You are on page 1of 2

Femeile care fac avort se imbolnavesc deseori de boli grele, nevindecabile, imbatranesc inainte de vreme, sufera mai ales

de nervi, nasc copii bolnavi si infirmi, nu se inteleg cu barbatii lor, au mustrare de constiinta pana la moarte, sau cel putin timp de zece ani, daca se pocaiesc si primesc canonul randuit de duhovnicii lor. Iar daca nu, le asteapta canonul cel vesnic in muncile iadului, de care sa ne fereasca pe toti Bunul nostru Mantuitor. (Par.Cleopa) ac! umnezeu a hot!r"t s! ne d!ruiasca un copil, s! fim convin#i c! $i va purta de gri%! #i $n continuare. ac! umnezeu a permis ca acolo unde #tiin&a nu poate s! e'plice $n ce fel apare sc"nteia vie&ii, celul! cu celul! formeaz! un nou om, $nc! din clipa concep&iei, s! fim siguri c! dac! $i dam acordul nostru, (l poate s! sus&in! #i s! ofere #ans! egal! noului n!scut indiferent de circumstan&ele pe care noi, cu mintea noastr! limitat! le putem vedea acum. )rebuie s! $n&elegem c! nu avem dreptul s! luam via&a unui copil indiferent dac! este n!scut sau $nc! este $n p"ntecele mamei sale. *mul este o fiin&a vie, este feti&! sau b!iat, chiar din momentul conceperii sale. Medicina ne spune asta, nu doar Biserica.

+f"ntul ,asile cel Mare avertizeaz!- .Cei care dau medicamente abortive, sunt uciga#i #i ei precum #i cele ce primesc otr!vuri ucigatoare de embrioni (pilule anticonceptionale). (canonul al /0lea). Cea mai mare bucurie a unei familii sunt copiii. +! fim gata s! ne %ertfim pentru a ne $nvrednici de aceasta bucurie. +! nu ne speriem de nici un obstacol, a#a cum Pururea Fecioara Maria, nu s0a speriat s! 1l nasc! pe M"ntuitorul nostru Iisus 2ristos $ntr0o pe#ter! s!r!c!cioas! #i f!r! nici un a%utor decat bra&ele b!tranului Iosif. *rice copil care se na#te este o reu#it! a vie&ii, o inten&ie divin! $mplinit!, o garan&ie de $ncredere #i optimism, este o ascensiune, o pace pentru con#tiin&e, un .3MI45. plin de emo&ie creatoare, pe care mama #i so&ul ei $l rostesc voin&ei lui umnezeu5 +! spunem #i noi 3 vie&ii, a#a cum mama noastr! a spus 3 atunci c"nd ne0a n!scut #i a#a cum umnezeu spune 3 rug!ciunilor noastre #i cererilor noastre de bine, trimit"nd harul +!u peste toat! lumea #i peste to&i oamenii din toate timpurile.
Vă invităm duminica de la ora 1500 în subsolul Catedralei Mitropolitane din Timişoara la adunarea Oastei Domnului . Slăvit să ie Domnul!

"vortul#crima timpului nostru
$Doamne% Tu m#ai alcătuit în p&ntecele maicii mele.Te voi lăuda% că sunt o ăptura aşa de minunată$ '(salmul 1)*+ Ma%oritatea oamenilor nu #tiu ce se $nt"mpl! $n timpul unui avort. 4ici femeile care au avortat nu #tiu c! de fapt au omor"t un copil. (le .au auzit. c! de fapt p"n! $n luna a treia este doar un ghem de celule #i nu un om adev!rat. 4imic mai fals5 ,ia&a $ncepe $n momentul concep&iei. Mamelor5 up! / s!pt!m"ni c"nd se efectuez! avortul, copilul are de%a toate organele formate. +im&urile sunt prezenteei simt durerea #i avortul devine un m!cel. 6e bate inima dar apoi se opre#te c"nd va fi rupt $n buc!&i prin chiureta% sau prin aspira&ie. 4u v! l!sa&i $n#elate5 3vortul nu este solu&ia5 Infoma&i0v! serios asupra tuturor consecin&elor avortului #i sf!tui&i0v! cu femei care au mai f!cut avort. 4u v! l!sa&i cople#ite de situa&ie indiferent care ar fi aceasta. ac! umnezeu a pus sufletul $n copilul din p"ntecele vostru, (l v! poate scoate din valurile m!rii, oric$t de mare ar fi furtuna. )rebuie doar s! $i cere&i a%utorul, iar aceasta nu v! cost! nimic.

copilul este rupt $n buc7&i #i aspirat cu o for&7 de 9:0. 6a $nceput se dilat7 colul uterin pentru ca medicul s7 poat7 p7trunde cu insrumentele necesare $n cavitatea uterin7. 3cest medicament este in%ectat direct $n musculatura uterului provocand contractii mai puternice decat cele naturale.iureta/ (ste metoda cea mai des utilizat7 la noi $n &ar7. dup7 un chin prelungit. 3cest hormon este administrat $n primele < s7pt7m"ni de sarcin7. up7 ce se e'trag toate fragmentele copilului.).: de ori mai mare . perfor7ri uterine. 3cesta fiind prea mare pentru a fi aspirat. care zice.Cleopa) .0a din ecalog. cat si al celui care savarseste uciderea si calca porunca lui umnezeu. $8esturile. (i mor astfel dup7 c"teva ore.isterotomie 'opera0ie ce. Prin aceast7 metod7 poate fi omor"t un copil $n varst7 de p"n7 la => de zile5 +"nger7rile care urmeaz7 sunt semnificative. Prin avort se intelege uciderea pruncilor in pantece prin tot felul de mi%loace. "vortul cu medicamentul 34 5*6 'Mi epristone+ 3ceast7 substan&7 chimic7 este un antihormon care blocheaz7 Progesteronul. 9. unui avort prin aspira&ie Metoda avortului cu .ă un avortMetoda avortului prin c. +ub presiune. Copilul va fi sfaramat si e'pulzat practic din uter. se e'trage copilul care astfel este rupt $n buc7&i. motiv pentru care ei vor fi omor"&i prin in%ec&ii letale sau sunt pur #i simplu l7sa&i s7 moar7. Cu toate acestea se a%unge frecvent la infec&ii. soldate uneori cu e'tragerea uterului sau chiar cu moartea femeii. pentru aceea avortul este combatut de Biserica si de +fintii Parinti cu atata tarie. 6a $nceput sunt rupte picioarele #i m"inile.+a nu ucizi.ormonul prosta1landine 3ceast7 metod7 nu este $nc7 folosit7 la noi $n &ar7 dar este folosit7 $n &7rile occidentale c"nd femeia nu0#i dore#te copilul. dup7 care va fi aspirat. ele sunt cu at"t mai mari cu c"t copilul este mai $n v"rst7 #i pot dura o s7pt7m"n7. cu a%utorul unei chiurete se scoate placenta. 3proape to&i copiii supravie&uiesc acestei opera&ii.reconstituirea. eoarece fatul are suflet viu. insa uneori supravie&uie#te c"teva ore dup7 aceast7 manevr7. $ncet dar sigur. iar apoi coloana vertebral7. lui cu a%utorul fragmentelor e'trase. dec"t cea al unui aspirator. 1n cazul $n care copilul tr7ie#te va fi omor"t cu o in%ec&ie. Cu a%utorul unui instrument care seam7n7 cu un cle#te. Prin colul uterin dilatat.Cresteti si va inmultiti. care zice. medicul $l va sf7r"ma cu a%utorul unui instrument. Pacienta pierde mult s"nge..(Par. +e controleaz7 dac7 copilul a fost scos $n totalitate prin . +e calca si porunca a . este distrus7 placent7 iar copilul se va sufoca. 3stfel.. se pierde sufletul. medicul introduce $n cavitatea uterin7 un tub fle'ibil din plastic.arian2+ 3ceast7 metod7 este de fapt o interven&ie chirugical7 prin intermediul c7reia este deschis uterul femeii #i se e'trage copilul care apoi este .Produsul. un hormon necesar sarcinii.ea..Cum se reali. ?/). creat de umnezeu chiar din clipa zamislirii. "vort prin . capul r7m"n"nd pe loc. pentru ca se ucide viata. (Facere 9. ( Iesire ?:. unui avort prin chiureta% Metoda avortului prin aspira0ie (ste o metod7 mai modern7 care a $nceput s7 fie practicat7 #i la noi $n &ar7. atat al celui ucis.aruncat..