You are on page 1of 4

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG TAHUNAN YANG KE - 81 2013 SMK SULTAN YUSSUF BATU GAJAH

HAKIM PERBARISAN UNIT BERUNIFORM
UNIT kategori

KADET BOMBA

PENGAKAP

PKMB

PUTERI ISLAM

KADET POLIS

KRS

Bilangan Ahli ( 20% ) Keseragaman Kawad ( 20% ) Tabik Hormat ( 20% ) Kekemasan Barisan ( 20% ) Pakaian ( 20% ) JUM AH

81 2013 SMK SULTAN YUSSUF BATU GAJAH HAKIM PERBARISAN RUMAH SUKAN Rumah kategori HEAD ( iru ! KIER ( merah ! SHAIDALI ( HI"AU ! SULTAN ( KUNING ! Kreati!iti ( 20% ) Bilangan Ahli ( 20% ) Keseragaman Kawad ( 20% ) Maskot ( 20% ) intas Hormat ( 20% ) .KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG TAHUNAN YANG KE .

JUM AH KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG TAHUNAN YANG KE .81 2013 SMK SULTAN YUSSUF BATU GAJAH HAKIM hia#a$ RUMAH SUKAN Rumah Kategori HEAD ( iru ! KIER ( merah ! SHAIDALI ( HI"AU ! SULTAN ( KUNING ! Kreati!iti ( 20% ) Motto ( 20% ) Ke"eriaan ( 20% ) Maskot ( 20% ) Kebersihan .

( 20% ) JUM AH .