You are on page 1of 22

COLEGIUL NAŢIONAL „GH.

MUNTEANU MURGOCI” BRAILA

Procedura Sistemului de Control Managerial GESTIONAREA MIJLOACELOR FIXE ŞI A OBIECTELOR DE INVENTAR; EFECTUAREA OPERAŢIUNILOR DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂTI Cod: PO-

Ediţia : I Nr. de ex. 1

Direcţia Financiar - Contabil

!e"i#ia $ Nr. de ex. 1 Pag. 1 / 22 Exem%lar nr. 1

!. L"#$% &'#()*#%+",",)& -. ',%+)&%&'%/ 0'&"1"-%&'% 2" %(&)+%&'% '3"4"'" #%./ 3.(5 -%6/ % &'0"6"'" 7* -%3&., '3"4"'" (&)-'3.&""8 N&. -&$. !.!. !. . !.;. E,'9'*$' (&"0"*3 &'#()*#%+","" : )('&%4".*'% Elaborat (eri'icat )%robat

N.9',' #" (&'*.9','

F.*-4"%
Contabil &e'

D%$%

S'9*5$.&%

Pre&edinte Comisie Director

. S"$.%4"% '3"4"",)& 2" % &'0"6"",)& 7* -%3&., '3"4"",)& (&)-'3.&"" N&. -&$. .!. E3"4"% #%./ 3.(5 -%6/ &'0"6"% 7* -%3&., '3"4"'" Ediţia I C)9()*'*$5 &'0"6."$5 Elaborarea ediţiei iniţiale M)3%,"$%$'% &'0"6"'"
Con'orm *MFP +,-./$$0 cu modi'ic rile &i com%let rile ulterioare

D%$% ,% -%&' #' %(,"-5 (&'0'3'&",' #%. &'0"6"'" '3"4"'"
Data a%rob rii %rin deci#ia Directorului

;. L"#$% -.(&"*6<*3 ('&#)%*',' ,% -%&' #' 3"1.6'%65 '3"4"% #%./ 3.(5 -%6/ &'0"6"% 3"* -%3&., '3"4"'" (&)-'3.&"" N&. -&$. ;.!. S-)(., D"1.65&"" )%licare
E='9(,%& *&.

C)9(%&$"9'*$ Direcţia FinanciarContabil Comisia de monitori#are1 coordonare &i 2ndrumare metodologic a de#"olt rii sistemului de control managerial )r3i" Director

F.*-4"%
Contabil &e'

N.9' 2" (&'*.9'

D%$% (&"9"&""

S'9*5$.&%

1

;. .

In'ormare

/

Membri comisie

;.;. ;.>.

)r3i"are )%robare

4 ,

)r3i"ar Director

COLEGIUL NAŢIONAL „GH. MUNTEANU MURGOCI” BRAILA

Procedura Sistemului de Control Managerial GESTIONAREA MIJLOACELOR FIXE ŞI A OBIECTELOR DE INVENTAR; EFECTUAREA OPERAŢIUNILOR DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂTI Cod: PO-

Ediţia : I Nr. de ex. 1

Direcţia Financiar - Contabil

!e"i#ia $ Nr. de ex. 1 Pag. 2 / 22 Exem%lar nr. 1

>. S-)(., (&)-'3.&"" • Stabile&te1 e'ectuarea o%eraţiunilor de 2ncas ri si %l ţi 2n numerar %rin casieria instituţiei1 care se organi#ea# &i 'uncţionea# %otri"it %re"ederilor !egulamentului o%eraţiunilor de cas . o De asemenea e"idenţierea o%eraţiunilor de 2ncas ri &i %laţi 2n numerar 2n registrul de cas care se 2ntocme&te %e ba#a documentelor 5usti'icati"e1 totali#area #ilnic a o%eraţiunilor e'ectuate &i stabilirea soldului de cas care "a 'i ra%ortat %e 'ila din #iua urm toare. o 6estionarea con'orm legislaţiei 2n "igoare a obiectelor de in"entar1 mi5loacelor 'ixe1 r s%underea de integritatea acestora &i ţinerea e"idenţei lor analitic %e locuri de 'olosinţ 1 e"idenţierea 2n registrul mi5loacelor 'ixe &i 2n listele de in"entar %e camere a tuturor modi'ic rilor inter"enite 2n gestiune res%ecti": cas ri1 trans'eruri1 modi'icarea locurilor de 'olosinţ 7 asigurarea % str rii obiectelor de in"entar &i a mi5loacelor 'ixe deteriorate 2n "ederea in"entarierii lor &i 2ntocmirii %ro%unerilor %entru casare1 acţion8nd %entru "alori'icarea materialelor re'olosibile re#ultate 2n urma cas rii &i 2ncas rii contra"alorii lor7 com%letarea 'i&elor de maga#ie1 notelor de intrare - rece%ţie1 bonurile de materiale1 cu o%erarea la #i a intr rilor &i ie&irilor de materiale &i e'ectuarea "eri'ic rii lunare7 com%letarea &i ţinerea e"idenţei 'oilor de %arcurs &i a bonurilor "alorice %entru combustibil 2n ba#a actelor normati"e 2n "igoare7 gestionarea &i e"idenţierea 'ormularelor cu regim s%ecial 2n con'ormitate cu %re"ederile legale 2n "igoare. ?. D)9'*"., 3' %(,"-%&' • Procedura "a 'i a%licat acti"it ţii de gestionare a mi5loacelor 'ixe si a obiectelor de in"entar din %atrimoniul Instituţiei &colare1 %recum &i o%eraţiunilor de 2ncas ri &i %l ţi 2n numerar1 %rin casieria instituţiei.  9istarea %rinci%alelor acti"it ţi de care de%inde &i.sau care de%ind de acti"itatea %rocedurat :  E'ectuarea o%eraţiunilor de 2ncas ri si %l ţi 2n numerar %rin casieria instituţiei7  E"idenţierea o%eraţiunilor de 2ncas ri &i %l ti 2n numerar 2n registrul de casa care se 2ntocme&te %e ba#a documentelor 5usti'icati"e7     Pred com%artimentului 'inanciar contabilitate #ilnic exem%larul al II-lea al !egistrului de cas 2m%reun cu documentele 5usti'icati"e cu semn tur 7 De%une la :re#orerie %rin 'oaie de " rs m8nt sumele 2ncasate %entru care s-au emis c3itanţe &i care de% &esc soldul de cas 7 !idic sume 2n numerar de la :re#orerie %e ba#a carnetului de CEC 2n numerar 2ntocmit de c tre com%artimentul 'inanciar - contabilitate %entru di"erse c3eltuieli materiale &i de %ersonal7 9a %rimirea documentelor trebuie s "eri'ice existenţa1 "alabilitatea &i autenticitatea semn turilor %rin care se dis%une %lata1 %recum &i existenţa anexelor la documentele de %lat .

birou1 etc.M.1.control intern la entit ţile %ublice &i %entru de#"oltarea sistemelor de control managerial1 cu modi'ic rile &i com%let rile ulterioare.ul comunitar in domeniul controlului intern7 @. 11+. EFECTUAREA OPERAŢIUNILOR DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂTI Cod: PO- Ediţia : I Nr.+-.1+++ %ri"ind controlul intern &i controlul 'inanciar %re"enti"1 re%ublicat ..1.7 PO >Procedur *%eraţional ? @ %rocedur care descrie o acti"itate sau un . 1 Direcţia Financiar .. MUNTEANU MURGOCI” BRAILA Procedura Sistemului de Control Managerial GESTIONAREA MIJLOACELOR FIXE ŞI A OBIECTELOR DE INVENTAR. D)-. *rdonanţa 6u"ernului nr./ %-$.!. *6 nr.F.1 re%ublicat 2n anul 1+++1 cu modi'ic rile ulterioare1 %ri"ind amorti#area ca%italului imobili#at 2n acti"e cor%orale &i necor%orale 7 @. 3 / 22 Exem%lar nr.Contabil !e"i#ia $ Nr.&e' birou. 1 @. Procedur Pre#entare 2n scris a %a&ilor ce trebuie urmaţi1 a metodelor de lucru stabilite &i a regulilor de a%licat necesare 2nde%linirii atribuţiilor &i sarcinilor1 a"8nd 2n "edere asumarea res%onsabilit ţilor7 PS >Procedur de sistem? @ %rocedur care descrie o acti"itate sau un %roces care se des' &oar la ni"elul tuturor com%artimentelor din cadrul Instituţiei &colare7 Com%artiment @ com%artiment .1++. @."6%4" • De'iniţii: N&. *./$11 %ri"ind modi'icarea si com%letarea *rdinului ministrului 'inanţelor %ublice nr. *rdinul ministrului 'inanţelor %ublice nr.' $'&9'*". =. D'1"*"4"" 2" %+&'0"'&" %. 9egea contabilit ţii nr./$$/ %ri"ind ree"aluarea acti"elor cor%orale si necor%orale la instituţiile %ublice7 @. +.. @.. *MFP 1-. -%&' 3'1"*'2$' $'&9'*. @.. .-.+..-1 din + octombrie /$$+ %entru a%robarea Normelor %ri"ind organi#area &i e'ectuarea in"entarierii elementelor de natura acti"elor1 datoriilor &i ca%italurilor %ro%rii A.+.. D'1"*"4"% 2":#%.7 Conduc torul com%artimentului @ director.1++11 re%ublicat 1 cu modi'ic rile ulterioare 7 @. de ex.>. -&$. +. ser"iciu ../ 3%-5 '#$' -%6.?. @./$$0./$$.$". A./$$0 %entru a%robarea Codului controlului intern1 cu%rin#8nd standardele de management..!D.!./.P. &e' ser"iciu1 etc..6. de ex.)& . )c<uis . 1 Pag. 14.-. nr.C./$$0 %entru a%robarea Codului controlului intern1 cu%rin#8nd standardele de management.@.COLEGIUL NAŢIONAL „GH.B. *rdin nr.9'*$' 3' &'1'&"*45 @. /.control intern la entit ţile %ublice si %entru de#"oltarea sistemelor de control managerial.%entru modi'icarea si com%letarea .1++1 modi'icata %rin =6 nr. 9egea 10. +.-.*rdin nr. nr. T'&9'*.%ri"ind a%robarea %rocedurilor de transmitere ' r %lata &i "alori'icarea bunurilor instituţiilor %ublice7 @.A.

1 Pag. D'#-&"'&'% (&)-'3.>. 4.. -. 1 Direcţia Financiar . EFECTUAREA OPERAŢIUNILOR DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂTI Cod: PO- Ediţia : I Nr. -&$. . (.. A. ). A. 1 A. 0. 4 / 22 Exem%lar nr. )3.!. G'*'&%. )%. /. Sistem de control managerial Necon'ormitate )nali# (aloare de 2nlocuire In"entariere Comisia %roces care se des' &oar la ni"elul unuia sau mai multor com%artimente din cadrul Instituţiei &colare7 PL >Procedur de lucru? @ %rocedur care descrie o acti"itate sau un %roces care se des' &oar la ni"elul unui singur com%artiment din cadrul Instituţiei &colare7 )nsamblu de structuri organi#atorice1 res%onsabilit ţi1 %roceduri1 %rocese &i resurse ce are ca sco% im%lementarea controlului managerial Ne2nde%linirea unei cerinţe )cti"itatea de a determina %otri"irea1 adec"area &i e'icacitatea subiectului 2n cau# 1 2n ceea ce %ri"e&te 2nde%linirea obiecti"elor stabilite :otalitatea costurilor %entru ac3i#iţia acelui bun: %reţul de %iaţa A :() A c3eltuieli trans%ort A alte costuri accesorii %entru %unerea 2n stare de utilitate sau %entru intrarea 2n gestiune a bunului res%ecti" In"entarierea %atrimoniului re%re#int ansamblul o%eraţiunilor %rin care se constat existenţa tuturor elementelor res%ecti"e1 cantitati"-"aloric1 sau numai "aloric1 du% ca#1 la data la care aceasta se e'ectuea# Comisia de monitori#are1 coordonare &i 2ndrumare metodologic a de#"olt rii sistemului de control managerial  N&..A.."$54"8 Procedura o%eraţional este e'ectuarea o%erațiunilor de 2ncas ri si %l ţi 2n numerar1 %rimirea1 % strarea &i eliberarea de bunuri a'late 2n administrare1 'olosinţ sau deţinere c3iar tem%orar 1 gestionarea con'orm legislaţiei 2n "igoare a obiectelor de in"entar1 a mi5loacelor 'ixe1 % strarea obiectelor de in"entar si a mi5loacelor 'ixe deteriorate 2n "ederea in"entarierii lor &i 2ntocmirii %ro%unerilor %entru casare1 . )bre"ieri: A+&'0"'&'% P* E. %+&'0"%$ B.. .Contabil !e"i#ia $ Nr. A. MUNTEANU MURGOCI” BRAILA Procedura Sistemului de Control Managerial GESTIONAREA MIJLOACELOR FIXE ŞI A OBIECTELOR DE INVENTAR.&"" B. de ex.?.@. de ex.COLEGIUL NAŢIONAL „GH. . B. A. 1. A. PS P9 Procedura o%eraţional Elaborare (eri'icare )%robare )%licare )r3i"are Procedur de sistem Procedur de lucru T'&9'*.

..-4-. 5 / 22 Exem%lar nr. 1 acţion8nd %entru "alori'icarea materialelor re'olosibile re#ultate 2n urma cas rii si 2ncas rii contra"alorii lor com%letarea &i e"idenţa 'oilor de %arcurs si a bonurilor "alorice %entru combustibil1 calcularea consumului de combustibil 2n ba#a actelor normati"e 2n "igoare1 gestionarea &i e"idenţa 'ormularelor cu regim s%ecial 2n con'ormitate cu %re"ederile legale. B. 1 Pag.a  Foaie " rs m8nt1 monetar  Fila CEC1 borderou  !egistru de casa cod 1.-4-1/ ser"e&te ca document %entru in"entarierea bunurilor a'late 2n gestiunea instituţiei %ublice 7 o este document %entru stabilirea li%surilor si %lusurilor de bunuri >imobili# ri1 stocuri de materiale? si alte "alori >elemente de tre#orerie? 7 o este document 5usti'icati" de 2nregistrare 2n e"idenţa maga#iilor >de%o#itelor? &i 2n contabilitate a %lusurilor &i minusurilor constatate 7 o document %entru 2ntocmirea registrului E in"entar 7 o document centrali#ator al o%eraţiunilor de in"entariere..-. ..Contabil !e"i#ia $ Nr...-. de ex.a)  9iste de in"entar %e r s%8ndiri           Conţinutul &i rolul documentelor: setul de acte normati"e "or 'i studiate %entru documentare &i in'ormare %ermanenta cu %ri"ire la e"entualele modi'ic ri legislati"e c3itanţiere cu regim s%ecial %entru e"idenţierea sumelor 2ncasate 7 dis%o#iţii de %at &i 2ncasare %entru e"idenţierea %l ţilor &i 2ncas rilor e'ectuate 'oaie de " rs m8nt monetar %entru de%unerile 2ncasate %rin casierie 2n contul instituţiei 'ila cec borderou %entru ridicarea de numerar din contul instituţiei registru de cas %entru e"idenţierea tuturor o%eraţiunilor de cas e'ectuate intr-o #i 'i&a de maga#ie &i "alori materiale %entru e"idenţierea obiectelor de in"entar &i mi5loace 'ixe bonuri de consum %entru eliberarea din maga#ie a materialelor liste de in"entar %e camere %entru cas ri1 trans'eruri1 modi'icarea locurilor de 'olosinţ 9ista de in"entariere E cod 1.-4-.COLEGIUL NAŢIONAL „GH.-.1++B1 *MFP nr. 1 Direcţia Financiar . EFECTUAREA OPERAŢIUNILOR DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂTI Cod: PO- Ediţia : I Nr.a  Don de consum cod :1. 1../$$4  Dis%o#iţii de %lata &i 2ncasare cod 1. MUNTEANU MURGOCI” BRAILA Procedura Sistemului de Control Managerial GESTIONAREA MIJLOACELOR FIXE ŞI A OBIECTELOR DE INVENTAR.  C3itanţiere cu regim s%ecial con'orm =6 nr.-B-)  Fi& de maga#ie &i "alori materiale cod 1.+. M)3. de ex.41.-. 3' .-&. cod1.. .-.8  Documente utili#ate : 9ista &i %ro"enienţa documentelor:  Cn set de acte normati"e %ri"ind o%eraţiunile de 2ncas ri1 %l ţi &i gestionarea mi5loacelor 'ixe &i a obiectelor de in"entar din %atrimoniul instituţiei.

• •  D'#152. • In"entarierea are ca sco% %rinci%al stabilirea situaţiei reale a tuturor elementelor de natura acti"elor1 datoriilor &i ca%italurilor %ro%rii ale 'iec rei entit ţi1 %recum &i a bunurilor &i "alorilor deţinute cu orice titlu1 a%arţin8nd altor %ersoane 5uridice sau 'i#ice1 2n "ederea 2ntocmirii situaţiilor 'inanciare anuale care trebuie s o'ere o imagine 'idel a %o#iţiei 'inanciare &i a %er'ormanţei entit ţii %entru res%ecti"ul exerciţiu 'inanciar.1++11 re%ublicat 1 entit ţile au obligaţia s e'ectue#e in"entarierea elementelor de natura acti"elor1 datoriilor &i ca%italurilor %ro%rii deţinute1 la 2nce%utul acti"it ţii1 cel %uţin o dat 2n cursul exerciţiului 'inanciar %e %arcursul 'uncţion rii lor1 2n ca#ul 'u#iunii sau 2ncet rii acti"it ţii1 %recum &i 2n urm toarele situaţii: a? la cererea organelor de control1 cu %rile5ul e'ectu rii controlului1 sau a altor organe %re" #ute de lege7 b? ori de c8te ori sunt indicii c exist li%suri sau %lusuri 2n gestiune1 care nu %ot 'i stabilite cert dec8t %rin in"entariere7 c? ori de c8te ori inter"ine o %redare-%rimire de gestiune7 d? cu %rile5ul reorgani# rii gestiunilor7 e? ca urmare a calamit ţilor naturale sau a unor ca#uri de 'orţ ma5or 7 '? 2n alte ca#uri %re" #ute de lege./. MUNTEANU MURGOCI” BRAILA Procedura Sistemului de Control Managerial GESTIONAREA MIJLOACELOR FIXE ŞI A OBIECTELOR DE INVENTAR.ţinerea la #i a e"idenţei te3nico-o%erati"e la gestiuni &i a celei contabile &i e'ectuarea con'runt rii datelor din aceste e"idenţe7 . 1 Pag. de ex. .COLEGIUL NAŢIONAL „GH. Din comisia de in"entariere nu %ot 'ace %arte gestionarii de%o#itelor su%use in"entarierii1 contabilii care ţin e"idenţa gestiunii res%ecti"e &i nici auditorii interni. EFECTUAREA OPERAŢIUNILOR DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂTI Cod: PO- Ediţia : I Nr.organi#area de%o#it rii bunurilor gru%ate %e sorto-ti%odimensiuni1 codi'icarea acestora &i 2ntocmirea etic3etelor de ra't7 .Contabil !e"i#ia $ Nr.&%&'% %-$"0"$54". de ex. • In"entarierea elementelor de natura acti"elor1 datoriilor &i ca%italurilor %ro%rii re%re#int ansamblul o%eraţiunilor %rin care se constat existenţa tuturor elementelor res%ecti"e1 cantitati"-"aloric sau numai "aloric1 du% ca#1 la data la care aceasta se e'ectuea# . 6 / 22 Exem%lar nr. • Fn temeiul %re"ederilor 9egii contabilit ţii nr. 1 Direcţia Financiar . • Fn "ederea bunei des' &ur ri a o%eraţiunilor de in"entariere1 ordonatorii de credite sau alte %ersoane care au obligaţia gestion rii entit ţii trebuie s ia m suri %entru crearea condiţiilor cores%un# toare de lucru comisiei de in"entariere1 %rin: . Fn deci#ie se menţionea# 2n mod obligatoriu com%onenţa comisiei1 modul de e'ectuare a in"entarierii1 metoda de in"entariere utili#at 1 gestiunea su%us in"entarierii1 data de 2nce%ere &i de terminare a o%eraţiunilor. 1  se 2ntocme&te 2ntr-un singur exem%lar1 la locurile de de%o#itare1 anual1 %e gestiuni1 conturi de "alori materiale1 gru%e sau subgru%e1 se%arat %entru bunurile unit ţii &i se%arat %entru cele a%arţin8nd altor unit ţi1 c8t &i %entru cele a'late asu%ra %ersonalului unit ţii la data in"entarierii &i se semnea# de c tre membrii comisiei de in"entariere &i de c tre gestionar %e 'iecare 'il &i la 'inal.)&8  C)9"#"% 3' "*0'*$%&"'&'8 In"entarierea elementelor de natura acti"elor1 datoriilor &i ca%italurilor %ro%rii se e'ectuea# de c tre comisii de in"entariere1 numite %rin deci#ie scris 1 emis de rectorul instituţiei.

• Declaraţia se datea# &i se semnea# de c tre gestionarul r s%un# tor de gestiunea bunurilor &i de c tre comisia de in"entariere.asigurarea %rotecţiei membrilor comisiei de in"entariere 2n con'ormitate cu normele de %rotecţie a muncii7 . MUNTEANU MURGOCI” BRAILA Procedura Sistemului de Control Managerial GESTIONAREA MIJLOACELOR FIXE ŞI A OBIECTELOR DE INVENTAR.asigurarea %artici% rii la identi'icarea bunurilor in"entariate >calitate1 sort1 %reţ etc. • Princi%alele m suri organi#atorice care trebuie luate de c tre comisia de in"entariere sunt urm toarele: a? 2nainte de 2nce%erea o%eraţiunii de in"entariere s ia de la gestionarul r s%un# tor de gestiunea bunurilor o declaraţie scris din care s re#ulte dac : . 1 Direcţia Financiar .1 cu mi5loace de identi'icare >cataloage1 mostre1 sonde etc. de ex.dotarea comisiei de in"entariere cu mi5loace te3nice de calcul &i de sigilare a s%aţiilor in"entariate7 . • Documentele 2ntocmite de comisia de in"entariere r m8n 2n cadrul gestiunii in"entariate 2n locuri s%ecial amena5ate >'i&ete1 casete1 dula%uri1 etc. de la maga#ine1 de%o#ite1 gestiuni1 etc.a %rimit sau a eliberat bunuri ' r documente legale7 .Contabil !e"i#ia $ Nr.2n a'ara bunurilor entit ţii res%ecti"e are 2n gestiune &i alte bunuri a%arţin8nd terţilor1 %rimite cu sau ' r documente7 .dotarea gestiunii cu a%arate &i instrumente adec"ate &i 2n num r su'icient %entru m surare1 c8nt rire1 cu cititoare de coduri de bare etc. Semnarea declaraţiei de c tre gestionar se 'ace 2n 'aţa comisiei de in"entariere7 b ? s identi'ice toate locurile >2nc %erile? 2n care exist bunuri ce urmea# a 'i in"entariate7 c? s asigure 2nc3iderea &i sigilarea s%aţiilor de de%o#itare1 2n %re#enţa gestionarului1 ori de c8te ori se 2ntreru% o%eraţiunile de in"entariere &i se % r se&te gestiunea.are documente de %rimire-eliberare care nu au 'ost o%erate 2n e"idenţa gestiunii sau care nu au 'ost %redate la contabilitate.?1 %recum &i cu birotica necesar 7 . EFECTUAREA OPERAŢIUNILOR DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂTI Cod: PO- Ediţia : I Nr.COLEGIUL NAŢIONAL „GH.din gestiune.asigurarea securit ţii u&ilor1 'erestrelor1 %orţilor etc. de ex. . )ceste %ersoane au obligaţia de a semna listele de in"entariere %entru atestarea datelor 2nscrise7 .deţine numerar sau alte 38rtii de "aloare re#ultate din "8n#area bunurilor a'late 2n gestiunea sa7 .are %lusuri sau li%suri 2n gestiune1 des%re a c ror cantitate ori "aloare are cuno&tinţ 7 .?1 2ncuiate &i sigilate.ie&ire a bunurilor 2n.gestionea# bunuri &i 2n alte locuri de de%o#itare7 . • De asemenea1 gestionarul "a menţiona 2n declaraţia scris 'elul1 num rul &i data ultimului document de intrare. 1 Pag. 7 / 22 Exem%lar nr.asigurarea %ersonalului necesar %entru mani%ularea bunurilor care se in"entaria# 1 res%ecti" %entru sortare1 a&e#are1 c8nt rire1 m surare1 num rare etc.%artici%area 2ntregii comisii de in"entariere la lucr rile de in"entariere7 . • )tunci c8nd bunurile su%use in"entarierii1 gestionate de c tre o singur %ersoan 1 sunt de%o#itate 2n locuri di'erite sau gestiunea are mai multe c i de acces1 membrii comisiei care e'ectuea# in"entarierea trebuie s sigile#e toate aceste locuri &i c ile lor de acces1 cu exce%ţia locului 2n care a 2nce%ut in"entarierea1 care se sigilea# numai 2n ca#ul c8nd in"entarierea nu se termin 2ntr-o singur #i. 9a reluarea lucr rilor se "eri'ic dac sigiliul este intact7 2n ca# contrar1 acest 'a%t se "a consemna 2ntr-un %roces-"erbal de constatare1 care se semnea# de c tre comisia de in"entariere &i de c tre gestionar1 lu8ndu-se m surile cores%un# toare. 1 .7 .? &i la e"aluarea lor1 con'orm reglement rilor contabile a%licabile1 a unor s%ecialit ţi din entitate sau din a'ara acesteia1 la solicitarea %re&edintelui comisiei de in"entariere.are bunuri nerece%ţionate sau care trebuie ex%ediate >li"rate?1 %entru care s-au 2ntocmit documentele a'erente7 .

8 / 22 Exem%lar nr. • Dac gestionarul nu se %re#int nici de aceast dat la locul1 data &i ora 'ixat 1 in"entarierea se e'ectuea# de c tre comisia de in"entariere 2n %re#enţa re%re#entantului s u legal sau a altei %ersoane1 numit %rin deci#ie scris 1 care s 2l re%re#inte %e gestionar. • In"entarierea imobili# rilor necor%orale se e'ectuea# %rin constatarea existenţei &i a%artenenţei acestora la entit ţile deţin toare1 iar 2n ca#ul bre"etelor1 licenţelor1 m rcilor de 'abricaţie al altor imobili# ri necor%orale este necesar do"edirea existenţei acestora %e ba#a titlurilor de %ro%rietate sau a altor documente 5uridice de atestare a unor dre%turi legale.COLEGIUL NAŢIONAL „GH. • Cl dirile se in"entaria# %rin identi'icarea lor %e ba#a titlurilor de %ro%rietate &i a dosarului te3nic al acestora. EFECTUAREA OPERAŢIUNILOR DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂTI Cod: PO- Ediţia : I Nr. se in"entaria# %otri"it regulilor stabilite de deţin torii acestora • Imobili# rile cor%orale care 2n %erioada in"entarierii se a'l 2n a'ara entit ţii1 se in"entaria# 2naintea ie&irii lor tem%orare din gestiunea entit ţii sau %rin con'irmare scris %rimit de la entitatea unde acestea se g sesc1 %otri"it %rocedurilor %ro%rii a%robate. • Pe toat durata in"entarierii1 %rogramul &i %erioada in"entarierii se a'i&ea# la loc "i#ibil. 1 Direcţia Financiar . • Pentru des' &urarea cores%un# toare a in"entarierii este indicat1 dac este %osibil1 s se siste#e o%eraţiunile de intrare-ie&ire a bunurilor su%use in"entarierii1 lu8ndu-se din tim% m surile cores%un# toare %entru a nu se st8n5eni %rocesul normal de li"rare sau de %rimire a bunurilor. de ex. • In"entarierea terenurilor se e'ectuea# %e ba#a documentelor care atest dre%tul de %ro%rietate al acestora &i a altor documente1 %otri"it legii. MUNTEANU MURGOCI” BRAILA Procedura Sistemului de Control Managerial GESTIONAREA MIJLOACELOR FIXE ŞI A OBIECTELOR DE INVENTAR. 1 • Pre&edintele comisiei de in"entariere r s%unde de o%eraţiunea de sigilare7 d? s bare#e &i s semne#e1 la ultima o%eraţiune1 'i&ele de maga#ie1 menţion8nd data la care s-au in"entariat bunurile1 s "i#e#e documentele care %ri"esc intr ri sau ie&iri de bunuri1 existente 2n gestiune1 dar ne2nregistrate1 s dis%un 2nregistrarea acestora 2n 'i&ele de maga#ie &i %redarea lor la contabilitate1 ast'el 2nc8t situa ția scri%tic a gestiunii s re'lecte realitatea7 e? s "eri'ice numerarul din cas &i s stabileasc suma 2ncas rilor din #iua curent 1 solicit8nd de%unerea numerarului la casieria entit ţii7 '? s controle#e dac toate instrumentele &i a%aratele de m sur sau de c8nt rire au 'ost "eri'icate &i dac sunt 2n bun stare de 'uncţionare7 g? 2n ca#ul 2n care gestionarul nu s-a %re#entat la data &i ora 'ixate %entru 2nce%erea o%eraţiunilor de in"entariere1 comisia de in"entariere sigilea# gestiunea &i comunic aceasta ordonatorului de credite sau altei %ersoane care are obligaţia gestion rii entit ţii1 con'orm %rocedurilor %ro%rii %ri"ind in"entarierea. )ceste %ersoane au obligaţia s 2l 2ncuno&tinţe#e imediat1 2n scris1 %e gestionar des%re re%rogramarea in"entarierii ce trebuie s se e'ectue#e1 indic8nd locul1 #iua &i ora 'ixate %entru 2nce%erea o%eraţiunilor de in"entariere. de ex. • Construcţiile &i ec3i%amentele s%eciale cum sunt: reţelele de energie electric 1 termic 1 ga#e1 a% 1 canal1 telecomunicaţii1 etc.Contabil !e"i#ia $ Nr. 1 Pag. . • Dac o%eraţiunile de a%ro"i#ionare-li"rare a bunurilor nu %ot 'i sus%endate1 trebuie creat o #on tam%on 2n care s se de%o#ite#e bunurile %rimite 2n tim%ul in"entarierii sau din care se %ot ex%edia bunurile1 o%eraţiunile res%ecti"e e'ectu8ndu-se numai 2n %re#enţa comisiei de in"entariere1 care "a menţiona %e documentele res%ecti"e G%rimit 2n tim%ul in"entarieriiG sau Geliberat 2n tim%ul in"entarieriiG1 du% ca#1 2n sco%ul e"it rii in"entarierii duble sau a omisiunilor.

1 • • Fn listele de in"entariere a imobili# rilor necor%orale &i cor%orale1 a'late 2n curs de execuţie1 se menţionea# %entru 'iecare obiect 2n %arte1 %e ba#a constat rii la 'aţa locului: denumirea obiectului &i "aloarea determinat %otri"it stadiului de execuţie1 %e ba#a "alorii din documentaţia existent >de"i#e?1 %recum &i 2n 'uncţie de "olumul lucr rilor reali#ate la data in"entarierii. 9 / 22 Exem%lar nr.&" -%&' $&'+. MUNTEANU MURGOCI” BRAILA Procedura Sistemului de Control Managerial GESTIONAREA MIJLOACELOR FIXE ŞI A OBIECTELOR DE INVENTAR.)-.&". C)9"#"% 3' "*0'*$%&"'&' %&' )+.Contabil !e"i#ia $ Nr. 1 Pag. Fn listele de in"entariere se menţionea# modul 2n care s-a ' cut in"entarierea1 %recum &i datele te3nice care au stat la ba#a calculelor res%ecti"e."E%4"% #5 -)*$&). de ex. Pe ultima 'il a listei de in"entariere1 gestionarul trebuie s menţione#e dac toate bunurile &i "alorile b ne&ti din gestiune au 'ost in"entariate &i consemnate 2n listele de in"entariere 2n %re#enţa sa.? se in"entaria# &i se trec 2n liste de in"entariere distincte1 s%eci'ic8ndu-se %ersoanele care r s%und de % strarea lor."' #. Dunurile a'late 2n ambala5e originale intacte se des'ac %rin sonda51 acest lucru urm8nd a 'i menţionat &i 2n listele de in"entariere res%ecti"e. Fn cadrul e"idenţierii acestora %e 'ormaţii &i locuri de munc 1 bunurile "or 'i centrali#ate &i com%arate cu datele din e"idenţa te3nico-o%erati" 1 %recum &i cu cele din e"idenţa contabil .' 7* -%&' ()$ '="#$% +. 9istele de in"entariere se semnea# %e 'iecare 'il de c tre %re&edintele &i membrii comisiei de in"entariere1 de c tre gestionar1 %recum &i de c tre s%eciali&ti solicitaţi de c tre %re&edintele comisiei de in"entariere %entru %artici%area la identi'icarea bunurilor in"entariate. EFECTUAREA OPERAŢIUNILOR DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂTI Cod: PO- Ediţia : I Nr. Fn acest ca#1 comisia de in"entariere este obligat s anali#e#e obiecţiile1 iar conclu#iile la care a a5uns se "or menţiona la s'8r&itul listelor de in"entariere. de ex.*. Materialele de mas ca: ciment1 oţel beton1 %roduse de carier &i balastier 1 %roduse agricole &i alte materiale similare1 ale c ror c8nt rire &i m surare ar necesita c3eltuieli im%ortante sau ar conduce la degradarea bunurilor res%ecti"e1 se %ot in"entaria %e ba# de calcule te3nice. Stabilirea stocurilor 'a%tice se 'ace %rin num rare1 c8nt rire1 m surare sau cubare1 du% ca#. Dunurile cu un grad mare de %erisabilitate se in"entaria# cu %rioritate1 ' r a se st8n5eni consumul imediat al acestora. • • • • • • • • • . 1 Direcţia Financiar . In"estiţiile %use 2n 'uncţiune total sau %arţial1 c rora nu li s-au 2ntocmit 'ormele de 2nregistrare ca imobili# ri cor%orale1 se 2nscriu 2n liste de in"entariere distincte.'6' $)%$' .COLEGIUL NAŢIONAL „GH. De asemenea1 lucr rile de in"estiţii care nu se mai execut 1 'iind sistate sau abandonate1 se 2nscriu 2n liste de in"entariere distincte1 menţion8ndu-se cau#ele sist rii sau abandon rii1 a%robarea de sistare ori abandonare &i m surile ce se %ro%un 2n leg tur cu aceste lucr ri. Dunurile a'late asu%ra anga5aţilor la data in"entarierii >ec3i%ament1 ca#armament1 scule1 unelte1 etc. De asemenea1 acesta menţionea# dac are obiecţii cu %ri"ire la modul de e'ectuare a in"entarierii.#' "*0'*$%&"'&"".(. E se "eri'ic %rin scoaterea de %robe din aceste "ase1 ţin8ndu-se seama de densitate1 com%o#iţie &i de alte caracteristici ale lic3idelor1 care se constat 'ie organole%tic1 'ie %rin m surare sau %robe de laborator1 du% ca#. 9a lic3idele a c ror cantitate e'ecti" nu se %oate stabili %rin trans"a#are &i m surare1 conţinutul "aselor stabilit 2n 'uncţie de "olum1 densitate1 com%o#iţie1 etc.

)cesta1 cu a"i#ul directorului 'inanciar-contabil &i al consilierului 5uridic1 decide asu%ra soluţion rii %ro%unerilor ' cute1 cu res%ectarea dis%o#iţiilor legale. Pagubele constatate la in"entariere1 im%utate %ersoanelor "ino"ate1 %recum &i debitorii de"eniţi insol"abili se e"idenţia# 2n contabilitate 2n conturi analitice distincte1 iar 2n cadrul acestora1 %e 'iecare debitor1 urm rindu-se recu%erarea lor %otri"it legii. 10 / 22 Exem%lar nr. de ex. Pro%unerile cu%rinse 2n %rocesul-"erbal al comisiei de in"entariere se %re#int 1 2n termen de B #ile lucr toare de la data 2nc3eierii o%eraţiunilor de in"entariere1 ordonatorului de credite sau %ersoanei res%onsabile cu gestiunea entit ţii. )cesta trebuie s cu%rind 1 2n %rinci%al1 urm toarele elemente: data 2ntocmirii1 numele &i %renumele membrilor comisiei de in"entariere1 num rul &i data deci#iei de numire a comisie de in"entariere1 gestiunea.COLEGIUL NAŢIONAL „GH.Contabil !e"i#ia $ Nr. MUNTEANU MURGOCI” BRAILA Procedura Sistemului de Control Managerial GESTIONAREA MIJLOACELOR FIXE ŞI A OBIECTELOR DE INVENTAR. Dunurile constatate 2n %lus se e"aluea# &i se 2nregistrea# 2n contabilitate la costul de ac3i#iţie al acestora1 2n con'ormitate cu reglement rile contabile a%licabile1 2n 'uncţie de %reţul %ieţei la data constat rii sau de costul de ac3i#iţie al bunurilor similare.gestiunile in"entariat . de ex. Sc derea din contabilitate a unor %agube care nu se datorea# cul%ei unei %ersoane se 'ace 2n ba#a a%rob rii ordonatorului de credite res%ecti"1 cu a"i#ul ordonatorului de credite ierar3ic su%erior. 9i%surile im%utabile se recu%erea# de la %ersoanele "ino"ate la "aloarea de 2nlocuire1 determinat %otri"it %re#entelor norme. Plusul de cas constatat cu oca#ia in"entarierii numerarului din casierie se "ars la bugetul din care este 'inanţat instituţia1 %aragra'ul bugetar G)lte "enituriG.. Pentru li%suri1 sustrageri &i orice ale 'a%te care %roduc %agube ce constituie in'racţiuni1 ordonatorul de credite este obligat s sesi#e#e organele de urm rire %enal 2n condiţiile &i la termenele stabilite de lege. EFECTUAREA OPERAŢIUNILOR DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂTI Cod: PO- Ediţia : I Nr.in"entariate1 data 2nce%erii &i data termin rii o%eraţiunilor de in"entariere1 re#ultatele in"entarierii1 conclu#iile &i %ro%unerile comisiei cu %ri"ire la cau#ele %lusurilor &i ale li%surilor constatate &i %ersoanele "ino"ate1 %recum &i %ro%uneri de m suri 2n leg tur cu acestea1 "olumul stocurilor de%reciate1 ' r mi&care1 cu mi&care lent &i %ro%uneri de m suri 2n "ederea reintegr rii lor 2n circuitul economic1 %ro%uneri de scoatere din 'uncţiune a imobili# rilor cor%orale1 res%ecti" din e"idenţ a imobili# rilor necor%orale1 %ro%uneri de scoatere din u# a materialelor de natura obiectelor de in"entar &i declasare sau casare a unor stocuri1 constat ri %ri"ind % strarea1 de%o#itarea1 conser"area1 asigurarea integrit ţii bunurilor din gestiune1 %recum &i alte as%ecte legate de acti"itatea gestiunii in"entariate. 1 Direcţia Financiar .  P%2" 3' . 1 • • • • • • • • R'6.&9%$8 E'ectuarea o%eraţiunilor de 2ncas ri &i %l ţi 2n numerar %rin casieria instituţiei1 care se organi#ea# si 'uncţionea# %otri"it %re"ederilor !egulamentului o%eraţiunilor de cas 7 E"idenţierea o%eraţiunilor de 2ncas ri &i %l ţi 2n numerar 2n registrul de cas care se 2ntocmesc %e ba#a documentelor 5usti'icati"e 7 .$%$'.' "*0'*$%&"'&"" se 2nscriu de c tre comisia de in"entariere 2ntr-un %roces "erbal. 1 Pag. Dunurile constatate li%s la in"entariere se e"aluea# &i se 2nregistrea# 2n contabilitate la "aloarea contabil .

%rimitor >ambele exem%lare?1 la com%artimentul %rimitor1 %entru 2nregistrarea 2n e"idenţa la locul de 'olosinţ > exem%larul 1?1 la com%artimentul 'inanciar E contabil %entru 2nregistrarea mi&c rii mi5locului 'ix >exem%larul 1?.COLEGIUL NAŢIONAL „GH. . 11 / 22 Exem%lar nr. MUNTEANU MURGOCI” BRAILA Procedura Sistemului de Control Managerial GESTIONAREA MIJLOACELOR FIXE ŞI A OBIECTELOR DE INVENTAR. 1 Direcţia Financiar . o Se 2ntocme&te 2n dou exem%lare de c tre %ersoana desemnat de com%artimentul care dis%une mi&carea mi5loacelor 'ixe1 circul la %ersoana care a%rob mi&carea mi5locului 'ix 2n cadrul instituţiei1 la com%artimentul %red tor1 %entru semnarea de %redare de c tre res%onsabilul cu mi5loace 'ixe &i %entru semnarea de %rimire de c tre delegatul com%artimentului1 ser"iciului etc.-/-4) ser"e&te ca : document 5usti'icati" de %redare E %rimire a mi5loacelor 'ixe 2ntre dou locuri de 'olosinţ ale unit ţii >secţie1 ser"iciu1 brigad 1 atelier1unit ţi subordinate? 7 o document de 2nsoţire a mi5loacelor 'ixe %e tim%ul trans%ortului de la secţia sau subunitatea %red toare1 la cea %rimitoare7 o document 5usti'icati" de 2nregistrare 2n e"idenţa ţinut de res%onsabilul cu mi5loacele 'ixe la locuri de 'olosinţ &i 2n contabilitate. 1 Pag.Contabil !e"i#ia $ Nr. EFECTUAREA OPERAŢIUNILOR DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂTI Cod: PO- Ediţia : I Nr. de ex. 1 - :otali#area #ilnic a o%eraţiunilor e'ectuate &i stabilesc soldul de casa care "a 'i ra%ortat %e 'ila din #iua urm toare 7 6estionarea1 con'orm legislaţiei 2n "igoare a obiectele de in"entar1 mi5loacele 'ixe1 r s%underea %ri"ind integritatea acestora &i ţin e"idenţa lor analitica %e locuri de 'olosinţ 7 E"idenţierea 2n registrul mi5loacelor 'ixe &i 2n listele de in"entar %e r s%8ndiri a tuturor modi'ic rilor inter"enite 2n gestiunile res%ecti"e >cas ri1 trans'eruri1 modi'icarea locurilor de 'olosinţ ? 7 )sigurarea % str rii obiectelor de in"entar si a mi5loacelor 'ixe deteriorate 2n "ederea in"entarierii lor &i a 2ntocmirii %ro%unerilor %entru casare1 acţion8nd %entru "alori'icarea materialelor re'olosibile re#ultate 2n urma cas rii &i 2ncas rii contra"alorii lor 7 Com%letarea 'iselor de maga#ie1 a bonurilor de materiale1 cu o%erarea la #i a intr rilor &i ie&irilor de materiale &i "eri'icarea lunar 7 Com%letarea &i e"identa 'oilor de %arcurs &i a bonurilor "alorice %entru combustibil1 calcularea consumului de combustibil 2n ba#a actelor normati"e 2n "igoare 7 ! s%underea %ri"ind gestionarea &i e"idenţa 'ormularelor cu regim s%ecial 2n con'ormitate cu %re"ederile legale 2n "igoare 7 - Derularea o%eraţiunilor &i acţiunilor acti"it ţii : o Don de mi&care a mi5loacelor 'ixe Cod 1. de ex.

de ex.num rul documentului1 data eliber rii >#iua1 luna1 anul?1 %red tor1 %rimitor1 . o Se 2ntocme&te 2n dou exem%lare1 se%arate %entru mi5loace 'ixe1 materiale de natura obiectelor de in"entar 2n 'olosinţ &i bunuri materiale a'late 2n gestiunea unui singur gestionar1 %e ba#a documentaţiei %re" #ut 2n normele legale.document de consemnare a scoaterii din 'uncţiune a mi5loacelor 'ixe1 de scoatere din u# a materialelor de natura obiectelor de in"entar 2n 'olosinţ sau de declasare a bunurilor materiale7 . o Proces "erbal de scoatere din 'uncţiune a mi5locului 'ixe.subunitatea %red toare1 numele &i %renumele1 semn tura1 . 12 / 22 Exem%lar nr. EFECTUAREA OPERAŢIUNILOR DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂTI Cod: PO- Ediţia : I Nr. 1 o Se ar3i"ea# la com%artimentul 'inanciar-contabil >exem%larul 1?1 la com%artimentul %red tor >exem%larul /?.document de %redare la maga#ine a ansamblelor1 subansamblurilor1 %ieselor com%onente &i materialelor re#ultate din scoaterea e'ecti" din 'uncţiune a mi5loacelor 'ixe1 %recum &i din scoaterea din u# a bunurilor materiale %ro%use %entru declasare7 .a) ser"e&te ca: .denumirea 'ormularului1 .document de constatare a 2nde%linirii condiţiilor scoaterii din 'uncţiune a mi5loacelor 'ixe1 de scoatere din u# a materialelor de natura obiectelor de in"entar 2n 'olosinţ &i de declasare a altor bunuri materiale dec8t mi5loacele 'ixe1 %otri"it dis%o#iţiilor legale7 . o Conţinutul minimal obligatoriu de in'ormaţii al 'ormularului este urm torul .-/4. Formularul se com%letea# ast'el : -ca%itolele I &i II1 de c tre comisia constituit 2n acest sco%1 du% ca#1 cu constat rile &i conclu#iile re#ultate din anali#a documentaţiei %rimare &i "eri'icarea st rii mi5loacelor 'ixe %ro%use a 'i scoase din 'uncţiune1 scoaterii din u# a materialelor de natura . MUNTEANU MURGOCI” BRAILA Procedura Sistemului de Control Managerial GESTIONAREA MIJLOACELOR FIXE ŞI A OBIECTELOR DE INVENTAR.COLEGIUL NAŢIONAL „GH. de ex.Contabil !e"i#ia $ Nr.subunitatea %rimitoare1 numele &i %renumele1 semn tura1 .de declasare a unor bunuri materiale1 Cod 1. 1 Pag.num rul curent1 denumirea mi5locului 'ix &i caracteristici te3nice1 num rul de in"entar1 buc ţi1 "aloarea de in"entar1 .document 5usti'icati" de 2nregistrare 2n e"idenţa maga#iilor &i 2n contabilitate.a%robat1 data &i semn tura. 1 Direcţia Financiar .

Contabil !e"i#ia $ Nr. 13 / 22 Exem%lar nr. o Se menţionea# c 1 2n ca#ul scoaterii din 'uncţiune a mi5loacelor 'ixe1 num rul de in"entar se "a trece la ca%. . 1 obiectelor de in"entar 2n 'olosinţ 1 sau a bunurilor materiale %ro%use %entru declasare1 se semnea# de membrii comisiei1 -ca%itolul III 1 du% a%robarea %ro%unerilor &i e'ectuarea scoaterii din 'uncţiune1 din u# sau declas rii1 de c tre comisia de anali# &i a"i#are a %ro%unerii de declasare a bunurilor materiale sau de delegaţii numiţi de conducerea unit ţii care semnea# %entru realitatea o%eraţiunilor1 ser"e&te &i ca document de %redare la maga#ie a ansamblelor1 subansamblelor1 %ieselor com%onente &i materialelor re#ultate din scoaterea din 'uncţiune a mi5loacelor 'ixe din u# a materialelor de natura obiectelor de in"entar sau din declasarea bunurilor materiale. de declasare a unor bunuri materiale care s con'irme datele com%letate 2n acest ca%itol. de ex. MUNTEANU MURGOCI” BRAILA Procedura Sistemului de Control Managerial GESTIONAREA MIJLOACELOR FIXE ŞI A OBIECTELOR DE INVENTAR.COLEGIUL NAŢIONAL „GH. de ex. 1 Direcţia Financiar .M1 cantitatea1 %reţ unitar1 "aloarea1 amorti#area %8n la scoaterea din 'uncţiune1 ansamble 1 subansamble1 %iese1 com%onente &i materialele utili#ate1 num rul &i data >#iua1 luna1 anul? documentului1 %red torul1 %rimitorul1 num rul curent1 denumirea1 codul1 C. III se com%letea# 2n alte exerciţii 'inanciare1 este necesar s se 2ntruneasc o nou comisie care s 2ntocmeasc un nou %roces-"erbal de scoatere din 'uncţiune a mi5loacelor 'ixe. o Circul la %ersonalul autori#at s a%robe scoaterea din 'uncţiune a mi5loacelor 'ixe1 scoaterea din u# a materialelor de natura obiectelor de in"entar sau declasarea bunurilor materiale1 la subunitate %entru 2nregistrarea 2n e"idenţ a locului de 'olosinţ a mi5loacelor 'ixe scoase din 'uncţiune >ambele exem%lare?1 la maga#ine %entru desc rcarea gestiunii1 res%ecti"e 2nregistrarea 2n e"idenţ a bunurilor materiale declasate >ambele exem%lare?1 la maga#ia %rimitoare1 %entru semnarea de c tre gestionar a %rimirii 2n gestiune a ansamblelor1 subansamblelor1 %ieselor com%onente &i materialelor re#ultate din scoaterea e'ecti" din 'uncţiune a mi5loacelor 'ixe &i materialelor recu%erabile &i re'olosibile1 re#ultate din scoaterea din u# a materialelor de natura obiectelor de in"entar 2n 'olosinţ dau din declasarea bunurilor materiale >ambele exem%lare?1 la com%artimentul 'inanciar-contabil1 %entru "eri'icarea &i 2nregistrarea o%eraţiunilor %ri"ind scoaterea din 'uncţiune a mi5loacelor 'ixe1 scoaterea din u# a materialelor de natura obiectelor de in"entar sau declasarea bunurilor materiale >exem%larul 1?1 la com%artimentul care a ' cut %ro%unerile de scoatere din 'uncţiune1 din u# sau declasare1 %entru 2nregistrare >exem%larul /?. 1 Pag. o Conţinutul minim obligatoriu de in'ormaţii al 'ormularului trebuie s conţin 1 denumirea unit ţii1 denumirea1 num rul &i data >#iua1 luna1 anul? 2ntocmirii 'ormularului1 a%robat1 data1 %red torul1 constat rile &i conclu#iile comisiei1 mi5loacele 'ixe scoase din 'uncţiune sau bunurile materiale declasate1 num rul curent1 denumirea1 codul1 C. EFECTUAREA OPERAŢIUNILOR DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂTI Cod: PO- Ediţia : I Nr. o Se ar3i"ea# la com%artimentul 'inanciar-contabil >exem%larul 1?1 la com%artimentul care ţine e"idenţa mi5loacelor 'ixe >exem%larul /?. II 2n coloana HDenumireaI. Fn situaţia 2n care ca%.M1 cantitatea1 %reţul unitar1 "aloarea1 nume %renumele &i semn tura membrilor comisiei &i a gestionarului %entru %rimire.

COLEGIUL NAŢIONAL „GH. de ex.-4-. 1 o Don de consum E cod 1. 14 / 22 Exem%lar nr. o Donul de consum se %oate 2ntocmi 2ntr-un exem%lar 2n condiţiile utili# rii te3nicii de calcul.2n ca#ul bonului de consum colecti" se taie cu o linie denumirea materialului 2nlocuit &i se semnea# de a%robare a 2nlocuirii1 2n dre%tul r8ndului res%ecti". o Se 2ntocme&te 2n dou exem%lare1 %e m sura lans rii1 res%ecti"e eliber rii materialelor din maga#ine %entru consum1 de com%artimentul care e'ectuea# lansarea1 %e ba#a %rogramului &i a consumurilor normate1 sau de alte com%artimente ale unit ţii1 care solicit materiale %entru a 'i consumate. 1 Pag. Du% 2nscrierea denumirii materialului 2nlocuitor se 2ntocme&te un bon de consum se%arat1 a%lic8ndu-se un semn distincti" sau materialul 2nlocuitor se 2nscrie %e un r8nd liber 2n cadrul aceluia&i bon de consum. o Conţinutul minimal obligatoriu de in'ormaţie al 'ormularului este urm torul: denumirea unit ţii1 . o Fn bonul de consum1 coloanele HCnitatea de m sur I &i HCantitatea necesar I de %e r8ndul / se com%letea# 2n ca#ul c8nd se solicit &i se eliberea# din maga#ie materiale cu dou unit ţi de m sur .a) ser"e&te ca: .%rimire a materialelor nu %ot 'i sus%endate 2n tim%ul in"entarierii maga#iei de materiale1 comisia de in"entariere trebuie s 2nscrie %e documentul res%ecti"e menţiunea J%redate 2n tim%ul in"entarieriiI.document de eliberare din maga#ine %entru consumul materialelor1 document 5usti'icati" de sc dere din gestiune1 document de 2nregistrare 2n e"idenţa maga#iei &i 2n contabilitate. o Circul la %ersoanele autori#ate s semne#e %entru acordarea "i#ei de necesitate >ambele exem%lare?1 la %ersoana autori#at s a%robe 'olosirea altor materiale1 2n ca#ul materialelor 2nlocuitoare1 la maga#ia de materiale1 %entru eliberarea cantit ţilor %re" #ute1 semn8ndu-se de %redare de c tre gestionar &i de %rimire de c tre delegatul care %rime&te materialele >ambele exem%lare?1 la com%artimentul 'inanciarcontabil1 %entru e'ectuarea 2nregistr rilor 2n contabilitatea sintetic &i analitic >ambele exem%lare?.Contabil !e"i#ia $ Nr. 1 Direcţia Financiar . EFECTUAREA OPERAŢIUNILOR DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂTI Cod: PO- Ediţia : I Nr. Fn situaţia 2n care materialul solicitat li%se&te din de%o#it1 se %rocedea# 2n 'elul urm tor : . o Donul de consum >colecti"?1 2n %rinci%iu1 se 2ntocme&te %e 'ormulare se%arate %entru materiale din cadrul aceluia&i cont de materiale1 loc de de%o#itare &i loc de consum. Dac o%eraţiunea de %redare ..2n ca#ul bonului de consum se com%letea# rubrica cu denumirea materialului 2nlocuitor1 %e "erso 'ormularului se obţin semn turile %ersoanelor autori#ate s a%robe 'olosirea altor materiale dec8t cele %re" #ute 2n consumurile normate1 . MUNTEANU MURGOCI” BRAILA Procedura Sistemului de Control Managerial GESTIONAREA MIJLOACELOR FIXE ŞI A OBIECTELOR DE INVENTAR. o Se ar3i"ea# la com%artimentul 'inanciar-contabil. de ex.

o Fnregistr rile 2n 'i&ele de maga#ine se 'ac document cu document.-4-.document de e"idenţ la locul de de%o#itare a intr rilor1 ie&irilor &i stocurilor bunurilor1 cu una sau dou unit ţi de m sur 1 du% ca#1 . o Pentru "alori materiale %rimate s%re %relucrare de la terţi sau 2n custodie se 2ntocmesc 'i&e distincte care se ţin se%arate de cele ale "alorilor materiale %ro%rii.a ser"e&te ca: .com%artimentul 'inanciar . o Fi&a de maga#ie . o Fn sco%ul ţinerii corecte a e"idenţei la maga#ii1 %ersoanele desemnate de la com%artimentul 'inanciarcontabil "eri'ic ino%inat1 cel %uţin o data %e lun 1 modul cum se 'ac 2nregistr rile 2n 'i&ele de maga#ine. o Nu circul 1 'iind documente de 2nregistrare. .M1 cantitatea eliberat 1 %reţul unitar1 "aloarea1 data &i semn tura gestionarului &i a %rimitorului.gestionarul sau %ersoana desemnat 1 care com%letea# coloana %ri"itoare la intr ri1 ie&iri &i stoc.lucrare >comand ?1 norm 1 buc ţi lansate1 num rul documentului1 data eliber rii >#iua1 luna1 anul?1 num rul comen#ii1 denumirea materialului >inclusi"e sortimentul1 marca1 %ro'ilul1 dimensiunea? cantitatea necesar 1 C. 15 / 22 Exem%lar nr.contabil la desc3iderea 'i&ei &i la "eri'icarea 2nregistr rilor1 2n coloana JData &i semn tura de controlI semnea# &i organul de control 'inanciar cu oca#ia "eri'ic rii gestiunii1 . o Se 2ntocme&te 2ntr-un exem%lar1 se%arate %entru 'iecare 'el de material &i se com%letea# de c tre: . o Fi&ele de maga#ine se ţin la 'iecare loc de de%o#itare a "alorilor materiale1 %e 'elul de materiale ordonate %e conturi1 gru%e1 e"entual subgru%e sau 2n ordine al'abetic .COLEGIUL NAŢIONAL „GH. Stocul se %oate stabili du% 'iecare o%eraţiune 2nregistrat &i obligatoriu #ilnic. 1 Direcţia Financiar .document de contabilitate analitic 2n cadrul metodei o%erati"-contabile >%e solduri?1 .cod 1. de ex. MUNTEANU MURGOCI” BRAILA Procedura Sistemului de Control Managerial GESTIONAREA MIJLOACELOR FIXE ŞI A OBIECTELOR DE INVENTAR.Contabil !e"i#ia $ Nr. EFECTUAREA OPERAŢIUNILOR DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂTI Cod: PO- Ediţia : I Nr. de ex. 1 Pag.surs de in'ormaţie %entru controlul o%erati" curent &i contabil al stocurilor de "alori materiale. 1 - denumirea 'ormularului1 %rodus..

16 / 22 Exem%lar nr.document 5usti'icati" %entru 2nc rcarea 2n gestiune1 .Contabil !e"i#ia $ Nr. Datele de %e "erso 'ormularului se com%letea# numai atunci c8nd se constat di'erenţe la rece%ţie. EFECTUAREA OPERAŢIUNILOR DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂTI Cod: PO- Ediţia : I Nr.la com%artimentul 'inanciar-contabil1 %entru 2ntocmirea 'ormelor %ri"ind reglementarea di'erenţelor constatate >toate exem%larele?1 %recum &i %entru 2nregistrarea 2n contabilitate sintetic &i analitic 1 ata&at la documentele de li"rare >'actura sau a"i#ul de 2nsoţire a m r'ii?1 .M1 %reţul unitar1 .data >#iua1 luna1 anul?1 num rul &i 'elul documentului1 intr rii1 ie&iri1 stoc1 data &i semn tura de control. o Circulă: -la gestiune1 %entru 2nc rcarea 2n gestiune a bunurilor materiale rece%ţionate >toate exem%larele?1 .act de %rob 2n litigiile cu c r u&i &i 'urni#orii1 %entru di'erenţele constatate la rece%ţie1 .denumirea 'ormularului1 num r %aginii1 . 1 o Se ar3i"ea# la com%artimentul 'inanciarEcontabil. de ex.C. 1 Pag. MUNTEANU MURGOCI” BRAILA Procedura Sistemului de Control Managerial GESTIONAREA MIJLOACELOR FIXE ŞI A OBIECTELOR DE INVENTAR. Fn ca#ul 2n care bunurile materiale sosesc 2n tran&e1 se 2ntocme&te c8te un 'ormular %entru 'iecare tran& 1 care se anexea# a%oi la 'actur sau a"i#ul de 2nsoţire a m r'ii.COLEGIUL NAŢIONAL „GH. 1 Direcţia Financiar .denumirea unit ţii1 maga#ia1 materialul1 sortimentul1 calitatea1 marca1 %ro'ilul1 dimensiunea1 . o Conţinutul minimal obligatoriu de in'ormaţii al 'ormularului este : . o Se 2ntocme&te 2n dou exem%lare1 la locul de de%o#itare sau 2n unitatea cu am nuntul1 du% ca#1 %e m sura e'ectu rii rece%ţiei. o Not de rece%ţie &i constatare de di'erenţe E cod 1. de ex.document 5usti'icati" de 2nregistrare 2n contabilitate. Fn situaţii 2n care la rece%ţie se constat di'erenţe1 Nota de rece%ţie &i constatare de di'erenţe se 2ntocme&te 2n trei exem%lare de c tre comisia de rece%ţie legal constituit .-4-1) ser"e&te ca: -document %entru rece%ţia bunurilor a%ro"i#ionate1 .

num rul curent1 denumirea bunurilor rece%ţionate1 C..numele1 %renumele &i semn tura membrilor comisiei de rece%ţie1 data %rimirii 2n gestiune1 &i semn tura gestionarului. o Se 2ntocme&te 2ntr-un singur exem%lar de com%artimentul 'inanciar Econtabil: -2n ca#ul utili# rii ca dis%o#iţie de %lat 1 c8nd nu exist alte documente %rin care s se dis%un %lata1 -2n ca#ul utili# rii ca dis%o#iţie de %lat a a"ansurilor %entru c3eltuieli de de%lasare1 %rocurare de materiale etc.2ncasare c tre casierie E cod 1.a"i#ului de 2nsoţire al m r'ii1 .la unitatea 'urni#oare > exem%larul /? &i la unitatea de trans%ort >exem%larul 4?1 %entru comunicarea li%surilor stabilite. 17 / 22 Exem%lar nr. MUNTEANU MURGOCI” BRAILA Procedura Sistemului de Control Managerial GESTIONAREA MIJLOACELOR FIXE ŞI A OBIECTELOR DE INVENTAR.denumirea1 num rul &i data >#iua1 luna1 anul? 2ntocmirii 'ormularului1 . de ex.M1 cantitate con'orm documentelor de 2nsoţire1 cantitatea rece%ţionat 1 %reţul unitar &i "aloarea1 . ser"e&te ca: -dis%o#iţie %entru casierie1 2n "ederea ac3it rii 2n numerar a unor sume1 %otri"it dis%o#iţiilor legale1 inclusi" a a"ansurilor a%robate %entru c3eltuieli de de%lasare1 %recum &i a di'erenţei de 2ncasat de c tre titularul de a"ans 2n ca#ul 5usti'ic rii unor sume mai mari dec8t a"ansul %rimit1 %entru %rocurarea de materiale etc.. EFECTUAREA OPERAŢIUNILOR DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂTI Cod: PO- Ediţia : I Nr. o Se ar3i"ea# la com%artimentul 'inanciar-contabil.denumirea unit ţii1 . de ex.num rul 'acturii.Contabil !e"i#ia $ Nr. -2n ca#ul utili# rii ca dis%o#iţie de 2ncasare1 c8nd nu exist alte documente %rin care se dis%une 2ncasarea1 o Se semnea# de 2ntocmire la com%artimentul 'inanciar-contabil. 1 . 1 Direcţia Financiar . 1 Pag. o Conţinutul minimal obligatoriu de in'ormaţii al 'ormularului este: .. . -dis%o#iţie %entru casierie1 2n "ederea 2ncas rii1 2n numerar a unor sume care nu re%re#int "enituri din acti"itatea de ex%loatare1 %otri"it dis%o#iţiilor legale1 -document 5usti'icati" de 2nregistrare 2n registrul de cas &i 2n contabilitate1 2n ca#ul %l ţilor 2n numerar e'ectuate ' r alt document 5usti'icati". o Dis%o#iţia de %lat ..COLEGIUL NAŢIONAL „GH.

o Se ar3i"ea# la com%artimentul 'inanciar-contabil1 anex la registrul de cas . . 1 Pag.restituie suma1 suma 2ncasat .2ncasat 1 data &i semn tura.%l ţii1 date su%limentare %ri"ind bene'iciarul sumei1 actul de identitate1 suma %rimit 1 data &i semn tura1 semn turi: conduc torul unit ţii1 "i#a de control 'inanciar %re"enti"1 com%artimentul 'inanciar Econtabil1 casier1 suma %l tit . de ex. o Se 2ntocme&te 2n dou exem%lare1 #ilnic1 de casierul unit ţii sau de alt %ersoan 2m%uternicit 1 %e ba#a actelor 5usti'icati"e de 2ncas ri &i %l ţi.document de 2nregistrare o%erati" a 2ncas rilor &i %l ţilor 2n numerar1 e'ectuate %rin casieria unit ţii %e ba#a actelor 5usti'icati"e1 .-Ba se barea# .-. o !egistrul de cas E cod1. EFECTUAREA OPERAŢIUNILOR DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂTI Cod: PO- Ediţia : I Nr. 1 Direcţia Financiar .document de stabilire1 la s'8r&itul 'iec rei #ile1 a soldului de cas 1 document de 2nregistrare 2n contabilitate a o%eraţiunilor de cas . o Conţinutul minimal obligatoriu de in'ormaţii al 'ormularului este urm torul: denumirea unit ţii1 denumirea1 num rul &i data >#iua1 luna1 anul? 2ntocmirii 'ormularului1 numele &i %renumele1 %recum &i 'uncţia %ersoanei care 2ncasea# . MUNTEANU MURGOCI” BRAILA Procedura Sistemului de Control Managerial GESTIONAREA MIJLOACELOR FIXE ŞI A OBIECTELOR DE INVENTAR.COLEGIUL NAŢIONAL „GH.restituit >2n ci're &i litere?1 sco%ul 2ncas rii. 1 o Circul : .la casierie1 %entru e'ectuarea o%eraţiunilor de 2ncasare sau %lat 1 du% ca#1 &i se semnea# de c tre casier1 2n ca#ul %l ţilor se semnea# &i de c tre %ersoana care a %rimit suma1 . 18 / 22 Exem%lar nr.la %ersoana autori#at s a%robe 2ncasarea sau %lata sumelor res%ecti"e1 .la %ersoana autori#at s exercite controlul 'inanciar %re"enti"1 %entru "i# 2n ca#urile %re" #ute de lege1 .-. de ex. o 9a s'8r&itul #ilei r8ndurile neutili#ate din 'ormularul cod-1.-B) ser"e&te ca: .Contabil !e"i#ia $ Nr.la com%artimentul 'inanciar-contabil1 anex la registrul de cas 1 %entru e'ectuarea 2nregistr rilor 2n contabilitate.

Contabil !e"i#ia $ Nr. EFECTUAREA OPERAŢIUNILOR DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂTI Cod: PO- Ediţia : I Nr.Director Financiar . Exem%larul 1 r m8ne la casier.3.re%ort1 casier &i com%artiment 'inanciar-contabil. o Conţinutul minimal obligatoriu de in'ormaţii al 'ormularului este: . Resurse umane  Personalul din cadrul Direcţiei Financiar .num rul current1 num rul actului de cas 1 num rul anexelor1 ex%licaţii1 2ncas rii1 %l ţi1 .COLEGIUL NAŢIONAL „GH.Contabil7 . 1 Pag..2. 1 o Soldul de cas al #ilei %recedente se ra%ortea# du% ca#1 %e %rimul rand al registrului de cas %entru #iua 2n curs. o Se semnea# de c tre casier %entru con'irmarea 2nregistr rii o%eraţiunilor e'ectuate &i de c tre %ersoana din com%artimentul 'inanciar-contabil desemnat %entru %rimirea exem%larului / &i a actelor 5usti'icati"e anexate.1. de ex. 8..&#' *'-'#%&'8 .denumirea &i data >#iua1 luna1 anul? 2ntocmirii 'ormularului1 . o Se ar3i"ea# : -la casierie >exem%larul 1?1 -la com%artimentul 'inanciar-contabil >exem%larul /?.denumirea unit ţii1 ..Contabile. 19 / 22 Exem%lar nr. 1 Direcţia Financiar . R'#. Resurse materiale • 2nc %ere1 cu birou si scaune7 • 'i&et %entru acte cu regim s%ecial 7 • un calculator cu im%rimant 7 • reţea internet 7 • 38rtie xerox7 • un tele'on %entru leg turi o%erati"e cu alte com%artimente7 • caiete1 dosare1 %ixuri1 'oi "eline de scris1 agra'e1 %er'orator1 ca%sator. B.4. o Circul la com%artimentul 'inanciar-contabil %entru "eri'icarea exactit ţii sumelor 2nscrise &i res%ectarea dis%o#iţiilor legale %ri"ind e'ectuarea o%eraţiunilor de cas >exem%larul /?. MUNTEANU MURGOCI” BRAILA Procedura Sistemului de Control Managerial GESTIONAREA MIJLOACELOR FIXE ŞI A OBIECTELOR DE INVENTAR. de ex.

acţiunii de in"entariere1cu res%ectarea %rocedurilor a%robate (eri'icarea a%lic rii %rocedurii &i a actelor normati"e care reglementea# o%eraţiunea de in"entariere I E ( )%.*'% F)('&%4". 1       Personalul din cadrul Com%artimentului )dministrati" Director1 )uditor intern. 8. Comisia de monitori#are1 coordonare &i 2ndrumare metodologic a de#"olt rii sistemului de control managerial7 Comisia de in"entariere E"idenţierea tuturor o%eraţiunilor totali#ate #ilnic "or 'i %redate com%artimentului 'inanciar contabilitate con'orm legislaţiei 2n "igoare %otri"it atribuţiilor menţionate 2n 'i&a %ostului 'iecarui anga5at. EFECTUAREA OPERAŢIUNILOR DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂTI Cod: PO- Ediţia : I Nr. ( . de ex. MUNTEANU MURGOCI” BRAILA Procedura Sistemului de Control Managerial GESTIONAREA MIJLOACELOR FIXE ŞI A OBIECTELOR DE INVENTAR.3. Resurse financiare  materialele necesare des' &ur rii acti"it ţii1 %recum &i 'ormularele ti% se "or a%ro"i#iona de c tre com%artimentul de resort al instituţiei din creditele bugetare cu aceast destinaţie."$54" 2" &5#(..*'%G Metodologia de instruire a membrilor comisiei de in"entariere &i %unerea la dis%o#iţie a %rocedurii o%eraţionale (eri'icarea instruirii comisiei de in"entariere &i a obţinerii %rocedurii Exercitarea o%eraţiunii. /. de ex. II III IV V VI . 20 / 22 Exem%lar nr. 1..3.G %-4". R'#()*#%+".COLEGIUL NAŢIONAL „GH.. F()#$.Contabil !e"i#ia $ Nr.*3'&" 7* 3'&.%&'% %-$"0"$54"" C)9(%&$"9'*$. 1 Direcţia Financiar . C. 4.. 1 Pag. N& -&$.

1 0. +. Director Financiarcontabil Director. %*'=5: -)3 1)&9. .%&' 1 1 1 1 D"1. 1 Pag.%&. de ex. 1$.)Comisie Financiarcontabilitate Financiarcontabilitate Financiarcontabilitate Financiarcontabilitate Financiarcontabilitate Financiarcontabilitate Financiarcontabilitate Financiarcontabilitate )r3i" )r3i" A&H"0%&' ('&")%35 Con'orm Nomenclator )r3i"istic Con'orm Nomenclator )r3i"istic Con'orm Nomenclator )r3i"istic Con'orm Nomenclator )r3i"istic Con'orm Nomenclator )r3i"istic Con'orm Nomenclator )r3i"istic Con'orm Nomenclator )r3i"istic Con'orm Nomenclator )r3i"istic Con'orm Nomenclator )r3i"istic A.COLEGIUL NAŢIONAL „GH. Director Financiarcontabil Director. Fntocmirea listelor de in"entariere Fntocmirea %roceselor "erbale (eri'icarea situaţiei 'a%tice cu cea scri%tic &i luarea notelor ex%licati"e )%robarea dosarului in"entarierii anuale Predarea dosarului in"entarierii anuale la com%artimentul 'inanciarcontabilitate Fnregistrarea 2n contabilitate a re#ultatului in"entarierii )r3i"area documentelor E E )%.6%&' . ( ) )%. Director Financiarcontabil Director. 11.. 21 / 22 Exem%lar nr. EFECTUAREA OPERAŢIUNILOR DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂTI Cod: PO- Ediţia : I Nr.. A*'='/ 7*&'E"#$&5&"/ %&H"05&" N&.%& F. 3' '='9(. B.. de ex.-.-1 )0 t/ :i%i#at Declaraţie de in"entar 1 )r3i" !egistru in"entar Personal Financiarcontabil Comisia de in"entariere Contabil-&e' 1 )r3i" F.P*//. Director Financiarcontabil Director.P*//.$' '.'9'*$' Elaborator Personal Financiarcontabil !esurse Cmane Comisia de in"entariere 6estionar Director Director Financiarcontabil Director Director. MUNTEANU MURGOCI” BRAILA Procedura Sistemului de Control Managerial GESTIONAREA MIJLOACELOR FIXE ŞI A OBIECTELOR DE INVENTAR. )3 !D.$/ Proces "erbal de in"entariere !e'erat %ri"ind in"entarierea &i %ro%unerea comisiei de in"entar 9ista cu %ro%uneri de casare &i declasare 1 )r3i" 1 )r3i" KKKKKK KKKKKK Comisia de in"entariere 1 )r3i" . 1 Direcţia Financiar . Director Financiarcontabil Director. )%. Director Financiar- )r3i" )r3i" 9ist de in"entariere 1.$1 1.PS$1. -.%+)&%$)& A(&)+5 N&.9"&'% %*'='": 1)&9." Pagin de gard :i%i#ate1 con'orm legislaţiei a%licabile Deci#ie %ri"ind numirea comisiei de in"entariere E..$1 --------F.Contabil !e"i#ia $ Nr..-4-1/ D'*.

(&)-'3. C. MUNTEANU MURGOCI” BRAILA Procedura Sistemului de Control Managerial GESTIONAREA MIJLOACELOR FIXE ŞI A OBIECTELOR DE INVENTAR.95&.Contabil !e"i#ia $ Nr.. -)9()*'*$'" 7* -%3&. 22 / 22 Exem%lar nr. de ex.&"" Pagin de gard 9ista res%onsabililor cu elaborarea1 "eri'icarea &i a%robarea ediţiei sau1 du% ca#1 a re"i#iei 2n cadrul ediţiei %rocedurii Situaţia ediţiilor &i a re"i#iilor 2n cadrul ediţiilor %rocedurii 9ista cu%rin#8nd %ersoanele la care se di'u#ea# ediţia sau1 du% ca#1 re"i#ia din cadrul ediţiei %rocedurii Sco%ul %rocedurii Domeniul de a%licare Documente de re'erinţ De'iniţii &i abre"ieri ale termenilor utili#aţi Descrierea %rocedurii !es%onsabilit ţi &i r s%underi 2n derularea acti"it ţii )nexe1 2nregistr ri1 ar3i" ri Cu%rins P%E"*% D !:!C !:!C !:!C :!C :!C :!C .:!C B:!C !B:!C !B:!C !C:!C D ! . de ex.&"" D'*.COLEGIUL NAŢIONAL „GH..(&"*# N.9"&'% -)9()*'*$'" 3"* -%3&. EFECTUAREA OPERAŢIUNILOR DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂTI Cod: PO- Ediţia : I Nr. 1 contabil !!. 1 Direcţia Financiar . (&)-'3. 1 Pag. > ? @ A B C !D !! ..