You are on page 1of 2

Cách đưa nhạc vào Blog

Bước 1: Truy cập vào trang Web http://nhaccuatui.com


Bước 2: Chọn bài hát mà mình muốn đưa lên rồi tích vào bài hát đấy ( ví dụ
ở đây chọn bài La La nha?) Sau khi tích vào màn hình như sau:

Bước 3: Các bạn copy đoạn code trong mục Copy vào blog ấy.

Bước 4: Vào chỗ mình đang viết bài và nhấn vao nút embed rồi paste đoạn
code vào đấy và nhấn Ok thế là xong. Màn hình như sau:
Bước cuối cùng các bạn xem thành quả nữa thôi.