P. 1
SAFF [broj 359, 21.3.2014]

SAFF [broj 359, 21.3.2014]

|Views: 27|Likes:
Published by Tiskarnica
SAFF [broj 359, 21.3.2014]
SAFF [broj 359, 21.3.2014]

More info:

Published by: Tiskarnica on Apr 20, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/24/2014

pdf

text

original

Uvodnik: Plenumska vlast, politička, medijska i šutnja Međunarodne zajednice su ujedinjeni antiustavni poduhvat

ISSN-2233-0917 www.saff.ba
Broj 359 21. mart 2014. 20. džumade-l-ula 1435. BiH 3 KM, dijaspora 5 eura

Borba za opstanak

Svjetionici bošnjačkog ponosa

Hutba

Džemat je Allahova milost, a frakcionaštvo je kazna
Sramotno

Ko je i zašto podmetnuo 11 ručnih bombi u ambulantna kola Mumina Velića
Pogled u budućnost

Doc.dr. Zemir Sinanović

Zašto se ubijaju monstrumi/ ideolozi, planeri, naredbodavci i izvršioci najtežeg ratnog zločina - zločina genocida nad Bošnjacima?

Velikosrpska politika se nada da će Krim postati model za konačno rasturanje BiH

Najmlađi bosanski hafiz, Ahmed Hamidović

Osjećaj je neopisiv, radosti nema kraja

C j e n o v n i ko g l a š a v a n j a

S A F FMA R K E T I N G
d u p l e r i c a

1 / 1

1 / 2

1 / 2

1 / 3

1 / 4

1 / 8

K 4

K 2

K 3

K 2

K 3

K o n t a k t i r a j t en a s : t e l . / f a x : +3 8 7( 0 ) 3 27 3 49 0 1 ; mo b : +3 8 7( 0 ) 6 25 5 81 2 8 e ma i l : ma r k e t i n g @s a f f . b aV i š ei n f o r ma c i j an a : s a f f . b a / ma r k e t i n g

SAFF broj 359

Sadržaj
Hutbe iz tri sveta mesdžida
Medina: Mesdžidun-Nebevijj (Poslanikova džamija u Medini) Džennet i Džehennem – kroz prizmu Kur’ana i sunneta

8 10 28 30

Polumjesec
Znakovi na putu Čuvajte se njihovog puta vjernika!

Pogledi
Dodikova panika prelazi u agoniju Svilen gajtan srbijanski, joj!

Islamske teme
Razmišljanja Čednošću i stidom protiv degradirajućeg trenda bestidnosti

Reportaža
Saffov kolumnista u posjeti bošnjačkim džematima u Skandinaviji Bošnjački džemati u Skandinaviji dokaz su da svjetlo islama niko ne može utrnuti

38

Iz arhiva
Evlija Čelebija o Bošnjacima (VIII dio) Lista Bošnjaka južnoslovenskih prostora spomenutih u Sejahtnami (dž-ib)

46 49 54

Kutak za muslimansku omladinu
Asocijacija žena Medžlisa IZ Tuzla Novi ciklusi seminara iz Pozitivne psihologije -prijava

Islamnet
Katar i Brunei Najbogatije zemlje svijeta
21. mart - 20. džumade-l-ula

3

Uvodnik Plenumska vlast, politička, medijska i šutnja Međunarodne zajednice su ujedinjeni antiustavni poduhvat
rvi put nakon uspostave mira i dejtonskog poretka događa se da vlast bude uspostavljana izvan zakonskih procedura, što znači da dobijamo vlast koja nema legalitet i legitimitet. Konkretno, mislimo na činjenicu da je tzv. plenum građana Tuzlanskog kantona, koji navodno ima i svoj “Pravni tim”, uspio Skupštini Tuzlanskog kantona nametnuti mandatara, izvjesnog živiničkog pekara koji je postao i doktor nauka, a koji će sada, opet Skupštini TK, nametnuti ministre po svome i plenumskom izboru. Zakon ne poznaje ovakvu mogućnost da nekakva grupa građana, skupljena zbrda-zdola, ni od koga imenovana, bez ikakvog legitimiteta – nameće najvišem zakonodavnom tijelu jednog kantona ko će biti premijer, a ko ministar. Da to tako može, i da je to tako normalno, pa ne bi postojali izbori i izborne procedure! Ne bi postojao Ustav po kome svaki građanin ima pravo da bira i da bude biran. Konretno, šta će se sada dogoditi sa ustavnog prava desetine hiljada građana koji su na Izborima 2010. glasali za ovu ili za onu stranku, računajući da ta stranka ima slobodu da imenuje svoje kadrove za nosioce funkcija? Ta sloboda sada je ugrožena, jer stranke pobjednice na izborima, recimo, SDP u Tuzlanskom kantonu, ili SDA u Zeničkom kantonu, nemaju mogućnost da imenuju svoje kandidate. Tzv. plenumi građana nameću svoja rješenja, svoje kadrove, a čime krše ustavno pravo većine građana koji su 2010. godine izabrali stranku koja imenuje vlast. S jedne strane je tih nekoliko stotina plenumaša, a s druge strane su svi drugi građani koji su učestvovali na izborima i realizirali ustavno pravo da biraju. S jedne strane je princip sile i ucjene, a s druge je Ustav. Teško je, u ma kojoj zemlji zapadne demokratije, zamisliti ovakvu situaciju, da izborni rezultati i slobode stranaka da imenuju vlast, budu potpuno derogirani, u ime samovolje nekoliko stotina građana, koji nemaju nikakvog legitimiteta – izuzev zapaljenih zgrada i pretučenih policajaca! – da nameću svoju volju u imenovanju vlasti. Ono što je strašnije od svakog zločina je prešutkivanje zločina – strašno je kad svi Srbi složno učestvuju u prešutkivanju Srebrenice. Ono što je strašnije od ovog plenumaškog nasilja nad Ustavom, Izbornim zakonom, nad demokratskim pravom građana da izabiraju vlast – jeste ta sramna, kukavička, korumpirana šutnja koja zjapi iz usta političara, iz medija, iz međunarodnih faktora, sa pravnih fakulteta i iz aka-

Impressum
Izdavač UDRUŽENJE ZA AFIRMACIJU OBRAZOVANJA, KULTURE I MORALA “SAFF” Adresa: Munira Gavrankapetanovića 25, Sarajevo MAGAZIN “SAFF” Adresa: Donja Mahala bb, 71300 Visoko www.saff.ba e-mail: saffmagazin@ yahoo.com redakcija: tel./fax: +387 32 73 49 01; mob: +387 62 28 74 12; marketing: +387 62 55 81 28. Žiro račun: BOSNA BANK INTERNATIONAL Za uplate u BiH: 141-306-53200347-07; za uplate u inostranstvu: 141-306-53101275-15; IBAN: BA391413065310127515 Glavni i odgovorni urednik Semir Imamović Redakcijski kolegij Abdusamed Nasuf Bušatlić, Ezher Beganović, Fatmir Alispahić, Mithat Ćeman, Adem Zalihić, Merjem Zukić, Mersada Nurudina Agović, Nusret Hodžić, Nedim Botić DTP Semir Šišić Lektor Abdulmedžid Nezo Stalni saradnici: Subašić H. Džemal, Ismail Ibrahim, Safet Kadić, Ramiz Hodžić, Anes Džunuzović, Abdulvaris Ribo, Almir Mehonić, Amir Durmić, Saladin Kovačević, Sejfudin Dizdarević, Esad Mahovac, Erdem Dizdar, Fahrudin Sinanović, Senada Mešanović, Senad Mešanović, Jusuf Džafić Ostali saradnici: Šemso Tucaković, Ekrem Tucaković, Nijaz Alispahić, Salko Opačin, Nedim Haračić, Ale Kamber, Sead Zubanović, Fatima Jašarević Štampa AMOSGRAF d.o.o., Sarajevo Časopis izlazi svakog drugog petka Rukopisi, diskete i fotografije se ne vraćaju ISNN 1512-651X Časopis je upisan u evidneciju javnih glasila u Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod brojem 622

P

demske zajednice... To je takav nonsens, to da nekoliko stotina ljudi nameće ko će biti vlast, da bi kompletna javnost morala danonoćno govoriti o toj anomaliji, o tom državnom udaru na ustavni poredak! Ali, kod nas, kompletna javnost šuti i šutnjom odobrava rušenje Ustava. Zašto? Zato što se plaše!? Ili, zato što iza ovog rušenja Ustava u krajevima sa bošnjačkom većinom stoje beogradske i zagrebačke pare!? Ili, zato što zapadni faktori pušu u jedra rušenju Ustava, a nikada tako nešto ne bi podržali u svojim avlijama!? Odavno se trebalo oglasiti i sam glavni tužilac, i saopćiti da se ovaj kriminalni akt – nametanja vlasti mimo izborne volje i zakonskih procedura – neće tolerisati. A gdje su tek sve, baš sve partije, svi, baš svi političari, svi, baš svi mediji, svi baš svi univerzitetski profesori, jer svi oni šute i šutnjom odobravaju tu nevjerovatnu pojavu – da vlast uspostavlja ulica!? Kako sada misli vladati taj premijer-pekar Tuzlanskog kantona koji je imenovan sa ulice, izvan zakona, u ime rušenja Ustava? Kakva je to vlast koja u startu, svojim rođenjem, negira zakone u ime kojih će vladati? Jer da određeni kandidat poštuje zakone naše države, nikad ne bi dopustio da bude “izabran” mimo zakonskih procedura, sa legitimitetom nasilja i straha. Takozvani plenumi imaju mogućnost da postanu politička partija, pa nek vide koliko ih građana podržava, jer samo tako mogu legalno biti dio vlasti. Sve drugo je kriminalni posao. Problem je što su taj kriminal odobrile sve partije, sve institucije, pravosudne i zakonodavne, potom, sve zapadne ambasade, zbog čega je ova kriminalna uspostava vlasti – ujedinjeni antiustavni poduhvat. Svi oni bi trebali krivično odgovarati za rušenje ustavnog poretka kroz uspostavu vlasti izvan zakonskih pravila. To se, naravno, neće dogoditi. Zašto? Zato što dejtonska država, ta velikosrpska i velikohrvatska tvorevina, stoji iza getoiziranja Bošnjaka i rušenja bosanske državnosti. Sve je ovo maslo Beograda i Zagreba, a čemu ide u prilog činjenica da niujednoj općini sa većinskim srpskim i hrvatskim življem, nije bilo ni “p’’ od plenuma, ni “p’’ od protesta, ni “n’’ od nemira, iako su i oni i gladni, i goli, i bosi, i prevareni, i nezaposleni, i obespravljeni, možda čak i više od svojih bošnjačkih komšija. To je dokaz da je još uvijek, većini Srba i Hrvata u i van Bosne i Hercegovine, rušenje, destabilizacija i stagnacija Bosne i Bošnjaka (muslimana), interes broj jedan, ispred ekonomskog i socijalnog prosperiteta i svake vrste progresa.
21. mart - 20. džumade-l-ula

5

Hutba

Džemat je Allahova milost, a frakcionaštvo je kazna
Hatib: Abdusamed Nasuf Bušatlić renosi se od Huzejfe, r.a., da je rekao: “Ljudi su pitali Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o dobru, a ja sam ga pitao o zlu, bojeći se da me to zlo ne stigne. Rekao sam: ‘Allahov Poslaniče, mi smo živjeli u neznaboštvu i zlu, pa nam je Allah podario ovo dobro. Da li će nakon ovoga dobra biti zla?’’’ “Hoće!’’, odgovorio je. “A hoće li nakon tog zla opet biti dobra’’, upitao sam? Odgovorio je: “Hoće, ali će u njemu biti dima (tj. smutnje).’’ Upitao sam: “Allahov Poslaniče, a šta znači taj dim?’’ Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio je: “To su ljudi koji slijede nešto drugo mimo moje upute (sunneta), neke njihove postupke ćeš odobravati, a neke ćeš prezirati.’’ “A hoće li poslije tog dobra opet biti zla’’, upitao sam? “Hoće!’’, odgovorio je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekavši: “To su pozivači (daije) koji stoje na džehennemskim kapijama i ko im se odazove bacit će ga u Džehennem.’’ Rekao sam: “Allahov Poslaniče, opiši nam ih!’’ Rekao je: “Oni su od vas i govore vašim jezikom.’’ Upitao sam: “Allahov Poslaniče, šta da radim ako dočekam takvo vrijeme?’’ Odgovorio je: “Drži se džemata muslimana i njihovog imama (vođe)!’’ Ponovo sam upitao: “A šta ako ne bude džemata nit vođe muslimana?’’ Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio je: “Ostavi sve te raskolničke frakcije pa makar se sam morao zubima držati za korijen drveta i makar te smrt zatekla u takvom stanju.’’ (Buharija i Muslim). Citirani hadis uzeli smo kao moto naše hutbe o obaveznosti čuvanja našeg jedinstva kroz čuvanje džemata muslimana, iz razloga što, u ovom vremenu svekolike smutnje i svakojakih smutljivaca, pojedinci i grupice koriste upravo ovaj hadis da bi njime potvrdili ispravnost svoje ideje odvajanja od većinskog džemata muslimana (kad je riječ o Bosni i Hercegovini onda pod većinskim džematom mislimo na Islamsku zajednicu i čuvanje našeg jedinstva i jedinstvenog džemata u okviru Islamske zajednice) jer, po njihovoj interpretaciji, bošnjački većinski džemat i oni koji ga vode upravo personificiraju skupinu “koja slijedi nešto drugo mimo sunneta’’, ili pak onu drugu “pozivače (daije) koji stoje na kapijama Džehennema i pozivaju u njega’’, kako stoji u predmetnom hadisu. Stoga je, po njihovom uvjerenju, obaveza iskrenih muslimana da se isključe iz takvog džemata i formiraju svoje džemate ili pak da žive u izolaciji, bez džemata. I što je još gore, njihovo krajnje površno, literalističko i pogrešno shvatanje kur’anskosunnetskih tekstova i poziv u odvajanje od džemata muslimana u Bosni i Hercegovini, često puta nailazi na plodno tlo, pa im se neki lahkomisleni muslimani, posebno omladina,

P

sellem, pod drvetom na Hudejbiji (Bej’atu ridvan), a bilo ih je 1.500. Drugi opet vele da se to odnosi samo na učesnike Bedra, itd. Četvrto, džemat znači džemat musliŠta znači “džemat muslimana”? mana koji su se okupili oko jednog emira Zbog toga ćemo u nastavku najprije (vođe) koji slijedi Kur’an i Sunnet, pa je objasniti značenje ovog hadisa, s posebnim Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio naglaskom na značenje sintagme “džemat držanje uz taj džemat a zabranio je odvajanje od džemata muslimana. muslimana”. Ovo mišljenje je izabrao i imam Et-TaPrvo što se zaključuje iz ovog hadisa jeste to da je Muhammed, sallallahu alejhi ve beri, rekavši: “U hadisima se pod džematom sellem, podučio i upozorio Huzejfu, r.a., na misli na džemat koji ima emira, vođu, imavrijeme smutnje i fitne koja će se pojaviti u ma, i oni su se obavezali njemu na pokorislamskom ummetu, a jedna od posljedica nost. Ko prekine i prekrši tu obavezu on je te fitne bit će atak na jedinstvo muslimana, napustio džemat.” A što se tiče imama, u hadina islamski džemat oličen u insu se misli na jedinstvenog vođu stituciji islamske države i halife, svih muslimana, odnosno na jedinstvenog vođe muslimana i halifu koji stoji na čelu džemata, pojava sektaštva i frakcionaštva. institucije, koja se zove islamska Upravo je Huzejfe, r.a., dočekao država. Nažalost, mi muslimani i doživio to na šta ga je upozorio danas takve institucije nemamo, Muhammed, sallallahu alejhi ve već imamo mnogobrojne musellem, i bio je svjedok strašne slimanske države i državice koje, fitne u vrijeme trećeg pravednog u nekim slučajevima kao takve halife, Osmana, r.a., i njegovog simboliziraju “džemat muslimamučkog ubistva. I Huzejfe, r.a., je na”, ili u drugom slučaju, u svom poslušao Poslanikov savjet, bio je Kur’an i Sunnet sistemu imaju posebne institucije čvrsto uz džemat muslimana, uz su nam detaljno koje se brinu o vjerskom životu halifu Osmana, r.a., i pozivao je objasnili da, ako muslimana i koje predstavljamuslimane da se drže tog džemabudemo iskreni, ju “džemat muslimana”. Što se ta, a da nipošto ne bude na strani ako očistimo tiče Bosne i Hercegovine, u njoj smutljivaca koji su razbili džemat, naša srca od postoji institucija islama koja se ubili vođu muslimana i posijali zavidnosti, zove Islamska zajednica i koja, smutnju koja je odnijela hiljade mržnje, zlobe, kao samostalna i jedinstvena ormuslimanskih života. laži, ogovaranja, Što se tiče same sintagme “dže- prenošenja tuđih ganizaciona cjelina predstavlja “džemat muslimana”, a njen vjermat muslimana”, spomenute u riječi, i sl., onda ski (šerijatski) legitimitet veže se hadisu, postoji stanovito razilaženje je i pojedinačni za osmanski hilafet, odnosno tameđu učenjacima šta ona tačno i kolektivni, dašnjeg šejhu-l-islama (vrhovnog znači. Mi ćemo u ovoj hutbi redžematski muftije) islamske države. zimirati njihove stavove o kojima uspjeh Znači li to da se muslimani, su naširoko govorili i pisali imam zagarantiran pojedinačno, pošto nema “veliDžerir et-Taberi, Eš-Šatibi i drugi kog džemata” ili hilafeta, mogu učenjaci. Oni su spomenuli četiri odvojiti od džemata kada hoće ili pet mišljenja po pitanju značei kako hoće na osnovu vlastite nja sintagme “džemat muslimana”. Prvo, “džemat muslimana” označava ve- intepretacije spomenutog hadisa? Nikako! ćinu muslimana ehli sunnetske provenijen- Govoreći upravo o toj temi, šejh Salih Usejcije (u ovu definiciju ulaze i ulema, mudž- min (rahimehullah!), između ostaloga, retehidi i obični muslimani koji prakticiraju kao je: “Čak ni vanjsko značenje hadisa ne upućuje na to da se musliman treba odvojiti islamske propise i drže se Šerijata). Drugo, pod džematom se misli na ule- od džemata ako nema ‘velikog džemata’, tj. mu, mudžtehide, što znači da oni koji nisu islamskog hilafeta i halife, već se treba držati učenjaci ne ulaze u to značenje, već su oni svoje lokalne muslimanske zajednice, osim u mukallidi - sljedbenici, kojima je obaveza slučaju kada dođe do smutnje i međusobnog slijediti ulemu i ako napuste put uleme, i sukoba i rata između različitih grupacija, tada se treba odvojiti i ne biti sudionik tih sukoba umru, umiru smrću džahilijjeta. Treće, pod “džematom muslimana” da ne bi uprljao ruke muslimanskom krvlju.” I još nešto valja kazati o značenju hadisa misli se isključivo na ashabe. Neki učenjaci smatraju da se pod tim misli na ashabe koji s početka hutbe. Naime, zbog korištenja tersu dali prisegu Poslaniku, sallallahu alejhi ve mina “daija” (pozivač ili pozivači) uz skupine odazivaju i s njima zajedno učestvuju u razbijanju muslimanskog saffa i širenju smutnje i nereda u našem društvu.
21. mart - 20. džumade-l-ula

6

koje će se pojaviti u islamskom ummetu i pozivati u Džehennem, zlonamjernici to povezuju sa predstavnicima Islamske zajednice, jer, navodno, oni nisu dosljedni sljedbenici sunneta Muhammedovog, sallallahu alejhi ve sellem, i jer su u vjeru uveli mnoge novotarije. Međutim, svi komentatori hadisa pod daijama koji će pozivati u Džehennem podrazumijevaju one ljude koji nose muslimanska imena, a koji su pozivali i pozivaju, naprimjer, u komunizam, ateizam, sekularizam i druge nakaradne ideje i vjerovanja mimo islama. Jer, oni koji pozivaju na namaz, post, zekat, hadž i druga dobra djela koja su propisana islamom, a zabranjuju razvrat, alkohol, kamatu i druga loša djela, mogu samo biti pozivači u Džennet, a nikako pozivači u Džehennem. Jedinost Stvoritelja i jedinstvo ummeta Mi ovakvim stavom ne branimo bezuvjetno Islamsku zajednicu, odnosno njene uposlenike, niti kažemo da tamo nema grešaka i da su njeni predstavnici bezgriješni ljudi. Naprotiv, znamo mi dobro da nemali broj uposlenika u IZ-e, tu instituciju vidi kao firmu, kao kravu muzaru, kao majdan u kojem se na lahak način dolazi do dunjalučke nafake, a da pri tom zaboravljaju na svoju primarnu ulogu i plemenitu misiju zbog koje su tu gdje jesu. Znamo mi također da su, protokom vremena, razni običaji i novotarije, koji nemaju utemeljenja u islamskim izvorima, našli svoje mjesto u IZ-e i među muslimanima BiH i da se nerijetko daje prednost “pučkom islamu” nad “normativnim islamom” koji je utemeljen na Kur’anu i Sunnetu. Ali, isto tako znamo da je zvanična Islamska zajednica kao krovna vjerska institucija bh. muslimana, utemeljena na ehli sunnetskom učenju i pravcu i da nam je obaveza (farz) čuvati jedinstvo muslimana u ehli sunnetskim okvirima, a greške ispravljati postepeno, mudro, lijepim i otvorenim savjetom, konstruktivnim dijalogom, prijedlozima i aktivnim učešćem u radu IZ-e i biranju sposobnih i pobožnih rukovodećih kadrova koji će osvjetlati obraz Islamskoj zajednici i muslimanima. Mi ne smijemo nikada smetnuti s uma da se islam temelji na dvije riječi: Jedinosti Stvoritelja (kelime Et-Tevhid) i jedinstvu ummeta (tevhidu-l-kelime). I obaveza je čuvati to jedinstvo i držati se džemata, pa makar vođe tog džemata pravile i stanovite greške. Vjerodostojne predaje upućuju na obaveznost i nužnost držanja džemata, kao što upozoravaju na pogubnost napuštanja džemata. Jedna od njih je i predaja od Ibn Abbasa u kojoj je Poslanik, sallallahu alejhi ve

sellem, rekao: “Ko od vas vidi nešto što prezi- Razjedinjenost znači nedostatak pameti re kod muslimanskog vođe, neka se strpi, jer Nema hajra muslimanima dok se ne ko napusti džemat samo jedan pedalj umro je pokore Allahovoj naredbi, a Allah nadžahilijjetskom smrću.” (Buharija i Muslim). ređuje džemat, a zabranjuje razilaženje U drugoj predaji stoji: “Najbolji vaši i frakcionaštvo. Pokornost Allahovoj imami (vođe) su oni koje vi volite i koji vas naredbi i u pogledu čuvanja džemata vole, koje blagosiljate i koji vas blagosiljaju, a bi trebala da bude neupitna, jer, jednonajgori vaši imami su oni koje mrzite i koji stavno, mi kao muslimani tu nemamo vas mrze, koje proklinjete i koji vas proklipravo izbora i ponašanja po vlastitom nju.’’ Rekli smo: “Allahov Poslaniče, hoćemo li im se u toj situaciji suprotstaviti i boriti nahođenju. Štaviše, kada Allah, dž.š., upozose protiv njih?’’ Odgovorio je: “Ne, sve dok rava muslimane na pogubnost frakciuspostavljaju namaz, pa ako kod vaših vođa onaštva i nejedinstva, onda, vidite nešto što mrzite, prezirite a da bi muslimani uzeli ponjegovo djelo, ali nemojte biti Abdullah ibn uku, navodi primjer nevjernepokorni.’’ (Muslim). Mes’ud klanjao nika i njihovog nejedinstva, Jedna od temeljnih tačaka je namaz za naglašavajući da su njihova akide ehli sunneta vel-džema’ata Velidom ibn srca nesložna, jer nemajeste obaveznost klanjanja naUkbom ibn ju pameti. O tome govori maza za imamom, pa makar se Muajtom, ajet: Ti misliš da su oni složradilo o imamu zulumćaru i venamjesnikom u ni, međutim srca su njihova likom griješniku. Kufi iako je pio razjedinjena, zato što su oni Imam Es-Sabuni veli: “Učealkohol, i kada ljudi koji nemaju pameti. njaci hadisa smatraju da muslibi im predvodio (El-Hašr, 14.). mani trebaju klanjati džumu, namaz klanjao Nažalost, mi smo danas bajrame i ostale namaze za imaje četiri umjesto svjedoci svojevrsnog paramom, svejedno radilo se o imadva rekata doksa i na tom planu, i ako mu ili vođi koji je čestit i pobosabah-namaza. bi se danas rukovodili princižan ili o onome koji je griješnik, Zatim bi se pom jedinstva, odnosno nekao što trebaju upućivati dovu okrenuo prema jedinstva, onda bismo morali za njega, da Allah popravi njegomuslimanima kazati da smo mi muslimani vo stanje, da ga uputi, da mu poi upitao bi ih: razjedinjeni i podijeljeni na dari dobro i učini ga pravednim ‘’Hoćete li da razne frakcije, i da zapravo prema svojim podanicima.” dodam još mi, a ne nevjernici, nemamo Taj princip primjenjivali rekata?’’ Ibn pameti. A to znači da smo su ashabi kao najbolja generaMes’ud mu okrenuli leđa Allahovoj upucija muslimana. Abdullah ibn je odgovorio: ti, pa smo se razjedinili, pociMes’ud klanjao je namaz za Veli‘’Već si ti dosta jepali, oslabili i osuđeni smo dom ibn Ukbom ibn Muajtom, dodao.’’ na poniženja i poraze. namjesnikom u Kufi iako je pio Bolest razjedinjenosti alkohol, i kada bi im predvodio ljudskih srca i to strašno dunamaz klanjao je četiri umjesto hovno sljepilo liječi se jedino dva rekata sabah-namaza. Zatim bi se okrenuo prema muslimanima i upitao svjetlom Objave i slijeđenjem Sunnebi ih: “Hoćete li da dodam još rekata?” Ibn ta. Kur’an i Sunnet su nam detaljno Mes’ud mu je odgovorio: “Već si ti dosta do- objasnili da, ako budemo iskreni, ako očistimo naša srca od zavidnosti, mrdao.” Abdullah ibn Omer i Enes ibn Malik žnje, zlobe, laži, ogovaranja, prenošenja klanjali su namaz za Hadžadžom ibn Jusu- tuđih riječi, i sl., onda je i pojedinačfom iako je on bio poznat po svom zulumu i ni i kolektivni, džematski uspjeh zagarantiran, što potvrđuje i kur’anski ajet: nasilju prema muslimanima. Fudajl ibn Ijad, Ahmed ibn Hanbel i Allah je zadovoljan onim vjernicima koji drugi učenjaci govorili su: “Kada bih znao su ti se pod drvetom na vjernost zakleli. da će Allah uslišati moju dovu, onda bih On je znao šta je u srcima njihovim, pa tu dovu uputio za našeg vođu, predvodni- je spustio smirenost na njih, i nagradit ka.” A imam Berbehari je govorio: “Kada će ih skorom pobjedom. (El-Feth, 18.). vidiš muslimana da proklinje musliman- Zato iskreno slijedimo Kur’an i Sunnet skog vođu, znaj da je to sljedbenik strasti, i držimo se džemata, jer kako nam poa kada vidiš muslimana da upućuje dovu ručuje naš Poslanik, sallallahu alejhi ve za vođu muslimana, onda znaj da je to sellem: “Džemat je milost, a frakcionaštvo je kazna.” sljedbenik sunneta.”

21. mart - 20. džumade-l-ula

7

Hutbe iz tri sveta mesdžida
Mekka: Mesdžidul-haram (Časni hram u Mekki)

Mudrosti koje se kriju u iskušenjima
Hatib: dr. Usama Hajjat Preveo i sažeo: Amir Durmić ada ljude snađu belaji i nevolje, iskušenja i smutnje, veliki dio njih ostane zatečen i iznenađen, zbunjen i neodređen Uzvišeni Allah te paušalno i neznalački donosi znao je da će zaključke i sudove, slijedi nagamnogi Njegovi đanja i pretpostavke a zanemarobovi biti ruje činjenice. Dakle, iskušenja nemarni i da će kidno iskušava sa nečim što mu zbunjuju i veoma pametne ljuna Njega često je mrsko sve dok ga ta iskušenja de i samo bogobojazni i iskrezaboravljati, pa ne podignu do stepena kojeg mu ni ostaju prisebni i objektivni. ih je zbog toga je Allah već odredio.” (Ibn HibIskušenja su Allahovo pravilo stavio na razna ban) Također, kada upadne u na zemlji i kroz njih se odvajaju iskušenja i dao nevolje i iskušenja, čovjek uvidi iskreni od neiskrenih, i strpljivi im da iskuse koliko je u suštini slab i nemood onih koji nisu strpljivi: ”Elif raznovrsne ćan, te postane svjestan da mu je Lam Mim. Misle li ljudi da će nevolje kako bi pomoć njegovog Gospodara pribiti ostavljeni na miru ako kažu: Mu se vratili i od jeko potrebna. Ta spoznaja učini “Mi vjerujemo!” i da u iskušenje Njega pomoć i ga iskrenijim, te se u dovama neće biti dovedeni? A Mi smo u oprost zatražili koje upućuje Uzvišenom Allaiskušenje dovodili i one prije njih, hu u potpunosti preda i usmjeda bi Allah sigurno ukazao na ri samo Njemu. Ova spoznaja one koji govore istinu i na one koji pomaže mu da se na najiskreniji lažu.” (El-Ankebut, 1-3) Iz ovog pravila nisu bili izuzeti na Allahovi poslanici način vrati svome Gospodaru i pokaje Mu se ni vjerovjesnici već baš suprotno, oni su pro- za učinjene grijehe. Isto tako, Kada iskušenja lazili kroz najveća i najžešća iskušenja. Kada i nevolje ne bi postojali, ljudi bi bili uskraćeni su Poslanika, s.a.v.s., upitali ko je imao naj- za mnoge iskrene i usrdne dove u kojima se veća iskušenja, on je odgovorio: ”Allahovi obraćaju svome Gospodaru, kao i za iskrena vjerovjesnici a zatim oni koji su im najslič- pokajanja zbog onoga što su učinili. Uzvišeni niji. Čovjek će biti iskušavan shodno čvr- Allah znao je da će mnogi Njegovi robovi biti stini svoje vjere. Ako mu vjera bude čvrsta, nemarni i da će na Njega često zaboravljati, njegova iskušenja će biti žestoka a ako mu pa ih je zbog toga stavio na razna iskušenja vjerovanje bude slabije, njegovo iskušenje i dao im da iskuse raznovrsne nevolje kako će biti srazmjerno tom vjerovanju. Vjerni- bi Mu se vratili i od Njega pomoć i oprost ka će belaji konstantno napadati sve dok zatražili. U suštini, ovakve nevolje i iskušenja, ne dođe do toga da će po zemlji hodati bez koja će čovjeka vratiti njegovom Gospodaru, grijeha.” (Tirmizi) Muhammed, s.a.v.s., je za vjernika nisu ništa drugo do jedna velika prošao kroz velika iskušenja. Odbačen je od blagodat, a istinska je nevolja ono što čovjesvoga naroda i bio prinuđen napustiti svoj ka udalji od njegovog Gospodara i učini ga rodni grad, međutim, na svim iskušenjima prema Njemu nemarnim. Sufjan b. Ujejje ostao čvrst i postojan te zadovoljan odred- na, Allah mu se smilovao, rekao je: “Ono bom Uzvišenog Allaha. Dostavio je posla- što vjernik mrzi bolje je za njega od onoga nicu i dosljedno izvršio emanet kojim ga je što priželjkuje, jer (ukoliko ga zadesi) ono zadužio njegov Gospodar, te nam ostavio što mrzi, to ga usmjeri ka dovi (Uzvišenom Kur’an i njegov sunnet kojih ako se bude- Allahu), dok ono što priželjkuje (ukoliko to mo pridržavali, zalutati nećemo nikada. ostvari) učini ga nemarnim.” Rekao je UzviMudrosti koje proizlaze kao rezultat isku- šeni: ”Ne volite nešto, a ono može biti dobro šenja su mnogobrojne. Prije svega, Uzvišeni za vas; nešto volite, a ono ispadne zlo po vas. Allah kroz iskušenja Svojim robovima podi- Allah zna, a vi ne znate.” (El-Bekare, 216) Na že stepene u džennetu do kojih oni svojim kraju krajeva, koliko je samo onih koji su se djelima ne bi bili u stanju doprijeti. U tom nakon gubitka zdravlja Allahu iskreno pokasmislu je i hadis kojeg prenosi Ebu Hurejre, jali, i onih koji su nakon propasti imetka svoj r.a., koji kaže da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: odnos prema Allahu popravili, i onih koji su ”Nekom čovjeku Uzvišeni Allah već je odre- sami prema sebi bili nemarni i od Allaha gladio (visoko) mjesto u džennetu, međutim, vu okretali, da bi se, nakon nevolje koja ih je on do njega nije u stanju doći svojim dje- zadesila, iz tog nemara trgnuli, a potom se lima. Zbog toga ga Uzvišeni Allah bespre- svome Gospodaru vratili?
21. mart - 20. džumade-l-ula

Medina: Mesdžidun-Nebevijj (Poslanikova džamija u Medini)

Džennet i Džehennem – kroz
prizmu Kur’ana i sunneta

K

Hatib: dr. Ali el-Huzejfi Preveo i sažeo: Amir Durmić zmeđu vjernika i dženneta ispriječile su se teškoće i prepreke, međutim, Uzvišeni Allah iskrenim i bogobojaznim robovima olakšava put do njegovih ljepota. S druge strane, put do Vatre je primamljiv i izazovan, a popločan je strastima i raznim vidovima harama kojima hitaju slabe i prezrene duše. Oštroumni vjernici vrlo dobro znaju da je samokontrola i izbjegavanje grijeha, za koje je često potrebno jako mnogo strpljenja i samoodricanja, daleko bolja i na koncu i lakša opcija od kratkotrajnog prepuštanja grijesima i strastima čija je konačnica poniženje na dunjaluku i patnja na ahiretu. O ovim prvim, koji su izabrali Put spasa i sreće, Uzvišeni je rekao: ”Taj drugi svijet daćemo onima koji ne žele da se na Zemlji ohole i da nered čine, a oni koji se Allaha boje čeka sretan kraj.” (El-Kasas, 83), a o drugima, koji su kročili putem nesreće i poniženja, Uzvišeni kaže: ”...Reci: “Stradaće, uistinu, oni koji na Sudnjem danu izgube i sebe i porodice svoje. Eto, to je pravo stradanje! Nad njima će biti naslage vatre, a i ispod njih naslage; time Allah straši robove Svoje. “O robovi Moji, bojte se Mene!“” (EzZumer, 15-16) Poslanik, s.a.v.s., je rekao: ”Džehennem je okružen strastima a džennet poteškoćama.” (Muttefekun alejhi) Aiša, r.a., je jednom prilikom zaplakala pa je Poslanik, s.a.v.s., upita zbog čega plače a ona odgovori: ”Prisjetila sam se džehennemske vatre pa sam zaplakala. Hoćete li se sjetiti svojih porodica na Sudnjem danu?” Tada Poslanik, s.a.v.s., reče: ”Na tri mjesta niko ni o kome neće misliti: kada djela budu vagana na Mizanu sve dok (čovjek) ne vidi da li će imati više dobrih ili loših djela: kada se stranice (dobrih i loših djela) budu listale sve dok ne sazna da li će mu knjiga biti data u desnu ili lijevu ruku; i kada preko Sirat ćuprije krene sa jedne strane džehennema na drugu sve dok je ne pređe.”

I

8

Kuds

Djela pomoću kojih se otklanjaju nedaće

(Ebu Davud) Mu ha m med, s.a.v.s., će se tog strašnog dana, nakon što to odbiju i Adem, i Ibrahim, i Musa i Isa, zauzimati (tj. šefat činiti) za sve one koji su umrli ne pripisujući Allahu druga. Dakle, samo će iskreni monoteisti uživati pravo na šefat, i niko osim njih jer je Uzvišeni Allah u hadisi kudsiju Poslaniku, s.a.v.s., rekao: ”Ja sam džennet zabranio nevjernicima.” (Buhari) A kada je riječ o vjernicima koji će Allahovom milošću skončati u džennetu, odmah nakon što u njega uđu, zaboraviće sve nevolje koje su prošli na dunjaluku baš kao što će i nevjernici koji su uživali na dunjaluku, odmah po ulasku u Vatru zaboraviti na sva dunjalučka uživanja. Poslanik, s.a.v.s., nam pripovjeda da će na Sudnjem danu će biti doveden čovjek koji je na dunjaluku prošao najviše nevolja i belaja pa će ga njegov Gospodar upitati da li se sjeća bilo kakve nevolje koju je preživio na dunjaluku, a on će odgovoriti: ”Ne moj Gospodaru!” Također, nakon što čovjeka koji je na dunjaluku najviše uživao a koji je zbog nevjerstva skončao u Vatri Uzvišeni Allah upita da li se sjeća bilo kakvog uživanja sa dunjaluka, on će kazati: ”Ne moj Gospodaru!” (Muslim) Zato svakodnevno sebe moramo podsjećati na to da je ustrajnost na Pravome putu jedini garant da će naša stopala, uz Allahovu pomoć, prilikom prelaska preko Sirat ćuprije biti čvrsta i postojana, jer Uzvišeni Gospodar nagrađuje

Na tri mjesta niko ni o kome neće misliti: kada djela budu vagana na Mizanu sve dok (čovjek) ne vidi da li će imati više dobrih ili loših djela: kada se stranice (dobrih i loših djela) budu listale sve dok ne sazna da li će mu knjiga biti data u desnu ili lijevu ruku; i kada preko Sirat ćuprije krene sa jedne strane džehennema na drugu sve dok je ne pređe

H ATIB: Muhammed Husejn PREVEO I SAŽEO: Esad Mahovac

llahovi robovi, u ovako teškim situacijama u kakvim se nalazimo mi ovdje u Palestinu, u okrilju Svetog hrama a i šire, kao i cijelom islamskom svijetu trebali bi se sjecati i uciti iz hadisa Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o trojici iskrenih Allahovih robova koje je stijena zatvorila u pecinu. Allah želi da cuje glas Svojih robova kada Ga dozivaju. Prvo što su ucinili kada su zapali u neprilike jeste da su se sjetili Onog koji jedini može otkloniti te neprilike i Koji najbolje poznaje stanje Svojih robova. Sjetili su se svojih dobrih iskreno učinjenih djela, pa su sa njima molili i Allah im je se odazvao. Kako su samo mnogobrojne i velike naše neprilike u kojim se nalazimo, ali nažalost nemamo djela s kojim bi zaslužili da se “pomakne stijena” i prodiše islamski ummet. Da li primjecujemo da su to bila bila tri dobra roba koji su bili prijatelji ili su možda sasvim se slucajno našli na putu?! Dakle, družili su se dobri sa dobrim ili je vecina naroda bila dobra. Nažalost, vecina nas nije dobra, a oni dobri nisu jedinstveni niti onakvi kako Allah od nas zahtjeva.
21. mart - 20. džumade-l-ula

A

Allah Uzvišeni kaže: “Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobrocinstvo cinite...” (ElIsra’, 23.)

Ovaj hadis nas uči dobročinstvu prema roditeljima i da je to jedan od razloga izbavljenja iz neprilika. Allah Uzvišeni kaže: “Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobrocinstvo cinite...” (El-Isra’, 23.) Zbog veličine dobročinstva prema roditeljima Uzvišeni ga spominje zajedno sa ‘ibadetom. Roditelji to zaslužuju, pa makar bili i nevjernici. Iz slučaja drugog saputnika koji se sustegnuo od svoje rodice kada ga je upozorila na Allaha. Pa je strah od Allaha i zastajanje pred Allahovim granicama drugo djelo s kojim možemo riješiti svoje probleme i neprilike. Zašto smo mi daleko od ovog stanja i zašto je nemoral, u svim svojim oblicima, rasprostranjen u našem društvu?! A onaj treci dobri Allahov rob uci nas emanetu - povjerenju. Njegova briga za tudim imetkom dovela ga je do ovako visokog stepena da mu je se Uzvišeni odazvao kada mu je bilo najbitnije. Nije žalio za ogromnim imetkom kojeg je cuvao, jer to je bilo tude pravo za koje on nije želio polagati racun na Sudnjem danu. Gdje su naši poslodavci i gazde od ovakvog morala koji plijeni ljude i donosi zadovoljstvo Uzvišenog Allaha.

9

Polumjesec
Saznajemo

Ovo je tužna priča o nepravdi države BiH: Bosanski džihad ratnici spremni za rat Pomozimo Muneveri Al Hamdani i njenoj djeci Al Hamdani izložena je teškom životna Krimu Munevera nom iskušenju. Munevera je supruga Fadila

Pokažimo humanost

R

uska intervencija na Krimu u Ukrajini izazvala je globalnu krizu. Krimska kriza potisnula je u drugi plan rat u Siriji i druge važne događaje u svijetu. I u našem regionu kriza na Krimu je top tema. Otkako se pet četnika iz Srbije pridružilo Kozacima na Krimu ova svjetska kriza je postala glavna medijska senzacija u našem regionu. Četnici su postali medijske ličnosti, skoro svi mediji u svijetu izvijestili su o njihovom prisustvu na Krimu. Saff doznaje da i među Bošnjacima ima pojedinaca koji se ozbiljno pripremaju za odlazak, kako to oni kažu, u džihad na Krim. Također, ljudi koji se pripremaju za džihad na Krimu su aktivni i bivši ratnici sirijskog rata. Na Krimu nema rata, Ukrajina je digla ruke od odbrane svoje teritorije. Zato je nevjerovatno i pomisliti da neko uopće razmišlja o odlasku u džihad na Krim. Iako je to tako, pojedinci su odlučni u svojim namjerama.

Al Hamdanija, čovjeka koji je bio istaknuti borac Armije Republike Bosne i Hercegovine, a kojem je ova država, za koju je dao sve na kraju sve i uzela. Bosna i Hercegovina je pogazila sva prava porodice Al Hamdani. Glavu porodice, Fadila Al Hamdania protjerali su iz zemlje samo zato što je Arap, a njegovu porodicu ostavili da se pate i trpe najveća iskušenja. Zbog svega Munevera Al Hamdani je oboljela od karcinoma i zapala u teško imovno stanje. Nažalost, porodica Al Hamdani je dovedena u situaciju da je potrebna tuđe pomoći. Munevera je radila čisteći svijetu po kućama i tako zarađivala poneku marku, dovoljno da se nikome ne žali, ali bolest je primorala da se obrati i zatraži pomoć dobrih ljudi. Mostar

N menta BiH izglasao smjenu Fahrudina Radončića sa mjesta ministra sigurnosti BiH,

Nakon smjene sa mjesta ministra Fahrudin Radončić se hvali da ga podržava 164 stanovnika Mostara akon što je Predstavnički dom Parla-

Dnevni avaz se dao na posao spašavanja lika i djela svoga gazde. Koliko je očajan Fahrudin Radončić zbog doživljene smjene sa ministarske pozicije, odnosno zbog poraza kojem se ni u snu nije nadao, najbolje se može vidjeti po jadnoj propagandnoj ofanzivi Dnevnog avaza. Radončić je dao zadatak uredništvu Dnevnog avaza da moraju napraviti medijsku varku da ga narod podržava. Zato je posljednjih nekoliko dana na Avazovom web portalu najudarniji tekst sa naslovom “Većina ispitanika Radončića vidi kao novog člana Predsjedništva BiH”. Riječ je o nekakvom ispitivanju javnog mnijenja, kojeg je u Mostaru uradila Agencija za političko komuniciranje “POLIS”. Dakle, ova agencija je pitala hiljadu građana Mostara “Ko bi po vašem mišljenju trebao da uđe u Predsjedništvo BiH iz reda Bošnjačkog naroda”. Od hiljadu ispitanika samo njih 164 se izjasnilo da preferiraju Fahrudina Radončića na mjestu člana Predsjedništva BiH. Ne većina, kako Avaz izmišlja, nego samo 164 ispita21. mart - 20. džumade-l-ula

nika (nećemo sada ulaziti u mogućnost da je “Polis” možda malo navukao koju desetinu glasova u korist naručioca Fahre R.). Tako je Avaz, umjesto da pomogne svome gazdi, navedenim tekstom i lažima samo odmogao, odnosno pokazao da je Fahrudin Radončić došao u takvu poziciju da mu je veoma važno da se hvali podrškom 164 stanovnika Mostara. Agencija za političko komuniciranje “Polis” je poznata po valjanju nadarenih gluposti. Oni redovno priteknu u pomoć Fahrudinu Radončiću (da je Fahrudin Radončić pametan davno bi im otkazao usluge). Agencija “Polis” je prije dvije godine objavila stručno mišljenje o Fahrudinu Radončiću kao govorniku. Analizirajući Radončićev govor na javnoj tribini u Narodnom pozorištu u Mostaru pod nazivom “Statut Grada Mostara”, “Polis” je formirao sljedeće stručno mišljenje: “Imao je direktan kontakt očima s publikom, a kontakt očima je vrlo važan i u svakodnevnoj komunikaciji, pogotovo kada se javno obraćamo, to je jedan od najvažnijih elemenata dobre komunikacije...”

10

Opomena za zavedene

N

Mnogi Bošnjaci na Facebooku otvoreno vrijeđaju islamske svetinje
Možda je u tom okruženju naučio psovati islamske svetinje.). Svakako, za osudu je i ponašanje administracije Facebook profila “Reprezentacija Bosne i Hercegovine” što nisu izbrisali tu nedozvoljenu psovku. Adnan iz Tuzle nije jedini koji psuje islamske vrijednosti po Facebooku. Sa žaljenjem moramo konstatirati da veliki broj Bošnjaka otvoreno psuje islam i islamske svetinje po društvenim mrežama. Mnogi Bošnjaci su u tim psovkama daleko žešći od srpskih i hrvatskih ekstrema.

Znakovi na putu

a Facebook profilu “Reprezentacija Bosne i Hercegovine” sinoć kasno objavljen je post sa fotografijom, koja prikazuje egipatskog reprezentativca Gedu kako uči Kur’an u autobusu nakon odigrane utkmice protiv naše reprezentacije. Ispod navedenog posta uslijedili su brojni komentari. Većina komentara je pozitivna, odnosno korektna. Nažalost, jedan od učesnika u raspravi, izvjesni Adnan K. iz Tuzle opsovao je admina i knjigu koju uči egipatski igrač, dakle Kur’an (Malo smo istraživali o liku i djelu prostaka Adnana K. i vidjeli smo da je izvjesno vrijeme proveo u Afganistanu, u Kandaharu, kao pripadnik jedne od američkih plaćeničkih kompanija. Pogled u budućnost

Kada će Bošnjaci dobiti političara koji će primati nagrade za promicanje islamskih vrijednosti u društvu?

U

Velikosrpska politika se nada da će Krim postati model za konačno rasturanje BiH
a koja će biti izgovor za pokretanje opasnog referendumskog procesa. Proruske snage su prvo proglasile ugroženost interesa naroda od centralne vlade u Kijevu (Dodik u intervjuu “Glasu Rusije” kaže: “Ako situacija postane nepodnošljiva, tada imamo legitimno pravo da zatražimo samostalnost”), zatim su zatražili pomoć od matične zemlje ruskog naroda (srpski političari proteklih dana izjavljivali su da Rusija, kao matična zemlja svih Rusa, mora zaštititi Ruse na Krimu), potom su uslijedili blokada puteva i najava organizovanja referenduma. Najnovija aktivnost proruskih krimskih snaga je osnivanja vlastite vojske (naravno, tu vojsku će organizirati i opremiti Rusija). Uvjereni smo da se ovakva banditska doktrina potpuno sviđa velikosrpskim snagama sa obje strane Drine. Oni će je dobro izvježbati i, kako kaže Milorad Dodik, znati čekati svoju priliku. Da smo mi Bošnjaci naučili makar jednu lekciju iz prošlosti, da smo dobro upamtili genocidne scene kroz koje smo u prošlosti prolazili znali bi pročitati jasne znakove događaja na Krimu. Nažalost, bošnjački narod je slijep kod očiju.
21. mart - 20. džumade-l-ula

P

intervjuu koji je danas dao “Glasu Rusije” Milorad Dodik je rekao da će njemu rezultat referenduma na Krimu, u kojem bi građani trebalo da se izjasne o budućnosti tog poluostrva, biti potpuno legitiman i prihvatljiv. U nastavku intervjua Milorad Dodik je naglasio da se Republika Srpska veoma predano priprema za dan kada će krenuti putem nezavisnosti. “Republika Srpska je izabrala dugoročnu borbu za svoja prava. Jednog dana ćemo sigurno raspisati referendum, ali taj momenat treba pažljivo birati bez političkog voluntarizma i uz razumijevanje ko su naši saveznici u tom procesu. Naša situacija je veoma delikatna - treba trpjeti, čekati, znati odreći se mnogo čega “, naveo je Dodik. Također, Dodik je izrazio nadu da će slučaj Krima stvoriti novu praksu u svijetu, te da procesi samoopredjeljenja postaju sve legitimniji. Intervju Milorada Dodika “Glasu Rusije” otkriva koliko je budućnost Krima bitna i za Bosnu i Hercegovinu. Ako Rusija uspije obezbijediti da proruske snage na Krimu organiziraju referendum, odnosno proglase pripajanje Krima majčici Rusiji, te ako NATO i EU pokažu nemoć da spriječe takav scenario, jasno je da će Srbija i RS nekada krenuti istim putem, tj. uz punu podršku Rusije na isti način će proizvesti konfliktnu situaciju, kao što se danas radi na Krimu,

redsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nalazi se u zvaničnoj posjeti Ruskoj Federaciji, gdje će mu biti uručeno odlikovanje Fonda jedinstva pravoslavnih naroda, javlja Fena. Ovo priznanje ide Dodiku za, kako je saopšteno, “istaknutu djelatnost na jačanju jedinstva pravoslavnih naroda i unapređenje i jačanje hrišćanskih vrijednosti u društvu”. Dodiku će priznanje uručiti patrijarh moskovski i cijele Rusije Kiril, na svečanosti koja će biti održana u utorak, 11. marta, u sali crkvenih savjeta Hrama Hrista Spasitelja u Moskvi. Pored navedenog priznanja Milorad Dodik je dobio orden Srpske pravoslavne crkve Sveti Sava prvog reda, a Jerusalimski patrijarh mu je dodijelio Sveti krst čuvara Hristovog groba. Milorad Dodik se ponosi svojim priznanjima, a srpski narod ga zbog tih priznanja cijeni. Dodik se ponosi svojom vjerom i spremno joj služi. Kada će Bošnjaci dobiti političara koji će primati nagrade za promicanje islamskih vrijednosti u društvu, kada će muslimanski političari u BiH biti ponosni što se mogu pohvaliti doprinosom za islam? Ne znamo odgovor na ovo pitanje, ali znamo da bi Bošnjaci i Bosna i Hercegovina sa takvim političarima imali sigurnu i prosperitetnu budućnost. Do tada ćemo gledati kako se drugi ponose svojom vjerom i kako joj vjerno služe.

11

Parlament BiH

Usvojen zakon kojim se Čuvajte se njihovog puta vjernika! vremena Saff upozorava muslizabranjuje odlazak bh. Dugo mane, naročito Bošnjake na opasno ljudi okupljenih oko web portala građana na strana ratišta djelovanje Putvjernika (Zbog suprotstavljanja smut-

Znakovi na putu

astavljena je sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, koja je počela 24.januara, a prekinuta je tada, te 6. februara zbog nedostatka kvoruma u Klubu bošnjačkog naroda. U skupštinsku klupu danas je nakon višemjesečnog odsustva zbog bolesti sjela delegatkinja Nermina Kapetanović (SDA), čime je popunjen kvorum u Klubu bošnjačkog naroda. Sulejman Tihić (SDA) i Hasan Bećirović (SDP) duže vrijeme zbog zdravstvenih razloga ne prisustvuju sjednicama Doma naroda. Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je Prijedlog zakona o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Klub poslanika Saveza za bolju budućnost BiH, a inicijator Fahrudin Radončić, državni ministar sigurnosti i predsjednik SBB-a. Dopuna ovog zakona omogućava zabranu odlaska bh. građana na strana ratišta, te sankcioniranje organizatora koji vrbuju građane BiH za ratovanja u stranim zemljama. Od prisutnih 12 delegata u sali tokom glasanja o ovom zakonskom rješenju, svi su podržali ovaj zakon.

N

ljivom djelovanju Putavjernika, Saffovi novinari dobili su više otvorenih prijetnji smrću). Višegodišnje ideološko djelovanje Putavjernika odvelo je u zabludu mnoge mladiće i djevojke sa naših prostora. Mnogi mladi Bošnjaci i Bošnjakinje su učeči na ideološko-zabludjelom vrelu Putavjernika postali spremni da kreću u boj, čak i protiv muslimana. U jednom takvom međumuslimanskom boju u Siriji učestvuje desetine učenika, odnosno sljedbenika misonarskog djelovanja Putavjernika. Do sada je u Siriji u međumuslimanskim sukobima poginulo preko deset Bošnjaka. Svi oni su poginuli kao pripadnici organizacije Islamska država Iraka i Šama ( IDIŠ) i svi su bili vjerni poštovaoci djelovanja Putavjernika. Kada je Saff krajem prošle godine počeo da upozorava na tekfirsku praksu i postupke bosanskih ratnika, pripadnika IDIŠ-a, Putvjernika je pokrenuo žestoku ofanzivu protiv Saffa. Od tada Putvjernika ciljano huška svoje sljedbenike na linč Saffovih novinara (nažalost, kao što smo već naveli, svi Saffovi novinari dobili su prijetnje smrću). Kad god je Saff upozorio na IDIŠ i pozvao bosanske ratnike da napuste tu jedinicu, Putvjernika je nametnuo teze da Saff mrzi i napada mudžahide, da mudžahide proglašavamo psima Džehennema i slično. Putvjernika je danima širio poruke da je Ezher Beganović munafik ( kada Putvjernika nekoga tako javno označi to znači da je odaslana poruka pristalicama da je dozvoljeno, pa čak i poželjno, označenog munafika ukloniti sa ovog svijeta). Putvjernika se mjesecima grčevito borio da dokaže da je IDIŠ na pravom putu a da su bosanski ratnici u Siriji pravi mudžahidi. Nakon što se Al Kaida javno odrekla Islamske države Iraka i Šama, te nakon što je ogranak Al Kaide u Siriji, jedinica Džebhatul Sirija

Nusra ušla u oružane obračune sa IDIŠ-om i Putvjernika je promijenio svoju priču. Danas Putvjernika napada IDIŠ, upozorava ljude na pogubno djelovanje IDIŠ-a, pa čak javno napadaju one koji brane IDIŠ (Putvjernika vodi otvoreni propagandni rat protiv Facebook profila IDIŠ na bosanskom jeziku). Način na koji danas Putvjernika vodi propagandu protiv IDIŠ-a je jasan znak da su oni za njih neprijatelji. Putvjernika ne smije da napiše nijedno slovo protiv bosanskih ratnika, koji se bore u redovima IDIŠ-a, ali zato više uopće ne objavljuju izvještaje o pogibijama bosanskih ratnika. Da su iskreni muslimani oni bi priznali da je Saff bio u pravu i zahvalili bi nam se što smo, Allahovom voljom i uputom, na vrijeme otkrili IDIŠ i prljavu tekfirsku pozadinu njihove borbe u Siriji, i zatražili bi halala zbog silnih uvreda i psovki koje su uputili na našu adresu. Zato, još jednom upozoravamo sve muslimane da se čuvaju ljudi koji su okupljeni oko Putavjernika. Ko god ne želi da dođe u situaciju da ga neko uvuče da puca na drugog muslimana neka zaobiđe Putvjernika. Putvjernika je medijsko glasilo Al Kaide, oni imaju svoju zadatke i tuđe ciljeve.

N

U Siriji poginuo Ferid Tatarević iz Zenice

a sirijskom ratištu ovih dana poginuo je još jedan bosanski ratnik. Riječ je o Feridu Tatareviću iz Zenice. Ferid Tatarević je bivši pripadnik Odreda “ElMudžahidin”. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu Ferid Tatarević je uvijek bio u prvim borbenim redovima. Ostat će nam u sjećanju kao hrabar borac, dobar čovjek, musliman koji je žudio da svoj život potroši na Allahovom putu.
21. mart - 20. džumade-l-ula

12

Sve je moguće

M

Kakanjski Bošnjaci se svađaju zbog Svetlane Cenić

KPD Zenica

eša Selimović je davno zapisao da je Bošnjake “najlakše prevariti lijepom riječi”. Jedna od osoba za čijim lijepim riječima je dosta Bošnjaka zaluđeno jeste Svetlana Cenić. Svetlanine riječi toliko su “obanđijale” pojedine Bošnjake da su spremni na sve, samo da ih ona primi pod svoje liderske skute. Tako je ovih dana grupa kakanjskih građana pokrenula kampanju protiv novinara portala Kakanj-x.com, jer je ovaj portal objavio dijelove tekstova iz drugih medija, a u kojima se navodi ratna prošlost Svetlane Cenić i jer su citirali neke njene riječi koje nisu tako lijepe, a koje Svetlanu Cenić pokazuju u pravom svjetlu. Grupa koja se voli zvati “Nezadovoljni građani općine Kakanj” pozvala je Svetlanu Cenić da u ovom gradu održi javnu tribinu u petak, 14. marta. Spomenuti nezadovoljni građani Kaknja, ovisnici od Svetlaninih riječi i ekspertiza, ne mogu prihvatiti da neko drukčije misli od njih i da ima neko ko ne želi da sluša njene riječi. Zato su, ni manje ni više, Policijskoj stanici Kakanj podnijeli prijavu protiv urednika portala Kakanj-x.com. Nezadovoljnici kakanjski navode da je portal Kakanj-x.com uradio podstrekivanje na linč Bugojno – Bilten policijskog nasilja

Šta nas je briga da li se Mevlid Jašarević brije ili ne brije

Svetlane Cenić. Za njih je podstrekivanje na linč to što je objavljeno da je Svetlana Cenić bila ratni sekretar zločinca Nikole Koljevića i prevoditeljica Momčila Krajišnika, te što je u Hagu rekla da logor Trnopolje nije bio logor. Sve ove navode potvrđuje i sama Svetlana Cenić u svojim izjavama u drugim medijima. Međutim, za nezadovoljnike iz Kaknja tako se ne smije pisati o onome u koga su oni zaljubljeni. Šta da se kaže o stanju našeg naroda kada se događaju ovakve stvari, kada se zbog jedne žene, koja je u ratu administrirala zločinačke ideje i namjere Nikole Koljevića i Momčila Krajišnika, podnose prijave i tužbe. Svetlana Cenić još nije ni stigla u Kakanj, a već ga je “destabilizirala”. Ko zna, možda ima istine o onome što je nedavno napisala na svom Twitter profilu: “Povoljno destabilizujem po kantonima i entitetima. Šifra: Tuzla.”

Z

redakciju Saffa se javio Mustafa Novalić, U vodoinstalater iz Bugojna. Mustafa nam je ispričao kako su ga policajci u PU Bugojno

Policajac Mato Vukadin opalio mi je šamar, prijetio da će mi počupati bradu i nazivao me vehabijom

fizički i psihički zlostavljali, kako on kaže, bez ikakvog razloga. “U nedjelju, 9. marta ove godine bio sam u Policijskoj stanici u Bugojnu zbog davanja izjave. Naime, dva dana ranije radio sam u naselju Ždralovići. Kod gospođe Ž. F. radio sam instaliranje vodovoda u njenoj kuhinji. Dogovor je bio da će mi dotična gospođa platiti za ruke 50 KM i ugrađeni materijal u vrijednosti od 111 KM. Međutim, spomenuta gospođa plaća samo ruke 50 KM i daje bakšiša od 10 KM, a odbija da plati ugrađeni materijal od 111 KM. Na takav njen postupak,iz revolta, uzimam nareznice (alat), a koje su njeno vlasništvo. Nakon kratkog promišljanja vraćam alat koji sam uzeo od gospođe Ž. F. Nakon toga odlazim kući. Ubrzo sam primio telefonski poziv od policije, koji mi naređuju da dođem u roku od 10 minuta u policijsku stanicu, čemu se odmah odazivam. U Policijskoj stanici Bugojno me dočekuju tri policajca Mato Vukadin, Gurbeta Nihad i Milanović Sanid. Mate Vukadin mi postavlja pitanja, na koja mi

nije dao vremena da odgovorim. Upitao me da li sam ukrao nareznicu, nisam stigao da odgovorim bilo šta jer odmah mi postavlja drugo pitanje da li sam maltretirao babu, na šta, također, nisam stigao da odgovorim. Odmah je počeo da mi prijeti da će me ošamariti i da će mi počupati bradu, pita me da li sam vehabija. Ja mu odgovaram da nisam, te da sam normalan čovjek. Nakon toga me propitiva o materijalu ugrađenom u kuhinju gospođe Ždralović. Ni na ovo pitanje nisam stigao odgovoriti jer me policajac Mato Vukadin ošamario. Nakon toga me izvode iz prostorije za ispitivanje. Ostavili su me u hodniku, čekao sam nekoliko minuta, a zatim su me ponovo pozvali u prostoriju za ispitivanje, gdje mi govore da prešutim, odnosno da nikome ne govorim da me je Mato Vukadin ošamario i da mogu ići, da sam slobodan. Sve što je uradio policajac Mato Vukadin, od vrijeđanja i šamaranja, svjedočili su dvojica policajaca bošnjačke nacionalnosti Gurbeta Nihad i Milanović Sanid. Ništa nisu poduzeli da spriječe divljanje agresivnog policajca Mate Vukadina”, zaključuje svoju priču Mustafa Novalić.
21. mart - 20. džumade-l-ula

amislimo da negdje u Njemačkoj, Poljskoj, Švedskoj novine objave informaciju da se određeni zatvorenik imenom i prezimenom, taj i taj brije. Kakve veze ima to što se neko brije, da li uopće može biti informacija da se neko brije? Pa, valjda, ko se brije on se brije i tačka, to nije vijest. Međutim, kod nas u Bosni i Hercegovini je vijest da Mevlid Jašarević brije bradu. To je isto kao što je bila vijest poslije Drugog svjetskog rata da su žene muslimanke dekretom poskidale feredže. Samo onaj kome je stalo do diskriminacije na vjerskoj osnovi nekoga može od takve budalaštine praviti vijest. Za nas ne bi smjela biti vijest da se iko brije. Međutim, kod nas je vijest da se Mevlid Jašarević redovno brije. I to je saopšteno iz Kazneno popravnog zavoda Zenica. Inače, svako malo saznajemo u medijima šta radi Mevlid, pa smo tako saznali da se udebljao, da se ne druži sa vehabijama i sada saznajemo da se eto i brije. Šta je nas briga da li se Mevlid Jašarević brije ili ne brije!?

13

Društvo

Bihać

Ko je i zašto podmetnuo 11 ručnih bombi
u ambulantna kola Mumina Velića
Mumin Velić, dugogodišnji vozač ambulantnih dijaliznih kola Doma zdtavlja Bosanska Krupa bio je žrtva nečijih opasnih igara. Saznajte u nastavku ko je i zašto podmetnuo 11 ručnih bombi u ambulantna kola Mumina Velića Piše: Ezher Beganović umin Velić, vozač ambulantnih kola Doma zdravlja Bosanska Krupa osjetio je proteklih dana na svojoj koži koliki je izazov biti vjernik musliman u Bosni i Hercegovini. Također, Mumin Velić je na iskušenjima, kroz koja prolazi ovih dana, osjetio svu slast i veličinu Allahove zaštite. Naime, Mumin Velić je vozač ambulantnih kola u Domu zdravlja Bosanska Krupa još od 1993. godine. Građani Bosanske Krupe i Bihaća Mumina Velića znaju kao poštenog i predanog radnika. Osim po poštenim radničkim vrlinama, Mumin je poznat i kao jedini uposlenik Doma zdravlja, odnosno jedini vozač ambulante u Krajini koji ima bradu. Nažalost, neki zlonamjernici su pokušali iskoristiti Muminov vjernički izgled za svoje prljave ciljeve. Dakle, ni kriv ni dužan, samo zbog svog vjerničkog izgleda i ponašanja Mumin Velić se našao na udaru opasnih smutljivaca, ljudi koji su nastojali da Mumina žrtvuju,

M

ja vozim. Kada je dobio tu poruku direktor me je izvijestio o čemu se radi. I on i ja smo se samo nasmijali, jer smo mislili da je to neka bezazlena šala. Također, sjetio sam se da je u to vrijeme neko ukrao dva rezervna ključa ambulantnih kola koja vozim. Naravno, posumnjao sam da mi neko pokušava smjestiti pronađene bombe. Onaj ko je postavio bombe morao je imati ključeve od kombija, morao je odvrnuti tapicirung, postaviti bombe i onda opet sve uredno zavrnuti i prikriti tragove. Osoba koja je to uradila je ukrala rezervne ključeve mog kombija i poslala poruku direktoru da se prevozi eksploziv. Odmah sam nazvao direktora Doma zdravlja i prijavio policiji da sam našao bombe u kombiju”. Policija je izašla na teren. S obzirom da se radilo o eksplozivnim materijama, MUP USK je pozvao istražitelje Federalne uprave policije. Na kraju je utvrđeno da se u kesi nalazilo jedanaest ručnih bombi, šest ručnih bombi M52 i pet M75. Policija je otvorila istragu o ovom slučaju. Iako se sve završilo veoma sretno, Mumin Velić je još uvijek zabrinut. “Kada saberem sve utiske i posložim sve kockice uhvati me jeza od pomisli šta se moglo dogoditi. Prvo, te bombe su mogle uksplodirati dok sam prevozio pacijente. Također, da mi je policija pronašla te nesretne bombe u kombiju završio bih veoma loše. S obzirom da sam musliman i da nosim bradu odmah bi me optužili da sam vehabija, tj. islamski terorista koji je planirao nekakav napad. S da mu unište život kako bi postigli ono što tim podmetnutim bombama u kombiju su planirali. Spomenuti smutljivci su Mu- putovao sam često za Sarajevo. Pitam se minu Veliću podmetnuli jedanaest ručnih samo šta bi se dogodilo da me je na tom bombi u ambulantni kombi u kojem svake putu zaustavila policija RS-a i otkrila podsedmice vozi pacijente u Sarajevo. Zahvalju- metnute bombe. Ne bih se do kraja života jući Allahovoj volji na vrijeme oprao od optužbi da sam terorista. Zahvaljujem se Allahu što je otkrio podmetnute bombe i me je spasio iskušenja i što je Analizirajući svoj slučaj prijavio policiji. sklonio zamke koje su mi bili slučaj Mumin Mumin Velić za Saff priča pripremili zlonamjerni ljudi”, Velić je, a sa detalje ovog šokantnog slučaja. zaključuje na kraju svoju priču njim su saglasni “Ja sam 18. januara ove godine Mumin Velić. i inspektori koji odvezao kombi na servis. Tog Analizirajući svoj slučaj Muvode istragu u istog dana, nakon što su mi iz min Velić je, a sa njim su saglaovom predmetu, servisa javili da je popravljen, kombi sam parkirao pred svoju siguran da razlog sni i inspektori koji vode istragu u ovom predmetu, siguran da podmetanja kuću da ga operem. Prilikom razlog podmetanja bombi u bombi u njegov pranja, tj. čišćenja unutrašnjosti njegov kombi nije bila borba kombi nije bila primijetio sam da mi se u preza radno mjesto. Ovdje se radi borba za radno gradama, iza tapicirunga, nalazi o drugim motivima i ciljevima. mjesto. Ovdje se nekakva plastična kesa. Pokušao Postoje jake osnove sumnje da radi o drugim sam kroz rupice napipati kakva je neko preko Mumina Velića, motivima i je to kesa i vidio sam da u njoj kao označenog vehabije, podciljevima. ima nešto tvrdo. Morao sam metanjem bombi pokušao potražiti ključeve da odvrnem proizvesti neki novi slučaj našarafe i skinem tapicirung kako štimane terorističke prijetnje. bi izvadio sumnjivu kesu. Kada sam skinuo tapicirung vidio sam da se u Bez obzira koji su bili ciljevi onih koji su plastičnoj kesi nalaze ručne bombe. Bio sam podmetnuli bombe u ambulantni kombi, šokiran, odmah sam se sjetio da je prije ne- Mumin Velić je neopravdano pretrpio koliko mjeseci moj direktor sa nepoznatog ogromnu štetu. Mumin je postao svjestan broja dobio poruku na mobilni telefon u sa kolikim izazovima se danas mora nositi kojoj je pisalo da se prevozi eksploziv u di- jedan vjernik musliman u državi kao što jaliznim ambulantnim kolima koja jedino je Bosna i Hercegovina.
21. mart - 20. džumade-l-ula

14

Društvo
Medžlis Islamske zajednice Tuzla

Rusmir ef. Šadić je misionar šiizma i vjerni distibuter šiijske literature
Rusmir efendija Šadić izuzetno voli šiijskog misionara u BiH Akbara Eydia, osobu koja vodi prozvanu štetnu šiijsku fondaciju Mula Sadra. Dakle, iako je Kabinet reisu-l-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini javno upozorio na štetno djelovanje šiijske fondacije Mula Sadra, Rusmir efendija Šadić to ignorira i uporno širi šiijske ideje Mula Sadra. Ovdje izdvajamo jedan način kako Rusmir efendija Šadić zloupotrebljava poziciju imama da svojim džematlijama iz Čaršijske džamije u Tuzli utrpa šiizam iz fondacije Mula Sadra Piše: Ezher Beganović očetkom prošlog mjeseca Kabinet reisu-l-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini izdao je saopćenje u kojem je upozorio na štetno djelovanje šiijske fondacije Mula Sadra. Ovo saopćenje mnogi su razumjeli kao odlučan korak Islamske zajednice u BiH da se suprotstavi štetnom djelovanju šiijskih misionara u Bosni i Hercegovini. Saff ima pouzdane informacije da su reis Husein ef. Kavazović i njegovi najbliži saradnici veoma zabrinuti zbog sve agresivnijeg djelovanja šiija u Bosni i Hercegovini. Nažalost, u Islamskoj zajednici ima jedan broj imama i profesora, koji su aktivni misionari šiizma u Bosni i Hercegovini. Jedan od onih koji otvoreno i uporno širi šiizam u BiH je Rusmir efendija Šadić, imam Čaršijske džamije u Tuzli. Za Rusmira efendiju Šadića naša javnost saznala je prošle godine kada je putem Rijasetovog web portala stao u odbranu šiija, odnosno napao hafiza Safveta Halilovića i izvrijeđao šejha Jusufa Karadavija. Rusmir efendija Šadić izuzetno voli šiijskog misionara u BiH Akbara Eydia, osobu koja vodi prozvanu štetnu šiijsku fondaciju Mula Sadra. Dakle, iako je Kabinet reisu-l-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini javno upozorio na štetno djelovanje šiijske fondacije Mula Sadra, Rusmir efendija Šadić to ignorira i uporno širi šiijske ideje Mula Sadra. Ovdje izdvajamo jedan način kako Rusmir efendija Šadić zloupotrebljava poziciju imama da svojim džematlijama iz Čaršijske džamije u Tuzli utrpa šiizam iz fondacije Mula Sadra. Naime, Rusmir efendija Šadić je uzeo od Mula Sadre desetine šiijskih knjiga, koje je poredao na džamijske police te iste dao na besplatno čitanje svojim džematlijama. Među tim knjigama nalaze se brojni kritični naslovi. Među Rusmir efendija spomenutim knjigama, koje Šadić i slični vjernici Čaršijske džamije u sredstvom kojim se razara sljedbenici Tuzli čitaju i uče kako je (ne) porodično gnijezdo. Na taj šiizma iz ispravno biti musliman nalazi bi način ovo vrijedno i konredova IZ-e se se i nekoliko dijelova knjige struktivno pravilo bilo prene osvrću na “Odgovori na pitanja – iztvoreno u štetno i nemoralno. javna saopćenja bor sa web stranice”, autora Ukoliko se pak ispoštuju doreisu-l-uleme Akbara Eydia (A evo kakvih brobiti i ukoliko se ispostave o šiijama. Kao se pitanja i odgovora nalazi u nužnosti toga u mjeri potrebe da se osjećaju knjigama Akbara Eydia, koje i čuvanja svetosti vjerozakonisigurni. je Rusmir efendija Šadić preka, može se imati više od jedporučio svojim džematlijama. ne ili dvije privremene žene. Citiramo jedan šokantan dio, Trajanje ovog braka može biti nažalost ima ih još dosta ovakvih. Jedna od jednog sata pa do nekoliko godina. djevojka iz Srbije pita Akbara Eydia: “Ja Svakako, žena nakon isteka dogovorenog sam iz Srbije i upoznala sam dečka preko roka, ukoliko želi stupiti u brak s nekim interneta koji je musliman i veliki vjer- drugim, mora obavezno čekati iddet, nik. Dopisujemo se dva mjeseca i izuzet- koji je u ovom slučaju kraći nego idet no dobro nam ide, neka tako i ostane... prilikom razvoda trajnog braka”. (Akbar Moje pitanje glasi: ‘Nas dvoje smo htjeli Eydi je na ovaj način rekao Srbijanki da da se vidimo na pola puta u Sarajevu za je halal da se nađu na pola puta, imaju početak, i htjeli smo da to bude sad u odnos jedno sahat-dva i na kraju se spoovom mjesecu ramazanu. Zna se da put- razumno rastanu.). nik mora da nadoknadi dane koje ne isDok god u Islamskoj zajednici ima posti, ali problem je u tome pošto smo onih koji šire šiizam napori reisa Humi, naravno, htjeli stupiti u privremeni sena ef. Kavazovića i njegovih saradnibrak, imati odnose. Molim da nam po- ka iz Rijaseta bit će uzaludni. Rusmir jasnite da li mi to smijemo sada uraditi, efendija Šadić i slični sljedbenici šiizma u ovom mjesecu, da ne bismo nešto zgri- iz redova IZ-e se ne osvrću na javna saješili. Mi možemo da sačekamo i sljedeći općenja reisu-l-uleme o šiijama. Kao da mjesec, ali ako možete, dajte nam odgo- se osjećaju sigurni. vor’.” Profesor je odmah odgovorio SrbiZato reisu-l-ulemi Huseinu ef. Kajanki: “Jedan od propisa aktuelnih u isla- vazoviću predlažemo, ako želi spriječiti mu jeste privremeni brak, koji ima svoju širenja šiizma u BiH, onda mora prvo posebnu suštinu i narav. On ne smije očistiti IZ-e od šiija. Moglo bi se krebiti korišten zarad raspojasanosti i nelo- nuti od Čaršijske džamije u Tuzli, od gičnih zadovoljenja strasti ili biti učinjen čišćenja džamijskih polica.
21. mart - 20. džumade-l-ula

P

15

Aktuelno

Povodom izborne pobjede Aleksandra Vučića

Srbija vladare mijenja, ali ćud prema BiH nikako
Aleksandar Vučić ne može dostići Borisa Tadića u “dobronamjernom prijateljskom” predstavljanju prema Bosni i Hercegovini. On je odgojeni srpski radikal, Vučića su odgajali četničke vojvode ( jedan od četničkih vojvoda koji je odgajao Aleksandra Vučića je Tomislav Nikolić, aktuelni predsjednik Republike Srbije). Može on lijepo govoriti, ali u njemu još uvijek ima ostataka zločinačkih fraza koje je ranijih godina javno i obilato iznosio protiv Bošnjaka muslimana i Bosne i Hercegovine
Piše: Ezher Beganović

Hercegovini. Olahko povjerujeakon završenih par- mo u vjetrove promjena, u lažna obećanja srpskih lidera, pa se polamentarnih izbora u nadamo da će Bosna i HercegoRepublici Srbiji, bovina u Srbiji imati prijasanskohercegovačka javtelja. Sada svi misle da nost procjenjuje šta znaje Aleksandar Vučić liZato je iluzorno či za našu zemlju apsoder evropskih ambicija, očekivati bilo lutna pobjeda političke kakve promjene čovjek koji može, čak, opcije Bugojanca Alekodnosa Srbije i voljeti Bosnu i Hercesandra Vučića. Kao što prema Bosni i govinu. Sjeća li se iko Hercegovini. se zna, Vučićeva stranka danas Borisa Tadića, čoJedina važna SNS ubjedljivom pobjevjeka koji je javno izrepromjena po dom dobila je natpokao tako mnogo lijepih tom pitanju lovičnu većinu mjesta desit će se onda riječi o Bosni i Hercegou Skupštini Republike kada Bosna i vini. Kad god je govorio Hercegovina Srbije. Analizom dosao BiH radio je to na vebude dovoljno dašnjih reakcija u Bosni oma prefinjen način, sa i Hercegovini na pobje- jaka da je sigurna puno izraženog poštovaod bilo kakavih du Aleksandra Vučića nja prema Bosni i Hecepromjena preko na parlamentarnim izgovini. Međutim, kakva Drine. borima vidljivo je da je je bila stvarna vladavina bh. javnost zadovoljna Borisa Tadića, tj. kakav njegovom pobjedom i je bio stvaran odnos Boda građani Bosne i Herrisa Tadića prema Bosni cegovine očekuju jednu drukčiju i Hercegovini? Za osam godina Srbiju. Takvi smo mi u Bosni i vladanja Srbijom Boris Tadić je

N

21. mart - 20. džumade-l-ula

16

učinio sve da blokira i oslabi Bosnu i Hercegovinu. Zahvaljujući Borisu Tadiću, Milorad Dodik je postao neprikosnoveni lider srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Republika Srpska je dostigla svoju najjaču snagu u periodu osmogodišnjeg vladanja Borisa Tadića Srbijom. Sve što danas vidimo od arsenala blokada koje dolaze iz Republike Srpske u tome je imala udjela Srbija iz vremena vladavine Borisa Tadića. Boris Tadić je zajedno sa Ivom Josipovićem, predsjednikom Republike Hrvatske ujedinio srpsko-hrvatski politički blok protiv Bošnjaka u BiH. Zahvaljujući mentorskim intervencijama Tadića i Josipovića, Milorad Dodik i Dragana Čavić su stupili u politički pakt protiv Bosne i Hercegovine (Dodik je proteklih dana, po dolasku iz Rusije, otvoreno rekao da Srbi i Hrvati žele i rade na raspadanju Bosne i Hercegovine). Taj politički pakt uspio je potpuno blokirati Bosnu i Hercegovinu. Dakle, Boris Tadić je predano radio na jačanju Republike Srpske, a slabljenju Bosne i Hercegovine. Istovremeno, dok je jačao Republiku Srpsku na štetu Bosne i

Hercegovine, Boris Tadić se slatkorječivo pred kamerama predstavljao kao veliki prijatelj Bosne i Hercegovine. Dugačka je lista problema koje je Srbija napravila Bosni i Hercegovini u vrijeme osmogodišnje vladavine Borisa Tadića. Srbija želi raspad BiH i neće prestati progranjati njezine građane

Samo naivci, a takvih je među Bošnjacima najviše, mogu povjerovati u priče da je Aleksandar Vučić danas političar sa evropskim manirima, čovjek kojem je toliko stalo do mira i prosperiteta.

Aleksandar Vučić ne može dostići Borisa Tadića u “dobronamjernom prijateljskom” predstavljanju prema Bosni i Hercegovini. On je odgojeni srpski radikal, Vučića su odgajali četničke vojvode (jedan od četničkih vojvoda koji je odgajao Aleksandra Vučića je Tomislav Nikolić, aktuelni predsjednik Republike Srbije). Može on lijepo govoriti, ali u njemu još uvijek ima ostataka zločinačkih fraza koje je ranijih godina javno i obilato iznosio protiv Bošnjaka muslimana i Bosne i Hercegovine. Osim toga, Aleksandar Vučić se i puškom borio
21. mart - 20. džumade-l-ula

za Republiku Srpsku. Naravno da je njemu Republika Srpska važna isto kao i Miloradu Dodiku. Samo naivci, a takvih je među Bošnjacima najviše, mogu povjerovati u priče da je Aleksandar Vučić danas političar sa evropskim manirima, čovjek kojem je toliko stalo do mira i prosperiteta. Srbija je za Bosnu Hercegovnu uvijek ista, bez obzira ko njome vlada. Nema tog političara u Beogradu koji ne želi da se Republika Srpska pripoji Srbiji. Tako je bilo i tako će ostati, sve dok je Srbije. Svaki vladar Srbje mora pratiti politički cilj – jačanje Republike Srpske. Zato je iluzorno očekivati bio kakve promjene odnosa Srbije prema Bosni i Hercegovini. Jedina važna promjena po tom pitanju desit će se onda kada Bosna i Hercegovina bude dovoljno jaka da je sigurna od bilo kakavih promjena preko Drine. “Srbija želi raspad BiH i neće prestati progranjati njezine građane”, Sonja Biserko.

17

Kolumna
Borba za opstanak

Svjetionici bošnjačkog ponosa
Bošnjački uspjesi u iseljeništvu treba da nadahnu Bošnjake u domovini, kako bi se otrgnuli iz mlitavosti i mutavosti, koju nam dejtonski režim nameće kao mjeru opstanka, odnosno, nestanka. Bošnjačka mjera ogleda se u Islamskom centru Rijeka, jer ovo zdanje svjedoči o poduzetnosti i okretnosti bošnjačkog duha, koji u ambijentu slobode postiže najveće rezultate
Piše: Fatmir Alispahić vaki narod ima izvore svoga napajanja. Nećemo detektovati druge, jer u drugih ima genocidnih tema bez dilema (npr. Njegoš/Andrić i Srbi), ali se hoćemo zapitati – odakle to Bošnjaci crpe snagu svoga opstanka? Doduše, možda Bošnjaci nestaju, a ne opstaju, pa bi se onda trebalo zapitati i – odakle Bošnjaci crpe snagu svoga nestanka? Mnogo je složenih faktora koji preko 130 godina pletu mrežu bošnjačkog nestanka, i nema površnog odgovora na ovaj kontinuitet genocida. Bošnjaci su jedini evropski narod koji se osipa u posljednjih 130 godina, i jedini evropski narod koji je ovog časa izložen sistemskom progonu. Nastavak genocida u Republici Srpskoj, kroz osporavanje prava bošnjačkoj djeci na očuvanje svoga identiteta, ili, islamofobija u Sarajevu, sve su to oblici sistemskih nastojanja da Bošnjaka ne bude. Tim prije treba da nas zanimaju mogućnosti napajanja, snaženja i samoodržanja bošnjačkog identiteta. Kako ni jedan identitet na svijetu, od nogometnih do nacionalnih, nije statična forma, kako je svaki identitet podložan gradnji i razgradnji, tako je bjelodana činjenica da se o identitetima brine institucionalna briga. Nema identiteta samog režimi nad Bošnjacima težili da prikriod sebe! U Bošnjaka je ta briga sve- ju bošnjačku civilizacijsku superiornost dena na minimum, pa i ispod same – jer bi to otkrilo razlike i nametnulo nule, time što su mnoge bošnjačke obaveze – ali, nije prihvatljivo što je institucije, korupcijom i komplek- bošnjačka inteligencija prihvatila episima, upregnute u zapregu bošnjačkog zodnu ulogu struktuiranju bošnjačkog (samo)uništenja. Genocidni Popis iz života. To treba mijenjati, u svojoj avli2013. na najbolji je način posvjedočio ji, za svoj račun, tako što će se konačno kako navodne bošnjačke adrese mogu početi afirmirati sve one tačke identitebiti sevep bošnjačke propasti. Turska ta u ime kojih Bošnjaci trebaju imati im pošalje para, oni mlatnu pare, a mnogo više odvažnosti i odlučnosti Turska, ta srpska mati, vanbračnom nego što imaju danas. Kad govorimo djetetu raščisti prostor u Bosni. Zeleni o podsticajnim “tačkama identiteta”, smo mi za ove matematike. onda mislimo na mnoštvo Svejedno, hoćemo potcrtati znakova koji nas mogu enkako u Bošnjaka i ono što je ergetski ojačati i učvrstiti u nominalno bošnjačko može bošnjačkom ponosu. Ko ima djelovati kao antibošnjačko, mogućnost, i volju, mogao u znanju ili u neznanju, svebi, recimo, posjetiti Islamjedno je. Zato su nam važna ski centar u Rijeci. Imao ostrva bošnjačkog ponosa sam priliku, elhamdulillah, i uzdizanja, kako bismo tu da posjetim ovu bošnjačku sumnju u sebe, taj defetizam, ljepotu u Rijeci. U kongresMogla je Rijeka demantirali pozitivnim noj sali Islamskog centra su biti koliko god primjerima – da kod nas ne Vijeće bošnjačke nacionahoćeš otvorena, mora baš sve biti podložno lne manjine za Grad Rijeku i napredna, prodaji, izdaji, mutavosti i i Medžlis Islamske zajedali, da nije bilo izgubljenosti. Siguran sam nice Rijeka, sa udrugom Bošnjaka koji da ima mnogo Bošnjaka koji mladih Bošnjaka, upriličili tu otvorenost čeznu da ugledaju znakove obilježavanje Dana nezavismogu iščitati, i u koji će ga uzdići i napojiti nosti BiH, na kome smo se njoj se naći, ne ponosom, čvrstinom i vjeobratili saborski zastupnik bi bilo ništa od rom u sebe. Mogli bismo otNedžad Hodžić i ja. Tada voriti raspravu o tome – šta Islamskog centra sam vidio, i osjetio, ovo što u Rijeci. sve može biti izvor bošnjačke sad pripovijedam. energije. Od Ahdname sultana Mehmeda Fatiha, Munare kao nebeske prvog evropskog dokučesme menta o ljudskim pravima, kojim se garantira sloboda kršćanima, Kad staneš na plato Islamskog cendo Rezolucija bošnjačkih prvaka iz tra Rijeka osjetit ćeš se – baška. Na tom 1941. godine, prvog antifašističkog platou, ispred lukova te fantastične dokumenta u Evropi, kojim pred- riječke džamije, sa pogledom koji puca stavnici jednog okupiranog naroda od iznad Rijeke, ima jedno energetsko fašističkih vlasti traže prava za svoje polje koje ne može a da se ne osjeti. komšije – Bošnjaci ispisuju vertikalu Nije za poređenja, ali jeste za pomcivilizacijske uzoritosti. Stotine su ra- ena - znaju hadžije kakav je osjećaj zloga zbog kojih Bošnjaci trebaju biti kad prvi put ugledaš Kabu, i poslije, najponosniji narod u Evropi, ali su kad god ugledaš Kabu; nema fizičkog stotine dokaza da su Bošnjaci danas objašnjenja te Energije koja ti se salinajponiženiji narod u Evropi. Ove ra- je dušom. Jedinstven je taj osjećaj, zloge treba konfrontirati, ponosom neusporediv. Pred riječkom džamijom, razbijati poniženost, treba uspravljati i unutar nje, ima nešto posebno. Ne kičmu, kročiti uzdignuta čela, upravo u možeš a da ne zapaziš tu mijenu u ime afirmacije univerzalnih vrijednosti svome krvotoku, srce zdravije radi, koje su ugrađene u bošnjačko histori- pluća su otvorenija, u njima je više zrajsko iskustvo. Razumljivo je zašto su svi ka, u očima su se izoštrile boje, dogodi21. mart - 20. džumade-l-ula

S

18

lo se nešto što se insanu rijetko događa. Takvi procesi, nadiranja nove energije, otvaraju se pri velikim događajima u životu, k’o kad ti se rodi dijete, kad je neki golem mubareć. Kako objasniti da u Rijeci, s kojom nemaš ništa, u kojoj si bio ili nisi bio, osjetiš tu hemiju koja te se debelo tiče. Iako znaš da nemaš nikakve veze sa Rijekom, i znaš da je ova riječka džamija samo jedna posebna i lijepa džamija, ipak, baš tu, tvoja bošnjačka duša, i tvoje bošnjačko tijelo, preuzimaju neke signale koji ne pripadaju svakodnevnici, već su – baška. Zar može arhitektura proizvesti takav efekat? Vjerovatno može, ima lijepih građevina, od kojih zastaje dah, što se ‘no kaže. Ali, taj osjećaj pred riječkom džamijom više je od arhitekture, više od građevine i više od ljudskih ruku. Zašto? Zato što iza te ljepote stoji ime bošnjačkog naroda! Ako si ikoliko Bošnjak, ne možeš biti izvan tog osjećaja ponosa – da je tvoj narod uspio napraviti takvu ljepotu, i da ta ljepota svjedoči baš o tvom narodu, baš o tebi, jer ti dolaziš iz te ljepote i ti odlaziš u tu ljepotu, ti si dio te riječke džamije, kao Bošnjak, kao musliman. Taj osjećaj je filigranisan činjenicom da si prevalio put do Rijeke, a na tom putu nije bila tvoja zemlja, bila je to Hrvatska, sa svojim lijepim srednjeevropskim, kršćanskim predjelima; u daljini, preko Gorskog kotara, vide se sela, a selima predsjedavaju male, draguljaste crkve, nema

tu političara, nema ovog i onog vremena, imaju crkve, nadvremene i nadmoćne u toj prolaznosti, kao što je Svevišnji iznad svih i iznad svega. Zato je susret sa džamijom direktniji, kao susret žednog sa vodom, a kako je riječka džamija, vele, najljepša džamija na Balkanu, onda taj susret nosi posebne emotivne naboje. U nekoj umanjenoj varijanti, Bošnjak ovaj osjećaj ponese kad god putuje genocidnim pustinjama Republike Srpske, pa onda u Kozarcu ugleda munare kao kompase, svjetionike, kao nebeske česme. Razlika je u tome što je na prostoru genocidnog kantona Republika Srpska bilo stotine i stotine džamija koje su porušene u ime “Srebrenice nad Bošnjacima”, dok u ovim krajevima Republike Hrvatske nikad nije bilo džamija, pa kad izbehara džamija u Rijeci, onda je to podjednako i novi znak riječkog, i novi znak bošnjačkog identiteta. Pretežito kršćanski grad, kakav je Rijeka, koji ima takvu širinu, i snagu, da bošnjačkoj manjini obezbijedi velelijepni prostor za Islamski centar, takav grad se treba uvažavati kao paradigma evropske civiliziranosti. Nije šala useliti u svoj grad tako lijepu građevinu, koja arhitekturom, pozicijom, tom čudnovatom
21. mart - 20. džumade-l-ula

Evo, uporedimo Rijeku, koja danas ima taj spomenik svoje multikulturalnosti, sa Ljubljanom, u kojoj su pravljene razne svinjarije kako bi se Bošnjacima osporilo pravo na izgradnju džamije, pa ćemo vidjeti koliko se Ljubljana uopće može smatrati metropolom.

hemijom, zasjenjuje, ili nadopunjuje, mnoge druge, pa i one starosjedilačke. Riječka je džamija prevazišla džamijske i muslimanske okvire, i postala turistička atrakcija, kao što je to i Opera u Sidneju, recimo, ili nacionalni stadion u Parizu, gdje dolaze turisti da se fotografišu... Jer biti u Rijeci, a ne obići džamiju, isto je što biti u Rijeci, a ne vidjeti Rijeku, i ono riječko korzo sa nizom velelijepnih građevina. Islamski centar u Rijeci, zapravo je, nadmašio bošnjačke potencijale u ovom gradu, iako o njima svjedoči. Kako? Islamski centar je postao više riječki, nego bošnjački, na obostrano zadovoljstvo i blagodat. Evo, uporedimo Rijeku, koja danas ima taj spomenik svoje multikulturalnosti, sa Ljubljanom, u kojoj su pravljene razne svinjarije kako bi se Bošnjacima osporilo pravo na izgradnju džamije, pa ćemo vidjeti koliko se Ljubljana uopće može smatrati metropolom, a koliko je suštinski tek balkanoidna palanka inficirana šovinizmom i primitivizmom. Nebo koje se udiše na platou riječke džamije saobrazno je sa širinom duhovnog ambijenta u Rijeci, u kojemu podizanje džamija ima dimenziju vrline i

19

samopotvrđivanja snage. Jer, grad koji ima snagu da prihvati velelijepnu bogomolju svojih preko 5.000 sugrađana, a na prostoru Županije ukupno 12.000, takav grad zapravo potvrđuje stabilnost i postojanost svoga identiteta. Šta bi, onda, bila slabost? Pa upravo ovo što se događalo u Ljubljani, ovo što se događa u krajevima sa srpskom većinom, ono što se događa u Livnu, gdje se potpisivala sramna peticija protiv obnove porušene džamije. Sve su to deklaracije slabosti i seljakluka. Rijeka je sa izgradnjom Islamskog centra posvjedočila superiornost u odnosu na desničarske trendove u Evropi, a posebno u odnosu na balkanske pomame zatvaranja - čime je uspostavila jednu novu vrijednost u interkonfesionalnim relacijama. To možda iz Rijeke ne izgleda tako, jer je u Rijeci prirodno to što se dogodilo, ali, kad stvari posmatrate iz sarajevskog islamofobičnog ambijenta, gdje dejtonski mediji kritikuju obnovu porušenih džamija, onda morate sa divljenjem doživljavati jedan društveni prostor koji ne boluje takve bolesti. Daleko od toga da izgradnja Islamskog centra u Rijeci nije imala svoje protivnike, svoje teškoće, i da danas nema nekih problema (npr. izgradnja pristupačnijeg puta do Centra), ali, sve su to bile i ostale marginalije u odnosu na pravilo, a pravilo je da Rijeci godi, da Rijeku upotpunjuje, da Rijeku krasi jedna od najljepših sakralnih građevina u Evropi. A kad saznate da će se zasebne džamije graditi, odnosno proširivati u Umagu i u Puli, i to na ekskluzivnim lokacijama, onda shvatite da u toj Istri ima što u drugih nema. Baška je.

Građevine bošnjačkog jedinstva

Toliko o Rijeci i Riječanima. A sad o nama. Mogla je Rijeka biti koliko god hoćeš otvorena, i napredna, ali, da nije bilo Bošnjaka koji tu otvorenost mogu iščitati, i u njoj se naći, ne bi bilo ništa od Islamskog centra u Rijeci. Zato je ova fantastična fizička građevina zapravo duhovni spomenik bošnjačke pameti, visprenosti, požrtvovanosti i jedinstva. Nije svih 5.000 riječkih Bošnjaka upiralo u ovaj san, zasanjan još 60-tih godina, da u Rijeci bude džamija, mnogo je manje Bošnjaka stajalo iza te ideje, ali, time je značajnija njihova poruka svima nama – šta može uraditi, i kakve građevine može podići bošnjačko jedinstvo. Isto vrijedi i za Bošnjake koji podižu Islamsku kulturni centar u Grazu, na 12 dunuma zemlje, i za Bošnjake u Grand Rapidsu, koji su izgradili džamiju, i za mnoge druge Bošnjake izvan Bosne i Hercegovine, koji nisu ni brojni, ni finansijski moćni, ali su toliko jedinstveni i usmjereni ka zajedničkom cilju, da takvi bivaju jači od mnogih bošnjačkih gradova, u kojima Bošnjaci danas hodaju k’o guske u magli. Da ne navodimo primjere, da ne imenujemo, ali znamo da mnoge naše sredine, u kojima živi po 50.000 ili po 100.000 Bošnjaka nisu u stanju ni izbliza sagraditi takve spomenike bošnjačkom dostojanstvu, kakve grade manjinski Bošnjaci Rijeke, Graza ili Čikaga.
21. mart - 20. džumade-l-ula

Ako si ikoliko Bošnjak, ne možeš biti izvan tog osjećaja ponosa – da je tvoj narod uspio napraviti takvu ljepotu, i da ta ljepota svjedoči baš o tvom narodu.

Bilo bi korisno da se bošnjačka postignuća u iseljeništvu podignu na nivo uzora i upute, da kao inspiracija nadahnu Bošnjake u Bosni i Hercegovini, kako bi se otrgnuli iz mlitavosti i mutavosti koju nam dejtonski režim nameće kao mjeru bošnjačkog opstanka, odnosno, nestanka. Naprotiv, bošnjačka mjera se ogleda u Islamskom centru Rijeka, jer ovo zdanje svjedoči o poduzetnosti i okretnosti bošnjačkog duha, koji u ambijentu slobode postiže najveće rezultate. A zašto tih rezultata nema u Bosni i Hercegovini? Zato što je naša zemlja pod dejtonskom okupacijom, zato što su Bošnjaci na udaru različitih oblika genocida, kao što je tjeranje žrtve da dobrovoljno prihvati status žrtve, pa i tako što će se odricati svoga identiteta, i što neće imati afinitet prema oblicima koji taj identitet njeguju. Islam je kičma bošnjačkog etnokulturnog identiteta, i drukčije ne može biti. Dejtonska represija nad Bošnjacima ubija volju za opstankom, nameće sumnju, otvara ambiciju za iseljevanjem i dobrovoljnim etničkim čišćenjem. Zato je važno da se Bošnjaci oslone na pozitivne primjere, da sebe ogledaju u ponosu i dostojanstvu, bilo da je riječ o Ahdnami Mehmeda Fatihu, o Rezolucijama iz 1941., ili o mogućnosti da posjete riječku džamiju, da stanu podno riječke munare i osjete ponos što su Bošnjaci.

20

Intervju

Zašto se ubijaju monstrumi/ideolozi,
planeri, naredbodavci i izvršioci najtežeg ratnog zločina - zločina genocida nad Bošnjacima?

timo fenomen samoubistva. Posljedice rata, starost, depresija, gubitak voljene osobe, bolest ili usamljenost najčešći su faktori koji dovode do samoubistava. Prepoznati potencijalnog samoubicu je veoma teško i ne postoje “instrumenti” koji su toliko pouzdani da bi se na njih oslonili. Više pravde (u bosanskohercegovačkom društvu i državi), prestanak sistematskog (državnog i društvenog) ugnjetavanja i iživljavanja nad demobilisanim borcima i njihovim porodicama, poboljšanjem materijalnog stanja stanovništva, većom brigom države za pojedinca i stvaranjem klime u kojoj se pojedinac neće osjećati usamljeno i zaboravljeno vjerovatno bi dovelo do smanjenja samoubistava (u Bosni i Hercegovini). Sve dotle dok se na samoubistvo gleda kao na problem pojedinca i njegove porodice, bitka protiv ovog problema bit će Doc.dr. Zemir Sinanović1 izgubljena. Kada samoubistvo postane istinski društveni prioritet, odnosno kada ga država i društvo realno i priznaju, i kada se u borbu sistematski i aktivno uključi država sa svojim institucijama, zajedno sa nevladinim organizacijama i medijima, možemo očekivati poboljšanje. Znanost navodi da su bezbrojni suicidogeni motivi koji mogu potaći čovjeka da oduzme sebi život, a onaj presudni Bosanskohercegovački Sarajevo, 17.03.2014. godine koji rezultira tragedijom, obično u očima drugih ljudi često izgleda kao društveni ambijent iz ospodine Sinanović, po- potpuno sitan i bezvrijedan. Obistoji li odgovor na pitanje: lježja koja su zajednička svim samomoga profesionalnog i ubistvima sastoje se od neprijatnosti Zašto se ljudi ubijaju? znanstvenog ugla izgleda i jada, ali je teško odrediti Sinanović: Cjelovit jačinu koju bol treba dostiodgovor na ovo pitanje ovako: Osim prisustva ći da bi mogla imati tako Noge zadrhte još nije dobijen. Nijedna brojnih faktora društvene tragične posljedice kao što preko komada civilizacija niti bilo koji je samoubistvo. zemlje na kojem društveni sloj i period nisu destrukcije, u Bosni i su vrištale i u Vi ste se niz godina prošli bez samoubistava. Hercegovini se nije a niti bolu gorjele žive bavili izučavanjem proSamoubistvo vrše i duševosobe, kazala blema samoubistva, šta no nenormalne i duševno se želi izvršiti “društvena je predsjednica ste u osnovi koristili kao zdrave osobe. Pristup pro“Majki enklava teorijsko polazište za odblemu samoubistva, bilo dekontaminacija“ od Srebrenica i govor na navedeni izrada je znanstveni ili neki ratnih zločinaca a Žepa” Kada ženi društveni problem? drugi, ima za zadatak što Sinanović: Ne mogu a više se približiti odgovoru Hotić. - na hiljade posebno ne od ideologa, Srba po Srbiji i da ne iznesem opservaciju na prethodno postavljeno planera, naredbodavaca RS-u izvršili su vezanu za moje doktorsko pitanje. Istraživanje koje samoubistva. istraživanje i dvije objavljesam ja proveo, osim (poi izvršioca najtežeg Zašto? Sudi im ne knjige iz oblasti samoukušaja) davanja odgovora ratnog zločina – zločina savjest - dodala bistva: “Samubistvo - izbor na navedeno pitanje, imaje Hotić. pojedinca i(ili) posljedica lo je za cilj sagledati ukugenocida nad Bošnajcima. krize”; “Ubice u ratu - sapni bosanskohercegovački moubice u miru” (u pripredruštveni ambijent koji Na žalost, i dalje se mi za štampu). Naime, u utiče na samoubistva, te vrši transgeneracijska svome znanstvenom radu predočiti faktore društvekoristio sam primarno djela Emilie ne predikcije i prevencije samoubimržnja prema drugom stava. Ponavljam, ni jedna od teorija, Durkheima i njegovo djelo-studiju i drugačijem od strane kao i mnoga istraživanja nisu dali “Samoubistvo”. Djela E. Durkhekonačan odgovor na pitanje - zašto ima sam “morao” koristiti jer osim srpskog zločinačkog se ljudi ubijaju(?), mada su svi na njega niko se od znanstvenika tog razuma i uma svoj način pomogli da što bolje shva- vremena (i do danas) nije sadržaj-

G

21. mart - 20. džumade-l-ula

22

nije bavio problemom samoubistva. Međutim, problem je nastao kada je trebalo Durkheimove teorije i shvatanja o samoubistvu primijeniti na današnje savremeno društvo – tada sam u znanstvenom smislu naišao na (“nepremostive”) probleme, jer Durkheimova studija “Samoubistvo” se, ipak, ne može primjenjivati u cijelosti na današnje savremeno društvo – ne može dati cjelovit odgovor na problem samoubistva (budući da i sam E. Durkheim nije predviđao stepen društvene destrukcije, kao što je današnji). Naravno, istraživao sam i odnos religija naspram problema samoubistava. Ipak, islam kao religija, po meni, daje najcjelovitiji odgovor na problem samoubistava. Naravno, treba istaći da sve monoteističke religije u osnovi osuđuju čin samoubistva. Šta po vama danas “ krasi” savremeno društvo, koje očito svakim danom sve dublje i dublje ulazi u autodestrukciju (samoubistva,...) i destrukciju (ubistva,...)? Sinanović: Globalni društveni ambijent iz moga profesionalnog ali i znanstvenog ugla izgleda ovako: Današnje “globalno društvo” zahvaćeno je stanjem u kojem se faktori skale društvenih vrijednosti zamjenjuju njihovim suprotnostima, gdje se naziva rat - mirom; teror – slobodom; nepravda – pravdom; kriminal – poštenjem; mito – poklonom; alkoholizam – terapijom; antidepresivi – liječenjem života; mržnja – ljubavlju; “društvena bolest” – “društvenim zdravljem”... Na bazi višegodišnjeg profesionalnog i znanstvenog proučavanja faktora društvene destrukcije došao sam do preliminarnog znanstvenog zaključka da će 21. stoljeće krasiti, sve više: nepoštenih od poštenih; pismenih od učenih; nemoralnih od moralnih; siromašnih od bogatih; razjedinjenih od ujedinjenih; umrlih od rođenih; nezaposlenih od zaposlenih; bolesnih od zdravih; starih od mladih; razvedenih od sklopljenih brakova; neoženjenih od oženjenih; religioznih od duhovnih... Navedena “društvena dijagnoza” “globalnog društva” potkrijepljena je mojim, ali i drugim, empirijskim pokazateljima o značajnom porastu autodestrukcije (samoubistava,...) i destrukcije (ubistava,...) sa mogućnošću njihove ekspanzije. Ukoliko izostane adekvatna društvena prevencija i društvena predikcija, sa znanstvenog aspekta, moja je procjena da će pojedinac u 21. stoljeću u lijevom džepu nositi mobitel a u desnom džepu antidepresive.

Kako onda uspješno prevenirati društvenu destrukciju? Sinanović: Navedenu znanstvenu elaboraciju “globalnog društva” iznio sam prije svega zbog činjenice da se samo sa pravom istinom2 – istinskim odgovorom može adekvatno društveno prevenirati. Danas nije rijetkost da se, zarad “mira u kući”, i sama nauka uplela u mrežu politikanstva i drugih štetnih interesa – gdje dominira sve osim prave istine koja je čovječanstvu neophodna. Tragajući za pravom istinom i mogućim odgovorom na nju morao sam prvo odrediti šta bi to trebalo da krasi današnjeg/budućeg čovjeka da bi preživio surovi am-

Na svjetskom nivou Republika Srpska je na 9. mjestu po broju samoubistava a Republika Srbija na 13. mjestu. Prema znanstvenim predviđanjima, sadašnji društveni ambijent nastao na avetima prošlosti “obezbjeđuje” RS-u i Republici Srbiji da ubrzo dijele 1. mjesto po stopama samoubistava na svjetskom nivou ukoliko ne priznaju počinjene ratne zločine.

bijent “globalnog društva” koji svakodnevno pogoršava ukupni kvalitet života, što dovodi i do znatnog povećanja destrukcije (ubistva,...) i autodestrukcije (samoubistva,...). Pokušao sam ustanoviti ko nam je i kako ukrao istinsko zadovoljstvo i osmijeh sa lica. Mnogi su kroz tzv. samoterapiju pokušali vratiti izgubljeno ali su još dublje išli u zagrljaj materijalizma, egoizma, nezadovoljstva, pesimizma, tuge, besperspektivnosti, otuđenosti, i na kraju gubljenjem smisla za životom (samoubistvo,...). Metodom neposrednog posmatranja i metodom komparacije onih koje je krasilo prethodno navedeno stanje i onih koji su materijali-

21. mart - 20. džumade-l-ula

23

zam zamijenili skromnošću, egoizam zamijenili darežljivošću - davanjem drugome (čak i onih materijalnih i drugih vrijednosti koje su željeli za sebe), zadovoljstvo grade ne na onome što imaju već na onome što su drugome dali, optimizam grade na načelu da iz svake situacije ima izlaza (pod uslovom da čovjek obavezno uradi ono što je do njega), vesele se uspjehu drugoga više nego svome uspjehu, perspektivnost grade na činjenici da čovjek u životu prolazi kroz uspone i padove ali da se životna perspektiva ne smije ugroziti, umjesto otuđenosti opredijelili su se za životnu borbu kroz zajednicu (čvrsto držanje užeta zajednice i nerazjedinjavanje), što im daje puni smisao za životom - upravo ono što se danas gubi i u bogatim i u siromašnim zemljama, i za čime se najviše traga (takve osobe, sa ostvarenjem punog smisla za životom, objektivno stvaraju preduslove za svoje individualno stanje u kojem će plakati zbog grijeha/djela drugih ljudi.). U stvari pronašao sam traženi znanstveni odgovor na izlaz iz društvene destrukcije. Objasnite nam bliže, šta ustvari sadrže odgovori za stanje jedinih i stanje drugih? Sinanović:Odgovor za stanje prvih (koje krasi materijalizam, egoizam, nezadovoljstvo, pesimizam, tuga, besperspektivnost, otuđenost, i na kraju gubljenje smisla za životom) brzo sam našao jer “globalno društvo” upravo produkuje navede-

se tražene društvene vrijednosti nalaze kod običnih “malih” ljudi kojima se ne pruža ili ne da jednaka društvena šansa, kao onima čije su lične vrijednosti u disproporciji sa pravim društvenim vrijednostima a imaju društvenu/državnu moć. Kako danas vidite bosanskohercegovački društveni ambijent, sa aspekta društvene destrukcije? Sinanović: Bosanskohercegovački društveni ambijent iz moga profesionalnog i znanstvenog ugla izgleda ovako: Osim prisustva brojnih faktora društvene destrukcije, u Bosni i Hercegovini se nije a niti se želi izvršiti “društvena dekontaminacija” od ratnih zločinaca a posebno ne od ideologa, planera, naredbodavaca i izvršioca najtežeg ratnog zločina – zločina genocida nad Bošnjacima. Na žalost, i dalje se vrši transgeneracijska mržnja prema drugom i drugačijem od strane srpskog zločinačkog razuma i uma, koji je u protekloj agresiji na bosanskohercegovačko Prema društvo i državu počinio znanstvenim masovne ratne zločine, ali i predviđanjima, najteži ratni zločin – zločin no. Odgovor za stanje drua rukovodeći genocida nad Bošnjacima gih (koje krasi skromnost, se onim šta (djelo koje životinja životidarežljivost, zadovoljstvo, su Republika nji ne radi). Rezulati istraoptimizam, veselje, perSrpska i živanja a i moja znanstvena spektivnost, društvenost, Republika procjena govori da srpski smisao za životom i koji se Srbija počinile ratni zločinci3 – posebno približavaju stanju da će u protekloj oni koji su počinili najteži plakati zbog grijeha/djela agresiji na ratni zločin – zločin genodrugih ljudi,...) nisam moRepubliku cida nad Bošnjacima, ne gao odmah pronaći. PoznaBosnu i samo da se nisu pokajali vao sam mnoge ljude koje Hercegovinu, za učinjena nedjela već kod su krasile neke od navedeRepublika novih generacija (transgenih vrijednosti, ali kada neracijski) planski razvijaSrpska i sam počeo tragati i susretaju još veću mržnju prema Republika ti se u Bosni i Hercegovini drugom i drugačijem a prSrbija ne mogu sa ljudima koje krase skoro venstveno prema ključnim planirati i sve navedene vrijednosti, društvenim vrijednostima. realizovati tzv. ustanovio sam da odgovor samoprevenciju Prisutni veći nivo mržnje na društvenu destrukciju nego prije protekle agresamoubistava. postoji, ali se tim ljudima sije na Republiku Bosnu i ne daje jednaka društvena Hercegovinu, obezbjeđuje šansa za djelovanjem na znanstvenu procjenu da bi polju prevencije društvene se u narednom ratu u Bodestrukcije. Sve dok je ovakvo sta- sni i Hercegovini od strane srpskih nje, bosanskohercegovačko društvo zločinaca ali i njihovih nasljednika će biti bolesno društvo sa opasnošću (generacije koja je rođena i odrastada uđe u totalnu društvenu patologiju, la poslije agresije na R BiH) počinili a onda je teško i prevenirati faktore brojniji i teži ratni zločini od onih podruštvene destrukcije – najčešće onda činjenih u protekloj agresiji. Svakako, slijedi slom društvene strukture, gdje osim navedenog i dalje je prisutan možemo teško pretpostaviti šta će snažan spoljni uticaj (institucionalni, se, u društvenom smislu, na “druš- vjerski, intelektualni,...) na zločinački tvenom zgarištu” novo izgraditi. Mi razum i um u smislu njegove pripredanas, na žalost, u Bosni i Hercegovi- me za eventualno novu destrukcini, imamo da što idete dalje ka vrhu ju u Bosni i Hercegovini (pozivaju ljestvice društvenih vrijednosti – sve na nestanak i podjelu BiH, negiraju manje tih vrijednosti nalazite kod dokaz – počinjene ratne zločine ali i pojedinaca koji su društveni/državni najteži ratni zločin – zločin genocida, zvaničnici. Stičem snažan utisak, da sprječavaju povratak nasilno protje21. mart - 20. džumade-l-ula

24

ranih, vrše neviđenu diskriminaciju Bošnjaka, vode politiku izgradnje pravoslavnih objekata – “u svojoj veri na tuđoj zemlji” – slučaj nane Fate Orlović,...). Sve se ovo dešava na teritoriji – Republici Srpskoj – najkrvavijem parčetu zemlje na Svijetu, koja je najhomogeniziranija teritorija na svijetu po: zločincima; porušenim i popaljenim objektima; ubistvima; masovnim grobnicama, silovanjima; logorima; progonima; mržnji prema drugom i drugačijem;... Na žalost, nadležne institucije i organi u Bosni i Hercegovini su “inficirani” “prijetnjom” od bošnjačkog terorizma; Vehabija; Arapa;... (iako su Bošnjaci prema jednom američkom istraživanju najmiroljubiviji muslimani u svijetu). Uspjeh navedene “inficiranosti” leži u zadnjem primjeru, gdje je do sada najmasovnija masovna grobnica u Bosni i Hercegovini “Tomašica” kod Prijedora potisnuta u društvenu sjenu i spuštena na nivo društvenog interesovanja kao npr. pomor ribe u nekom lokalnom ribnjaku, a sve zahvaljujući što zločinački razum i um u Bosni i Hercegovini očito ima svoje uticaje u svim porama bosanskohercegovačkog društva i države, i koji nam servira društvene prioritete (zamagljuje nam istinu). Npr. rezultati znanstvene metode/analize sadržaja potvrđuju da je od strane medija u Republici Srpskoj (pa i nekih u Federaciji BiH) slučaj “Mehmedović” medijski više puta i snažnije eksploatisan od hapšenja optuženih za ratne zločine Radovana Karadžića i Ratka Mladića, a posebno od masovne grobnice “Tomašica” kod Prijedora. Ponovo naglašavam, mi danas u Bosni i Hercegovini, imamom patološko stanje u Republici Srpskoj: zločinački razum i um ne samo da se ne kaje za počinjene ratne zločine, nego još više veliča ratne zločine i transgeneracijski prenosi jaču mržnju prema drugome i drugačijem, a paralelno imamo i institucionalno negiranje Bosne i Hercegovine i institucionalne pozive za njenu podjelu i nestanak od strane predstavnika Republike Srpske. Ove činjenice nameću znanstvenu, pravnu,... i svaku drugu procjenu da je Republika Srpska (genocidna) tvorevina koja treba biti adekvatno sankcionisana za ono što je učinjeno na njenoj teritoriji (genocid, masivna ubistva, brojna silovanja; brojni logori; masovni progoni; brojni porušeni objekti; sve veća poslijeratna mržnja prema drugome i drugačijem,...) na način da se kroz sudsku praksu njezina djela verifikuju i izrekene se adekvatna (konačna) sudska i politička sankcija: oduzimanje onoga što je nastalo na krivičnom

djelu (ratnim zločinima/genocidu,...) – oduzimanje/gašenje Republike Srpske. Ovo je sa aspekta prava, pravde, morala i religije ali i sa civilizacijskog aspekta jedina istinska pravda (pobijedio bi ljudski razum i um koji se zalaže za uspravan hod čovjeka). U suprotnom, a s obzirom na zločinački razum i um koji svakodnevno intezivira svoju zločinačku patologiju, možemo očekivati sa teritorije Republike Srpske ideje i praktične poteze koji mogu dovesti do snažnijeg oblika društvene destrukcije zasnovanog na pokušaju potpune teritorijalne homogenizacije nacionalnog (srpskog) suvereniteta – pokušaj otcjepljenja Republike Srpske od Bosne i Hercegovine/nestanak Bosne i Hercegovine. Naravno, mnogi analitičari ovu ideju i mogućnost odbacuju kao nerealnu, ali gube iz vida činjenicu da ako na jednoj teritoriji dominira zločinački razum i um (koji je počinio djelo koje životinja životinji ne radi), onda njegove manifestacije mogu biti suprotne očekivanju normalnog razuma i uma. Moje profesionalno iskustvo (kao načelnika Vojnoobavještajne službe Oružanih snaga Bosne i Hercegovine) me je naučilo da u izradi procjena i ocjena stanja, uvijek se stavljam u ulogu neprijatelja i sa te pozicije pravim predviđanja toka situacije. To sam i u ovom slučaju uradio. Šta bi po Vama bila uspješna prevencija faktora društvene destrukcije u Bosni i Hercegovini? Sinanović: Uspješna prevencija faktora društvene destrukcije, tačnije njihovog reprezentanta - ratnih zločina u Bosni i Hercegovini leži u činjenici da moramo pronaći načine i mehanizme pomoći zločincima iz proteklog rata. Ratni zločinci ne mogu sami sebi pomoći. Oni osim svoga zločinačkog razuma i uma, podsticani su na ratne zločine i spoljnim uticajima. Akumulacija navedena dva faktora kod ratnih zločinaca spustili su njihov razum i um na nivo ispod nivoa životinje. Povratak njihovog razuma i uma na dvije noge (na ljudski nivo) podrazumijeva dva ključna aspekta: (1) njihovo istinsko pokajanje i priznanje pred Bogom, nadležnim institucijama, (sudovi,...) i narodom za ono što su učinili u protekloj agresiji na bosanskohercegovačko društvo i državu ( genocid i drugi ratni zločini koje životinja životinji ne radi); (2) spoljni faktori koji su (do)uticali na formiranje (srpskog) zločinačkog razuma i uma (politika, intelektualna elita, Srpska pravoslavna crkva,...) moraju napraviti doktrinarni zaokret u smislu institucionalnog priznanja činjenice da su pod njihovim (do)
21. mart - 20. džumade-l-ula

uticajem vršeni masovni ratni zločini nad Bošnjacima i Hrvatima u Bosni i Hercegovini, ali i najteži ratni zločin - zločin genocida nad Bošnjacima (djelo koje životinja životinji ne radi). Bez navedenog, ni sam ne znam ima li uopšte izlaza za bosanskohercegovačko društvo i državu. Spomenuli ste posljedice rata u Bosni i Hercegovini kao jedan od faktora koji dovodi do samoubistva? Sinanović:Rat je jedna od kolektivnih stresnih situacija, katastrofa ogromnih razmjera koja pogađa, većim ili manjim intenzitetom, cjelokupno stanovništvo. Zbog jačine traume, posljedice rata znatno prevazilaze sposobnosti većine ljudi da se s njima suočavaju. Zbog toga sam u objašnjavanju uzroka samoubistava, u svome istraživanju napravio (i) značajan osvrt na posttraumatski stresni poremećaj (PTSP), kao “bazi” iz koje se najčešće “regrutuju” lica sa suicidalnim namjerama, koja nerijetko završavaju i samoubistvom. Kakvi su (komparativni) pokazatelji samoubistava u Bosni i Hercegovini u prijeratnom, ratnom i poslijeratnom periodu? Sinanović: Čestitam Vam na ovome, po meni, ključnom pitanju. Periode koje ste naveli u svome pitanju ustvari “krase” razlike u brojevima i stopama samoubistava koje pogađaju istu bosanskohercegovačku generaciju samo u različitim društvenim ambijentima: predratni period (u socijalnom i svakom drugom smislu stabilan period); ratni period (period totalne društvene destrukcije); i poslijeratni period (period produžene društvene destrukcije). U periodu istraživanja (1985.-2005.) ukupno je u Bosni i Hercegovini počinjeno samoubistava - 10.219, od čega: predratni period (1985.-1991.) - 3.583 samoubistava; ratni period (1991.-1995.) - 1.637 samoubistava; poslijeratni period (1996.- 2005) - 4.999 samoubistava. Očekivani trend samoubistava u Bosni i Hercegovini nastavljen je i od 2006.-2011. godine, kada je (u Bosni i Hercegovini) zabilježeno ukupno 3.032 samoubistava ili u prosjeku 505 samoubistava godišnje. Republika Srpska i dalje se kreće na nivou svoga visokog/kritično visokog prosjeka preko 276 samoubistava godišnje. Kakav je brojčani odnos samoubistava u Federaciji BiH i Republici Srpskoj? U periodu od 1992.-2011. (za dvadeset godina) u Republici Srpskoj je počinjeno 6.175 samoubistava (približavaju se broju ubijenih Boš-

25

njaka u najtežem ratnom zločinu – zločinu genocida u i oko Srebrenice jula 1995. godine). U periodu od 1992.-2011. (za dvadeset godina) u Republici Srbiji je počinjeno 29.024 samoubistava. U periodu od 1992.2011. (period agresije na Bosnu i Hercegovinu i šesnaest godina nakon agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu) u Republici Srpskoj i Republici Srbiji je počinjeno ukupno 35.199 samoubistava. Uzimajući u obzir ukupan broj počinjenih samoubistava u Republici Srpskoj i Republici Srbiji – 35.199, činjenicu da su Republika Srpska i Republika Srbija bili nosioci agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu (ideološki, planski, naredbodavno i izvršno) i činjenicu da je nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu registrovan nagli porast samoubistava u Republici Srpskoj i Republici Srbiji, uzročno-posljedično možemo dovesti u tijesnu povezanost navedene činjenice. Prema navedenim pokazateljima očekivati je da će do 2068. godine, tačnije za period 1992.-2068. (ljudski vijek), u Republici Srpskoj i Republici Srbiji, samoubistvo izvršiti oko 123.196 lica (približavaju se broju ubijenih Bošnjaka u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1992. – 1995.). Odgovor na visoke i kritično visoke stope samoubistava u Republici Srpskoj – posebno na kritično visoke stope samoubistava kod demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske treba tražiti (i) u činjenici da su pripadnici Vojske Republike Srpske bili (i) nosioci planiranja, naređivanja i izvršavanja brojnih ratnih zločina, a njih 19.473 je učestvovalo (i) u zločinu genocida nad Bošnjacima u i oko Srebrenice (prema raspoloživim podacima, u poslijeratnom periodu 1996.-2012. ukupno je 3.000 pripadnika Vojske Republike Srpske izvršilo samoubistvo – žive u produženom ratnom periodu/svakodnevno ginu od “nevidljivog” metka).4 Prema znanstvenim predviđanjima, a rukovodeći se onim šta su Republika Srpska i Republika Srbija počinile u protekloj agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu (brojni ratni zločini ali i najteži ratni zločin – zločin genocida nad Bošnjacima, djelo koje životinja životinji ne radi) Republika Srpska i Republika Srbija ne mogu planirati i realizovati tzv. samoprevenciju samoubistava (“rehabilitaciju društva”), to im očito trenutno stanje mentalne svijesti ne dozvoljava (negiraju dokaz - ono što su počinili, a to je u mentalnom smislu najteže stanje svijesti). Jedini izlaz za društvo u Republici Srpskoj (kojeg moramo promatrati

odvojeno od društva u Federaciji BiH – jer se u Republici Srpskoj u okviru bosanskohercegovačkog društva 2-4 puta više izvrši samoubistava nego u Federaciji BiH) i Republici Srbiji, ponovo naglašavam, je istinsko priznanje i pokajanje pred Bogom, istinsko priznanje i pokajanje pred nadležnim institucijama5 (Međunarodni sud pravde u Hagu, sudovi u BiH,...) i istinsko priznanje i pokajanje pred žrtvama za ono što su uradili – očekujući tada Božiju milost/“prevenciju”, ali bez stigme, tražiti i ljudsku pomoć – npr. pomoć Svjetske zdravstvene organizacije da razvije određene programe prevencije, tačnije potpunu “rehabilitaciju društava”. Bez navedenog, očekivati je različite zaključke (ali i one maliciozne) – da će Republika Srpska i Republika Srbija ući u fazu postepenog odumiranja pa čak i (samo)nestanka (uzimajući u obzir i druge negativne trendove: ubistva, mortalitet, alkoholizam, opojne droge, trajno iseljavanje, “nepoznate bolesti”,...), što je (i) “Božija generacijska i transgeneracijska kazna”, a to je (i) istinska pravda. Navedeni problem (samoubistava) ne smije biti samo problem Republike Srpske, (zvanično i nije: na brojnoj skali problema u Republici Srpskoj ovaj se problem uopšte ne nalazi), ovo mora biti problem države Bosne i Hercegovine, ali i međunarodni problem (posebno Svjetske zdravstvene organizacije), budući da u slučaju nedostatka adekvatne društvene predikcije i prevencije, kod navedene kategorije lica, možemo imati ekspanziju (najtežih oblika) PTSP i samoubistava, ali i drugih oblika društvene destrukcije. Šta je sa (srpskim) ratnim zločincima i njihovim pokajanjem i priznanjem počinjenog najtežeg ratnog zločina - zločina genocida nad Bošnjacima? Sinanović: Na bazi ambijenta (prostor Republike Srpske i Republike Srbije) u kojem trenutno živi zločinački razum i um, znanstveno je očekivati da će zbog izostanka priznanja i pokajanja za počinjene masivne ratne zločine (a posebno najtežeg ratnog zločina – zločina genocida nad Bošnjacima) u protekloj agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu, ipak (na žalost) i u narednom periodu preovladavati stav uvaženog prof. dr. Ismeta Dizdarevića, koji kaže: “Krivci ili sukrivci ratnih zlodjela, posebno genocida, ne govore sa kajanjima o njima. Ali i kada neki, između njih, progovore o svojim zlodjelima, nikada ne izgovore punu istinu. I tada oni, obično gonjeni osjećajem grižnje savjesti, o razlozima
21. mart - 20. džumade-l-ula

i načinima izvršavanja zločina ne govore jezikom istine, već jezikom nesjećanja i traženjem opravdanja. Zašto krivci ili sukrivci zlodjela skrivaju istinu? Da li zbog zaborava činjenice, straha od posljedica, odanosti ideologiji ili grupi kojoj pripadaju, ili zbog ranije izrečene zakletve šutnje ili… Očito je da i ovi mogu biti razlozi ali i da nisu jedini. Drugi razlozi, mislimo, izgledaju razumniji i uvjerljiviji. Začetnici, nosioci i izvršioci zločina intimno vjeruju da su silovanja, mučenja i ubijanja nevinih pravedna djela. Njihovo uvjerenje proizlazi ne samo iz osobnih, destruktivnih ili psihopatskih sklonosti, već i iz dobijenih priznanja i (ili) crkvenih oprosta za učinjena zlodjela… Nijedna osoba, za koju se pouzdano zna da je kriva, ne smije biti prepuštena spokoju mirnog života. Glavni začetnici, nosioci i izvršioci genocida snose najveću odgovornost. Ali osudom njih za zlodjela koja su počinili ne mogu se osloboditi odgovornosti i svi “mali ljudi”. U atmosferi koja sada vlada izgleda da ćemo čekati na izlive kajanja nosioca i izvršioca zla, a bez iskrenog pokajanja i osude zla nema ni pomirenja niti toleratnog suživota pripadnika različitih nacija i vjera”. Možda je najbolji odgovor na pitanje: zašto krivci ili sukrivci zlodjela skrivaju istinu?, sadržan u sljedećim riječima: “Naravno, ne treba posebno napominjati da je baš Ćosić stručnoj književnoj i najširoj književnoj i političkoj javnosti poznat kao kreator doktrine srpske laži , o čemu, posebno, i bez imalo nelagode i samopoštovanja piše ovako: ‘Mi lažemo da bismo obmanuli sebe, da utešimo drugoga; lažemo iz samilosti, lažemo iz stida, da ohrabrimo, da sakrijemo svoju bedu; laž je vid srpskog patriotizma i potvrda naše urođene inteligencije; lažemo stvaralački, maštovito, inventivno; laž je srpski državni interes. Laž je u samom biću Srbima’” (Zbornik radova sa naučne i stručne rasprave o knjizi “Bosanski rat” Dobrice Ćosića, 2012., pp. 291-292). Uvaženi profesore Sinanović, koji je Vaš stav naspram sve češće ideje/pritiska o bošnjačkom oprostu zločina genocida nad njima, kao “ formuli” budućeg suživota na ovim prostorima? Sinanović: Od Bošnjaka kao žrtava najtežeg ratnog zločina - zločina genocida traži se (vrši se neviđeni pritisak) da oproste monstrumima/ ideolozima, planerima, naredbodavcima i izvršiocima genocida, a u isto vrijeme od monstruma/ideolo-

26

ga, planera, naredbodavaca i izvršioca genocida se ne traži priznanje i pokajanje za počinjeni genocid. Za ono što je nad Bošnjacima urađeno - genocid, Bošnjaci nikada ne smiju dati oprost niti smiju zaboraviti. Ukoliko bi to Bošnjaci uradili/ oprostili i zaboravili genocid, tada bi i sami učestvovali u (samo)genocidu - jer oprost i zaborav genocida je ustvari (i) najveći genocid (jer vodi u novi genocid). Zato, kao najbolju poruku Bošnjacima u nastavku su navedene riječi M. Fethullaha Gülena (uticajanog vjerskog učenjaka, mislioca, pjesnika, pisca i, nadasve, velikog pobornika obrazovanja koji stalno podstiče međureligijski i interkulturalni dijalog, nauku, demokratiju i duhovnost): “Zbog toga, najveći poklon koji današnja generacija može dati svojoj djeci i unucima jeste da ih poduči kako da opraštaju – da opraštaju čak i kada su u najgoroj vrsti sukoba i u najvećoj smutnji. Međutim, razmišljati o opraštanju monstrumima ili, pak, onima koji su se udružili da drugima nanose bol bilo bi obescjenjivanje ideje o opraštanju. Mi nemamo pravo takvima oprostiti; njima oprostiti značilo bi poniziti ljudski rod. Ja ne vjerujem da postoji ikakva vjerovatnoća da bi iko prihvatio takvo poniženje” (Gülen, “Ka globalnoj civilizaciji-ljubav i tolerancija”, 2013.). Snage odbrane R BiH od agresije, ipak, bilježe mali broj samoubistava, u odnosu koliko se to (znanstveno) očekivalo. Zašto? Sinanović: Tačno, prisutan je veliki nesrazmjer između obima i jačine traume (kroz koju su prolazile snage odbrane RBiH od agresije ali i civilno stanovništvo) i broja realiziranih samoubistava. Elaboracija, ovog u historiji rijetko zabolježenog fenomena, traži više vremena i prostora (o čemu možemo drugi put razgovarati). Ukratko, možda najbolji odgovor leži riječima američkog sociologa K. Doubta, koji kaže: “Bosanci su preživjeli nerazuman rat pomoću dara mentalnog integriteta. Svaki istaknuti novinar koji je bio u Bosni u toku rata svjedočio je i izvještavao o ovom daru mentalnog integriteta, daru nasljeđenom iz vjerske tradicije i kulturnih običaja u Bosni”. Na kraju, poruka najvećim žrtvama protekle agresije na bosanskohercegovačko društvo i državu - Bošnjacima: “Preživjet ćemo jer su naša mjerila drukčija i naša osjećanja dublja i toplija, jer se ne bojimo ni drugih ni drugačijih ni boljih, jer se sami sobom grijemo” (Musa Ćazim Ćatić).

Bilješke
1. Pripadnik je Patriotske lige BiH od novembra 1991. godine. Od aprila 1992. godine dobrovoljno stupa u Armiju Republike Bosne i Hercegovine, gdje ostaje cijelo vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Aprila 1992. godine biva zarobljen od strane pripadnika agresorske JNA (Jugoslovenske narodne armije), kada sa još dva lice (i) preživljava strijeljanje. Od aprıla 1992. godıne obavljao je značajne vojne dužnosti na taktičkom, operativnom i strategijskom nivou u Armiji Republike Bosne i Hercegovine. Učesnik je značajnih vojnih operacija u oslobađanju bosanskohercegovačkog društva i države od agresije (1992.-1995.). U oktobru 2012. godine, u činu brigadira, iz Oružanih snaga BiH prešao je na Univerzitet. Završio je Fakultet političkih nauka u Sarajevu. Uspješno je završio Postdiplomski studij na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu – odsjek Sociologija. Tema magistarskog rada: “Ljudska prava i odbrana bosanskohercegovačkog društva i države od agresije (studija slučaja zeničke regije 1991.-1996.)”. Magistarski rad je odbranio 2002. godine i stekao naučni stepen: magistar socioloških nauka. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Sociološki aspekti samoubistva u Bosni i Hercegovini (1985.-2005.)” uspješno je odbranio (na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu) 24. 09. 2009. godine i stekao naučni stepen: doktor socioloških nauka. U okviru Stručnog tima za izradu i implementaciju “Programa praćenja, prevencije i liječenja demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica od PTSP” (Vlada Kantona Sarajevo, 2007. – 2012.) dao je značajan doprinos na prevenciji posttraumatskog stresnog poremećaja i suicida demobilisanih boraca. U svojstvu eksperta angažovan je na naučno-istraživačkom projektu: Psiho-socijalna podrška u Bosni i Hercegovini. Autor je dvije knjige: Samoubistvo – izbor pojedinca i (ili) posljedica krize; Ubice u ratu samoubice u miru. Koautor je devet knjiga, priručnika,.. Objavio je tridesetpet stručnih i naučnih radova. Angažovan je na Univerzitetu u Sarajevu; Univerzitetu u Zenici (Islamski pedagoški fakultet i Zdravstveni fakultet) i Internacionalnom univerzitetu Travnik 2. Danas su na društvenoj sceni sve više i više tzv. “kontrolisana” znanstvena istraživanja koja se prilagođavaju određenim centrima moći, koja imaju za cilj ne pravu istinu već naručenu istinu, posebno u oblastima društvene destrukcije, gdje se (na žalost) centrima moći (državnim, političkim, ekonomskim,....) i prilagođavaju rezultati znanstvenih istraživanaja. 3. “Kantonalni sud u Tuzli osudio je četvoricu bivših pripadnika Vojske Republike Srpske (VRS-a) koji su počinili ratni zločin počinjen u junu i julu 1992. godine u Smolućoj kod Lukavca. Svetomir Ilić osuđen je na šest, Milorad Cvijanović sin Milana i Milorad Cvijanović zvani Mićko na po pet, te Vaso Ilić na dvije i po godine zatvora. - Krivi su zbog kršenja međunarodnih pravila i običaja ratovanje, te pojedinih odredbi Ženevske konvencije… Nakon što im je sutkinja Fetija Pašić pročitala visinu kazne, jedan od njih, Svetomir Ilić, uzvikivao je: “Živjela Republika Srpska”, nazivajući sud fašistima. Ironija i nezadovoljstvo osuđenih i publike na sudu nije prestala ni na sudskim hodnicima. Jedan od članova publike, silazeći niz stepenice suda Svetomiru Iliću je kazao kako mu je greška što je zarobljenike u Smolućoj pustio žive. Riječ je o prvostepenoj presudi Kantonalnog suda, na koju je moguće uložiti žalbu Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine”. (Dnevni avaz, 05. 03. 2014.). 4. U nastavku, kao najbolja ilustracija dosadašnjih stavova koji se odnose na zločinački razum i um, navodimo riječi predsjednika udruženja “Veterani” Republike Srpske, g-dina Duška Vukotića, koji kaže: “Dalje, treba znati da je poslije Dejtonskog sporazuma preko 4.000 demobilisanih boraca, veterana diglo ruku na sebe i izvršilo samoubistvo. Samo iz mog, odnosno podrinjskog odreda od 426 boraca, kolika je bila prvobitna formacija, pet momaka je izvršilo samoubistvo. Imate situaciju da danas očevi ubijaju sinove, ili obrnuto… Svakodnevne poruke sa naslovnih strana uglavnom govore o nevjerovatnim apsurdima i ubistvima međusobno najbližih članova porodice…”. (List Dani, 2014.). 5. Do sada je Sporazum o priznanju krivice pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu i Sudom BiH potpisalo 48 lica osumnjičenih za ratne zločine. Ovaj institut, u svojoj suštini, treba da zadovoljava dvije komponente pravde, retributivnu i restorativnu. Svrha retributivne pravde je kažnjavanje zbog počinjenog krivičnog djela i odvraćanje od počinjenja zločina u budućnosti. Restorativna pravda se, najšire, sastoji iz sljedeća tri elementa čijim bi se ispunjavanjem restorativni segment instituta sporazuma o priznanju krivice smatrao validnim: 1) osuđenik u potpunosti razumije i prihvata posljedice svojih djela i osjeća odgovornost; 2) osuđenik nedvosmisleno pokazuje spremnost da se ispravi šteta koja je počinjena i 3) osuđenik u potpunosti prihvata kaznu. Primjer bosanskohercegovačkog društva i države potvrđuje da je pokajanje/priznanje krivice za počinjene ratne zločine instutut koji ne daje očekivane rezultate, čak imamo situaciju da osuđeni za ratne zločine nakon puštanja na slobodu vrše “produženi zločin nad žrtvama”.
21. mart - 20. džumade-l-ula

27

Pogledi

Dodikova panika prelazi u agoniju

Svilen gajtan srbijanski, joj!
Definitivno je jasno, Milorad Dodik više nije miljenik beogradske politike. Preciznije govoreći, on je pao u njenu nemilost. Svjestan njegove profanisanosti zbog količine tereta kriminala koju ovaj ruralni, nekrunisani vladar genocidne tvorevine nosi na svojim “leđima” Vučić ga je već odavno precrtao i otpisao kao mogućeg poslušnika i klimoglavca što je obavezna uloga i jedina poželjna karakterna crta svih dosadašnjih, ali i budućih predstavnika bosanskih pravoslavaca ili Srba kako oni sebe vole istorijski netačno nazivati
Piše: Sead Zubanović za nekakve pravoslavne zasluge što je u stvari završni čin, puštanje vode iz elikosrpsku povodokotlića. Ta persona litiku vode zatada zvanično pristaje biti Posjeta Vojislava jednički dvije politička mrtva, ali zaštićeKoštunice institucije. Prva i glavna je na od odgovornosti za počizvanog “Voja SPC, a druga, savjetodavnjena kriminalna djela. Sukalašnjikov” na, SANU.. Tu se donose i diti joj se ne smije, sve dok Banja Luci, usaglašavaju sve nacionalpoštuje kodeks šutnje o nanadimak je no bitne odluke. Političari redbama iz centra koje je za dobio zbog su samo izvršioci, servis i mandata morala ispoštovati svog aktivnog njihova produžena ruka. sprovodeći ih u djelo. Na učestvovanja, Kada budu potrošeni čeka neki način je to blaža verobavezno u ih sudbina toalet papira. Za zija carigradskog “svilenog pijanom stanju, primjer se može krenuti kroz gajtana” koji su Srbi zapamna romanijskim vrijeme od Karađorđa do tili kroz petsto godina poratnim Miloševića i Đinđića. Zavidaništva otomanskoj vlasti. guslarskim sno od potrebe odsjecane su Zaista su oni mnogo toga i cirkus prelima im glave, bili su trovani ili prisvojili od Otomana. Reubijani u atentatima. Oba- podrške nastavku cimo, od turske koračnice u vezno su završavali tragično, pokolja Bošnjaka, prijevodu imena “Nizamski samo je potvrda jer mrtva usta ne govore. rastanak” napraviše pjesmu bezizlaza Novokomponovani “potro“Svilen konac srbijanski”. situacije u kojoj šeni” političari Srbi, pravoPošto ratni švercer cigarase našao Mile slavci iz Bosne, otpremljeni ma, a trenutno predsjednik kamiondžija. su po redoslijedu u Hag. manjeg entiteta Mile voli Takođe, za one po uticaju zapjevati, obično pod va“manje” vrijedne Srbe aktušarskim šatorima, morao bi elan je sada humaniji način da od sada u svoj repertouklanjanja sa vlasti. Njihova ar uvrsti i ovaj plagijat , ali politička smrt se nagovijesti obave- umjesto “konac” da obavezno pjeva znim odlaskom u majčicu Rusiju gdje ili “peva” “gajtan”. Bila bi mu to baš im bude dodijeljeno crkveno priznanje autobiografska “pesmica”.

V

21. mart - 20. džumade-l-ula

28

Ko bosanskim Srbima kroji kapu? Definitivno je jasno, Milorad Dodik više nije miljenik beogradske politike. Preciznije govoreći, on je pao u njenu nemilost. Svjestan njegove profanisanosti zbog količine tereta kriminala koju ovaj ruralni, nekrunisani vladar genocidne tvorevine nosi na svojim “leđima” Vučić ga je već odavno precrtao i otpisao kao mogućeg poslušnika i klimoglavca što je obavezna uloga i jedina poželjna karakterna crta svih dosadašnjih, ali i budućih predstavnika bosanskih pravoslavaca ili Srba kako oni sebe vole istorijski netačno nazivati. Treba li ih napomenuti gdje su bili ti “bosanski Srbi” dok im je Milošević krojio kapu, dogovarao i potpisivao “Dejtonski sporazum”? Je li ih iko išta pitao dok su “čamili čekajući” po hladnim hodnicima vojne baze ispred konferencijske sale? Sjećaju li se svog očaja i odbijanja da pristanu na potpisano, kao i krokodilskih suza Krajišnika i bolumente oko njega dok su napuštali Sarajevo noseći sa sobom i svježe otkopane kosti svojih predaka, potvrđujući na taj način svoje nomadsko porijeklo. “Dejtonski ustav” su Dodikovci, po uputama iz Beograda, uspjeli kasnije “popraviti” tako što su iz njega uzimali samo ono što im odgovara. Nije to bila stvar njihove sposobnosti. To su im omogućili bošnjački predstavnici u vlasti zbog svoje pohlepe zaraženi političkom impotencijom i ka-

rakternom ljigavošću. Usput su ti isti dušmani vlastite domovine izgubili dvadeset pet posto Bošnjacima pripadajućih državnih funkcija ili jasnije rečeno četvrtinu vlasti. (Na ovom mjestu se, jednom za sva vremena, mora reći istina da od strane bošnjačkih političara redom, Dejtonski ustav nikada nije ni izlistan, a kamoli pročitan jer su im tokom službovanja obje ruke bile čitavo vrijeme zauzete krađom. Iz tog razloga, braneći svoj nerad i lopovluk, oni i jesu jednoglasni u osudama prije svega čovjeka, što oni nikada neće biti, koji je njegov potpisnik. Posjeta Vojislava Koštunice zvanog “Voja kalašnjikov” Banja Luci, nadimak je dobio zbog svog aktivnog učestvovanja, obavezno u pijanom stanju, na romanijskim ratnim guslarskim cirkus prelima podrške nastavku pokolja Bošnjaka, samo je potvrda bezizlaza situacije u kojoj se našao Mile kamiondžija. Vojo je u ulozi izaslanika države Srbije došao da lično kao svojevremeno takođe “dobitnik“ sličnog priznanja u Rusiji, a sada politički mrtvac, prenese svoje iskustvo bratu Miletu i objasni mu kako se dalje treba ponašati da bi fizički ostao živ. Jer, nije lahko biti neko pa onda niko i ništa. Kada na izborima u oktobru,
21. mart - 20. džumade-l-ula

Njegov kiseli osmijeh pri dodjeli mu “nagrade” u majčici Rusiji govori sve, a i vratio se nesvojstveno zabrinutog izraza lica. Treba ga i razumiti i shvatiti. Nije baš jednostavno prisustvovati sopstvenoj sahrani.

ako ih dočeka, bude izgubio vlast, Mile geđovan mora zavezati jezik u čvor. A, bude li pričao što ne treba, svašta ga može snaći. Beogradu nije teško poslati katil ferman po ološu kojeg njima nikada ne manjka. Pa, neka izvoli. Do njega je. Dodik je normalno, kao kukavica što i jeste, a tu osobinu uporno nastoji prikriti svojom papanskom bahatošću, pristao na ultimativnu ponudu koja nudi život i otišao lično po svoju presudu. Njegov kiseli osmijeh pri dodjeli mu “nagrade” u majčici Rusiji govori sve, a i vratio se nesvojstveno zabrinutog izraza lica. Treba ga i razumiti i shvatiti. Nije baš jednostavno prisustvovati sopstvenoj sahrani. Meni će, odlaskom sa vlasti SNSDa, najviše nedostajati gospođa Majkić. Nisam u stanju zamisliti skupštinsku dvoranu bez njenih šarenih pantalona na cvjetiće, “bubi” frizure i planinskokarminskih rumenih obraza. A tek što je znala onako nježno, baš ženstveno cvrkutati, pardon, bukati i urlati tražeći isplatu svojih nezarađenih prinadležnosti... Zaista dostojanstveno, srpski. Ma prava Dodina dama! Prestankom njenog mandata ostat će prazne dvije skupštinske stolice, a nije teško odgovoriti zašto.

29

Islamske teme

Razmišljanja

Čednošću i stidom protiv degradirajućeg trenda bestidnosti Z
Šta da čini roditelj kojem maloljetno dijete na putu prema školi svakodnevno mora prolaziti pored džambo plakata na kojima se razgolićenim ženama, kao ljudskim reklamnim sredstvima, reklamiraju proizvodi kao što su automobilske gume i sl.? Šta da čini društvo napadnuto invazijom golotinje zastrašujućih razmjera u vrijeme kad borba protiv nemorala ima sve manji broj onih koji mu pružaju otpor?
Piše: Mersada Nuruddina Agović

Prodaja ženskog tijela u reklamne svrhe

apadnjačka pohleMediji su se pretvorili u pa za materijalglasnogovornika prodaje ženPrenosi se da je nim bogatstvom skog tijela u reklamne svrhe. zaprijetila je da potopi i Allahov Poslanik, Ni medicinske proizvode ne resallallahu alejhi posljednja ostrva istočnjačklamiraju stvarni pacijenti, već ve sellem, rekao: kih mudrosti i nametne golišave zdrave djevojke. Na ”Allah, mi je im de­ primjer, kad reklama kaže, lijek pokazao Zemlju, i vrednovanje smisla života. za vene (“Venogel”), pomislili džalovske kriterije za vidio sam krajnji Vještačke (silikonske) usne biste da će prikazati neku nenu istok i krajnji i drugi dijelovi tijela kod koja je izliječila svoje vene, ne, zapad. Moj voditeljica, pjevačica, maneprikazuju razgolićenu djevojku kenki, vještačka (nadodata) ummet će dostići koja izazovno hoda ili sjedi. O do krajnjih kosa, trepavice itd. su već automobilima da i ne govorigranica istoka i više godina trend koji je namo. Reklama niti jednog auzapada koliko je punio novčanike plastičnim tomobila se ne može zamisliti meni pokazano.” hirurzima i drugima, ali bez napadno razgolićenih žena umnogome ispraznio drušpored njega. tvene moralne vrijednosti od Voditelji ne paze kakav će čednosti, stida, ponosa i dološ uticaj njihovi gosti imati stojanstva. Jedino još iskrena mlade ili čak namjerno u ne vjernice, poput bisera u školjci, ove emisije dovode “podobne” goste za ideju vrijednosti čuvaju, boreći se da kućnim koju šire. Dođe tako nedavno jedna mlaimanskim odgojem zaštite svoju djecu da djevojka, Bošnjakinja (tipa silikonske od bestidnosti ulice i bestidnosti koju Bošnjakinje Lepe Brene) u emisiju da gomediji licemjerno propagiraju. vori o seksualnoj slobodi mladih. Veli, stid
21. mart - 20. džumade-l-ula

30

i nevinost je izgubila u 17-toj godini. Sad ima 23 godine i smatra da djevojka treba momcima da bude poput automobila. “Niko pametan”, veli ona, “neće kupiti automobil, dok ga prvo malo ne provoza!” Trebalo bi se kao gledalac zastidjeti njenih riječi, a ona je od mlade publike oko sebe dobila aplauz. I njihovog se aplauza treba zastidjeti i isključiti takav program. Lažno blještavilo zapada Zašto mediji, kao nešto afirmativno, našoj omladini emituju ovakvu moralnu degradaciju? Zašto su zdravi društveni sistemi dozvolili da ih porazi lažno blještavilo zapada? Zar su holivudski glumci toliko moćni da diktiraju vrednovanje smisla života našem Balkanu i cijelom svijetu? Ili je lisica rekla: “Grožđe je zeleno!”, “Ne možemo razumjeti istočnjačke vrijednosti, hajmo ih dedžalski omalovažiti”? Neke naše mlade školovane djevojke se žale da ne mogu dobiti posao ako ne budu “atraktivno” (izazovno) izgledale i oblačile se. Bilo je i primjera da su vjernice Bošnjakinje dobijale otkaz na poslu, radi nošenja hidžaba. Općedruštveno posrnuće možemo liječiti u vlastitoj kući, po uvjetom da iz kuće izbacimo sva sredstva elektronske komunikacije, inače ne može se praktično izabrati TV program koji nije upropašten reklamama o kojima smo govorili. Građani bi trebali masovno apelovati na medijske kuće da povedu računa o onome što emituju i tako pomognu liječenju ove društvene bolesti. Manjak stida i mrtvilo srca Prenosi se da je Adem a.s. kad je učinio grijeh probavši zabranjeni plod u Džennetu, bio počeo da bježi, pa je upitan zašto bježi? Odgovorio je: ,,Zbog stida...’’

Bošnjaci muslimani trebaju nastojati dati sve od sebe u sprovođenju propisa vjere po kojoj je stid veoma važna grana imana. Po hadisu: “Stid, zaista, donosi samo dobro!” (Buhari, Muslim). Riječ ‘hajaun’ (stid) dolazi od riječi ‘hajatun’ (život). Koliko je srce živo, toliko ima stida. Manjak stida predstavlja mrtvilo srca. Kad se srce umrtvi, onda čovjek radi ono što ne priliči razumnom moralnom biću. Prenosi se da je Adem, a.s., kad je učinio grijeh probavši zabranjeni plod u Džennetu, bio počeo da bježi, pa je upitan zašto bježi? Odgovorio je: “Zbog stida...” Ebu Mes’ud el Ensari, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ono što je ostalo od govora prvih poslanika jeste: ‘Ako se ne stidiš, čini što hoćeš!’” (ali će te Allah, dž.š., kazniti za to). Stid je lijep kod muškaraca, ali je ljepši kod žena, a hrabrost je lijepa kod žena, ali je ljepša kod muškaraca.

Elektronsko oružje

Ko traži rješenje moralnih kriza u društvu, radi na eliminaciji nemoralnih pojava koje se, zahvaljujući medijskim sredstvima, nevjerovatno brzo šire kod nas i u svijetu, ne treba da se udaljava od užeta vjere ma gdje se nalazio. Po svaku cijenu se Bošnjaci muslimani trebaju držati Allahova užeta kako bi sačuvali svoje vrijednosti i bili korisni članovi zajednice i društva u cjelini. Svaki pojedinac treba dati sve od sebe u očuvanju časti i svih moralnih načela, koliko god bio usamljen na tom putu. Davno je u narodu kazano: “Teško je biti insan, a lahko je biti hajvan!” Teže je uspinjati se nego silaziti. Teže je sustezati se, nego se prepuštati. A lakše je sve kad se čuva čednost i stid od griješenja. Po hadisu: “Stid i iman su nerazdvojni, kada nestane jednog nestane i drugog.” (Buhari, Muslim).
21. mart - 20. džumade-l-ula

Za nas Bošnjake ne treba važiti Makijavelijeva teorija da “cilj opravdava sredstva”, tj. da se radi sticanja novca može žrtvovati obraz. Mnogi su pripadnici mog naroda život gubili da bi obraz sačuvali. Poznati su primjeri iz historije u kojima su zarobljene Bošnjakinje pred dušmaninom s mosta skakale, da bi svoju čast i dostojanstvo sačuvale. Sjetimo se kur’anskih ajeta: Zaokuplja vas nastojanje da što imućniji budete, sve dok grobove ne naselite. A ne valja tako, saznat ćete svakako! I još jednom, ne valja tako! Saznat ćete sigurno! Ne valja tako, neka znate pouzdano. Džehennem ćete vidjeti jasno! I još jednom, doista će te ga vidjeti očigledno! Zatim ćete toga dana za sladak život biti pitani sigurno! (EtTekasur, 1.-8.). Boriti se treba bezrezervno protiv de­ džalovskih smutnji da čovječanstvu prikazuje dobro zlim, a zlo dobrim i boriti se protiv njegovih sljedbenika koji na nas svoje pošasti šalju, svim sredstvima, između ostalih, i ovim njihovim – elektronskim oružjem.

31

Facebook svijet

Duplerica

Pripremio: Semir Imamović

Gospodine Ljajiću, dalje prste od IZ da ti ne budu kraći

među Bosancima i Hercegovcima sve je više korisnika društvene mreže Facebook. Ova društvena mreža koristi se na različite načine. Neki su tu radi upoznavanja, neki radi razmjene iskustava i podataka, neki radi plasiranja obavještenja, nekima je ovo dobra mogućnost komuniciranja sa rodbinom i prijateljima, neki su tu radi mogućnosti reklame, a neki jednostavno žele da sa drugima podijele svoja razmišljanja, svoje stavove i slično...U ovom broj donosimo izbor nekoliko zanimljivih statusa korisnika Facebooka.

I

21. mart - 20. džumade-l-ula

32

21. mart - 20. džumade-l-ula

33

Vjera i društvo
Najmlađi bosanski hafiz, Ahmed Hamidović:

“Osjećaj je neopisiv, radosti nema kraja,
hvala Allahu što me počastio da budem čuvar Njegovog Govora’’
Bilo je trenutaka kada mi je u toku dana jedan sahat bio dovoljan za Kur’an, bio je to početak učenja Kur’ana. Sa povećanjem znanja povećava se i vrijeme učenja Kur’ana. Prosječno dnevno vrijeme mog učenja bilo je 3-4 sata, uključujući i ponavljanje, dok je spremanje hifza za komisiju trajalo od 10 do 14 sati dnevno. Školu sam vremenski učio manje, ali mi je bilo sasvim dovoljno da imam dobre ocjene. Direktor škole, nastavničko vijeće i nastavnici koji su mi predavali imali su razumijevanja prema meni, posebno za vrijeme polaganja hifza kada su mi odobrili odsustvo sa nastave u vrijeme trajanja polaganja. Posebno želim istaći zalaganje moje razrednice Sabine Karović koja mi je u svakom momentu izlazila u susret. Neka joj Allah podari sve najbolje u životu
R azgovar ao: Nedim Botić ana 1. marta 2014. godine u džamiji Kralja Fahda u Sarajevu je održana hafiska dova trenutno najmlađem čuvaru Kur’ana u BiH, 13-godišnjem Ahmedu Hamidoviću. Svečanom činu su prisustvovale mnoge zvanice iz vjerskog i društvenog života, te više stotina okupljenih posjetilaca. Učenje Kur’ana napamet ima veliku i dugu tradiciju širom svijeta, pa tako i u našoj državi. To je i jedna od posebnosti Kur’ana, koji je jedina knjiga na svijetu koju milioni ljudi poznaju napamet. Kur’an sadrži 114 poglavlja (sura), 30 dijelova (džuzeva), više hiljada rečenica (ajeta) te 604 stranice gustog teksta. Sam proces učenja se naziva hifz, što u doslovnom prijevodu znači čuvanje, te je stoga hafiz čuvar Kur’ana, osoba koja ga je u potpunosti zapamtila i redovnim ponavljanjem ga čuva od zaborava. Budući da put hifza izuzetno zahtjevan i traži mnoge sate i dane provedene nad knjigom, svaki učenik koji želi da bude uspješan mora imati svog mentora i učitelja (muhaffiza). Muhaffiz je osoba koja je i sama naučila Kur’an napamet, te svojim znanjem i savjetima usmjerava buduće čuvare Kur’ana i olakšava im proces učenja. Nakon što učenik prouči napamet čitav Kur’an pred učiteljem, i nakon što bude u stanju da prouči čitav Kur’an za 15 dana, pristupa polaganju hifza pred Komisijom Rijaseta IZ-a u BiH koja je sastavljena od 6 eminentnih hafiza i poznavalaca Kur’ana. Ispit se sastoji od toga da kandidat svaki dan prouči najmanje po 2 džuza (40 stranica) Kur’ana, tj. za 15 dana čitav Kur’an napamet. U BiH je do danas više od 300 hafiza položilo ispit pred Komisijom. Povodom ovog značajnog događaja, odlučili smo da s trenutno najmlađim bosanskim hafizom Ahmedom Hamidovićem napravimo kraći intervju za čitaoce Saffa .
21. mart - 20. džumade-l-ula

D

Saff : Es-selamu alejkum, dragi hafize, i želimo ti u ime Redakcije Saffa i svih čitalaca mnogo uspjeha i svako dobro na oba svijeta. Ne sumnjamo da ćeš nas i u budućnosti obradovati s novim uspjesima, uz Božiju pomoć. Na početku, možeš li se ukratko predstaviti našim čitateljima? Hafiz Ahmed : Alejkumus-selam, amin i hvala na lijepim riječima i željama. Zovem se Ahmed Hamidović, rođen sam u Sarajevu 29. juna 2000. godine, živim u petočlanoj porodici sa ocem, majkom, bratom i sestrom. Učenik sam osmog razreda OŠ “Aleksa Šantić”. Od ranog djetinjstva bavio sam se sportom, a najviše interesovanja sam imao za Kur’an. Saff : Možeš li nam nešto reći o tvojim počecima druženja s Kur’anom? Kad si započeo s učenjem hifza? Hafiz Ahmed : Uz pomoć majke sa četiri i pol godine sam završio arapsko pismo (sufaru). Na prijedlog mamine prijateljice hafize Sabihe Hasković-Kapo sam počeo učiti hifz. Većinu Kur’ana sam naučio sa majkom. Kroz učenje hifza imao sam tri muhaffiza. Hifz sam počeo učiti 1. maja 2005. godine. Prvi muhaffiz je

34

bila hfz. Sabiha Hasković-Kapo pred kojoj sam proučio 15 džuzeva. Za svaki završeni džuz, od nje sam dobivao diplomu i prigodan poklon. Nakon njene udaje i odlaska iz BiH, nastavio me preslušavati šejh Sadik Ammar (Ebu Humejd), kod koga sam išao redovno na halku hifza u džamiji “Kralj Fahd”. On me je preslušavao tri godine. U ljeto 2012. godine, šejh je otišao iz BiH, a u tom vremenu sam završio cijeli Kur’an. Pripremu za polaganje hifza pred komisijom IZ-e u BiH, koja je trajala 13 mjeseci imao sam sa hfz. Alijom ef. Rahman koji me je cijeli Kur’an preslušao četiri puta i prijavio za komisiju. Saff : Možeš li nam reći kojim si redoslijedom učio Kur’an, da li si koristio metodu krugova li neku drugu? Koliko dnevno ponavljaš Kur’an? Hafiz Ahmed : Hifz sam učio redom od početka Kur’ana po džuzevima, zato što mi se ova metoda učenja svidjela i u svakom momentu bio sam potpuno svjestan onoga što znam, a i imao sam jasan redoslijed sura koje sam učio. Dnevno ponavljam 2 džuza, a nekad i više.

Ahmed sa porodicom

Na putu hifza najveća podrška su mi bili roditelji, muhaffizi, druga rodbina i prijatelji.

Ahmed sa hfz. Mensurom Malkićem
21. mart - 20. džumade-l-ula

35

Saff : Kakav je osjećaj biti hafiz, čuvar Allahove Knjige? Hafiz Ahmed : Osjećaj je neopisiv, radosti nema kraja, hvala Allahu što me počastio da budem čuvar Njegovog Govora. Saff : Koji ti je bio najljepši trenutak tokom učenja, a koji ti je ostao u pamćenju? Hafiz Ahmed : Najljepši trenutak u toku učenja hifza bio je zadnji dan pred Komisijom, kada sam od predsjednika Komisije zvanično proglašen hafizom. Saff : Pošto si ti učenik i redovno pohađaš nastavu, kako si uspio da uskladiš školske obaveze i učenja hifza? Da li si imao nekih problema, i kakva je bila reakcija tvojih nastavnika? Hafiz Ahmed : Za svaki ozbiljan posao u životu treba planirati vrijeme i imati neki plan, vodeći računa i o slobodnom vremenu za igru i odmor. Na prvom mjestu uvijek mi je bio Kur’an, kojeg sam vremenom sve više i više učio. Bilo je trenutaka kada mi je u toku dana jedan sahat bio dovoljan za Kur’an, bio je to početak učenja Kur’ana. Sa povećanjem znanja povećava se i vrijeme učenja Kur’ana. Prosječno dnevno vrijeme mog učenja bilo je 3-4 sata, uključujući i ponavljanje, dok je spremanje hifza za komisiju trajalo od 10 do 14 sati dnevno. Školu sam vremenski učio manje, ali mi je bilo sasvim dovoljno da imam dobre ocjene. Direktor škole, nastavničko vijeće i nastavnici koji su mi predavali imali su razumijevanja prema meni, posebno za vrijeme polaganja hifza kada su mi odobrili odsustvo sa nastave u vrijeme trajanja polaganja. Posebno želim istaći zalaganje moje razrednice Sabine Karović koja mi je u svakom momentu izlazila u susret. Neka joj Allah podari sve najbolje u životu! Saff : Ko ti je bio najveća podrška na tvom putu? Hafiz Ahmed : Na putu hifza najveća podrška su mi bili roditelji, muhaffizi, druga rodbina i prijatelji. Saff : Kakvi su tvoji budući planovi? Hafiz Ahmed : Planovi u mojoj daljoj budućnosti su da usavršavam Kur’an i da budem čvrst čuvar Allahovog Govora. Saff : Na kraju, imaš li neku poruku za tvoje vršnjake? Hafiz Ahmed : Vršnjacima bih preporučio da slušaju roditelje, uče Kur’an i vole Allaha, dž.š.

Ahmed sa muhaffizom Alijom Rahmanom

Muhaffiz, hafiz Alija Rahman, o Ahmedovom putu ka hifzu
hmed je Kur’an počeo učiti napamet još prije 5 godine života, a njegov prvi učitelj bila je Sabiha Hasković-Kapo. Kasnije je ona preselila u Kanadu, te je Ahmed ostao bez učitelja. Međutim, tu je veliku ulogu odigrala njegova majka, Maida, koja je najviše zaslužna što je njen sin danas hafiz. Ona je na sebe uzela ulogu preslušavanja, i nije dala sinu da odustane od svog cilja. Nakon toga, Ahmed je počeo učiti hifz pred hafizom Humejdom, tadašnjim imamom u ovoj džamiji, pred kojim je završio učenje Kur’ana napamet. Međutim, ponovo se javljaju iskušenja, pa hafiz Humejd napušta BiH, i Ahmed ostaje bez učitelja. Ponovo se žrtvuju njegovi roditelji, majka i otac Hamid, profesionalni vojnik, i daju sve od sebe da sin nastavi učenje i ponavljanje Kur’ana. U tom vremenu, ja postajem imam u ovoj džamiji te preuzimam obavezu Ahmedovog preslušavanja. Zajedno smo radili više od godinu i pol kako bismo se spremili za polaganje hifza. Posebno se zahvaljujem direktoru Ahmedove škole ‘Aleksa Šantić’, i nastavnom osoblju koji su bili prisutni na hafiskoj dovi, a koji su imali razumijevanja za svog učenika. Ahmed je i odličan učenik, i nadam se da će i nastaviti s odličnim uspjesima.”
21. mart - 20. džumade-l-ula

A

36

Reakcije
Odgovor Instituta za istraživanje genocida iz Kanade na sramne izjave gradonačelnika Zagreba

Žrtve agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu
i genocida nad njenim građanima traže ukidanje odluke
Milan Bandić morao bi znati da bi podrška osnivanju trećeg entiteta u Bosni i Hercegovini značila podršku oživljavanju tzv. paradržave “Herceg-Bosne“, odnosno zločinačkog poduhvata na čelu sa Franjom Tuđmanom za koji su bivši čelnici Hrvata u Bosni i Hercegovini na Međunarodnom krivičnom tribunalu za područje bivše Jugoslavije presuđeni na dugogodišnje zatvorske kazne
Piše: Emir Ramić zjavu gradonačelnika Zagreba Milana Bandića za televiziju Al Jazeera Balkans “da će Bosna i Hercegovina uskoro biti sastavljena od tri entiteta”, Institut za istraživanje genocida Kanada smatra neprihvatljivom i uvredljivom za žrtve agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocida nad njenim građanima. Bandićeva podrška osnivanju trećeg entiteta u Bosni i Hercegovini koji bi, kako je istakao, “Hrvatima omogućio ravnopravniju ulogu”, žrtve i svjedoci agresije i genocida u Bosni i Hercegovini, ali i mnogi prijatelji Bosne i Hercegovine u Kanadi i SAD  doživljavaju kao atak na suverenitet, teritorijalni integritet, nezavisnost i jedinstvo države Bosne i Hercegovine, te kao veliki udarac na demokratizaciju bosanskohercegovačkog društva i države. Izjava Bandića je i direktno, neprijateljsko uplitanje u unutarnje stvari države Bosne i Hercegovine.

o proglašenju Milana Bandića počasnim građaninom grada Sarajeva
Milan Bandić morao bi znati da bi je to, kao što je poznato, bilo koordinipodrška osnivanju trećeg entiteta u Bo- rano s udruženim zločinackim pothvasni i Hercegovini značila podršku oživ- tom Srbije i Crne Gore, što je rezultiralo ljavanju tzv. paradržave “Herceg-Bosne”, instaliranjem tzv. ilegalne, nepravedne, odnosno zločinačkog poduhvata na čelu genocidne “Republike Srpske” u Bosni sa Franjom Tuđmanom za koji su bivši i Hercegovini, ali i najvećim zločinom čelnici Hrvata u Bosni i Hercegovini na protiv čovjeka i civilizacije, poslije holoMeđunarodnom krivičnom tribunalu za kausta u Evropi. Da nije bilo Tuđmanove područje bivše Jugoslavije presuđeni na kolaboracije s Miloševićem, agresija Srbidugogodišnje zatvorske kazne. je i Crne Gore na Bosnu i Hercegovinu Međunarodni krivični tribunal za puno ranije je mogla biti zaustavljena. bivšu Jugoslaviju je 29. 05. 2013.  u Neshvatljivo je da ovakve Bandipresudi Jadranku Prliću i ostalima, usta- ćeve izjave dolaze u vremenu kada je novio je da je tokom agresije sve više zahtjeva za potpuno na Republiku Bosnu i Herukidanje ilegalnog, nepraNeshvatljivo cegovinu postojao udruženi vednog, dejtonskog poretje da ovakve zločinački pothvat Republike ka i povratka prvomartovBandićeve izjave Hrvatske, koji je za cilj imao ske referendumske volje u osnivanje hrvatskog entiteta.  dolaze u vremenu ustavno uređenje Bosne i kada je sve U pismenom obrazloženju Hercegovine. više zahtjeva za spomenute presude je naveIzražavajući volju žrpotpuno ukidanje deno da je Sudsko vijeće, van tava agresije i genocida u ilegalnog, razumne sumnje, zaključilo Bosni i Hercegovini, ali i nepravednog, da je pokojni predsjednik volju mnogih Kanađana dejtonskog Republike Hrvatske, Franjo i Amerikanaca i njihovih poretka i Tuđman, kao čelnik udružeorganizacija, prijatelja Bopovratka nog zločinačkog pothvata, s sne i Hercegovine, Institut prvomartovske liderima tzv. paradžave “Herza istraživanje genocida iz referendumske ceg-Bosne”, dogovorio etničKanade podržava inicijativolje u ustavno ko čišćenje  nekatoličkog živvu da se poništi Odluku o uređenje Bosne i lja s dijelova Republike Bosne proglašenju Milana Bandića Hercegovine. i Hercegovine, koje su označipočasnim građaninom grali “hrvatskim” teritorijem. Sve da Sarajeva.

I

21. mart - 20. džumade-l-ula

37

Reportaža

Saffov kolumnista u posjeti bošnjačkim džematima u Skandinaviji

Bošnjački džemati u Skandinaviji
dokaz su da svjetlo islama niko ne može utrnuti
Od 21. februara do 03. marta, 2014. godine, na poziv Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj i Udruženja “Sabur’’ iz Malmea, Abdusamed Nasuf Bušatlić je boravio u Skandinaviji, tačnije u Danskoj, Švedskoj i Finskoj, a povodom promocije njegova prijevoda knjige “Tako se pobjeđuje očaj’’, autorice Selve el-Udejdan. Štampanje ove knjige sponzorirali su Bošnjaci iz Udruženja “Sabur’’ predvođeni neumornim radnicima za islam: Nerminom, Bahrijom, Nesibom i drugim vrijednim Bošnjacima
Piše: Ramiz Hodžić Nakon klanjanja džuma-namaza Abdusamed je morao požuriti da zajedno sa kandinavska turneja započela je u Nermin ef. stigne na tribinu u Malmeu u Danskoj u bošnjačkom džematu Švedskoj. u Kopenhagenu na čijem čelu je U Malmeu nas je dočekao naš domaagilni imam Nermin ef. Babić. ćin, glavni imam Islamske zaU petak, 21. februara Bušatlić jednice Bošnjaka u Švedskoj, Četiri dana je održao hutbu i predvodio Idriz ef. Karaman sa svojim bratskog džuma-namaz. Bila je to njegodžematlijama koji su se i ovaj druženja uz va treća ili četvrta hutba, koju je put u velikom broju okupili na predavanja predvodio u tom bošnjačkom tribini i promociji knjige. I opet i razgovore džematu do sada. U mesdžidu ona ista, prepoznatljiva, topla i u pauzama je prizor bio impresivan. Petak bratska atmosfera kao i u Kopepredavanja i je, radni dan, zapad je to, al’ nhagenu, ustalom, kao i svakom za bosanskom su, pored svega toga, Bošnjaci drugom bošnjačkom džematu. sofrom bogatom muslimani ispunili prostorije “Ono što mene kao muslimana, domaćim, mesdžida do posljednjeg mjesta kao Bošnjaka, posebno u ulozi bosanskim (negdje oko 150 Bošnjaka bilo musafira, raduje, jeste činjenica specijalitetima, je prisutno na džuma-namazu), da su, za razliku od prvih poratprošla su kao tako da smo imali osjećaj da se nih godina kada su se Bošnjaci tren. zapravo nalazimo u nekoj savećinom okupljali po tzv. klurajevskoj, zeničkoj, tuzlanskoj, bovima, danas mesdžidi postali centralna mjesta okupljanja travničkoj ili mostarskoj džaBošnjaka u dijaspori. Upravo miji, a ne u srcu Skandinavije, u toj tuđini gdje su se Bošnjaci skrasili kao ta činjenica me svaki put iznova podsjeti muhadžiri pred barbarskom najezdom sr- na kur’anski ajet: Oni žele da utrnu Allahovo svjetlo ustima svojim, a Allah će učiniti da bo-četničkih koljača.

S

21. mart - 20. džumade-l-ula

38

svjetla Njegova uvijek bude, makar krivo bilo nevjernicima. (Es-Saff, 8.). Kao i kur’anski ajet: Oholost na Zemlji i ružno spletkarenje – a spletke će pogoditi upravo one koji se njima služe. (Fatir, 43.). Bošnjački džemati širom Evrope živa su slika i prilika i potvrda ovih kur’anskih istina”, prenosi nam Abdusamed svoje impresije i nastavlja. “Bošnjaci muslimani, koji su silom prilika rasuti po dunjaluku, a koji svoj vjerski i nacionalni identitet grade, afirmiraju i čuvaju kroz svoje mesdžide, dokaz su da dindušmani mogu spaliti naša ognjišta, mogu činiti zločin, klati i ubijati, ali nam nikada ne mogu uzeti najveću vrijednost i svetinju, naš lijepi islam, naše svjetlo koje nam osvjetljava mračne puteve dunjalučke, daje smisao našem životu i vodi nas do konačnog cilja, Allahovog zadovoljstva i Njegove nagrade u vječnom Džennetu. Naravno, za organiziranje vjerskog života, formiranje džemata i sve vjerske aktivnosti, zasluge ponajprije pripadaju Islamskoj zajednici Bošnjaka u dijaspori, vrijednim imamima, daijama koji djeluju i rade na polju da’ve, ali i ostalim Bošnjacima, posebno našoj omladini koja s ponosom živi islam po mnogobrojnim evropskim metropolama i ljubomorno čuva svoju bošnjačko-islamsku kulturu i tradiciju”. Nema sumnje da je jedan od pionira i utemeljitelja bošnjačkih džemata u dijaspori i Idriz ef. Karaman, glavni imam Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj. Njegov ahlak, skromnost, inteligencija, nadarenost i spremnost na žrtvu i odricanje za ideal islama i jedinstvo Bošnjaka, učinili su ga istinskim autoritetom Bošnjaka u Švedskoj, kako kod džematlija tako isto i kod imama u bošnjačkim džematima u Švedskoj. Nemoguće je doći u bošnjačke džemate u Švedskoj a ne primijetiti iskrene bratske odnose i izvanrednu saradnju među imamima i njihovo uvažavanje glavnog imama Idriza ef. Upravo je to ono što ohrabruje, daje nadu, ulijeva samopouzdanje i sigurnost kod njihovih džematlija, i oni sa oduševljenjem pričaju o dobrim međuljudskim odnosima i saradnji njihovih imama. Idriz-efendija nije samo uspostavio lijepe odnose sa imamima kojima je on nadređen (mada se po njegovom ponašanju to uopće ne primjećuje), već i sa kolegama imamima u drugim državama, kao što je Nermin ef. Babić, glavni imam Islamske zajednice Bošnjaka u Danskoj i Aziz ef. Šabić, glavni imam u Finskoj, koji mi je, između ostaloga, u našem razgovoru sa posebnim pijetetom i zadovoljstvom govorio o saradnji i podršci koju dobija od svog kolege Idriz ef. Karamana. U subotu, 22. 02. 2014. upriličeno je druženje sa bošnjačkom omladinom, članovima Udruženja BEMUF u gradu Jänkӧpingu. Naime, toga dana oni su održavali svoju redovnu skupštinu na kojoj su, između ostaloga, birali i novo rukovodstvo

Udruženja, a u sklopu jednodnevnog druženja najavljeno je i predavanje Abdusameda Bušatlića. Nakon završenog druženja upitali smo Bušatlića kako je doživio susret sa bošnjačkom omladinom. “Ono što me toga dana posebno zadivilo i ganulo do suza jeste to što sam imao priliku gledati i slušati bošnjačku omladinu, mladiće i djevojke, kako usred Švedske, u Gradskoj biblioteci grada Jänkӧpinga, prilikom izlaska za govornicu, svi do jednog, svoj govor počinju bismillom, zahvalom Allahu i salavatom na Muhammeda, a.s., a sve su to studenti ili svršenici prestižnih fakulteta u Švedskoj (medicinari, ekonomi, pravnici, politolozi, pedagozi itd.). Kako je to samo veličanstven prizor! Bošnjačka omladina, usred Švedske, tako ponosno, dostojanstveno i iskreno svjedoče i potvrđuju svoju samosvjesnost, te vjerski i nacionalni identitet. Upravo je to dokaz da mi Bošnjaci imamo itekako razloga za optimi21. mart - 20. džumade-l-ula

Nepresušni entuzijazam glavnoga imama, treba li naglašavati da Aziz-efendija ovu časnu i odgovornu dužnost obavlja bez plaće, učinio je da IZBuF svake godine bilježi napredak.

zam i da u naše bolje sutra možemo ići samo sa takvom omladinom: svjesnom, moralnom, školovanom i neiskompleksiranom. To je snaga i potencijal koji čeka da bude iskorišten u izgradnji i očuvanju jedinstvene, prosperitetne i pravedne države Bosne i Hercegovine. Stoga sam, u toku svog predavanja, iskoristio priliku da rukovodstvu BEMUF-a predložim da postanu članica Koordinacije bošnjačkih nevladinih organizacija koja, hvala Allahu, uspješno i sve više uzima zamaha u svom radu na ostvarivanju gore spomenutog cilja, što su oni sa zadovoljstvom prihvatili”. U naredna četiri dana posjetili smo bošnjački džemat u Telleborgu, zatim džemat u Helsingborgu u kojem imamsku dužnost obavlja mladi i nadasve ambiciozni i aktivni imam Nezir ef. Spiolić, zatim džemat u Halmstadu koji predvodi također mladi imam Almedin ef. Spahić, zatim džemat u Gislavedu na čijem čelu je imam Bizat ef.

39

Abdurahmanoski, a u kojem su naši vrijedni Bošnjaci zajedno sa drugim džematlijama, kupili crkvu i preuredili je u prekrasnu džamiju, odnosno mesdžid, sa prostranom salom za klanjanje, te posebnim dijelom za žene, i drugim pratećim objektima. Na kraju smo posjetili bošnjački džemat u gradu Växjӧ u kojem imamsku dužnost obavlja mladi imam Benjamin ef. Dučić. Tribine su u svim džematima solidno posjećene, posebno ako se uzme u obzir da je većina tribina održana radnim danima. Kako je to samo veličanstven prizor! Bošnjačka omladina, usred Švedske, tako ponosno, dostojanstveno i iskreno svjedoče i potvrđuju svoju samosvjesnost, te vjerski i nacionalni identitet. Bosna je majka Bošnjacima

U četvrtak, 27. 02. 2014. godine, sa aerodroma u Kopenhagenu otputovali smo u Finsku, tačnije u sjedište Islamske zajedinice Bošnjaka u Helsinkiju, koju predvodi glavni imam Aziz ef. Šabić. U bošnjačkom džematu u Helsinkiju boravili smo u vrijeme državnog praznika, odnosno Dana nezavisnosti drage nam i jedine domovine Bosne i Hercegovine. Dan nezavisnosti obilježen je nizom značajnih događaja, a među njima je, svakako, jedan od najznačajnijih onaj koji se dogodio u novijoj povijesti - Referendum na kome su se građani BiH, 29. februara i 1. marta 1992. godine, odlučno izjasnili za njezinu nezavisnost. “Bošnjacima je Bosna k’o majka, ona je nama u srcu, ma gdje bili. Stoga, nije ni bitno što smo mi koji živimo i radimo u Finskoj preko tri hiljade kilometara daleko od rodne grude, mi i na ovaj način obilježavajući značajne datume svoje zemlje, hoćemo pokazati da je, zbilja, tako, da mi svoju domovinu nikada i nigdje ne zaboravljamo”, s ponosom kazuje Aziz ef. Šabić, glavni imam Islamske zajednice Bošnjaka u Finskoj.

Zajedništvom protiv asimilacije Iako je bošnjačka zajednica u Finskoj malobrojna, njih tek dvije-tri hiljade živi u ovoj lijepoj skandinavskoj zemlji; iako je zajednica Bošnjaka u Finskoj relativno mlada, oni su u ovu zemlju počeli masovnije pristizati tek u zadnjoj deceniji minuloga stoljeća, posebice u vrijeme agresije na Bosnu i stravičnoga genocida nad najbrojnijim njezinim narodom. Bh. doseljenici u Finskoj osnovali su Islamsku zajednicu Bošnjaka, s ciljem da svojim zajedništvom čuvaju i njeguju vlastiti nacionalni i duhovni identitet, zarad uspješnoga integriranja u finsko društvo i zarad zaštite od asimilacije. “Malo je Bošnjaka koji su u Finsku doselili prije agresije na našu zemlju”, objašnjava Aziz-efendija, “ponajprije zbog činjenica da je ova zemlja poprilično nepristupačna ostalim Evropljanima, a Bošnjacima i daleka”.
21. mart - 20. džumade-l-ula

40

I Aziz-efendija je u Finsku stigao u toku agresije na BiH. Došao je na liječenje, ne bi li sačuvao zdravo oko. Nažalost, ni zdravo oko nije izdržalo, potpuno je oslijepio. Uprkos tako teškom hendikepu, Aziz-efendija nije zaboravio svoj poziv imama. Odlučno se prihvatio posla oko okupljanja Bošnjaka, pa je najprije nastao bošnjački džemat u Helsinkiju, koji će vremenom, kako se povećavao broj njegovih sunarodnjaka, prerasti u Islamsku zajednicu Bošnjaka u Finskoj. Danas Islamska zajednica Bošnjaka u Finskoj ima četiri džemata sa sjedištima u Helsinkiju, Turkuu, Tampereu i Korsnesu, i džematlije iz svih ovih džemata došli su na naše trodnevno druženje u prostorijama Islamske zajednice Bošnjaka u Helsinkiju. Nepresušni entuzijazam glavnoga imama, treba li naglašavati da Aziz-efendija ovu časnu i odgovornu dužnost obavlja bez plaće, učinio je da IZBuF svake godine bilježi napredak. I zašto to ne reći, Aziz ef. je berićetli insan, on je jednostavno sebe uvakufio za islam i rad na okupljanju Bošnjaka u Finskoj oko Islamske zajednice i ujedinjavanju njihovog saffa. Napredak IZBuF na čelu sa Aziz ef. Šabićem, očituje se i kroz manifestacije obilježavanja značajnih datuma iz bh. povijesti, koje upotpunjavaju uvaženi gosti iz naše zemlje, poput direktora Ureda za dijasporu Rijaseta IZ-e u BiH Mirsada ef. Kalajdžića, dr. Šefika Kurdića, Nezima ef. Halilovića Muderisa i drugih. Ove godine, povodom 1. marta - Dana nezavisnosti naše domovine, čast druženja u Helsinkiju sa našim Bošnjacima pripala je Abdusamedu Bušatliću, koji je tom prilikom održao šest predavanja, od kojih su dva bila posebno za žene u kojima je bilo riječi o nezamjenjivoj ulozi žene u izgradnji zdrave islamske porodice i očuvanju, kako vjerskog, tako isto i nacionalnog i kulturnog bića Bošnjaka koji žive daleko od svoje matične države Bosne i Hercegovine. Četiri dana bratskog druženja uz predavanja i razgovore u pauzama predavanja i za bosanskom sofrom bogatom domaćim, bosanskim specijalitetima, prošla su kao tren. Prilikom rastanka sa našim dragim Bošnjacima u Finskoj, vidjela se i osjetila tuga i žal zbog rastanka, ali i želja i nada da će takvih susreta i druženja biti i u budućnosti i sa različitim predavačima i daijama. “Zahvaljujem se mojim domaćinima imamima u Švedskoj, Danskoj i Finskoj, kao i njihovim džematlijama, a posebno bratu Edinu Sandiću kod kojeg sam proveo većinu vremena u Švedskoj, zatim Emdžadu, Nerminu, Nesibu, Bahriji, Amelu, Zahidu, Muameru, Mithatu, Nedžadu i drugima, uz dovu Allahu da ih učvrsti na putu islama i da ih obilato nagradi za njihov trud i hizmet islamu i muslimanima”, kaže nam na kraju Abdusamed Nasuf Bušatlić.
21. mart - 20. džumade-l-ula

41

Islamske teme

Islamska porodica

Da li ste razgovarali sa svojim djetetom danas?
Roditelji trebaju uvijek imati na umu starosnu dob i nivo razumijevanja svog djeteta, te u skladu s tim razgovarati s njim. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Sa ljudima razgovarajte na njihovom nivou razumijevanja; zar bi vam bilo drago da Allaha i Njegova Poslanika u laž ugone!?“ (Buhari, sa zaustavljenim-mu’allek senedom, od Alije, r.a.)
U islamu, veze srodstva ovoga uključuje vještine i Čitajte knjige sa i porodice su veoma snažprincipe koji se mogu nasvojim djetetom ne i nešto što će biti uvijek učiti kroz praksu i iskreni o islamu koje prisutno u našim životima. napor. Slijedi vodič za jase tiču odnosa s Ozbiljne su posljedice za čanje ovih veza. drugima i priče onoga ko odluči da preki1. Aktivno slušanje o Allahovom ne ove veze. Allah, subhaMožete biti iznenađeni Poslaniku, nehu ve te’ala, u Kur’anu kada otkrijete da je slušanje sallallahu alejhi kaže: Zar ne biste baš vi, najvažniji aspekt efikasne ve sellem, i kada biste zavladali, po komunikacije. To znači da ashabima, Zemlji pravili nerede i raslušalac obraća punu paradijallahu skidali srodstva svoja?! To žnju na onoga koji govori i anhum. Oni su oni koje je Allah prokleo, pokušava razumjeti šta mu će vam pružiti te učinio ih gluhima i ostata osoba govori i šta osjeća. potrebne vio bez vida! (Muhammed, Slušalac treba da izbjegava smjernice i 22.-23.). Muhammed, osude, zatim treba da poinspiraciju. alejhis-selam, je rekao: kaže interes, te poštuje ono “Neće ući u Džennet onaj što mu je rečeno. On ili ona koji kida rodbinske veze.” može ponoviti sadržaj i osje(Buhari i Muslim). ćaje onoga koga sluša kako Glavna komponenta bi pokazao/la da je iskreno naše porodične veze je komunika- prisutan/prisutna. Poslanik, alejhiscija. Ustvari, bez komunikacije po- selam, je uvijek davao svoju punu pastojalo bi malo veza među ljudima. žnju svakome s kim je razgovarao, čak Živeći zajedno u istom domaćinstvu i neprijateljima i onima s kojima se nije sa ograničenom, ili čak neprijatelj- slagao. Kada se obraćao svojim ashabiskom, interakcijom ne ostvaruju se ma, oni bi ga pažljivo slušali i pridavali kriteriji za održavanje obaveze srod- važnost svemu što bi rekao. stva. Za razvoj smislenih veza unu2. Nivo razumijevanja tar naših porodica moramo znati Roditelji trebaju uvijek imati kako da efikasno i iskreno komunu- na umu starosnu dob i nivo razuciramo jedni s drugima. Veliki dio mijevanja svog djeteta, te u skladu
21. mart - 20. džumade-l-ula

Izvor: http://www.missionislam. com/family/haveyoutalked.htm Prevela: Fatima Jašarević a li ste imali smislen razgovor danas zajedno sa svojim djetetom? Da li znate šta je vaše dijete danas postiglo, kako se osjeća, da li ima ili nema nekih briga, da li vaše dijete zna da brinete o njemu?

D

42

s tim razgovarati s njim. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Sa ljudima razgovarajte na njihovom nivou razumijevanja; zar bi vam bilo drago da Allaha i Njegova Poslanika u laž ugone!?” (Buhari, sa zaustavljenim-mu’allek senedom, od Alije, r.a.). Ovo je važno, jer tako će dijete biti u mogućnosti da shvati ono što je rečeno, očekivanja roditelja neće biti iznad kapaciteta djeteta pa time dovesti do problema, i teškoće neće biti stavljene na dijete nepotrebno. Ovo je posebno važno za osjetljiva pitanja kao što su smrt, pitanja lične skromnosti i odgovornosti odraslih. Postoje različite razine složenosti za svako od tih i treba da bude izabran ispravan nivo za svako dijete. Jedan od načina da se utvrdi nivo razumijevanja je prema vrsti pitanja koje dijete postavlja. 3. Maniri mu’minana/mu’minke Vjernik/vjernica je neko ko vjeruje u Allahovu poruku i slijedi Sunnet Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Zato će u odnosima vjernik/vjernica pokazati iskrenost, dobrotu, strpljenje, samokontrolu, pravednost, pouzdanost, itd. On/ona bi trebao/la izbjegavati zadirkivanje, okrivljavanje, omalovažavanje, ruganje, preduge i prazne priče i pronalaženje grešaka. Postoje mnogi kur’anski ajeti i hadisi koji daju detaljne opise ove teme, kao što su: Allah je zaista uz strpljive! (El-Bekara, 153.); ...da se ljudima lijepim riječima obraćate... (El-Bekara, 83.); Lijepa riječ i praštanje bolji su od milostinje koju grdnja prati, a Allah je Preblagi i Prebogati. (2-263). “Musliman je muslimanu brat, neće mu učiniti nasilje, niti će ga izdati.” (Muslim), i “Najviše što će uvoditi ljude u Džennet jeste bogobojaznost i lijepo ponašanje.” (Tirmizi). Ovi principi trebaju se primjenjivati​​ u razgovorima s djecom i tinejdžerima, kao i odraslima. To je vjerojatno još važnije s mladim ljudima zato što mi njima dajemo primjer ponašanja. Šta želimo da naša djeca nauče? Ne možemo očekivati ​​ ljubaznost i poštovanje od naše djece ako nismo ljubazani i puni poštovanja prema njima. 4. Izbjegavanje prepirke Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Ko napusti raspravu kad nije u pravu, bude mu napravljena kuća u džennetskoj mahali, a ko ostavi raspravu kad je u pravu, bude mu izgradena kuća u najodabranijem dijelu Dženneta.” (Tirmizi). Vrijednost ovog savjeta leži u činjenici da prepirka i sporo-

vi vode do sloma u odnosima, čak i gorčine, i neprijateljstva. Radila sam sa mnogim porodicama u kojima se ovo pojavljivalo, i može biti veoma teško popraviti rane koje su formirane i dovesti članove porodice ponovo zajedno. Podrazumijeva se da je najbolje da se u potpunosti izbjegava postizanje ovog niskog nivoa. Hajdemo svi raditi na tome da poboljšamo stil komunikacije i naš odnos sa drugima. Kada naša djeca osjećaju da ih njihovi roditelji razumiju i da su spremni da ih slušaju, oni će otvoriti svoja srca i povjerenje će se razvijati. Efikasno podučavanje i disciplina ne mogu se sprovesti bez određenog nivoa povjerenja, razumijevanja i međusobnog poštovanja. Ako ste zabrinuti za svoju djecu u nemuslimanskom okruženju i to utiče na način na koji komunicirate s njima, najbolje što možete učiniti je podučavati ih i savjetovati, dodjeljivati im odgovornosti, vjerovati im i davati im do znanja da vam je stalo do njih. Tada možemo upućivati dove Allahu i osloniti se na Allahovu milost i pomoć. Ovo je naše najbolje oružje u svijetu nevjerovanja. Da Allah pomogne svakog od nas da ojača veze kojima smo vezani kao porodica jedni za druge i donese radost i zadvoljstvo u naše domove.
21. mart - 20. džumade-l-ula

Možete biti iznenađeni kada otkrijete da je slušanje najvažniji aspekt efikasne komunikacije. To znači da slušalac obraća punu pažnju na onoga koji govori i pokušava razumjeti šta mu ta osoba govori i šta osjeća.

Praktični savjeti Odvojite vremena svaki dan za razgovor sa svojim djetetom. Ako imate više od jednog djeteta, svako od njih treba dobiti posebno vrijeme koje treba da je jednake dužine za svako od njih. Čitajte knjige sa svojim djetetom o islamu koje se tiču odnosa s drugima i priče o Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i ashabima, radijallahu anhum. Oni će vam pružiti potrebne smjernice i inspiraciju. Snimite jedan od vaših razgovora i ocijenite se, ili dajte nekome drugome da to učini. Ovo je efikasan način da odredite vaša slaba područja i poboljšate se u njima. Pribavite savjete drugih roditelja kada je to potrebno, a naročito onih koji imaju više iskustva. To može uštedjeti vrijeme i poštedjeti vas nepotrebne teškoće i boli.

Kratka biografija
r. Aiša Hamdan ima doktorat iz kliničke psihologije i fakultetsku diplomu na islamskim naukama. Autorica je mnogobrojnih članaka, kao i dvije knjige. Muslimanka je već oko 28 godina i uključena je u različite misionarske aktivnosti. Majka je petoro djece.

D

43

Islamske teme
Zanimljivosti

Islam – najbrže rastuća religija na svijetu
Veoma lijepo je to opisao George Bernard Show riječima: “Ako bi jedna religija imala šansu da vlada Engleskom, štaviše Evropom u sljedećih 100 godina, bio bi to islam. Uvijek sam Muhammedovu religiju držao kao visoko poštovanu, zbog njene nevjerovatne vitalnosti
Autor: Mirsad Crnalić svijetu danas postoji ukupno 4.300 religija, objavila je jedna nezavisna organizacija koja prati broj i rast različitih religija diljem svijeta. U svrhu istraživanja, religije su podijelili po raznim kriterijima - crkvama, denominacijama, vjerskim grupama, plemenima, kulturama, pokretima, i sl. - a sve zavise od veličine i njihovog utjecaja. Skoro 75 posto svjetske populacije prakticira jednu od pet najraširenijih i najutjecajnijih religija svijeta: budizam, kršćanstvo, hinduizam, islam i judaizam. Kršćanstvo i islam su dvije najraširenije religije u svijetu, čemu u prilog govori broj od 2,1 milijarde kršćana i 1,3 milijarde muslimana. Ove dvije religije zajedno obuhvaćaju više od pola svjetske populacije. Ukoliko bismo ateiste, tj. one koji nisu pripadnici niti jedne religije, računali kao jednu grupaciju, tada bi oni bili treći po brojnosti u svijetu. Prema njihovom istraživanju, danas se ukupno 1,1 milijarda ljudi identificiraju kao ateisti. Na 4. mjestu je hinduizam sa ukupno 900 milijuna sljedbenika, dok je na 5. mjestu kineska tradicionalna religija sa 394 milijuna sljedbenika. Budizam ja na 6. mjestu sa 376 milijuna sljedbenika. Na 11. mjestu se nalazi spiritizam1 sa 15 milijuna sljedbenika. Judaizam se nalazi na 12. mjestu sa 14 milijuna vjernika. Također, istraživanje je pokazalo da je najrašireniji mit u zemljama engleskog govornog područja da su pripadnici islamske religije Arapi. Ako poredimo broj religija sa aktivno korištenim jezicima danas, 6.800 jezika se danas koristi u svijetu, naspram 4.300 religija. Navest ćemo rezultate još jednog istraživanja koji su objavljeni u godišnjaku Reader’s Digest, 1983. godine, također i u magazinu Plain Truth, objavljenom u februaru 1994. godine, u kojima stoji da ovo istraživanje daje statistiku o povećanju procenta svjetskih religija u periodu od 50 godina i to od 1934. do 1984. Religija koja je procentualno najviše porasla je islam, povećala se za 235%, dok je kršćanstvo u istom periodu poraslo samo za 47%, i danas, nakon skoro trideset godina, islam je i dalje religija koja najbrže raste, što ćemo vidjeti iz sljedećeg istraživanja. cjelokupan čovjekov život do u najmanje detalje, pa čak i čovjekove skrivene misli i želje, također i budući vječni svijet na kojem je potpuna pravda. Vidjeli su islam kao religiju koja odgovara svakom mjestu, vremenu i prostoru bez obzira na materijalni napredak i razvoj. Veoma lijepo je to opisao George Bernard Show2 riječima: “Ako bi jedna religija imala šansu da vlada Engleskom, štaviše Europom u sljedećih 100 godina, bio bi to islam. Uvijek sam Muhammedovu religiju držao kao visoko poštovanu zbog njene nevjerovatne vitalnosti. To je jedina religija, čini mi se, koja posjeduje prilagodljiv kapacitet za promjenljive faze postojanja, koja se može primijeniti na bilo koje doba. Proučavao sam ga, tog divnog Svjetske religije sa čovjeka, i po mom mišljenju Prenosi se da je najbržim rastom daleko od toga da bude AnAllahov Poslanik, tikrist, on bi se morao zvasallallahu alejhi Od evropskih muslimati Spasiocem čovječanstva. ve sellem, rekao: na, do afričkih evangelista, Vjerujem da bi čovjek kao ”Allah mi je vjernici oblikuju početak pokazao Zemlju, i on, ukoliko bi preuzeo na 21. stoljeća. Karizmatičsebe upravljanje modernim vidio sam krajnji ni pokreti jure kroz južnu svijetom, riješio sve njegove istok i krajnji hemisferu, dok visok broj probleme, na način na koji zapad. Moj imigrantske populacije tjebi mu donio prijeko potrebummet će dostići ra tradicionalno kršćansku ni mir i sreću. Prorokovao do krajnjih Europu da preispita svoja sam o vjeri Muhammeda da granica istoka i uvjerenja. Portal Foreign bi mogla biti prihvatljiva suzapada koliko je Policy napravio je listu relitrašnjoj Europi, kao što biva meni pokazano.” gija koje brzo rastu i možda prihvaćena današnjoj.”3 označavaju kraj starog svjetDokaz istinitosti islama skog poretka. kao Allahove vjere je i to da 1. Islam - rast 1,84%, će biti napadana s ciljem da sljedbenika 1,3 milijarda se utrne i obećanje Uzvišenog da će je 2. Bahai - rast 1,70%, sljedbenika On štititi i sačuvati čemu smo i mi da7,7 miliona nas svjedoci, Uzvišeni kaže: Oni žele 3. Sikizam- rast 1,62%, sljedbeni- ustima svojim utrnuti Allahovo svjetlo, ka 25,8 miliona a Allah želi vidljivim učiniti svjetlo 4. Džainizam - rast 1,57%, sljedbe- Svoje, makar ne bilo po volji nevjernicinika 5,9 miliona ma. On je poslao Poslanika Svoga s upu5. Hinduizam - rast 1,52%, sljed- tom i pravom vjerom, da bi je uzdigao benika870 miliona iznad svih vjera, makar ne bilo po volji 6. Kršćanstvo - rast 1,38% sljedbe- mnogobošcima.4 nika 2,2 milijarde Ibn Kesir tumačeći ove ajete kaže: Rast u procentima mjeren u perio- “Kaže Uzvišeni Allah, dželle šanuhu: du od 2000.-2005. godine. ‘Žele oni, nevjernici, mnogobošci i Mnogi nemuslimani, mislioci, sljedbenici Knjige: ...utrnuti Allahovo učenjaci, historičari i drugi koji su bili svjetlo, znači: ono sa čime je poslan objektivni i iskreni vidjeli su istinitost Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve islama, njegovu čistoću, prirodnost, sellem, a to je uputa i prava vjera, sapravednost i red zasnovane na doka- mim njihovim izmišljotinama, njihov zima, također i to da je islam objasnio primjer je kao onaj koji želi ugasiti
21. mart - 20. džumade-l-ula

U

44

Sunčevu ili Mjesečevu svjetlost svojim puhanjem, a to je nemoguće. Isto tako, i ono sa čim je poslan Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mora da se učini vidljivim, uzdigne i upotpuni. Zato je Uzvišeni Allah, dželle šanuhu, suprotstavljajući se onome što su željeli, rekao: A Allah želi vidljivim učiniti svjetlo Svoje, makar ne bilo po volji nevjernicima. A pojam “kafir” označava onoga koji nešto prikriva i pokriva ga, otuda je noć nazvana “kafir”, jer ona prikriva stvari. On je poslao Poslanika Svoga s uputom i pravom vjerom. Uputa jeste ono sa čime je došao od: istinskih obavještenja, ispravnog vjerovanja i korisne nauke, a prava vjera je: ispravna i korisna djela na dunjaluku i ahiretu. Da bi je uzdigao iznad svih vjera, znači: nad ostalim vjerama, kao što je potvrđeno od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.5 Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u vremenu kada je s njim bilo malo vjernika i kada su konstantno bili napadani a neprijatelji islama udruženim snagama užurbano radili na tome da ugase svjetle zrake ove vjere, najavio je da će se islam proširiti do krajnjih granica istoka i zapada. Mi smo svjedoci istinitosti ovih riječi, i ovo nije mogao izjaviti niko drugi osim onoga koji je poslan od Sveznajućeg i Svemogućeg Allaha, Gospodara nebesa i Zemlje, Koji radi šta hoće, bilo to krivo ili drago onima koji ne vjeruju. Prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah, mi je pokazao Zemlju, i vidio sam krajnji istok i krajnji za-

pad. Moj ummet će dostići do krajnjih granica istoka i zapada koliko je meni pokazano.”6 U jednom drugom hadisu Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem kaže: “Ova stvar (Islam) će doprijeti dokle dopiru noć i dan, i neće Allah ostaviti kuću niti nastambu a da u nju neće ući ova vjera islam, koja će jedne uzvisiti, a druge poniziti. Ponosni će biti oni koji prihvate islam, a poniženi oni koji ostanu u nevjerstvu.” (Ahmed, Taberani). Dragi čitaoče, ako si u islamu zahvali Plemenitom Gospodaru Koji te je uputio i podario ti najveću blagodat koju insan može

Religija koja je procentualno najviše porasla je islam, povećala se za 235%, dok je kršćanstvo u istom periodu poraslo samo za 47%, i danas, nakon skoro trideset godina, islam je i dalje religija koja najbrže raste, što ćemo vidjeti iz sljedećeg istraživanja.

dobiti, a to je islam i potrudi se da svakim danom budeš bolji vjernik i moli Milostivog da učvrsti tvoje srce u islamu i da poveća tvoj iman. Ako kojim slučajem još nisi u islamu, razmisli o svom životu, jer je zaista mnogo razloga zbog kojih ti je islam potreban, islam je potebniji čovjeku od zraka, sunca i svega stvorenog. Ako uistinu želiš da islam ispuni tvoje srce i ukrasi tvoj život, iskreno zamoli Allaha da te uputi, a On je Jedini Koji može uputiti čovjeka. Uzvišeni Allah kaže: Allah odabire za Svoju vjeru onoga koga On hoće i upućuje u nju onoga ko Mu se iskreno obrati.7

Bilješke
1 - Spiritizam, okultni (skriveni) nauk kojim se nastoji uspostaviti komunikacija s preminulim osobama. Kao pokret razvija se u 19. stoljeću kada je Allan Kardec izložio njegove osnove u “Knjizi duhova” (1858.). U spirističkim seansama doziva se, posredstvom medija, duh preminulog. Česte su prevare i zloupotrebe lahkovjernih ljudi od strane raznoraznih navodnih medija i drugih šarlatana. (Wikipedija.org) 2 - George Bernard Show, (1856.-1950.), Irac porijeklom a veći dio života proveo u Velikoj Britaniji. Rođen je u protestantskoj porodici. On je književnik i mislilac, dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1925., Oskara 1938. godine. 3 - George Bernard Show, Izvorni Islam, prvi dio, broj 8, 1936. 4 - Et-Tevba, 32.-33. 5 - Tefsir Ib Kesir, str. 548-549. 6 - Muslim, Ebu Davud, Ibn Madže i Tirmizi 7 - Eš-Šura, 13.
21. mart - 20. džumade-l-ula

45

žito, 200 dućana, kameni most preko potoka Crkvine, drveni most preko Vrbasa, 2 km kaldrme, mlin i saraje. Uvakufio je i više zemljišta u Banja Luci, te nekoliEvlija Čelebija o Bošnjacima (VIII dio) ko čifluka i raznih zgrada pored Banja Luke. Odredio je vakufnamom da se iz sredstava vakufa izgradi još i bezistan, medresa, daru-l-hadis, napravi ženski dio hamama i sl. Do agresije na Bosnu, od njegova banjalučka vakufa, uzgor je bila samo džamija, šadrvan, turbe, sahat-kula. Evlija posebno govori o njegovoj džamiji, Ferhad-paša Sokolović (Sokollu). - Emin?*. Imao je saraj u Beogradu. (85) medresi, mektebu, bezistanu, imaretu i - Fazli-paša, Gazi. Čuveniji kao Fazli- saraj u Banjaluci. Njegova bašča je, preRođak Mehmed-paše Sokolovića. Bio paša Maglajac. U razdoblju od 1650. do ma Evliji, bila jedno od najljepših banjaje posljednji bosanski sandžakbeg 1655. godine bio je četiri puta bosanski lučkih izletišta 1660. godine. (119, 210, (1574.-1580.) i prvi bosanski beglerbeg paša. Pogubljen je 1657. godine. Sagradio 212-213, 214, 221, 226) (1580.-1588.). Osvojio je Cazin, Mutnik, je džamiju u Kupresu. Evlija ga hvali u kon- gazija bosanski*. Evlija ga spotekstu jedne odbrane Knina od Mletaka. minje u kontekstu zanimljive priče o Šturlić i Ostrožac kod Cazina, Bužim, (134, 158-159) uzajamnom davanju vjere između muVel. Kladušu, Peći (Pećigrad) i Podzvizd i - Ferhad-baba. Bio je ukopan u turbetu slimana i hrišćana u bosanskoj krajini. Vranograč kod Vel. Kladuše, Gvozdansko u Baču. Budući da ga Evlija spominje kao (146-147) i Zrin kod Dvora, Bojnu kod Gline, kod sultan Ferhad-babu, te ističe da je njegov - Habil-efendija?. Bio je poznati begrob posjećen, možemo pretpostaviti da je ogradski muftija. Podigao je džamiju Dvora, Drežnik kod Rakovice, Zemunik spadao u najuglednije derviške šejhove toga u Beogradu u prvoj ili drugoj deceniji kod Zadra, Bijelu Stijenu kod Okučana, doba. (526) XVII stoljeća. Džamije je postala centar Ozren - Ferhad-paša. Rodom iz Šibenika. Kao istoimene mahale. Nalazila se preko puta sužanj je došao na osmanski vezirskog saraja, na raskrsnici Piše: hfz. Jusuf Džafić dvor. Žena mu je bila sestra suldanašnjih ulica: Simine, Frantana Sulejmana. Bio je rumelijcuske, Gospodar Jevremove žafer-aga*. Evlija posebno isti- ski beglerbeg u vrijeme Selima I, i Dositejeve. Džamija je u če njegov saraj u Užicu, a bio a za vrijeme Sulejmana, između narodu bila poznata kao Turje kod njega na konaku kada je ostalog, i beglerbeg Damaska i be džamije, jer se u njenom dvorištvu nalazilo turbe Kara 1664. godine posjetio Užice. (382, 385) sandžakbeg Smedereva. Lično Mustafe-paše. (85) - Džafer-efendija. Graditelj jedne od je ugušio ustanak Džanberdija - Hajdar-ćehaja? niški. SaFerhad-paša. fočanskih džamija. (403) u Siriji, inače bivšeg Memluka gradio je česmu u Nišu 999. Rodom iz - Džaferbegović (Džaferbegzade)*. Sin bošnjačkog porijekla. Pogubljen hidžretske godine (1590/91.). Šibenika. Kao nekog Džafer-bega. Posjedovao je odžak je 1524. godine. Imao je džamikod Prusca. Evliji se dojmila njegovi preli- ju i mahalu u Beogradu. Prema sužanj je došao U Nišu je imao još i svoju tekiju i turbe. (63, 64) na osmanski jepa bašča i voćnjak, a ističe i njegovu hra- Evliji, učestvovao je i u opsjeda- Hajdar-ćehaja prusački. dvor. Žena brost i izvanrednu gostoprimljivost. (133) nju Splita zajedno sa Husrev-bePodigao je džamiju u Prusmu je bila - Džafer-beg Boljanić (Bohenikli)*. Poto- gom. (84, 85, 199) cu 1026. godine po Hidžri sestra sultana mak Husein-paše Boljanića. Imao je odžak -Ferhad-beg (paša), Kodža. (1617.), koja je, prema EvliSulejmana. Bio u Boljanićima. Pored ovog odžaka je prošao Misli na Ferhad-bega Desisaji, najznačajnija prusačka je rumelijski Evlija 1664. godine. (395) lića-Vukovića, bosanskog sandžamija (132) beglerbeg u - Džanan-hatun?. Izgradila je jednu dža- džakbega (1568.-1572.). Evlija - Hajli Čelebija?*. Bio je vrijeme Selima miju u Beogradu. (87) spominje njegovu džamiju (dau sviti velikog vezira AhmedI, a za vrijeme - Džari Čelebi*. Užički pjesnik, savreme- našnja Ferhadija), sebilj i imaret paše Ćuprilića 1665. godine. Sulejmana, nik Evlije. Između ostalog, spjevao je divan, u Sarajevu, od čega je do danas nezire (paralele) pjesniku Mustafi Fehimu opstala samo džamija. (106, između ostalog, (506). - Halil-aga?* levski. Janjii beglerbeg Čelebiju Undžuzadeu (1627.-1648.), te ta- 111, 118). čarski aga u Levi. Nakon poDamaska i rih na Muhamed-aginom mostu (Kasapčića - Ferhad-paša Sokolović (Soraza u bici kod Leve (1664.) sandžakbeg most) preko Đetinje u Užicu. (383, 384) kollu). Rođak Mehmed-paše biva zarobljen sa Ali-pašom, Smedereva. - Džin Alija?. Po njemu je nosila ime Sokolovića. Bio je posljednji pa pušten na slobodu. Kajedna mahala Beograda. Moguće da je u toj bosanski sandžakbeg (1574.snije je pogubljen radi tog mahali bio sazidao džamiju. (84) 1580.) i prvi bosanski beglerbeg poraza. (502) - Eb-paša*. Posjedovao je dvor u Saraje- (1580.-1588.). Osvojio je Ca- Halil-aga* livanjski. Bio vu u Evlijino doba. Njegovo ime je neobič- zin, Mutnik, Šturlić i Ostrožac no, te je, po svoj prilici, riječ o štamparskoj kod Cazina, Bužim, Vel. Kladušu, Peći (Pe- je janjičarski aga u Livnu kad je Evlija omašci. (106) ćigrad) i Podzvizd i Vranograč kod Vel. Kla- 1660. godine bio u Bosni. (142, 143) - Halil, Hadži?. Sagradio je džamiju - Ejnehan-beg?. Bio je nazir Beograda, duše, Gvozdansko i Zrin kod Dvora, Bojnu onda sandžak-beg Konavla (1585.-1590.). kod Gline, kod Dvora, Drežnik kod Rako- u Beogradu. Oko nje je nastala istoiBio je sandžak-beg Čanada (1592.-1594.) vice, Zemunik kod Zadra, Bijelu Stijenu mena mahala. (85) - Halim-efendija?. Bio je vaiz u Sremkada je preselio na ahiret. U Beogradu je kod Okučana, Ozren. Sagradio je za života podigao sebilj i džamiju, od 1789. godine 216 javnih objekata u Banjaluci: džamiju, skoj Mitrovici, gdje je i ukopan. (354) - Handan-ćehaja. Podigao čepoznatu kao Batal džamija. Oko te džamija mekteb, turbe za sebe, šadrvan, hamam, formirala se mahala nazvana po njemu Ej- poseban vodovod za hamam i šadrvan, sa- smu u Livnu 981. godine po Hidžri Nehan-begova. (84, 85, 88) hat-kulu, zahode, karavan-saraj, hambar za (1573/74.). (139)

Iz arhiva

Lista Bošnjaka južnoslovenskih prostora
spomenutih u Sejahatnami (dž-ib)

D

21. mart - 20. džumade-l-ula

46

- Handžić (Handžizade)?*. Evlija ga spominje među beogradskim uglednicima. (89) - Hasan-aga? beogradski. Sagradio džamiju u Beogradu. (85) - Hasan-aga travnički. Vakif druge najstarije džamije u Travniku, poznate kao Jeni džamija, izgrađene 956. godine po Hidžri (1549.). (128) - Hasan-aga, Emir?. Graditelj džamije u Beogradu oko koje je nastala mahala nazvana Mahala Emir Hasan-agine džamije. (84, 85) - Hasan-efendija*. Vakif džamije i tekije u Užicu. Evlija hvali njegovu pobožnost. (382-383, 385) - Hasan-paša sin Jusufov (Jusufović). Poznatiji kao Hasan Nazir. Porijeklom je iz Vakufa kod Čelebića u blizini Foče. Bio je nazir (nadzornik) svih sultanovih hasova Bosanskog ejaleta od 1536. do svoje smrti 1553. godine. Sagradio je 957. godine po Hidžri (1550/51.) velebnu Aladžu džamiju u Foči. (401-403) - Hasan-paša Došen, Gazi. Poznatiji pod prezimenom Predojević. Rodom iz Klobuka kod Trebinja. Na početku vladavine Murata III (1574.-1595.) imenovan je segedinskim sandžakbegom. Tu ostaje do 1591. godine kada postaje bosanski beglerbeg. Nakon neuspjelog pohoda na Sisak1592. godine, osvojio je Bihać, te podigao Novigrad (tur. Jeni Hisar, današnja Petrinja) na ušću Petrinjčice u Kupu. Sljedeće 1593. godine je poginuo u čuvenoj bici kod Siska. (220, 222-224) - haznadar janjičarskog age Herceg Novog*. Bio je na ovom položaju 1664. godine. Putovao je sa Evlijom od Dubrovnika do Herceg-Novog. (426) - Hindi-baba?. Derviš koji je imao tekiju u Vukovaru, gdje mu je bilo i turbe. Evlija je tri puta posjetio njegovo turbe: dva puta 1663. i jednom 1664. godine. Prvog puta je prenoćio u njegovoj tekiji, kada je, kako sam tvrdi, usnio Hindi-babu. U Sejahatnami donosi i detalje toga sna. Na mjestu Hindibabine tekije u hazburško doba je podignut dvorac Eltz, današnji Gradski muzej u Vukovaru. (355, 356-357, 372-373, 504) - Hindi Hamza-baba. Misli na Hamza Bali Orlovića Bošnjaka, osnivača derviškog reda hamzevija, ogranka bajramija, koji je pogubljen zbog svojih heretičkih uvjerenja 1573. godine. Evlija spominje i neke narodne legende vezane za nj. Imao je tekiju u Konjević Polju kod Bratunca koju je 1664. godine posjetio Evlija. (474) - Hulusi-efendija Merhabović (Merhabazade). Bio je banjalučki kadija. Ukopan je u haremu banjalučke Ferhadije. (214) - Humam-dede?. Evlija je posjetio njegovo turbe u Somboru. (524) - Hurem, Hadži. Sagradio je džamiju u Novom Pazaru (narodno poznata kao Bor džamija). Njegov brat je vezir Hafiz Ahmed-paša, graditelj novopazarske banje. (264)

- Hurem Čelebija Vaizović (Vaizzade). Njegov kabur se nalazio u Jajcu. Evlija naglašava da je Vaizović tek bio preselio kada je on posjetio Jajce 1660. godine. (208) - Husam-aga, Hadži*. Evlija zamjećuje divno stablo datule ispred njegove kuće u Herceg Novom 1664. godine. (433) - Husam-kapetan. Prvi dizdar jajačke tvrđave, koji je nagrađen tom funkcijom, jer je sultanu Sulejmanu donio vijest o konačnom osvojenju Jajca 1528. godine. Kabur mu se nalazio u Jajcu. (206, 208) - Husamudin-efendija. Evlija je posjetio njegovo turbe u Užicu. (385) - Husein, Hadži. Sagradio je džamiju u Pljevljama. Te džamije više nema. (394) - Husein-ćehaja, Hadži. Bio je šeherćehaja (gradonačelnik). Podigao je 1620. godine (1029. godine po Hidžri) kameni most preko Miljacke u blizini zgrade Vijećnice, u narodu poznat kao Šeherćehajina ćuprija ili Šeherija. (114) - Husein Durić (Durzade), Hadži?. Podigao je džamiju u Beogradu. (87) - Husein-aga?*. Imao je dvor u Beogradu. (85) - Husein-aga. Vakif jedne džamije u Užicu. (382) - Husein-ćehaja?. Podigao jednu od najznamenitijih niških džamija. (63)
21. mart - 20. džumade-l-ula

Ibrahim-aga, ćehaja velikog vezira. Puno ime Kara Ibrahim-paša Hadžiomeragić Počiteljac. Unuk je Hadži Alije, graditelja počiteljske džamije.

- Husein-efendija. Evlija je obišao njegovo turbe u Užicu. (385) - Husein-efendija, Jabučar (Almadži)*. Kod njega je Evlija konačio jednu noć dok je bio u Banjaluci 1660. godine. (215) - Husein-paša, Sari*. Brat je Sijavuš-paše i Ismail-paše Bošnjaka. Između ostalog, bio je valija Temišvara 1660. godine, a kasnije valija i vezir Budima (1663.-1664.). (313) - Husein-paša Boljanić (Bolhenikli). Rođen u Boljanićima kod Pljevlje. Bio je, između ostalog namjesnik Vana, Anadolije, Egipta, Halepa, Budima, Dijarbekira, Damaska i Bosne (1569.-1572., 1594.-1595.). Najveći vakif Pljevalja. Tu je podigao i prekrasnu džamiju u Pljevljama koju je Evlija detaljno opisao. Graditelj je i nekadašnje Husein-pašine džamije u Prijepolju. Preminuo je 1595. godine. (390, 393-394) - Husein-paša Šuhela*. Učestvovao je u borbama oko Šibenika, Splita i Klisa 1660. godine. Tada je obavljao funkciju sandžakbega ličkog. (174) - Husrev-baba?. Evlija spominje njegovo turbe kod Osijeka. (367) - Husrev-beg (paša), Gazi. Najveći bošnjački vakif i gazija. Sin je Ferhad-bega, trebinjskog vlastelina, i Seldžuke, kćerke sultana Bajezida II. Bio je sandžakbeg smederevski, te dugogodišnji sandžakbeg bosanski (1521.-1525., 1526.-1534., 1536.-

47

LITERATURA: Ovo je spisak opće literature. Ostala literatura spomenuta u tekstu. 1. Evlija Čelebija, Putopis, Svjetlost, Sarajevo, 1967. 2. Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Ikdam, Istanbul, 1896-1900, sv. 1-6, Türk tarih encümeni kurumu, Istanbul, 1928, sv. 7-8, Ma’arif Vekaleti, Istanbul, 1935, sv. 9, 1938, sv. 10. 3. John Freely, A History of Ottoman Arhitecture, Witt Press, Boston, 2011. 4. Joseph von Hammer, Narrative of Travels in Europe, Asia and Africa in The seventeenth Century by Evliya Efendi, Oriental Translation Fund for Great Britain and Ireland, London, sv. 1 u dva dijela 1834, 1848, sv. 2, 1850. 5. Marta Andrić, Simpozij o Evliji Čelebiji, Scrinia slavonica, 12/2012, str. 377-380. 6. Robert Dankoff, Ottoman Mentality. The World of Evliya Çelebi, Brill, Leiden-Boston, 2006. 7. Robert Dankoff-Klaus Kreiser, Materialien zu Evliya Çelebi II (uključuje: A Guide to the Seyahatname of Evliya Çelebi and Bibliographie raisonnée, Brill, Leiden, 1992. 8. Robert Dankoff-Semih Tezcan, An Evliya Çelebi Bibliography, www.bilkent.edu.tr/~ tebsite/ evliya.pdf, 16.11.2013, 20:45. - Ibrahim-aga, Sari*. Bio je musellim bosanskog valije u Sarajevu 1660. godine. (125) - Ibrahim-aga, ćehaja velikog vezira*. Puno ime Kara Ibrahim-paša Hadžiomeragić Počiteljac. Unuk je Hadži Alije graditelja počiteljske džamije. Kada je Ahmed-paša Ćuprilić 1661. godine imenovan velikim vezirom uzeo je Ibrahim-pašu za svog ćehaju. Od 1668. godine je namjesnik Halepa, zatim namjesnik Egipta (1669.-1673.), Damaska (1673.-1674.), pa namjesnik Halepa i serdar Bagdada. Preminuo je u Kartalu (rum. Vulturu kod Kostance, Rumunija), a ukopan u Isakčiju (rum. Isaccea, Dobrudža u Rumuniji). Utemeljitelj je džamije, medrese, biblioteke, hamama, hana, sahat-kule i više dućana u Počitelju, utvrde Lipete kod Mostara, više česmi u Hercegovini, te česme u gradovima Čorliju kod Tekirdaga, Gebzi kod Izmita i Hadžioglu Pazardžiku (bug. Добрич, sjeveroistočna Bugarska). Sam Evlija je tri godine bio u službi ovog našeg Bošnjaka (1663.-1665., 1672.-1673.). (373, 416, 425, 455-457, 458, 459, 469-470, 485, 505-506)

1541.). Osvojio je Jajačku banovinu. Zajedno sa Mehmedpašom Jahjapašićem zauzeo je velike dijelove Slavonije, a istakao se i u osvajanjima po Srijemu, Hrvatskoj i Dalmaciji. Osvojio je, kako Evlija bilježi, Jezero, Vinac kod Jajca, Jajce, Zemun, Sremsku Mitrovicu, Staru Gradišku naspram Bos. Gradiške, Solin kod Splita, Nadin, Vranu i Posedarje kod Zadra, Prodin kod Šibenika, Drniš kod Knina. Zauzeo je i Sokol kod Gračanice, Greben kod Krupe na Vrbasu, Vrbaški Grad kod Banjaluke, Banjaluku, Bočac kod Varcar Vakufa, Livač kod Jajca, Karnatin, Udbinu, Modruč kod Udbine, Knin, Cetin kod Cetingrada, Kadin. Učestvovao je u Mohačkoj bici, zauzimanju Beograda. Njegove jedinice su prve jedinice koje su ušle u Beograd 1521. godine. Zajedno sa Husrev-pašom, rumelijskim beglerbegom, i Hajrudin-pašom Barbarosom, kapudanpašom osmanske mornarice, povratio je Herceg-Novi 1539. godine

Husrevbeg (paša), Gazi, najveći bošnjački vakif i gazija. Sin je Ferhad-bega, trebinjskog vlastelina, i Seldžuke, kćerke sultana Bajezida II. Bio je sandžakbeg smederevski, te dugogodišnji sandžakbeg bosanski (1521.-1525., 1526.-1534., 1536.-1541.).

iz španskih ruku. Osnovao je sljedeće gradove i tvrđave: Bedem Islama (tur. Sedi-Islam, današnje selo Islam kod Zadra), Baba Ahmedovu kulu kod Sinja, Kara Orman kod Knina (današnji Crni Lug) i Slano kod Trebinja. Zavještao je najveći vakuf u Sarajevu, odnosno cijeloj Bosni. Umro je 1541. godine. (73, 74-75, 106-109 (passim), 111, 118, 123, 125, 131, 137, 150, 151, 152, 160-164 (passim), 171, 172, 188-189, 195-196, 199, 204, 205, 206, 208, 216, 219, 227, 231, 349, 350, 418, 428) - Ibrahim, Ćole (Kole). Razbojnik koji je 1664. godine pljačkao na putu Kozluk-Bijeljina. (479) - Ibrahim, Hadži?. Napravio je džamiju u Beogradu. (85) - Ibrahim-aga. Podigao je džamiju u Mostaru 1044. godine po Hidžri (1634/35.). (466-467) - Ibrahim-aga, Ćose?. Bio je 1665. ćehaja kapidžija u sviti velikog vezira Ahmed-paše Ćuprilića. (506)
21. mart - 20. džumade-l-ula

48

Pripremio: Semir Imamović

Kutak za islamsku omladinu
Islam je, svojim učenjem i praksom, obuhvatio sve aspkete ljudskog života. Muslimanske omladinske organizacije u Bosni i Hercegovini, upravo svojim svestranim radom i djelovanjem pokušavaju ovu teorijsku činjenicu pretočiti u stvarni život. Naša novina, redovnim izvještavanjem o aktivnostima muslimanskih organizacaija i udruženja, želi dati svoj skromni doprinos u širenju svjesti o važnosti ispravnog predstavljanja islamskih teorijskih i praktičnih principa u svakodnevnom životu i podržati svaki pozitivan korak u tom smjeru.

Odgojno-obrazovne aktivnosti Svitanje i AKOS

Omladinsko druženje sa dr. Zuhdijom Hasanovićem “Je li iskrenost postala naivnost”
uključuje u Armiju BiH gdje ostaje do 1. aprila 1995. Tada je primljen na Fakultet islamskih nauka u svojstvu asistenta na predmetu Hadis. U januaru 1996. godine upisuje se na postdiplomski studij na FIN-u, katedra Hadis i hadiske znanosti kojeg okončava 26.05.1999. god. odbranom magistarskog rada pod naslovom “Muhaddis Mustafa Pruščak i metode odgoja u djelu Er-Radi li’l-murtedi šerhu’l-Hadi li’l-muhtedi” pred komisijom u sastavu: prof. dr. Omer Nakičević (mentor), mr. Ibrahim Džananović (član), mr. Mesud Hafizović (član) i mr. Ismet Bušatlić (član). Rad je ocijenjen najvišom ocjenom. Na prijedlog NNV-a Fakulteta 28. juna 1999. unaprijeđen je u predavača Hadisa na istom Fakultetu. Oženjen je i ima dva sina, Bakira (1996.) i Faruka (2000.).

Kratka biografija predavača:

R

ođen 23. juna 1967. u Križevićima, općina Zvornik, od oca Avde, imama, i majke Zulije, domaćice. Osnovnu školu završava 1980/81. u Semizovcu, a Gazi Husrevbegovu medresu 1984/85. u Sarajevu. Iste godine se upisuje na tadašnji Islamski teološki fakultet čije studije okončava 2. jula 1991. odbranom diplomskog rada pod naslovom “Provjera stepena autentičnosti 60-90 hadisa iz djela ‘Izbor Poslanikovih hadisa’ od Jakub-ef. Memića”. Mentor na ovom radu mu je bio prof. dr. Omer Nakičevića a rad je ocijenjen najvišom ocjenom. U međuvremenu, od druge godine studija do 19. juna 1992. radi kao imam u džematu Nahorevo, OIZ Sarajevo, kada se zbog agresije na našu zemlju

Asocijacija žena Medžlisa IZ-e Tuzla

Novi ciklusi seminara iz Pozitivne psihologije-prijava
socijacija žena Medžlisa Islamske zajednice Tuzla nastavlja sa novim ciklusom seminara iz Pozitivne psihologije sa aspekta islama. Pojam pozitivne psihologije obuhvata univerzalne vrijednosti, kao što su mudrost, humanost, radinost, pravednost, umjerenost, poštivanje sebe i drugih, konstruktivno razmišljanje, upornost, velikodušnost, integritet, transcendentnost i slično, koje će ljude potaknuti da identificiraju i razvijaju pozitivne emocije, iskustva i karakterne crte. Ciklus seminara iz Pozitivne psihologije s aspekta islama počinje 29. marta 2013. godine. Predavač je psihologinja Aida Tule. Seminari će se održavati u dvije grupe. Na drugi ciklus se mogu prijaviti sve polaznice koje su odslušale prvi ciklus predavanja a na treći ciklus se mogu upisati samo polaznice koje su već

A

završile drugi stepen seminara Pozitivne psihologije. Seminari će se održavati jednom mjesečno i to subotom ili nedjeljom. Participacija za cijeli ciklus seminara (za sve susrete u ciklusu predavanja) iznosi 25,00 KM. Prijave slati isključivo putem formulara. https://docs.google. com/forms/d/1clIgtJlh CpPo3NybMy2HO7 Og6NxZ1ZQqKISO 5pK7Uyo/viewform Rok za prijavu: 22.03.2014. godine Pozitivna psiholgija potiče dobro i optimalno funkcioniranje zdravih ljudi, a to je stanje koje povezujemo sa srećom, želi pomoći čovjeku da
21. mart - 20. džumade-l-ula

otkrije i približi sve te vrijednosti koji omogućuju pojedincima i zajednici da se razvijaju njegujući autentičnu sreću u sebi i u svom okruženju, stoga nam se pridružite i njegujte sreću u sebi!

49

Društveni aktivizam Omladinski krug Medžlisa IZ-e Prozor

U

Održano zajedničko omladinsko sijelo u Prozoru

Prozoru je održano zajedničko sijelo omladine kome je prisustvovalo oko 60 mladih iz Prozora, Kuta, Šćipa, Lizoperaca, Jablanice i drugih mjesta. U tradicionalnom kvizu koga je pripremio i vodio Safet ef. Pozder najviše je pokazala ekipa 3 (Said Emrić, Elmin Islamović, Selma Grcić, Iman Dželilović, Esmeralda Kmetaš, Elda Selimhodžić, Asmer Kmetaš, Muamir, Pilav i Muamer Kukić) a oni su kao najvrijednijeg člana svoje ekipe odabrali Iman, koja je dobila i skromnu nagradu. Uslijedio je i opušteniji dio sijela uz ilahije. Cilj ovih zajedničkih sijela je upoznavanje i zbližavanje omladine a Omladinski krug kao organizator se nada da će nakon Lizoperaca i Prozora nešto slično organizovati i u ostalim našim džematima. Prosvjetitelj-Muallim

U

Širenje globalne mreže “Prosvjetitelja” kroz javne tribine po BiH i Dijaspori
podržao rad “Prosvjetitelja” i pridružio se tribini i prikazivanju dokumetarca koji govori od dvadesetogodišnjem aktivizmu “Prosvjetitelja”. Kao i svugdje gdje se pojavi Udruženje “Prosvjetitelj” i u Žepču je posijano sjeme društvenog aktivizma koje treba da nikne i čije plodove će ubrzo brati oni koji žele da sebi i svome narodu učine dobro. Tribina je održana nakon klanjanja ikidnija-namaza u saradnji sa udruženjem “Izvor” iz Žepča. Rukvodstvo Udružnja “Prosvjetitelj” iz Srebrenice svoj put nastavilo je dalje istog dana prema Zenici, gdje je također održan još jedan radni sastanak sa glavnim imamom u Zenici Jakub ef. Salikicom. Također i u tom medžlisu i u tom gradu, kao i u ostala dva nabrojana održana je tribina i prikazan dokumentarac u džematu Orahovica. Kao i ef. Efendić i ef. Vehabović, tako je i ef. Salkica izrazio želju za još tješnjom saradnjom i potpomaganjem sa obje strane. Također, u Zenici je taj dan osnovan i općinski tim “Prosvjetitelja” Zenica, koji će se pridružiti dosadašnjim timovima sa područja sjeveroistočne i srednje Bosne. U karavani “Prosvjetiteljovoj” je i dječak Mehemed koji svojim nastupom prisutne duboko u srce dirne i izvede onu najiskreniju suzu i oka našeg. Molimo Allaha, dž.š., da ga čuva na pravom putu kojim smjelo korača iz Zvornika po cijeloj BiH i srca prisutnih omekšava i širi. Tako su momci okupljeni oko Uruženja “Prosvjetitelj” završili sa svojim volontiranjem u kasnim noćnim satima vraćajući se svojim kućama samo zato da steknu zadovoljstvo svoga Gospodara. Sada slobodno možemo reći da “Prosvjetitelj” je pokret koji sa svima želi lijepo i bez sticanja materijalističkih ciljeva da sarađuje. To je pokret dobra, pokret za društvenu odgovornosti i aktivizam pojedinca i zajednice. “Prosvjetitelj” je milost Božija u koju možete da se lično uvjerite.

druženje “Prosvjetitelj” iz Srebrenice nastavlja sa organizovanjem javnih tribina po bosanskohercegovačkim općinama i dijaspori. Tako je krajem protekle sedmice, tačnije u petak 14.3.2014., između akšama i jacije, održana tribina u općini Lukavac u saradnji sa Medžlisom Puračić u Lukavcu. Tribina i dokumentarna projekcija filma o “Prosvjetitelju” održana je u Domu Kulture u Lukavcu. Pred stotinjak građana Lukavaca, Udruženje je predstavilo svoj rad sa željom da probudi u publici osjećaj za društvenu odgovornost i društveni aktivizam. Želimo se zahvaliti glavnom imamu Zijadu ef. Vehaboviću koji se na kraju emotivno obratio skupu. Zijad efendija je istakao kako želi još više i bolje da sarađuje sa Udruženjem pored jako uspješne dosadašnje saradnje. Također se zahvaljujemo osoblju i direktoru Doma kulture u Lukavcu koji su nam ustupili veliku salu Doma kulture. Svanuo je novi dan i u nizu tribine planirane za taj dan, subota 15.3.2014., bile su tribine u Željeznom Polju u Medžlisu Žepče. U jutarnjim satima održan je radni sastanak sa glavnim imamom Izet ef. Efendićem gdje je on

21. mart - 20. džumade-l-ula

50

Humanitarne aktivnosti

Dirhem

H

Donacije u vrijednosti od 1.760 KM za Javnu kuhinju u Turbetu
30 kg graha, 15 kg trahane, određena količina tjestenine, ali i pite i kolači. Također, donirano je 45 kg mesa od dva kurbana, a pored toga su i uplaćena dva kurbanu direktno u Merhamet. Želimo se zahvaliti svim pojedincima koji su donirali dio svog imetka kako bi se nahranili gladni. Posebno se zahvaljujemo Udruženju “Pomozi.ba” koje je doniralo značajnu količinu krompira i mrkve. Na kraju, pozivamo i ovaj put sve one koji su to u mogućnosti da podrže ovaj humanitarni projekat, bilo kroz materijalnu ili novčanu donaciju, a više informacija o ovom projektu, kao i načinu doniranja, možete pročitati http://www.dirhem.org/index. php?option=com_content&view=arti cle&id=486:videopokrenuta-narodnakuhinja-u-turbetu-podrite-novi-humanitarni-projekat-ho-qdirhemq&catid= 40:akcije&Itemid=143 (Dirhem.org)

umanitarna organizacija “Dirhem” je krajem novembra 2013. godine, u saradnji sa Merhametom iz Travnika i MZ Turbe, pokrenula Javnu kuhinju u mjestu Turbe kod Travnika. Od tog dana šest dana u sedmici 80-tak korisnika kuhinje dobija topli obrok. Kako bi se uspješno održavao rad kuhinje i bio osiguran topli obrok za njene korisnike, naši aktivisti konstantno rade na osiguravanju neophodnih materijalnih i financijskih potreba za njeno funkcionisanje. Tako su u proteklom periodu obezbijeđene donacije ukupne vrijednosti od 1.760 KM. Između ostalog, obezbijeđeno je 400 kg organskog krompira i mrkve, OKC Gradačac

K

aže stara poslovica, jedna slika mnogo riječi. Zbog toga nećemo mnogo pisati o ovome nego pogledajte i sami vidite o čemu se radi. Ova porodica živi u kući obloženoj kartonskim kutijama. Mi smo pokrenuli ovu akciju s ciljem da se ovoj porodici napravi ili bar započne praviti neka manja skromna kuća koja će biti dovoljna za njih kako bi imali minimalne uslove za život. Svako onaj ko se želi pridružiti ovom hairli projektu i učestvovati u ovoj akciji je dobro došao. Nadamo se da ćemo, prije svega, uz Allahovu pomoć i volju dobrih ljudi, i ovu kao i prethodne akcije uspješno realizovati i da će ova porodica do zime ući u svoju novu kuću.

Apel za pomoć za porodicu Velagić iz Škorića
UPLATE U STRANIM VALUTAMA Banka korisnika NLB TUZLANSKA BANKA D.D. TUZLA SWIFT CODE: TB TUBA 22 Adresa Maršala Tita 34, Tuzla, BiH Podaci korisnika: Naziv korisnika: UDRUŽENJE GRAĐANA OMLADINSKI KULTURNI CENTAR GRADAČAC Adresa: Sviračka bb RAČUN No KORISNIKA: 5337120103283124 IBAN: BA3913 2191 0328 312 419 SWIFT: TB TUBA 22 UPLATE U KM Transakscijski br. 1321902010231358 OMLADINSKI KULTURNI CENTAR GRADAČAC UG

SVIRAČKA BB GRADAČAC AKO NEKO ZELI UPLATITI PREKO WESTERN UNION NEKA SALJE NA IME HODZIĆ SANEL 00387-63-177685 ADNAN SUBAŠIĆ 00387-61-832960

Kultura Mladi muslimani u saradnji sa Islamskim kulturnim centrom iz Wiltza

Promocija izdanja Udruženja u Luksemburgu
lada Luksemburga već 31 godinu u martu organizira sajam na kojem svoje kulture predstavljaju sve nacije koje žive u Luksemburgu. Luksemburg je poznat po otvorenosti i u njemu živi 160 različitih nacija iz cijelog svijeta. Svake godine učešće na sajmu uzmu i razna udruženja i džemati Bošnjaka koji žive u Luksemburgu. Ove godine 15. i 16. marta na poziv Islamskog kulturnog centra (Centre Culturel Islamique du

V

Nord a.b.s.l.) iz Wiltza, koje je izdavač magazina na bosanskom, francuskom i njemačkom jeziku DIWAN, na sajmu je predstavljeno i Udruženje “Mladi muslimani’’, odnosno nekoliko izdanja Udruženja. Pored učešća na sajmu Centre Culturel Islamique du Nord a.b.s.l. organizirao je u svom džematu u Wiltzu predavanje sekretara Udruženja “Mladi muslimani’’ Anesa Džunuzovića na temu “Historija Udruženja ‘Mladi muslimani’’’. Na
21. mart - 20. džumade-l-ula

sajamskom prostoru Centre Culturel Islamique du Nord a.b.s.l. magazin DIWAN predstavljao je urednik Almir Mehonić, a Centar su predstavljali Velid i Ferid Jusufović.

51

Pripremio: Nedim Botić UAE i S. Arabija

Islamnet
Muslimansko bratstvo Tatari ‘kost u grlu’ Putinovim osvajačkim planovima uski predsjednik Vladimir Pu- mjenik skupštine Nariman Dzhelyal. tin odobrio je nacrt sporazuma U zahtjevu skupštine, koji je naslovna listi terorističkih R kojim Krim postaje dio Rusije, sa- ljen na Vrhovnu radu i ukrajinski naopćeno je iz Kremlja. Navodi se da rod, strogo je osuđen plan da se Krim organizacija je Rusija ovim potvrdila planove da aneksira Rusiji, kao i vojna intervenpripoji Krim te će da ruski predsjednik potpisati ovaj sporazum zajedno sa liderima Krima. Ruski predsjednik je potpisao dekret kojim priznaje Krim kao “suverenu i nezavisnu državu”, nekoliko sati nakon što su SAD i EU uvele sankcije ruskim i ukrajinskim zvaničnicima zbog ruske intervencije na Krimu. Stanovnici Krima u nedjelju, 16. marta, ogromnom većinom podržali su otcjepljenje od Ukrajine i pridruženje Rusiji. Krimski Parlament, kojeg je ukrajinska Rada razriješila 17. marta, proglasio je Republiku Krim i nezavisnost od Ukrajine samo jedan dan nakon što je u nedjelju proveden referendum na Krimu, na kojem je 96,77 posto Krimljana podržalo pripajanje Krima Rusiji. Sjedinjene Američke Države, Europska unija, Ukrajina i druge zemlje proglasile su referendum proveden na Krimu “nelegitimnim” i uveli sankcije za 21 ruskog i ukrajinskog zvaničnika koji su povezani sa secesijom Krima, a koje podrazumijevaju ukidanje viza i zamrzavanje imovine. S druge strane, privremeni predsjednik Ukrajine Aleksandar Turčinov naredio je parlamentu, Vrhovnoj radi, da izvrši procjenu zahtjeva krimskih Tatara da budu priznati kao “autohtoni narod Krima”, navodi se u saopštenju Parlamenta. Nacionalna skupština krimskih Tatara, manjine na ovom poluotoku, zatražila je od ukrajinske vlade da ih prizna kao autohtoni narod, potvrdio je u izjavi za lokalnu radio-stanicu zaLibija Ukrajina

U

jedinjeni Arapski Emirati podržali su odluku susjedne Saudijske Arabije da stavi Muslimansko bratstvo na spisak terorističkih organizacija. Naravno, strah od gubljenja vlasti i oslobađanja naroda od okova tiranske vlasti je ponovo bio presudan. Ministarstvo vanjskih poslova UAE, zemlje koja je veliki saveznik Zapada, saopćilo je da će sarađivati sa Saudijskom Arabijom kako bi ugušili “one terorističke grupe uništavanjem svih oblika materijalne i moralne podrške”. Saudijska Arabija je također označila grupe povezane s El-Kaidom i njenim ograncima terorističkim. Egipat je prva zemlja koja je stavila Bratstvo na spisak terorističkih organizacija. Paralelno s ovim dešavanjem, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) i Bahrein saopštili su da povlače svoje ambasadore iz Katara. Kao obrazloženje odluke navodi se da Doha nije primijenila sporazum među zemljama Perzijskog zaljeva o nemiješanju u unutrašnje poslove drugih država. (Problem je i u tome što Katar nije proglasio Ihvanu-lmuslimin teroristima). Potez je objavljen u zajedničkom saopćenju tri zemlje i predstavlja postupak bez presedana u tridesetogodišnjoj historiji Zaljevskog savjeta za saradnju, prozapadne alijanse koju čine Saudijska Arabija, Bahrein, Kuvajt, Katar, UAE i Oman.

cija Rusije na Krimu. Referendum od 16. marta proveden na Krimu proglašen je “nelegitimnim” u zahtjevu, te je odbijen svaki pokušaj da se o budućnosti regije odlučuje “bez slobodne volje krimskog naroda”. “Pravo krimskih Tatara da odlučuju sami o svojoj sudbini treba biti izvršeno jedino u okviru suverene i nezavisne Ukrajine”, navodi se u zahtjevu upućenom ukrajinskim vlastima. Skupština krimskih Tatara apelovala je na Radu da usvoji deklaraciju Ujedinjenih nacija o pravima autohtonih naroda, koja podrazumijeva osnovna prava autohtonog stanovništva i fundamentalne slobode. Krimski Tatari pozvali su u svom zahtjevu Radu i ukrajinske državne institucije, kao i međunarodne institucije poput UN-a i Europske unije, da im odmah bude omogućeno da slobodno iskoriste svoje “neotuživo pravo” kako bi odredili svoju sudbinu u “njihovoj istorijskoj zemlji”. Krimski Tatari, koji čine oko 12 posto populacije na poluotoku, bojkotirali su referendum zajedno sa Ukrajincima, kojih je 24 posto stanovništva.

N

Niger izručio sina Moamera Gadafija

iger je libijskim vlastima izručio Sadija Gadafija, sina nekadašnjeg libijskog vođe Moamera Gadafija, saopćila je vlada u Tripoliju. “Sadi Gadafi je u pritvoru i prema njemu će se odnositi u skladu sa međunarodnim zakonom”, saopćila je libijska Vlada i navela da će tokom dana biti saopćeno više detalja. Neimenovani libijski zvaničnik je rekao da je Sadi Gadafi rano jutros prebačen u Tripoli i da se nalazi u zatvoru u libijskoj prestonici. Sadi Ga21. mart - 20. džumade-l-ula

dafi je tokom pobune 2011. godine, kada su pobunjenici uhvatili i ubili njegovog oca, preko Sahare prebjegao u Niger, gdje je uhvaćen i držan u kućnom pritvoru. Bio je poznat po raskalašnom životu i po tome što je veliki ljubitelj fudbala.

54

Ban Ki-moon

G

“Sirija i Ruanda su dvije velike sramote za međunarodnu zajednicu!”
eneralni sekretar Ujedinjenih nacija (UN) Ban Ki-moon je konačno potvrdio ono što smo odavno znali – krize u Siriji i Ruandi su razotkrile bespomoćnost i licemjernost međunarodne zajednice. Oba puta se radilo o genocidu nad muslimanima, i slično kao i u BiH-a, nijedna zapadna zemlja nije priskočila u pomoć. Sve se svelo na jalova diplomatska prepucavanja, prebacivanja krivice s jedne države na drugu, a za to vrijeme su zlikovci nemilice oduzimali muslimanima živote i imetke. Ban se osvrnuo i na rastuću mržnju prema imigrantima, muslimanima i romskim zajednicama u Europi. “Genocid u Ruandi je epski neuspjeh međunarodne zajednice da preduzme akciju suočena sa zvjerskim zločinima. Znamo više nego ikada prije da genocid nije jedan slučaj krvoprolića, već proces koji se razvija tokom vremena”, rekao je Ban. Procjenjuje se da je 800.000 ljudi, među njima ogromna većina Tutsija, ubijeno tokom genocida u Ruandi 1994. godine. Ban je, povodom obilježavanja 20-godišnjice masovnih ubistava u toj afričkoj Claude Goasguen državi, rekao da su UN naučile lekcije u pokušaju da spriječe takvu ljudsku tragediju, mada nije isključio da bi takav događaj mogao da se ponovi (Sirija je jasan znak da ‘lekcija’ iz Ruande nije naučena). Iako sa “hrabrošću i političkom voljom” može da se spriječi genocid, Ban primjećuje da se ubistva u Siriji nastavljaju. “Naš kolektivni propust da spriječimo zločine u Siriji u protekle tri godine, sramna je optužba na račun međunarodne zajednice”, rekao je Ban. Broj poginulih se trenutno procjenjuje na više od 140.000 bez znakova da se ubijanje zaustavlja, navodi AFP.

Katar i Brunei

Najbogatije zemlje svijeta

D

M

“Muslimani nisu dali Francuzima da uče o holokaustu!”
bave zaštitom osnovnih ljudskih prava kakva je i Amnesty International, ali i Vijeće Europe. Da je sve prešlo granice unutar kojih je kontrola takvog problema moguća, govori i činjenica da je u Europi postalo “normalno i prihvatljivo” činiti nasilje nad muslimanima i da za teške riječi i klevete upućene na račun pripadnika islamske vjeroispovijesti rijetko ko odgovara na sudu. Sve to je u suštoj suprotnosti s glavnom odlikom kojom se lideri Europske unije godinama hvale – poštivanjem ljudskih prava stanovnika zajednice svih 28 zemalja.

uslimane u Francuskoj u posljednje vrijeme sve više šokiraju nevjerovatne i nesuvisle izjave islamofobičnih političara te zemlje. Ovaj put na scenu je stupio lider desnog bloka Claude Goasguen koji je rekao da je bilo “nemoguće učiti o holokaustu u srednjim školama zbog straha od reakcija narkomana muslimana iz džamija”. Unatoč ovoj šokantnoj konstataciji, istup Goausguena nije posebno tretiran u medijima. Islamofobija je realan društveni fenomen čiji svakodnevni rast bilježe i organizacije koje se S. Arabija

S

Dobio 5 godina zatvora zbog udaranja majke
Nakon što su nastavili put, majka je počela vrištati primijetivši policijsku patrolu na cesti u blizini grada Mekke. ‘Policija je istog momenta uhapsila zlostavljača, a sudija je procijenio da se radi o teškom zločinu koji zaslužuje drastičnu kaznu’, javljaju novine Sada.
21. mart - 20. džumade-l-ula

ud u S. Arabiji je osudio čovjek na 5 godina zatvora i naredio da dobije 2.400 udaraca bičem jer je okrivljeni udario svoju majku i slomio joj zub. Nesretna žena se vozila u automobilu sa svojim sinom, a potom su se sporječkali. Ljutiti sin je zaustavio vozilo i počeo da udara bespomoćnu ženu, slomivši joj jedan zub.

a u islamskom svijetu nije sve tako crno, potvrđuje primjer dvaju zemalja s najvećim GDP-om na svijetu, Brunejima i Katarom. Naravno, obje ove države su na neuporedivo većem stepenu razvoja u odnosu na našu zemlju, a poređenja radi naš GDP iznosi 4.446 dolara po stanovniku. Brunei (GDP 48.333 dolara) – Njihova ekonomija se bazira na mješavini stranih i domaćih poduzetničkih propisa, vladinih uredbi, socijalnih mjera i plemenskoj tradiciji. Sirova nafta i prirodni gas čine 50% njihovog GDP-a i preko 90% izvoza. GDP je među najvećim u Aziji, a interesantno je da je jedna od rijetkih država svijeta u kojoj je zdravstvo u potpunosti besplatno, baš kao i kompletno školovanje. Naime, vlada plaća svakom svom stanovniku besplatno fakultetsko obrazovanje. Katar (GDP 88.000 dolara) – Ova mala država na obalama Perzijskog zaljeva naprosto je doživjela ekonomski procvat u zadnjih dvadeset godina i dosegla autentičan GDP rast u 2011. godini. Establišment ove poluotočne države je uspio zaštititi svoj bankarski sektor sa direktnim investicijama u njega. Na taj način su zaobišli finansijsku krizu koja je pogodila čitav svijet i u narednoj godini doživjeli ekonomski boom. Naravno, sve to ne bi bilo moguće bez činjenice da posjeduju 25 triliona kubnih metara prirodnog gasa što je oko 13% ukupnih svjetskih zaliha.

55

‘Oduzmimo im vjerska prava, zašto da ne!?’

Tri godine sukoba

je 15. marta 2011. godine, naEgipat preuzima kontrolu USiriji kon masovnih protesta građana, počeo krvavi rat koji je do sada odnio skoro nad “nezavisnim” 150.000 života i zemlju ostavio u ruševinama. Iako su u međuvremenu pokrenute mnoge inicijative i pokušaji ni nakon džamijama tri godine sukoba između pobunjenika i

Je li svijet zaboravio Siriju?

E

gipatske vlasti odlučile su da će preuzeti kontrolu nad “nezavisnim” džamijama, izvijestila je novinska agencija MENA, u potezu koji ima za cilj da ograniči pobunu islamista. Mjere imaju za cilj da još više stegnu obruč države oko svih džamija u zemlji koja je duboko podijeljena od svrgavanja predsjednika Muhameda Mursija. Vlada koju je postavila vojska optužuje islamističke grupe, posebno Muslimansko bratstvo, da koriste džamije kako bi širili svoju ideologiju i regrutirali nove pristalice u svoje redove. Ministar za vjerske zadužbine Muhamed Mohtar naredio je stavljanje svih nezavisnih džamija pod kontrolu ministarstva u roku od mjesec dana. Egipat ima oko 130.000 džamija od kojih je 10.000 pod vladinim nadzorom. Ovakav potez bez presedana samo pokazuje da su krv i ljudska prava muslimana manje vrijedna od jednog običnog zapadnoevropskog psa lutalice. Gdje su agencije za ljudska prava, gdje su silni komiteti i organizacije, slobodoumni pojedinci i politički predstavnici? Dok svijet ćutke posmatra (a šutnja je odobravanje), Mursijeve pristalice i Muslimansko bratstvo su mete brutalnih vladinih napada otkako ga je vojska svrgnula u julu 2013. Ubijanja, zlostavljanja, silovanja i mučenja postaju tako svakodnevne vijesti iz Egipta, a tom se spisku sad dodaje i ukidanje prava na vjerske slobode.

vojske Bašara el-Assada nije postignuto rješenje za okončanje sukoba, a međunarodna zajednica se pokazala duboko podijeljenom i bespomoćnom. U posljednje tri godine više od 100.000 Sirijaca je izgubilo život u sukubima između snaga lojalnih predsjedniku Bašaru el-Assadu i opozicije njegovoj vladavini. Krvavi obračuni uništili su cijela susjedstva, čitave kvartove su pretvorili u prah i uzrokovali da se više od devet miliona ljudi raseli sa svojih ognjišta Rat u Siriji ima svoje korijene u protestima koji su počeli u martu 2011. godine, u južnom sirijskom gradu Deraa. Tada je uhapšeno i mučeno nekoliko tinejdžera koji su na zidu jedne škole oslikali revolucionarne parole. Kada su snage koje kontrolira predsjednik Assad otvorile vatru na demonstrante i ubile nekoliko osoba, još više ljudi je izašlo na ulice zahtijevajući od Assada da se povuče sa funkcije. Do sredine 2011. godine stotine hiljada ljudi izašlo je na ulice protestirajući protiv vlasti. Kada je opozicija vidjela da se Bašara el-Assad neće lahko povući, počeli su uzimati oružje u ruke. Opozicija se naoružavala, prvo da odbrani sebe a kasnije da vojne snage protjera iz svojih krajeva. Mjeseci su prolazili a zemlja se upustila u građanski rat. Konfllikt se polahko proširio na cijelu zemlju uključujući prijestol-

nicu Damask i veoma bitan grad Allepo. U julu 2013. godine UN je saopćio da je poginulo preko 100.000 hiljada ljudi, a od tada UN više ne ažurira statistiku, dok aktivisti ističu da je do sada i preko 140.000 mrtvih. Problem opozicije je što je nejedinstvena, duboko je podijeljena. Smatra se da 1.000 grupa kontrolira sa 100.000 boraca. U međuvremenu nevino stanovništvo trpi torturu. Zabilježeno je preko 27 slučajeva masovnih ubistava. Stanovništvo se muči, uzima za taoce, ubija. Upotrijebljeno je i hemijsko oružje. Oko 2,5 miliona Sirijaca je napustilo zemlju, od kojih su većinom žene i djeca. Liban, Jordan i Turska u tom smislu podnose najveći teret. U toku su i mirovni pregovori u Ženevi ali tok pregovora odvija se teško jer opozicija i aktuelne vlasti osim međusobnog optuživanja odbijaju da dogovore konkretnija rješenja. U isto vrijeme civili pate, protjerani su, bez ikakve egzistencije. A kako se težište političkih napetosti u svijetu prebacuje u Ukrajinu i situaciju na Krimu, svijet kao da zaboravlja egzoduse ogromnih razmjera u Siriji. Kao da su se svi navikli da u toj tamo Siriji nešto nije dobro, ali da to tako i treba ostati. I tako sve ukrug do novih žrtava.

Europa

P

Islam je najbrže rastuća religija

rema zvaničnim podacima institucija koje prate društvena kretanja, islam je najbrže rastuća religija u Europi. Muslimani čine 3,8 posto populacije u 28 država koliko ih ima u Europskoj uniji. O kakvom rastu je riječ govori podatak da je 1970. godine na tom prostoru bilo 2,7 posto muslimanskog stanovništva, a očekuje se da će do 2020. godine taj broj biti povećan na 5,9 posto. Tome će prvenstveno doprinijeti povećana imigracija iz islamskih zemalja, ali i prilično velika stopa prirodnog priraštaja u odnosu na pripadnike drugih konfesija koje čine europsko društvo. Brojni su mediji ali i politički subjekti koji se svakodnevno bore protiv novih naseljavanja muslimana, ali i za
21. mart - 20. džumade-l-ula

iseljavanje pridošlih. Samo medijsko potenciranje svega što se veže za islam i muslimane podgrijava odbojnost nemuslimana koji su propustili naučiti pravu istinu. Europa još treba mukotrpno raditi na iskorjenjivanju mržnje zasnovane na neistinama i neznanju, inače će opstanak Europe kao ideje biti ugrožen.

56

Izrael

S

Kritika Ashtonovoj zbog posjete Iranu
Prema njegovim riječima, otići sada i razgovarati sa Irancima kao da se ništa nije desilo - nešto je što bi trebalo izbjegavati. Izraelska vojska saopštila je da je ‘navodno’ na brodu, koji je naravno ‘navodno’ prevozio naoružanje iz Irana ka Pojasu Gaze, pronađeno 40 raketa dometa do 160 kilometara. U saopštenju se navodi da je brod pod zastavom Paname “Klos si” zaplijenjen sredinom sedmice i ispraćen do luke Eilat u Crvenom moru, gdje je izvršena inspekcija. “Tokom pretrage na brodu je pronađeno 40 raketa vrste ‘em-302’ dometa do 160 kilometara, 181 minobacačka granata od 122 milimetra, te oko 400.000 metaka kalibra 7,62”, ističe se u saopćenju.

Kule i gradove

apunica odnosa između Izraela i Irana je doživjela još jedan nastavak. Ovaj put se u naslovnoj ulozi našla Cathrine Ashton, visoki predstavnik EU za vanjsku politiku i bezbjednost. Naime, izraelski ministar za obavještajna pitanja Juval Štajnic kritikovao je Ashtonovu zbog posjete Teheranu nakon što je Izrael presreo brod na kojem je navodno bilo naoružanje iz Islamske Republike za Gazu. “Očekivao sam da će ona otkazati ili makar odgoditi posjetu Teheranu. Iranski režim je uhvaćen u teškom činu krijumčarenja velikih projektila terorističkoj organizaciji, dok su prekršene odluke UN-a o sankcijama na uvoz naoružanja Islamskoj Republici”, rekao je Štajnic izraelskom radiju.

Sisi biračima obećao milion stanova

M

Sirija

G

Ratom pogođeno 5,5 miliona djece
lovine od ukupno dva miliona izbeglica iz Sirije čine djeca - oko 1,2 miliona, od kojih je skoro polovina mlađa od pet godina. Još tri miliona djece je raseljeno unutar Sirije usljed krvavih sukoba, zaključuje se u izvještaju agencije UN-a.

rađanski rat u Siriji pogodio je 5,5 miliona djece, odnoseći im živote, ruke i noge, roditelje, učitelje, škole, domove i praktično svaki aspekt djetinjstva, objavila je agencija Ujedinjenih nacija za zaštitu djece (UNICEF). Agencija navodi da je više od 10.000 djece ubijeno u sukobima između snaga sirijskog predsjednika Bašara el-Assada i pobunjenika koji pokušavaju da ga svrgnu. Prema izvještaju UNICEF-a, više od po-

Foto islamneta

Shamani u Maleziji

inistar odbrane Egipta, Abdul-Fettah es-Sisi, obećao je pred predsjedničke izbore koji se očekuju u aprilu, da će u saradnji u saradnji s “Arabtecom”, velikom građevinskom firmom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, biti izgrađeno milion stanova. Iako Sisi još nije zvanično objavio kandidaturu za izbore, očekuje se da on bude jedan od kandidata, a analitičari ocjenjuju inicijativu za izgradnju stanova kao prvi korak u njegovoj kampanji. Izbori, koji bi trebalo da budu održani u aprilu, bit će prvi nakon što je vojska početkom jula prošle godine svrgla predsjednika Muhammeda Mursija iz Muslimanskog bratstva, poslije masovnih protesta. Inicijativa za izgradnju stanova objavljena je na zvaničnoj Facebook stranici portparola egipatske vojske. U njoj se navodi da će milion stanova biti posvećeno “egipatskoj omladini” i bit će prvi korak u rješenju problema sa stambenim prostorom u toj zemlji. S ovakvim megalomanskim obećanjima nadmašio je čak i naše domaće bh. političare, i još jednom dokazao istinu da će ljudi sve učiniti samo da ostanu na vlasti.

21. mart - 20. džumade-l-ula

57

Zločin

U dvije masovne grobnice na planini Borija pokopane žrtve grupe “Miće”
Nastavljamo sa objavljivanjem svjedočenja Srba o ratnim zločinima nad Bošnjacima tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. U ovom broju objavljujemo svjedočenje Predraga Radulovića zvanog “Pile”, bivšeg inspektora Državne bezbjednosti pri Centru službi bezbjednosti (CSB) Banja Luka Pripremio: Ramiz Hodžić redrag Radulović zvani “Pile”, bivši inspektor Državne bezbednosti pri Centru službi bezbednosti (CSB) Banja Luka, završio je glavno ispitivanje na suđenju čelnicima policije bosanskih Srba Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu. Tokom 1992. godine on je u okviru obaveštajne grupe “Miloš” izveštavao o zbivanjima na području Banja Luke. Transkript svjedočenja P: Posebno me zanima zadnja rečenica toga odlomka. Nakon što ste je pročitali, da li se sada bolje sjećate jeste li obavijestili gospodina Župljanina prije ili otprilike u to vrijeme, sredinom juna, o mićama u Tesliću? O: Gospodine Tužioče, i bez sjećanja i podsjećivanja /sic/, ja znam – a vidim kako je navedeno ovde - ja znam šta sam rekao i kako je rečeno. Prvi dan, kada sam o tome direktno upoznao Stojana Župljanina, znači prvi dan, istog dana je faktički data saglasnost za formiranje grupe za pasivizaciju tih odmetnika u Tesliću. I to je istog dana u poslijepodnevnim, da kažem večernjim, časovima bila isključiva naredba i odluka Stojana Župljanina. P: Trenutak, molim Vas. G. OLMSTED: [simultani prevod] Samo zapisnika radi, kažemo i ovako: 51 stranica, deveti redak, piše “prvoga dana”, a ne “prvi put kada je rečeno”. P: Gospodine Župljanin... Oprostite. Gospodine Raduloviću, razgovarat ćemo o Vašem sastanku sa Župljaninom na kojem je bio gospodin Perišić, za koju sekundu. Samo bih htio da pročitate taj paragraf, da vidite da li Vam to osvježava sjećanje. Dakle, da li ste Vi informirali Župljanina prije toga susreta s Perišićem?

Svjedočenje Srba o ratnim zločinima nad Bošnjacima

P

P: Ovaj sastanak na kojem je bio gospodin Perišić, možete li nam reći tko je još bio na tome sastanku s gospodinom Župljaninom? I molim Vas, samo nam navedite imena. O: Navešću. Ne trebaju funkcije njihove? Bio je Kesić Nedeljko, bio je Branko Perić, bio je Nenad Kovačević, bio je Vitomir Popović, bio je Milan Stevilović, bio je Stevan Marković, bio je Goran Šajinović, bio sam ja i ne sjećam se da je neko drugi bio. P: Čija je ideja bila... G. ZEČEVIĆ: [simultani prevod] Oprostite. Mislim da je svjedok rekao pedest... da je rekao Branko Perić, a ne Branko Perišić. SVEDOK: Branko Perić. Nikola Perišić. Podrazumijeva se. G. OLMSTED: [simultani prevod] U redu. A čuli smo koji su bili ostali. P: Čija je ideja bila da se na taj sastanak dovedu tužitelji i suci? O: Da budem iskren, ja sam predložio Nikoli Perišić da ne bude on sam, nego da bude tužilac i da bude predsjednik Osnovnog suda u Tesliću. P: Gospodine Radulović, morat ćemo sada zaista da radimo najvećom brzinom, da bismo završili do kraja današnje sjednice. Oprostite što preskačem preko mnogih dijelova o kojima biste Vi htjeli da govorite. Da li Vam je gospodin Župljanin dao ikakve upute o tome kako da vodite operaciju protiv grupe “Mića”? Kažite mi da li je ili nije? O: Rekao mi je da ih treba pohapsiti. P: I to je sve? O: Pa, Vi tražite najkraće. Naredio mi da ih moram pohapsiti, da se moram staviti na čelo te, da kažem, ekipe koja je izvršila hapšenje, privođenje i podnošenje krivične prijave. To se sve podrazumijevalo pod tim. P: Nakon tog sastanka sa gospodinom Perišićem i Župljaninom, koliko dugo nakon tog sastanka ste izveli operaciju? O: Ujutro u 4.00h, 4.00h znači, krenuli smo sa akcijom, a pripreme smo vršili u toku noći i prebacivanje iz Banja Luke u Teslić. P: Prije nego što ste izveli operaciju, da li ste poslali nekakve poruke CSB-u Doboj u vezi sa grupom “Miće”?
21. mart - 20. džumade-l-ula

O: To je bilo prije na dva-tri dana. Prenio sam poruku Dobrivoju Ćulibrku, koga sam znao od ranije, da se povuku iz Teslića i u suprotnom, ukoliko se ne budu povukli, da će doći u sukob, ja sam tada izvršio personifikaciju, pa sam rekô “sa mnom”. Znači, mislio sam na službu. P: Da li ste mu rekli da obavijesti nekoga u CSB u Doboju, unutar Službe državne bezbjednosti? O: Da. P: Ko... A koga? O: Dušana Živkovića, koji je u to vrijeme bio načelnik Službe državne bezbjednosti u Doboju. Dao sam mu šire obrazloženje svega što sam želio da kažem vezano za ono što su miće počinile - što je Dobrivoju dobro bilo poznato - i za ono šta ih slijedi. P: A kakav ste odgovor dobili na zahtjev da grupu “Miće” treba povući iz Teslića? O: Dobio sam što se toj grupi još pridružilo 17 lica, rekao bih, profesionalnih ubica. P: A ko je bio na čelu te dodatne grupe? O: Bio je Slobodan Karaga... Slobodan Karagić zvani Karaga. Predratni kriminalac, lice sa najlošijim pedigreom što se tiče kriminalne prošlosti. P: Sada ćemo preskočiti jedan dio, nemamo vremena. Nakon što ste izveli operaciju i uhapsili pripadnike grupe “Mića”, nakon toga, možete li nam reći da li ste oslobodili ove ljude koje nisu bili Srbi i koji su se nalazili u zatočeničkim objektima? O: Jesam, sve i jednog - na jednom mjestu oko 400; na drugom mjestu oko 600; na jednom mjestu 140. Ne znam tačno gdje, na svim mjestima, uglavnom sam se... uglavnom sam sve pustio i izvinuo se u ime srpskog naroda i rekao da im to nisu uradili srpski... ni srpski narod nego srpski otpad, srpsko smeće. Sve moguće ružne riječi za te ljude sam upotrijebio. P: Da li je iko od tih ljudi koji nisu bili Srbi, da li su oni na bilo koji način bili učesnici organizovanog oružanog otpora u Tesliću? O: Ja se iskreno nisam u to upuštao, pošto sam većinu tih ljudi lično poznavao i oni su lično poznavali mene. I ja sam to osjećao kao moj dug prema ljudima koji su dovedeni tu gdje su dovedeni samo zato što su se zvali drugačije od onih koji su ih priveli.

58

P: Da li ste se našli, sastali sa Milanom Savićem tog dana kada je izvršena operacija? O: Da. Njega su uhapsili pripadnici grupe koju sam ja predvodio. Znam da je kod njega pronađeno 50.000... u vrijednosti 50.000, tada deutsch maraka, u različitim valutama. Pronađe... pronašli su još neko zlato i to je mu je...to... to mu je oduzeto sve. On je bio u prvom trenutku uhapšen. P: Da li se sjećate da li ste pronašli kod njega bilo kakvu identifikacionu karticu koja je poticala od CSB-a Doboj? O: Pa kako da ne, molim Vas. Kod svi njih koji su pohapšeni bile su kartice, službene legitimacije Službe nacionalne bezbjednosti. Upravo te legitimacije je potpisao Milan Savić, koji je uhapšen. P: Nakon operacije protiv te grupe “Miće”, koliko ste Vi ostali u Tesliću? Vi lično. O: Mjesec dana. P: Tokom tog mjeseca, da li ste obavili neke istrage u vezi sa grupom “Miće”? Kažite samo “da” ili “ne”. O: Da, opširne. P: Tokom istrage, dok ste bili u Tesliću, da li su Vam upućene neke prijetnje koje su bile pokušaj da prekinete istrage i da li su one poticale iz CSB-a Doboj? O: Da. Veći broj, od većeg broja lica ljudi, a najstrašniju od Milovana Stankovića, tadašnjeg majora, mislim da je tada dobio čin potpukovnika, koji je došao lično u Teslić. Imao je slomljenu ruku, fiskato... fiksatore... fiksator je imao. Moj mu je čak školski drug to sređivao, gdje mi je lično zaprijetio da će likvidirati i mene i moju porodicu i sve nas koji smo u tom učestvovali, da moramo pustit’ grupu “Miće”. P: A načelnik SNB-a Doboj Živković, da li Vam je on prijetio? O: Da. Dugo vremena poslije toga. P: 1992. godine? O: Da, 1992. godine, al’ kažem i duže vrijeme poslije toga. P: Tokom istrage, da li ste saznali za masovne grobnice u kojim su sahranjene žrtve grupe “Miće”, koje nisu bili Srbi. O: Da. Saznali smo za dvije takve lokacije. U jednoj, prema našim saznanjima, bilo je 20 ubijenih, u drugoj je bilo ubijenih 48. Imali smo čovjeka koji je bio na licu mjesta, koji nam je objasnio kako je do toga došlo i način na koji su likvidirani. Preostalih 10 ubijeno je na različitim mjestima i sahranjeni su u pojedinačne grobnice. Ukupno 58 je ubijenih. P: Možete li nam reći gdje su se u Tesliću nalazile te masovne grobnice? O: U predjelu planine Borija. O: Pa, ja sam razgovarao uopšte o stanju u Tesliću i o događajima u Tesliću i razgovarao sam vezano za nepotpuno prikupljanje dokumentacije u vezi sa

zločinima, pošto sam bio u to vrijeme zainteresovan da se izvrše ekshumacije, da se izvrši identifikacija ubijenih, da se obezbijedi sudsko-medicinske ekipe koje bi to uradile i tražio sam u tom smislu pomoć jer sam smatrao da je to neophodno. Znači, otprilike ono što je bio sadržaj pisanih informacija, razgovarao sam i usmeno. P: I šta Vam je on rekao? O: Uglavnom, dobio sam odgovore da nije za to vrijeme, da ne treba vršiti ekshumacije, sudsko-medicinske vještač... sudskomedicinska vještačenja i tako. To je otprilike, koliko se sjećam. Uglavnom, znam da nisam dobio adekvatnu pomoć od bilo koga od koga sam tražio da se ovo dovede do kraja kako je trebalo. A iz više informacija koje sam napisao, vidi se da ja sam se pretvorio u molioca, molio a nisam zahtijevao jer sam vidio da... da nema... da nema tu nekakve velike saradnje vezano za moje zahtjeve od bilo koga da sam tražio. Ja sam tražio čak ovo i od Beograda. P: Gospodine Raduloviću, prepoznajete li ovaj članak? O: Da, prepoznajem taj članak. P: Općenito govoreći... Ustvari, ja ću na zapisnik kazati što je to. To je članak iz Slobodne Bosne o grupi “Miće” u Tesliću. Datum je 13.12.2001. Recite nam jesu li podaci iz ovoga članka, općenito govoreći, točni. O: Sa mnom nikada niko iz ovih novina nije vodio nikakav razgovor. Ono što je navedeno u ovom članku, a imao sam prilike da pročitam, djelimično ima istine, a većim dijelom ima proizvoljne zaključke, konstatacije autora ovog pisanja. Jer ja nikada u svom životu nisam spomenuo da
21. mart - 20. džumade-l-ula

Tokom istrage, da li ste saznali za masovne grobnice u kojim su sahranjene žrtve grupe “Miće”, koje nisu bili Srbi. O: Da. Saznali smo za dvije takve lokacije. U jednoj, prema našim saznanjima, bilo je 20 ubijenih, u drugoj je bilo ubijenih 48.

je Njegoš – Miloševićev čovjek - predvodio tu akciju, niti da je Dejan Bilanović naredio ubistvo Bošnjaka. Ima tu i drugih neistina, ali što se tiče broja ubijenih, zlostavljanja i tako dalje, mogu prihvatiti da je to tačno. G. OLMSTED: [simultani prevod] Pogledajmo drugu stranicu dokumenta. P: Na drugoj stranici članka na B/H/S-u, tu se govori sljedeće: “Kada su pljačkaši, odnosno kada su apetiti pljačkaša narasli i kada je pao broj dostupnih, onda su i Srbi postali metama.” Dalje se govori o tome da je došlo vrijeme za djelovanje, mada su policija i pravosudni organi znali što se u gradu događa, pa i prije nego što je Radovan Karadžić također dobio detaljne informacije. Možete li nam provjeriti /sic/ je li to točno? O: Ja sam Vama rekao da ja nikad nisam razgovarao sa ovim novinarom i ovo nije autentično moje što sam ja govorio. Ovo je preneseno iz drugog mog intervjua koji je objavljen u Nezavisnim novinama. Kad uporedite ono što sam ja dao u Nezavisnim novinama i ovo, Vi ćete vidjeti da je ovaj članak u ovim novinama koncipiran tako da je faktički proizvoljna konstatacija autora ovog teksta vezano za gener...generalizaciju nekih moji saznanja i stavljanje podnaslova koji apsolutno nemaju veze sa mojim konstatacijama. Znači, ne bih ja davao sebi... al’ mogu da prokomentarišem da, ovaj...samo da je u pravu novinar kada je rekao da o zločinima su znale strukture lokalne vlasti u Tesliću prije nego što je to znao Stojan Župljanin. Znači, predsjednik suda, ako govorim, tužilac, policija, su u Tesliću znali prije nego što je došlo do hapšenja mića za zločine mića u Tesliću. I tu je u pravu, tu je tačno.

59

No comment
Paul Kane je čovjek koji može ugasiti čitav internet
U slučaju globalnog terorističkog napada, Paul Kane ima ovlasti za restartanje čitavog interneta. Britanski biznismen Paul Kane jedna je od sedam osoba koje u svojim rukama drže ključ resetiranja apsolutno čitavog interneta dođe li do nekog iznimnog i globalnog cyber terorističkog napada. Ako bi se došlo do neke ozbiljne ugroze cyber prostora Paul i šest ostalih ‘čuvara’ odlaze na tajnu lokaciju u SAD-u te tamo zajedno kreiraju glavni ključ kojim resetiraju čitav internet. ‘Svatko od nas posjeduje metalni ključ za sigurnosni pretinac u banci. U tom pretincu nalazi se tzv. pametna kartica koja aktivira uređaj za kreiranje novog glavnog ključa. Sastajemo se na tajnoj lokaciji i zajedno kreiramo glavni ključ, okrećemo ga i tako resetiramo internet’, kaže Kane. Ova mjera služi za zaštitu vlada, banaka i svih velikih biznisa u slučaju globalnog hakerskog napada, piše ITV. (dnevnik.hr, 19. mart)

Je li ovo najgori lopov na svijetu?
Norveška policije nije imala prevelikih problema s pronalaskom jednog kradljivca automobila budući da im je uvelike pomogao i on sam. Mladić je ukrao ključeve vlasnice pansiona u kojem je odsjeo, ukrao automobil, odvezao se, no ubrzo se i zaustavio ostavši bez goriva. Potom je uzeo mobitel koji se nalazio u automobilu i nazvao vlasnicu automobila na njen drugi mobitel, rekao joj da je ostao bez benzina i upitao je gdje drži karticu kojom plaća na benzinskoj crpki. Vlasnica se pravila da je lopov nazvao krivi broj te krenula u potragu za njim. Našla ga je nedaleko mjesta na kojem je auto ukraden, stao je sa strane pod sva četiri žmigavca, obukao ref lektirajući prsluk te postavio trokut na propisanoj udaljenosti, sve prema pravilima. Budući da se nisu osobno upoznali, vlasnica Anne Korsfur odlučila mu je prići i zavlačiti ga dok ne dođe policija. ‘Uopće me nije bilo strah, on je bio tako opušten’, kaže Anne. Kad je stigla policija Anne ga je zamolila da joj se predstavi. Predstavio se kao njen suprug, što je pročitao iz dokumenata u autu. ‘Ja sam vlasnica automobila koji ste ukrali’, rekla mu je Anne. Mladić se uopće nije opirao uhićenju, a Anne kaže i kako je bio vrlo ljubazan, no da je svejedno dobro da je policija tako brzo stigla, piše The Local. (dnevnik.hr, 17. mart)
21. mart - 20. džumade-l-ula

Čistio novčanik pa pronašao dobitni loto listić od milion dolara!
Spremate li se za veliko proljetno čišćenje, ne zaboravite napraviti inventuru i u novčaniku. Robert Manning iz Virginije u SAD-u, pregledavao je sadržaj svog novčanika i odlučio provjeriti mnoštvo listića lutrije koje je nosio sa sobom. Ispostavilo se da jedan od listića kojeg je kupio 5. ožujka vrijedi čak milijun dolara, javlja NBC News. Državni službenik s dvoje djece nije mogao vjerovati svojoj sreći, a kako kaže, novac će mu dobro doći obzirom da mu jedno dijete studira, dok bi drugo studij trebalo upisati sljedeće godine. ‘Cijela situacija je nestvarna, kroz glavu mi prolazi milijun stvari’, rekao je Manning. (Agencija VLM, 19. mart)

Crnogorac u Hrvatskoj vozio 244 kilometra na sat
Hrvatska policija priopćila je danas da je, zbog prebrze vožnje, presrela automobil 42-godišnjeg državljanina Crne Gore, koji je na autoputu Zagreb-Split vozio brzinom od 244 kilometara na sat. Na hrvatskim autoputovima dozvoljena je maksimalna brzina od 130 kilometara na sat. Vozač je zaustavljen na dijelu autoputa između petlji Perušić i Gospić, u pravcu Splita. Na tom dijelu autoputa brzina je prometnim znakom ograničena na 130 kilometara na sat, a vozaču automobila “BMW” uređajem za mjerenje brzine utvrđena je brzina od 244 kilometra na sat, priopćila je policija. Vozač je kažnjen novčano i izrečena mu je jednogodišnja zabrana upravljanja motornim vozilom “B” kategorije na području Hrvatske. (pogled.ba, 18.mart)

Zemljotres u Los Angelesu: Kako je voditelj reagovao kada je tlo počelo podrhtavati
Zemljotres jačine 4,4 stepena Richtera potresao je u ponedjeljak Los Angeles. Materijalnih oštećenja i žrtava nije bilo, ali je podrhtavanje tla jako uznemirlo građane. Strah su pretrpjeli i voditelji koji su radili emisiju uživo u trenutku zemljotresa. Chris Schauble, voditelj jutarnjih vijesti, postao je pravi hit na internetu zbog svoje reakcije tokom zemljotresa. Dok je sa kolegicom vodio vijesti, osjetio je kako tlo podrhtava. Šok i strah na njegovom licu bili su jasno vidljivi. Trznuo se, a zatim viknuo: “Zemljotres!”, nakon čega su se on i njegova kolegica sageli ispod stola. No, samo nekoliko trenutaka kasnije oni ustaju i profesionalno nastavljaju voditi vijesti. Pogledajte video (http://www.klix.ba/magazin/zanimljivosti/zemljotres-u-los-angelesukako-je-voditelj-reagovao-kada-jetlo-pocelo-podrhtavati/140317119). (klix.ba, 17. mart)

60

Nauka
aučnici su otkrili gen koji povezuje inteligenciju i sivu moždanu masu, što će pomoći u razumijevanju i otkrivanju razloga zašto neki ljudi imaju teškoće pri učenju. Stručnjaci su se fokusirali na cerebralni korteks, najdublji sloj mozga poznat kao siva masa koji je odgovoran za pamćenje, pažnju, percepciju, misli, jezik i svijest. Zatim su analizirali više od 54.000 genetskih varijacija i otkrili da, u prosjeku, tinejdžeri s određenom varijacijom

Pripremio: Saladin Kovačević

N

Otkrili gen odgovoran za teškoće pri učenju
gena imaju tanji sloj korteksa u lijevoj polovini mozga. Ta grupa djece je postigla i lošije rezultate na testovima inteligencije

Brojne koristi od napitka za dugovječnost

K

ijelovi lica Britanca Stephena Powera, koji je prije dvije godine u saobraćajnoj nesreći doživio teške povrede glave, rekonstruirani su pomoću najnovije hiruške metode koja koristi 3D štampu. Power je jedan od prvih pacijenata u svijetu čija je operacija lica u svim fazama obavljena uz korišćenje 3D printera. Hirurzi bolnice Morison, koji su obavili operaciju, naveli su da je tehnika 3D štampanja omogućila vjerodostojnu rekonstrukciju lica, bez ikakvih “na-

D

Novo lice iz 3D štampača

efir gljiva je porijeklom sa Kavkaza i stoljećima se priprema kao “napitak za dugovječnost”. Dosadašnja iskustva pokazuju da izuzetno povoljno utječe na cjelokupno zdravlje i da pomaže kod mnogih tegoba. Pepun je probiotika, zdravih kvasaca, vitamina, minerala i hranljivih sastojaka. Lahko ga konzumiraju oni ljudi koji imaju problema sa tolerancijom laktoze. Kefir čisti naše tijelo i probavni trakt, eliminira loše bakterije, poboljšava imuni sistem, kontrolira dijabetes i netoleranciju na laktozu.

gađanja”. Rezultat je, kako su istakli, lice koje je gotovo identično Powerovom licu prije nesreće.

Skandal u vezi sa falsificiranjem rezultata istraživanja “Vozovi za rak” apan potresa veliki skandal u vezi sa merički naučnici pronašli su naJfalsificiranjem rezultata istraživanja A čina da se izbore sa tumorima na o matičnim ćelijama za koje se smatralo mozgu. Pošto se kancerogene ćelije
da bi mogla iz korijena promijeniti medicinu. Japanska i svjetska naučna zajednica sada šalju upozorenja da rezultati koji su izneseni u tom istraživanju ne mogu biti replicirani i da u samom procesu kojim su oni dobijeni postoje ozbiljni nedostaci. Oni sada ukazuju da nije prosto riječ o grešci, već o namještanju rezultata i falsificiranju snimaka.

raziluk obiluje hranljivim i ljekovitim materijama, a sadrži značajne količine kempferola, prirodnog flavnola iz porodice plavnoida. Mnoge studije navode da upravo zbog toga praziluk smanjuje rizik od hroničnih bolesti, posebno od raka. Također potpomaže i kardiovaskularni sistem štiteći dodatno naše krvne sudove. Osim toga, praziluk je odličan izvor vitamina A, koji poboljšava vid i jača imuni sistem, a sadrži i vitamin K važan za naše kosti, kao i mangan.
21. mart - 20. džumade-l-ula

P

Praziluk poboljšava vid i jača kosti

glioblastoma obično kreću i šire putem nervnih i krvnih kanala naučnici su napravili nanovlakna koja imitiraju te puteve i služe da maligne ćelije pređu na njih. Zatim ljekari upućuju ta nanovlakna u druge dijelove tijela, koji su lakši i sigurniji za operaciju. Već ih nazivaju “vozovima za rak”, a studije su pokazale da se moždani tumori smanjuju tako što se maligne ćelije prevare i “ukrcaju”, a potom i odvoze.

61

VELI KA NAGRADNA I GRA

M O F F A AS S Ž D Ž D A NA H
NAGRADE Z A OS MI C I KL US
A NAGRAD . 1 A NAGRAD . 2

GL A VNA NA GRA DA

3 xh a d ž d ž

A NAGRAD . 3

b a mT a l s I

n e nP a ’ r Qu

a g i j n 5k t e l mp Ko

AKOM V US U US KL I C H EDNI J I R V PET ADA NAGR

A NAGRAD . 4

A NAGRAD . 5

a t a l p t e r FP AF S

a t a l p t e r ap k s n o r t k e l Fe AF S

I z v l a č e nj e na gr a da o s mo g CI KLUSA bi ć eo ba v l j e no u po ne dj e l j a k3 1 . 0 3 . 2 0 1 4 . u2 0s a t ina M TV I gm a n.

S PONZ ORI NAGRADNE I GRE
VODA T ON S ARAJ EVO UDRUŽ ENJ ES AF F

NAGRADNI KUPON C I KL USVI I I Ku p o n2
i mei p r e z i me a d r e s a b r o j t e l e f o n a
NA GRA DNA I GRA “ S AS A F F OM NA HA DŽ DŽ ”

DOB I T NI C I NAGRADA C I KL USVI I
1 .Na s up Ha nk a ,St a r iGr a d -I s l a m Ta b

2 .Đe mi lRo s i ć ,Do nj iVa k uf- Qur ' a n Pe n

3 .M uk o v i ć Pa l i ć Edi na ,Tur be - Ko m pl e t5 k nj i ga

4 .Al mi r Ahm i ć ,Vi t e z - SAFF pr e t pl a t a

5 .Odo ba š i ć Am e l ,Tur be - SAFF e l e k t r o ns k a pr e t pl a t a

MEDI J S KI POKROVI T EL J :

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->