You are on page 1of 9

BENEFICIS DE LA LLIBERTAT

D’ÚS DEL PROGRAMARI

AVALUACIÓ
LEGALITA UNIVERSALIT
T AT TESTEIG
LEGALITAT
LEGALITAT

SI
No discriminar tipus d’ús
UNIVERSALITAT ni tipus d’usuaris.
TESTE
IG

Fer moltes proves


des de les primeres El programari
fases de sigui més
desenvolupament consistent
AVALUACIÓ

SELECCIÓ

Diferents programas
BENEFICIS DE LA LLIBERTAT DE
DISTRIBUCIÓ DEL PROGRAMARI

DISPONIBILITAT
BENEFICIS DE LA LLIBERTAT DE
DISTRIBUCIÓ DEL
PROGRAMARI

DISSEMINACIÓ

La societat pugi dur el programa allà


on no els canals no poden arribar
BENEFICIS DE LA LLIBERTAT DE
DISTRIBUCIÓ DEL PROGRAMARI

Programa gratuït
NO

PREU