P. 1
ALEX.D.SAMURAKAS - Copilul durerei-carte veche -autobiografie-ploiesti

ALEX.D.SAMURAKAS - Copilul durerei-carte veche -autobiografie-ploiesti

|Views: 788|Likes:
Published by PirvuDragosGabriel
Autobiografie fascinanta cu final fericit - mai rar citesti o asemenea carticica ! (30 pag.)
Autobiografie fascinanta cu final fericit - mai rar citesti o asemenea carticica ! (30 pag.)

More info:

Published by: PirvuDragosGabriel on Oct 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2013

pdf

text

original

JL

,

COPILUL DUREREI
~~~ ..... 'S..... ,-,t~

'-

P L 0 E ~ T I .;....

TIP .• CONCURENTA". V. DUMITRESCU 1 925

,

,

--PILUL DUREREI

l
III 1/
-PLOE;iTI-

TIP. "CONCURENTA".
1 9 25

V. DUMITRESCU

--:

~-~-

.-,
i '-_:.

"II ')

,'.

, ,

~

h

)
De
ACELASI A UTOR :
'"

Flloio/ie {

DIn taineJe

IUl1lei

Din tninuniJe

viefi

Valenta, Aparifjar

oxi fi, boze sa ruri
Viet.i

Ca lculuJ in fizica

Copii, baeli ~i oarneni ee-ali fost ~i sunteti ea mine !... Intreaga viata am trait ~i traesc in lume. N'am gasit insa un prieten sincer, caruia sa-i destainui toate seeretele inimei, caei n'a~i putea trai, daca n'a~i serio Unii rn'ar fi compatimit, altii rn'ar fi ras ~i nu ~tiu daea 8~i gasi vreunul care in urma destainuirilor mele, sa ramana rnulturnH. M'arn dus la caetul meu, core fara sama eompatimeasdi, sa ma raza, sau sa ramana multumit, m'o primit. Lui i-am spus durerile, lui i-am desUiinuil amagirile, spl'rantele, ~1 idealurile indeplinite. Vi.1 dau a~a cum este ... De vreti primiti-L
,

ALEX. D. SAMURAKA~

Din iubire se nasC toate, prin iubire se tin ~i in iubire se intore, dind tree de\a noi. Aimons done, aimons done I... de l'heure fugitive, hfttons-nouS jouissons I.. L'homme n'a point de port, le temps n'a point

ue

rive. 11 coule, et
f\OUS

passons

ALEX. D. SAMURACA$

I

E seadi, tarziu ~I somnul mi-apasa pleoapele oehilor mei obositi, de leetura noeturna. _ Intr'o casuta plina de band ~i carti aruneate, unde am arnica lupla a viefi m'a trimis, imi las adesea ori gandul sa sboare, eu ani de zile in urma ... ~i fara sa vreau din oehi-mi palizi ,i du~i in fundul eapului, imi cad adesea lac rami calde, pe eaetul unde lungi ~iruri de x ~i y, se ereeaza ~I pier. Amintirile mi-au dat navala la iazul ganduril(]>f ~i s'au adapat setoase din apele lui, inviorandu-se, improspatandu-se, renascandu-se. ~i rena~terea ·aeestor amintiri ma doare, cad ghiarele lor hidoase, au inlantuil grumazul gandul ui meu, exaltat de atata munea noeturna. Imi revad, lini~tit ~i resemnat eopiHiria •... adoleseenla ...• ~ufletul mi se tulbura...... ' 'lmi vin in minte ehipul prietenilor de care, legile nolurei m'au despartit, viata inlreaga eu cortegiul ei de placeri ~i dureri. MI-adue aminte de un prieten, eu care in momellte grele, ml-am v8zul elipele ~i sperantele vieti tarate. eu d imi mal sehimbam eugetele, Ii mal spuneam simtirile, Hindea numalel singur, parea ea ma intelege.... Em 0 fiintii superioarll .. Prin noi ~i diseutiile noastre se faureau lumil<" 'il e desfiieeau neeunoseuturlle. Ne apuea ziua pe amandoi, gandind ~i judecAnd 11 'P,lea~i luermi... Voiam sa ne convingem de realilul '/I C lor ce ne ineonjoara .... Pare ell ~i acum iI aud spunandu-mi: Vall ... pricieR r..~ Nlmeni nu ~tle a mea durere, Nimeni nu ~tie cat sufar eu
\

...,..

.cell-vo inco odalo e prelioase I... Venlli ora e.:. 0 clipe !l in aminUrea . Asc,?lta\i'ml dorinfa ~ nun~, inlorInell repedele voslr:eb In,cet, mai incel d:vl,,~ovata ... CurIntr'o casula d s or. acolo ~i.a dat t e pe malul garlei ca cum treceti

N~mei acela care ~l a rupt din . a pus mana, In satul acela ~~ept sufletul meu ' tri departe d M.I!1 poalele deajui~'i' I ". am vazut 0 e tlZII, acolo m'am ~' a call-va kilome. par e di nascut eu plerdute ... ~i atat d n speranlele vieli t" "i" acolo mi-

Mara. era 0 ta.cere, ~\ lntunericu\ nop\ei prlvea trisl 11\ fereastra. podeala rece se cutremura sub picioarele ei, ~i fUn\a sa se pierdu''Par'ca cu tolut Dp. atuhci fratH mei mai mari. unul de 14 ~i altul de 12 ani plini de durere, 'in ta ~erea nop\ei se departau de caS8 lor parinte8SCe, ducand CU ei durerea ~i suterin\a unor suflete nevinovale, ce se pierdeau 'in suferin\e, pe' malul gar lei. Voia sa scape de suferinte
, '

pe

scumpa

lor mama, ~i

pa miel lor froliod. Unnl intro slnjitor la clirclumnrnl
satu\ui, ...e,ndcel'laltfogl cn nai, darnrile ,i lo,ilorile so arlail..• .01 iar e an la un bog8ta~, Ziceau adesea, cand se 'intorceau seara intre noi. Din munca lor ~i a mamei, ne puteam duce zilele de eram azi pe maine. A,u trecut zile luni ~i anil ... ne facus mai mari. La doi frati mai marl ca Jl1ine, Ie venise vrea a

i ' a K~~~s~~ne~P r~:~1 "'.~~I~I ::~~l... Ac~io";:;~~::.'~i:.'d~1 ~
v

Doamne!... Do: pie copil, l1ase baeli' creaturei' .... d~ ~nep I... Tu vce dal' put ere~I lu' fata. "Oh' .... 0 a-nl1 I striga adeseori Y u ere sa-mi cresc mic" m~I... ~i viata 01. .. Ea . sarmana mea mamY 11 mel copila~i1u . . se slmtea Y' a... .. trlle negr' ca mal avea t ' ei rupa !ngrad tanara! ~:~ ,sarb~de. ~i sa ZbOfl~: :~:,,:;a eu mari !.•. acestea .... sa-~I cresc coplla~ii ra y !oata viala rate dogme. 0' er~u e.acum: pentru m~' sa-ml viid baeii tea, care se r u ~hu ee fel de do me ma mea, adevalucru intr'un v~1Pdndeau)n departarire ~trau ~i aceso raza d e ceate. VIIOGre, ea un Oar dye speranta Ii mai hrY razele s:l~a m so.arvele nu ras~~~des~f1etuI. ive~te palpa"I'nd IdumlRa pe t.. pamant - ~ ~ . deodata I'" toate "Y e prY caci ma'" In urma scafdY " apas II, apoi lu . I In al se
•••• " v

mea so se dnca la fcoala, Toldeanna snparal , fi roas

de suferin\i, sermana mama privea CU durere 'in sunet, la copii vecinilor, care treceau la ~coala 'in fiecare zi, pela poarla noastra. 'incepea Cu inima franta sa plang

a.

Nu se auzea nimic,

dar vedem cnm lacromlle calde se scurg

ean

pe (ala-i

J:

ma a palida' ~i1... tu plangi iar 1... ii strigam eu aga\anduMaica mohoral . de ml glilnl .et. Ea se aplec• spre mine, ,i sornllindnIrnnmi tea ~i parul, ma strangea la pieptU-i zicandu- : Dorine l,.. Dorine 1... Voi, nu va puteti dud~ la ~coala1.. ~i 'incepeam: .Milne,n-

polronde deca~ ~nr~U,!,lnap~durne fi ~::I~azo dealud

.1

~i lacramile ;r Ineca glasnl. En muica 7... en ,Iln carle! .., mo Domnezeo1e dnpa mare mila ta, II dnpli

care devine ma' ~a de caldura in in' ' f' to~ a~a, nu Cu ee sa- . I apOI, un foc. Ima lecarui om v. ml cresc co'l .1 ' cea, cacI cel mai pi a~1 .... era ideea ' dea l(ltd intre m!"?B.re deabia era r1e 14 a OJ • 0 mun~arle I" ami ." "'. sd~ p anga, insotind-' d~~ In. adancile-i ofta'r' ~1,,8scunmire noi. ,0. IR cand in can "d . cate , ~I I,,, Ineepea
Y

ltIultimea lndurarilor envlnl anzite dela tale etc". mal marl care invalasero Irall mel cRl'le pee vremea cand 'inca "r8ia tata ~i care acum cite6\l biblia. rldlca " de lling mloe, se dnse la cner fl lolind Se a as8 o rochie inl>epu, sa 0 desco .. Pllna seara lu gata pentru unu\ din frati, 0 pereche ura Ill' "1I1\\al ~i 0 hainut~. Moi ramasese 0 sing rooni 01." 1" cne . Si aceasla (n sacriilc"lo. Pima I" or" d"

toll!... Roaga-re

". .... Oumnezeul , C mel 0, 0 tV .... ace" t' e....V u ce t·I-am gr·t

rl~a,~

ne infeleaso ef'

eo" ,copIla,"

.

unul

noscuta care d~~b' . oaga-te !... 0 Sf81U~e eupnndea pe nara spre ruga . 18 se auzea, ~i mainel ~ voc~ necu"VI v ClUlle. e el se Iropr e IRa tara "I' . . eu• • v. SauzI. Roa vv" mal sus ,caCI 0 voce' 5e . I6ngo noj in::-1e _ Ma,?1 0•.• Momico ic m•• polemlca , puram sa strig8m pI'101. d'" e nu te duce de durere.

r

imbracali, Of" ro, alnnci clind ao • •••• v"einilor Incepeau sa Ircaca, cel dol (rail, ICfe fl I 'II pOllrUi ••••

".•"u.. "•••indoi Irali, eran lr

Se ,duceau la ~coala!.... Pana sa se intoarca maica, din vallzarea unoI' pui~ori capaHi doi lei ~i cinci zeci de bani, cu care Ie cumpara, carli. Cei doi frati plecau acum la ~coaHi; maica ~i cu ceflaIii la munca; iar eu singur ~i de multe ori ~i fara mancare ramaneam acasa. Niciodata nu tni s'a parul casa atat de jalnica ~i de trisHi, ca atunci cand de~teptandu·ma din somn, ma ve'deam singur. !...grea ~i trista imi parea acea singuratate ... Incepeam Sa plimg, dici dorul de maica imi sfa~Ui inima, Durere!... Durere !•.• de vreme ti-ai tnfip! tu ghiarele in carnea mea cruda ~i plapfmda! .. Ma suieam cu picioarele pe masa. de lanDa fereastra ~i blHand cu pumnul in geam ~i plangand strig1am... maica!.. maidi!... pana cand de oboseaHi ~i de dure,re ramaneam culcat pe ea ... Lacramile, mi se uscau in ochi! Cu mintea plina de gfmduri, culcat pe masa umeda ~i invechilii, urmaream cu privirea cum sqarele apunea, trimetand raze.de lurriitra. . Acum, soarele incepu sa se mi~te ~i sa se joace pe in61timile dealului din fata casei, imbrati~andu Ie. EI inlpartea cu ele, singurile care crau acolo sus, cutrelllurul ~i fiorul Illol'tei sale. De pe 1ll85ula rece, eu inca privealll cum soareJe se pel'dea '·Ia orizontul tara margini. O!... soare ... vel'iga din lantul gandurilor mele 1. • Frumusetea rtIzelor tale mi-au potolil durerile. o fulgerare, 0 licarire, 0 zvacnire, 0 sdipire ~i varful 8coperit de vel'deata, in ale carui poale se a~ezase soarele inca palpaind, se intindea, in tacere-, '1ntocmai ca ~i 0 femee care doarme obositli de fericire, dupa s'a bucurat de toate placerile unei lnsetate iubiri. Jntunericul'tncepu sa-~i intinda al'ipile. Era 0 li~li~te de mormant! .. Dorine L. aci e~li 7... deschide u~a!... Era inama. Venea dela mundi! Slirind jos de pe masa, nu ~tialll cum sli-i deschid u~a mai repede. , Ea ma saruta ~i diutandu-se prin buzunare imi scotea cate 0 nuca, prunli sau mar, eu care-mi potoleam foamea.
I

o

ce

,. a cu buzunarul go1. Nicioda\~ ~u V~~\ti sunt eu dator 1... O!... malCa, m '" d b poalele I drag e sU • ul-Sapat, satul .. B?e B dealuri l;\i prin p~Dar \ll Vod t' rzie l~i nS1plse pe f' cu noaptea n . ng· ~ dea 1uIUl, toamna a 'a~e ~i c I~ t~ 'e. de . 1 asera d upa d an\an dud bra\ele espUI. trel' frati mai mart, P ec '. . cU cel \ cap malca, ~I ~ ramasesem ador~ lemne. . doi {ra\iori de ~coal~/ ~ epu sa ceal'll8 Eu ~i Cu cel morala de to arona Inc arasindu-ma '\,' 0 vreme poso ~ .. filei de somn p mI. ~, e tovara~ll , de zor, In hmp~ c Hi ~ d apta In ~ 'lndrentau catre ~coal : arunc privirea In re se •.. .' eu rol " \ 'g Ma de~tepta-I ~I '. ~. illcepui sa s n . T che 1 malc8, stllnga L"1 0 '~~~i nU ma auzea ... ~ tacere8 casei, ce>Dar val .... n~ ~toare se pierdea In. t I Si ie~ind Vocea-roi plan~:tie. Ma dadui jos dl~ Iaach~'\ Tache 1.., parea cU~totul ? sa strig mai tare: T~ch~ . ~ in oscioarele in curte Incepul. i i lnfipse dllltn pana Frigu\ toaronel ~ ~ eram aproape gol, Hlrna doar pe mde plapandte, IC~~ma~u\ei sta~i~te't ce : pe ulita saiu, Cu un res a , nui sa ma s reco ~ i {ricoS, Ince un umar ~ ~ire $COa1a. lui. ce ducea .c'de ~ase ani~ori. A W 8.iaro de zor prin Eram nu~al ~ ulele rebegite, ba a~ A 1 AJunse -'1 la un han ... \ , S UI'IA d. In manSuspinam a d anc ...., an i dandu-rol un noroiul dill u 1 a. ropie milos de mille ~~l' '] 11 Iuai din '1 se ap , . un mo . . Un CODI . , tu nu roanancI, I hanului IncepUl ~ . . DorlU~ . trepte e ' Id mar ps:. ~ du-ma slios pe 1 de lacrlnni ca e mana ~I a~ezanl vreroe, ce Uflne e . ~ "C dIU e , In I' . ~ "I sa .mu~ obrajiorii pa \Zl.. ' ~tence la munco, ~ 1ml brazdau A d treceau salem ~!ill .sa . sarutandu 1\111, IUnd ,?e ran e venea lan9a ml~e ~~ljf-fi trait lolicu cari ma~1de c~~ -, Ce copila~ {rumOS •••• ~ plang ('U IHlli . Intre el. " , cepeam sa , ,. \ ZIceau ' taticl1 1... tiHieu I~ . "1 triste ll'ect'UU ~I pIll \ui L.. O .... . ad amll1hn e and ii auzeafll, c. .~\ lare, c. .. ele de COPI\. . "i lacrellli, Irchule s, (a\a l11'n\11m ~ t Ie , . t 1 ragu U .• , p\flJl9\!..' dcac ce~ac..c le-ou (osl • 1 Plangi t d eea cari au pIer ?, 'care formoU C('rd'; ~c zicea cate unul dm cel "c verse, 1'lImp 'in v1a\a, ~ 'n~Hlcli I <\in jurul meu. ~. d d ta vecino, core nit> l co1\ul uli\ei: 1'8S,:rtsb~feu~n din raspulCl'i.
y ~

rr

A

C\\;\

c 1\ ~ c1' monu. Surpnn

ma

~~

•• •••. _ ,It

~Haide acasa jigodie." Nu vr~au I... nu mil Vreftu scoilla T duce ... _ Sugrumate... ... ache.,. ~i restul Cuvinfelor n . .' Vecina Imi apasa ,11 se pJerdu ma tara c gura cu palmo' .. mice1 _ . a 0 scanduri:l, far" ,Ia~ cu c:a1alta mana amest~c~; ~~CI~~~~~ Inghe/Clte, ~e csaesi~b~~ug~nde~stC~ Ia ce t~ d . e pie n~ul ri <' a.a e oamelli d'ia 1''' • . P n"e mrla, ~i ullul d' .• flSpl'lnhe, privindu-mav •. el . Incepu Sl'l 7.ica· v II cu" Ol'n nu llIai plang •... Intaiul~' '. e copllu1e dr'a v, T' pi1u1 d I 1lI;1 '!'limul dintre cop'" g? ..:. u nu e~ti nid . urerer ... Tu nu~' . rll nlluanui .. Tu r ClJ ~I~t.esc ~i ~ch~i fai pla:e;i v~U!l?a$le !reodata ;ra~ ~~~

-10

.P:

o

i:

Si~,l~;} ~l~a~:f~~tac~i7~eni .. l~~mu~~i~in~~Zr:~iaci~~i durerii, ar Int,.'o . me. ce nu mi' ZI posomorata d' .. ~ G prllnaveri 0 d1futa s" : Jarna, sau p1ina de mil' c hmuil colo • araca va duce J" esMaic',:, i S?S~ langa taicutuJ tV corpu tau mic ~i d Ai •..• malca 1. au .... ar ... ,vecin(l nu m~" a mal stri!!a.~ eu din ca.nd in " de mama A' Uzea, cael. ea' v cand, ... • . Juns acas"" Inca nu avea .. t I WCue U"a A/erg a, ma arunca' Inlr'o "slm u , d am ~i d I camera <>i • les, ar nu pra ' eu, e a un geam I I I -ml sfricam. Din i ,. cu putinta, Tot ce i", a a tu .• ~a sa a a(neam !n cede formeazii c n<a~p1are gasesc ~i 'bibl. • ea mal S"um .. la care ~I astV , Incepui ai rupe f '1" pa carte din bibliot aZI ' Tarziu "Insa" SOSI e. De jumatate . , ~I, eca mea),~i Dorine 1 • ~I mama. '" ' '" zrse ea' . ~~I f~~~~'e cv:~' am vdit ~~ ~~a d~~a~~a~:i {: ochi,Jnc.epui Sa v Illa. ~coa B, ~I cermana mai v o h' '. ca... nu zise n' , . : I II.sticleau de durere . JmIC, fata i se intuneea 11lI/lla eJ de m" , ~l un of tat ad" '. ' O· d' ama. anc, II u~ura an unle suferinte' I ' cuI 1ini~tit al odiH I me: 0 pridideBU ~i din it. de copil. ' ' Se revarsau asupra 'd .n uneflSe h tV " el urenle mele . 0 Bra deacum v v home vechi • . .. sa nu ma mai lasp . . mei, incepu'i J~~c~~u vhilinute !?i eu l~S~r:ig~h~~;r ni~.ie aVE<lm var,:>ta regleme~l~a~erg 1a ~coaJa, eu toate ra ca IllvaHitor' . meu sutletesc... . preotul satului, Popa Alexe, tat~H
yo. • y

~a~~

0... batrane preot1... Eram un nevoia~ eopil 81 pamantului!... Eram 0 fHnta plina de dureri !•.• Tu mai sllluis diu ghiarele desnadf'jdei, care incepuse sa ma cuprinda!... Tu mi-ai desghetat sangele din vine ~i tot lu mai dus pe eaile aItei vieti divine. Iti sunt dator biitrane preot!... iti sunt dator! ... ~i nu ~Iiu daca pot gasi mijJoace ca sa te pot multumi Cand ma privea, ochi-i se umpleau de lacrami. La ~coala toti eopii se jucau eu mine ~i cari mai de care, ma lUaU in banca eu ei. Pe tema aeeasla, se certau r;;i intre ei. De acum devenii ~i eu eam nar8va~. Ma duCeam cu eel care 'imi dadea, mai muIte condee. Intr'o zi parintele ascuIta la aritmetica pe nn copi! dine\. 11, ~i tot se muncea eu el, sa faea socoteala cat fac 3 r;;i eu 3. Plietisit de atata mundi, strig ~i eu deodaHi: ,,~ease fac, mlii Vasiliea". _ Bietul preot, de~i neclljit, fiindcanu,i ie~ea socbtel'!a, se apropie de mine ~i zambind imi zise: "Dorine, ~Iii sa nu'meri?" Fara sa mai a~tept 0 aHa invitatie incepui 1, 2 .irei, patru, cind, 20 ~i... aci. .. nu;' mai ~tiu parinte ..• De atunei, bunul preot, seotan<;l din cutia catedrei 0 aritmetica $i un abeeedar. imi zise: "Sa'nveti sanlitos Dorine ..,. 0 !... mare elipa e pentru, mine aceasta I De acum, eu stapanul nimicului, devenii slapanul a toate. Intr'o saptamana Ii ajunsei pe cei de cl. I ~i Ie trecui ~i inainte, ata di la sUir~itul Bnului !acui mare ciosie mamei ~i bunului preot care ma ajutase. Penlru mama, insa era 0 adevaralii povara, did eram acum trei copii in ~coala. 0 mai mflUgaiam' ~i eu din limp in limp at\lnci, cand cu voce tare incepeam sa ciI se "visul Maicei Domnului" sau Minunile Sfan/ului Sisoe, Cand insa incepni sa zic crezul sa cHesc cazaniu $i sa canl la biserica, maica nu ~tia ce sa-mi IMi fadi. Munca $i suferintele ei, de-acum incepeau so. se vudi\ dill', ca n'au fost zadarnice. A~um cand i~i vedea odoarele, felurile visuri d. I\()l'() I', \~ desfiiceau unele dUila allele, ca ni~le r'olOCO<lk <Ie III Ill, i SI:: invarleau lllo1alec in cop, ~i-o dl'SIlICl'dllll I'" "(~ un copi!. Trai de'!?i vazu copiii I1lUiI1IUri orl L.. 0 V('dl~alll eat s'a muncH $i se munce111e penlru Jloi. CUUlillll
n'Q suparam cu nimlc. In timpul lenl(", Ii {tIt;
UlIl

10

; "tevi" pentru fesut . pul verii d ~I . apoi plecam la Iv" cuta de ' f e. cum filCI soarele nu ras}eoa a; lar In limora 9 ~nJe, caetele ~i ciHim • area~ Imi luain vaeu pleplul >' b' ara In man ram. Ieeliilt', ~i_mt:a;ar a ve.rd~, imi sedam a;i_~~'pana la $1 a~a treeand . uram ~I vaeufa. I prepaul!'una e Iasavan" toldea 1!na premiant m primurv U . chee unul di I a. n VIS ImpJinit ,,' a vazUl JD n ce e mai frum vI cu aeesla se tn A v1lat? noua trcbuia sa i oase capitole ale viefii mel ce a~1 preot 0 sUit ncep. , e. ma dea la ~ ue~le pe mama ~i imprumu? lllvafatura mai inalla Ci'l ar fi bine sa ~i Irimise l~a;d~- sl~ de 200 de lei ia ~:ma asculta totul examenului PU1~~a.a Normala din 'Buzau n~a dsa~ului, ma Atunei ii s . .Ill f~'a ca bursier,' ,n e In urma CflseJ ~I eu acasa:
w • ••
V

v

••

o .

v

v

v

v

v

Inlregi, in mieul meu pat, a~ezat langa 0 fereastra p~ unde vantul ~i zapada iernei sufIa cu puter€', gandeam: O! creer ce stai intre aeesfe oase incheiafe, tie nu-ti este miH! de bietul om, did iata, muite din elipele sale roman moarte. Se sbat aeeste clipe intre mine ~i tine. Frumos e jocui lor 1,.. In viata nimie nu m'a mahnit dedit durerile ce din suflete nevinovate au pornit. M'a intristat sufednta aHuia, mi-a facut rau nedreptatea.. cad pentru lnfrangerea ei gandeam sizi l?i noapte. Suferinta parea de 0 ve~nicie intrupata in mine ... larna devenea din ce in ce mai aspdi. Un viscol grol.ov. din lunca Buzaului, sufIa Cll putere in geamurile
J

Scumpa bllrsier. I-ai

maica '
des/ul

Dupa

un examen

.

d e greu, am reu$if pe

ca

dat, fti saru/a" mana. flUl ojlJtorUI u_mll de tau

ToMe luna mull

.'

care mi

din fata. Tocmai acum imi venise randul de planton. lntunericuI cuprindea totui. Lumina nu mai, era pe 'saUi, caci loate lampile au fost 8tinse de furia vantului. Tandari de geam, amestecate cu zapada cadeau din cund In cando /' Ah! mama 'dici afat cuno$team in lume, mi-e trig ... , lIIi-e frica, mi-e urat, $opteam Incet, ~tergandu-mi lacrallIile calde. ' Cine sa ma auda? nimeni... nimeni.. eaci maico mea (~ro dep'arte, Sa spun la mai marH mei 1 Imi era frica de hiHaie, .. Plangand, ma a$ezai intr'un colt, begat inlre l\1~le saltele de pae, pe jumatde rupfe. Fiiptura 'intreaga' dormia imbracata in hainele ei negre. Cu oehii plini de lacrami, uBandu-ma in lungul vietii, ziceam eU scarba: "Degeaba cauti tu dulceafa vietH 1... cad $i ('II esle invaluita) in valul ne$tiintei..." . I\unurile vietii nu Ie poti avea, decat cu 0 biruinta II. 1I1HOturburarHor vietH tale, did acestea iti duce merIII vi \ii, In lucrurile de jale ... () I... Fenomene ale nafurei 1... Voi faceti posibila apa"'\111 ~i pierderea lumei. .. aratati In8a creafurilor ca mine, (' I IJI voi sunte\i ca $i ele, ni~te produse ale legilor d'2 I' I leu \r. a £i rei. ' P \IIll\ntule 1... 1\egru loc de chin $i de neadevar!... ExH;I n\H meo nu este implicata cu aceste durelO6se Vl'CIIllld •• De {ICbm sa 5tH! 01 Dumnezeu! 0 fiintli Cl'ell'" 10111'1', (;11 $i roua dimine\ei din zilele de primfivadi, sunt 1111 I' I11I1Il 1[\('1('- Ce sbucium! .. Voi 1 in grele clipe fu veIl IIU'I\ l)' lUJIl' I

Visuri mari I Dorin. vai v ncepeau sa-Illi tv' ~o~~:a:~~~nsu~~in~l~, ~n~i III~Ofd::~:a P~~~/;;~nte. DCfJr'" t~FJre, ~i omu( . em. o:lllIce, de IllIHe pre.a. r~ea focillai Mun:;' ct~edbu,,sa cunoascii In c:~~od?elfJ me,~ul ,... an se lasii f . III urma . unol IluZII mai d 1 . a I mal sfapanil d f ' s~~z:~te ~i ~'a~feaptiiU 'i~,c=lc~ durere mai grea, e c::~ ., vI eu mlOe . Ma dusese la '" I care ilia a' I ~coa a Normala Insa .. gandea Ci:/~ ?ra, nu ,~fia ee do~r/11e tlcl.eu nici acda lueruri ale f~:~:ea-!l1~ va fi eapabila sa ni:;~:e, ~i nu se ~fie L.Pri;e:ofe l;ns~a~CI ai!... Ce esf€' oniul JeoNg.'. ~ilalte 'tYf El CI 1 orul ' .... leI e can. e vesnic iti e, In marunfaele sal '~ - ~IU a~a c VOl' spune' S f e In mISe> J un~~mt credefi". a -' " un deparfe de a fi .... va e nu a/11 d cond.ei plin de 'I' .:. spus .... $i nu $fiu da' mi se aWi ~I . I u..glll1l, voi puteo oare co eu acest n lfl mo ' ' sa spun tot e • ram' . ' ,e ,E mw. Nu $fiam d d n aveam cu ce Clipe de dun e sa-mi c.umplir car"'I' ")' • e urere iara~i mcepeau. Noptf v
0

VJ!-

W

~

v

Of

v

v

.

v

v'

.

Oare cine a fa" , ap ·f· •• CUt nascut ~. lume '} an la mea? ~i pent ru ce su 1 ,. pe .S a yad aceste vilr . n mine? Sii-mi d~ ege clIpe cum s f ale inimei '} ca a ca~nea ~i sii-mi ascu~f ~ r.ec,oara prin " O! lume'! 0' ,. smrs rele biitiii z.eu. nu-II pUlle fiintele la caci iala multe· d • fare, In abisur'I I~t..ele~ riiman reci sub f ~~a mcercare! Sgo I I .1 e 1 asvrBlirilor tale. olma de IngheI _m~ e e viseolulul se . re balranii copaei din pl~rdel:lu din cand in c~ . E un limp de I' . t gradmaEpiscopiei and prlllma-mi bale eu ml~ e, e un limp de la . •
y

de~~~~r~ lumei... P/~~il~' d~ fan;:mu~i \re~~~~·~·reTs;U~i~i ~ . e geaba ... voua ce ~ mine .... 'lnlregi .. . va pasa' C . ' V . ' ~a vlata mea de f.' '... e-I pasa lumei 01 ml-ati vazut d :. su ermtl e roasii dal firea A' . urerea ... voi mi":afi ~. 10 -., ~I vrea sa merg . ~vazut ceeace m'c&~, unde Om I cu VOl sa I Ia viti dorinfelor u nu este dedH u~ la a~ a<:est hidos lumi intregl" Lmet'.e nevinovale. In {v~·.Nu va impotri... ua I-m~ . 01 s'au d· ;;um viid i ~ a A pe mine pentr ~I . Islrus A mane iusa i ~ ~~, vartejul lumeil es u vecl1.. ca l1u-1 are. ncre mtat, ca sufleful pe ca e m?re. Voi rilIT' re eu II am, lumea recuse doua ore' I h . 01. durere' d· ng etasem tot ... ~ .... urere r t neasca!... Fara de' . ...• u disfrugi f r ' de acea fiinf ~ hne, d€sigur omul s' e clrea omeVai vaua sf Itng.ere~sca ! Simturile ar putea apropia cea ,- Al m un pacatoas' .... s a v.a loare lumeas ~ e.... voi nearuncafl· A u pHn r ca..., In aE rere ~i ~h I~e nu am fosl satul d " m'a dob~~a~Jre, caci \in~eHieiunea ~i n~~lc, .dedH de duR' Izefla omeneas .. o~eata ta 'cerule d' . ca aduc putinta sa IVIll, lumina seri t I se aHa ca <::ii s~ap de acest chin In la e senine, Imi n mme 0 .d . umea Totree ~ .1Nu te mai plange ~.: I. urere piere. aHa vine" ga, fI e sunt grabite l' XIS enta mea... ani ci sun! ve'fj ~':. Ipele tinerefi nu su curg ... Vremuale morti. ~ ,ca malCle v0rv?ni clipele biifr~ sel~n~le .pu~t('ri, V' I I A ane I, ~I pOlmaine , .ISCO U lncetase E ~ , mal auziam decM 0 tacere adanca r I h ce mi se ~ }ncet ~i jalnic R. .... ng etat nuparea ca iese din alt "leqEue.m pro defunctis" aru, pISCOp··" • lei
y
A'

Ah t... Unde sunt tablele legilor tale fire? Sa vad mai hine, costruclia Inmilor, sa aflu punetul de plecare in firul vremurilor! Ce stare 1... imi curge sangele in vine... se sue, se <:ol'>oara,t'i vajaie in corpu-mi ca un rau ce curge in vale. lnima-mi bate cu putere ... ~i... la ur ma d( ce 1 cand ... lolul in lumea aceasta piere. Mama mi-aparu in minte :t.lcandu. mi : Ce faei copilul meu 1 Dorine 1.. ... O! mama! Hlinuirea clurerei ramane-va in ri:line' ca ~i 'In tine ... Inelul,lumei se va strange... se va destinde ... 'Iosa in lume nici rauI nici binele nu va invinge. Deodata vantul se umfJa cu putere ... 0 sgucluire iu[rico~atoare, se produse. Un geam de S'\lS dizand, se sparse langa mine, mi~candu mi pulin piciorul. Imi Hiease gheata ~i 0 parle din degetul cel mic. Sangele 'Illcepu sa curga. Nu mai simtiam durerea de care dinainte eram cuprins, 'Insa, simlirea siingelui ma inspaimanta ell mainele pline de sange imi acoperii lafa sa nu mai vad,.. . N'am mai simlit nimic. Faclia vieli par€'a ce se stinge ... Era catre ziua L Zorii diminelei .ineepu sa reverse ... InIllnericul se despica ... Viscolul incetase peritru totdeal111a. Ma seall... Saugele inghetase pe ciorapi. Eram insa 'Un6toS. Parea ca a-~i fj dormit la mama acasa ... Spalandu-ma de sange, ma a~ezai pe gramada de saiI Ie sa a~tept lumina zilei. Oar vai! mai erall, cateva ore !... Mintea-mi fugea in d purtari. Mil a~eza-i in fala icoanei, zeifa noplei imi vc'nea inainte. O! vedenie fugifiva! Mi-e frica... mi-e Irica de tine! De 0 Jume noua sunt inconjur\at. Fiinla Inn reasdi!, stapana celuia ee ma inconjoara1... Vino lul ... 0...vino ... caci durerile lumei voiau sa ma doboare. Tu fII pentru mine, ~i eu pentru tinE'. Frumuselea ~i linilI'll 'In care ma giisesc aeum, se mere~te cu venirea Ill. 0 I Rflza divine ... 0 sHipana ... 0 mangaiere. Din sbu•.IHlllul ncestei nopli impreuna am gustat. Nu ma parilsi, cud <;oco~ii diminelei inca n'au cantat. And\ndoi sa ne cufundilm in toate, ~i il1lpreuna sn lell'lII IlII unu\. In 8ceasla clipii de durere venind, Ili suclll ill Hllflciul meu mfmgaere, zicandu-mi: Su Hill d('1'1Ir11' dc' nlmlccnin 1\1111(> i, did numui alnnci cllpn de I .r1dl'l' va fI in no! l1i nol yom fj in ea. NIIIl 'nl nu 1It1 c.l' u[ortllla m 0, did 10 ~c6ulU eu ~l

la tnviitafura . Intrea W . eram primuJ. Irni IW . di? noaple slal~a~cepae ~I~r~[af~tea, liua dela C~~p~lln~t: E mijlocul fac . Piscopiei. 0 spaima rnW lee. pialra Cu ce sa e~~I,.sulel' de dorin!e navalea~ ar uca, ~and In ' W Imp Jn€SC 1 D spre mme e ce v em'f'I 1n mine • JW saf I-ma a<:a' l asafi-ma 1 smgur In simfire N ..: ca sunt singur pe Ju . aeu n,alura. Suflel~;i ir~~tl:~I:u 0sin~gUl:am facul L O . cuno~linla a loale' I vapa~e, ce v~e~~Z:~~I~~I:~mi-tm In~~iz~ ~sau~d~iu~;n:i d la infinit .. vine, pe voi c-/z I cau?ul de odihna, iar rn Irea: I~. line ar Ii ~i ar sirnl~ a e z:Jlor, a~i voi sa mer~e vOlf.ca, di. Carn d Cl;l mmp. cu nnta ce • e aces lea gand In~~lf~:\i~':v:t: ~u ce e:;'I:"s:~~Ta~ ce Irebuinfele se 'f~ sau ucmrnala' .... S·enam .., t t penl a rnari deeat ~a.r e, ore Inlregi la colegjen ru un creion, ~. line. .' sau elevii mai yl a~a trecane ./ t ducand 0 ,~ ZI e, recand luni W A 1 vlafa muncita ~i Inf I ~ rna slrecoram ~i ru, me ~ eplarn ~i eu di e easa numai de rn' rn'O! infinita i-nfa,fi~a~~a~el~r ,sloSidc.lipemai bune. . me un colfi d .' W mlor IVIne! dr,' rile firei ~i I~o:le e ~odl?na, ca acolo sa uas: ~~ penlru I?a.r sunt deparle~~~rnl tscdurg viafa in t~na. In bunuefl In sp t"l un eparle V~d ca~ d duiril~ Ii :u~te sr!!d.e ornul alearga:" al:nCi !O~va pierrnoarle .•. ' moarte B-~arnale, strigand conlin~uc.an nadajTotd~'" . "rnoarle .•. l' eauna neImpae t t d a T~ge:::~o~, rarn 0 ~~~fa~~a~:~~anil~ m.ijlocd! :arjilor ~i vreun I JU ~a. Eu InSa mil simti e!11.nu ma Irnpacam. nimic' e e!l ~au, venea sa vorbeasa~ InJo.sit alunci cand 1 . 1 paras earn. ·ea cu mme. Nu ziceam e~earn afara ~. ~ sbatea p I. ". I cand inca lumi ~ rile la Ie. ucrunle nalurei eu m ~ na sfralucifoare se zu UI. .' a aseundei:lm pe mal uA pa I se scurgea prinlre zi' it' ~, se ascundealn' b~ p ere, se pierdea pr' f ~i voi vief' lar a verde. . In runI ~ punci, dar At omene"'li ' gan d earn eu '! . W De cAI ca.e o?slacole nu intaln·!.' .mergef' caire un a e on de pI" 1 I In cale!;. cugelul pana la e m~ uJ JUI, nu-mi ridica . fiinta divina d cer, vomd sa afIu al lum'l m .mmtea $i 1ami:am fi.na~t~tO~u~l:t~t~~~~ tine, vllind ~ii :fl~e C~~:~i~ J ~I aIrel.
• • y •.•• w • w

In
pkril
ill

line se aHa germenul nemurirei ~'i tot Wnle ea ~i mine, lasand locul aHora

prin tine aU ce VOl' veni

~~iih~~r~

r

h

b

y

urma. Uill'lm sa mai munanc, did m/li hranit eram de 0 gan<liJ'(~ adanca, dedit de oriee mancare omeneasca. Aici slateam pana cand lumina incepea sa fuga, incepen sa dispara.,. Totul sta culcaf. Nu cram singur. lazul irni era tovara~. Lampile noptH incepeau sa se aprinda, Ce noapte sublimal... 0 spirile divine! .. dintoate plaIllrilp cerului, din, taate collurile lumilol', veniti sa simfim HCeasta placere sublimu. Era tacere adanca ... lazul ,piirea ca nu mal curge. Deodan; glasul unui elopot se pierde peste illlinderile acopl"Iile de Intuneri c. Era clopotul Episeopiei., Totul tresare I... 0 noapte sublimal Clipele 1111 mai fug prin fata mea ~i nu ~liu de eu sunt sau altul!. .. Oh ce bine ar fi, ca sa nu fiu nici eu,·nici allul ~i lIr.easUi clipa sa ramaoa in minp, Hidi talii. O! spirite divine, ce va jucati In lorgul noptti! Veniti (;\1 mine sa gust am din palrimoniul firei, did destul in mijlocul lumei, sufletul Imi este in mahnire. Covorul naturei sa-l avem drept a~ternut cu capetele Illminate sa assuHam ~optirile celui fara de inceput. Yom fi odaUl ... vom Ii aproape de fericire, vom fi ~i Ilproape de morman\. Pe sub salciile tale in noaptea aceasta, mi-am gasH (;ulcu~. Mil sim\iam ehinuil de mundi ~i nevoi cand ma gl:\ndeam sa-mi parascsc lazul ~i sa ma duc la ~coala. Imi ziceam 1:ns1\: deee nu m'a~ duce ~i acolo dici un c:hin 1011 stapfme~te toale ... In .ele m'a nbscut maka-mea, ~l In ele, voi a-,;tepta moartea Ma simteam iubit de 0 fiio\a ... si printre salciile f1 elouse' 0 a~teptam sa vinl'!, . inal\at eu mintea in umile
dlvln '
1I0l;l1l

rr;::e

01 Dumnezeire 1 lu nu-ti framan\i minte.a , a ma cupe mine, eU ins5 ... lata ... in nop\i tii- zii VO€SC sa '" 'UI10SC ~i sa traesc In tine. Pe IlHba de sub saleH. lntre carli aruncate sltilpom ""~, nu in lumen 10 care imi C:'l'acorpul, ci In alto. UI'CUIlI 10 5US, 1n jos ... pe scarn firei, I'olnceolll pe .'lill" !Jiludil'C:'l... O!... duhuri divine ... deschidcll coleu /,dle I ce 1116iubc::?If>,dpschideli eft sti vina. IIII' III, 'C e~ti en mlo(', pogol'flte ~i din lum n dlll'C:'rli /I Vll1mpl'cuno. Sa lasam 6ceaslli vl'em U \ul'buc1un

tarii .•• sa nu mai simfim mi-au fost durerea.

micimiIe

IU,mei, did acestea , II II Iii ie<:.itafdin. sanu I nalnrei, ar v i I I II' leg ale Irel: tern urmarifi. I' a ve9nIC sun h b ti I)j' () C Ip ~ .., firei ... se im fl Of •. Voi Inge~l.m _. a~a vom • urmanre, caci pu Ie a scapa de a·

Aceste lueruriin~irate fara de rost, nu 'vreau sa fie locuinfa mea ... nu voesc sa mai fiu prada dure!"ii lor din ell. 01 cal este de mare aceastii 18rgime a 'umei Ida!" nici una .. jnki unul din ea, nu se aseamana eu mine, deeal. numai raza dumnezeeasea ce se sbale In tine. Diminea.ta Se apropie .. haideli... haideli sa pornim din lume. Panii departe zorile' s'au Inro~il.. 0 parle din luminile nopfii m'au lasal S'au desparfit ... Colibele sliraeacioase de pe lang'a Episcopie, lueesc prinlre copaci. .. Aslrul diminefii Incepea sa iasii. 01 eal e~1i de frumoasa elipa! ... O! .. aslrul al zileil. Marefia la in veaeuri nu voi pulea privi- 0 10ala1.. 01 zeu 61 lumi creealor!... oa-mi al ipile lale. eu ele ... iala colo." colo deparle, In vapaia acea sa sbor. Sii Ie pol privi,eu ve~nie a~i vrea, caci numai lu Imi slingi durerea mea ... Tu faei sa-mi galgae sangele In Vine!... Tu dai acesl culoril .naturei. 01 .. mare abis ... 01... lucru ce pari neinvins. Eu slInl in tine ~i nu in aeeasla lume 1.. Aceste maluri parvginoase ~i ele ca ~i mine sunt roase. . Imi aduceam aminte ca e Iimpul sa ma duc la ~coalii. carare ce se strecora printre copaci, ma dueea ni ni~te infundiiluri, de unde puleam sa nlru in eurlea ~coli .. Nu voesc sii plec ... caef pe line muneH de cugete am venit, sperand cu -foc ~i credinlB, ea poate voi ajunge, la punetul Until de dorinfa

~ c'lipele ceo In bine I libertatea 91 gusa ~ III' • UIII III • ~ f m dlei odata 11\1 fen sUbl~ma"1 Ie de vacanfa. Le al~teY.t~lo~ nU e~eam. Vc>ueau 91 21 e ~ tregi din mijlocu C81 lln sa ore In bl' ,. ~ Ill" fica , 1- rea mea su Ima.. lasand In urma A"j'usla era pace clipe dupa dlpe.. corpul unui Sl uici Imi f~ge?u <;:. aid vedeam cum ' mangaere . .,,1 • ,'ufere ~ou d' 1 durerei. ~ Ceflsor~ieul. dm "Ill devme se soba. Era tacere ·.. utere piirea Pl\lpaia foeu d 10. aeele ~i baUllld cu P e se' mi~eii ,wl'I'le mi~eUa~tr< u-~~cesh este drumulfpe .tc-:rQi lumi sHi. ice' 1 <::... f'j nes ar~l v I'll 1111 ., Z ~ nebune in spa I fost creeate. 111111(.11. ~Iea;gl) ce deodala eu mine~ 8U fa~ ~i pe voi e II lillie ~I ce t pri in cale, ea sa. I Vamenesc eu desNil va po 0 I' e in care puhOIU 0 1Z \'f' aeeste c Ip , slm I 'u 0t Ii ul lor, I. unge catre "ale. Ie .,i Con f'ICI <>ibatranu aJ ~ mill . II ~. enea In

I¥ ~

I

y

y

o

Lacrami mi-all curs din aee~ti doi ochi muncifi, cand la ~eoalii nu puleam sa sufar viala, caci de foate eram Jipsil. 01 tu carare 1... mi~ai vazut 10tuI... ~i c1ipele de inalfare, ~i clipele de disperflrel .... Pe cunose tine mergand, ajungeam aiei, unde singur voiam sa toale. Oar vai1.. selea Plecam. mi-a ramas ~i aslazi nepotolila.

lnlram in cla"B. Parea ca se s~imba lolul Tofi bii, fii veneau pe langa mine Inlrebandu-ma cale ceva, sau asculland leefia pe' care le-o spun pam eu Si a~a ducandu-mi viafa, fimpul se scurgea., Vremurile se schimba caci lumile se prefac. Toiul este intre moarle ~i viafa, Nu ~Iiu dad! vreo

!\.cum Im~ "telepciunea lor. .. ~ in lumea acesl.a nu I'oUHtru eu In nemul '·rl· J•••• III ZICI C8 ell su b proteet . aJ • ofi I ')ieire a D';r bpSigUr ca atunci can d vor fj lfi lege and sa intfu ~I. ~ IntocVII ..: l'I11H:ufflde hn~: "Iumile divine. . . J Si eu sunt I~_ 111111 IlIlUl zeu In. J Zeu al creeat.urel ... rin spatH inh1~(:He al llatu~~i~"esle, lotre Illmde ce a~ aceea~i diu('I'lIl'el1 tfl! !,-r~l nu ~i illtre fii~tele ~e Atunci se vor II It' /Ilefl~ga, ar r tu s5 fie III toa ,e... d artate. lnlll"l'. h, ce d e~a~mo~ie, palla lll, IU!IHlebi:~ cum minlea 11111111 lluete ,e ~ln casa... Supt1am am smgur . . H \If! ue . - entru toate. loea~ul ~I pnn 1111"I'll dese~llsa t~tuluj in ea hi avea _ necurmala imi 'I'1I,d«~totun e.. a ie.' Si aiei cu munca C'/I I I oosea e~ilhc f pf'ste mine hi '111'11111 zil~. ~ ziua alho, ... trecea~u m t<>rlllinat. • 11 la muncu . - t "zeem eft fi I Mil lI~ezal . " tot ziua ma r. nnl marc HIi li I' intl'<'!J , I~O~I~~,~~ clipele, (>l'l'Im~ \n,~ce=ll;h't(>t1Sci\. ,N~ A II, s(;ur~~ III 'en mai I1lnre.dC"s!ut alf:i:\ i'n "in\o de puna III I' ,'rlllll III e '11 0.1nu !;)lIu d Be .,,1' p cure ' 11111,'/1111 11111 , ~ IllUIIC IHI;' ell 11"1i .,. v III t' 1'1111\01. ('U C, )1' III , •
III

11111I1~,I ' 11111dr«'('ul. 1 " II 11111111"« 1>1 llIultl ur 1.'l'Iulllllllll'dl'

I

IIVu!

II

«

I

,. (.

Iln1l'HIH'U\llll\ml;ll.
III

Du

_

2()
f'erea Iml era < •• are c" . "" \ . Incepufe. Nelini~fea' ~CI nu pufeam sa-mi . puleam a~eza. caci od~a cuprindea ~i nici 1 d!~r~1O cete W Odala farziu d' I na neJilli~filil, esle aj?1 na nu ma raseasca. Prive In. ~()aple, lumina Him .0 c If a ne Irailii. P~rasi fovara ~I 1~ :a, priveam VOI~sa lOa piicaci iafa'~ P"'I~'I eslnguralafii mele' . N~ ma !Time. Nu maW , u en I . u In. -. Nu lOa la nca sunf fari parasi ~i fu' sa cu minf ~ • ea Incurcala i cu fa Ie ... Ea nu a friiind in ea OV~la lrai eu care sa.'m~l·v / dorilll~le afa,g • nee 01'Jeas W • geam. . ca, InSft eu O " raza ifi 10m. f'nmit ' . nop ~I Ie va cuprind ~I, eu sfingandu'm - ~ . Ma culcam N e. a Inlunencul ' se pironeau i~ fa~ pUfe~am sa adOI'm deod W ' vremuri/ol' ,in el anu~ Inl'grif. In el foful ala. Ochii mi PI" Se faure' venea pe I ~ e e, Incareafi d .. ..a ~I Se dislrugea I .. care e zambef Dumnez e gnJI~1 11 e nevoi W umlle. u Lumea illlrea·e:s~, .a/lii cu porniri dr'a pa~:-au allii eu iP lu ga Iml era desch' ~ ce~ll.. Isa 0 d' . f ...• me a ze'l eu sunf pe 1 . I or, ... ramaL. rama:':" . IlnJneafo a vieVoi zei/or U~~!. " I In mIne afaf limp ca'l nu W apalllli folul . lOa Incercafi cu 1 ' .' guvernaji lumil " W Coliba mea _. _U~Iun/e lIimiculu" e ~I pamanlul, d saracaclOa • , I .... ( ~ urerea ~i pliicerea A' S.8.... In tine em vii I Inlunericul ~i 10'" ICI Iini~fea po zu eu foale .. mai odihne'''e I~carea frunzelor eopaPosle~le .~i 101 aici P CU UI dm f f· . e u~a la mica i ~ ._ 8 a, se ,clJpele mele, s'a d~ In.egnla de anilngrihniid" , In .orel din" SdVl8ttl multora "i 0 1 ~II,sa scurs eu I fl' e mlez e no I . rl' e fmeref . see e eerului Ah' ap e, din prtlgul f· _ el. , .0 fiinfa pe Cd; .. ' mulf. Imi pHiceau' au lOa jucam mme •... lOa Hi e ~nJnf~a smgura 0 cu .... sarufandu-ma S? simf ea ea. Se an~~le~, venea langa ee~fe 10afe"1 'Ha'd zlc:a: "De ce Ie sb~ . pia. de mine ~i runciim simiuril' e. sa lasiim durer~a j'uma ~i fe mun"Eu din veci e ura/e departe. a 0 parll', so alume. 0 !... mar. am osl cu tine' ~i Jiu 'cereJ •. Sublima e e:fe fapfa faeula ~ la f.e cugefi lu 1n • Toafe acesfea ~a ef~eum a ~a mangaerel~pul cand se In posedarea de b _a~eau sa zic eft fer' '.,re ~uneii. Munca ~i r~1~tlJ, de putere sau ; nu conslii bllle un an de r. a _ area. lOa lacuse s W 10 ;ne. ci din O! ~eoalii fu m!atjla. _Ah! ~i multe luc:u~~r"21ll ~i eu cu Inarmat eu aeeste ~dafa! sa simt ~i sa ra~d I,nv,atasem .. pUfernic sa me . oua puleri. lOa d . rg mtll departe. ere ellm destul de
~

utm.

ill

!t'11.

A

'

A

Y

Y

i~~

1)111' veni r~zboiul. Cinci frati pleearadin mijlocul noSIUill1usei cu mama ~i sora. Deacum eu devenii'spriIIIII cnsei. De~i numai de ,14 at,i~ totu~i munceam dinzi pfl.on In noapte, sa pasll'ez ceace imi lasasera fra·tiL (ku()atiunea imi ingreue ~i mai mull povara'. Cum inI'C'I' 1I sa se insereze, eu perdelele Hisate ~i eu lampa 11111:11, incepeam ~i pana tarziu citeam plangerile luile1'l'llIindin biblie, luand-o eo .drept rugaciune, "sane apere \)z u de venire" vre'unui neam\ 1", Dimineata pleea.f1 eu unia la lemne ~i cand soarele ineepea sa se arate, nlpl de oboseala lOa intoreeam ~i eu. Viafa deve,nea din 1:1: in ce mai grea. Se terminase ~i faina. Valul gandu1'1101'ara~i ma napadeau. i Ma hoHirai ca dupa modelul v<:<:hilor "ra~nite" sa fae eu 0 moara. Int~'o buna dimiIl<:otfi eu mana pe cioeanul de cioplit piatra. ineepui sa docanese la doua pielre, ce se ana in curle. Nu treeu 1111\\1i in vr'o frei zile fu gala o· piafra (in felul eelei' ~ Ill' moara) ~i 0 piua. prinlr'un mecailism propriu (care ,~ldZi, impreuna ell allple. 10rmNlza lucrul aducerilor Ilillinle din mieul m~u laborator) puneam in mi~care piatra ill tl~a fel. incat macinam -doi saci de grau pe zi. GreulatHe vieti !vin insa, unele dupa allele ~i daea olllul n'ar dobandi cele cerufe de viata, ar muri ~i el ~i fnmilia lui. Nimeni din casa, nu mai avea eu ee sa 'c lnc~lte, dici odata eU venirea lor, Nemtii ne luara 101 ce gasi mai bun. Rilmasese 0 singura piele de vitel ill podul easel. Era il1sa netabaeita. eu ajutorul euno~~ tllIl lor c8palale in ~coala, dupa doua luni. toli 8i easei, ell nl~te Uilpitvechi. ne puturam face ghe'e, did 0 'abiicii eu. and vazui atala succes sludiul fizicei ~i 81 chimiei. ,It-vl'ni penlru mine 0 adeviiratn pasiune. ' De alund incepui sa cunosc cea mai mare parle din 1"111\(,lizice ~i ale chimiei, pe care Ie demonstram eu Ill'urllie eonstruile Inlr'un mod eu tolul original. 1"1,1de leI de apara~e ineepui sa construesc fli in I.lIlmhul a doi pui de gilina, IUf.l\i pe ascuns dela mama, "~Illltlli pulin acid sulfurie ~i dilerite produse ehimice ,I, In fnrmu<.;ia din Mizil. . 1,,11"0 mien camera. lmi instalai mieul meu laboralor• III vC'(\t-r \ etll'uitl "nernlisorii" l'a/maneau eft trasnili.
1111 C' I

,II'

I) 'v 'l\hH~m minun n solului. Rotranul jll'col era incanII pulul fi d 1010$ unul l.l~n h5iol. 1"11\I 1\:\11 ~i {Jrt'Idil1Or.Zlua inlreaga lucrum la griidlna, tiN' 'um dcvenise frumusefea comunel, pe cand sea[a

tnlorcandu·ma, mele zilnice. '

imi eontinuam

experientcIe

$( insemn~riJe

A$a am continual pana ee inlr'o zi, eu PO$ta nemfeasdi imi vine 0 In~liintare dela ~coala prin care-mi facea cunoscut c5. mil pot inscri penlru examen de c1asa ll-a. Deacum grija examenului, Imi rapin tof fimpuI in IrebUintal Ia g6sirea mijIoacelor de frai. GanduriIe incepeau sa ma munceasca, caci fara mine eXislf'nta famiIiei mele, era neasiguraUi. Carti de c1asa 11 nu aveam, bani nu, cu un cuvanl, nu aveam nimic, ee mi.ar fi pulul U$ura examenuI. ,

Durerea I~i Infigea ~i, mai adanc eoltH In sufIelul meu. Abaful ma relrageam In gradina, unde a~lernandu-ma, de-alungul, in marginea garlei, multii vreme sfam cu fata in so are, cu degetele inc1e~tate sub ceafa ~i cu oehii pe jumiHal,e deschi~i. Gandl1rile mi se stingeau Ine( lul cu Inceful, Cll ni$le raze Ia asfintif, ~i loa la fiinta-mi perea ca se sc ufunda intr'o odihna ce-mi filcea senzatifl ullui om tare Irudif, pe care-I fura somnuI. , !... ese Doamne! /TIulte'mi lip sese mie ~i famiIiei mele 1.. Vo sa-rni faG $i eu Un viitor 1... Speranle .. ~i iala di orice pulintii mi se lransformii in nepufinte. "Ma fortez ~i eu ell ~i ceilalti oameni sa-mi asigur viata .... dar Vai!... cu duren~ vad dj toale Sforfarile nwle, sunl asemenea cu aceIea pe care Ie foee strutul, Cland i~i ascunde ueis". capul sub aripii, izbutind nUlllai, sii nu vada Cum esle ~i aeeste, gandiri fugeau din minl<>a IlH'a In limp ce c'o Drivire lene$ii urmaream legiina('ea vaIalucilor de nori, ce faceau ape, sc1ipind" ca nisle bucati de sidd, pana ee subfiau eaCllfumul.ptif argintiu, topindu-se §i risipindu-se un incefi~or "Ma due Ia examen" L. tresarii deodalii ~i fndrf'plandu_ ma <:titre easa, imiluai 0 fizica ~i 0 chimie in legalura ~i eu palru lei ~i {~inci zeci dp. brini, mil dusei la gl1ra la MiziI, Trenul pIe case demuH. De~i erau 36 de kilomelrii pana Ia Buzau, totu~i mil hola'rai sa plee pejos. eaci ideea de examen pusese slapanire pe minf'. "O! esle greu Dentru mine acum gaude/lm eu, dol' 0 sa Ireadi odata ~i zileIe aces lea, Carn la patru kilomefri de Uhneni rna inlalnii cu 0 eeafa de tigani. Cand 'unul din ei se apropie de mine, 0 a$a teama ma euprinse, incal fipand cat ma tinea gura,

o

. ~ t5 eu cal, ce venea 5P re. mine , ' la fuga. 0 car.u I dadu bice la eal. , _ U III))!'; I ~ t'p a"'a dlspera mila. Da ce 61 co ~'lreba eu filiI, 1\ d U'I lla , ea ~ Imine ma In VI~l\lnd langa, '1 o e eeF plangl. vorhese '. spun:ia legatura " pllt'? . pu a.nd sa ~ voiau sa-ml . 11_ l><-ublCl liganii dm urmfl, 1" ~" " . e ai lu acolo. ~ d e la ~eoala. _"' -"Sl e ~ t' U Clue ma u A diruta. "Doua c~r I cu1e! vino eu mine!n andul l11€u: "Bille, ~aAet:: in caruta zice~d l,n ~perante eelor ee Sulndu-ma In J lu inca mal al \ , OJ Dumnezeu e. _ ma due ..• ". 1 rne" Unde sa . J I: gflOde~c a .1 i' 5e inlunefa?e ..;. deparlat de h~e. Ajun's In Ulmf'~ i l11aiea iarfl~1 mar e vorbea ell ml!'e, 1:1' sa ma (ad"· . panli jos la omu 'tel de fel de InMe uitam e sus fricoasa lreeeau c1ul' in mintea mea , Fara sa manan? l:hipuiri s~ni~lrei ramasei 10 ~1 ae;.:'a~i roa sfplu~~le sa Palla dllmn~a~, ternu lallga so ft, ~ • lunga lneepu C'I:V.I, Flranul Iml al~e! 0 noaple n€6gra ~I ~ Illll eule . Ah! noap d~ , • deam eu lang8 sobu, ,'11 "e intin~: e am sa fac, gan
y

i

v

v

'

v

,

Maine! mta~nen~l dormea du~., ~ indrepl caire ~eoadhl~ I"mp ee ara , 'ar sa ma l' !in de u III ~, t 'nsa ineepUl_ I. f t directoru UI, P _ fA aia. DI111l1lea : a andu-ma 11l a a 'boseala ma s a~ . , AJurIS aid f$"d~ul~nsul cacl foam~a ~I ~ el eu oehii phOl - odl I. P Dorine!... lIUl Zlse ~I a , l'(·'re, roa p. ildit. _ ~ _ Cum m ven~l, d -ma a~a de p1'a~ . v1'eau sa In. ~ . vozan u pe mmeOl... , t 1\1' IU<:1'alll1'l D'rrec!or. Nu a~ "nui mai depar ;":' I o dOllln~ e I a 18sa sa e~n I 'tine eu pana ,a VII\ .•', ~i plans~l nu e~sa Do1'ine~ ~I l~ ~~~re dOU'B,oit: pe Hilde eu IllIn: a dadu In slapa dimineB\a. ' Acasa Insa InUl 'rho 'in hecare C', II III n, . \e scol a la J ' , A,' ' IrebuH\ d sa tu male ~aaeum A. scole81ll 01 , .... 'tel Inll d un 1"Il(, e \)(: nlni ve e_8 sculam, }111! m sa cilese e 1)(' diminel:lta hll~!i.O'in mana, lIlcepea . 1 . 1 I eu C 1m. Bveam. 1 1\1'.: !1j ,0 'eo'r\1 nu 'ne eu n'O sa Ie mal /,III', ('lIel lI\1~ 'i '1mi s[>une: ~on 0' ia un Ne'amt. 11111"0 hl1lll\ 'I., , in care sial lu, 'I bagaj. 1111 1 \hw, c~ld ~(~~~Il:, ,~l IduSI!' ,nl~~ g~e eopii ,~i feJ~ei NI'nlll\,,111l II{ ( I I Iln Ill, 0 'e66 d 10 coil", se InTo! 11111 ill 1I1111111\' ',,1111111 pfllll, 'I e , ~ar'ile ,I 1\16 I 'II·"dll. 11'11 lIC 'A" II 11\ l 01 'f;ll I' \I' I 111,,1111 ", "Ill III pi " I ," 11 \11',
A.

v

v

~

v

v

v

II

C

11111) I

25
Era fume mul/a. F1ecare incepu sa m. arunce. cand intr'o Parle cand in alta. pana ca.d .n Neamt ne alu._ gii De toti ee erilm fiirii cartelii. a HUIf; i.s se indrept.ra spre bhou sa'.1 sco.f. carlr lela. H. lual .1 eu d.pa eL Aj •• ga.d I. bIro. ,i mnd 1. ebat de u.de Sunl. 1ncepu' sa-i destal.uI tofu/. B1elul lu.etio.". .da.c mi.cal. m. de ma.a " duca.du-ma In f·ta prefeclu/.1 iml zise: I Copi1e Prefecl creace ml-.I spus draga I... spune ,I Domnu/ul mie.... I
, 'u ~efji .. e rand fieeare, no~tr~I,. p ~t te noaptea,

I" 'l.p~Ind~ i:~~~e~~~~ l~ or-a noua ~, Jnma • Idcale.

Iml

1..

Atunci

incepui:

Domnule

Prefect,

Cu palru lei .i cinci zecl de b.nl am ve.it. pa ru zeel ri de kilomel pe ca sii-mi dau eXUm.•• 1 de el. H-a la ~coala jos pe.'r. normalii. a Fara g.zd •• liid; carti ,i 1iira nlei u. c •• o I..: ,I descu od.l cu ochii umezi. scatand prefeclul de lei imi zise: baga miina 1. bu' U•• r ,I 0 100 ,'nvata copile'I .. ,I Sfrangandu_mi mana. le,1 I u mine Pa.a afad;. lncura j andu· ma cu fel de fel. de vor . Cu ace,H f imi diidui examenut. ovand r. rezult, be prea 0 frumoas b•• rC?u~ifiL

a

" 1,:o:::::p dnpa l~mne. unde Irecea~ .01 er;u : de" opl 1'11 , Ilk gardunle pe ~ randul ~i ,me. eu . c a1ii ;:; sparlura ne o urma, e . ed·m -15 a.1 flec.re. ~n 0 mlc... ep'scop iei I",· i" cde spalele , I, vI. cnm d. ~~mltl,"1 nemlesc 0 d, "a IBt · ducem In 'I • • d 0 rtllc ""'. t-lU-' furam cmc'de e.tot. Om ea-nd .'n deparlafl, . • limp • . ca •• " II In ' II. viscol sulla Iscoinl .Ie rgo P~l" ne sl,.ecuram pe "'r,, fiiciindu-se·d; ca.larea cocoO' or. dan' noi aproape . .a.t de o. C I 'Ula d 'ur imprcJu . r , era d incins cruce un"'re de piatra se cimiliruIUI. eu mu pOI 0 Ii"' e! . In mljioc. e • rim unUl om. I~ f' 1neepu "'men • I" 0 cande n. d fricB ~I de ng. I el Iii. • flu ognta a - I un purice. ~. s~ in mij loeu s de Cn i.'ma ca crucl. Deod,ia In 'nnni sinislm ? a '" scoalem la f ca 0 urmare ,a JumBlale morl'. n ul nmal " p,'ofunde, ~ t to'~ toc.,. d ~ sWarim ~l:lnl , . '" d . oc." '. sn I c.u ('UCUVCll se atu e,:., fara sa vre.m,. ean;:;mol amestectl

'Ii

I./ors acaSa .u SP.sel decOl atOl: ,Am reu"" maica drag.". ,i ea cu chipul senin,; ,ambilor 1m8r.,I.an_ du-ma. iml zise. Dorine I.. Dorine I... Sperontl mea I.. ConduciHorul lumei. Ie va cO.duce .1 pe Hne. D" cine-mt ,Ha s.fer/ntele 7... NlmenL ..• Imenf ... 01 Zeu I... De.p.rurli b.n I. lu ma ,W pe mi ••... tu • ilaino'.mel ... Scoa/e-ml . 01... zeu 1... durerile din I.'mii. omn .. '" .. To • se ap'·opl •..• Era c't'C sfar,iI&1 IUI Nbemb";e. Cu ca.tha c iimiiyute ,i cii rti i~ Ir·•• c." ro,. m•. i.~rep. tom Co/re oco.lo. Eram aC.m In clasa lIl ... N>crodol n. 0\0 putul vedeo. 0 mai mare mizerle ca aC.m ,i '\nu o ~fju Cum a p.'.t sa I.nc'io.eze 0 a,a .coa/ii, in ochli m'.i,_ ler.I.,. Faceam medtlafle po •• Ia ora 9 la IocalJl ,coli dela EplsCUPIe. L. 9 ,I jumiita/e .r d. I. dq,mitor ceam i. ora,. la 00 diM·.fii de 2 kHometrl "i.m.t.k. IP .n ger. grozov or .proape lngbe"'i ajungeam 1. prea dOrif.j e nos/r. dOrml/ , ande in loc sa ne desghefim. mal tare inghetam, caci-nici nu se PO/llenea de foc.

"imerim p." n.
ztJpa

'

oar ()

"nmalale
. .

'i

b~ ul'

ag

In

u

,

. Ie ca
am'n

pomeOlram)

. aduc

,m

t"u cum am ,e~, d frica, aJuns a ea sa ilia Nu 0' 'I bolnnv e • I '0 bo.... tW .• lIlui Illull de~~lnfii~or picioarele ca~c ~ :veam pieioarele 1 rec,. I. it sa, IllI • pat
w

dB ~i ",ii,·ac",,-.

.'1 de aiel. ala'.'

m' I

do. mil or. ~

h'euu • olegul meu In, • e .os. I"'hneosc~c nn era mo, p 21 a.d ~~~Iii':~:,ca~e~rdl:~ic~fl~:1:'a
Of w •

io 4!.. p

rim eom r.e

i

Ca sa aVem cate PUfina caldurii. ne dad"am scondu'ilc de 10 paf. Penh'u .rs. I" noi ne i.gramBdcom ciil. dol ~i ll1ai depar/c. inlr·unul. Termb,and .1 •••• h· uurso. lucr.,." •• 'd. (',.

"ornl a ou '. po »g09 I ' Irieo. '" . :; s" /1 d datil eu Hum 61, Biclul cokg, ( (. hin r ·elm·,'«. ;,,,,a ,'r..,fi 'rhillle', \I 0 11.1111 , ill;cPI~ c~l I;, JlllIllIilli{/ulll l:c III·' IlIdl'li 111'11 ~Il III III Hllnc (IIS Cf. IIIllk 1'\'<11111 1/ 0 11l I d ~ 1 I" III (II. 1 I•• ' II 1'1'1'1'1 I I'll 1 '(' I, /01/111 11I'IiIlCU II I I I'ill pUllin 011 11 'lillII'. () ("'\'11, I 11'" I UII III 1'1' lid II c'lIl1! II I' II 111111
1'lIl'li /I hllllll; I II ( 1111

~Ce tme~.~~Ii~~el:' c~~e'lcu . d e p ronz ·a 0 adevara, W devlna w s tWpanu . a IIltlsa ~" Era un . a II I U1.. Hune cU", orZOlllC "'mecherlJ,.. putea sa . . 'ns vai d e c apu ' 1 vre uneI De era pn , .1 IIjltlOIU , ~t· de mamaltga. un an de z, e. . I d'.lllre - buca, •. tinea I t lInu <louu . 0 primea 11 • fometat de 0, d 'e pohlilllio cale '8 de pran'l, I~ !l miHnii, eVID Fl'tllll Ia m3s. tr'o agera ml$ClH~ • I '.. ; pn. - maUg a. 'rhodu " d colcgll me , a budili de mad ul eu un sga~ fll'il ';lJ
W

I

1"/1111111,

II

III

III III VII fill,

I

I'

II

d

II

"

Cu asHel de mizerii, sbatandu·mfi' aJunsei in c1asa VI . cand, ineepui sa dau examen de c1asa I de liceu, asHd ca odatii cn termina.rea .~eoalei norma Ie, terminai ~i eu c1asa I de Iieeu. Ajutorat de caliliifile me Ie d8seale~fi, ojunsei inv6jlitor, in care timp diidu-i ~i ('xamenul de c/ •. II-a si III-a. La un an ajnnsei elev al ~coalei 'militare din Ploe~li, ' unde dUj>a absolvire capatai lillul de sublocotenenl. In aces! limp de~i militar totu~i odaUi cu diploma de sublocotenent in rez. prin examen, luai ~i diploma de 4 dase de liceu. Fara niciun ajutor material ~i fara sa ~fje cinevo din famile, ma'n sedsei ca elev In d. V R. la liceul din PJoe~ti. Orija zHei de mainema dobora .. ,Obosit dela cursuri, cu ochii jinliti in podul unei C8/l1ere invechite dinlr'o mahala ol PJoe~liIor, cu durere imi vedeam trebui"jde, .. ill;li primiam suferinfele ... O!.. de n'ar 'avea ~i omul... aceasta slr:anie fiara, .. corpul, or fi intreg in ale sale.. ar Ii sliipan in loluJ. Incercam sii-mi isgonesc grijile ... dar vai .. de mai tare ma sugrumau. Ma munceam sa mai dtesc dHeceva, dar mintea-mi nepriponita, pribegea aiurea, in timp ce privirile trudite" SC8patau de pe randuri. Cu ce sa-mi pHitesc gazda 7... Cu ce sa-mi plutesc gazda !... era ideea care ma muncea. Ochi-mi se Inchideau ca de somn, ~i carlea grea, imi cadea pe pieplu! pHn de suferinfii. Intr'o buna zi, imi veni .pufina scapare. Ajunsei ajutorul cOllducatorului unui pension. Era un om cum nu sunl mulli. Un spirit praelic, ordonat pana lu exces, ero ol1lul Zilei de astazi:.. ' O! .. multe am invatat eu dela line btHdine condudilor I.. Suflelul <uuIi-I-am putut cunoa~le •.. , $i lie i\i sunl dator!... caci oi avut suflel ce parCH n 111" inlelege. Legile sorfird ne va dislruge ~i pc mine, ell ~I pc tine,nu voi uila inso ca lu di fosl Uil ojUJ(l" pellll'lJ lilliH'. Tolclcflulla culc 13 ore de mllllet' pe zi, ill mlJloclIl 12 de (;Ol)ii, Ill'! jllll~ Hili nltli hilH: dedll ol'idilld. Tolll~i urijll 1:11 e(' voi flll;(~ IlltlhH', . , /III I' III "c'b" c . e11/ •.•. II,' 1IH.· •. II 1'1, 1111 1111111(;(' III llllli 1111111 d"\'1 I ('('!c' III I I
e1,'
(IInll ..,

, Ceasuri intr'egi din noapte, in ohosita ~i tihnifa-mi singurillal€', f~ra sa mlli simt ceva pamanlesc wgand~am. 1.,. gand,ire! .. Oandire ... corabie ce ma porjl pe aste valuri lume~ti, cu tine ma pot deparla ?e !ucrurile ?m~n:~t~ Setos de cuno§linfe, pelreceam ~Jrul'l de noptl, far a sa pri'nd de vesle di IrudiluJ meu corp sliibia; iar gan,durile Imi rii~aneau aninate, cine ~Iie pe ce colfuri singuratice. Mfi duceam in dorrnitor, unde era in(une •.ic ~i earn frig. Bajbaind, ajungeam la pal, imi aprindeam lumallarea lwa capiifai ma descaljam \ii aruncandu-ma sub plapoma, scotea{~ cale 0 efHte ~i iara~i incepeam S6 ciugulesc de iei calea, cate 0 mera .. ~ un euvant 0 fraz8. Inchideam insB carlea, sufland in lumi\nar:, ~i i~i bagam eapul sub invaliloare. SpiIHIJ:ea mi-era Ingh~tata: Ca ni~le varfuri de ace, imi' turnicau prin coasle f,orun reci ~i ascufile; ict•. sangele din tample sbalandu-se cu pulere imi. dadea sa injeleg di chinurile sunt greIe ... Ma Invarteam in pat, imi intorceam perna pe parlea eealalta, Imi varam bratul sub capalai ~i a~ezan.?u-mi picioal'ele si trupul II,l stilrile eele mai slobode,w ur~arweom cu auwl huruilul fieearei Irasuri de pe strada, pana ee se slingea, deparle in tama nopfi.• . w. . Cunoscusem caleva familii, care Iml propuse sa-) rau co'piii \n lTIPdilolie ~i' Beum cu mine insumi, ma sf~luian~. In eapul meu aprins, elocolea un polop de gandun. La ineepul vedenii fugitive, ~iruri rupte ~i Incalcile ~in tainele lumei, vorbe slinghere lji s[aramaluri de idei, Imi seiiparau din lamplcle-mi tierbinli. .. Incelul eu ineelul, icoana bunei ~i iubitoarel fE'llle, al carei 'mtditalor tr(>buia sa devin, cu o.chii ei mari ~i zambelul ei Dumneze€se, Illi se liimuri in minle, ramanandu-mi aeolo clara ~i luminoasa. 01.. dulce este 0 simlire divina, In mijloeul unui noitlll de ruine suflele~fi. Deacum ma simtii ahurit de 0 ~enzalie, dulce, ca "i cum mana-i 'ealda imi neteZi:l Crunlett inceli~or. , ()!... voi veni! .. lIiaine 1"11 ::-a fiu In line. Era 0 VI' me J}osolllorr"O de iurn6 ... PI' ulil(·I(' orll(;lului, ,'U ul'l'(,hil., lll:ol)('rill' d(' Hul"1'I1! purd,': lulu, /lit. ~II'l"'1I 1'1111 dill'\' 1111'<111"11(', M 1\ l4'pln.

o

() f ••• " lei· I III IIHI'II
11111111' 11111

1111111 III I ,,1111111111

('

d,· IC'lIIIII Ir
"III

1I1111tl

11111
/1'11 III lIul'"

d."

I,ll
Iii I

d, n
I, I'

II

I lIll

1>11 11

lIIulIl...

hllll

111111111

IIdll

I IIpr"l'ln«l1l Ihll 1111 c'
III 11111

,. «1,(I'

IIlhH', illl

111\11 1111
,Ill

c',

'/1

I

I

I

I <I,

III

11111

I

2~
,,0 I, era pe £ala ei bland}n gal~dllori, 0 fiinta care ma " t e I egea, In ochil el mari Ie-' ve~e.u, volud, v.luri :,/ed~um
i

lainie puse bazele legamantului nos pe ved. Mil departai de ea, ~i inchizandu-ma 'in case, gandurile cu care .0 ve~nicie uu mi s'ar ti urat, lncepura sa mil napadeasca. Chipul placut ' ~i zambitoI' al Anely umplea

r In v&jililulsQnge1ul,natura inlreagb Ire56 l, .1 un 5~rnl 1ru

P ~e.~~n:, ma cuprlndea tol, ca lUll' un torent de pesle unoI'. dureri neinchipuit deadart,. asandu-ma ad set! prada Cat de placut era sa 0 / Cl. . ale sale,. veneau siH tulb/ Ive~t~, cum cele dinHii vlsurl SlolUl'1 de inchi" . . re nevmovata eopl1orl ! ga n d ~fl'I e d in pacea lor 0 d. t"U1fl troeneau ,011 Tl' ICII, sHirnlnd u-i : I herbantate ~i Inlma el a a . an,;a. Tamplele-I svf\cnNlu In1e tulul ca un -orumb' 'I pnnsa se sbuciuma In 'o"'ul . nut e Ie pe curatul eiIesan bate din anp, i I~l IlIlusn 1J pJ:', ce . :, • . v llIaW

w

c~m 10.1. gQ"dur~-

lumea In-

co.I •. gandorilor .ople.

i'~c~~uI~nd.56-,1polol;",.c1: r65-

treaga, a gandurilor care Imi vorbia 6~a de dulce, ~i pe Privirea ei calda, mele. ct\l'e eu 'io\e\egpam a~a de bioe, revarsa alata {fIJ'mec in sbuciumata mea viata, ~i toata dragala~a ei {aplura, ma Ineca in\r'o a~a de nelnchipui\ii voluptate, r incat 'inlreag mea Uinta se perdea in lumea gandurilo . a r Voiam din mo culc. sa intunericul Insa, lini~\it al odoi, eugetele.ia vo bele ~i la dulcea el ~oplire, palrundeau tot mai

°

nuoshu dadi sortirea, vleti ~'f' al~lc ,: Dol'in(~! l)orlne! ~ ,v.a . '1 fill cU tin'! ,.. ~ ! Anely 0 sa t reaea ~ odat~ I sa I (, par~eaza sortirea. a ~I Zl e e tlC('sleli cc n~ de" c~ Vl~t~ noaslI'a tanaras ~. SW eala frumusele 0 adreIntmerctlseu lotu\. .•• 1 IUJ ce se inch' _ a I~PO obeasca IUIl1<'(l C~ ':. v'" I E:l Vd slranglneal'aca, nUl-I va tainui hoga\ii1c cl ael ced' ' plep cu Id ~ ' mcios, pe neela, care-I va ~a ura, en pe un fiu Cl'<,;Acela, dlnlI"o data~· l' ft un sand piHiml:l'" m" . I va sorb' 1I 1\ ~I mii alearga vlala I' I I p aeed e, dupa cal'e -A"i • n I'eaga. v vrca tale Dorine ... c'a In Ulcer c... tacece .. sa Jscull c UVIll IeIe .
W

adanc In mine. Aproape adormit

°

v

y.

v

w'"

VOl, de sami umpludi lnsa lacrami. spun a ceva dar, silllii
v

v

di

ochii I se

, _. ,~Ce vrei lu sa-mi s . '1 lO::hlzand fereaslra i i 1'., p~l. Nu raspunse nimlc i maneeile rasel. li ca- ~ ~ e.zema eorpnl svelt, in timp ~ Tdeut ma uHam la z~~a JOS de pe bralele-i ging6~e ce dureI'os, ~i O1ana-ml Sl:~sa, ca.la.un :o,Jil dragut, zlir~bii gelele subliri, Ii ~opti. p~~c,e ~l herbmle atingandu-I deSoarele se scufundase i ..... tele casel. , ca·nd 0 :' h'1-011 ~fV , n desl~ul copaeilol' .. ' dl'n tiptllori oi ei I:lprinde~u pe a~a.:c.eau. pr~v~nd.o. Obrajl arzaIregetlu pe ule mele I • el, Im~c:anle plepfului ei in~I\eu. 111 odaila. tlmur ~ul san~e~e £1 do pull?re sangelui 1l11;I'(~I1\~)nil vorhil'ea in~11il !ull~andu-sc asculta tllcuf i IOcol d,'1« le"e"5lr~' .no"lre .. Slulur. ii d,sP6r:. 111\ Helu !;Ii clipul dc' \>I<'nllll' sc dpl'~ple de mine l;ii I'ezcIlIb" . I ll1eu 11111'opl' " . Ijl IH:rulIll\ . I" ,., v I.,. lun 'I' \ \11 1111 • C llllli I. II\':CI'Il tin I el1roo In 11l-

gandeflm ... gand('ftm de 7.01'. Imi faui ream 0 via\6rand mi se in~ir{\, mai 1nltli \n umhra !1 apoi nOU6. Rand pe mai In lumina \oale tabloul'ile vie\ii viitoare. 01.· ZeU nemurilo 1... al ~liut ca sunt ca line... 'cad vtl1ul'ile nc din ec cel mai r {rumOS capitol al vietH mele, de [arrn sunt pli . Luna slr61ucea, in lungul nop\ii ~i umbrele singuratice ale norilorstravezii, se jllcau pc peretii varui\i e alb,ai caln merei mele,eu loate ca chipul ei nuse departas din mine. ... Anely ... Andy sunt student ..• tu e~li fata bogata ... mal arh patru ani "cerinte1e vietH sunl marl," Adormiam .. , Dupa 'c&teva zile de eXllmen, mana in mfllla, a~ezati p~ 0 piatra din gradina, visam Impreunll lumea tericirilor !1i cu privirea, urmaream cum soarde apunand trimetea ultimile raze de lumina. e In bataia pu\surilor, simtiam cum fiintel noastre se i lopeau una Intr'alta, cand soarele se pierdu din ochii no~tri, penl 0 luo9a ftOapte. Amandoi, aproape pierdut i la radllcina ru unui brad batran, ale carui ereng e mai resHraie !1 uscate, se intindpau asupra n08stra, 'inloc ca 0 co i ma CU parul Intepenil, gandeam. a Era 0 Iini~te de mormant... o pasare a noptii venind, se a~ez6 pe 0 ereang 'n varf ~i incepandu-~i cantecul de noapte, {acen sa, se cutremurecantareat , Intreaga Mica a de Pe caud insa mult limp. fire. canlu
0

'''''''1,

oda soarelui

ee se pierduse

v

'"

I,

( ••'

,I in eel dol ochl marl, prlveam vlltorul, eerul, intreg

buzele fragede!1i

nevlnova1e, se apropiau ul

110

cer Se tntindea' in Ilaear. erau aprinse. 01 A" paua In Zare. Fac/Hle d '''' '" ~I A .... eal de f e nunra naOva :ea In sufJelele noasl Ir.umoS. era. Po lop de viala eodalil insa mil I re mere. An e '" .... Inlreaga remurai '. eu vi- I , • y m a Inzestrat eu mai mut' a m, All lost Un vi~. d('~1 nnln 1 a vrea, ca acum sa fiu Ire I, decal pe ceilaili. T()lu~i ~~i Acum, viala m,' az., h'l ' se peri d A n Oc I ?r si Inlalllpliirile ma'd a In ~rnilllirp. 1)(\ IIlrJllinlea Cll d,nlr'un Ian 1, ale caru, '. v searna 11111 v ~ e i(·"('/III III I•• , I_ . " .1 n 1'1 pnn ~a~gliritare scumpe. €og, egalf', I'I'UII I II I I'('/'llp Ie, Oonn" arzcitoare m' teau si mii sugruma'u AI'Se luplau eu "iillnC'lI/(. 'j' 'Ilcol se - b n 'vrellle II ,A raz oia eu con~tienlul I' A ce u1.lunl 11I[I'lllnl'nlE,> Illi In ~e ~ai llimuril... tl Incepul sIn" ~i 111101dill ce S' ll~a pierdufi mil ~ ~ s~[lel, ~i eu insu'si im·n~p,~de{lu HAndnl'l/I' prill CIlJl ~' ~'~du-/e eu puled 'noi ' I'~ ,I'elfll' lh'l,lulll/., / IIIJI/, 1', III il~ rrs'peascli ill voe cOl'~b·cac,: IIII/Ild ('Alld SC\ II/loll. sii se spre prapasliosul' porI 11;1l v,e 1i,' 1I11111('\: "/d fllcd 1(' 'du~e -"Oorine 1 0' iliaI'I1 Or. fl'" oone I I iI/ , FOv?r.a~a In p/aceri/~'" ~' d ,~(:/I('l'lllh'" slur/III(" L'I/ voi , enclfea i Illi apliruse ~ '/I c 'ill' lu/l' ... VO/'Il (/ f r1eili " u~d_e, Sprc In[illflul ~~~z un l:1", (;~1I'1' se rldica de:> J~U u fara de marg/1I1 s/riim'():~"dh/J. 1~1I VCJI(!U din viizcl u~proape, aparand tdl n n u-se dill ce ill ce mai Inlocmai ca un nor d·IlI/1mllr. sl mai Plllernidi Era rO$u_ dispare. ' 'n /11/1 dirUia pii.rea ca cer~1 eel A ~a apueai ma I'idi I Invaluit in adaneul JAn1uc <. eas,upra pamanluJui care zevacea capul' A llf'flC 1:I n I' ~ . " O· UI Ese Inlindea cerui slriil OPd,,!n limp ce deasupra .~n s erele cere ti ' ~Clll In lumioi elerne. lodll divine $ Se despl'lnse ca dinlr'o h l~ F . ar a me" ericirea vii esfe d v , ' ~e ~Ja~se de bucurie al;n pe a1cesl pamanl" ~i sulleleJe e~ ala Se Impra$tia;ii ca ace~. e Aarmonii sublime. Oar raE~a de lumina a diminet" nOfJI, In nimic, la Cea dinla' a s;> IV /I. I . scu a ... zicand' C .' 01... AoeIy, "v un . ~ e VOl' zlce. parinlii no~lri 1 ..." aCMe~slafrumoasa clipB a V'~ t,~e Iu S' altceva nimic Inuna/ lu' cru e sa Vie , . ,A II noas/r" <: ••• . ~ slriiduinta dupa el a! Acevva I.n Vibla, dar mai minunal I,mpietrit, sa incepi s~ ~' I,nca ~~ mai minunaf e sa Ie uili h~PI sa simli cum din e Illlpa,;J cu lipsl.l Iui, ~i in acela ' maresc ~i crese cu rnai a~~,:~ata~~ielrire. pu terHe lis:
A

v..

.'

,

o

t't

Sa

w

Din seata clipelor divine "Iubesc" deveni! altut. "Dorine 1.•• Dorine 1... ce mult asi vrea sa fiu lfinga line!... ~i ce depar/e m'a~ simli dusa, dacii s'ar preIUllgi aeesle clipe divine." -,,0 !... Anely!... a Idii Inlr'o clipu loala [el'icirea vieW e foa~le greu, penlru co in suf/elul noslru avem cevil' ,ce nu-i gasim marginea cevu cllre lie urca, ca inlr'o retea, din praful pamanlullll, Sill (. <:uI'lIlele sfereeel'esti, penlruca in noi bale 0 1I doull vllllo, Cllre ullifa cu clipa llrezenla tremura, i nto'c 111 II 1 CII f!lIltll'(' 1(' ea I'€ i ~i f'e rf'~le de ploae ginga~eJe sal 1l1'i/)/''' Insa cine' nu prindc 1Il()1Il(~I""I, ('/Il~ 1111 s(' supune lui lara sa se sinehiseus l'i de v('!ollllr;lp, p<'1l11'1I HC la, niei cenll' nu este ee i-a pml1lh-l I fl/'. 01. ~i ehiar cand dOI'IIlII, 1111 111'11'1(lofliI<Hlrf' 'fll' risipi in imperiul v c1nldlul' 111/111111, VI' lid Sll dcsprinda din cer 0 scanl ie dill '('1"'1' 1'(' III lIoplil~ IlIlllinoosc ale iernei sdinlelllzii dlldnl (~UI,,\I('I(' 1I0U!;/•.• 1()lu~i nu ·, pot fi allose CH 101 ee c' ,.' fl'lllllOS, IIr-OIlI'I·('.~ IIIIoldl.IluUO se vor gasi lenturl de' f1(~I',C/lI'(' n / e IlIconj<HlJ'(', linundu'ne slran~i ll'gllli d ' p IUlWt. . $i ... tolu~i fir 1I'.,hlll !lU fie 0 pllnle CIII'I~ U s rid ice dela sulerinla, inllllzandu-se in us, spre hucuria eterna. In taina noptii enJ a lilli~le profulldiL. Mainele ei cu' prinse pe ale mele ~i valuri de iubire a unui sullet superior, se revarsa ca un isvor asupra ei. Era din ce in ce mai frum08Sa, cand eu ochii in jos ~i buzele-i cire~ii, ~opteau neinteles1.. " ... Unul altuia S8 ne inchinam viafa ... " - ,,0, micti1o, yom trai impreuna, yom avea toala l~ricirea cereasca de peaeest pamant, ,cad eu pornirile noastre suflele~li, 0 lume noua putern alcatui. Aceste, elipe sunt mari pentru noi, cacl momfnlele in eari ne inchipulm fericirea ca prezenfa, pretuif se ani, ill care apoi noi traim ~i murim. Aeum insB, hai sa pledim, sa calatorim prin noaple, pana cand soarf'le aparand sa trezeasca oamenii din somn, pe noi sa ne gaseasdi de~tepti . " - Scumpule, ramai I..: ie~eau cuvinte rugatoare de pe Duzele ei. -"Sa mergem lubito ~i zicand aces Ie vorbe ma sculai in sus. pusei mana pe umerii ei ~i ~itindu-i in oehi, 0 priveam in inima" Dorine L. vreau ca impreuna cu tine sa slr-abat nu numai acest drum, ci insu~j lunga cale a vietii ... "

Un sarut se desprinse

din taina noplii", Anely." Anely ..

iu n'o sa tnergi cu mine pe acel lung drum. Eu sunf student sarae ... ~i 0 prapaslie social,a este inlre noi. Tu e~ti fata bogata ~i frumoasa, inloemai ea un flulure in sfralucirea soarelui. Tu trebue sa gu~ti plaeerile vietii ea orice {aUi Hiniira. Lasa-ma pe mine !... Prive~te insa, Cd inainlea fa sla un suflef llHll'e, un - ,sludent sarac, da1' in pulere de a erol in oriCe nY~l1lent un drum pe valur/lp lumei . / lublrea mea te sUlpane~le ... vad. Da1' Vtli I... claCk 901'Iil'ea ne va fi a~a ~i fiinta mea va dispiir<'11 de Iflnga tine, tu sa. nu fii deloc trista. Sa te ulll in urllHI mea, intoemal ea ~i dupa fluturele care 7,boo1'o In Hllii gradiila pe deasupra gardului. E.u 0 sa-mi continUl'sludiJle, in chinulrl ~l IlI'VO/... 'IIInu va. lese ea 1$itu suferi eu mine, naianuriI(' vll'lIl plllll' de norol. Caci vai!... De n'a~i fi invatnt pano 1I1'UIIlPU Illseflmna vlata, nu numai penlru mine slngur, dur IH'••II II OIlll'lIiJ'ea intreaga, afunci a-~I fi venit prul II\I'•... lie' 111111(' 'in-' lu l;11 telepciunea mea. Pe tine ... pe tine!... sa II' Ills ('\I SIIlHlIl' 7... 01... nu ... nu ... niei moarletl JIll 1IIi1 dl' plll'lel dc' line ... - Anely, dBr latal ~i 1111111111 '(~ V()/' zlc(' 7 ctiei ei III, nu cunasc cllpele traile in IlIll1e !;II in fine 1... ~"Tata!.. mama!... sun 1 tlj lIIe i...dc,t1c\l1Il surd ~i I'd liil .. ~i nu se VOl' 'impolrivi iubil' i nOllsll'c divine, cilci!;li ei eunose suflelul ee se sbtll(,~ 'i n Iill(', Eu iti voi u1$UI'a sludillc l;li oiliundoi ne vam bucura de roadele muncH lale. !... Anely!.. Vo1'bele lole Imi dau marl puferi ... Deaeum lauri munel mele, sunl dati de mainele tale, lti jur ... 0... iuhilo !... ca sufletulla nlmeni in lume. nu-l pot incalzi. decM la tine. Vlata intreaga esle a mea .•. este a ta ... Un zambet de 0 fe.ricire nespusa I se vedea pe fata care'se insenina tot mal mull, pana cand lua 0 inf8ti~IHe atiH de frumoasa, cum nu 0 mai viizusem niciodata. - Dorine!... Viata noaslra deacum inflore~te. Deacum itl sunt mangaierea' vie'ji fale. . Oar haide-Dorine, ~i dela tainlcHe ~opllri ale isvorului din dusul casei sa luam binecuvanfare. Era un inlunerlc tacut. in limp ee ingerii firei, svltand de bucurie, ne bine9uvanlii punand sigiliul iublrei. Fericirea nu este data oricui $i oricand,

sa

o

M!lnce~te de voeHti sa

Q

al pe acest pamant.

DE ACELA~

AUT OR:

Filozofie

I

Din tainele Din minuniie

lumei vietH

Valenta oxizi, haze s~ruri. Aparitia vietH. Cal~ulul in fjzica. Introducere in studiul chimiei ant>rganice. Chimia anorganica. Introducere in studiul anorganice. Hidrocarburile aciclice. Chimia organicA. Ecuatii chimice. Problema universalA.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->