You are on page 1of 2

LÝ ĐẠI NGUYÊN

KHÔNG DÙNG HÀNG HÓA TRUNG CỘNG

LÀ THÁI ĐỘ VÀ HÀNH ĐỘNG CỨU NƯỚC

Cuộc hội đàm giữa ngoại trưởng Mỹ, Hilary Clinton với Phạm Gia Khiêm, ngoại trưởng Việtcộng đã
diễn ra tại Hoa Thịnh Đốn ngày 02/10/09. Trong cuộc họp báo sau đó, bà Clinton nói: “Hai bên đã bàn
về các chủ đề như thương mại, nhân quyền, an ninh, quốc phòng và việc Việtnam đảm nhận vai trò chủ
tịch khối ASEAN 2010”. Trả lời nhà báo, Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh: “Hoakỳ là đối tác hàng đầu
của Việtnam”. Và rằng: “Đó là mối quan hệ đang phát triển. Đó là mối quan hệ đuợc xây dựng theo
cam kết của lãnh đạo hai nước, trên tinh thần hữu nghị nhiều mặt, lâu dài vì lợi ích hai nước”. “Chúng
tôi hợp tác không chỉ vì vấn đề chính trị và kinh tế, mà mở rộng ra với việc khác. Về giáo dục đào tạo,
khoa học, văn hóa, quốc phòng, an ninh”.

Tại Bắckinh, ngày 01/10/09, trong cuộc gặp với Hoàng Bình Quân, trưởng ban đối ngoại trung ương
Việtcộng sang mừng Quốc Khánh Trungcộng, Tập Cận Bình phó chủ tịch Trungcộng nói với Hoàng
Bình Quân rằng: “Tiến bộ trong mối quan hệ Trung- Việt, cá biệt là việc nâng cấp thành quan hệ đối
tác, hợp tác chiến lược toàn diện khi chủ tịch Trungquốc, Hồ Cẩm Đào tiếp kiến tổng bí thư Nông Đức
Mạnh của đảng Cộngsản Việtnam tại Bắckinh hồi năm ngoái”. Nhân dịp đó, Tập Cận Bình kêu
gọi: “Hai nước nhân cơ hội này gia tăng sự tin tưởng lẫn nhau, tăng cường hợp tác và cùng nhau phát
triển”. Hoàng Bình Quân nói: “Việtnam sẽ làm hết mình để bồi đắp và phát triển các mối quan hệ cho
cả hai nước và thế giới”.

Trước đó ngày 25/09/09, trong cuộc thảo luận về an ninh khu vực và quan hệ quân sự giữ Việtcộng và
Trungcộng tại Bắc Kinh. Bộ trưởng quốc phòng Trungcộng, Lương Quang Liệt gặp và nói với phó tổng
tham mưu quân đội Việtcộng, Trần Quang Khuê rằng: “Quan hệ hữu nghị giữa hai nước đã phát triển
trên nhiều lãnh vực và quân đội hai bên đã thực hiện được nhiều hoạt động trao đổi rất thành công”.
“Trungquốc sẽ cùng nỗ lực với Việtnam để đẩy mạnh quan hệ song phương cũng như quân đội hai
nước”. Về phần mình, Trần Quang Khuê nói:“Việtnam coi trọng quan hệ với Trungquốc và hy vọng
hai bên sẽ mở rộng việc hợp tác và trao đổi trong nhiều lãnh vực, đặc biệt là quân sự”.

Xem vậy, mối quan hệ tay ba giữa Mỹ-Việt-Tầu đang tiến vào thế cân bằng trên mặt nổi, mà gay cấn ở
mặt chìm trong cuộc chạy đua ‘Diễn Biến Hoà Bình’ tại Việtnam cũng như trên toàn thế giới. Vì sự
sống còn và phát triển của kinh tế Việtnam, Việtcộng phải nhận Hoakỳ là đối tác hàng đầu và hợp tác
toàn diện với Mỹ về khắp mặt kể cả an ninh, quốc phòng, giáo dục, khoa học, văn hóa. Cũng vì quyền
hành và sự sống còn của đảng cộng sản, Việtcộng phải thần phục Tầucộng, ngoan ngoãn tuân lệnh
Bắckinh nhường đất, biển, đảo, tài nguyên, kể cả công việc làm, phải sử dụng máy móc cũ và làm nơi
tiêu thụ hàng hóa ế, độc của Trungcộng. Nghĩa là mảnh đất nhỏ bé khốn khổ Việtnam lại trở thành đấu
trường toàn diện không khói súng giữa Mỹ và Tầu trong trận thư hùng ‘diễn biến hòa bình’. Diễn biến
hòa bình đối với Mỹ đã trở thành “chiến lược toàn cầu” trong giai đoạn hiện nay. Ở Việtnam cũng như
khắp nơi trên thế giới, Mỹ sẽ cố tránh không để cho thế chiến xẩy ra, nhưng tăng cường kỹ thuật quốc
phòng và khả năng tự vệ của các nước đồng minh, nhằm thực hiện Kinh Tế Thị Trường Toàn Cầu Hóa,
Tự Do Hóa Xã Hội, Đa Nguyên Hoá Văn Hóa, Dân Chủ Hóa Chế Độ ở khắp nơi. Diễn biến hòa bình
đối với Tầu là Hán Hóa Việtnam và bành trướng thế lực Trungcộng ra khắp vùng Đông Nam Á. Khuynh
hướng của Mỹ là “Nhập Nội Việtnam” qua những hiệp ước chính thức ký kết với nhà cầm quyền Hànội,
rồi gia tốc đầu tư, dùng sức mạnh kinh tế làm đòn bẩy để thực hiện diễn biến hòa bình. Còn Tầu thì cố
nắm đảng, chính quyền, quân đội, an ninh, nhằm trấn áp sức phản kháng của dân để bảo vệ quyền lợi và
quyền hành cho tay sai Việtcộng. Trong trận chiến ‘diễn biến hòa bình’ này, thấy rõ, Tầu ở vào thế thủ,
Mỹ nắm thế công. Cuối cùng người dân Việt ngả về phía nào, phía đó sẽ thắng.
Từ ngày Tầucộng ra mặt uy hiếp nhà nước Việtcộng một cách lộ liễu, và bọn đầy tớ Mancộng Hànội tỏ
ra khiếp nhược quá đáng, thì giới trí thức, thanh niên, và dân chúng trong, ngoài đảng; trong, ngoài
nước đã bừng lên khí thế chống thù trong, giặc ngoài rất mãnh liệt. Dù cộng đảng đã chuẩn bị nắm thật
chặt báo chí, truyền thanh, truyền hình, nhằm bưng bít thông tin. Nhưng trong thời đại tin học phổ cập
nhanh rộng tới hàng vài chục triệu người Việtnam trong, ngoài nước như hiện nay, thì phong trào chống
Tầucộng xâm lăng, chống Việtcộng bán nước không sức nào cản nổi nữa. Nhất là trong khi đó, hàng hóa
và công nhân của Tầucộng tràn vào thị trường Việtnam đang đe dọa dìm chết nền sản xuất non trẻ
Việtnam, làm cho giới doanh nghiệp, công nhân và tiêu thụ Việtnam phải tự cứu, bằng phong trào tự
phát tẩy chay hàng hóa của Tầucộng. Trước tình thế đó. Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Xử lý Viện Tăng
Thống kiêm Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, ngày 03/10/2009
đã ra LỜI KÊU GỌI KHÔNG DÙNG HÀNG HÓA TRUNG QUỐC.

Ngoài phần trình bày lý do đưa ra lời kêu gọi. Trong đó có đoạn viết: “Hôm nay, nhân danh Hội Đồng
Lưỡng Viện, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, tôi xin cất lời kêu gọi đồng bào trong và ngoài
nước hãy tỏ thái độ trước hiện trạng Trungquốc xâm lấn và nhà cầm quyền Cộngsản Việtnam bó tay
đầu hàng. Người dân Việt không có tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, cũng không có chính
quyền hay quân đội để trực tiếp và mạnh mẽ phản chống nạn xâm lăng quân sự, xâm lăng tư tưởng và
xâm lăng kinh tế. Vũ khí của người dân bị trị ngày nay là THÁI ĐỘ. Chúng ta cần biểu tỏ qua THÁI ĐỘ
để chống hai quốc nạn Nội xâm và Ngoại xâm”.

“Thái độ cần biểu tỏ hôm nay để nhà cầm quyền Bắckinh thấy rõ ý chí kiên cường của người dân Việt
là phát động phong trào không dùng hàng Trungquốc. Không dùng hàng Trungquốc không phải là biểu
tỏ chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi chống nhân dân Trungquốc, chống công nhân Trungquốc. Vì nhân dân
Trungquốc, công nhân Trungquốc cũng là nạn nhân của đảng Cộngsản như nhân dân, công dân và
nông dân Việtnam. Tẩy chay hàng Trungquốc là tẩy chay chủ nghĩa bá quyền xâm lược của nhà cầm
quyền Cộngsản Bắckinh. Ngoài lý do chính trị này mà tẩy chay, còn lý do hàng xấu và hàng độc
Trungquốc đang gây nguy hại cho cơ thể và môi sinh người tiêu dùng Việtnam”.

Hưởng ứng lời kêu gọi “Không Dùng Hàng Hóa Trung Qưốc” trên đây của Hòa Thượng Thích Quảng
Độ, đúng là thái độ và hành động góp sức giúp dân, cứu nước của mỗi người trong chúng ta vậy. Little
Saigon ngày 06/10/2009.