You are on page 1of 2

Ο Θεός θα δώση την λύση

Ο Καλός Θεός όλα θα τα οικονομήση με τον καλύτερο τρόπο , αλλά χρειάζεται πολλή
υπομονή και προσοχή, γιατί πολλές φορές ,με το να βιάζωνται οι άνθρωποι να
ξεμπλέξουν τα κουβάρια, τα μπλέκουν περισσότερο. Ο Θεός με υπομονή τα ξεμπλέκει.
Δεν θα πάη πολύ αυτή η κατάσταση. Θα πάρη σκούπα ο Θεός! Κατά το 1860, επειδή
υπήρχε στο Άγιον Όρος πολύς τουρκικός στρατός, για ένα διάστημα δεν είχε μείνει
στην Μονή Ιβήρων κανένας μοναχός. Είχαν φύγει οι Πατέρες , άλλοι με τα άγια
Λείψανα, άλλοι για να βοηθήσουν στην Επανάσταση. Ερχόταν στο μοναστήρι ένας
μοναχός από μακριά που άναβε τα κανδήλια και σκούπιζε. Μέσα και έξω από το
μοναστήρι ήταν τουρκικός στρατός , και αυτός ο καημένος σκούπιζε και έλεγε:
«Παναγία μου, τί θα γίνη μ’ αυτήν την κατάσταση;». Μια φορά που προσευχόταν με
πόνο στην Παναγία, βλέπει να τον πλησιάζη μια γυναίκα – ήταν η Παναγία- που έλαμπε
και το πρόσωπό της ακτινοβολούσε . Του παίρνει την σκούπα από το χέρι και του
λέει: «Εσύ δεν ξέρεις να σκουπίζης καλά∙ εγώ θα σκουπίσω» .Και άρχισε να σκουπίζη.
Ύστερα εξαφανίσθηκε μέσα στο Ιερό. Σε τρεις μέρες έφυγαν όλοι οι Τούρκοι! Τους
έδιωξε η Παναγία.
Ο Θεός ό,τι δεν είναι σωστό θα το πετάξη πέρα, όπως το μάτι πετάει το σκουπιδάκι.
Δουλεύει ο διάβολος, αλλά δουλεύει και ο Θεός και αξιοποιεί το κακό, ώστε να
προκύψη από αυτό καλό. Σπάζουν λ.χ. τα πλακάκια και ο Θεός τα παίρνει και φτιάχνει
ωραίο μωσαϊκό. Γι’ αυτό μη στενοχωρήσθε καθόλου , διότι πάνω απ’ όλα και από όλους
είναι ο Θεός , που κυβερνά τα πάντα και θα καθίση τον καθέναν στο σκαμνί, για να
απολογηθή για το τί έπραξε , οπότε και θα τον ανταμείψη ανάλογα. Θα ανταμειφθούν
αυτοί που θα βοηθήσουν μια κατάσταση και θα τιμωρηθή αυτός που κάνει το κακό.
Τελικά ο Θεός θα βάλη τα πράγματα στη θέση τους ,αλλά ο καθένας μας θα δώση λόγο
για το τί έκανε σ’ αυτά τα δύσκολα χρόνια με την προσευχή, με την καλωσύνη.
Σήμερα προσπαθούν να γκρεμίσουν την πίστη, γι’ αυτό αφαιρούν σιγά-σιγά από καμιά
πέτρα, για να σωριασθή το οικοδόμημα της πίστεως. Όλοι όμως ευθυνόμαστε για το
γκρέμισμα αυτό∙ όχι μόνον αυτοί που αφαιρούν τις πέτρες και το γκρεμίζουν ,αλλά
και όσοι βλέπουμε να γκρεμίζεται και δεν προσπαθούμε να το υποστυλώσουμε. Όποιος
σπρώχνει στο κακό τον άλλον θα δώση λόγο στον Θεό γι’ αυτό. Και ο διπλανός όμως θα
δώση λόγο, γιατί έβλεπε εκείνον να κάνη κακό και δεν αντιδρούσε.
Ο κόσμος εύκολα πιστεύει έναν άνθρωπο που έχει τον τρόπο να πείθη.
- Ο λαός, Γέροντα, είναι σαν θηρίο.
- Εγώ από το θηρίο δεν έχω παράπονο. Βλέπεις, τα ζώα δεν μπορούν να κάνουν μεγάλο
κακό ,γιατί δεν έχουν μυαλό, ενώ ο άνθρωπος που φεύγει μακριά από τον Θεό γίνεται
χειρότερος από το μεγαλύτερο θηρίο! Κάνει μεγάλο κακό. Το δυνατό ξίδι γίνεται από
το χαλασμένο κρασί. Τα άλλα τα τεχνητά ξίδια δεν είναι τόσο δυνατά… Πιο φοβερό
είναι, όταν ο διάβολος συμμαχήση με έναν άνθρωπο διεστραμμένο∙ τότε κάνει διπλό
κακό στους άλλους, όπως ο σαρκικός λογισμός ,όταν συμμαχήση με την σάρκα, τότε
κάνει μεγαλύτερο κακό στην σάρκα. Για να συνεργασθή ο διάβολος με έναν τέτοιο
άνθρωπο, πρέπει αυτός να είναι υπολογίσιμος, να έχη κακή προαίρεση, κακία.
Στην συνέχεια ,Θεός φυλάξοι, αυτοί θα φέρουν δυσκολίες, θα στριμώξουν ανθρώπους,
μοναστήρια. Η Εκκλησία, ο Μοναχισμός, θα τους κάνη κακό, γιατί θα τους εμποδίση
στα σχέδιά τους. Μόνο πνευματικά μπορεί να αντιμετωπισθή η σημερινή κατάσταση, όχι
κοσμικά. Θα σηκωθή ακόμη λίγη φουρτούνα, θα πετάξη έξω κονσερβοκούτια, σκουπίδια,
όλα τα άχρηστα, και μετά θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Σ’ αυτή την κατάσταση θα
δήτε, άλλοι θα έχουν καθαρό μισθό και άλλοι θα εξοφλούν χρέη. Θα γίνουν έτσι τα
πράγματα, που δεν θα στενοχωριέται κανείς για την ταλαιπωρία που θα περνάνε- δεν
θα λέη φυσικά «δόξα σοι ο Θεός».
Πόσο ο Θεός μας αγαπά! Αυτά που γίνονται σήμερα και αυτά που σκέφτονται να κάνουν,
αν γίνονταν πριν από είκοσι χρόνια που είχε περισσότερη πνευματική άγνοια ο
κόσμος, θα ήταν πολύ δύσκολα. Τώρα ξέρει ο κόσμος∙ η Εκκλησία δυνάμωσε. Ο Θεός
αγαπάει τον άνθρωπο, το πλάσμα Του , και θα φροντίση γι’ αυτά που του χρειάζονται,
φθάνει ο άνθρωπος να πιστεύη και να τηρή τις εντολές Του.

Από το βιβλίο «Πνευματική αφύπνιση»


ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ