You are on page 1of 2

Sau đây mình xin giới thiệu cách thay đổi mật khẩu cho mọi người:

Bước 1: Bạn hãy truy cập vào http://www.k3ktthb.tk


Bước 2: Bạn vào chỗ Đăng nhập và ghi tên đăng nhập, mật khẩu vào. Sau
đó nhấn Enter
Bước 3: Trong ô Trình đơn chính bạn vào chỗ Phòng quản lý. Khi đó màn
hiện ra như sau:

Bước 4: Bạn tích vào chỗ Hồ sơ cá nhân như hình trên. Sau khi tích xong
chúng ta hãy rê chuột xuông bên giới một tý và màn hình sẽ hiện ra như sau:
Bước 5: Chúng ta đánh mật khẩu mới vào chỗ theo mũi tên chỉ, đông thời
nhớ xác nhậ lại mật khẩu mới.
Bước 6: Nhấn vào nút Lưu thế là OK.
Chúc các bạn thành công