You are on page 1of 26

Ch - 'tapier

-- -

Heat Treatment

eV'I!: al I~O'. - ~. 0'- I~, I trs, olf' tbe' fln,i:lt:. - d ." ' ... fmeamt wiD "--il"IfIlJi~ ,: II' be ~·--,--ftt bftt,t..,

, ",..........,,.,.. ~'1 _ w ;(1,

-~: ·10 .kHden dlJe' ,pads '10 :p:reveni' &anerms and 1lIduie wear and 'to mae " .~ tensile ,streR.ltb

-- d toop _~ '" -

Heaf fleatmgt earn be' ,d.e··~ ,·.ed U ,I (omb,jna, .. tinn ,01' bl~ati.D,s' and uooHn,lo ·-era· "iO'u ,1,P,lled 'to a 'metal 101' a ' ,oJ' in. tIi!iI SOl ,.', startle to obt.'i , dJu,ued o:m,d~tiom or pmjpmU.M.

In lwbml ,stHJ. dmJ - IHU, 'bH;1!I NUy' ,MIle:ailooJ.' we would ftO~:--,-aUy :6Dd two ,compoomb (apart fmmlmpur.1tlLes suc' .-, ,-~, phD :,. L oro.~ - -, Of sulprh!ir). These' C'ompomen:1I all a me.leal, ream .. , :pound, man ,car\bidel 'm ,-' fOrm :m.etaU~c--any'

mown as, eei - .en:d __ I' BDd, 'Ul,e' element .'., . -

form metaJj---" -·;-.caDy knorWllJ ... , 'em~ _~ ICemmt ... L!e' is ~ ada 'III,'P" ''"1''£ i~K:rIi!!lP;r 'n~-;Anr" --11-: .... -;- 19{Ii!iiA ~~. "3 i!!ii

- ~,~- - ~ M UI Q.Q,' r ~~J!II~J ~dI~~n ~,LU ~~!t;J~

n ~ . nil. ;_'1'fIi ,.' ~ -, ,-- IDiII!ft -~:I"i- o·,t ......... e- - . h •. ~·

!r'''= lI:LL ,U.IV!lII!i - - _ r II. I t-'tll'~ '·u-~-!uvR I .. " E lunf ~.I! !~pf.y.1DI

COM ··.onents 'W"m be' P!fl :en~t as I Dlec!tamlca]

1',,-,,1:. ~JI!.,,=,.. ~ . iIi.'AI.. . ..:1 d·

rft.J!AdJt,e', ,oIJ"llii.g DllX.c,..:....I'Je;, 1~1II~i.!l! ._ mOuDlt· Qeperl:: lnS'

Ion the' ,CUD OR COifttent of the sJ~ee'L e,oMi5 ts o~ dL 'ilLte' la,~,.lelSOI _BAds of' I' ~ _~ ~Ie' [m,d loem,m~

,;~ 'um... v '"_..:11 . ..1 ., - ~

IItlJ~~, '1'·,,·.1I:i.9, exaRUll~ UlRUJ5 a DU~Ope,., .' :L:Ji7~:-

'1182:

Hcm-te W;.kstu~ '. l~_

, IFlrealWis

• j ,"

The! ,plOOes:s, lOt' hiHd~g, steelloonsisb :fWln· dJalm~idv' _J:' '~'"' ~~p' s, ,~ .... .iC!~,~, ,o:!!fe-,-I ,is to; le-·t'

___ .... ~l!L _ ~,w ,.,.... ~u; r- ili!I_ ~ J!1P;; 1IU!a!1l; ..,. .p . ..._ 'a_

·the steem '~Ol a. ·tem:pel,a.tue usud:y ,art' l~as~' 100 de,pees F'ameDRe,j,t ,all,!)"! its ·f:ranaf;olf.m;i:tJl.Om. :pom't :iDi 'lbat U bec-OImes entire'i:,' lj,uI,tleflli'tie in 'druch1m'~ 11m etOBG ste,p • ,to qw£lildl, the: :steel

!5II't, ~! ,~~ "~;"i~a!l" J.:'i;o." ... ,- '1If'l!..a ....n~'~'-liI 'II!'I, .. ,'I- ~ n1in'd· 11II~, ... ;a,.~ !Ii.I~ IY, ,~J!Ii.lL!t; Jl_~-Il.III;d" UQUll~ ILILl-'!- ~~lLll~ ~a.t~~; IL-U ,r~'~.~·).~-~ l~·.

maIdiDsttlic :1tn;J)~.

The Imlf.eal, ee tr-aulom.latin,n inobllt 8ft w,MM,

- --- -~-- -- - - ----- - ~-.---.----.- ~ --~-.- -- _. -_._--

'nillii"!il'iIil1\~iL ... .:l;tj' 'L,ri ... IL .... .t ,lm,lIion , ... ,'i1ii,.,"-U .... 'IIS~ !""11"n ........ ~:I, .... o .... ,1iIil.;!I; r'~:~MI~~ ;~ Jl~.~J-l-~ f~.~~UI g~~g~~ ,~~ ~ U~I!;,

:d,IBc'IlJIS'CtDCC :PQ,mt. )'" 'un!e' 'tem:prell,'iUle' 'Olf'till' :1L"]'leel- was, ol1\!il'!tji"jl~ie'~ ~ ~ ';', 'p-~ll!:lr~;i;'!!~d'~' lIb 'c!u.''''''"' 'Ihe'

,d~d~~~Il~;'-V~~t~,;-;u~~o;id~P10H~oe' ,th;;~,

:s!~lle'],fQDitilRlIU~S to ,a'bsrDllli heat 'wltllu:rll'i :rising

)iI".;ik', =,_ .... 1 iiL. ,iiL, ",1.., I: - -

11Ll"rMCilrgJ,il:,' :lLIIi tc.paratuDt ,a...'.J;ll,OU .. -" 'ILUe' ~1lII:m1!""

Itlate' swmundin.p becom.e :h6Her alan, 'the stee1.

SimAad, d~ coo~! 'dle trusJM1Ra6om,

O-r- ~:Id: ....... lI1 '1i1ft~,-,i!- ,~"I!- '''.jjIl'L~\''':'t.. i:iioii·'IIIri!l;li,...,lI\"I;~i>, .... ~.IC! ~'~i_",,·ii!!' __ .A I - ~ I)~ ~,~~,." A~~ ·lnr·JVU;Y[JlI~!Wl~~~~·Y~~ ~, IgpJl~~-IllIJIe~

bade, mto :pe.lb~: is, lcaned 'the :rec-aJl.e&OOrooe :~t" M,en, ·tms :pomt ils mam-OOl.; ,ftt.e~ steel wID ,Ii",e'cl :hie'ii!t: ,so' 't'ilaJt. its, t-e.pe:rajhcir,B: w,lD mtwmeD1tmtll"

mCMue msrtld 101 !COntin'.1 'to £11. '

T-il-llti!' iIIOia,;ji'i'!!'lalifi'",")D'1iil" ~a, n,A:i"IIjIi,iI:- -,; iC' '~'-W-'lrQll'!' ,1i,~L '!!Ii 1ft, iilL.,,,,, [1;I!Imi II. "I~~ ~ Q!~ IioJlJII~}~, r' rwi.UIIJlJf~ tll,1Ii:J l~W. ·!Ii!,il !Il. ,I il a 11.11 Ii:WIIJ~

d .... eseeRce pomt: 'llr1'I11\J1¥hm' oom r8Q to, 210 d .. epees J:aitmenheilt. 't,he :~ower rOt' 'tReSt pCihJtts: doe~ ,n~l: :mJanlfelt: :i:tself 'uftless 'tbe higPae:r Il)tte:

'L.· £.::- 110 'L . . ". ·d-···· - ..'Iii iii, ""'1-' " ""Ii"i.,- .. . -"'!lJt ....... 'iI

,lIJ.IU, lllE!i!t, lueQ ,passe-: _' 'COlg.p~.d~~ ,. ,Jj,~~ese! mJy~,

,omits have I, ,dlmcI mlaticul to the :hDdf!D:m,1 101 ,st,El. Urdus a, 'lem1per,ataure' ISll1ffldJe_ftt 'to :m:at]ru, 'tH' decales~enc,e :p.omt is ,oa,bin.d, ;001 'diat the

,--, ". ,-'111::1. ... "-, .. -0'1:..'-"-",- ~ . .A, ~.-IIo,-, .. 'Il .............. ':',j.·-,' ·.·CC· h - ... A.·, -.~--.,:,

,pe_UUiii U i["lI~mp!.!ll ,lDd) !iii!LUoIiE.lj.u.~~ ,litO' . , iiU'lLIIi!mng,

,sCja[l can tale :place'! ,ABd, Unl'BSS du~ ,stee~, :IDBi 'fooled, suddenly 'bel'oIe ,it :rei1C:hus ilthc mcaJ]g .. , eenee :poiltt:,., thus :p,RVlel1~~g' ttlte ~~g 'bad( :&001 IllIltfi'ite: to pafUflei no, :bame_1 em, ,*~ :pla€e. 1be m!tk;d pomhs, Y'UJ' fOr Idiflment kbiie:

IOil' steel aod], :m.ast: 'be: dei~ifim b:J' 't:e5'U.g' in le'lc'b, iClle., :11 ~s ,lis, v,il..llation in I~ritjt'al points

ji,'&..,,,, - -_. , ... ~~t.. .... ,.. ~,- .-. - .. - - - II. 'L Ii< ~i.:,a~, II Ii _.",., t

'U!~t ,m_~, ,lit m~' 1,0 ,,~al!!., wJlll:aitJliI!!.' 15.'I~ '_.0

diirlemrd: 'to:I!li'!'i-lBmbues 'w!Ren nwmDi'-: I'

-- - - . - - ----J"-- - ~ - '-' , ·-1

Afte:rdle: t.am,enmg :plOCeSs;,. D\ostt:,iI :n.m'., sl:rd, 'nadS 'wW 'l7eq' De te:mmerlftil"'~ m d-'awm!~~

- - - - - ,F --- - - - - - . - ,r -~' .E. . - 0"

~. ,t,' ... L::,.., ~ . ..1 .a;L. 'i.....::: u'l ,.

,II, ,Id~' pll~ O,tun, :11 to M:u'llim 'Ll~e I#F.iI.'l,uefless "'

die h.atdmed s~eeI and tol 'mm,(lV'e MIry' iDit:mmJ, str:allls, C"a,USfNi ~" '1IlIe' su.d,d'@'R ,cooiUns' :in ~~e' que:ncl1lftg' 'bath~ Th.e: 'tem~g ,PliOCeSSi -oondsts

-&. IL. ,. £'iIl.. 'iIl.._-.Ji d .iIl._._'tl . '.

Oil; iIJ~,e:atiB,g UIJ.@ ,illli*.Uen@·' , ,Iii •. to I, certain 'tem:,;

'pell''I1tuft'IAld ,thm ,cool[~gl" With. 'ibe a~,eel :., I :fuUy' :halide:ned :sil,I'te'~, 'its !lkualllR is DlulJde' 'u,

- 'I ,f,' ., H 'ii.. ,I: i

'm,o:Si~l,y' I[h; Di'liEli'flleJn S~'~le" ,,10Wi@:ve:rj!' 'W Jl!Le,g, :lit :' s:

'rreheate,fll ",0: a .. ~c-::--,---: '-l","-i;OO':=" i .... J; '~b~·!-;,---,t, 300 :; -: 'Hl

. .. __ J _!!;II, I!l;- ..I;.!",mpu""~I!.!U,e ~&i, a ou .'. . or, .'.

th.1! !_~~- -: DIlate11al.. $:1II,Q! mO_it of. the :m-'.' lum .. ,and, hi .. g:h.-C'.lU;·bID(D :s,tee.IJs· :m.ust· b'e heal'led, tjO IJ< .• "eem' .400 ad 16Stl1 d.epees . ;\lhNme~t 1M D~r dleDhJ&, tty' :healliQg lD!e~ :scra,' IDI ,I bl'jgh~, c]eaJ~ ,SlOlWlDI ;re~ devoi,d of' I'Ry ,eliowls,g, tinle~ Toil Is 'lite' II ckill:ry' red'" so' loften, :m!sn .. ' tioftJed iq ,Clo'DDe«Jlon, 'with, '.beat~tmvB ,activi .. ties-I, 'ThIl'D IIlbUl~le' it: i!o;to' ,I qu·. :ncniQI '~,g,th, of. 'wiater or :5A.&· 1101 mo .01101\ wldch li's I,t 'room, 'temlLI _'_--, ,-, lor sUplJy' wtm\[et .. 'It :Sht'''lDd now'

',," ... , ,~:A '1Il,.- __ ,A ,lIi.'li.,.a-(iL, i!!iiiii',-; ti~"".' ", •. ~,'111"''' .t,~. If, I •• ~' .... 'ijii~ LJ!!Ej r~ J[JlJ.!IU WI;I _~ I~ ~ 'nul,1 i.l lliU~Ull III!l:.il _ ~,,; [lID ~l-Ul"

by lilllofbe scrapl at a _ '~d" id;liher ,empera .. 'bJJ1ie'~ When 'Ihe ,'D'P'!I eomblDadon 19 .foun.d" appl, it to ·the palt 'to be ~hudme411

Near-1y an ieubon steels, ~ge eo lol' m 'Ole! same way' ,Dd ,at almost; the' same km-J'eratomLl, SiC t - _, ·-~a.l,ldJenfnl: ,and leill',,!c:dlll' (-)0.,10[£--;&, ·th :t: ap,pe.' WI'": e: ~h.aU., 'witi :imdimk' the appmKi\.. DiUJt'I' '1IDll,pea'tuR ~' die metal., DJ!' mm: lilt ·the If!Jullo,! this, dtaptli!l &i.ves: ,-' ,(aift, b!;oad calof! Imp and em be used as ,I p~de.,

Them .is ~ :RH'lI.tIy II. product 1011, the, maral:

ImUted. 1'tm.--P1tit that mn take lOIl'le! of' tbe: p .. 'work lout of the rte:lIlperaWm loonUol .. II, g avd .. · 11'b1l'e.' 'Rom, p-'1Bmitn. SUiPP~J :houses .. A. 'dUn ooart ilIlp'plUelA [101 ·the ,s~r!lce' (If 'Ilba .material to be he t -tp!lalle[d" ,Af:II!i:~U,J;, D.oll,' s, ·tbJll liOlJIIIU' :is: :Rqu:lled, AltIer :~t !arle,: '~:O ' , IduD fbiliJl'~ belin,

'iI.. .... , ... ,.i.l!i .... ,.' .1I};ti..,\I!Ii m·."""' .... '111 T.iL:I1I..·_i ,.'La '-....ri·iII;;'~ ~.p,r.a_~ IlI.E.~O UiLiII:: . - -~Cl.dL -¥-'111~IIJ Uil~ !1II~!I;i'~~~l '!IJ~ -'~~I

DIlljijO, ·;I;Iil!·'I'!ifIi·I!Ij,...iI..,;A·..iII ,ii.:i.o, '1'1"!. -m,i;II .... ,till ,~,.,.:c'ilt m--'o1\· ,-, Il:irn'lv' ___ ;!II1!~ ~ .iI.!!IiIi .. ~IJ.UIj!' Ujl~ III - :r·rliUill~ 'W 1M, I, ~I~~ - ~~ r"1 ,lrI'

,md ,shoU!1Id 'be qgendledJ .. imme.diatel'¥- Temp.mq is ,av[ -," l-i,' Ito, :uru.I,c-ate 'ttm,pmtuJa fmm [:t501 ·to,

lSSO d~gmes ,and], lsi the :mest :fooJpmof I." • hue' ;uutu~amr. I ,hall'll:!' KUllI1d. leKcept fOr 'the eXip: -_ .~

:sive :p)tmlletm,-

R~ess of tD@ ·tet11pmahUe iIldica:fm u~d" Utel I1Mdlmfill, steel ,muc't be. '~~ered.~, 'or dri-'WQ,. ,afte!.· ".liIllldUDg,.. So ,either 'wilpe 0; it iUD.eu of "fe-m;puq 01' heaL 61£, .IEW ' : •... the' iOolor .d~Dlt-:ilDg 'toe 'tem"H,~~'tu:te' Idle,sbre(l. 'then. &Dow it to coal :11: w,QuId "~~~ 'MIt ~o lapiD ~.mt mtn, II lillrrdened sa,lp @,f ,the senne m'lfedu.l)e~o.m' lilH@mp 'L G' ·tol ·tm,eI d'te ,I)-. ' al.part~, md, . ~ __ -c- ill

"laiD widt aile ,lDd a purtdt,

Another m_ thod that ,can be' used fOI dlr,I,W-' in. ,iI,-· mm. - ~- '-1- - ~ .~.~ I 'Up to! S(jdl.,- -epeM is, -,- se of

'the ,ki;kim, aveJl .. Simpl,· place ·the :pads m the oven, set it, 0 the rdlesUed kmperahlft, md : et jlt hea-t ,for ~pp.rmd:lnal,e:ly' one hOB

Still anoIDu , 'elhod that WOlD well!Q smal ,-I - - su,eh, ,- -: .-', . ·_,1 pkeill sean""aDd 'bi&P is, 'the'

IWIInm..a. W·· .t ~·""~I n ....... ,j~·'.':uftiClii F1'II!i6i5_~ "i;j!'~ll'ra .. ,.l!;;I'rM~Il~ l""ill!O,l!lI,"'-'''I,f''''!!'' I ,!,I~ ~1~I,g

HI_I bDrII1mMI1QnlJ) IrtOIInm

·~:11;H-4:fficG~ IKPiefi ,811Il5OO-:11~ _rea, ~'_ii1Mitl

... 11,iI:!I., .... _ ... , 1"!i-iQ-.iIi, ';iI'~"..IiMm8i1 '~-F,A..!~ ... &I;, 'IOI! >:II!IOI!'!Iil~I~llul !ii['_J!1II"'~ IIII;!!'!LI!'!joI !!,;II_,!!:!!. _. i"'w'ul Ul'II'!lnl<.

~~Aii!:Ii __ ~lII::n~ lu .. ii<iiI·- - - ,- .;iIII IIU'iL '1'1 a ~- .. ~'. -- ka.1ii .~~~, n~!!!I.,n 'i!;Q" ~' !:.,.. ;,. ~rael!!l, 1!l""\arr~Ui'h r~"J{i

"'111i':liiliDin~1 loilFlifiilli' ,M' SIODI dii:u'fl~ Cii!ll...-' ...... )II"

'I,!!. >:ll1I:I!;;I111!\iI!~1 !II[~~ .. ' IIU ._._ ._. __ iI:!Inl~ f'l!;II!'!!!'HII!!;:!'.

~11 A.r:iJc;,"'-i,;!J iCln~ Ibll .. ....i -.'-. _I; 11~1'liii'Ii"1'1'B5Q ~ -- - i!!'!'-, ,- - ....... '1& 'i!,ll. ~ I! 1iiN. Fl(UJgeR,~ ~ ': .. ,:".;'. ~reeI, IIFftII'QIi1nHlIi

011 -~- - - - d-- .. aoo d'- --_. - - Faren- - - hd- .

I. '.,', ,.'.'" I···· .. ' .. '

q .. I.. ~" raw ,. <. eg.... .....

:HARIJMJlUi AHD IDEIJREEB lS!IPU .. AQ! fllIPmlNG DDt-OlS FAHRElUrlBI' ,AVltUBU

eh..,i ... V-...!ilL....," IF,aJICI! '[JI'!~'

':111: ... -V:~h ElrtJWI1I IL!fIht 'Puf]lie

'urpk.1 ~ ..

'EllUl

Dmllue BhA'!lhIGreen IEWe~'V1j~'A. ,ElIDmId lRedI

I~Red

Ught Rldl

'ONnge

¥aBDW'

uttrt Viilkrw'

WIN itt

~i1HZ5, I~,m

4'~1 ·aI

,42& ,_I

§OOI ·!US· 5801 _I

01 61S 'SOCII '11~ 11_ 11800 11_

111C1O 2fB1 UOO

:UQ

15Jl~"'"

" .,~' " .'. ': . .' .' .

1&

~a51«JO..~IW

1~:1'!OO

_ t. :--" _ ti .• _, .•.

ISIIl"OIt'tile tuiD., luUd ]1: 10' 'dilate the 'to:p51 ,of '1M 1~"",,~'I\i;~ '-,', '-, ,-~: ,,:- ,~A-""",,,:~'~'I"'le¥e1l, so 'thai: "pam fa

!IlI_~ am iii" a: I!i..YU!U,U"-~ ._

,-'

be :"rocl-ised, cam, 'be pla,~ed ,m ihe tlDks emu

'ii"a(- - ,;- -':-~' -~ 'tiiii'·,IiI.~""'iii!iii~iiiili.' i!l;ti!iiV nKlii"!:IililtiCUlil!"4iited movement ,\I,i~mo-veU, H'IUII!!;,I!!!~J. iIlI,Ii'I.J """""'~eD'''''~il!!!!!- ~ - - - - -

I.' ,,"',-, " .';'1""" ,/1'\ .. ~ - =:~-~r"'ieiOe'~is 'u~eRed aemss DR J'OUr: ,PalIL"" '" ~S~';L_-_ '-- --- _ - __ --' ---- '--

leafll, end 01 the :I'ack ,some ,4: :U1ci1J,m;, 'below' '81,e rJKJ(;, ,to :suppod Ike human-.

'~ - -; -. ,- ----::-- :- ;-;-:~ -"f"'I;I,...;Ilili,~~iII"i~ ''l...-f ... .:i, .. , 01 mmilill.E!f!..

cl.,JilteD!; ia1!'e :sevell.lllD, !IiAU,Q'CIiIiL !LlI'J],I!I!II,I,~ _

lCija] 'blu". :sal1ts., ,av'arUaI~le' :&oa, IdiBeftJilit SOIlff!eS.,

'I'J~a(t..l'i,,,,,",,,,,,, ..... ~ i!i'.ili\1!.., .... iIl;, ,~t..'iiM1 ~i;S;'U claim ,lobbu' ami .• In

I • ~~lUt~ ~ 'H'llJldll gi~~ '~lt~~· -,. l~~~ [_~,._ [~

:_;~air~ N'Cltle 1s ,SID' '15u:pmm' 'ta ,the~ ,OtheDl las 'tOI

.,A . '11i;'J... ........... , ... t...... ... ll ...... 'y. -:' --t-' - -::" ..... ,:::1,"",_110 ,-"':,~."'I IeIlQel' ~Rf,g'l ~11:O~e'~ ,_,', os ' lillie' :S'.l!UlJllld!UI:,1 'Ji,,,,"~,.

Coo'kiD,g !ilme and. 'Iem:perarure 'will, 'v,ary :som.' ",hat a:moo,lr 'tke' idJ~JW,if' br,ods;, :50 .Rad and :foDoiW the ,RIler':s dimdions mMmKy~,

11'.. ~',... ...11 .. ,,,,,, D~,ii;..dlJI ...... ," 'l!ijjilii'!jj'd- 'I\"p"i;~~ibJ';IIi; 'I"' -,;}... y~·ftlll)r .~IV!1!3 m1 ~J i:U!J!Ii!I~~~ ~Jt'.~L ,·v~ ~. ~ .1....,. ,u:~ .. ~~I

IOIWR bl~B' :salts., O,R,e; mktl1le Oia'f ~has w~ottHJ, :&ait~5Eactodl!y' fur me eOBsJI(ts of 25 pooods of :sod:i,q m. b,'d:~ox~d e (~"e)~, 1.2 lll2 poun,dls oif ,amm.onium, ,nikal~'1! ed l 'OU:IilCE'B, llf kisodi'lllDt, :phospnate' .,~ed mtb 5, ,gal'blu, ·of' 'wale!. The' ,ammil;n;l.m, nitrate :i18, 1a/,waDable' :from l:eetd and

iCia~dl S:l-.,ft'iN:iCl! 'w1l...1i!IOIl\';:Iii ';it-· ::I;e ;erR'II.iiI ,l',."'"r' f.n.- .... ;:·iI:J.riiiDi! -TlI.. 0 ~~~~., Ijl'~~l~~ '_,_ ~IIL~~~I~l I, - ~l~ '~u.ll!l;l lW, - : '!ia-Ii~"-ilI-~! .I111;L~'

:so'i.um h:,dToD,dJe is ~'l1eap e:r u: pmbued 'ift

.!Ii~:lrL.:l:"" ._'Ii."". 'i=:,_~t '. . 'Ii . La -. - '11',..' - ' .... 'I iIfi'_oIi'Ii,

!!.'~, ~9m, ,I, ~1iemJ~, SIIJ,PP·I" Ill! ·.u.se., 1111 11 ilUDV!

,aJydlab~e' in, poa!l'Y ,stams in, 12-ollDce cms" ~. -:"'Ilr!~i :-:'JL., iii".iJiiW-' . Iji!I!~I_: ~i!I'i4iII' !IO,";~e ittmaa, as 'm,llIm :aB :It

WJI!I!IICIII, 'II'Y, • 1!iii!!V-.o!!1!l; ~'~!§"A ,"'!JU'; _ _ ~fj!! ._

'wiD :HnDl, '.e dU9Dic:d isuppl, ho'U,se~ :11: is lalJo, a:y,rUai~lle S@meti;m., ,at: :m.dftuDI I'hops" whem :It 'is, used 'to Idean, radial-om .• ,

The salution should, 'be :mg,e[I, leither' oubide 'OJ' m, a, W1t!I- ... venliJ.I'ted m~ sllil(e a mmlid~ ,able amoUDt of' ,Dlmoma, IPS is ,FRuatOO, '.:bAe :mbktgt Use~ 001, a smaDlaDlotmli' of waw' to ~ ,solve Gte oIter .pedie:l!I1~ sbtee: ,ll boji1ims: ,adiQIll m.a:J 'take~ ,p,l\aee wltdle :midJul'. 'De remadel of ,thE!~- waler :18 thm ,added,"

The: :s81utmn, should 'be' alowed 'to bon £oJ It leas I: ,311 ,mlR'U~es deT. '~e: lnitial. :mmDg'" 'The

L .. -~,~'111 . ~1:.. 1:.....~; JI.;;".;I L...do.." .... """""""

tmliPer,l,ltUre sU.uWdtJI!len, .~ ,a~UlLI:U, to '~tWa:I&

., IR4 295 d~ ... , by addilil watm :11 'it 'Is too 11011, or ,allow,'iPlm,('u,\Q' 'bJI 'biOi1. aw,ay :11' not hot eoofug'b.., The pilts eMil 'now' be' 'placed 'm '.e 'tank. They' ,mow1d be lS1!Is,ended 'usm:S; 'wires Of lIlu!la) rodls 10 6131: nan! cOme ,m ,(10D'tad, wirdt 'Ih.e 'boHom. of"! '~i

.& ,6i.4,. '!'ii.n ii.i'!i; :".ft m, ·iili .... U~~ 81: '''it-a, :~uG'~.~d '~

ftJI~~11t ~ .u ~ I lUI III )~ - - IU~"!§ ~ ltA~ __ _ _

pf!T,afur:e" .mOft~ 'Iae pans &Om, 'tne rank I:n.d, iinse them, :m, mI,d] 'WllI1i5~ 'If tbe ~"olor is ,satlsfat. 'ID~ 'boil 'dte pads eDft' in, ele'aD :h.ol 'waler or. 'water tiD; whicb. ,I ,1Jl18I lHloat t2 O,l 3 fJIID('@Il

1ir:EU~ '0 i ;-~b; ChDm1-. ~h@1

ekhlfl!~ ,of' - ,- 8JOOIY

.'If.I-1' ,A ~..:I Ii'\[I!1ilC:: ~!IlI

'cappa"' ,S'I ~,' . 8' Dtdl~.mr

'1Ioz, "I~ 1/~~ 1'/401

1M, -_11!iI!' oz.,

1 iqIi;L.:

''I;. Al'!,,,,,, ., - It1t: - - .... ..4 - -~, - - - - d-:j,....,. - - ., - - -'I, ............ ,~I

!I,¥~: m '-,_,.J~: OJ],ug gJIV~n, 'a....I!'t,~_ :5~~.re m COWolLW

blotU,es. These :e:hoUl ~d b e ~jlb,e'~!e d p Oi:SrD'ml.. Le:t s 'a'nd for. alle.ast 72 hOllim b~ USltll{BI"

Dvm is a sJow-:mSf: ,~ ftq~g' OOmf ]0 dap, 0 produce' ~, adrequa,te ~h .. Wh~ 'prop-' elly ,B"Bed, ~t YII), IDUitw'lBU most 'D~1r :finlshes\o

II?'ill"I's 'fio, be p:r'OICI1:B,S I,d, ,a,l\! :1' oUs,h,ed ,aA,d dJ!,gr:e,as ed I:S 'p:rev'iIQrU sly' d,e Sfl],be d" it fil,er' d}ep,'e'uiltlr 'lhe"p\adS, mu'~,t Q.O~: De :hgdjled, 'b" blame' !lAndIs mee' IOU seQd::ed, 'by the :humiU1 ,skitft mal:,' prevem:1 the 'bluimg' so~I'mliion &om WOlking pm,eJ~:Y~ 101] a 'Dew 'pab" lof 'Qotton lIorv., ,.d dlJ" thi@m~ Th~se s:1litGUlld be 'worn 10, ~ulJDdle '1M d,epeuedl. 'p8!:riS,.

,Pt~plarl"\e' the buml 'by :maklD,1 :ba:f\d'w,ood, plu,ls ,to .fit ~:nto e',ac:ti\ e'Dd ,of. :i:t.. TRIse :pldpi sllolrdd. be ,(tt· ~east' ,3/4: :md'ibl, ldi am dD;' R!d :10:1111 moostt. t~ ~le' as ~dleS1. TIlm. 'the -p. ,it .~W· lbOUllJlddm, Iypl' than 'the IdlamlJeI' and 'b-o:Iej'

~'l!!ijl!",i!Ii 1I/;~II..'iiI!iift!i1 '~'ii: lCI''htl· U' oI'!IiiH,d .;jI''''!.'li'I'Ji!II lI.il ... 6_, ~, .... ili.A 11.:1:., e:'" D-.;''I!!!!-~ ~P;~~Ui!l!, ~D~l" _._~l,~ gJ~[Jl~._ 1 l~J!:y.'l~l 'lI!J1I~gtM. W~II!!Y [UIlJ .:g_1

m:pl?Clive en.ds,- of 'die' &anet.

M'oslf 10": (he: otDer pm-J, C-aiD be' 'handled '~, woo d'en, :hnJ!!!Ues ,lCIJlIlclched, to ·tllri~m~ :~ew,s ,gd h A111:.,f!; ·a'ii'~ 'b- "d'i'ii'dl~ d 'b·, d --~ 1111··',n - h ..... 11 - - ,. - -. - - . ..i ~ ~,\I,I!J,b: d.. e ; R~,~,: ~,. -_' . Flul~l .. g ,. uJl!e!S ~:n W·I(lD.u

S!tr.i~PSi' and :Sae1¥ln,g 'dle 'mmaded lends in'bO ldw;e hoes., :5DMd], P,I:rg· ,carn b e' 'hLa[lld~led, mY' ,the IRe end '0-£ a. :S,till: 'wire w01rlmd. aound arB ,~a ,of 6e pad ·dtat dDaJ not :m«Jl~ b.d\.I~

Yo Ole tDe solu,ttol\. aw,. it 00. '.'e'~-.ie,pased. ,pads, 'Uslnl. ~onl, Igven, :s;trob~ I~D' ,Ii'.v~' if U:Siltl eV'eflt cmll Whm ,(i-()a:~ed 'fom,llel'ely;,. 'the~ ,pU"b, aH: .pmQicedi :m, ,I w~ ,diU!l11Jp plitoo: fm 1)0 lo 12 houn~. The' nu -, 'mat tOmls d,ariDI dUs, time is m.tded 01. ~slinl: II smaiD IO.~ oms', 0'1.' fiRe: ~ 'W1oo'lt These s·ho'ld.d alio, be de~aHd, The' ;a:rts- .-;

- - - - -- - - - -,It)!!""- ,', ,II? . aiR

'~ boiled m c'en, w,lter ,lnd cQa~edJ 11_ wUh

'lhe biiuJilll' sol:uticri ~ T.bls ,([oeese :~s' t1epe'.'ted. every 12 :hcnm:B :for 10, da;fS,r ,del w~, Ithe :,Mts;

,are \loled to st~p Ote N5tilRg I cd Oil, ad .~UI, II 'COlt ofajl

A ..... ,'"":'Ii't. ..... C'i!i 'iH""'.-:c· .. ·~11~ ... '_,i"i'IIi.'A!.,,_ . ..!I1 : .... , iLil...i"i. 'n"5lIi!'i'iIo iiiilii,f'i'!>;i!Io d.i'!j. ~~~l~1 ~up·~ g.L,;-~I~, g~ rgl~' lr-~~ 'RI~ ~~

'h .. . ''!!ii'''' m.~"" ... ,,.:I1 TlI..,11 I ':=,.., ,~'~lll' lIP...· . . .. ;lo, ..... , - ...

, Jll!j;, wg.!Jer ~_lI;l!!;!U:U'U,. ,II...1RlI!l!iSi lC!Ir ~:~ 'ILll],&:' ,one' L-'U lme on

dl oum'le",'b,i!fn'l~ gu:n,1 'Wi,UiI, :S:Qft .. }so'~deftd I.w,bs:, A,et:uaU" n ls ,q.1J1.[te sim:il'la! 't"D th!e sIOW''''lus,t: 'Di1iJelh~~ , 'billJil' 'd\e 'oo~~iinft; ·b!mp·.erahHe aoc'Slefat:eB,

'_T ~". ·:IJ.!.I..I.!JIr~lr 't.'. I I. - "-"'

'nl·· pmtiBg:., 'WhU., ~hls, ts 'mfe-rmdJ 't·o as ill fast :p.roce9S~, i,t' will, .acklJail]ly· ral~e abou:I' tw10 h,OKI'S. Thei :fcmmula 'is as fOlows:

~Ium Nilfat_: 314'c~

9OOiul1I!I HIlt.le, 1/4, c-~

MmclllIl!y B~loniRi 1/2 e£.

,oumsJum Chlo,mtlte 1,,/'2 Of.,

DI'~I~W$~' '110'c_~

SWt.;et· ,Sp n; oIlNil19p 1.1.2 O:L

P1JJ;iI;; dle iml't 'Oill' iDpedl~eftts., which, ,De ~n ,powder :fOrFm, in, s, mlQmd 111111; l1@me~ I~m 'Ule lul' lew' ye~# .potusiUM, ,ddDr.-ate bas, 'Moome' Iwmidremd a ,ctllib;;Jiied, :liUbs~e. sm,Ce' it IcaR 'be ,!Ul, exp~mi1ft uncle! ~rnm. mndi6g~. U: is IqW'tl~ Ik.ely' tbt9it "Oll 'wiD be Rqumed. to .pUJJiclmise 'dlse Eou:r item:!; a'lre3!dIy mi~ed from -8, dmg stare..)

W- J:;;,_, 'iIf1!..a w---:"" ......... ~.ii'iiI . ..:I1 Ip'n1riiijjjl, ~iiii; !: ... _ C!!II4iJiiO' '~:iIf'li.. ~i;i limf11!iii'~lCi __ ~i~~~ gJt~ _ ._.l~-l~ 1~I~gl I _ .. ~~ ~~ g,! ~llU, "'~g;L Ql ~~

RKI uO.,I0001. The sweel' ,spirits. 01 :ri1iJ!er is, 'Ute,mJ ;ad.dJed iaad. the ,StiUtP,011. ;dlo,w,ed. ·to s~md .fOr. 8! :~ew daJ'S 1bdO,lit u8ml~

~t. ,t!!L O .... liI'.;1 be ,- .... m~oo ::;:- -'t 1i·JL.·-:-t :~\ifiI;1Iutii -: --- : -i!i ...... ,=,.

__ gU _,~g __ P!I;;!! O'I!L Ig~a ~JI __ om SW!J.

~aF. ~o' ·thJ@se' u'@'- aJVaUab~l!' ab@ad],· .mbe,d, :&.om v,iWgu~ :OOill~eB'. The' wnnJll1las· ,giiv'e'n, Me :mmwLdj,iO ied :b\ tbe' II!¥en:I' '~;";U; ,,0 Ill, thOQ,sl tlD' m.b.: your ,o'wn,~ S,ew',eiraJ, ,'le'lIES' 8,110' I ~:nc~huiled, tb,em, ~,n !modn~:r book !OYer Ithe yem a :DDD1Jba" of ,e!)o' ,ih!' ha,v!e ·wtiUen s ly,iJ;nl'tba,t thelr Ie cal dBS stores ka¥e' ne .bc w]ledJ Ie' c"f i'weet. ,1,pirUs O;f 1d'leil'~ Pho,n~ ealls ,~o II ?f·e lOiCal IdrlU]ltP5ts, ,dis~· doud lt~Jarl' 'ilw,(!j, hald it .bil s~cck, tJw1!l) o,fi,e.d 'to, Old •• t lor :me, ad, the ,other' d:~dr(t :tnDW 'w,bat' I was t_~ aoo~:t. So.it Js stiI. a¥ala~Dle.

The puts, are' 'p.lE:pa:R:id in the :Simle' wa,y as MtB, 'dle' s'ifow;..'rUl' Dietho.:t ,A~ ·tfle de~@d

P ... ~· 'm .. ·.,....:. 'H,AiI;; be-' -. ~o'il'i'm'- e..ll Wj~fh- 'Dle bue··!i'am·d]s

DWllm - J~L .w~luL - I J ;- ;1..1:: . U. ~"'. I.'.' _ : r . ,! j 1.!1

__ • __ ' ~ " • ••• 1 1 .-.. ' •• [ '13

T"'~, .11;.- .... ~~ :te, L::inl;il!i.;:ll L _.1I.i1l· .J;.. .~·'Niil !fi!~,..;cil:;~ .... 'la(O"iin, 'iii1iliP!- ,if, - - .Yi,

,;Ii, JI!I~ WllUl!.. ;Ill;!! il1.JlW.\:o,U. .YI!tiHl:. ,ilil.U,1 'n' 1I.1;.lIrt U~~II. '1Rl' alll!ieir., .n

:S·OlaD. 'wilde"'m.cnmlb, jar. i.s :fu~ened 'wiJth 'wme m

, .... ,-, . -: ~. . _ I - ~ ,i;,'Ii... .Ii,.-'"t'- ..,[1..... ._~iil . . 'I ~ih~ _-,t !I;'iIi.. , une roms Din Uti! ILCUIIlIii;, aniU, a.l5m!i:I!W. cpmanl4~~, (li'{ ute

,:lugS' ,sol1!dic<n, pcnu'ed m'Klll~ A deam ,sw!m'.m ,~, nllced .m dts' ·~ll'r., ~~i1'Ii .,~, 'Ui~,-.iIi'i"i":' -:,1".-.: n'l1~

If . - - -.~ - -- JI; .!UL~I~ IUI~~ niIJli'!!;;',l; lIS ~roUl.~),~

'kl' ,I bml,nd me ,pn, :plHbl, :llmmers~d in .~Jt _d ,do!w,ed to ,oontinue' ~Ol hear, 'dIU tiUl' .I"afts ,am as bo:l' !is bo.U]!l0I· 'w,ale"l caJi make 'them,. Th,e:,' 1m

taken QU't one' lat B t]mle' Imd sW~lm(b~d 'w~)fh. ,the' wann b:luing :s[riluHon .. ITh@1 ,p~r-m shadd, :h.a,,\! sldldem,t :hea't' bJ dry' knmedlia:be,lJ" 'Elm :pa:d is, Ith@:Q, dm,p~d 'back 'in tn,1! talt.Ik ,IDd, 'the ,!l.')Ceg, repeamd O'll.. readl atJJul~f' ,pm m ~ The paRs Ole' then, :rel10lvll" ICUle' at: 'timlBj ,ud, 11e. mst. cuded oEf 'M'rIl, ,line steell woot 'u'rem dmpped back kIl, t&e tamk rar'm:heatl!nl., De: enJil1 'p~, is m,ea~:d &Om, le~p!: '~-O 'to dmtes 10D, eaM, pad; or '~Hl, 'th~r an b]u,jd '~D yom :saEtfad1o;n~ :FO,MDwim{g dE 'die' 'Intsl - -- 'boned~' ~eI,d: 'mmutm: 'ttll :- topl '.Y

,;i!:., .. ...:c:.'L. '" c:ti"n,D' - ....... - -, -,.li , iilll Ii

:g1iQJ~uer ,m..,._"lt!i, a:~uQn, anu ID,!I,;I,<8_"

'1'1£ 1L:1..'1 ' ',<- -,- ~:- ~ ,d,-, 'L'~;rji ~m, this, :melthod 'wll i[ OlliE! op:emJd)]; ~li:!I U!!!I~ ,P _ ..... , _ --- ,

~,t ,lin, a ~ t1lal: lsi eq,u,aI, ,m 'B,Vt:l'J' ,ff!S;,ed to llite caus' ~c :m'tmJte meEhodL.

A.,... iIlo'Il.._.. _L . ..:Ii :\0.,: " •• ,t.., - .,,,,'iliA L.... II: "1. __ 11; 11<_ n-I!!d)~' ,m~"g'U, 'WII,ULU IOOIWN.I!I, ut;' ID~ ml!j,~II!;;Q!~' I,,v

,Ii,~d; """' ........ -:!ii,;e,.I:-'D'-:1 b .. 11'l1iiDlI" ,~~ .L'1Ilr D ,lIt.j __ "II .... ,. 'ii'i'Ii,~IL~,"""d AILt~~~ UIli.i~~IJ.U.d.Ll.I .Iy ~ I&-~ :U:t~! f.U.~lll~U~. J ,UIU~UJL~·· ~ . l'

'l:aJnk, 'tlD' II cO 'Ute' plarts 1n 'wU.h a ·IU ~titfJe :he,l:t' SDDlKI! is mqUlbed\,-" ,U! is ,8 :plastic Of ftb,erg1lass, bmc: 'WiDL a Uti Itnai~: &b dose eJlDllI;p to make ,~!t as

_~',..Iio:l: L,II- ,. , --,-!i'IIJ...!III- '!I'lL ............. , .. 'ilI...:aI' ~ 'mtil'!i'I"Ii'1C!i' _1'Ii1"nn""- ,i4.o;"

!fUlU;aIiGlllilWO, as possw.we • .lIl~ :~)III!;l!'!!,iui~, JIiii' .IIII!ioI';I;~O ~li""'~5"I!I' 1Ij,'-'!;;!!'

fiOliitain 'lite 'bURled, ,adiooll ll'i:ru wm alOOl need, I(

_ ........ ,1:iiI I" , -liIJihi' ft~' 'lIJ...'i"iiIi"-, ~Ii'i~ ~allJi!lid 'h,!'~'~ .... 'iII.."Iii"b, ~:liS-B q~u~,· Vll!; l~~lg~ ~iII'l'-S~·ljU;. !l1~ - 1 I "i' .. UiI~U~I~LLw~

'ac, and nikic ,addB~ ud. Slger-ai), "la!slth~ mps 'to hold the: add!l.

!bel plIU ,aiel po,1is~e II ad, ,dlB.paslld. :m. tbe! same miUUlelr' as, belam" Rl~' ',mUlP '0,'"' ~Oira,' ' -: milaeed a eadllRld 01 '.t, band., -Aftv 's\Ufaees 'HlIaI

[If ~.

iarJe: not to! beb!ued em • ,ooa'bedJ lYri.tb '~quet,

Vllmisit;!, shelaiCj' or :siIlDtUar" The "uts PJe t'frlCfiiJ

• A'" •• - -11 ....... d . 'Il.. - !~. - ...-;ii..:ll .... ,I}.'- - , .. ~

p _iitm!l.l 'ln, 'Q,lie! pl~l!J;!I(: [DOcX-. [~ev'elr.4U. u;mps Ci eiai~!I!:I,

,Icd are 'p:L1md 'in pmastic' OWIrpli ,(dOD~It. mJb::_It~1

. .I '~Iii~, ... Ji.'L.~._, __ ,-,-;.IiI!- ',:"iII..'-'""fi~1 'li'IIii~t- !''"!'' iIo'I..,e .... """ .... ;.~ "':n!!i.l!' 01' :~ oo.PiS OJ; BiLlil.:lUl ii!l.t;wu, ,r!!;!!l , UIL IU,!.:..: ~

,ilIli.,dj tile CD V i!f.' 'putt ~_ 1'1 lBl[) -'" Th'e' , ICtu,al. ':bl1l!!ilng I~, :,mace in, lone' to Otme 'houn. Therefore 'lhe wmk, should 'be fSamm.ed .&equeWld", lder 'the :1mI!' ltD_ and, ImnD,mI whm 'tJb_e d@Simd, color 'm '0 . t3!iJmd,~ MIkh1~ 'lh_Ii 'box Id fm;m diear ~I, l,a:stlCi

~ ,~.

learn 'be ,am aid 'ml ~ 'tuptmDn.

Wftlen fiDilih,~d" - 'the: 'padsl ,He 'boliled! 'in dCD wa~er ,~o s~o.iP any '~r adio,n aod oled :m, ·dJ!.e' -.- _ --..,. :-;-;- - - ~ -Ii!! -fill, , ... .Ji,~L the oRtft' metll .. od:SI, It :tsl i5a'm~ m:mn. 11;, a~W,!I!!.U __ _ _ _

,oss.tble: 'tD! amte"ql~ almOSlt amy ,depe: ,of 1l1.Ui,ltn

~ '! .;iI L, oeIir-H'II!'ii, !i!'Iio., -"'...:11 - - ' ~I~ . If'l:!i...... . 11I!1..,

!LII!e!:ll7e!l.ll uy 'V~ ,1~~g 'U!I,e 8~g, q,g,antil~es., "'-JJl)!oe UfII@'

, ~' -~- .- .ii . .ll A _ .. I ''','Il... . .. t , .... :~ L'~I,' ,.' "" " .''ki'lIll'~' ,;i,'nIr' ltiLb ... c iI(:~,u U.oes IUIII,I! ,iU:. JlJjlg :1;II,w,lUIlmg.. W~I~.~ .. IIIJIl;! 1~.IIIII.il!:

'IU., ..1,,,,",,,"- ... 'L.;111 • ~",....... -:Ii' __ '-1 ~iIi... !ilL, - .,.,-lItn. 'I!.."-

,lli~"~\~1WlgenC :~eB, I~m_~,p .,. ,dU:1 'we SU:Ud~e~ a..~~t,

.' - I"'i"i'~-I' ''''"'"I-I';.r I ..... ; ",,~'..Iilfl; , _~rILWjl (~lllJJ!'!L.i!!. ,yr-IUv

p-~!ifI ... , ,~, ... 'U ~W-!~,~-Nj

F'OIidC: ChD~DI 'Wataif'

'U4 I~ or 1201 gr . 11~·. ro:l. Dr 1201 'or. '1110, ~-~, lor ,.800 I':' ~I pl"

The] wgrr.k :~s pa,lshed ,(mM:y Hm,s, i1Ipi s~red 'Li, . '1-'·,~110 1!0:-.~ Ai 'b~,II"'''~iiOIi'Rl ~'mo ,. deDi'lm~i~d H, mual

~J 1t"1I,'I" WleaU, ~l/.JUIllljjJ !!M!I. - -i!tr~'~

I:t :h:., t)1,e fL, :imme:rs,ed ip, '-, :h,eat,e,dj, (ltD to 1llfD!1)

I~pel:) :s-ollUl- :~~A The':1rst 'mtJlol to ap, earr. ~,be iii pille "btl ge,. Thi~ will :,,185 lIihID,u:gh ,- eVI,ua~ sb_a,des, of pm~sivdy dMhl'l 'b'bilie& '~Ol 'p.Hqllle iand Imailly' 'lID :pB"~ I'f left in, die' ,soi'lldiofi, 'long en ouilh" tbJe' m-:ta], 'W:~.U '_ 5&~U.me the :PY' m~(l1j but m:,' of 'tDe [n:tenmedjjaJle~ eolom 'CUt be pmdl~oed ,Ilmply b,' rrrmovhng ,at dri,@ dlesDed st.~. A, 'bmnme: lco]or em,oo, !obtmliied 'by 'UElml it, ,~olit

!!!Il"!Nl.. 1i.,,_,_..:Ii ",11-' ~ - - 'I),. ,"I , __ ~I 'L, ,

~ .(llll: '~JillWi;u~g 100" om, !~.:A (l;Je :ilmfh:u;tl,1CW lui»

der :p CiliSiUm g' and Ide~&,1 as 'Ul5Ua\ :palndlg, '.e w_k ?Ii., a ICiUl'tmg lei 'l1n,'dtBre of beuQm~ 'wttm dJ]l~ an lo~1 aCdylenJ :tlam'B 'wi lUi a ,EjUp~' ,o-X¥dm~B ,Dame. :1.1 'bmus'lt. mIa, mnb' d 'M'th, dle 'wmk ~vNi a sm_d, lSpo.~' or. ~p is bealied UQ'til ffit j~' _', ~s IOO]O~, The pard' :18 'C~M:)~.ed ''¥licld)y' ,m :w,a'lier Ito ~ee.;pl 'lhe~ Itea,t :&iom, spRadb1& aDd, sn

A" . Ii; ~! - - - - - iJ. '. -- -11- ~,.lI1 -- d- d~~"··:t.\ ... ~ !in

,- YJ!lG-eDl:;, SUlII' 0.1;''' ,SJU)L' 1511 lOOJiO,l;Jl!Oi?'!!:II, :a,n,', ·I'~I~ ,_;_

,I;li.., 'I' ;,.JI!...n. i'fI'!L.'-, - :--c' _. ". iii ... .: ',' ~ .... Io~1 " ,;a..::l11 ,II;'L.'~" ., ,1";_

Iud!! WillJIiI~,r. JIl. tliwe p~ iI.!3 :mpe:M~, IWIlllUl,lIJI~ eDllUL,,",

.,.-1' ~ '~, ... , d- ''II ., it ....... , 1iJ.\'I...~.1 Ii'II!.. ~'~I

lS~..t300 'W C(twR ..:._" !lit 'LS, :1lQl~pot.taDl· '1u..~td1 '!IJltte mBw

'be '''11!u!~nch,'ed ilJi, :Ioo:n a;s, ih,e' If'OI'Orl _p:peH6., ~.f laBOW., m fJlVedlieJ - ~ 'the :lJidO, 'W1iI mK, Aboi' be ,aw,.EJ!m tba't'.e liildl: ~~lfle p~,me 'toJdtes aI'ie :n-ol' ~iUi!l8b1e WE lIiIhis~ 'Th.@! gea,ibeated. 'mn~t me

'~ . ,I; -d'< ~ .. iL'~,~.~ .~,- ,.,ll I .... '""..,.'~~·~ L~,t;li'"il'ii',a iIloiL,s "ilea,Ii.~,e ,1II)Lca,!tI,e ., qu 1I!~y ~l!lI!!l;II ""~!I;;!!\I1~~ ,g !!iio.1Ii,U.IJ.'!I;O 011 '!I., JilL 111;. bOIl

",,'I'll "illlLf1li:li,.A, lI.tl!!iJl '~n~,'l:!ii"-!ll·d:- W- '''1...'liBllIIIi ~;II'I'~ ~t.'JIii AI iJ.:'r'i6 ·w·o:r.k

'!I!!I!.!ULv H §,g l~j!>,l! g,F'~ JIiii'., i, .. lIm JIiii II!I, IJU lIilr.o!l,lI~ ",,"U',I!' U~~ .. , _

sh'ouJd be; ,gi"'~n a.. ,~~~,t iGlf m-ac:quer, vamilb, lor ,~I ~ ~eep the Im~o'r :f«1rJD, fad.". Quii~ wmd, ,m~il!f' ,IRem& cm 'be obmmed With, this ,syst~'"

II," 1ii"'~1 iEI'nl .... ' ... Jfjiii9ii m(h_~ IIFU~! I ~!I-!. -11:;11

119

Chapter

-

Mar~etin~ Your Desion

- , DrW" " -It ,au, :halve you des~1D 'tum -d

1m ~-, '- D, wo.lkmg p ,"',;alype--biedjll~c-_-!ed, gd, 'lliU.diw)n'~' ~ 'mat ,mma:llfts,

is, ,to 1- 'the wo,rdl out 'tha.t you" - -:v -, - -l-? I' - -m

M-d m~t bade. ,ad wiilll' .'er tIl- - ,lUIft cOIftp\uia, tel

&!,~I , __ 1!.., ~:L ~ II!'L ~nfl _t,,'

OUW,l.Y, le~ (rULer :1101' 'Ulle f">LIIly:.J.J~ge OJ;' mall '!,e-

iIi-o~-1i"',D' VD'II1ril" ~ :RJ'~!I,,'" - -

I~W-g~l J,I i~ ;D~R.iIi 1- '" IJ~-I'.tr

_ :' 'ot Iqume'~ 'Most 0 ~ the ,~- ::'~; [-IS :filreUD'l.S :mm - ~~_cbu'ers codd!tift ,ean lu's, -.-ha't [Sal" [of. design

'L 'If~' 1II'1l._ - - ftI'Ii !!!!Ii 'ru.,.,;l """, !L

Y[MIl, .lIld1.Vem lui UJI,'ey' 01: ~~~lII\g m,!on,ey om, W.lJia.t

,they lit - ,ve in p;fodurdon" they won;t w,~." '10' If'hanle~ U they Me :IilD,t~, 'Illey won~'t s,end 't~e' m,ooey , 0 'hlo] up "nr. ,ii new'liesil,p,.

- -, b :ps ,8 ~p of' SOme O'f m:y 'own, ~eft- , [e ms ,iN~ in Q d,e _ - i -'lieu :fOD migot leun, 'W~ ~'_-,t, no_ to do.

11'_, ... L, ~ _ J.0Il'7~ 11' 'L .. ,...iII iC:,.,.'11

H,I. [LUll! mN! ",,;lui &\ (my. '-, Ii - ccesSJJ,~, b-ap [=::, - ~

'b [- ,!"[ " -: - I bu 1'1 Rl- -, ttl' - ' - "" t [ - d'_ ~,':_ "',

,. makes IMldl,adjusbhme :nhs;, aod 'buD,t, msmliO hap prnBto Ol'der:

'r,b.- -n~l :s'u,dlde.nly, 'we d.:U3'(:'DvII'l'Iedl 'I'hat my' :.od\,er .bad temWHI mIlee ~, Ske had " mmfori ... , ,able hom,le, of her [o,'wn a:nd. w,o,mddn,""t ,10 10 a

nIl!!IISml' Rome'., :$0. -- -I,., wife ' '. -' d :I eooik. tums, b)o:k~ In' afl; _,' =,'~D~ M'y '-J.fe sited with her in Itill,e daytimeJ, lind "stayed at Rlghtt'., 11m :slowed, my BUD 01) 'mess quJL _ a, hit. Then, D1\Y youngest, - n

~. .......!II·~'b]1 "=l~. -"h 'I"", Ii:!'~: - 'bll 'H

b-'''' m U!uu -' e WWUI 'I ,e. ,ww" i~JjOUS, 'b'OUJ:J,e~ ,-"JI:,.,

-getfier w1:Ul tllFel 'O,IDELS" gail dm.lged . B.d. U'q.mom« -u" 0' 'I :nt 111- ,Illd forCed t1iu~iiIf' WI" mK) a manJ's ~,me. and! r.obb-d, him,. :10 " ,-' :pjO':_ I D :, of' ',- e ,oths-, shot and klIed, dw .mHl. The slate. charged aD fo'Uf ' with capital 'Dl'uder md. IV -'hlaI, 'bi __ ~ ,md 'cor"'!i~-'~::d-an icm Tbq -,-: sliD Oft dealb, row ito title !ita - III '"nson.

'-:--- O:-:Iti.:f ,~'- I!iiA,..:II~,-· ""'-- i&n +-no'R,p ,Ii. .... ~~lJL., -.,~- mv

.... "'lTrF,! . !~/WQlIr ~V \ lliy ~!)·~II~l)al LIUI J£!.R.#L t~GI. . ,'~"..

:j' 0' - eI" '~ had 'tOI ~bJ to lrt~, m,y' so,n, 'co, I 1iIs.,Q very litile 'limo' 'or ,SUJi. Wlelk., My CU_Jtomers

·lIi":5'1\'!ih!l:iA:. - ~g ,lnd. oom,p,lidJdlng becauJe I: W8SD't

l:ed~1 due.ir work d,one' fast efl.Cllllp., pmaUy.l

, -~_~ B>_I_~aI _'eke of'~g to '0 . t lltHe'

1i.., - d u_ - .It' .... 'ii!' 11' .... , d"'u I '11 . ..:11 k,_..AI·'III' I-

.lIIlla:- 'lIJ.Wllli!1! ,llU,oi,p.' ,II, llla:< Wlw, CDUw Suiu,u.,.!II, sen'" "[~_ '; ,

OAe",S, llulney Iback who a.·d ',:a.ld deF'o'Si.ts, ,Din, amlom 'b"-Ip ,gIlllS,. Htumed, liD the p_n5 'thet. bad, bleen, _se.'t l"Om[e ICL ~OIil'¥'le' 5101]\\5,; ,md, 5imr J,Y' lclosed my 'bDs:in~ 'lI,p'.

lL"Io:'ii~ ·W,.....Le:~1 EIi ........ ~ riI'[" i':'6;i!i_iIII FI~I ~!!IU'. 'W .• -~~-.l~ I~ I U'~~~J'~I ~l!_~r!l;H;llJI.IIi;J'

immedia~y Bent it: b_ck aDd gave,' r""1 to ·u~ de . taliH~l, tft ·t we 'Wei'£! supposed 101 alive - de. at: 61 :p~nd., E also stated, d.art theY' 'would not hI,··~' Il'rI;Y" ~ gl'd' tDI license' lathen 10 :aan:uJIC

'iliL.· , _~iill . . 'II' r.. I., . ,'Jt- 'I. . --

" _ IUllie' "} __ '~~iU'_::..~ ill .~._ .~o' ,". ,\I;' I'ps.~'

tb,iI,t we forJet me whDle thin

As ,SOOft as , - e ,[10." ~ mntf,ad bade 'he stmed

caJ1ift:g me,. ~it 'was jUSit a mlsURderstan,dm5, h_ sud. M 'lO~d '-,. '~,i I n.- dmlt milu.nd!e;f,s 'ood Uly-

Ullinl', He pJOmJs,ed ~DI dDI one thillg,. and 'thea leb- ~,:-,-:' it - d,:1 w _:Sft~ _ havm~ I any~ :He' ilRsmtnedl

n ,.... . ,"., ,'- ~ ". - - DI!! ~iPi.''''''''',''''''

~, '.' . ~~ ~rV-,llIlU a.~l<i

'0 ri' '-,~, -,~-. j,J' ......... , ,.-, "··-d'i L , . Ii-,~' '.'

'. D-.-!...:~ ~ , l' ~e.' 'UUiIR:l' peno ... Jllle WaGr~ _!i,iIi Dle

'~D m'ab! .D, a 1008111,C -22 '. "I" ,'lUI ltnl HQ!

. [ ,f'" ~ - J " '-' !!' I " ['" ,I ~.

:saul :I!t YO 'dJ 'm' nOI]" "" c 'th' " ' Ire i.,',·· ~- ,"" io_ pism - ,-, .: 'dJ Dn die mar~et: and, ha /,1: ,- 2- .

• ' _L, b- '11 '11" "",,;1\4' -'Il..~ - .. ,.,"' . ..:11 - - - . '11' Id

UlDli,',~I!~ .\1" '_,UI' .l!iuLm ,W,Q,wu see w, .It.ll, COD, ,

~FTiII"Ir!Ii a. up' ",. 1I',t dt',· ..:I~HI;iit, ;i,.·,·:i1""e· ~·,;mn,p' ,Iio;A . .JI ........ ~,i,n,1fIi [~&.I'111;; I ~ ~ _. L~-J:) & . '! !~~!L I ~ 1LGA;1 .. - IIVIL"\D ~~I U!l:IU~,l~

'that ndl ,I ,gmt w,g; Dot fgas_'~ile. '_' ~th al, 2,..mt-' - baml" 'theJJe 'w,oU1)dn'l be eno.tl,lh sDLd_ tnvtl fOr :l. '10 :"-ed shels from 'tlite ma ~.'azme~ Wh,en he

~,''111 ,- 'l I . · ... ·'IId 't.,,:,~, .1;,-,., - ,- d~ Idl .... ,.,j ... t.

e~ me i- , ;-, ~ .. I 'W." Jl:UlUil I. ,_, '.:' 'e :~_.:..=._ '.....~ li,u8

,~B co ~~d, havL I ,": 1iId1, bmml TbU! no :mcn: ,ud

to.l :St!'e wlrta~' I Imuld, dIG Vliith dlis~

_' ta,peed 'ID 'bJI and I asked :hDn to .net me' ,;1

1""""-- ;'1l;_~,_Qi' ,_\~,..-ji,1Ii'V, t.. ..... w· ' :m'-- iiI'IIiI~"" I· j'fII;' d' DDf In

1~-L!Ul:JL I~UlJLQj,lIrOI ~Q.~: .. l JllJu . I.IJI£UI · .. ·u.· ," . [D~tt:,. _

dol1Jm;, ed, lcen.,,-, as m,~,Dl·~es., O'D, 'both 'drue litO. ~:-,

,",'

pn and mis"pA,

I "p,~ e" 1lUm ia :001"£ the. .ext ,day S.t&M\1 ~'tta'l ta,e ;9', ~_11 .,2:' ,~' a,lnum p:151' 'Ol:~ S~'D)i1l,p'l, WQWdJli"t Wla_1t lout I '. iUg., Md, thaJ; we s'hOde,ft

. '3I'n ... ..,,,,,,", . . d ~ -. &..... - '1"'11' ' ..... 1' iiiii!,......

I.:QW 1~IW, I' ' .. ~l: I ~ I !a~ W [g"l, a [i~ _,~~:~"v !L-WJ'L=ii!

less DlIlftl!m W' . d,

:I;a Ii ,mw days, m: lot a Ie, eI' &!a,m IBm 8mbg t at I, 'wo~ '_d ,·-_t:~·1 per 5{Jl'~ ,md 1.1 pa p.

'" -l H- - - , .. ,'II....... 1 '11;.,;,,;""" ,..,li..at ftm~ i"Ie' L;/'II ~1II,yg,II"!' '. ..

11.'0 '- _8 ~ Ii,. I.CQ UrI! '"jjl\ ,~' 'i;'H'~ ,aIJID:'!lot

itJ. he :in~I'Dded 101 h.ave tA,e H.ttle, ,(is,IOl bit .Z2 Ma;prDmll1d, 'li,t: wu DOt up 'io me' 'ml eHn,p [i:t

I b - cam,l: :, Mi~led &_ tit"· ,. :-; iRe .lo,lll'-'·~1 is 1'1 P I·t ~-'1-'S(l~ [-. ,ia :.'1, is til ' ~ua!Rt ,ofl,~.'''':. 'J wrotE!: hho a ~eHer IJI,d lid. j' .·d N,m, la~' this., :[

d.on~t- ~liI,i1'1"iiii ,110'-, ap .• lhnne .t"'ofll'Y,e'iP,IiJjIidiA-. w~ ·-'b.o'ftl 'Ij,i!"1!!I"Ii

_ _ , ~J,.; IIr, _ ~ " ¥~[~ ~ ~~ ~ _~J _ JUy ~ ,'!r.littll I [1i,ldl~

mild., I ,SOlll·· .~~es, :s~J thinss 'IRa! I shJould ;'t u[uJ.er Ot'eR tCOndJiltilol1S1o ]' also.~ 'tab:!l ,rum, 'dlat ~: had neV'er lien him ':1,1,,. ,f'Dr aDytll.S; yle~" aLFltdl to Idesi,gD his 0 pi5to~ I: also, ,demanded my pmi~otype' ,motPfl ha~ ad ilmomted biDtlhaf we 'Wouhi have-:nol :i1lrd&er' de,alin' ~

:H:' . mllI"d, me' ,15 soon as he ,Ft m; .: ,I',' er~ 1t.ery

m' . .I:!, , t' .-.- -Old iL,a 'W --'1.J1I·h 'ii'I',ii"ii "A 'iIl..!' ... "", .. ,"",,' .. ';: ~,"W,', ' I[J~. _I _', _~_ g,1I!!ii _ .I.D! g ,_'Ii!'~' 1I:,u; ,~' '~'-,

m_ml, to ,10' QA' ~ e mad and ad ~.J~'Se' ,pM)! blrly

,pI-du~t, liabWty ,inslurancl', dJ; com ,t the guns he-a,wa,' iln, omm 10 '![~I tDeD't,. and RV __ J, otku 'dlbl,pr wMdm, ,I' DO lO'DleI remem' ·"eI. B,g,t, I told hlm to e 'd ' '~Iy "I' bclc and not bot'her me' ,aJLJlDOM., 'To ~ _~ 'iaed1t iii ldid ~ '.' -1.- I" - :SJUD.

-rn. 'llien. wu a elf"pmcl,dmedl p.,1L1IS and wo'lld,-bte, Gun, expert m"~e In, IO,Y ,hlO,me fJltaJte w:hQI :'1 slstl(!ld t, ,at .' 9:mm Icorn,v,en;j,ion uml Jl

mo.md on ax : '. ]['/IR'1.5 lowe, lioomrvet" wDwd be , ,lOi1d, mbiN!'~ Here agatn" u.= I: 'woldd des~ an 'b' ,·i d, ,8, ,Pl'kJtyl~ _; h~' W10tt',tt pro' uee ,;ID;Q

m·~·} '(Ii ... " ... , , ' ','It" SJD- , 'he' aau"'~~:," ~' - , :'. '. ,- ,'iijft!:lli'l\ji' ...

, '.IUU: . . [_,_ ,_ _ 111M.. _~IiY!&

ufa ~BJlnI".~dB*7 ca;pahl,e of-' ':, ,~'.,: ,Rel!nl ~ ;'.H1- ]: 8,,= _'~'ed '11'0 Ida 't'hI.5~ I bvlllt a pl\QotJp: • ,lID):, 'l,co1k, It 'to :h:' __ ," II' , ' .r.~· __ dl p de: - ~ ~ . ltd l\l!~ ,s'hot me, ,I, 1" - e 101.' BS ,~bOj'III' how £hIe;)' would, law,! : -, in pr.o.dUI~oll 'w til days'~

:Some" -I, ",e -;-io'N:ms late (II' be iealled .RIle and. ,p:vie~ me' ,to und,emfaod that. ': Ie' [ca, ~' .. ~ . o:~ u-':~'

'wo.uitdmifl' wm I. I pointed IQut theal: 'Dle' ' ,1Ototy,e J tImt!_dllOYler to IJim wmted., : ': ' ;e' !- ~.- .. ' .d. dlat 1i

..J1:.A b I ·'d- tL 'Ii.. dl .... ,L·,.. - iI.

1!!i •• (liv.,U ::':S 'I' 'fl_y I'L', ~JI:""':'_', __ ' !~ ome 11.O

make it IL 'u 'tOI :manufadu -= ad ... :-rt = '. ,they

, 'I d' I' ", f', ", ... 'I,di-n!il,ll., W' iI'io ~k '[ ;Aii~~ ... =,..:al 110'-','" , d· .-

ma _~e W'Du, __ ,Il. . uf . ." 'W'.Ii.ille!eU, ILD COOl,e:· DW,D

th_' lmd slraightm. it' ou,t" ba't 'dle' amJlmt jack-illS, klfomted, ,I,-Ie that he knew mOle [ahQUI_, mm 'lI.fadudR,g' c-, -eapGIlII, ,tho, I' d"~d, ,and. it: ,dmfD.y COllddft"t 'be 'l;.uDt I ,P:nlD1~" w,uked my bands of the wb(jle maHa" and, went 'on 'KJI (. a t .If 'dUngs.

. ~ nJl:.'L - ~ '. -, - - - - - t, ii'L.,':·e "'_IIII1'D~)!' II!i liiil5a·.Jij' n,'

" U<U!iiel'.. e" lone [Itt: UlIIlLdi ","U-U: j~,;r !i!! ,~',.Lu' "':'\' .;

~ ... -t!lii_,~ - .~~,.l:r.; . ..,.ii,;;,,,,~_, .... ,..:~iile'd 1I!i11ln·..:II~"!l .. ;-,..i Hi'liiillli II;~J

~~!IJI!J~ __ !LII:~!Iji~~Kll~~ ~l. __ , l lytiliLi 1_ I&E'B UII,~ !L~

oOD'U~ , 0 .-'1, .' j;aJ~tmy' and b:dRllom of :my .,~, 1'U:n "~ The,' '. id, t'hil!,J 'WO\L~_, 1" J ,JJ 0,' my

,U:"11' ~,,,'IIIA ~ ., . d

ex,enseI ,Ill[ .Ii, wOuu, [rome. II !J:~£1 WeN mtam~e._

m, rtUJ,fInI tOe . ,·'gltts ~o the ,p~ .,' ,r SQI they 8aid~ l told, it . em ], woilllldl ,8}D' to-! ,the iii' 'rpod Ibe liiiBX't

,~ ....... , A :i",' .i!,'JI!.. - ~.~1._ ... J!. &ib f 'II[

DlJGDUII& ,WJLU. .u. U'lBe w'. iii 'p~: 'utem' . or me" ,~

W'OIJlI" 'OODliJe'. -,' ROt" I would ,10 'bai::k hormle.

-, ,- - h- ... t.. 'I';;;' I.' 'iii.. 11_.rI. d

____ .' '.:,1 \.~, --,a~, ,." ·.·:up·,R: •. :-'\1: .llliO·' ·~·.er ao'~

. "

tad 'me. til r had a III ,t·· - u.~ fbi' m . -i i, &e

~,t mom_,- a~ d -~lh.t ahln ~ to'., tc. 'ThI'lc~

et ,-'_~ dl~~'_1f ,10 I, 'weD-to lOne 10 ,'I .·eu ,I':~ "e met me i ii' the: ""JUl! _I' ,I'nd after 'we lle~tr:llewed. m" WIn." lOOk, me ,to t,h,e.iLr p;lmt 'WILen we ,_ ,ot thme' l

WIIIIi', ,'Ai" ~IU' ,k.I(i',A; IA~'''''t8i~ 'lUiho sU:iC1'~~ed ,1IIi,"":,,''"' W'·IfI~

, ~.: l;~~ -~'~d~ ~;~;he;L ~,- ;;;'~~p;;: b~~:

','.: tlIn-'AI--" '.' .:. ~"'Ial. t·~..iI,n :-. -'10. .', - - I'

WWI !!olIr.~', c , , ,1U' '" ,!WI U,1j,;!! WIu L m.y ,P'R.

, Just fRW it on th-, des1k 'fhe~'i!r on ~ of ,thm

, ~ r· I> :. I ' ,.' .-,' '.: r';, '---D~' ,..-. ,- - 'b~adt.'i!r

!! •. ~u '_' ~ ~ '_ _. __ I

.! ',',~ it I ;- ~ j~; like. .hl' S ,-ldJ I't was In _ i; ,-= ,:_

. ..- 'II' lI.....i1i. .. :11.... . ..... ,'m.or .... - If. 11 -~ ,Ii;; IJI,.,;.'I'-' -,dl 1hv

~ lII, JI,~Ill]llem .. ~~ ,me [110.· .11M ,lIIl.., lIiU Dw,e~ IW:1' a

1tO~ - 'encompassins .most' of their' factory. ,-: ,fteI senile: ,due houn, of 'lhEi, 1, ,aSked dlJ9D to tab me' back and let me: 111' W 'itL'j. DlfY pm s: ~ce I: wu~!'"" ed ·to ,BD back o,me 'tba ~ ,.Dlle ,ev)enlnl~ Wi.Ib, toMe: ,ap:p'81'eJilJt :mlU ~'ance, lie, t.ook me 'b~

It ld!ldn"I,aduaDy ._ UQ)rise me , { ,ii' much. 'tOI

'~-~I 'lI';i"Ii''U' '1CI'iI'lllFiII ' , - ,;j]iJlii!;'" iii! 'UIil"i't.In lIi"i'ur ' ~:"m-, Wh' ,.' ,- _ 'I' ;(.~~, ,UJ!.1- ai:II!IIDII~1Il ~~j~e ·~I~'''~; ,Y ~' l E;JI;!U ~'.:' --- --- ' ,

asked whe.re : ,t WII" on,e' lof 'thepeiQple 1'- id, I , !houiklft~ t, w~, 'lIlat th -ir' ,eo,p:le had, ptublb]y taken iit mID ,tbe ,~_ =~'L IlDOm 'm look at : :[~~, !lcUdn't wait tiOI ,asK, :1 ,SIim,ply W'albd. to ,the' d!D,Qr. lilgd jetked i1r open S:ua InGd!~ fRem " ,IS, 'my sh.m~, ,:' Uft .. They' 'h,a4 'Iaken :'t' ,'partj and 'n.o~ ·they d!id.~t know t10w 'tal 'pi ~I: 'back, t08f1b .. a_m :reaIze: :now that fhel1e was mUyloni! lof' me' and, 'eiLa.'· or Din@' lot dt~m, 'ilD/d I' shoUld. :ha:Vle~ lrep, m:,' .,'oam: -', t .. But 'dUs tmd [of 1l1eb¥ior ,made: :me m_ ·d. ]. eded Ikem ml'~1 ] !could '_' ,";i :', ,o,f"while I. 'pOledml 'g,P :RIiY' pD, parti, ,md. thmw'int;: tke- -_ . __ Ibe' !taH~., 1 otmred to, Bpi aft, or [d of tbra,

,M! . l: _I' 'Y.m :0".1,," th.e ring'.' e',a4er :aliJd 8S, E staDted out ·dD.e d~

MVftiill, .~, -, . 'L01,11 ~Ir&'_·'· ~l~i!li.Ai -,' '...iIIl·.;.'~'~~·',--a -'\

~IU_ . - - . 1 &'-~M ~L~ • ~'lII!IIr,UI .. '~ rg .I~~ ~~ I.- I

W~I~ -

I: walce.d do,WJ\ Ute' mad to 8. p. :!itaWD, md caJledl ' I lcab tol'take me to, the' .ahpOa. 'Luddil. for m.e I :bad :ID'lITIe' Don~· [aloos.:~ I 'had 10 pay 'fRy

O'WJiI'w "l hom~~, -

At ju.s.t ,about· ·tbat am! 'lillI:eJ :seveul ildides ,appeaJl'ed, in vmtlilll p'. :m~g,_ine. i 'f'eatu'ri:p.. ... " P,M\;. including [at -,east 'tw'o IDIR 'fhe ,- ',~,nt CQ·V1-, :b1I11.:: [' :dmrt __ " [~e E had ,-,.~~d ,-, I . the ,-: .... ,-, j' !

II' b!llid iIi'!'i' 1..., .... _...1 A' m'i!!li'D m'" - H' Aiii!i!i-n; -r-iA.'Iii!'~iC!:_--...i

Ii J,.'g .. ~_~_ ,I~-':I-_~~ ~:...: . ~ !JlILJ_.1 L!_ i rVIifiJ- lUI - [I&~~I 1,'_ ~

anell wanted. 'to ,know' hrOW 'be (odd [pi: on.e Cif'

,Ole "ill1iii~ -

rlCl~'-..w.

"I'IIld, ,I fedeJr.',al fi:rearr:m s l:i)c lfUI II' Iu,d the'

,Dl'on~ - I 1ri1.dl.hi:mJb 'Mmd Ile 'Rpared to . _ iail ai' leg .. B. w,e~k, ''01' it., am, ,Iold out and h'I-YI! 1,0 D'iUl[(e! some more'o.M'

I , . rut ~pth~~' ,I ,PD 'or hbn- ~~ ,d liIad, it' malQy wl1m MI: mon,f!y' mlne-.J sWpped :I.~' :nex.t ~ ,About ,- Wleek litter' he laI,lled and 'wan'md, ro[ diJS.. 'tr,l!bule m,y ;loB8\o I 10"1<1 ,b&m I: coo,' ,d seU all I loouJId buUd, m,54df' and ,didrn~'t need liny IdJj-: -m1l'" bxs,., A IcoU!ple of dap, :Ilaw m mIed ,~p.irn, lad 'wliUll.'ed to mOl.' ill: I: wowd OOliU~; 'to HOlllstoB ,nd : ',~, ~I 'dtem,~. Juacture the pm ... " ,.'-, .

the olkil' s". b'_' 'plO'mi&ed, 10 pay. 'm, apemJes" Thisl ,':: ,IS I .w1iRd that - :murui-tri,p Ueket ,'~ :

"wailDl at "dme' _ad wben. I 8;01" "; BE;, It ·WIU.~

~J'- Hmns 'WOl!'ka~ IP,rol:~ [F1Irearm~~'

- - l!~ _ . _ - .... ~;"f."'? I , ,_, [Ii

111e, ,', ' people 'be - -, d me~ ~adlly ,H I S,QQ.=,ht th~ s'houbl. I ,sbiyed. twOI days 'with, them. De, w'[antled 'to, ./fiorm a Itf g [roM pa 'Y' 'to buDd, an.d muket' :my BlQnl1' thley wd~ Th.'E!y showed ml II'hlei@ ,UrJ',e'I'\I'D:t buJ~dJm[,-,::-: w:bic:h 'they -ai,d,

bell:opd to meml' Tltey promised, :me a 'hm!: of' 'dle, lCDmfUIJtl' and. !$5~1IlO per.' month. M a OOMI!J]]i,.,· ~t :Ie:, Of' sa'lar:r:, Ilagmed, 't-Ol dUs, ~D'uj 'went DR 'back !tome.

1l'lellcau, .' ,~[allmosI···. ~:.,' ~ a~ ,eUiD.1 UU!

,-·iL.'~U·I;: :~1..ID' '~, _~ " ,:,:l..a:V' W," ~~ 'fi':I'i,[!j;k;iIiiD, :~1_il~V' ,ftillif!' ii:IUU '" :g~"", Ir .. =e= ......... rRI''Iii:.l __ I~ 'lI!I.~,,,,. ~.u)UUl.J'1 """',Ii"

Id' " tkey '[uked ill would, :Iet ,diem, nlVII I ,f W' mo~,~ P'IlS, to, rfi'how to dI ~ilr mve-tomj 01"0' I" in".~ - -.li~ u ldrley :put, !it., I had I. few mo.~ pm, em

- ',d by dUs_··'· ··,lim~- so I sent £kent dmr!e mOM.

AD, ~' ,i!!IIi, eu' ,Ai.,l',e- '11' ImIII,il' ·LiEJj:!ii;r;ft!n., +- ..... m dterill'lli -,

, vi H "": ~QJY;~- .·11 11!-~- I 1..1)~~IIHlHjlliCl!l iIJ£U l __ - :UJJIl;!ll ,

"=~- ed to. '.;11 them" omy -[0 find dtIk, 'p'~~OllLes bad.

L - ,..10, ......... ""'...!I[I 'I . -t .. 1J.... ,- -~,a (- '~ ......

~ _; n Q.I,~DD~!I.~-Y" J,:_-,_~, melD', -0 Ci~_· I ,_'c JI~li-

'tms ,oldag; fOr ,my ,~, pms., ' ,'B,tk. These,lLeMm

wem' returned 'uRdeUverab'-'e'~ My pnH~' -ere eventualy ,found 'in a pl1wn !;'hOli Same' otn,er people tlul_:·t I .blew in HOu~-_on '-,~Id me_atu ~~~J thue poo:p,te~ bad ,.lIU~: ,all OiVlel ,town ~I: '10 ,a:b',a.d :in'v.[es.ion~ They .~d, .0 "~1et a few t ~ Du,sand d,g~l~ -'.,.·s antr :prom: ' tl~' left toWEl. ', .... '0 lonl has sam d1em" ~J~i'"

Mother fellDW ,came' mloi a :neamy 'I,O'WO ~--:d

'b(rIIIA't. ,. ' ... ui IDili lam.us.men· puk. He SiOt

. ,-~ ; .. :m,a, ~.". ' 110800 ,ID ~' :.~ -,- .... - : . .liS,' '," 1- , • --,

( J 1 1Iii!. _ II _ !""!I,D _ _ _ . . f, __

glB 'Qom,p"" :He d!' iOlled to, have :S~3OD ;1IJ1ILIliI.!UL.!i,WI. m E-urop9n ~ [tnal: he h1;.~, :made deatin.g in w,af ,,-, 'm, AJpriil~ He said, DJ! needed, 'to ,pt his m,oa""" 'i.:to t:lI\i:& COUR'I~ y aDJd in v','s'l ~.'I~ He pro,m,j( ed 'tol .P'ut 'S : _ .' "; 0'0, in ' . C!ompa:n" '~O'

'mlllillllll,iiiifa' :dB.uml:1I1'" iOii'l1rn,A._ -

I . ~ .~ "- - - - wi la!~'!P.

By 80,".' D'ny,o,o,e woUI.d. 01nJt I would bE' 'wartY. But 'dtis, ,FY 'bad baDlmm ,ad, la~, ~ol\., lowing hiID ,IIDJUQidJ, ~I: to maIm IUN' tbe:J' ,- ~t ,I ,.,rete ,of tthe actiioQ, .80 I: .pred 'be ntlUi: ": e

-, bate if 'they aD. 'lboulmt _~ We eJ(,ecutmll, I, 'contract ,-'nd lliie'-gav,! ,~-=-, lawyer ( .. ,dbect In 'the ,amount O'f: '31,100" 'wW:clli, was Ito M rutin, I1l\ escrow auO'UJtlt aBd - -,- J ;_.d over' to, ate II, S(JCfl

• :[' oe:Uvad six p~e ,pal. He ,alsol ;',-·-lWB II J!' aL - ·t r ~.~,l,.s.oo mwu. OR the' '_ .. J . : ::-:_Iw

J- :rI!!JIiIIiI!'ii!Io~ ~,- ..... 'l,. ,!!iirfil, Ioi ....... , .... ,&11.. .. -. ~~iL,~1.. ~dti,t:iiiii'icedl. lhi(fIft !IIa~.1i umJ.I3_Q lUIIE ~~I~ ~~~ [ H '!r~,~ ~_ "1Il~1

ms.b fer OIls! IchKk..

Here a,pin" I S'·,- fooled" 'BUlI m did, :HrV'_,_ oL:ea. Not rO-' :y did,m, d\t.n:k8, Doucet kc: P"I' :Ws ,own, la,.,.' I :515;;,.:r, ,meek fOr lepl·.- 'uri. :He. pH 'lite '-'., .. ort, DWDft" iI. [·het.k, ,for :MQlD a5

a, dlepcts,u 'OB, the 'property' ud some ,odIer iPoo", File a 520,,10 DO e:h~EN:k as a d,eposi t IOIR ,anotl1.er :p(~ce of pfJoplerty., N'OM ,of 'lhe'se e)u~ck-, 'we'le' lIliY' ,SOOd. 'The :Iut' E :bew be wasl :m. jail;l bUilt M ~e~el- ,pt a db e.,

,"" 'n! ~:1'4. 11' 6i'lI,iA.~ ,~- ~'I'jj, a'~;Dt'I:;i.'in.~ :m.kte' tlDlllU

IftULUlU; ... , ill ~l~~I~Ul lDN~I"-'~l~~~!!!~ __ ~ _~ ,_-.:.

wmmDJ ,oller :poople would p)rodu~ ~Dl,_p,ns~

N· . ''I_~..i A·jI. "1 ........... IItlli.. ....... "'" - ;~: i:;'t., - - - ,I.!;-, - 'Iii' ,: 'D,Ill~ lever. 'W01[Nl3.\I,. "!II., ,1~LI., ·ILlII.u:t:t:; 0'1. 'u~.e5e! ILUIIld2S II.

\W'L~'bem,tme' 1 mu&ht ~e! i~lkm lJinl"~QI'm,@,"

'Ii' '1I1''i!.'::'''I;''iL. '. m-- n~ .... ji:"III.L""'; :~li\'Ir,~,.I~A ... ,~,j. -w- 1_1~ b@C~tlS@: i.1.._f!!'

til [IJJLWla. ~"~i, UJll fWIllO= UtU'L~~ UW~lt ~ .. _ ~~ __ ._' Uj~_

ll'eople I 'we; dalnB 'wiJUL IcouldIlittt· atDad'mvutmen!: mpt~ta1 ~ 'tiley'.'oo;Pt thq Old" ..

:[ hl.ve used sEfverail p,ls;eS, 1I)~r~ ,supposedly tdm8' you ka:w 'to' :m_kd ,youl d,ell;p. Ins~ead.~ aD I' ']ita~e slfceeilied m d,'il)'inl e '~D ,roYe' OJ_lit I diO Roil baYle' sense MOuoh. ,to :ma:rbf my ,OWll. dB~psj.let allone' youm"

fte~ 'b'uth. of' ill€!: mabr :~ U. you ~o\lltad my of ·Im establilShed ptl, ~DlIl,2Ulii:es, ICi~g aJ IRmrn d!etl. they probably wolf,!: evm. ,~€r y'Ou. :If. dte;y' d.o~ ~!, 1WW pliObab1y'be 'trolet you. ~o' s~p aD

,~,~iO'-~ '\'i- iii.: '~ ~'IIk~ ... t., :~av,1l!' ,~it.tri;t: ~.~ lh_eu :~ ... v'e. ,ahead.v'

Q!v_~m!!l;!D1JJ,. WJl,UUII, ~_ ,if .. ~ WHi!Ol!! _ UI. $ ~J~ _ _ _ _ .,

thou.~' !aJboul: a d.,p stmIar' tD ,}roun:" thaI: the, dlon/'t 'ha;Vl! '10 ,~.ve :Y'll'ti. M;,thm,1 ,fof' :Y'O'UfiSli In ether wa,*, 'they' 'CD ,s1eiJ. liJt if 'they lila! :it.

1t~ ;~ ·.JI~,a:_~jj!I!''!Iicllo 'lIa~IiE!+' !Io..-.. AOIII;..,.; ... '9, n'!!J""""nlil., AlA !!ll If;', Ci!; UJJnu't;;_WJj~ UJU;l ,I.~_~~I 'ILU t~": l~IUJlri H ,r'H:~' ~'!~Ij. ;~l

~...... . .. ' .~,'ti~ .. ill,· '~'Ifri," i.'iIl.. .Ii!..'- -, -

~EiiDD arny:mom .. Am!Ii~OSIl< eve.o;';w1ml 'gl,~I!!i.LS, Itn:r; .. ,

'iI":ell!'li:'tilv'~l",OJ.i9il!!ll'!li ed 'IiI 'p" 'b,i9 ei 'b'lI;'Ii,iIJin; ,:.JI .... ,n,liD 'ftl..'Bf'A~;t'i I

,I,;,!. -.ILL J1iJ' U ,~o~:" ~. , I.IIl,. ,gQ . !I; ~ U.U,IJil ~ iIJJ.t!~ V,i.U ~ ~I

th'Du,Ih~: i had ,I, :n.ew lodtbiS: systEm, 0., 1m., mB'b,.,.mOCbd stullJllll14 'bult slIt.sequmt m'l~stipHon. mwd .• ~8i~ a SDdlHI ~oddailg ipbem 'had b~~, used m 19J2. 6[11 you :eaould, probably' ,go ahead. ad ,a,p~;y ,i:M I, 'patent: 'befOre ,'DU S'bCIW YOtH d)lsl,p bJ ,m,oI1u.l' w:ho ,Wg.m,'1 be :iD!~e~~es'~~ld W,

pmd:lldft(1 it. Ll'his; 'wiD, 'cnab]e you '10' 41 ]Il~st 'pr-nve you. :had :~i: fimt~

LeHI\ bam, :my m~8ta:k@s,. :[f :fall, ltrt a:n'TD:m!e '~ake~ ,my s-~p,'le' ,pos~ :msicSt. lOll, 'baml "lid ror' 'a'e.m 'b-e.lore theyleai,ve :YCiUI ,poSftss;loR;

H ]feU], emta' mlo, D, mUVlimmrllg' apeement, ,bii~;!9;, Oft 8:ml adv,mce on yo,uY.' 'm,.alU~a\i' H ibey mntl :pay ycu _ytMm" lleJf' PDJoably t'aut·~ :pJDduoel :~I' e~.R,

'Don:'!.t 'bmst ooybc dy., Gllleed wiD. :m!m' 'liM,SI ad IlbiievE lout 10"-,. atin:!)rnng pementap of' ~, ~ honest poop:le :1 they' smeHJ. mO&lgb mOll!lW'~ ]I ~be' peop,me ytli1!l,!.Ufe' d:ean"l 'wilt&. lie to ,00,)' ,q~.tU' them just !a'i fSOOA as 'You 'mkh, dI"em at .it~, ,If fh~ wi( Be 'O'fileej' they wm r5uniJy dOl U a;pi!n ..

H ,.Qu. amu_d:y IiaW'E!~ :a. :.e~ ,that is cUBm.n't

eno'lJ],g,h :fr.om U!, icontempormes '~D' :stmd out.;

W;Ar'iIl~:=;; ,~~w.1Ii1iJii[!e11v., ,l3ill'li..41 ,P-~~ -~~, nr:AIiIJ, ... ~A, ""': ,a. :D,n_eel i!o.!', .~ 111<1. Ji~-W,,,,l QIlIIL!,.!l '~L I~ !rilUY. -.~ ~~ _ I[' - __

Itba!t 'woll1d tU!' IwmpetiU,Y1B cosm1JBt/ 'you should rtry '~O a;tltr,act ,t1lt~ attention of some~' ,of '~e ,pin

wten'o If '~' ~e 'dle; gDlLrrri; '~hey 'MB ,pvle' iI' :d

ILL'E! piililt..'1i·,..;n~r- 1lI'ii"!IiII'~ need V'"'U teh'-~'~ ld _:1~,_ ..I':''"'n'nl'9 'U' IUL' : '1~1iJ -1,,-I!'';i J U'U. ':il_~~ ., .]I.lI!lIoJII. .a I UIWil '. I~ IUllI!,r."W~.1

- - - 11 - - - Ii. - - - -''I;;.. - - - Y!'" - - - ,,,..u: •.•. , ... .oI1 ~'iII' lrIe

sam:p'lfSJ ar :§YD :SuOiW5" g, JC)lI 'eaD g!!:i!'A!~ Jj~ '~- '-

S\H:ar ;show wm sh.'owcase' :rout desip, beforel .0- =: m&m'uJ:lmHn: amI! deale.m, ,9.., !In)" other

-" ~1i!Ii ...... ,.! .... ~,~ iOlIl;..,. "f;i"'Ii'. :"'II;.. .... ".~-'L~ ... ,'~ ... ,....,. .. ,.~IIIiIl',,""".-I.!II - '-. . ;tIi ~H,', .li-l!iIA'i!!il SlUn,lfi!iIi"" ~1Ij)1!}.1~ ,:I:.'\;.oU ~~'I!:I!U!J,I;iI,~!i;J! I~U.·y~c ,1I!I.1.U.gll.lll~

'parelS; ,s,'uch as Siol,pn N~$ 8l~d Gun: ,LW;" 'boiltt of'w:td,ch, iOBe! :reasDRable adv~ Mfa.,

Wwth, thm Dl1l!JOO expos~_ :1 MJone i·, imter Im~:ed. in pm a Udf AI' :yoo cle6,t,~, ,ltR~· 'wiI, suely :m.ao.U'@\5t '~l1lems;e:lV1e:5,. Dt,a:w om, mY' lexplerielu~e

'!Ii;'t:'Ii,.'- .";lll!'!lill!'li", .l;'liil'm' 'tii!'i;A~1i!i; 'n:,'If"i!licllF. V_I,~I L,,!]i'lUO;i!!j iI'lllI'!Ii~111 VtAmli !1iI . .illjf" . UV~IAJ.". ~~" ,'YU\a~. T-rr 111.JUIl ;., ¥!IIIIIj. ,l~M 'I!" ~ ,YJ..LI~lUJj J' W[M;

)rave ,an, :LmmDad apemt_I'~ Dust omy YD,IDeU.

Good lUIcX.

IMI8JikeUnl YCUt~ DISlgM 1 '7'S

.. - - ...............

Appendix I

Useful Information

Q. tOe ion~ :p~.s I :~ave ku:ltuied ~~a1lsts 101 :S,Uj:p.pliJem, c~' y,m.O:Eiio'Ei, :ii!lems. ,A]so kld.udJEdj, am' several tablies w:!lKdh m.ay· 'be! h-el,fI£I1~ I have 'pasonaDy ,deallt, with mosllOf the !uppllius listed

'1Ii,.~~ fr ·iI,.'-"'lIa, ·f·~il'~..;iI m·· ~ ... ,I .... , ~.-. _1fl:._il •• :11iI!!o ~ii"!i.ft'!i;~. lli"i;~ ,IL~ a ,1i"i"~L aiille '~,'_ ,~,~ 1~_ "'U'1jI'Ii1 iIOl"Iil lftj'Ii,a ,e;l"li, 'Umilll ~""J:n '1\i;;.'~"lIIlIiili'

JIPI~l'lr.li [WI II~l1II1'1'-I!IIiI; U!I!!iIl=lld11l I l ~~~ ~ ~ I~CtI'I~~1il ~VtI::IlII~ !I..l~[ P-.LII!ii ~D!L~~I ~'.~ .IJIU, !~iJln)iJ"'IJI ~~ ,u~n~l: !iI!~ II··_"~I W'IW:JIIW~lg'~'~

........ ' '," " '~ ,;. " , ,·t' .• A ....... ·H:H. '~\i,~'i:iL.~, 'fDi - """"",,,,'Ln'''''1 iIi.'Il.., iI:..iIi.'L. ',,' -. .....ii'U~ '1.: ~..;II " ,i;l'U !h""

'LV use .,atll' DrW]\ JiUI-iUlim ; WJI!lt:n 1!,;lIi~l\gnC""UI!l II:,tUeft1L .. il\ieD1EiU111JllCli. 'uILfb. U!le· ,Cam,muel ,;l;.lil~, Wieft SUWI UI~,

bUSD1W! I't' dle: 'tK1U!' ,of Otis 'writ~nl~ If _" 11ft .1l01 ~o'n.PI' t., busmesSl 'wkeA you 'by to QQIlta.d' 'dtem~,

p:tease dan/'t, Wl"ite dte au'.&. 01' 'the :publts'her to '£lam.plam~, --

Mest of 'dte data 1b~ed in the ,tm);tes, did not loriei'l!!I.a'te, 'Mth me' llut 'WIU mled, aom, ofherr 'n.lIbUm .. ,

C~II~~I lr-

OIOM" So w:N[e I would, IDilm: tto 'Ia'ke' Imdi't ,iD :it I !atiMOt dOl so~ Most 01 WI lua ~m "e ,allso be .found ,. pIlSft\iJt:Mng'lboob and madMDsf'l, mMluM9. I :hm:ve meludJed, it :haE Itlwy in OJe ev-:al: ~_t, n,OAf! of'dle

,-.:L."i..'~'i!II ~''''f': ••• jl.,,:,' ,>ilIIi- !e..'IiI .... ,!Ii'I ... ,~,'I~,. UI1liJll~'!.l. ~~ ~:G ~,~-~~ •

STD":.i!"¥fV 'w-'--;oo- ", ", 'ID:

J •••• ~ ••• : •••• _.

,FrHi-lC~J~~i~lgl Steel!

C1r~fi '~n'!ilu •

(C) (Mn)

'0.13 m '~ . CI.SJ·(L90'

Amm~S~I~,. INy,,," "I" Ilnn;l 1811'12 111'113

I~A.IE.

I'. 1J11II'I~, ,r' ,FiE'1'11l iIj'ililj"m12, ~iF'~3.,

n~

'1111. 'Ul15 ''111 6 tUI7- i_'na '1'1'111- 'n2O '~I'~:2! 'n~ '1,37

1'1311 "'i.'I ''',~I 1'11U. 1'145 U4I, l11!i'~1

IO.1,3mu:.. 10.1'.:3 ma'i 10 Mo-O~1:J lo..1:0.0. •. 1~1 O.'13~~1,B t,~U.20

~l. ~,;!f-Gi::m ml.'1, _1..0.2(11 i!!iJI,1~.:m 6 .. '.0.23 OI..23..o..:ZSlI el,21~i"-'" Ifjl.l2-O.99 Ilill.31U.}-g

0. .~3"..:o .. ;U, 101. 37'..Q ,. -I

O .• dQ..O.4!8 Q ,42,-6., ' 9 ilJ..A2 .. (L;l9 ~1.tUJ...c, -:-=

O.7G-~!.Ol

O a- lo..~ .00 O,CIIIJ.g,BI

11.1)J..~.1O O.S).(J.OO

'1 .:1 o.-~ .40 11,OO-~ ,30 11,acM.W

l' .tlC).i1.30 0,.10-1.00 'O.QI10-1.oo' 1.3!o-'1.fi '1.l!-1.1i5 O."10-~ .01

Q 7~·lAJG J,Zil.1!

11.~1.1!55 0.'7001 .00 O.fG.1.Jrla 0',10- 11 ,,;r3m1

;;111 C11t . 0111:5 011115 C11111' C111,1 c il'tli Cl1al C'1ltISI C~1i3.2 e1131' C1l38 ICH'O C1"ii,1 C11,o,W, 0,'I1,45! C-:1'" ',' C'1,I,1

Fr; ·Glpl't~r1I!!1.1 A"a,'~1

,,¥1I __ ~

cumi7~I .. t2

C~'Q..Q,"1 • , g.ImJl1,.Q~ 1:2

G.,'*' O.!lMn

a .. OtO I(UNO o,.SAIiJ

10. :- 10.640

10. >, l~

IO.~~ Q.CMO '0.,040 QJMO

C.lQW,Q

Q. I. -0

IO.~· ~I 10.040 O.O'4iJ O.C

,SUlpnillJr ~~.~,' I.QJEIiG.O. "5 O.·l6.Q~23

itlfU.33 (Ula.I,'1S (U1B-lli.13 0",1-.0,.'13 0.'1 f.4tt:!31 C.!rmawml.'t 31 o.'~IOI-mII._ 3, O.,:2~I.331 OAIJI'tl.'131 (UM~I.'~'!1 O.~\ .. ~3 ftflB.D.13 (UJS.-o.' '~,

0,.61-0.13 o..~l/:ll O.3jJ-fl :33., '0. , .,QIJJ7' O.~I.'.3 o. .• ~1.13

&41

,N'i!l/f- ~. '.

Ie IlIimlul Cilm pa ItrCl lie - 'Dif S.A . SILrU,~U~1 S'IMmt,

car_" Pi' M-

e p_J.'~t p 1M'~}

Su'lp - !J~lr S,!M.'

~I .. - Ol.llRlI

Q\.B 01._1

a.GSaI Q,.DIO QI"O!Q! 0,.10501

,0- ~Ii'ii

_1Il~

,AI 5.1 ,.!lJlmbtr C11(QS, 'C11OO8, IC1~UIO C11C1S ClIiQ,.

C11D'1' ClIQ~I,

CU:lf191 IClem 'c· 011' iC1@2I

C 110:2", C111Q25 C-1'~ 01027 01.0 e 015.3 IClIC3d,

1C1I00el C'l038 10,031 lOll 10

Ci,~g

"a, la, 1010, 1011. ~111 110'i17' '1018, -til!!1

10m 11021 'mOE! 1a~,

1015 10. '1017 Ufm 1,oa11 11ti)4,

~OOI '-CII

,OM ~lalI'

O.IOE!,fflU .. D.U]I ~ -. ttas-o~'11,3. '0 .. 1~,;1'a

,II'Ii,' ,o!Il.1"ii '1'1.' Will~"F ..

ltot - :!-O •. 2(l1

0 • .'15-0 • .2tI1 I"Il ,- L' ~L "VIiI w! . ~!'!~u.

O.lIH'.H 0,. ,H~2S

ii!Ii ,~ _fl >;'¥'II ~~ fF'U!r~l/ilI

,0., 11'M. H 0.21-0,. e, 21r..o. Z81 Q.U4.,ml C'.,~I.II·

II'N 'o:JIiI'IIL;I'!i '''iii:i! r~ .. ~[.~

'1l~2S-O ,;Ql

1l1"li ._" lUi! U.~"'II"~

11IJ.am..Q •.• G.~:JO..O. &01 I ,IiJ..G'. 10 GI.30-0I" Be 0.1 ~_Ji'lil w-.

.~,.i~

'CI,'1,a..'1 ~iXI' la .• so..o,~1Q

1IIi" c'i'II, ,,,," m"Ii u~~~

O'.,~'1.iOO '1.~1 .. :U 1.,Yi'l[l·lI'[ijl~

~.~

o,etJ..O~OO 1 ,.20-'~ .• !IJ 1l.~,.9c. iJ~:1.1 JXi a.~,,10 10. SC4. 10 " . ie .. q .50

'.,BC..Q.:9.0 l.l'.1,(10

iii rCI!i"b . ..ft Ii'!iii'iI v.~.~tII~

1 .. ~1~U OJ50..;QJKI' e. 10-1 .,00 Q,~~,.90 ,0 ,.,0.1 ~OO IOJ31J,!-4l!L.

''''~_!l!!li'~ "I&;~~~

11,20-.- mSO

ID'~~~SO

Ii"Ii iil'Ji'Ii,,1i'!Ii non UJi~lPii;IU

I) .11-:1 ~ 11.5 la\.-~0180 O\.ID4~9Q cta;s..:1. 11:! 1.-...o,.1Q 1 .. SQ.(i.1O Q,~,.IO G.MJl.1C1 0.1\0-'11,.00 I. ,»-01,. N! till. ~-.iI'fj iI'W\ U!l~i'iPtl

I.~.jtl

iIlIl..OiIlDI 01.,1)1(1 O .• O«J O~O4O ,a~04O

IO"C4G'J I~t~ IO,~ O.,IC4Q 0,11"1 al.~ a,.Ma

O .• ~

i!'ii_II'iI"~ U[ll~

O.I!l)jQ C.CWlC (Ji.~ O.OiC

i~iilillill~ ~II~

0.1101 Q •. (WQ '1ll,,04Q O.'OiIQ ,0,1040

11lJ~'0UJj 0.'- '.".

0.10«1 O,lifJ40

""",ftdll;ii'i; Vi~

IO •. D«J CUlAa O,!O«I 0.'04(1' QJGIU IDJl4l,11 0,140 O . ..al O.HI O.!Mtl O.CtQ al.", 01.140 ·C .. NO

~ ~i!'IoItftl !WI!~

I(Ul5Ct IO.lHO,

~1 • .o5D, ~1.tlQ Oi.05.I GI.OM QJ,SO ·.aal IQ1.06O 0050 IO~05Q a.MO CI •• cI.a Q.05O G' •• C.,mJI ',OIl QI,eS!!) a~D!iO IO~Q!Q a.HI

1i'II~ U(I!~

IQ~32JllL. A ,:l~.:J9

IWII ~" _

e, 1M. :Jl'

n 'ii'i!!i; '"' -""",!; U.~!I'~i

~ .)'1 0 .

, I lii_ .• I' , I

. Iii. .! ...

CUlM 0.011 0.1 .• Q50 Cb.B 10.,.1 O.Ct!G1 o..,ltIIal 0,,050, li\ill~ W.'#iI!W

G1J)IQ 01 •• CI.O.!5O

1- iiliift 'l:iII'I!!!!i

tll .. I. '4AA 0.3&4.:-,_

OIL~.4r c.1'~i.n !jI,'d34:l •• 0'",' .. ' ,dl). 51

jl'Ij ~iiI:i: rf.'ll ri!l<'!ii, ~-iI~IIIi;;Ui

C.,~.I!I 01 •• , ,1:-0.55,

C'.:SO-Q,. Q .• :B-O ... &S 01.&1-0 .• tllM-t .. ll Q\.IBOoG.N m,IG-O~11 IO .. ·.:c ··~11 (tro.c~IO' fLl.2·..Q u 8!i

A 'I'\~_;n ~~ ~;I f .,-v. I, II;IU

O"IG-Q ' .. s O.,IS~ .. H

n aiC:-iI'ii nil W.~I.;~

O .. fM.)o.1 0101,

-'M '.Gi'1' '.QG

'"QGj .~ .,0.

1IilMI '1D5I

052

1,.

';DIiO .051

1 ,1M

1'. 1,.

UBa '10'~· 1:0RI;

'1:fllJl '11C11, 'UI. 1,'" ~1095

rI"'; l':fi~ _~ '§II .i'a!

c~oea e]052 e CIS C'D60

'- .~ - '-

I~ ,D82 C',oeA

C~'DBI

~liil'iIHI! II.;I!I~

010-7'01 Clall'.,

JlSI N~m'·. f"~

ca:oonl C

SA . Nun"!. ,.·f'

~320 ,:-.

1225

elL I..:Q 23 O .. a-eI.33 l~l.33~.31 Ct38,.fJ~,!i)3

'113m1 '113GO

1''''!!i;!ill!ii: ~

,. .'

:<11 Z13l 2.34C

10. f~:..QILO [DI.,.2~.33 Ct,3IHllA,3 O~ aa..o,~ 49, 009-0011, ,0. ' 12'.(11.,1, '7'

I' ,III: i'li ~I

.. ~.~

3.~11LI 3,1120 3131

ill.. ':J..O', '1 I Q"m.·(I"D

.. '''!IiEiI ft ,.,..~, li~lF~

31,351 3:13'5 [m~ §~.,.,

S14l1l1 3~4Q [01.31-0..43

,i:'h~1 Ct3&4JI,.,G,

31"'11 0 .. (3.0[.,.' ,

,3,~,!m (L q,.,;o .. 53

3311,0 Q~ ~ .~~ , 3

31~n9i 0 .. 114..(11~ ~ 9

lii Am .r.h:ianl' .-;- d S~ '1 Ina ti ."' 18

Mi!Jl1gul!!e' :StHI:s

Mairm:gllL = ~ NI, -,I

Mini '11

Ill.~.60 10',.,' .:...(11. iii

[Q',n,!I&(i, so.

0 .. --"-: .10

a.~I.IG[

- -

'O.JSID-Q .Jgo O,.l!lJ.(Jl~ M'i

In[ ~tilLn' iVII W.,!I.'~iIi~

0.10-0.00

[i'II . 71'i'li1 ,iI'II IiVii U[iil~lIl~

IO~,t5-I~BO ID .. q..Q"sa

f ~ 111).,11".4(1 1 ~ 'B-11~1O 1 ~ 111)." _ «.\I[

'~"to..1~~ 11 ,.1'0- , ~'Ol 11 ~ 10 .. ,'m ,,41 1~lO-11.4Q 1~Ul,,'11 .•

,"' ~ :.,:J;: ~ t ""~ ~ . .'~1!J!,.[r~

3~a-3\i'1.1

C_,.rommum e-

:SU~lg tI.t S (M, ... ,)I

O. ~.ql 0.[,.+0

01.010 (L.r.1

O~. D.am

13 ri Ii., i III II 10,1 .'" e.
"·I!i-'!I!II!"liil·!i la~O«l O.D4D
Ill. III II "I ~ iii. ill ,fLO -0 0.'1140
CLC O'.OAI
•• !!oI'!II!' iliililli,iI 0.021
a~ T 01•
II' •• !II !!!llf, _11 .'
.! !!OI!!! i 111.1" 'o.o.a 10,.025 ," '!Ii' ~ -; -, .. u~, o_!l' :J-o·

O~u..o.lilO IO~ 1,0..0 .. 10 11 ~e.'1 F:l5 1'~.~.'11

a 04Q 0.041 ,01.[0>«1

'il.~ 10040 In 1[Ii;il1l'i; U"'l~

O.,CNO

ti!'!Ii_,i"IIl.iillil'!il W:ll~

o CO c.,ma

O.Q'O CI.IQ40

'01,.048. [O~o: •

'0,.040

0,.1: '.1

10. OAQI O,··~I 0.0;26 OJ125,

Usefull IfiI1Qfm' I VJI

c!.jjj.l~ ~~

,4C~'7 ,4C23 ,~

'4021' ~; ~'

4i03J' ·~2 4011' ,~, ,~ ,«&I ,4;1i1!9' ·4'11.251 ',1001 41.31'

4140 ~14S ;,1.00

4'3l1l7 4am ~I ~,

461S 46·11 ,.20

V;i~"V:ii A~-~'U

412'1 ,~

41lt2 ,48115 ,d,~,1 ,4I2t)

AJ:SI Nc;ll.

ICatlOO,~i

Jr'i'

'1;,,;!1

iMu'~an- . MII!iII

0.. 11iJ:..a1.:. IO,.1i[l).~IJao e, 11MI, 001 IO~1~,.90 IO.:l~,.gcl O.,~.,OOI 0.'70-0 •• ' 1,]1.'11)..01 ...

CI,. JO..QI .• '. ,0, .• '7.50';11 .• 00

,n 'IIIj!;' - II'V'i ru~ f·~~'II.~!

0,,1;5.0;1,,1)01 O.:7~,,901 O.'lO-Q,:9Q Ct,~I.I. l~lll~.lOi 0, :r~'1 mOOI 0.115:"" ,,001 0.15,..'1 JlO

O.~"es O~4§..ill.I551

ii"II ~ tIi Cj-,r;I; I~~~.I~

A "lt~: j'jj.~ ~11!~~i~

1- .' 'II: -e' i:;~,

[. -- ~

. ... . .. '--

n AIil"lido;,·iEiolffii I,I!I .• ,~.~

ii'ii,.ii'\I,_,i"'jj &D ~~. ~~'-'-"

OI.,~ •. H

n ,iU'I,-,1'Ii ~iiili !U.-~II~lW

N~t~811 ,Nm

~lIi iii. iI i illi!ii

!P. i!ll. 11'1. Ii! ."i

L"~'" fl11O!!o_ '!i!i!!'

1; JS5"i:2;.I. '~I .,ISS .. :t,OO' '~ .le~!: .. 2JJll

~ ,.;ij!",j '1- '",C: !lJj Ii'~~- _ 'Ii ~,!~,

.~ .1f3&..2JX'~, '~.!~~tOO .~ .• !Mii2~'OO' .~ .,1E-2JJl'

';!II ,i~:U:;ii i!:!' ftiI'Ii, lm!~'~'I!~

'!Ii ICi',iC ,'"II 1i'!i.ii'iI, lJIllt~~~~

3 .. !~-3~ lS, 3,.2&-3,.'15, 3:. i~3,:li5, a ~!.~3," 1::5,

Chf1omhJm! Cr'

i iii i Ii i Ii ".l!!-

I ••• .:J, •• l. I. III

- - -

!O .. ~ .. 6Q1 O.4~.!YI O,,8!ll-r ,,1 e

0.10-'11..,' 0, ~1.ao-,'11~'10 f.ll\G.:; '" 110 CI.;e,-o..:t.10 CI.~I.JM 10 ",4IldJ .. SO 'lJ'O~ .. OO

.!i'. 1'I'!i '. iii ."i

• ~. ~ '!!',' .,.,

;I,iIO .".,011,. "" OIl,.

- - - - - - - - -

;All •• l.~.l. OII,-.!

- - - - -

MQI~'," MOl

,401'7 ,4023 .m24 ~1 ~ 4m2 ·Qa7' ,40'2 ,4041 ,~ 4m3,

4061

0,. ffi:5-4D.-. '°,.204) .. 25 O~~.·25 O. a..t1.3tD! 01 •• 254\.30 (11.30-01.35

nil '''Ii ii: _ftl Ji~, U.I~\III~

ifiI ,,j'nfii ,I,iiij! ~'IlIIlt._~~:~

O,,,;l5..o'.H

a il:1i'i; I\!!ii !58

._'!iI~!lII!i!I-"

0.160-0 •. 51 O.I~I.701 0\. 11,-oa !1J..23.;(t28 10 .. 214.33 O.L~ .. 40 O.,3I-CI"Q O"~ .• I (l~I.53

0'• '1 5-0\.201 o . .'~ 1'4,,:22.

A I\'li;ii!ii,ii'\i ;I'!'[i; Uli~!i!~

OI,.m..o.,3(i O'.~ •. 30 @.20-0.,ao

I~ .i¥ii-lll'ii "!MIi U!,!!~~!~

IO~~.3O! O,~.3.Q

""~R"!i~1 ¥'I.~~liJ~

O.~I.ao, O.;a..QI.3C1 OI.~I.301 01.,21-01.30' 'O.1~\.21 1~,.1H\"25 ICt'~·H 25 IQ,.1M',.25 11;;L'1 :5-.0' .2_5

IO~Ii'III~

_.II~Il~

·1~L:2!l).01.l 0

10.,,00-0.30 10,. ~ W'",26 1[],.::!O-O,.30 10 .• »0,,30

1;0;; ."iIft~ ii'ii,. ~ Ii'io Y'!I~~.~IU!

O~3).O.:W !O~2CMI',.31l O.2Q..O',,30 OJ!I-O~30 o.2O...Q.!O ij,,21M'.31

IO'~

;jI1~' ~~

';,1'30 4,13,7' 4140

,,01,,- )HI:: [.1 ~

"-.150- !iI3"11' 4:j2D ·43A:O 4m1,

4151.;5.

~I

"2~ a40 411,2

<G1f5 ,.17' ,.00

C .. '~,8..c1",2a 0,,»01 ... 43 O.,'~IO-OI •. 15 C. t3-Q1.1S C .. ~~I • .m 'O,.1,NI.,Zl

Gn--m ,.l~dgtlon - [Dr SAl: SL-_

SAe: No.. '. :~IPUe3i~h'i!'I'

1 ~ ,4!1 :QI~:I~; . . \1Y~ ~'~

1 0--7(11 .. ' !!II ,""

- ~li!lO,I---{!"1 .IdG,:em:

- G~Ultv.nl ~te.e'

'-!i !l!!!J

,NlT"l:mt kit; In!/[. ,A~j _ ," ffGnt'Qr" r, W

10101 .,.,1,.:10

1[0(g,

Al1«1

'1~ 2'..AG1 23'~ j!t1~ 31«1 3,'~J ,~

«140

,MI '5h1f11

ill

10' i'!I
!II! "
!Ii' '" ,",'
!~I ~,
"" iii
!!!I If 52'100 !2~OO

10-4Q '~m! ~;2-

3,1.$.C1

flmm" II! 11.,. "11, ~l 31,35 ~I«I 1~! 1'~1 10&5 "ej:1 e.;

4110 '~(JiO

'~I(WO '~02D 'U~U '1 or. 1,3 •

Zi11' a'I~! 331~O' 3,1~1

:naa ~:i29

4032 1'1111

H~,e,

~u Diilpvtl

iii ~,

" ,.,
~ Ii!
., iii!
.!II! ;;;
iii' '"
,JI!l ;;;
I.,
,ii' iii'
[iii ~,
!lI 'J!!'
!!I I~ e =Jt"I~' :.[ n,;'-11m Caiii!J j:l1~r!i!ji! IlraN!lifilI':ssloiill

... ,iii

'CIUI.-;- "SiP-rh"!Gs, 'Coll '~~In_

CQlrJ:iIl - --::ledl~:It!1

tol~~- \St .:J CoI~'lfI~ wll'i 'I~i" Ii",~:

!!II

CoId-(~lIedll __ J COnn~~inii n)d~

I!II .1

Q:JnlilEc.tinl~"odJ :txd~!, OiIrmt ~n t\eil~,: ~I'tQl

.~ "

F:o_ll'iil" -; -·-=t-~r1='-=L~ F!i3rgii'i.g,,~, IrH~:~~gty F~~lflg,-. '~m -.I'I i~r' m =,- I !II ,m Fiorglftl~,!,. ~,afg:

F~tlfl~ IwM~ ~L J

Iii'

'''rtf!~I,Ung (hr'Dt.4·~ .=.~=~ i IFra. liurlUnl mailg. ,!!1t~ e~lrnlifttll

!CIi~rrrJana. r:nCliII '"OU'fI!' . 'Cll.:llJilillll"ll s..prlnll:r':

CilJIU- :-: , •. l -j'r!!ll~.

C}rnllilder S'tUldil:

IC .. ~r. W 1'11;1 It _JI

j ~ - [1'1

IC~Jh!l1 a~eeti F.:elad.· I 'F'4itilr;u:t reLiiUnl1

F I'!d It~ ~'orOl.if!l, Ftiir:aing~~ ,aircraft

SAE IN'-O. dll .13 :3130' ,QIO

q1!! 420 3'1J!i ;3~I,tO 1]060 110lQ 1181 '11_1

4OIIa, "2~

~I

[rnmm:ed'"

1,OSS ~'MQ 1'~ S~:j11

313\1

i!!ilrr (!II ~I

~lAE ~.

B,Sl

BIO 'I!OU ~t1S8 uri 11'11'113

00I!11! 1"I3c'l 31 "~I ~ 11_

1'~I3U :U3J r:~rrun -I'~

lMQ5

JiQl23 ~om

,' ..

aoso!l '11;0

~ ,~

I!I'lmmld - A;1.q1

Aj;!Jl!li~1nh:l n

lF~ll!lll, Wlmt ~:!It:: J

Iif--.S~·

1!~.1-· .. ,

'lIEa ,2l3QI 311301 ~I ..

IlaD

'~'CGO 1041 11

'1'1::Jrl HJ20 Dll" 3,11'5 ,3~2Q :33111.1 4,1 -9

",125

.'

.'

"'ruBI ~2I!D1

ill

311,[5 ,3120 ,G2IJ

,31'1\5 a20 '11Qrj1'aJ ~ceo mc.eo ~ 23a1 "11Q

52[00 li1,SI :I ,20

", I'll t060

rimmed''''

1e!:!1! - j!'

10151 ;;i8W15 S~I'~,S[ SlZlI

-HSI

3310 ~m

~ ,I ~~ilPl , .. I

J!I!'

iii iI!

:Rt~ g:s~ sl'Iq) fu,,,ns '~u-, .,11"

~I ..

Ie.,! 'Il!iv.c:~ lind ;~ill!~1

• iF ~

AjiJ~~'Il:~~ Qni

113' - -~'·tn!. " ed

GGt3:.IW"-and '~lrUck

,SAlE No. ;~ 4027 C32

I~·q tUlil'3

G~'f cyg~n~"MlardenirilG. [G'ean~ Idiiff~fi9irn'Ul1

Ge&I:1:, - i!ih-<l !.iIll

i!I! !III' iiI

1ii13

~Oq Si ,

31'2~1 4--S.

'"'

Il-~:~-r!lI! . c iijI,_t~t -.:

L_;o':'N -; el"~

•. 'ewer,' :- ['lie, Mlflrw- iI" ~lt~CI:iliI!I M~~ewl~1

2sw. 10t3Q , aas. , ,Q-m

111QU ,31f:$O ,2m

l' '.1

',.of ., ~ . t -

:mn;i'~151 ~,W11.~,~natro\8.1f!li"~ ,SMI1~1 C ilG,,},-<' l!!I-ll

~I

i!!!1

1110 23401 .boG ,iii,14D1

Iii!'

ill III'
iii! ,;0;
" ;;;
!!!' if. 1 ::l2'n] 1340 Zw 31111 :5.

f5l'100 10:15

R!:!II'I',lr.-' 1"iCir :~<i!!afill1~i!iI, ,SefJew~':=- ~d~ _ ~I~,

_~ '.'; I~~·. [B. - - -m.::_

Iii ~I L!!!J

11':1 nUll ~I 'i '1.3. n·:,5.1 ~Ol '~EI '~'Cqi

~i 11'1 '~ 'U13

3Qif&1~ 1" 3Q OOGCI . '[~ ,q2Q

4[ 3O!Jl51 ~

'.

Stldi.

'"'

,11 I II 1,01'1

,""2, 1'1.1

~I 481,1,

.IIlt

,1I",~mm = .. :..'.'

"caml .:i11~1 .,1.,.1

'1'0. .,'1.1 tlCDl

,S!t .~ : i 1~I<I,ar~lI, . ' ,5~udI" '. ··~~f .. headMI S~Uih;, QII ~d.ir Slgd1:j!,. I _ I,I!<-[''I.'-HI ,StuDIO - aV'l..titlll1'V'

iI! Ii!!

'i! ...
,.. 'ill
!!I ~I S!,rlng d. PI 11=11(1: n 1;::5, CJ:IJIL

""fin" :II. ~1~L~1nI Sprlniilo ~J j; mil '3~i!'l!i1Il! :~.-~

i'!' ... '
~ iii'
I/!I' Ii!
!'II iF
II' !Ii W!1i1'\- mU:iIIi'c

._', .~ Oll .. '~. m,'ii'iM :tDl'hlll[ WrJ$t~piWls., ·utcm'!lJbi It~ "Iii::::~

,31:20 ,3'131 i1fl',.tQ ~ 1'0601 1 ami ~ 11M 1101!iJ1 1'O&Q , .

U~"i ~! .. I~ ,nu 11_1

, -1,-,

10M ;1t19!i

110&1 ,'OQ, ,og,

'fiOM '10'20 '~,,~,

1'OH' 10i1J

,='101 ,!!til' ltd '

rimmeCl'''' 1m 10'41 1[10,55,

11QU 1'055 1020 '1'~4S

110

",111

I>!i'~,i-I

1I1nSi 51&1 ,I~'&I

1I~!ili'lY

It5' 3/32 :31'3:2

~ -:U:12

J32 '~"~,

11&4 u7lk

liS,

<nus ua:

'~~11t ~ . 11M ~_'14, li:J\2

~ ~ '1:3:2:

5'~~ '1'1,~le~

~,' ]' tliAl,

aUG ,3r

31., s

'n3Lt,':~,

'~3'&I 13'1'

lJ:m! 1131 i;"1'1.32

11,I;UM ~~RlA, ~·'m!/~2:

l'JI ilI'U:8 u1.5:till .~

Drill 3/~, !.Uu., ,5&, ill '1,'116] UiIl!l' N 511&1

M 49 ~8

-2,

;Q

G

38 ..

<W 3'R 32

333'Q

XI HI 17 !H6I a

22

:23

, ,

,

~'l 'n:'mllA, ZJ

'ti

113,

1.,

a o

lJI -, d:t-llil 631_ " 1~11!I'

T"_

iSl I 1I,iiII ~Hi, 1.,' ~ lA,

·'~H~

!ilTS ~Ul'_ ,51'1111 ,51110,

01 '"51'1'1 :U'iIlIi 3n1l, 3/,1

~ '"':l9i~ i8i "fUi '7,/ ~ ;'tUi

'"''"71'11_' U2, ~:I.Z 11/,1

~, .. tJ,2

HI !il!I 1 G. 'III ,=

In! ~d,EI S.1~·8

';!!'~IJI

~Il,n

iii ,i! 11 1, " l' :;3J/,~,

.3", .3".

i!!"';3','4,

'11311111'

'~'E ~1.Jnl' 7/1 1'~iI!I: 7'11 ~JI1I i '1

'11

llIr'.'" .. I~

.'

-

1'1

·'2", ,HI

UI 21

,2(jI' U5 ;7- ,241

iIi;2C

'1" :2'':241

'-'20 1L3, 1.2, 27

:2 1,1 '"11 11,2 111 iii'lS ,',

21' iii'l"

12 110 , . ~11ll

'!!HI '1':2 12 21' ~,2

Ifbll~ ''1'f32, ,31

.3

,;I

7'

_, :32

J

I '111M, IF

'Q ;n~11W 51'\', : y

x 2516.4 U 1,~U.:32

:~Iilii!i',", 1&!i:J.I~I~

:29',')&4. 2i~FN

,2'U ,J ,l~::a~

~,L", l"T ' "'=1,3:2 :l., '1&4 :.~61 '11~'32 III: ~I,I:!Z, 23~:32 11'1 ;11, ,QIIM, :tU32; ,~7'\M, ;U:,31 11'ji,32 $31111-.,

11'=

,~,!c;iM 'L', = __ :-' '~,_

'iI': -;-1

-

~.,

.082 JlIn .. lin

.C'li .01,"_,

~m ,J!J12 .09Cl1 ~C8I ~'105 .11'Cli1 ~,itR

,1085 .,'11'1111, .r. ",H:: ;132 ~ag ,'-a

.~'

.1: " .11'; ,.'1"~ l ,:1M .. 1""1 .f13,

.'~7'i .'113 .,1,1111

Dllml., thJhl .no ,.:215

.. 21" ._1

.8.U .• ~ .2i1B' ia,-~

,.aw ,,2m .,339. ~, . .,

.,3;1~ .qt1

390"

.389

• .MII .~.iI [.~,

, .... ' ,.;iJS11 .,"-251

,. "119 .sa

, . ,

;,q..11 . sal .5.11 .!oIW,

I!!! __ 0.

,,131 ,1111

.il!e .911,

.,9119

e- '11,'~ ,

.1118,

• Br. .200'

.,'e -

'"'1'" I

.In~ ,.161

"129 ~soo

TaJ' 'ih~' 'Cimn. ''rap n~, ,Cffiam'"
Siil ,per'h'i~ HG~-' IDI1' III 1 'SiiZi! Iper ilMi'l1 [MeJia. ,Crilll
" ",",iI!II ! ... ~.' .
'·'·'1 I) .BilS, 118 ~ l'r;S ,8 ,14'1 '~5UI6
11 1'J,S ~'11 '1' .. ,0!I~ 1 3~itI, '~~'1 11,8, '1 ,.116, 83"1',
, , ..
11 3/16, ''1' 1 lAS 1 31164 '1_'11,~ ~'1i:2; 1~'U;91 11 1'~,~i',
::-. ..'
,!iji'!!i'1 11,14, " 1,,11111 1 1114 '1 1,1 "0, 7' '1.,'~1,3, 11 1~nJ4
- I" .. '.',,:
~'"3Ja [~1~2: '11..21', '~ '111JI4, !i!I'!!'1 3~'11 6; 1 21'"3 1 l'/:~~
1_ ~ 'J.~: ~ ,
-'~ 1/,2 ;(;'11:2 l' ',119 t ,211M; ,u'11 1,,"2 S '1.,. " '111",32
I.J- .
1ii!!!!'11 !ii/8 II ~/,I: '1, .. 4. '11 ,211M, iIII'ijIj'1' ,31'", 5 iI'"IM 1 g'n,S,
'-'1 '1:8 ,5i 11m '1' '1'~ 111, 1@i'~:2 ,;4 1 t,2' '1,.'1&1 '~I 25132:
Ii. ..
"~211J'8: ,.,1tz 1l~9lEJ1 '1 .1,31 iii"!!12 ~I,' .1i:l2 ,~t.~ 2:1 '32
•• 0.1_ ~_ I • ~':" "
'·'·,1 :ns, • 2~'~,3,1 211~1 '!!!l~:2 '~,1:2 '-, 2.,258 2: 1 t",
. .1._,
~l
'!I)",2:i/,8 ,4, ::2L3I1 2:3,;" '~'·2, 31'4 .;, 2101 ,2'112'
.:-..- i'. ".' ".
~"~,2 '~rta 3'm/,'" 2_1 119/3:2' 'iI!'<!!!',3 3,1/,2' 2"18 :~,a,'3,~,
-E _- .•. 1_ ._ ' I II!,i~I_'
·"3'U'8
.- - J.,. "_ • ~ I ,3,1.12 21M1' ,,221'132, !II'ii3 11~, ,3'~'2 :21 m 23~1/',32,
[ _.III.~. t .. ., ,
~, 1O"',3,:U8, 3,1,;~;
:3iJDIJ,5 3J ~11'1 lili'lili3'~1:2 ,3 '~ 1,. 3 .• 33,"~16
- .'
'~'~3IJa 3 1/~, S.,325 ,3,5,/11 ·'01;:3,9.1-4 3, 3 .. '25, ,31 "'In,.,
i _) ... ",_
tI"1<3 ''lll 3 ,3,,55'0 ,3, '9'~' 161 'u'~, 3; 3~61.S ,3 1'11111i
~ SA E: Stiand~
1:- .:~.' . 'il" Ii
ii ~ U.,S.~SJbilil!1ld.md P'oiUilitdJ~, IDeif'

Sq., 1Ft.,

Stu4~ _'I

N@.,

3 'Il,

UIO 1,:501 1401 '1 HI 130, '1U] '~IOO

'. :80

'11

1'IO~0Jl0' 9.,~,?'SQI

8.,7HO' ,.,,1..2501

1.,5lOOQ' 11~lt,5fi IL.!500 is ,,61250 S~QOO 4 .. 3:7'50

3'~

'tll!~'~

3~ 12!fJ 2~a,12:51 2.5000

"!i~C~ ~.J~~

2.,OCCO '1.1~ '~.50001

,45. • ,g

,3:2 :IS :~;

Eqi~lvJI'·' l~i!mIIl: n''iclmliQl' 111~h

ImI a- Z3I1 .':22;4:2~ .:2it»2'

.!~!M3,

,.~193 ,.;~II&14 ~ ~4I9! ~11341 .,1'~J1. ,,'1~!

.,IOBar .,1~4'1 .0673, ,"Btl,

,.e.a8,

~\f:18, .~,18, -W!9'

sm:an<huldl Gq. INc",

CUI!:iI;(ilH pilI"

8'1,. Fl.,

2~1 H~ 23, 2., ,25, "iiII!1 !~u.

:21

,,"I r(;;D

'tl,.OOClI C1"I,7_1 .. 15C01

'. II f50 ~tl251tl

.• 250 a ,S8Xi

~a7l5O .,a~-§ .,315M .:343J;!i .:31,251 .a~2!l, .26512 .!~

~.3,7m ~.2501 ''Iii ,t<!'ilii!!~ gJ,!!,.~~

291 ·301 3,-

32 33i ·34, 351 311 3,1' 381

I

I

i~ll :5 ".1

.I .;:u::: 1IIP.~ii1!

,t4,

IE~yi~~' I~~ nl;!!~rrI.g~: 1~m'l)tn!

"Dam ,mil

,.call ,,02. JlMl jlr~~19 ~C~'N, ~Q141' ~D13§

.11a1 •

.!Oi. ,.~;7 ~tICtSQ

~OOU; ,,001:51 .0087 .00&1 .CI6!iJQ

A PALAD'EN' PResS, 'II'OOK '15B •••. mbJ73~7:1M

betbBf' Y1OU,'m a aillftsm-.an kdcRS ~~d. :m hm.t'i,va'liv~' me~, d.esip. altd :fi1b:rieation

A '. :1.:1 ..... ,... ....;11 ..;a1·:Li1... !LiL"

or ,I ,concemeu aJ~:n tedam\8u lYliurt !lite'

,pawing' IDvel ftme!n:laJ ,gnm-lgrabbinl'

'~nd H' .'lif!im- -',01 w-' l~iIj!iL""'bliflli'p' P\o;!"l"·n.hn'lii~' "=--5~,ij '1Ii..~'~n.T!I"~ '~m-' 1!!4::~I~ . ,l' '- ,,-,lI!.!I--,~'I!O; '. !I;,I' .... ~ ~~ •. , '- ""J\lI!IIIj,JI!.!I""'J r~' ,~HI!!i'~~~1 IU~iI'!i,illlIoIV ,---

YOUI' Uhr.,.;, 10, il, B~W, 'Holmes" ,iliLUft'OI' 'M ,the elassie Home Werlmbopc' GUDIi, 'or. ,(Jte&Mtl: md Resi9tam~e vel ... ·

, ,

ames, s'hares, wi.1lh ~--lDU 'what' wID and

----,/ --.~ - - .- --- J-- .- --.- .---- -----

wOln~t wOllk, in ldieiip,g and bWii~g'

~.,lji d' 'Il.. .• - . " ,L-- " ,-" .-, ~, .. ,1 , ;[fllCJJ!1 ,aIiii- , tS\IJ:LOI!l.PU KUm r,a,w ma 'e(1.lilJj,S,

,~ ml()t :uamt :B~Jr~lus 'p" ms and. tl ailmos,.t

'~',r.. .,

finis'hed:;f;1 stneb.,

'YiIJU wiD 'be:netlt· fr-O'Dl H'ollmes' miOM 'lhan ,SOl "tm of Itxpedlll!llce m pm maidD,g :&om :saa:te11 as 'bJe' detUb 'drue tine 'po,m:ts, 101 Clie'I;timg' adlJOM!; 1bUTe~SI :m'[m!Ji'?l-Q b1l'a'L-~:!t; '~'I'-"I-;-''4Ir' la!ll:!'~~:Il'iilii1bl~e~',

~-~,_ ~ _ _ ='i ~~_,~. ~-~·I .. J9~' ~_~-!fi!!._ yl"_ ~~ ~~If

- ",.' -

ma\gazil'u!~J.' stoeb" and sllh'ts" YOUIil,U

,WSQ ,r,all:n. 'yaID.uab:~!e :iimsilhl on ma~e:rihds't

l;ii"'i;ii"!IIlli:!! !:Iilft..l il!iInm~'nmtDnll> ,AlloI:i~'ili!finl ~'Ik-ii"!IinJ' ~~I ~ ~1~1Jt I~~I ,'iC_'._~' ·ll~;. U~-~'I~~~ U1u:u,~'.I.'i

Drnam.l~m]tatign, ,ftltthtG' and a.5sembIJ~ filing; ,aGd. adljus;ti'~~-IJ' ,hea't 'tmabne:ntj

- - . -I' -]' n" - • - '-m~ - - - d' m- ~ - h - d]- - - -

[ . l - , L I! . . . • '

m.le: ,it. . . ft18l. 0.,5' liIl:Qi.:._, . ..:_~.s ,,:I_IF ,:,_,-woQn

~nii'ii;-·'~ - -~ " .. ..::III.:1b. - - -1ii.1l..,el~-'O' -- ~1I."""hH"!i D I"",At~n!i;fl',,,,~a 'w,iI:m. :ma:r~ W,W[;j1 :p.L,U'Lul~IJr·i~

fir. '<i!I~,t:!~ ,- ~l- Ii:!' :iI"L.,a 'ft.a.v'- 't..~1E'!1Ii; ii,'ra..::'-'liiIr to

. h __ Ql~ ~~~!I I ~ I ~ g-l~l itt~~~"j ~~~",' ru-uJ~~a: \~:

be~8 an a:prpf~tice .in I :mDJ5t~r ,P11:'mu,e;rI! s w~~lr.'ksll()PI!,

~ ~,t' 'I . - - .. . Ii; L ...... ..Ji- --'" iIiiib, &-..... ~ ....

,~'V\m 'w, ,YOll De net ,J:iI.illil'liQ:Y m'wm,~, 'LI'i;iliQUit

you mil' kno,w sODlleoodly w:ho .b; ~ and poose:-Isiug thJ.s

book ,. ... ,.;arU ,...'~fIi;jfj;,-W'-' 'VAU' - 'A CoL"9'~ ,1i:.\'L:-,~;e '~~:iI. .. '!I~"""'·"'~'l"ll\nr:ll,~',ft;n D. -"".& 'WUI ~11U!U", ~. y _ ·u ~1It~Ut~l!1:m LUllUlgl '~.~~~ JJlAUl}'~J~<~_~lUu~~

soolUld 'LawmBlkers mmedaly' ,ftuth~J" ,mimC.t' ,aOO!'Ss 'bcl

' ..... ,~ .c_~

,OOmm.tlfJr:JdiJ. ~,il'iflmlillo