You are on page 1of 41

7th International Computer & Instructional Technologies Symposium

PANEL

Panel: Oyunlar: Beklentiler, Frsatlar ve Kayglar Panel: Games: Expectations, Opportunities and Concerns

Prof. Dr. Krat altay Orta Dou Teknik niversitesi Middle East Technical University

Yeim Kunter, Oyun Uzman, Futurist Game Expert, Futurist

Yrd. Do. Dr. Yavuz Samur Baheehir niversitesi Baheehir University

Dr. Yavuz nal TBTAK The Scientific and Technological Research Council Of Turkey

10

7. Uluslararas Bilgisayar ve retim Teknolojileri Sempozyumu

ALITAYLAR / WORKSHOPS

altay Dzenleme Ekibi/ Workshop Organization Team


Prof. Dr. Soner Yldrm Orta Dou Teknik niversitesi Do. Dr. Ayfer Alper Ankara niversitesi Ara.Gr. Tura Karademir Ankara niversitesi

Konu/ Topic

Sosyal Medyann Eitimde Kullanm / Using Social Media in Education

Do. Dr. Aslan Glc Atatrk niversitesi

Matematica Yazlm ile Matematik retmenleri iin E-Ders Materyali Hazrlama / Designing Ecourse Material in Mathematica for Math Teachers

Yrd. Do. Dr. Semiral nc Uluda niversitesi Yrd. Do. Dr. Erhan engel Uluda niversitesi Yrd. Do. Dr. Hasan Tnmaz stanbul Geliim niversitesi Dr. lker Yakn Orta Dou Teknik niversitesi

Adobe Captivate Program ile Uygulamal ve Etkileimli Uzaktan Eitim Materyali Tasarm / Designing Applied and nteractive Distance Education Materials with Adobe Captivate

Uygulamal Temel statistik Analizleri: Korelasyon, Karlatrma ve Regresyon / Applied Basic Statistics Analyses: Correlation, Comparison and Regression Cinema 4D ile Boyutlu Modelleme ve Eitsel Animasyon Hazrlama / 3D Modelling and Educational Animation Development with Cinema 4D Eitimde Dijital ykleme Kullanm / Using Storytelling in Education Dijital ve Fiziksel Oyunlarn Btnlemesi / Integrating Digital ve Physical Games

Yrd. Do. Dr. Fatih Saltan Amasya niversitesi

Yrd. Do. Dr. Pelin Yksel nn niversitesi Yeim Kunter, Futurist

11

7th International Computer & Instructional Technologies Symposium

NDEKLER
HONORARY BOARD ............................................................................................................................................... 4 DAVETL KONUMACILAR/KEYNOTE SPEAKERS...................................................................................... 9 PANEL.................................................................................................................................................................. 10 ALITAYLAR / WORKSHOPS ....................................................................................................................... 11 Tablet Bilgisayarlar iin Epub Formatnda Ders erii Hazrlama ...................................................................... 22 Dijital Dnyada Yeni Yneliler, Yeni htiyalar ................................................................................................. 23 Artiklsyon Eitimine Ynelik Bilgisayar Destekli retim (BD) Materyalinin Trk Halk Mzii Fonetik Notasyon Sistemi (THMFNS)nde Kullanm ........................................................... 24 An Innovative Approach: Web-based Grammar Instruction in EFL Students Academic Achievement ............. 27 Anatomi Snav Simlatr .................................................................................................................................... 28 Weblogla Btnletirilmi Yazma retiminin Yazma Performansna Etkisi ..................................................... 30 Dinamik ve Statik Olarak Tasarlanm Eitim Materyalleri Arasndaki Farkn ncelenmesi ................................................................................................................................................ 32 BTE rencilerinin Blmlerine Ynelik Algs: ODT BTE rnei .......................................................... 34 Packet Tracer ile A Simlasyon Oluturma ....................................................................................................... 35 Ak Diyagramlar Oluturmak iin Flowchart Kullanm .................................................................................... 37 retmen Adaylarnn Fen ve Bilgi Teknolojileri Okuryazarlklar Arasndaki likinin ncelenmesi ................ 39 VMware ile Sunucu Sanallatrma ........................................................................................................................ 41 3D City Design With OPENGL ............................................................................................................................ 43 Peyzaj Tasarm Eitimine Biliim Teknolojilerinin Entegrasyonu ...................................................................... 45 Factors Affecting The Integration of Information and Communication Technology In English-medium Private Schools Of Pakistan .................................................................................................. 47 The Attitudes of Turkish High School Students toward the Internet .................................................................... 49 Mobil renme Teknolojilerinin Eitim Stratejilerindeki Rol: Aralar ve Ortamlar ......................................... 51 Web Tabanl Ders Yerletirme Program .............................................................................................................. 52 The Impact of Nature of Science Course Supported with Blogs on Preservice Science Teachers Educational Internet Use Self-Efficacy Beliefs ..................................................................................................... 54 Mobil renme Uygulamalarnda Yeni Trend: Mobil Bulut Teknolojisi............................................................. 56 rencilerin Sanal Snflardaki Snf Topluluu Hissetme Dzeyleri .................................................................. 57 Uzaktan Hizmetii Eitim Alan retmenlerin Deneyimlerinin ncelenmesi ...................................................... 59 renme Gl eken ocuklarn Yazmay renmesini Kolaylatrc Bir Mobil renme Uygulamas Tasarm ............................................................................................................ 60 Trke retmen Adaylarnn Eitim Teknolojisine likin Tutumlarna Ynelik Bir Deerlendirme ............... 62 Fen Eitiminde Bilgisayar Destekli Ders Sunumlar Hakknda retmen Adaylarnn Grleri ....................... 64 Bilgisayarn Okullarda Kullanm: Ar l Merkezi rnei .................................................................................. 67 Uzaktan Eitim: Yksek Lisans ve Doktora Tezleri zerine Bir Aratrma ........................................................ 68 Ortaokul rencilerinin Teknolojiye Ynelik Tutumlarnn Baz Deikenler Asndan ncelenmesi ............... 71 Gelimi Grafiksel ve eriksel Bileenlere Sahip Yeni evrimii Anket Portal ................................................ 73 PHP Dersi in evrimii Snav Ynetim Sistemi ................................................................................................ 75 retmen Adaylarnn Eitsel Amal nternet Kullanm Dzeyleri ve z Yeterlik Alglar .............................. 77 Bilgisayar ve retim Teknolojileri Eitimi Blm retim Elemanlarnn Blm Hakkndaki Dnceleri ........................................................................................................................................ 79

12

7. Uluslararas Bilgisayar ve retim Teknolojileri Sempozyumu


Fen Bilimleri retmenlerinin Teknoloji Kullanmna Ynelik Tutumlar ile retim Stilleri Arasndaki liki .................................................................................................................................................... 81 retmen Adaylarnn Sanal Snflara likin Grleri ....................................................................................... 83 Matematik retiminde renme Nesnelerinin rencilerin Tutum ve Motivasyonuna Etkisi .......................... 85 Matematik retiminde Dijital Snfn rencilerin Akademik Baarlar ve evrimii Teknoloji z Yeterlik Alglarna Etkisi ................................................................................................................................ 86 Fen Bilgisi retmen Adaylarnn Fen retimine Ynelik Tutumlar ile Teknoloji Tutumlarnn ncelenmesi ........................................................................................................................................................... 88 BTE Blm retmen Adaylarnn Eletirel Dnme Eilimleri ile Bireysel Yenilikilik zellikleri Arasndaki likinin ncelenmesi ........................................................................................................................... 90 retmenlerin Fatih Projesindeki Hazr Bulunuluk Dzeyleri ve Fatih Projesi Hakkndaki Dnceleri .......... 92 9. Snflar iin Yeni Bir zel Ders Yazlm MAT9 ............................................................................................. 93 The FATIH Project: Through the Lens of Computer Teachers and Classroom Teachers..................................... 95 Webquest ve Wiki Uygulamalaryla Tasarlanm Ders eriklerinin Moodle zerinden Gerekletirilmesi ....... 97 Biliim Teknolojileri retmen Adaylarnn zel Alan Yeterliklerinin eitli Deikenler Asndan ncelenmesi .......................................................................................................................................... 99 Etkileimli Tahta Kullanmna Ynelik renci Alglar (Kastamonu niversitesi Eitim Fakltesi rnei)................................................................................................................................................. 101 retim Elemanlarnn Etkileimli Tahta Kullanmnn Teknoloji Kabul Modeli ile ncelenmesi (Kastamonu niversitesi Eitim Fakltesi rnei) ............................................................................................ 103 Uzaktan Eitim Yoluyla Hemirelik Lisans Tamamlama Eitimi Alan Salk alanlarnn Uzaktan Eitime likin Deneyim ve Dnceleri ............................................................................................................ 105 Maddenin Tanecikli Yaps nitesine Ynelik Gelitirilen Bilgisayar Destekli retim Materyalinin renci Gzyle Deerlendirilmesi.................................................................................................................... 106 Eitim Biliim A (EBA), Gr ve neriler Blmne Gelen Kullanc steklerinin Analizi ........................ 107 Fen ve Teknoloji retmen Adaylarnn oklu Ortamdaki Materyallere Ynelik nterneti Kullanma Dzeyleri ve Tutumlar ....................................................................................................................................... 108 Mathematics Teacher Candidates Views on Criteria Required During the Educational Software Evaluation Process .............................................................................................................................................. 110 retmenlerin Nesne Ambarlarna Ynelik Farkndalk Durumlarnn ve Dncelerinin ncelenmesi............ 112 retmen Adaylarnn Bilgisayar Destekli Eitim Yapmaya likin Tutumlar: Kafkas niversitesi rnei.... 114 Beden Hareketleriyle Kontrol Edilen Kinect Teknolojisinin Zihinsel Engelli renciler Asndan Eitimde Kullanm Potansiyeli ........................................................................................................................... 116 Matematik Eitiminde Teknoloji Kullanm le lgili Tezlerin ncelenmesi ....................................................... 119 birlikli renme Tekniklerinden Ayrlp Birleme (Jgsaw) Tekniinin rencilerin Matematik Baars zerindeki Etkisi ................................................................................................................................... 121 Eitim Fakltesi Akademisyenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerine Ynelik z-Gvenlerinin ncelenmesi ......................................................................................................................................................... 123 lkokul Biliim Teknolojileri Dersinde evrimii Kaynaklarn Kullanm ......................................................... 125 Ortaokul rencilerinin Tablet Bilgisayar Kullanm Hakknda Grleri: retime Uygunluk ve ekinceler ........................................................................................................................................................... 127 retmenlerin Fatih Projesine Ynelik Gr ve nerileri ................................................................................ 130 Biliim Teknolojileri rencilerinin nternet Alglarnn Kelime likilendirme Testi Kullanlarak ncelenmesi ......................................................................................................................................................... 133 Milli Eitim Bakanl Tarafndan Hazrlanan rnek Z-Kitabn Kullanlabilirlik Analizi ................................. 135 retmen Adaylarnn Perspektifinden Mobil renmenin Yksek retimde Potansiyel Kullanm ............. 137 Bir e-Snav Platformu in htiya Analizi.......................................................................................................... 139

13

7th International Computer & Instructional Technologies Symposium


Snflarmz Akllanyor: Akll Tahtalarn lk Okullarda Kullanm Bir Durum almas ............................... 141 Oyun Tabanl renme Uygulamas: Hafza Oyunu .......................................................................................... 143 Orta retimde Grev Yapan Alan retmenlerinin FATH Projesine likin Grleri ................................ 145 Akll Tahta Kullanlabilirlik almas .............................................................................................................. 147 History Learning Throughout Computer Based Concept Maps: An Example of Ottoman Period ..................... 149 Biliim Teknolojileri retmen Adaylarnn Mesleki Benlik Sayglarnn ve retmenlik Mesleine Ynelik Tutumlarnn ncelenmesi...................................................................................................................... 151 niversite rencilerinin nternet Tabanl Akademik Usulszlk Nedenlerinin eitli Deikenlere Gre ncelenmesi ................................................................................................................................................ 153 Klasik Kavram Haritalar ile Bilgisayar Destekli Kavram Haritalar Kullanmn 6. Snf renci Baarsna Etkilerinin Karlatrlmas: Dolam Sistemi .................................................................................. 155 Fen retiminde Bilgisayar Destekli Tahmin Et-Gzle-Alkla Stratejisi ......................................................... 157 renme Nesnelerine Dayal Eitimde Karlalan Olas Problemler ve Frsatlar ............................................ 159 The Utilization of Social Media Tools for Informal Learning Activities: A Survey Study among CEIT Students ..................................................................................................................................................... 161 retmen Adaylarnn Eitim Teknolojisi Standartlarna Ynelik z-Yeterliklerinin ncelenmesi .................. 163 nn niversitesi rencilerinin nternet Bamllklarnn eitli Deikenler Asndan ncelenmesi ........ 165 Sosyal Bilgiler retmen Adaylarnn Bilgisayar Destekli Eitime Ynelik Tutumlar (Atatrk niversitesi rnei) ............................................................................................................................. 167 Ortaretim rencilerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Durumlarnn eitli Deikenler Asndan Deerlendirilmesi ................................................................................................................................................ 169 lkokul Ve Orta Okul rencilerine Programlama Becerilerinin retimi: Durumu ve nemi ........................ 171 rencilerin Sosyal Medyaya likin Tutumlarn Belirlemeye Ynelik Bir lek Gelitirme almas ......... 173 niversite rencilerinin Yenilie Bak .......................................................................................................... 174 Sanal Mzelerin Sosyal Bilgiler retiminde Kullanlmasna likin retmen Adaylarnn Grlerinin ncelenmesi .................................................................................................................................... 176 nsan Bilgisayar Etkileimli Eitsel Mobil Fotosentez Uygulamas ................................................................... 179 retmen Adaylarnn Web Tabanl Uzaktan Eitim Uygulamalarna Ynelik Grleri ve Eitsel erikli Web Site Deerlendirme Yaklamlar ................................................................................................... 181 Biliim Teknolojileri Rehber retmen Adaylarnn Snf Ynetimi Dersine likin Grleri (Eskiehir niversiteleri rnei) ........................................................................................................................ 184 Addie Tasarm Modeli ve 5E retim Modeline gre Bilgisayar Destekli retim (Bd) Materyali Tasarm .............................................................................................................................................. 187 zel Gereksinimli niversite rencileri ve Yardmc Teknolojiler ................................................................. 189 Fatih Projesi Srecinde Snf retmeni Adaylarnn Bilgisayara Ynelik Tutumlarnn ncelenmesi: Kilis 7 Aralk niversitesi rnei ...................................................................................................................... 192 rencilerin Sosyal Alara Olan Tutumu ile retim Teknolojileri Bilgisi Arasndaki liki ........................... 195 Sosyal Medyann Eitimde Kullanm ile lgili Trkiyede Yaplan Aratrmalarn Ynelimleri ...................... 196 Uzaktan nlisans ve Lisansst Eitimi Alan rencilerinin Uzaktan Eitime Ynelik Tutumlar ................. 198 Pamukkale niversitesi Eitim Fakltesi retmen Adaylarnn Eitsel nternet Kullanmna Ynelik z-yeterlii nanlar ............................................................................................................................ 201 Fatih Projesinin retmenler, Okul Yneticileri ve YETEK Yneticileri Grleri Kapsamnda ncelenmesi ......................................................................................................................................................... 203 Fatih Projesi Kapsamndaki Pilot Okul rencilerinin Proje Hakkndaki Tutumlar ......................................... 206 Bilgisayar ve retim Teknolojileri retmen Adaylarnn Facebook Kullanm Durumlar ............................. 208 Eitim Biliim A (EBA): Paylam .................................................................................................................. 211

14

7. Uluslararas Bilgisayar ve retim Teknolojileri Sempozyumu


Online Learners Attitude, Aptitude and Readiness: Important Constructs for Prospective Online Education................................................................................................................................................. 212 Eitim Fakltesi Son Snf rencilerinin Teknoloji ve nternete Ynelik Tutumlarnn ncelenmesi .............. 214 zel Eitim Okullarnda Grev Yapan retmenlerin nternet Kullanmna likin Tutumlarnn ncelenmesi ......................................................................................................................................................... 216 niversite rencilerinin Sosyal A Sitelerini Kullanma Amalarnn ncelenmesi ......................................... 218 Teknoloji Entegrasyonunda retmenlere Ynelik Bir Kavram: Elektronik Performans Destek Sistemleri ................................................................................................................................................ 221 Examining the Village Institutions from the Aspect of Instructional Technology: Literature Review ............... 224 Snf retmeni Adaylarnn Teknolojik Bilgilerinin Gelitirilmesi ve Pedagojik Bilgileri ile Btnletirmelerinin Salanmas ........................................................................................................................ 226 Aktif Yalanma Temelli Bir Yaam Algsnn Olumasnda Birey Spor ve Bilgisayar Kullanm Alkanl Arasndaki Etkileim ........................................................................................................................ 229 Fatih Projesi Hizmetii Kursuna Katlan retmenlerin Teknopedagojik Eitim zyeterliklerin ncelenmesi: Erzurum li rnei ......................................................................................................................... 231 Yazarlk Aralarnn Kullanlabilirlik Test Sreci: Bir Durum almas .......................................................... 233 Redefining a Teacher Education Program: CSM and UludagKDM ................................................................... 236 lkretim rencilerinin Bilgisayar Okuryazarlna likin zyeterlik Alglar ............................................. 238 Trkiye, Finlandiya ve Gney Korenin Eitime ve Eitimde Bilgi ve letiim Teknolojileri Kullanmna likin Temel Gstergeleri: Bir Karlatrma ................................................................................ 240 Pre-service Teachers Experiences about the Use of QR (Quick Response) Codes in Education ...................... 242 Proje Tabanl ve Proje Destekli retim Yntemlerinin rencilerin Baarlarna Etkisi ................................. 243 Effectiveness of Instructional Videos on the EBA portal from the Perspective of Teachers and Students: A Case Study ....................................................................................................................................... 245 Engaging Attributes of Educational Games ........................................................................................................ 247 Will Teachers Use Digital Educational Games in Future? .................................................................................. 248 A Descriptive Study of Undergraduate Students Game-Playing Characteristics and Their Perceptions of Video Games ............................................................................................................................... 249 Lise rencilerinin Siber Zorbalk Duyarllnn Riskli Davran, Korumac Davran, Sua Maruziyet Ve Tehlike Algs le likisi .............................................................................................................. 251 Gz zleme Yntemi ile Bir renme Ortam Tasarm nerisi ......................................................................... 253 retim Elemanlarnn Mesleki Eitime Dair Dnceleri ................................................................................ 254 niversite rencilerinin Derslerde Mobil Teknoloji Kullanm ile lgili Grlerinin ncelenmesi ................ 256 renme Ynetim Sistemi ve Tablet Bilgisayar Kullanmna likin renci Gr ve nerileri .................... 258 Difficulties of Pre-Service Teachers' to Design Instructional Materials ............................................................ 260 Tablet PC in Education: A Literature Review..................................................................................................... 262 Multimedia and Human Brain Processing........................................................................................................... 264 Pros and Cons of Multimedia in Education......................................................................................................... 265 Uzaktan Eitim Sistemlerinde Bulut Biliimin Kullanm .................................................................................. 266 Joomla 2.5 Alt Yapsyla Oluturulan Kunena Forum Modl Sayesinde Ortaokul rencilerinin Performanslarn Belirleme ................................................................................................................................. 268 CEIT Students Perceptions and Preferences for Formative Feedback on Term Projects: Relationships with Learning Approaches .................................................................................................................................. 270 Orta retimde Grev Yapan retmenlerin FATH Projesine likin Grleri ............................................ 272 Internet Dependence in Undergraduate Population: The Role of Coping with Stress, Self-Efficacy Beliefs, and Sex Role Orientation ....................................................................................................................... 273

15

7th International Computer & Instructional Technologies Symposium


Can Syntax in Computer Algebra System Promote Mathematical Thinking in Differential Equations? ............ 275 How is Trust Affected by Student Beliefs and Collective Orientation in an Interdisciplinary Teamwork Activity ............................................................................................................................................. 276 Uzaktan Eitim Uygulamalarnda Ak Kaynak Kodlu renme Ynetim Sistemlerinin Yeniden Yaplandrlmasnn ncelenmesi......................................................................................................................... 279 Learner Perspectives on Mobile Phone ntegration in Translation Classes......................................................... 280 Bilgisayar retmeni Adaylarnn Mesleki Kayglarnn ncelenmesi ............................................................... 282 Eitimde Mobil Cihazlar ile Anlk Geri Bildirim Sistemi .................................................................................. 284 Fen ve Teknoloji Dersinde Oyun Tabanl renme Etkinliklerinin Akademik Baar ve Tutuma Etkisi .......... 286 Tablet Bilgisayarlar in Oluturulmu Mzik retimi Programlarndan Nota Yazm Editrlerine likin neriler .................................................................................................................................................... 288 lkretim I.Kademe Fen ve Teknoloji Dersinde retim Teknolojilerinin Kullanmna likin retmen Grleri ............................................................................................................................................................. 289 Bilgisayar ve retim Teknolojileri Eitimi Blm rencilerinin Mfredat ve retim Elemanlarndan Beklentileri .......................................................................................................................................................... 292 Comparing Two Open Source Virtual Worlds In Terms Of Educational Purposes: Open Sim And Open Wonderland ......................................................................................................................................................... 293 Yabanc Dil retiminde Second Life Uygulamas: Eitim Fakltesi rnei ................................................... 295 rencilerin Fatih Projesinin Salad Donanm ve Eitsel eriklere Ait Grleri ve Kullanm Dzeyleri: Gebze rnei..................................................................................................................................... 297 Teknoloji ile Zenginletirilmi renme Ortamlarnda Cerrah Eitimi: Gereksinimler..................................... 299 Bilgisayar retmeni Adaylarnn Mobile renmeye Ynelik Grleri ........................................................ 301 Webquest in Bilgisayar I Dersine Etkisi, Powerpoint retiminde Webquest in Kullanmnn Geleneksel Yntemler ile Karlatrlmas ......................................................................................................... 303 ATM: niversite iin evrimii Destek Sistemi .............................................................................................. 304 BTE Blm rencilerin Bilimsel Aratrma Kavramna likin Metaforlar: Anadolu niversitesi rnei ............................................................................................................................................. 306 retmen Adaylarnn Mobil Teknolojileri Kullanm Biimleri ve renme Srelerine Engel Olma Durumlar Hakkndaki Grleri .................................................................................................... 308 Bulut Teknolojisi Destekli Bir Web Tabanl evrimii Ders Ynetim Sistemi ................................................. 310 AB Tarafndan evrimii Eitimde Kaliteye Ynelik Gelitirilen E-xcellence Projesi ..................................... 312 Zenginletirilmi Gereklik elerinin Eitim Teknolojisi Olarak Kullanlmas: Bilgisayar Donanmlar rnei ............................................................................................................................................ 314 Students and Teachers Reflections on Using Learning Objects in Social Studies Lesson ............................... 316 Excel de Makro Programlama ile Kimlik Kart Oluturulmas ve Bir Uygulama ............................................. 318 Web Sayfas Kullanlabilirliinin llmesi: Gmhane niversitesi renci Otomasyon Sistemi rnei..................................................................................................................................................... 320 Bilgisayar Destekli Matematik retimi ve Uygulamada Yaanan Sorunlar ..................................................... 322 Bilgisayar Tabanl Bir Otomatik Deerlendirme ve Geribildirim Sistemi Modeli: ODES rnei ..................... 324 Massive Open Online Courses (MOOCs) and the Potential for Teacher Preparation on a Planetary Scale .................................................................................................................................................................... 326 21. Yzyl Becerilerinin Ders Tasarmlarna Eklenmesi in K12 - niversite birlii: rnek alma ve Deerlendirmeler ................................................................................................................... 327 lkretim Okullarnda Grev Yapan Fen ve Teknoloji retmenlerinin Bilgisayar Destekli Fen ve Teknoloji retimine likin Grlerinin ncelenmesi (Gaziantep ve Kilis lleri rneklemi) ............. 329 Webquest ve Wiki Uygulamalaryla Tasarlanm Ders eriklerinin Moodle zerinden Gerekletirilmesi ..... 332 Teknoloji Destekli Matematik retimi ile lgili Makalelerinin ncelenmesi .................................................... 334

16

7. Uluslararas Bilgisayar ve retim Teknolojileri Sempozyumu


Bran retmen Adaylarnn Bilgisayar Kullanma z-yeterlikleri ve Bilgisayar retmenlii z-yeterliklerinin Aratrlmas .......................................................................................................................... 336 Use of Student Response Systems in Higher Education: A Review of Literature .............................................. 338 lkretimde Eitsel Matematik Oyunlarnn Kullanmna likin Snf retmeni Adaylarnn Grleri ......................................................................................................................................... 340 Klasik retim le oklu Ortam Destekli Eitim Yazlmnn ngilizce retiminde renci Eriisine Etkisi .................................................................................................................................................... 342 retim Elemanlarnn Teknopedagojik Eitim Yeterliklerinin eitli Deikenler Asndan ncelenmesi ........................................................................................................................................ 344 Trkiyede Bilgi ve letiim Teknolojilerinin Eitim-retim Srecine Entegrasyonuna Ynelik almalarn erik Analizi .................................................................................................................. 345 Internet Tabanl E-renme Sistemlerinde Web 3.0 Teknolojisinin Kullanm ................................................. 348 Arayz Tasarmlarnn Kullanlabilirlik Asndan Deerlendirilmesi zerine Ziraat Bankas Online lemler rnei ........................................................................................................................................ 350 Facebook Sosyal Anda Eitsel Uygulama Gelitirme ve renciler zerinde Etkisi ..................................... 352 Karma renme Ortamnn rencilerin z- Dzenleme ve z-Ynetim Becerileri zerindeki Etkisi................................................................................................................................................. 354 Bilgisayar ve retim Teknolojileri Eitimi Blm rencilerinin renme Stilleri ile Blog Tasarmlar Arasndaki liki: Anadolu niversitesi rnei ...................................................................... 356 Examining Classroom, Learning, and Assessment Benefits of Student Response Systems: Active Expression ............................................................................................................................................... 358 oklu Ortam Kullanmnn rencilerin Akademik Baarlarna ve Derse Ynelik z-yeterliliklerine Etkisi ..................................................................................................................................... 359 Eitici Facebook Kullanmnn Facebook Bamll ve Akademik Baar zerindeki Etkisinin ncelenmesi .......................................................................................................................................... 361 Determination of Teachers and Students Usage Index of e-Content Developed for F@TIH Project and Published on EBA Based on Subject Areas ........................................................................ 363 Uzaktan Eitim rencilerinin Uzaktan Eitime Ynelik Doyumlarnn ncelenmesi ...................................... 365 Eitimsel Arayzlerde Gz zleme Yntemi ile Kullanllk Deerlendirme rnekleri.................................... 367 Elektronik Dnm Srecinde Mobil Teknolojiler ve Eitim (Eitim Fakltesi rencilerinin Mobil Teknolojileri Eitim Amal Kullanm Alkanlklar zerine Bir Aratrma) ................................................... 368 6.Snf Sosyal Bilgiler Dersi iin Gelitirilen Etkileimli Elektronik Kitabn renci Baars zerine Etkisi ...................................................................................................................................................... 370 Farkl Kavram Deiim Yaklamlarnn rencilerin Kavramsal Deiim Srelerine Etkisi: Yzme ve Batma ............................................................................................................................................. 372 Okul darecilerinin Okul Web Sitesi Ynetim Paneline Ynelik Kullanlabilirlik Deerlendirmesi.................. 373 Bir Web Tabanl Mobil renme Sisteminin Gelitirilme Sreci: Frat Mobile (Fumoo) ................................. 375 E-alma Yapra .............................................................................................................................................. 376 Etkileimli Tahta Kullanmna Ynelik renci ve retmen Tutumlar: Erzurum rnei .............................. 377 Perceptions of Pre-service Teachers towards Online Games and Use of Online Games with Educational Features in Education ...................................................................................................................... 378 Tablet Pc Kullanmna likin renci Grleri ................................................................................................ 380 Zihinsel Engelli Bireylerin Eitiminde Kullanlan Beceri retimi ve Davran Takip Yazlmna Ynelik Kullanc Grleri ................................................................................................................................ 382 niversite rencilerinin Sanal-Zorba Davranlarda Bulunma ve Maruz Kalma Durumlarnn ncelenmesi .. 385 Uyarlanabilir Uzaktan Hizmetii Eitim Uygulamalarnn retmen Baars ve Grlerine Etkisi ............... 387 FATH Projesi Kapsamnda Kurulan LCD Panelli Etkileimli Tahtalarn Kullanlabilirlik Problemlerinin Tespiti......................................................................................................................................... 388

17

7th International Computer & Instructional Technologies Symposium


Kutupsal Koordinat Sisteminde Belirli ntegral Konusunda Mathematica Yazlm Kullanlarak alma Yapraklarnn Gelitirilmesi ............................................................................................. 391 The Importance of Acceptance of Electronic Performance Support Systems in Their Success.......................... 393 A Review of FATIH Project: Critiques of Turkish Academicians in Educational Technology and Comparison with Similar Worldwide Known Projects ....................................................................................... 395 Web Destekli retim Sisteminin rencilerin Motivasyon Dzeylerini Nasl Etkilediinin Veri Madencilii Kullanlarak ncelenmesi ........................................................................................................ 396 Biliim Teknolojileri Rehber retmenlerine gre Fatih Projesine Ynelik Hizmetii Eitim Gren retmenlerinin Yeterliklerinin ve htiyalarnn Deerlendirilmesi: Erzurum li rnei................................. 399 Uzak Eitimde Video Konferans Arac le Yaplan Ders Hakkndaki renci Grlerinin ncelenmesi ......... 403 retmen Adaylarnn Problemli nternet Kullanmlarnn ncelenmesi ............................................................ 405 Fatih Projesi Eitmenlerinin Proje Kapsamndaki Hizmet i Eitim Programlarnn Uygulanmasna Dair Grleri ..................................................................................................................................................... 407 Byk lekli Yazlm Gelitirme Projelerinin Kullanc Eitimlerinde Farkl Eitim Modellerinin Eitim Memnuniyetine Etkisi ............................................................................................................................ 410 Bilgisayar ve retim Teknolojileri Eitimi Blm rencilerinin Ders Kaytlanma Srelerini Erteleme Davranlaryla Baarlar Arasndaki likinin ncelenmesi ............................................................... 412 AKTS Etiketi dl Alm niversitelerdeki Bilgisayar ve retim Teknolojileri Eitimi Blmlerinin Program ktlarnn Analizi ......................................................................................................... 414 Snf retmenlerinin Fatih Projesi ve Proje Kapsamnda Datlacak Tablet Bilgisayarlara likin Grleri .................................................................................................................................................. 416 Engage the Disengaged: Strategies for Addressing the Expectations of Today's Online Millennials ................. 418 A New Method in Simulation Based Computer Networks Education ................................................................ 419 Evolution of Distance Education from Asynchronous Model to Adaptive Mobile Model ................................. 420 Online Kavram Haritas Programlarnn Baz Kriterlere Gre ncelenmesi ve Karlatrlmas........................ 421 Ortaretim rencilerinin EKitap Kullanmna Ynelik Grleri ................................................................ 422 Awareness of the Use of Facebook by Young Students ...................................................................................... 423 Exploring M-learning Readiness of Pre-Service Teachers.................................................................................. 424 Biliim Teknolojileri Konusunda Yaplm Hizmet i Eitimlerin Niteliini Etkileyen Faktrler.................... 426 Exploring the Pre-service Teachers Knowledge of FATIH Project and Touch Screen Smart Devices: Addressing Future Directions for Teacher Preparation ........................................................................ 427 rencilerin birlikli renme Ortamlarnda Bulut Teknolojilerini Kullanm Deneyimleri ............................ 429 nternet Tabanl birlikli Kavram Haritas Programlar ile Tek Kullancl Kavram Haritas Programlarnn letim Sistemi ve Uygulamalar Dersinde Kullanmnn rencilerin Derse Kar Tutumlarna ve Motivasyonlarna Etkisi ................................................................................................... 431 Sanal Ortamlarda Bireylerin Gvenirliinin, nternet Bamllk Durumlarna Gre ncelenmesi .................... 433 FATH Projesi ile Snflara Kazandrlan Etkileimli Tahtalarn Kullanlma Dzeyleri .................................... 435 Bilgisayar Cebiri Sistemlerinin Matematik retmen Adaylarnn Dzlemsel Kesit Alma Baarsna Etkisi .................................................................................................................................................. 437 May Technology and Audio-Visual Aids Contribute to Democracy Education?: A Cross-Cultural Case Study .......................................................................................................................................................... 439 How Should Student-Teacher Interaction in Social Media Be? .......................................................................... 441 Fatih Projesi E-erik: 9.-12.Snf Kazanm Bazl Corafya Videolarna liikin renci Grleri ................. 442 Bir 3 Boyutlu Sanal renme Ortam Tasarm: Karar Verme Sreleri ........................................................... 444 Bologna Srecinde Trkiye................................................................................................................................. 447 Ders Etkinliklerinde Ksa Mesaj (Sms) Kullanmna Ynelik renci Grleri .............................................. 450

18

7. Uluslararas Bilgisayar ve retim Teknolojileri Sempozyumu


Fonksiyonlarn Grafik iziminde Bilgi ve letiim Teknolojilerinin Kullanm ................................................. 451 Mutlak Deer eren Eitsizliklerin zmnn Dinamik Bir Ortamda ncelenmesi ........................................ 454 Dinamik Bir Yazlm retmen Adaylarnn Etkileimli Tahta ile lgili Grlerini Nasl Etkiler? .................. 457 Comparison of Turkish and South Korean ICT use in Education ....................................................................... 459 A Qualitative Study on Social Networking Websites in Education: Perspectives from Learners and Instructors ........................................................................................................................................................... 461 Mobil Yaam: Akll Telefonlar ve Mobil Trendler ............................................................................................ 464 renci Yantlama Sistemleri zerine Bir erik Analizi almas: 2007-2013 Aras Seilmi Makaleler ............................................................................................................................................................ 465 lkretim rencilerinin 3B Sanal Ortamda K Sporlarn renmeye Ynelik Alglar ............................... 466 Problem zme Aktivitelerinde Problem ve renci in Akll Puanlama Sistemi .......................................... 468 oktan Semeli Testlerin Dekoratif Resimlerle Desteklenmesinin Testin Puanna ve Tamamlanma Sresine Etkisi..................................................................................................................................................... 469 Motivasyonel fadelerle Zenginletirilmi Metinlerin rencilerin Anlama ve z Yeterlilik Dzeylerine Etkisi ............................................................................................................................................... 470 Uzaktan Eitimde renme Stratejileri ve Akademik Baar: Bir Karma alma ............................................ 471 nsan Performans Teknolojisi Uygulamalarndaki Teknolojik Mdahaleler ...................................................... 472 Uzaktan Eitim rencilerinin renme ve Ders alma Stratejilerinin ncelenmesi ..................................... 473 Experiences of Graduate Students: Using Cabri as a Visualization Tool in Math Education ............................. 475 Yetikin Eitimine Ynelik Uzaktan Eitim Alanndaki Eitim Politikalarnn ncelenmesi ............................ 477 Bte rencilerinin Sosyal Medya Kullanmlarna Ynelik Alglar: nn niversitesi Bte Blm rnei .................................................................................................................................................... 479 3 Boyutlu Sanal Dnyalarda Prosedr retiminin Farkl Tasarlanan Ortamlara Gre ncelenmesi ................. 480 Bilgisayar ve retim Teknolojileri Eitimi Blm rencilerinin Denetim Oda ile Akademik Baarlar ve Grleri Arasndaki liki: Anadolu niversitesi rnei ........................................... 483 Bulut Biliim zerinde Proje Tabanl renme: Office 365 .............................................................................. 485 nternet in Bir Dakika ...................................................................................................................................... 487 lkretim Okullarnn renen rgt Olarak Deerlendirilmesi: Teknolojinin Katks ve Meslektalk ......... 488 niversite rencilerinin Sosyal Medya Etkinliklerinin Bilgi Grafik Analizi ................................................... 490 3 Boyutlu Sanal Ortamda Kullanlabilir Ortam Tasarlamak: OpenSim rnei .................................................. 492 E-Kitaplarda Metin Ynetim lemleri: Gelitirme Deneyimi ............................................................................ 494 Does the Use of Question Prompts in a Web-based Peer Evaluation System have an Effect on Pre-service Teachers' Self-Efficacy? ................................................................................................................... 495 Fen retmen Eitiminde Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi: Trkiyede Yaplan almalarn erik Analizi....................................................................................................................................................... 497 Trkiyedeki niversitelerin Web Sitelerindeki Engelli renci Birimleri zerine Bir Aratrma ................... 498 Fatih Projesi ve Ders Ynetim Sistemleri Moodle .......................................................................................... 499 Mekansal Bilgi Sistemleri in Bulut Tabanl, Performansl, Eriilebilirlii Yksek, Yeni Nesil Bir Sistem Tasarm, Altyaps ve Uygulamas ................................................................................................... 500 retmen Adaylarnn Sosyal Medya Hakkndaki Grleri.............................................................................. 501 Matematik retiminde Teknoloji Kullanmnn Kavram ve lem retimine Etkisi ...................................... 502 Eitimde Fatih Projesi ve Engelli Bireyler.......................................................................................................... 503 Teknoloji ve Etik ................................................................................................................................................. 505 Trke retmen Adaylarnn Derslerde Video Blog Kullanmna Ynelik Tutumlarnn Belirlenmesi ........... 506 Simlasyonlarn Eitimde Kullanmna Ynelik Uygulamal almalarn erik Analizi ................................ 508

19

7th International Computer & Instructional Technologies Symposium


3 Boyutlu Sanal Eitim Ortamlarnn Ak Kuramna Gre ncelenmesi: .......................................................... 510 Second Life almas ........................................................................................................................................ 510 Matematik Eitimi Alanndaki retim Elemanlarnn Ak Ders Malzemeleri Kullanmna Ynelik Grleri ................................................................................................................................................ 512 Etkileimli Tahta Kullanmnn 7. Snf Matematik Dersindeki Baarya ve Kavram Yanlglarnn Giderilmesine Etkisi ............................................................................................................................................ 514

20

BLDR ZETLER ABSTRACTS

7th International Computer & Instructional Technologies Symposium

Tablet Bilgisayarlar iin Epub Formatnda Ders erii Hazrlama Feyzi KAYS stanbul niversitesi

ZET Bilgisayar ve bilgisayar rnlerinin veya internet kullanmnn her geen gn daha da artmas ve kiilerin zamanlarnn belli ksmlarn veya ounu bilgisayar banda geirmeleriyle beraber bilgisayarlar, kullanclarn hayatlarnn kopmaz bir paras haline gelmitir. Yaplan baz aratrmalara gre dnyada kiisel bilgisayarlardan hari olarak, tablet bilgisayar kullanmnn yz milyonlar amas ve elde edilen aratrma verilerine gre gelecek yllarda da bu hzn devam etmesi neticesinde, tablet bilgisayarlarn hemen hemen her alanda kullanldndan bahsedilebilir. Dnyada eitim alanlarnda da kullanlmaya balanan tablet bilgisayarlar iin; lkemizde FATH projesi erevesinde, biliim teknolojileri aralarnn renme-retme srecinde daha fazla duyu organna hitap edilecek ekilde, derslerde etkin kullanm iin; okulncesi, ilkretim ile ortaretim dzeyindeki retmen ve her renciye tablet bilgisayar verilmesi planlanmtr. Bu kapsamda ncelikli olarak tm ders ieriklerinin hzl bir ekilde dijital ortamlara tanmas ve kullanlan tablet bilgisayarn destekleyebilecei formatta ders ieriklerine dntrlmesi gerekmektedir. retmenlerin ahsi olarak hazrlam olduklar ve kullandklar baz ders ieriklerini veya devlerin tablet bilgisayarlarn destekleyebilecei formatlara evrilmesi ihtiyac baka problemi ortaya karmtr. Ders ieriklerinin baarl bir ekilde dijital ortama aktarlmas sayesinde; ders ierikleri, istenildii zaman dzenlenebilecek ve grsel-iitsel elerle zenginletirilerek renmedeki niteliin arttrlmas salanabilecektir. Dijital ders ieriklerinin dnm esnasnda; datlacak tablet bilgisayarlarn iletim sistemlerinin Android tabanl olmasndan dolay dnyaca kabul gren ve tm tablet bilgisayarlarda kullanlabilen EPUB formatn akla getirmektedir. ePub formatndaki ders ieriklerinin oluturulmas farkl iletim sistemli tablet bilgisayarlar iin de kolaylklar salayacaktr. ePubn gncel olarak kullanlan 2,0 ve 3,0 olmak zere 2 adet srm mevcuttur. ePub 3,0n nceki srmne gre stnlkleri arasnda; HTML5, CSS3, oklu CSS, SVG, Metadata, MathML, Scripting, ses ve video destei sunmas, ePub 3,0 daha cazip hale getirmektedir. Ders ieriklerinin hzl bir ekilde ePub formatna dntrlmesinde kullanlabilecek yazlmlar arasnda; Sigil, Calibre ve Adobe InDesign gibi baz aralar saylabilir. Kullanlacak aralar sayesinde, hazr taslak formatlar retilip veya kullanlarak hzl ierikler salanabilir. Ayrca st bili dnme becerilerinin gnmz eitim hedefleri arasnda olmas ve yaplan baz aratrmalarda bilgisayar kullanma becerisi yksek olan kiilerin st bili dnme becerilerinin daha gelimi olduu dnldnde, kullanc-tablet bilgisayar etkileiminin en st dzeyde salanmas, eitimin niteliini arttracaktr.
Anahtar Kelimeler: Fatih Projesi, Epub, Ders ierii, Tablet bilgisayar

22

7. Uluslararas Bilgisayar ve retim Teknolojileri Sempozyumu

Dijital Dnyada Yeni Yneliler, Yeni htiyalar Feyzi KAYS stanbul niversitesi ZET nternet kullanm orannn ve internete bal cihaz kullanmnn hzl bir ekilde artmas sonucunda, internetin etkin bir ekilde kullanlmasna ynelik farkl beklentiler ve ihtiyalar eitim alannda da ortaya kmtr. Eitimde ska karmza kan grup ve proje almalarnda; zaman, mekan, bilgi, belgelerin gvenli bir ekilde saklanma ve bozulmamas ihtiyac snrll yznden gruptaki kiiler eitli problemlerle kar karya gelebilmektedir. Grup yelerinin veya proje alanlarnn fiziksel olarak bir araya gelememesi ve ayn anda tek dokuman zerinde almak zorunda kalabilmeleri, dier yelerin almaya etkin olarak katlmasn olumsuz ynde etkileyebilmektedir. Bu durum, dijital rnlere eriimde farkl bir altyapnn oluturulmasn gnmz ihtiyalar ierisine sokmutur. Kullandmz dijital bilgilerimizin her geen gn artyor olmas sonucu bunlar gvenli, bozulmadan ve istediimiz zaman diliminde erierek dzenleme ihtiyacn ortaya kmtr. Bulut biliim alt yaps ksaca, internet tabanl ve bilgilerimizin gvenli bir ekilde saklanmas ve yedekleme imkanlar sayesinde bozulmasn engelleyebilen bir hizmet olarak karmza kmaktadr. Bulut biliim alt yap hizmetini kullanan ve cretsiz olarak elde edilebilecek baz uygulamalarn kullanlmas sayesinde, byk dosyalarn saklanmas ve eriimi daha kolay hale gelecektir. Bulut biliim alt yap hizmetinin kullanlmann avantajlar arasnda; harici disk kullanmaya gerek kalmadan tm dokmanlara erime ve dzenleme yapabilme, kullanlan dokmann bozulmasn veya kaybolmasn engellemek, ayn dokman zerinde farkl kiilerin de dzenleme yapabilmesine olanak tanmak gibi baz avantajlar saylabilir. Dezavantajlar arasnda ise, internete kar artan bir bamllk, dizinleme hatas sonucu dokmanlara erimede sknt ve yanl bir srm zerinde dzenleme yapmak gibi maddelerden bahsedilebilir. Sonu olarak bulut biliim alt yaps, masast uygulamalar dahil olmak zere pek ok farkl uygulamalarn kullanlmasn salayabilen bir hizmettir. Bulut biliim kullanmnn, eitimde eitli projelerin yrtlmesi veya grupla almann gerekli olduu zamanlarda kullanlmas, baz snrllklar ortadan kaldrabilir ve eitimin niteliini arttrabilir. Bulut biliim uygulamalarn kendilerine gre her ne kadar da farkl avantajlar olsa da, proje veya grup almalarnn bulut biliim alt yapsn destekleyen uygulamalarda barndrlmas, ayn anda farkl mekanlardan ve zamanlarda eriimi sayesinde, kullanclar iin internette geirilen zaman da daha etkin bir ekilde kullanmaya yarayabilir. Son olarak, Proje yneticisinin veya grup bakannn, dier kullanclardan hari bir ekilde; kontrol, dzenleme ve ekleme yapmasna olanak tanyan uygulamalar sayesinde, sosyal medyann veya internet kullanmnn ok hzl bir ekilde artt gnmzde, bireylerin internet banda geirdikleri zamann daha nitelikli klabilir.
Anahtar Kelimeler: Bulut biliim, Yeni ihtiyalar, Veri gvenlii 23

7th International Computer & Instructional Technologies Symposium

Artiklsyon Eitimine Ynelik Bilgisayar Destekli retim (BD) Materyalinin Trk Halk Mzii Fonetik Notasyon Sistemi (THMFNS)nde Kullanm Gonca DEMR stanbul Teknik niversitesi ZET Trkiyede konuma eitimi alannda uzman yetitiren akademik birimlerin saysnn olduka snrl olduu, uluslararas literatr incelendiinde konuma eitimi alanndaki almalarn uzmanlam kadrolarla yrtld, yaygn bir ekilde bilgisayar destekli eitim uygulamalarndan yararlanld, ulusal literatr incelendiinde ise Trke iin gelitirilmi bilgisayar destekli bir artiklasyon materyalinin bulunmad, teknolojiyle birlikte yaanan deiimlerin eitim anlayndaki deiimleri de beraberinde getirdii ve geleneksel eitim anlaynn yerini teknoloji desteiyle yaplan eitim anlayna brakt bilinmektedir. Konuma eitiminde bilgisayar destekli sistemlerin kullanmnn; dil ve konuma problemlerinin iyiletirilmesi-dzeltilmesine ynelik geleneksel terapi uygulamalarnn destekleyicisi olarak kabul grd, uygulaycnn zerine den grevi azaltt ve terapi uygulamalarnn elde edilebilirliini arttrd, grsel-iitsel veriler sunma, kullancdan ald verileri kullanarak deerlendirmeler yapma ve net geribildirimler oluturma imkan sunduu vurgulanmtr. Trkiyede konuma eitiminde bilgisayar destekli eitim (BDE) prosedrlerinin kullanlmas alannda yrtlen almalar incelendiinde; yrtlen faaliyetlerin uluslararas standartlara uygunluk gstermedii, konuma eitimi alannda kullanma sunulmu sz konusu sistemleri temel alan, zellikle artiklasyonun nasl dzenlenmesi gerektii ile ilgili net grsel-iitsel bilgiler sunan herhangi bir alma bulunmad, bilgisayar destekli sistemlerin geleneksel eitim uygulamalarnda var olmayan birok stnl bnyesinde barndrd, son yllarda teknolojiyle paralel web tabanl eitim uygulamalarnn ve mobil renmenin yaygnlamas araclyla Trke iin yrtlen konuma eitimi faaliyetlerinin uluslararas standartlar yakalayabilecei bilimin tespitleri arasnda yer almaktadr (Aydn, 2008: v, 4-7) & (Karal, 2009: 55-74) & (imek, 2008: 1). Mzik trleri ierisindeki ayrcalkl yerini kaynan yresel az farkllklarnda bulan kiiliinden alan, yarnlar az farkllklarndan doan tavrn korumasna ve farkllamaya kar direnebilmesine bal olan Trk halk mzii verimlerinde varln srdren yresel az zelliklerinin dilbilimsel yasalara bal olarak ses-ekil bilgisi ve sz varl ltleri ekseninde TDK eviriyaz aretlerinin yan sra Anadolu az aratrmalarnda eviriyaz sistemleri: standart yazm (standart alfabe ile transkripsiyon) yntemi araclyla da yazya/notasyona aktarlabildii dilbilimin tespitleri arasnda yer almaktadr (Demir, 2012: 18) & (Demir, 2010: 93-106). Dilbilimsel gelimelere paralel bir uygulama balatan mzikologlarca yerel mziklerin yazya geirilmesinde birbirinden farkl yazm teknikleri kullanld, halk mzii notalama tekniklerinden biri olan eviriyazm tekniinin ise yerel mzikleri yazya geirme srecinde pek ok imkn tand ve standart alfabe ierisinde bulunan 29 Latin harfin Trk halk mzii verimlerinin kuramsal/icrasal altyapsnda varln
24

7. Uluslararas Bilgisayar ve retim Teknolojileri Sempozyumu

srd de mzikolojinin tespitleri arasnda yer almaktadr (Duygulu, 2006: 210). 7. Uluslararas Bilgisayar ve retim Teknolojileri Sempozyumu kapsamnda sunulacak bildiri araclyla; dilbilimsel ve mzikolojik yasalara bal olarak; Anadolu az aratrmalarnda eviriyaz sistemleri: standart yazm (standart alfabe ile transkripsiyon) yntemi ekseninde; Artiklsyon Eitimine Ynelik Bilgisayar Destekli retim (BD) Materyalinin Trk Halk Fonetik Notasyon Sistemi (THMFNS)nde kullanlabilirlii zerinde ayrntlaryla durulacaktr. KTU FBE Bilgisayar ve retim Teknolojileri Eitimi Anabilim Dal Yksek Lisans Tezi olarak; KT 2006.116.004.1 kodlu Dil renme Ortamlarnn Bilgisayar Destekli Modellemeler ve Ortamlar Kullanlarak Gelitirilmesi ve Zenginletirilmesi adl bilimsel aratrma projesi kapsamnda Do. Dr. Hasan Karaln danmalnda yrtlen, Artiklsyon Eitimine Ynelik Bilgisayar Destekli retim Materyalinin Deerlendirilmesi bal ad altnda Yasemin Aydn tarafnca Trkenin doru ve akc konuulmasn destekleme, artiklsyon eitimi kapsamnda kullanlabilecek bilgisayar destekli bir retim materyali gelitirme, gelitirilen materyalin kullanlabilirliini irdeleme ve bilgisayar destekli materyalin farkl artiklsyon problemlerine sahip bireylerin artiklsyon problemlerini zmedeki etkiliini ortaya koyma amacyla hazrlanan aratrma kapsamnda; Trk dili alfabesinde bulunan 29 sesi ve rakamlar temsil eden kafa modeli zerine odakl bir materyal kullanlarak 2boyutlu ortamda gelitirilmi olan materyalde konuma srasnda kontrol edilebilen dil, dudak, ene hareketleri vurgulanmtr. Her bir ses ve rakamn artikle edilmesi srasnda dil, di ve enenin yan profilleri, dudak ve dilerin n profilleri canlandrlmtr. Trkenin doru ve akc konuulmasn desteklemek amacyla daha iyi bir eitim modeli sunma noktasndan hareket edilerek artiklsyon eitimi iin Macromedia Flash MX yazlm kullanlarak gelitirilmi olan bir materyaldir (Aydn, 2008: 17-24). Materyal artiklsyon problemlerine sahip 6 renci zerinde 36 haftalk bir srete yrtlen zel durum almalaryla test edilmi, artiklasyon problemlerinin dzeltilmesine ynelik gelitirilen bilgisayar destekli materyalin etkisini derinlemesine gzleyebilmek iin renciler haftalk seanslarda takip edilmi, tm deneyimler kayt altna alnmtr. rencilerin sahip olduklar artiklsyon problemlerinin iyiletirilmesi, dzeltilmesi veya ortadan kaldrlmas amacyla tasarlanan ve kullanlmas ngrlen, ses animasyonlarnn retimiyle grsel-iitsel olarak sunulan bilgiler ile desteklenen, Trk dilinin kendine zg zelliklerini ve tnsn rgencilere kazandrmak amacyla gelitirilen Artiklsyon Eitimine Ynelik Bilgisayar Destekli retim (BD) Materyali araclyla; ses ve rakamlar sylenirken dilin az ierisindeki deme noktalar gzlenebilmekte ve soyut kabul edilebilecek artiklasyon sreleri somutlatrlabilmektedir. Gzlem ve mlakat almalarndan elde edilen veriler ekseninde; deerlendirmeciler alglar dorultusunda kalitedeki deiimi oranlam, sonular deerlendirmecilerin bulunduu akademik birimler temel alnarak ayr ayr analiz edilmi, grafiksel dkmler karlm, uluslararas literatrde yaygn bir ekilde kullanlan bilgisayar destekli konuma eitim materyallerinin Trk dili rnei snanm ve konuma eitmeni, akademisyen ve tm rencilerin dntleri genleme (triangulation) yntemiyle karlatrlarak yorumlanm ve yksek oranda baar elde edilmitir (Aydn, 2008: v, 24, 33, 45-50) & (Karal, 2009: 55-74).

25

7th International Computer & Instructional Technologies Symposium

Uluslararas literatrdeki gelimelere paralel bir uygulama balatmak amacyla oluturulan, ulusal standartlarca varl-kullanlabilirlii eitli kullanm alanlar zerinde tesillenmi olan Artiklsyon Eitimine Ynelik Bilgisayar Destekli retim (BD) Materyali; uygulaycnn zerine den grevi hafifletme, terapi uygulamalarnn elde edilebilirlii artrma, grsel-iitsel veriler sunma, kullancdan ald verileri kullanarak deerlendirmeler yapma, net geribildirimler oluturma, bireysel renmeye olanak verme, soyut kabul edilebilecek sreleri somutlatrabilme, terapi hizmetlerinin elde edilebilirliini artrma, geleneksel eitim uygulamalarnda var olmayan birok stnl zerinde toplama; Trke iin yrtlen artiklsyon eitimi faaliyetlerinin uluslararas normlar yakalamas bakmndan daha hzl ve daha kesin bir zm yolu olacan dndrtmesi dolaysyla dikkatleri stne ekme, zellikle artiklasyon eitimi kapsamnda artiklasyonun nasl dzenlenmesi gerektii ile ilgili net bilgiler sunma, azn iinde bulunan ve normal bir konumacda grlemeyen i paralarn grlebilmesine olanak verme; Trkenin doru ve akc konuulmasn destekleme amacyla daha iyi bir eitim modeli sunma, konuma srasnda (kafa modeli: her bir ses ve rakamn artikle edilmesi) kontrol edilebilen dil, dudak, ene hareketlerini ve yan profillerini gzlemleyebilme; ses animasyonlarnn retimi ve grsel-iitsel olarak sunulan bilgiler ile rencilerin yresel syleyi-az zelliklerinden veya farkl alkanlklarndan kaynaklanan artiklasyon problemlerini iyiletirme, Trk dilinin tnsn rgencilere kazandrma, anlalr, inandrc, etkileyici konuabilen bireyler yetitirme iin temel oluturma; rencilerin renme becerilerini arttrlabilme, yrtlen eitim ve retim aktiviteleriyle rencilere daha nitelikli becerileri kazandrabilme, renci, retmen ve renme ortamlarndan kaynaklanan problemlerin etkisini azaltabilme, eitimdeki kalitenin daha da artmasn ve rencilere kazandrlmas hedeflenen renme becerilerinin daha kolay ve hzl olumasn salayabilme vb. gibi zellikleri dolaysyla Trk Halk Mzii Fonetik Notasyon Sistemi (THMFNS)nin eitsel-retisel uygulamalara aktarm srelerinde kullanlmas ngrlen materyallerden biridir.
Anahtar Kelimeler: Artiklsyon Eitimine Ynelik Bilgisayar Destekli retim (BD) Materyali, Az Aratrmalarnda Standart Yazm/Transkripsiyon, Trk Halk Mzii Fonetik Notasyon Sistemi (THMFNS)

26

7. Uluslararas Bilgisayar ve retim Teknolojileri Sempozyumu

An Innovative Approach: Web-based Grammar Instruction in EFL Students Academic Achievement M. Naci KAYAOLU, akire ERBAY, Raide DA AKBA Karadeniz Technical Technical University ABSTRACT Recent technological advances have raised the issue of how to integrate the technology into language classrooms. Especially, the use of computers, either offline or online use, has contributed to the teaching of language skills. With their emphasis on student-centered learning, the applications of the computer have enhanced not only the input but also the output in language teaching and learning. This experimental study aims to find out whether EFL students having supplementary webbased grammar instruction show better/less academic achievement as compared to those who get only traditional whole-class instruction. Web-based grammar instruction was provided via an online grammar lab which serves as a blend of the course book, online, and mobile sources. With their one-time access code, students register in the system, and have a password and user name to sign in the system. With its various tests such as diagnostic, progress, catch-up and exist tests; grammar videos pronunciation exercises, listen-and-check parts, and practice exercises aiming at practicing topics in writing, the system prepares students for internationally recognized exams within the framework of Common European Framework. The system allows teachers to select whichever assignment they want to assign, select the target student, and set the due dates. With its countdown, the timer helps students to manage their time. In addition, the message function enables a two-way communication between the teacher and students. The system provides the users with immediate feedback, automatic grading, and detailed report of students performance. For the current study which has been conducted at the Department of English Language and Literature at a major university in northeastern Turkey in the academic year 2012-2013, English-majoring students with access to this online grammar lab were selected as the experimental group (n=75), and the students who take grammar instruction in traditional whole-class environment as control group (n=64). Four achievement exams throughout the year and a holistic exam, prepared by the experts in the field, at the end of the year will serve as the quantitative data gathering instrument of this one-year experimental study. To gain more insights into the use of web-based grammar instruction, a semi-structured interview will be held with ten randomly selected students.
Keywords: Web-based instruction, Grammar, Language learning, Achievement

27

7th International Computer & Instructional Technologies Symposium

Anatomi Snav Simlatr Nihat Burak ZHN, Kemal TURHAN, Mehmet Ali AN Karadeniz Teknik niversitesi ZET Grsel bir bilim dal olan anatomi, tp fakltelerinde temel bilimler bal altndaki eitim retim programlar ierisinde nemli bir yere sahiptir. retme-renme srecinde grsel yntemlerin iitsel ve dier yntemlere oranla etkinlii, anatomi reniminde uygulamalarn nemini ortaya koymaktadr. Uygulama salonlarnda yeterli sayda kadavra ve dier materyal kullanlarak ve az sayda tutulan renci says ile gerekletirilen anatomi retiminin daha verimli olaca kukusuzdur. Avrupada kadavra bana 10 tp rencisi derken, Trkiyede bu oran yakalayabilen fakltelerin says birka taneyi gememektedir. 2002 yl verilerine gre, baz fakltelerde kadavra bana den renci says 90 gemektedir. Saylar her geen gn artan tp fakltelerinde okuyan yaklak 5 bin renciye yetecek sayda kadavra bulunamamaktadr. Benzetim olarak da isimlendirilen simlasyon, gerekte var olan grevlerin, ilikilerin, fenomenlerin, ekipmanlarn, davranlarn ya da baz bilisel aktivitelerin taklit edilmesi olarak tanmlanmaktadr. Her tip simlasyonda fidelity olarak bilinen gerek yaama olan uygunluk dier bir deyile aslna uygunluk zellii bulunmak zorundadr. Bu zellik deneyimlerin gerekliini yanstmaktadr. Bu almada anatomi eitimi verilen tp fakltelerinde kullanlan snav deerlendirme metotlarndan biri olan szl snavn simule eden bir bilgisayar destekli eitim materyalinden bahsedilecektir. alma KT Anatomi AD retim yelerinin destei ve bilgisi dahilinde gerekletirilmitir. Bilgisayar destekli animasyon yazlmlarnn gelimesi ile birlikte bu tr yazlmlar ile yaplan eitim materyallerinin says giderek artmaktadr. Bu almada kullanlan yazlm ile amalanan eldeki anatomi dersine ait grsellerde renciler tarafndan bilinmesi gereken noktalarn kodlanmas, bu verilerin bilgisayar ortamna aktarlmas ve gerekli kodlamalarn yaplarak rencilere ilgili resim zerinde yer alan noktalar kark bir sra ile soran bir simulasyon ortamnn yaratlmasayd. Adobe Flash CS3 yazlm kullanlarak internetten cretsiz olarak elde edilen anatomi resimleri zerinde bilinmesi gereken noktalar KT Anatomi AD retim yesi Mehmet Ali an tarafndan tespit edildi. Bu noktalara etkileim vermek iin resim zerinde karesel alanlar olturuldu ve bu noktalarn sras ve karlk geldii anatomi teriminin ad bir veritabanna kayt edildi. Snav ortamn olutrmak iin rastgele soru sorma kodlar yazld ve rencilerin cevap verebilmesi iin anatomi terimlerinin yer ald bir listbox ekrana yerletirildi. Bilgisayar destekli eitim materyallerinde bulunmas gereken nemli bir zellikte kullancya dnt verme ilemidir. Benzetimi yaplmaya allan anatomi snavnda bu ilem genelde rencilerin snav sonrasnda birbirlerine sorduklar sorular ile olmaktadr. Ancak snav
28

7. Uluslararas Bilgisayar ve retim Teknolojileri Sempozyumu

heyecan ve yanl bilgiler nedeniyle renciler arasnda yapnla bu ileme tam olarak dzgn bir dnt alma ilemi olarak kabul edilmemektedir. Bu nedenle bu almada dikkat edilen bir noktada rencilerin snav sonunda eksiklerini gidermek ve olas yanl renmelerini dzeltmektir. Bu amala tm sorular cevaplandran rencinin karsna bir Sonu Gr dmesi konulmutur. Bu dmeye basan rencinin karsna kendi cevaplar ile doru cevaplarn yer ald bir liste kmaktadr. Bu listede krmz renk ile renklendirilen satrlar rencinin yanl cevaplarna karlk gelmektedir. renci burada o satrn zerine tklad anda resmin zerinde kendi cevabna karlk gelen nokta veya noktalar ile doru cevaba karlk gelen nokta veya noktalar gzkecektir. Bylece renci doru cevabn yerini grp bilgisini dzelmekte ayrca kendi cevabnn yerini de grerek neden yanl yaptn anlayabilecektir. Bu alma anatomi eitiminde kullanlmas planlanan ve faydal olmas dnlen bir almadr. Bire bir snav ortamn simule etme olana olmasa da zellikle maketler zerinden yaplan snav yntemine olabildiince benzetilmeye allmtr. lerki almalarda hedeflenen boyutlu grseller ile daha gereki ortamlarn oluturulmasdr. Bylece rencilerin bir kadavra da grm olduu detaylar bilgisayar zerinden de grebilmesi hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tp Eitimi, Simulasyona Dayal Snav, Anatomi

29

7th International Computer & Instructional Technologies Symposium

Weblogla Btnletirilmi Yazma retiminin Yazma Performansna Etkisi H.Glhan ORHANa, Seval FERb, Feza ORHANc Milli Eitim Bakanl b Trakya niversitesi c Yldz Teknik niversitesi ZET Duygu ve dnceleri etkili biimde yazabilmek, kendini ifade edebilmede ve verimli iletiim kurmada olduka nemlidir. Bireyler yazlaryla evrelerini etkilerken, toplum ve medeniyetler de ayn yolla birbirlerinin geliimini salar. Bu denli kkl bir neme sahip olan yazma becerisinin geliimi iin bireyler okullarda yllarca yazma retimi grrler. Buna ramen yazmadaki sorunlarn alanyazndaki pek ok uzmann belirttii gibi yksekrenimde dahi yaanmaya devam etmesi, lkemizde yazma becerisinin yeterince gelitirilemediine iaret eder. Bu balamda renme yntemlerinin blog ortam ve yzyze ortamla btnletirilebilecei karma bir retim tasarmndan yararlanlabilir. Belirtilen fikir nda, bu almada karma retim tasarmna dayal bireysel weblogla btnletirilmi yazma retiminin yazma performansna etkisi incelenmitir. Aratrmada bamsz deiken olan karma retim tasarmna dayal bireysel weblogla btnletirilmi yazma retiminin, baml deiken olan yazma performansna etkisi incelenmitir. Bu nedenle aratrmada deneysel desenlerden ntest sontest kontrol gruplu desen uygulanmtr. Aratrmann alma grubunu deney grubunda 9, kontrol grubunda ise 9 olmak zere toplam 18 ilkretim 5. snf rencisi oluturmutur. Uygulama, deney grubunda karma retim tasarmna dayal bireysel weblogla btnletirilmi yazma retimiyle, kontrol grubunda ise yzyze yazma retimiyle srdrlmtr. ntest ve sontest olarak yazma performans snav uygulanmtr. Snav katlar, yazma performans deerlendirme lei kullanlarak puanlanmtr. 5. snf retmeni deerlendirmeci tarafndan verilen lek puanlar arasndaki deerlendirmeci uyumu Pearson Korelasyon Analizi ile incelenmitir. Genel yazma performans puanlar incelendiinde en yksek korelasyonun 2 ve 3 nolu deerlendirmeciler (r=.98; p<.05), en dk korelasyonun ise 1 ve 2 nolu deerlendirmeciler arasnda (r=.94; p<.05) olduu grlmekle birlikte, yksek dzeyde, pozitif ynl ve anlaml korelasyonun olmas, deerlendirmeciler aras uyumun tutarl ve deerlendirmenin gvenilir olduunu dndrmtr. Snav ktlarndan elde edilen veriler Mann Whitney U testiyle analiz edilmitir. Elde edilen bulgularda deney ve kontrol grubu rencilerinin yazma performanslar arasnda deney grubu lehine istatistiksel olarak anlaml bir fark olduu grlmtr. rencilerin yazma performanslarnn alt becerilerine ynelik bulgular incelendiinde fikirler = ierik, cmle akcl, dzenleme ve yazma kurallar boyutlarna ait sontest puanlarnda, deney ve kontrol grubu rencilerinin puanlar arasnda deney grubu lehine istatiksel olarak anlaml bir fark bulunmutur. Ulalan sonular, farkl aratrmaclar tarafndan uygulanan alma sonular ile karlatrlarak tartlmtr.
30
a

7. Uluslararas Bilgisayar ve retim Teknolojileri Sempozyumu

Aratrmadan elde edilen bulgularla ulalan sonulara gre karma retim tasarmna dayal bireysel weblogla btnletirilmi renme ortamnda yazma retimi fikirler = ierik, cmle akcl, dzenleme ve yazma kurallar grevlerinde ve genel olarak yazma performansnda, yzyze renme ortamndaki yazma retimine kyasla daha anlaml dzeyde gelime salamtr. Fikirler=ierik grevine ilikin sonucun ilk nedeni, blog ortamnn arivde kaydedilen hikayeleri defalarca okuma imkan bulan deney grubu rencilerine kontrol grubu rencilerine kyasla, olumlu eletiriler alan hikayeleri daha nitelikli inceleme imkan sunmas olabilir. Ayrca rencilerin kendilerine ait zgrce tasarmn yapabildikleri bir blog sayfas olmas, onlar hikayelerinde daha zgn fikirlere yer vermeleri ve ierik yazmna daha ok zen gstermeleri iin motive etmi olabilir. Fikirler=ierik grevine ilikin sonucun nedenlerinden ikincisi kontrol grubunda yer alan rencilerin gzel yazma kaygs, silgi kullanma gibi nedenlerle dnce hzlarnn yavalamas olabilir. Bu balamda blog ortamnn sunduu hzl yazma imkan, deney grubu rencilerinin fikirlerinin btnln salam olabilir. Cmle akcl grevine ilikin sonucun nedeni blog ortamnn geribildirim zelliinin, yzyze ortam ve ders sresiyle snrl olmayan anlk iletiim ve etkileim imkan sunmas olabilir. Bu okul ortamn eve tayan devaml etkileim sayesinde deney grubu rencileri, arkadalarnn ve retmenin anlaml-kurall cmleler, sebep-sonu ilikileri kurma, betimlemeler yapma, farkl dnmeye ynlendiren ifadelere, anlama uygun kelimelere ve sz varlna yer vermeye ilikin yaptklar yorumlar dikkate alm olabilirler. Dzenleme grevine ilikin sonucun ilk nedeni blog ortamnn srekli takipte olan bir okuyucu kitlesi sunmas olabilir. Bu durum deney grubu rencilerinin hikayelerinin dzenini tutarl ve anlalr klma abalarn artrm olabilir. Dzenleme grevine ilikin sonucun ikinci nedeni, deney grubu rencilerinin blog ortamnda hikaye trne uygun ve anlalr yazmaya ilikin srekli geribildirimde bulunmalar olabilir. Yazma kurallar grevine ilikin sonucun ilk nedeni blog ortamnn gerek yazma aamasnda gerekse geribildirimlerle yazm ve noktalama hatalarn daha kolay fark edip dzeltme olana sunmas olabilir. Yazma kurallarna ilikin sonucun ikinci nedeni olarak deney grubu rencilerinin blog ortamnda arivlenen hikayelerini tekrar tekrar gzden geirme imkan bulma olasl dnlebilir. Bu durum onlar hatalarn azaltmaya motive etmi olabilir. Yukarda belirtilen nedenler aratrmadan elde edilen bulgularla ulalan son sonu olan karma retim tasarmna dayal bireysel weblogla btnletirilmi renme ortamnda yazma retiminin, yzyze renme ortamnda yazma retimine kyasla genel olarak yazma performansnn gelitirilmesinde etkili olmasn aklamaktadr. Bu sonular, farkl aratrmaclar tarafndan uygulanan alma sonular ile karlatrlarak tartlmtr. Aratrmann deneysel bir alma olmas nedeniyle genellenemeyecei dnlerek yaam boyu neme sahip yazma performansn artrmak zere ilkretim 1.kademe dzeyinde benzer almalarn etkisinin incelenmeye devam edilmesine ihtiya olduu dnlmektedir. Bu erevede, bu almada karlalan kstllklardan yola klarak yeni aratrmalara ynelik nerilerde bulunulmutur.
Anahtar Kelimeler: Karma retim tasarm, Bireysel renme, Weblog, yazma retimi, Yazma performans

31

7th International Computer & Instructional Technologies Symposium

Dinamik ve Statik Olarak Tasarlanm Eitim Materyalleri Arasndaki Farkn ncelenmesi Bar EMLEK Seluk niversitesi ZET Bu aratrmann temel amac, Flash animasyon programyla hazrlanm dinamik modellemeli eitim materyali ile daha statik fakat daha sk kullanma sahip Powerpointle hazrlanm ders materyallerinin renci baarsndaki etkinliini karlatrmaktr. Hazrlanan her iki eitim materyalinde ama; grsellii artrma, daha ok duyuya hitap etme ve dolaysyla aklda kalcl artrma olarak belirlenmitir. Eitim yazlmlarndan beklenen etkiyi grebilmek iin, ihtiyaca uygun tasarm programlarnn kullanlmasnda daha ok fayda salanaca gr belirlenmitir. Animasyon, gerek yaantnn veya hayalin efektlerle hareketli ekilde canlandrlmas olarak ifade edilebilir. Animasyon, retim srecinde rencilerin dikkatini ekmeye ve muhafaza etmeye yardmc olmaktadr. Bu teknolojik materyal, rencinin renme srecindeki bilgilerinin geliimine gre tasarlanmak zorundadr. Yaplan deneysel bulgularda gstermektedir ki animasyonlar rencilerde etkili renmeyi byk oranda salamaktadr. Animasyon tekniine dayal retim materyalleri dinamik grnm sayesinde ve soyut olaylar canlandrabilmesinden dolay renme zerine ok olumlu etki oluturmaktadr (Pekda, 2005). retim yntemlerinde sk sk bavurulan bir ortam olan multimedyann nemi ok byktr. Gze ve kulaa etkin bir ekilde hitap edebilecek eitim yazlmlar oluturarak ders etkinliini ve renci gdlenmesini salayarak aklda kalcl artrmak mmkn olabilmektedir. Sadece resimlerlerin, metinlerin veya seslerin srayla slayt halde sunulmas fayda salayabilir. Fakat alnan verilere gre animasyonla daha etkili renme olduu grlmektedir. Akda ve Tokun (2008) belirttiine gre Alann yapt aratrmalarda; Japonyada multimedya ile desteklenmi snflarda renci baarlar kayda deer artt grlm, srailde ise matematik derslerindeki %42lik baar oran, bilgisayar destekli zel yazlmlar sayesinde %99lara kt tespit edilmitir. Tm bu veriler dorultusunda yaplan almada, daha canl dinamik modeller ile biraz daha az hareket kabiliyetine sahip statik olarak dnlen, yazl ve grsel objelerin sadece sahne giri-k ve vurgusunu yapabildiimiz Powerpoint sunusu arasnda anlaml fark olup olmad aratrlmtr. Aratrmann rneklemini 2011-2012 yl birinci dneminde Seluk niversitesi umra Meslek Yksek Okulu birinci snfnda, ayn blmde okuyan 70 renci oluturmaktadr. Btn renciler renci numarasna gre tek-ift olarak 35er kiilik iki gruba ayrlmtr. Birinci grup kontrol grubu, ikinci grup deney grubu olarak seilmitir. Konu olarak dinamik ve statik modellemeye uygun olacan dndmz matematik dersinde trigonometri konusu seilmitir.

32

7. Uluslararas Bilgisayar ve retim Teknolojileri Sempozyumu

almann balangcnda her iki gruba da 20 soruluk n test uygulanmtr. Daha sonra birinci grup iin Flash MX(8.0) ve ikinci grup iin Ms-Powerpoint 2003 kullanlarak ayn ierikli ders materyalleri tasarlanmtr. Birinci gruba animasyon destekli ders materyali, ikinci gruba Powerpoint sunum destekli ders materyali kullanlarak iki hafta iinde toplam 160 dakika sreyle konu anlatlmtr. Ders tamamlandktan sonra her iki gruba son test uygulanmtr. Test sonularn deerlendirmek iin betimlemeli istatistik ve t-testi kullanlmtr. T-testi sonular karlatrldnda animasyon destekli retim yaplan grubun baarsnn, Powerpoint sunum destekli retim yaplan grubun baarsndan daha iyi ve anlaml olduu grlmtr. Dinamik modellemeli ders materyallerinin daha baarl olduu tespit edilmesine ramen eitimciler tarafndan genelde Powerpoint sunumlar hazrlamalarnn sebepleri de bire bir grmeler sonucunda tespit edilebilmitir. 15 akademisyenle yaplan birebir grmede animasyon programlarn kullanabilecek bilgi ye sahip olmadklarndan dolay tercihlerinin Powerpoint olduu kanaatine varlmtr. Birok niversitede var olan BTE (Bilgisayar Destekli retim Teknolojileri Eitimi) blm ve buna benzer Bilgisayar retmenlii blmleri retim materyali hazrlamadaki uzman eleman ihtiyacn nemli lde karlamaktadr. Derse, konuya uygun etkin retim materyali hazrlamada ilgili ders retim elemanlarna destek olmada bu uzman kiilere nemli roller dmektedir. Eitim materyali hazrlarken disiplinler aras dayanmann olduu durumlarda daha baarl sonular alnaca dnlmektedir.
Anahtar Kelimeler: Animasyon, Eitim materyali hazrlama, Dinamik modelleme, oklu ortam uygulamalar

33

7th International Computer & Instructional Technologies Symposium

BTE rencilerinin Blmlerine Ynelik Algs: ODT BTE rnei mer Faruk SLM, Nee SEVM, Gknur KAPLAN AKILLI Orta Dou Teknik niversitesi ZET Bu nicel almann amac Bilgisayar ve retim Teknolojileri Eitimi (BTE) blmnde okumakta olan rencilerin BTE blmne ynelik alglarnn belirlenmesidir. Bu alma kapsamnda rencilerin BTE blmn seme sebepleri, blm hakkndaki dnceleri ve kariyer planlar aratrlmaktadr. Bu almann evreni olarak ODT BTE blm seilmi olup, daha sonraki aamalarda almann Trkiye geneline yaylmas planlanmaktadr. Bu almayla rencilerin blm hakkndaki dnceleri ve blmden beklentileri belirlenmesi amalanmtr. Ortaya kan sonular BTE blmleri bilgilendirilerek, blmlerinin rencilerin ihtiyalar ve beklentilerini de gz nnde bulundurarak gelimelerine katk salanabilecektir. Bu alma iin ODT BTE blmnde bulunan rencilere datlmak zere 5li Likert tipi sorulardan oluan evrim ii anket oluturulmutur. Hazrlanan anket 4 blmden olumaktadr. Oluturulan ankette birinci blmde rencilerin demografik bilgilerini toplamak iin hazrlanm 11 soru; 2. blmde BTE blmn tercih etme sebeplerini belirlemeyi hedefleyen 15 soru; 3. blmde blm hakkndaki dncelerini belirlemeyi hedefleyen 23 soru ve son blmde de rencilerin kariyer planlarn belirlemeyi hedefleyen 13 soru bulunmaktadr. Anket sorular aratrmaclar tarafndan literatrde bulunan benzer almalar incelendikten sonra oluturulmu ve 5 alan uzmanna gsterilmitir. Alan uzmanlarnn tavsiyeleri dorultusunda anket tekrar gzden geirilmi ve son halini almtr. Bu almaya ODT BTE blmnde okuyan 132 renci (68 Erkek, 64 Bayan) katlmtr. Katlmclarn % 26.5 ini 1. Snf, %30.3 n 2. Snf, %25.8 ini 3. Snf ve %23 n 4. Snf rencileri oluturmaktadr. Bu almada toplanan datalar IBM SPSS 20 program ile analiz edilmitir. Toplanan datalarn incelenmesi sonucunda katlmclarn blm ile ilgili anlaylarnn olumlu olduu grlmektedir. Katlmclarn yardan fazlasnn BTE blmnn gerekli bir alan olduunu dnmektedir. Ayn ekilde katlmclarn yardan fazlas BTE blmnn kendilerinin teknik olarak gelimesinde (M=3.41), lkenin retim teknolojileri geleceine (M=3.77) olumlu katk saladn dnmektedir. Fakat rencilerin kariyer planlar ile ilgili olarak endieleri olduu grlmektedir. Yaplan incelemelerin sonucunda, rencilerin ounluunun retmen olmak istemedii ve lisansst eitime devam etmek istedii grlmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bilgisayar ve retim Teknolojileri Eitimi Blm, BTE, Blm algs

34

7. Uluslararas Bilgisayar ve retim Teknolojileri Sempozyumu

Packet Tracer ile A Simlasyon Oluturma Metin BLGN Milli Eitim Bakanl ZET A sistemleri zerine Mesleki Eitim kurumlarnda verilen derslerde temel a yaplar, a ekipmanlar bunlarn kurulumu ve konfigrasyonu gibi temel bilgiler verilmektedir. A sistemleri zerine yaplan almalarda uygulamann dersin anlalabilirlii zerinde byk bir pay olduu kukusuz byk bir gerektir. A sistemleri zerine Mesleki Eitim kurumlarnda verilen dersler anlatmn arlkl olduu ve konularn uygulama yaplmadan anlalabilirlikleri dk olan dersler olduundan muhakkak uygulama yaplmas gereken dersler profilindedir. Uygulama yerine rutin anlatm metodunun kullanld snflarda derslerin monotonluktan kurtulmad ve renci dntleri deerlendirildiinde ezberden teye gidemedii grlmtr. A sistemleri ile ilgili derslerin standart bir bilgisayar atelyesinde gerekletirilmesi malesef ok zordur. Hem a cihazlarnn maliyetleri hemde gerek anlamda bir uygulama ortam iin mekan bulmak biraz skntl bir durumdur. Bu yzden mevcut A sistemleri ile ilgili derslerinin bir simlasyon zerinden ilenmesi hem zaman, hem para hemde dersin anlalabilirlii artrd phesiz bir gerektir. Mevcut sistem artlarnda anlatm metodunun yerine alabilecek yollardan biri rencilerimizi dersin merkezine ekmek yani renci merkezli bir retim yapmaktr. Bunu yapabilmek iin elimizde pahal a cihazlar olmadn dndmzde elimizde kalan tek yol simlasyonlar vastasyla rencileri daha aktif hale getirip, dersin dinlenebilirliini artrmaktr. Bunun iin internet zerinden elde edebileceiniz cretsiz yazlmlar mevcuttur. Bu almada Packet Tracer program kullanlmaya allacaktr. Cisco tarafndan cretsiz olarak kullanma sunulan Packet Tracer ile snf ortamnda a simlasyonlar oluturmak hem ucuz hem de zahmetsiz bir ekilde gerekletirilebiliyor. Programn kolay kullanm ve grsel arayz sayesinde oluturmak istediiniz a modelini srkle brak yntemiyle kolayca oluturabiliyor. Oluturulan arayz sayesinde kullanc istedii a cihaznn konfigrasyonunu kolaylk yapabiliyor. Oluturulan a modellerine cihazlar kolayca eklenip karlabiliyor ve alabilirlikleri kolaylkla test edilebiliyor olmas programn en nemli zelliklerinden birkadr. Normal artlarda atelyelerimize maddi tutarlarndan dolay getiremeyeceimiz a cihazlarn bu simlasyon sayesinde snf ortamna getirmi oluyoruz. Ayrca normal artlarda acaba yanl yaparsam cihaza birey olur mu? kaygs yaamadan istediimiz gibi kurulumunu ve konfigrasyonunu gerekletirebiliyoruz. Bu da ncelikle derse hazrlanma aamasnda biz retmenlerde hazrlanma iin vakit ve bunun sonunda bir tecrbe kazandrrken, rencilerimizde derse kar bir zgven oluturmaktadr. Snf ortamnda simlasyon zerinde yaplan gerekletirmeler rencinin sonraki yaantsnda bu cihazlar gerek alma ortamnda grdklerinde gsterdikleri aknl byk oranda azaltacak ve bir iki denemeden sonra cihazlara almalar
35

7th International Computer & Instructional Technologies Symposium

salanabilicektir. Normal artlarda cihazla sanal da olsa karlamayan bir renciyle , simlasyon zerinde bile olsa karlaan renci arasnda hazrbulunuluk asndan byk farklar olaca su gtrmez bir gerektir. Bu alma da Packet Tracer programnn genel zellikleri anlatldktan ve tantldktan sonra bilgisayar atelyesi ortamnda gerekletirilebilecek uygulamalara yer verilmitir. Ders plannda bulunan hemen hemen tm konularla ilgili uygulama yapma imkan sunmasndan tr retmenin dersi uygulama arlkl yapmasna imkan salamaktadr. Uygulama arlkl derslerin rencilerin bilgi dzeylerindeki art hzlandrd ve bilgilerin kalcl artrd bilimsel bir gerektir. Dersin ileniinde yaplan bu kk deiiklik akademik baary ve bilginin kalcn nemli oranda artrmaktadr. Dersin bu ekilde ilenmesi rencilerin derse katlmlarn artrlm ve retmenin dikkat ekmek iin fazla bir aba harcamasna gerek brakmamtr. Derse eklenen bu materyal sayesinde rencilerin dikkat dzeyleri artm, derse olan istek ve hazr bulunuluk dzeylerinin artt ak bir ekilde grlmtr. Tabi ki gerek uygulamann yerini hibir simlatr alamasa da mevcut sistemdeki okullarmzda ki ekipman durumlar ve alt yaplar dnldnde akademik baary artrc bir yol olarak kullanlmasnda yararlar olduu dnlmektedir. Anahtar Kelimeler: Packet Tracer, Bilgisayar Alar, Simlasyon

36

7. Uluslararas Bilgisayar ve retim Teknolojileri Sempozyumu

Ak Diyagramlar Oluturmak iin Flowchart Kullanm Metin BLGN Milli Eitim Bakanl

ZET Bilgisayar Programcl zerine Mesleki Eitim kurumlarnda verilen derslerde temel bilgisayar programcl dilleri, bunlarn genel kullanm ve uygulamalar zerine temel bilgiler ve gelimi bilgiler verilmektedir. Bilgisayar programcl dersleri zerine yaplan almalarda uygulamann dersin anlalabilirlii zerinde byk bir pay olduu kukusuz byk bir gerektir. Bilgisayar Programcl zerine Mesleki Eitim kurumlarnda verilen dersler anlatm, gsterip yaptrmann arlkl olduu ve konularn uygulama yaplmadan anlalabilirlikleri dk olan dersler olduundan muhakkak uygulama yaplmas gereken dersler profilindedir. Uygulama yerine rutin anlatm metodunun kullanld snflarda derslerin monotonluktan kurtulmad ve renci dntleri deerlendirildiinde ezberden teye gidemedii grlmtr. zellikle muhakeme yetenei gerektiren dersler olduklarndan rencilerin zorlandklarnda ezbere kamalarnn onlara uzun vadede baarszlktan baka bir ey getirmedii maalesef tecrbe ile sabittir. Bilgisayar Programcl ile ilgili derslerin standart bir bilgisayar atlyesinde gerekletirilmesi mmkn olsa da maalesef uygulamann az yaplmas durumunda anlalabilirlii ok zordur. Mevcut yap ierisinde piyasada kullanlan ve ders planlarnda belirtilen programlama dillerinin tamamnn ngilizce olmas ve bilgisayar program yazmak iin matematiksel bir muhakeme yetilerine sahip olunmas gerei mevcuttur. ngilizce ve matematik konusunda ki bilgi tabanl bilgilerimiz iyi olsa da pratik anlamda yeterliliklerimiz maalesef istenen dzeyde deildir. Bu da dersin anlalabilirliini ve kavranabilmesini gletirmektedir. Bilgisayar Programcl ile ilgili derslerin balang aamas saylan ve mesleki eitim veren ortaretim ve yksekretim kurumlarnn tamamnda ilk basamak olarak Algoritma ve Ak Diyagramlar konusu anlatlmaktadr. Olmas gereken sistem zaten budur. Yani yemek yapabilmek iin nasl ki bir yemek tarifine (Algoritma) ve hangi malzemenin ne zaman koyulaca (Ak Diyagram ) bilgisine ihtiya duyuyorsak algoritma ve ak diyagram da bilgisayarda program yazmann tarifidir. Mevcut sistem artlarnda anlatm metodunun yerine alabilecek yollardan biri rencilerimizi dersin merkezine ekmek yani renci merkezli bir retim yapmaktr. Bunu yapabilmek iin elimizde pahal a cihazlar olmadn dndmzde elimizde kalan tek yol simlasyonlar vastasyla rencileri daha aktif hale getirip, dersin dinlenebilirliini artrmaktr. Bunun iin internet zerinden elde edebileceiniz cretsiz yazlmlar mevcuttur. Bu almada FlowChart program kullanlmaya allacaktr.

37

7th International Computer & Instructional Technologies Symposium

FlowChart program, zellikle programlamaya yeni balayanlar iin gelitirilmi, ak diyagram izmeye ve altrmaya yarayan bir programdr. Bu program vastasyla oluturulan algoritmalar kolaylkla bilgisayar ortamna aktarlp, ak diyagramlar kolayca oluturulabilmektedir. Oluturulan ak diyagramlar adm adm altrlarak ktlar konsolda grlebilmekte ve bylelikle oluturulan algoritmalar kolaylkla denenebilmektedir. Bilgisayar programcl derslerinin anlalabilirliklerinin zor olduu ve bir durumun grsel bir materyal ile desteklendii renmeyi hzlandrd ve kalc artrd unutulmamaldr. Program vastasyla renci programn tm basamaklarn srasyla izlemekte ve satr satr kodun almasn ve ktsn annda gzlemleyebilmektedir. Bu alma da FlowChart programnn genel zellikleri anlatldktan ve tantldktan sonra bilgisayar atlyesi ortamnda gerekletirilebilecek uygulamalara yer verilmitir. Ders plannda bulunan hemen hemen tm konularla ilgili uygulama yapma imkn sunmasndan tr retmenin dersi uygulama arlkl yapmasna imkn salamaktadr. Uygulama arlkl derslerin rencilerin bilgi dzeylerindeki art hzlandrd ve bilgilerin kalcl artrd bilimsel bir gerektir. Dersin ileniinde yaplan bu kk deiiklik akademik baary ve bilginin kalcn nemli oranda artrmaktadr. Dersin bu ekilde ilenmesi rencilerin derse katlmlarn artrlm ve retmenin dikkat ekmek iin fazla bir aba harcamasna gerek brakmamtr. Derse eklenen bu materyal sayesinde rencilerin dikkat dzeyleri artm, derse olan istek ve hazr bulunuluk dzeylerinin artt ak bir ekilde grlmtr. Tabi ki gerek uygulamann yerini hibir simlatr alamasa da mevcut sistemdeki okullarmzda ki ekipman durumlar ve alt yaplar dnldnde akademik baary artrc bir yol olarak kullanlmasnda yararlar olduu dnlmektedir.
Anahtar Kelimeler: FlowChart, Programlama, Ak Diyagram, Simlasyon

38

7. Uluslararas Bilgisayar ve retim Teknolojileri Sempozyumu

retmen Adaylarnn Fen ve Bilgi Teknolojileri Okuryazarlklar Arasndaki likinin ncelenmesi Orhan KARAMUSTAFAOLU, Recep AKIR, Mert KAYA Amasya niversitesi

ZET Fen ve teknolojinin anlalmas, gnmzde takip edilemeyecek bir hzla yaygnlaan bilimsel ve teknolojik gelimelerle zorlamaktadr. Bilindii gibi, gelimi lkeler fen bilimleri ve teknolojideki gelimelere bal olarak eitim sunduklar bireylerini fen ve teknoloji okuryazar olarak yetitirmeye nem vermektedirler (Liu, 2009). Dolaysyla gelimekte olan lkelerde, hzla deien bilimsel bilgi ve teknolojik gelimeleri bireylerin anlayabilmeleri ve uyum salayabilmeleri iin fen ve teknoloji okuryazar olarak yetitirme abas iine girmelidirler (imek ve Belhan, 2012). Bu balamda, lkemizde belirtilen abay gerekletirmek iin 2004te uygulamaya konan Fen ve Teknoloji Dersinin amac, bireysel farkllklar ne olursa olsun her bir renciyi fen ve teknoloji okuryazar olarak yetitirmek olarak belirlenmitir (MEB, 2005). Fen ve teknoloji okuryazarlnn yaln bir tanm olmamakla beraber fen okuryazarl toplumda sorumlu ve yetenekli bireyler yetitirilmesine yardmc olma; bir insann yaam sresince fenle ilgili, karlamas olas kiisel, toplumsal, politik ve ekonomik problemler ve konular zerinde mantkl dnme becerisi gelitirme, fen kavramlarn anlama ve kavrama olarak tanmlanabilir (Hurd, 1998). Bilgi teknolojileri okuryazarl ise, dijital teknolojinin, iletiim ve a aralarnn, bilgiye erimede, bilgiyi ynetmede, btnletirme, deerlendirmede ve bilgiyi retmede, bilgi toplumundaki ilevini yerine getirmek iin etik ve yasal olarak kullanabilme olarak tanmlanmaktadr (International ICT Literacy Panel, 2002, Akt; Var, 2008). rencilerin fen ve teknoloji okuryazar bireyler olarak yetimeleri iin gereken bilgi, beceri, tutum, anlay ve deerleri gelitirebilmelerini etkileyecek nemli faktrlerden biri de retmendir (Kaptan ve Yetiir, 2008). Ortaokul fen bilimleri retim programnn uygulaycs olan retmenler, rencilerini fen ve teknoloji okuryazar olarak yetitirmeleri iin kendilerinin de istenilir dzeyde fen ve teknoloji okuryazar olmalar beklenmektedir. Bu balamda retmen yetitiren eitim fakltelerinden mezun olma aamasna gelmi retmen adaylarnn yeterli dzeyde fen ve teknoloji okuryazar olmas kritik bir neme sahiptir. Alanyazn incelendiinde, fen bilimleri retmen adaylarnn fen okuryazarl seviyesini bilimsel ierik asndan inceleyen birok alma bulunmaktadr (Bacanak,2002; Kaptan ve Yetiir, 2008; Gkdere ve Bacanak, 2009; zdemir, 2010). Bu almalarda retmen adaylarnn fen okuryazar seviyelerinin yeterli olmad ve bilimin doasn kavramakta zorluk ektikleri belirlenmitir. retmen adaylarnn fen okuryazarlk seviyelerine etki eden faktrlerin belirlenmesi fen eitiminin istenilir seviyeye getirilmesine olumlu katk salayaca dnlmektedir. Bu balamda fen okuryazarlnn alt boyutlarndan bilim-teknoloji-toplum ilikisinin gelimesine etki eden en byk faktr olan bilgi teknoloji okuryazarlnn fen okuryazarlna nasl bir etkide bulunduuna ilikin bir saptama yapmak gereklidir. Bu almann amac, fen ve teknoloji retmen adaylarnn fen ve bilgi teknolojileri okuryazarlklarnn seviyeleri ile aralarndaki ilikiyi tespit etmektir. Aratrmada ilikisel tarama yaklam kapsamnda karlatrmal aratrma yntemi kullanlmtr. Aratrmann
39

7th International Computer & Instructional Technologies Symposium

evrenini Amasya niversitesi Eitim Fakltesi Fen Bilgisi retmenlii program 2012-13 eitim-retim ylnda 3. ve 4. snfta renim gren toplam 387 retmen aday oluturmaktadr. Aratrmann rneklemini ise, gnlllk esasna dayal 3. snftan 125, 4. snftan 139 olmak zere toplam 264 retmen aday (96 erkek ve 125 kz) oluturmutur. Ayrca evren ve rneklem belirlenirken almann amacna uygun olmas iin fenle ilgili temel kavramlarn ve biliim teknolojilerinin sunulduu Genel Fizik, Genel Kimya, Genel Biyoloji ve Bilgisayar I ve II derslerine katlm olan retmen adaylar amal rneklem yntemi ile seilmitir. almada veri toplama aralar olarak Bacanak (2002) tarafndan gelitirilen Fen Okuryazarl Testi (FOT) ve Var (2008) tarafndan gelitirilen Bilgi Teknolojileri Okuryazarl (BTO) lei kullanlmtr. FOT un kapsam geerlilii ilgili alan uzmanlarnn grleri ile salanm, gvenirlii almas sonucunda Sperman-Brown gvenirlik katsays 0,86 olarak bulunmutur (Bacanak, 2002). BTO leinin kapsam geerlilii almas eitim teknolojileri alanndaki uzmanlarnn grleri ile salanm, gvenirlii almas sonucunda Cronbach Alfa (i tutarllk) katsays 0.98 olarak hesaplanmtr (Var, 2008). almann gvenirlii arttrmak iin FOT ve BTO lei iki farkl zamanda uygulanmtr. almada elde edilen veriler SPSS 18.O program kullanlarak aritmetik ortalamalar ve frekanslar hesaplanm ve Pearson Korelsyon Testi ile analiz edilmitir. rneklemdeki retmen adaylarna uygulanan FOT lar incelendiinde, retmen adaylarnn FOT puanlarnn aritmetik ortalamas 100 tam puan zerinden 48,35, testteki puan aralnn ise 76 ile 24 arasnda deitii tespit edilmitir. lgili literatrde 48,35 puan olan FOT ortalamasnn gelecein fen okuryazar bireylerini yetitirecek fen bilimleri retmen adaylar iin dk dzeyde olduu belirtilmektedir (Shamos, 1995;Akt; Akt; epni, Ayvac ve Bacanak, 2009). retmen adaylarna uygulanan BTO lei puanlar incelendiinde, BTO puanlarnn aritmetik ortalamas 100 tam puan zerinden 71,29, lekteki puan aralnn ise 95,78 ile 26,32 arasnda olduu belirlenmitir. BOT leinin alt faktrleri incelendiinde, en yksek puan ortalamasna Xort=75,49 ile letiim Becerileri ve Meta-bilisel Beceriler sahip iken en dk puan ortalamasna Xort=62,27 ile Srdrebilme ve Transfer Etme Becerileri alt faktrleri olarak belirlenmitir. BOT leinden elde edilen puanlarn ortalamas iin yeterli dzeyde olduu sylenebilir. Bu almada elde edilen veriler ilgili literatrde rastlanan benzer almalarn bulgular ile paralellik gstermektedir (Markauskaite, 2007; Var,2008). Pearson korelasyon testi verilerine gre; retmen adaylarnn fen ve bilgi teknolojileri okuryazarlklarna ait puanlarnn ortalamalar arasnda istatistiksel olarak anlaml bir iliki olmad grlmtr (r=0,015, p=0,912). Bu durum retmen adaylarnn bilgi teknoloji okuryazarlnn yeterli olduu halde bilimsel bilgiye ulamak iin teknolojiyi kullanmamalarndan ve ortaya kan teknolojilerin bilimsel temelini renmeden hayatlarna uygulamasndan kaynaklanabilir. Aratrmann bulgularna gre fen bilimleri retmen adaylarnn fen okuryazarlk seviyelerinin dk olduu, bilgi teknolojileri okuryazarl seviyelerinin ise yeterli dzeyde olduu sonucuna varlmtr. retmen adaylarnn bilgi teknolojileri okuryazarl ile fen okuryazarl arasnda anlaml bir iliki olmad sonucuna varlmtr. alma varlan sonulara dayal olarak, Fen Bilimleri dersinde teknolojik gelimelere kaynaklk eden bilimsel keifleri ve bunlarn ok ynl etkilerini anlamalar ve rencilerin teknolojiyi bilinli ekilde kullanabilmelerini salayacak renme yaantlarna daha fazla arlk verilmelidir gibi nerilerde bulunulmutur. Anahtar Kelimeler: Fen Okuryazarl, Bilgi Teknolojileri Okuryazarl, Fen ve Teknoloji retmen Adaylar, Teknoloji Kullanm, Fen Bilgisi Eitimi

40

7. Uluslararas Bilgisayar ve retim Teknolojileri Sempozyumu

VMware ile Sunucu Sanallatrma Metin BLGN Milli Eitim Bakanl

ZET Sunucu letim sistemleri zerine Mesleki Eitim kurumlarnda verilen derslerde Sunucu letim sistemi kurulumu, temel yaplandrma ayarlar ve sunucu konfigrasyonu gibi temel bilgiler verilmektedir. Sunucu iletim sistemi zerine yaplan almalarda uygulamann dersin anlalabilirlii zerinde byk bir pay olduu kukusuz byk bir gerektir. Sunucu letim sistemleri zerine Mesleki Eitim kurumlarnda verilen dersler anlatmn arlkl olduu ve konularn uygulama yaplmadan anlalabilirlikleri dk olan dersler olduundan muhakkak uygulama yaplmas gereken dersler profilindedir. Uygulama yerine rutin anlatm metodunun kullanld snflarda derslerin monotonluktan kurtulmad ve renci dntleri deerlendirildiinde ezberden teye gidemedii grlmtr. Sunucu letim sistemleri ile ilgili derslerin standart bir bilgisayar atelyesinde gerekletirilmesi malesef ok zordur. Hem sunucu iletim sistemi kurulumu iin gerekli bilgisayarn maliyeti hemde gerek anlamda tm rencilerin iin uygulama ortam bulmak gerekli donanm iin ortaya kan maliyet bir hayli yksektir. Bu yzden mevcut Sunucu iletim sistemleri ile ilgili derslerinin sanal bir ortam zerinden ilenmesi hem zaman, hem para hemde dersin anlalabilirlii artrd phesiz bir gerektir. Mevcut sistem artlarnda anlatm metodunun yerine alabilecek yollardan biri rencilerimizi dersin merkezine ekmek yani renci merkezli bir retim yapmaktr. Bunu yapabilmek iin elimizde pahal a cihazlar olmadn dndmzde elimizde kalan tek yol sanal ortamlar vastasyla rencileri daha aktif hale getirip, dersin dinlenebilirliini artrmaktr. Bunun iin internet zerinden elde edebileceiniz cretsiz yazlmlar mevcuttur. Bu almada VMware program kullanlmaya allacaktr. VMware firmas tarafndan olarak kullanma sunulan VMware ile snf ortamnda sanal iletim sistemi oluturmak hem ucuz hem de zahmetsiz bir ekilde gerekletirilebiliyor. Programn kolay kullanm ve grsel arayz sayesinde iletim sistemi kurmak ve ynetmek olduka kolaydr. Oluturulan arayz sayesinde kullanc mevcut iletim sistemine dokunmadan mevcut sisteme yeni iletim sistemleri kurabilir ve ynetebilir. Normal artlarda atelyelerimize maddi tutarlarndan dolay getiremeyeceimiz sunucu cihazlarn kurulumunu ve ynetimini bu sanal ortam sayesinde snf ortamna getirmi oluyoruz. Ayrca normal artlarda acaba yanl yaparsam sisteme birey olur mu? kaygs yaamadan istediimiz gibi kurulumunu ve konfigrasyonunu gerekletirebiliyoruz. Bu da ncelikle derse hazrlanma aamasnda biz retmenlerde hazrlanma iin vakit ve bunun sonunda bir tecrbe kazandrrken, rencilerimizde derse kar bir zgven oluturmaktadr. Snf ortamnda sanallatrlm ortam zerinde yaplan gerekletirmeler rencinin sonraki yaantsnda bu cihazlar gerek alma ortamnda grdklerinde gsterdikleri aknl byk oranda
41

7th International Computer & Instructional Technologies Symposium

azaltacak ve bir iki denemeden sonra cihazlara almalar salanabilicektir. Normal artlarda cihazla sanal da olsa karlamayan bir renciyle, sanal ortam zerinde bile olsa karlaan renci arasnda hazrbulunuluk asndan byk farklar olaca su gtrmez bir gerektir. Bu almada VmMware programnn genel zellikleri anlatldktan ve tantldktan sonra bilgisayar atelyesi ortamnda gerekletirilebilecek uygulamalara yer verilmitir. Ders plannda bulunan hemen hemen tm konularla ilgili uygulama yapma imkan sunmasndan tr retmenin dersi uygulama arlkl yapmasna imkan salamaktadr. Uygulama arlkl derslerin rencilerin bilgi dzeylerindeki art hzlandrd ve bilgilerin kalcl artrd bilimsel bir gerektir. Dersin ileniinde yaplan bu kk deiiklik akademik baary ve bilginin kalcln nemli oranda artrmaktadr. Dersin bu ekilde ilenmesi rencilerin derse katlmlarn artrlm ve retmenin dikkat ekmek iin fazla bir aba harcamasna gerek brakmamtr. Derse eklenen bu materyal sayesinde rencilerin dikkat dzeyleri artm, derse olan istek ve hazr bulunuluk dzeylerinin artt ak bir ekilde grlmtr. Tabi ki gerek uygulamann yerini hibir sanal ortam alamasa da mevcut sistemdeki okullarmzda ki ekipman durumlar ve alt yaplar dnldnde akademik baary artrc bir yol olarak kullanlmasnda yararlar olduu dnlmektedir. Anahtar Kelimeler: VMware, Sunucu letim Sistemi, Sanallatrma

42

7. Uluslararas Bilgisayar ve retim Teknolojileri Sempozyumu

3D City Design With OPENGL Hseyin AL, Ulus EVK ukurova University

ABSTRACT The most important part of the Information Technologies is to serve the human being with computers in every area of life. Living areas and places are one of the most important requirements for people. So, virtual city models have been produced. Widespread adoption and implementation of these will provide us a better life. The photogrammetry, laser scanners, image processing, satellite photos and these kinds of remote sensing technologies were used for the creation of the existing city models. Successful and reliable city models were produced by using these methods. The existing 3D city models can be created automatically or semi-automatically. If a manual refinement is required for effective visual control, an editor is implemented to system. Also some graphic libraries were developed to simplify and accelerate 3D software applications. These libraries are OpenGL, Direct X, Java 3D, JOGL. In this work a program was developed in C language using the OPENGL. This program can produce buildings, roads, trees, sidewalks, pools, green areas in a 3D virtual platform. First coordinate points for the city elements are determined by making use of the three-dimensional features of OpenGL. The shapes are obtained from the combination of points. Then the buildings are formed from cubes, roads are formed from rectangles, trees are formed from roller and polygons etc... Pictures are pasted to the models, which are made of polygons by using the texturing functions of OpenGL for to provide reality in this program. The city planning area is created from a 64x64 matrix. Each building, road, tree, green space, pavement unit occupies one unit in this matrix. The desired point in the field of planning can be reached manually in the program. What will be drawn to this area is determined by the values assigned to the matrix of the planning area. If this value is equal to 0 in the matrix, nothing is drawn at that unit of the planning area. Different models like buildings, roads, green space, trees, pools, pavements can be drawn to that point of the area by assigning the different values to matrix of the city planning area. The program has user interface menus for interaction with the user. With these, the program can be managed as desired by entering the numerical data to the program and by choosing pre-set choices from the user interface menus. Windows programming codes were used while programming the user interface. The main menu of the program is used to make basic choices. If it is required to make more specific choices, we can go to a separate settings window by using the main menu.
43

7th International Computer & Instructional Technologies Symposium

The program has a very user-friendly menu. Anybody, who can use computer, can learn the controls of the program in a short time and use every properties of the program. The user has a full control over the program. The user can go to any point in the planning area and observe the city planning from that point. The advantages of three-dimensional urban planning should be presented in a good way to architects and engineers working in the construction sector. We should benefit to the maximum extent from all features of the age of technology when designing settlements. For this reason, these type of projects described in this article should be supported at the research and development stage and such programs should be used more often in urban designs. Due to the ease of use, such programs will increase the number of participants at urban designs and in the design phase more people will contribute to the formation of the city where they will live in the future. Keywords: 3D City Plan, OpenGL, Urban Planning, Computer Graphics, Design

44

7. Uluslararas Bilgisayar ve retim Teknolojileri Sempozyumu

Peyzaj Tasarm Eitimine Biliim Teknolojilerinin Entegrasyonu Seda ARSLAN MUHACR, Yasin Kltiin YAMAN, zgr KAMER AKSOY Artvin oruh niversitesi ZET Gnmz artlarnda biliim teknolojileri her alanda giderek artan oranda kullanlmaktadr. Modern an getirdikleri ile birlikte gelien bilgisayar destekli tasarm uygulamalar uluslararas dzeyde sunum kalitesine ulamak iin etkin bir ara haline gelmitir. Peyzaj mimarl meslek disiplininin alma alanlar da bilgisayar destekli tasarm uygulamalar kapsamnda deerlendirilmekte ve grselletirme-sunum aamalarnda alg seviyesini arttrmak ve izim hatalarn minimuma indirmek amacyla kullanlmaktadr. Peyzaj tasarm almalar tasarm aamasnda olduu kadar grselletirme-sunum aamalarnda da olduka zen gerektiren sreleri kapsamaktadr. Bu nedenle bilgisayar destekli tasarm sreci sunum aamas ile bir btn olarak dnlmeli ve ele alnmaldr. Biliim teknolojilerinin peyzaj tasarm eitiminde kullanm ile birlikte renciler gerek 2 boyut gerekse 3 boyutta tasarladklar projeleri iin etkin sunum ve anlatm yollar gelitirme frsat bulmaktadr. Bu nedenle eitimde kalitenin ykselmesi, yaplan almalarn farkl platformlarda sergilenmesi gibi amalar iin biliim teknolojilerinin peyzaj tasarm srecine entegrasyonu ngrlmektedir. Peyzaj tasarm almalarnda yaygn olarak kullanlan programlar arasnda AutoCAD, Photoshop, 3Ds MAX gibi programlar yer almaktadr. AutoCAD ve Photoshop programlar optimum dzeyde 2 boyutta sunum ve anlatmda kullanlrken 3 boyutlu tasarmlar oluturmada da tasarmclara yardmc olmaktadr. AutoCAD program mimari proje iziminde kullanlan en yaygn programlardan biridir. Bunun yan sra Photoshop, grnt dzenleme ve grnt ynetme zellikleri ile grafikleri ve fotoraflar ekillendirebileceimiz bir yazlmdr. AutoCADin dier programlara gre daha kolay renilebilir olmas onu vazgeilmez klan zellikleri arasndadr. Ancak son yllarda daha gelimi bir program olan 3Ds MAX 3 boyutlu sunum ve anlatmlarda daha youn olarak tercih edilmektedir. Bunun sebebi 3ds Max programnn foto-gereki sunum ve anlatma olanak salamas olarak aklanabilir. Ayrca bu programn birbirleri arasnda gei olana salamas da tasarm ve izimle uraan btn meslek disiplinleri iin byk kolaylklar salamaktadr. rnein AutoCAD programnda izilen bir proje Photoshop programna aktarlarak boyanabilir ve grsel olarak deerlendirilebilirken, 3Ds MAX programna aktarlarak da 3 boyutlu hale getirilebilir. Bu alma kapsamnda 2 ve 3 boyutta kullanlan AutoCAD, 3Ds MAX ve Photoshop programlarnn peyzaj tasarm eitimine katklar ve salad kolaylklar ortaya konacaktr. Materyal olarak peyzaj tasarm eitimi kapsamnda deerlendirilebilen bilgisayar destekli tasarm uygulama rnekleri kullanlacaktr. Bu alma 3 aamal olarak gerekleecektir.

45

7th International Computer & Instructional Technologies Symposium

Buna gre, almann ilk aamasnda peyzaj tasarm eitim sreci tantlarak, srele ilgili rnekler verilecektir. Bu aamada ayrca biliim teknolojilerinin peyzaj tasarm eitim srecinin neresinde olduuna ilikin deerlendirmeler yaplacaktr. kinci aamada, ilk aamada tanmlanan peyzaj tasarm srecine gre, 2. ve 3. boyutta anlatm ve sunumda kullanlan programlarn bu kapsamdaki modlleri ve nasl kullanlabilecekleri konusunda bilgiler verilecek ve nerilerde bulunulacaktr. Bu aamada ayrca incelenen programlarn yeni srmleriyle gelen deiikliklerin peyzaj tasarm srecine salad katklar tartlacaktr. almann son aamasnda ise ilk aamada bahsedilen peyzaj tasarm sreci iin AutoCAD, 3Ds MAX ve Photoshop programlar kullanlarak izilmi proje rneklerine yer verilecektir. Bu proje rneklerinde, programlar aras aktarm ile elde edilen sonulara da yer verilecektir. Bu alma kapsamnda 3Ds MAX programnn foto gereki sunumlar elde etmemize olanak salayan zellikleri sebebiyle 3 boyutlu sunum ve anlatmlar iin 3Ds MAX program kullanlarak yaplm almalara yer verilecektir. Sonu olarak; peyzaj tasarm srecinin biliim teknolojileri destei ile gerekletirilmesinin nemine ve salad olanaklara vurgu yaparak, biliim teknolojilerinin peyzaj tasarm srecinin hangi aamalarnda ne ekilde kullanlabilecei konusundaki deerlendirmelere yer verilecektir. Bu alma sonunda yaplan deerlendirmelerin peyzaj tasarm srecinde biliim teknolojilerin kullanm ile ilgili rnek bir model oluturmas beklenmektedir. Anahtar Kelimeler: Peyzaj tasarm, AutoCAD Photoshop, 3Ds MAX

46

7. Uluslararas Bilgisayar ve retim Teknolojileri Sempozyumu

Factors Affecting The Integration of Information and Communication Technology In English-medium Private Schools Of Pakistan Ghazala Yousuf SDDQU, Tariq Zafar MANSUR Beaconhouse National niversity

ABSTRACT Information and Communication Technology, has been refurbished into a term corresponding to the equipment to enhance, storage and dissemination of information material. Use of computers is no more a novelty in a developing country like Pakistan and the use and adoption of ICTs by teachers is just beginning to gain acceptance and researches in the area have just started to emerge. Though the role of ICT in education in Pakistan is restricted mainly to the usage of computers, efforts are being made to introduce it at the school, college and university levels by the Government of Pakistan. There seems to be little effort towards revising the school curricula at the Government- run schools of Pakistan and to include ICT as promised in the Education policies or the reform plans. Any national data relating to the teachers use of ICTs in their instruction, and the factors that hinder their performance or the affordances that might enable them to effectively use and adopt ICT, is lacking. Specifically there is no understanding of the level and extent of ICT being integrated, especially in the public Government run schools of Pakistan. Integration of ICT, in the school curriculum, however, has been a very important part of the policy of many Private school systems in Pakistan. Constant endeavors are being made to integrate ICT in revised curriculum through curriculum development departments in the head offices of the famous schools categorized as Elite English-medium private school systems of Lahore, Pakistan. Though programs are being developed to train the heads as IT Leaders and teachers as ICT coordinators, success in this field is still far away. In a country like Pakistan, where education seems to fare lower on the priority list of the government for various reasons, private Elite schools boast of carrying the flagship of imparting latest and modern education, equal in standard and quality to most of the developed countries. Reasons for the unsuccessful integration in public sector could be many, for obvious reasons, but why the rich and resourceful private institutions fail to do so was worth investigating. The purpose of this study was to explore the factors affecting the successful integration of the Information Communication Technology in the Elite English-Medium private schools of Lahore, Pakistan. The level of attainment of the technology in these schools was assessed against the criteria given in UNESCO model of 2004. Technology Acceptance Model was
47

7th International Computer & Instructional Technologies Symposium

used as a framework for this, cross-sectional mixed-method study, carried out through a survey of 80 teachers and the principals of three school systems of equal standing. The study revealed that the teachers knowledge in basic applications and overall integration of ICT, in teaching activities was low. It was indicated that introduction of ICT even in the privileged schools could not promise high level of integration. Although, the teachers agreed to the accessibility of resources and support given to them by their visionary leaders, the level of integration could not be raised beyond that of administrative uses by the teachers. Lack of time, lack of training, technical support and professional development emerged as the major barriers. It was therefore inferred that a proper ICT plan coupled with continuous professional development programs should be developed, emphasizing not only on pedagogy, but made to order, ICT-based courses, monitored and supported by ICT coordinators and technical specialists. A continuous monitoring and feedback system ensuring accountability, to enhance the program within the given resources, is the need of the time. Keywords: Integration of ICT, Factors affecting use of ICT in Pakistan, Barriers to integration, Teachers level of attainment of ICT, Teachers use of computers in Pakistan

48

7. Uluslararas Bilgisayar ve retim Teknolojileri Sempozyumu

The Attitudes of Turkish High School Students toward the Internet Nee SEVIM, alar YILDIRIM Middle East Technical University

ABSTRACT Generally regarded as one of the most important inventions of the 20th Century, the Internet has obviously become an indispensable part of our lives. Now many people depend on the tremendous services that the Internet has made available to its users in order to carry out their daily tasks, varying from money transactions to shopping, communicating, socializing, learning, and so on. Thus, the Internet has a huge number of users and this number is constantly increasing all over the world in general, and throughout Turkey, in particular. Undoubtedly, the majority of this number is ascribed to the youth. Of all the age levels in this range, high school level might be the most crucial one because it coincides with the students transition period from childhood to young adulthood. In the international literature, there are some research studies investigating the attitudes of young people toward the Internet. However, there is a dearth of such studies specifically designed for students in Turkey. Given the nationwide ICT project, known as FATH, conducted by the Ministry of National Education, the attitudes of young people toward the Internet is now of great significance. With the advent of the tablet PCs and wireless technologies the project aims to provide for all students and schools, the students will have pervasive access to the Internet. In other words, they will be able to connect to the Internet anytime and anywhere provided that they have wireless Internet access. Decidedly, how students use the Internet depends highly on their attitudes toward the Internet. Therefore, there is an indisputable need for understanding how students perceive the Internet in Turkey. In order to address the abovementioned need, this quantitative study seeks to examine the attitudes of high schools students toward the Internet. For this purpose, this study uses an Internet Attitude Scale developed by Zhang (2005). The questionnaire consists of 40 items whose internal consistency has been ensured. The questionnaire has been empirically validated by Zhang. The items on the questionnaire have been translated into Turkish by a language expert. Having ensured the clarity of the questions in a pilot study, the 40-item questionnaire was administered to 351 high school students in Ankara, Turkey. Afterwards, the data collected from this school have been statistically analyzed. The results of the study reveal that high school students have positive attitudes toward the Internet. They believe that the Internet helps them find the information they need, that the Internet is useful for communicating with those living in remote areas, and that the Internet
49

7th International Computer & Instructional Technologies Symposium

expedites or accelerates their work. Also, it has been found out that the students feel comfortable using the Internet. Although the students attitudes toward the Internet are generally positive, the findings indicate that the students have some concerns as to the value of the time spent on the Internet. Only nearly half of the students believe that the time spent on the Internet is worthwhile. The study concludes by giving a detailed explanation of findings and discussing the results. It also points out the limitations of the study and provides suggestions for further study in order to better understand the attitudes of the students toward the Internet. Keywords: High School Students, the Internet, Attitudes toward the Internet, Internet Attitude Scale, FATH Project

50