You are on page 1of 19

TUGASAN 1 INDIVIDU

1

0 Analisis Ujian Diagnostik 2 .1.

lazim 1 digit dengan 1 digit dalam lingkungan 9 2/5 Belum Menguasai Berdasarkan hasil penilaian yang saya lakukan ke atas seorang murid pemulihan Tahun 2 iaitu Qayyum bin Asyandi berjaya dilaksanakan. Senarai Kemahiran Sub Kemahiran Skor Catatan 1. ayat 1 digit dengan 1 digit dalam lingkungan 9 1/5 Belum Menguasai Operasi Tolak Operasi tolak secara 3. Konsep tolak 5/5 Menguasai Operasi tolak secara 2. Dia berjaya memahami konsep asas nombor.1 Analisis Ujian Diagnostik Pemulihan Matematik Bil. Saya mendapati bahawa Qayyum telah berjaya menguasai kemahiran pranombor dan nombor. Namun Qayyum menghadapi masalah 3 .1.

Skor yang Qayyum dapat bagi ujian diagnostik yang telah dijalankan ke atasnya dalam sub kemahiran operasi tambah 1 digit dengan digit 1 ialah 1/5 dan ini menunjukkan Qayyum masih tidak faham dan belum menguasai sub kemahiran operasi tambah iaitu operasi tambah 1 digit dengan 1 digit secara ayat dalam lingkungan 9. saya dapat kenal pasti akan kelemahan Qayyum dan perasaannya. murid Tahun 2 Ibnu Sina di Sekolah Anak – Anak Tentera. Qayyum telah dimasukkan ke kelas pemulihan bagi membantu dia dalam menguasai kemahiran 3M iaitu membaca. Ini menunjukkan bahawa Qayyum masih belum menguasai konsep asas dalam matematik. saya mendapati Qayyum ada perasaan ragu-ragu. Masalah yang dihadapi oleh Qayyum dalam operasi tolak ialah dia masih belum menguasai sub kemahiran operasi tolak secara ayat 1 digit dengan 1 digit dalam lingkungan 9. Qayyum amat bergantung kepada pengiraan menggunakan bentuk lazim. 1. Hasil dari temu bual saya dengan Qayyum.dalam menjawab ujian diagnostik bagi kemahiran operasi tolak. 4 . Faktor-faktor yang mempengaruhi Saya memilih Qayyum bin Asyandi. Dia keliru dan berasa mudah mengira secara lazim berbanding dengan ayat. Melalui pemerhatian yang saya jalankan. saya dikehendaki melaksanakan ujian diagnostik matematik pemulihan terhadap seorang murid pemulihan dan seterusnya menganalisis dan mengenal pasti masalah yang dialami oleh Qayyum. Melalui hasil temu bual dengan guru kelas pemulihan yang mengajar Qayyum. menyatakan bahawa Qayyum masih belum menguasai operasi tolak secara ayat. Malahan dia hanya tidak faham terhadap apa yang diajar oleh guru. Hal ini kerana dia keliru antara operasi tolak secara ayat dan operasi tambah secara lazim. Qayyum masih tidak mampu untuk memahami matematik dan tidak faham dengan apa yang diajar oleh guru. Ini menunjukkan bahawa Qayyum belum menguasai cara mengira dalam bentuk ayat. terdapat beberapa jenis sub kemahiran yang masih belum dikuasai oleh Qayyum. Bagi tugasan ini.2. Namun. tidak pasti dengan jawapan dan tidak boleh menjawab ujian tersebut bagi sub kemahiran itu. Menurut guru tersebut itu lagi. menulis dan mengira.1. Tetapi Qayyum tidak mengalami masalah diskalkulia dalam matematik.

Dia keliru dengan mengira tolak secara lazim kerana bagi Qayyum mengira secara lazim lebih mudah dari secara ayat. beliau sering tidak hadir ke sekolah tanpa sebab. Qayyum merupakan seorang murid yang baik. Jadi saya rasa faktor keluarga juga telah menjadi Antara faktor menyebabkan Qayyum tidak dapat menguasai matematik dan dimasukkan ke kelas pemulihan.Qayyum merupakan dari keluarga mempunyai pendapatan yang rendah. Faktor lain menyebabkan Qayyum tidak dapat menguasai sub kemahiran tersebut ialah dia berasa keliru dan tidak faham cara mengira tolak secara ayat. hasil dari saya menemu bual guru kelas pemulihan Qayyum. dia lambat menguasai sesuatu kemahiran. faktor yang menyebabkan Qayyum tidak dapat menguasai kemahiran matematik ialah kerana sering diabaikan oleh ibu bapa. Selain itu. Ibu bapa Qayyum tidak prihatin terhadap pelajaran Qayyum dan mereka sering menyuruh Qayyum supaya membantu mereka di kedai justeru menyebabkan Qayyum selalu tidak hadir ke kelas. Qayyum sering didedahkan dengan pengiraan operasi tolak secara lazim berbanding secara ayat di dalam kelas. Hal ini menyebabkan Qayyum tidak dapat mengikuti pengajaran dan pembelajaran yang di ajar oleh guru di sekolah. Qayyum merupakan murid yang suka belajar. Tambahan pula. mendengar kata guru dan pasif di dalam kelas. Ibu bapanya juga tidak mengambil berat tentang akademik anaknya itu. Qayyum mengalami masalah dalam pelajarannya. Oleh itu. namun disebabkan di selalu tidak hadir ke sekolah untuk menolong keluarganya. Qayyum tidak mampu untuk menjawab soalan tolak secara ayat. adik beradiknya agak ramai iaitu dalam 8 orang. 5 . Selain itu.

2.0 Rancangan Pendidikan Individu (RPI) 6 .

Tunjuk ajar Simulasi Permainan 10. 3. 2014 Berjaya Menguasai Yang benar. Matlamat Tarikh Mula Bil. :10 Februari 2014 Objektif Pengajaran Di akhir p&p. murid dapat: Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Menyelesaikan operasi tolak 1    Tarikh Mula Tarikh Akhir : 21 Mac 2014 Tarikh Akhir Catatan/ Penilaian 1 Operasi Tolak digit dengan 1 digit secara ayat dalam lingkungan 9 tanpa mengumpul semula dengan betul sekurang-kurangnya 4 dari 5 soalan. 7 . 2. Kemahiran : Murid dapat menguasai operasi tambah 1 digit dengan 1 digit secara ayat dengan betul. 2014 21.Rancangan Pendidikan Individu Mata Pelajaran: Matematik Nama Murid : Qayyum Bin Asyandi Tarikh Lahir: 8 Mei 2007 Tahun : 2 Ibnu Sina Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah mengetahui konsep tolak.

3. Mohamed Saad 8 .0 Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Nama : Mohamed Naqib B.

K/P : 921015-01-6993 Kelas Hari : Tahun 2 Ibnu Sina : Isnin Mata Pelajaran : Matematik Tarikh : 10 Februari 2014 Masa : 10. Guru meminta dari setiap murid batang mancis.No. Seorang murid mendapat 9 batang mancis.    Murid secara tidak langsung turut terlibat. batang mancis.51 pagi (6 minit) 1. Contoh : Lakonan 9 .45 – 10. lembaran soalan. terapi sensori Nama Kumpulan Nama Murid Tajuk Kemahiran Konstruk 7 Kemahiran : Operasi tolak 1 digit dengan 1 digit secara ayat dalam lingkungan 9 Bahan Bantu Mengajar (BBM) Pengetahuan Sedia Ada Objektif P&P Murid Di akhir P&P murid dapat : Set Induksi 10. Poket nombor.45 – 11. dam ular Murid telah mengetahui tentang konsep tolak Ibnu Khaldun Qayyum bin Asyandi Operasi Tolak 4. power point. Guru membeli batang mancis daripada murid. 1. Murid mendengar pengajaran guru mengenai operasi tambah secara ayat dalam lingkungan 9. 2. komputer. 5.45 pagi (60 minit) Penggabung jalinan isi kandungan : Teknologi dan Komunikasi (TMK) Penerapan nilai : kerjasama. Guru membuat simulasi jual beli. Guru sebagai pembeli dan murid sebgai penjual. rajin Unsur-unsur terapi : terapi main. lembaran kerja. Guru menngaitkan pengajaran hari ini berdasarkan lakonan tadi. Menyelesaikan operasi tolak 1 digit dengan 1 digit secara ayat tanpa mengumpul semula dengan betul sekurang-kurangnya 4 dari 5 soalan. 3.

3. 2. Guru menunjukkan simulasi cara operasi tolak menggunakan batang mancis kepada murid. Murid mula mengira operasi tolak menggunakan batang mancis berdasarkan soalan yang ditanya oleh guru. 10 . Contoh : Soalan yang ditanya oleh guru?  3-2=?  4-2=? Power point pengajaran guru.07 pagi (16 minit) Interaksi Pengajaran 1.Batang mancis diberikan kepada setiap murid Catatan : BBM : batang mancis Nilai : Kerjasama Langkah 1 10.51 – 11. Murid belajar mengenai operasi tolak 1 digit dengan 1 digit menggunakan power point.

Murid diminta memilih dua sampul daripada 9 sampul yang mengandungi nombor daripada 1 hingga 9 3.Catatan : BBM : power point. Guru menerangkan perlaksanaan permainan Poket nombor dan kad nombor. rajin EMK : TMK Teknik : simulasi Langkah 2 11. 2. 4.23 pagi (16 minit) Aktiviti pengukuhan Poket nombor dan kad nombor 1. Contoh : Poket nombor Catatan : 11 . batang mancis Nilai : kerjasama. komputer. Murid dikehendaki menyelesaikan soalan tersebut.07 – 11. Murid memasukkan kad nombor ke dalam poket nombor dan nombor yang besar diletakkan dihadapan.

45 pagi (6 minit) Penutup Kognitif 1. 2. 12 . Guru memberikan kata-kata pujian dan peneguhan kepada murid.BBM : Poket nombor. Murid diedarkan lembaran kerja operasi tolak 1 digit dengan 1 digit secara ayat. 2.39 – 11. Guru menerangkan secara keseluruhan pelajaran pada hari ini. kad nombor Nilai : kerjasama Terapi : terapi main. Penutup Sosial 1. Guru sebagai pembimbing. Murid diminta menepuk tangan kepada mereka yang berani menjawab soalan guru pada hari ini. Guru menyoal murid soalan mengenai pelajaran hari ini.23 – 11. Murid menjawab secara lisan. Contoh : Lembaran kerja Catatan : BBM : lembaran kerja Nilai : rajin Penutup 11. 3.39 pagi (16 minit) Aktiviti Bertulis 1. 2. terapi sensori Langkah 3 11. 3. Murid menjawab soalan tersebut.

Refleksi : 13 .

Saya juga perlu memberi perhatian dan mengenal murid saya sendiri. 14 . murid mengetahui akan kelemahan mereka dan berusaha untuk mengatasi kelemahan tersebut. saya harus berfikiran kreatis dan kreatif untuk menyediakan bahan serta kaedah yang sesuai dan menarik perhatian murid.0 Kesimpulan Kesimpulannya. ujian Diagnostik Matematik Pemulihan adalah sesuatu yang amat penting kepada guru pemulihan. Pada masa yang sama. Sebagai bakal guru. Hal ini kerana ianya dapat membantu guru mengenalpasti dan menganalisis ujian.4. guru dapat menyediakan bahan serta kaedah yang sesuai bagi mengatasi kelemahan murid tersebut.

(2008). Aplikasi Kognitif Dalam Pendidikan. Shahizan Hasan & Ahmad Shahabudin Che Noh. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Bhd. Bhd. Bhd. Panduan Merancang Aktiviti Prasekolah. Kuala Lumpur : PTS Profesional Publishing Sdn.Rujukan Buku Azizi Yahaya.2014 15 . (2008). Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Panduan Merancang Aktiviti Prasekolah. Penerbitan Multimedia Sdn.2. Bhd Shahizan Hasan & Ahmad Shahabudin Che Noh. Internet Model Pengurusan Kelas Khas dilayari pada 14. (2008). Zainal Kassan dan Suhaila Abdullah. Pendidikan Disleksia. Selangor. 2012.

dalam menyediakan ujian diagnostik. apa yang penting kerjasama. Bak kata animasi Wonderpet. dalam menyelesaikan tugasan menyediakan bahan interaktif menggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK). banyak ilmu yang saya peroleh. Pertama. saya telah belajar banyak benda baru. Tugasan yang terbahagi kepada dua tugasan. setelah penat lelah membuat tugasan ini. Saya turut peroleh ilmu iaitu cara menyediakan RPI dan RPH. saya menyedari bahawa kerjasama itu penting dalam suatu kumpulan.Refleksi Alhamdulillah dengan rahmatNya. Di samping itu. Hal ini kerana sebagai guru kita perlu mengetahui cara menggunakan TMK yang betul dan sesuai supaya guru dapat berkembang selaras dengan perkembangan murid serta semasa. Alhamdulillah. Hal ini penting bagi guru untuk guru kuasai. Saya sangat berterima kasih kepada pensyarah pembimbing saya terutamanya. Selain itu. saya perlu menganalisis kelemahan murid terbabit dan merangak rancangan pengajaran individu dan rancangan pengajaran harian. saya turut ditugaskan untuk membuat Bahan Bantu Mengajar (BBM). Ketika menyelesaikan tugasan berkumpulan. Tuan Hj Abdul Rahim Bin Marzuki dan rakan-rakan kumpulan saya. Di samping itu. Tugasan kedua ialah tugasan individu di mana saya dikehendaki melaksanakan Ujian Diagnostik Pemulihan Matematik ke atas seorang murid pemulihan. menurut teori Edgar Rubin menyatakan melalui ujian diagnostik. Oleh itu penting bagi guru pemulihan melaksanakan ujian diagnostik. Selain itu. guru dapat mengesan pelajar yang mempunyai masalah gangguan terutama dalam pembelajaran. melalui tugasan ini saya dapat mendalami lagi cara menyediakannya. Meski pun ia sudah lama digunakan. dalam menyediakan RPH. saya telah berjaya menyelesaikan tugasan ini. Daripada hasil ujian diagnostik tersebut. BBM ini telah meransang saya untuk berfikir secara 16 . saya juga perlu membina bahan bantu mengajar khusus untuk membantu murid saya. saya perlu melaksanakan tugasan secara berkumpulan iaitu menyediakan satu Ujian Diagnostik Pemulihan Matematik yang lengkap dan menyediakan bahan interaktif bagi mengatasi masalah kelemahan murid.

penerokaan kepada persekitaran. tempoh sensitif. tugasan ini benar – benar telah memberi seribu satu input baru kepada saya. Antara konsep yang dikemukakan oleh Montessori adalah seperti penggunaan sensori deria. belajar melalui aktiviti bermain. 17 . Montessori telah mengemukakan beberapa konsep asas dalam pembentukan kurikulum kanak-kanak pada peringkat awal.luar kotak untuk membantu anak murid saya. dan teori interaksi. Tuntasnya. InsyaAllah input – input baru ini akan saya gunakan ia sepenuhnya apabila bergelar seorang guru kelak.

LAMPIRAN 18 .

19 .