You are on page 1of 53

GRAEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

MOSTOVI I TUNELI

Kameni luni most. Izgraen 1902, vicarska

2012/2013 - semestar VI
Doc.dr.ing. Naida Ademovi

GRAEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

OPREMA Prometne povrine (kolovozna povrina) Prelazne naprave Ograde Rasvjeta Odvodnja Hidroizolacija Leajevi Posebna oprema

GRAEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

Prometne povrine (kolovozna povrina) gornja ploha mora odgovarati onoj izvan mosta (kontinuitet) zavisi od vrste prometa
Cestovni most- kolovoz Asfaltni sloj (4+4 (3) cm) Zatitni sloj zatita hidroizolacije korekcija nivelete (do 6 cm) Habajui sloj kamen eruptivnog porijekla

GRAEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

Kritina mjesta na kolovozu


Kontakt kolovoza i ivinjaka;kontakt sa slivnikom ispunjava se elastinom masom (2cm) Posebna panja izradi dilatacione naprave

2012/2013 - semestar VI
Doc.dr.ing. Naida Ademovi

GRAEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

Kritina mjesta na kolovozu

GRAEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

Cestovni most- hodnik (pjeaka staza)


Dovoljno iroke Zatiene od nepovoljnih djelovanja Velika panja se mora posvetiti kada se radi o gradskim mostovima
Postavljanje atitnih odbojnih ograda Ivinjaci visine oko 20cm u gradskim podrujima - gdje je brzina ograniena na 60 km/h

GRAEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

Cestovni most- hodnik (pjeaka staza)

GRAEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

Cestovni most- hodnik (pjeaka staza)

GRAEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

Pjeaki most
Cijela povrina mosta je namjenjena pjeacima Estetika jako bitna

GRAEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

eljezniki mostovi

GRAEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

PRELAZNE NAPRAVE -pomaci konstrukcije usljed djelovanja el. nap.+temp.

Zadatak prelazne naprave:


ostvarivanje kontinuiteta meusobni pomak dijelova ras.kon. bez otpora ili sa min.otporom

NAJSLABIJA MJESTA NA MOSTU


Odravanje, zamjena Znaajni trokovi Bolje kvalitetenije i skupnje nego jeftinije i loije Vodonepropusne naprave-PREPORUKA

GRAEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

PRELAZNE NAPRAVE -Bitumenska reka -Otvoreni procjepi -Dilatacione naprave s gumenim brtvama -Prstasti (zupasti) ureaji- eljaste -Demagova prelazna konstrukcija

GRAEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

Dilatacione naprave s gumenim brtvama

GRAEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

Dilatacione naprave s gumenim brtvama

GRAEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

Prstasti (zupasti) ureaji- eljaste

GRAEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

Prstasti (zupasti) ureaji- eljaste

GRAEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODVODNJA

GRAEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODVODNJA

GRAEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODVODNJA

GRAEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODVODNJA

GRAEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODVODNJA

GRAEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODVODNJA

GRAEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODVODNJA

GRAEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODVODNJA

GRAEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODVODNJA

GRAEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODVODNJA

GRAEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODVODNJA

GRAEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

ODVODNJA

GRAEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

OGRADE

GRAEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

OGRADE

GRAEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

PJEAKE OGRADE

GRAEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

OGRADE ZA VOZILA

GRAEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

OGRADE ZA VOZILA

GRAEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

OGRADE ZA VOZILA

GRAEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

RASVJETA
Radi ostvarivanja sigurnosti i udobnosti

GRAEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

PRIRODNA RASVJETA

GRAEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

FUNKCIONALNO GLEDITE-UPOTREBA MOSTA

GRAEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

FUNKCIONALNO GLEDITE-UPOTREBA MOSTA

GRAEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

UMJETNO OSVJETLJENJE

GRAEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

UMJETNO OSVJETLJENJE

GRAEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

UMJETNO OSVJETLJENJE

GRAEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

BONA RASVJETA MOSTA

GRAEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

LEITA/LEAJEVI

GRAEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

LEITA/LEAJEVI

GRAEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

RAPORED LEITA/LEAJEVI U KONSTRUKCIJI

GRAEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

RAPORED LEITA/LEAJEVI U KONSTRUKCIJI

GRAEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

VRSTE LEITA
NEPOKRETNI (H+V), betonski, metalni, elastometni
elini takasti zaokretni leaj

elini linijski zaokretni leaj

GRAEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

VRSTE LEITA
NEPOKRETNI (H+V), betonski, metalni, elastometni
Kalotni leaj

GRAEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

VRSTE LEITA
POKRETNI (V), betonski, metalni, elastometni Ako su djelimino pokretni preuzimaju horizontalne sile u smjeru u pojem je pomak sprijeen ali i u smjeru doputenog pomaka proporcionalno trenju ili otporu u leajevima VALJKASTI

GRAEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

VRSTE LEITA
POKRETNI (V), betonski, metalni, elastometni PENDL

GRAEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

VRSTE LEITA
POKRETNI (V), betonski, metalni, elastometni KLIZNI LEAJEVI
Sasto se od dviju ploa gdje se jedna klie po drugoj kod starijih konstrukcija- relativno veliko trenje Savremeni klizna ploa i zaokretni dio s vrlo malim koeficijentom trenja

GRAEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

DEFORMABILNI LEAJEVI

GRAEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

LEAJEVI SPECIJALNE NAMJENA