You are on page 1of 6

Topik

:

Oooo besarnya gajah…. eeeei kecilnya semut…..

Ringkasan

Dalam topik ini murid akan diperkenalkan dengan konsep pelbagai saiz iaitu kecil atau besar

Standard Kandungan

Sains Fizikal 5.3 Menganalisis pengetahuan tentang pelbagai saiz.

5.3.1 Standard Pembelajaran Tempoh masa 5.3.2

Mengenalpasti pelbagai saiz iaitu kecil,besar,panjang,pendek, tinggi dan rendah. Menyusun objek mengikut urutan saiz.

Sumber

2 waktu 1 . Bahan Maujud 2 . Kad Imbasan 3 . Lembaran Kerja 1.Guru meminta murid untuk menyebut perkataan “ Ooo besarnya gajah… eee kecilnya semut…” sebanyak 3 kali dengan kuat beserta dengan aksi yang bersesuaian.

FASA PERSEDIAAN

2. Guru meminta murid untuk meneka apakah topik yang akan dipelajari pada hari ini. 3. Murid-murid menjawab: a) Gajah dan semut b) Besar dan kecil c) Saiz 4. Guru menerangkan topik yang akan dipelajari pada hari ini iaitu “saiz”.

Guru menunjukkan dua biji bola yang berlainan saiz. 1. Murid membandingkan saiz objek yang ditunjukkan (contoh: gambar buah durian dan buah anggur). 2. (Contohnya: bulatan. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan. FASA IMAGINASI 3.Murid melengkapkan lembaran kerja 1 (Penilaian). segi empat sama. 3. FASA 2.Guru menunjukkan kad imbasan yang mengandungi pelbagai objek. segi empat tepat). . 4. Murid menyebutkan saiz bola yang ditunjukkan oleh guru samada besar atau kecil.1.Murid melengkapkan lembaran kerja 2 (Pemulihan). segi tiga. Setiap wakil kumpulan mempamerkan bentuk yang telah dilukis PERKEMBANGAN dihadapan kelas. Setiap kumpulan diminta untuk melukis bentuk yang diminta oleh guru. 1. 2.Murid mengumpul gambar haiwan yang bersaiz besar dan kecil dan ditampalkan di dalam buku latihan (Pengayaan). Murid lain diminta untuk menyusun bentuk-bentuk tersebut mengikut saiz daripada kecil ke besar dan sebaliknya. FASA TINDAKAN 3.

Warnakan objek yang besar dengan warna merah dan objek yang kecil dengan warna biru. Tahun:……………………….LEMBARAN KERJA 1 (PENILAIAN) Nama :…………………………………………. .. 1..

LEMBARAN KERJA 2: (Pemulihan) Nama :……………………………………………… Aktiviti 1 :Bulatkan objek yang besar Tahun :……………………… a) b) c) .