You are on page 1of 3

Cách đăng bài viết của mình

Bước 1: Bạn hãy truy cập vào http://www.k3ktthb.tk


Bước 2: Bạn vào chỗ Đăng nhập và ghi tên đăng nhập, mật khẩu vào. Sau
đó nhấn Enter
Bước 3: Trong ô Trình đơn chính bạn vào chỗ Phòng quản lý. Khi đó màn
hiện ra như sau:

Bước 4: Các bạn ghi bài viết vào vào chỗ ô có khuông đỏ. Nhớ là phải ghi
tiêu đề vào chỗ ô tròn màu đỏ nha?
Bước 5: Các bạn tích vào thư mục cần lưu ở bên tay phải (mũi tên xanh).
Sau đó nhấn lưu lại là Ok luôn.
Ví dụ : Tớ muốn đăng bài có tựa đề là Album nhạc yêu thích, phần này
thuộc phần music đúng không ? Mặt khác Music lại nằm trong Thư mục
giải trí đúng ko? Mọi người hãy tích vào chỗ ô tròn

thuộc phần music ( tại đây là thư mục chính mà bạn muốn lưu). Đồng thời
bạn cũng tích vào ô vuông

Màn hình như sau:

Sau khi nhấn nút lưu lại mọi người muốn xem bài của mình thì hãy vào chỗ
xem Blog bên tay phải (1) hoặc vào ngay đây chỗ mình vừa ghi xong (2)
của màn hình. Màn hình như sau:
1

2 3
Nếu thấy bài viêt chưa thỏa mãn thì các bạn cũng có thể chỉnh sửa lại bằng
cách tích vào chỉnh sửa (3). Sau khi chỉnh sủa xong nhấn nút lưu lại là ok