You are on page 1of 6

Juhendi koostas Margit Lindau OpenOffice.

org Draw (joonistamine)


Salme Põhikool
margit.lindau@gmail.com
OpenOffice 3,o on vabavaraline kontoritarkvara. Eestindatud koduleht http://et.openoffice.org/
Allalaadimine juhend - http://et.openoffice.org/about-downloads.html
Joonistamine OpenOffice.org tarkvaraga
Ava programm

Lühike töövahendite kirjeldus tööks algklassides

jooned, sisud

kuidas joonistada

Page 1 of 6
Juhendi koostas Margit Lindau OpenOffice.org Draw (joonistamine)
Salme Põhikool
margit.lindau@gmail.com
Tausta loomine pildile:
Menüüst VORMINDUS – LEHEKÜLG -

Näidis - taust

Joonistamine – täidetud vabakäejoonega, siis saab sisu ka värvida


Näide veel värvimata, kuid Bittrasterit kasutamise võimalusest

Page 2 of 6
Juhendi koostas Margit Lindau OpenOffice.org Draw (joonistamine)
Salme Põhikool
margit.lindau@gmail.com

Pilved ja päike on
loodud sümbolkujundite hulgast alumiselt tööribalt, teised on on ülemiselt menüüribalt Bittrasteri
valikust.
Joonte kasutamise võimalusi: (saab ka joonistada). Klõpsa alumiselt tööribalt joone-nupp sisse,
muuda seda ülal menüüs ja joonista pildile

Page 3 of 6
Juhendi koostas Margit Lindau OpenOffice.org Draw (joonistamine)
Salme Põhikool
margit.lindau@gmail.com

Enne, kui hakkad järgmist tegevust


tegema, joone stiil uuesti ära muuta. Vabakäejoonega on tehtud puule võra, mis on veel aktiivne
(rohelised nupud on ümber). Seda saab nüüd ka värvida, tehes ülemise menüüvalikuga. Võra
värvimisel kasutan menüüst hetkel üleminekut

Kuidas tuua üht elementi teise tagant ettepoole? Näiteks toome pilve puuvõra ette.
Selleks tegevus järgmine:
• Klõpsa pilve ehk muuda see aktiivseks
• Hiiremenüül ehk klõpsa hiire paremal klahvil, valida rippmenüüst järjestus – too kõige ette

Page 4 of 6
Juhendi koostas Margit Lindau OpenOffice.org Draw (joonistamine)
Salme Põhikool
margit.lindau@gmail.com

Sama tegevust kasutades saab üht elementi viia kõige taha.


Kuidas teksti lisada? Kasutada alumiselt tööriistaribalt T-nuppu

Mis on selle programmi juures head? – töö sarnaneb MS Paintiga, kuid eriti meeldivad õpilastele
värvimise vahendid.

Page 5 of 6
Juhendi koostas Margit Lindau OpenOffice.org Draw (joonistamine)
Salme Põhikool
margit.lindau@gmail.com
Mis on OpenOffice.org Draw juures miinuseks? – seni ei ole saanud programmisiseselt
salvestustüüpi meile sobivaks muuta. Oleme kasutanud .odg konvertimist .jpg-ks või ekraanikuva
läbi Painti lõiganud.
Millele tähelepanu pöörata töös õpilastega? Ollakse tähelepanematud ja valitakse alumiselt
tööribalt vabakäepliiats, kuid mitte täitega. Sellisel juhul ei värvu pildi sisu, saab värvida vaid
tekkinud joont.

Page 6 of 6