You are on page 1of 23

Cabazas

O que se pode
facer con elas…
C.P.I. Ponte
Carreira
C.P.I. Ponte
Carreira
31.10.08
C.P.I.
C.P.I.Ponte
Ponte
Carreira
Carreira
31.10.08
31.10.08
C.P.I. Ponte
Carreira
31.10.08
C.P.I. Ponte
Carreira
31.10.08
C.P.I. Ponte
Carreira
31.10.08
C.P.I. Ponte
Carreira
31.10.08
C.P.I. Ponte
Carreira
31.10.08
C.P.I. Ponte
Carreira
31.10.08
C.P.I. Ponte
Carreira
31.10.08
C.P.I. Ponte
Carreira
31.10.08
C.P.I. Ponte
Carreira
31.10.08
C.P.I. Ponte
Carreira
31.10.08
C.P.I. Ponte
Carreira
31.10.08
C.P.I. Ponte
Carreira
31.10.08
C.P.I. Ponte
Carreira
31.10.08
C.P.I. Ponte
Carreira
31.10.08
C.P.I. Ponte
Carreira
C.P.I. Ponte
Carreira
31.10.08
Os pobos de orixe celta, como mandaba
a tradición ahuecaban nabos e poñían
carbón neles para iluminar o camiño de
regreso ao mundo dos mortos, dos
espíritus que transitaban pola Terra, á
vez que se alimentaban cos restos de
comida nas aforas das casas.
Pero cando os irlandeses chegaron a
América, coñeceron as cabazas e
déronso conta que estas eran moito máis
grandes e doadas de ahuecar que os
nabos.
FIN

EQUIPO DE NORMALIZACIÓN C.P.I. Ponte


Carreira
E DINAMIZACIÓN 31.10.08
LINGÜÍSTICA