GABENOR JENERAL BRITISH DI INDIA

GABENOR NEGERINEGERI .

SELAT RESIDEN KONSULER .

PULAU PINANG .

RESIDEN KONSULER SINGAPURA .

RESIDEN KONSULER MELAKA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful