You are on page 1of 16

T á j é k o z tat ó f ü z e t

FELLOW™ RENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA


A Fellow Global Trade K. – a továbbiakban Fellow™ – az interneten nyilvánosan meghir-
detett reklámkampány keretében vásárlói közösséget szervez. Az ehhez szükséges online
elszámolási és kommunikációs rendszert működteti, és a vásárlói közösség tagjainak – a
továbbiakban törzsvásárlók – reklámcélból olyan kereskedelmi-, és szolgáltató partnereket
ajánl – a továbbiakban Fellow™ Partner –, akik különböző mértékű – százalékosan kifeje-
zett – vásárlási kedvezményeket biztosítanak a teljes tagságnak a vásárlók Fellow™ által tör-
ténő közvetítéséért cserébe.

n Regisztrálás a Fellow™ törzsvásárlói rendszerébe:


MINDENKI AJÁNLÁS ÚTJÁN KERÜLHET BE A RENDSZERBE.
A barátja, ismerőse beregisztrálja Önt a Fellow™ rendszerébe, aki így az Ön Direkt aján-
lója lesz. Ha Ön is ajánlja ismerőseinek a rendszert, és beregisztrálja őket, akkor Ön lesz
a Direkt ajánlójuk, és az Ön ajánlója lesz az Indirekt ajánlójuk. Fontos megjegyezni, hogy
a törzsvásárló természetes-, jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság is
lehet. A cégek tulajdonosai és képviselői is lehetnek regisztrált törzsvásárlók.
Minden törzsvásárló csak egyszer lehet regisztrálva.

n Vásárlás a Fellow™ rendszerében:


Vásárlási módok: • Online utalvány
• Direkt elszámolás

n Lássunk példát egy vásárlásra:

6%-os
Az ön vásárlása: termékpartnernél
100.000 Ft a kedvezménye:
5.000 Ft

2% azonnali 0,5% direkt 0,5% indirekt Kedvezmény-


visszatérítés: visszatérítés: visszatérítés: gyűjtő:
2.000 Ft 500 Ft 500 Ft 3.000 Ft

2
© Copyright 2009 Minden jog fenntartva.
Tájékoztató füzet

n Mi történik a kedvezménygyűjtővel?

Kedvezmény: Kedvezmény-
3.000 Ft
gyűjtő egyenleg:
Kedvezmény:
7.500 Ft
2.500 Ft

Kedvezmény:
2.000 Ft

1 DARAB
EGYSÉG

n Az egységek a beültetésük sorrendjében bekerülnek az Egységrendszerbe


az alábbi módon:
Az Ön 2.
Indirektjének egysége
1. egysége

Direktjének
1. egysége

Indirektjének
1. egysége

Az Ön 1.
egysége

Indirektjének
1. egysége

Direktjének
1. egysége

Indirektjének
1. egysége

n Elszámolási csoportok tulajdonságai:


Elszámolási Egy egység Egy egység
csoport forintértéke pontértéke
1 7.500 Ft 1
2 30.000 Ft 4
3 120.000 Ft 16
4 240.000 Ft 32
5 480.000 Ft 64

3
© Copyright 2009 Minden jog fenntartva.
n Rövid összefoglalás az Elszámolási csoportokról
Csoport ECS 1 ECS 2 ECS 3 ECS 4 ECS 5
Ft/1 egység 7.500 Ft 30.000 Ft 120.000 Ft 240.000 Ft 480.000 Ft
Állás 31/31 31/31 31/31 15/15 15/15
Utalvány 13.650 Ft 101.966 Ft 508.726 Ft 499.472 Ft 1.136.878 Ft
Jutalék 13.650 Ft 101.966 Ft 508.726 Ft 499.472 Ft 1.136.878 Ft
Ajándék 5 egység 11 egység 19 egység 18 egység 40 egység

n Nézzük mely Elszámolási csoportokban kapjuk


az összesen 93 db ajándék egységet:
Csoportok ECS 1 ECS 2 ECS 3 ECS 4 ECS 5
Ajándék 76 egység 7 egység 5 egység 3 egység 2 egység

n Ajánlói fa:
Az ön csapata így épül fel: Az Ajánlói fában minden olyan törzsvásárló megtalálható, aki
az Ön és csapatának ajánlásai útján került be a rendszerbe.

Ön

Direkt törzsvásárlók

Indirekt törzsvásárlók

Törzsvásárlók

n Törzsvásárlói regiszter: Célja a csapat tagjainak felülről történő támogatása.


Ön

Direkt Direkt

Indirekt Indirekt Indirekt Direkt

Direkt Direkt Direkt Indirekt Indirekt

4
© Copyright 2009 Minden jog fenntartva.
Tájékoztató füzet

n Regisztrálás folyamata:
Ön
Ajánlói fa:

1. 2. 3. 6. 7.

8. 4. 5. 9.

10. 14. 11. 12. 13. 15.

Törzsvásárlói regiszter Ön

2. 1.

6. 7. 3.

8. 5. 4.

14. 10. 12. 11. 9.

13. 15.

n Alapvető fogalmak:
Sajátpontok: Egy törzsvásárló vásárlásból, vagy foglalózásból keletkező egységeinek
pontértéke.
Ajándékpontok: Egy törzsvásárló ajándék egységeinek pontértéke.

Ajánlói fa alapján kapott jóváírások:


• Direkt ajánlói jóváírás: Az Ön által ajánlott törzsvásárlók (direktek) minden sajátpontja
és ajándékpontja után 400-400 Ft.
• Indirekt ajánlói jóváírás: Az Ön által ajánlott törzsvásárlók ajánlottjainak (indirektek)
minden sajátpontja és ajándékpontja után 109- 109Ft.
• Direkt csapat jóváírás: A Ön direktjei törzsvásárlói jóváírásának 15,5%-a.
• Indirekt csapat jóváírás: Az Ön indirektjei törzsvásárlói jóváírásának 10,6%-a.

Kétféle törzsvásárlói pontot különböztetünk meg:


• Csapat pont: az Ajánlói fában összes mögöttünk lévő törzsvásárló sajátpontja függetle-
nül attól, hogy Ön vagy ajánlottjai regisztrálták.
• Regiszter pont: a törzsvásárlói regiszterben összes mögöttünk lévő törzsvásárló saját-
pontja függetlenül attól, hogy a vonalban kapcsolódók közül ki regisztrálta.

5
© Copyright 2009 Minden jog fenntartva.
n Törzsvásárlói szintek:
Ft/pont direkt indirekt
Alsó Felső Ft/pont
Szint jóváírás csapat csapat
ponthatár ponthatár jóváírás
eltérés jóváírás jóváírás
0 0 299 100 100 20 13
1 300 599 150 50 23 16
2 600 1199 200 50 31 21
3 1200 2399* 250 50 38 26
4 2400 4799 460 210 71 49
5 4800 9599 630 170 97 67
6 9600 19199 760 130 117 81
7 19200 38399 860 100 133 91
8 38400 76799 950 90 147 101
9 76800 153599 1030 80 159 109
10 153600 1100 70 170 117

n Törzsvásárlói szintek elérési feltételei:


• A forgalom alapján kalkulált pontokat heti bontásban mindenki halmozza 26 héten
keresztül, utána pedig mindenki elveszíti az 1. heti pontjait, és helyébe a 27. heti kerül.
Vagyis mindenkinek, az utolsó 26 héten szerzett csapat-,és regiszterpontja az összes
pontja, mely alapján számítjuk a törzsvásárlói szintjét.
• 0-3-as törzsvásárlói szint eléréséhez csak regiszter pontra van szükség.
• 4-es és magasabbi törzsvásárlói szintek csak csapat ponttal érhetők el.
• A csapat és regiszter pontoknál is 80-20%-os szabályt kell teljesíteni, hogy egy szint el-
érése érvényes legyen.
80-20%-os szabály: mindenkinek az adott szintjéhez szükséges pontoknak csak a 80%-
a jöhet az egyik ágról, a maradék 20%-nak – csapat pont esetén – a többi ágról, –
regiszter pont esetén – a másik ágról kell származnia. Vagyis mindenkinek minimum 2
ágra kell építkeznie maga mögött, hogy törzsvásárlói szintet érhessen el.
• SOHA NINCS SZINT VESZTÉS!!!

n Törzsvásárlói jóváírás:
Törzsvásárlói jóváírás a törzsvásárlói regiszterben mögöttünk levő összes ember saját-
és ajándékpontjai után jár, a szinteknek megfelelően. Például ha mögöttünk egy 3-as
szinten levő ember van, és a mi szintünk 5-ös, akkor a két szint közötti különbséget kap-
juk meg törzsvásárlói jóváírásként a 3-as szintű törzsvásárló mögötti csapattól.

6
© Copyright 2009 Minden jog fenntartva.
Tájékoztató füzet

Nézzünk egy példát a törzsvásárlói jóváírásra (Figyelem! Számolása a regiszter alapján történik):

5-ös és 4-es
Csak saját és Indirektje 4-es
szintek közötti
ajándékpontjai után
különbség törzsvásárlói
kap jóváírást
? és 6-os
Direktje 4-es szinten
szintek közötti törzsvásárlói
különbség
5-ös és 4-es szinten Indirektje 6-os
szintek közötti Csak saját és
ajándékpontjai után törzsvásárlói
Ön 5-ös különbség
kap jóváírást szinten
törzsvásárlói
szinten 5-ös és 3-as
3-as és 2-es Indirektje 2-es
szintek közötti
szintek közötti különbség törzsvásárlói
különbség Direktje 3-as szinten
törzsvásárlói
szinten 3-as és 0-ás
Indirektje 0-ás
szintek közötti törzsvásárlói
különbség szinten
n Oda-vissza támogatás:
A fenti példából kiindulva elképzelhető, hogy Ön mögött a regiszterben olyan törzsvá-
sárló is elhelyezésre kerül, aki nincs benne az Ön Ajánlói Fájában (pl.: az Ön ajánlója
regisztrálta). Ameddig Ön magasabb törzsvásárlói szinten van, addig az Önhöz regiszt-
rált törzsvásárló és teljes csapata után törzsvásárlói jóváírást kap!
Amennyiben ez a törzsvásárló megelőzi Önt törzsvásárlói szintben, úgy Ön a tevékeny-
ségével őt támogatja, ellenben Ön erről a vonalról nem részesül törzsvásárlói jóváírás-
ban, de az ajánlói, és csapat jóváírásokat megkapja!
Nem kell csüggednie akkor sem, ha esetleg nem képes újból megelőzni szintben az Ön
mögött lévőket, mert kimagasló mértékű eredményt érhet el akkor is, ha ezen törzsvá-
sárlók egységrendszerében foglalózik egységeket, amelyeket ők a tevékenységük során
kifuttatnak, valamint az Ön ajánlottjai egységeit is kifuttatják, amikért ők ajándék egysé-
geket (93) kapnak. Az ajánlottjai ajándékegységeiért Ön ajánlói jóváírást kap!

n Elszámolási egységek rendszere:


• Egység: egységes vásárlási kedvezmény mennyiség, mely elszámolási csoportokban ke-
rül elhelyezésre, és meghatározott együttállások esetén az alábbiakat biztosítja: utalvá-
nyok, ajándék egységek.
• Elszámolási csoport: az azonos névértékű egységek bináris elrendezésű fája. Minden
egység bekerül a névértékének megfelelő elszámolási csoportba. Öt elszámolási cso-
port létezik, mindegyik külön bináris elrendezésű fával. Az elszámolási csoportokra
külön-külön elszámolási és jóváírási szabályok vonatkoznak, de nem teljesen függet-
lenek egymástól.

7
© Copyright 2009 Minden jog fenntartva.
n Elszámolási csoportokban kapható utalványok és ajándék egységek:
. E C

Egység Ajándék egység Ajándék egység


Jóváírás Utalvány
együttállások ECS 1-ben ECS 2-ben
3/3 1.015 Ft
7/7 2.138 Ft
15/15 4.277 Ft 1 db
31/31 6.218 Ft 13.650 Ft 4 db
Összesen 13.650 Ft 13.650 Ft

. E C

Ajándék Ajándék Ajándék


Egység
Jóváírás Utalvány egység egység egység
együttállások
ECS 1-ben ECS 2-ben ECS 3-ban
1/1 2.138 Ft
3/3 3.564 Ft
7/7 8.555 Ft
15/15 19.962 Ft
31/31 67.744 Ft 101.966 Ft 8 db 2 db 1 db
Összesen 101.966 Ft 101.966 Ft

. E C

Ajándék Ajándék Ajándék


Egység
Jóváírás Utalvány egység egység egység
együttállások
ECS 1-ben ECS 3-ban ECS 4-ben
1/1 5.703 Ft
3/3 11.407 Ft
7/7 51.332 Ft
15/15 119.775 Ft
31/31 320.507 Ft 508.726 Ft 16 db 2 db 1 db
Összesen 508.726 Ft 508.726 Ft

. E C

Ajándék Ajándék Ajándék


Egység
Jóváírás Utalvány egység egység egység
együttállások
ECS 1-ben ECS 4-ben ECS 5-ben
3/3 22.814 Ft
7/7 114.072 Ft
15/15 362.586 Ft 499.472 Ft 16 db 1 db 1 db
Összesen 499.472 Ft 499.472 Ft

8
© Copyright 2009 Minden jog fenntartva.
Tájékoztató füzet
. E C

Ajándék Ajándék Ajándék Ajándék Ajándék


Egység
egység egység egység egység egység
együtt- Jóváírás Utalvány
ECS 1- ECS 2- ECS 3- ECS 4- ECS 5-
állások
ben ben ban ben ben
3/3 45.628 Ft
7/7 228.144 Ft
1.136.878
15/15 863.106 Ft
Ft
32 db 4 db 2 db 1 db 1 db

1.136.878 1.136.878
Összesen Ft Ft

n Egy egység útja az elszámolási csoportokban:


ECS 1-es ECS 2-es ECS 3-es ECS 4-es ECS 5-ös
egység egység egység egység egység

Jóváírás: Jóváírás: Jóváírás: Jóváírás: Jóváírás:


13.650 Ft 101.966 Ft 508.726 Ft 499.472 Ft 1.136.878 Ft

Utalvány: Utalvány: Utalvány: Utalvány: Utalvány:


13.650 Ft 101.966 Ft 508.726 Ft 499.472 Ft 1.136.878 Ft

Ajándék: Ajándék: Ajándék: Ajándék:


1 db ECS 2-es 1 db ECS 3-as 1 db ECS 4-es 1 db ECS 5-ös
egység egység egység egység

Ajándék: Ajándék: Ajándék: Ajándék: Ajándék:


4 db egység 10 db egység 18 db egység 17 db egység 40 db egység

n Lássuk, összegezve milyen hasznunk n Miért jó segítenem a Direk-


származhat egy ECS 1-es egységből: tem egységét a kifutásban?

89 db
ECS 1 n Összes jóváírás:
ajándék-
egység
2.260.694 Ft 392
ECS 2 n Összes
ajándékpont
4 db
utalvány: átjutott
ECS 3 2.260.694 Ft
egység

4.521.389 Ft • Direkt ajánlói jóváírás:


ECS 4 400x392 = 156.800 Ft
n Összes • Törzsvásárlói jóváírás, 5-ös törzsvásár-
ajándékegység: lói szinten: 630x392 = 246.960 Ft
ECS 5
89 db
9
© Copyright 2009 Minden jog fenntartva.
n Egy olyan törzsvásárló munkájának eredménye,
ha segíti a direktjeit és indirektjeit visszaforgatásokkal:
Visszaforgatásokkal és ajándék egységekkel eléri a csapata, hogy Ön
minden direktjének és indirektjének 1 egysége végigjárja az
10 direkt
5 ECS-t.
Ha Ön és minden Ön mögött levő törzsvásárló az utalvá-
100 indirekt
nyainak ~70%-át visszaforgatja akkor Ön min. 6-os szin-
ten van, direktjei pedig min. 3-asok.
Törzsvásárlók
tömege
Jóváírások CSAK az ajándék egységek után:
• Direkt ajánlói jóváírás: 10 * 392 * 400 = 1 568 000 Ft
• Indirekt ajánlói jóváírás: 100 * 392 * 109 = 4 272 800 Ft
• Törzsvásárlói jóváírás: 110 * 392 * 510 = 21 991 200 Ft
• Direkt csapat jóváírás: 10 * 392 * 250 * 15,5% = 1 519 000 Ft
Összesen: 29 351 000 Ft!

n Támogatás az egységrendszerben:
Ajánlók
egysége
Indirektjének Az Ön 4.
1. direktjének 1. egysége egysége
1. egysége Indirektjének
1. egysége Ajánlók
Ajánlók egysége
egysége Ajánlók
egysége 1. direktjének
2. direktjének 2. egysége
1. egysége Indirektjének
Az Ön 1. 1. egysége
egysége Ajánlók
3. direktjének egysége
1. egysége Indirektjének
Ajánlók 1. egysége
egysége Az Ön 2.
4. direktjének egysége
Indirektjének
1. egysége Az Ön 3. 1. egysége
egysége
5. direktjének
1. egysége

10
© Copyright 2009 Minden jog fenntartva.
Tájékoztató füzet

n Fellow™ Partnerek:
3 féle Fellow™ Partnert különböztetünk meg, az általuk biztosított kedvezmény mérté-
kétől függően:
• Kedvezmény = 3%
Ebben az esetben a kedvezmény az alábbi módon oszlik el:
– Azonnali visszatérítés: 0,5%
– Direkt jóváírás: 0,25%
– Indirekt jóváírás : 0,25%
– Kedvezménygyűjtő: 2% (a maradék)
• Kedvezmény = 4%, 5%
Ebben az esetben a kedvezmény az alábbi módon oszlik el:
– Azonnali visszatérítés: 1%
– Direkt jóváírás : 0,5%
– Indirekt jóváírás : 0,5%
– Kedvezménygyűjtő: 2%, 3% (a maradék)
• Kedvezmény = 6% vagy nagyobb
Ebben az esetben a kedvezmény az alábbi módon oszlik el:
– Azonnali visszatérítés: 2%
– Direkt jóváírás : 0,5%
– Indirekt jóváírás : 0,5%
– Kedvezménygyűjtő: 3%-tól (a maradék)

n Fellow™ Partnerek regisztrálása:


• Azon törzsvásárlók regisztrálhatnak Fellow™ Partnereket, akik a rendszer működésé-
ről kellő ismerettel rendelkeznek, és erről a Fellow™ által kijelölt vizsgáztatónál levizs-
gáznak.
• Kiemelten fontos, hogy teljes körű, és korrekt tájékoztatást adjunk leendő Fellow™
Partnereinknek.
Fellow™ Partner ismerje meg az ÁSZF-et!
Legyen tisztában a kedvezményre vonatkozó elszámolási kötelezettségével!
A Fellow™ Partner legyen tisztában azzal is, hogy mint törzsvásárló is előnyöket élvez-
het!
A Fellow™ Partnert meg kell ismertetni, az ún. „áthárított kedvezmény”–ben rejlő igen
komoly lehetőséggel!
• Vizsgáztatást a Fellow™ kijelölt munkatársai, valamint a csoportvezetésre alkalmas,
szinttel rendelkező, kijelölt törzsvásárlók végezhetik.
• Sikeres vizsga után a Fellow™ Partnerek regisztrálása menüpont aktiválásra kerül a
törzsvásárló webirodájában.

11
© Copyright 2009 Minden jog fenntartva.
n Fellow™ Partneri jóváírások:
• A Fellow™ Partner szerződéseket mind interneten (digitális formában), mind az irodá-
ban (papíron) le kell adni.
• Aki Fellow™ Partnert regisztrál, fenti kötelezettségeinek eleget tesz, megfelelően tájékoz-
tatja (pl.: programkezelés), kezeli (pl.: segít a vásárlások kezelésében) a Fellow™ Partne-
rét, Fellow™ Partneri forgalmi jóváírásra jogosult.
• A Fellow™ Partneri forgalmi jóváírásra :
• 6% alatt kedvezményt nyújtó Fellow™ Partner esetén 0,15% a Fellow™ Partner teljes
Fellow™-s forgalmából.
• 6% fölötti kedvezményt nyújtó Fellow™ Partner esetén 0,3% a Fellow™ Partner teljes
Fellow™-s forgalmából.
• A Fellow™ Partner forgalmi jóváírás törzsvásárlói jóváírásnak minősül abban az érte-
lemben, hogy direkt (15,5%) és indirekt (10,6%) csapat jóváírás jár utána a Fellow™
Partner referens direkt és indirekt ajánlójának.

n Fellow™ személyes tanácsadó munkájának eredménye:


Az Ön Direkt Fellow™ Partnereinek havi átlagos forgalma: 10*5.000.000 = 50.000.000 Ft
Abban az esetben, ha ennek a forgalomnak a 30%-a Fellow™-n keresztül történik, akkor
az Ön Fellow™ Partneri forgalmi jóváírása: 50.000.000*30%*0,3% = 45000 Ft
De mivel Ön Fellow™ személyes tanácsadó, eléri, hogy a 10 Fellow™ Partnerének a be-
szállítói is Fellow™ Partnerek legyenek, úgy hogy behozza a jelenlegi beszállítókat, vagy
Fellow™-s Fellow™ Partnereket ajánl.
Vagyis eléri, hogy az 50 000 000 Ft forgalom kb. 80%-a (a ma-
radék legyen nyeresége a vállalkozásoknak) a Fellow™-n személyes Fellow™

keresztül történjen. Ekkor keletkezik Ön alatt 40 millió Ft tanácsadó

forgalom 1 hónapban. Lássuk ennek a következményeit.


10 direkt
Ön behozta a rendszerbe a beszállítóit a 10 Fellow™ Fellow™ Partner
Partnerének.
10 Fellow™ Partnere 40 millió forintot költ a rend- 10 direkt Fellow™
szerben Ön mögött havonta. Partnerünk beszállítói

Forgalmi jóváírások:
– Direkt Fellow™ Partnerek Fellow™-s forgalmának forgalmi jóváírása:
50 000 000 * 30% * 0,3% = 45 000 Ft
– Beszállítók Fellow™-s forgalmának forgalmi jóváírása:
40 000 000 + 60 000 000(egyéb vásárlások)* 0,3% = 300 000 Ft
– Direkt 0,5%: 40 000 000 * 0,5% = 200 000 Ft

12
© Copyright 2009 Minden jog fenntartva.
Tájékoztató füzet

– Ajánlói jóváírás az egységek után (állagosan 4%-os kedvezménygyűjtő után):


(40 000 000 * 4%) / 7500 = 213 egység; 213 * 400 = 85 200 Ft
– Törzsvásárlói jóváírás (5-ös törzsvásárlói szinten): 213 * 630 = 134 190 Ft
Összesen: 764.390 Ft / hó
(Megjegyzés: ez addig jár, míg a Fellow™ Partner létezik)

Nézzük meg a vállalkozó szemszögéből!

Forgalmá-
nak 30%-ára Fellow™-s
Havi 5 millió Ft 10%+1% ÁFA-
kedvezmény
vásárlásokra 10%
forgalom
kedvezmény

6%-os kedvezmény
-ára átlagosan 9.6
Kiadásainak 80%

Beszállító 7% Beszállító 12% Beszállító 10%


kedvezménnyel
kedvezménnyel kedvezménnyel pl. könyvelés,
pl. közüzemi díjak pl. árubeszerzés ügyvédi költségek

Ekkor a vállalkozó részben, vagy egészben áthárította a Fellow™-nak adott


kedvezményét a beszállítóira!

n Levásárolható foglalószámla:
• A foglalózott egységek teljes értéke online utalvány formájában vásárolható le.
• Foglalózáskor, a foglalózás összege jóváíródik a levásárolható foglalószámlán.
• Online utalvány vásárlásakor – Fellow™ Partnerek kedvezményétől függően – az utal-
ványszámla kiegészíthető a levásárolható foglalószámla egyenleggel.
Levásárolható foglalószámla felhasználása:
Levásárolható
Normál vásárlás foglalószámla
Ön 100.000 Ft-ért
Utalványszámláról: vásárol online utal- Utalványszámláról:
100.000 Ft ványt egy 10%-os 93.000 Ft
Fellow™ partnernél
Kedvezmény Levásárolható
gyűjtő (7%) Értelemsz
foglalószámláról
7.000 Ft nem kerü erűen ekkor 7.000 Ft
l jóváírás
vásárlásán ra
a kedvezm ak 1%
énygyűjt -a
őbe.
2%-os azonnali 2%-os azonnali
visszatérítés visszatérítés
2.000 Ft 2.000 Ft

13
© Copyright 2009 Minden jog fenntartva.
n Elszámolások és kifizetések
• Azonnali elszámolású jóváírások:
– azonnali visszatérítés (online utalvány vásárlásánál)
– 0,5%-0,5%-os ajánlói jóváírás (online utalvány vásárlásánál)
– Kedvezménygyűjtő jóváírás (online utalványnál)
– egységből származó jóváírás, és utalvány
– ajándék egységek
– ajánlói jóváírás
• Fellow™ Partner befizetésekor elszámolt jóváírások:
– Fellow™ Partner forgalmi jóváírás (0,15%, 0,3%)
– Fellow™ Partner forgalmi jóváírás után járó csapat jóváírás (15,5%, 10,6%)
– Azonnali visszatérítés (direkt vásárlásnál)
– 0,5-0,5%-os ajánlói jóváírás (direkt vásárlásnál)
– Kedvezménygyűjtő jóváírás (direkt vásárlásnál)
• Heti elszámolású jóváírások:
– Törzsvásárlói jóváírás szintek után
– Fenti után járó csapat jóváírás
– A szintek megállapítása is hetente történik, és az adott héten elért szint alapján törté-
nik a teljes heti törzsvásárlói jóváírás kifizetése.
• Kifizetések minimum összegei:
– Online utalvány minimum 100 Ft értékben vásárolható.
– Törzsvásárlónak minimum 5 000 Ft értékű Fellow™ utalványt váltunk be és uta-
lunk át bankszámlára.
– Fellow™ Partnernek minimum 30 000 Ft-ot utalunk át. Amennyiben online utal-
vány elfogadóhely, és OTP-s ügyfél, úgy minimum 10 000 Ft-ot utalunk át.

n Átutalások a Fellow™ rendszerébe


• Az átutalásoknál a közlemény rovatban szerepelnie kell a Fellow™ Partner vagy a törzs-
vásárló regisztrációs azonosító számának. Ha ez nem szerepel, akkor az összeget vagy
a bankszámla szám alapján azonosítjuk, vagy visszautaljuk. Regisztrációval még nem
rendelkező személy esetleges előre teljesített, foglalózás céljából történő átutalásánál a
közlemény rovatban feltétlenül tüntessék fel a nevet és az adóazonosító jelet / cég ese-
tén adószámot.
• Az átutalásokat az ügyfél Utalványszámláján írjuk jóvá. Nem regisztrált ügyfélnél fog-
lalózás céljából történő átutalás esetén a regisztrációt követően soron kívül jóváírjuk az
utalványszámláján a befizetett összeget.

14
© Copyright 2009 Minden jog fenntartva. A változtatás jogát a Fellow Global Trade Kft. fenntartja.
Esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
Új nap virrad!
Fellow Global Trade Kft.
Cg. 09-05-018326
1117 Budapest, Alíz u. 1.
Office Garden 1. B lépcsőház 4. em.
adószám: 14907735-2-05
Tel/Fax: +36 1 787 7252
e-mail: info@fellow.hu