You are on page 1of 10

KOMISIONI

EVROPIAN
Komisioni evropian paraqet zemren e
Unionit Evropian,sepse nga ai rrezaton
energjia dhe pulsi I institucioneve
tjera,organeve dhe trupave te UE.
Komisioni evropian eshte I pavarur nga
qeverite e vendeve anetare te UE;ai
perfaqeson dhe mbron interesat e UE-se si
teresi.Harton propozime per ligjet e reja
evropiane,te cilat ua paraqet Parlamentit
dhe Keshillit Evropian.
Eshte gjithashtu krahu ekzekutiv i
UE,pergjegjes per zbatimin e vendimeve qe
merren ne Parlament dhe Keshill.
KUSH JANE‘KOMISIONI’
Termi ‘Komision’ ka dy kuptime:
-I referohet ekipit te burrave dhe grave(nga nje per
secilin vend)te emertuar per te udhehequr
institucionin dhe per te marre vendime;
-I referohet vete institucionit dhe te gjithe
personelit te tij
Anetaret e emeruar te Komisionit njihen si
‘Komisionere’.Ata punojne te pavarur nga qeverite
e tyre,vetem per interesin e Unionit si
teresi.Mandati I tyre zgjate 5 vite,me mundesi te
riemerimit.
STRUKTURA E
KOMISIONIT
Komisioni Evropian ndahet ne 26 Drejtorate te
Pergjithshme dhe 15 sherbime,te cilat me pastaj
ndahen ne drejtori dhe nenndahen ne njesi.
Puna e perditshme e Komisionit Evropian kryhet
nga nje personel prej 16 mije zyrtaresh,te cilet
jane qytetare te 27 vendeve anetare.
PERBERJA E
KOMISIONIT
Deri ne vitin 2000/1 perkatesisht Marreveshjes
se Nices,pese shtetet e medha te Unionit
Evropian kishin nga dy anetar ne Komision
ndersa te tjerat nga nje.Ne fillim te vitit 2005 te
gjitha shtetet do te kene nga nje perfaqesues ne
Komisionin Evropian,e cila numeron 27
anetare,dhe ku perdoret principi I rrotacionit.
DELEGACIONET
Komisioni Evropian luan nje rol te rendesishem
ne implemenitmin e politikave te jashtme si dhe
politikave te tjera.Delegacionet dhe perfaqesite
ne mbare boten jane syte dhe veshet e
Komisionit ne vendet ku perfqesohen,si dhe zeri I
Komisionit kundrejt autoriteteve dhe popullates
ne pergjithesi.
ROLET
Komisioni ka 4 role:
-te propozoje ligje Parlamentit dhe Keshillit;
-te menaxhoje dhe zbatoje politikat
evropiane,si dhe buxhetin;
-te zbatoje ligjin Evropian(bashke me Gjykaten
e drejtesise);
-te perfaqesoje UE-ne ne skenen
nderkombetare
si dhe eshte nje zedhenes I rendesishem i UE-
se.
te ruaj Marreveshjet e Unionit
Zyra qendrore e Komisionit gjendet në Bruksel dhe
gjuhët që përdoren janë anglishtja, frengjishtja dhe
gjermanishtja.

Komisioni drejtohet nga Drejtori


(për momentin ky është
José Manuel Barroso).
KUFIZIMI I MADHESISE SE
KOMISIONIT
Nje Komision me shume anetare nuk do te
punoje si duhet,tani per tani ky numer eshte
27,nga nje nga cdo shtet.Ky numer ishte
caktuar nga Keshilli me nje vendim unanim.Por
ne te ardhmen ky numer do te reduktohet e
numri perfundimtar do te jepet nga
Keshilli.Komisioneret pastaj do te emerohen me
rrotacion me vemendjen qe secili shtet anetar
te jete I perfaqesur drejte.
 
FALEMIDERIT PER
VEMENDJEN