You are on page 1of 8

Explicaii metodice cu privire la periodicitatea prezentrii declaraiilor persoanelor asigurate REV 5

Prezentarea trimestrial a declaraiilor persoanelor asigurate


n conformitate cu normele care au fost incluse n Legea bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2013 nr. 250 din 08.11.2012 (Monitorul ficial al !epublicii Moldo"a nr. 25#$2%2 din 1# decembrie 2012&' pltitorii de contribu(ii "or pre)enta declara(iile persoanelor asigurate (formularul tipi)at !*+ 5& (n continuare $ declara(ia !*+ 5&' ncepnd cu 1 ianuarie 2013' trimestrial' concomitent cu declara(iile pri"ind calcularea ,i utili)area contribu(iilor de asigurri sociale de stat obligatorii (forma #-./00& (n continuare $ declara(ia 1#./00&. *ste de men(ionat c declara(iile persoanelor asigurate se "or pre)enta trimestrial doar n format electronic' fr suplimentarea lor cu declara(iile pe suport de 2rtie' care se "or depune anual pn la 25 februarie 201#' dac numrul declara(iilor nu dep,e,te 20' ,i pn la 25 aprilie 201#' dac numrul declara(iilor dep,e,te 20. 3onform pre"ederilor pct. 10 din ane4a nr. 3 la legea men(ionat' pltitorii de contribu(ii cu un numr mai mare de 5 declara(ii "or pre)enta' n mod obligatoriu' declara(iile persoanelor asigurate pentru anii 2012 ,i 2013 n mod electronic' n formatul pre")ut de 3asa 5a(ional de /sigurri 0ociale. n ceea ce pri"e,te ntreprin)torii indi"iduali' a"oca(ii' notarii publici ,i e4ecutorii 6udectore,ti care acti"ea) pe ba) de licen( ob(inut n modul stabilit de lege' indiferent de forma 6uridic de organi)are' precum ,i mediatorii care acti"ea) n ba)a atestatului eliberat de ctre 3onsiliul de Mediere' care nu au persoane anga6ate prin contract indi"idual de munc' ace,tia "or pre)enta declara(iile persoanelor asigurate o dat pe an' pe suport de 2rtie' concomitent cu declara(ia 1#-./007 pentru anul 2012 $ pn la data de 10 ianuarie 2013 ,i pentru anul 2013 pn la 15 ianuarie 201#. La pre)entarea declara(iilor !*+ 5 trimestriale sumele reflectate n acestea se "or "erifica cu sumele din declara(ia 1#-./00 pentru trimestrul respecti"' astfel nct s nu e4iste abateri att n fondul de retribuire a muncii' ct ,i n mrimea contribu(iilor de asigurri sociale de stat calculate. Modificarea termenelor de pre)entare a declara(iilor !*+ 5 "a facilita procesul de stabilire a drepturilor sociale' inclusi" a indemni)a(iei de maternitate' a indemni)a(iei pentru cre,terea copilului pn la "rst de 3 ani ,i a indemni)a(iei pentru ngri6irea copilului bolna" n ca)ul persoanelor asigurate' iar pe "iitor ,i a indemni)a(iei pentru incapacitate temporar de munc.

Concordana perioadelor de asigurare n procesul de raportare n procesul de raportare trimestrial' declara(ia 1#-./00 "a asigura totali)area declara(iilor !*+ 5 pentru fiecare trimestru separat. 8otodat' la completarea declara(iilor !*+ 5 se "a (ine cont' n mod obligatoriu' de necesitatea distribuirii sumelor indemni)a(iilor de concediu ,i indemni)a (iilor pentru incapacitate temporar de munc pe lunile pentru care acestea au fost acordate. 0umele pl(ilor men(ionate "or fi reflectate n declara(ia 1#-./00 la data stabilirii acestora. La completarea declara(iilor !*+ 5' n rubrica 2 se "or indica lunile trimestrului de gestiune n care a fost efectuat calculul sumelor respecti"e care "or corespunde cu perioadele reflectate n declara(ia 1#-./00. n acela,i timp' n rubricile 3 ,i # se "or reflecta data nceperii ,i nc2eierii acti"it(ii pe parcursul fiecrei luni. 0pre e4emplu' dac n luna martie s-a calculat indemni)a(ia de concediu pentru luna aprilie' n rubrica 2 se "a indica luna martie (luna n care s-a efectuat calculul&' iar n rubricile 3 ,i # se "a indica perioada ce se refer la luna aprilie pentru care s-a calculat indemni)a(ia. n ca)ul n care nu se "a respecta modul de reflectare a perioadelor e4pus mai sus' aceasta "a influen(a n mod direct asupra stagiului de coti)are al persoanelor asigurate. 3onform art. 8 din Legea pri"ind pensiile de asigurri sociale de stat nr. 15%-9:+ din 1#.10.1;;8' ba)a de calcul a pensiei o constituie "enitul mediu lunar asigurat din toat perioada de acti"itate. +enitul mediu lunar asigurat se determin din suma contribu(iilor pltite n perioada de coti)are' cotele de contribu(ii stabilite ,i numrul total de luni de coti)are. /stfel' perioadele indicate n rubricile 3 ,i # ale declara(iei !*+ 5 "or confirma stagiul de coti)are al persoanei asigurate. Procedura de corectare a erorilor comise n trimestrele precedente La pre)entarea trimestrial a declara(iilor persoanelor asigurate "a fi posibil corectarea erorilor comise n declara(iile pentru trimestrele anterioare ale aceluia,i an. 3orectrile se "or efectuaprin indicarea sumelor cu semnul ''<= sau >$=. Eexemplu. S presupunem c n perioada 29 martie 12 aprilie 2013 angajatul ntreprinderii ! a "ene#iciat de concediu medical$ Con#orm ta"elului de pontaj pe luna martie 2013% persoana a #ost pontat ca #iind la ser&iciu pn la data de 31 martie 2013$ 'eci% persoana a "ene#iciat de salariu pn la #inele lunii martie% #apt care a #ost re#lectat n declaraia ()* + prezentat pentru trimestrul , 2013$

Declaraia REV 5 pentru trimestrul I 2013


5r Luna crt -./01 ?erioada de munc 2.3456 37859: Be la data ?n la N 3785=.O data 679: 25 3785=HP 679H @ile lucrtoare n sptmn ;785< =4. 6>4 ? >.< 6.@. 3ategoria 3odul 1ondul persoanei func(iei de retriasigurate A56 bure a A79.B5< 65@E< muncii ,i 340 C7/< >5/94 concediul 937D5?7> medical >5B5 @417 F5>6 5G@79: 93H67 4 85@I< >4=>:. @4/9: % C 8 101 10#C 2;00 101 10#C 2;00 101 10#C 2;00 8C00 :nclusi" concediul medical J 95K =4/@. 85@I>4=< >:. @4/9: 3ontribu(ii indi"iduale de asigurare calculate L7=4/@.>< >:. A>64?46H< 7@I>:. /937D5< ?:. ?C>5/: 10 1C# 1C# 1C# 522 3ontribu(ii datorate de anga6ator calculate JC>5/: >7=4/@.>< >:e G56@.< E7M4. 5G@79. 378595< 679.@.K 11 %%C %%C %%C 2001

1 2 3 # 1 ianuarie 01 01 2013 31 01 2013 2 februarie 01 02 2013 2! 02 2013 3 martie 01 03 2013 31 03 2013 8otal

5 5 5 5

)ste de menionat c n realitate% deoarece in capacitatea de munc a sur&enit la data de 29 martie% n luna aprilie 2013 au #ost e#ectuate recalculri pentru luna martie 2013 prin care a #ost stornat salariul calculat pe perioada 29 martie 31 martie 2013$ Qlterior% a #ost sta"ilit suma indemnizaiei pentru perioada a#lrii n concediul medical$ 'eclaraia ()* + pentru trimestrul ,, 2013 se &a completa n modul prezentat mai jos$ Declaraia REV 5 pentru trimestrul II 2013
5r Luna crt -./01 ?erioada de munc 2.3456 37859: Be la data ?n la N 3785=.O data 679: 25 3785=HP 679H @ile lucrtoare n sptmn ;785< =4. 6>4 ? >.< 6.@. 3ategoria 3odul 1ondul persoanei func(iei de retriasigurate A56 bure a A79.B5< 65@E< muncii ,i 340 C7/< >5/94 concediul 937D5?7> medical >5B5 @417 F5>6 5G@79: 93H67 4 85@I< >4=>:. @4/9: % C 8 101 10#C -#00 153 10#C 380 153 10#C 1520 101 10#C 1800 101 10#C 2;00 101 10#C 2;00 ;100 :nclusi" concediul medical J 95K =4/@. 85@I>4=< >:. @4/9: 3ontribu(ii indi"iduale de asigurare calculate L7=4/@.>< >:. A>64?46H< 7@I>:. /937D5< ?:. ?C>5/: 10 -2# 0 0 108 1C# 1C# #32 3ontribu(ii datorate de anga6ator calculate JC>5/: >7=4/@.>< >:e G56@.< E7M4. 5G@79. 378595< 679.@.K 11 -;2 0 0 #1# %%C %%C 1%5%

1 1 2 3 # 5 %

2 aprilie aprilie aprilie aprilie mai iunie 8otal

3 2" 03 2013 2" 03 2013 01 0# 2013 13 0# 2013 01 05 2013 01 0$ 2013

# 31 03 2013 31 03 2013 12 0# 2013 30 0# 2013 31 05 2013 30 0$ 2013

5 5 5 5 5 5 5

; 380 1520

Batele din declara(iile persoanei asigurate pentru trimestrele : ,i :: "or fi generali)ate n declara(ia !*+ 5 anual' dup cum urmea)7
3

Declaraia REV 5 pe anul 2013


5r Luna crt -./01 ?erioada de munc 2.3456 37859: Be la data ?n la N 3785=.O data 679: 25 3785=HP 679H @ile lucrtoare n sptmn ;785< =4. 6>4 ? >.< 6.@. 3ategoria 3odul 1ondul persoanei func(iei de retriasigurate A56 bure a A79.B5< 65@E< muncii ,i 340 C7/< >5/94 concediul 937D5?7> medical >5B5 @417 F5>6 5G@79: 93H67 4 85@I< >4=>:. @4/9: % C 8 101 10#C 2;00 101 10#C 2;00 101 10#C 2500 153 10#C 380 153 10#C 1520 101 10#C 1800 101 10#C 2;00 101 10#C 2;00 1C800 :nclusi" concediul medical J 95K =4/@. 85@I>4=< >:. @4/9: 3ontribu(ii indi"iduale de asigurare calculate L7=4/@.>< >:. A>64?46H< 7@I>:. /937D5< ?:. ?C>5/: 10 1C# 1C# 150 0 0 108 1C# 1C# ;5# 3ontribu(ii datorate de anga6ator calculate JC>5/: >7=4/@.>< >:e G56@.< E7M4. 5G@79. 378595< 679.@.K 11 %%C %%C 5C5 0 0 #1# %%C %%C 3%5C

1 2 3 # 1 ianuarie 01 01 2013 31 01 2013 2 februarie 01 02 2013 2! 02 2013 3 martie 01 03 2013 2! 03 2013 # aprilie 2" 03 2013 31 03 2013 5 aprilie 01 0# 2013 12 0# 2013 % aprilie 13 0# 2013 30 0# 2013 C mai 01 05 2013 31 05 2013 8 iunie 01 0$ 2013 30 0$ 2013 8otal

5 5 5 5 5 5 5 5 5

380 1520

3orectarea declara(iilor !*+ 5 n timpul anului nu presupune pre)entarea declara(iilor trimestriale de tipul >de corectare=. 3orectarea se efectuea) n declara(ia de tipul >primar= pre)entat pentru trimestrul n care a fost depistat eroarea. /stfel' declara(iile pre)entate pentru trimestrele urmtoare le completea) pe cele pre)entate pentru trimestrele precedente. 3orectarea datelor dup e4pirarea perioadei de raportare (pe anii preceden(i& se "a efectua prin pre)entarea declara(iei de tipul >de corectare=. n aceast declara(ie nu se "or con(ine sume cu semnul ''<= sau >$=' ci se "a indica informa(ia corect' care "a nlocui integral informa(ia din declara(ia pre)entat ini(ial. *ntit(ile economice' care au obliga(ia de a pre)enta numai declara(iile !*+ 5 anuale' "or aplica doar aceast metod de corectare. Be men(ionat faptul c' la depistarea nclcrilor n procesul de stabilire a indemni)a(iei pentru incapacitate temporar de munc' constatate n ca)ul efecturii actelor de control' n declara(iile !*+ 5 se "or efectua corectri doar n anumite ca)uri. 3onform dispo)i(iilor art. 32 din Legea pri"ind indemni)a(iile pentru incapacitate temporar de munc ,i alte presta(ii de asigurri sociale nr. 28; din 22.0C.200#' anga6atorul sau func(ionarii caselor teritoriale de asigurri sociale din a cror "in au fost stabilite ,i pltite necu"enit sume de la bugetul asigurrilor sociale de stat' ca urmare a nerespectrii pre"ederilor legisla(iei n "igoare' snt obliga(i s le restituie. n asemenea ca)uri' sumele pltite n plus se restituie din contul ntreprinderii' iar declara(ii !*+ 5 de tipul >de corectare= pentru aceste sume nu se "or pre)enta. 8otodat' sumele pltite fr temei legal' ca urmare a pre)entrii unor acte false' se re(in din contul persoanelor care le-au primit n mod necu"enit. n ca)urile
#

date se "or pre)enta declara(iile !*+ 5 de tipul >de corectare= care nu "or con(ine sumele indemni)a(iilor stabilite ilegal. Rlte aspecte pri&ind procesul de completare a declaraiilor ()* + n continuare "om e4pune cte"a aspecte specifice procesului de completare a declara(iilor !*+ 5 n "ederea asigurrii continuit(ii stagiului de coti)are ,i "enitului asigurat al persoanei. ?otri"it art. 12 din Legea pri"ind indemni)a(iile pentru incapacitate temporar de munc ,i alte presta(ii de asigurri sociale' indemni)a(ia pentru incapacitate temporar de munc se acord ,i n ca)ul n care incapacitatea temporar de munc a sur"enit n timpul concediului de odi2n anual. /cesta din urm se prelunge,te cu durata incapacit(ii temporare de munc ce a decurs n interiorul su. 8otodat' conform pre"ederilor art. 118 alin. (%& din 3odul muncii' durata concediilor medicale' a celor de maternitate ,i de studii' nu se include n durata concediului de odi2n anual. n ca) de coinciden( total sau par(ial a concediului cu unul din concediile men(ionate' n ba)a unei cereri scrise a salariatului' concediul de odi2n anual nefolosit integral ori par(ial se amn pe perioada con"enit prin acordul scris al pr(ilor sau se prelunge,te' respecti"' cu numrul )ilelor indicate n documentul' eliberat n modul stabilit' pri"itor la acordarea concediului corespun)tor n cadrul aceluia,i an calendaristic. Bin cele men(ionate mai sus re)ult c' n ca)ul mboln"irii anga6atului pe parcursul concediului anual' el este n drept s-,i prelungeasc concediul cu numrul de )ile n care s-a aflat n concediu medical sau poate utili)a aceste )ile pn la finele anului. ?entru aceast perioad nu se "or efectua care"a calcule salariale' deoarece persoana a beneficiat de indemni)a(ia pentru incapacitate temporar de munc la data pre)entrii certificatului medical. 8otodat' pentru perioada concediului anual de odi2n' persoana a beneficiat de indemni)a(ie de concediu' care a fost pltit de ctre anga6ator cu cel pu(in 3 )ile calendaristice nainte de plecarea salariatului n concediu (art. 11C alin. (3& din 3odul muncii&. /stfel' are loc suprapunerea a dou perioade de asigurare' pentru care se ac2it indemni)a(ia pentru concediul de odi2n anual ,i indemni)a(ia pentru concediul medical. 8otodat' perioada n care persoana "a utili)a concediul nefolosit nu se plte,te ,i ar putea fi e4clus din stagiul de coti)are. Bin aceste considerente' n 3lasificatorul categoriilor persoanelor asigurate a fost introdus o categorie nou $ 155 >3oncediu prelungit=. ?erioadele de utili)are a concediului nefolosit se "or reflecta n declara(ia !*+ 5 ntr-un rnd separat cu indicarea codului men(ionat ,i a cifrei >0= n rubricile 8' 10' 11 (fondul de retribuire a muncii' contribu(ii indi"iduale ,i contribu(ii datorate de anga6ator&. n acest mod' perioadele date "or fi incluse n stagiul de coti)are al persoanei asigurate. alt situa(ie se refer la ca)ul cnd persoana aflat n concediu medical pe parcursul ntregii luni a beneficiat' pe lng indemni)a(ia pentru incapacitate temporar de munc' de o prim acordat conform ordinului administra(iei
5

ntreprinderii. n acest ca)' la completarea declara(iei !*+ 5' ntreaga perioad a lunii respecti"e "a fi reflectat n declara(ia !*+ 5 cu categoria 153 >3oncediu medical=. 0uma primei acordate "a fi reflectat ntr-un rnd separat' perioada constituind o singur )i. /stfel' dac persoana a fost bolna" pe parcursul lunii martie 2013' prima de nscriere se "a reflecta cu categoria 153 >3oncediu medical= ,i perioada 01.03.2012$31.03.2012' iar urmtoarea nscriere $ cu categoria 101 >?ersoan anga6at pe ba) de contract indi"idual de munc= cu perioada 01.03.2012$01.03.2012. n asemenea situa(ii' luna respecti" se "a include n stagiul de coti)are ca perioad necontributi"' iar suma primei "a fi luat n considera(ie n mod obligatoriu la determinarea "enitului asigurat. Prezentarea electronic a documentelor !aportarea trimestrial pre"ede obligati"itatea transmiterii declara(iilor !*+ 5 n format electronic. 1ormatele electronice elaborate anterior de 35/0 nu au suportat modificri esen(iale. *4ist dou modalit(i de pre)entare a documentelor n format electronic7 depunerea rapoartelor electronice pe suport magnetic ,i transmiterea rapoartelor electronice prin :nternet. ?entru a asigura formarea corect a declara(iilor pe fiecare trimestru' este necesar s se pstre)e numrul de ordine al persoanei n pac2et. ?ornind de la declara(iile depuse pentru trimestrul :' se "a nregistra numrul fiecrei persoane n pac2et' precum ,i numrul de pac2ete formate. n ca)ul n care o persoan se concedia) pe parcursul anului' de e4emplu' n trimestrul ::' n trimestrul ::: pentru persoana n cau) nu se "a pre)enta declara(ia ,i numrul persoanei concediate nu se "a atribui unei alte persoane. n ca)ul n care ntreprinderea anga6ea) o persoan pe parcursul anului' acesteia i se "a atribui urmtorul numr liber din ultimul pac2et (dac pac2etul con(ine mai pu(in de 50 declara(ii& sau se "a forma un nou pac2et (dac pac2etul con(ine de6a 50 de declara(ii&. ?entru e4pedierea rapoartelor ctre 35/0 prin :nternet este necesar de accesat site-ul7 DDD.raportare.md. /cest portal repre)int un mediu unic informa(ional pentru procesele de primire ,i prelucrare a informa(iei de la utili)atorii publici' asigurnd un punct unic de intrare pentru pre)entarea rapoartelor. ?re)entarea rapoartelor prin intermediul re(elei :nternet este posibil doar n ca)ul n care ntreprinderea dispune de semntur digital' cu e4cep(ia declara(iilor !*+ 5 trimestriale' pe care aplicarea semnturii digitale nu este obligatorie. n conformitate cu art. 1; alin. (1& din Legea cu pri"ire la documentul electronic ,i semntura digital nr. 2%#-9+ din 15.0C.200#' semntura digital produce acelea,i efecte 6uridice ca ,i semntura olograf n documentul pe suport de 2rtie. /ctualmente' ntreprinderea de 0tat >3entrul de 8elecomunica(ii 0peciale= este unicul centru acreditat n !epublica Moldo"a' care prestea) ser"icii de certificare a c2eilor publice pentru semntura digital cu for( 6uridic ,i autentificare bifactorial securi)at n di"erse sisteme informa(ionale.
%

0emntura digital poate fi utili)at n di"erse sisteme informa(ionale cum snt7 sistemul e-!eporting' ser"iciul e-Beclara(ie' ser"iciul e-/c2i)i(ii' sistemele :nternet-.anEing' sistemul informa(ional >:storii de credit=' la semnareaFcriptarea documentelor interinstitu(ionale etc. ?rin urmare' la semnarea electronic a documentelor transmise ctre 35/0 nu este necesar pre)entarea lor pe suport de 2rtie. Calcularea contri"uiei indi&iduale reieSind din + salarii medii prognozate pe economie ?otri"it art. 5 al Legii bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2013' contribu(ia indi"idual de asigurri sociale de stat obligatorii datorat de salaria(ii asigura(i' anga6a(i prin contract indi"idual de munc sau prin alte contracte n "ederea ndeplinirii de lucrri sau prestrii de ser"icii' de persoanele care desf,oar acti"itate n func(ie electi" sau sunt numite n autorit(i e4ecuti"e' de notarii de stat' de 6udectori' de procurori' de a"oca(ii parlamentari se stabile,te n propor(ie de %G din salariul lunar ,i din celelalte recompense. .a)a anual de calcul a contribu(iei indi"iduale de asigurri sociale de stat obligatorii nu "a dep,i suma de 5 salarii medii lunare progno)ate pe economie nmul(it la 12. n conformitate cu Legea nr. 15% din 1#.10.1;;8 pri"ind pensiile de asigurri sociale de stat' articolul 8' ba)a de calcul a pensiei o constituie "enitul mediu lunar asigurat din toat perioada de acti"itate. +enitul mediu lunar asigurat se determin din suma contribu(iilor pltite n perioada de coti)are' cotele de contribu(ii stabilite ,i numrul total de luni de coti)are. 8otodat' Legea bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2013 ' pre"ede c' ba)a anual de calcul a contribu(iei indi"iduale de asigurri sociale de stat obligatorii nu "a dep,i suma de 5 salarii medii lunare progno)ate pe economie nmul(it la 12. !eie,ind din cele stipulate ,i (innd cont de faptul c' modul de calculare ,i ac2itare a contribu(iei indi"iduale de asigurri sociale influen(ea) n mod direct dreptul persoanei asigurate la pensie ,i alte tipuri de presta(ii sociale' n ca)ul raportrii trimestriale se "a (ine cont de necesitatea respectrii plafonului stabilit la finele anului. %st&el' la prezentarea declaraiilor trimestriale se va exclude controlul cu privire la aplicarea pla&onului de 5 salarii medii prognozate pe economie la reinerea contri(uiei individuale )n cadrul unui trimestru ?erioada n care anga6atorul ofer salariatului concediu de odi2n ,i durata concediului acordat se rsfrHnge pe parcursul a dou luni calendaristice' la calculul concedialelor' re(inerea contribu(iei indi"iduale se "a efectua de la ambele luni conform calculelor efectuate n e"iden(a contabil' cu aplicarea plafonului de 5 salarii medii lunare progno)ate pe economie pentru fiecare lun. ?otri"it art. 8 (2& al Legii 5r. 15%-9:+ din 1#.10.1;;8' "enitul mediu lunar asigurat se determin din suma contribu(iilor pltite n perioada de coti)are' cotele de contribu(ii stabilite ,i numrul total de luni de coti)are. /stfel' lipsa "enitului asigurat pentru o anumit perioad atrage dup sine e4cluderea acestei perioade din stagiul de coti)are.
C

La eliberarea anga6atului din ser"iciu' calculul ,i re(inerea contribu(iei indi"iduale se "a efectua prin metoda calculului lunar cumulati" ,i se "a (ine cont de numrul de luni lucrate pe parcursul anului. Bin sumele ac2itate dup concedierea anga6atului se "or re(ine contribu(ii indi"iduale de asigurri sociale respectHndu-se plafonul pentru aceste luni separat. 0alaria(ii' care pe parcursul anului s-au aflat n concediu din cont propriu' sau au fost elibera(i ,i restabili(i ulterior' ba)a de calcul a contribu(iei indi"iduale re(inut nu poate s dep,easc 5 salarii medii lunare progno)ate pe economie nmul(it la numrul de luni pentru care persoana are "enit (lunile lucrtoare&. Lucrtorului cruia se acord concediu de odi2n n luna decembrie ,i suma concedialelor calculat se refer lunii ianuarie ,i februarie a anului urmtor celui de gestiune' contribu(ia indi"idual se "a plafona pentru anul de gestiune cu calculele lunii decembrie. Bin sumele anului urmtor se "or re(ine contribu(ii indi"iduale de asigurri sociale din toat suma calculat' iar de aceste sume se "a (ine cont la re(inerea contribu(iei indi"iduale n anul urmtor. La trecerea calculelor salariale n anul urmtor celui de gestiune' recalcule la contribu(iile de asigurri sociale nu se "or efectua (n ca)ul modificrii tarifului&. /ceste sume "or fi luate n considera(ie la aplicarea plafonului n luna n care persoana are calcule salariale n anul bugetar urmtor celui de gestiune. n ca)ul cHnd anga6atorul pe parcursul unei luni a calculat salaria(ilor premii trimestriale' sau alte tipuri de premii' re(inerile contribu(iei indi"iduale de asigurri sociale se "a efectua n luna calculrii indiferent de perioada pentru care se refer aceste sume. n declara(iile # ./00 ,i declara(iile !*+ 5 se "or nscrie la fel' n luna n care acestea sunt stabilite.