You are on page 1of 1

ELS ESPAIS HABITABLES

L’organització:
• Urbanisme: organització dels edificis i espais
en les ciutats. L’estructura fonamental de una
ciutat es el traçat.
• Arquitectura: s’encarrega de bastir edificis i
altres construccions tant per a ús d’habitatge
com per a albergar diferents propostes
(museus, cines, hospitals…), cal tindre en
compte el seu aspecte exterior i la distribució
interior, així com complir les normes de
respecte amb l’entorn i l’adaptabilitat als
usuaris. L’arquitectura conjumina art
(elements plàstics i visuals , i expressius) i
tècnica (recursos constructius per a habitar).
• Interiorisme: consisteix en l’estructuració,
habilitació i decoració dels espais interiors. Deu
complir les normes d’adaptabilitat als usuaris
tant en espais públics com individuals.