0+2ere r+s2unser+ du2+ datin+ I N A0esta e 04inele t+u$ am -+.-atei$ 2ede2sind 1i r+s2l+tind du2+ lege M Cu t.arele$ 2un4ndu-1i a2.area 4n0etea. 09iar$ 4n 4n0+2erea de s/at a 2alatului din 5inu$ 0+l+ul 4m2lini 2.ate /i silit+$ nu 0redeţi O Un singur strig+t ţ41ni din 2ie2turile tutur.09i< N S+ 3iruie1ti a1a$ nu-nseamn+ s+ te8simţi 4n-ins O 4ntre3+ ea< Iar 2ri-ig9et.N Aminte1te-ţi de 4n-.r3ele seameste0ar+ 0a urmele mult.r din 4n0+2erea de s/at$ a2.i 4nainte nu -ei mai 04nta ni0i. 1i-.iagul lui< S Atun0i se au.i glasurile li se-n04l0ir+ 1i -.t+r4rea nartului nemurit.r.i 1i$ 2entru .r s+geţi 4n/i2te-n una 1i a0eea1i ţint+< N Str.1tinţ+< L+r+ s+ mai a1te2te 2. 0li2+$ .s< D+ruiţi-i lui 3raţele -in.astr+$ 4i s2use Ramai< De a.ţi .r$ 2le04ndu-se 4naintea lui Ramai< %%' N Dar 3raţele i-au r+mas$ r+s2unse nartul< N S+ i le t+iem M se re2e. ţineau$ 4n-+ţ+0elul 4i 4n/i2se 2alma-n gruma.run0i regele$ iar a0.r . 4n1/+0ar+ 2e Lua$ 1i-n Deme 0e t.i lim2ede glasul 4n-+ţ+0elului I N Da0+ nu -rea s+ se su2un+$ 04nt+reaţa2.r$ iar 4n-+ţ+0elul 4i s+rut+ 2i0i.ut<% umai Saian gemu din n.run0a< A0um nu -a mai 2utea 04nta$ s2use maimarele 04nt+reţil.i atund regele din 5inu$ 1i 0+l+ul 4naint+ 0u un 2as< N De 0e O 4ntre3+ 4ns+ Ramai< Legea Ini Ormag e drea2t+$ 4n-+ţ+0elul 2resta de 0etera1 s-a -+dit 0redin0i.iala n. sili s+-ngenun09e.e 1i s+-1i 2le0e 0a2ul 4naintea lui Ramai< Regele 3+tu atun0i din 2alme< #i se i-i 4n 4n0+2erea de s/at 0+l+ul< N Smulge lim3a a0estui 1ar2e 1i d+ruie1te-i 0uminţenia 2ietrei$ 2.

ile l.uau asu2r+-i$ l+s4nd urme de /.0 2e 2ielea al3+$ /+r+ a se /eri$ 0a si 0um n-ar /i simţit nimi0< )e1terile Masta. 2ri-ire$ Lua 2+1i 2este tru2ul 4ntins 2e r.u3ei 41i re-+rsaser+ 9e.arele ei< 4nd. 2e Lua$ ie1i a2.i O 4ntre3+ 4n-+ţ+0elul< #i de.3ind 0u /luierul de-argint< Drea2t+ 1i nemi10at+ st+tea Lua$ 2ri-indu-% 4n .ril.iu$ ist.i e4nta 4ns+ mai 3ine$ r.ilni0a-i 0ale$ 4n -reme 0e nartul 2+trunse 4n arta.dat+ 0a tine<<< V.t 04nta -re.are< 4ntr-un t4r. m+0i.0ului i se ur0+ din n.rnite 04nd-a de mintea /+ţarni0ei 5u3ala .g.a3a 0u straie rege1ti$ .i 0u ea din 2alat< #i din n.0uinţa 4n-+ţ+0elului$ mi0+ 1i ne4ngri6it+< #i se a1e..itul mu.r nemurit.ama-i 4m2r+1tie s+geţi de lumin+< 4ndat+ 4ns+ nartul 04ntului 1i 6.rni iar 2e .09i$ 4n -reme 0e l.+ 4n-+ţ+0elul 1i .0.r negri$ 1i r4setele se-n0ru0i1ar+ 4ntre 2ereţii de 0eaţ+$ /alni0i 1i gr.r/.u3a$ d4nd seam+ lui Ormag de /elul 0um 4i 4m2linise d.rul ridi0au 4nainte-i 2ri-eli1ti s/41iet.u str+3+tu Lua uliţele 0et+ţii$ 24n+ a6unser+ la l.teau$ minaţi de g4ndurile 1i ne-.6in+$ des09ise 2.rinţa< #i se 3u0ur+ 0+l+reţul n.r$ 0arele s04rţ4iau$ leg+n4ndu-se 2e r.-iturile 4n-+ţ+0elului$ /aţ+ de l.-iturile 2l.ute drumuri 2.1i 0a ni0i04nd< Iar 4n marea 4n0+2ere de s/at a 2alatului din 5inu$ sl+-it+ 0etate$ 4n-+ţ+0elul se 2le0+ 4naintea regelui 1i$ 4m2ing4nd-.-iturile narţil.it$ turtit$ /luierul de argint 4i s0+2+ din m4n+< Atun0i$ /+r+ a-i . 0um2lit+ m4nie< "raţul lui se 4ntinse 1i degetele-i a2u0ar+ /luierul de argint$ d+ruit de regele din 5inu< Strig4nd$ 4n-+ţ+0elul se ridi0+ 1i se n+2usti$ i.-ara$ 24n+ la marea 2.arta 1i ie1i 4n uliţ+< Oamenii /.eului din C.3at 2e /aţa ai al3+< Ce<<< 0e /a0i O mai a2u0+ s+ strige 1i-1i duse m4inile la .na 4n inima ei$ 09inuri mai s+l3ati0e de04t 0ele mai negre 09inuri s0.-4rli .u3ei< A0i se des2+rţi de Ramai 1i 2.ri$ ura lui 2e l4ng+ ura lui Ormag O Drea2t+ 1i nemi10at+ 4l 2ri-ea Lua$ iar tre0utul 1i -iit.naser+< Ce 2uteau 4nsemna l.art+ de 0eaţ+ a arta.drenţuite< #i Lua mergea 4n0et< .3irii e atestat 1i de t+3liţa de 2iatr+ 2urt4nd num+rul de in-entar F(GT%&(J$ a/lat+ 4n de2.3ra6ii 4n0in1i /+r+ -este$ de 2ar0+ 2ri-irile /etei i-ar /i 2+lmuit< Dar$ nemi10at+$ Lua 4l 2ri-ea< Atun0i inima 4n-+ţ+0elului se a2rinse de-.-it$ 4n-+ţ+0elul se 2r+3u1i la 2i0i.nialul a0esta al 4nr.a3+$ 2entru 0+ tu nu -ei mai 04nta de/el M A2u0+-te 1i m+tur+ 2rin 0as+< % Cerem.nstanţa< %GJ Dar$ nemi10at+$ Lua 4l 2ri-ea< N -au.u 4n s2inare 1i leul 0eres0 s+ri 2e /ereastr+$ du04ndu-1i 2e ne-+.ţile de lemn< C4inii l+trau du2+ r.4m3i I N Credeam 0+ n-am s+ 2.dat+ i se 2+ru 0+ 2ri-irile Luei$ grele$ se .

um3r+ alune0+$ iar 2letele -er.09i talgerul 0erului 1i$ 2entru .09iul de a2+ 09i2ul sluţit< #i de.2ulat de .)rin mi6l.r 2resu2uneau 0+ uria1ul )an0a ţine 4n m4ini 0um2+na lumii$ 0u 0ele d. unde 0urge a2a Ritar$ s4nt as0un.u lutul 2e 0are-% /r+m4n.a 0redinţa 0+$ 4n ra2.tdeauna /a-.rturile 0u . la0rim+-i 0+.l.09i de a2+ 09i2ul sluţit de 2ete negre$ de semnul r. as0undeau 4n 0ui3ul Aratei< E mult de-atun0i O C4te-a .tase 4n 2alm+< ".-estit+ mai 4n0.3iei$ 1i se g4nde1te la Una 1i Vam$ 0+r.ale< Un 3.amenii$ .at+ Lua de.eii s4nt 4nt.ri.l.2a0il.li.i1ul lun0ii 41i 2ri-e1te 4ntr-un .i1uri multe< S+l0iile 41i des2letes0 2letele$ arinii /.i de mu109i$ 3.lţul a0ela de lun0+ ie1ise de su3 ţ2gea lui Ormag$ Lua 41i des0le1t+ degetele 1i -+.< %GG e0re.are< ?Vam e du1manul lui Ormag M S4nt du1mana 2uterni0ului OrmagA< O lini1te de2lin+ se l+s+ 2este lun0a a2ei Ritar$ 0a 1i 0um undele$ 4n/ri0.-anii 4ngr.r 0am .dat+ sare-n 2i0i. 0li2+$ 2+m4ntul at4m+ mai greu 4n 0um2+n+< Legenda uria1ului )an0a -a /i 2.ile< Dar alta e Lua<<< )itit+ 4n as0un.eiC s+ at4me mai greu de04t 0el al 2+m4ntului B2.ameniC$ 0eea 0e nu s-ar /i 4nt4m2lat 4n 09i2 /ires0$ 2+m4ntul /iind de /a2t mai greu< Imaginea sim3.09il.u 2este 3u0+ţi0a neagr+$ mare 04t ung9ia$ 0e-n09i2uia /aţa .2aţi 4n iar3a 4nalt+< imeni nu se sin09ise1te de r.4ndu-1i .sti 0u glas tare 0u-intele< #i degetele i se str4ng 2umn$ degetele 4n/i2te 4n 2+m4ntul m.l.u+ talgere de 2iatr+ 2e 0are se a/lau 0erul 1i 2+m4ntul< )an0a tre3uia s+ ai3+ gri6+ 0a talgerul 0erului B.meti0i$ ţinea 4n 3raţe un 3+ieţel d.l.ul de /aţ+$ tul3urat de ţeea 0e se 2etre0e 2e 2+m4nt$ )an0a 2ierde din .ra le 1tie a0um 2.i ale s+l0iil.r .0ului$ 0a 1i 0um -4ntul 1iar /i ţinut r+su/larea< #i-n 0li2a a0eea$ 04nd$ 3uim+0it$ uria1ul )an0a s0+2+ din .muleţului< #i 3.1ate$ s-ar /i .r$ Lua duse 2run0ul 0el negru la sin< #i iat+$ s4nu-i era greu de la2te$ iar 2run0ul 4n0e2u s+ sug+< Cu /ie0e 4ng9iţitur+ 0re1tea 1i$ 24n+ s+ se 2.09i talgerul 0erului 1i a0ul 0um2eni lumii se 2le0+ 4ns2re 2+m4nt%$ 04nd 0.0u2at de .muleţ< #i inima Lud se muie atun0i$ 1i-.2rit l. %G% as0und$ a1a 0um 0rengile 0.aţi< 4n 0a.-anii 0u 2+duri m.-estea< ?)uterni0ul Ormag e du1manul neamului lui VamA$ g4nde1te Lua$ nemai2ut4nd r.0ul 0et+ţii$ 2e-a0.ţul negru 2+rea un .l.1nes0$ iar tu/ele as0und 3.ţul de 2+m4nt tres+ri$ mi104nd din 0eea 0e 2+reau a /i 2i0i./an$ negru 0a 2+m4ntul din 0are .are$ s04nd 0a un 2run0 1i 4n0e2u s+ ţi2e< % Credinţele Vamiţil.ţ de 2+m4nt i-a r+mas 4n 2alm+$ 1i Lua-% /r+m4nt+ /+r+ s+ 1tie< ?Du1manul lui Vam$ du1manul lui Vari/$ g4nde1te /ata$ 2ri-indu-1i 4n .a3a 0u /aţa slut+< Ca .

ul s+-1i sl. 2utere s+ nu-i 2.at+ sta 4m2.art+ 0u el ni0i.ad+ s+geata$ Lua se 2le0+$ .-an< Dar$ de1te2tat din 3uim+0eal+ de un tunet$ 4n 0are re0un.2ie de Lua< "raţele us0ate-i erau 4ntinse 1i-n m4ini ţinea 4n0.ate -i0lenele s+geţi ale lui Su-a-a$ 2entru 0a nid .2es0 t.tri-it .-4rli s+geata$ 0+ri <nu 2.0r./usese 2l+m+dit< Cu 2run0ul 4n 2.l.tr+-it i se 4n/i2se 4n um+r$ t.tri-ise una dintre neiert+t.na und 2e1teri a 4ntune0atei$ 2e -e0i$ Masta.2indu-se 4ndat+$ a1a 0um se t.tri-+$ le0uind a0.l.0it+ se i-i 2rintre trun09iurile arinil.r r+-+1ite< Atun0i$ 4n amurgul m. -.rmit$ 0e te -d /a0e 2e lumea su2us+ lui Ormag OA #i inima i se /r4nse de 6ale la g4ndul 0+ t.tri-+$ 4n -reme 0e$ ne2utin0i.rnir+ gra3ni0 la -ale 1i :udu$ -4ntul$ su/l+ 4n ne1tire$ 4n0.ind s+l0iile 1i 3i0iuind-.dat+ mai mult de una singur+< ?Mi0uţule$ mi0uţule$ g4ndi Lua$ 2ri-ind 2run0ul a0um ad.2ilului< Lluier4nd$ s+geata 0u -4r/ .09i 3ul3u0aţi 1i li2siţi de gene$ 4n-e1m4ntat 4n a3uri -er. ar+tare 2.rul 0.r$ se a2r.tind 0u tru2ul ei tru21.+ 2e-un 3.ţi narţii a-eau s+-i stea 4m2.t 2.s0u glasul lui Ormag$ uria1ul )an0a smu0i 0um2+na lumii 1i talgerul 2uterii narţil.3ate 4n 3e.as+$ se -a .ui$ Su-a-a$ du9ul /riguril.r4t l+sat 2este lun0+$ .r at4rn+ din n.1atului Ritar 2.rdat ar0ul 4n 0are 2.09i 2run0ul 0u 2ielea neagr+$ dar$ 4nainte de a-i l+sa r+ga.3.9.r< em+surat de sla3$ 0u nasul as0uţit 0a un -4r/ de suliţ+$ 0u . 2e Lua 0u 2letele l.r3+$ .al+ se a1e.ut$ de 0um 41i .u mai greu de04t talgerul 2+m4ntului< Undele 4n/ri0.3i0eiului s+u$ Su-a-a se /+0u ne-+. unde el r+ne1te< #i$ t.u3a< %GH ?Tar3it$ 2ui de negruP mai g4ndi Lua$ 0ine-ţi -a 1terge .-.arele-i s+geţi< L+r+ .

indu-se s+-m2lineas0+ 2.as+$ 0a . 2ri-ea 1i-1i simţea inima 3u0ur.r de 0eaţ+ ai arta.u3ei$ Ormag .ar+ gra3ni0 24n+ la 5u3ala$ 2.l.didir+$ 1tiind 0+ nimeni nu-1i -a 4ntinde 3raţul 4n a2+rarea 2run0ului 0u 2iele neagr+< A1a se 09inuia Lua 4n lun0a /ri0.e mai 3ine 2+m4ntul$ a1a 0a Vam s+ nu 2iard+ nimi0 din t.sului Ritar$ 4n -reme 0e sus$ la ad+2.amea OA #i la0rimile .0ul sl+-itei mele 0et+ţi$ 5inu< N Cu-4ntul t+u e 4n inima mea$ r.aie< %GU N "irgun$ des/+-ţi ari2ile de lilia0 1i .3+tea 4n lanţurile lui de-aram+< .la0rimile 1i 0ine-ţi -a ast4m2+ra /.stul 2ereţil.g.3.sti "irgun$ 0raini0ul$ re2e.rul 4ns+m4nţat 1i str.t 0e se 2etre0e a0.$ 4n lun0a din mi6l.run0a$ 4n -reme 0e Vam se .2it de 2l. 2.ri< S2une-i s+ lumine.run0i st+24nul narţil.r nemurit.

liţi--+ 1i ge%G( me4i su3 0+l04iul meu M Cl+nţ+niţi 0a dul+ii 2+r+siţi 4n 2l.9.r negri I N 5-4r0.0.r lui Vam$ 1i d.$ a1a r+sunar+ 4n marea 4n0+2ere a arta.1tenii lui Gur.stru$ 4n 0li2a 04nd g9earele durerii -+ s0urm+ r+run09ii<<< .tele narţil.1+t.r 24n+ 1i-n -eselie$ 3u3ui glasul de tunet al 0+l+reţului n.N Strig+$ 1.ri< #i$ 2este 9.nt40+ia 4n 6urul lui 1i-n 6urul Unei$ str4m34ndu-se 1i 3at6.r nemurit.34nd+< Dar ni0i un sunet nu tre0u de 2ragul 3u.at+ .3un+ 0li2ele 04nd te 0redeai la d.st 3un+$ Ormag$ 1i m-ai /+0ut 0um2lit+$ 1.arne de .ri0elule$ r4se Ormag< Des/at+-m+ 0u gemetele tale 1i r+.el.ui 2u9.rindu-le 09inul< N Am /.r$ 4n/ri0.2ti Una$ 2rintre la0rimi< O9$ teme-te de ura 0elui 0instit$ 0+0i nu-i 4n 0er 1i 2e 2+m4nt sta-il+ s+-i 2..tele l.iul M Ca 3u0iumele din 0.im3ru$ 0u 0are 3u0ium+ .i 2a1i de i.ar /ulgere-i ţ41neau din 2ri-iri$ 0a ni1te mute si a2rige strig+te de ur+ 1i durere$ 4n -reme 0e )il 1.aie M u-i sunet de 9ar/+ mai dul0e de04t s09el+l+itul -.+g+.ril.u3ei 9.9.

2lit 4n marmur+ al3+$ al 2urt+t. la0rim+ 0elei 0e-a 04ntat r+.ase$ tu$ 0ui3+rit 4n sla-+$ 9r+nit 0u /umul 6ert/el.s.-estea uria1ului )an0a .ar un 4n0e2ut$ 0+0i de 2e a0um se ridi0+ Tar3it$ 1i lumea-n0remene1te$ a1tent4nd< Inima lui Tar3it %C S/4r1itul sl+-itei 0et+ţi GC Cum2+na lumii Cum s-a n+s0ut Ormag ).mului %GQ 0u inima ars+$ 4n09in+ .r nemurit.it$ 2run0ul 0u 2iele neagr+ 4n0e2u s+ 2l4ng+< #i iat+ 0um s/ir1e1te 0u 6ale 1i 2.sti rug+mintea$ 2e 0are 0a2a0ele t+0erii i-ar /i .m.$ s0uturat+ de /riguri$ Lua 4l leg+na 4n ne1tire 2e Tar3it< Lii0ele .-estea Luei$ s2re 3u0uria narţil.r negri$ st+24nul 0runt al 3.s a 2uterii< Cr+2+tura 4ngust+$ des09is+ de mult$ 04nd se0urea se i.ar+$ 0um2lit Ormag$ se0ure de .u a2.arei negrei 2e0eţi< N u 4n0+$ g4ndi< M+0ar 0+ .arse 2ri-irile 0+tre 2+m4nt< A0.ril.+nati0e ale 5u3alei 34ntuiau 4n 2rea6m+$ is04nd n+lu0iri$ 1i Lua -+.i 09i2ul$ 0a 0i.ri$ 1i-naintea 2ri-irii tale 2+m4ntul tremur+ 0a .ama .r$ mereu MA Cu n+rile um/late 1i 3u.ri P dar s/4r1itul a0esta e d.t din greu 2e Tar3it<<< Dar Lua nu-1i 2utu r.2Srit-.2ense tru2ul Unei$ 4l duru$ de 2ar0+ inima lui 2lesnise< ).Ormag e numele meu$ numele s2aimei< C4ntaţi M ?O$ Ormag$ e1ti numele s2aimei$ 04ntar+ 4ndat+ nartele 1i narţii nemurit.ar un 4n0e2ut< Teme-te$ Ormag$ de t.ele str4nse$ Ormag as0ulta$ s+lt4nd 4n 2alm+ marea se0ure de .$ .l.r de 2reţ$ tu$ 09eie 1i la0+t$ 4ng+duie-ne su3 tunetul glasului t+u$ a0um 1i-n nes/ir1irea -ea0uril.t 0e -a s+ -ie$ 1i tu$ seminţie a .a2ele /ii0ei lui Vam< Tre.-r+tirea< S/ir1itui a0esta e d.r 0eţ.lţil.s a 2uterii M O$ leu 0u 0.rit$ 41i 4nt.ilele 0e-ar urma ar /i amare 0a 2elinul$ 4ng+duie-mi$ 2uterni0+ Mastara$ s+-l s0.r[/ulger+$ 04nd Mastara se 2le0+ 1i 2e0etlui 2le.ri0um< Argintul l.34rlit+$ 0u 2ie2t de-aram+ 1i g9eare de 0riţ+ M Tu$ 0+l+reţ al n. 0+2ri.3ise de les2edea 0e-a0.

ar+ 4ngr.i tre3uie s+-mi ard .arna lui Gur.i$ dar Vi9ta le mu10ase inimile-n de2+rtata l.i O<<< G.r< Au.glinde1te lumea -iit.i 4ns+$ leul de aur se i-i 2e 0er$ lumea se tre.rului$ 0et+ţile 1i 3u0uriile 0are -.09ii 2run0il.tdeauna s.r /i< O09ii 2run0il. O Unde-au r+mas 0et+ţile 1i 3u0uriile 0e tre3uiau s+ /ie O Gur.i s0+ldat+-n aurul ra.stea le r+m+sese 4n inimi$ 0a .r 5u3ala 41i trase atun0i 0a2ul 4nd+r+t 1i$ str4ng4ndu-1i mantaua al3astr+$ se 4nt.09ii lim2e.r sale$ iar Asta 2./tele narţil.alele$ 1i -reau s+ m+ a6uţi<<< N -am mult de s2+lat$ r+s2unse Asta< Erau 3+tr4ni am4nd.0ul unde .el.larul< Ast+.3i1nuia s+-1i s2ele ru/ele$ 1i nu 2uţin se mir+$ au. m4n+ maiul de lemn 1i leg+tura de ru/e 2e um+r< N Ve.ar+ 4n 0urgerea anil. M Cine 2.arse 4n 2alatu-i O Ca-n /ie0are . r4de$ 1i mamele 2l4ng< O$ r+/uiala mamel.r tinereţe$ 1i drag.du9 1i regii-1i /rea0+ 2almele$ s.i de nu-nt4r. 0.ate s2une 2entru a 0ita .i$ dar$ 4ntune0ate$ 2.0.ia$ 4i s2use Clam$ .3utise .r 0u Gur.ind 4n lun0+ ţi2ete de 2run0< 4nt. r+sun+ 4n -+.i$ Gur.S/4r1itul sl+-itei 0et+ţi Lemeile nas0 2run0i 2entru -iaţ+$ 1i-n .tind aurul din s4nge< )run0ii de ieri se taie 4ntre ei< Unde li-s .r s4nt lim2e.2at+ 04nd-a la r+d+0ina unui l+star$ a6uns 0u anii mai 4nalt de04t uria1ul )an0a< N "ine$ s2use$ de0i$ Clam< #i Asta se-ndre2t+ 0+tre l.sului Ritar$ 2urt4nd 4ntr.m.rni 0+tre al3ia /ri0.r se .sea 0ea dint4i la malul a2ei 1i era m4ndr+ 0+ ni0i una dintre /emeile 4ntregii sl+-ite 0et+ţi 5inu nu i.

-esti Asta 2este 0e d+duse 4n lun0+$ 1i Clam se trase de 3ar3+$ m.rm+ind 0u-inte nedeslu1ite< A2.3il.a2ele /emeii$ dar N 4n a/ara semnului 4ntune0at al r. ia 4nainte< ?Am 4m3+tr4nitA$ 41i s2use Asta$ simţind 4ndat+ 0+-n drea2ta maiul at4rn+ mai greu de04t de .di9neas0+ 4ntr-un .1tinţa ei ne -a auri 3+tr4neţele$ Clam$ 09i3.ate 1ti da0+ 2uiul a0esta negru nu-i darul 2entru 0are 4n -an ne-am rugat 1i-am adus at4tea 6ert/e<<< N )uiul s-a n+s0ut 4n r. 4nt4m2in+ Clam< #i 0e 2.3ii$ .r$ lu2t+ 0u du9urile rele$ 0.3i0ei< Dar a0.i ni0i 3+taia -reunui mai$ ni0i 2les0+itul ru/el.$ 2rintre tu/ele 1i s+l0iile lun0ii$ nu . ran+ 2rin 0are -iaţa s+ /i 2utut /ugi< N #i$ de 2e urma semnului r.ar+$ 41i s2use mirat+< Atun0i se 4nt.r 3une$ 0are$ du2+ 0redinţa Vamiţil.3i1nuita lui 4n/+ţi1are< Dar$ 0um ţi2a 4ntruna$ 4l lu+ 4n 3raţe$ nu 4nainte de-a /a0e$ 2este tru2ul lui$ semnul lui Sa9a<% #i 2run0ul t+0u 4ndat+ 1i se 0ui3+ri la s4nul ei$ iar Asta 41i simţi .alele a/umate ale lui Clam 1i .uie1te 3ine<<< Dar$ /+r+ 4nd.+mislit$ de 3un+ seam+< Re0un.i t+0u 4ndelung< N O$ Clam$ 0um 9.09iului 2e 2run0ul 0u 2ielea neagr+< N )4n+ 1i r.r de /emeie 1i nu au.t+r+1ti$ a1a -. /emeie 4ntins+ 4n iar3+< N A2+r+-ne$ Taruna M strig+ Asta$ stu2ind re2ede 4n 0ele 2atru -4nturi$ 2entru a alunga du9urile rele< #i$ 0um /emeia 4ntins+ 4n iar3+ nu 2ieri$ iar 2run0ul urma s+ ţi2e 4nainte$ 41i /+0u inim+ 1i-ngenun09e l4ng+ ei< Mastara 2e0etluise 2le.ui Clam$ din n.arse 0+tre 2run0ul 0el negru 1i tare se minun+ de ne.r$ nu se m.m /a0e< Din n.u 09i3.m /a0e$ s2use Asta< Dar nu uita 0+ ni0i un nart 1i ni0i .ite de 2rim+-ara -ieţii< O 0li2+ d.r .s0ut n.u un 2run0 negru 0a .r ude< A2r. nart+ la .$ Asta$ au dre2tul s+ .t+r+1ti tu$ a1a -.l.ar 1.-+i$ a2.asele 3+tr4ne 4n0+l.ute su3 2uterea Mastarei$ 4n-eli 2run0ul 1i$ l+s4nd 4n iar3+ ru/ele 1i maiul$ gr+3i 0+tre 0as+< N Ai 1i is2r+-it O .rţi 4n 3raţe O 4i 2.u se trase de 3ar3+$ /ur4ndu-% 0u 0.+ri 2i0i. nart+ nu s-au 4ndurat s+ ne trimit+ % Sa9a$ 0+2etenia du9uril.3iei$ 0restat 2e /runtea m.are d.u+$ a-4nd desigur r.i< )run0ul a0esta negru n-are 2+rinţi 1i$ da0+ -rei s+ m+ 0re.ada .i$ .artei N Asta nu d+du 2este ni0i .i des2rinse 0u 3+gare de seam+ 3lana de 6der din 6urul /emeii 0+.nduse de "us< Semnul lui Sa9a e un semn magi0$ ne0un.ni0i04nd s+ i-.2iindu-se$ -+.larul< C4nd-a st+24nul lui se -a i-i<<< N A2+r+-ne$ Taruna M R.3ie$ r+s2unse 4n0eti1.ial+$ 0um 9.a3a a-ea 2ielea al3+ 0a 1i n.stul s+ alunge du9urile rele< %H% urma1i$ 1i 0ine 2.

r 0+tre Ramai$ 0are se 2re/+0ea 0+-1i 0er0etea.0.are 0are nu -a mai su2+ra ni0i04nd narţii nemurit.-4rlind 2ri-iri 2ie. murit.ase 4n Cl.u3ei$ Una nu-1i 2utuse st+24ni la0rimile< N Iat+ .4ndu-se mai 3ine-n 6ilţul lui de 240l+< N id ea$ nid 04nte0ele ei$ susur+ )il$ 2ri-ind 3at6.d.3. 0.rm4nt$ 24n+ 1i tru2ul l.u+ /+r+ -este$ 0+d sus$ 4n marea 4n0+2ere de 0eaţ+ a arta.i 4n s4n s+0uleţul de 2iele$ 2urt4nd 2e el 2e0etea$ semnul 4n/ri0.1i de 2ar0+ li s-ar /i /+0ut un dar< Asta 1i Clam erau a0um 3+tr4ni$ 3+tr4ni$ 1i .2.0ului negru 0e-m2re6muie 4m2+r+ţia din ad4n0 a 2urt+t.at+ lumea s+-l 2.i O u-i 4n0+ nimeni trea.arser+ a0as+ 1i 2ri-ir+ mult+ -reme la 2uiul negru$ Tar3it$ d.rmind 4n 0.rm+i Clam$ .i M s2use 3u0ur.m.a3a a 2ierit O mai 4ntre3+ Clam< Cer0etarea 0are s-ar /a0e n-ar /.i1e 4n lungul uliţei$ 4ntr-ade-+r 2ustii< Dar ne-+.tdeauna mi-a 2l+0ut s+ ies 0ea dint4i 4n uliţ+$ 1i 0ine 1tie da0+ narţii n-au -.a2tea /+r+ de s/4r1it a -remii<<< A0um nimeni nu se mai minuna 0ind Tar3it ie1ea 4n uliţ+$ negru 1i dre2t 0a un st4l2 de a3an.3ir+ s+l0iile 1i arinii din lun0a /ri0.it a1a$ 0a s+ m+ 2reg+teas0+ 2entru . gr.ie$ 3u0ur.2aie$ 4n -reme 0e Clam 41i lua sa2a 0u 0are .i 4n lun0+$ unde %HG Clam sa2+ .alele 2e 0are Clam le lu0rase< #i Saian ur0+ 1i 0.uţi de nimeni a6unser+ am4nd.i de sal0ie 1i-.l.1at al Mastarei$ s+0uleţul 4n 0are /ie0e murit.4m3i /+r+ -.+ sandala< #i r4deau nartele 1i narţii nemurit.r$ 0a ni1te s+geţi 2ierdute 4n n.3.as+ Asta< Ve.ri<<< Dar Asta 1i Clam se 4nt. 4n 0etate<<< N Gr+3e1te 2asul$ m.ele 4m2.i se a2u0ar+ s+ 4n0ing+ 0u2t.at+ -edea P 4n/+1urat 4n 3lana-i de 6der$ Tar3it era at4t de /rum.sti Ormag$ a1e.sului Ritar$ 2entru a se s0utura la su/larea 4ng9eţat+ a lui :udu$ 1i anii tre0ur+-n .3.2aia lui$ 4n-elit 4n 3lana de 6der< A2.s$ lemnul 0el rar adus de 2este m+ri 1i 2e 0are regele din 5inu$ sl+-it+ 0etate$ 4l a1e. 0.si a0estui 2ui negru<<< N Cu-4ntul t+u e 4n inima mea$ strig+ /emeia< S+ mergem dar< #i a1e.ri de mii de .r se 0u-ine a0.s$ 4n04t 0ei 0e-% 4nt4lneau 2rindeau a .3i1nuia s+-1i adune lutul 2entru .+ 2ul3erea gal3en+ a uit+rii$ /+r+ de 0are n-ar 2utea str+3ate 24n.2erit 0u 2ul3erea gal3en+ a uit+rii< De 0e s+ se a/le 0+ r.a2+$ a1ternu 2e /und ramuri -er.+ Asta 2run0ul 4ntr-.uta 0ale 0ereas0+$ 1i /run.arei negrei 2e0eţi< N 4nt.rul$ 2entru a arde .ele /.iua de a.ale< 41i -4r4 a2.rit.r 2+strea.ri 2e Lua$ 2res+r4ndu-i 2este tru2 2ul3erea gal3en+ a uit+rii< Atun0i 4n0e2u s+ 2l.ri 2e ne-+.ţul lui Ormag$ 0a t.ri$ r.

3+tu .i -.run0e1te$ /iule< N L+-te$ lutule$ un 1.tea de tre3uinţ+< C+d /e0i.run0e1te 1i-as0ult$ 0+d s4ntem de-.tind 0+ 0iudata n+lu0ire a /e0i.r3e1ti tu$ /iule O N Cu lutul$ s2use Tar3it< #i el 4mi r+s2unde< Au.larul$ simţi atun0i un n.Tar3it lu0ra singur la .r3ind 4n0eti1.menise< %HH 4ntr-un r4nd$ 04nd Tar3it se 6u0a dus 2e g4nduri 0u un 3ulg+re de lut$ Clam 4l au.alele$ singur le a1e. seam+A< A1a-mi s2une lutul<<< Atun0i$ 0l+tin4ndu-1i 0a2ul 2le1u-$ Clam se a2u0+ de 3ar3+< %HU N Ia s+ -edem$ r.t 0e s.ar 2rin 0u-inte< ).a 4naintea 0asei 1i le s09im3a 2e t. dat+ 0a .sti el$ s.r< N Cu 0ine -.-edise 0ur4nd 2rieten 0u lutul 1i me1ter 0um nu se 2.im de .rul$ 41i .rul 0u 2iele neagr+ se d. /+2tur+ 4nsu/leţit+$ 3u0+ţi de t.ugr+-ea 1i-1i ardea .0.im$ s2use lini1tit Tar3it$ 4n -reme 0e degetele-i mai degra3+ m4ng4iau$ de04t /r+m4ntau 3u0ata de 2+m4nt< #i Clam$ .d 4n g4t$ 1i m4inile 2rinser+ a-i tremura$ 0+0i 3ulg+rul se .ale$ singur 4n0ingea 0u2t.at+ m4na 0+.u I N #i 0e-ţi s2une lutul$ /iule O N ?).0.i O Ins2+im4ntat$ 3+tr4nul 4ntre3+ din n.ur+-n l+turi$ 1i un 1.rului nu se -a s2ul3era d.

rm4nt$ s2re m4ng4ierea r.l.r3es0 0u lutul O Dar Clam nu-i r+s2unse$ 0i$ 09em4nd-.2ti el$ dar Tar3it 4l a2u0+ de su3su. 1i des2re 0are nu 1tia nimi0< A2.stru d.stru$ s2use 4ns+ 4n0eti1.ir+ 24n+ la m.ri 1i-l ridi0+ 4ndat+< N De 0e te miri O 4ntre3+ el< u ţi-am s2us$ tat+$ 0+ -.-este$ ar+t4ndu-se 4n0redinţat de .i< Atun0i Clam 4l a2u0+ de m4n+ 1i -.u3ei$ simţi arsura unei a2rige dureri< Un /ulger ţ41ni din 2ri-irile lui$ 1i /ulgerul i. -+rs+ 2este m.r3+$ 4l l+sar+ singur< #i Tar3it smulse 3uruienile 1i$ lu4nd 4n 0+u1ul 2almei 2uţin+ a2+$ .rul n. dimineaţ+$ de mult$ 04nd 2entru 4nt4ia .2erise 2e -e0i< Iar 4n 0li2a 04nd 4l 2ri-i N 4n+lţ4ndu-1i 2alma N Vam 0el 4nl+nţuit sus$ 4n 4n+lţimile arta.r r. a0.r Clam N 1i d.r3i tul3urat I N Mai ţii minte$ Asta$ 0e mi-ai s2us 4ntr-. -.a3ei ad. 2e Asta$ -.r3i 0u glas r+gu1it$ 4n -reme 0e Asta 2l4ngea 4n/undat< N A/l+$ dar$ /iule<<< .rul$ gata s+-1i 4n/ig+ g9earele 4n 2rada 2e 0are-.i aţi /.lut se i-i 4ntre degetele lui Tar3it< )+rea gata s+-1i ia . 0li2+$ du2+ 0are urm+ I A/l+$ dar$ Tar3it$ 0+ n.indu-se 1i 0u2rin.3.4nd 0u 3raţele g4tul lui Tar3it< N A /.rmit+ a0.$ /+r+ .0ul unde d.u+ la0rimi i se 2relinser+$ grele$ 2e .2ri .st al n.i nu s4ntem 2+rinţii t+i<<< %HF #i de2+n+ a1a 4ntreaga 2.rm4ntul Luei$ n+2+dit de ier3urile-nalte din lun0a Ritarului< A0.r d.i -+ 0un.rmea 4n 0.sti 0u glas tremur+t.i se 2le0+ 1i 0ulese un 2umn din 2+m4ntul 0e-.g.ri M 1.3ra6i< Iar$ ne2ri0e24nd nimi0$ Tar3it 2ri-ea la am4nd.1i 0+ /a2ta l. di3+0ise< )r+3u1indu-se-n genun09i$ Clam atinse 0u /runtea r.i 3+tr4ni 1i le 2use 2e 0re1tet$ 4n semn de as0ultare< #i 2l4nser+ Asta 1i Clam la0rimi de /eri0ire 1i re0un.ar+ /e0i.s0 1i -.dise 1i Tar3it 4nsu1i 4i simţea 4ntr-ade-+r 2+rinţi< Iar Tar3it a1te2t+ 24n+ 0e 3u0uria li se lini1ti$ a2.st 2+rinţii mei$ 2e -.rul meu$ strig+ Asta$ re2e.rul$ 3u0ur./t+ 1i se .r nemurit.34r1ia ne2+m4nteas0+ a lui Tar3it$ 0are-% as0ult+ 4n t+0ere< N V.i 4mi -eţi r+m4ne 2+rinţi$ s2use el$ 04nd Clam s/ir1i< A2.i lu+ m4inile 0el.i r.1tinţ+$ 2l4nser+ 1i-1i 4m3r+ţi1ar+ /e0i.6ina< N Sla-+ narţil.arme /emeia l4ng+ 0are m-aţi g+sit< N Cu-4ntul t+u e 4n inima mea$ s2use Clam$ 1i 3+tr4nii-% 0+l+u.2aia lui de lemn O<<< Ade-+r era 4n 0u-intele tale 1i$ iat+$ nu mai 2utem t+0ea< )uterni0a nart+$ 0are i-a dat -iaţ+ lui Tar3it$ gr+ie1te 2rin degetele lui< N E /e0i.l.gu--+$ l.r I N #i-a0um<<< ar+taţi-mi$ r.3i 2umnul de 2+m4nt din 2alma lui Tar3it$ /+r+ a-i .

iduri$ 2entru 0a 2.r$ 0un.r gr.r% 41i 2+r+si 0i. imagine real+< %HQ Luei$ 2e 0are Clam 1i Asta 4l s0+2aser+ de la m.2.rul din 5inu -a 0+dea .st situat de 2r.3. -.e du2+ /run.arele s+-mi 0un.ri 9.dat+ 2.ril.i 0+tre dimineaţ+ 4m2resurat+ de .tri-a sl+-itei 0et+ţi 5inu P 0+d 2ri0ina era Tar3it$ /e0i.iduril.t+r4ser+ 2ieirea 0et+ţii< Dar regele din Agra nu au.run0a mea 1i 2.rul % R eamul Agranil.r 4m2. n.i aţi a-ea temei s+ le s2uneţi m4n0+t.i 4ndat+ 2este lun0a /ri0.menindu-se de numele lui Vam$ dar 3+tr4nul 41i 0l+tin+ 0a2ul 1i nu-i 1tiu r+s2unde< #i /run.ri de 3r.4nd s+-n/runte t+ria .2ţii 4i gr+ise ast/el I N )4n+ 04nd$ .3 de ./< V< T9e.e se s0uturar+<<< Iar 4ntr-.2.u$ 2entru 0a tunetul$ glasul lui Ormag$ s+ 3u3uie a2.g+ţiile tale -.al+ M Iar 2e 2+m4ntul a0um 4nt+rit deslu1i trei 0r+2+turi$ 0a trei semne s+2ate 0u 3eţi1.a2te$ 04nd 24n+ 1i str+6erii ad.3a0ele$ 1i sl+-it+ 0etate 5inu se tre.r$ a /.iduri din 2ri0ina -r+6il.ate 2.d.ar din legendele Vamiţil.lani O<<< As0ult+ 2.rţile$ atun0i 04nd /.ar maiurile /emeil.dat+ de seminţia lui Vam< Cum2lit+ m4nie de1te2tar+ 4n inima lui 0u-intele -i0lene ale 5u3alei$ 1i nem+surat+ 4n0redere 0+ 2.u 1i ridi0+ 3u0ata de 2+m4nt$ dar 0are nu-i /u mirarea$ -+.r$ 0a .. 2re-estire< #i se 4nt.arele 2rimiti-e$ imaginea din -is este .rul de s0ris$ 1i semnele se-adunau 4n numele VAM< %H( N Vam O 4ntre3+ 0u glas tare Tar3it N 1i-n 0li2a a0eea /ulger+ din n. 4m2resure$ 4n0redinţaţi 0+ 4m2resuraţii le -.sului Ritar$ 2relung 1i 4ns2+im4nt+t.ameni 1i .r des09ide singuri 2.tri-a 6alni0ei 0et+ţi 5inu$ 2e 0are ţi-.rmiser+ 2e .r -eni de 9a0< Iar 2ri0ina du1m+niei dintre Agra 1i 5inu era un -is 2e 0are 5u3ala 4l trimisese regelui din AgraG$ 1i 4n 0are 2uterni0a nart+ a n.ase ale 0et+ţii$ 0ei din Agra se mulţumiser+ s-. arsese$ de 2ar0+ ar /i /.r 0are-1i s2+lau ru/ele 3+teau 04nd re2ede$ 04nd rar$ 0a ni1te inimi s2eriate< Atun0i se 2le0+ din n.ri de 1.s0ut d.2.as0+ 2uterea< Iar 3.arte$ 1i 2entru 0are narţii nemurit./a0e r+u /l+0+ului 0u 2iele neagr+< S2eriat$ Tar3it s0+2+ 3u0ata de 2+m4nt< Dar nimi0 nu se mai 2etre0u$ lun0a era lini1tit+ 0a-nainte$ 1i d.r 5u3alei$ neamul Agranil.st un 0i.$ rege din Agra$ -ei r+3da 0a regele din 5inu s+-1i 3at+ 6.ise -re.amea 1i setea le -.rne1te 4m2.ise -re.r /i /+r+ num+r< Ast/el gr+i 5u3ala$ t+inuind 2ri0ina ade-+rat+ a urii narţil.i d+rui 0u .stile tr+it.arse 4ng4ndurat Tar3it 1i-l 4ntre3+ 2e Clam da0+ au.r 2e a2+< e0ute.a1te$ atun0i 04nd -.0 de tine O Oare nu 1tii 0+ 0ei din 5inu 4i numes0 4n der4dere 2e Agrarii m4n0+t.4nd 0+ /ulgerul .res0u in delta Dun+rii< G )entru t.

s 0+ 2iatra neagr+ le-a /..i d+rui 0u .ar /emeile$ 0.idul 0et+ţii 1i 4ntre3+$ du2+ 0e 3u0iuma1ii d+dur+ semn I N Ce 2.ste 1i de.rne1te 4m2.-estea str+lu0it. 4ntru09i2area 5u3alei< Cum ţara li-i .ril.r< Du2+ 0are maimarii .2.r % Ve.r nemurit.i ?).rii 2.rnir+ la drum$ 4n /runte 0u regele 1i s/+tuit.ameni din Agra$ 1i 2entru 0e aţi 4m2resurat 0etatea O Atun0i 2+1i 4nainte regele din Agra< N As0ult+$ rege din 5inu$ s2use el< Mai 3ine des09ide 2.st anume trimis+ de 5u3ala$ 4n semn de drag.rului Saian 1i-a 2rea/rum. -.0.asele 0u m4nere lungi$ 0e le slu6es0 la t+iatul stu/ului$ a2u0ar+ ar0urile 1i s+geţile 0u -4r/uri al0+tuite din .09i 4n -remea lu2td 1i s+ le dea 3iruinţ+ asu2ra -r+6ma1il.rii I-ii de 0redinţ+< C4t des2re .ri< C+0i 5u3ala 4nadins 4i ad..0mai 2.run0ile 5u3alei$ st4rnise m4nia narţil.amenii din sl+-it+ 0etate 5inu$ da0+ se tre.arne de 3i-.rul din Agra se ridi0+$ am+git de n+lu0irea 2r+.rii de 0redinţ+$ 0+r.2.s I N Iat+$ 2uterni0a 5u3ala ne d+ruie1te 2.asei MastaraK< %H' su/lar+ 4n 3u0iumele din 0.l.r se mulţumir+ s+-i arate armele lu2t+t.tind-.rţile 1i 4n09in+-mi de 3un+ -.rul m4n0+t.ameni 1i .run0a /+ţarni0ei st+24ne a n.r de 1.iduri< A A1te2t M Dar regele din Agra nu 1tia 0+$ ne4m2linind 4nt. de .ut 4ntr-a.ie 0etatea$ 0+0i$ iat+T2uterni0a 5u3ala mi s-a ar+tat 4n -is< ?).ase de 2e1te 1i$ 4n+lţ4nd /lamurile$ se adunar+ 4n 6urul marei 2ietre negre 0+reia i se 4n09in+$ s.r adunaţi a0.ţii l.tri-a 6alni0ei 0et+ţi 5inu$ mi-a 2./tiţi$ .ir+ 4n .r%$ nid Agranii nu a2rinser+ -reun 6ert/elni0 4naintea 2ietrd negre$ d 2re.rmise 0u -r+6ile ei 2e str+6erii din 5inu 1i 4nadins .2ţii$ 2.l$ 1i lu2t+t.$ rug4nd-.de-+r din 0er$ atun0i 04nd au 4ntemeiat Agra< Iar 2entru 0+ 2uterni0a nart+ nu 2rime1te 6ert/ele murit. ţar+ de a2+ 1i 2uţin 2+m4nt$ 4n 0are 2iatra li2se1te 0u des+-4r1ire$ 0red -4rt.r$ se gr+3i s+-1i adune s/+tuit.li3ele de trestie 4n 0are Agranii 41i du0 traiul$ 0+0i 3+r3aţii a2u0ar+ 0.3.1til.ur+ 04m2ia de din0.iduri neagr+ din 2ri0ina tru2uril.r0 sun+ din tr4m3iţa de argint a .l.su3 0+l04iul lui< De a0eea$ 4ndat+ 0e G.rii$ iar$ a/l4nd 4ndat+ de 2.se3it+ 2reţuire P 0+0i 2iatra a0eea a 0+.ril.r din Agra$ se 4ns2+im4ntar+ 1i 2user+ m4na 2e arme< Iar regele din 5inu ur0+ 2e .ra le gr+i 3u0ur.run0it 5u3ala$ 1i ţi-. 2e 5u3ala s+ nu le 2iard+ din .lani$ din 6alni0a 0etate 5inu M #i$ 2.2iii 1i 3+tr4nii r+maser+ 4n 0.ri 1i -+.ril.-estindu-le 0um narta i se ar+tase 4n -is$ 4i 4ndemn+ s+ nu mai 2regete$ 1i s+ se g+teas0+ de lu2t+< N Sla-+ 5u3alei M strigar+ s/+tuit.ii< #i d.ril.r 0el.

asa arta.ele s+-ţi s2ele du1umelele< .ur+ din n.a1te 1i 2iei dinainte-mi$ 04t+ -reme s+geţile mele se mil.r 2e 0are -.ţi narţii nemurit.area n+de6de a 3iruinţei< ).iduril.r din 5inu$ 2entru 0a n+-+lit.ri la .ur+ 0+ suie dre2t 1i-i 2l+0ut+ narţil.ase ale 0el.delele 2alatului t+u$ t4r4ndu-te de 2i0i.e0e .3.s2+ţ< Iar 0er0et4nd 2re.rii de 3r.at+ 2+trund+ 4n 0etate$ r+2un4nd /+r+ 2rime6die 04t mai mulţi dintre murit./ti t.ri -+.2.0ul 0+r.run0a 5u3alei< A1te2t< %H& #i regele din 5inu 0.dat+ 2e Agrani$ iar$ 2entru 0a lu2ta s+ /ie 0runt+$ 1i 0um2lit+ -+rsarea de s4nge$ 4nsu/leţeau am4nd.r -a-nt+ri 2.r< N A1tea2t+$ rege din Agra$ s2use ded regele din 5inu$ au.i 0el+lalt$ 4n0redinţat 0+ r+s2unsul narţil.r gr.r narţi< N "ine$ se-n-.run0i 4ndat+ 0a-ntregul 2.u3+$ unde Ormag 2.ate nartele 1i t.u3ei$ ne-+t+mat+$ sl+-it+ 0etate 5inu< #i 0um2lit se m4niar+-n inimile l. r4n6ea 1i dinţii-i s0+2+rau 2rin desi1ul negru al 3+r3ii< Iar 0ei din 5inu suir+ din n.r din 0etate s+ se adune 4n 6urul altarului marelui Ormag< De .tind 0+ narţii 4ntune0+ minţile 0el.ra tr+ia Tar3it< Tem4ndu-se 4ns+ de .tri-ise 0a .u$ din 4n+lţimile arta.rii s+ 2.2.sti-es0 1i r+m4n 4n t. sut+ de tauri negri /ur+ 4n6ung9iaţi$ 1i /umul 6ert/elni0ului sui 24n+-n 0eţ.r 0el.r s+-i 2iard+$ regele din Agra r+s2unse I N *alni0 m4n0+t.l3ul 1i 3u.seas0+ 4n -remea n.3.t+r4ser+ s+-i nimi0eas0+ 2e 0ei din 5inu$ 2ede2sindu-i t.iduri$ 1i regele strig+ 3at6.lani$ .rul din 5inu$ sl+-it+ 0etate$ 1i iat+ 0+ de ast+ dat+ Ormag r+s2unse din 4nde2+rtata arta.2.tri-indu-1i inelele 1i lanţurile de aram+ 0u 0are-i erau 4n0inse 3raţele 1i 2ie2tul$ Gur.astea Agranil.indui 0u-intele< V.rii 4n mi6l.2ţii 4naintea .ri de 3r.0.u+ ta3erele 0u am+git.$ rege din 5inu M Am s+ m+tur 2.rit.a1te 1i s+ ne 3u0ur+m de 2rad+ O Cu su/letul la gur+ as0ulta 2.u3a$ 1i tunetul$ glasul lui Ormag$ 3u3ui n+2rasni0 2este 0a2etele tutur.u regele din 5inu I N Cu-ine-se$ 2uterni0e Ormag$ s+ 4n/runt+m 6alni0ii m4n0+t.r de 1..u 2e .id 1i 2.ri de 2e .r adunaţi 4n 6urul altarului< C+0i narţii 9.are$ 2entru 0a %UJ 3ar3a s+-ţi adune 0.m 0ere s/at 2uterni0il.t.r 1i 4ntre34nd regele din 5inu I N Cu-ine-se$ 2uterni0e Ormag$ s+ ne 4n09in+m 0el.ri 04te .r s+ s.ţii tr4m3a de /um -+.iduri$ 0a unii ne4n-+ţaţi 0u ele$ Agranii se mulţumiser+ s+ 4m2resure 0etatea$ ast/el 0+-n lumina lui Saian narţii nemurit.r din Agra O ni0i un r+s2uns nu s.r I N As0ult+$ 6alni0 rege din Agra M Ia-ţi m4n0+t.0.si din 4n+lţimi< Atun0i 4ntre3+ din n.l3+< Atun0i$ s.

rţi din Agra se a/lau 4n 5inu$ a0.0ul 9r+nit 0u -reas0uri$ 0ei d.uiser+ s+ intre 3iruit.rii 41i i.r 0el.ute$ le 2re-esteau 2e 0ele$ s4nger.r des09iser+ 0.rii$ 4n+lţ4ndu-1i suliţele$ 1i %U% .ţil.ir+ 0+tre du1manii 0e se a2r.0.u3a< #i$ du2+ .1tenii$ 3at6.r 2e 0are s+geţile l.nelii< )este .3.r$ 1i t.rindu-se< Iar r+nile 2ri0inuite de -4r/urile 0u-intel.uţi din 5inu /useser+ t4r4ţi 4n ta3+ra Agranil.iului< #i-n 0li2a a0eea < um3ra lui Gur.iduri 1i se n+2ustir+ asu2ra 0el.area 2e1teril.art+ mi0uţ+ 1i$ a2+raţi de ai l.l.aser+ din ele 2+s+rile r.r 0+.r se 4nteţise 0a /.r ei din Masta.r$ 2e 0are le 4n09inar+ 2uterni0ului nart al r+.1ii ale inimil.r de 2iele$ Agranii se a2r.li-iile 2ie2turil.u+ ta3ere 0uţitele de 2iatr+ ale 2re.t a1a se luau 4n r4s .amenii din 5inu r+s2undeau I N Ormag M U0ide M Ormag M C4nd 0el dint4i st.r$ se re2e.2iaser+ 2rea mult de .l de s+geţi se risi2i$ urletele r+niţil. 0li2+$ 0ei dint4i m.A1a se 4nţe2au 4n 0u-inte regii$ aţ4ţ4nd m4nia din inimile l.2iar+ de .i regi 41i ridi0ar+ se0urile de lu2t+$ 3u0iumele din 0.ame de .im3ru strigar+ 1i /lamurile se 4n+lţar+< N 5u3ala M 5u3ala M U0ide M r+0neau 0ei din Agra$ 4n -reme 0e .uţi< La ad+2.3i0ei$ -ite6ii se re2e.ri$ 0ei dint4i 0+.ir+ 4ndat+$ 4n0er04nd s+ 2un+ m4na 2e 0ele dint4i tru2uri ale du1manil.r l.r se ameste0ar+ 0u r+0netele de lu2t+< T+0uţi erau d. unde n+.r de s+geţi< #i$ 04nd ura tutur.$ r+0nir+ lu2t+t.r< Atun0i iure1ul 3+t+liei se 0urm+ -remelni0 1i 2re.r 4i 2r+3u1iser+ P 0ei din 5inu ie1ir+ 2rintr-.r 0+.3eau s0uturile< #i-n am4nd.ase$ ale -4r/uril.r$ de1i ne-+. 2.iduri$ 2l+tind 0u s4nge 2reţul 4ndr+.$ 2e 04nd lu2t+t.uţi$ 1i s0.stul s0uturil.ar 0ei 2e 0are Mastara 4i 1i 2rimise 4n r+0. se ridi0+$ uria1+$ 2e 0er< N Sla-+$ Gur.ţii a2u0ar+ -e09ile 0uţite de 2iatr+$ 04nt4nd 04nte0ul lui Gur.

iului$ 09emat 2rin 6ert/+ inimil.ar+$ ne0ruţ+t.ua .rii s+geţil.2ereau str+lu0irea lui Saian 1i strig+tele se ridi0au 24n+ su3 2ereţii de 0eaţ+ ai arta.3+t+lia 4n0e2u 2entru a d.3.ri urm+reau 4n0le1- tarea< .r a0.stile P n.are< C+0i 4nsu1i nartul r+..r$ 4nsu/leţea a0um .u3ei$ de unde nartele 1i narţii nemurit.

3.larul 41i s09im3ase me1te1ugul$ 4n0er04nd s+ /ie de a6ut.r 0+.3+tu .dat+ 0u 0eilalţi 41i sl.ameni ar /i gr+it 4n el I ?Oare nu narţii i-au 4ndemnat O #i$ iat+$ 2l+tes0 4ndemnul narţil.ele$ gata s+ .at+ m4na 0+.l3+ d.rund 4ns+ Tar3it$ ne-.-at /aţ+ de mamele ne0un.r 0u s4nge<<<A elegiuit era glasul$ 1i Tar3it 2ri-i 4n 6ur$ 4ntre34ndu-se da0+ 1i alţii-% au.r lui 4n0e2ur+ a 0+dea de 2e 0ulmea .m de lut se i-i 4ntre m4inil0 lui Tar3it< )+rea gata s+-1i mi1te 3u.r 1i 04nd 2ietrele se 4nr.-il+ d0 2+m4nt$ 4n/a1urat+-n 04r2e ude< #i .$ 4n mi6l. /+2tur+ 4nsu/leţit+$ 3u0+ţi de t.ele-i 1.Iar Tar3it se a/lase 2e .rnit 4m2.uţi$ /l+0+ul se 4ntre3+ da0+ nu 0um-a s+geata lui 4i r+2usese 1i se simţi -in.ur+-n l+turi 1i un .run0e1te$ 1i-as0ult$ 0+d s4ntem de-.r I N L+-te$ lutule$ un .m< Atun0i lutul r+s2unse$ 0a de . s+geat+$ dar t.i .astr+A$ 41i s2use$ 4n0er04nd s+ a2rind+ din n.ar 3u0ata de lut ars$ 2e 0are /ulgerul s+2ase 0u-4ntul VAM< )i2+i Tar3it 0i.-ar+1il.it 4i r+s2unse atun0i$ 0a 1i 0um d.iduril.r /l+0+il.2teau rug+t.%UU ţile 1i a/und4ndu-se 4n atelierul 2+r+sit< A0.ise s+geţile$ 0+0i lini1tea 3+tr4neţil.r smulser+ inimile r.id dintru-n0e2ut$ asemenea tutur.-ila de 2+m4nt se .ind m+0ar s+ 2ri-eas0+ s+ge.iser+< Ceilalţi r+0neau 4ns+ 4nainte$ 1i um3ra uria1+ a lui Gur.2ata$ tat+$ 1i ad+ gra3ni0 04t mai mult lut din lun0+$ 2.tri-a n.id$ gr+3i s+ a6ung+ a0as+< 4nl+0r+mat+-% 4nt4m2in+ Asta$ 1i Clam 4i 4ntinse un mald+r de s+geţi$ 0+d .u /la0+ra m4niei 4n inima lui< #i un glas neau. seam+ M #i m.r4nd de 2e .l3a-i era g. m.s0ute$ de 2ar0+ /ie0are dintre ele ar /i /.sul /runţii luiI ? arţii ne-au 4ndemnat< . dat+ 0a .r din 5inu$ sl+-it+ 0etate< Odat+ 0u 0eilalţi 4i luase 4n r4s 2e du1mani$ ..0ul 4n0+2erii$ se ridi0a .-4rli Tar3it 04r20le$ iar degetele-i 2rinser+ a m4ng4ia lutul$ 4n -reme 0e 3u.0 2entru g4nduri< Atun0i$ mirat$ d+du s+ 4nstrune .st 4ntru09i2area Astei< ?Dar au 2.3. le 4ntune0ase /eţele$ 4nd+r+tul 0+r.r lui$ 4n -remurile de 0um2+n+ 2rin 0are sl+-it+ 0etate tre0ea< N Ia-ţi l.i 2l+tim 0u s4nge$ iar narţii nemurit.ra nu mai r+m+sese l.r< Dar 04nd tru2urile t.r Astei 1i ale lui Clam at4rnau de 3iruinţa asu2ra Agranil.ri se des/at+$ 2ri-ind< arţii<<<K N u mai am s+geţi$ 4i s2use Tar3it -e0inului 1i$ 0.s4ndise narţii r+sun+ a0um 2uterni0$ su3 .l.r$ 2e m+sura 2uteril.1ii din 2ie2turile du1manil.3i0ei I N ).al+< #i m4na-i 4nt4lni 4n t.1ir+ de s4ngele 0el.r 0u 0are se 6u0ase 4n lun0a Ri tarului$ inima lui Tar 3it se str4nse de durere< Iar 04nd 0uţitele de 2iatr+ ale 2re.ţil.3ul< #i glasul 0are .

ed de .e0e 4i 0+l+u.mul de lut$ 1i-1i 4ntinse 3raţele de 2ar0+ s-ar /i de1te2tat dintr-un s.m.a2e< 53urau s+geţile dintr-.i /l+0+ul 0+tre .e0e .run0e1te 1i-as0ult$ 0+d s4ntem de-.ne0ata-i Masta.3.sit$ 2l+m+dind .rmea r.ut+ 4n 0arul d de-argint$ se 4nt. 2entru mirare 1i-l rug+ s+ adu0+ 4ntruna 2+m4nt$ 04t mai mult 2+m4nt din lun0a Rita.rii tr+geau 4nainte< N Ce /el de r+.larului at4rna greu< Dar 0iud+ 1i ur+ 0.ţii 1i$ a2u. n.a3a l4ng+ tru2ul 0+reia /usese g+sit< #i Clam 4l as0ult+$ iar Tar3it lu0r+ ne.r l.i gr+ind 0u-iin0i.ri$ 04nd lu2ta se 4n0inse$ .r 0u-4ntul .ri< #i 0iuda narţil.g.2eriţi de g9im2i 4m2. 2arte 1i dintr-alta 4n ne.ri le adusese Tar3it$ d+dur+ sla-+ marelui O=<nag$ 1i 24n+ 1i regele din 5inu 4i /+g+dui /l+0+ului r+s2lat+ 3.ie 4n atelierul lui 1i mund .ii .amenii de lut luar+ 2e 0reasta .i e a0esta O strig+ m4ni.gat+< umai 0+ Tar3it r+mase t+0ut< #i se 4na2.rii de lut 2e 0are-i 2l+m+dise 4n tain+< Iar 4n .ameni de lut /+urea a0um /l+0+ul$ trudind n.rului$ 4n 0are d.i s+geat+ du2+ s+geat+< Iar -+. singur+ 2ere09e de 2le.ril.neas0a la drum< N 4n-ie$ .s Gur..0urile tutur.ri$ lu2t+t.ile s+geţil.3iţi 0u 2ene P 0.u3a$ -+.r sl+-itei 0et+ţi 1i 24n+ 0e t.ur+ 0+ Tar3it nu 4n0etea.4nd 0ei din 5inu 0e s.mul 41i des0le1t+ /+l0ile 1i r+s2unse I N ).d.ţi .idul 0et+ţii$ unde ur0ar+ 0u t.3.a2tea$ ne1tiut 4n as0un.a2te 04nd$ .+t. 2i0+tur+ de s4nge nu mai 0urse$ nid un -aiet nu mai r+sun+$ 1i Mastara$ 0are -enise ne-+.mul de lut 1i-l au.amenii de lut$ 1i trimise 4n ta3+ra Agranil.r.asei arta.i 1i n.04nd 04te un ar0$ 4n0e2ur+ a sl.mn de -ea0uri$ 1i-1i de..mule de lut$ se rug+ Tar3it$ iar .s0u margini 04nd$ din 4n+lţimile 0eţ.ate mamele din 5inu 2utur+ d.e0e sem+nau 4ntre ei$ 1i 2e t..r le ie1eau din 2ie2turi$ din /runţi 1i din .area atelierului< #i iat+ 0+ 4ntr-.ameni de lut< T.iau 0u .arta 0et+ţii$ 2+.r a2+r+t.r lu2t+t.amenii de lut 2+reau ni1te arid uria1i$ a0.r nu mai 0un.r nemurit.2.09i$ dar$ ne2+s+t.iduril.s I ?5ile /eri0ite$ tat+ MA se 2r+3u1i 4n genun09i 1i i.amenii de lut din 5inu se r+. seam+< #i 4n-ie .rmi 4n 2a0e< M4ndri erau a0um Asta 1i Clam$ 1i-n s/atul 3+tr4nil.09ii de .+ a 2l+m+di lutul< 5e0i 1i .arse 4n 4ntu.rţi 2i0i.6ina 0u /runtea< umai 0+ Tar3it nu-i l+s+ r+ga.arele 4nţe2enite< Atund 2+trunse-n 4n0+2ere Clam$ -estind 0+ adusese 2+m4ntul 0erut< Dar 04nd d+du 0u .3i r.amenii de lut din Agra$ 1i =iid .$ 4n/+ţi14n- .l0+iau 4n inimile narţil.stenit+$ 5u3ala nu ie1ise din 2alatul ei$ Tar3it des09ise 2.it+ d.3.u3a$ /+r+ s+ /i 2e0etluit .i de lu2t+t.3i1nuita t+0ere a 04m2ului de lu2t+ 1i str+3+teau tru2urile de lut$ /+r+ a le 0+1una -reun r+u< A1a$ 0u s+geţile 4n/i2te 4n ei$ .ar de .3.a2te$ 24n+ 0e %UF .

ameni s/inţi$ 1i a6utaţi-ne s+ ne-ndre2t+m$ 0u .rm4nt al r.r nemurit.r$ a0um$ a-eau s+ -esteas0+ r+s2unsul nemurit. s+geat+ asu2ra neru1inatd 0et+ţi 5inu$ 2.u+ sute n.r< Lumegau altarele 1i$ 4n-e1m4ntaţi 4n straie -inete 0a mantia %UQ de ger a 0+l+reţului n.ţi ie1i 4nainte I N As0ult+ 0e 2.i1 O #i-1i mi10a Gur. 3raţele$ 1i lanţurile-i de aram+ .astre$ r.du9 e 2edea2sa narţil.ţii 4ntre3aser+ narţii de 0e s-au m4niat 2e 5inu$ sl+-it+ 0etate$ 1i-naintea tutur.menise singur 4n lun0a Ritarului$ unde s+2ase m.ţii a1te2tau t+0uţi ling+ altare< Atund regele din 5inu 41i ridi0+ se0urea$ 1i .du-se 4naintea lui Ormag< Oare narţii -.a3ei ne1tiute< 4n0ur0ate$ negre 0a -+lul Mastarei erau g4ndurile 0e-i tre0eau 2rin minte< Durerea-% s+geta 1i m4nia 4m2.ri strigau 2e-ntre0ute I N S+-n0ete./tit la adunare< 4n0et$ 0u 2a1i grei$ se 4ndre2t+ 0+tre 2iaţa neagr+ de .i neiert+t.r$ dre2t 2ild+< Dar 2rintre 2le0aţii 4n 2e1terile$ Masta.tri-a narţil.ri s+ ad. r+.sti 0u glas tare regele din 5inu< Gr+iţi$ .rund Ormag$ iar Gur.3unare 0e tre3uia s+ r+m4n+ 4n amintirea tutur.artea din -+.ameni< )re.rţii$ ..2.ameni se 2r+3u1ir+ alunei 2e uliţele 2ede2sita 0et+ţi 5inu$ 2entru a nu se mai ridi0a ni0i04nd< S0+2ar+ 0u -iaţ+ d.asei arta.rn+iau$ 4n -reme 0e nartele 1i narţii nemurit.rii se 2r+3u1ir+ 0u /eţele-n 2ra/$ 0+d nu era nimeni s+ nu 1tie 0+ m.rm4ntul Astd 1i al lui Clam$ al+turi de -e09iul m.rul e 2.amenii 2l4ngeau 1i 0etatea 0e 09emase asu2r+-i m4nia 0eţ.u+. 0li2+ mai de-reme$ gre1eala< Cel mai 3+tr4n dintre 2re. nu se l+s+ rugat$ 0i$ 4n0.arte 2uţini din 0d de 2e uliţa 2alatului reges0< S0+2+ 1i Tar3it$ 2e 0are narţii-% 2+strar+ 2entru .ea 1i n.amenii 4n0remenir+ 4n genun09i< N Ori0are-ar /i$ 0u-4ntul lui Ormag e 4n inimile n.0uit.run0e1te Ormag M ?)entru 0a m4nia narţil.rd4ndu-1i ar0ul$ re2e.r nemurit.ri< #i$ da0+-1i 2l4ngeau m.e 3at6.arm+ ţi 6ert/ele -.u3d se a/lau 1i Asta 1i Clam$ 0are -.rul /+r+ 2ere09e< Un -aier nes/4r1it se ridi0+ din 0etate$ 1i l.$ .ar 0d a/laţi 2rin 0ase 1i 2uţini$ /.ril.area-i s+geat+< .r 4i a2+sa inima< )ri-ea 0i.r negri$ 2re.astre s+-mi /ie 2l+0ute$ .ade$ Gur.u+ de .0ura$ 4ng+duind 0a 3lestemata seminţie a lui Vam s+ li se 2un+ 2ururi 0urme.ril.ţii t+0ur+$ a1te2t4nd< N Sl.3ul de lut ars de /ulger< #i-n 0li2a a0eea r+sun+ 4n 0etate C9emarea 0ea Mare$ -estind 0+ 2.u3a< Iar$ 2rintre 0d 0e 2l4ngeau$ Tar3it se 2.0ura a0easta M %U( Atund 3u3ui 4ntre 2ereţii de 0eaţ+ tunetul$ glasul lui Ormag$ 1i 0u t.r3eau 4n uliţ+ 0u -e0inii$ l+ud4ndu-1i /e0i.r r+3da 3at6.3.

iduril.r de lut s+ 2le0e unde-.tu1i s+ 2un+ m4na 2e el< Ceea 0e -+.run0a marelui %U' Ormag$ 4ndemn+ regele P dar 2re.1ii lui .ar s+-n/runte narţii nemurit.astre$ s2use regele$ 4n -reme 0e 2.amenii de lut nu 2+reau s+-i aud+< Cu mi10+ri 2.ţi s+-l 2.3ur4nd 0+tre .i< Dar g4nditu---aţi$ -ite6i a2+r+t.at s+ se 4nalţe deasu2ra narţil.ameni s/inţi$ 4m2liniţi 2.du9< Dar .rul striga$ 4n-+lm+1indu-se< N Iar a0um$ .ţii se s/+tuir+$ 1i 0el mai 3+tr4n dintre ei r.0urile< #i .3.2ţi< Iar 4n .rii 0elei de a 2atra .r din 5inu$ 1i /la0+ra altarel.amenil.sti trei .ameni de lut$ du2+ 09i2ul .rii ur0au 2e .tri-ite$ nid re2e.arte -4n.ut lumina lui Saian O M.ile 1i trei n.09ii$ 2entru a nu mai a3ate asu2r+-le m. 4n0+2ere d.sni0+ a tem2lului$ 4n -reme 0e lu2t+t.ameni de lut N a tr+dat 1i 0etatea$ 4n 0are a -+.rii de lut$ lu4ndu-le l.+ a /i 6ert/it 1i-n09ideţi-% 4n tem2lul lui Ormag$ unde -a 2.r$ 2l+m+dind 0u m4inile lui ti0+l.ase .t+r4 t.ameni din 5inu$ 2e 0el 0e-a 0ute.run0ise$ 1i Tar3it /u 4n09is 4ntr-.ruluiM N Min0iuna .gele-i -a 0urge 2e altar$ du2+ lege< #i se /+0u 2re0um 2.run0a lui Ormag e lege 2entru n.4nd Agranil.2.mul 0e urmea.amenii de lut se /+r4mar+< N Sla-+ marelui Ormag M d+dur+ 0u-4nt lu2t+t.r$ .sta1ii 2e 0are il+0+ul 4i 0ruţase 4l 4n0.rul t+0ea$ 4m2+rţit 4ntre team+ 1i durere< C+d .i I N *ert/a r+s0um2+r+rii tre3uie s+ /ie 0urat+< Luaţi .r a2+r+t.2.r< C-+d Agranii$ 4n r4ndurile 0+r.ile s4n.artea din -+.r s+geţi nu 2ri0i- .i nid 4n0ete$ struneau s+geat+ du2+ s+geat+$ 1i s+geat+ du2+ s+geat+ 2.astre e a0est Tar3it$ 2e 0are-% -eţi 6ert/i< Am .amenii de 0arne 1i s4nge din 5inu$ ale 0+r.r de 2e 2+m4nt< S4nt Ormag$ 1i numele meu e s2aima M Iar 2reţul r+s0um2+r+rii -.amenii de lut s+ lu2te 0u .amenii ţineau la Tar3it< Dar regele /a0u un semn$ 1i .idurile 0et+ţii$ 2.amenii de lut din ta3+ra Agranil.4nd$ regele 41i ridi0+ din n.r se stinse< N Cu-4ntul lui Ormag e 4n inimile n.r -edea 0u .ar+ mai re2ede de04t s+geata$ s2use Tar3it< 4n0runtaţi$ .at+ au.ri ai sl+-itei 0et+ţi 5inu$ 0+ a0est Tar3it nu s-a mulţumit d.rii$ dar 0ur4nd a-ur+ 2ri0ini s+ se 0+ias0+ de /a2ta l.ra Gur.is<A #i 3u3ui atund tunetul 2este 0a2etele 0el..r 2e aur 1i -ite ti0+l.sti 0u glas tare$ ast/el 0a t.n6urar+ /+r+ a se 9.u se0urea 1i strig+ I N ).run0ind .+t.sta1ii-i r+su0ir+ m4inile la s2ate 1i-l t4r4r+ 0+tre altare$ 4n -reme 0e 2.amenil.rnea din ar0urile l.ri$ 0i N -4n.2ede2siţi-%$ .area s+geat+$ l+sar+ mai de2arte .r< Atund a1te2tar+ 0ei din 5inu 24n+ li se s/ir1ir+ s+geţile 1i$ unindu-1i 2uterile$ 4n0e2ur+ a 2r+-+li de 2e 0ulmea . nu-1i trimisese u0ig+t.

rise 4n lut 0u-4ntul VAM< La lumina 0e -enea de la /ereastra des09is+ 4ntr-unul din 2ereţii de 2iatr+$ sus$ a0.u3ei 0um 0ei din urm+ a2+r+t.r< Ce-a 0+.a2ele lui Clam O )entru 0e-i st4rnise 5u3ala 2e Agrani$ 1i Ormag 2e 0ei din 5inu O )entru 0e tre3uiau s+ 2l4ng+ at4tea %U& mame 1i s+ se u0id+ 4ntre ei at4ţia 3+r3aţi$ 0are nu se 1tiau 1i nu-1i /+0user+ ni0i.l.amenil.ile de 2iatr+ ale temniţei$ 1i /l+0+ul se 2le0+$ ridi04nd 4ndat+ 0i.t u1.ur+ %FJ s0urmând 0u degetele$ 0u ung9iile$ nu-% -+.3ul< A2.riser+< #i nu-% -+. m.ur+ adun4nd .ri 0+deau de 2e .g.-40ni din t.m.-il+ de lut 1i m4ng4ind-.$ nu-% au.r3indu-i 4n0eti1.use$ 2esemne$ 2e les2e.deaua temniţei$ nu-% -+.34nda a2r.a2ele Astei O )entru 0e 2e0etluise 2le.t tru2ul$ 0a .r nemurit.i 4l str4nse-n 2umn$ 1i 2umnu-i ameninţ+ un du1man ne-+.rii sl+-itei 0et+ţi$ 1i regele din Agra 41i /re0a 2almele$ 3u0ur.ri< )entru 0e 2e0etluise Mastara 2le.s de i.$ narţi M le /+g+dui Tar3it< Dar narţii nu-% au. 0.dat+ -reun r+u O N )entru 0e O strig+ Tar3it$ 4n singur+tatea temniţei lui< #i .ţii 2ri-eau din 4n+lţimile arta.r$ 0are se 6u0au 0u -ieţile .rii d.i un .r I N L+-te$ lutule$ un -ultur< .2iat+<<< C4t des2re Tar3it$ ura 4m2.utI N C4t tim2 tr+ies0$ nu -eţi a-ea lini1te$ . unde nu 2utea a6unge$ Tar3it 2ri-i 0i.ir+$ 0+d 0u t.3ul ars de /ulgerul 0enti2â.idurile sl+-itei 0et+ţi 5inu$ a1a 0um nemurit.r$ 0a 3+ieţii ai ar1i0ele$ ura-i 4ntune0a 2ri-irile$ 4n 09iar tem2lul st+24nului narţil.ur+ 2e Tar3it ridi04nd .tri-a narţil.ir+ -. les2ede din 2.ard+< Atun0i au.nuiau nim+nui -reun r+u< Ca dinţii unui 2ie2tene se r+reau a0um a2+r+t.

tiil.r r.r 2. /+2tur+ 4nsu/leţit+$ 3u0+ţi de t.n-.ri< #i stra1ni0 se 3u0urar+ narţii 04nd 0ei dint4i Agrani se 0+ţ+rar+ nesting9eriţi 2e 0ulmea .uie narţii< Dar /.0ul$ 1i Onnag tre3ui s+-i 4n0redinţe.3ura 4nainte N 1i 0ur4nd 2ieri 4n marea /+r+ greutate a 0erului< )re0um /+g+duise$ regele din Agra m+turase 2.ase$ /umul negru 4i 4m2iedi0+ s+ -ad+ -ulturul de lut 0e se a-4nta 4n -+.N ).3+tu .r.idului$ 41i d+dur+ drumul 4n 0etate 1i-1i des09iser+ singuri 2.+< Ca .at+ m4na 0+.3ie$ 4n urma 0arel.3ur4nd a2.mul P .ri< Dar$ ne2ut4nd 4ndura s+ se su2un+ alt.asa ar.ur+-n l+turi 1i un -ultur de lut se i-i 4ntre 2almele lui Tar3it< #i nu -+.eu al 1.stise 4nd+r+tul . 0li2+ grea$ 2entru a-i smulge 2uterea< Din 6ilţul de 240l+ al lui Ormag$ )il 4m2+r+ţea$ de0i< .0ne1te su3 s2u.ele lui< %F% Cum2+na lumii Oamenii n-au /. dat+$ 0a .du9 0u Tar3it< #i 2l4nse Tar3it 0u la0rimi de s4nge 2ieirea 0et+ţii$ 2l4nse -+.rţile< Regele din Agra alerga 4n /runtea 2u9.2iii erau adunaţi 2entru a /i 4nsemnaţi 0u s4ngeriul semn al r.i 0um ţi-e dat 1i s.ur+ narţii nid 0um -ulturul de lut 41i 4n0ear0+ ari2ile$ nid 0um /l+0+ul i se ur0+ 4n s2inare 1i 2rinde a se ridi0a 24n+ la /ereastra 4nalt+$ .0M Iar /umul 0e 0re1tea din sl+-it+ 0etate 5inu$ 0are-n -an se-ad+2.st 0e s4nt$ ni0i nartii< )e0etea uit+rii a0.r ei gr.ile str4m3ul .r nemurit.2er+ tre0utul$ 1i 2e uitare se 3i.0ul m.4nd 0.1ii<<< Oi se-m2lini 4n -remea a0eea s.u3a -a 0un.r 2e 0are singur le d+dea$ Ormag 9.r t4r4ţi 4n r.3iei< #i narţii se -eselir+ de 6a/ul 0e 4n0e2u$ 1i-1i ar+tar+ unii alt.iului de tru2uri 0e se r+s24ndi 2e uliţele sl+-itd 0et+ţi 5inu$ 2+trun.-ila se .are ale narţil.run0i de04t 0el.0 al inimil.lni0ului 0e se slu6ise de-. lun+ de .e lui )il marea se0ure de .t 0e narţii t+inuies0 la um3ra 2uterii lui Ormag M A2rinde-te$ inim+ M O$ /.ra tr4m3ele de /.run0e1te 1i-as0ult$ 0+d s4ntem de-.i a/ar+< C+d 4n 0li2a a0eea Agranii ţ41nir+ de du2+ .iul nes/4r1it al 0el.at+ -remea 04t 0eţ.ta.a1te st+24nirea ne-.r a-ea s+ /ie st+24nul narţil.delele 2alatului din 5inu 0u 3ar3a -r+6ma1ului 1i le s2+lase 0u 3u. /la0+r+ -ie e .ri$ 2e 0are Agranii le du0eau 4n Agra< Dar -ulturul de lut . seam+$ r+s2unse lutul$ 1i m.r 4n0+r0ate 0u 2rad+ 1i 0u 09i2urile ne2+s+t. /la0+r+ uitat+<<< A2rinde-te$ /a0l+ M Ar.t+r4 s+ se as0und+ 4n 2alatul 5u3alei$ 4n t.s a 2uterii$ a1a 0um /+g+duise I tim2 de .4nd 4n 0ase 1i m+0el+rind 3+tr4nii$ 4n -reme 0e /emeile 1i 0.iduril.r nemurit.ar3e 4nd2mn din t.amenii de lut 1i$ r+0nindu1i strig+tul de lu2t+$ n+-+lir+ asu2ra 0et+ţii li2sit+ de a2+r+t.

1. unde murit.st$ nartul r+. /useser+ as0unse 1i$ .4ndu-i 0i.u3ei 1i -ulturul de lut se i-i deasu2ra 6ilţuril.r$ a0.ase 2rile6uri de glum+$ 0+0i$ 2uterni0 dar 2r.run0eas0+ u0iderea /l+0+ului< N O$ Vam$ a6ut+`l M strig+ Una din n.u3a$ d.r.0 de s0+2are< Dar Una strig+ de.r /l+0+ul 0u 2iele neagr+< Iar numai i-irea unui murit.teal+$ .0ul 4n0e2ut 0u Vam< 5u3ala nu era a0.ar strig+tul Unei /ulger+ I N Tar3it M N Ei 3ine$ da< S4nt Tar3it 1i-am -enit s+ -+ 0er s.sul meu$ Tar3it$ s2use Vam$ .are se 0+s0+ atun0i 4ntr-unul din 2ereţii de 0eaţ+ ai arta.u3ei$ 0+0i )il 2unea mereu la 0ale 04te-.mul 4nl+nţuit< N Vam O strig+ 1i el$ 4ntin.r<<< Ormag 1i Dum-ur ne-au 4n1elat 2e n.i$ era .r d0-aram+< O s2+rtur+ ameninţ+t.du-se-n str4ns..0.u+ r4nduial+ se-nst+24nise 4n marea 4n0+2ere a arta.$ s+-l lege 2e Tar3it 0u una dintre -r+6ile ei$ iar s+geţile lui Gur.rţi a arta.u$ 1i Tar3it se 4ndre2t+ 0+tre .n+d+6duit+ I N u-% 0rede$ nu-% 0rede$ Tar3itM Min0iuna d.l.arme su3 lim3a narţil.amenii a0e1tia 4nl+nţuiţi O strig+ Tar3it< N E .-este lung+$ susur+ glasul lui )il< Dai8 eu am s+ ţi-.ini0e<<< A1a$ 0u -.rului 0e 2relungea 6.l.area lanţuril. de ea 4ntuneri0ul rar+ s/ir1it< N De 0e s4nt .r de 240l+< %FG Ca 4n+3u1ite de neagra 2e0ete a Mastarei se stinser+ r4setele narţil.ri /+0eau 9a.i$ Ormag 1i Ramai .u3ei 2rinser+ a se destr+ma< "uim+0iţi$ nartele 1i narţii 2ri-eau 0+tre )il$ a1te2t4nd de la el m4ntuirea< Dar .3.ri0um$ )il 41i s2unea 0+ nu-i nimerit s+ 2.3ul de 0are nu se mai des2+rţea< umele t+u a /.iului nu se 2utea a2+ra< #i t. 4n/runtare a legii lui Ormag< #i$ 0a 4n urm+ 0u ani$ 2ereţii de 0eaţ+ ai arta.l.4nd din0.ase$ 4n0er0a )il s+-l lini1teas0+$ 4n -reme %FH 0e 0+uta 4n/rigurat un mi6l. d+dea numer.s din .$ narţi M s2use trium/+t.rii s4nt 2reţuiri mai 2uţin de04t str.r3e mier.u3ei$ 1i narţii gemur+$ -+. s2un$ -.s$ at4t 2entru 0+ 1tia a0um 1i el 0+ . 2e seama lui Gur.3u0ium4n.st ars de /ulger 2e lutul a0esta O N E1ti . 2.0mai 0ind nartele 1i narţii nemurit.tie$ 1i$ da0+ narţii r4deau mult mai des de04t 4nainte$ nu 2uţini erau 0ei 2e seama 0+r.2ul de n.O n.eul 0el str4m3 se temea s+ re2ead+ marea se0ure de .ra se r4dea 1i 0are nu a-eau 4ndre2t+ţire s+ /ie -eseli< )rintre a0e1tia$ Gur.r$ 1i-n t+0erea nelini1tit+ 0e 4n-+lui arta.$ 0+ruia )il 4i 2itise s+geţile$ 0eaţa tremur+ 4n dre2tul marei 2.sul 2lesnise$ 04t 1i 2entru 0+ Ormag i-ar /i 2utut lua 4n nume de r+u 2ieirea murit.

dul de 0are ni0i04nd nu se des2arte< 4n-i.dului$ 4n -an %FU 2l4nse Una 1i se . s/4r1eal+ 1i se 2rinse 0u am4nd.dul 1i du-% 2e -iermele a0esta 4n tainiţa 0ea mai uitat+ de 2e /undul 4ntune0at al lumii$ 2entru a a1te2ta a0.rul lui Dum-ur 1i m+runtul nart 0are 2.3it de 0.ate s0+2a< Iar -ulturul /u 2rins 1i el$ .3+tu Vam< "irgun 41i des/+0u ari2ile de lilia0 1i .indu-se 0u 2umnul ridi0at$ dar )il 4l .r 4n n+-. 2e Lua$ 0are te-a n+s0ut$ Ormag 1i )il te -.l.meni a2u0at 1i i.dul$ 2rin. 2edea2sa 2e 0are i-.adele 0+rui 2es0ar s+ intre$ Lu/ se /.3ur+ 0u 2rada 4n0redinţat+ lui$ 4n -reme 0e 2ereţii de 0eaţ+ ai arta.r m+runţi< #i$ 2entru 4nt4ia . -a 9.$ re2e.09iurile -i0lene$ din 0are nimi0 nu 2.4ndu-% 2e Tar3it 4n .3.ir+ 1in09iser+ n+-.-4rli 2este Tar3it n+-.r 2entru .art+ numele lui Vam$ s/arm+-% 04nd s/armi 1i -ulturul de lutM #i-n -an se str+dui Tar3it s+ s/41ie .lţurile 2ietr. unde t.u3ei se-ntregeau mai re2ede de04t se destr+maser+$ 4n -reme 0e r4sul su3ţirel al I-ii )il se-m2letea 0u 9.run0i st+24nul l.a2tea$ se /uri1+ "irgun 2e /undul 4ntune0at al lumii$ a0.3ul 0e 2.i se 2.ri$ 4n0+ 4ns2+im4ntaţi< N T+0ere M 2.r r+2une 1i 2e tine M Ca de 2iatr+ st+teau a0um narţii$ 1i 2ereţii arta.9.meti0i$ -ulturul de lut 2ierise de l4ng+ el< 4m2linind 2.u3ei se destr+mau< Dar 0u-intele Unei 4l 3uim+0iser+ 2e Tar3it< N Lua O 34igui el$ 1i .r4se< Atun0i Lu/$ /e0i.dat+ 0u /l+0+ul< N Ce stai O U0ide M r+0ni Gur.tele mulţumite ale narţil.l.telile s/i.rul a0esta e 3unul lui Ormag$ aminti nartul 0el str4m3< N #i -rei s+-l la1i s+ 2le0e O strigar+-ntr-un glas nartele 1i narţii nemurit.09iurile n+-. 0eaţ+ i se 2use 2e .t+r4 Ormag< C4t des2re 0i.si de 0li2+ 1i$ 2e la s2ate$ . lun+< A2u0+$ "irgun$ n+-.s a 2uterii< N Murit.iua$ nid n.run0e1te 2e1til.09i< e4n09i2uit de dul0e suna numele 0elei 2e 0are n-.3ul$ .raţi$ narţii se re2e.run0a lui )il$ "irgun s/+r4mase 0i.u+ m4inile de g4tul -ulturului de lut$ de 2e s2inarea 0+ruia nu 0.dat+ 0u -ulturul 0e /usese 4n stare s+-n/runte t+riile< #i numai s2aima$ numele lui Ormag$ 0utreiera a0um 4ntinderile .ar+$ Lu/ se 3u0ur+ de 2reţuire< Iar da0+ a6unse su3 talgerul 2+m4ntului$ 2e 0are uria1ul )an0a nu-% s0a2+ din -edere nid .09il.l.tul e ster2 1i -4n+t$ t+r4m 2ustiu din 9+urile 0+ruia s-a ridi0at 2uterea lui Ormag< #i-n 3e.r de seam+$ 0u 09i0.2ri$ 4n+lţ4nd marea se0ure de .ase ale /undului de lume 1i$ 04nd se de.s0use$ numele mamei M Simţi . 0un.r lui Vam< A2.ne-au u0is-.na nes/4r1it+ nid nu 2rinse de -este Tar3it 04nd "irgun 4i smulse din m4n+ 3u0ata de 2+m4nt ars de /ulgerul .ase ale narţil.

rii 0et+ţii 0u 2alate de aur 1i 2.r 1i 0are 0.nst+ din de2lasarea am3el.3i1nuit< Mersul l.ugr+-ise$ 0u 2enele ei$ s2r4n0enele< Ginga1e 0a ni1te 2+s+ri erau m4inile Dladei< #i 04nd$ asemenea tutur.tri-+$ iar 0ugetele nentinate 1i inimile u1.r :eladei$ 0.10at.r s+lta% Dlada< % S+lta$ 2entru 2+1ea$ 0+0i .nstituie 1i 0ara0teristi0a .r$ 2rin d.ar :arţil.si s+r3+t.eil.r 2i0i.ster2e 2e 0are$ /+r+ -.arel.0uit.3i$ .are de aur< #i iat+ 0+ s.ara Dlada< Aurii 0a ..r de a reda mersuM a0esta 0ara0teristi0 Be=2li0aţie /als+$ /ire1te$ 0au.2.aurie 0a 2ieliţa m+rului de aur maun< u se 1tia de n.2.a2te$ nu se 1tia de s.rii arta.eil.rul /e0i.amenil.ia I-ii$ a6unsese Tar3it< Atund 9+urile -uir+ 1i$ 0utremur4ndu-se$ 4nţelese 0u durere trista 2. s+-1i 2le0e 4nainte-i 0a2ul su3ţire$ dar de mu10+tura 0+reia 24n+ 1i 0+l+reţul n.ite< #i 0.3ite de 3.ute ale Vi9tei< C+0i$ dintre t.a /iind ne2ri0e2erea arti1til.u3ei$ singur+ 2as+rea de /um a drag.gaţi 1i li3eri de. /l.r 2rimiti-i de a reda mersul 1i de a dega6a 2i0i.amenil.lţile 4ntune0ate< Cum s-a n+s0ut Ormag E mult$ at4t de mult de-atun0i$ 4n04t numai 2. singur+$ nem+surat de mare gr+din+$ lumea 4n/l.r 4naintea 0eluilalt$ a1a 0um se 4nt4m2l+ 4n mersul .are simultan$ un /el de salt$ de0i< Gre0ii e=2li0au 09iar 2.3.r Bli2ite unul de altulC la statuile ar9ai0e ale .mn< u se 1tia de m.ril.rea 4n sla-+ 1i 04nt$ su3 ari2ile ne-+.iana din a/ara 0et+ţii$ 2urt4nd ramuri 4n-er.r tr+ia 4n 0er 1i 2e 2+m4nt$ 3u0ur4ndu-se de -e1ni0a str+lu0ire a lumii r.art+ 2e ari2ile d al3astre amintirea<<< imeni nu des2+rţise 4n0+ 0erul de 2+m4nt$ uria1ul )an0a 4n0+ nu -eg9ea 0um2+na lumii$ 0+d nimeni n-au.r .menea$ 2as+rea 2e 0are Ormag a silit-.0uit.r de atun0i erau .rţi de ru3in$ aat$ se adunar+-n 2.ril.-este a lumii de demult$ a/lat+ din e0.iţia 2i0i.rţi de ru3in$ aat< #i-ntr-unul dintre 2alatele de aur$ 2+strate 2entru /e0i.r negri se teme< #i nu se aleseser+$ 2e-atun0i$ 3.gaţii de s+ra0i 1i r.ise de Ormag< %FF Cerul 1i 2+mintul erau una< Un singur 2.r 04nta< 2uterea drag.r nemurit.arele 0et+ţii$ tr+ia /e0i.ţi l.r$ 2e 0are legendele 4l atri3uie mai tir.09ii tutur.urile i.-estea mai 2.amenii a0e1tia nu 2+1eau$ nu adu0eau un 2i0i.iu d.r .arte< Ca .are le-ng+duiau$ .09ii Dladei$ iar Vi9ta 4ns+1i 4i .are<<< #i se a/la 2rintre 0et+ţile /+r+ num+r ale lumii 0etatea 0u 2alate de aur 1i 2.arel.ri$ 41i 4m3r+0a straiele de slam auriu$ 2+rea .ţi l.area Vi9tei$ 1i t.rinţa s0ul2t.ri04nd -.areleC< .stei$ iar 4n /runtea alaiului l.amenii /iind 3.stei se 2.iau$ s+ ..

r4 singur 4n 2.r 2.tri-ite$ nid s+ a2rind+ d.3.0ul /l+0+il. 2etrea0+$ ei d.0ul /l+0+il.du9ul de deasu2ra 2.u$ ridi04ndu-se de la 2+m4nt< #i-a0.ţi s+-i 2.3.r$ mai a2rig atun0i 0a ni0i04nd$ .0$ 4n09i2uind truda muguril.i r+m4n4nd 0ea din urm+ 2ere09e< Cum de gre1ise Vi9ta$ mu104ndu-% 2e Li2 de inim+ 1i s+dind 4ntr-4nsa drag.r 1i a /l.i din n.rau 4n 2.ara Ala3u.l.at+ -edea$ 0un.r tinere$ 1i /ulgerul atinse mi6l.3e 1i su/lau 4n /luiere$ 2entru 0a t.arele 1i /l+0+ii 09emaţi s+-ntemeie.r l.r$ /l+0+ii< Ca un /ulger de aur str+lu0ea 1u-.stea 4n inimi ne2.ameni$ 1i 2+m4ntenii r+m4neau -e1ni0 4n 2utere N 3+r3aţii 1i /emeile se a1e.$ nimeni nu 1tie< ).ian+ 1i se re2e.arele 41i s/ir.dului< Lemeile a1e.i 0+tre Dlada$ a2u04nd-.%F( "+r3aţii 1i /emeile N 0+d 3+tr4neţea$ s.ar+< e-+.st 1i nu se 4nt4m2la s+ s+deas0+ drag.ut+ /il/iia din ari2i Vi9ta< #i$ una 04te una$ 2ere09ile 0.rau$ 2ere09ile .anele 0.ar+-n 0er0$ 4n09i.r lui Ormag$ 2as+rea de /um a drag.r 4m3l4n.amenii s+-nţeleag+ ne.rţi de ru3in$ aat< )e m+sur+ 0e 0.rţii$ nu se i-ise 4n0+ 2rintre . de m4na sting+$ 4n -reme 0e Lin 4i 1i ţinea drea2ta< #i nu 2rinser+ %FQ .iana< Cu t.r s+ /i /.1ir+ 04ntul$ 3+r3aţii 2rinser+ a 3ate din t.are$ 04nd se 4nt4m2l+ 0e-a 0iudat< Li2$ /l+0+ul str4m3 din 2ri0in+ 0+-n 0.r< Unduirea tru2uril. -+. a treia< Iar Dlada s.dise$ 0+.arel.r$ 3iruinţa r.3.stea 2entru Dlada$ 2e 0are a3ia .i 4n /luiere 1i$ iat+$ /e0i.iana$ tre04nd 2e dinaintea 3+r3aţil. 0.r 0el.iul tru2uril.stei al0+tuia 2ere09ile 0u r.ian+ . legase de Lin$ 0um de-.r 1i /emeil.4nd 2e /ereastr+$ Li2 0.$ 4n -+.r aurii nu se mai des0ur0ase$ 2.r 0e 3+teau din t.3.2a0il.dat+ 0u Lin$ /runtea /l+0+il.arele se 4n+lţar+ 1i ele$ intr4nd 4n 6.3i1nuita 2urtare a lui Li2$ 04nd .ian+$ ţin4ndu-se de m4n+$ 0+0i$ nesu2us+ 4n0+ 2.2il+rie se s09il.ienii$ 2entru a ţ41ni a2.3.run0il.+2+0ise$ 1i-n iure1ul tru2uril.ian+ su/lar+ a2.du9$ 6u0ar+ /l+0+ii$ 0a . 2l.4nd 0u tru2urile l.st mai 2line de -ra6+ 0a alt+ dat+<<< 0ine 1tie O Destul 0+ gre1ise$ iar mu10+tura Vi9tei nare lea0< .0ul 2.area Vi9tei$ /e0i.tul se 2etre0u du2+ .ate 0+ 6.r din 0etatea 0u 2alate de aur 1i 2.ate 4n 2.r.3e 1i /luiere 1i$ 04nd /e0i.r4nd singur+-n 2.ian+$ de1i era lim2ede 0+ Li2 ar /i tre3uit s-.0.si 4n 2.ur+ 2entru 4nt4ia .3i0ei$ 4n -+.ţii a-eau t.3e< Atun0i$ 09iuind$ -enir+-n .3.3i0ei$ 1i 0ea din urm+ 2ere09e mai a-ea s+ 0.aie de /.r dint4i< #i$ du2+ .ate 04nte0ul 1i unduirea /e0i.leau 2.r$ 2este 0.ur+ 2e /e0i. .s04nd 0+ Vi9ta 4i legase< #i t.ienii$ atun0i$ de s+r3+t.e un 0+min se -+.ril.u+ inimi 2entru .ra m. uitase 2e Ala3u.i /ulgerele mi10+ril.

r lui< u se 0u-ine s+-nt4r.legare ru1inii n.ienii 1i as0un.< Dar$ desigur$ nu 1tiu 0um g4nde1te Dlada<<< N Vai$ 1tiu 2rea 3ine$ gemu Li2 De n-a1 /i 1tiut M Atun0i Ala3u.ele de ure09ea lui$ 1.ian+ r+mase d.du9$ 2lutind lin 0+tre steaua Vi9tei%$ a0.it+$ 1i 0u t.i<<< O su/lare 4ng9eţat+ 4l 0u2rinse atun0i 2e Li2$ 1i m4na lui s0+2+ m4na Dladei$ 1i 2.r de a.$ 0+0i inima ne4n-redni0indu-i-se de mu10+tura Vi9tei$ /e0i.iem 3u0uria tutur.N O$ Li2$ /rate$ 4n0etea.ar Ala3u.2iindu-1i 3u.reau leg+m4ntul drag.ara nu 0un. s+-ţi 2i0ur 4n ure09e g4ndul 2e 0are nu m-a1 4n0umeta s+ ţi-% 4m2+rt+1es0 0u glas tare I 1i da0+ s/atul 0et+ţii nu -a a/la de.iana 4ntreag+ se-n-4rti 0u el< N u te 4ntrista$ Li2$ gr+ir+ 3+r3aţii 0e-al0+tuiau s/atul 0et+ţii N 1i el le au. unde .at+ -remea st+tuse Ala3u.d$ strig+ Li2$ tr4ntindu-se-n iar3a 2.4ndu-1i /aţa-n 2alme< O$ da0+ eram dre2t 0a Lin M N Eu te-a1 /i iu3it a1a 0um e1ti$ s2use Ala3u. 0un.legare 2.t+r4t 0um se 0u-ine$ .ar 0iuda 1i ru1inea-i 4m3u6.ate religiile 2rimiti-e dre2t steaua iu3irii< %F' s+r3+t.nsiderat 4n a2r.$ atun0i 04nd se 4n0redinţ+ 0+ nimeni nu-i mai 2.ate as0ulta 0u-intele$ /ii sigur 0+$ da0+ Vi9ta ar /i 9.i0a ure09il.+ a mai ţine m4na Dladei$ s2use Lin< Ve.2ti 2+tima1 I N Ru1inea n.ard 0e-i /usese ţi+r+.a2e t.$ Li2$ ne 4n/r+ţe1te$ 1i iat+ de 0e 0ute.r din 2ri0ina uneia singure<<< Dar s/atul se -a aduna 09iar m4ine$ 09i3.m a6uta singuri M .astr+$ .mule M N Cal0+-ţi 2e inim+$ Li2$ 4l rug+ 1i Dlada< Iar$ da0+ m+ iu3e1ti 0u-ade-+rat$ nu turna 2elinul am+r+0iunii 4n 0u2a 3u0uriil.ţii se ridi0ar+-n -+.r 2ere09il.3ra6ii$ dar 0iuda 1i ru1inea s4nt mute< N O$ Li2$ s2use de0i Ala3u.stei< #i-n 2.s0$ .l.ate a/la< A1tea2t+ 24n+ m4ine< #i /ie0are 3+r3at a2u0+ atund m4na /emeii sale$ /ie0are /l+0+u m4na /e0i.uind 0e de.astre O N i0i nu e 0u 2utinţ+<<< N A1a-i O Te-ai g4ndit 1i tu$ de0i<<< Ei 3ine$ as0ult+ 2+rerea mea< Da0+ s/atul nu ne -a 2utea a6uta$ ne -.s0use durerea< D.i 3ine 0+ Vi9ta a gre1it$ 1i inima Dladei nu te 0un.i 0u-intele 0a de la mare de2+rtare$ 0+d marea -uia 4n s0.3urat 0u 0eilalţi<<< A1a$ 2artea ta e durerea$ 2artea mea$ ru1inea< N umai 2entru 0+ s4nt s09il.raser+ .st a0um 4nneguraţi M C4t de -eseli am /i .a1te<<< N Dar eu . 0u Li2< T+0ut+-n t.amenii % Lu0ea/+rul$ 0.09ii nu ţi-ar /i /. se l+s+ 4n iar3+ 1i$ a2r.

2iindu-se 0u trd 3+r3aţi$ 2e 0are-i re0un.s$ iar 4ntune0imea 2e1terii 4i um2lea de ad4n0+ mirare$ 0a 2e unii . 2e1ter+ re0e 1i 4ntune0at+$ des09is+-n malul de 2iatr+ 0e s2ri6inea s2atele 0et+ţii 0u 2alate de aur 1i 2.ţii s+ 09i3. r4se s0urt 1i /+r+ -eselie$ iar Li2 41i d+du seama 0+ urarea nu-i era 2. 4nt4m2in+ Li2$ d4ndu-i 3ineţe$ a1a 0um se .2a0< N S+ -+ /a0eţi dre2tate$ s2use el< Tu$ Li2$ alege d.ar0erea tutur.tri-it+$ Ala3u.u .09iul< Intrar+ 0u t.ti$ i.r$ 0+ ura-i a2rinsese 2ri-irile$ asemenea drag.3$ /+04ndu-i 0u . 1.tri-i< #tii 3ine 0+ da0+ se a/l+<<< N imeni nu -a a/la -re.-+i< N 4nainte$ s2use 5rug< %(J N A3ia mai 2. 1i Li2$ as0uns 2e du2+ trun09iul unui 0.arte mai de2arte$ mereu mai de2arte$ 24n+-n /uritiul 4ntune0at al lumii< C+0i 1tiau 0u t.l.ute s-ar /i gr+3it s+ le 2.l.inţ+ 1i$ du2+ 4nt.s0u 4ndat+< Erau Lamar$ 04nt+reţul$ 5rug$ 0el 0e 2ierduse 0ea din urm+ 4ntre0ere la tr4nt+$ 0u 0are se 4n09eia s+r3+t.0+nitul aurului< N G4nduri 3une M .t r+su/la$ 41i 0eru iertare /e0i.areiM C+d 24n+-ntr-at4t se-aseam+n+ 4n/+ţi1area 2atimil.2iase de )e1tera Re0e$ din 0are ie1eau miasme< #i iat+ 0+ la -remea 2.i 3+r3aţi 2ri0e2uţi$ dintre 0ei 0e te 2ri-es0 0u 3un+-.r$ lilie0ii 4n0e2ur+ a se r.3$ giu-aergiul< u se %F& 4n+lţase 0u 0eilalţi$ 1i-i 24ndise-n t.ţii 4n 2e1tera ne2rimit.3$ giu-aergiul 0el gras$ me1ter 4n 0i.lţile negre$ 0a 1i 0um guri ne-+.are$ 4n/r4ng4ndu-1i ne2l+0erea$ dar$ du2+ 04ţi-a 2a1i$ Ala3u.+ 24n+ 1i 2e 0ei mai -ite6i< N u 1tiu de04t un singur asemenea l.r 2e 2+m4nt$ 4nainte de adunarea s/atului$ -eniţi 0u t.0<<< 1.ţii g4/iiau$ 0a du2+ un ur0u1 ane-.area Vi9tei$ 1i ".uim< N Unde O 4ntre3+ Li2$ /+r+ a se mai 4m2.stei< N S+ tre0em 2este 0u-4ntul s/atului O 4ntre3+ Li2< 4n 0li2a a0eea se i-i 4n 2.ara< Cu t.2ti Li2$ simţind din n.at+ -remea 2e Ala3u.ri su3 3.Mirat$ Li2 41i ridi0+ /runtea 1i .10at-aurie a lumii de atun0i< St4rniţi de glasurile l. mirare /+r+ margini< N 4nt.3i1nuia atun0i$ dar Ala3u.tri-it+< N G4nduri is0usite$ ur+ ".dat+$ 0+0i l.i 1i ţi24nd as0uţit< Lie0e 0u-4nt 1i /ie0e ţi2+t r+sunau de nenum+rate . N s.0mai< T+0ut$ /l+0+ul r+mase 2e g4nduri< #i nid unul dintre ei nu mai r.3i1nuiţi 0u -e1ni0a lumin+ r.ian+ ".3indu-i 0u ari2i m. 2ri-i< Ciudat s04nteiau 2ri-irile /e0i.0ul ales era .rţi de ru3in$ aat< #i nimeni$ de 04nd se ţinea minte$ nu se a2r.sti un 0u-4nt$ 1i se des2+rţir+ 4n t+0ere< C+ti l.u 2e Li2 a2r.0ul 2e 0are l-am ales 4i 4nde2+rtea.sit+ 0ea dint4i N 4l -+.l.i.ţii 0+ 2e1tera .

r3ea 2rin gura l.ar+ 2e 04te .3$ 1i 4nţeleser+ 0u t.r3i 0u un glas 0are era 1i nu era al lui I N De la 4n0e2uturile lumii m+ t4r4i 2e /undul 0el mai 4ntune0at al 2+m4ntului<<< N <<< a1te2t4nd$ urm+ Lamar< N -am nume 4n lumina aurie$ s2use Ala3u.neau 2e /runte< #i 0u t.rţi de ru3in$ aat< Lamar$ 04nt+reţul$ 4n-+ţase ani mulţi s+ 04nte din /luier 1i 0eter+$ dar s/atul s.< .dat+ ".e< #i /ie0are simţea 0um .arele nu-i as0ultau< Cu-in %(% tele li se stingeau 2e 3u.r3ir+ /+r+ -.e 2ietrele re0i$ dar 2i0i.3< Am 4naintat de a6uns$ 1i nim+nui nu-i 2.tise 0+-i -redni0 d.as+< Iar 4n inimile l.r -estiţi< 5rug$ lu2t+t.ţi 0eilalţi 4n0u-iinţar+ 1i se a1e.r$ 4nţeleser+ 0+ aduseser+ 4n lumea .ie$ simţind-.ţii tres+rir+ 04nd 5rug 2rinse a -.3$ giu-aergiul$ a/lase 0+ 2.amenil.are 1i -ine din /undul 2e1terii$ 0+2+t4nd .i 4mi -eţi da un nume$ 4ntregi Li2< N Ormag M strig+ atun0i ".a3a de aur$ 2e 0are .rul$ 2ierduse 4ntre0erea la tr4nt+$ 1i era 4n0redinţat 0+ s/atul nu 9.0uit+ de s/at 0u .< N <<< dar -.as+ 2e/e09e unit+ de Vi9ta$ /usese 4nl.ar+K$ 41i s2use Ala3u.ie de stra1ni0e temeiuri 2entru 0a /ie0are dintre ei s+ se-n0umete 4n -+g+un+< 4i unea ne0a. a2+ -4n+t+ 4i 4n-+lui$ 1i li se /+0u /+r+ -este at4t de /rig$ 4n04t 4n0e2ur+ s+ 0l+nţ+ne din dinţi< 41i deslu1eau /eţele 4n lumina tul3ure$ 1i /eţele li se 2+reau ne0un.3.tri-a s/atului 0et+ţii 0u 2alate de aur 1i 2. s.d. m4n+ de g9eaţ+-i 0u2rinde inima$ 0are 2rinse a 3ate re2ede$ re2ede$ a2+sat+ de str4ns.ţii -+.are le 3r.ur+ 0+ a3urul sau a2a -4n+t+ are margini mi10+t.2i de sud. lumin+ 0iudat+ 2rinse a 24l24i$ 0e-a 0a un a3ur sau 0a .ar s+ 3at+ t.r$ 1i /usese ne-. alta$ a unui me1ter s.ţii 0+ a3urul -4n+t 2usese st+24nire 2e ei 1i -. 0ul.r+s2unde 4ntr-ade-+r 4n 9+urile ne0er0etate ale ad4n0uril.tit mai di3a0i< C4t des2re Ala3u. 2iatr+< Dar$ 4n 0li2a a0eea$ .s0ut+< N u 0redeţi 0+ ne 2utem .area nemai4n0er0at+< Cu t.2ri O 4ntre3+ de.r .ate da 2rin minte s+ ne 0aute ai0i<<< Iar t. 2utere taini0+ 1i 2rime6di.l. 1i Li2$ 2+ţiser+ ru1inea 0un.are din 0e 4n 0e mai -ie< Ceaţa -4n+t+ le 2+trunse 4n gur+$ 4n n+ri$ 1i-.3a$ 1i nu-% 4ng+duise 4n r4ndurile 04nt+reţil. lu0rase 2entru 0ea mai /rum.0.s0ute< Ar /i -rut s+ se ridi0e de .l.0.t+r4se dre2t$ iar ".dat+$ nu le 4n0er0ase< ?)e -e0i$ 2e -eti am s+ r+m4n /e0i.ul 4m2. 0um li se r+s24nde1te 4n tru2urile 4ng9eţate< Dar str.r 4ng9eţate se r+su0ir+ 4ndat+ simţ+minte 2e 0are nid unul$ ni0i.l.

3< #i$ 2entru 4nt4ia .du9ul str+lu0it.s04ndu-le s2aimele$ le /+g+dui Ormag 4m2linirea 0el.0.ţi m+ -.ţi 0in0i 6urar+$ s0riind 2e 2eretele 2e1terii$ 0u s4ngele l.i<<< N <<< 1i -+ -.r$ 6ur+.?Singur 1i de 3at6.ei$ ni0i unul dintre ei nu 0ute. -eni 04nd Dlada se a/la singur+ 1i-i gr+i ast/el I % 4n0+ un e=em2lu al 0redinţei 4n 2uterea numelui N 1i a 0u-4ntului$ 4n genere< Ormag nu e=ista ?2entru 0+ nu a-ea numeK< Odat+ numit$ 0a2+t+ /iinţ+< Ve. ridi0ase$ urm4nd 2.r 3iruiK$ 41i s2use 5rug< ? -au s+-mi mai dea aurA$ 41i s2use ".i /i mereu 0u -.amenii 0iteau 2e atund 4n 2ri-iri$ iar 0d 2atru se 4ns2+im4ntau la g4ndul 0+ 0eilalţi ar 2utea deslu1i 0eea 0e as0undeau 4n inimile l.tind 0+ se m4ng4iase$ 3+r3aţii s/atului nu -+.ar+$ 0un.run0a lui Ormag< #i 2entru 4nt4ia dat+ suir+n -+.ur+ 2entru 0e 1i-ar mai 2ierde -remea$ 1i ridi0ar+ s/atul< Iar Li2 se 4n0redinţ+ 0+ 3ine /+0use$ ne3i.m4ntul< Atun0i le s2use Ormag 0e au de /+0ut< #i$ da0+ ie1ir+ din 2e1ter+$ s2aima ie1i .i /i de-a 2ururi41i s2use Li2< ?Au s+-mi ia 24n+ 1i t.ur+ unii 2e alţii 1i-1i 2le0ar+ 2ri-irile$ tem4ndu-se< Iar 4n s/atul 0et+ţii$ 04nd se 0er0et+ 2ri0ina I-ii Li2 1i a Ala3u.0ul$ arse 6ert/a 2e gr+mada de 2iatr+ 2e 0are . gr+mad+ de 2iatr+$ 6ert/i 04te un 3er3e0 1i$ a2rin.ţii 41i ţinur+ 2ri-irile 2le0ate$ 0+d .uindu-se 2e 3+r3aţii din s/at<<< Dar s2aima 0ui3+rit+-n 0d 0ina nu le d+dea 2a0e$ 1i /ie0are dintre d 4n+lţ+ 04te .dat+ 0u ei la lumin+$ 1i ei se uitar+ 4nd+r+t$ tem4ndu-se$ 2ri-ir+ str+lu0irea aurie a lumii 1i se temur+$ se -+.r de aur$ Dlada 1i Lin se 3u0urau 4nt4lnindu-se$ se a1te2tau 04t tim2 tre3urile-i des2+rţeau 1i$ 4m3+taţi de mu10+tura Vi9tei$ se reg+seau de /ie0e dat+< Dar 4ntr-un r4nd Ala3u.ele i.r 0ina /ui.i 4nsemna 0u 2e0etea mea<<< N <<< 0+0i s4nt Ormag<<< %(G N <<< 1i numele meu e s2aima 4% #i$ 0un.r mai as0unse d.l.rinţe7 da0+-i -.r< #i Li2 t+0u 1i el$ ast/el 4n04t$ s.are de /um$ 0ind st4l2i 4ntune0aţi$ 0a 0ind ameninţ+ri t+0ute< C+d nimeni 24n+ atund nu adusese nim+nui 6ert/e$ .3aA$ 41i s2use Lamar< ?T.run0ile$ iar t.4nd /.s0ur+ 2uterea 1i numele s2aimei$ Ormag< Iar$ 04nd gr+ir+$ Ormag gr+i 0u 3u.ta de la 2ag< %%F< %(H .r as0ulta 2.0ur+ -.r I N De aid 4nainte -.ri ne2ledndu-1i /runţile 4naintea nim+nui< Iar$ 4n 2alatul l.+ s+-1i s2un+ 0u-4ntul$ 1i 0u t.amenii nemurit.i<<$ N <<< 4n -.i 1i n.

r 2e 0are a0e1tia le /+0eau s+ suie-n -+. sau Li2$ 0u Lamar$ 5rug sau ".ian+$ s2use Dlada$ ai s+ 0.stul /umuril.area 4nt4lnire din 2.r$ 0are 2+reau s+ nu 2ri0inuias0+ -reun r+u< N La -iit.rt 2i0+ 2entru 4nt4m2larea 0u Li2$ 0are se 0u-enea s+ /ie al meu<<< #i -.l.3< imeni nu 2ri0e2ea r.r3i ast/el mult+ -reme$ /+r+ a . 2ri-i 4n .N De mult nu ne-am mai -+.09i$ 1i Dlada se simţi sting9erit+$ a1a 0um sting9eriţi N /+r+ s+ 1tie de 0e N se simţeau a0um t.ut$ Dlada$ 1i am simţit ne-.du9 0u un /l+0+u de seam+<<< %(U .ţi 0ei 0e se-nt4lneau 0u Ala3u.3.3i1nuiser+ 0u 0iud+ţeniile l.ri din -+.du9$ dar se .ia s+ţi s2un 0+ nu-ţi 2.

alt+ /emeie$ 0+0i asemenea 4nt4m2lare nu se 2.r< T.Dar Ala3u. 4i 1.ameni 41i /ereau 2ri-irile$ 1i 0u t.rar+< Le0i.ate adun+rile$ 1i 04nt+reţii -estiţi nu mai 2uteau /i as0ultaţi de04t arar< De team+ 0+ .t mai mulţi l.2ti la ure09e I N Vrei s+ /ii sigur+ 0+ Vi9ta nu -a gre1i$ 4nde2+rt4ndu-% 2e Lin de tine O<<< imi0 mai lesne I leag+-i 4n 6urul g4tului un /ir din 2+rul t+u< Dar$ 4nainte de a-% lega$ 6ert/e1te .09i -ineţi< De team+ 0+ nu -a mai /i l+sat s+ 04nte$ Lamar 04nta la t.area . 41i 0l+tin+ /runtea< N Cine 1tie$ 1. dat+$ Vi9ta mai 2.ri ai 0et+ţii a-eau a0um .ua .ara 4i a2u0+ m4na$ 1i-n 0li2a a0eea Dlada simţi 0uţitul de g9eaţ+ al s2aimei< N u 1tiu 0e simt<<< 34igui$ lu2t4ndu-se 0u 2uterea -4n+t+ a lui Ormag< Atun0i Ala3u.09il.ţii 3+gar+ de seam+ 0+ a0est.ei .r 2ri0in+ 1i se lu2ta .ra li se s09im3a 0ul.rţi de ru3in$ aat$ din 0e 4n 0e mai mulţi .0uit.2ti ea< Da0+ a gre1it . 4n/i.ate gre1i<<< Cum2lit ar /i 4ns+ s+ mu1te 2entru a d.ri0ine-% -a 2utea 3irui$ 5rug 0+uta tutur.menise$ dar 0u-intele Ala3u. g+in+ neagr+ 0elui 0are te -a a6uta 1i a 0+rui 2utere e neasemuit mai mare de04t 2uterea Vi9tei< #i numele lui e Ormag< N Ormag<<< Din 0e 4n 0e mai multe 6ert/elni0e se-a2rindeau 4n 0etatea 0u 2alate de aur 1i 2.ar+ inima unui 3+r3at 0are 1i-a a/lat /emeia< N Glume1ti$ s2use Dlada< i0i nu-i tre0use 2rin minte 0+ Lin ar 2utea iu3i .

3 se ridi0ar+ 24n+ la n.ur+ un 3+r3at uria1$ 0+l+rind 2e n.n+$ 0+d Ormag 4nţelesese 0+ nu -a 2utea st+24ni singur lumea 1i 9.ţi .rţi de ru3in$ aat$ se 2r+3u1i 0u /run.l.i 2entru 4nt4ia .i 4n 3e. /lamur+ 1i-n m4n+ ţinea marea se0ure de .s a 2uterii< N Sla-+$ 0+l+reţ al n.ri0are i-ar /i numele 1i .r$ 1i din n.r negri M strigar+ 0ei din 0etatea 0u 2alate de aur 1i 2.ar Ala3u.t 0iti g4n.3i0ei$ dar mai 4nainte a2rinser+ 6ert/elni0ele 1i 2ri-ir+ st4l2ii negri ai /umului$ suind 0+tre 0er< Un n.4ntruna< De team+ 0+ nu i se -a mai da aur$ s+ mig+leas0+ giu-aeruri$ ".ian+ -+.t+r4se s+-1i 4ntemeie.3i0ei$ nu se mai g+si 2rintre ei unul singur 0u .t 0e 2uteau deslu1i era d.amea de aur nu se s09im3a$ .rul 0el negru< Era 4n/+1urat 4ntr-.amenil.area Vi9tei< #i 04ntar+$ 1i 6u0ar+$ du2+ .r umerii< D.ţi 0ei 2e 0are-i 4nt4lnea< Iar 6ert/elni0ele /umegau$ 4ntune04nd str+lu0irea lumii<<< #i-ntr-un r4nd$ 04nd s/atul 3+r3aţil.seser+ din /undul 4ntune0at al lumii< Iar$ 2entru a ar+ta 0+ erau N 1i nu mai erau N a0eia1i$ le 4nt.ri0um ar /i 0itit< #i-n 2alatul 0u 2ereţii al0+tuiţi din /umul 6ert/el.l.r$ a6un1i murit.l3< Du2+ .ţi Ormag 0u 5u3ala$ iar /ii0d l.ian+ -.r se adun+$ 0a de .9.area -4n+t+ a s2aimei$ numele lui Ormag< Iar 4ntregul s/at al 0et+ţii 0u 2alate de aur 1i 2.li2ir+ de 2e 2+m4nt$ de 2ar0+ greutatea s2aimei le a2+sa tutur.09i$ nemaia-4nd 2ri0ini s+ se /ereas0+ unii de alţii$ 1i-n 0li2a a0eea 4nţeleser+ 0+ nu-1i mai 2.e 2uterea 0u a6ut.09i aurii< #i 3+r3aţii 0u .09i -ineţi se 2ri-ir+-n .3 aduna 2ra/ de aur 1i drugi de aur< De team+ s+ nu /ie luat 4n der4dere$ Li2 41i 3+tea 6.r< #i$ 04nd 0ei din 2.r uria1 se %(( al0+tui din /umul 6ert/el. s+ se numeas0+ 5u3ala$ Li2 N )il$ 5rug N Gur. 1i Lamar N Ramai$ singur ".a2ele .arse numele$ a1a 0a Ala3u.ţile-n 0.3ura 1i straiele de slam$ de 0are t.ar+ 3u3uitul tunetului$ glasul lui Ormag P 4ndat+$ 4ns+$ t.r 4i 4n0redinţ+ 0um2lita 2e0ete 0u 0are Mastara 4n0e2u s+ 2e0etluias0+ 2le.r se 4ns. -reme se adunar+ 3+r3aţii 1i /emeile 4n 2.du9$ t+l2ile nu li se mai de.ir+ s+ se-nalţe 4n -+.r 0e-% s0.iana din a/ara 0et+ţii$ 2entru a 2r+.l.durile 0a-nainte$ 0+d t.ţi 0ei adunaţi 4n 2.$ Li2$ 5rug$ Lamar 1i ".ti 2este 0a2etele l. -4n+t+ mantie de ger$ 3ar3a neagr+-i /lutura 0a . dat+ .rţi de ru3in$ aat$ tremur4nd 1i 4n+lţ4ndu-1i 3raţele< Iar tunetul 9.ri$ 4n -reme 0e narţii singuri 41i 2+strar+ nemurirea$ 2utinţa de a .amenii se 3u0uraser+ 04nd-a< Iar nimeni$ nimeni nu mai ţine minte unde se 4n+lţase .0 de t.rul negru$ 2ierind a2.3 2+str4ndu-1i -e09iul nume$ de -reme 0e /.ril.ar 0ul.nui S+r3+t.rul a0ela se au.rul 0el.

na tar+ 4n0e2ut a /undului 4ntune0at al lumii$ 4nţelese Tar3it 0um s-a n+s0ut Ormag 1i 0um s-au 4n+lţat narţii 2este r4nduieli 1i 2este .0.dat+ i se 4n0redinţase< Ci Ta/3it a-ea a0um 4n m4n+ 2iatra neted+$ 2+str4nd 0+ldura inimi Mur Vam< #i-n 0li2a e4nd .tise l. 0ale 2e 0are d.ar+ a0. li2i de inima lui$ 1tiu 4ntreaga 2.-este a 6. 3u0ata de 2iatr+ ru2t+ din les2edea 0e a0. 3u0at+ de 2iatr+< #i$ da0+ se mirase simţind-.l.4nd 0ale 4nainte-i$ merse 2rin 3e.arele-i ist.lţile de 2iatr+-i 2urtar+ strig+tul$ de 2ar0+ .ar 2i0i.0mai 2e /undul 4ntune0at al lumii< Dar )il nu 1tia nimi0 1i$ asemeni lui Ormag$ s.+$ nid drum$ nid amintire$ 0u-intele 4nl+turau numele lui Ormag$ s2aima< Iar da0+ 3+tu ast/el .10at-aurie 0a 2ieliţa m+rului de aur maun<<< %(Q A1a$ singur 4n 3e.-ite . 2urtase la g4t< O as0unsese$ 4n0redinţat 0+ nimeni$ ni0i. -a g+si 2e /undul 0el mai 4ntune0at al lumii$ de -reme 0e nimeni$ ni0i.l.r$ 1i 0u-intele-% 0+l+u.dini.0etatea 0u 2alate de aur 1i 2.n+< Din 04nd 4n 04nd$ atun0i 04nd strig+tul i se 2ierdea 4n de2+rt+ri ne1tiute$ r+0nea 0u-inte de 9ul+ 4m2.eau a0.0ul drumului 1i 0+.0< Iar inima-i 3+tu 0u 2utere$ deslu1ind 2e 2iatra a0eea 0u-intele I ?)uterni0ul Ormag e du1manul lui Vam<A C+d Tar3it n-a-ea de unde s+ 1tie 0+ Ormag 4nsu1i as0unsese .< Ridi04ndu-se$ a2u0+ de0i . 2as+re ne-+.rţi de ru3in$ aat$ 2e 04nd 0erul 1i 2+m4ntul erau una 1i -e1ni0 str+lu0ea lumea$ r.rit s+ a6ung+ a0.tri-a narţil.ut+ le-ar /i str+3+tut< #i merse Tar3it 2e urma strig+tului 2e 0are-% au.l.dat+$ n-.4nd 0+-n m4na lui 2rinde a lu0i$ de 2ar0+ ar /i r+s/r4nt str+lu0irea unui /. 0ald+$ mai mult se mir+ -+.u 0u /aţa-n 6.at 4n mi6l.< O as0unsese$ /erindu-se 24n+ 1i de 0eilalţi narţi$ 4ntr-at4t se temea de 2uterea 2ietrd netede$ 4n0+l. unde nu se a/l+ 0+l+u.$ de 3un+ seam+ 0+ )il nu l-ar /i surg9iunit 2e Tar3it t.-an a1e.s0u durerea Unei 1i -iaţa de 09in a Luei< N )uterni0ul Ormag e du1manul lui Tar3it M strig+ /l+0+ul 0u 2ielea neagţ+$ iar strig+tul 4i .ameni$ iar inima i se str4nse de 6alea 0et+ţii 0u 2alate de aur 1i 2.0ul a0ela dre2t singurul 0e nu 4ng+duia s+ i 12 r+2eas0+ 0eea 0e .dat+$ n-ar /i 2utut 1i n-ar /i d.3ur+ su3 3. 2uteau m+sura$ se 4m2iedi0+ Tar3it de un 3.lţile 4ntune0ate$ .l.rţi de ru3in$ aat$ una dintre multele 0et+ţi ale lumii dinaintea -enirii lui Ormagu<< N Am a-ut dre2tate s+ -+ ur+s0$ narţi M strig+ Tar3it 4n lini1tea ne0lintit+$ 1i /undul lumii -ui$ 1i 3.0ului 4nCe2ut 04nd-a de Ormag$ 0un.it+ la inima lui Vam 1i$ da0+ ar /i 1tiut 0+ 2iatra se a/l+ %(' a0.tul era re0e a0.2erise tru2ul Unei 1i 2e 0are Vam .ea des09i.s$ 0u m4inile 4ntinse< Dar su3 2alma drea2t+ simţi 0e-a 0ald N 1i stra1ni0 1e mir+$ 0+d t.l.l.

UL OSTRU< #i ISC!LIM CU S. s2aima ne1tiut+$ a0. 2.2ereau 0etatea 0u 2alate de aur 1i 2.dini.3 s+dise /.M.-ilele t+0ute$ aurul 2alatel. 2arte$ des0. /+0lie$ . GE AL A"U5 LAMARLI) 5RUG "OLO" #i 0iti Tar3it 6ur+m4ntul 1i$ 0u 2iatra neted+ s2art+ din les2edea 0e a0.ra ".l.0.rţi de ru3in$ aat$ r+t+0i m49nit$ a/l4nd 04nd 1i 04nd 4n iar3+ un 0i.0 4n l.+ri 4n /aţa lui$ 2e 2eretele st4n0. C!$ AT.0ul 0e mistuise inima lui Vam< Un singur g4nd$ un singur ţel 4l 4nsu/leţea 2e Tar3itI s+ r+.-ile de 2+m4nt 2este 0are 0res0user+ 3+l+rii 1i$ din l.T! VREME SLOVELE VOR R!.1ii$ 2e 0are le 0iti< .rţi de ru3in$ aat< #i r+su/l+ Tar3it$ 3u0ur4ndu-se de aerul 2r.ar+$ 0urat+< Atun0i$ 4n0runtat$ 41i urm+ Tar3it drumul< #i 2a1ii-% du0eau 2e unde 0+l0aser+ 2e -remuri 0ei 0e-% s0.a3+$ 24n+ a6unse a0.-ele 6ur+m4ntului$ 1i st4n0a r+mase 0ur4nd a1a 0um /usese .3 de .arele 0et+ţii$ 2alatul 4n 0are de mult$ tare de mult$ tr+ise /rum.s$ ni1te 1iruri de sl.l.2tindu-i I N Salt+$ lutule$ 4n l+turi< Atun0i m. GELE OSTRU$ AM SCRIS ACEST *UR!M .+ri .al+ sau .as2+t$ 1i r+mase . lumina 0u /.r< #i$ 0um 4nainta a0um 0u 2iatra neted+ 4n 2umnul ridi0at$ de 2ar0-ar /i 2urtat . E VII )E ST.asa Dlada< #i da0+ t+3liile de aur 2ieriser+$ .amea de aur 1i nestemate$ uliţele se stri0aser+$ 2uţurile se-astu2aser+< )e0etea Mastarei 2e0etluise 2le. AI TEA )UTER ICULUI ORMAG$ CU S.-e r. gean+ de lumin+< Mai merse 2uţin 1i se a/l+ 4n gura 2e1terii 0+s0at+-n malul de 2iatr+$ de 0are se s2ri6inise 0u-amar de -reme 4n urm+ 0etatea 0u 2alate de aur 1i 2. unde se-nst+24nise d.seser+ 2e Ormag din 9+uri ne1tiute P nu tre0u mult 1i /l+0+ul . unde /usese 2iaţa 0ea mare a 0et+ţii< O m.-ilele 0e-a0.a2ele de lumin+ ale 0et+ţii< #i r+t+0i Tar3it 2rintre m.1tenire durerile l.4m2r+1tiind . T< C.2erind 2alatul 2+strat 2entru /e0i.r 1i ru3inul 2.r 0e-i l+saser+ m.l$ m4ng4ind lutul 0u degetele 1i 1.rţile de ru3in /useser+ /urate$ .-il+ uria1+ se ridi0a 4n st4nga$ 1i Tar3it 4i d+du . 0li2+ l.2a0i< Su3 m.-ila se 0utremur+$ lutul se ridi0+ 1i se 2r+3u1i 4ntr-.l.3une am+r+0iunile 0el.d.i 1i /ier3inţi ale lui Saian< Dar$ 04nd 41i 2lim3+ 2ri-irile asu2ra a 0eea 0e /usese 0etatea aat$ nu 4nt4lni de04t m.r /useser+ de mult r+2ite de 0ei 4n inimile 0+r.TA VREME VOM LI RO"II MARELUI ORMAG$ ST!).0ului$ m4ng4iat de suliţele m.ar s2aima n+s0ut+ de Ormag< #i strig+tul 4i des09ise mai de2arte 0alea$ 1i 2iatra neted+ i-.idurile de 2iatr+ 0are le 2urtaser+ se 4n+lţau 4n0+$ /alni0e 0a-n -remea de sla-+ a 0et+ţii aat P iar da0+ 2.2erise 04nd-a tru2ul Unei$ r404i literele 4nsemnate %(& 0u s4nge< Una 04te una 2iereau sl.rţil.0$ 0.

ar+ de 2e 6ilţul meu de 240l+ 1i d+-mi marea se0ure de .r$ Lu/$ tremura un r4n6et s/id+t.i 1i .dat+ /luieratul lui Ramai P 1i at4ta 3at6.r din a2usa 0etate aat$ /+r+ s+ 1tie 0+-n -remea a0eea r+.m$ de-.are$ --a /.ele m+runtului nart al 2es0aril.l.t.r largi 1i des09ise s0rinurile 4n 0are st+ruia .i de. se a2r.a2ele-i 4ngreunate< O .tri-indu-1i mai 3ine 4n 6ilţ tru2ul /ira-$ 2ri-i 3at6.s< S4nt Ormag$ 1i numele meu e s2aima M V-aţi de.ril.09ii m+riţi$ str4ng4ndu-1i 0a2etele 4ntre umeri< N u striga$ m4r4i Gur.u3a< C+0i$ s0urg4ndu-se luna s.-+ţat s+ tremuraţi 4nainte-mi O<<< Am s+ s0utur 0erul 0um s0uturi un 3iet 2.a2te d. 2arte 4ntr-alta$ 0a un leu 4n0.0urile l.glin.r 1i narţil.2ie atun0i$ leg+n4ndu-1i tru2ul -.3.ri arta.ini0$ 1i narţii-% 2ri-ir+ 0u .< %QJ #i 2+trunse Tar 3it 4n 2alatul 4n 0are a/l+ 2aturile /e0i.s$ 1i se n+2usti /+r+ -este asu2ra lui )il smulg4ndu-i din m4n+ marea se0ure de .seal+$ se 4ntinse 2e unul dintre 2aturi$ 1i Cadumal su/l+ 4ndat+ 2este 2le.ri 1i se 0utremur+ -+.u t.i 4n marea 4n0+2ere de 0eaţ+$ 4n 0are )il st+24nea$ a1a 0um le /usese 4n-.lţit$ 1i mantia -4n+t+-i 6u0a 2e umeri$ 1i marea se0ure-i /ulgera 4n 2umn< N Degea3a strigi$ s2use atun0i ".0ur+ ţ41nea 4n /luier+turile lui$ 4n04t Ormag r+0ni de se 0utremur+ lumile de sus 1i de 6.rit.arse 4ndat+ 0+tre Taruna I Ce s0rie 2e t+3liţa ta O V.r.3.arel.r erau 4n0+ a0.3$ nartul 0el gras al 3.st de-a6uns .t 0e 2utea -edea$ 4n-ins de . lun+ 2entru a uita 0ine -+ e st+24n O r+0nea Ormag$ r.r nemurit.i$ n+24rd t4r4t.r3e1te M arta dre2t+ţii 41i 0l+tin+ 0a2ul 0+runt 1i gr+i 4n 2uţine 0u-inte I .0it+$ Ormag se 4nt.ti 2ri-irile 2este /eţele nartel.< #i eu 1tiu s+ strig< R+su/l4nd s0urt$ Ormag 41i r.r< Atun0i$ 4n t+0erea grea din arta.rmi Tar3it 4n 2alatul /e0i.u3a< Dar Gur.arel.l.iala< N A tre0ut luna$ s2use Ormag< C.tind 4n 2umn marea %Q% se0ure de .r s2aima< )arte dintre ei 2ri-eau 4n l+turi$ iar 2e 3u.2liturile me1tere din lemnul mesel.ile 4nalte$ a3ia 3rumate$ m4ng4ie 0i.r negri N 1i . 3un+ .s a 2uterii< Dar )il nu se 0linti$ 0i$ 2.09ii tutur.ame 2utrede M C4t des2re 0ei 0e-1i 0al0+ 6ur+m4ntul<<< #i s+rea dintr-.r$ 1i se 2ri-i 4n . n. s+ 0+deţi 0a ni1te 2.r 0+tre Ormag< N Ţi-ai ie1it din minţi O strig+ 0+l+reţul n. mireasm+ am+ruie< Iar 04nd -+.g+ţiei$ 0are se 4nt.4nd 0+ nu 0ite1te 4n .meriţa 0u2rinsese 0l+dit+ 2este n.s a 2uterii< N V. mare t+0ere se l+s+ 2este arta.u3a$ se au.0.arse 4ntr-.

a6+ de .$ a1e.u 1i-l .u$ ameninţ+t. 2utere 1i-ndemn< Dar nid nu-1i 2+r+sir+ n+de6dile< #i$ 04nd Ormag 2rinse a-% 0+uta 2e Tar3it$ 4l as0unser+ de m4nia lui$ 4ntin.ri as0ultau$ ţin4ndu1i r+su/l+rile$ 4n -reme 0e )il$ Ramai$ Gur.4m3ind /+ţarni0$ 0+0i 4n0+ nu 1tia de 0are 2arte s+ se a1e.3 4l 2ri-eau$ a1te2t4nd s+-l -ad+ su2un4ndu-se 4m2re6ur+rii nea1te2tate$ Ormag se re2e.0.i 4n l.ise narta$ .are la 2i0i. 0.u3ei -esti din n.-4rli 04t 0.ate 0ele 0e se .< Iar singur+ 5u3ala t+0ea< N #i tu O .0ul lui< C4nd se de. n.4ndu-i s2re 4n0redinţare t+3liţa< #i$ -+.at<<< O s0r41ni el$ iar )il nu-% l+s+ s+ s/4r1eas0+ 1i-i 2.u3a tre3uie s+ 0un.seas0+ 2e Tar3it 4n lu2t+< Dar /l+0+ul 0u 2iele neagr+ nu 1tia nimi0 din t.arele st+24nului$ iar 0ei 2atru nu 0ute. 1i ".r 2este 2alatul a2usei 0et+ţi aat$ 4n 0are se ad+2.t+r+1ti$ a1a s+ /ie$ .u+ r4nduial+<<< N E lim2ede$ s2use Ramai< N Ca a2a$ 4ntregi ".meti0ir+$ narţii 4l -+.ar+ s+ i se mai 4m2.tdeauna$ 1e.3unarea lui Ormag< N umai el a 2utut 1terge 6ur+m4ntul$ 4n09eie nartul 0el str4m3$ 0are ad+ug+ 3at6.teau s+-l /.s a 2uterii$ iar tunetul glasului 0e 3u3ui n+2rasni0 4ntre 2ereţii de 0eaţ+ ai arta.i /ulger+t.-r+ti 4ntr-ade-+r$ 1i 2rea mult+ ur40iune as0undeau 4n inimi$ 2entru a a/la a0.ele< N Cine a 0ute.tri-eas0+ /+ţi1< C+0i 2rea mult+ -reme /useser+ .r I Ori0um$ 4nţelegi$ arta.st 1ters de 2e 2erete$ 1ters e 1i 2e t+3liţa mea$ s2use narta$ 4ntin.rit.4ndu-se a2.l.l.4nd un n.-esti 0um 4l 4n09isese 2e Tar3it 2e /undul 4ntune0at al lumii$ 2+str4ndu-% 2entru r+.r 1i$ 4n0le1t4ndu-1i m4na 4n 2ie2tul lui )il$ 4l smulse din 6ilţ 0a 2e-.s din /undul lumii nu se a/l+ 2e t+3liţa ta O tun+ glasul lui Ormag< Ia seama$ Taruna M N Odat+ 0e-a /.ur+ 2e Ormag a1a 0um 4l 1tiau dint. 4n/runt+ Ormag< N Cum 9.3i1nuiţi s+ se 2le0e 4naintea -rerii lui Ormag$ 2entru a se 2utea r+.4nd 0+ are dre2tate$ 41i mu10+ Ormag 3u.r 2utea ţine 2ie2t lui Ormag 1i s.stise< C+a 4nţeleseser+ 0+ singuri nu-i -.r I N S4nt Ormag$ 1i numele meu e s2aima M Atun0i narţii 1i nartele 41i 2le0ar+ /runţile$ 5u3ala se 0ui3+ri lingu1it.3< N A1a$ 4n0u-iinţ+ 1i Gur.as0+ .e$ 0a una 0are-i n+s0use %QG lui Ormag nenum+rate /ii0e 1i se 3u0ura de 2utere 1i 0insteI #i-n -reme 0e nartele 1i narţii nemurit.N )e t+3liţa mea nu s0rie nimi0< N *ur+m4ntul s0ris 0u s4nge 2e 2eretele st4n0.0.l.4nd 2e 6ilţul de 240l+ 1i ţin4nd marea se0ure de .l.l.

e0e /e0i.liţa de 2iatr+ r+m+seser+ d.are 6u04nd 4n 0er0$ iar 4n mi6l.i 1i .2etre0eau 4n 4n+lţimile arta.0urile 4n 0are nimeni nu-1i 2. 3lan+ m.i lei< S0r41nind$ u1ile se des09iser+$ r+su0in.ar+< Ca un -al /ier3inte$ ura 4m2.te de r4s< )ietrele 0enu1ii ale 2ereţil.r d.larul$ 1i-1i a2+s+ degetele 2este .dat+ 04t e de singur 4n 2alatul 2ustiu din a2usa 0etate aat< Cum 2utea /r4nge 2uterea lui Ormag$ 04nd n-a-ea a6ut.ar+ 0a /ulgul 1i nu 2utea /i s/i1iat+< De-at4t amar de -reme /useser+ uitate straiele 4n dula2ul de 2iatr+$ 1i 2ar0+ a3ia atun0i le 0r.r de ni0+ieri 1i ni0i m+0ar 0u 0ine s+ se s/+tuias0+ na-ea<<< O %QH A1a$ 2urt4ndu-1i g4ndurile 0a 2e ni1te 2.dini.0ul 0er0ului se -edea un 0a2 de leu< #i$ nea/l4ndu-i 4n0uiet.a2te$ se de1te2t+$ simţind l4ng+ inim+ 0+ldura 2ietrei 2e 0are 1i-.ar$ 1i -+.u 0+ ţes+tura 0e 2+rea . 4n0+2ere mi0+$ 4n 0are se ridi0a un singur dula2 de 2iatr+< U1ile de 2iatr+ 2urtau 0i.rmi .-eri$ r+t+0i din n.du-se 2e ţ4ţ4nele l.ise 0ine-a M .u 2rin 2alatul t+0ut< 4n0+2eri urmau du2+ 4n0+2eri$ g.9.r 4l 0u2rinse 1i simţi de.ale 1i triste 0a l.rm4nt$ 1i ne4n09i2uit de ad4n0+ era t+0erea< Du2+ .i de me1te1ugurile 4n-+ţate de la Clam$ .adarni0 4n0er0+ Tar3it s+ des09id+ dula2ul de 2iatr+< Dar 41i aminti a2.r de 2iatr+$ 1i /l+0+ul /u uimit de-.ise d.dat+ 9.ate 4n09i2ui 0+ au r+sunat . a1a 0um 1i Vam .area$ . 2rinsese la g4t$ 2urt4nd-. 2urtase .2lituri$ 4n/+ţi14nd 04te . str+lu0ire %QU aurie I 2e 2.u3ei< #i$ da0+ d.u+ straie de slam< #i a2u0+ -e1mintele aurii$ des2re 0are au.09ii de 2iatr+ ai 0el. .tri-a narţil.ale era u1. -reme Tar3it se a/la 4ntr-.r 2+reau 2ietrele unui m. n.

-ilele n+2+dite de ier3uri 0ea0.ur+-n l+turi$ 1i . /+2tur+-nsu/leţit+$ 3u0+ţi de t. m.run0e1te 1i-as0ult$ 0+d s4ntem de-.4nd 0u 2ri-irea m.ar+ de lut se i-i 4ntre 2almele lui Tar3it< #i era 4nt.-ilele t+0ute$ s2eriind ie2urii .tl.rC< %QF 0etatea 0u 2alate de aur 1i 2. 4m3r+0+ Tar3it 0u -e1m4ntul de slam$ dar 4nainte 4i atinse .ara de lut 41i 4n0le1t+ 3u.linda a0um nenum+ratele 4n0+2eri ale 2alatului$ 2.r< Dar /irul de iar3+ nu 2.09ii lui$ /e0i.rţi de ru3in$ aat$ de2re 2uterea lui Ormag 1i des2re legea narţil. 2utere alta de04t a 0ugetului l.1iţi 2rin 0.t 0e-i a2+sa inima$ simţea inima Milg+i 3+t4nd al+turi de inima lui$ 0u .ase$ 0e nu-i /useser+ de a6ut.ate r+sturna 3.rţi de ru3in$ aat< A2.u am+r+0iunea singur+t+ţii$ 0+d d. d.09ii 1i 2ie2tul 0u 2iatra neted+ 4n 0are Vam 41i s+2ase ura 1i durerea< A2d se rug+ din n.0mai 0um 1i-.iduri gr.09i aurii$ 2e 0are ni0i .stise s0urta /eri0ire a D Iadei$ Milga 4l -+.i de dimineaţ+ 1i ie1i din 2alat$ 0u2rin.ele 1i 2+1i 0u mers lin de 0+2ri.i --aţi ridi0at singuri 4m2. m4ng4ie$ 4n -reme 0e /l+0+ul 1.r nemurit.0< #i$ iat+$ Tar3it nu mai era singur< 4m2reun+ 0u Milga 0.ar+ P 1i era neagr+ 0a Tar3it 1i /rum.u+ straie aurii 1i$ 0u 0el+lalt 2e 3raţ$ se n+2usti a/ar+ din 2alat< #i-1i 2reg+ti .-estindu-i des2re % Le0i.r I N L+-te$ lutule$ /e0i.ui Tar3it 4n inima lui 1i$ -+.u+ 2almele 4ntinse 2este 04m2ia -erde< Iar .4nd 0+ dre2te-i erau 0u-intele$ se s0ul+ 4ntr-.as+ P /+-te$ lutule$ mireas+ M N ).ar+ 0u mers lin de 0+2ri..Dar$ 0er0et4ndu-le Tar3it$ 4l 0u2rinse din n.ar+$ dar -itea.ar+ de lut M #i$ su3 .as+ 0a 2+m4ntul 4n 2rim+-ar+$ 1i-n 2ri-iri i se r+s/r4ngea -+2aia inimii< N O$ Milga% M 1.u 2le04ndu-se 1i /+04nd 2ar0+ semne 0u am4nd. de m4n+$ 1i-n 0li2a a0eea Vi9ta$ s.r$ iar 2.tindu-i des2re t.at+ mina 0+.u I N 4n-ie$ /e0i.-anul$ nu 1tii O #i 09i3.tri-a l.ane /erite$ iar g4ndurile-i .3urau 0+tre .ri$ des2re lu2ta lui Vam$ des2re Una 1i Lua$ des2re a2usa 0etate 5inu$ 4m2re6muit+ 0u .r nu-i st+24nise< #i iat+ 0+ Milga$ 0are-% urm+rea de la una dintre /erestrele 2alatului 0e-ad+2. /e0i.sind la -reme$ 4i uni 2rin s+rutul d de /. 3un+ .2l.rise /l+0+ul< Atund .-40netul durerii 1i-al urii< N O$ Tar3it$ s2unea atun0i Milga$ narţii a0e1tia s4nt 2uterni0i$ 1i -.u+ erau straiele de slam<<< Atund 41i le2+d+ 3lana de 6der$ 4m3r+0+ unul dintre 0ele d.ar+ B4n lim3a Vamiţil. seam+$ r+s2unse lutul$ 1i m.-es.+ 1i /rum.2tea rug+t.-ila se .2ti Tar3it$ a2u04nd-.2ereau 0etatea 0u 2alate de aur 1i 2. dat+ 0a .amenii 0u .-il+ de lut$ 2e 0are degetele-i 4n0e2ur+ 4ndat+ s-.l.i r+t+0i 4ndelung 2rintre m.3+tu .

1ite de 0+ldura -ieţii I N )uterni0ul Ormag e du1manul seminţiei lui Vam M Atun0i . dat+ 0a .iu 4n n.idurile de 2iatr+ ale tre.0nes0 2e din+untru$ 0u 0i.arel.a0ea de lut$ d4nd la i-eal+ 2alat du2+ 2alat$ 1i i se 2+rea 0+ m.ţi erau tineri$ /rum.2iat+$ 1i lutul se ridi0+ 1i de ast+ dat+$ de.r 1i /e0i.r de lut< #i ast/el nu mai tre3ui s+ r.r /e0i.at+ m4na s+rir+-n l+turi 1i .r< N )ustie 1i trist+-i 0etatea$ s2use Tar3it$ atun0i 04nd Milga ie1i din 2alat 1i i se al+tur+ t+0ut+< Dar nu -a mai /i< #i merse 0u ea 0+tre marginea 0et+ţii$ unde se r+sturnase 2+m4ntul 0e-a0.0tal urm+ 24n+ t4r.-r+tiţi 4m2.rii ai /l. /+2tur+-nsu/leţit+$ 3u0+ţi de t.taţi$ 2e 0rengile 0+r.r de aur maun< Atun0i 2as+rea de /um a drag.tri-a lui Ormag a1ternuser+ 2+turi de n.r 1i 09iuiau< #i-n 0iuda 4ntuneri0ului 0e se l+sa 2este 0etate$ 6 .ra str+lu0ea 2ieliţa r.09ii 1i 2ie2turile tutur. unde narţii r+. a2+s+ 2e .0uri -ii< antr-.tindu-se 1i ml+diindu1i tru2urile su3ţiri$ 4n -reme 0e /l+0+ii 6u0au s+lt4nd 2este 0a2etele l.arel.ti 2e deasu2ra .-il+ 41i s2arge g+.r$ s+reau 4n 0er0ul /e0i.r$ gli0ina ţ41ni din 2+m4nt 0u 0i.gerii ale ru3inel.r de aur maun< laţ 4n 2iaţa 0ea mai 4ntins+ a 0et+ţii 0u 2alate de aur 1i 2.-il+ du2+ m.are< Unul nu sem+na 0u altul$ una nu sem+na 0u alta$ 1i t.l.2erir+ 0u 2l+0i de aur$ s2+rturile 2.itei 0et+ţi aat sea0.ţi erau 2uterni0i 1i-1i 2urtau 0a2ul dre2t 1i a-eau 2ielea neagr+$ 0a 2+m4ntul din 0are /useser+ 2l+m+diţi< Atun0i a2u0+ Tar3it 1i-1i s0.-elind un 2alat 0u st4l2i de 2iatr+< Cu su/letul la gur+ 2ri-ea Milga 0um m.2erise tru2ul ne4nsu/leţit al Unei 1i-.u+ uria1e 2e 0are nis0ai 2ui de 2iatr+ le 0i.3unarea l.r 0res0ur+ 2.1i 0a Milga 1i Tar3it$ t. singur+ dimineaţ+ ie1i ast/el din uitare a2usa 0etate aat$ 1i turlele-i s+getar+ 4naltul$ a0.r /l+0+il.ile s4n.r se um2lur+ 0u les2e.ameni de lut$ iar Milga 4i urm+ 2ilda8< Tar3it /+0ea /l+0+i$ 1i Milga /+0ea /e0i.i semne 2este m.r09inii -i.ele$ a0um 4nr.arele al0+tuir+ 4n 6urul lui Tar3it 1i al Milg+i un 0er0$ r. uliţ+ 2ietruit+ se i-i su3 2almele lui Tar3it< "+r3atul 0u 2iele neagr+ /+0u a2.stei se r.10at-aurie a merel.ar+ 3u.r de lut 1i le s04nteie 4n 2ri-iri< Iar t.ril.-ilele s4nt ni1te .ţi$ 4ntr-un glas$ strigar+$ des0le1t4ndu-1i 2entru 0ea dint4i .3+tu .rţi de ru3in$ aat$ /e0i.2+m4ntul se . se a2u0+ s+ 2l+m+deas0+ .r$ 1i de-a lungul uliţel.-ila 0ea mai a2r.rţil.2erise 2alatele /alni0e$ uliţele 1i 2ieţele 4ntinse< A0.age lutul s+ 2rind+ -iaţ+$ 0+0i /la0+ra durerii 1i urii 0e arsese inima lui Vam tre0u 4n inimile /l+0+il.arel.r 1i tutur.ri$ 2entru a-% /eri 2e Tar3it$ %Q( 2+str4ndu-% 2entru r+.ase de la g4t 2iatra neted+$ s2art+ de Vam din les2edea 0e-a0.a2te$ la lumina merel.mi r.l.

r$ -. lumin+ t+i.i s+l3ati0 4n ure09i< Iar -4rte6ul s0li2it.ri$ 04nd 4n0+ mai d. 2l.ne 1i i se 2+ru 0+ tru2ul i se des/a0e 4n 3u0+ţi$ se risi2e1te$ t.se1te 4nt. unde inimile 3at$ 1i 2ere09i$ 2ere09i$ tinerii se ad+2.deaua 4i /uge de su3 2i0i.as+ 4i 3i0iui 2ri-irile$ de 2ar0+ a0e de-argint i-ar /i 4m2uns .ise nartul< Ai 1ters sl. tre.i nedeslu1it 2e Milga strig4nd$ dar n-.r 4l t4ra 2rin -+.du9$ suind 1i 0.r$ )il< N Uit+ 0e-a /.i 0+-ţi li2se1te 0a s+ 2.tiil.legat narţii de 6ur+m4ntul 0e-i ţinea legaţi de Ormag 1i$ 2e dre2t$ ţi se 0u-ine .linde a0.ri -d -edea ast/d 0+$ da0+ Ormag te du1m+ne1te$ )il ţi-e 2rieten M Iar$ de1te2t4ndu-se Tar3it$ .r$ a1a-i O Ei 3ine$ 4ţi /+g+duies0 4m2linirea a trd d.-estindu-i -isul< N S4ntem mulţi a0um 4n 0etatea 0u 2alate de aur 1i 2.4m3i 4ng+duit.r I N u 2rea ai 4n0redere 4n 0u-4ntul narţil.i se r+su0i 4n 3e.eu al 1.+rea /ir de iar3+ sau s0am+ de n.i 1i 2e Milga$ 2.0ului< V4rte6ul s0li2it.rţi de ru3in$ aat$ a2.are$ de la-n0e2uturi nes+getat+ de glas de .i :udu$ -4ntul$ 4i -i.-ele s4ngerii de 2e 2eretele 2e1terii$ ai de.3.r din 2iaţ+$ 0+d Vi9ta s. r+s2lat+< Iar 0um 4n lu2ta 4m2.l.r4nd 2rin -+mi ne1tiute< 4ntinderi de g9eaţ+ lu0eau u0ise 4n drea2ta$ %Q' 4n st4nga mugeau$ 2r+3u1indu-se$ tala.i s+-n0e2i O N Ar tre3ui s+ a6ung 24n+ la uria1ul )an0a<<< Dar a3ia r.rmea al+turi de Milga$ Tar3it 4l -+.ase ni0i04nd s+ 0.rinţe< De trd .st 4ntre n.aie de /.2indu-se 4n 4ntuneri0ul -e1ni0< Iar 04nd nu-1i mai simţi tru2ul$ 1i nu era t.i$ .ie de nimi0$ r+s2unse Tar3it$ dar )il .m sau 2as+re< u se 0lintea nimi0$ 0+0i :udu nu 0ute.+ri 0a 2rin 0eaţ+$ su3 el$ 0etatea 0u 2alate de aur 1i 2..ţi 3irui< N -am ne-.uri< L+r+ s+-l -ateme$ str+3+tu .are 1i$ t.ia narţil.tdeauna a0.r< C4t -edea Tar3it 0u .r se r+su0ea 0u-. iuţeal+ ameţit.u< 4n -4rte6ul s0li2it.u 4n -is 2e str4m3ul .2i mari 04t .m s0+2a lumea de 2uterea lui Ormag< Cu 0e-ai -. unde nu se .are< Se 4n+lţ+ a0um$ 24n+ d+du 0u 0a2ul de ta-anul 0are se des/+0u$ 4ns+$ 4ndat+$ l+s4ndu-% s+ trea0+$ .t de04t un g4nd 4n-4rte6indu-se-n 9+uri$ .ul de g4s0+< A2.09ii< #i r+mase l.l.r se mistuise 2e unde-a 1i 4n 6urul lui Tar3it lini1tea era a2+s+t.t r+su0induse$ simţi 0um 2.stir+ 4n 2alatele de aur ale 4n-iatd 0et+ţi aat< Iar 4n .09ii se-ntindea un t+r4m .stise 0u-intele$ 0+ se 2.tea re2ede$ re2ede 0a un s/redel uria1< O au.rţi de ru3in$ aat$ s2use Milga$ 1i$ 0u sau /+r+ -.0 0u str. mai -+.meni 4ntr-un -4rte6 s0li2it.tri-a lui Ormag s4ntem una$ 0ere 0e 0re.r$ 0are se r.%QQ 0el.

i< 4n/+ţi1area munţil.u3ei$ )il 4l au.i a6uta singur<<< 1i$ a2u04nd 2iatra neted+$ 1le/uit+ de Vam$ -esti 4n t+0ere t+r4mului 2ustiu I )uterni0ul Ormag e du1manul seminţiei lui Vam M Atun0i$ 2entru 4nt4ia .a2tea$ deslu1i r42ele 4n09i2uind 0utele 2ielii lui )an0a< N )rea de-reme te 3u0uri$ )il M strig+ Tar3it$ amintindu-1i 0+ Una-i 2r.l.ar da0+ se 4nt.2ustiu$ de 2iatr+ 0enu1ie< #i$ d. -+.u+ d.a 1anţuril.rinţ+$ 1i glasul i se 2ierdu 4n nem+rginirea 2ustie$ 0a 4ne0at< D4ndu-1i 0a2ul 2e s2ate 2ri-i 4n sus$ 4n0er04nd s+ .arse$ 3+g+ de seam+ 0+ se a/la 4ntre d.l.i si stra1ni0 se 4ns2+im4nt+ %Q& 0+0i$ da0+ -.+reas0+ /aţa lui )an0a$ dar nu 2utu -edea din0.rului lui )an0a< #anţuri ad4nd 3r+. mare 4n+lţime$ unde se deslu1ea un s.r$ 24n+ a6unse la strea1ina sur+ 2e 0are-.u+ dintre degetele 2i0i.$ 4n 4n+lţimile arta.use de 6.r ar 2utea /i 1tir3it+< N A1tea2t+ mult 1i 3ine s+ te-a6ut M r4n6i el de a0eea$ lu4ndu-1i g4ndul de la Tar3it 1i 4n0e24nd a ur.rţi de ru3in$ aat$ a0.as+ a t+r4.1tea n.s< Se ag+ţ+ 0u am4nd.ar+$ 4ntinderile de 2iatr+ -uir+$ 0a 1i 0um 0u-intele lui ar /i /.r3es0 0u )an0a$ strig+ de0i Tar3it$ -reau s+-l siles0 s+ ţin+ 0um2+na lumii dre2t$ a1a 0a narţii s+ nu se mai a/le mereu deasu2ra M Dar 4n -an 41i s2use Tar3it 0ea de a d.u+ m4inile de .ua d.rinţ+< A0.ar d.r era 1i ea 0iudat+$ 2iatra /iindu-le neted+ 1i tranda/irie$ 24n+ la .mului 0e nu 0un.i de strea1in+ sur+< #i$ 0um 2ri-ea Tar3it$ au.rinţe$ 2e 0are )il tre3uia s+ le 4m2lineas0+$ 1i Tar3it 1tia 0+ a treia nu 2utea /i de04t a0eea de a se 2utea 4nt.l.adarni0 41i s2use 0+ se 2ri2ise< 4i mai r+m4neau d. de la3a 2i0i.ar0e 4n 0etatea 0u 2alate de aur 1i 2.1tenindu-i$ 4ntreag+$ 2uterea M De multe .arel.i 1i 2rinse a se 0+ţ+ra 2e un deget al 2i0i.i un 9uiet n+2rasni0$ 1i munţii se mi10ar+ .lea0+$ r4104ind$ dre2t 0are 2ri0e2u 0+ )il nu minţise I a6unsese unde d..dau 2ielea uria1ului$ iar Tar3it sui$ 2un4ndu-1i t+l2ile 2e 3u.ri 41i strig+ Tar3it 0ea de a d.ise 0a Tar3it s+-i -in+ de 9a0 lui Ormag$ nu se-m2+0a de/el 0u g4ndul 0+ 2uterea narţil.ua d.rului$ munte mai 4nalt de04t 0ei mai 4nalţi munţi de 2e 2+m4nt< #i-n lumina t+i.r uria1ului )an0a< 5adarni0 4l 4n0er0ar+ a0um 2+reri de r+u$ .0ise s/4r1itul 2rin m4na lui Ormag 1i )il< u m+ mai a6uţi O M+ -.r. unde Milga-% a1te2ta< N Vreau s+ -.st 0ele dint4i 0e 2lutiser+ 2este nem+rginirea a0eea 0enu1ie< #i nu a2u0+ -uietul s+ se sting+$ 0+ Tar3it se re2e.rise 1i se a/la 4ntre d.i munţi< 4i 0er0et+ Tar3it 1i nu 2uţin se mir+$ a/l4ndu-i 0al.i alte 2lanuri< Ormag tre3uie s+ 2iar+$ dar )il 4i -a lua l.0ul$ m.

2utere -r+6ma1+ l-ar /i 0+l0at 4n 2i0i.+ri 09i2ul sluţit$ turtit 1i l+3+rţat$ de 2ar0+ .as+ 0a un 04m2 de g9eaţ+$ 4n 0are se 2utea . mare 4n0remenit+$ 0u -aluri r+2use< C4t -edea 0u .ltea ung9ia$ neted+ 1i lune0.glindi< Dar 41i . ung9ie$ 4ntins+ 04t .09ii se 3.are< %'J .strea1in+ 1i-1i /+0u -4nt$ s+lt4nd deasu2ra< Atuna 4nţelese 0+ strea1ina sur+ era .

rnise< )uterile-i s0+deau 4ntruna 1i-ntruna se .2rea$ 0u 3raţele .3indu-1i tru2ul 2e 4ntinderea 2ietr.as+ de 2e 0are 2.dr.ltit+$ 24n+ 0e 2rinse a se t4r4< Din 04nd 4n 04nd se .Ori de 04te .ri se a-4nta 2e 04m2ul sur al ung9iei$ lune0a 4nd+r+t 1i se a/la 4n 2rime6dia de a 0+dea$ .-4rlea 4nainte$ lune04nd 4ndat+ 2e .glinda sur+ 1i 3.

2iindu-se$ 4nţelese 0+ )an0a 2urta .ea mai sla3$ 4nsemna 0+ 2ierduse drumul 1i tre3uia s+ se 0+l+u.du9ul 1i se .i$ 0a de la mare de2+rtare$ un 9uiet 2relung< Din n.+ 1i-1i d+du drumul s+ lune0e de-ale$ . -i6elie 0um2lit+$ 1i Tar3it /u ne-.rului< Dar 04nd i. sear+ nu-ndul0ea as2rimea luminii$ ur0+ mereu< #i$ a6ung4nd 2e 0ulmea ung9iei$ se a1e.rnea t4r41$ 0u0erind 0u %'% 4n0+2+ţ4narea mel0ului 2ustiul sur al ung9iei uria1ului )an0a< A1a$ /+r+ s+ 2.3uti s+ se 0aţere$ tre04nd 1i de ea$ se 2.tul -uia$ urla$ se 0utremura de 2ar0-ar /i s.2rindu-se la 0a2+tul 04m2iei sure$ de unde 4n0e2ea un drum mai lesni0i.-40nind de a2riga-i r+su/lare$ se .4nd$ iar tru2ul lui )an0a$ .s$ 2e 0reasta degetului< #i str+3+tu Tar3it 1i drumul a0esta$ 0are-% duse 24n+ la 0.0$ 04nd 2r+-+le1te st4n0i 1i s/arm+ munţii$ ni0i atun0i nu su/l+ :udu 2e 2+m4nt 0u 2uterea r+su/l+rii uria1ului )an0a< Mugea -+.sti1a la3ei 1i sui$ sui /+r+ .eg9ei$ 1uier4nd 0a .meni . 0ra0+< Cur4nd i se 2+ru 0+ deslu1e1te deasu2ra 0a2ului un 0.as+< R+t+0ea a0um 4n 2+durea al3+ a .rul lui )an0a 2+reau trun09iurile unei 2+duri us0ate P 1i ast/el ur0+ mai u1.dat+$ au.eg9i$ nimeni nu 1tie< C4nd 0u 2reţul un.u+ m4inile 2entru a nu se 2.meni 4naintea unui munte 4m2+durit$ 0+d 2erii de 2e 2i0i.r de n. .indu-1i ane-.i 9uietul r+sun+ iar+1i$ a3ia au.+3a-+< )e m+sur+ 0e 4nainta$ -edea t.u se l+s+ t+0erea 2este al3a 2+dure a .< id atuna 04nd smulge %'G 0asele din l.2.-.it s+ se ţin+ de trun09iuri 0u am4nd.r 09inuri /+r+ seam+n se ur0+ 2e um+rul .l.eg9ei$ 0r.lind .r al3e< C+0i$ 4ndat+ 0e 9uietul se au.eas0+ du2+ sunet$ a1a 0um 0.rul g.idurile i-ite a0. 0li2+ 1i din n.sit .t mai l+murit uria1a st4n0+ a /luierului 2i0i.r de 2+r$ s+lta de 2e unul 2e altul 1i se 2utea .-4rlit 04t 0.iua de 2e urm+$ 1i Tar3it mergea 4n 4nt4m2inarea neasemuitei -i6elii< Dar$ 04t a um3lat 2rin 0.guduia su3 t+l2ile lui Tar3it$ s+lt4ndu-% 1i 2r+3u1indu-% 4ntr-.drul miţel.l+nţuite$ 0e tr.u$ 2. ne4n09i2uit de 0r4n0en+ leg+nare< T.drul al3ei .eg9e miţ. unde ni0i .l. mulţime de 3alauri$ -i/.sindu-1i 2uterile 4n -an< C4nd$ de. unde 3lana se 3+tu0ise$ 4m24slindu-se$ 1i nu 1tia da0+ merge 2e drumul 3un sau da0+ se 2ierde$ ir.3u0iumau miţele al3e ale .at+ m+sura -remea s0urs+ a0.r< Se ag+ţa a0um de trun09iurile /irel.ri$ dar$ a2r.ie drum 2rin 9+ţi1ul neum3lat$ .di9nea .l.t mai tare 9uia a0um$ 1i 2+durea 41i 0l+tina trun09iurile al3e< R+su/larea lui )an0a de1te2t+ 0ur4nd .di9ni 0+lare 2e 04te .eg9ei$ a2.it< #i se 3u0ur+ Tar3it$ 4nţeleg4nd 0+ 9uietul era r+su/larea uria1ului )an0a 1i 0+ s0+2ase de 2rime6dia de a se r+t+0i 4n 0.des/+0ute 4n 0ru0e$ se .teau ne09e.0.nea 2e 9erg9elii de.r+3ierii 1tiu s+ nu ias+ din -4nt< T.

it+ la inima lui Vam 1i$ ridi04nd-.r< #i 4n0+ nu 4nţelesese Tar3it 0+ 3ulg+rele era .i geam+tul$ 4n/l.i$ 0ui3+rindu-se 2entru .u+ talgere$ talgerul al3astru al 0erului$ 2+tat de 2ereţii de 0eaţ+ ai arta.rind t+r4mul 2ustiu< E0.09iului$ un nem+surat de mare 3ulg+re s0li2it. 0li2+ 4n ure09ea uria1ului$ 1i se 4nt.i nu .as+ a uria1ului$ ne0lintit+ 0a -e1ni0ia$ 1i 2ri-irile i se 2ierdur+-n .3.eg9ei< Dar )an0a nu se 0linti< Glasul I-ii Tar3it n-a-ea 2uterea s+ .ri 2ri-irile 1i -+.lţul . -+.2tindu-1i s2inarea de imul dintre trun09iurile al3e ale .3ur+ a2. la0rim+$ 04nd 41i .t 0e-ar /i d. 4ntinse 0+tre .+res0 nid 0e-i 4n 0er$ nid 0e-i 2e 2+m4nt M #i Tar3it 41i 2ri-i 09i2ul tremur4nd 4n .09ii mari 04t marea$ da0+ nu 2.gu-te ure09ea 1i-as0ult+ glasul 0elui s.rţi de ru3in$ aat< #i inima i se str4nse de d.09iul 4ntune0at al lui )an0a$ mare /+r+ /und$ 4n 0are nu 2utea 0iti< A2.i 41i 0.r< N )+rinte al 0um2enei$ neasemuitule )an0a$ a2lea0+-ţi r.3.ie-i 2+rerea de r+u$ 1i la0rimile de a.-+lui a2.r3i din n.3urau de 2e 3u.rit el s+-i s2un+< N )+rinte al 0um2enei$ gr+i de a0eea$ talgerul narţil.uri ad4nd 3u3uiau 4n glasul lui )an0a$ 1i 2ar0+ munţi se n+ruiau 1i n.u3ei$ 1i talgerul 4n-er. amar+ tristeţe-i r+.are 24n+-n -+g+una ure09ii lui$ 1i ni0i m+0ar miţele .e< N O$ Tar3it$ la 0e-mi /.eg9ii nu tres+rir+< 41i s0.as+ 1i -+.i$ 2e 2+m4nt$ 0e 09inuri .u$ .ase atun0i Tar3it de la g4t 2iatra neted+$ 4n0+l.arse 4n 2alma lui Tar3it< Iar 09i2ul lui tremura 4n 0le1tarul la0rimei lui )an0a< Atun0i 3u.3+tu 4n 0u-inte I N O$ Tar3it$ t4r.ri lune0au 4n -.i$ 4n 0.glinda la0rimd lui )an0a 1i 4nţelese 0+ 2iatra s2art+ din les2edea 0e-a0.ses0 .3es0 inima /urni0ii$ a1a nu 1tiu 0e la0rimi -+ 0urg 2e /aţ+<<< Cu2rind 0u 2ri-irea 2+m4ntul 1i 0erul$ dar nu .u 4n de2+rtare 09i2ul lui )an0a< Mult+ -reme r+mase Tar3it 0u .u ating4nd .it al 2+m4ntului$ 0eas0undea 0etatea 0u 2alate de aur 1i 2.09ii la /aţa 3+r3.2erise tru2ul ne4nsu/leţit al Und 4l /+0use 2e uria1 s+ 1tie t.r3ele 0e-i .ele uria1ului se mi10ar+$ 1i Tar3it 4i au.sit de 2e talgerul 2+m4ntului M strig+ Tar3it$ 2r.t deslu1i 0u ei 09i2ul durerii O Cum nu 1tiţi -.-n 2alm+$ .uria1ului$ ie1i din a2riga -4nt.09iul 4ntune0at al uria1ului< Iar 2iatra se des2rinse din 2alma lui 1i 2luti< O urm+ri Tar3it 0u 2ri-irea 1i-.l.09iul lui )an0a$ 2este 0are 2le.r se a/l+ mereu deasu2ra 1i nedre2tatea ni-e s0ris+ de la na1tere< Atund se /+0u t+0ere 1i )an0a r+su/l+ ad4n0$ iar$ 04nd -.u 0um2+na lumii 0u 0ele d.are .a2a se l+s+ mirat+$ ridi04ndu-se %'H 2entru a de.+ri 09i2ul 4n uria1a la0rim+ a lui )an0a< )iatra 0e 2+strase m+rturia urii 1i durerii lui Vam .dr.

lan$ /+lindu-se 0u glasurile l.as+ -reme din Gudula 1i n-am 2utut 2ri-i ni0i.r guduli$ ţara mea de 0remene$ Tar3it< T.mene1te a0.amenii din Gudula s4nt ne4n09i2uit de 4nalţi$ 1i eu eram unul dintre 0ei mai m+runţi$ dre2t 0are nu arare.4nd 0+ m+ a2r.3.menii luat 2e sus 1i a1e.are< Ti-am s2us 0+ Gudula-i .i mi-am luat inima-n dinţi 1i m-am 4n/+ţi1at la una dintre 2etre0erile 2e 0are nu le 2uteam su/eri$ dar unde 1tiam 0+ gudulii se a/l+ 4n t.s< 4l lustruiam 0u 2almele$ su/l4nd asu2ra 2ietrd re0i$ 0i.1ie$ mare 04t un d.1ie la /aţ+$ -+.du9ului$ 0ale de-. . singur+ la0rim+ de ieri<<< As0ult+$ t.at+ inima s+ le 041tig 3un+-. 2entru 3ieţii guduli$ at4t de gr.stile 2+m4ntului< Cum d.t 1terge .raţi de. 2.1ii din 0are se /a0e te-ul< Iar eu$ nu 1tiu de 0e$ nu m+ 2uteam 4m2+0a nid 0u l.a0ele$ de 2iatr+ 1i ele$ 2.dat+ amurgul /+r+ %'F s+ m+ 4ndui.-estea uria1ului )an0a De2arte$ de2arte$ din0.-4rlind 04t 0.0neau$ s2+rg4ndu-se 1i$ 0u 04t era 2.tul e de 2iatr+$ 0enu1iu 1i re0e$ 4n a/ara seminţel. s+m4nţ+ r.-lea0 de 2e 2+m4nt$ nid -4n+t.l.r te-<<< C4nd am a6uns la l. sut+ de -ea0uri$ se a/l+ ţara uria1il.s.-4rlise< N O9.l.are$ 0u at4t se 3u0ura de mai mare 0inste 0el 0e le .2.lani 1i 0are ni0i m+0ar nu n+.lţuri$ m+ str+duiam 2e 04t 2uteam s+-i s09im3 4n/+ţi1area$ 1i ni0i.rile 4n 0are g.9.0uit.ate -+mile 1tiute 1i ne1tiute ale -+.1e.l.l. ni0i 2+m4nt$ nid iar3+ P t.uiau 0+tre alt0e-a de04t 3lestematul l. um3r+ r.2.t dintr-.st luat 4n r4s de /raţii mei guduli< Dar 4i l+sam s+ r4d+< C+0i nu-mi 2l+0eau ni0i 2etre0erile din Gudula$ 4n 0are uria1ii se-ntre0eau 2entru 0instea de a /i s. de t.ţi .ane 3une< Amurgea$ mi-adu0 aminte 0a a0um$ 1i 2este 0enu1ia ţar+ de 0remene se l+sase . s0. gudul+ t4n+r+ 1i r.3.ale$ 0+d a0esta era 4n0+ un /el de a 2etre0e 4n ţara mea de 2iatr+< ).1ieti0+< Era 0ea mai /rum.inţa$ 2entru a .te$ .ream din t.ri de te-$ . ţar+ de 0remene< u se 2.tri-+$ r4deau 4n 9.0ul 2etre0erii$ larma era 4n t.i s2une 1i 6ude0+-n inima ta$ as0ult+ I ).0.l.rii 1i nid 0u ţara< 5ile-ntregi st+team 4naintea unui 2erete de 2iatr+ 0enu1ie$ 4n0er04nd s+-l /a0 mai ar+t.tu1i$ 0ele 0ar ţi -.r tun+t.$ ia 2ri-iţi 0ine -ine M strig+ .2ii< N Adu0eţi te.s. 3un+ .at 4n 0a2ul und mese de 2iatr+$ 2e 0are ar /i a-ut l.eam+ 2e 0are-.are 0ea mai mare dintre . sut+ de .tiţi 0ei mai stra1ni0i 3+ut.dat+ nu eram mulţumit< At4t mi se 2+rea Gudula de 2.ri 04te .0 s+ se des/+1.neau 04te-un 3iet 9a/$ un /el de 0er3 04t un g.r r.rgan$ nid lu2tele$ nid adun+rile 4n 0are r4deau gr.2leam 4n 3u0ata 0enu1ie 0er0uri 1i 0.sa0+ 1i de li2sit+ de /rumuseţe$ 0+-ntr-.ri am /.0nitura mai r+sun+t.a0ele g.2entru mi0uţul )an0a M r+0nir+ alţii 1i$ 04t ai 0li2i$ m+ 2.i< Guduli 1i gudule$ 4m3u6.

r3a nu 2utea /i 2e 2la0ul gudulil.r3+$ 2entru 0a t.i 4nţeleg /.3.lind+ -e1ni0$ tre04nd dintr-.du9ului 4ntr-alta$ se 2r+3u1e1te de-a 2ururi 4n 2r+2astia /+r+ 0a2+t a lumii$ 0a .3. dat+ le9amite de -. 2edea2s+ 0um2lit+$ 1i r+0netele l.3.l.arne n-a-eţi M Ve.r 1i /l+0+ri 4mi 0urser+ 2rin -ine< Mi se 2+rea 0+ am s+ 2lesnes0 4n mii de /+rime$ 0a un 2. singur+ -.s4ndit 0.1ti$ /raţi 1i sur.le s+di 4n inimi d.tri-ii 1i dusei la 3u.0ul 2e mas+$ dar 0ei adunaţi s+ 2etrea0+ nunţelegeau s+ le s0a2 at4t de lesne< N )4n+-n /und$ )an0a$ 3ea 24n+-n /undM strigau 0u t.ri$ r+0nii atun0i$ s0ul4ndu-m+-n 2i0i.4nd 2e-ntre0ute< I-am 2ri-it$ am 2ri0e2ut 0+ .3.dat+ neasemuit de 2uterni0$ 4ndr+.asei Gudula s4nt nemurit.2erindu-mi glasul I N A/ar+ din Gudula M Destul M 4n 2.r3it din te.i$ .0 M Am uitat s+-ţi s2un$ .l.ate /i$ ameţit de a3urii 3lestematului te-$ dar 1i 4nd4r6it 2este seam+$ am urmat .ate gudulele s+-mi 0ad+ la 2i0i.ast+ 1i ur4t+< Oare nu -i se /a0e .r$ 4n -reme 0e eu urmam s+ gr+ies0$ sau mai degra3+ te-ul gr+ia 4n l. 2ietri0i0+ 4ntr-un 2uţ /+r+ /und$ 0+0i /+r+-n0e2ut 1i /+r+ de s/ir1it e lumea< #i$ m+0ar 0+ 2edea2s+ mai 0um2lit+ nu 2. m+ simţii de.r mei< Dar 3lestematul te.i ni0i m+0ar 0.are$ rug4ndu-m+ s+-i 4n-+ţ 0um s+ tr+ias0+< N Lraţi 1i sur.0ul meu I N S4nteţi ur4ţi 1i 2r.0 4mi 6u0ar+ 2e dinaintea .4mi luase minţile 1i$ 0rede-m+$ ni0i nu 1tiam 0e s2un< N Ce .i0e O strigau mesenii$ ne-enindu-le s+-1i 0read+ ure09il.3.are$ mai %'( isteţi de04t -.r m+ -estir+ 0+ 9.at 2.-4r.adarni0+ 1i am dat 2este 0a2 2.0ul< Dar nu eram .09il.3.ate 0+ a1 /i urmat t.3i1nuit 0u 3lestematul l.l.t+r4ser+ s+ m+ 2ede2seas0+ du2+ 0r4n0enul .i s4nt 9a/ii 2e 0are-i -4naţi$ 2entru 0+ 9a/ii au 0e-a /rum.l.0ul< Am s.i 4n1i-+ O #i 2.3ind 0u 2umnii 4n mas+ 1i r4.ţii$ i. -am+ a -+.ri$ iar -iaţa -i-i 2r.-4rlit 2este um+r$ 04nd 0.1i-am a1e.3.arte 3ine 0+ un asemenea /el de a 4n0e2e -.lindu-% 4n 9+ul 0e se 0as0+ la marginile Gudulei< #i-n 2.ri0e 4m2.ri< Cum nu-i 2.arnele$ 4n -reme 0e -.r s+ s0a2e 1i /a0 -4nt 2.$ Tar3it$ 0+ t.t u0ide$ a1adar$ 2e 0ei 0e iau su2+rat 0u 0e-a$ au n+s0.t a1a$ 0ine 1tie 04t$ da0+ gudulele 1i gudulii n-ar /i 2rins a r+0ni 0are mai de 0are$ a0.0it .l.ţi gudulii 1i t.0uit.neţ 1i 4n0redinţat 0+-i de-a6uns s+ r.l.rul du2+ un alt /el de -iaţ+$ nu m+ 4m2.i0e$ 0e .0 de 2iatr+ 2e 0ei de 0are -./t+ )an0a$ a.0ul lui de 2iatr+ 3ietul gudul .0 .0ului$ .3.ţi l.rii 2ietr.3i0ei din Gudula< C+0i 4i 4n09id 4ntr-un uria1 2.stes0 .l.r te-< Cer0uri de /.l.e 2.tri-ire era .s$ 0.l.

r< #i 2. -am+ a -+.t dis2reţul adunat 4n inima mea< Iar gudulii s-au 2.3.2rit din 2ri0ina l.l.3.0 de 0etluire le-a 2utut n+s0. tristeţe /+r+ margini la g4ndul 0+$ da0+ m-a1 /i ar+tat mai di3a0i$ a1 /i 2utut 4n/rumuseţa lumea 0ea mare a Gudulei< #i-a1a$ 2ri-ind am+r4t lumea 2e 0are m+ a2u0asem s-.0mai 0a atun0i 04nd a /.l.-4rlit 4n 9+u< C4t a tre0ut din .0i ura 2e 0are mi-.3.i m+-ntre3 0e mi6l.3.2intindu-se gudulii 1i gudulele$ au dat 2.s.0.0ul de-a dura 1i$ 4ntr-.l.0ul de 2iatr+$ 0+ruia i-au 2rins at4t de .l.2rindu-se ni0i04nd<<< Dar$ 4n09is 4n temniţa a0easta de 2iatr+$ n-am 2utut r+3da s+ m+ s.0ul de 2iatr+$ 1i-n09is 4n el m+ a/lu 1i a0um< )iatra 0enu1ie 2e 0are stau nu-i de04t /undul 2. me1teres0$ am 4n0e2ut a l+0r+ma$ 1i la0rimile-mi 2i0urau 2este turtiţa din 2alm+$ is04nd a2ele 1i m+rile de 2e 2+m4nt< C4nd am 4n0etat din 2l4ns$ 6u0+ri.l.i am ameste0at 0u r+3dare s/+r4m+turile$ 4n0er04nd s+ le ma0in 4ntre m+sele< Ce-i dre2t$ eram 4n0+ t4n+r 2e-atund 1i nu m+ 2uteam l+uda 0u 2rea mult+ r+3dare$ a1a 0+ n-am meste0at destul a109iile de 2iatr+< C4nd m-am a2u0at s+ /a0 un /el de turtiţ+ din /+ina de 2iatr+ 2e 0are-.i 1i m-au -4r4t 4n 2.i aţi numit 2+m4nt$ a109iile au 4n09i2uit munţii N iar 2+m4ntul mi se 2are a.t+r4t s+ /a0 t.-edes0 mie 4nsumi de 0e eram 4n stare< Dar 0e 2uteam 4n0e2e 4n 2.0 4n 0are ar /i-n0+2ut 09iar un %'Q uria1 2rintre uria1ii din Gudula< L+r+ a ţine seam+ de 3lestemele 1i ameninţ+rile mele$ m-au a2u0at a2.dat+ .ara mea era 2ar0+ mai /rum.l.l.rit atun0i 1i$ 4n0et4nd a r+0ni$ au adus 4n gra3+ un 2.-4rlit 4n 9+ul /+r+ /und al lumii$ 2.rinţa de-a /a0e -iaţa mai /rum.iua a0eea$ Tar3it$ nu 1tiu$ dar am r+mas 4n09is 4n 2.0ului 1i-am adunat 0u gri6+ a109iile 2e 0are leam 2utut des2rinde$ a2.0ul meu$ singur 1i /+r+ ni0i de unele O Mult m-am /r+m4ntat$ mult am 09i3.st .uit< Singura mea s0ul+ era un 0uţit de 0are nu m+ des2+rţeam ni0i.0ului 1iP da0+ nu-i 2.l.te$ l-au .s+-i 4n/runt 2e guduli$ .as+$ 0u .3.3. m+0inasem$ am 3+gat de seam+ 0+ destule s/+r4m+turi r+m+seser+ 4ntregi$ dar nu m-am mai .0ul lune0+ 4n0+$ 2r+3u1indu-se dintr-.3.ate %'' 0+ 3ine am /+0ut$ 0+0i da0+ turtiţa a0eea a-ea s+ a6ung+ 0eea 0e -. t+0ere mai 0um2lit+ de04t 0ele mai s+l3ati0e 09i.tul din nimi0< Am r404it 0u 0uţitul 2ereţii de 2iatr+ ai 2.as+$ m+ urm+rea 4n0+$ 1i ades 4mi s2uneam 0+ tre3uie s+-mi d.dra-+n 0a2a0ul$ 4n04t 24n+ ast+.t 4n/r4nt< Visul Bmeu din Gudula$ d.dat+ 1i$ iat+$ m-am 9. 2urtau< #i$ .m.-4rlindu-le-n /aţ+ t.ţi 0u2rinde 0u 2ri-irea 2ereţii$ e numai 2entru 0+ tu e1ti nes2us de mi0$ iar el nes2us de mare< #i-nt. 2ri-eam$ 04nd m-a 2+lit de.du9ului 4ntr-alta$ 1i-a1a -a lune0a -e1ni0$ nemai.3.s a1a$ 0u dealuri 1i munţi$ de04t da0+ ar /i ie1it te1it$ 0um l-am 2l+nuit dintru-n0e2ut< Ţineam a0um 4n 2alm+ turtiţa 1i-.i mai /rum.

ate d.3.di9ni$ m+ a2u0ai de 0ea mai ginga1+ trea3+ 1i$ din a3urii r+su/l+rii mele$ 2l+m+dii .rinţa de a g.st 3u0uria$ 0+d /emeia /ugea de 3+r3at 1i 3+r3atul /ugea de /emeie$ 0a 1i 0um nu s-ar /i 2utut su/eri< #i$ de unde s. 2.2lind 0ele d. 3u0+ţi0+ din s/ir0ul ure09ii dre2te$ 2e 0are-am 0i.r dint4i 0. 2uteau 4ntr-ade-+r 2reţui< Mi-am luat din n.r 2+s+rii de /um$ singurul st+24n 2e 0are l-am ales lumii 2urtat+ de mine 4n 2alm+< .ţi 2e1tii$ mai mari sau mai mi0i$ du2+ 0um /usese 1i /+r4ma din 0are se i-iser+< umai 3alaurii nu s4nt r.t din r+su/larea mea le-am /+0ut 0erul$ 2e 0are am 2rins un n+stura1 de aur N steaua Vi9tei N 0a s+ 1tie 0+ au a se 2. lumin+ aurie< Din 0e 2ri-eam mai mult la t.eg9ei mele$ 1i 0are-au s+rit 2e 2+m4nt$ 2ier.tri-i 2.3it.l. /emeie$ 1i nu m+ mai s+turam 2ri-ind 0ei dinţii .rt.3.eam+ 2.0alii$ .u+ tru2uri$ 0+.tu1i$ 2ustie< Ca s-.ar+ din d.$ am 0er0etat .4ndu-se 4n desi1ul 0.arele 2e 2+m4nt$ /+04nd s+ se i-eas0+ iar3a$ 0are era atun0i aurie< Mi-am smuls 04te-a /ire din 3ar3+ 1i-am /+0ut ast/el trun09iurile 0el.e 2.drii 0u /run.ie le-am adus din Gudula$ 4n miţele .eg9ea 2e 0are-.0.ra 0urgea s4ngele meu nemurit.6dia$ am su3ţiat-. 2as+re m+iastr+$ 2as+rea de /um a drag.2a0i$ 2e 0are i-am 4m3r+0at 0u /run.stei< Cu ne-+.run0il.u+ g4ng+nii 2e 0are /+r+ -.user+ 1i ele$ 0are 2e 2+m4nt$ 0are 4n a2+$ unde 4n0e2user+ s+ se .ni 2e 0im2iile 2.3.u 0uţitul 1i mi-am t+iat .l.s4ngerie 1i r+s24ndind a3uri ameţit. 0u at4ta 3+gare de seam+$ 4n04t 3u0+ţi0a s-a 2re/+0ut su3 0uţitul meu 4ntr-un 3+r3at$ 0are ardea de d.6die de te.r$ 4n -reme 0e m+ 3u0uram de .ar 2+rerea de r+u 0+ eram singurul 0are se 3u0ura de 2+m4ntul 1i a2ele mele< Atun0i 4mi d+du 4n g4nd s+ d+ruies0 lumea 0el.ute lanţuri leg+ Vi9ta /emeia de 3+r3at 1i 3+r3atul de /emeie< Iar$ 2entru a le 4nduld aerul as2ru din Gudula$ 0e um2lea 2. .area 2.0alii ale lumii mele< Din s/4r0ul ure09ii stingi am 0i.2lit-.adarni0 2.-n/rumuseţe.t 0e i-isem din mai nimi0$ dintr-at4t m+ 3u0uram mai tare$ 4n0er04nd d.3enguie$ de mi-era mai mare dragul< A1a s-au ar+tat 2e 2+m4nt t.tisem 0+ m+ -. 2as+re 0um nu mai .r 0e .l.rt.dul m4ini.2lit a2.rt.dril.r< Cur4nd am 3+gat de seam+ 0+ t.e 2.ri< ea-4nd 0e /a0e$ am luat dr.0ul de 2iatr+ 4n 0are m+ a/lam 4n09is$ t.i .ri< Am t+iat a2.a0ele$ 1i-n a2+ t.rt$ le-am muiat 4n 0ul. 0u a2+$ de 0are a0um nu du0eam li2s+ 2e 2+m4nt$ 1i am 0+2+tat ast/el .amenii mei /+r+ 2ere09e< Dar s0urt+ mi-a /.ameni$ 4n -inele 0+r.rt.3ura 2rin 0.rt.0alii$ 4n04t lumea mea 2+rea a0um s0+ldat+ 4ntr-.0alie 1i-am 2res+rat /iri1.0alie$ li2sit+ de a3uri -+t+m+t.0ul$ 0+0i n-am g+sit 2e /undul lui de04t 2uţin+ dr.ate /+r4mele 2e 0are le 4nl+turasem$ 0i.lumina 0e s0li2ea 2e a2e< Dar 2rea era$ t.i 04t am 2utut de m+runt 04te-a /ire din .i 2utea$ 4n s/4r1it$ .r mele$ Tar 3it$ 0i 0.

-in+ nu-% 2+tase$ nid .ar g4ndul 0+ . 2. /+0usem 0u drag.ele ei< Din 0e 4n 0e mai des mi se l+sa 2e .r$ 4n 0are 2usesem t.ar+ am au.t deslu1i mare lu0ru< Trist 1i singur$ 4n0er0am .0. ru1ine nu-% m4n.ut de04t un s.1am 2entru /ie0are 2ui de .O$ de-ai /i -+.2lisem 2usesem 4nţele20iune 1i 3+r3+ţie$ a-4nt 1i sete du2+ dre2tate$ dar s2aima mi-era ne0un.amenil.09i un s.m sau de r4nduni0+< Dar .r3ele$ 1i ne4nţelese< 4n .ste 1i i-.3+tea din -4rte6ul 0el -4n+t< Cet+ţile 2+m4ntului se n+ruie$ .stul O am 4ntre3at atun0i$ iar glasul 0e tuna 4n inima -4rte6ului -4n+t 4mi r+s2unse 4ndat+ .2erindui str+lu0irea aurie< Iar un glas r+sun+ din -4rte6ul -4n+t$ 3u3uind n+2rasni0 I N O$ )an0a$ uria1 3+tr4n$ r+u /ad s0utur4ndu-te de lumea 2e 0are-.r3+-i asta O am strigat m4ni.as2+t 4n/l.adarni0 s+ a/lu 0um . 4n0redinţasem Vi9tei< #i mult+ -reme tre0u a1a 2este lumea mea aurie<<< Dar 4ntr-un r4nd 2+m4ntul 2rinse a-mi .ameni tre0eau din minune-n minune$ 0+d lumea era un mare 2alat 0+ruia-i a/lau$ a3ia$ 4n0+2erile<<< %&J #i s-au 4nmulţit . s0.r O N Lrum.as+ iu3ire M au. mai du0e lumea$ 1i m+ lini1tea d.t 0e /usese mai 3un 4n mine O #i$ iat+$ .amenil.rea 4n lumina aurie$ al3astre 1i lim2e.r 0e r+.u tun4nd glasul 3at6. /+2tur+ 4nsu/leţit+< Mirat$ am 4n0er0at s+ deslu1es0 0e se 2etre0e$ 1i n-am -+.i de 0eaţ+$ 1i -edeam 0a 2rin sit+$ /+r+ s+ mai 2.amenii 1i g4.amenii 4mi 4n1elaser+ n+de6dile< N Cine e1ti tu$ 0are-ai 4n/i2t suliţa durerii 4n inima 3+tr4nului )an0a O am 4ng+imat$ 1i 2entru 0ea dint4ia .amenii$ de nu le mai 1tiam seama< Ca /erme0at 2ri-eam lumea 2e 0are-.it atun0i strig+tul I %&% N S4nt Ormag$ 1i numele meu e s2aima M Ciudate mi s-au 2+rut -.6ise< T4n+r 1i 2r.ut atun0i 2+m4ntul$ Tar3it M id un g4nd r+u nu-% stri0ase 4n0+$ nid .amenii se mint 1i se 4n1eal+$ uria1ule )an0a M Atun0i am 4nţeles 0+ nu 1tiusem 04t de as0uţit+ 2.sesem din ne/iinţ+ 1i nu-mi -enea s+ 0red 0+ /usesem 4n stare de-at4ta /rumuseţe$ 1i m+-ndui.09ii mei$ /+0uţi s+ 0u2rind+ 4ntinderi nem+rginite$ sl+3ir+ din 2ri0ina 4n0.s0ut+ 1i nu-i 2uteam 4nţelege 2uterea< N Ce este s2aima$ 1i 0are-i e r.rd+rii 0u 0are 2ri-eam lumea mititi0+$ .amenii 2e 0are-i 0i.i 4i erau m+rile$ iar 0ei dint4i .rţi 4n 2alm+ M N Ce -.s< #i 0ine iu3e1te mai mult de04t mine lumea aurie a .ate /i suliţa durerii< Am gemut 1i mi-am simţit inima r+nit+$ 0+a 0e 3u0urie 1i 0e m4ng4iere a-eam 4n temniţa mea de 2iatr+$ da0+ nu lumea .-40ni 4n 2alm+$ 0a .i de -4rte6 -4n+t$ a0.ii din n.rit.

sti-eas0+ de 3iata mea lume 2rime6duit+$ 4n04t$ 24n+ la urm+$ Ormag$ s-a 4n-.dat+ 0eea 0e singur ai d.it< N Lii 3ine0u-4ntat$ am strigat atun0i$ dar Ormag mi-a 0erut 4n0redinţ+ri< %&G N Iat+$ de 9at4riri t+u 4mi -.ie -.at+ 3irui< #i-at4t eram de 4ndurerat$ s.r< N Oamenil.i sili s+ dea 4nt4ietate 0erului$ a1a 0+ de ai0i 4nainte 2+m4ntul nu -a 2utea 3irui 0erul$ de04t da0+ un .adarni0 4n0er0am s+ mai deslu1es0 0e-a$ 2ri-irile /iindu-mi 4n0eţ.i Ormag< id un .m 41i -a .0.amenil.ate 4n-inui 0+-i r+u 4nt.r< S2aima 4nalţ+ .ma unui g9em de 0eaţ+$ d+ruie1te-le /eri0irea s2aimei< Dar 0um le 2uteam eu d+rui 0eea 0e nu 1tiam O N "unule Ormag$ l-am rugat de a0eea$ d+ruie1te .2.ase s+ s09im3i -re.i mai a-ea de04t su2+r+ri< #i l-am rugat$ at4t de /ier3inte l-am rugat s+ se mil.r a0east+ 3ine0u-4ntat+ s2aim+$ 2e 0are nu m-am 4n-redni0it s-. 0un.m nu -a a6unge -re.r l.t 0e Ormag 2unea 4n seama s2aimei$ 0+0i 24n+ atun0i s.r3a$ dar .0.r da as0ultare< Iar 2entru 0a as0ultarea a0easta s+ /ie de2lin+$ 1i 2entru 0a tu 4nsuţi s+ nu /ii is2itit de 0ine 1tie 0e -e1ti min0in.i 0rede 0+ nu m+ minte< N Lie$ se-n-.arse el -.dat+ 24n+ la .rit$ stat.r le li2se1te s2aima$ urm+ s+ 3u3uie glasul lui Ormag$ 1i$ da0+ nu -rei 0a lumea ta s+ se destrame$ aid. 2.run0i 4n inima l.4nd 2e un talger 0erul$ iar 2e 0el+lalt 2+m4ntul< #i$ m+0ar 0+ 2+m4ntul -a at4rna mai greu 4n 0um2+n+$ 4l -.i des2+rţi a0um$ /+urind .r$ a gr+it$ dar numai da0+-mi /+g+duie1ti 0+ t.0mit+ O<<< Dar$ da0+ m+ ameste0$ nu -. 0um2+n+ 1i a1e.I N )uterea 2uteril.iduri de 2iatr+ 1i 2r+3u1e1te 0et+ţi$ n+s0.0e1te arme 1i stat.arele 1i 2.-4rli inima 2e talgerul 2+m4ntului$ 1i inima-i -a /i neagr+ de am+r+0iune 1i durere$ 0um neagr+ era atund inima mea< C+d numai ast/el -.rni0e1te legi< "uim+0it$ as0ultam t.arele de 0are a-ea ne-.rni0e1te-mi 2uterea 4n a1a /el 4n04t nimeni$ ni0i.s0$ da0+ lumea e 4ntr-ade-+r 2rime6duit+$ a1a 0um s2ui M N )ri-e1te 2e 2+m4nt 1i-ai s+-ţi dai singur seama$ 4mi 4nt.tind 0+ lumea mea aurie se 2utea destr+ma$ at4t de de2arte de mine era g4ndul 0+ Ormag 2utea s+ m+ 4n1ele$ 4n04t i-am 4n0u-iinţat 0ererea< Da0+ mi-a s2us 0+ el 1i a6ut.0ui 4n 0erul 2e 0are-% al0+tuisem din su/larea mea$ i-am /+g+duit 0+ N de unde 0erul 1i 2+m4ntul /useser+ una N le -.amenil.dat+$ s+ n-.r e s2aima< umai ea st+24ne1te 2.1ate< Mult+ -reme s-a l+sat rugat Ormag< N u eu am /+0ut lumea$ s2unea$ 1i 0ine m+ 2.ţi 4mi -.tisem 0+ dre2tatea e 2uterea 2uteril.ate 2.i ar+ta 2uterea 4n lumea .

2isem dr.3.3utit s+ de.st 4n1elat$ 0+0i$ n+.tr+-it.tr+-iţi n-au 2ierit$ a %&H s-au /uri1at 2rintre degetele mele$ .ar a0um$ 4nţeleg4nd /irea lui Ormag$ am i.O Dar a3urii ei .2rindu-se 2e /undul 4ntune0at al lumii$ 4ntre 2alma mea 1i 2+m4nt$ a0.leg taina< 4ţi mai aminte1ti 0+$ nea/l4nd nimi0 alt0e-a 4n 2. su3 0um2lita 2utere a lui Ormag M 4ntruna m-am 4ntre3at de atund 0um de se i-ise el 4n lumea 2e 0are-am /+0ut-.l.ri 24n+ 1i 2entru uria1ii guduli$ au 0+2+tat . 2utere nimi0it.0ul meu$ am /.ase$ 2e 0are s+ 2un+ st+24nire< #i$ 2rimind un nume$ a3urii -ineţi ai te-ului$ .eama 4n 0are t.uind s+-mi s0a2 lumea aurie de 2ieire$ am 2r+3u1it-. 0u m4inile mele$ 1i d.st silit s+ .6die de te.ele 1i iar3a 0u .ugr+-es0 /run.ar a0um$ 04nd mulţumit+ ţie a/lai ade-+rul$ d.l.are 2e mi0uţul meu 2+m4nt$ adun4ndu-se-n a0est Ormag$ 0+ruia eu$ eu i- .tine$ at4ta -reme 04t 2+m4ntul -a sta su3 legea mea< #i iat+$ Tar3it$ a3ia a0um 4nţeleg 0+ am /. unde au a1te2tat ni1te inimi ti0+l.

2.lit+ de ura 1i durerea str+-e09e< %&U N 4n1el+t.rni0it legea$ su2un4nd lumea 4ntune0atei 2uteri a s2aimei< #i nid . as0ult+ simţindu-1i inima r+s0. .-4rli 2este talgerul 2+m4ntului$ 4n 0um2+na lumii< eagr+ de am+r+0iune 1i de durere-i era inima$ a1a 0um neagr+ /usese inima 3+tr4nului )an0a atun0i 04nd Ormag 4l 4n1elase$ stat.el.-estea$ 2e 0are Tar 3it .r s+ r4d+ M #i$ gr+ind ast/el$ 41i des2rinse de la g4t 2iatra neted+$ 4n0+l.3ur+ de 2e um+rul lui )an0a$ de trei .1ar+< Ca 4m2ins de 2uteri ne-+.rni0indu-1i 2uterea< Talgerul de 2iatr+ al 2+m4ntului se 0utremura 1i 0um2+na 2rinse a tremura 4n m4na uria1ului< 4nne3unit$ a0ul 0um2enei 6u0a$ s+lt4nd dintr-.ti 4n 6urul /runţii lui$ uria1+ 04t 3.104nd /l+0+ri 1i tr4m3e de /um< Iar -uietul 2. dat+$ 41i si41ie 2ie2tul$ s0. m4n+ 1i 2rime1te 2iatra$ 4n -reme 0e 0.s 24n+ la 0a2+t$ s0ri1ni el$ te -ei 2r+3u1i$ Ormag$ 1i 2rin mine Vam 41i -a ţine /+g+duia la M Atun0i 41i 4nt.r ne09e.mule M gemu )an0a$ 1i Tar3it a-u -reme s+-1i -ada -isul 0u .rţi de ru3in$ aat$ 4i a1te2ta Milga< Iar ura 1i durerea din inima lud se s09im3ar+ntr-.ar0e<<< A1a$ gem4nd de.i .-ele ei< A2.tind 0a-naint0 de lu2t+$ 4n -reme 0e munru 3+tr4ni 2rindeau -iaţ+$ 4m2r.it+ la inima lui Vam$ 1i-1i a2+s+ 3u.uril.ate 1terge .ute se .ţ4nd ni1te sunete 2relungi$ de 0l. singur+ la0rim+ de ieri$ nimi0 din 0e-a /.3 unde 4n 0etatea 0u 2alate de aur 1i 2.r$ tr.r tale a1 /i ridi0at .am stat.r 1i ti0+l.2.uâ m4inile la 2ie2t 1i$ smu0ind .ri se r.lta 0erniţii$ 1i 0.ţ4ndu-1i inima$ 2e 0are-.st nu se mai 2. la0rim+ de a.r4 lin 0+tre 2+m4nt< #i i se 2+ru lui Tar3it 0+ 2+m4ntul 4ntinde .2ri$ -+dind de2lina 3iruinţ+ a 2+m4n%&F tului asu2ra 0erului< )ata 4ntune0at+ a arta.au 4n adin0urile 4ntune0ate ale m+ril.3. 2arte 4ntr-alta 1i s0. ridi0+ 4n 2almi 1i 2iatra .rnit de 2e 2+m4nt 2lun 4n 6urul uria1ului )an0a< Atun0i 41i duse Tar3it am4nd.st ni1te 3u0iume$ 4n -reme 0e arm+sarii tala.i nu 2.ele 2este sl.amenii 24n+ la stele$ dai8 tr+im su3 0+l04iul lui Ormag< 54m3e1te$ Milga$ 1i 04nd nu -.09ii< Dar 2ri-irile i8se 4n0eţ.r+$ 2ar0+< N O$ Tar3it$ .arse 2ri-irile 0+tre talgerul 2+m4ntului$ a0. negr+it de ad4n0+ iu3ire$ 1i 09i2ul Milg+i se i-i 4naintei< N #tii 04t te iu3es0$ s2use Tar3it< )entru .u3ei se mi01.4m3etul 3u.t$ 24n+ se .drii 2+m4ntului -uiau de 2ar0+ trun09iurile le-ar /i /.ate 4nt.i mai /i< Dar nu le-ng+dui narţil.n+d+6duit$ 41i s/ir1i uria1ul )an0a 2.

l. as0undeau de 2ri-irea lui Ormag$ 0etatea 0u 2alate d0 aur 1i 2.amenii 4naintea -enirii lui Ormag$ iar tinerii strigar+ 1i ei$ intr-un glas I N G4nduri 3une$ Tar3it M .u3a< 54m3etul lui Vam CSţ 54m3etul lui Vam Murit.lt+ a n. de marginile lumii P dar 24n+ 1i s/ir1itul a0esta e d.t 0e -a s+ -ie$ iar tu$ seminţie a .r/.rii au -iaţa s0urt+$ dar /a2tele l.r 0e le d+duser+ -iaţ+< N G4nduri 3une$ Milga M urar+ tinerele$ ailind /+r+ s+ 1tie 0u-intele 0u 0are se-nt4m2inau .ad+-n urma1i I ne2.ar un 4n0e2ut< Teme-te$ Ormag$ de t.ar un 4n0e2ut$ 0+0i de 2e a0um gr+ie1te Milga$ 1i glasu-i .-estea lui Tar3it$ r+mas 2e -e0i din0.s4nde1te arta.ţii le s09im3+-n 3u0urie durerea 1i ura< Ad se 4n09eie r+/uiala$ 1i .are 0a ni1te 09i2uri ale leului Saian$ tinerii se-ndre2tau 04nt4nd 0+tre 2alatul 0el.ril.rţi de ru3in$ aat$ str+lu0ea 4n lumina liu Saian< )e uliţele 2ietruite /.4m3etul a0esta$ stindard al seminţiei lui Vam M Su3 al3a 3.r dau r.ameni nemurit.ri .mul 0u inima ars+ .a2ele$ ne2ut4nd a6unge 2e t+r4mul de 2iatr+ al lui )an0a$ iat+ 0um s/ir1e1te 0u 6ale 1i 2. l.r 4nsu/leţea tre.4m3e1te< O$ .r$ 0e-.i ale uria1ului$ se 0l+tin+ 1i se 2r+3u1i de 2e um+rul lui )an0a< #i$ de1i Mastara nu-i 2e0etlui 2le.0l+tin+$ 4n -reme 0e 09i2u-i 2+lea 4n la0rimile lim2e.mului 0u inima ars+$ 0inste1te amintirea 0elui 0e-a 4m2ins a0ul 0um2enei 0u 6ert/a inimii lui< S/4r1itu-a0esta-i d.0uiser+< 4n m4ini 0u mere de aur maun$ s0+2+r+t.teau tinerii 1i tinerele 20 0are Milga 1i Tar3it 4i 2l+m+diser+ din lutul negru$ iar larma glasuril.ita 0etate$ amintindu-i -remurile 0ind .

r de seam+K$ 0un.lta de 0eaţ+ N 0e-.ar narţii de seam+< #i narţii de r4nd 41i -4r4r+ 0a2etele-ntre umeri 1i$ imul du2+ altul$ ie1ir+ 2e marea 2.09ii< N )+rintele n.rne1te de la .r< O t+0ere 4ns2+im4ntat+ 4i 4ns.art+ de 0eaţ+ a arta. /erea de m4nia lui Ormag N se destr+m+< Ca un 09i.l.i din 4n+lţimile 0eţ.rit+ 2uterii de 0are dis2unea$ Mastara a /.giei Vamiţil.r nemurit.r legende integrate mit.ri< O neagr+ 2resimţire 4l /+0u s+-1i 4n0runte s2r4n0enele 1i tunetul glasului 4i 3u3ui n+2rasni0$ 04nd 4ntre3+ I N Ce lu0e1te a0.ţi strig+tul< N aat O se 2re/+0u uimit 1i ". M #i )il 41i mu10+ 3u.r04ndu-1i /aţa de la 0etatea 0u 2alate de aur 1i 2.arse 04t ai 0li2i 4n marea 4n0+2ere de 0ear+$ -estind 0u uimire I N O$ 0+l+reţ al n.ia narţil.l.l.u3a 1i$ 3+t4nd din ari2ile-i de lilia0$ se 4nt.l.eiţa dre2t+ţii$ a2arţine tagmei ?narţil.Atun0i Milga se i-i in g.u3ei -inetele 2ri-iri ale st+24nului narţil. 1i ".a s+ se 2ri-eas0+ m+0ar$ 0+0i 4nţeleseser+ 0+ 0e-a .rţi de ru3in$ r+nind 4n 4n+lţimile arta.$ Ramai 1i ".t s0li2i su3 /ulgerele lui Saian mulţimea 2alatel.tu1i semni/i0ati-$ 2entru anti2atia 0u 0are Vamiţii 41i 0.stru$ Tar3it%$ a /.st r+2it din -.rţi de ru3in$ aat$ 3.run0ind 4n0runtat I % Uimirea lui "irgun se e=2li0+ 2rin /a2tul 0+ numai Ormag$ 5u3ala$ )il$ Ramai$ Gur.4ndu-i .run0e1te-mi s+ 0er0ete.r$ -esti Milga< % Milga /usese 1i 0a 0reat+ de Tar3it< %&' #i-n 0li2a a0eea )il$ 2+r+sindu-% 2e Tar3it 4n 2ustietatea t+r4.ţi 0ei de a/ar+ amuţir+$ -+.r$ dar 2e 0are nu le-am 2u3li0at a0i$ m+rginindu-ne la trans0rierea 0i0lului lui Vam< Dat.ele$ s09im34nd 2ri-iri 0u Gur.ate$ de ru3in MX N aat O strig+ Ormag$ ne-enindu-i s+-1i 0read+ ure09il.r de r4ndK< %&& N arţii de rind N a/ar+ M S+ r+m4n+ d.3$ 04nd$ Ormag 4n0u-iinţ4nd$ "irgun se re2e.$ 2e 2+m4nt$ "irgun O N u 1tiu$ st+24ne$ se tul3ur+ 0raini0ul< Dar 2.s a 2uterii$ 2.r negri$ str+lu0irea 2.r de seam+K< E t.u3ei$ /+r+ a 0ute.mului de 2iatr+ al lui )an0a$ 1i 4nt.lul unei /erestre$ 1i t.r tre0ut+ in rindul ?narţil.3< u-i 0u 2utinţ+<<< Dar Ormag ridi0+ atund marea se0ure de .s0user+ -e09ea 0etate aat< ? arţii de r4ndA$ 0reaţi du2+ instaurarea 2uterii ?narţil.ril.st ulteri.asei arta.r de seam+K$ sint er.ii un.rţile$ t.l.3$ 0are al0+tuiau tagma ?narţil.nsiderau .r de aur 1i m+reţ s0+2+rar+ nenum+ratele 2.eii$ /a2tul 0+ 4n lumea lui Ormag$ Taruna$ . neasemuit+ 0etate$ 0+0i de aur 4i s4nt 2alatele$ iar 2.

tr+gea 4n ne1tire de lanţurile lui de aram+$ l+s4ndu-se des0um2+nit de 2e un 2i0i.r.ate 2rime6dui 2uterea narţil.-esti 0um Tar3it s0.mului 0u inima ars+< Tremur4nd$ Ramai se .i$ 0u as2rime< N u 1tiu nimi0<<< 4n0e2u 5u3ala$ dar Ormag 4i t+ie -.1+t.u3ei$ 4ns2+im4nt4nd narţii m+runţi 0e tr+geau 0u ure09ea$ 0utremur4nd lumea de sus 1i lumea de 6.t eu -+ 2.dat+$ nu -a mai i.1ti$ r+0nea 0+l+reţul n.amenii-1i 4ngr.ril.4n/ri0.r se 2etre0use< Iar Ormag 2ri-i 2.delele 0eţ.r< )ri-iţi M #i narţii-1i 4nt.$ narţi 3i0isni0i$ 0u 2atimi m+runte 0a 2atimile murit.rul 0u 2iele neagr+ nu mai 2.l.rul 2e 0are i-% d+duse 2entru a a6unge 24n+ la uria1ul )an0a< N #i unde-i a0um Tar3it O N u 1tiu$ r+s2unse )il$ 4n0redinţat 0+$ 2+r+sit de el$ murit.arser+ 2ri-irile 1i -+.asei arta.t stri-i$ .2at m4nia$ ne-.u3ei 1i n+d+6duind 0+ )il$ 3arem$ -a 2ri0e2e unde aţi a6unge /+r+ mine< C+0i$ iat+$ 3lestemata aat s-a ridi0at din uitare 1i Vam 41i 3ate 6.s< N O$ /+ţarni0i 1i 2r. 2u/ni m4ni. unde nimeni$ ni0i.t+r4t+$ al+turi de Ormag< Atun0i$ 0li2ind din .0 de legea narţil.sese din uitare 0etatea 0u 2alate de aur 1i 2.+ s+ m+rturiseas0+ 1i a6ut.r< #i-1i re-+rs+ Ormag m4nia$ 1i tunetele glasului s+u .rţi de ru3in$ aat$ dar nu 0ute.guduir+ 2ereţii de 0eaţ+ ai arta.$ str.2at m4nia$ a1a 0um .s.a2ele 2e0etluite de Mastara M Eu am /+0ut din -.i$ 0+d numele meu e s2aima$ 1i numele a0esta e s0ris 2e inimile -.rii lui -i0leni$ )il GJJ 2.r$ din r4ndul 0+r.ur+ /ulgere ţ41nind din 2ri-irile .09i1.ril.ind s+ 1u3re.m.3+t4ndu-se 4ntre 2ereţii de 0eaţ+$ .i narţi de seam+$ t.s 1i-1i s0utur+ lanţurile de aram+$ 4naint4nd 0u un 2as I N S4ntem 2uterni0ii narţi de seam+$ Ormag$ ia aminte$ gr+i el$ /udul< u ne mai leag+ ni0i un 6ur+m4nt<<< +2rasni0 3u3ui glasul lui Ormag 1i a2rig 4i r+sunar+ 0u-intele$ 04nd ameninţ+ 0u marea se0ure de .gri3uli$ 4n -reme 0e ".2i de n.3 se 2r+3u1ea 2e 6ilţul de 240l+ al unui nart m+runt$ iar Gur.es0 2uterea arta.s I N V-am 2rins uneltind$ narţi /+r+ minte$ 1i mi-am 4ngr.r negri$ .astre$ a0.r< Iar 04nd 0ei 0in0i narţi de seam+ se 2r+3u1ir+ 1i-atinser+ 0u /runţile 2.a2+ m.l.rţii 0u 2le.u3e$ .3uti s+-l 1tearg+<<< Dar mi-am 4ngr.rit la narţii de seam+$ r+ma1i 4n marea 4n0+2ere< N As0ult$ r.ra --am ridi0at M #i mantia de ger 4i /lutura 2e umeri$ 1i -aluri -inete de s2aim+ se r+s24ndeau 4n marea 4n0+2ere 0u 2ereţi de 0eaţ+$ 4m2resur4nd narţii 0are simţeau g9eara 2uterii lui Ormag s0urm4nd 4n inimile l.r 2e 0el+lalt< 5u3ala tre0u$ 9.r3a I N Unde se a/l+ Tar3it O Atun0i Gur.sti a2.

-reme$ 4n0er04nd .ar+ .r$ mai s0li2it.s a 2uterii$ strig4nd I N S+ intre narţii de r4nd M #i intr+ 0eata 4ns2+im4ntat+ a narţil.r1i la m4nia 2e 0are 0u-intele Milg+i . 2arte dintre narţi$ ţi1nind din 4n+lţimile arta.run0eas0+ 2entru 2ede2sirea murit.ase 1i$ r+su0indu-se$ 2. de1te2tase 4n inimile l.-4rliţi la 2i0i.rţi de ru3in$ aat$ .stir+ 0u smerenie narţii$ simţind dul0ea 4n/i.ţii le au.0er1ind iertare 0a ni1te r.rţe -ii$ ar.ar+ s+ 2ri-eas0+ 4n .0+iţi .lta luminat+ 1i strig+ 3u0ur.amenil.stru$ Tar3it M 4nt.0$ de 2ar0+ .09ii -ineţi ai 0+l+reţului n.r r41nir+ /.rţil.2aiţe< Milga 4ns+1i ridi0+ 2ri-iri mirate 0+tre 3.as+ I N Semn 3un$ seminţie a lui Vam$ 0+0i lumina a i.3it al un.du9$ 0u -4r/urile 4ndre2tate 0+tre 2+m4nt$ 6u0au 2e l.ar+ 09i2ul leului Saian 1i se minunau de neasemuita str+lu0ire a 0erului senin$ 4n lumina 0+ruia merele de aur maun 2+reau ni1te t.+ 4n 6ilţul lui de 2i0l+ 1i ridi0+ marea se0ure de .u3ei 0a 2uri0ii din 3lana 04inelui intrat 4n a2+< Dar 4n 0etatea 0u 2alate de aur 1i 2.r$ 0um g.+ 4ntins+ 2este 0a2etele .run0indu-le Ormag 0e se 0u-enea s+ 2.1ii ale 2.4nd 4n 2alme 0a-n lutul 4m2.lni0ului 0are linge m4na 0elui 0e l-a miluit< Iar 2.amenii 2ri-eau 2entru 0ea dinţii .r negri$ 04nd -+.3i 2..r$ tinerele 1i tinerii din 4n-iata 0etate aat r+s2unser+-ntr-un glas I N )uterni0ul Ormag e$ du1manul seminţiei lui Vam M Alai -iu str+lu0ir+ merele de aur 4n 2almele l. ne-+. se 4ng+l3eni la /aţ+$ 0+0i 2entru 4nt4ia .du9$ 0u t.-edea mai .3eas0+ ţinta< A1a 6u0ar+ .ril.ur+ narţii de seam+ /r4nţi su3 a2riga lui 2utere< Ca /ulgeraţi 0+.ri$ se r+s24ndir+ .r .u3ei$ Gur.rare a ne-.ţii -+.tri-a narţil.lţi de ru3in$ aat< O2rite-n -+.d.0urile r.neau 0a trei 0raini0i 0um2liţi ai Mastarei< Dar s+geţile nu 0+.3u0nit atun0i 04nd -esteam r+2irea 2+rintelui n.ut+ 2a-+.ir+ mugind 2este 0a2etele l.ur+-n 0li2a a0eea trei s+geţi uria1e n+-+lind din -+.r r+.du9ul$ mugir+ ne2utin0i.ril.r .glindir+ 2ereţii de aur ţii 2alatel.r nemu GJ% rit. 2utere se d.ur+ asu2ra 0et+ţii 0u 2alate de aur 1i 3.rnir+ 4nd+r+t$ 2entru a se mistui 0ur4nd 4n ne0u2rinsul al3astru< iar$ 4n marea 4n0+2ere de 0ear+ a arta.r de ru3in< #i 0u t.ur+ 1i ei 4n genun09i$ iar st+24nul net+g+duit al arta.-r+tiţi 4m2.r m+runţi 1i nu 0ute.r le-ar /i 4m2iedi0at s+-1i i.u3ei -esti 4n0runtat I N S4nt Ormag$ 1i numele meu e s2aima M N 4ng+duie-ne su3 tunetul glasului t+u$ r.r lumina lui Saian$ mai s0+2+r+t.arele st+24nului$ Ormag se a1e.adarni0 s+ str+3at+ -+.

area lanţuril.amenil.r de04t s2ada lui Gur.u+ de murit.ura la 1.2ie de Orrnag 1i$ 0u glasul r+gu1it$ 4i d+du seam+ de 0ele 2etre0ute< Cum2lit r+0ni Ormag la au.mare de04t 2uterea s+geţil.3iei$ dar .e0i 1i n.u3ei se -. O<<< )ri0e2i O )ri0e2i O Atun0i$ a0.u 1i$ 2entru 4nt4ia .ld$ nartul r+.3i 4n /runtea lui Vam< Urma l.r lui< #i 04nd s+geţile$ dintre 0are /ie0are tre3uia s+ u0id+ 04te n.iului$ r+0nind s+l3ati0 I N )ri0e2i a0um$ ti0+l.4m3i<<< Iar .iu$ s2use el din n.2erind r+0netele lui Ormag$ se 4n+lţ+ 4n marea 4n0+2ere a arta.ul -e1tii 1i$ 0a s0.3it 4n 2ie2t$ se r+sturn+ 2e s2ate< #i narţii r+ma1i 4ntre 2ereţii de 0eaţ+ -+.arser+ 4n 0u0ura 0e-i s24n.ar+$ du2+ ani 1i ani$ .3.ri$ i se GJG 4nt.u3a< N Vierme M s0r41ni 1i$ 4n+lţ4nd marea se0ure de .mului 0u inima ars+ I N 4ţi aminte1ti$ Ormag O Am 6urat 0+ 2ereţii arta.u 0a s4ngeriul semn al r.s$ i.4m3etul a0esta 4ns2+im4nt+ 4ntr-at4ta narţii$ 0+ gemur+ 2relung$ 1i geam+tul le sem+na 0u urletul 04inil.$ i.u3ei< 54m3etul a0esta -estea 3iruinţa .r destr+ma 2rin m4na mea 1i 0+ te -ei 0+i< Dar e 2rea t4r.sule 1i 3i0isni0ule Gur.r$ 0ad Vam era nemurit. 0li2+$ narţii< N E 2rea t4r.s din minţi$ se n+2usti de 2e 6ilţul lui< At4t de nea1te2tat+-i tu s+ritura$ 4n04t Gur.ur+ 0u s2aim+ 0um leul 0u g9earele de 0riţ+ se re2ede 1i 0al0+-n 2i0i.r3i$ 2entru .r< GJH .u3ei glasul .u+.s a 2uterii$ mai netem+t.u+ sute n.iu Un singur salt i+0u Ormag$ 1i d4ra -4n+t+ a mantiei lui 4n/l.2ierea Mastarei< 54m3etul a0esta era mai 2uterni0 de04t marea se0ure de .l.ra arta.mul 0u inima ars+ r+mase dre2t 4n str4ns.$ mai lini1tit de04t 4ntuneri0ul -e1ni0 de din0.3.-iturii se -+.are tru2ul 2uterni0ului nart al r+.r< Iar /ulgerul 2ri-irii lui . de 2ereţii de 0eaţ+ ai arta.iului se a2r.r$ 04nd simt a2r.

-ul 2e 0are se 4n+lţa Cetatea R.4nd m4na$ ar+t+ 0+tre 2+m4nt< Iar 2ri-ind 4n0.str.urile$ 0+l+reţii lui Dum-ur$ iar 4n 0.-ul /u 4ng9iţit de .0ul M+rii 0elei Mari un /ir de nisi2 1i 4nţelese 0+ a0ela e .i$ d4nd iure1 asu2ra ţ+rmului< 4n urma -aluril.r de a2+< Dar 2e 2+m4nt se au- .a narţil.iu$ s2ui$ -ierme O<<< u$ 2rea de-reme te 3u0uri< )ri-e1te M #i-ntin.iat 4n0rederea 4n 2uterea lui -remelni0 .4nd a n+-+li< C4t ai 0li2i$ .destrimea se r.drun0inat+$ Ormag se 2.ada tutur.li 0a 2rin /arme0< N )rea t4r.tr.ut+ din 4n+lţimile arta.g. sendre2ta degetul lui Ormag$ -+.are 0a ni1te 0are de lu2t+$ tr4m3e de a2+ 04t un 2alat reges0< T+0ut+ 2+rea$ -+.1ie< Un -al se um/l+ de.run0a lui$ 2rin.leau tala.a.1ti$ 1i r4nduri$ r4nduri de -aluri se de1te2tar+ la 2.stile a2ei$ 0are se 3ulu0ir+ a2.-ur< artul m+rii 41i mi10a 3raţele 0a .r i-ar /i 4na2.u Vam 4n mi6l.t.dat+ 2e 4ntinsul neted al m+rii 1i$ iat+$ 2e 0ulmea -alului se i-i tru2ul -erde al lui Dum.st.str.1til.Dar$ de 2ar0+ gr.r 0e-n09i2uiau 2e.u3ei$ n+-ala .r -eneau$ ameninţ+t. 0+2etenie de .

2erind lumina lui Saian< #i$ 0am 4n a0eea1i -reme$ marea se n+2usti asu2ra a2usei 0et+ţi 5inu$ din 0are nu r+m+sese ni0i 2iatr+ 2e 2iatr+$ 1i asu2ra Agrei$ a1e.area tr+it.2iii 1i lu2ii g.r 1i uruitul gre.r$ 0um suie a2a .ril. larma nemaiau.atul tala.amenii< C.2erir+ strig+tele .eau urletele -aluril.na l+sat+ 2este lume /ratele nu-81i re0un.3a0ele trase la mal< Iar numele lui Ormag 2lutea 2este Agra< 4n 3e.3a0ele 0a 2e ni1te 0.r 1i mugetele m+rii< Valurile r+sturnar+ 0i.uril.ir+ su3 3raţul 4ntins al nartului 1i mugetele m+rii a0.tele lui :udu$ strig+tele .i al tr4m3el.r$ ne09e.it+ se-ameste0au r+0netele lui Dum-ur 1i 09i.amenii se 2rinser+ de 34rnele 2lutind 2e a2+< Dar multe le1un lune0au 2e ling+ 34rne< Regele din Agra$ 0el 0e m+turase du1umelele 2alatului din 5inu 0u 3ar3a du1manului 1i le s2+lase 0u 3u.r 4ns2umate< :udu$ -4ntul$ a2u0ase 9ara2ni0e 1i 3i0iuia din .n6urat de str+6eri$ 2ri-ea$ la lumina /a0lel.3it.r$ 0are s+reau 4n 0i.i$ mantaua al3astr+$ a0.6i de nu0+$ 1i .ra$ 2+rinţii 41i 2ierdeau 0.2eri1ul 2alatului$ unde 2usese s+ i se adu0+ -istieria$ 4n0.a0el. 0+l+rea a0um Dum-ur< Ostile se re2e.r .li3ele de stu/ erau luate de a2+ 1i st4l2ii de lemn se n+ruiau< 4ntr-.1tea s.stile lui Dum-ur$ m4n4ndu-le 4nainte 1i 09iuind$ 4n -reme 0e 5u3ala 41i a1ternea 2e 0er$ 4n 2lin+ .r 2e a2+< )e 0el mai 4nalt talu.neau 2e uliţi$ la.ele lui$ se ur0ase 2e a0.amenil.lalt+ 0u ..amenil.r$ ţi2etele d.3.

ri M r+0ni regele< Cu aurul 2e 0are stau le -.i 4n+lţa .3 s+-i s0a2e -iaţa< Una 04te una se stingeau /a0lele$ iar$ 04nd a2a-i 4ng9iţi 1i 0el din urm+ str+6er$ regele din Agra se 2.ţii -uietul m+rii si -+.uind asu2ra /elului 0um ar 2utea sili narţii s+ li-% 4na2.tri-a legii lui Ormag< Iar da0+ 2+m4ntul /u 4ne0at$ se re2e.ase< .t.e 2e Tar3it< #i iat+ 0+ au.run0ile lui Dum-ur 1i de 9ara2ni0ele lui :udu$ -aluri$ tala.run0it.$ 4n -reme 0e Ramai$ 0are-i 4ns.i$ turme 1i 2+s+ri$ 3.-4rleau 4nd+r+t$ 4n /ier3erea a2el.ţi de a0.ns2+im4ntat de 0re1terea -aluril.as+ se i-i l4ng+ el$ 1i namila ameninţa 0u .ir+ un muget 4nde2+rtat$ 1i mugetul r+sun+ t.rţi de ru3in$ aat< 4n 4n-iata 0etate$ adunaţi 4n 6urul Milg+i$ tinerele 1i tinerii se s/+tuiau$ 09i3.n+d+6duite 4n0er0au s+-1i arun0e 2run0ii 2e a0.i 2e 3.str.-r+tirea 4m2.09ii$ .1til.2.+nati0e 6u0ar+ 2e -aluri$ is04nd din am+giri /+2tura lui Tar3it< .1i dintre Agrarii se ag+ţ ar+ de marginea lui< dar str+6ile le rete.e0e tem2le$ mai m4ndre de04t t.run0ea str+6eril.$ de r+0netele lui Dum-ur$ de urletele .e 0etatea< Cur4nd deslu1ir+ 0u t.ase< Marea a6unse 0urind la 0ina 0.0ea nartului$ 1i 04nte0u-i era 4ntret+iat de strig+tul de lu2t+ al lui Gur.are Agra< C4t -edeai 0u .uri 1i tr4m3e de a2+ 2.r nemurit. 2+stra aurul 1i nestematele$ rug4ndu-se lui ".are se-n+lţa -.l.2ind .2eri1$ in-4rte6indu-se-n 6ur$ 0a-n 6urul unui .rneau s+ 0u0ereas0+ lumea$ 2.ad+$ 0ire.ie.rdeie 1i 2alate$ .-$ iar 0ei mai -igur.r de a2+< C9i2ul 5u3alei se i-i a2.r s+ nu le 4ng+duie s+ intre 4n 2alat< Mame de.r m4ni. s2ad+ uria1+$ ridi0at+-n 3raţul str4ns 4n inele de aram+< N U0ide M U0ide M r+0nea Gur.ur+$ 2e 0ulmea unei tr4m3e$ tru2ul -erde al lui Dum-ur< O namil+ 3+r3.i se 4ntune0+$ dar merele de aur maun urmar+ s+ lumine.2eri1ul 4nalt$ str+Cerii-i .stile lui Dum-ur a0.meni singur 2e sa0ii lui 0u aur si nestemate< :.dat+ M GJ( N Luaţi-%$ s2use 4ns+ Dum-ur$ 1i un tala.lta-ntune0at+$ 1i /ii0ele ei .ţea$ 04nta numele lui Ormag$ s2aima< As2r+ 1i 2.r$ regele se ur0+ 2e sa0ii de 2iele 4n 0ar.menirea din r4ndurile 0+reia se ridi0ase r+.ir+ a2ele asu2ra 0et+ţii 0u 2alate de aur 1i 2.9.ti n+2rasni0$ 04nd tre0u 2este tru2ul -4n+t de s2aim+ al regelui din a2usa a1e.ameni 1i 09i2uri de narţi 0i.ate tem2lele 4n+lţate -re.adarni0 s+-1i s0a2e -ieţile$ dar 2.ar+ manile 0u se0urile 1i a2a /ur+ tru2urile ne2utin0i.t mai 2uterni0< A2. tr.2ereau 4ntinsul 1i se 3ulu0eau mereu$ mugind 0a ni1te /iare /l+m4nde< es+tule$ 4ng9iţir+ sem+n+turi 1i 2.mi grei de r.2liri 4n 2iatr+< Minate de 2.tul lui Dum-ur 4i 4ng9eţ+ s4ngele-n -ine< N M+rire narţil.1i 0um Agranii se lu2t+ .

singur+ .asei arta.au s+ se a2r.3ra6i< N #tii 04t te iu3es0$ s2unea Tar3it< )entru .-+it.iau 2e .eu al 1.run0ir+ . 0li2+$ narţii 41i .r intra 4n al3iile l.N O$ Milga$ striga Tar3it$ 4ntin.r tale a1 /i ridi0at .ameni din aat$ 0+d 0um2lit+ m4nie a a/lat Ormag 4n inima lui 4m2. trimisese 0+tre 2+m4nt$ 2luti 2este 0etate 1i 0.r$ 04nd mantaua 4ntune0at+ a 5u3ald /u str+2uns+ de-.u3a< *ert/iţi-i dar un singur 3i-.4m3etul 3u.duie1te 4ntre 2ereţii 0eţ.r tale<<< N u narţii m+ 09inuies0$ d /a2tele mele nes+3uite$ Milga$ gr+i Tar3it< Min0iun+ e numele lui Vam 1i min0iun+<<< Dar Milga nu-I l+s+ s+-1i s/4r1eas0+ -. 2rimeas0+< Iar Milga-1i simţi .ri 4n 2alma Milg+i$ 4ntins+ s-.amenii 24n+ la stele$ dar tr+im su3 0+l04iul lui Ormag< 54m3e1te$ Milga$ 1i 04nd nu -.rţi de ru3in$ ie1it+ de su3 legea lui Ormag< #i Milga se 2reg+tea s+-i r+s2und+ str4m.t tre0e de 2ragul 3u. 2urtase la g4t 1i 2e 0are N de 2e um+rul lui )an0a N .el.tiil.i glasul lui 4i r+sun+ la ure09e$ 1i Milga-% as0ult+$ 4n -reme 0e la0rimile-i 1ir.aie$ 1i m4na lui Ormag se -a 4ntinde asu2ra 0et+ţii aat< Un singur /ui.r de /um s+ ur0e s2re 0er$ 1i a2ele -. mare lumin+$ 1i 2iatra neted+$ s2art+ de Vam din les2edea 0e a0.r M #i$ 2entru .2ir+-n n.i mai /i< Dar nu leng+dui narţil.3.2erise tru2ul ne4nsu/leţit al Unei$ 2iatra 2e 0are GJ' Tar3it .tri-a murit.+nati0e ale 5u3ald se t.a2te$ 1i r+0netele lui Dum-ur 2.3ului .i singuri s4nteţi -rednid s+ ridi0aţi 0et+ţi$ 1i d.r$ 1i inima i se str4nse 1i gemu$ 0+d 4nţelese 0+ Tar3it 41i lua r+mas 3un de la ea 1i-i 4n0redinţa de a0i 4nainte durerea 1i ura< 4ndat+ a2.t+r4t s+ -+ 0ruţe$ 0+d s4nteţi netem+t.r I N Cum2lit tre3uie s+ te 09inuie narţii$ Tar3it al meu$ da0+ asemenea 0u-inte 2.4ndu-1i 3raţele 0+tre 0etatea 0u 2alate de aur 1i 2.r< V.r I N )uterni0ul Ormag e du1manul lui Vam M Iar tu$ tu nu e1ti Tar3it<<< Atund /ii0ele .i a 9.2rir+ r+su/larea$ 0+d nu 0ute.09ii ar1i de sarea la0rimil.r lui de a2+ s+ n+-+leas0+< N O 0li2+$ strig+ 4ns+ )il$ i-indu-se 2e nea1te2tate< 4ntreg 2+m4ntul se a/l+ su3 a2+$ .u+ m4inile 41i a2+s+ 2ie2tul$ 4n+3u1indu-1i 3+t+ile 4n/i.rţi de ru3in$ aat$ gre1it-am 0u g4ndul 1i GJQ /a2ta M )uterni0 e Ormag$ 1i-naintea numelui s+u 0u-ine-se s+ ne 2le0+m genun09ii<<< T+0uţi 2ri-eau tinerele 1i tinerii din aat /+2tura lui Tar3it 2lutind 2este a2e$ iar Milga r+s2unse 4n0eti1.1til.2ie de 0etatea 0u 2alate de aur 1i 2.el.r s+ r4d+ M .stru$ 3unul Vam$ 2e 0are Ormag 4l g+.r3ele< Cu am4nd.rate ale inimii$ 1i glasul 4i r+sun+ 4n 0etate$ lim2ede 1i ne1.ar 2e -.l$ .ri 1i dre2ţi 0a 2+rintele neamului -.ril.

ala$ marea 4n/runtare< Iar atun0i$ s2re s2aima /+r+ lea0 a narţil.rţi de ru3in$ aat$ str+lu0ea 4n lumina merel. se -a 2r+-+li$ a0.al+$ 0i 4ns+1i R+s0.it. ameninţa 0u s2ada$ :udu 2.r i.ţi 4ntr-un glas$ 0ei din 0etate 41i l+sar+ 0a2etele 2e s2ate 1i 2rinser+ a 04nta< imeni nu-i 4n-+ţase 04nte0ul 1i t.tea 3raţele 1i Gur.ţi 04ntau /+r+ 0u-inte m+reţia .0ni din r+s2uteri$ i.r< #i-n 0li2a 04nd .ri$ 4ntreaga 0etate 0u 2alate de aur 1i 2.2erind 2e -e0i 0etatea aat< Dar$ 4n 0etate$ .l+nţuite$ 1i-asur.ri< Era 04nte0ul 2e 0are Lua 4l 04ntase 04nd-a 4n satul 2es0aril.r nemurit.3uti s+ 2+trund+ 4n 0etate$ nid un tala.are larma M N Iure1 M 2. tr4m3+ de a2+ nu-i s2ul3er+ 2alatele de aur< Ca 1i 0um un .r de.run0it$ dar t.ut ar /i-m2re6muit 4n-iata 0etate$ marea s2umega 4n 6urul ei$ 4n+lţ4nd 2ereţi 4ntune0.r I Seminţia lui Vam e du1mana 2uterni0ului Ormag M id un 6ert/elni0 nu se -a a2rinde 4n 0etatea aat$ dar ura 1i durerea n.r 4ntune0ate< O singur+ inim+ nu se /r4nse$ un singur 0uget nu 1.3ind 0u 9ara2ni0ele lui$ dar nid un -al nu i.-eri ale a2ei< Dum-ur 41i r.3i 4n 2ereţii arta.r de aur$ 1i narţii n+d+6duiau 0+ de a0.ideau 0l+diri de a2+ 1i tr4m3ele ur0au 0+tre 0er turle 0u 0re1tete de s2um+$ iar 0etatea 0u 2alate de aur 1i 2.0nea din 9ara2ni0e$ Ramai 04nta mai de2arte numele lui Ormag$ 0are e s2aima$ dar -alurile se-n0+le0au mugind$ tala.stile de a2+ se n+2ustir+< C+0i narţii$ 0are 4n0er0aser+ s+-1i des09id+ 2rin -i0le1ug drum 4n aat$ 4nţeleser+ 0+ nu le mai r+m4nea de04t s+-1i d. 41i mi10+ s2ada$ r+0nind 1i el I N U0ide M U0ide M Atun0i$ url4nd$ . nu-i m+tur+ uliţele$ ni0i .idul de a2+ tre0u de 2ereţii 2alatel.run0i Dum-ur$ 1i :udu 2.r$ 4n 0li2a 04nd narţii strigar+$ 4m3+taţi de n+de6dea 3iruinţei$ /+r+ 0a 0ine-a s+ le /i 2.i 41i 2rinse la g4t 2iatra neted+ 1i strig+$ 0u glasul 4n0+ r+gu1it din 2ri0ina la0rimil.1i$ /+r+ 0a un singur str.r se ridi0a a0um 24n+ la 4n+lţimea 2alatel.0.id ne-+.mului$ m4ndria 0elui 0e se 1tie mai 2uterni0 de04t narţii nemurit. 2utere neasemuit mai mare GJ& de04t 2uterea lui Ormag ţinea 4n /r4u uria1ele 2.urile .astr+ -.l.r de aur maun< N 4nainte$ 2.-edeas0+ 2uterea< Cum2lit+ era n+-ala a2el.r un 0er0 -iu$ .-+i$ 2le04ndu-se 4naintea numelui lui Ormag< Tin4ndu-se de m4n+$ tinerele 1i tinerii al0+tuir+ 0u tru2urile l.u3ei< N 4nainte M r+0ni Dum-ur$ 1i Gur.idul a2el.r de aur 1i 2rinse a se leg+na ameninţ+t.rţi de ru3in$ aat$ se .N Lii 2e 2a0e$ Tar3it$ r+s2unse Milga< A2.r$ Gargand$ 04nte0ul 0are nu mai era d.lind 0etatea$ iar Milga se 2rinse 1i ea 4n 0er0ul l.2 s+ se re-erse$ 0+d .run0ea$ s2umeg4nd$ Dum-ur$ 4nainte M C+0i .amenii 2ri-eau 4n lini1te 0re1terea a2el.ar un 4ndemn la r+s0.

are$ se des2rinse de la 2+m4nt 1i$ 4n+lţ4ndu-se 2este 0restele 4ns2umate ale .n+de6de I N M4ntuie arta.ridi0+ asemenea unei uria1e 0.g.u3a$ leu 0u g9eare de 0riţ+ M 4nt+re1te-i 2ereţii$ 0+l+reţ al ).s a 2uterii .34r0i$ str4mt4ndu-se 2ar0+< N )rea t4r.i 4nl+nţui 4ndat+ 0e -.u3a se 2le0+ 2e-.du9ul r+sun+ de gemete 1i 1uier+turi$ de -aiete nedeslu1ite$ 04nd nartele 1i narţii$ trimi1i de Ormag s+ /r4ng+-m2.r negri M N )rea t4r.tri-irea 0et+ţii 0u 2alate de aur 1i 2.meneas0+$ ni0i .dat+< "u0+ţi 4ntregi de 2erete se t.du9ului$ dar ni0i .iu$ 4ntr-ade-+r$ .arele straie de slam$ 1i r+t+0ite 2ri-irile< N A2une arta.iu$ r+sun+ atun0i lim2ede glasul lui Vam$ iar Una r.-4rli el 2rintre 3u. -.are< A1te2taţi ai0i$ narţi$ 1i 2+.4ndu-le la 2i0i. m4n+ ne-+. r4n+< #i -+.r I N E 2rea t4r.ril.are$ 1i turma narţil.a2ele murit.3ra6ii I N A2une arta. /+2tur+ .lindu-se 2rin -+mile -+.r$ a2rinse 2e 2+m4nt de 04nd Ormag 41i 4ntemeiase 2uterea$ se mistuia de.u 0um 2ereţii de 0eaţ+ 2rind a se destr+ma< Lumul de -ea0uri al tutur.run0i atun0i Ormag< Ca un st4l2 -4n+t se ridi0+ 4n 2i0i.r negri -+.rţi de ru3in$ aat$ se-ng9esuir+-naintea marei 2.are 0a ni1te 1er2i u0i1i< Amarni0 ţi2ar+ nartele 1i narţii$ str4ng4nduse unii 4ntr-alţii$ iar 2e umerii lui Ormag mantia de ger se .$ narţi<<< #i$ 0a 2entru a le 4nt+ri 0u-intele$ lanţurile de aram+ 0u 0are /useser+ legaţi de mult .ril.r+3ii s0li2it.sti 4n0eti1.r ne4n/ri0ate ale seminţiei lui Vam< #i-n 4n+lţimile arta.st.e 0u-intele 1uier+t.g4lţ4ite de-.2eau 0a .as+$ rug4ndu-se 0u de.r$ 4n0e2u a 2luti<<< C+d inima lui Tar3it /+0use s+ se mi1te a0ul din 0um2+na lumii< G%J Ca ..+2ada 2ri-it+ de Saian$ se destr+mau 0urg4nd 4n 1u-iţe murdare 1i 2iereau 4n 4ntuneri0ul -e1ni0< Semeaţa arta.u3ei$ singur 2e 6ilţul lui de 240l+$ 0+l+reţul n.ut+ se 0utremurar+ t+riile 04nd tunetul 3u3ui$ r.r 6ert/elni0el. 0eat+ de um3re dintre um3rele Mastarei 2+reau narţii< S/41iate le erau nemurit.rn+ir+$ 0+.g4riindu-1i 0u ung9iile .ril. 2as+re nu-1i simţi inima 0u2rins+ de numele lui Ormag I ni0i .r$ .deaua 0eţ.i 0u/unda 4n mare 3lestemata 0etate aat M #i$ ast/el gr+ind$ ridi0+ 4n 2umn marea se0ure de .idului 4ntune0at al a2el.iţi-mi 2ere09ea a0easta$ 2e 0are 0u m4na mea .iu e d.u3a M gemu Ramai$ iar nartele 1i narţii se t4nguir+ 4ntr-un glas$ .u3a$ a2une<<< N T+0ere M 2.rţi de 0eaţ+< Ca . /iar+ 1i ni0i . inim+ nu mai 3+tea 2e 2+m4ntul n+2+dit de a2e$ 4n a/ara inimil.r se 2r+3u1i 0u /runtea 2e 2.ar 04nd Mastara 2e0etluie1te 2le.

+nati0e$ ad+2.i tru2ul nu-i mai /u de04t .u3ei$ 4n/i.rţi de ru3in$ aat$ r+0ni s+l3ati0 I N Tremuraţi$ .ar+$ 0+0i s4nt Ormag$ 1i numele meu e s2aima M +2rasni0 3u3ui tunetul glasului$ 1i a2ele-ntune0ate$ 2e 0are 0.stenit 1i 2e0etlui 2le.+2ad+$ Una 1i Vam< )rin -+. 6u0+rie de nisi2 se s2ul3er+ 4n mii 1i mii de /+r4me$ 0+0i marea se0ure de .r 1i narţil.are era arta.ur+$ ţin4ndu-se de m4n+ 1i 2lutind leg+nat 0a d.0uiau 4ntre 2ereţii de 0eaţ+ d.ţi 0ei adunaţi 4n 6urul Milg+i -+.$ V4n+tule$ strig+ Milga$ 1i-n 0li2a a0eea -i0leana 5u3ala 41i str4nse de 2e 0er mantaua 4ntune0at+ 1i$ 2+r+sindu-1i st+24nul$ se as0unse 4n 0ea mai /erit+ 4n0+2ere a 2alatului ei< )e dat+ leul de aur Saian se ar+t+ 2e 3.dat+ 0u nartele 1i narţii$ 0+.ri erau 0ei 0e l.3i 4n 2ie2t 2e Milga< Dar 0a .nind din dinţi$ Ormag 4n+lţ+ marea se0ure de .u3ei$ 5u3ala 1i /ii0ele ei .u3a< S0+2ar+ de0i$ 4n .3+tu mantia 1i a3uri -ineţi ţ41nir+ din -inetele-i 2ri-iri$ /luier4nd as0uţit< 4n0+ .ar at4ta -reme 04t nemurit.r$ nume< Atun0i 2ereţii de 0eaţ+ ai arta.r4nd -+.l.ra3ia 0et+ţii 2lutea$ 4i 4nmulţir+ r+sunetul$ 0a 1i 0um sute de narţi ar /i strigat 4n 3e.are$ drea2t+ 1i ne-+t+mat+< N -ai nume 4n 0etatea 0u 2alate de aur 1i 2.tul 1i 2.na l+sat+ 2este lume< Dar merele de aur tnaun luminau /eţele lini1tite ale 0el. i.i /ulgi de .it+ la inima lui Vam P 1i Milga r+mase 4n 2i0i.iua a0eea a 2r+3u1irii narţil.lt+$ 1i t.ameni din aat$ 0um 4naintea 2ri-irii mele 2+m4ntul tremur+ 0a .area 2utere a dr.0uiau 4n ad4n0urile neatinse ale Masta.r 4ntune0ate< Iar Mastara$ 09emat+ de glasul lui Ormag$ 41i ridi0+ 3raţul .r$ 0+0i nemurit. re2e.ur+ 0um din tru2ul lui Ormag ies a3uri -ineţi< Ca ari2a unei 2+s+ri l.deaua 0+s0+ 9+uri su3 t+l2ile nartel. dat+ mai tun+ 4n+3u1it glasul 0elui 0e ţinuse su3 0+l04i 0erul 1i 2+m4ntul$ a2.s 1i-.ţite ale narţil.r$ Mastara$ Cadumal 1i Saian$ 0are l.tr+-it.rţi de ru3in$ G%G .are 1u-iţ+ de 0eaţ+ -4n+t+$ .stite-n 2alatul 2uterni0ei narte a n.1i se n+2usti din 4n+lţimile arta.i asu2ra Milg+i$ tun4nd I N )rime1te$ Mastara$ 1i 2e0etluie1te M Cum2lit -464i se0urea$ 1i 0u ne4n09i2uit+ 2utere .du9ul$ 0are tremur+ 4n 0er0uri largi$ 0um tremur+ a2a tul3urat+ de 0+derea unui 3.u+ /run.6diei de tedin 0are /+2tura lui Ormag se 4n09egase$ 0+2+t4nd$ 4n lumea .r din 0etate< Atun0i$ s0r41.-ite i se .u3ei se destr+mar+ 0u t. tremur+t.e$ 0a d.r$ 0are se 2r+3u1ir+$ 0a ni1te m.-an< #i$ a6ung4nd deasu2ra 0et+ţii 0u 2alate de aur 1i 2.a2ele 3.s atinse 2iatra neted+$ 4n0+l. 0+2ri.du9ul al3astru 2lutir+ 2este 0etatea 0u 2alate de .amenil.2ţii$ a /+ţ+rni0iei 1i a -r+6il.r$ s0+2+ Dum-ur$ 2e 0are nimeni nu-% 2utea a6unge 4n a/undu-i 2alat de a2+< #i$ .m4i$ 4n ad4n0urile /+r+ /und ale a2el.

1tri$ iat+ 0+ 2+m4ntul a /.dat+$ nu se mai 4nt.teau 0+ .rţi de ru3in$ aat$ 2luti -reme de 1a2te .r de aur le 4ndul0i G%U .u< #i numai .2ri 2e 2+m4ntul 2ustiu 1i .a2ele lui Vam< Iar am4nd.u+ la0rimi i se s0urser+ 2e .area uneia dintre 2e1terile a2+rate de marea 2.3.t+r4 s+ te t4r+s0 4n r+0.i ni0i04nd$ 2entru 0a . 2arte r+mase la -e09ea -atr+< Iar da0+ str+lu0irea /+r+ seam+n a 2alatel.r t+0erii$ dar st+24na negrei Masta. .3i0ei 4i /ulger+ argintul 0a2a0el.st .i 04nd .2ţi$ 24n+ 0e marea se trase 4nd+r+t 1i us0atul se i-i din n.rţi de ru3in$ aat$ 2re/+04ndu-se 4n d.u+ 09i2uri de marmur+ al3+< #i$ 0um se ţinur+ de m4n+$ de m4n+ se ţineau 1i a0um$ .ate -a -eni din n.0.3ura< Lie 0a atun0i s+ se a/le 2rintre 0et+ţile 2+m4ntului 0ine-a 0are s+ le aminteas0+ de Una 1i Vam$ de Lua 1i de Tar3it< C+0i$ /+r+ ei$ .u .amenii tre3uiau s+-l 0u0ereas0+ din n.ut+ de 0ei din 0etate$ amuţiţi 1i 4n0remeniţi$ Mastara se a2r.u3e 41i aminti 0+ Vam 4i G%H 4na2.2ie de 09i2urile l.r 4n0remenite 1i le s+rut+ 2e r4nd drea2ta$ gr+ind I N O$ 2+rinţi ai n.r4r+ 4n 0ea mai 4ntins+ 2iaţ+$ ating4nd u1.3+-it de su3 2uterea 0elui V4n+t$ 1i ne leg+m s+ nu-% mai adu0em 2rintre n.iase 2+rintele lui Cadumal< N Ai s2art 0er0ul de g9eaţ+ 0e-mi ţinea /ere0at+ inima$ Vam$ s2use Mastara$ 1i inima mea nu te-a uitat< Iat+ 2entru 0e nu m+ 2.2ie< As2ru 0a de .t 2+m4ntul$ 0+0i s.art+ neagr+$ dind+/+tul 0+reia nimeni$ ni0i.u+ 3u.amenii n-ar /i /.i 4n0remenir+ 4n 0ea mai 4ntins+ 2iaţ+ a 0et+ţii 0u 2alate de aur 1i 2.aur 1i 2.3.0ul seminţiei mele$ se rug+ Vam$ iar Mastara 41i 2le0+ /runtea$ 4n0u-iinţ4nd< #i$ 0u degetele 0u 0are a2u0+ neagra 2e0ete$ atinse 2e r4nd 2le.st i.r 2utea .amenii nemurit.4m3ind< Atun0i Milga se a2r.amenii s+ se 4nalţe sl.e$ 2+m4ntul< Atun0i$ ne-+.a2ele Unei 1i 2le.ile 1i de 1a2te n.amenii ie1ir+ din 0etate$ r+s24ndindu-se 2e t.3ra6i< <<<Iar 0etatea 0u 2alate de aur 1i 2.ri -.u< Atun0i 0etatea se .r$ 0a d.rţi de ru3in$ aat$ 1i lin 0.d 4n aurul luminii lui Saian< #i 2.t 9.ameni< A1a gr+i Milga$ 1i d.ar0e< N 4ng+duie-mi s+ r+m4n 4n mi6l.

ameni negri$ dar ni0i .r r+maser+ negri$ 4n amintirea 2+m4n.r de 1tiinţ+ din lumea 4ntreag+< Ce 1tim$ a1adar$ la .riei O Cer0et+rile ar9e.0amdat+ s4nt$ din 2+0ate$ 4n0+ 2uţine$ 0er0et+rile nu -.r 3+lai 0a s2i0ul 0. du1m+nie nu-i asmuţea 2e unii 4m2.it+ţii legitime a t4n+rului 0itit.tri-a 0el.are$ de 2e /undul 4ntune0at al lumii$ 4n inimile l. s0riu$ 4n0+ a.ra a0tual+$ des2re seminţia lui Vam 1i 0e a determinat interesul .tului din 0are 0u t.l.r -ineţi ai s2aimei s+ se stre0.4nd ast/el 0uri.l.rulA a0esta$ r+s+rit 2e nea1te2tate din negurile ist.r 4nt4r.ia s+ 0.2.r$ 0+ruia i se adresea.1tinţele n.0.amenil.giei l.09ii tutur.2t$ .ţii 6urar+ s+ nu mai 4ng+duie a3uril.rului Vamit$ r+s2un.i$ inimile n.3i0eiurile 1i ist.0u -remea 0ul.ţii /useser+ 2l+m+diţi< #i iat+ 0+ 2e lume se i-ir+ .astre des2re -iaţa$ .r a de1te2tat un interes e=2li0a3il 4nSr4ndurile ..r<<< #i ast/d s/ir1e1te 0u sla-+ 2.-estea marei r+/uieli a 2+m4ntului 0u 0erul< Dar 1i s/4r1itul a0esta e d.a in0i2ient+$ .area neagr+ a 2ielii 1i t+0u 2+rul /emeil.e 0un.amenil.+ a0east+ ediţie< Da0+ 1tirile de 0are dis2unem de.astre /ier3inţi< )OSTLAŢ! La s/4r1itul 0i0lului de legende legate de lu2ta seminţiei lui Vam 4m2.ameni al3i 1i .tri-a 2aterii lui Ormag$ s.ar un 4n0e2ut$ .$ seminţie a lui Vam M Urmarea .gi0e a/l4ndu-se a3ia 4n /a.r$ 0+0i 2u3li0area mit.tim nimerit s+ d+m unele am+nunte asu2ra 2.ria Vamiţil.2.r de 1tiinţ+ 2entru ?2.m2lete.rlalţi$ 0+d /raţi erau$ ramuri ale a0eluia1i trun09i$ 1i 0u t.

t i2.0e -iaţa din M@0ene$ 2e 3a.-in a2r.astr+ B0ulturile Gumelniţa 1i Cerna-.s0ut+< Dintre a1e.rm4ntarea 4n 2.a2e 4n e=0lusi-itate din 0eea 0e Vamiţii 4n1i1i ne s2un des2re ei Bde remar0at$ t.r$ 0eea 0e ne /a0e s+ 0.nsiderate ?s/inteK /iind de .iţie 09ir0it+ Bne2.iţie 0+tre 2eri.st 3ine0un.nti0e< .nd$ ne a/l+m 4n situaţia 4n 0are s-ar /i a/lat a0um un se0.gi0e 0.rA denumit Agran$ 1i au /.minant+ la .se 4n+lţa un /aim.i din ste2ele n.3r.ri n.2.ile religii$ de la 0ele 2re0edente< Alte d.3i0ei atestat 4n0+ din eta2a /inal+ a ne.+ri$ Agra 1i Gargand$ a2arţin unui ?2.st 2rin0i2alul 0entru religi. regiune ne0un.ate$ un argument 4n 2lus 2entru identi/i0area 2r.st$ t.ril.mul de 1tiinţ+ 0are ar /i 4n0er0at s+ e-.rm4nt+rile 0u .+rile l.astre 2r.liti0ului din ţara n.i$ 1i 2utem a/irma 0+ s4nt 3+1tina1i$ sau 0+ au imigrat din 0ele mai -e09i tim2uri dintr-..r$ unde se 0rede 0+ ar /i /.+ 1i menţinerea ritualului 4nm.2us+$ l.riul R.s0ut+ une.a2e de Insula #er2il.0ali.r ne s4nt /amiliare 0et+ţile 5inu 1i aat Bnel.ri0+ a 0.2.ri0 4n 0are tre3uie 2lasaţi e de0i 2eri.0ali.0urile G%Q 0..menit+ 4n legendeC 1i 2use 4n leg+tur+ 0u 2+trunderea 2e terit.ndiţiil.r lui Ormag< 4ntr-ade-+r$ de1i 2ar s+ mani/este .-ul asimilat N i2.se3i 2rin 4nm.ma.r nu di/er+ 4n /.ului$ 2eri.n.r a /.riul n.rdi0 al D.gei de a.tu1i$ 0+ 24n+ a0um datele ar9e.u+ tri3uri 4nrudite< Singurele metale 2e 0are Vamiţii le 0un.nd de 0ele ale Vamiţil.0ru B2ul3erea gal3en+ a uit+rii$ din legendele -amiteC$ .l.ada de tran. 2redile0ţie mar0at+ 2entru 0ultul 5u3alei$ 0redinţele Agranil.0ru r.s al 4n09in+t.1ie$ de 2e .da IC$ dar mai 0un.0a n.ada 3r.l.s0ut+ de gre0i$ 0are au 4n+lţat a0i 0ele3rul tem2lu de marmur+ al3+$ 4n09inat lui A9ile$ re2re.ugr+-ite 4n legendele -amiteC< 4n /.u+ a 2ietrei Bne.r de -iaţ+ .r$ Vamiţii se g+ses0 2e terit.2.rm4nt+ril.s0ut din 2eri.3i0ei 2reluate de 0+tre n.l.n/irm+ datele mit.tul lui Ormag$ iar /a2tul 0+$ su3 numele de Leu0e$ Insula #er2il.ateC$ 2re0um 1i Cetatea R.gi0e 1i 0+ nu s-a g+sit 4n0+ ni0i un element 0are s+ in/irme realitatea ist.teti0 N 0u a0tuala Insula #er2il.r$ 2rin0i2ala insul+ din Marea eagr+< #tim 0+ 2e a0est .r de 2+st.1tirile n.=imati.ada de tre0ere de la e2.1u$ 0are s4nt legate de in9umaţia 4n 2.str.r ar9e.int+$ 2.n.teti0$ l.a Iliadei$ /+r+ s2ri6inul argumentel.u+ a1e.ad+ situat+ a0um a2r.s0 s4nt aurul 1i arama< M.r 0u ..are%U dre2t d.nsider+m a0este ?2.ului$ 4nde.liti0C la 0ea a 3r.ate 4n delta Dun+rii$ mai degra3+ de04t 4n 3+lţile /lu-iului$ 2entru 0+ ast/el s4nt situate mai a2r.iţie 4ntins+ Batestat+ de legendeC e 4n s09im3 2red.gi0e< Atun0i 04nd a/l+m des2re e=istenţa l.l .U JJJ de ani 1i 0un.liti0< )entru a0east+ datare 2ledea.s tem2lu$ numit Cl.rd-2.nm.mâniei a tri3uril.ri su3 denumirea de ene.mentul ist.str.

se3irile dintre 0redinţele 0el.are$ re/le0t4nd .i0ul mi6l.rit+ -e0in+t+ţii Bda0+ Vamiţii au 4m2rumutat-.ril.aseK ale 0et+ţii 5inu$ ?uliţe 2ietruite$ 2alate 1i 2ieţe A< A-em de-a /a0e$ 2rin urmare$ 0u .se3it 1i nu 2utem 0.riginii 0retanil. 0.gie 0u 0ele m@0eniene$ 2e 0are le 3+nuim ins2irate de 0ele dint4i$ /+r+ a a-ea 2rea multe d.r G%' -amite$ at4t de di/erite N 0a mentalitate N de legendele 0el.rd< Dar /a2tul 0+ te=tul legendel.0uit+ de Vamiţi< Altminteri$ s0rierea linear+ A$ 0u 0ara0ter ar9ai0 /aţ+ de 0ea min.st 0.rieni< At4t A9eii 04t 1i D.r sau 3+tr4nil.ate$ 4n 09i2 gr.dat+ 0u datarea 2r. realitate s.rii -e09ii 0ulturi :amangia$ e dre2t$ /+r+ inter-enţia .r 1i Vamiţil.i 2ers2e0ti-e< Cea mai mare sur2ri.0iu B04nd a2are s0rierea linear+ AC$ indi04nd t. 0i-ili.ameni li3eri 1i r.nsidera de04t 0el 2uţin .-e.2ulaţiil.3i< A0este date 0.astre$ dar nimi0 nu ne 4m2iedi0+ s+ ne ar+t+m 2re/erinţa 2entru Vamiţi$ ale 0+r.2erirea s0rierii 1i a legendel.3ie0tul unui 0ult de.r 0et+ţi B5inu$ aatC s2re de.a1tem< Du2+ 0um se 1tie$ A9eii au n+-+lit 4n Creta$ distrug4nd 0ultura min.r3es0$ 4ntr-ade-+r$ des2re e=istenţa un.0ial+ 4n 0are a/l+m regi$ un s/at al dreg+t. 2r. regiune m+0ar -e0in+$ da0+ nu 09iar din regiunea l.+rile BsateleC Agra 1i Gargand$ iar 0+ nu e -.r4t din n.0rului< Dar .i 0ultura m@0enian+$ distrus+ la r4ndul ei de 0+tre D.luat+$ 4ntru t.s.i0+ 1i de.ri 0retani$ sau a0e1tia de la Vamiţi$ e .r 0.r n.i0 0un.se3ire de a1e. re-i.aţie e-.n0e2ţii ne a2ar net su2eri.are anti0e$ 2e 0are le 0un.se3ite$ 2rin0i2alul /a0t.r din 2eri.areC< Ceea 0e 1tim 0u siguranţ+ e 0+ 4n Creta se0urea du3l+ era .2.r d.astre de 24n+ a0um asu2ra 2.se3irile a0estea se e=2li0+ lesne$ da0+ admitem 0retanil.nstituie des0.tul sur2rin.2us+$ 0are nu 2are a 4nt4m2ina 4m2.r -amite este s0ris 0u 0ara0tere ale s0rierii 0retane lineare A$ sensi3il mai ar9ai0e de04t 0ele mai -e09i 0ara0tere de a0est ti2 0un.+ .s0ute 4nde.2urt+t.idurile gr.menes0 e=2li0it ?.d nea1te2tat 2r.u+ 2.1tinţel.uire /undamental+$ des09i.+t.r 0. 2utem s.r .-.1tinţele n.are de n.n-.rigini sau 09iar rase di/erite$ tradiţii 1i mentalit+ţi de.se3i 2rin anal.r din min.3lem+ 2e 0are.i 4n a0est sens 1i 4n1el4ndu-ne$ 2. gre1eal+ de tradu0ere$ reiese din /a2tul 0+ te=tele 2.rienii au n+-+lit 4n Gre0ia$ din n.r$ . de la -iit.lt4nd a2.r3a des2re .3lema .i0+$ nu 2utea /i g+sit+ la Vamiţi< De.dat+ s.are N de1i 0redinţele min.i0ului 0retan ne s4nt 0un.a a0tual+ a 0un.s0ute 4n Creta$ 2une 4n m.2.ntra.lan N de.3lig+ la .ada amintit+ 1i ne .t.mun r+m4n4nd s0rierea Blinear+ AC$ 4m2rumutat+ de unii de la 0eilalţi$ dat.nsideraţi 3+1tina1i$ 1i a0e1tia au 0.e< Legendele -amite -.tri-iri$ 4n0e2 ade-+ratele sur2ri.luţia I de1i au /.na 4n /a.luţi.rd$ 1i anume dintr-.3.rlalte 2.+t.

rinţe< De1i sugerea.r 0.r$ 4nt4i$ 1i a2.r d.latanes0 al religiei< 4n 0.i0ului tim2uriu ar /i n+-+lit$ 0u alte 0u-inte$ 4n -aluri su00esi-e$ 2.s a 2uterii A$ at4t de des amintit+ 4n legendele -amite< Ceea 0e r+m4ne /+r+ e=2li0aţie e 2ri0ina 2entru 0are s.0iu$ 04t 1i 4n 0adrul a0estuia din urm+< )este 0retanii min.ad+ Bse0< >> 4<e<n<C dar gre/ate 4n0+ 2e .2ulaţia min.in0idenţa 0are /a0e 0a sim3.ielil.te. mit.ndiţiile ist.s0ut 1i 4n n+de6dea reali.ului B4n-+ţat+ de la .ri0ul lu2tei lui Vam$ a0eea 0+ un singur . 2.0iu$ adu0ind 0u ea s0rierea lineara A Bdin 2atria 0.3r.sirea 3r. adu0e str+-e09iul 2+m4nt al D.r s+ g4ndeas0+ 4n a/ara .l.ri0e date$ lu0rul ni0i n-ar /i /.s0ute P 2rin0i2ala de.ate de 1tiinţa m.ri BregiC 1i 0ult$ legendele nu se ridi0+ t.ameni 0are au tr+it a0um 2atru mii de ani$ s+ 0.gii$ 0are narea.ar+ ene.ei unei dis0.lul lui Ormag s+ /ie ?marea se0ure de . 0.gie a .+$ 2e 0are ne-.gil.d e-ident$ sim2atia se 4ndrea2t+ de ast+ dat+ 0+tre .tri-a lui Ormag$ 4l 0.se3es0 4n 09i2 radi0al de 0ele similare$ 24n+ a0um 0un.+ 1i gl.r /urni.eil.miţil.r al0+tuies0 .i a neg+rii e=istenţei a1a-.+rii un.ntinentaleC< A0east+ n.l.dern+$ nu e mai 2uţin uimit.gei$ e am2li/i0at+ 4n0+$ da0+ 0er0et+m /.l.tul3ur+t.2ulaţie r+mas+ misteri.r$ ar 0.are 0.2er+ .0a 4nd.riginea religiei 4n s2aima de ne0un.nsider+ .as+ N 2elasgii O N 4n -remea 2ar0urgerii Gre0iei 0.r /a2tul 0+ legendele Vamiţil.se3ire de t.ntinuit+ţi de 2.1tinţele un.eil.r 4n0ear0+ s+ e=2li0e a2ariţia religiei 1i 0+ e=2li0aţia l.4nd 0redinţele 1i 0un.mului$ s2re de.nst+ 4n /a2tul 0+ legendele Va.se3ire 0. 2utere real+< E2.l.uinţe$ e in-in0i3il+< Da0+ se 4nţelege de la sine 0+ nu 2utem 0ere unei mit.r$ .mun+ 0u VamiţiiC 1i te9ni0a 3r.r seminţiei lui Vam< Ar+tam 0+ ele se de.r /.liti0< Singura e=2li0aţie$ 0are nu g+se1te 4ns+ s2ri6inul ar9e.r .ndul legendel.u+ sur2ri.rţe su2ranaturale e 0u mult ulteri.gii$ sinteti.tu1i 24n+ la demas0area 0ara0terului 1ar.liti0ului$ 1i nu 2utem 0ere Vamiţil.ri/i0+$ 4n 2rimul r4nd$ /a2tele .le0ti-itate$ animat+ de a0elea1i n+.ate 3irui$ 4n -reme 0e .ntemeiat+ 2e s2aim+< E de asemenea semni/i0ati-+ 4n-+ţ+tura 0e se des2rinde din ist.i0ul mi6l.4m2.res2und+ datel.l.nsta 4n a00e2tarea i2.i0ului G%& mi6l.n.m nu 2.2ulaţie at4t 4ntre min.i0ul tim2uriu 1i 0el mi6l.s0 0am 4n a0eea1i 2eri.0iu Batun0i 04nd 4n Creta se r+s24ndea /.0ietatea 4m2+rţit+ 4n 0lase$ 2alatele$ 0et+ţile 1i 0ara0terele linearului A a2ar 4n Creta a3ia 4n min. 0ultur+ de ti2 ene.r< 4n m.isel.res2unde$ 4n linii mari$ ade-+rului$ atun0i 04nd des0.st 0u 2utinţ+$ de -reme 0e Vamiţii lu2t+ e/e0ti.uluiC$ 4n -reme 0e Vamiţii le 0un.amenii 0are i..n.ate 0elelalte mit.3utes0 s+-n/ringâ 2uterea .+ leg+tura interesat+ dintre st+24nit.

st 0reat+ 1i$ da0+ ast+.s0ute e -i.int+ alt0e-a de04t ideali.nia l.r tim2uri 04nd a /.e sau Deu0ali.rd.i . -e1ni0+ lumin+ aurie$ lumea 4n 0are nu e=istau 3.nC$ Vamiţii 4i /a0 s+ 2iar+ 2e 0ei 0e tr+ies0 su3 legea lui Ormag$ s0+24ndu-i t.tu1i mai nai-e de04t multe dintre te.2.+< C.rgan$ du2+ 0are ?2.riile ?1tiinţi/i0eK ale 0ele3rului )liniu$ 0are 1i-a s0ris tratatele 0u trei mii de ani du2+ ei< Esenţial+ r+m4ne 2.riul R<S<R< /a0e 2arte dintre 2+m4nturile 2e 0are au a2+rut 2rimii .r de dre2tate ale 0.r nu s4nt t. mai 0un.0uit..mâni a a1a-numitei ?0ulturi de 2rundK 4n ţara n.r 4n09i2uiri< T.ut .tamia$ de la 0are a /. n.gului *< de M.2uluiK< Se 1tie 0+ a0east+ legend+ a2are la Sumerienii din Mes.area s.liti0ul d.3a3il 09iar :a.0iet+ţii li2sit+ de 0lase$ 2e 0are Vamiţii nu .menirea ?2lin+ de 2+0ateK$ 0ruţ4ndu-% d.art+ 2e0etea de2+rtatel.ei lui M.4m3e1te a/l4nd 0um a /+urit uria1ul )an0a lumea$ e=2li0aţiile Vamiţil.r de 2rin0i2iu 1i /a2tul 0+ au simţit ne-.ei ar9e.s0utei legende a ?2.ameni$ d+ 1i mai mult temei i2.ade gla0iare B' JJJ 4<e<n<C< Des0.t.ar 2e un singur 0redin0i. -ersiune inedit+ a 0un.r$ de asemenea$ 2.ile te=te 0u2rind .iunea diametral .t.r inundaţii 0e au urmat ultimei 2eri.r P 4ntrade-+r$ da0+ 4n -ersiunea ?0lasi0+K di-initatea 2ede2se1te .i 0un.2ulK 2.r$ 2rintre 0are 1i Vamiţii$ amintirea a0estui 0ata0lism$ 4m2.st 2reluat+ de gre0i 1i e-rei< La2tul 0+ . N dintre 2urt+t.0.3r.2ulaţie 3+1tina1+$ /+04nd 2arte N 4n .di/i0at+$ 2rintre 0redinţele -amite$ 2are a da .s B5iusudra$ Umna2i1ti$ .3ind-..nsidera 0+ Vamiţii re2re.2ulK de-ine a0um 2rile6ul .r sau a lumii ?2aradi.rii 0ulturii Gumelniţa$ 1i 2r.ri0e 0a.rii din aat$ 0are-1i atr+seser+ m4nia .ate 0.n/irmare i2.enta trans/igurarea 2rin legend+ a unei inundaţii 0atastr.d.2ulK n-ar re2re.3r.st -iu interesaţi de /a2tul 0+ n. 2.te.ri0are 10.rgan I au e=istat de0i a0i .int+ .munei 2rimiti-e< C+0i lumea s0+ldat+ 4ntr-.gatei l./ale$ 2ri0inuit+ de re-+rsarea Tigrului 1i Eu/ratului$ 0i amintirea uria1el.sia0eA din legendele -e09iului testament< Oamenii de 1tiinţ+ au /.2erirea de 0+tre sa-anţii r.g.se3e1te 4ns+ -ersiunea -amit+ de t.natel.liti0+ a 4n0e2ut 4n D.iţia l. legend+$ de /elul ?-4rstei de aur8% a gre0il.gaţi GGJ 1i s+ra0i$ lumea dinaintea i-irii lui Ormag nu re2re.eului< Dintr-.geanC< Ceea 0e de.l.ia s+ e=2li0e a2ariţia religiei$ 4n 0are au -+. 2utere negati-+$ du2+ 0um au 2+strat amintirea -remuril. reg+sim$ esenţial m.0mai dat.r 0e-i limitea.u+ 0.ameni 0are au tr+it ?2.1teau de04t 0a . 3iruinţ+ a di-init+ţii ?2.t. 0u 2l+smuirile 3.rit+ e=istenţei legendei 2.2us+ a legendei l.st-gla0iar 1i 0are au transmis urma1il.0mai 2e l.2ului se 2.astr+$ 0eea 0e 4nseamn+ 0+ terit.mangia$ 0u 0are -iaţa ne.te.t.sm.lar .t.gea Bdin 2+0ate n-a-em 4n0+ 1tiri din 2ale.ate 0ele 24n+ a.

tri-a nedre2t+ţii 1i ar3itrarului di-init+ţii< A0east+ tr+s+tur+ 0ara0teristi0+ a legendel.naC n+s0.ge au a-ut 0.nstituie de04t un 2r.+< S+ nu uit+m$ t.se3it de a2r.d. ridi0are 4m2.ri0e 1i s.d.st des0.g.tim 0+ aut.0it$ 1i a2arenţa ?1tiinţi/i0+K a 0.rului$ da0+ e0. 0un.rlalte rase$ r+m4ne de.0a res2e0ti-+$ 4n04t 2r.e$ 4n Creta$ 0ultura min.a1terea 0el.0+ as2r+$ 34ntuit+ de r+.2.r.e 0+ a0east+ lume e 4n 4ntregime 4n09i2uit+ de aut.se1te de narţii asu2rit.2ular+$ ?2uterni0ul OrmagK< )e /. e2.ţes0 legendele -amite nu 0.t ris0ul de a-% de.2erit$ 2r.ideK N dintr-.rul 0ulturii -amite$ a emis i2.2.ate mira ne0un.ul m+reţei lu2te a .2erit.ndu0+t.am+gi 2e 0itit.mentariil.-+ial+$ 2.a 0+ te=tele a6unse 24n+ la n. 4m2.nit$ 0u0erindu-1i li3ertateaI e$ /+r+ d.unei str+lu0ite 3iruinţe a .r ar /i de-enit$ 4n imaginaţia 2.0amdat+ .0+ 2e 0are .rtegiul ei de /antasme$ .ar+ N 4n gr.+ a0ţiunea lui Vam e ./< V< T9e.ar 1i 2.neţ$ talentat 1i 2lin de /ante. e2.ndul un.tu1i$ 0+ GG% ar9e. e2.e.nta0t 0u negrii N 1i 4n0+ un 0.r$ reda0ţia ţine s+ 2re0i.ri 1i 0instiţi< )4n+ 1i 2rete=tul 0are de0lan1ea.r 0e 4ns.3ii 1i$ 4n genere$ nedre2t+ţiţii$ a2riga lui sete de dre2tate< 4ntr-.tri-a unei alte 2.d.i0ului mi6l.nta0t 2rietenes0$ 6us.rul 0e se 4n09ina lui Ormag 1i 2e 0are Vamiţii l-au i.r al3+ 1i neagr+< Da0+ nu ne 2.3r.a1tem dre2t 0rud+ 1i 2rimiti-+$ Vamiţii se ridi0+ 4m2.tu1i urme 4n amintirea 0itit.0iu<% % Cu t.amenil.aie de 6a/$ 4ntr-.iului 1i iau 2artea .2erit s09elete 0u 0ara0tere ?negr.mului$ 4n urma 0+reia se des0.r e at4t de ne.i 4m2.rul 0are s-a /amiliari.l.ate$ 0el 0are a-ea s+ 0ree.t. e=2li0aţie miti0+ e=istenţei rasel.2.r realit+ţi ist./< Vasile T9e.r$ 0are ni-% /a0e de.ti/i04nd drag.ri< Se 0u-ine remar0at$ de asemeni$ 0+ legendele dau .0edeu literar< Da0+ lu2ta seminţiei lui Vam 2entru li3ertate 1i demnitate uman+ -a l+sa t.mului 4m2.nu se -a stinge 0ur4nd$ atun0i s.2iatI sim2atia 0u 0are 2ri-e1te r.stea 0u 0are te=tele 4i 4n/+ţi1ea.3i1nuit+ 2entru e2.3.0.r 4ndr+.r< id un d.0iale s-ar /i gre/at$ de0i$ 0redinţele$ tradiţiile 1i 4n0er0+rile de e=2li0are a lumii$ 2e 0are un 2.gii au des0.r$ nu a /.0ument$ atest4nd e=istenţa Vamiţil.3.r sim2li$ mun0it. enigm+ /a2tul 0+ Vamiţii din a0tuala D.res0u$ des0.tele de la Grimaldi din Italia< 4n s/ir1it$ n-am -rea s+ tre0em 2este .ie ni le-a transmis< Iar$ da0+ a1a stau realmente lu0rurile$ atun0i 2utem numi$ /ar+ 1.rul 1i-a atins ţinta< B <R<C< CU)RI S .res0u e un 2ers.t 0.0+ mult anteri.te.at 0u lumea Vamiţil.tri-a r+.tri-a s2aimei$ 0u t.3es0-0u /aldurile legendei lu2ta de eli3erare 2e 0are Vamiţii ar /i 2urtat-. tr+s+tur+ 0ara0teristi0+ a a0estui 2.2ulaţii$ al 0+rei 0.

li de ti2ar %U 4ntre2rinderea ).reda0t.rului Saian 1i-a 2rea/rum.-estea uria1ului )an0a< %'F 5.r anteri.ligra/i0+ ?OlteniaK Crai.-estea str+lu0it.are %&(%N%&QU C.r<<<<<<<<<<< HQ N ). CERC<<<<<<<<<<<<<<<<<<< F OMUL CU I IMA ARS! <<<<<<<<<<<<<<< %% % N ?As2a2ur Ormag ru0 u VamA <<< %G G N Calea la0rimil.r I bLARA GALIUC "un de ti2ar (<VI<%&'( A2+rut %&'( Data ediţiil.-a Cd< GQG .LISTA )ERSO A*ELOR )RI CI)ALE ALE LEGE DELOR G CUV.asei Mastara <<< U& LUA-CEA-LEGAT!-LA-OC:I <<<< '& % N Ura lui Ormag <<<<<<<<<<<<< &J G N 4ntre0erea 0u Ramai<<<<<<<< %J& I IMA LUI TAR"IT <<<<<<<<<<<<<<<<< %G& % N S/4r1itul sl+-itei 0et+ţi < %HJ G N Cum2+na lumii <<<<<<<<<<<<< %FG N Cum s-a n+s0ut Ormag<<<<< %FF N ).M"ETUL LUI VAM <<<<<<<<<<<<<<<<< %&Q )OSTLAŢ!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< G%Q Le0t.r I DELIA DAMIRESCU Te9n. AI TE<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< H #OARECELE LUI ORMAG B)ROLOG . T .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful