https://plus.google.com/photos/111295357234401611222/albums?banner=pwa p cassa http://www.p nterest.

com/ann c!74/color age/ " bu #os

Activitats amb sons per començar http://www2.$e"runa%angels.org/$angels/ant ga/&l cs n'/(4/$ocals2.htm )ectura "els grups s l*l+b cs: m, p, l )ectura "els grups s l*l+b cs: n, t, " )ectura "els grups s l*l+b cs: ', r, s Rayane http://www2.vedrunaangels.org/vangels/antiga/Clicsinf/ !/interdiciplinarpo"emons.htm (araules enre"a"es -nem a comprar http://clic.#tec.cat/db/act$ca.%sp&id'()()

Relacionar la lletra de pal amb la lligada .e pal a ll ga"a

*#ercicis mes avançats+ per con,i#er les grafies . ctats "e paraules /scr u nom "0al ments

-ates sen.illes per començar

(roblemes

6cl c.cat/16"omen15/porta8c 1r.#tec.6sp? pro6ect=http://cl c.vedrunaangels.#tec.#tec.es/1"$ert/p3/2p3.htm http://www2.es//dvert/numero/portada.sw' 2u n n3mero 'alta? 45r e num5r ca 1%6 0%9 )a 4uma http://www.htm .cat/pro6ects/a$entura/6cl c/n $ell1/03c a.org/vangels/antiga/Clicsinf/ !/percepcio/posamoltaatencio.swf http://www2.cat/"b/6cl c-pplet.http://www.#tec.#tec.org/vangels/antiga/Clicsinf/ !/busca.7 p http://www.vedruna-angels.htm HONG http://cl c.

a/mimundo/mimundo/default.blogspot.es/conciencia-semantica/ http://www.orientacionandu%ar.orientacionandu%ar.com/aplicaciones/competencia-lectora/ http://www.html conciencia sem1ntica http://www.chiscos.disanedu.com.es/ensenan.cervantes.CASTELLÀ Millora tipus text de la lectura i la comprensió http://www.es/lectoescritura/ .disanedu.es/albumes-picasa/ lectoescriptura per imprimir http://www.net/#estor/chs/limfleming/lectura0/lectura0.com/aplicaciones/entrenamiento-de-la-velocidadlectora/acciones/mapa.html http://algunosrecursosprimercicloprimaria.orientacionandu%ar.html Silabas sin sonido http://www.es/ %ocs i vocabulari con sonido http://cvc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful