You are on page 1of 2

43.

Press Clipping

Dinamika poslovnih, politikih i kretanja ostalih gospodarskih i drugih djelatnosti, producira dnevno ogroman broj informacija. Primjerice samo jedno izdanje poznatih svjetskih novina, daje vie informacija nego to je ovjek iz srednjeg vijeka primio u cijelom svom ivotu. Dio informacija neposredno a veliki dio i posredno ima utjecaj na poziciju kojoj se nalazimo i u njoj radimo. Da bismo iskoristili te informacije koje neprestano se upuuju iz medija prema nama nuno je njihovo praenje. Meutim, svakodnevno praenje podataka koji nas zanimaju iz brojnih izvora je praktiki je nemogue. Nemogua je misija proitati sve novine i posluati ili pogledati sve emisije na radiju ili TV. Meutim netko drugi, kojemu je to djelatnost i koji ima zaposlene, koji se bave takvim poslom kao zanimanjem, to moe uiniti umjesto nas, jer su nam te informacije neophodne za voenje naeg posla. Ta djelatnost se ve dosta dugo prakticira u zemljama trinog gospodarstva, gdje su informacije odavno roba, i to najvrednija, koja se prodaje na tritu. U njima ve desetljeima postoje tzv. servisi za press clipping. Poelo se dakako sa isjecima iz novina, da bi se kasnije djelatnost proirila i na informacije sa radio postaja, TV-a i Internet-a.

Ovu djelatnost praktiki moemo smatrati i u pojedinim segmentima istraivanjem trita. Aktivnost se svodi na zadatak da se prate mediji na zadanu temu od strane klijenta a prikupljene informacije se prezentiraju klijentu na prikladan nain. Radi se dakle o praenju medija prema odreenom kljuu a to moe biti tema, autor ili neki drugi kriteriji. Izvjetaji se dostavljaju na nain i u obliku kako je dogovoreno sa klijentom a to moe biti dnevno, tjedno mjeseno, kvartalno, polugodinje ili godinje izvjeivanje, ovisno i frekvenciji teme koja se prati.