You are on page 1of 7

De waarheid ligt in het midden

Viering geboortedag Confucius


Quotes Confucius
 “Bij een goed einde hoort een goed begin."
 "Een mens heeft twee oren en één mond om twee
keer zoveel te luisteren dan te praten."
 "Het is niet de waarheid die de mens groot maakt,
maar de mens die de waarheid groot maakt."
 "Het is niet moeilijk het goede te herkennen,
maar wel het in daden om te zetten.“
  易經 - Yi Jing
Onlangs gast van stad Valencia
 Over de bron van schaken en dammen
 Over Karpov – Kasparov
 Over hypocrisy and ignorance
 Over Cervantes’ Don Quichote (old)
 Over “alles is communicatie” volgens
Peter Drucker (new)
 Time is not changed so much
Quote Cervantes: La pluma es la
lengua de la mente.
Quote Cervantes: Virtue is the truest nobility:

La verdadera nobleza consiste en la virtud.


Everything is communication: