You are on page 1of 2

SrifIslam

Ye Message apne dosto aur rishtedaro ko forward


MUFT ISLAMIC SMS
Quran Aur Hadis se
pane ke liye type kare
Join srifIslam
aur bheje
567678
Ye sms apne dosto ko bhejo
Free Authentic SMS
Quran Aur Hadis se
pane ke liye unke mobile se type kare
JOIN SRIFISLAM
send to
567678
Par
NABI AKRAM (saw) ne farmaya: jo shaks jis tariqe par khud khushi k
arega hamesha waisehi jahannum me saza bhugat ta rahega. BHUKARI:57
78
HUZUR (SAW) ne farmaya. jo tumse allah ka wasta dekar sawal kare use
dedo. Nisai:2568
HUZUR AKRAM (saw) ne farmaya. Achi baton ka hukm dene. aur bure k
aam se rokne ka sawab sadqah ke barabar hai. TIRMIZI:1965
Agar is SRIFISLAM group ke mutaliq aapke koi tasaurat, rai ya shikayat
ho to
is email id par kar sakte hain. srifislam@Gmail.com
HUZOOR (SAW) NE FARMAYA: JAB ZINA (ADULTERY) BAHOT
ZIYADA HONE LAGEGA, TO GARIBI AUR MOHTAJI AAM HOGI. (
FAIZUL QADEER:402)
Agar is SRIFISLAM group ke mutaliq aapke koi tasaurat, rai ya shikayat
ho to
is email id par kar sakte hain. srifislam@Gmail.com
SRIFISLAM ka maqsad yahi hai. k kamse kam world me jitne bhi mobile w
ale hain wo log rozana quran aur hadis padhe aur amal karne wale banj
ae
Learn Islam from Qur'an & Hadis
JOIN SRIFISLAM
to 567678

Islam ko Quran Hadis ki roshni men janiye


JOIN SRIFISLAM
to 567678 par.
Apni zabaan se wahi baat kaho jo tumhare dil mein ho, ALLAH har cheej k
o (jo tumhare dil mein hai) khub janta hain.
(Quran 3:167)
Nabi akram (SAW) ne farmaya: apni maldari ki QADAR karo. garibi aa
ne se phle. MUSTADRAK:7846 join srifislam to 567678 Par ya 092195921
95
Islam ko Quran aur Hadis ki roshni me janne ke lye (UNKE) MOBILE se
type karen.
JOIN SRIFISLAM
aur 567678 par YA 09219592195 Par bhejden.
Islam ko phelana har momin mard aur aurat par farz hai apne aap ko pu
ciye aaj tak humne islam ke lye kya kiya? JOIN SrifIslam 09219592195
HUZUR (SAW) NE FARMAYA: TUM ME SE KOI SHAKS APNE B
HAI KE SAMAN (GOODS) KO (BILA IJAZAT) NA MAZAQ ME LE
AUR NA HAQIQAT ME LE (ABU DAWOD:5003)