You are on page 1of 21

Bahagian A Tugasan 1 : (Inquiry-Based Science Education (IBSE)- Guided inquiry Murid Bidang Pembelajaran Masa Aras Objektif

Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pengetahuan sedia ada BBM Strategi PdP Fasa Persediaan (5 minit)  Memerhati : : : : : : : : : Tingkatan 2 DUNIA MELALUI DERIA KITA 2 waktu (80 minit) 2 – struktur Memahami kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan Menentukan kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan Murid telah mempelajari jenis-jenis reseptor di dalam kulit Gabus, cungkil gigi Pembelajaran Inkuiri Peringkat 2 (Guided Inquiry) Cadangan aktiviti Guru membuat demonstrasi: a. Sediakan sebatang cungkil gigi dicucuk ke dalam gabus dengan bahagiannya yang tajam ke dalam. b. Dengan cara yang sama, dua batang cungkil gigi dicucuk ke dalam gabus lain 2mm di antara satu dengan yang lain. c. Seorang pelajar diminta untuk memejamkan mata. d. Pelajar kedua kemudian menyentuh pelajar pertama dengan hujung satu atau dua cungkil gigi itu pada bahagianbahagian badan tertentu iaitu hujung jari, leher, pipi, siku, lutut, tapak kaki. Pelajar pertama diminta memberitahu samada satu atau dua cungkil gigi digunakan. e. Langkah c dan d diulang sebanyak 3 kali kepada pelajar yang berlainan. f. Keputusan yang diberikan oleh pelajar di catatkan dalam jadual yang di paparkan di papan hitam. Cadangan komunikasi Soalan: Berdasarkan pemerhatian anda, apakah yang terdapat perbezaan kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan? (pengetahuan) Jangkaan Respon: Ya, terdapat perbezaan Soalan: Perhatikan di bahagian badan yang manakah mempunyai kurang kepekaan? (Pengetahuan) Jangkaan Respon: Siku, lutu, tapak kaki

Imaginasi (15 minit)     Penstrukturan idea Meneroka Menjelaskan Konstruk idea baru

Perbincangan guru dan murid tentang Soalan: perbezaan kepekaan kulit pada Pada pendapat anda, mengapakah dua bahagian badan yang berbeza. cungkil gigi digunakan untuk menguji kepekaan kulit? (Pemahaman) Seorang wakil murid melengkapkan Jangkaan Respon: jadual di papan hitan. Bahagian badan yag kurang peka sukar mengesan satu atau dua cungkil gigi digunakan. Bahagia Bilangan Cungkil n Badan gigi Soalan: 1 2 Apakah perbezaan diantara bahagianHujung bahagian badan kita yang menyebabkan Jari perbezaan kepekaan ini? Leher Pipi Jangkaan Respon: Siku Lapisan epidermis lebih tebal Lutut Tapak Soalan: kaki Jika saya gunakan jarum untuk mencucuk bahagian hujung jari dan tapak kaki, bahagian mana akan lebih rasa sakit? Berdasarkan jadual yang telah Jangkaan Respon: dilengkapkan, pelajar di bimbing untuk Hujung jari memahami kepekaan yang berbeza Soalan: pada bahagian setiap badan. Jika seorang yang buta ingin membaca tulisan braile, bahagian badan yang manakah boleh digunakan? Jangkaan Respon: Hujung jari Soalan: Jika seorang doktor ingin mencucuk jarum ubat ke dalam badan seorang pesakit, bahagian badan yang manakah yang sesuai digunakan supaya kurang rasa sakit? Jangkaan Respon: Punggung, Lengan

Pentaksiran Sikap saintifik dan Nilai murni Berdasarkan keupayaan murid menjalankan aktiviti berdasarkan Lembaran 1.Perkembangan (45 minit)   Guru mengedarkan lembaran aktiviti Lampiran 1 kepada pelajar. Penjelasan lanjut Pelajar menjalankan aktiviti secara berkumpulan berdasarkan lembaran Aplikasi idea yang diberikan. .Saling bekerjasama untuk menjalankan aktiviti kumpulan .Menghargai deria rasa yang dimiliki oleh semua manusia .

5. Bincang dalam kumpulan tentang ramalan serta alasan anda. Ramalkan diantara tapak tangan dan hujung jari yang mana paling sensitif. b. a. hujung jari tapak tangan belakang tapak tangan : : : : : SAINS DUA DUNIA MELALUI DERIA KITA BAHAGIAN KULIT SAYA YANG MANAKAH PALING SENSITIF? Kertas Braile. Sentuh permukaan kertas braile dengan menggunakan hujung jari dan tapak tangan. c. Buat pemerhatian dengan teliti dan catatkan pemerhatian dalam buku nota. . d. ii. 3. Anda dikehendaki menentukan bahagian mana pada kulit anda yang paling sensitif dengan menggunakan bahan yang dibekalkan. iii.LAMPIRAN 1 GUIDED INQUIRY SUBJEK TINGKATAN TAJUK AKTIVITI Bahan/Radas Panduan Pelajar : 1. Bahagian kulit yang hendak diuji ialah : i. Tuliskan satu laporan tentang aktiviti ini selepas menjalankan penyiasatan. Dalam kumpulan jalankan sumbangsaran untuk menjelaskan pemerhatian yang diperolehi. Jalankan aktiviti ini secara berpasangan. 2. Susun bahagian mana pada kulit anda yang paling sensitif kepada yang kurang sensitif. kertas kajang 4.

Tugasan 2 : Thinking Maps RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN Mata pelajaran Kelas Masa Bab/ Tajuk Isu Sosio-Saintifik / Konteks Jenis peta pemikiran Pendekatan Tema Bidang Pembelajaran Objektif Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pengetahuan sedia ada Sains 2 RK 1 80 minit Kestabilan Mengapa kereta formula one di reka lebar dan rendah? peta bulatan inkuiri Faktor yang mempengaruhi kestabilan Tiga faktor yang mempengaruhi kestabilan sesuatu objek Faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan sesuatu objek Di akhir pembelajaran.rujuk lampiran 1 objek yang berlainan jenis. Setiap kumpulan diberikan 10 keping gambar objek pelbagai jenis 3. Kertas A4 Aktivit pengajaran dan Komunikasi KBAT/ Catatan/ pembelajaran / isi kandungan Nota 1. Pelajar diminta 1. 2. Objek lebar. mencirikan dan meramalkan MemerhatikanDan Meramalkan Menghargai kegunaan kestabilan dalam hidup seharian (1) Rujukan : Buku Teks Sains Tingkatan 2 (2) Alat : Lembaran kerja (3) Bahan : Gunting. 2. pelajar akan dapat : a) Menentukan 3 faktor yang mempengaruhi kestabilan sesuatu objek a) Kedudkan pusat graviti mempengaruhi kestabilan sesuatu objek b) Pelajar mengetahui cara untuk membuat peta bulatan Membanding dan membezakan. Pelajar diminta mengkelaskan gambar tersebut mengikut jenisnya 4. Berikan perbeza antara untukmemberikan perbezaan ketiga-tiga gambar tersebut antara ketiga-tiga gambar [Pengetahuan] tersebut Jangkaan Respon: Objek tinggi. Pelajar dibahagikan kepada 8 kumpulan. 1. Objek rendah. Menggunakan peta bulatan. Gam . Guru menunjukkan 3 gambar Gambar. pelajar diminta menampalkan Sila kumpulkan gambar mengikut kestabilan objek Jangkaan Respon: (lampiran 2) KBAT Sikap Saintifik dan Nilai murni Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Perkembangan Pengajaran Fasa 1 Engage (Penglibatan) 3minit Kandungan / Konsep Kestabilan Fasa 2 Explore (Penerokaan) 10 minit 3 faktor kestabilan i) Kedudukan pusat graviti ii) Luas tapak iii) Berat objek Lampiran 2 .

gambar yang disediakan mengikut kestabilan masingmasing samaada ia dalam kategori stabil atau tidak stabil. Apakah ciri objek J? [pengetahuan] Jangkaan Respon: luas tapak kecil Pusat graviti tinggi 5. Guru membincangkan bagaimana ciri-ciri setiap objek yang mempengaruhi kestabilan sesuatu objek. semakin stabil objek tersebut) 1. Nyatakan 3 faktor kestabilan? [pengetahuan] Jangkaan Respon: i) Kedudukan pusat graviti ii) Luas tapak iii) Berat objek 2. 1. Apakah ciri objek E ? [pengetahuan] Jangkaan Respon: luas tapak besar Pusat graviti rendah 3. Apakah ciri objek H? [pengetahuan] Jangkaan Respon: luas tapak kecil Pusat graviti tinggi 6. Apakah ciri objek F? [pengetahuan] Jangkaan Respon: Objek ringan . Apakah ciri objek C? [pengetahuan] Jangkaan Respon: luas tapak besar Pusat graviti rendah 4. Fasa 3 Explain (Penerangan) 7 minit 3 faktor kestabilan i) Kedudukan pusat gravity (semakin rendah pusat gravity semakin stabil sesuatu objek) ii) Luas tapak (semakin luas sesuatu tapak objek semakin stabil sesuatu objek) iii) Berat objek (semakin berat sesuatu objek.

Guru member pandangan dan penambahbaikan pada rumusan pelajar . 3. Berikan contoh objek lain yang tidak terdapat dalam gambar yang juga menggunakan konsep kestabilan yang sama dengan objek A? [aplikasi] Jangkaan Respon: jawapan yang sesuai Fasa 4 Elaborate (Pengolahan) 10 minit 3 faktor kestabilan i) Kedudukan pusat graviti (semakin rendah pusat gravity semakin stabil sesuatu objek) ii) Luas tapak (semakin luas sesuatu tapak objek semakin stabil sesuatu objek) iii) Berat objek (semakin berat sesuatu objek. Apakah ciri objek G? [pengetahuan] Jangkaan Respon: Objek berat 8.7. Pelajar diminta membina sebuah peta pokok secara berkumpulan bagi mengelaskan objek berdasarkan faktor kestabilan. 1. Pelajar menampalkan peta pokok masing-masing di depan kelas. Seorang pelajar diminta membuat rumusan tentang isi pelajaran . semakin stabil objek tersebut) 3 faktor kestabilan i) Kedudukan pusat graviti ii) Luas tapak iii) Berat objek 1. [penaakulan] Jangkaan Respon: lampiran 3 Fasa 5 Evaluate (Penilaian) 10 minit 1. Sila bina sebuah peta pokok bagi mengelaskan objek berdasarkan faktor kestabilan. 2.

LAMPIRAN 1 OBJEK A OBJEK A OBJEK C .

LAMPIRAN 2 OBJEK A OBJEK A OBJEK C OBJEK D OBJEK E OBJEK F .

OBJEK G OBJEK H OBJEK I OBJEK J .

JJ : LEBIH STABIL .

JJ : KURANG STABIL .

LAMPIRAN 3 KESTABILAN PUSAT GRAVITI Pusat graviti rendah objek lebih stabil LUAS TAPAK Luas tapak besar objek lebih stabil BERAT OBJEK Objek yang berat lebih stabil Pusat graviti tinggi objek kurang stabil Luas tapak kecil objek kurang stabil Objek yang ringan kurang stabil .

Nyatakan peranan laut yang anda faham dari rencana yang diberikan.nre. c. nyatakan apa yang dapat anda nyatakan sebab dan kesan pencemaran laut kepada manusia. apakah sumber makanan di darat yang boleh menggantikan khasiat yang sama dengan sumber makanan di laut? . Bolehkan anda nyatakan apa yang berlaku kepada manusia jika memakan makanan laut yang dicemari bahan kimia? c.gov. Lukiskan dalam bentuk peta buih.pdf SOALAN Berdasarkan rencana di atas jawab soalan-soalan yang berikut: 1. b. 2. .my/files/8%20Jun%202011%20-%20Akademi%20Laut%20Malaysia%20%20Pencemaran%20Laut%20Kian%20Kritikal. Baca dan fahamkan rencana yang berikut (rujuk lampiran rencana ). Jika sumber makanan laut tidak cukup untuk keperluan manusia. Dengan menggunakan peta alir pelbagai. Apakah yang berlaku kepada manusia sekiranya semua hidupan laut mati? b. lukiskan badan-badan yang bertanggungjawab bagi mengawal pencemaran laut ini.dmpm.BAHAGIAN B Tugasan 3 : 6. Peta Pemikiran a. Jawab soalan yang diberikan. Sumber diperoleh daripada http://www. Soalan KBAT a. Dengan menggunakan peta pokok.

nyatakan apa yang dapat anda nyatakan sebab dan kesan pencemaran laut kepada manusia.Jawapan : 1. Peta Pemikiran a.000 hidupan mati terperangkap atau tercekik Membunuh hidupan marin Jaring. Dengan menggunakan peta alir pelbagai. tali-tali pancing dan mata-mata kail berangkai yang tersangkut dan sengaja ditinggalkan kakikaki pancing Bahan plastik amat sukar terbiodegradasi dan mungkin kekal di dalam persekitaran laut sehingga 450 tahun Tumpahan minyak Pencemaran Laut kerang tempatan mengandungi kandungan logam berat plumbum dan lain-lain toksik yang tinggi kematian ratusan ribu hidupan marin . Peningkatan drastik pencemaran laut berasaskan plastik Sekurang-kurangnya 30.

Lukiskan dalam bentuk peta buih.b. KESTABILAN PUSAT GRAVITI Pusat graviti rendah objek lebih stabil LUAS TAPAK Luas tapak besar objek lebih stabil BERAT OBJEK Objek yang berat lebih stabil Pusat graviti tinggi objek kurang stabil Luas tapak kecil objek kurang stabil Objek yang ringan kurang stabil . oksigen dan air melindungi manusia daripada perubahan mendadak kenaikan suhu bumi akibat proses pemodenan c. Nyatakan peranan laut yang anda faham dari rencana yang diberikan. Dengan menggunakan peta pokok. memampan haba gas rumah hijau karbon dioksida dan bahan cemar untuk mengimbangkan iklim bumi Peranan Laut pembekal keperluan asas manusia seperti makanan. lukiskan badan-badan yang bertanggungjawab bagi mengawal pencemaran laut ini.

Ayam dan telur . Kesihatan manusia akan terjejas. c. Manusia akan kehilangan sumber makanan hidupan laut yang tinggi protein b. Soalan KBAT a.2. Manusia juga boleh mengalami keracunan makanan yang seterusnya boleh menyebabkan kehilangan air dalam badan.

youtube. Nyatakan faktor yang membantu pecambahan bijih benih bagi pemerhatian dari video ini. Apakah yang berlaku kepada peambahan bijih benih jika air manis seperti air teh di siram kepada bijih benih tersebut? b. nyatakan apa yang dapat anda nyatakan hasil dari pemerhatian anda daripada video ini. Jika kacang hijau itu direndam dengan air panas. Soalan KBAT a. Peta Pemikiran a. Lukiskan dalam bentuk peta buih. mungkinkah percambahan berlaku? .com/watch?v=pB4ASdELBbQ SOALAN: Berdasarkan video di atas jawab soalan-soalan yang berikut: 3. 4. Dengan menggunakan carta alir. Sumber : http://www. c. b. lukiskan langkah percambahan bijih benih tersebut. Dengan menggunakan peta bulatan.Tugasan 7 : Pembinaan Item Tonton dan fahamkan video yang bertajuk : [Time-Lapse] Mung Bean Germination . Bolehkan anda nyatakan apa yang berlaku kepada percambahan bijih benih tersebut jika sebuah kotak yang berlubang di bahagian kiri kotak diletakkan ke atas bijih benih yang sedang bercambah itu? c.

Jawapan: 1. Peta Pemikiran a. nyatakan apa yang dapat anda nyatakan hasil dari pemerhatian anda daripada video ini. Kulit tertanggal tinggi pokok tidak sama Kulit merekah sedikit demi sedikit Bijih Benih Bercambah Kapas basah Terdapat bijih benih Yang tidak bercambah . Dengan menggunakan peta bulatan.

Dengan menggunakan carta alir. Cahaya Ransangan tropisme Faktor Bijih Benih Bercambah Air Makanan simpanan Oksigen c.b. . Nyatakan faktor yang membantu pecambahan bijih benih bagi pemerhatian dari video ini. lukiskan langkah percambahan bijih benih tersebut. Lukiskan dalam bentuk peta buih.

2. Akan bercambah lebih cepat. . maka air dan oksigen akan mudah masuk kedalam bijih untuk menumbuhkan akar secara optima. Tidak berlaku kerana sel dalam kacang hijau tersebut telah mati pada suhu lebih 40 oC . Soalan KBAT a. Bolehkan anda nyatakan apa yang berlaku kepada percambahan bijih benih tersebut jika sebuah kotak yang berlubang di bahagian kiri kotak diletakkan ke atas bijih benih yang sedang bercambah itu? c. Bijih benih bengkok ke sebelah kiri. b. Apakah yang berlaku kepada pecambahan bijih benih jika kulit bijih benih tersebut dikupas terlebih dahulu? b. c. mungkinkah percambahan berlaku? Rubrik jawapan a. kerana semakin tipis kulit bijih. Jika kacang hijau itu direndam dengan air panas.