SOBOTA 19. DUBNA 2014 WWW.IDNES.

CZ

kraj hradecký
Krátce
BROUMOV

B 3

Psycholog: Zákon je papežtější než papež. Vůbec nehledí na děti
Ředitel krajské pedagogicko-psychologické poradny Václav Mrštík považuje zákon, který umísťuje děti do různých typů škol podle IQ, za nesmysl: „Má to na dětské kolektivy devastující vliv, vzdělanost klesá.“
HRADEC KRÁLOVÉ Podle iniciativy, která vzešla od starostů na Hradecku a ke které se přidávají starostové a ředitelé škol po celé republice, rapidně ubývá žáků na základních školách praktických. Bývalým zvláštním školám tak podle nich hrozí zánik. Jak se na problematiku dívá psycholog, který s takzvaně problémovými dětmi přes 40 let pracuje? „Ministerstvo sice prohlašuje, že nechce praktické školy rušit, ale ty samy zaniknou, protože nebudou mít dostatek žáků,“ říká Václav Mrštík, ředitel Pedagogicko-psychologické poradny Královéhradeckého kraje, „na základě nejednoznačného rozsudku soudu z druhé strany Evropy někdo rozhodl, že stát diskriminuje Romy, protože jim neumožňuje vzdělání. Na ministerstvu proto vymysleli naprosto nesmyslné kritérium, které se doufejme zase brzy změní. Znění zákona je totiž papežtější než papež.“ Také jste podepsal otevřený dopis ministrovi, který chce zastavit inkluzi, tedy začleňování dětí se speciálními potřebami do základních škol. Proč? Nemůžu říct, že bych nesouhlasil s inkluzí, ale nesouhlasím se způsobem, jakým se nyní dělá. Nesouhlasím s inkluzí, která je posvěcena jakousi legislativou a vůbec nehledí na potřeby dětí. Je to násilná akce, která nevede k rozvoji žáčků, spíše je brzdí. Problém nastává i v sociální oblasti, protože z těchto dětí se velice často v běžné škole stávají okrajové skupiny nebo klasičtí agresoři, protože násilí je asi jediná oblast, ve které mohou vyniknout. Co si myslíte o tvrzení neziskových organizací, že umisťováním do bývalých zvláštních škol společnost diskriminuje romské děti? Není to pravda. Ať dámy a pánové z neziskovek ukážou jediného Roma, kterému jsme zakázali rovný přístup ke vzdělání. Neexistuje takový Rom, kterému by společnost neumožnila chodit do základní školy. Naopak existuje skupina Romů, a to je letitá záležitost, jejichž rodiče po nás vyloženě chtějí, aby jejich děti chodily do základní školy praktické. Přicházejí za námi s tím, abychom tyto děti zařadili do školy, kde se nebudou moc učit a kde budou relativně úspěšné. Jakou roli v tom hraje sociální prostředí, ze kterého děti přicházejí? Zásadní. Sociální prostředí dítě ovlivňuje mnohem více, než jsme si mysleli. Genetická závislost sice možná existuje, ale drtivá většina všech školních úspěchů i neúspěchů vychází ze sociálního prostředí. V rodinách je zakopaný pes. Zajímavé je, že u nás v poradně prakticky nemáme vietnamské děti. Je to komunita, která u nás je 40 nebo 50 let, jejich děti umí perfektně česky a etablují se jako velmi dobří studenti. Cikáni jsou tady 500 let a mezi nimi studenti téměř nejsou, přitom mají naprosto srovnatelné podmínky. Může za to tedy hlavně rodina?

Lidé začali uklízet Broumovsko
Ještě do neděle se lidé mohou zapojit do velkého jarního úklidu Broumovska. Sdružení Stromodění, skauti a dobrovolníci vloni sebrali kolem 11 tun odpadků. Připojit se mohou oddíly, kluby, rodiny, firmy i jednotlivci, když si po dohodě s organizátory domluví vlastní trasu. "Tuto akci si zájemci sami zorganizují, pytle odnesou do nejbližšího kontejneru, kde je spořádaně vhodí nebo zanechají. Díky skvělé spolupráci s Marius-Pedersen víme, že to není problém," říká pořadatelka ze Stromodění Eva Janečková. Zájemci se mohou kontaktovat pro registraci na mailu evaj@stromodeni.cz nebo na telefonu 774 682 821. (tů) TRUTNOV

„Ať mi neziskovky ukážou jediného Roma, kterému jsme zakázali rovný přístup ke vzdělání.“
Roli hraje kultura, způsob života, priority. Kolik znáte například vrcholových romských sportovců? Romské děti jsou často velmi pohybově nadané, ale když mají začít tvrdě trénovat, vydrží jen chvilku. My jsme pracovali například s boxe-

rem, který by pravděpodobně byl ve světové špičce, ale když se dostal na evropskou, tak odešel, chyběla mu cílevědomost. Přišel jsem do školství na začátku 70. let a celou dobu se potýkáme s problémy se začleněním romských dětí do školského systému tak, aby byly úspěšné. To není problém systému, ale konkrétní rodiny, sociální skupiny. A jaké to má pro problémové děti důsledky, když musí chodit do základní školy, přestože by podle vás potřebovaly speciální školu? Je prokázané, že pak stagnují ve svém mentálním vývoji. Zároveň mají problém se socializací. V Hradci máme například jednu třídu, ve které jsou dva opakovaní propadlíci, což je jádro pro šikanující prostředí. A nic se s tím nedá dělat. Ty děti nikde nazažívají úspěch, na sport jsou většinou líní a jediná oblast, ve které se mohou prosadit, je násilí. Jaký to má vliv na celou třídu, na kolektiv? Devastující. Učitelé jsou podstatně dřív vyčerpaní, úroveň znalostí a vědomostí u prakticky všech dětí klesá. A to ještě nevíme, jestli kvůli tomu neklesá také úroveň celého školství včetně středního, a tudíž i vysokého. Podle zákona smí nyní do základních škol praktických pouze děti, kterým naměříte lehkou či střední mentální retardaci, čili IQ 70. Ty podmínky jsou stanovené od stolu a naprosto nerespektují pedagogické a psychologické zákonitosti. Tvůrci pokynu se bez znalosti problematiky domnívají, že psycholog je schopen říci, že dítě má určité IQ, a když je toto číslo o jeden bod vyšší nebo nižší, tak dítě patří, nebo nepatří do základní školy. Když naměříme dítěti IQ 71, tak už nemá právo jít do základní školy praktické,

přestože víme, že takové dítě nemůže úspěšně zvládnout základní školu. Navíc chyba měření u běžného testu je plus minus 15 bodů, takže toto konkrétní dítě může mít IQ v rozmezí 56 až 86 bodů. Jak by se tedy podle vás měla stanovit kritéria, podle kterých se dítě zařadí do základní či speciální školy? Měli bychom se vrátit k tomu původnímu, co fungovalo. Dříve zákon říkal, že dítě není schopné se s úspěchem vzdělávat na základní škole vzhledem ke svým rozumových nedostatkům. Nehrálo roli žádné číslo IQ. Takže i když dítě nebylo mentálně postižené, ale opakovaně na základní škole selhávalo a opakovalo ročník, byl to pro nás ukazatel, že by mělo jít do školy zvláštní. Podle odpůrců rušení praktických a speciálních škol se počty žáků rapidně snižují. Dá se vyjádřit procentuálně, kolik dětí jste do základních škol praktických doporučovali dříve a kolika dětem zákon dovoluje navštěvovat tyto školy nyní? Když si představíte Gaussovu křivku, tak hranice 70 bodů IQ nám dovoluje doporučit do speciálních škol jen asi čtyři procenta dětí. Jenomže dětí, které speciální péči potřebují, je zhruba deset procent. Co s tím? Pomůže změna zákona? Určitě by to zklidnilo pedagogickou a sociální situaci. Když dítě opakovaně selhává, patří do základní školy praktické. Tím, že se dostane do pozitivního optimálního pedagogického prostředí, výrazně se zlepší. Můj průzkum ukázal, že když se dítě s nižší mírou inteligence, kolem IQ 70, zařadí do speciální školy, tak je v 9. třídě na úrovni IQ 85 i víc. Kateřina Vítková

Galerijní noc nabídne i taneční grotesku
Galerijní noc, kterou pořádá dnes Galerie města Trutnova, nabídne i divadelně-hudebně-pohybový projekt z paláce Akropolis nazvaný Traffic Dance, a to mezi 13.30 až 19. hodinou na Krakonošově náměstí. Starý hasičský okřídlený speciál se promění ve scénu pro pouliční představení i grotesku pro děti od 3 do 93 let. Galerijní noc bude zároveň posledním dnem výstavy Ateliéru figurativního sochařství Michala Gabriela. Vstup je zdarma, galerie bude otevřena od 9.30 do 21 hodin. (mar) HRADEC KRÁLOVÉ

FAKTA

Krajská poradna
Pedagogicko-psychologická poradna kraje je v každém z pěti okresních měst, pobočky má i v Chlumci nad Cidlinou a Novém Bydžově. Vloni se věnovala 12 tisícům dětí s výukovými, výchovnými či vývojovými problémy. „Když odhalíme u dítěte lehkou mentální retardaci, může se stát, že ho rovnou pošleme do základní školy praktické, ale většinou ho posíláme do speciálně pedagogického centra,“ vysvětluje ředitel krajské poradny Václav Mrštík. Na základě jejich doporučení rozhoduje o umístění dítěte vždy ředitel školy.

Redl, Lenk a Janoušek píší Poslední kapitolu
Poslední kapitola! je velké koncertní rozloučení folkového tria Vlasta Redl, Slávek Janoušek a Jaroslav Samson Lenk, které se zastaví v úterý v 19 hodin v královéhradeckém Adalbertinu. Repertoár z alb Zůstali jsme doma, Kde domov můj a Barvy domova pečetí jejich knižní trilogie My tři a já. (mar) HRADEC KRÁLOVÉ

Kde se umýval kníže? Zámky otevírají nepřístupná místa
OPOČNO Mezinárodní den památek a sídel, který si včera připomněli lidé na historických objektech na mnoha místech České republiky, mohou o víkendu oslavit i návštěvníci hradů a zámků v Královéhradeckém kraji. Díky svátku jejich kasteláni otevřeli prostory a místnosti, které jsou jinak běžně nedostupné. Státní zámek v Opočně na Rychnovsku včera premiérově zpřístupnil takzvanou Tabulnici, sál s renesanční hřebínkovou klenbou. „Tabulnice je nově zřízený sál, který bude pro zájemce o pronájem k dispozici od letošního května. U příležitosti Mezinárodního dne památek se stane v předpremiéře po tři dny součástí prohlídek zámku,“ informovala Dagmar Svitáková z opočenského zámku. Do neděle 20. dubna bude možné si prohlédnout i pánskou koupelnu, kterou nechal v roce 1912 zbudovat tehdejší majitel zámku kníže Josef Colloredo-Mannsfeld. Návštěvníci zjistí, jak se před sto lety například ohřívala voda a jak vypadala dobová sprcha. Zámek Ratibořice v Babiččině údolí zase až do neděle návštěvníkům otevře jindy nepřístupné barokní sklepy. V nich se uskuteční prodejní výstava užitkové keramiky a hraček pro děti i dospělé. V souvislosti se slavnostmi památkových objektů pak ratibořický zámek připravuje i exkurzi po areálu zámeckého parku s výkladem o jeho revitalizaci, a to na sobotu 26. dubna. Oslava mezinárodního dne památek a sídel dnes začíná i v Náchodě, který po celý víkend zpřístupní půdy nad hlavními zámeckými budovami. „Prohlídky půd se uskuteční v sobotu a neděli v 11 a v 15 hodin. Budou trvat zhruba půl hodiny a vstupné bude zdarma,“ láká kastelán Jiří Růžička. Michaela Rambousková

Diskuse o Ukrajině se Štětinou i Bursíkem
Nutnost komunikace mezi východem a západem Ukrajiny je tématem diskuse, které se v úterý od 17 hodin v Muzeu východních Čech zúčastní senátor Jaromír Štětina, exministr Martin Bursík, Ukrajinka Nataliya Dotsenko a aktivista Martin Uhlíř. (kuk)

INZERCE

Koupím
Knihy, LP, pohledy, plakáty. T: 603 469 105.

Knihy a časopisy
Koupím i LP, pohledy, plakáty. T: 603469105

Velikonoční ležák Velikonoční ležák

Tabulnice Dosud nepřístupný sál s renesanční hřebínkovou klenbou na
zámku v Opočně.
Foto: ČTK

Sníte o lepším bydlení?

VESELÉ VESELÉ

VELIKONOCE VELIKONOCE

Více než 100 000 nemovitostí na

Pánská koupelna

www.reality.idnes.cz

Na zámku uvidíte, kde se umýval kníže v roce 1912. Foto: ČTK

Vidíte 2x? Tak to vidíte dobře!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful