You are on page 1of 1

JAWATANKUASA BIMBINGAN & KAUNSELING

PENYELARAS
XXXXXX
SETIAUSAHA
XXXXXX
PENOLONG SETIAUSA
HA
XXXXX
AHLI JAWATANKUASA

XXXXXX XXXXXX XXXXXX


(Keibubapaan) (Pendidikan Pencegahan (Bina Insan)
Dadah)
Bil Peranan () Catatan
Mengadakan aspek-aspek bimbingan dan kaunseling yang berikut iaitu:
1.1 Bimbingan Pelajar
1.2 Bimbingan Kerjaya
1.3 Bimbingan Sosial
1.4 Bimbingan Sahsiah
1.5 Bimbingan Psikologi
1.6 Bimbingan Pencegahan Dadah/ AIDS

Menyediakan perancangan tahunan yang berfaedah dan berkesan.

Mengelolakan program orientasi:


- Penerapan budaya sekolah bagi tingkatan satu dan empat.
- Penerangan mengenai sukatan dan pemilihan mata pelajaran di
peringkat sekolah (KBSM).
- Pemilihan mata pelajaran elektif di peringkat menengah atas.
- Bimbingan peluang-peluang melanjutkan pelajaran dan kerjaya.

Mengelolakan dan mengurus bilik UBK secara berkesan.

Membentuk pasukan Pembimbing Rakan Sebaya (PRS).

Menubuhkan dan mengelolakan Kelab Kerjaya.

Menyediakan dan memaklumkan jadual tugas, temu janji dan aktiviti UBK.

Menyelaraskan hubungan dengan Jabatan/ agensi luar untuk mendapat khidmat


nasihat.

Berusaha memupuk semangat cinta akan sekolah dalam kalangan pelajar.

Menanam semangat kekitaan dalam kalangan pelajar melalui slogan `Sekolahku


Rumahku’.

Menjalankan soal selidik untuk mendapat maklum balas mengenai budaya sekolah
(`sampling’).

Menjalankan ujian khas untuk mengesan potensi, minat dan sahsiah pelajar.

Mengadakan program khas bagi kumpulan pelajar yang bermasalah (risiko tinggi).

Mengadakan program khas pencegahan dadah/ AIDS.

Mengurus penyimpanan Kad 001 dan dokumen pelajar yang berkaitan.