Vad szenvedélyek hercegnője Tűztáncos lelke mélyéig csikaszó volt.

Fehér anyjától csupán szikrázó zöld szemét örökölte, de az ereiben büszke indián vér csörgedezett. Nagybátyja, a törzsfőnök, óriási sebet ejt a lelkén, mikor odaadta a vöröskabátos tisztnek tolmácsnak… és ágyasnak. Sértettségében megfogadta, hogy soha az életben nem érinti meg ezt az arrogáns angolt, soha nem simogatja meg izmos, sudár testét, és soha nem fog az ölelése után áhítozni. Elfojtott vágyak katonája Evan Trevor őrnagyot úgy elkábította a nemes csikaszó hercegnő, mint ennek a vad, szűz földnek a rengetegei, rohanó folyói, és buja növényzete. Azt mondták, Tűztáncos az övé, elviheti magával, de ő az első pillanattól kezdve, amint meglátta, többet kívánt, mint a nő csodálatos testét. Nem erőszakkal, hanem gyengéd csókokkal akarta megszerezni, hogy a nő maga kiáltson érte, és hívja elragadtatásában. Megtörni a lázadó szívet… hogy közös legyen a végzetük.

Joanne Redd Tűztáncos

Hajja & Fiai
2

Eredeti cím: Dance With Fire Copyright © 1992 by Joanne Redd All rights reserved! A fordítás a Dell Books kiadása alapján készült

A borítón Szendrei Tibor festménye

Hungarian edition and translation © 1992 by Hajja & Fiai

ISSN 1216-5514 I SBN 963 7603 37 9

Hajja & Fiai Kulturális és Szolgáltató Kft. Felelős kiadó: Hajja Attila ügyvezető Szedte és tördelte a Hajja & Fiai Nyomtatta és kötötte a Dabasi Nyomda Rt. Felelős vezető: Bálint Csaba vezérigazgató Munkaszám: 92-0767 Terjedelem: 20 (A/5) ív Készült Dabason, az Úr 1992. évében

3

1. fejezet Evan Trevor nyakán lassan felálltak a szőrök, és hideg borzongás futott végig a gerincén. Tudta, hogy a vadak ott vannak a fák között, annak ellenére, hogy nyomukat sem látta a félhomályos rengetegben. De nem is kellett látnia őket. Érezte magán a tekintetüket, szinte szúrták a hátát a szemek, amik minden mozdulatát figyelték. Szerette volna tudni, vajon barátok-e, vagy ellenségek, akik csak a megfelelő pillanatra várnak, hogy felfedjék magukat, netán arra, hogy rávessék magukat, mint párduc az áldozatára. Nem mintha félt volna a haláltól. A múltban már nemegyszer állt szemtől szembe a sötét angyallal a legkisebb megilletődés nélkül. A kínzás azonban más. Nem örült a gondolatnak, hogy esetleg lassan megpirítják a tűz fölött, lenyúzzák a bőrét, és a szeme előtt eszik meg a testrészeit. Evan megkockáztatott egy gyors oldalpillantást Josh McDougalra, a vezetőjére. A nyurga, hosszú karú Josh-t – úgy látszott – nem zavarják ilyen gondolatok. Nyugodtan vezette lovát a keskeny ösvényen, bár Evan meg mert volna esküdni, hogy ő is érzi a fák közül figyelő szemeket. Az indiánok jelenléte szinte kézzelfogható volt. No de ha Josh nem aggódik, akkor neki sem kéne, gondolta Evan. Végül Josh indiánszakértő. Nagyon idegesítő volt azonban az erdő furcsa csendje, és a tudat, hogy a vadak ott vannak a fák között, isten tudja, mire várva.

4

Evan gyorsan körbepillantott, hátha meglátja az egyik színes tollnak a végét, de semmi szokatlant nem észlelt. Csak a hatalmas fákat látta – némelyik törzsének az átmérője elérte az öt métert – és a lilás árnyakat, amit a levelek vetettek. Aljnövényzet egyáltalán nem volt, mert fény alig szivárgott keresztül a sűrű lombokon. így aztán énekesmadarak sem voltak, csak harkályok. Kopácsolásuk szokatlanul hangosnak tűnt az erdő csöndjében, és a férfi úgy érezte, mintha az idegeit vernék a csőrükkel. Evan még sohasem látott ilyen erdőket, mint itt, Amerikában. Angliában minden más volt. Itt, ezen az új földön, az ember napokig utazhatott anélkül, hogy meglátta volna a napot, és egyfolytában azon tűnődött, hogy vajon miképpen tudnak itt a fák ilyen hatalmasra nőni. Az erdőségek, amin áthaladtak, igazi szűz területek voltak; emberkéz még nem érintette őket. Az egyetlen hely, ahol ilyen csendet tapasztalt, a tengeren volt, éjszaka, amikor nem fújt a szél. Még a lovak patadobogása is olyan halk volt, hogy hegyeznie kellett a fülét, ha hallani akarta. A talajt vastagon borította a több száz év alatt felgyülemlett rothadó avar. Nem volt kitaposott ösvény, ehelyett a két férfi a fák törzsén szemmagasságban ejtett fejszenyomokat követte. Enélkül reménytelenül eltévedtek volna. Evan hirtelen valami alig hallható zajt hallott. Azonnal megtorpant, félig arra számítva, hogy a következő pillanatban egy tomahawk élét érzi a tarkóján. Mikor azonban semmi nem történt, és további zajok sem hallatszottak, nem bírta tovább, és vezetője felé fordult. – Ha nem akarnak megtámadni minket, akkor mi az ördögért nem mutatkoznak?

5

A skót, anélkül hogy lassított, vagy Evanra nézett volna, visszakérdezett. – Az indiánokról beszél? – Persze hogy az indiánokról beszélek! – válaszolta Evan. – Merem feltételezni, hogy barátságosak, különben azóta már halottak vagy foglyok lennénk. Azért ezt elmondhatta volna, és akkor talán megkímélt volna ettől az aggodalomtól. – Na, azért ne húzza fel magát – motyogta Josh békítőén. – Úgy gondoltam, erre magától is rájön, mint ahogy rá is jött. Helyesen gondolja, hogy barátságosak. Azt hiszem, csikaszok, mivel az ő vadászterületükön járunk, és övék a város, ahová tartunk. Ami a nem mutatkozást illeti, gondolom, még nem készültek fel rá. Sokat kell még magának tanulnia az indiánokról, őrnagy. Minden cselekedetüket megfontolják, és itt most nekünk is az ő szabályaik szerint kell játszanunk. Evan eleresztette a füle mellett a vezetőnek azt a megjegyzését, miszerint neki még sokat kell tanulnia az indiánokról. Ez olyasmi volt, amihez semmi kedvet nem érzett. Úgy tervezte, hogy mihelyst teljesíti a küldetését, itthagyja ezt a vad országot, és hazamegy Angliába, még ha valami titokzatos betegséget kell is szimulálnia, hogy hazavigyék. Elege volt már a franciákkal és brutális indián szövetségeseikkel vívott csatákból, elege volt Amerikából, és a független, keményfejű telepeseiből, elege abból, hogy olyan vadak mellett harcoljon, akik bármelyik pillanatban ellene fordulhatnak, és megskalpolhatják. Ha már harcolnia kell a megélhetéséért – amit egyáltalán nem kedvelt akkor ezt inkább Európában teszi, ahol a nyílt terepen jól képzett, egyenruhás seregek ütköznek meg

6

egymással. Ott legalább mindig tudja, ki az ellenség, és hol van. Evan úgy vette ki a skót szavaiból, hogy úti céljuk már nincs messze. A hír kellemes meglepetésként érte. Kezdte úgy érezni, hogy már soha nem érnek oda, és attól félt, hogy Josh magabiztossága ellenére is eltévedtek. Már több mint egy hónapja voltak úton, és tíz napja senkivel sem találkoztak. Minél hamarabb elérik céljukat, annál hamarabb elintézheti a dolgot, és mehet vissza a civilizációba. Számára a civilizációt nem a kolóniák alacsony életszínvonala jelentette, hanem Anglia. – Ott egy tisztás előttünk – mondta Josh. – Megállunk, hogy felvegye az egyenruháját. Evan több fényes napsugárkévét látott maguk előtt. Ahogy a szél mozgatta a fák ágait, úgy mozogtak a fények is; egyszer itt tűntek fel, aztán ott, mintha táncolnának. Ahol a fény visszaverődött a fák alját borító finom páráról, apró szivárványok tűntek fel időnként. Evan lenyűgözve figyelte a pompás színjátékot, aztán vezetője felé fordult. – Miért kéne felvennem az egyenruhámat? A múltkor azt mondta rá, hogy lehetetlen öltözet egy katona számára. – Igen, még most is azt mondom, különösen arra a vörös kabátra. A sötét erdőben olyan, mint egy felkiáltójel. Csodálatos célpont benne. Azonban ezek itt a szövetségeseink, és a csikaszok imádják a felhajtást, a pompát, meg mindent, ami vörös. Csátiban hülyeség azt az egyenruhát viselni, de attól függetlenül nagyon hatásos, és maga most hatással akar lenni rájuk, nem? – Már láttak – mutatott rá Evan. – Csak a felderítőik. Promingo főnök és a tanács azonban még nem. Miért? Lehet, hogy az egész város kivonul a fogadására.
7

és kezdte 8 . Azon tűnődött. Még az agresszív mingók – vagy ahogyan az angolok nevezték őket. amit vártak tőle. és undorral gondolt arra. A nyurga skót tűzvörös haja úgy ragyogott a napfényben. és Evan Trevor őrnagy olyan férfi volt.Evan – ha ezt nem is hitte – abban azért reménykedett. az irokézek – is egészséges tisztelettel adóztak a csikaszoknak. milyen hatással lesz a csikaszokra. Az a hír járta a csikaszokról. Útjuk során már több ilyenen haladtak keresztül. leszállt. hogy ők Észak-Amerika legharciasabb és legvadabb törzse. hogy Evan szeme szinte belefájdult. kezével árnyékolva el a szemét a szokatlan világosság elől. Annak ellenére. Josh azt mondta. de mint a Korona tisztjének kötelessége volt erre is figyelnie. Evan körbenézett a fényes tisztáson. ami a fák méretét tekintve igen nagy könnyebbség volt. vagy erdőtüzek alkalmával keletkeztek. Evan felé fordult. aki nagyon komolyan vette a kötelességeit. és hosszú pennsylvaniai puskájára támaszkodott. és keresték is. mégis tartott a találkozástól. Mikor meglátta Josh várakozó arckifejezését. hogy barátságos lesz a fogadtatás. hogy ezek vagy elhagyott indián farmok helyei. Személy szerint egyáltalán nem érdekelte. hogy volt képe a férfinak az ő kabátjának a színét kritizálni. és ők Nagy-Britannia leghűségesebb indián szövetségesei. és igyekeztek nem kerülni az útjukba. hogy Josh hevesen bizonygatta. a csikaszok egyetértenek a küldetésével. Josh megállította a lovát. mégha ez nem is volt a kedvére való. A kezében tartott hosszú puskát letette a földre. elővette a nyeregtáskából a csizmáját és az egyenruháját. mert így nem nekik kellett a földet megtisztítani. Később a folyamatosan előrenyomuló és az indiánokat hátraszorító telepesek ezeket a tisztásokat nagyon nagyra értékelték.

A puskaporos tülköt a táska oldalához erősítették. fekete lovassági csizmákon. a feszes. Hófehér muszlinharisnyájában. amik a keskeny csípője köré tekert vadászing alatt lógtak. ami a 9 . ami az oldalán lógott. El kellett ismernie magában. ahogyan azt Josh egy nemestől elvárta volna. és hajában egy fekete szalaggal. és a csillogó. leoldozta kardját a nyeregről. a fehér és aranycérnával kivarrt brokátmellényen. kemény izmok és inak fedték. Evan nem vette észre Josh szemlélődését. keskeny csípőjű. vörös kabáton. Aztán levette a tomahawkot és a skalpolókést. kova és mokaszinjavításhoz szükséges felszerelések voltak. A táskában kötszer. és az oldalára kötötte. muníció. nyakában egy fekete kendővel. szúrós.lehámozni magáról a felderítőruhát. a fodros ingen. határozott vonalú száj. fehér bricsesznadrágon. és megkérdezte: – Na? Elég mély benyomást fogok tenni a maga átkozott csikaszóira? Josh végignézett az aranydíszítéses. hosszú. kék szemek. Levetette a körülkötős inget is. Josh nyugodtan figyelte a vetkőző angolt. ami eddig aranyszínű szőrrel borított. Először a bőrtáskát tette le. végül a térdig érő mokaszint és a sötétzöld nadrágot. hogy az őrnagy kivételesen szép emberpéldány. amit vezetője tanácsára öltött magára az útjuk elején. és egyetlen gramm zsír sem volt rajta. Ehelyett egész testét erős. Arcvonásai férfiasak voltak – szögletes állkapocs. tapló. Egész megjelenése aktív életvitelről árulkodott. izmos mellkasát fedte. felgombolt hátuljú. Mikor teljesen felöltözött. Teljes magasságában felegyenesedett. Szokatlanul széles vállú.

Maga a férfi – arányos testével. jól szabott egyenruha tette ezt a hatást. És az indiánok biztos nem sértődnek meg néhány gyűrődés miatt. volt valami furcsa arrogancia Evanban. felcsapta a fejére. A sok tiszteletre méltó tulajdonság mellett. milyen jól néz ki. hogy teljesen feleslegesek az erőfeszítései. – Azt felejtse el! – mondta Evan utálkozva. összeszedte levetett ruháit. Nagymértékben lenézték a telepeseket. és mélyen beletúrt a nyeregtáskába. még ha a kalapot is felteszi a fejére. – Ja.válláig érő aranyszőke fürtöket fogta össze a tarkóján. megteszi. Ezért aztán most kifejezéstelen hangon válaszolt a kérdésre. Az egész Brit Hadsereget egyfajta fensőbbséges légkör vette körül a legmagasabb rangú tábornoktól a legutolsó közlegényig. a tiszt figyelemre méltó látvány volt. és Josh-t ez nagyon bosszantotta. parancsoló. hogy hetekig utazzon összehajtva egy nyeregtáskában. Josh nem akarta. – A kalap a maga rangjának a szimbóluma. Bosszúsan pofozgatta és simogatta. Ez nem csupán abból eredt. – Majd hozzátette: – Főleg. és a 10 . hogy az angol megtudja. Nem arra tervezték. hogy Evannek nemes vér folyt az ereiben. majd kis keresgélés után előhúzta a háromszögletű kalapot. jó. – Különben is szerintem a felismerhetetlenségig összeroncsolódott. amit Josh felfedezett a tisztben az elmúlt hetek alatt. – Jó. tudom. de azért csak tegye fel – erősködött Josh. Azonban nem csupán a színes. próbálva visszaalakítani régi formájára. Evan morogva megfordult. magabiztos modorával – azonnal kitűnt a többi ember közül. Aztán mikor látta. ami egyszerűen az agyára ment.

Josh erre nem szólt semmit. rothadó levelek szagától terhes erdőben haladtak. Eltekintve a nemesi származású katonáktól. hogy Evan hülyén néz ki. hogy a felismerhetetlenségig össze lesz gyűrve. Úgy húsz perccel 11 . lovon ülve. hogy Evan lova valódi kinemesített. akkor ha átmentem a vizsgán. és ismét a nyirkos. még tekintélyt parancsolóbb volt. Egy biztos. Olyan könnyedséggel és eleganciával mozgott. nem is néz ki olyan rosszul az a kalap – mondta nyugodtan. jól idomított angol ló. hűvös. hogy maga a férfi olyan különleges. Evan követte. Így. csak felült a saját lovára. nem sok ilyen van errefelé. hogy hülyén néz ki ez a kalap! Figyelmeztettem előre. izmos állat össze vannak nőve egymással. Nem. Hirtelen megérezte magán Evan kék szemének rezzenéstelen tekintetét. Josh-nak el kellett ismernie magában. De Josh egyáltalán nem gondolta. ha lehet. aztán felvette hosszú puskáját.tomahawkkal meg a késsel együtt bevágta a nyeregtáskába. és felült a lovára. – Jó. hogy az óhazából áthozassanak egyet-egyet. akik magukkal hozták a lovaikat. de nem tudta. talán indulhatnánk is. hogy ez vajon attól van-e. a Brit Hadsereg is a befogott vadlovakat használta. hogy a vezető úgy érezte. Hamar maguk mögött hagyták a meleg napsugarakat. Josh azon tűnődött. – Nem. és megindult a tisztást szegélyező sötét erdő felé. gondolta. Csak a jómódú ültetvényesek engedhették meg maguknak. az őrnagy és az erős. Szeretnék túlesni ezen a találkozáson minél hamarabb. Evan Trevor a kolónia legrosszabb gebéjén is jól nézne ki. és nem az öltözéke. Onnan kérdezte: – Most meg mit bámul? Azt ne mondja.

mint gondoltam. de egyetlen ember sem mutatkozott. 12 . Nem. – Nem is tudtam. Ezek nagyon régi települések. Ez Promingo otthona. és nem falunak – monda Josh-nak. ahogy végignézett a kihegyezett végű karók hosszú során. mint az előző. miért nevezte maga városnak. mert az angolok nem tudták a vad terepen szállítani az ágyúikat. Evan szemei elkerekedtek a meglepetéstől. – Most már tudom. – Sokkal nagyobb. a csikaszoknak voltak indián ellenségeik is. otthon tényleg nem voltak ilyenek. – Ez az? – kérdezte. Az igazat megvallva. Amennyire Evan tudta. telepesek. Evan megrántotta a kantárt. az mind kőből épült. Ahány erődöt eddig látott. Igen szégyenletes háború volt ez a Brit Hadsereg számára.később ismét kiértek egy tisztásra. a franciák évekig sakkban tartották az angolokat az ehhez hasonló silány építményekből. hogy sok ilyen lenne Angliában. De még ha lettek volna is. ilyen primitív cölöperődök nem voltak Európában. Tudja. ennek a vad országnak a belsejében. Itt azonban. ez sokkal nagyobb volt. Mikor odaértek a kerítéshez. és egy nagy cölöpkerítés húzódott végig rajta. – Pedig van nekik. még mielőtt a fehérek feltűntek volna. hogy az indiánoknak erődjeik vannak – jegyezte meg Evan. amikor meglátta bent a kör alakú várost. – Igen. és falaik olyan erősek voltak. a hadsereg egy pillanat alatt hamut csinált volna belőlük. hogy csak ágyúgolyókkal lehetett kárt tenni bennük. Nem hiszem. azt látták. hogy a kapu sarkig nyitva van. hogy ne lehessen felgyújtani. innen vettük az erődök építésének ötletét. mi.

az kapu a labdajátékokhoz. és addig öklözik. De a többi településük sem mostanában épült. Evan kis darab megművelt földet látott mellette. Ha azonban ez megtörténik. A kukorica még alig volt egy néhány centiméteres. A harmadik fajtában rúgják a labdát. elég kicsi a földjük. csak saját kiskertek. – Az indiánok nem költöznek egyik helyről a másikra? – Nem. mind vad és véres. és visszafogta a lovát. – Sokféle van. – Milyen fajta labdajátékok? – kérdezte Evan kíváncsian. – Mi az ott. nem? – kérdezte Evan. Evan bólintott. Fogadja meg a 13 . ami valamivel kisebb. hosszúkás formájukat. Az egyikben vastag karókkal terelgetik a labdát. mint a déli törzseknek általában. mit játszanak. A törzs földjei a város másik oldalán vannak. Egy másik abból áll. hogy kit ér az ütés játék közben. amíg ki nem hányja. hogy a vadak is játszanak. Néha vadásznak vagy gyűjtögetnek. aztán megpróbál eljutni a kapuig anélkül. zászlórúd? – Nem. de levelei már felvették a jellegzetes. Ahogy elhaladtak az egyik ház előtt. és az indiánok nem nagyon nézik. – Ahhoz képest. hogy farmerek. mint egy tyúktojás. hogy bevárja Evant.– Ez az egyik legnagyobb csikaszo település – válaszolta Josh. hogy a többiek elkapnák. ráugranak a hasára. mert el sem tudta képzelni. – Ezek nem a földjeik. amiket a csikaszok imádnak. és már más vonta magára a figyelmét. – Már nagyon régen itt áll. a folyó mellett. Különben mindegy. hogy egy bátor legény lenyeli a labdát. de leginkább földműveléssel foglalkoznak. A csikaszoknak állandó lakhelyük van.

Nem is hasonlítottak a komor faházakra. 14 . disznóólja. ha esetleg hívnák. – Azok mik? Füstölők? – Nem. a szépen gondozott kiskertről nem is szólva. Teljesen mások voltak. Ók hosszú faházakat építettek. Minden családnak megvolt a maga kis magtára. ahol mindig ég a tűz. Evan észrevette.tanácsomat. amikben a telepesek laktak. és utasítsa vissza. Evan szemöldöke összeszaladt. hogy nyáron ne melegítse fel. itt sokkal melegebb van nyáron. Melegházak. Az egyik a konyha. Még előtte állt a nyár itt délen. két részből álló épület. hogy minden ház mellett áll egy nagyobb. de egyszer volt egy ültetvényen Virginia államban. mint Angliában. Tudja. mint amit a mingóknál és a mohawkoknál látott. baromfiudvara. Evan bólintott. Én magam inkább a vesszőfutást választanám. és ezt erős cölöpök közé rakták be. – És a másik melegház? Azt mire használják? – Izzadnak benne. A csikaszo otthonok sövényfonatokból és vályogból készültek. a tetejüket pedig szalma fedte. és ott is külön álltak a konyhák. Szinte világítottak a szikrázó napsütésben. Josh felé fordult. Evan több csűrt és magtárat látott. Evannek az apja angliai birtokán álló béreskunyhókat juttatták eszébe. és szép fehérek voltak. a telepesek ezt is a bennszülöttektől tanulták. és érdeklődve figyelte a különálló otthonokat. Ahogy egyre beljebb haladtak a városba. Azért nincs összekapcsolva a főépülettel. de sokkal kényelmesebbnek tűntek. ugyanebből az okból – úgy látszik. amelyben több család lakott. csak a csikaszo épületek nagyobbak.

főleg ha egy jó hideg fürdő követi. No de mindennap? Azért ez egy kicsit túlzás. Az épület közepén nagy köveket melegítenek a tűzben. hogy nincsenek rajta ablakok. A város teljesen elhagyatottnak nézett ki.– Azért építik ezeket. Ott bent melegebb van. Josh óvatosan végigvezette lovát a kis úton. Evan követte. – Ha jobban megnézi. mint a konyhán. Angliában a felsőbb osztályok tagjai gyakrabban fürödtek. mint a pokolban. Érezte magán a rengeteg fekete szempár tekintetét. nem? Evant egyáltalán nem lepte meg Josh reakciója. – Ja. már sokkal jobban érezte volna magát. Ha csak az egyik csikaszo is elmosolyodott volna. és kiértek a főtérre. Majdnem mindennap – fintorgott Josh undorral. testileg és lelkileg egyaránt. amit előttük nyitottak. Evan lélegzete elakadt. hogy nagyon frissítő. hogy megtisztítja őket. gondolta. láthatja. de minden arc kifejezéstelen és kemény volt. de még mindig nem láttak senkit. Majdnem minden vallási rituáléjuknak része az ilyen megtisztulás. mint a közemberek. Mikorra mindezeket végiggondolta. hogy gőzölögjenek. Még soha nem látott egyszerre ennyi indiánt. Iszonyúan izzad az ember. úgy vélte. Aztán mikor befordultak a következő ház sarkánál. A tisztás tömve volt indiánokkal – férfiakkal. hogy izzadhassanak benne – magyarázta Josh. Az indiánok azt mondják. nőkkel és gyerekekkel. vizet öntenek rájuk. Megpróbáltam egyszer. A csikaszók azt állítják. hogy lehettek vagy ezren. már bent jártak a település közepén. – Undorító. pedig egy darab ruha sincsen rajta. Mikor aztán vörösen izzanak. – Az indiánok fürdenek? – kérdezte Evan meglepetten. 15 . Ezt aztán egész évben csinálják.

Összességében a csikaszók voltak a legszebb bennszülöttek. hogy fogalma sincs. és Evan arra gondolt. ami sokkal jobban illett volna egy ősi római település lakóihoz. hogy ők talán egy teljesen más fajhoz tartoznak. amit eddig olyan kevés fehér embernek volt alkalma látni. Ők is magasabbak voltak. ő és Josh éppen két hosszú. Ha lehet. és kezdte jobban megnézni ezt a nyugati törzset. csinosak és karcsúak. nyitott oldalú pajta mellett haladtak el. csak egy kis fekete csíkot hagytak. rojtos bőr legginget. A csikaszok haja hosszú fonatban lógott a fejük egyik oldalán. mint az átlagos európai nők. mint a mingók és a mohawkok. Mialatt Evan ezeket végiggondolta. A legtöbb férfi hagyományos ruhát viselt: bőringet. Evan már nem félt annyira. Finom arcvonásaikkal és szikrázó fekete szemükkel szépségben messze felülmúlták az eddig látott indián nőket. A bőrük is inkább aranybarna volt. 16 . akikkel találkozott. bőrdarabokkal és színes gyöngyökkel díszítve. Nem borotválták a fejüket. Ahogy azonban egyre beljebb haladtak a tömegben. ami Evan szerint igazi vadember külsejűvé tette őket. vagy mit terveznek. mint az eddig látott északi vagy keleti törzsek tagjai. és ismét kellemes meglepetés érte. Evan ezután a törzs asszonyaira fordította a figyelmét. amit az erre járó kereskedőktől vásároltak. tollakkal. Nagyon büszkék voltak rá. még az európai átlagnál is magasabb. mint sötét rézszínű. mokaszint. Idegesítő. jó alakú és kellemes arcú. és vörös anyagból készült nadrágot.mintha kőből lenne. Evan meglepetésére sok fiatalember ugyanilyen anyagból készült tógát viselt – a nőkhöz hasonlóan –. Észrevette. mit gondolnak. A legtöbb férfi magas volt. hogy a csikaszok sokkal szebbek. és semmi sem történt. mint amerikai indiánokhoz.

bár mozdulataiba némi vonakodás látszott. ez lehet a törzs tanácskozóhelye. a szent emberük érintheti meg. Evan megpördült a 17 . Evan ugyanígy tett. és végig egy piros szőnyegen. ami medve. Gondoltam. mit mondtam? A csikaszók imádják a pompát és a külsőségeket. figyelmeztetem. nyitott oldalú épületet látott. Emlékszik. és megrázta a fejét. Josh alig fejezte be a mondatot. Követte Josh-t fel a kőlépcsőkön. A csikaszok vallása annyira egybefonódik mindennapi életükkel. – Csak a főmágus. Josh hirtelen megállt. kör alakú. – Promingo aztán nem.és párducbőrökkel volt letakarva. – Hol van Promingo? Azt hittem. hogy ő fog fogadni. aztán a kantárszárat és puskáját odanyújtotta egy ott álló indiánnak. ami az ülő indiánok között vezetett. Aztán Evan egy hatalmas. amikor hatalmas éljenzés tört ki. hogy meg kell válnia puskájától. minden csikaszo felugrott. hogy szinte lehetetlen szétválasztani. a közepén pedig kis tűz égett. Amikor odaértek a domb tövébe. és lengetni kezdték a kezükben tartott faágakat.itt még több indián ült. Ez volt egyetlen védelme ebben az idegen világban. – Ez itt a szent tüzük – mondta Evannek. A szőnyeg egy kis kör alakú üres helyben végződött. ő pedig aztán csikaszó a csontja velejéig. Törzsi ügyeik rendezésére is ezt használják. mert egy nagy földkupac tetején állt. Josh megállt. Úgy sejtette. – És ezért hagyja ki a nagy bevonulás lehetőségét? – nevetett Josh. – Értem – mondta Evan. Nahát. – Szent? Akkor ez itt a templomuk? – Részben.

mintha nem is a földön járna. Vonásai sokkal finomabbak voltak. Réz karkötők díszítették izmos karjait. mint a többi csikaszóé. ami az arcán ülő pírt és finom száját még jobban kiemelte. Evan teljesen megbűvölve nézett végül a nő arcára. Egy kagylókkal és gyöngyökkel kivarrt kabát feszült széles vállain. melleinek büszke vonalát. mellén aranyszínű fémlap csillogott. hanem lebegne. Evan mindezeket a felfedezéseket a pillanat töredék része alatt tette meg. Sűrű. formás lábakat. lila és piros tollakat szurkáltak bele.hirtelen zajra. és mintha külön életet élt volna. amelyeket a szétnyíló vörös tóga minden mozdulatánál felfedett. Döbbenten meredt a nőre. bőre néhány árnyalattal világosabb. és gyöngyfüzér díszítette. amitől elakadt a lélegzete. Aztán meglátta a karcsú. fekete haja nagy kontyban ült a feje tetején. derekára pompás párducbőr volt csavarva. sólyomszerű arcával. egzotikus szépségtől a férfinak felgyorsult a lélegzetvétele. és szúrós. Magas. és gyönyörű vállait. 18 . Élükön egy díszesen öltözött és nemes tartású indián lépkedett. amin az előbb ők érkeztek. megdöbbentő. Ettől a különleges. fekete szemével pont úgy nézett ki. mert a következő másodpercben a törzsfőnök mögött lépkedő nő vonta magára a figyelmét. aki valószínűleg Promingo volt. ahogy Evan elképzelte. amibe a napsütésben fényesen csillogó zöld. Az első. ami megragadta. aki nem csupán szép vagy csinos volt. Úgy tűnt. Aztán Evan észrevett valamit. és egy csoport indiánt látott közeledni a szőnyegen. Hermelinfarkak lógtak térdig érő mokaszinja széléről. A nő mandulavágású szeme zöld volt! Tiszta kristályzöld. Egy vörös sólyom szétterjesztett szárnya legyezőként terült szét tarkóján. izmos testével. a nő méltóságteljes mozgása volt.

Zavartan vette tudomásul ezt a benne támadt furcsa érzést. és visszaterelte gondolatait küldetésére. Szeme állandóan a lenyűgöző lény felé tévedtek. – Yo ish la cha angonna? – kérdezte Promingo Evantől gyászos arccal. aki most egy oldalt álló kis padon foglalt helyet. De még így is nehezére esett tekintetét a felé közeledő erőteljes főnökre fókuszálni. Ugyan vett már részt katonák és törzsfőnökök közötti gyűléseken. hanem megvárja. és kivétel nélkül megdobogtatja minden nő szívét. 19 . Tudta. és azt mindenkinek értenie kell.fejezet Evan figyelmét durván. Ott és akkor Evan meglepő felfedezést tett: Mindegy. úgy döntött. de hatásosan elvonta az érzéki fiatal nőről Josh csontos könyöke. ki a nő. Evan azon tűnődött. Mikor Promingo odalépett hozzá. de azok régebbről ismerték egymást. De ami még ennél is több. Nyújtsa neki a kezét. mély érzékiséget érzett a nőben. ami felkeltette lényének primitív régióit. Mikor azonban látta a főnök merev arckifejezését. amit erősen belevágott a bordái közé. hogy az ő mosolya lenyűgöző. – Mit mondott? – súgta oda Josh-nak Evan a szája sarkából. hogy vajon most hogyan kellene viselkednie. hogy ki ő – AKARJA! 2.és szíve majd kiugrott a mellkasából. míg Promingo kezdeményez. és mindegy. teljesen lefegyverzi az ellenségeket. vagy csak mosolyogjon? A mosoly egyetemes üdvözlés. valami ősi. hogy egyikkel sem próbálkozik. mert nő még soha ilyen hatással nem volt rá.

Miközben a hosszú szárú sastollakkal dísztett agyagpipa körbejárt. aztán két kézzel megragadta Evan jobb csuklóját. hogy mit csináljon. Josh most a főnök felé fordult. – Persze. hogy ők is üljenek le. indián módra keresztültett lábakkal az egyik szent ember odalépett a tűzhöz. azt apró tetoválások fedték. Evannek volt ideje jobban szemügyre venni a szent embert. különben nem lenne itt. hogy ki vagyok? – riadt meg Evan. Mikor aztán mindenki helyet foglalt. és egyet is ért. Ne aggódjon! Majd én válaszolok a kérdéseire. Ezután elvett egy sastollat az egyik emberétől. Párducbőrből készült tógát viselt. Promingo meg a tanácsadói és mágusai leültek a tűz köré leterített medvebőrökre. A főnök intett Evannek és Josh-nak. De itt ezzel a kérdéssel nyitnak. 20 .– Azt kérdezte. hogy tudja. és égő. Feltételezik. Evan Josh-hoz fordult. fogakból és karmokból fűzött nyakláncot. Ami ezen kívül kilátszott a testéből. – Úgy emlékszem. végül a vállát. Ismét nem tudva. és odanyújtotta Promingónak. maga azt mondta. hogy maga barát vagy ellenség? – Miért. nem tudja. Meggyújtott egy kalumetet. fekete szeme valami furcsa primitív hatást kölcsönöztek egész megjelenésének. Promingo lassan bólintott. aztán a könyökét. A felső ajkán átszúrt csont. hogy maga is jó szándékkal jött. és meglóbálta Evan feje fölött. – Ezt most nekem valahogy viszonoznom kéne? – Nem. ha idegennel találkoznak. angonna – mondta. és egy nagyon szép. ki maga. hogy megtörténtek az előkészületek. – Yah-arahre-O. csak ezzel biztosítja magát a jó szándékáról. és a főnök egyetért a terveinkkel.

mint a virginiai dohány. Aztán mikor a főnök végre befejezte. hogy a csikaszok vajon ugyanazt a dohányt szívják-e. Amellett. mindenki szívott belőle. főnökhelyetteseit. aminek a civilizációja megragadt valahol az őskor szintjén. és átnyújtotta neki a pipát. mint a legtöbb délvidéki főnök. a törzsét. és felvirágoztatta a virginiai telepeket. A tiszt elvette. Promingo hirtelen megszólalt. és mélyen beleszívott. Evan halkan megkérdezte Josh-t: – Mi az ördögöt hordott itt össze? – Üdvözölte magát. A szent ember most Evan elé lépett. mint amit a telepesek termelnek. hogy a következőkben csak az igazságot fogja mondani. Evan bólintott. Tudta. és ő most pontosan ezért volt itt. – És ez ilyen sokáig tartott? – Promingo. dicsérte önmagát.Evan úgy érezte. egyedi fajta. a csoktókat. vagy – mint ők maguk – ez is egy különös. és próbált érdeklődést színlelni. Az igazat megvallva. hogy magát üdvözölte. nagy szónoknak tartja magát. Evan ránézett a teret betöltő füstfelhőn keresztül. papjait. Evan azon tűnődött. tanácsát. primitív világba lépett be. hogy egy ismeretlen. Aztán szidta az ellenségeit. a brit és indián szövetségeseit. 21 . hogy ez a gyűlölet tette NagyBritannia legjobb indián szövetségeseivé a csikaszokat. mint amit a többi indián törzsnél kóstolt. Kifejezetten gyűlöli őket. Ez azt jelképezte. és leghevesebben a franciákat. és hosszasan beszélt. Meglepetésére sokkal gyengébb volt a dohány. aminek olyan nagy sikere volt Európában. Semmi keserű utóízt nem érzett. A pipa lassan körbejárt. sokkal finomabb volt.

Nekik külön hadvezéreik vannak. hogy nem tartják elég jónak ahhoz. hogy elvezessen egy csapat bennszülöttet – sértőnek tartotta. hogy segítsek neki összeállítani a haditerveket. Evan azonban tudta. Miért. Azért vagyok itt. A mohawkok vagy a mingók talán még követnének egy fehér embert. mérgesen. – Én ezt nem mondanám a maga helyében – jegyezte meg Josh. amit állítása szerint a franciák az Ohio-folyó partján építenek. Evannek nem igazán tetszett. de nem azért. – Ö ezt tudja – mondta Josh. honnan szállítanák ide a franciák az embereket és az ellátmányt? Talán New Orleansból? Az is legalább ezer 22 . – A francot fog megsértődni! – vágott vissza Evan. hogy nagyon köszönöm a szép fogadtatást. Először is szeretném tisztázni. – Úgy hangzana. Legyűrte magában a vágyat. hogy hivatásos katona és tanult tiszt volt. maga mit gondol. és ahelyett inkább azt mondta: – Mondja meg Promingónak. itt. hogy valami durvát vágjon vissza. én sem hiszem el az ő történetét. de a csikaszok soha. és ezért ez a megjegyzés annál jobban bántotta. – Az igazat megvallva. és koordinálni közös megmozdulásainkat az ellenség ellen. hogy vezetője kijavította. az az új erőd. de jobb lenne. hogy én vezessem a harcosait. hogy tudja-e pontosan. amit látni szeretnék. hogy az első dolog. mintha nem hinne neki. a vezetőjének megvan a maga kis magánvéleménye róla. és az alsó ohiói területeken. – A harcosai különben sem követnék magát.– Mondja meg neki. tekintve. ha a lényegre térnénk. miért is vagyok itt: hogy katonai tanácsadóként a segítségére legyek a franciákkal vívott harcunkban. Meg fog sértődni.

és az ország belső részeit ők meg a spanyolok derítették fel. – Ez nem kis folyó – jegyezte meg Josh. de titokban tartják. Miért ne tartanák a folyó létezését titokban? Miért adnának az ellenségnek ilyen értékes információt az országról. de az ő vad történeteiket senki nem hiszi el. a kereskedőkön kívül még fehér ember nem látta. Evan megdermedt. A franciák is látták. – Ez a Misho Sipokni! Legalábbis a csikaszók így nevezik. nem tehette. hogy van valahol egy hatalmas folyó. A bennszülöttek azt mondják. Krisztus! Azok az idióták a Hét Aranyvárost keresték! Még soha nem hallottam ennél nagyobb baromságot! – Téved. és a térképeken sem szerepel – kivéve De Sotót és az embereit. hogy léteznek? 23 . Azt. aki látta. – Persze. A csippevák Mu-zu-see-bee-nek hívják.mérföldre van innen! Nem tudják megoldani ezen a kis folyón. a franciák a folyó mentén végig elásták az ólomérméiket. főleg ha ezt fel tudják használni ellenük? Mindemellett lehet. ami egyenesen belefolyik a Mexikói-öbölbe. amiknek alapján maguknak követelik a földet. ami mellett még a Temze is elbújhat. Helyenként olyan széles. őrült kereskedők. Vagy talán nem most kelt át olyan erdőségeken. És higgye el nekem. hogy létezik egy olyan hatalmas folyó. az angolok megelégedtek a keleti partvidékkel. amikről nem is álmodta. De magukon. ezt állítják az indiánok. A franciák mindent titokban tartottak. és maguk. maga még ilyen folyót nem látott. Bármennyire is szeretett volna vitatkozni Josh-sal. és térképet is készítettek róla. hogy át sem lehet kelni rajta. A spanyolokon kívül is volt olyan fehér ember. amit ebben az országban találtak.

hogy elfogadom az ajánlatát. de nem tarthat magával. és ahogy hallotta. és még valamit mondott Joshnak. – A csikaszok gyanakodni fognak. Úgy jó tíznapi járóföldre. – Mondja meg Promingónak. A shawneek hűséges szövetségesei a franciáknak. a varázslók és a papok követték. Különben holnap majd meglátja a saját szemével. és idegesen nézett körül. Miután a főnök válaszolt. Mikor Josh lefordította Evan feleletét. Azt mondta. De ad maga mellé egy vezetőt és egy tucatnyi harcost. Sose lehet tudni. és holnap reggel szeretnék elindulni. velük együtt Josh és Evan is. ha maga mégis el akar menni. mivel az erőd illini területen fekszik. és mondott valamit a főnöknek. mert dolga van itthon. Promingo bólintott. Erre ő azt válaszolta. mielőtt a haditervnek nekilátnak. – Illini? Ők francia szövetségesek. igaz? – Igen. Egy jó kőhajításnyira van innen. vajon léteznek-e a folyók vagy sem – folytatta Josh. és különben is elég messze van innen. – Azt mondtam neki. Evan jobban szeretett volna egyetlen vezetővel útra kelni. akkor nagyon sajnálja. és elindult kifelé a körből. miért. Josh most Promingo felé fordult.– Nem éppen ez a legjobb időpont. hogy el sem tudja képzelni. különösen brutálisak a foglyaikkal. Ezt látva a többiek is felálltak. hogy maga szeretné látni az erődöt. mielőtt felállt volna. A gyűlésnek vége volt. mikor szalad bele az ember egy vadászó csoportba. 24 . hogy bolondság lenne visszautasítani Promingo ajánlatát. ha ilyen sokat beszélünk a számukra érthetetlen nyelven. Josh lefordította. hogy arról vitatkozzunk. És át kell kelni a shawneek területén is. de tudta. Promingo megfordult.

és ebből nagy zűr kerekedett. Evan szemei már azelőtt is rajta voltak. és ez furcsa ellentétben állt csípője érzéki mozgásával. de ők maguk nem lehetnek főnökök. hogy a nő kicsit vonakodva foglalja el a helyét a főnök mögött a sorban. Egy királynő sem tarthatta volna előkelőbben a fejét nála. Így szállnak tovább a címek és a vagyonok. egy pillanatra megállt mellette. aki Dél legerősebb indián törzsét vezette. a szik feje. A férfi érezte. és minden fehért elzavartak a környékről. – Nem. A déli törzsek között az a monda járja. hogy nagyon régen volt egy nagy női törzsfőnök. Azt nem tudom. bár ilyenről is hallottam már. vagy a gyöngyfüzérjeik. Ő a főnök unokahúga. és vágytól elfúló hangon kérdezte kísérőjétől: – Ki ő? Promingo felesége? Josh-nak egy pillanatig sem volt kétsége. szinte maguktól tévedtek oda a gyűlés végeztével. Ők örökítik a főnökséget. mint a felesége vagy a lánya. nem a férfin. 25 . vagy ahogyan mi kereskedők nevezzük. A spanyolok megpróbálták elrabolni a főnöknőt és az udvarhölgyeit. sokkal fontosabb. mert szemét láthatóan nem tudta levenni a nőről. hogy hirtelen forróság önti el az egész testét. de az biztos. hogy ki felől érdeklődik az angol. hogy a spanyoloknak az asszonyok tetszetteke. és mondott neki valamit. A történet szerint felderítéseik során De Soto és az emberei belefutottak ebbe a törzsbe. A nő a klán feje. Észrevette. hogy az indiánok nagyon felbőszültek ezen. – Unokahúga? És ettől miért olyan fontos? – A csikaszók a nőkön keresztül tartják számon a származásukat.Amikor Promingo odaért a padon ülő fiatal nőhöz.

hogy hová ülhet az illető a gyűléseken. mire gondol. nagyon nem tetszett neki. azonban őt jobban érdekelte a fiatal nő. Nem természetes. Itt a nő tulajdona minden. Az ő fivére lesz a következő főnök. Ő egy nagyon fontos és erős klánhoz tartozik. és ez a nemtetszés az arcára is kiült. csak elküldi az embert. sokkal jobb 26 . Nagyon komolyan veszik a házasságot. mint körítés ehhez. hogy ő hercegnő? – Nem egészen. Evannek. és kivel állhat szóba.Evan figyelt. a tipikus angolnak meggyőződése volt. hogy a férfinak istenadta joga az uralkodás. hogy a csikaszo nők maguk irányíthatják a sorsukat. aztán a saját fia. és bármikor elválhat. ahogy a férje bánik vele. és az annyira erős. Josh nem is hagyta szó nélkül. hogy egy nő ilyen független legyen. Hogy egy nőnek ennyi hatalma legyen. és gyakran politikai okokból kötik. amikor csak akar. A nemes hölgyeket Európában is gyakran használták fel politikai célokra. Ebben az értelemben a csikaszok szeretik a méltóságot. Azonban annak ellenére. – Ja. Tudom. A szerelemnek ritkán van szerepe a házasságokban. A csikaszoknál nincs ilyesmi. és a nő nem sokkal több. Persze ez nem történik meg túl gyakran – mármint hogy egy ilyen osztálybeli nő rangon alul menne férjhez. – Akkor ez azt jelenti. vagy nincs megelégedve a dolgok menetével. Ha nem tetszik neki. Hacsak ezt a kiváltságot át nem adja a fivérének. – Tulajdonképpen a csikaszok nagyon sokban különböznek tőlünk. mint Josh története. – Miért adná át? – Mert esetleg beleszeret egy rangján aluli férfiba. hogy még azt is meghatározza. de van hierarchia. Evan megértette.

nem is érdekelt. és készek 27 . amikor elvette? – Nem. hogy ilyen múlttal nem lesz hűséges magához? – Nem. hogy rákérdez. És ahogyan mondtam. ez tényleg így van. – Az én ágyamban nem hideg hal fekszik. hogy hogyan kell örömet szerezni egy férfinak – válaszolta Scot tétovázás nélkül. hogy Scot tényleg úgy érti-e ezt. – De. Aztán úgy döntött. Aztán mire eljön az idő. hogy kielégítse kíváncsiságát és a vágyait. – Tehát akkor a maga felesége sem volt szűzlány. Ezért vettem én is csikaszo nőt feleségül. már tökéletes szeretők. de az igazat megvallva. mint a mi asszonyaink. ennek én élvezem az előnyeit – nevetett Josh. és sokkal kiegyensúlyozottabbak. már nem nyomasztja őket a szenvedélyük. de Josh folytatta. A csikaszok nagyon komolyan veszik a házasságot. mint az északi indiánok. és a csikaszok ezért házasodnak egy kicsit később. – És miben olyan tapasztalt? – Hát abban. és felnőtt korban szigorúan tilos a kilengés. Addig azért enyelgett a férfiakkal. – Komolyan? – kérdezte Evan döbbenten. A fiataljaik teljes szabadságot kapnak egymás kipróbálására. Evan nagyot horkantott. és nagyon kellemes a házasságunk. Evan azon tűnődött. Elvárják a nőktől. felfedezésére. – Attól nem fél. vagy megnősülnek. – Ja.a természetük. mielőtt férjhez mennek. hogy kiéljék magukat. így aztán mire férjhez mennek. ahogyan mondta. és nem igazi érzésből. A tapasztalata pedig még külön emel a dolgokon. – A csikaszoknak ez egy nagy előnyük velünk szemben.

és még kevésbé lenne ezzel ilyen elégedett. mert övé minden. amiért házasodnak – hogy törvényesítsék a gyerekeiket. A téren már csak néhány kíváncsi csikaszo álldogált. hogy a felesége régebben egy szajha volt. ezért megkérdezte: – A házasságon kívüli gyerekek hogyan illeszkednek be az indián életformába? Mert gondolom. és elindult kifelé. És azért sem kell aggódnia. Evan követte. hogyan fogja eltartani magát és a gyerekeit. Egyszerűen elzavarja a férjét. Nagyon kíváncsi volt. a férj kérheti a frigy érvénytelenítését. hogy a nő egy másik férfi gyerekét sózza rájuk. egy férfi soha nem ismerné el nyíltan. hogy a csikaszók vajon hogyan rendezik ezt a dolgot. A nő tisztasága elsődleges követelmény. hogy ha a nászéjszakán kiderül. Ezzel szemben a csikaszo férfiak nemcsak hogy nem voltak a házasságkötéskor biztosak feleségük szüzességében. Amíg az esküvői díj le nincs 28 . Aztán hirtelen eszébe jutott valami.elfogadni az anyasággal járó kötelezettségeket Különben ott. hogy már nem szűz. és csalni a férjét. – Nincsenek olyan sokan. Ott. ahonnan ő jött. olyannyira. ilyen szexuális szabadosság mellett lehetnek néhányan. ahol ilyen könnyű a válás. de azután még büszkélkedtek is az asszony szexuális tapasztalataival. és figyelte a vörös kabátos angolt. Ez egy olyan nézet volt. Josh megfordult. ami homlokegyenest ellenkezett Evan neveltetésével és elveivel. nem kell a nőnek sunnyogni. hanem mert így próbálták kizárni annak a lehetőségét. ahogy maga gondolja. Egyszerre volt döbbent és elképedt. Az övéi nemcsak morális meggyőződéseik miatt követeltek teljes tisztaságot a menyasszonyaiktól. Különben ez az egyik fő ok. Menetközben Evan végiggondolta az előbb hallottakat.

csak leülni. hogy itt a szabad fiatal férfiakat és nőket nem kötik szexuális tabuk. csak valahogy felhívni magára a figyelmét. ki fogta meg. Mikor Josh észrevette. és a lányok esetében vagyont. hogy Evan kutatóan néz körbe. hogyan környékezhetné meg. mint mi. még izgatóbbá tette számára a nőt. Nem kellett mást csinálnia. hátha meglátja a gyönyörű fiatal nőt. Evan körbenézett. mint kísértő. hogy megfogják. akik hozzá akartak menni. Evan nagyon jól tudta. hogy a másik nem vonzónak találja. legalább legyen szabad – gondolta kis keserűséggel. az az ő problémájuk. a legkisebb fenntartás nélkül. és azon gondolkozott. Hogy a csikaszok hogyan kezelik független. A hallottak szerint nem kell mást tennie. akit a templomban megcsodált. és a házak között húzódó úton haladtak. vagy valamiképpen lekötni. Férfias megjelenése. Persze azért nem volt mindegy. Olyan nőkkel soha nem kezdett. Esze ágában sem volt feladni függetlenségét. A tény. Az anya családja neveli őket. A csikaszó nők szokatlan függetlenségéről hallottak egyáltalán nem hűtötték le az iránta érzett vágyát. szálfa termete miatt többet volt megkísértett. Ha már mása nem volt.fizetve. Ekkor már maguk mögött hagyták a gyűlésteret. és várni. akaratos feleségeiket. megkérdezte: – Ash-heetlát keresi? 29 . Ők azonban nem nézik le a törvénytelen gyerekeket. Nem állt szándékában udvarolni a fiatal nőnek. mivel minden mást a bátyja kapott. csak az ágyába akarta vinni. ami rámaradt az apja halála után. Az ilyen szóba sem jöhetett. Az egész törzs elfogadja őket. nem örökölhetnek címeket. Ez volt az egyetlen.

Na. nem is olyan meglepő. – Tűztáncos? Nem tűi szép név egy nő számára. elmondtam. – Nem is tudtam. de zöld egyiknek sincs. – De akkor hogyan került a csikaszokhoz az anyja? 30 . Soha nem hagyják kialudni.Evan egy kicsit összerezzent. – Miért. mint a közösségi tüzük. hát a csikaszóknak semmi nem olyan fontos. – Néhány csikaszónak mogyoróbarna szeme van. és a dicső szerepet. és belőle származik minden élet. Addig a neve jelzi kivételes helyzetét. Olyankor csak a törzs legszentebb asszonyainak szabad bemenni a templomba. Egy nap majd Tűztáncost fogja érni ez a megtiszteltetés. Az anyja rabszolganő volt. hogy ő egy nagyon erős és fontos klánból származik. – A krikek? – kérdezte. a legfontosabb vallási szertartásukkor. de majd csak ha idősebb lesz. Hogy kapta ezt a nevet? – Emlékszik. akik ott táncolnak az új tűz körül. ami rá vár. hiszen látszott rajta – arcvonásai sokkal finomabbak. – Zöldek a szemei – jegyezte meg Evan. ha jobban belegondol. hanem mesztic. hogy vannak zöld szemű indiánok. Bár. mert a csikaszo név olyan durván hangzott. – És mit jelent a neve? – Tűztáncos. akit a krikek hoztak ide az egyik messzi telepről. csak a Zöld Kukorica ünnepekor. bőre sokkal világosabb. így hívják? – Ja. Ö nem tiszta csikaszo. Tehát a fiatal nő félig fehér? Evan csodálkozott. Számukra ez reprezentálja a napot a földön. mint a többieké.

– Igen. – A csikaszok elfogadják az örökbefogadást olyan fontos esetekben is. Josh most előhúzott egy köteg dohányt az inge zsebéből. Evan elfintorodott. Mikor leharapott belőle egy nagy darabot. mint ahogyan Angliában a felsőbb osztályok tagjai. főleg ha ennyire adnak a hierarchiára. Megtetszett neki a nő. az a fogoly. mivel a húga lett. nekünk ez nagyon furcsának tűnik. Félnek az elkorcsosulástól. Ebben az esetben Promingo néhány csoktót adott a fiatal nő anyjáért. és az anyja meglátta. mivel nem volt egyetlen lánya sem. és az egyik. akkor az orrukkal szívták. úgy döntött. Mindig is így volt. Még azt sem engedik meg. amit ott cserélnek. Promingo nem örült túlzottan az anyja ötletének. mint az európai nemességnek. gondolta Evan. hogy több eszük van. mint a saját húsukból és vérükből származó gyermek. akik kis. Azonban mikor hazahozta. Családtagok között pedig szigorúan tilos minden olyan érintkezés. Gondolom. Tűztáncos anyja nagyon szép volt. aki örökölhette volna a törzs vagyonát. Ha nem rágták. ebben lényeges a tiszta vérvonal. és nagyon gyakran katasztrofális következményei vannak. Undorító szokásnak tartotta a dohányrágást. – Azt hittem. hogy örökbe fogadja. bár úgy látta. Ahogy hallottam. és továbbadhatta volna a főnökséget. hogy a klánjuk más falvakban élő tagjaival házasságra lépjenek. és megvette saját ágyasának. Ott mindennapi az unokatestvérek közötti házasság. mint a főnökség továbbadása? – kérdezte Evan hitetlenkedve. de a csikaszóknál az örökbefogadott ugyanolyan. itt a kolóniákban mindenki ezt csinálja.– Az indiánoknak vannak piacaik. és így Promingo számára már elérhetetlenné vált. Ami azt mutatja. 31 .

gyémántokkal kirakott dobozban hordták magukkal a dohányt felöltőjük zsebében. Evan nem rágta és nem is tubákolt, de ő is dohányzott, és ebben a pillanatban ő is nagyon szívesen megtömte volna a pipáját, de nem tudta, hol van. Gyorsan körbenézett, azon tűnődve, hogy az indiánok vajon hová vihették a lovaikat. – Mit keres? – kérdezte Josh. – A lovainkat. Szükségünk lesz a holminkra, hogy letáborozhassunk. – Nem kell tábort vernünk. Vendégek vagyunk. Kapunk hálóhelyet és ételt. Azt hiszem, elfelejtettem mondani – annyira el voltunk foglalva más dolgokkal –, hogy éppen oda tartunk. Promingo meghívott minket magához vacsorára. Evan remélte, hogy Tűztáncos is ott lesz. A gondolatra felgyorsult a szívverése. – És az hol lesz? – Itt ni – mutatott rá Josh egy házra, ami sokkal nagyobb volt, mint a többi. Néhány pillanattal később beléptek a főnök házába. Evan gyorsan körülnézett, de Tűztáncost sehol sem látta. Csalódottan vette szemügyre a csikaszo otthon belsejét. Egyetlen nagy helyiségből állt a ház, aminek döngölt agyagpadlója olyan tisztára volt seperve, hogy szinte csillogott. A fal mellett körben alacsony ágyak álltak, rajtuk rengeteg állatbőr, és háncskosarak. Evan feltételezte, hogy az indiánok ezekben tartják a ruháikat. A földre is több medve- és párducbőr volt letéve. Promingo a szoba közepén álló alacsony kereveten hevert. A főnök most intett Josh-nak és Evannek, hogy foglaljanak helyet a medvebőrön. Mikor megtették, három nő lépett be, és kezdték őket kiszolgálni. Színes, fonott
32

tálakat hoztak, rajtuk fából készült kanalakat, és kis tálakban gőzölgő ragut, amit letettek a férfiak elé. Miközben az asszonyok ott sürgölődtek körülöttük, Evannek volt ideje szemügyre venni őket. Észrevette, hogy mindhárman magasak, karcsúak, és van bennük valami különleges méltóságteljes vonás, ami – úgy látszott – minden csikaszóban megvan. Mindhárman vörös tógát viseltek, de ezen kívül semmiben nem hasonlítottak Tűztáncosra. Szépségük még csak meg sem közelítette az övét, nem beszélve különlegességéről, ami úgy vonzotta a férfit, mint méhet a méz. Evan észrevette, hogy a nők arcát halvány tetoválások díszítik. Azon tűnődött, vajon Tűztáncosnak is vannak-e tetoválások az arcán – túl messze volt tőle, hogy ezt megláthassa. Remélte, hogy nincsenek. Még a gondolatát sem szerette annak, hogy bármi is elcsúfítsa azt a gyönyörű bőrt. Promingo többször megpróbált beszélgetésbe elegyedni Evannel, de nagyon nehézkesen ment a dolog így, hogy Josh-nak mindent fordítania kellett. Végül aztán őt lassacskán kihagyták a beszélgetésből, és bár Evan volt a díszvendég, egy idő után nem csinált mást, csak ült, és hallgatta a furcsa, torokhangokban bővelkedő nyelven folyó társalgást. Nem kis megkönnyebbüléssel szolgált az angol számára, amikor a vacsora véget ért, és elmehettek. Mielőtt Josh és Evan kiléptek volna a főnök házából, Promingo mondott valamit Josh-nak, mire a vezető gyors, meglepett pillantást vetett Evan felé. Evan el sem tudta képzelni, mit mondhatott a főnök, de azt látta, hogy Josh arcán nagy, elégedett mosoly terül szét. Nagyon kíváncsi volt, így aztán mikor kiléptek az volt az első, hogy megkérdezte:

33

– Mit mondott Promingo? Tudom, hogy valamit velem kapcsolatban. Scot arcán újabb vigyor jelent meg. – Ja – válaszolta. – Tényleg. Olyasmit mondott, aminek szerintem maga nagyon fog örülni. Evan várta a folytatást, de Josh csak vigyorgott, és nem szólt semmit. – Na? – kérdezte türelmetlenül. – Mi az, aminek nagyon fogok örülni? – Azt mondta, hogy megkapja a vendégházat, és ott lakhat, amíg itt van. Ott van, ni – mutatott rá Josh egy kisebb házra, ami Promingóé mögött állt. – A holmijait már odavitték. – Ez nagyon kedves tőle – mondta Evan kicsit csalódottan. – Maga is ott fog lakni? – Nem. A feleségem klánjánál leszek. Így szokás, és el is várják tőlem. Evan bólintott. – Hát akkor jó éjszakát! Megfordult és elindult a vendégház irányába, de Josh utána szólt. – Várjon csak! Van még valami, amit Promingo mondott. Evan megpördült, arcán türelmetlen kifejezéssel. Elege volt már Scotból, és alig várta, hogy egyedül maradhasson. – Igen? – Azt mondta, hogy utasította az unokahúgát, miszerint álljon a maga rendelkezésére mindenben. Ott várja magát a házban. Evan lélegzete szinte elakadt. – Mindenben a rendelkezésemre? Ez azt jelenti, hogy… Mielőtt Evan befejezhette volna a kérdést, Josh a szavába vágott.

34

– Megosztja magával az ágyát, és könnyít magán, ja. Utasításba kapta. Evan szíve majdnem kiugrott a helyéről. – Ez itt így szokás? – Igen, a díszvendégekkel igen. A főnök általában a lányait vagy a feleségeit utalja ki, de szerintem látta, hogy magát mennyire megragadta Tűztáncos, és így akar a maga kedvében járni. Evan nem találta a szokást meglepőnek vagy furcsának. Európában a nemességnél is szokás volt a vendégeket nővel ellátni a „szórakoztatásukra”. Azon sem gondolkodott el, hogy vajon Tűztáncos mit szól ehhez. Feltételezte, hogy mivel Promingo családjába tartozik, feltétel nélkül elfogadja a feladatát, és készségesen teljesíti, különösen mivel a csikaszok ilyen könnyedén veszik a dolgot. Josh, látva az angol felcsillanó szemét, hozzátette: – Maga aztán szerencsés, hogy Tűztáncost kapta ágyasnak, amíg itt van. Ilyen nő nincs több a csikaszok között. Gondolom, most már másképpen nézi a küldetését. Ez így is volt. Útjuk során Evan ezerszer elátkozta a balszerencséjét, hogy pont őt küldték. Azonban egy pillanat alatt megváltozott a véleménye, és a világon senkivel nem cserélt volna. – Majd reggel találkozunk – szólt oda Josh-nak. Megfordult, és hevesen dobogó szívvel indult a szállása felé.

35

3. fejezet Miközben Josh éppen arról beszélt Evannek, hogy milyen intézkedéseket tett Promingo ittlétének idejére Tűztáncos fel-alá járkált a vendégházban. Hogy merészelt ilyet csinálni! – gondolt mérgesen nagybátyjára. Hogy merészelte Promingo odaadni az angol ágyasául? Igaz, ez szokás volt a csikaszok között, hogy a törzs díszvendégének nőt adtak az ittléte idejére, és mint az uralkodó klán tagjának, ez a megtiszteltetés a családja nőtagjait érte. De Promingo miért nem az egyik feleségét adta oda, ahogyan szokta, vagy ami még ennél is jobb lett volna, az egyik lányát? Az unokatestvérei úgyis imádták a szexet. Ketten már végig próbálták az egész törzs nőtlen férfiait. Majdnem olyan szajhák voltak, mint azok az indián nők a telepesek között, akikről az anyja mesélt. Tűztáncos hirtelen megszakította gondolatmenetét. Könnyek szöktek a szemébe, mint mindig, ha eszébe jutott az anyja. Már két éve meghalt, de Tűztáncosnak még mindig nagyon hiányzott. Szokatlanul közel álltak egymáshoz, és az anyja nagyon sok anglo eszmét ültetett el a legidősebb lányában. Az egyik ezek közül az volt, hogy egy nő legdrágább kincse a tisztasága, és ezt nem szabad könnyedén feladni, mert csak az olcsó nők enyelegnek olyan férfiakkal, akik iránt nem éreznek semmit. A szex nem arra van, hogy kielégítsük a kíváncsiságunkat és vágyainkat, hanem hogy mélyebb érzéseket fejezzünk ki valaki iránt, akit szeretünk. Éppen ezért Tűztáncos még szűz volt. Eddig nem talált olyan férfit, akinek szívesen odaadta volna magát, vagy olyat, aki felkeltette volna a vágyát, bár nagyon sokan megpróbálták már megkörnyékezni.
36

Tűztáncosnak szüzessége tényét eddig még sikerült titokban tartani, mivel a sikertelen udvarlók nagyon szégyellték kudarcukat, és nem dicsekedtek el vele senkinek. Egy olyan társadalomban, ahol a házasság előtti szex nemcsak megengedett, de elvárt is volt, a fiatalemberek attól féltek, hogy nevetség tárgyává lesznek az egész törzs előtt, ha kitudódik a dolog. Így aztán a visszautasított udvarlók azt sem tudhatták, hogy vajon a többieknek sikerült-e a dolog, de ahhoz nem volt bátorságuk, hogy megkérdezzék. A törzs asszonyai sem tudták. A faluban a lányok mást sem csináltak, csak szexuális élményekről pletykáltak, de Tűztáncos soha nem volt hajlandó egyetlen szót sem szólni kapcsolatairól. Még a nagyanyja, Keleti Csillag sem tudta, és Tűztáncos remélte, hogy soha nem is fog annyira gyanakodni, hogy megkérdezze. A nagyanyjának soha nem tudna hazudni – ahhoz túlságosan tiszteli. Attól félt, hogy az öreg hölgy nagyon csalódott lenne, ha megtudná, hogy Tűztáncos a csikaszo hagyományok helyett anyja anglo elveit követi. Keleti Csillag mindig mondta, hogy Tűztáncoson sokkal jobban látszik a fehér vér, mint a testvérein. Tűztáncos nem tudta, vajon ez tetszik-e a nagyanyjának vagy sem – mivel Keleti Csillag kifürkészhetetlen volt, soha nem lehetett tudni, éppen akkor mire gondol, vagy mit érez. Azt azonban tudta, Tűztáncos nagyon büszke volt indián vérére, és tudta, hogy amennyire erejéből telik, mindent elkövet, hogy méltó legyen a szerepre, amire született… mindent, kivéve ezt. Képtelen lenne odaadni magát egy férfinak, aki iránt semmit nem érez. akit a mai napon látott először – még kötelességtudatból sem. Önbecsülése nagyon fontos volt a számára.
37

Miért tette ezt a nagybátyja? – tűnődött el Tűztáncos hirtelen. Talán megérezte, hogyan érez ezzel a szokással kapcsolatban, és meg akarta alázni azzal, hogy ágyba kényszeríti akarata ellenére? Talán valahogy megtudta, hogy ő még szűz? De miért tenne ilyesmit? Esetleg Promingo még mindig haragszik, amién az anyja előbb felkeltene az érdeklődését, aztán olyan helyzetbe került, ahol nem érhette el? Igen, ez az. Az anyja elmesélte neki, milyen mérges volt Promingo. amikor visszautasította, és ez a méreg hogyan fokozódott nála, amikor a férfi anyja elmozdította mellőle. Soha nem bocsátotta meg egyiküknek sem, és most lehet, hogy Tűztáncoson akar bosszút állni azzal, hogy odaadja egy vadidegennek? Nahát, ő pedig ebbe nem fog belemenni, gondolta Tűztáncos, és ismét elöntötte a méreg. Nem! Hirtelen kopogtatás hallatszott az ajtón. Ez biztos az angol lesz. A lány szíve nagyot dobbant. Könnyű volt gondolatban ellenkezni nagybátyja akaratával, de honnan fogja venni a bátorságot, hogy keresztül is vigye? Mi van akkor, ha a fehér ember elpanaszolja Promingónak a viselkedését, és a nagybátyja továbbmondja Keleti Csillagnak? Ó, Promingo borzasztóan szeretné ót befeketíteni a nagyanyja előtt! Ez legalább annyi örömet szerezne neki, mint az ó megalázása. Ami pedig még rosszabb: mi van, ha az angolt nem érdekli az ő ellenkezése, és ráerőlteti magát? Az valami borzasztó lenne. A fájdalom és a megaláztatás mellett még azt sem mondhatná, hogy megerőszakolta, mert maga a törzs feje adta őt neki ágyasul. Nemcsak hogy meg sem tudná büntettetni, de az egész törzs megtudná a dolgot. Mialatt Tűztáncos agyán ezek a gondolatok cikáztak át, kinyílt az ajtó. és Evan lépett be rajta. A lány annyira
38

Mikor azonban beljebb lépett a házba. hogy Evan be mert lépni az engedélye nélkül. hogy a kezével tapintsa meg a gusztusos halmokat. míg Tűztáncos kinyitja az ajtót. aztán fel. és ágaskodó bimbói majdnem kiszúrták az anyagot. Szemei éhesen siklottak le a testén. de most. Evannek meg sem fordult a fejében. Tűztáncos először azon volt megdöbbenve. hogy a nő neki mutatja be nőiességének jegyeit. hogy csak állt. amit esze ágában sem volt megadni egy szajhának. mintha már ezzel megbecstelenítette volna. mert ez egy olyan udvariassági formula volt. ha lehet. Ahogy azonban Tűztáncos mérgesen felszusszant. Levette a kalapját. hogy mint a gyors pihegés. hozzátette: 39 . Mikor Tűztáncos nem válaszolt. hirtelen borzasztó mérges lett.meglepődött ezen az udvariatlanságon. – Jó estét – mondta. Evan azt hitte. Úristen. és ezt mindketten tudták. Majd nagy nehezen elszakította tekintetét a halmokról. elégedett mosoly ömlött szét az arcán. semmi másért. ez is nő iránta érzett vágyát fejezi ki. és alig várta. Egyetlen dolog miatt volt itt: hogy kielégítse az ő igényeit. Közelről. csak bámult rá. még szebb volt. ahogy az éhes férfiszemek végigpásztázták a testét. miközben csizmasarkával belökte maga mögött az ajtót. hogy meg kéne várnia. és döbbenten torpant meg. és szeme itta a látványt. Csak állt. mellei még jobban kidomborodtak. és ó már most így gondolt a gyönyörű indián lányra. elakadt a lélegzete. és végül megállapodtak a királynői melleken. Széles. Látva az égő zöld szemeket. Nekifeszültek a tógának. és meglátta a lányt. gondolta. és felnézett a nő arcára. és bámult a férfira. Hogy merészel ez az alak így nézni rá? Úgy érezte. és a fal mellett álló alacsony ágyra dobta. azt hitte.

hogy azért van itt. Talán haragszik rá? De miért? Csak nem arra vár. lehúzta a harisnyáját. igaz? Anélkül. Tűztáncos a méregtől szinte megnémult. De ez az arrogáns fehér ember. Férfiassága úgy duzzadt bricsesznadrágjában. emlékeztette magát. mint egy használati tárgyat! Nem is emberként. mikor végre észrevette. Csókolni. és a férfi ezt nem is bánta. akik eddig próbáltak neki udvarolni. nem pénzbeli. hogy tóga nélkül is olyan szép-e a tested. elfelejtettem… te nem beszélsz angolul. ők sem hivatásosak. hogy szemeit levette volna róla. különösen. Hogy merészeli?! Tehetetlen dühvel meredt a férfira. No. – Mire vársz? Vedd le a ruhádat! Látni akarom. legalább tisztelettel közeledtek hozzá. – Égő tekintetét ismét végighordta a lányon. kis rábeszélésre. aki anyja lesz a törzs következő főnökének. akiket az ágyába szokott vinni. hogy valami nem stimmel. hogy 40 . hogy udvaroljon neki? Hiszen nem több egy szajhánál. simogatni ennek a nőnek a testét. Még soha senki nem bánt vele így. A szeretkezés előjátéka nagyon szórakoztató tudott lenni. Vajon mi lehet a nővel? – tűnődött Evan. mint benne. Az igaz. – De nem is kell. ez nem. Mint ez a nő. de nem vár érte pénzt. és leoldotta nyakából a sálat. ha szép volt az illető nő. és a legkevésbé akként a nőként. azért nem szajha. Talán bókokra számított.– Ó. A harcosok. Bár úgy érezte. Itt vetkőzik a szeme előtt. és úgy tekinti őt. és csodálkozva kérdezte a lánytól. kibújt a kabátjából. Az ő bérük testi jellegű volt. Aztán kigombolta az ingét. kétségkívül izgalmas és kellemes lesz. legalábbis nem a szó általa megszokott értelmében. további izgatásra nemigen lesz szüksége. mint azok a nők. Nem beszélgetni jöttél.

és ujja hegyét végighúzta a lány arcán. és azt hitte. mert fél tőle. hogy az embernek elakad tőle a lélegzete. Talán azért vonakodik a lány. Olyan civilizációban nőtt fel. az őrnagyból sugárzott a magabiztosság és erő. Még jobban kiemelte a férfiasságát. és ott eltűnik a bricsesz alatt. Furcsa melegséget érzett a gyomra tájékán. mint aki gyökeret eresztett. amit mondok. mint az angolnak. de ha ezt akarja a nő. de furcsamód nem így volt. hogy taszítani fogja.majdnem szétfeszítette. de Evan bókja megállította. ami lehúzódik egészen a hasáig. Tűztáncos csak állt. aminek amúgy sem volt hiányában az angol. Na. A lány összerázkódott. ahol a félmeztelenség mindennapos volt. Egyszerűen sugárzott belőle. Evannek hirtelen eszébe jutott valami. Aztán Tűztáncos észrevette. göndör. Aztán a férfi felemelte a kezét. közben meleg mosolya csábítóvá változott. egy vagy két csók nem fog fájni. Tűztáncos éppen el akart lépni előle. és a vállaik és izmaik sem voltak ekkorák. Az ígéretes mosoly az érzéki ajkakon bármelyik nőt elbátortalanította volna. Evan félredobta az ingét. mintha tüzes parazsat érintettek volna a bőréhez. 41 . hogy nem érted. Ahogy könnyedén felé lépkedett. kutatóan nézett az arcába. Evan megállt Tűztáncos előtt. hogy mellkasát sűrű. aranyszínű szőr fedi. Csodálatos lány vagy. Tűztáncos még sohasem látott ennyi szőrt egyetlen férfin. de az eddig látott harcosok egyikének sem volt ilyen széles és férfias mellkasa. de a meztelen mellkas látványával együtt egyszerűen megdöbbentő volt. és Tűztáncos felé indult. aztán azt mondta: – Nagyon sajnálom. Érintése olyan volt. és bámult. Olyan szép.

Érezte ő már többször az őt megkörnyékező harcosok merevedését. Ez a férfi itt tiszta szőr. és olyan. Még soha nem érzett ilyen finomat. mint egy csődör. elvette a kezét az övéről. Az anyján kívül még soha nem csókolta meg senki. hogy szinte észre sem 42 . mint füst a szélben. Ugyanolyan lesz velem. mint az itteni férfiakkal. Tűztáncos félelme egy másodperc alatt elillant. Amikor Evan megcsókolta a száját lecsúsztatva a nyakán. és a lány kezét ágaskodó férfiasságára tette. – Nem bántalak. De Tűztáncos nem nehéz parfümöktől illatozott. Tessék. és Evan számára mérgező. hogy most már legyőzte a lány ellenkezését. Még soha nem érzett izgalom kerítette a hatalmába. Kettészakadna tőle. hogy egyformák. de nem a szájukkal. ami az angolból áradt. Szája lassan lecsúszott a lány nyakán. Félelem szorította össze a szívét.– Ne félj – mondta lágyan. Tűztáncost szinte megbabonázta a furcsa vonzerő. Egyformák vagyunk. Evan megérezte a remegését. hogy az izgalom okozza. nézd meg – mondta. És mikor a lány kezét odatette forró erekciójára. és teljesen elgyengítette. nem igaz. de megint azt hitte. Az angol kalandozó ajka forró volt és puha – és a lányt annyira lekötötte a csókok édessége. Közelsége körülfonta. lehajtotta a fejét. A lány megrándult a gondolatra. mint a többi nő. Azt gondolva. Az övé a tiszta női test kipárolgása volt. Az indiánok előjátékként simogatták egymás testét. és egyik kezével a vállán megkötött tóga csomóját próbálta kibogozni. de hangján átsütött a forró vágy. Nem. közben mélyen beszívta az illatát. akiket Evan ismert. de a fehér emberé azokhoz képest hatalmasnak tűnt. hanem a kezükkel. szinte mozdulni sem tudott. és megcsókolta a lány nyakát.

Vagy talán tévedek? – Nem. amikor a férfi nyelve. bátorítják őket. – Miért nem? Én úgy hallottam. azt tudom. De miért nem szólaltál meg eddig? – Mert túl mérges voltam rád. Kinyújtotta a kezét. hogy megszólalhassak. egy kis etyepetyét akarsz. hogy mindenben a szolgálatomra legyél. és hogy mit tesznek vele. – Ne! Ne érj hozzám! – kiáltotta. Promingo azért küldött ide. Aztán gyorsan védekezni kezdett. – Azt hittem. sőt. hogy mellei csupaszon vannak. félmeztelenre vetkőzni és engem molesztálni? Haragos szavai megdöbbentették Evant. – Igen. mielőtt a lényegre térnénk. egy lépést téve a lány felé. hogy beszélem a te nyelvedet! – mondta Tűztáncos határtalan dühvel. – Mi a pokol bajod van? – kérdezte. mint egy nedves. – Hé! Várj egy percet! Nekem azt mondták. nem tévedsz. – Persze.vette. és ebben benne vannak a szexuális jellegűek is. Csak akkor tért magához. Evan dühösen nézett a tógáját szorongató Tűztáncosra. – Te beszélsz angolul? – kérdezte csodálkozva. Megrémülve attól. Evan megdöbbent. de Tűztáncos gyorsan ellépett mellőle. ellökte magától a férfit. – Az anyám angol volt. hogy a te törzsed női szabadon élhetnek. hogy minél több 43 . – Hát akkor miért vagy mérges? – Mert eszem ágában sincs engedelmeskedni a nagybátyámnak. és felrántotta a tógáját. forró hullám a mellbimbójához ért. Hogy merészelsz bejönni ide. amikor a tógája lecsúszott a csípőjére.

hogy szinte fájt. – És az meg sem fordult a fejedben. Evan úgy érezte magát.férfit kipróbáljanak. Aztán saját magára mérgesen gyorsan elhessegette az emléket. A lány annyira felizgatta. és meleg bizsergést érzett a testében. – Én választom meg a szeretőimet. A fene egye meg. hogy ezt a nagybátyád parancsolta? Szerintem neked pedig kötelességed engedelmeskedni. Senkire sem tartozik. és itt nincsenek tabuk a szexszel kapcsolatban. Kihívnád magad ellen a haragját? – Nem félek a nagybátyámtól – válaszolta Tűztáncos bátran. Talán ezek mind hazugságok voltak? – Nem. gondolta Tűztáncos. de úgy gondolta. hogy ő lenne az első partnere. nem voltak hazugságok. Tűztáncos nem akarta elmondani az angolnak. és azt mondta: – Köszönöm. 44 . ahogyan azt mifelénk csinálják. még egyszer megpróbálja. Mint a csókok. és nem egy újabb. – Talán taníthatnék neked néhány dolgot a szeretkezésről. nem a nagybátyám. és most egyszerűen visszautasítja. de nem szándékozom újat tanulni. – Remélem. egyáltalán nem tartozik rá. – Akkor meg miért utasítasz vissza? Én csak egy újabb partner lennék. csak őrá. Nemcsak azért. hogy esetleg hibát követsz el? – kérdezte Evan. Szüzességét a legnagyobb titokban akarta tartani. azt nem felejtetted el. és arcán lassan széles mosoly terült szét. – Amint azt már mondtam neked. mert nem bízott a férfiban. magam választom meg a szeretőimet. akkor is meg kell kapnia! Gondolta. mint akit pofon vágtak.

és akarata ellenére is vonzódott hozzá. Úgy érezte. – Nem. Fogadni mernék. már a törzs összes férfiját kipróbáltad. Szemei most hirtelen a férfi szőrös mellkasára tévedtek. hogy velem miért nem? Az. érzéki ajkaival és magas. ő volt a legizgalmasabb férfi. ehelyett azonban azt mondta: 45 . A sértés úgy hatott Evan felfokozott érzékeire.Evan szemei elkeskenyedtek. hogy a férfi könnyedén legyűrhetné. Hirtelen erős vágyat érzett. hogy mi az bennem. vissza kell sértenie. nem foglak kényszeríteni – morogta. ami ennyire taszít. és érezze puhaságát az ujjai alatt. hogy a férfi ilyen könnyűvérűséget feltételez róla. kék szemével. – Szabad talán megkérdeznem. akit valaha látott. hogy milyen formában? Tűztáncos hirtelen nem tudott mit válaszolni. – Azt azonban szeretném tudni. Teste szinte megmerevedett. – Talán kényszerítenél? Evan még soha nem kényszerített egyetlen nőt sem. Megvetően válaszolt. és arcán rángatóztak az izmok. izmos testével. ami belőle áradt. – És mi van akkor. mint ahogyan azt most tette. Úristen! Ez a kis bennszülött lány hová süllyesztette? – gondolta dühösen. aranyhajával. hogy végigsimítson rajta. mert visszataszítónak talállak. Mondd meg. Az igazat megvallva az angol volt a legvonzóbb férfi. még csak jobban felbőszítette Tűztáncost. Igen. és soha egyiknek sem könyörgött. – Azért. És aztán mindemellett ott volt az a különös vonzerő. Szexuális frusztrációját hamar hideg méreg váltotta fel. Tudta. ha én nem fogadom el ezt a választ? – Tűztáncost félelem járta át. mint egy vödör jeges víz.

Mérgesen megpördült. amikor megmondta neki. és erre akkor jött rá. de ha most elmegy. és miközben az alacsony ágy felé ment. még jobban felbőszítette. mint egy szolgával. milyen büszke a férfi. ha a nőim kedvvel és örömmel csinálják a dolgot. Szeretem. mit akarok! – mennydörögte. kimosom a ruháidat.– Szőrös a tested. Én… 46 . nem megyek el – jelentette ki. Tűztáncos megérezte az angolon. hogy nem fogja elmondani a nagybátyjának a dolgot. a válla fölött hátraszólt. – És miért nem? – Mert ide küldtek a szolgálatodra. hogy visszataszítónak tartja. akkor elárulja magát. – Nekem is vannak elvárásaim. Tűnj el innen! Aludni akarok. hogy Tűztáncosnak valami olyasmi nem tetszik benne. hogy a férfi titokban fogja tartani a dolgot. azt azonban soha nem figyelte meg. takarítom a házat. De én nem szolga vagyok. és büszkén mondta: – Ne kiabálj velem! Soha többet ne merészeld velem szemben ezt a hangot használni! Azon kívül minden másban a szolgálatodra állok. Evan megfordult. Visszataszítónak talállak. amiről nem is tehet. Tudta. Evan tudta. – Nem. hogy a testük szőrös-e. – Tudod. hogy az indián férfiaknak nincsen szakálluk. Főzök rád. és nem is bánhatsz velem úgy. Fogadni mert volna az életére. és segítek neked a fürdésben. A csikaszo férfiaké nem. – Tűztáncos kihúzta magát. Evan agyát elöntötte a lila köd. Most azonban ez is tudatosult benne. – Éppen most utasítottál vissza. A tény.

és húzni kezdte a csizmát. ő és Tűztáncos párbajt vívtak. Tűztáncos érezte a férfi tépelődését. Talán meg akarod sérteni azzal. Mikor megfordult. és úgy látta. A tóga felhúzódott. amivel a nagybátyám a díszvendégnek akart kedvezni. és bezárta a spalettákat. Evan rádöbbent. – Ha már itt maradsz. és úgy húzd. Úgy látszott. Fordulj meg. Tűztáncos odament hozzá. ahogy az angol mondta. ami takaróul szolgált. de a férfi rászólt. mióta belépett ezen az ajtón. – Valami hercegnő. – Nem. jobb. ki vagy – vágott közbe Evan. és teljesen rásimult a lány fenekére. majd elfújta a gyertyákat. nem sokat takarva el a becses testrészből. Tűztáncos tudta. hogy ha Evan kidobja. Tökéletesen el tudom látni magam. ha nem feszíti túl a húrt.– Tudom. aztán körbejárta a házat. hogy Evan az ágy szélén ül. Nekem azonban nincsen rád szükségem. – Az egyáltalán nem számít. legalább segíthetnél levenni ezeket az átkozott csizmákat. Szüksége volt a főnök segítségére – vagyis inkább a Brit Hadseregnek volt rá szüksége. hogy visszautasítod? Ez talált. A tenyere viszketett. Ez egy udvarias gesztus. A lány megfogta a csizmát. A másik ágy felé indult éppen. de egyszerűen nem ment. hogy súlyos hibát követett el. azt látta. Evan nem merte volna megsérteni Promingót. nem úgy. amikor Evan mérgesen rászólt. Evan próbálta elfordítani róla a szemét. hogy megfogja a puha 47 . Evan pedig kinyújtotta a lábát. fogd a lábam a lábad közé. és a lány győzött. Tűztáncos úgy tett. Promingo kérdéseket fog feltenni. és térdig érő lábbelijét próbálja levenni. félrehúzta a bivalybőrt. Odalépett az ágyhoz. Akkor azonban megint meg kell hátrálnia.

Mikorra a másik csizmához értek. Tűztáncos abban a pillanatban megmerevedett. hogy ismét beizgult. Evan gyorsan azt mondta: – Ne haragudj! Figyelmeztetnem kellett volna. meglökte a lábával. és mielőtt a lány tiltakozhatott volna. amiről jelenleg nem tudom. akkor a csizmahúzómat használom. Látva a vádoló kifejezést az arcán. – Csak segíteni akartam egy kis lökéssel – magyarázta Evan. A következő pillanatban a szoba teljes sötétségbe borult.dombokat. – Amikor velem van. keze a feje alatt. hogy ez megtörténhet. a lány alig bírta visszaszerezni az egyensúlyát. ahogy Tűztáncos elfújta az utolsó gyertyát is. Szinte látta maga előtt a tógáját levető lányt. de az benne van a nyeregtáskámban. Aztán csend lett. akkor a tisztiszolgám. gondolta a férfi. Katona és szolga keveréke. – Ki szokta levenni a csizmádat? – kérdezte Tűztáncos. Hirtelen ötlettől vezérelve. Evan a hátán feküdt. – Ki? – A tisztiszolgám. arcát ellepte a veríték. Minden idegszálával érezte a 48 . Evan gyorsan lefeküdt az ágyára. és mérgesen vette észre. Ha pedig nincs velem. Nem kell belőle semmi. Evan ruhasuhogást hallott. A csizma és Tűztáncos átrepültek a szobán. nem fontos. lábát a lány fenekére tette. és belebámult a sötétbe. – Akarod. és a szoba egyik sötét sarka felé mutatott. – A holmijaid ott vannak – mondta Tűztáncos. Minden tisztnek van egy. aztán azt válaszolta: – Á. hogy idehozzam? Megkímélhette volna magát a csizmahúzás kínjaitól. hogy merre lehet. és ijedten pillantott hátra a válla fölött.

és vele együtt a férfiassága is. ugyanúgy. belemerhette a tálba. és a napfény széles kévékben ömlött be az ablakokon. a spaletták nyitva voltak. és távol kerül a lánytól. A nyugtalan éjszaka után elég harapós hangulatban volt. A tejre azonban rá sem nézett. amin egy csésze tej és kis tálban zabkása állt. hiszen megmondta. hogy megéri azt a napot. A férfi tudta. Ismét feltámadt a vágya. Meglepetésére. Nem akarta. Felmerült benne. hogy főzni fog rá. és ennek nagyon megörült. annál jobb. hogy folyton eszébe juttassa megalázó élményét. Az éjszaka nagy részét álmatlanul forgolódva és morogva töltötte. Felvette a fából készült kanalat. gyorsan megette. mint ahogy fi szeretné elkerülni. Tűztáncost nem látta sehol. 3. lehetett bármilyen éhes. hogy így van. odament a szoba közepére leterített medvebőrhöz. Soha nem bírta a meleg tejet. legkevésbé pedig egy bennszülött. 49 . amikor egy nő visszautasítja. Ételillat kúszott az orrába. hogy minél hamarabb elhagyja a települést. a kása mézzel volt édesítve. Remélte. Felkelt. és bár szívesebben evett volna valami tartalmasabbat. és úgy elöntött. és a kezébe vette a tálal. fejezet Mikor Evan másnap reggel felébredi. és megkóstolta az ételt. hogy Tűztáncos hagyta ott neki. hogy Tűztáncos esetleg kerüli a vele való találkozást. ami még meleg volt. forrón és sürgetőn. Úristen! Soha nem gondolta volna.néhány méterre fekvő meztelen lányt. Lassan leült a bőrre. Elhatározta. nem is gondol rá. hosszú lábait keresztbe téve maga előtt.

vagy ha a parlament éppen ülésezik. ahol tollmatracon aludhat. vidéki birtokára tartozik. Igen. és mindent macának szerzett meg. egy barbár ország belsejében egy indián ország belsejében egy bennszülött után áhítozva? – kérdezte magától. Ő az apja angliai. bőséges reggeliket ehet a libériás inasokkal körülállt asztal körül. Átkot mormolva emelkedett fel. és hamarabb születni. amin Tűztáncos aludt. megfosztva ezzel Evant a neki járó helytől? Mert az ikertestvére pontosan ezt tette. finom. mert ahogy megtette. és odasétált az egyik ablakhoz. Evan nem kapott mást. és forró teát kortyolgathat. és az ablakhoz sietett. Edward örökölté a címet. Nem tartozik ide. – és nem az átkozott bátyja. hirtelen megtorpant. Hogy sikerülhetett neki? Evan ezt kérdezte magától. az elsőszülött jogán.Felállt. vagy nem. Hogy tudta az a gyenge gyáva ember megelőzni őt. Mikor az ágy mellett haladt el. akkor ott is lenne ő. öt félrelökte. miközben megbeszéli a gazdatisztekkel az aznapi teendőket. londoni házában készülődhet az aznapi ülésre. földön ülve egyen. és ismét feltámadt az iránta érzett vágya. ha a sors nem tréfálja meg. és megsimítania. mindent. no meg 50 . hogy le kellett hajolnia. ami vagy létezik. és egy ellenséges erőd kifürkészésére irányuló utat tervezzen. Míg az ő ágya párduc és bivalybőrökkel volt letakarva. Ez ismét hibának bizonyult. a vagyont. mint Lichesler kilencedik earlje. Mi a poklot csinál itt. hogy állatbőrökkel fedett ágyon aludjon. talán már századjára. a lányén őzgida ás borjúbőrök voltak Olyan puhának tűnt. hogy a friss levegővel kitűzze orrából a bódító illatot. Mint másodszülött. az orrába csapott a lány illata. csak kitűnő nevelést.

mert túlságosan is élvezte a világi dolgokat. Evan mindig úgy érezte. Az öccsétől kapott legutóbbi levélből megtudta. hogy az öccse legyen a család papja. ő pedig katona lett. mint az öccse. akkor sem. mert Edward egy gyáva kukac volt. hogy csak másodperceken múlt a dolog. hogy a bátyja. Ez sokkal jobban bántotta Evant. és azok ennek megfelelően le is romlottak. gondolta Evan. akinek nem volt semmije. Evan számára azonban csak egy út volt. nagyon rossz volt. és abban az időben csak két út állt egy nemes előtt. hogy neki kellett volna a kilencedik earlnek lennie. mint az. ha megfeszült. hogy elvesztette élete legfontosabb versenyét. A földnek ez az őszinte 51 . imádta a kalandot. mint ahogyan előtte az apja és a nagyapja is. Imádta a birtokokat. Hát most már nincs értelme ezen rágódni. akik nekik dolgoztak. Nemcsak azért. Evan remélte. hogy a gyerek érdemesebb lesz az örökségre. Nemcsak azért. aki még a saját árnyékától is megijedt. hogy saját maga keresse meg helyét a világban. Vagy tiszt lett Őfelsége seregében. hanem mert nem becsülte meg az örökségét. A birtokokkal egyáltalán nem törődött. Nem volt paptípus. mint az apja. Ezért is érezte úgy. Ha több évvel marad le. Azonban a cím elvesztése felett érzett keserűsége megmaradt. amit nem engedhetett meg magának. és nem a bátyjának. vagy pap Őfelsége egyházában. még mielőtt megszületett volna.kóstolót egy 0lyan életmódból. de nyughatatlan természete révén. és az összes szolgát a keresztnevéről. Így aztán Evan hagyta. Edward megnősült. Így aztán Evannek el kellett indulnia. Minden szegletét és zugát ismerte. hogy nem ő örökölte. sokkal könnyebb lett volna. és fia született. De így.

Azonban nem így volt. még nem magyarázza meg. hogy a hadművelet azért volt sikeres. Evan felhorkant. és nem akkor lép oda hozzá. több ezer mérföldre a hadtestétől – és hogy a Brit Hadsereg összes tisztje közül miért pont őt választották erre a feladatra. A generális ugyanennyire biztos volt abban. és arról. a most már nyolcadik éve húzódó háborúban. egy csapat bennszülött között. mit is keres itt a vadonban.szeretete jellemezte eddig az összes earlt. mert Bradstreet bevetette az indián szövetségeseket. hogy beállt Őfelsége hadseregébe. az igazat megvallva. és az amerikai telepesektől tanult gerilla harcmódot. nem is akarta megtanulni. amit Jeffrey Amherst generális tiszteletére adtak. amikor John Bradstreet ezredes éppen Evanről áradozik. Csupán rossz időzítés kérdése mindkettő. gondolta Evan önutálattal. Talán ha nem lett volna jelen azon a fogadáson. hogy miért a bátyja született elsőnek. Nem beszéli a bennszülöttek nyelvét. Azonban az. mióta századokkal ezelőtt megkapták birtokaikat a királytól. a válasz erre a kérdésre ugyanolyan. és arra gondolt. nem ismeri a módszereiket. Amherst meg volt győződve. Még mindig ezen rágódik. és akkor egy másik tisztet választ ki erre a feladatra. mint az. amit Evan ebben a hadműveletben szerzett. Akkor talán a generális el is felejtkezett volna arról. A francia erőd megsemmisítése a Brit Hadsereg kevés sikerei közé tartozott. 52 . ami egy ellenséges területen fekvő jelentős francia erődöt semmisített meg. hogy Evan is ott volt a Bradstreet által irányított villámtámadásnál. hogy milyen jól végezte el a feladatát. alkalmassá teszi erre a most kapott feladatra. gondolta Evan. hogy a tapasztalat. Amherst azonban téved.

Majd megnézem. Evan elkomorult. csak azért. ő is jó reggelt. és nem is akart itt lenni. rendben. míg felkészülnek. az látszott. Tudja. Majd csak délre lesznek kész. hogy semmi köze hozzá. és összerándult. szent szelleme. 53 . – Korán akartam elindulni. de észre sem vett. nem sok értelme lenne egy külön kirándulást beiktatni. Aztán mikor meglátta Josh-t az ablak előtt. hogy megtisztítanák a lelkűket. gondolta. – Jó reggelt! A hang hirtelen kirángatta a gondolatai közül. hogy lássam. A sors ismét csúnyán alávágott. – A francba! – kiáltott fel Evan undorral. a tűz hatalmas. hogy reggel akarok indulni. amelyik maga szerint nem létezik. – A küldetésemről. Most mi a fenét csináljak délig? Malmozzak? – El akartam vinni magát a nagy folyóhoz. De azt hiszem. – Ja.et morgott. és kérnék Loak-Istohoollo-Aba segítségét. – Gondolkoztam. – Ja. – Jó. – Megmondtam neki. de a harcosoknak időre van szükségük. Soha nem indulnak veszélyesnek látszó utakra anélkül. ha megyünk. létezik. Promingo emberei készen vannak az indulásra? – Nem. – Ez az istenük neve? – Ja. – Maga meg mit csinál itt az ablakban? Már legalább öt perce itt állok. de hirtelen meggondolta magát.Nem tartozott ide. aki a felhők fölött lakik. És miről? Evan már majdnem odalökte.

Evan figyelmeztető hangsúlya még meg is erősítette ebbeli gyanúját. mint hogy a szárazföldön elkapja őket egy vadászó csikaszo csapat. és a folyón jövünk vissza. Vontatták és tolták őket. Ja. Tűztáncost nem látta sehol. hogy a folyással szemben haladni egyszerűen lehetetlen. amíg felveszek valami ruhát. látva. Ez a leglogikusabb megoldás. Josh gyorsan körbenézett. vagy nem? – Megnézem. de nem volt könnyű. Azt mondta. Ezt egy kicsit furcsának tartotta. itt valami nem úgy ment. gondolta magában. hogy az Ohióig a folyón megyünk? – Természetesen. aztán megkérdezte: – Akkor meg akarja nézni a Misho Spoknit. akkor a franciák hogyan szállították oda az embereket és az ellátmányt az erődhöz. de mégis inkább ezt választották. ahogy kellett volna. Azonban a Misho Spoknin ezt nem lehet megtenni. hogy az Ohio ebbe a – itt Evan megállt. amikor a hegyekből is bőven ömlik bele a víz. különösen az évnek ebben a szakaszában. hogy mindkét ágyban aludtak. amit állítólag építenek? – Van néhány dereglyéjük. Annyira erős a sodrása. és lekicsinylő kifejezés jelent meg az arcán – hatalmas folyóba ömlik. – Tehát mi a szárazföldön megyünk? – Ja. Evan a sarokban állt.– Maga azt hiszi. A 54 . – Rendes körülmények között tényleg ez lenne a legegyszerűbb. – Keres valamit? – kérdezte Evan élesen. hogy Josh az ágyakat vizsgálgatja. és éppen bricsesznadrágját hámozta lefelé magáról. de azt észrevette. Mikor Josh belépett. Jöjjön be. – Ha ez így van. – Josh itt egy pillanatra elhallgatott.

szemfogait is odaadta volna. hogy megkérdezze. – Csak kíváncsi voltam. Hogy elvonja a figyelmét. hogy megtudja az igazat. Hogy történt az a dolog? Én azt hittem. Minden ház más belül. hogy már nem elit alakulat – válaszolta Evan –. – George Howe ezredes? Az Ötvenötös Felvidéki elit parancsnoka? – Igen. és ezt látta is a nemes arcán. de az őrnagy olyan ember volt. hogy egy csoport lovas rendőrt és onondagát vezetett Vörös Kéz törzsfőnökkel együtt. és Lord Howe sem él már. Josh válasza azonban nem altatta el Evan gyanúját. eltűnődtem valamin. akit nem szívesen idegesített volna fel. igaz? – Hát tulajdonképpen a támadást megelőző napon történt. akik megmaradtunk Lord Howe csapatából. hogy gyenge. tudom. ha morcos. – Tényleg így volt. – Igen. akik 55 . Elég régóta volt már az őrnagy mellett hogy megtanulja. más dolgokról kezdett kérdezősködni. Mi voltunk azok. annyi különbséggel. ha valaki beleüti az orrát az ő dolgaiba. a férfi nem szereti. és nagyon kellemetlen tud lenni. Belefutottunk egy csapat franciába. satnya alakok. Josh meglepetéssel fedezte fel Evannek ezt a jellemvonását. Ticonderog felé tartottunk a Champlain folyón. Az utolsó szavakat élesen lökte oda. Azt mondta. – Nem – válaszolta Josh ártatlan arckifejezéssel. hogy maga ott volt Bradstreettel a Frontenac erőd elleni hadműveletnél. de olyan bolond nem volt. – Tudja. és eltévedtünk. A Carrillon erődnél esett el. A nemesekről mindig azt hitte. de Josh érezte bennük a szomorúságot. Csakhogy a lovas rendőrök közül néhány alattam szolgált. ugyanilyen jellemmel.

Igaz az. de aztán a franciák kitörtek és megfutamodtak. a Negyvenkettes Felföldiekkel együtt. és mindenkinek magának kellett szállítani az összes holmiját. lemondanunk a tisztiszolgáinkról. A franciák másnap darabokra szedtek minket. Mindkét férfi nemes volt. bár az egyik ezredes. Ugyanezt megkövetelte a tisztjeitől is. Abercomby generális volt a parancsnok. A franciák és a kanadaiak hosszú puskáikkal egyszerűen lekaszabolták őket. és levágatta velük a kabátjuk hátsó szárnyát? – Igen. és a csatákban úgy harcolt. Több lövés is dörrent. és eltalálták. Josh azt is hallotta.szintén eltévedtek. és levágatta a kabátszárnyukat. Félre kellett tennünk az egyenruhánkat. 56 . hogy puskáikat eldobva szemből támadjanak bajonettel. mint ők. és vadászruhát kellett öltenünk. megparancsolta az ötvenötösöknek. Josh nem lepődött meg. és nagyon jó barát. mint az amerikaiak!” Azonkívül. Howe azonban. megparancsolta nekik. – Úgy hallottam. hogy Howe nagyon közvetlen ember volt. hogy a lábukat csavarják vászonba. ami most is rajtam van. aki közkatonákkal is barátkozott. hogy puskákat adott az embereinek. mint kukoricakását. olyat. mint mindig. hogy eldobatta embereivel a hadseregben használatos muskétákat. Mivel Howe ekkor már nem élt. És mindezt semmiért. és a szabad ég alatt aludtunk. Ez volt a mottója: „Ha Amerikában vagy. most is első volt a sorban. harcolj úgy. Heteken keresztül nem ettünk mást. mosónőinkről és a pezsgőről. a másik pedig csak őrnagy. – Tényleg az volt. – Sokat meséltek Howe-ról. mint az indiánok. Katasztrófa volt. hogy nagyon jó katona volt.

57 . ha a lövedék eltalálta a célpontot és megölte az ellenséget. hátrahagyva a felszereléseiket és mindenféle tartalékaikat. Nem. fog. Ebben az országban nem voltak utak. akkor már tudom. kizökkentve Evant gondolataiból azt hiszem. halálos pontossággal. hogy szembenézzenek egy bajonett-támadással. A tisztek sem puskával harcoltak. A franciák nem voltak hajlandók elhagyni erődjük fedezékét. helytelennek bizonyult. Többé-kevésbé véletlen volt. A britek totális pánikban menekültek. amit Evan addig tudott a harcról. Eddig nagyon furcsának találtam. Talán míg él. nemhogy még használni is tudnák. és azt a napot látta maga előtt Addig a pillanatig eszébe sem jutott megkérdőjelezni a Brit Hadsereg harcmódjának helyességét. és így a harc hamarosan véget is ért. és a könnyű fegyverzet rövid hatósugara miatt nem bizonyult elegendőnek. kanadai puskákkal több száz yardra el tudtak lőni. – Hát – szólalt meg Josh. gyorsan rádöbbent a néhai ezredes bölcsességére. Azon a szerencsétlen napon minden. Evan néha még most is álmodott vele.Evan elhallgatott. A britekkel szokás szerint akkor sem volt jelentős tűzerő. A golyót körülbelül úgy százyardnyi távolságra lőtte ki. Igen. akinél ilyet látok. Az ágyúkon kívül nem harcoltak puskával. Éleslövészeik a hosszú. hogy miért hord maga hosszú puskát. És bár korábban nem értett egyet Lord Howe-val. A gyalogosok Brown Besse nem igazán ölésre készült. azt sem túl pontosan. és miért tudja használni. amelyen nehéz ágyúikat oda szállíthatták volna. Maga az első brit tiszt. borzalmas volt. hanem szablyával. ami ölt az egy erőteljes bajonetttámadás volt.

emlékezett vissza a férfi – a nemes ott hempereg a földön a hatalmas macskával. és ezt mondta: – Rendben. ezért – ismerte el Evan és a csizmájával együtt az ágyhoz ment. mint ami látszik. Evan odalépett a szikla szélére és lenézett.– Igen. A Mississippi-folyó hömpölygött alatta csillogón és hatalmasan. A Bradstreet és Howe alatti szolgálata láthatóan jó formába hozta. az pedig része magának az embernek. Húsz perccel később kiléptek a fák közül. hogy még mindig nem hiszi el a folyó létezését. de nem szólt semmit. és nagyon kár érte. Ja. és soha nem panaszkodott a kényelmetlen körülmények miatt. Arcára megrökönyödés ült ki. bősz oroszlánokat terít le a csupasz tőrével. mintha mindennapos esemény lenne. A két partja legalább egy 58 . gondolta Josh. – Azon a napon elhatároztam. gondolta Josh. és nézzük meg azt a folyót. hogy az angol milyen jól bírta az ide vezető hosszú utat. aztán nyugodtan lábra áll. sokkal több van ebben az angolban. csak végigvezette a falun. Akkor menjünk. Ja. – Na. Átkozottul jó telepes válna belőle. És ez sok minden mást is megmagyaráz. hogy még egyszer nem kerülök olyan helyzetbe. hát itt van – mondta Josh és karját szélesre tárta. Ami a bátorságát illeti. amikor az a hegyi oroszlán ráugrott. Evan most felállt. Josh érezte a férfi hangsúlyából. Csodálkozott rajta. az aztán látvány volt. hogy hatalmas. hogy a látvány majd magáért beszél. Evan egyszer sem látszott fáradtnak. be az erdőbe. és arra gondolt. és megálltak egy szikla tetején. míg Evan a csizmáját húzta.

amin most állunk. ami nyílegyenesen jön nyugat felől. – Honnan tudja. A franciák megpróbálnak a túlsó part fáinak takarásában haladni. A csikaszók azt mondják. és az sem kicsi. amin ők álltak. A csikaszok azt mondják. hogy ezeken a nagy erdőkön túl hatalmas síkság terül el. de a csikaszók majdnem mindig 59 . ami mellett az Alleghenies is eltörpül. A férfi elképedten forgatta a fejét. Szerintem a fél országot el tudná árasztani. sűrű erdő borította. lehet. Csikaszo sziklának nevezzük. a túlsó csaknem egy szintben volt a vízzel. ahonnan több mérföldre el lehet látni. és amerre a szem ellátott. hogy az a nyugati folyó nem az óceáni átjáró. Belefolyik az Ohio. amik prémet szállítanak New Orleansbe. De az óceán elég messze lehet innen. hogy az Ohio-torkolaton túl van egy folyó. és ez attól kapja a sárga színét. azután pedig óriási hegység következik.mérföldre volt egymástól. Végül azt kérdezte: – Lejjebb sem lesz keskenyebb? – Nem bizony – válaszolta Josh a folyót nézve Rengeteg víz van benne. hogy ott van. Evan átnézett a túlsó partra. de semmiképpen sem túl közel. amin embermagasságú fű nő. amit mindenki keres? – Hát éppen lehet. Ez a part tele van ilyenekkel. Nyugatról. Ezzel az oldallal szemben. de ez az egyik legmagasabb pont. – A csikaszók honnan tudják ezeket? – Mert állítólag nagyon-nagyon régen onnan jöttek. – Maga szerint ott mi van? A Csendes-óceán? – Hát. Innen szokták a csikaszók a francia pirogákat figyelni. Josh megfordult és azt mondta: – Ezt a sziklát.

Igaz. Most is sokan dolgoztak lent. és az indiánok által megművelt hatalmas földeket látott a folyó partja és a sziklák között elterülni. Evan eddig nem is fogta fel. így aztán sokszor inkább a Nagy-tavak felé kerülnek. de a csikaszok elzavarták őket. Ezen kívül még több ilyen megfigyelőszikla is van feljebb a folyón. tulajdonképpen a brit kolóniák hátát védik. és hagynák őket jönni-menni egész évben.észreveszik őket. ugyanúgy. egyszer-kétszer megpróbálták. de csak tavasszal. hogy milyen értékes a csikaszók barátsága. Ha ők francia szövetségesek lennének. – De hát ez a föld nagyon mélyen van. Azzal. és nem sok csónak menekül meg előlük. Akkor aztán utánuk küldik a kenuikat. hogy ezt a létfontosságú folyót az ellenőrzésük alatt tartják. kivéve azt a kis részt New Orleansnél. A francia trapperek a poklok kínjait állják ki. és akkor lenne csak igazán nehéz az angoloknak igényt formálni a vidékre. Máskülönben meg közel van a 60 . A franciák nem is tudtak errefelé kolóniákat létesíteni miattuk. Nem önt a folyó? – Dehogynem. A férfiak kupacokat emeltek a földből. és ettől olyan termékeny a földjük. Evan lenézett. Az Ohiótól lefelé szinte teljesen ők uralják a folyót. – Itt farmerkednek? – kérdezte csodálkozva. akkor azok a csikaszók. az ellenség lényegesen erősebb lenne errefelé. hogy prémjeiket valahogy eljuttassák New Orleansbe. a nők pedig lyukat szúrtak. mint az ohiói területeken. hogy ha a franciák valakiket hibáztathatnak az országnak ezen a felén vallott kudarcokért. Hát azt hiszem. és magokat szórtak bele. – Ja. Erődök és települések állnának a folyó mindkét partján. hogy ne kelljen az indiánokkal harcolniuk.

és azt is tudta. Evan felnézett a napra. hogy földjük ilyen mélyen van. volt alkalma meg tanulni apja birtokain. Maga az én tolmácsomként jön velünk. és hogy tolmácsa legyek a tegnapi napon. Azt mondta. hogy még az ilyen erős evezősökkel is. csontos ujjával megvakarta az orrát. A telepesek ezért költöztek tovább egy idő után. délben indulunk. így aztán tudnak öntözni száraz időben. Azon tűnődjön. Ennyi. Én felveszem a holmimat a faluban. Ó maga j. sokkal gyorsabb lesi szárazföldön. 61 . hogy a csikaszok sikerei vajon abból erednek-e. friss föld után néztek. és indulok haza. – Dél körül járhat. – De hát maga az én tolmácsomul és vezetőmül szegődött – tiltakozott Evan. elég sokat tudott a földművelésről. mint a csikaszók. és megkérdezte: – Biztos benne. Higgye el nekem. Evanre ez nagyon mély benyomást tett. – Sajnos azt kell mondanom. Josh felemelte egyik ujját. hogy a föld égi idő után kimerül. hogy a folyón nem tudunk felmenni ahhoz az erődhöz? – Ja. vagy pedig tudnak valamit. és megnézte az árnyékát. amit a fehérek nem. Josh hosszú. – Maga engem is beleszámol ebbe a mi be? – Persze hogy beleszámolom. elvetette a földműveléssel kapcsolatos gondolatait. hogy nem.folyóhoz. Aztán mikor a folyóparton meglátott egy csomó kenut. ha visszamegyünk. – Maga szerint mennyi lehet az idő? – kérdezte. – Akkor jobb lesz. – Én a csikaszo faluig szerződtem. A csikaszók több mint száz éve használják ezt a földet.

– Harcolni fogok. – Hogy tud visszavinni. hogy ha elveszítjük ezt a háborút. Kevesebb. ha eljön az ideje. de ez semmit nem változtat a dolgokon. – Jó. ha nem beszélem Promingo nyelvét. haza kell mennem.Evan egy pillanatig úgy meglepődött a helyzet ilyetén alakulása miatt. Ha Anglia elveszíti a háborút. – A csikaszók tudják.Nézze. aztán mikor látta az őrnagy döbbent arcát. Nem tudok itt semmit sem csinálni. Valahogy 62 . Arra szerződtem. és akkor még a felfedezőút is hiábavaló lesz. – És mi lenne. de nagyon jó minőségű brit árut szerezni. ha személyesen kérném meg. Josh sem tud majd olcsó. és franciák veszik át a kolóniákat. ha itt sem lesz? – kérdezte Evan felháborodva. Dolgom van otthon. de nem tudok terveket szőni. Küldjön egy futárt. hogy idehozom magát. és visszaviszem. Amikor készen áll az erőd megtámadására. Semmi többre. – Megfordult már a fejében. ami a francia kereskedők fölé emelte. mint egy napa alatt odaért hozzám. – Sajnos. hogy szólni sem tudott. hozzátette: . hanem a Goose Creek kereskedők ügynöke abban a csikaszo faluban. hogy meddig leszek itt. én nemcsak egyszerű kereskedő vagyok. magának nem lesz mit csinálnia? Ez egy megfontolandó kérdés volt. szóljon. akkor is neme kéne mondanom – válaszolta Josh. ahol lakom. melyik faluban lakom. – Amherst generális tudta ezt. ha vissza akar indulni. hogy maradjon? – próbálkozott Evan tovább. amikor megállapodott magával? – Hát azt éppen nem kérdezte. mint bármelyik indián ezen a kontinensen. A csikaszo gyorsabban fut.

hogy nem lesz tolmácsa.kommunikálnom kell velük. Mozdulni sem tudok egy tolmács nélkül. és ezért szeretett volna minél messzebb kerülni tőle. – Ja. Az isten szerelmére nem látja? – Azt nem mondtam. Aztán hirtelen eszébe jutott valami. – Mert túl veszélyes lenne a számára. hogy az nem én leszek. és ő jobban tudja magánál. – Tűztáncos. Promingo nem tartja annak. ami az első percben nyilvánvaló volt. Én csak azt mondtam. Kétségbeesetten gondolkozott valami elfogadható válaszon. 5. 63 . Prominge őt küldi magával az útra. Evan gyorsan másik kifogás után kutatott az elméjében. – Ki az? – kérdezte Evan meglepetten. és még nem jött új a helyére. Itt nincs angol biztos. Néhány hónapja meghalt. – Ennek a településnek az angol biztosa? – Nem. hogy az a nő megalázta őt. – Akkor ki lesz a tolmácsom? – Hát azt hittem. aztán eszébe jutott valami. felkiáltott: – Nem! Az nem lehet! – Miért? – kérdezte Josh meglepetten. Aztán mikor rátalált a hangjára. Ez az ő országa. Promingo már gondoskodott tolmácsról a maga számára. hogy mostanára már magától is kitalálta – vigyorodott el Josh. és annak mi köze a dologhoz? Evan nem mondhatta meg Joshnak. – Mert ő nő. – Úgy látszik. fejezet Evan egy pillanatig szólni sem tudott.

Azt el kellett ismernie magában. katona lévén. Akár tetszik neki. A szava törvény. – Miért nem az öccse jön velem? Jó tapasztalatszerzési lehetőség lenne a számára. És még az is lehet. nem fogadja el senkitől. hogy megkérdőjelezze döntése helyességét. A fiú különben is csak kilencéves – mondta Josh. maradjon csendben. A georgiai Oglethorpe kormányzó mellett évekig egy mesztic nő dolgozott tolmácsként és tanácsadóként. különösen. Az. hogy itt az ideje meghátrálni. még a csatákba is. Evan. hogy ő rendezze a műsort. és amikor látta. Most majd Evannek kell valamit kitalálnia. Evan azonban nem tudott belenyugodni a dologba. magában is elég rossz. hogy Promingo helyében ő sem cselekedett volna másképpen – a legalkalmasabb embert használja fel a célra. Talán Promingo is innen vette az ötletet. nap mint nap találkozni fog Tűztáncossal.– Na de hát ő lesz az egyetlen nő egy csomó férfi között. – Mert sem ő. Itt ő a főnök. – Promingo nem szórakozni küldi. aztán ha nem akarja maga ellen haragítani. de ez csak a csúcsa volt a jéghegynek. tudta. de ha Promingo így döntött. A lány halálra fogja unni magát. Promingo aztán elintézte a dolgot. ha az katonai természetű. sem Tűztáncos húga nem beszél angolul. Az 64 . Nem tudom. – Inkább nem szóljon semmit. hogy nem fog annyira unatkozni. és hagyja. Amellett állandóan stratégiákról és ehhez hasonlókról fogunk beszélni. Így. akár nem. Mindenhová vele ment. hogy Evan megint mondani akar valamit. hogy megoldja a problémát. közbevágott. miért van ennyire Tűztáncos ellen. Feladatként kapja a megbízatást. hogy szembe kell néznie Tűztáncossal az elmúlt éjszaka után.

csak beugrani a házamba a nyeregtáskámért. és milyen sötét az arca.igazi baj az volt. hogy még mindig akarta őt. csak egy kis rángatózó izmot az őrnagy arcán. Tűztáncos gondoskodik róla. és láthatóan alig várta. felpakolva. felnyergelve. de nem látott mást. Miért. Arról azonban fogalma sem volt. mint a bűn? Ahogy visszafelé tartottak a településre. Evan megkérdezte: – Hol kell találkoznom a csapattal? – A főtéren. Hogy tudták így megbonyolítani? Mikor beértek a faluba. A vezető már nem csak gondolta. Néhány csikaszó már a nyeregben ült. Evan meglátta a csapatot. – Ja. Ö a maga asszonya. hanem tudta. A francba! Ha már a lány az egyetlen. A másik megbízatása még mindig él. amíg a törzsnél van. a matracomért és a puskámért. – Szerintem azok is ott fogják várni. hogy a tolmácsa lehet. – Akkor nincs is más dolgom. vagy kenun. Ahogy közeledtek a főtér felé. mit gondolt? – Az indiánok. akikkel északon találkoztam. aki olyan szinten beszél angolul. Evan ezen a kérdésen rágódott. Josh gyorsan Evanre nézett. hogy milyen csendben van. mindig gyalog jártak. Josh észrevette. A testi vágy olyan egyszerű érzés. hogy mi lehetett az. vagy csúnya. hogy elinduljanak. és teljesíti minden kívánságát. hogy valami rosszul ment közöttük az éjszaka folyamán. de lovon soha. 65 . miért nem tud öreg és fogatlan lenni. – Ők is lovon jönnek? – kérdezte meglepetten. – És a lovamat hol találom meg? – Ott lesz velük a lova is.

mint Promingo. és pontosan olyan vad arcú. hogy a nő is nézi őt. és Tűztáncost. – Ez Vörös Mennydörgés – mondta Tűztáncos Evannek. hogy köszönöm. térdig érő mokaszint. A férfi most észrevette. leplezetlen dühvel zöld szemeiben. – Visszavár téged. nagyszerű lovasok. ahogy előző este. Evan meglátta a lovát a csapat élén. – A nagybátyám egyik alfőnöke. és mondhatom. A mellén keresztbevetett bőrt egy gyönggyel kivarrt öv fogta össze. annyi különbsége hogy most rézgyöngyök díszítették a homlokát és hozzáillő fülbevalók csüngtek a füléből. közöld velem. hogy megtervezhessétek az átkozott franciák elleni támadást. gyorsan végigpillantott a lányon. Evan odasétált. és ő fogja vezetni ezt az expedíciót. sem fűző. Promingo lépett előre. és én lefordítom neki. és már én is nagyon várom. gondolta a férfi. egy másik csikaszó lépett előre. és látta. – Mondd meg neki. szabadon hagyva a nő hátát. Tudta. mire Tűztáncos átadta neki a puskáját. amin sem gomb nem volt. 66 . Ha van valami kérdésed vagy megjegyzésed. és egy mellényszerűséget. A haja ugyanúgy volt. – Nagybátyám gyors és biztonságos utazást kívánt neked – tolmácsolta Tűztáncos a főnök szavait. Azonban mielőtt megköszönhette volna neki. hogy hozzá hasonlóan a nő sem elégedett az utazással. mint ő. aki az ő puskáját tartotta a kezében. Miután Tűztáncos lefordította Evan szavait. A férfi olyasmi magas volt. Na. legalább ez az egyetlen dolog közös bennük.– Hát a csikaszók igen. hogy lábszárközépig érő bőrszoknyát visel. és mondott valamit.

– Nem. – Maga viccel – mondta Evan hitetlenkedő ábrázattal. de nincsen ló. és hátrahagyott néhányat a lovai közül. Az emberek képesek ölni a csikaszo lovakért. Josh felnevetett. ezen a településen. Ez egy csikaszo ló. beleértve a maguk brit Thoroughbredjeiket. nekik már évek óta voltak lovaik. – Krisztusom! Nem találtak neki valami jobb lovat Egyik se néz ki jól. de ilyen borzalmas gebét még soha nem láttam. hogy nem a legjobban néznek ki. Mikor mi idejöttünk a mieinkkel. és utánamentek. sarkon fordult. mint bármelyik fajtának. Tiszta arab vér folyik az ereikben. Oldalra pillantott. sok mindent magával vitt. és ezek a legjobb menő cikkek a telepesek között. mire a harcos visszabólintott. – Maga borzasztóan téved. odament a lovához. és az északi törzseknek nincs. milyen sietve távozott. a keskeny mellkast és a karcsú testet. A csikaszok nagyon bedühödtek ezen. Amikor elment innen. Evan most jobban megnézte az állatot. Mindegyik az. Szerintem még a mai napot sem fogja kibírni. Ezért van a csikaszoknak lovuk. kitartásban. Lehet. gyorsaságban és fürgeségben. ami túltenne rajtuk intelligenciában. Magasabb az áruk. és felpattant a nyeregbe Evan is így tett.Evan bólintott. Mondanom sem kell. azok De Soto spanyol lovainak egyenes leszármazottai. hogy Tűz táncos felé is lovat vezetnek. amire Tűztáncos éppen fel akart szállni. – Arab? Hogy a fenébe? – Amiket maga lát. és felfedezte rajta az arab mének jellegzetességeit: a kis fejet. Talán az ápolatlan szőr 67 . Tudja. ő és az emberei itt töltöttek egy telet. és látta. Bosszúsan morogta oda mellette álló Joshnak. a felálló füleket.

hogy milyen jól megülte a lovat. Még olyan esetekben is. hogy ő harcolja meg a telepesek helyett a harcaikat. Mint Josh-nak.tévesztette meg. Talán jobbat járt. tudassa velem. Josh Evan arckifejezését látva felnevetett. Én is megdöbbentem. Ha megéheznek. egyszerűen lekuporodnak és tüzet raknak. Evan megrázta a férfi kezét. ha kémek tőlük. Mint ahogy már mondtam. Az tán mikor dezertálással vádolják őket. hogy mikor akarja megtámadni az erődöt. és van bennük kötelességtudat. Szeretnék ott lenni. 68 . csak nevetnek Képtelek menetelni. amikor először láttam csikaszo nőt a nyeregben. hogy értesítem. hogy Josh halálosan biztos lehet benne. hogy egy csapatban haladnának. mégis ölbe tett kézzel üldögélnek a háttérben. hogy a Brit Hadsereg tegyen meg mindent helyettük. A következő pillanatban azonban csak bámulni tudott. amikor hajlandók valamit csinálni. Nincs pénzük a hadsereg támogatására. és egy kis idő múlva felpakolnak és hazamennek. szerteszéjjel ténferegnek. nekik is dolguk van otthon. és ismét elcsodálkozott Tűztáncos könnyed mozgásán. Ahelyett. Ahogy Vörös Mennydörgés elindult a csapat élén Evan arra gondolt. ha Britannia elveszti ezt a háborút. őrnagy. hogy indiánok praktikusak legyenek – mondta. – Ja. s azon. hogy az indiánokhoz küldték. Kezdett elege lenni abból. – Biztos lehet benne. mintha a sétatéréi lennének. Hiszen ők veszítenek a legtöbbet. Iszonyú idegesítőek. Na de hagyjuk. viszontlátásra. Legalább ezek teljesítik a parancsokat. és kinyújtott a kezét. a szomszédhoz irányítják őket. egyszerűen használhatatlannak bizonyulnak. hogy megtartja a szavát. – Hát akkor. és hagyják. vagy az állat látható vonakodása.

Most azonban úgy tett. Még most is borzasztó mérges volt. mielőtt melléért volna. hogy a férfi rangján alulinak tartja. Mikor azonban rádöbbent. Nyaka kecses vonala pedig felidézte a férfiban. hogy mellette haladjon.Ahogy beértek az erdőbe. Ha nem venné olyan komolyan a csikaszo kötelességet. hogy ismét megcsókolja a bőrét. aki olyan szinten beszéli az angol nyelvét. mintha észre sem vette volna. csak lopva mert rápillantani. hogy nagybátyja a képességeit csupán arra használta fel. mégis királynői volt. Tűztáncos léptetett mellé és elfoglalta helyét az oldalán. mérgesen megsarkantyúzta a lovát. és feltámadt benne a vágy. nem kérhettek volna tőle ilyesmit. Evan még azelőtt érzékelte a lány közeledtét. ahol hosszabb távon biztos nem menekülhet a feladat gusztustalan részeitől. és hogy mellei félig fedetlenek voltak. Ezzel szívesen közreműködött a küldetés sikeréért. és játszhatja a szolgálólány szerepét. és néhány lépéssel előbbre ugratott. Annak ellenére. nem is tiltakozott volna annyira. hogy milyen édes volt az íze. arra gondolt. Evan rádöbbent. hogy ha a nagybátyja csak ennyivel bízta volna meg. Azonban volt egy olyan érzése. Az 69 . Így azonban el kell viselnie az arrogáns angol társaságát reggeltől estig. hogy az angol mellett tarthassa. Átkozott Promingo! – gondolta Tűztáncos. Tudta. és arra gondolt. Ebből még az sem vont le semmit. hogy a lány nem éppen nőiesen ült a lovon. Tűztáncos. hogy ő az egyetlen a törzsben. anyja kedvenc szitokjával élve. hogy egyszerűen nem tudja levenni a szemét a lányról. hogy tolmácsa lehet. Bőre bársonyos és sima volt. hogy már megint hagyta magán elhatalmasodni ezt az érzést. hogy csupasz térdei kilátszottak a felhúzódott szoknya alól. észrevéve ezt.

Ezeket a lovakat már nekem adta. Bármikor lehagyja a tiedet. és ő is látta a saját szemével. hogy szeretőként szívesen fogadná. mint az a borzalmas gebe. Tűztáncos nagyon mérges lett a gondolatra. Tűztáncos odalépett Evan lovához. és dühöngött. de azt nem tűröm el. Nem szeretném. Használja őket az ágyban. hogy bánik a falujuk angol biztosa az indián asszonyokkal. az angol nem tartozott ezek közé. – Felőlem gondoskodhatsz a lovadról. – Az ördögöt fogsz te az én lovamról gondoskodni! Ezt csak bízd rám. – Mit csinálsz? – Gondoskodom a lovadról. hogy tábort verjenek. A nap hátralevő részét azzal töltötte. hogy arab vér folyik a csikaszo lovakban. Mikor este megálltak egy kis patak mellett. és ki akarta venni a gyeplőt a férfi kezéből. de feleségül venni egyiket sem akarta. de úgy látszott. mint például Josh. Persze voltak kivételek is. hogy bámulta a férfi széles hátát. Egyáltalán nem borzalmas! Ez a legjobb ló a ménesemből. mégis nagyon rondának találta őket.anyja mondta. amin te ültél. Ez a ló pedig a legjobb. Bár Evan tudta. – Nem úgy akartad mondani. Tűztáncos méregbe gurult. Evan azonban visszarántotta. hogy a nagyanyádéból? – Nem. – A te ménesedből? – horkant fel Evan. és mérgesen szólt rá a lányra. ha az enyém is úgy nézne ki. sem melléjük ülni a nyilvánosság előtt. hogy a fehérek lenézik az indiánokat. hogy az enyémet sértegesd. és semmi közük a későbbi örökségemhez. hogy bármelyik is képes lenne lehagyni az 70 . de amúgy megveti az ereiben csörgedező indián vér miatt. El sem tudta képzelni. Az enyémből.

Tűztáncos néhány yamgyökeret tett a parázsba. aki éppen a lovát nyergelte le. Evan is levezette a sajátját a vízhez. – Úgy érted a településen? – Persze. Majd meglátod. hogy lecsutakolta volna. hogy tiltakozzon. amióta pedig itt volt.ő Thoroughbredjét. amit az egyik harcos vitt oda nekik. Mikor a lány nekiállt megnyúzni a nyulat. Így most nyugodtan hátradőlt. és levette a zabbal teli zsákot – amiért rengeteget fizetett egy olyan országban. olyan könnyedén kapva le a kis indián nyerget. kipróbálhatjuk. azt megnézném. Majd ha olyan helyre érünk. a csikaszok kíváncsi pillantásaitól kísérve. Otthon is hozzá volt szokva a szolgákhoz. amit falevelekbe csomagolt és azt is a tűzbe tette. ezen az úton meg Josh főzött. a labdapályán. mind a kolóniákon. ő gondosan lecsutakolta a szőrét. és közben figyelte a lányt. Mikor a nyúl már rotyogott az edényben. – Na. és lovával együtt büszkén a folyó felé vonult. aztán odament a teherhordóhoz. Evan 71 . mivel már több versenyt megnyert vele. ahol főleg csak kukorica nőtt. A nyergen lógó bőrtáskából kukoricát vett elő. és várta az ételt. mind Angliában. tisztiszolgája csinált mindent. egy kicsivel távolabb a nagytól. aztán kukoricalisztből és vízből sűrű masszát kevert. – Van olyan hely. Tűztáncos megfordult. és utálkozva rázta meg a fejét. Evan is lenyergelte a lovát. Még egyszer végignézett Tűztáncos lován. Míg a lova evett. annál is inkább. majd – mint ahogy Evan gondolta – otthagyta a lovat anélkül. Evannak meg sem fordult a fejében. Evan meglepetésére Tűztáncos nekik külön tüzet rakott. mintha súlytalan lenne. és megetette az állatot.

Még a folyónál történt kis összeszólalkozásuk előtt is úgy érezte. Aztán amikor Tűztáncos felszolgálta neki a vacsorát. amit a fehéreknek még ezután kellett elfogadniuk. hogy Tűztáncos visszavonulhasson. Még soha nem evett yamgyökeret. inkább letett róla. mert abban biztos volt. Mikor befejezték a vacsorát. hogy a nő valamiért haragszik rá. Tűztáncos fog benne aludni. de úgy nem áll a rendelkezésére. mert Josh főzési tudománya csat a hús sütéséig és a kásakeverésig terjedt. és miért épült a sátor. Evan azon tűnődött. Azonban míg oda nem szólt Evannek. valószínűleg az előző estéért. a férfinak nem jutott eszébe. hogy a sátrat neki építették. el kellett ismernie. két harcos kis bőrsátrat emelt az ő tüzük mellett. Főz rá. hogy félre tudjon vonulni a férfiaktól. elkészíti az ágyát. és hirtelen rádöbbent. mint skót. gondoskodik a lováról – ha hagyja –. hogy az ő és Tűztáncos tábora miért van külön. amikor hajnalig ébren forgolódott a lány 72 . hanem hogy ő és Tűztáncos külön legyenek a többiektől. fehér burgonyához hasonlóan ez olyan indián étel volt. Bejárata a tűz felé. A kis. Nem azért. kissé kesernyés ízét. a parázsban sült süteményt pedig egyenesen mennyeinek! Evan száján csaknem kicsúszott valami dicséretféle. hogy visszautasítsa-e a sátrat. Azt hitte.érdeklődve figyelte a műveletet. hogy a lány sokkal finomabban főz. de amikor ránézett a sarkán ülő és fatálból étkező lányra. hogy „kész az ágyad”. és még élénken emlékezett az előző éjszakára. A férfi nagyon finomnak találta édes. mint az előző este. hogy a lány nem fog másképpen viselkedni. hátulja a harcosok tábora felé nézett. Tűztáncos ezután meleg állatbőröket terített le a sátorban. A másik tűz mellett heverő harcosokra nézett.

ő pedig kint dőlne le. mint a férjét. csak Vörös Mennydörgés dühödött fel a visszautasításán. Gyorsan a harcosokra pillantott. és felhúzta a takarót az álláig. Evan a gondolatát sem bírta elviselni. A fehér legalább nem a vagyonára áhítozik. a harcosok meglátják. most kényszeríteni akarja? – gondolta a lány rémülten. aki éppen Evant figyelte. Szíve majd kiugrott a mellkasából. hogy ráugrik a férfi. hátat fordított neki. Eltelt egy perc. Tűztáncos gyorsan lefeküdt. miközben minden pillanatban attól félt. Tűztáncos bent térdelt a sátorban. Vörös Mennydörgéstől nem fog segítséget kérni. hogy megtudják a kudarcát. amikor meglátta a felé közeledő Evant. akkor az angolt részesítené előnyben. de gyorsan el is vetette az ötletet. hogy a férfi már elképzelte magát. hogy azt mondta. gondolta. Mikor Evan letérdelt a sátorban. hiszen nem tudta. hogy féltékenység okozta a férfiban ezt a hirtelen hangulatváltozást. és meglátta a karba tett kézzel álló Vörös Mennydörgést. Nem volt könnyű. Nem. A gondolat olyan érzést támasztott benne. mert félt. különösen mivel valószínűleg már mind megosztotta Tűztáncossal az ágyát egyszer-kétszer. A csikaszok vajon a segítségére sietnének-e? – tűnődött a lány. Vajon annak ellenére. és nem tudják majd mire vélni a dolgot. Elszánt arca és mérgesen villogó szeme megrémítette a lányt. a szívélyes és engedékeny nőket szereti. A harcosok közül. hogy ha már választani kéne. aztán még egy. amit még soha nem tapasztalt. Végül aztán megkockáztatott egy 73 . Keserű féltékenység szorította össze a szívét. Tűztáncos tudta. de beismerte magának. akik eddig próbálkoztak nála. Hagyhatná. hogy bent aludjon a sátorban. mert a férfi esetleg messzemenő következtetéseket vonna le belőle.közelsége miatt.

hogy eloszlathatná a harcos haragját.pillantást a válla fölött. Eszébe jutott az előző esti csók. hogy az alfőnök azért haragszik rá. és az izgalom. és most hanyatt feküdt a fekhelyén. valamiképpen rádöbbenthetné tévedésére. hogy a férfi megmozduljon. és a sátor falát kezdte nézni. mivel mindketten katonák voltak. mert azt hiszi. gyomrában eddig ismeretlen melegség támadt. de ez sem enyhített a furcsa vágyakozáson. Ö maga csak valamikor hajnal felé tudott elaludni. nagyon meglepődött a harcos sötét. Megpróbált valami másra gondolni. hogy a férfi csókolja. Nem katonaként. Tűztáncos gyorsan elkapta a szemét. Evan levette az ingjét. hanem férfiként 74 . hogy megsimítsa az arany háromszöget. annak édessége. de egy idő után csalódottan hallotta mély. és a közeljövőben számos alkalommal meg kell majd bízniuk egymásban. Nem lett volna hátrányos. Evan sem volt bolond. a sátor mennyezetét bámulva. annál is inkább. egyenletes lélegzését. megvető pillantásától. Tűztáncos a szeretője lett. kivéve a tőle karnyújtásnyira fekvő férfit. A bejárat előtti tűz halványan meg világította nemes arcélét. Evan tudta. ha megtette volna. amit benne keltett. lágyan játszadozott erős izmain és mellkasa aranyszínű szőrzetén. Hirtelen arra vágyott. 6. Gyorsan rájött. Lélegzet-visszafojtva várta. A lány furcsa kényszert érzett. ami hatalmába kerítette az érzékeit. De Evannek esze ágában sem volt magyarázkodni. simogassa. Az agya azonban nem engedelmeskedett.fejezet Mikor Evan másnap reggel találkozott Vörös Mennydörgéssel.

mint még soha egyetlen férfi sem. ami még a sötétben is világított. Csodálta a nő kitartását. de Evan állandóan érezte a jelenlétét. hogy szórakoztassa.gondolkodott. Nagyon idegesítette. és egy idő után el kellett ismernie magában a megdöbbentő igazságot: az angol úgy vonzza magához. Tekintete és gondolatai újra és újra a férfira tévedtek. hogy a férfi szerelmesen közeledjen hozzá. Bár Tűztáncos nagyon ügyesen leplezte a gondolatait Evan előtt. és egyetlen vágya. azon tűnődött. Teljesen más volt. de a beszélgetés hiánya sem zavarta. Miközben Vörös Mennydörgés szemébe nézett. mint azok a nők. Nem volt szüksége senkire. amivel megülte a lovát. mint az az övét. és csodálta a könnyedséget. pedig mindennap hajnaltól alkonyatig ültek a nyeregben. aranyszínű haját. soha nem is lesz. széles vállait és hátát. lenyűgözve figyelte erős izmai játékát ingje alatt. hogy vajon miért próbálja annyira birtokolni azt a nőt. aki sosem volt az övé. Nézte sűrű. Nemcsak hogy testileg sokkal erősebb volt. talán azért. Soha nem látszott fáradtnak a nap végére. Az ezután következő két nap nagyjából ugyanolyan volt. Evan nagyon szerette volna megismerni ezeket a gondolatokat. és ez meglepte. Tűztáncos egy kicsit hátrébb lovagolt. akiket eddig ismert. ő is ugyanolyan élesen érzékelte a férfi jelenlétét. úgy néz ki. aztán pedig a kemény földön aludtak. mint az első. és ahogy állnak a dolgok. Egy idő után már csaknem annyira vágyott ezekre a gondolatokra. Nem szeretkezésre 75 . hogy a férfin kívül nem tud másra koncentrálni. mert akiket ismert mind agyatlan teremtések voltak. Teljesen elégedettnek tűnt saját társaságával és gondolataival. Eddig még soha nem volt kíváncsi egy nő gondolataira sem. mint magára a lányra.

és imádattal nézett körül ezen a gyönyörű. Délután aztán kilovagoltak a fák közül és egy magas fűvel meg vadvirágokkal borított dombságon találták magukat. Evan megrántotta a gyeplőt. Még soha nem járt ilyen messze a falujától. végtelen kékség láttán. Aztán mikor felnézett az égre. Persze csak akkor. simogatásra. Az. kislány kora óta a kéket tartotta a kedvenc színének. nem kellene azzal a versennyel addig várnunk. A negyedik napon Evan változást vett észre a tájban. ahol nem nőnek fák. És mert ez olyan ritka volt. határtalan boldogsággal töltötte el. mintha a férfi nem is a lovát. ez a legyőzhetetlen vágyakozás először csalódássá. hanem érintésre. Hallotta. Tűztáncos érezte a férfi szavaiból és hangsúlyából sütő arroganciát. és úgy vette. A fák egyre ritkultak. a lélegzete is elállt a hatalmas. kéket látott. csókokra. ahogy telt az idő. és hogyan 76 . Nem felejtette el. kövér megművelésre váró vidéken. ha még mindig ki akarsz állni azzal a gebével az én lovam ellen. majd hideg dühvé változott a lányban. míg hazaérünk – szólt hátra Evan a lánynak. és hogy ismét érezhesse azt a furcsa izgalmat… Azonban. mert annak még a gondolata is undorította. és most olyan erdőben jártak. Erdei faluja zöld és barna világában csak a tisztások és a Misho Shipokni fölött látta az égnek egy-egy darabját. ami nagyon hasonlított az angliai és az európai erdőségekhez. hanem őt magát sértette volna meg.gondolt. – Azt hiszem. hogy vannak olyan vidékek. – Ez kiváló versenyterepnek látszik. hogyan léptetett előre a férfi az első napon. hogy most egyszerre amerre csak nézett. és a férfi meg sem próbált közeledni hozzá. Tűztáncos is csodálkozva pillantott körül. de igazából nem tudta ezt elképzelni.

és ez kiváló alkalomnak látszott. Vágyait még magának is nehezen ismerte be. nemhogy neki. csak még elszántabbá tette. ami a célvonalat jelenthetné. Kivéve…. és kihívtál engem egy versenyre Fekete Sólyom szerint arrafelé van egy folyó. mint a miénk. – Nekem jó. és a háta mögött léptető harcosoknak mondott valamit. amiből Evan rögtön ellenkezésre következtetett. A lány visszafordult Evanhez. Puskáját átadta Fekete Sólyomnak. amit szeretett volna.nézett át rajta azóta is. Mivel Vörös Mennydörgés valahol előttük járt felderítőúton. Tűztáncos megfordult a nyeregben. ez nagyon jó helynek látszik – egyezett bele készségesen. Gyorsan folytatta: 77 . Evan jól látta a harcosok vigyorait. – Egy csókot. és mondott valamit Tűztáncosnak. Tudva. meg akarta alázni. – Számomra elég a győzelem ténye. egy szikrányi esélye sincs. hogy te azt hiszed. a horizont felé mutatott. – Nekem azonban nem. Ha én győzök. Az egyik harcos Fekete Sólyom. Az angolnak nem volt semmije. Tűztáncos mély levegőt vett. és azt mondta: – Elmondtam nekik. a te lovad jobb. A szokásos kőkemény arckifejezések azonnal megváltoztak. – Igen. Meg akarta büntetni. – Mit? Prémeket? Evan lehalkította hangját. és széles vigyor került a helyükre. hogy azt hiszik. Azt azonban nem merte kérni. én kérek valamit. Mi a fogadás tárgya? Tűztáncos tanácstalan volt.

aki először magához tért. hogy az a kehes gebe ilyen gyorsan tudjon repülni. hanem a lova volt. Azonban Evan sem hiába volt katona. Evan nem tudta befejezni. lobogó sörénnyel és farokkal. akkor döbbent rá. hogy mit várnak tőle. Csókolj meg a szabad akaratodból. úgysem fogsz győzni. mint vigaszdíjat. mint egy szajhát. Evan döbbenten nézett utána. Nem is Evan. ha már beleegyeztél a versenybe. hogy titokban erről fantáziáit. Én…. csaknem leejtve lovasát. ő engedelmeskedjen neki. Tűztáncos mérgét látva azt mondta: – Akkor. megsértődött. ő akarja megcsókolni. Az övé nagyon jó futó volt. Több mint egy mérföldön keresztül a két ló fej-fej mellett vágtatott. ez az utóbbi csak úgy kicsúszott a száján. és a lány lovának gyorsasága. hogy ő fogja megcsókolni a lányt. arra az esetre. Már megint úgy kezeli. Nem kellett sok idő. mint egy ágyúgolyó. amit gazdáiktól kaptak. Meglepte a váratlan rajt. A versenyekhez szokott állat megérezte. Mikor kimondta. hogy te mit akarsz. én ezt kérem. hiszen már napok óta erre vágyott. hogy Thoroughbredjével utolérje az indiánlovat. Először azt akarta mondani. Ha én győzök. Amikor Evan azt mondta. Azonban amikor megtudta. gondolta. Szemei zöld szikrákat hánytak a méregtől. Evan ugyanúgy meglepődött saját kívánságán. és a szíve majdnem kiugrott a helyéből. határtalanul élvezve a mozgásszabadságot. mint a lány. ha az első csődöt mondana.– Nem utasíthatod vissza a kérésemet. – Nem számít. 78 . hogy csókot akar. Mindig volt egy másodlagos terve. hogy neki kellene megcsókolnia a férfit. Álmában sem gondolta volna. mert Tűztáncos megrugdosta a lovát és éles hí-jí kiáltást hallatva eliramodott mellőle. és kilőtt. Tűztáncos azt hitte.

Az állat izgatottan fújtatott és látszott rajta. időnként fellebbentve a szárnyakat. Ott csak oda és visszafuthatott. szabadságot még soha nem érzett. hogy megfeszül az ágyéka. A lányt az sem érdekelte. A vidék gyönyörű zöld volt. a lány vad volt és csodálatos. Akarta a lányt ott és akkor. Egyszerűen nem tudta levenni a szemét a lányról. de hosszú távon hiányzott belőle a másik állat kitartása. és átugrotta. lova könnyedén felemelkedett a levegőbe. Amikor pedig felnevetett – kacagása túlcsilingelte a patadobogást – a férfi érezte. látni engedve a gyönyörű halmokat. Örömében hirtelen felnevetett.Tűztáncosnak is nagyon tetszett a verseny. hogy szívesen folytatná a 79 . ami beletépett a hajába és a ruhájába. Áthajolt a lány lovára és a gyeplő után nyúlt. hogy szegény pára milyen szaggatottan lélegzik. hogy mellénye kioldódott. Ilyen izgalmat. és nem a falu labdapályáján. mikor a férfi észrevette. itt azonban semmi megkötés nem volt. Mikor egy-egy alacsony bokor vagy patak került az útjába. Tűztáncos mellett vágtatva Evan teljesen elfeledkezett a versenyről. az itt-ott elszórtan álló fák smaragdszínben szikráztak. Életében először versenyzett a szabadban. Ahogy a szél lobogtatta fekete haját és mellényét. Végül. lépésre váltott vele. A lovaglás teljesen lekötötte és feldobta. és a lány borzasztóan élvezte a füle mellett süvítő szelet. Abban a pillanatban Evan lova kezdett lemaradni. és szárnyakként verdes körülötte. így a férfi keze csak a levegőbe markolt bele. A következő mérföldön egyre jobban lemaradt Evan mindenféle noszogatása ellenére is. Percekkel később beért az erdőbe és meglátta Tűztáncost és a lovát a folyó partján. A Thoroughbred eddig hősiesen próbált lépést tartani a csikaszo lóval.

versenyt. ami következett. Éppen ezért én csókollak meg téged. hogy akkor kapod meg. Nem hagyom. ami nekijár. Ez lesz az én vigaszdíjam. hanem én. Tűztáncos szíve csaknem kiugrott a helyéről. Leszállt a nyeregből. hogy az én lovam gyorsabb. Evan kék szeme indigókékre változott. A verseny izgalmától kipirult Tűztáncos szikrázó zöld szemével szebb volt. de hasztalan. ahogy halkan azt mondta: – Azt hiszem. Evan nem válaszolt. és szó nélkül leemelte a lányt az arab ménről. mikor Evan odaért hozzájuk. és 80 . és én olyan ember vagyok. Büszkén magasra tartott fejével és farkával a karcsú kis állat utolsó porcikájával is arab mén volt. mint valaha. majd szabad kezével maga felé fordította az arcát. – Nem te győztél. Most pedig kérem a vigaszdíjat. és kezét a lány derekáról felcsúsztatta a hátára. Mikor Tűztáncos megérezte a férfi tenyerét a csupasz bőrén. és azt mondta: – Igen. – Mondtam. Evan erősen átölelte a karjával. A lány egyáltalán nem volt felkészülve arra. ebben az esetben nincs választási lehetőséged. Letette a földre. Ez jár nekem. Csak akkor nyugodott le egy kicsit. tudom. Evan lehajtotta a fejét. Elismerem. aki mindig elveszi. megpróbálta kiszabadítani magát. Tűztáncoshoz lépett. – Igen. – Dehát úgy volt. te győztél. – Én győztem! – kiáltott fel lágyan. átbújt a lova nyaka alatt. ha te győzöl – tiltakozott Tűztáncos. de azt mondta: – Nem. – Milyen vigaszdíjat? – A csókot.

Lenyűgözte újonnan támadt izgalma. hogy van valami. Megdermedt. Tűztáncos ajkai maguktól nyíltak meg. Lába között egyre erősödő tompa fájdalmat érzett. Gyengéden fel-alá futtatta nyelvét a lány ajkán. némán könyörögve a bebocsátásért. Meglepődése azonban nem volt hosszú életű. amikor megérezte Tűztáncos nekinyomódó melleit. mert félt. Próbálta magát visszafogni attól. Minden tiltakozása megszűnt. Evan tisztán érezte a lány melleit a közöttük lévő ruhákon keresztül is. hirtelen melegség járta át a testét. Ahogy Evan tovább csókolta. ahogy ajkai lágyan játszadoztak az övén. és el sem tudta képzelni. és kezével lágyan simogatta a nyakát. és szerette volna. A pillanat töredékéig döbbent volt. ha ez a csók örökké tart. hogy a férfi behatolt a testébe. hogy elmélyítse a csókot. mintha a férfiasságával tette volna. és nagyon óvatosan simított végig a nyelvével a lányén.összerándult meglepetésében. amivel eddig el akarta tolni magától. és önkéntelenül elernyedt. hogy elriasztaná vele a lányt. Közelebb lépett a férfihoz. amikor a férfi szája hozzáért az övéhez. ami ilyen csodálatos lehet. amit valami belső gyengeség követett. Soha nem érzett érzés száguldott 81 . és lassan a nyaka köré fonta őket. Ahogy a férfi nyelve érzékien babusgatta az övét. amikor a férfi nyelve becsúszott a szájába. Tűztáncos ellenkezését egy merőben más érzés váltotta fel. Evan lélegzete csaknem elállt. Kezeit elvette a férfi mellkasáról. gyengéden kóstolgatva száját egyik sarkától a másikig. annyira intim volt. és mintha álmok szárnyán lebegett volna. Álmában sem képzelte. Mikor aztán végül lassan megnyílt a lány ajka ismét vissza kellett fognia magát. Az. mi jöhet ezután.

Katonaösztöne kerekedett felül. Tűztáncos néhány pillanatig csak pislogott kábán. mint még soha egyetlen nőt sem. és hogy az mennyire taszítja őt. csak lassan felkorbácsolni a szenvedélyét. rettentő ostobán érezte magát. Ajkainak édessége olyan volt. Gyorsan Tűztáncos mögé lépett. és gyorsan eltépte száját Tűztáncoséról. és sok időre és türelemre lesz szüksége hozzá. hogy teljesen elfeledkezett csikaszo kíséretéről. Ahogy azonban Vörös Mennydörgés odalovagolt hozzá. mert bár a csikaszo ifjak szokatlan mértékű szexuális szabadságot élveztek. amikor a lovasok kiléptek a tisztásra. ami mindig ott lógott a derekán. Nem akart mást.keresztül a testén. hogy a többiek elől elrejtse szemmel látható izgalmát – mivel úgy találta. mint a kábítószer. paravánként használva a lányt. a végtelenségig felajzotta vágyát. amit a szőrös testéről mondott. mire magához tért. hogy ezen viccelődjenek vagy nevessenek. ledönteni a fűbe. éppen akkor. annyira. hogy ez nem lesz könnyű. Ő is csak egy nő. és nem kell mást tennie. Már tudta. hogy ki ő. annak ellenére. Szégyenpír öntötte el az arcát. és beletemetkezni a testébe. csak ledobálni a ruhát a lányról és magáról. Mikor Evan hirtelen elengedte. de csak a tőre nyelét tapintotta. hogy a lány nem irtózik az érintésétől. De Evan akarta őt. amikor meghallotta a patadobogást. lepattant 82 . Aztán amikor meglátta. és kemény férfiasságát fájdalmasan nekifeszítette a nadrágjának. A férfi tudta. Automatikusan a szablyájáért nyűit. Éppen itt tartott a gondolataiban. álmukban sem jutna eszükbe ezt nappal és nyilvánosan gyakorolni. Vajon a harcosok meglátták őket? – tűnődött. kik az érkezők. Annyira elragadta a vágya. ez túl személyes ahhoz. amíg már azzal sem fog törődni.

hogy ezt megteheti. levezette a folyóhoz megitatni az állatot. hogy a parancsainak engedelmeskedjem. Persze. míg Tűztáncos lefordítja szavait Vörös Mennydörgésnek. hogy együttműködjek vele. Mikor Tűztáncos lefordította Evan szavait. Tudta. hogy parancsokat osztogasson nekem. hogy az alfőnök azért mérges. az ilyesmi nagyon veszélyes. Ő csak a vezetőm. Nekem van saját főnököm. persze gondolta Evan. mert látta őt. A csikaszo vezető szemeiben sötét megvetéssel hallgatta 83 . Éppen válaszolni akart valamit hasonló hangnemben. ha eljön az idő. és eszem ágában sincs az engedélyt kérni. Promingónak nincs joga. ahogy Tűztáncost csókolja. Megfordult. Azt mondja. Pergő nyelvvel válaszolt valamit. és mérgesen kiabálni kezdett vele. hogy együtt harcoljak vele. hogy tökéletesen meg tudom védeni magunkat. amikor Evan megkérdezte: – Mi a baj? – Mérges. – A harcosaiért felelős. nagyon nagyot téved. hogy továbbadja Vörös Mennydörgésnek. Tűztáncos zavara haraggá változott.a lóról. hogy katonai tanácsokkal szolgáljak Promingónak. – Vörös Mennydörgés emlékeztetni akar. hogy bármilyen okból el akarom hagyni a csapatot. és felkapva lova gyeplőjét. – Mondd meg neki. Azért vagyok itt. de értem nem. Vörös Mennydörgés még mérgesebb lett. hogy Promingo őt tette felelőssé a csapat biztonságáért – mondta Tűztáncos Evannek. még kevésbé ahhoz. de nem azért. ha úgy döntök. semmi több. mert az ő engedélye nélkül elhagytuk a csapatot – válaszolta Tűztáncos a válla fölött. Ha Promingo azt hiszi. Evan meg sem várta.

hogy verjenek tábort. – Figyelj. különösen az emberei előtt. Most saját maga miatt gyűlölte. Rádöbbent. csak bámult rá tágra nyitott szemmel. 84 . Arra gondolt. amit az Őrnagy szemeiben felvillanó veszélyes fény láttán érzett. ami még csak jobban mutatta. amit te csinálsz. kukoricapalacsinta. tényleg nem rendelkezhetett fölötte. Nem volt bátorsága ellentmondani az angolnak. De egyik sem volt olyan finom. Eddig Tűztáncos miatt gyűlölte az angolt. hogy egy nap majd elégtételt vesz ezért. odaszólt Tűztáncosnak. Aznap este. Szerette volna elásni a csatabárdot. hogy meghátráljon előle. hogy haragszol a délután történtek miatt. Tudta. Itt aztán már kóstoltam mindenféle formájában. Angliában nincsen. tudom. hogy egy nő milyen perverz tud lenni. mert ebben a dologban teljesen igaza volt. Evan egy pillanatra elhallgatott. hogy a fehér ember kemény ellenfél lehet. és odaszólt az embereinek. egyelőre nem.Tűztáncos tolmácsolását. az a pillanatnyi félelem volt. hogy haragszik rá. Tudod. és nem érdemes felmérgesíteni. Azonban azt is szégyenletesnek tartotta. soha nem ettem még kukoricát. hogy a lány élvezte a csókot. mikor Evan befejezte a vacsorát. Azonban ami még ennél is jobban bőszítette Vörös Mennydörgést. Azonban azt is tudta. mint kukoricakenyér. Evan most azonban nem akart semmit a lánytól. hogy megnézze Tűztáncos reakcióját a bókra. de nem okolhatsz miatta. – Mielőtt ebbe az országba jöttem volna. amiért megcsókolta. mint ez a hamuban sült sütemény. de a lányon nem látszott semmi. Hirtelen hátat fordított Tűztáncosnak.

vagy a férjnek és feleségnek. de hát a világ tele van gyönyörű és kívánatos nőkkel. – Miért? – kérdezte Tűztáncos megzavarodva. és nagyon kívánatos. – Első este rosszul indítottunk. – Mert kíváncsi vagyok rád. Akkor meg mi a fenéért strapálja itt magát? És mégis… Evan megvonta a vállát és hanyagul válaszolta. – Nem okolhatsz – ismételte meg Evan. ha ezt elfelejtenénk. egészen másképp nézett ki. én pedig egészséges. normális férfi vagyok. hogy ne érj hozzám. Ebbe a megvilágításba helyezve a dolgot. és ha vége lesz ennek a küldetésnek. – Mit akarsz tudni rólam? 85 . aki keresztülsétál az életén. hogy gyönyörű és kívánatos. és ez felbőszítette Tűztáncost. soha többé eszébe sem fog jutni. nem zavartatva magát a lány közbevágásától. ha udvarolni kezdene nekik. akik egy pillanatig sem tétováznának. Szeretnélek egy kicsit jobban megismerni. – Miért? A francba! – gondolta Evan. Így aztán lásd be. Evan folytatta. hogy lehetetlent kívánsz tőlem. – Te egy nagyon szép nő vagy. Mielőtt azonban megszólalhatott volna. Félreértettük egymást. Azt az egyet el kell ismernie. Miért kérdez olyanokat. Legalábbis én nagyot tévedtem. – Mondtam. – Mert csak. Barátoknak kell egymást megismerniük. Szeretném. Szerintem csak a halottat nem izgatnád föl. amikre ő maga sem tudja a választ? Ez a lány nem más. és azt hiszem. Tűztáncos nagyon furcsának találta a kérést. mint egy civilizálatlan. rossz benyomást tettem rád.– Nem? – csattant fel Tűztáncos. tanulatlan bennszülött.

Evan teljesen egyetértett Tűztáncos anyjával. A rabszolgát azonban egy másik ember adja el. míg anyám ledolgozza a szülés miatti kimaradását. hogy nem bírta volna ki olyan sokáig a hajnaltól késő estig tartó munkát. A férfi nem sokkal azután megszökött. hogy nem lenne szerencsés. szerződéses szolgáló volt. és a gyerek etetését és ruháztatását. A szerződéses szolgáló csak bizonyos számú évre kötelezi el magát. míg az elég nagy lesz. 86 . Evan megdöbbent. hogy legalább ennyi idő kell. és a bíróság súlyosan megbírságolta. de beleszeretett egy másik szolgálóba.Evan kíváncsi volt. – Ö rabszolgának tartotta magát. A gazdája azt állította. aki teherbe ejtette. – Anyád miért kötelezte el magát egész életére? – A szerződése csak hét évre szólt volna. amiért fattyút hordott. – Hát például kíváncsi vagyok édesanyádra. Anyám azt mondta. de érezte. És ő is ugyanolyan keményen dolgozott az ültetvényen. Az asszony valószínűleg tényleg nem élte volna túl a tízévnyi munkát. ha a krikek el nem fogják. így aztán tíz évvel meghosszabbították a szerződését. mint bármelyik rabszolga. – Talán így érzett a munkájával kapcsolatban. hogy beperelte anyámat. A gazdája annyira bedühödött ezen. és a kötöttség egy életre szól. – Az anyám kötöttsége is egy életre szólt volna. hogy Tűztáncos miképpen érez kevert vérével kapcsolatban. hogy magáról gondoskodhasson. hogy meg tudja fizetni az ebbe az országba szóló hajójegyet. Anyám természetesen nem tudta kifizetni a bírságot. de azért a kettő között lényeges különbség van. és emiatt életfogytig rabszolgának tartotta magát. nem szolgálónak. ha ezzel nyitna. általában azért. Úgy hallottam.

amerre látnak. és magától is rájött a válaszra. itt a kolóniákon. Sajnos. hogy Tűztáncos hogyan érez keveredett vérével kapcsolatban. Ez volt az egyetlen menekülési lehetőségük a halálon kívül. A krikek nem dolgoztatták annyira keményen. mint a fehérek. és megkereshetik a szerencséjüket. a bíróságot persze lefizette a gazda. Nem rázta meg különösen a Tűztáncos által elmondott történet. mint a fehér gazdája.főleg nem a Karolinákon. Nem adták oda a fiaiknak. A legkisebb vétekért is megbírságolták őket. Nem akartak vagyont gyűjteni. Nem voltak olyan mohók. – Nem volt túl nagy szerencséje. – Azt mondta. – Tűztáncos itt elhallgatott egy pillanatra. vagy majdnem lebénult. a fehéreket 87 . Amiért az anyjával így bántak. mehetnek. – Egyik rabszolgaságból a másikba esett. Evan elgondolkozott. hogy közülük olyan sokan elszöktek. azt hitte. és nem volt ritka a nyilvános korbácsolás sem. – Mi történt az anyád gyerekével? Őt is elfogták a krikek? – Nem. és ha egyszer letelt az idejük. és nem akartak luxust maguknak. amikor hároméves volt. szomszédaiknak. ő meghalt. és a megélhetéshez elegendő ételt. ahol élhetnek. ahol sokféle láz pusztított. igaz? – kérdezte Evan. sokuk meg sem érte idejének a végét. és az nem verte. Amíg saját szemével nem látta. Anyámat a következő évben rabolták el. Csak egy otthont. – És a krikek nem használták úgy. Nem csoda. hogy a szerződéses szolgálókat sokkal jobban megfizetik. könnyebb volt indián rabszolgájának lenni. ami után a szerencsétlen szolgáló hónapokig betegen nyomta az ágyat. amiért ugye ismét megbírságolták. nem kínozta.

Az anyja sokkal jobban kijött az indiánokkal. Evan 88 . De lehet néhány állat olyan értékes. – Anyám azt mondta. A férfinak nem tetszett a felismerés. tudom. – Ez nem volt valami szép tőle. eladta Promingónak – mutatott rá Evan. és a kolóniákon dolgozó szerződéses szolgálók gyakori szökési kísérleteiről. és a jövendő felesége nem engedte meg. Nagyanyád örökbe fogadta. De az. Evannek eszébe jutott Josh. ugyanakkor szégyent saját fajtája miatt. ami történt vele – folytatta Tűztáncos. aki azt mondta. hogy ez volt a legjobb dolog. hogy Tűztáncosnak valószínűleg igaza van. hogy Evan nem válaszol. amit nem utasíthatott vissza. De ezzel tényleg szabad lett? Elmehetett volna. – Milyen ajánlatot? – Néhány csikaszo lovat. de soha még csak nem is foglalkozott ezekkel a dolgokkal. hogy az emberek képesek ölni a csikaszo lovakért. hogy anyám ottmaradjon. amikor látta. A családja meg akarta nősíteni. Tudott az angliai alsóbb osztályok nehéz helyzetéről. – Igen. és mély szánalmat érzett az asszony iránt. mint a saját népével. akit szeret? De talán a krik nem is szerette annyira Tűztáncos anyját. hogy valaki odaadja érte azt a nőt. aki foglyul ejtette. – Elvezette a szabadsághoz. Tűztáncos története az anyjáról először engedett bepillantást a népe által elkövetett szociális igazságtalanságokba. Evannek el kellett ismernie. ha akar? – Miért akart volna elmenni? Hová ment volna? Itt sokkal könnyebb volt az élete. – El kellett adnia.nem tartotta túl nagyra. Különben Promingo olyan ajánlatot tett neki.

Velem mindig angolul beszélt. a halál vagy a gyász megindíthatja. Szerinte a csikaszo olyan durva hangzású nyelv. – Nem lehet. hogy mint edzett. mint korábban arra. Evan hallotta a lány hangjában a fájdalmat. hogy az egyetlen dolog. kemény katonát. Tűztáncos túl jól beszélt angolul egy egyszerű emberhez képest. Két évvel ezelőtt meghalt. – Tudod mit? Anyád nagyon jól megtanította neked a nyelvünket. mielőtt idejött volna. hogy Evan ezt őszintén mondta. Tűztáncos tudta. és megvigasztalni. ha visszaérünk a faludba. Hirtelen Evannek eszébe jutott valami. hogy megismerje a lányt. – Mire gondolsz? – Mesélt neked az otthoni életéről? Tűztáncos egy pillanatig gondolkozott. ami hiányzik neki. hogy a saját nyelvén beszélhessen. Végül nagy nehezen csak annyit tudott kinyögni: – Szeretnék találkozni az anyáddal. – Köszönöm – mondta. Szerette volna a karjaiba venni. Túl újak voltak számára. – Mi volt az anyád. Nem is gondolta. Annyira vágyott erre. – Azt mondta. Tűztáncos mosolygott. és nagyon megsajnálta. – Sajnálom – motyogta sután. majd azt mondta: 89 .azonban nem tudta elmondani ezeket az érzéseket a lánynak. és ez most minden eddiginél jobban meglágyította a szívét iránta. ebbe az országba? Tűztáncost meglepte a férfi sürgető hangsúlya és arckifejezése.

és szeretnék megmosakodni. Ahogy a lány felállt. hogy nem volt saját lánya. és azt sem tudom. hogy vajon lehetséges-e. – Nem. Sokak szerint egy nap vissza fog térni. Nagyon világos haja volt.– Igen. és ismét megérezte az ismerős kis bizsergést. Hatalmas volt. de miért pont egy fehér nőt választott? – A haja színe miatt. mit jelent ez a szó. mielőtt lefekszem. még egy percig próbálj meg elviselni. mint máskor. Valami olyasmit. Sokkal világosabb. Tűztáncos a szavába vágott. és nagyon bölcs. járása most sem volt kevésbé méltóságteljes. hogy nagyanyám mit gondolt. hogy anyád ennek a királynőnek a reinkarnációja? – Nem tudom. Majdnem fehér. Evan azt mondta: – Várj! Kérlek. hogy mondjon valamit. – Olyan. és otthagyta a férfit. De soha nem magyarázta meg. Állítólag gyermekkorában kezdődtek családja nehézségei – de ennyi erővel egy 90 . Mikor Evan kinyitotta a száját. Tűztáncos felállt. Soha nem magyarázta meg a döntését. de csak egyszer. hogy gyerekkorában került csak nehéz sorba. mint az enyém? Tűztáncos felnézett Evan hajára. – Tehát nagyanyád azt hitte. hogy anyám megfelelő örökösnő volt. csak annyit mondott. Nagyanyád miért fogadta örökbe anyádat? Tudom. – Na de ennek mi köze volt az örökbefogadáshoz? – A csikaszoknak van egy történetük egy világos hajú királynőről sok-sok évvel ezelőttről. – Nem. Evan utána bámult és azon tűnődött. nincs több kérdés! Késő van. hogy az anyja királyi vérből származott.

hanem a túlélés feltétele. Aztán felpattant. amire soha nem fog fény derülni. Mostanra ez már nem csupán testi vágy volt. és lefeküdt. amikor Evan belépett a sátorba. Aludni azonban nem tudott. ki volt Tűztáncos anyja. sokkal jobban felkavarták a lányt. A harcosok tábora távolabb állt. szokásához híven. Tűztáncos nem aludt. A váratlan együttérzés. aki erre válaszolhatott volna. Különben soha nem lesz egyetlen perc nyugta sem. de ez egy olyan rejtély volt. Azonban ennek hatására csak még erősebb lett az elhatározása. hogy korlátok között fogja tartani a férfit. a folyó partján. Tűztáncos már ott feküdt. Állandóan a lány édes ajkai és a hozzányomódó teste jártak az eszében. 7. hogy megszerzi a lányt. Mikor visszatért a sátorhoz. és ezzel együtt a bősz elhatározása. és őt is ugyanúgy kísértette a délutáni csók emléke. ledobta a földre. beindítva a fantáziáját – az anyja tényleg annak a régi csikaszo királynőnek a reinkarnációja volt. mint a férfit.gazdag kereskedő lánya is lehetett. fejezet Miután Tűztáncos elhagyta a tábort. Feltámadt a vágya. mint az egyszerű emberekéi. olyan messze. és besétált az erdőbe. Azonban a beszédjük sem olyan. Az egyetlen mód. hogy megtudja. meghalt. Evan egy darabig csak ült és a hallottakon tűnődött. hogy a tüzüket is alig látta. Evan odaadta volna a fogait. rátette a kését. amit aznap este mutatott. mint testi 91 . háttal a férfinak. Az asszony. Evan levette az ingét és mokaszinját. hogy kikerülhessen a bűvöletéből. Vagy esetleg – gondolta. Hallotta.

– A férfi itt lehalkította a hangját. hogy ismét hozzám érj. – Különben meg nem is gondolod te ezt komolyan. mit gondolsz. ne hazudj! Ne hazudj nekem. Tűztáncosnak eszébe jutott. Evan ránézett a mellkasának szegezett pengére.közeledései. – Ne élj hozzám! – kiáltotta. mint egy fadarab. hogy úgy feküdjön mellette. és elképedve kérdezte: – Mégis. és villámgyorsan feltérdelt. – Nem. hogy milyen szégyentelenül viselkedett. – A francba. aztán Tűztáncos szemébe. Élvezted a csókomat délután. és szinte könyörögtél a folytatásért – emlékeztette Evan. és nekinyomta a pengét. Evan megmozdult. – Nem! – Hozzám nyomódtál. Így aztán mikor a férfi elindult felé. és magadnak sem! – Nem! Ne gyere közelebb! – szólt rá Tűztáncos. Nem akarom. ez nem igaz! – kiáltotta hevesen. csináld! Ölj meg! Döfd bele a késedet a szívembe! 92 . ledobta magáról a takarót. Tűztáncos! – morgott Evan. és mély pír öntötte el az arcát. mit csinálsz? – Védem magamat. mint én téged. és ő megérezte testének melegét közvetlenül a háta mögött. egyáltalán nem természetes. Azonban ezt a világ minden kincséért sem ismerte volna el. – Ha egy férfi annyira kíván egy nőt. és egy hosszú nyúzó kés csillogott a kezében. Túl hevesen. hogy szemben legyen a lánnyal. és felült. – Na. – A francba. Evan lenézett a pengére.

A lány azt mondta. ami fölött nem volt uralma. és zsibbadás járta át a testét. testének minden egyes porcikájából sugárzott a férfiasság. Mint ahogyan az érett gyümölcs megadja magát a föld vonzásának. Látva a lány tétovázását. mint aznap délután. Mikor azonban a keze hozzáért a férfi meztelen mellkasának göndör szőréhez. Ahogy a lány megérezte a szőrt a meleg bőrön és a kemény izmokon. és ő is rádőlt. Evan is tökéletesen tudatában volt. De délután teljesen fel volt öltözve. gondolta. hogy megállítsál. A francba. Azt akarta. Evan nógatni kezdte. Az erős test melege. úgy adta most meg magát Evannek. Ez a pillanat elkerülhetetlen volt. a bőr illata fogva tartotta. A következő pillanatban a férfi egy támadó kígyó gyorsaságával kapta ki a lány kezéből a kést. hogy elvesztette a csatát. nem tudta eltolni a férfit. a füst. hogy eltolja Evant.Tűztáncosnak eddig meg sem fordult a fejében. Karja hirtelen elerőtlenedett. hogy hol vannak Tűztáncos kezei. Pulzusa őrültül felgyorsult. hogy tényleg leszúrja a férfit. majd hanyatt fektette. eldobta. a zsibbadás apró elektromos ütésekké változott. Tudatának egy mély. és tudta. megdermedt. Csak el akarta ijeszteni. hogy soha nem tudna egy nőt kényszeríteni. – Tedd meg! Ez az egyetlen módja. hogy Tűztáncos olyan odaadó legyen. Igazán nem is volt választási 93 . és minden pillanatban fájdalmasan emlékeztette a lányt saját női mivoltára. Az angol szexualitása túl erős volt. miért nem tartotta magán az ingét? Egy hosszú percig egyikük sem mozdult. Aztán – mintha saját akaratuk lenne – Tűztáncos ujjai lassan elindultak. Tűztáncos felemelte a kezét. szőrös teste undorítja. primitív részére hatott. Tűztáncos tudta.

Megígérem neked. és a lány egy idő múlva arra gondolt. amire vágyott. boldogan 94 .lehetősége. a lány azon tűnődött. Megkóstolgatta a füle alatti lágy bőrt. aztán az orra hegyét. Amikor meghallotta Tűztáncos vágyteli sóhajtását. Azt is tudta milyen nehéz volt ez a lány számára. – Ez lesz a legjobb. hogy nyelve ki-bejárt a szájából. sokkal intimebb aktust. nyelve birtoklón behatolt a szájába. úgy csókolva meg újra és újra. hogy meleg lehelete végigsimított rajta. – Óvatosan megcsókolta a lány szájának sarkát. amitől Tűztáncos teste ismét elzsibbadt. hogy vajon hol tanulhatta meg ilyen csodálatosan használni a száját és a nyelvét. Evan ajka könnyedén végigsimított a lányén. ha a férfi nem hagyja abba. hogy a száj csak beszédre van. Félretolta a melleit takaró kis mellényt. olyan közel. Folytatta a játékot. Szorosan behunyd szemét. és ott folytatta a felfedezést. Igyekezni fogok. majd nyelvének hegyével körberajzolta a nemes vonalakat. Evan szája elhagyta Tűztáncosét. megbizsergetve a lány érzékeit. Aztán mikor végre megadta neki. Csak idő kérdése volt az egész. Egyik kezével óvatosan betakarta a lágy halmot. és ujjaival finoman nyomkodni kezdte a bimbóját. zokogásféle csuklás hagyta el a torkát. izgalmasan és lélegzetelállítón mímelve a később következő. és azt mondta: – Nem. nem kell. hogy nem fogod megbánni. hogy forrón végigcsókolja az arcát. Evan megérezte Tűztáncos megadását. A lány mindig azt hitte. de a férfi az örömszerzés eszközévé tette. hogy így érezz. Ráhajolt az arcára. és közben lassan kioldotta az övét a derekán. de csak azért. hogy megőrül. és meg nem csókolja rendesen. és kis.

hogy abbahagyta volna mellének dédelgetését. mert azonnal megérezte a melegséget a másikon. hogy megváltásért sír. és tudta. A férfi nyelvének minden érintése egyszerre volt mennyország és pokol. azonban azt sem akarta. alsótestét erősen hozzányomta Evan csípőjéhez. Égett a vágytól. de aztán megkönnyebbülve sóhajtott. mert még soha nem érzett ilyen csodálatosat. őrülten kívánva a folytatást. Hátát begörbítette. hogy rögtön belehal. kérlek – sírta. Mikor a férfi szája elhagyta a mellét. hogy abbahagyja. ha a férfi abba nem hagyja. úgy érezte. – Kérlek. a lány tiltakozásul felnyögött. Aztán ahogy a férfi szívni kezdte. Megragadta a férfi tarkóját. hogy villám vágott a testébe. hogy a férfi könnyebben hozzáférhessen. mert izgalma egyre magasabbra hágott. de annyira lenyűgözték eddig nem tapasztalt érzései. hogy nem is foglalkozott vele – amíg meg nem 95 . és pokol. Ahogy simogatni kezdte meztelen csípőjét. közben szinte elveszve a vágy tengerében. Lábai között egyre nőtt a forróság. Mielőtt felfogta volna. hogy a férfi levetkőztette. míg az égő fájdalom szinte elviselhetetlenné vált. mennyország. a lány észrevette. és arra gondolt. hogy ott is megízlelje nyelvével a bőr édességét. a lélegzete. hogy mit csinál. csaknem elakadt. Mikor Tűztáncos megérezte a férfi nyelvét sajgó mellbimbóján. míg a kis bimbók teljesen meg nem keményedtek. közben kezével a másik mellét simogatta.folytatta. és szinte zokogott. Evan saját zakatoló vérén keresztül is hallotta a lány könyörgését. kibontotta a lány szoknyáját és félretolta. Anélkül. és ujjait végigsimította a hosszú arany fürtökön. már alig kapott levegőt. és nőiessége felizzott a lábai között.

és rátaláltak vágyának fészkére. Azonban Evan nem is várt választ a kérdésére.érezte a férfi kezét a legintimebb testrészén. Gyors csókot lehelt a lány szájára. amikor megérezte az altestük között lüktető hímvesszőt. Aztán egy pillanatra félelem futott át rajta. és azt súgta: – Nem megmondtam. aztán felnézett a lány szemébe. de hamar rájött. Tűztáncos eddig azt gondolta. mert ijesztően nagynak tűnt számára. Evan félregurult. hogy félelme elhatalmasodjon rajta. Mikor ismét magához ölelte a lányt. amikor a férfi karcsú ujjai széthajtották a fájó testrészét. Száját egészen odahajtotta az övéhez. Gyorsan ráhajolt és vadul megcsókolta a száját. míg a férfi egyfolytában simogatta és izgatta. A férfi hangja valahonnan egészen távolról érkezett el hozzá. mint amit a férfi a mellével csinált. és azt súgta: – És ez csak kóstoló volt az ezután következőkből. Egy pillanatra megrémült. Evan végigcsókolta az illatos völgyet a két melle között. hogy mennyire tévedett. attól félve. levette a nadrágját. és messze rúgta. hogy semmi nem lehet kellemesebb és izgalmasabb. hogy jó lesz? Tűztáncos nem tudott válaszolni. de szinte azonnal félreseperte rémületét az ott érzett forróság. Ismét ösztönösen cselekedett. átjárva a testét a feje búbjától a lábujja hegyéig. végül a lány már ide-oda dobálta a fejét az ágyon. ahogy testét odanyomta a férfi kezéhez. annak elakadt a lélegzete a meztelen test. megfosztva a lányt még a tiltakozás 96 . hogy dübörgő szíve kiugrik a mellkasából. aztán egy pillanatra nem kapott levegőt. a meleg bőr és duzzad mellbimbóihoz dörzsölődő szőr érzésétől. A finom reszketés lassan erősödött. Teljesen új érzések ostorozták az idegeit. De Evan nem hagyott neki időt.

még mélyebben magába vonva a testét. A lány kábító illata és sima bőrének tapintása felizgatta Evant. és simogatva a kemény izmokat a hátán. 97 . Mélyen megcsókolta a lányt. de amikor visszacsókolta és simogatni kezdte a hátát felszabadultan. hogy felemelje a testét. Mikor beléhatolt. és ő is mozogni kezdett. Vonaglott a férfitest alatt. aztán egy pillanatra megdermedt. hogy felkeljen. Tovább nem tudta magát visszafogni. ugyanúgy. Lábait a férfi karcsú dereka köré fonta. Tűztáncos éles fájdalmat érzett. Elfelejtette. szorította magához. fölébe került. és ki a férfi. Testének minden sejtje megváltásért könyörgött. és lélegzete szaggatottá vált. forrón csókolva arcát. amit okozott neki. sem tudott igazán magáról. és nagyon fájt a teste. szíve őrültül verni kezdett. úgy fordult a figyelme a benne mély. Tűztáncos kábultan magához ölelte. Vakító fényesség öntötte el az agyát. Vészcsengők szólaltak meg Evan agyában. Egy pillanatra visszatért a valóság. erős mozdulatokkal mozgó forró férfi-tagra. Nem számított más. ami teljesen kitöltötte és öntudatlanul karmolta. Vágya irányította minden mozdulatát. vágya lázas szenvedéllyé fokozódott. Behatolt. csak a fantasztikus érzés. Még miután teljes hosszával beléhatolt. Azonban ahogy a fájdalom kezdett szűnni. majd keményen és kíméletlenül mozogni kezdett benne. és egészen közel húzta a testét. nyakát és melleit.lehetőségétől is. vadul visszacsókolva. Magasabbra és magasabbra emelkedett. amikor meghallotta a lágy sikolyt és körülfogta a hihetetlen szoros melegség. ki ő. mint ahogyan a napot sem lehet megakadályozni abban. Térdével széttolta a lány combjait. kezét a formás fenék alá csúsztatta. de képtelen volt visszafogni magát.

hogy válaszoljon. majd millió apró szikra vakította. Evan visszagondolt az első éjszakára. Az. Evan gyengéden megrázta a vállát. hogy voltak is. egyetlen vágya volt. és el kellett ismernie. aztán villám vágott a testébe. – Igen. belenézett a lány szemébe. – Soha nem mondtam. Hörgést hallott. Felemelte a fejét. Tűztáncos mellett. Tűztáncos hallotta a férfi hangjában a szemrehányást. – A francba. hogy kik lesznek azok. Aztán eltávolodott a föld és megállt az idő. hogy te magad választod meg a szeretőidet. de túl fáradt volt. Ez volt a legizgalmasabb és legjobb szexuális kalandja. hogy aludhasson. Hazudtál. csak azt. mert azt mondtad. és azt mondta: – Szűz voltál. mintha egy vödör jeges vizet zúdítottak volna a nyakába. egyedül én döntöm el. – Neked ez volt az első alkalom. rögtön felébresztette Tűztáncost. – Nem hazudtam! – tiltakozott. amit Josh-tól hallott. hogy én. – Mmmmmm – nyögte kábán.testét eksztatikus hullámok öntötték el. – Miről? – motyogta Tűztáncos. hogy voltam már férfival. és zuhanni kezdett. majd később alszol. hogy tényleg feltételezett a lányról ilyeneket éppen amiatt. és valami elviselhetetlenül jót érzett közeledni. Evan volt az első. eszébe jutott valami. Most beszélnünk kell. hogy hazugnak nevezték. aki magához tért. Te magadtól feltételezted ezt. Most utólag nagyon szégyellte magát az akkori viselkedéséért. Ott feküdt. de az nem azt jelenti. arcát a lány nyakába fúrva. – Mégis megtévesztettél. ahol ájultan összeesett. Még mindig kábán. 98 .

mert a későbbiekben biztosan kihasználná. mint a villám. Talán forró csikaszo vére kerekedett felül benne. Inkább öngyilkos lesz. ha könnyedén kezeli az esetet. Nem. semmi több. ahogy a lány félresöpörte szeretkezésüket. Hát nem ezt akarta? Szenvedély magáért a szenvedélyért. és magára húzta a takarót. Véletlenül éppen te voltál. Azonban amikor a lány azt mondta határozott hangon: – Ez soha többet nem fog megtörténni – akkor már figyelt. vagy ez az angol valahogy megbabonázta? Bármelyik is legyen. Soha nem vette túl komolyan kalandjait. nem sokat jelentettek számára. amikor Tűztáncos felült.Közben Tűztáncos nagyon rosszul érezte magát. Ennek ténye furcsa büszkeséggel töltötte el. mintha számára semmit nem jelentene. Nem tudta mire vélni saját érzéseit. Evant annyira lefoglalták saját gondolatai. nem mutathatja ki. mintha nem sokat jelentene számára. mennyire hatással volt rá. mit számít az. mert a múltban nem egyszer ő is így tett. Neki számított. Így aztán azt mondta: – Különben meg nem látom be. hogy eltakarja vele meztelenségét. hogy ő volt az első. másnap már nem. akik egyik nap még ott voltak. Evan megdermedt Tűztáncos válaszától. Megtagadta szeretett anyja anglo elveit a pillanatnyi szenvedélye miatt. kivéve az első esetet. a legjobb lesz. Mi üthetett bele? – kérdezte magától. Nem tetszett neki. Úgy kapta fel a fejét. és most mélyen szégyenkezett. Akkor vajon most miért zavarja Tűztáncos nemtörődöm viselkedése? – tűnődött. 99 . hogy volte már előtted is szeretőm. Valakinek elsőnek is kellett lennie. A nők. hogy észre sem vette. minthogy egy férfi szexuális rabszolgája legyen.

egy dolgot biztosan tudott. főleg nem ilyen női nyavalygással. és nekifeszültek a férfi mellkasának kemény izmaihoz. Ahogy a tűz fénye játszadozott erős izmain és izzadságtól csillogó bőrén. egyszerűen csodálatos volt. és nem volt hozzászokva. – Tartsd meg magadnak a mondanivalódat. csak még jobban megjött rá az étvágya. Vágya a lány iránt egy cseppet sem hűlt ki. míg a lány mozdulni sem tudott. Mellbimbói megkeményedtek. ahányszor csak akarlak. ahogy Evan forró bőre hozzásimult az övéhez. Súlyos csend támadt. Aztán mikor egy éhes kéz végigsimított a testén. hogy megkóstolta Tűztáncos testét. hogy miért? Tűztáncos alig bírta a szemét levenni a férfi meztelen testéről. vágyakozva 100 . Szemei szikráztak a méregtől. hogy a hátán fekszik. és kis vállrándítással azt hazudta: – Mert a kíváncsiságom már kielégült. felkiáltott. Egyáltalán nem az utolsó. A lány összeborzongott. majd nagy nehezen eltépte a tekintetét róla. majd belesúgta a fülébe. és tovább nem talállak izgalmasnak. Látod. Mikor a férfi letépte róla a takarót.Bár Evan gondolatai zavarosak voltak. ellent kell neked mondanom. Ez nem az utolsó alkalom volt. hogy kívánságait megtagadják. az én kíváncsiságom még nincs kielégítve. Evan pedig rajta. Most. – Nem! Evan lassan. Meg foglak kapni. Tűztáncos levegő után kapkodott. határozottan ráengedte magát Tűztáncosra. ahogy halkan megkérdezte: – Ó? És szabadna megtudnom. A következő pillanatban Tűztáncos azon vette észre magát. aztán Evan azt mondta: – Azt hiszem.

– Nem érdekel. lágy dombság kitűnő lenne földművelési célokra. míg a férfi szája belé nem fojtotta egy szenvedélyes. Angliában sehol nem volt ilyen. rá a férfi térdére. hogy ez a füves. és mikor Tűztáncos odaért mellé. arról nem is beszélve. Ez volt a lány utolsó tiltakozó gesztusa. és megkóstolta. kíváncsian kérdezte tőle: – Kié ez a föld? Csikaszoké. – Az én nevem Evan – motyogta bele a lány szájába. birtokló csókkal. hogy nedvesség szivárog a lábai közül. Evan körbenézett a tájon. halkan felmordult. – Hát akkor ezt elég furcsa módon mutatod ki. hogy mindenfelé kristálytiszta patakok és erecskék csörgedeztek. Még soha nem látott ilyen kövér és édes füvet. ami elárulta. angol! Evan felemelte a fejét. ami mosolyt csalt a férfi ajkaira. Egész reggel dühös tekintettel méregette az angolt Evan tudta. A következő napon a folyót követték észak felé. tehát a legmelegebb nyárban sem kellene a földek kiszáradásától tartania a farmernek. mielőtt a férfi ismét felrepítette volna a felhők fölé. Visszafogta a lovát.rázkódott össze. vagy valami más törzsé? Tűztáncos oldalra fordította a fejét. hogy mi a neved! Utállak! Abban a pillanatban Tűztáncos érezte. Tűztáncos felzokogott a szégyentől. Egyaránt mérgesen a férfira és a saját testére. amit becsúsztatott a combjai közé. felkiáltott. – Utállak. ez 101 . mivel reggel – látva lova hatalmas étvágyát – maga is kitépett egy szálat. és Tűztáncos látta a benne lobogó szenvedélyt. és ismét arra gondolt. és olyan pillantással nézett Evanre. Mikor a férfi ezt megérezte.

vagy pedig mert így akarja bosszantani. Azonban Fekete Sólyom elég közel lovagolt hozzájuk. Talán ezért nem is tudott betelni vele. Az előző napi összeszólalkozásuk óta az alfőnök nagy ívben elkerülte. mert el akarja kerülni a további nézeteltéréseket. Úristen. hogy soha nincs a közelben. hogy élvezi szeretkezésüket. hogy vajon a lány egyáltalán miért tiltakozott. Ami azonban a leg zavarba ejtőbb volt. és türelmesen várta a válaszát. Mindig elég volt egyszer. Evan nézte a lányt. ahol Vörös Mennydörgés haladt a csapat élén. hiszen az ellenállása mindkét alkalommal igen rövid életűnek bizonyult. és nem érdekli. Tűztáncos semmit nem akart tenni. mert megadásra kényszerítette a múlt éjszaka.amiatt van. Ezelőtt még soha nem találkozott ilyen szenvedélyes és heves nővel. és nem is egy alkalommal. – Megkérdeznéd tőlük? – kérdezte Tűztáncostól. hogy ez azért van-e. egyetlen éjszaka alatt kétszer is. Még soha nem jártam erre. amit tett. és még álmában sem gondolta. Evan előrenézett. csak egy érzéketlen vadállat. hogy ő haragszik. Ez a férfi nem más. és teljesen nyilvánvaló volt az is. aztán hátrapillantott a mögöttük lovagoló harcosokra. hogy feleslegesen vesztegeti az energiáját. gondolta. és jeges hangon válaszolta: – Nem tudom. gondolta a lány. A pokolba vele! – gondolta Evan. hogy ilyen kitartó lehet. ami a legkisebb mértékben is együttműködésnek tűnt volna. hanem kétszer. fejével hátraintve. Az arrogáns angol soha nem fog bocsánatot kérni azért. hogy meghallja 102 . mint valaha. Evan nem tudta. Gyorsan másfelé nézett. kié ez a föld. jobban kívánta. amikor kérdezni szeretne tőle valamit. Tűztáncos rádöbbent. A férfi eltűnődött rajta.

– A bátyád? – kérdezte Evan meglepetten. de azt hiszem. – Loak-Istohoolo-Aba – válaszolta Fekete Sólyom. a harcos ért annyit angolul. – Csikaszo kifejezést használtam. – Ez Isten országa. de magas volt. hogy egy kicsit felhizlalják őket. vajon miért nem akarja teljesíteni az angol kérését. hogy néha elhozzák ide a lovakat néhány hétre. és megkérdezte tőle. Evan éles pillantást vetett Tűztáncosra. amikor még gyerekek voltunk. 103 . – Mit mondott? – kérdezte Evan. hogy a testvéred még kisfiú. hogy eltűnődjön. nekünk nincs szavunk az unokatestvérre. – Azt hittem. – Az én nevem Fekete Sólyom.a kérdést. Én tanítottam neki. – Mi a neve? Mielőtt Tűztáncos válaszolhatott volna. Evan most egy kicsit jobban megnézte a harcost. – Ez az ember az unokatestvéred? – Igen. és a lány tudta. – Isten – válaszolta Tűztáncos. mint amit el tud mondani. az apám révén. – Beszél angolul? – Egy kicsit. A legközelebbi falu is háromnapi járóföldre van innen. Félig hátrafordult a nyeregben. már majdnem mindent elfelejtett. és sokkal értelmesebb arcú. maga a harcos szólalt meg. Fekete Sólyom még mondott valamit. és Tűztáncos azt is lefordította. – A bátyám azt mondja. Bár sokkal több mindent megért. mint Vörös Mennydörgés. odaintette maga mellé a harcost. Tudod. és ők sem tartanak igényt erre a főldre. Nem volt olyan erős felépítésű.

hogy a cherokee terület ilyen közel van – jegyezte meg Evan. Kár. Evan odabólintott Fekete Sólyomnak. Fekete Sólyom sokat tud erről a vidékről. amik úgy néznek ki. és vagy Tűztáncos. Egy idő után már háromfelé kommunikációjuk egyáltalán nem tűnt furcsának. Remélte. gyorsan elhadarva valamit csikaszóul. ami a partján fekszik. és nagyon hasznos lehetne a térkép elkészítésében. – Fekete Sólyom azt mondja. ahogy hárman egymás mellett lovagoltak. amivel megbízták. Ismét Fekete Sólyom válaszolt. hogy Tűztáncos lesz mellette. A harcos láthatóan sok mindent megértett. Nem tetszett neki a gondolat. az egyik fő falujuk után. Ez a későbbiekben be is igazolódott a nap folyamán. 104 . aztán visszafordul az ő vadászterületeik felé. és Evan kezdte élvezni a két indián társaságát. Evan kérdezett. vagy Fekete Sólyom válaszolt. de a cherokee testvéreink Tannassienek hívják. ha odaérnek a francia erődhöz. Evan a tőlük negyed mérföldre folyó folyam felé nézett. – Nincsen közel – tolmácsolta Tűztáncos. Ismét Fekete Sólyom válaszolt. hogy nincsen neve. gondolta Evan.Evan csalódottságot érzett. – A folyó lejjebb délen nagyot kanyarodik. mintha mindig füst borítaná őket. ott lent a nagy hegyeknél. – Nem is tudtam. amit aztán Tűztáncos lefordított. Veszélyes lehet a számára. hogy nem beszél jobban. utóbbi esetben Tűztáncos lefordította a szavait. hogy a tolmácsa lehet majd. Ebből a távolságból csak egy csillogó kék szalagnak látszott a napfényben. hogy a harcos tud annyira angolul. – Mi neve annak a folyónak? – kérdezte.

hogy jelentsen. – Mi az ördögök azok a furcsa kinézetű állatok? – Yanasa – válaszolta Fekete Sólyom. hogy megkülönböztethesse egymástól az állatokat. elvigyorodva Evan látható megdöbbenésén. hogy majdnem vakok. Sok ilyen van errefelé? Ismét Fekete Sólyom válaszolt. mint egy szarvasnak. csak ha egy vágtató állat elé kerülsz – válaszolta Tűztáncos. a nagy folyó túlsó partján. és Tűztáncos tolmácsolta. Az öregek azt mesélik. – Még soha életemben nem láttam ilyen hatalmas. A húsuk nagyon ízletes. – Mert akkor aztán eltapos. Az indiánok magas sziklákról vadásszák őket. amikor Evan a távolban felfedezte a csordát. – Az ilyen nagy szabad területeken van egy-két kisebb csorda.' Evan ez utóbbit nem igazán hitte el. mert azt hitte. hogy ez is csak egy legelésző antilopvagy szarvascsorda.Már majdnem szürkület volt. mint nyugaton. és sokkal több. – Azt hiszem. arra akkora csordák sem ritkák. hirtelen megrántotta a gyeplőt és döbbenten meredt a távolba. 105 . Mikor azonban elég közel értek. zömök állatokat. Ez több tízezer állatot kell. Ezért aztán vadászni szoktunk rájuk. Errefelé azonban nincs belőlük olyan sok. a te néped bölénynek nevezi őket – tájékoztatta Tűztáncos. Magányosak és társaságra vágynak. és ezek esetenként követik a ménest hazáig. hogy betöltik a szemhatárt horizonttól horizontig. Először nem sok figyelmet szentelt neki. ahonnan ezek is jönnek. – Veszélyesek? – Nem. Azt hallottam. amiket elzavartak a fiatalok. Néha az erdőben is szoktak találkozni öreg bikákkal.

Álmában sem gondolta volna. kedvet kapva egy jó kis vágtához. de a szaglóérzékük különösen fejlett. Mikor aztán a bölények eltűntek az egyik domb mögött. – Eltaláltad – válaszolta Tűztáncos. csak lelapult. Akkor már megérezték volna a szagunkat. Több harcos is utána iramodott. Evan csodálkozva látta. – Nem futni gyorsan? – nevetett. csak állnak és hagyják magukat lelőni. Még a fürge csikaszo lovak is alig bírták velük az iramot. hogy a fű nem szakadt fel. hogy ezek a hatalmas testek ilyen gyorsan tudnak futni. Fekete Sólyom arcán széles vigyor terült szét. vágtájuktól dübörgött a föld. – Nézni meg! Fekete Sólyom megrugdosta a lovát. A bölények észre sem vették a közeledtüket. – Nem lennének ilyen nyugodtak.– Nem futhatnak túl gyorsan – mondta Evan. de süketek is. 106 . A csorda csak akkor észlelte a veszélyt. Evant elképesztette a sebességük. amikor a harcosok közvetlenül mögöttük jártak. Akkor aztán lehajtott fejjel megindultak. Majdnem süketek és vakok. és elvágtatott a legelésző csorda felé. – Hát akkor nem valami szórakoztató a vadászatuk. amit a menekülő paták tapostak. mint egy tehéncsorda. Evan. bizonyságául szokatlan szívósságának. – Nem túl jó a hallásuk. Tűztáncos és a többiek odalovagoltak az ösvényhez. – Hiszen némelyikük megvan egy tonna is. Evanre ez ismét mély benyomást tett. úgy látom – mondta. – Ezek nemcsak vakok. és messze járnának. ha felőlünk fújna a szél.

hogy ilyen ízletes halat még soha életében nem evett. A harcosok csak a nagyobbakat szedték ki. amit a vízbe szórtak? – Őrölt lephrosia gyökér. de mikor megcsapta az orrát a finom illat. ha sietünk. mire Evan kíváncsisága azonnal feltámadt. majd nyársra tűzve a parázs fölé tartotta. és figyelte. – És ti megeszitek a mérgezett halakat? – kérdezte Evan. és a vízből kilépő Fekete Sólyom három hatalmas pisztrángot dobott a lány lába elé. Anyám azt mondta. 107 . mint a cipőtalp. az asszonyok pedig kosárral. A férfinak még mindig nem volt nagy kedve enni belőle. nyoma sem maradt bizalmatlanságának. Néhány harcos valami furcsa port szórt a vízbe. Lesétált a patakhoz. és azon tűnődött. a partra dobott halak vadul vergődni kezdtek. El kellett ismernie. hogy ő bizony aztán meg sem kóstolja.Aznap este egy patak mellett táboroztak le. a Karolinákon az ördög cipőfűzőjének nevezik. Mikor Tűztáncos is odaért. Tűztáncos felvette őket és a tábor felé indult. magában eltökélve. ahol a harcosok már felállították az ő sátrukat. vagy szétfőzték darabokra. Csak egy időre elkábulnak. a víz teteje tele volt felfordult halakkal. Evan nekidőlt egy fa törzsének. Mikor a halak abbahagyták a vergődést. hogy az ő népe miért nem süt halat szabad tűzön soha? Vagy addig sütötték. Evan megkérdezte: – Mi volt az a por. aminek vize a folyóba ömlött. – Csak akkor. Különben az őrölt diófakéregnek is ilyen a hatása. Mintha varázsszóra történne. és mire odaért. A harcosok általában íjjal és nyílvesszővel. – Mindig így halásztok? – kérdezte Evan. – Nincsenek megmérgezve. ahogy a lány megtisztította és kibelezte a halakat. míg olyan lett.

nem hagyva időt a forró csókok között. és megfürdött.Aznap este. míg végül már kegyelemért könyörgött neki. hogy nem gyújtott tüzet. 108 . Ez igazán nem volt szokatlan a számára. Tűztáncos már nem is bosszankodott rajta. és gyorsan kihasználta a lány minden gyengeségét. Tűztáncost sehol nem találta. és azt látta. mielőtt eltűnt. ehelyett úgy heverésznek a tűz körül. Álmosan közelebb húzódott a férfihoz. Lerohanta a lányt. hogy a lány reggelente szokott fürdeni. aztán gyorsan visszavonult. amit előző szeretkezéseik alkalmával tapasztalt ki. hogy azok egyáltalán nem készülődnek az induláshoz. Mikor visszatért a táborba. és az boldogan ölelte magához. Mikor aztán vége lett. 8. Tűztáncos még mindig sehol sem volt. hogy ismét megadta magát az agresszív angol erős szexualitásának. Evan sem hiába volt tapasztalt katonatiszt. és megkérdezte: – Nem láttad véletlenül Tűztáncost? Aztán mikor az alfőnök csak bámult rá és nem válaszolt. mikor Evan felébredt. mert tudta. amikor Evan szerelmesen közeledett a lányhoz. fejezet Másnap reggel. most sem volt hosszú életű a vonakodása. Amit furcsának talált. Evan lesétált a folyóhoz. Átpillantott a távolban álló harcosok tábora felé. Azonban. Evan felháborodott. és hogy a férfi még mindig a karjaiban tartja. az ismét tiltakozni kezdett. mint előző este. mintha aznap már semmi dolguk nem lenne. Tűnődve odasétált Vörös Mennydörgéshez. Újra és újra az eksztázis szélére sodorta a lányt.

– Mi a pokol folyik itt? Hová tűnt Tűztáncos. mikor Evan megfordult és elindult abba az irányba. abban a pillanatban. – Miért nem? – kérdezte Evan. Mielőtt még odaért volna hozzá. hogy válaszolhasson a kérdésére. Tűztáncos rákiáltott: – Menj el! Nem szabad ide jönnöd! Evan nem is törődött a felszólítással. ráhúzta a takarót a fejére. amikor észrevette a közeledő férfit. – Te nem menni oda. Azonban. és gyors léptekkel megindult az erdő felé. Zavart kifejezés jelent meg a harcos arcán. Evan kirántotta a karját a harcos kezéből. Fekete Sólyom megfogta a karját és rákiáltott. Mikor beért a fák közé. ha ez neked nem is tetszik. hogy mi folyik itt. és Evan tudta. – Mi az ördög folyik itt? – kérdezte. – Hol van Tűztáncos? – kérdezte ismét. Ember nem menni oda. de én akkor is megkeresem Tűztáncost. csak folytatta az útját. aki egy fa alatt ült. míg végül megállt a lány fölött. – Nem! Te nem menni oda! – Miért nem? – kérdezte egyre mérgesebben a férfi – Rossz medicina – válaszolta Fekete Sólyom gyászos arccal. A lány. és mikor megfordult. – Ma nem menni – tájékoztatta a harcos. hogy a férfi nem tud annyira angolul. és miért bújsz a takaró alá? 109 . – Miért viselkedsz ilyen hülyén. érezve magán a döbbent pillantásokat. Fekete Sólyom a környező erdő felé mutat. – Na. a távolban észrevette Tűztáncost. és ti miért nem készülődtök már? Ekkor egy kezet érzett a hátán. Evan ezen teljesen ledöbbent. ide figyelj! Engem nem érdekel. Fekete Sólyom állt a háta mögött.

Távolságot kell tartanom. – A csikaszoknál így van – egy pillanatra elhallgatott. hitetlenkedve kérdezte: – Azt akarod nekem mondani. hogy valamiféle átkot von magukra. főleg nem ilyen hülyeség miatt. Ha a faluban lennénk.Tűztáncos azonnal válaszolt neki. semmiképpen nem tudunk most továbbmenni. tabu rám nézni. – Ezért nem ülhetünk itt tétlenül. Ilyenkor tabu egy férfinak rám nézni. Evan nem szerette. mielőtt a többiek mérgesek lesznek. 110 . – Itt van a női időm. Saját kultúrája asszonyai lábujjhegyen tipegtek a téma körül. Mondtam neked. Evan egy kicsit meglepődött Tűztáncos nyílt válaszán. amint látod. Terítsd a fejedre a takarót. úgy lovagolj. ha késlekedett a küldetése. hogy a harcosok már nagyon mozgolódnak. hogy nem megyünk tovább. ahol nem lenne a közelben egyetlen férfi sem. Most pedig hagyjál magamra. – Jobban szeretnéd. visszavonulnék a női kunyhóba. Evan hátranézett a válla fölött. mert rajtad van a havibaj? – Igen. majd azt kérdezte. te még mindig nem érted. Aztán mikor a lány válasza teljesen eljutott a tudatáig. és látta. hogy mit gondolsz – válaszolta Tűztáncos. – Nem. attól félnek. – Akkor hogy fogom irányítani a lovamat? – Majd én irányítom. – Ez teljesen abszurd! – Nem érdekel. ha itt hagynátok? – Itt kint a vadonban? Egyedül? Természetesen nem. Mérgesen horkant fel. Szóval. Rájött. a csikaszok nagyon tényszerűen kezelték a testi funkciókat.

most pedig egyetlen nő megállítja. étel és ital nélkül napokig menetelni. Tűztáncos mosolygott a takarója alatt. és ezen a küldetésen sem. amikor csikaszo szokás szerint a gyerekeket bátorsági próbának vetik alá. Evan mérgesen felmordult. mint ő. amikor az ellenség elfogta őket. Az ég szerelmére! Ez háború. hogy a csikaszok szokása. sem a többi asszonyra.Tűztáncos elmondhatta volna neki. És a férfi füstölgött is. hogy a legtöbb csikaszo asszony úgy gondolkodik. Mérges volt és csalódott. hacsak nem akarja kihívni maga ellen a harcosok haragját. Tűztáncos személy szerint mindig úgy gondolta. Tűztáncos tudta. ezelőtt sem. hogy semmit nem 111 . de inkább nem tette. hogy a csikaszo harcosok semmi mástól nem féltek. nem féltek. miszerint az asszonyt menses idejére elkülönítik. de azt is tudta. megfordult és elment. hogy volt ő már egyedül a vadonban sokkal fiatalabb korában is. Soha semmi nem tudta megállítani. Összeszorította a száját. Miképpen lehetne a vére veszélyes a férfiakra nézve. és nem valami átkozott piknik. – És szabad megkérdeznem. borzalmas időjárási körülmények között. és még több kínzásra hergelték fogva tartóikat. majd megkérdezte. amikor az semmi hatással nem volt sem rá. Örült. mivel a szeretkezésben nem tudott neki ellenállni. hülyeség. Fel és alá járkált Tűztáncos előtt. Ami az egészet még abszurdabbá tette. Ez alkalommal nem fogja tudni az akaratát rákényszeríteni. és hagyta. harcolni az ellenség ereje végéig. hogy Evan tovább füstölögjön magában. hogy valamiképpen bosszanthatja az arrogáns angolt. Képes volt a legkeményebb terepen. hogy ez az őrültség meddig fog tartani? – Néhány napig.

mint pihenést és kikapcsolódást. lovaglással és játékkal töltötték. Amit azonban még furcsábbnak talált. kivéve Vörös Mennydörgést. Annak ellenére. mert állandóan kísértették a Tűztáncossal való szeretkezésének emlékei. vadászattal. ez a pár nap most az övé. mondotta. A Tűztáncos okozta késedelem láthatóan egyetlen percig sem zavarta őket. A nők úgy tekintették ezt az időt. Rettentő groteszknek tartotta. és elvégezni a feladatát. egy egész expedíció leálljon napokra. a csánki. a férfi türelmetlensége egyre nőtt. hogy dárdákat dobáltak egy elgurított kő felé. félrelökte a takarót. Az élénk képek után mindig tompa fájdalom gyötörte az ágyékát. Evan azonban végtelenül ideges volt. Mikor Tűztáncos látta. amikor bűntudat nélkül kivonhatták magukat a háztartás és a földművelés nyűge alól. Játékuk. hogy éjszakánként nem tudott aludni. és duzzogott. és megosztották vele a tüzüket és ételüket. abból állt. amit a férfi érkezése előtt hímezett. Ez már magában is döbbenetes volt. hogy Fekete Sólyom és a többiek szívesen bevonták ártatlan időtöltéseikbe. Evan szerint idegessége egyáltalán nem volt alaptalan. Igen. aki elvonult a többiektől. Szerette volna már letudni a küldetését.tehet ez ellen. hogy egy olyan természetes dolog miatt. és az nyert. aki a legközelebb dobta az övét ahhoz a helyhez. hogy Evan eltűnik. ahol a kő megállt. Legalább a hot-fuck ookproose – az átkozott fehér ember – ez alatt az idő alatt nem tudja gyakorolni rajta fekete mágiáját. Ez részben azért volt. mint egy nő havija. Még soha nem vágyott annyira egy nő 112 . és ismét felvette a mokaszint. Az elkövetkező három napban a csikaszo harcosok idejüket halászattal.

hogy bosszantja a férfit. és nagyon megbántották a lányt. Még azt sem kellett volna tudniuk. amint éppen a reggelijét készítette. Azonban álmatlanságának fő oka az volt. Ha megmondaná neki. Azonban azt keményen eltökélte magában. gondolta a lány keserűen. Azonban hiába győzködte magát nem tudott elaludni. – Lehet. Mondta magának. hogy nem. aki tud vigyázni magára. ha valami veszély fenyegetné Tűztáncost. – Nem én tehetek róla! – csattant fel. Tűztáncos ebben igazat adott neki. nagyon megkönnyebbült. hogy befejezd ezt a hülyeséget. És neki még hiányzott ez az 113 . hogy szörnyen aggódott a lány biztonságáért. hogy bolond. hogy boldoggá teszi Evant a visszatérésével – tudta. csak valamikor hajnal felé. hogy meghallja. hogy megvan – válaszolta a férfi. és ezt élvezte is. amiért nem töltheti ki rajta a vágyát. és közben a tábor felé intett. és hegyezte a fülét. éppen ideje volt. Így aztán mikor a lány odaadta a reggelijét. és dühöngött volna. azzal teljesen kiszolgáltatná magát. és Evan a gyengeség minden látszatát el akarta kerülni. mennyire aggódott a biztonsága miatt. Tűztáncos nem is számított rá. és ott találta Tűztáncost a sátor előtt. hiszen Tűztáncos indián nő. a többiek sem lennének ilyen közönyösek. és ha egyáltalán lenne valami veszély. hogy nem fogja kimutatni. de Evan akkor is tudta volna. mérgesen felhorkant: – Na. hogy emiatt ne tudott volna aludni. Éjjelente nyitott szemmel feküdt a sátrában. de ezek a durva szavak teljesen érzéketlennek tűntek. de nem kellett volna megmondanod nekik.után. vagy meresztgette a szemét a lány tüze felé. Amikor a negyedik nap reggelén Evan felébredt egy újabb átvirrasztott éjszaka után. Még aznap éjszaka felfedezte volna.

Dühe meglepte Evant. Aznap végig a folyó mellett haladtak. Ezzel Tűztáncos megfordult és elment. azt az érzést keltette a férfiban. Mivel Tűztáncos teljes némaságba burkolózott. Napjának hátralévő részét így azzal töltötte. miközben válaszolt. mintha ő lenne a legutolsó féreg a földön. Úristen. Ez nem más. tulajdonképpen nem is ő volt. Ő volt az. hogy egy idő után nagyon fárasztóvá vált a társalgás. hogy a vidéket figyelte. Ezen kívül semmi közöm a fehér fajhoz. akinek haszontalanul kellett késlekednie. – Csak a vérem. amin keresztülhaladtak. mint egy királynő. Evan megpróbált Fekete Sólyommal beszédbe elegyedni. magasra tartott fejjel. Ami igazán hiányzott a lánynak. Saját gondolkodásmódja szerint neki lett volna oka haragudni. Annyira haragudott Evanre. – Ez saenle soolish lett volna. milyen gyönyörű. és megigézetten figyelte a lány zöld szemét. Azonban ahogy a fehér embert mondta. amikor mérges. – Te is fehér vagy félig – emlékeztette a lányt. mintha a férfi nem is létezne. hogy egyetlen kérdésére sem volt hajlandó válaszolni. és nem is akarok tőlük semmit. Ez a fehér emberek szokása.alak! Igaz. próbálva az agyába vésni a folyó 114 . A szívem és a lelkem tiszta csikaszo. és Tűztáncos mintha nem is lett volna velük. és csak nézett maga elé. hogy nem beszélhetett az anyja nyelvén. A csikaszók soha nem hazudnak. önző dög. gondolta Evan. kígyónyelven beszélés. aki hiányzott. mint egy utálatos. de a csikaszo harcos angoltudása annyira korlátozott volt. Szemei zöld szikrákat szórtak.

egészségtelen föld. Az angolok csak egy évszázad múlva döbbentek rá.minden kis kanyarulatát és zuhogóját. amit a spanyolok találtak délebbre. hogy a gyöngysor. hogy mégis van értéke ennek az országnak – végtelen. és kiszívta a kagyló belsejét. nem tudatosította magában. hogy ez egy veszélyes. hogy később majd fel tudja használni a térkép készítésénél. Micsoda vagyon lehet ebben a folyóban! – gondolta. Evan eddig is látott nagy kupac üres kagylóhéjat a folyó partján. NagyBritanniában az országról alkotott általános kép az volt. Mikor befejezte csutakolást és megetette a lovát. Aznap este. édesvízi gyöngyből készült. Ha lenne hozzá kedve és türelme. Evan ezen az eseten komolyan elgondolkozott. hogy az angolok most háborút viseltek érte. nagyon kényelmesen el lehetne itt lakni. Furcsának találta. megművelésre váró földterület és ez volt az oka annak is. hogy megtisztítsa és megművelje. de míg az egyik harcos ki nem vett egy tökéletes igazgyöngyöt az egyikből. gondolta a férfi. vadállatok és vérszomjas bennszülöttek lakják. 115 . A föld olcsó volt és nagyon jó minőségű. akik botokkal a kezükben tartottak a folyó felé. mert még soha nem látott embereket bottal halászni. meglátta csikaszo harcosokat. amit Tűztáncos az első este viselt. aztán a lélegzete is elállt. lesétált a folyópartra ahol azt látta. mikor a harcos félredobta a gyöngyöt. Az első pillanattól kezdve csalódást okozott: az első angol felfedezők semmit nem találtak abból a gazdagságból. mint értéktelen kis golyót. ahol szörnyű járványok pusztítanak. miközben a lovát csutakolta. Mexikóban és Dél-Amerikában. hogy a csikaszok a botokkal kagylót ásnak ki az iszapból.

önző vadállattal semmiképpen. gondolta magában. ezzel az arrogáns. a temérdek szőrméé. hogy bármi köze legyen egy fehér emberhez. 116 . Ha a lány nem akarja. Azonban a teste mintha nem vette volna tudomásul a fogadalmát. milyen drágaköveket rejtenek. A lány illata ott lebegett körülötte. Voltak itt más kincsek is: a hatalmas. hanem a kihasználatlan természeti erők országa. Mert hogy a férfi mérges. mikor visszavonultak a sátrukba. bár a férfi szerint országa még fel sem fogta ennek az igazi értékét. és a hatalmas hegységek. amíg közelebbről meg nem látta. hogy még tovább mérgesítse és hergelje. a földművelés csak a jéghegy csúcsa. érintetlen erdőségek. akkor a pokol hamarabb fog kihűlni.Evan azonban már eleget látott az új országból. hogy vágya egyre nő. ahogy a sátor végében feküdt. mint hogy ő ismét hozzáérjen. abban biztos volt. amik tele vannak értékes ásványokkal. ahogy a franciák gondolták. a dús füvű mezők – amilyenen most is haladtak rohanó folyók. Evan hosszú csatát vívott magával. Azonban amikor látta. Ö maga is így volt vele. hogy Nagy-Britannia háborút vívott ezért a vadonért. Aznap este. hogy az egyetlen mozdulatot sem tesz felé. hogy tudja. Nem volt tehát csoda. Amerika nem csupán a végtelen földek országa. Érezte. hogy nem fog engedni a saját vágyának. fájdalmas csalódottságot érzett. gondolta. és várta a férfi érintését. édesen és bódítón. vagy. Végtelenül idegesítette Tűztáncos hideg és visszautasító viselkedése. mintha teste külön akarattal rendelkezne. Tűztáncos háttal feküdt Evannek. Nem mintha szeretkezni akart volna vele. amelyek ki tudja. Csak éppen szerette volna visszautasítani. és elszánta magát.

aztán megfogta a másik csuklóját is. Végül sikerült neki elkapni a karjait. angol. és kiköpött. hogy meleg lehelete perzselte a lány bőrét. – Már néhányszor elmondtam neked. Nem akarlak a szeretőmül. és az örömöt harag váltotta fel. Mindkét karját erősen tartva. aztán olyan közel hajolt az arcához. amiért ilyen kívánatos vagy. félrerántotta a fejét. egyik kezével letörölte a vért az álláról. de a tested mást mond. A száddal ezt mondod. Evan felmordult. és a háta mögé csavarta a karját. fölé hajol és azt súgta a szájába: – A franc essen beléd. de aztán eszébe jutott fogadalma. Öröm árasztotta el Tűztáncos testét. hogy hazudtál. Aztán mikor a férfi suttogása megtörte a csendet. és a franc essen belém. Vadul vonaglani és rugdosni kezdett Evan alatt. csaknem felugrott. Erősen megcsókolta a puha ajkakat. – Nem! Tűztáncos keze meglendült. míg végül minden idegszála megfeszült bele. Evan gyorsan elkapta a csuklóját. aki próbálta leszorítani maga alá. könyörögni fogsz nekem. 117 . – Most és mindenkorra bebizonyítom neked. azért. gyorsan levetkőztette a lányt. Evan durván átfordította Tűztáncost a hátára. – Állandóan hazudsz. Mielőtt ma éjszaka végeznék veled. – Te átkozott vadember! Mi a fene bajod van? Tűztáncos zöld szemei vadul csillogtak. és meg akarta ütni a férfit. de mikor a lány beleharapott a szája szélébe. amiért ennyire kívánlak. és csípőjével lefogni a lány kapálózó lábait.Egyre csak várt és várt.

aztán nyelvét érzékien belemélyesztette az apró gödörbe. simogatta meleg nyelvével a formás halmokat. közben szabad kezével lágyan simogatta a csípőjét. amitől Tűztáncos úgy érezte. bennszülött hercegnőm – válaszolta Evan mézédesen. csókolta. míg végül Tűztáncost teljesen legyengítette a vágy. Könyörögni fogsz. a lány hálásan hajlította meg a hátát. mintha az egész teste lángra lobbanna. amikor még tiltakozna. Tűztáncos lélegzete akadozni kezdett. Amikor megérezte Evan kezeit a csípője alatt. és közel a megváltás. remélve. nem a férfi hímvesszője volt. és titkos női testrésze szinte zokogott a fájdalmas vágytól. A férfi végigcsókolta a vállait. – Nem! – kiáltott fel. Evan vágytól égő kék szemei a lányra néztek. A lány felemelte a törzsét. egyre lejjebb és lejjebb haladt. 118 . egyre lejjebb és lejjebb csúsztatva őket. időnként kéjesen felsóhajtott. – Megígérem neked. Ami ott hozzáért. hogy a férfi jobban hozzáféljen a melleihez.– Nem! – De igen. A következő pillanatban megdöbbentő felfedezést tett. Evan nem is habozott. szívta. megragadva a férfi fejét és próbálva felhúzni. és a férfi felemelte a derekát. a hasát. hanem a nyelve. hogy a lány túl van azon a ponton. így lassan elengedte a csuklóit. hogy nem kell tovább kiállnia ezt a kínzást. Óvatosan megízlelgette a lány köldökét. A férfi apró futó csókokat lehelt a lány combjának belső felére. aprókat harapva a lány illatos bőrébe. Evan be is tartotta az ígéretét. és két kézzel kezdte simogatni a csípőjét és a combjait. Evan tudta.

szinte megvadulva a belőle csöpögő nektár ízétől. Evan egy pillanatig sem tétovázott. – Mondd! Mondd.– Azt hitted. a lány szorosan összezárta a combjait. Most már egészen biztos volt benne. hogy megolvadtak a csontjai. 119 . simogatott. Mondtam. míg a lány fel nem sírt a vágytól. Emberfeletti erőfeszítésébe került. mintha bármelyik pillanatban szétrobbanhatna. Tűztáncos kétségbeesetten szerette volna. édes bennszülöttem. – Rendben van. Meg kell szabadulnia! Muszáj! Meghal. a kezével szétnyitotta a combjait – és bár a lány teljes erejéből húzta hosszú haját nyelvét végigjártatta az édes szirmokon. Egész testét átjárta a tűz. ha van ereje ellenállni a férfinak. érzékien izgatott. ahogy Evan ördögi nyelve körözött. hogy megtartja az ígéretét. ha nem szabadulhat. Szíve olyan gyorsan és erősen vert. és számtalanszor elvitte a beteljesülés szélére. Mikor ismét lehajtotta a fejét. – Kérlek! – hörögte. és alig kapott levegőt. és közben egyre lejjebb csúszott. hogy könyörögni fogsz érte. aztán visszakozott. hogy ilyen könnyen megúszod? Nem édes kis bennszülöttem. – Nem! – Nem? – szikrázott fel Evan szeme. de Tűztáncos végül csak kinyögte. de úgy érezte. Evan feje lebukott és ismét hozzálátott a lány megvadításához ügyes nyelvével és kezeivel. Tűztáncos szemei kitágultak a csodálattól. hogy akarsz engem – motyogta a lány lábai közül. Majd meglátjuk. Könyörtelenül ingerelte lányt. még nem. és csalódottságtól.

mintha tüzes kést vágtak volna Tűztáncos gerincébe. mint eddig a nyelve. és ránézett a lányra. aztán ismét lassan. érzéki mozdulatokkal. és meglátta Evan mosolygó arcát. hogy akarod a tüzemet. amik ismét felgyújtották a lányban az égető tüzet. – Nem. – Mit mondtál? Tűztáncos megrémült a száján kicsúszott kéréstől. majd gyorsan és erősen. ahogy egyre lejjebb csúszik és már kezdett megőrülni. Szája erős csókban rázáródott a lány ajkaira. először lassú. minden visszahúzás egy agónia. míg végül 120 . és ő ennyire akarja. összeharapta a száját. de Evan visszahúzta magát és felmordult. Aztán megérezte Evan férfiasságának a hegyét. Aztán a férfi mozogni kezdett. Kínszenvedés volt. hogy a férfi még mindig benne van. Mondanod kell. – Mondd – nógatta Evan lágyan. de csak azért. Érezte. mélyen belehatolt a lányba. hogy újra és újra visszavonuljon. A lány kábultan kinyitotta a szemét. ugyanúgy. forrón és lüktetőn. A lány felsírt. és a férfi ismét többször eljuttatta a lányt a kielégülés szélére. simogatott és izgatott. nem megy ilyen könnyen. olyan sokkot okozva ezzel. hogy „kérlek”. feljebb csúszott a testén. – Mondd. azon tűnődött. hogy mi is történt valójában. ahol eddig a nyelve volt. – KÉRLEK! Diadalmas kiáltást hallatva. hogy ilyen közel van hozzá a férfi. aki megérezte rajta a saját ízét. nehogy ismét kicsússzon rajta. Aztán mikor rájött.Evan felemelte a fejét. körözött. Minden lökés egy eksztázis volt. ott. Mondjad azt. Evan azonban nem hagyott neki sok időt a tűnődésre.

annak ellenére. És tulajdonképpen nem is volt oka. és bolondnak tüntette fel a férfi szemében. A szíve és a lelke azonban még mindig a sajátja volt. megvakítva az érzékeit. Végül megadta a lánynak.Tűztáncos könyörgött neki a megváltásért. Ugyanannyira volt csikaszo. fogadkozott Tűztáncos elszántan. És ez így is fog maradni. Testét odaadja ennek az izgató. hogy rosszul érezze magát. de a csikaszo lelkét egészen biztos nem. vad angolnak. Szerzett egy szeretőt. Éhes teste minden alkalommal elárulta. amit Evannek mondott. A csikaszo szívét sem. és nekiadta magát. emlékezett vissza arra. Ilyen egyszerű. de soha. fejezet Másnap. Egy csillag robbant fel Tűztáncosban. csak évekkel korábban. mikor Evan és csikaszo csapata beértek egy újabb sűrű erdőbe. Tűztáncos praktikus csikaszo vére tört a felszínre. és levonta a következtetést a történtekből. Később. 9. Így aztán tiltakozása csak energiapocsékolás volt. Ami most vele történt. Vörös Mennydörgés megkérdezte 121 . Úgy döntött. hogy a következő pillanatban egy örvénybe hulljon bele. de a szívét soha. minden csikaszo lánnyal megtörtént volna. amit az anyja mondott neki. mikor Evan már aludt. hogy értelmetlen. széttépve idegeit és millió szikrázó villámot szórva szét testében. amikor annyira élvezte a szeretkezéseiket. ahonnan csak lassan tért magához. amiért esedezett. és bolondság küzdeni Evan ellen. mint fehér – nem jobban.

Meg is jegyezte Tűztáncosnak: – Csodálkoztam rajta. Az asszonyok nem öntötték ki a szemet és az éjjeliket az utcára. Mivel azonban Tűztáncos miatt rengeteg időt elvesztegettek. mint Tűztáncos faluja. Evan arra szavazott. Ezek itt nem honosak. hogy ez valamivel kisebb. Evan az egyik ház mellől éles visítást hallott. de később befogtuk őket. elvadult. amit nem tudtunk befogni. hogy nem is vadásszuk. ugyanúgy. hogy disznók és tehenek is vannak itt. de éppen olyan tiszta és rendes. és folytassák az útjukat. hogy csak haladjanak keresztül a falun.Evant. és nagyon veszélyesé vált. mint a lovaikat. El kellett ismernie magában. ahogyan azt Londonban látta. hogy az angol települések szebbek és tisztábbak. és mikor odanézett. Errefelé nagyon sok van belőlük. – Tényleg nem – válaszolta a lány. mint angol társaik. és ezrével tenyésztek rajta a legyek és a patkányok. az Ohió-folyó – ahogyan te nevezed – és a déli nagy víz közötti élnek. egy nagy disznóólat látott. a húsa pedig olyan kemény és rágós. amíg a fehér ember nem jött. Az eredmény egy sokkal tisztább és jobb illatú település volt. ahol a falu feküdt. Amit az indiánok nem tudtak megetetni a disznókkal. ha jól tudom. – Nekünk nem voltak ilyenjeink. Sok bemenekült az erdőbe. Evan észrevette. elvitték az erdőbe. nyugaton. hogy akar-e egy napot a nem messze lévő csikaszo faluban tölteni. kivéve a kutyákat. ám a csikaszok az állataikat is karámokban tartották. vagy menjenek tovább. ahol a járdákat ellepte a szemét. és eltemették. A spanyolok hozták a shook-qua-t – a disznókat – magukkal. Az a pár darab. 122 . de ezek is tisztelettudóbbak voltak. Néhány óra múlva elérték a tisztást.

ami „nagy”-ot jelent. Az angolok sem Angliában. és Evan most már látta. A tej csak arra volt. ahol ez a folyó beleömlik a Misho Spokniba. akik kukoricából whiskeyt csináltak. akik pedig a fehér embertől lopták. – Vörös Mennydörgés azt mondja. A pishi – a tej – ugyanolyan értékes számunkra. Olyan széles ugyan nem volt. miért hívták így a folyót. hogy a sok más állatotok mellett ezzel is foglalkoztok. Keresztülhaladtak a falun. az is csak a savó volt. mint italt. amit eddig követtek. – Nekünk nincs rá nevünk.– A Mexikói-öböl? Tűztáncos megvonta a vállát. hogy az indiánok szeretik a tejet. hogy vajat és sajtot készítsenek belőle. és innen kenukkal fogunk továbbmenni. beleömlött az Ohióba. Mielőtt a fehér ember idehozta volna a wahkát – a tehenet – nem volt tejünk. de gyors folyású. A név az irokéz ohiyo szóból származott. Messzi keleti törzsekkel cseréltük. A francia erőd ennek a folyónak a partján van. és itt a kolóniákon a rum. 123 . ahol az a folyó. a britek itala a sör volt. és a másik végénél kiértek egy torkolathoz. mint a disznókat. mint a Misho Spokni. Evan meglepődött. Vörös Mennydörgés mondott valamit Tűztáncosnak. amit aztán a lány lefordított Evannek. Nem. és ha ittak is belőle egy keveset. szürkészöld vize így is jó fél mérföld szélességben hömpölygött a partok között. hogy itt hagyjuk a lovainkat. – Nemcsak a húsa miatt tartjuk. amit megihattunk volna. és azt itták. – Nem gondoltam. félúton e hely és aközött. kivéve a katonákat. sem itt a kolóniákon nem itták. és a tiédet nem ismerem. – És a tehenek? Azt is De Soto hozta? – Nem.

Evan belépett a kenuba. 124 . Úgy látszott. mintha a féreg rágta volna ki. hogy hárman elfértek benne egymás mellett. Ez egy olyan fa. és odasétált. Megfordult. Az alfőnök válaszolt valamit. de Evant zavarta szokatlanul mély merülése. Tűztáncos továbbadta Evan tiltakozását Vörös Mennydörgésnek. ahol az indiánok pakoltak be egy hosszú kenuba. A csikaszo testvéreink adnak kölcsön nekünk. hogy nem fog elsüllyedni? Még soha nem láttam ilyen fát. hogy elég gyorsan tudjon siklani a vízen. A férfi azonban még a lány megnyugtató szavai után sem érezte teljes biztonságban magát. ami a mocsarakban nő. ahogy elvezetik a többi állattal együtt. – Nem kell kenut csinálnunk. mint a többi fa. de nem volt más választása.– Talán inkább mégis lóval kéne továbbmenni – válaszolta Evan. csak nagyon porózus. tűl nehéz ahhoz. Leszállt róla. – Nem. különben meg olyan sűrű arrafelé az erdő. Tele van apró lyukakkal. hogy szinte nincs is a folyónak partja. és nehéz szívvel figyelte. akkora. levette a nyeregtáskáját. és nem rohad el olyan könnyen. amivel a lány ismét Evanhez fordult. ahol a csikaszok több bőrt is leterítettek neki és Tűztáncosnak. leült középre. Tulajdonképpen elsüllyeszthetetlen. sok időbe telik. míg elkészítjük és kiégetjük a csónakokat. majd megkérdezte Tűztáncostól: – Biztos vagy benne. – Ciprusból készült. amiben valaha is ült. Evannek egyáltalán nem volt kedve otthagyni díjnyertes lovát a csikaszoknak. Jól megnézte a csónakot. Ez volt a legnagyobb kenu. és ennél fogva nagyon könnyű is – válaszolta Tűztáncos.

hogy ez sokkal kényelmesebb módja az utazásnak. és fölöttük hatalmas. Evan megértette. Evan nagyon komfortosan érezte magát vászoningjében. mint a lovaglás. egybefüggő erdőség húzódott. a harcosok egymás után vették le az ingjüket. kétoldalt térdeltek benne. kibújt bőringjéből és ledobta a csónak aljába. A sziklákban itt-ott barlangok nyílása ásított feléjük. amit Tűztáncos mondott. A kenu olyan könnyű volt. evezőjükkel inkább csak irányítva a vízi járművet. és éppen egy fekete pulyka röptét figyelte. hogy az indiánok vajon a ruhájukat miért nem vászonból készítik. télen pedig túl hideg.Azonban mikor a csikaszok ellökték a parttól. hogy lehetetlen utukat lovakon tovább folytatni. mikor látta. Josh elmondása szerint a telepesek ezért nem vették át az indiánok öltözködésmódját. – Túl meleg – magyarázta meg. amiket benőtt a vadszőlő. Ahogy elhagyták a csikaszo falut. mint a pehely. a hosszú inget. Evan rájött. mint evezve. mint az ágyékkötőjüket. – Nem volt más dolga. hogy minden. Azon tűnődött. barna bőrük csak úgy csillogott az izzadságtól. Evan megértően bólintott. Ahogy előrehaladt az idő. hogy a bőring nyáron túl meleg. miközben eveztek. és élvezni az elétáruló táj szépségeit. igaz. vaduborka és mindenféle szúrós folyondár. hogy Evan figyeli. hogy Vörös Mennydörgés miért mondta azt. amikor a mellette térdelő Fekete Sólyom letette az evezőjét. Aztán 125 . Úgy tartották. Hátradőlt. – Ahogy csorogtak lefelé a folyón a meleg napsütésben. és egyre melegebb lett. csak ülni. A harcosok. a magas szárú mokaszint és a lábszárvédőt. A mély víz partján hatalmas sziklák magasodtak. Evannek el kellett ismernie magában.

igen! – válaszolta Evan. Evan gyorsan körbenézett. Evan ismét körülnézett. és nem is szentelnek neki nagyobb figyelmet. amelyek mintha könyörögtek volna az érintéséért. hogy ők a női mellett nem tekintik szexuális testrésznek. Így szoktunk a földeken dolgozni. mint a csupasz karnak. így aztán kénytelen volt azt feltételezni. a csókjáért. – Felizgathatja? Úgy érted. hogy ő kezd kimelegedni. – Én a melledről beszélek! – Miért takarnám el? Melegem van. Kétségbeesetten próbált másfelé figyelni. – A csikaszok nem tartják illetlennek. érezve. tűzbe hozza őket? – A francba is. Ami pedig még ennél is jobban zavarta. nyaknak vagy arcnak. Ezek a férfiak hozzászoktak.Evan meglepetésére és rémületére Tűztáncos is levette a mellét takaró kis mellényt. hogy a férfiak láthatják Tűztáncos gyönyörű melleit. ha egy nő lemezteleníti a mellét. majd odahajolt a lányhoz. – Miért? – Mert itt férfiak vannak! A látvány felizgathatja őket! Tűztáncos szeme elkerekedett. hogy a szemét nem tudta levenni a halmok közepén ágaskodó barna bimbókról. – Nem illik levetkőznöd a nyilvánosság előtt. amikor meleg van. és odasúgta neki: – Az isten szerelmére. A felfedezéstől azonban egyáltalán nem könnyebbült meg. de a szeme 126 . Egyszerűen nem tetszett neki. és azt válaszolta: – El vagyok takarva. takard el magad! Tűztáncos lenézett szarvasbőr szoknyájára. hogy a többiek észrevették-e. A harcosok egyike sem nézett Tűztáncosra.

és gyengéden lefogta a kezét. A csikaszo férfiak ezt nem tették. Azon tűnődött. Ez az eset azt is megmagyarázta. Micsoda szégyentelen szajhát csinált belőle ez az ember! Gyorsan másfelé nézett. amikor szeretkeznek. hagyd magadon. hogy elgondolkozott rajta. hanem miattam. mikor már nem bírta tovább. és magára rántotta 127 . Szeretkezés közben egyáltalán nem használták a szájukat. Mikor a lány vissza akarta adni neki. hogy a férfi zavarba hozza. mint amiket a férfi csinált az elmúlt éjjel. eszébe jutott. érezte. hogy vajon az anyja miért nem említette az angol szokást. Tűztáncos lepillantott. és a csikaszo nők egyáltalán nem voltak szégyenlősek a témával kapcsolatban. Kérlek. vedd fel az én ingemet. és legnagyobb rémületére. aztán tekintete megállapodott a férfi érzéki száján. és azokat az illetlen dolgokat sem művelték. Ezeket onnan tudta. hogy az asszony fehér bőrét félti a leégéstől. hogy mellbimbói megkeményednek. odanyúlt. levette a saját ingjét és odadobta Tűztáncos vállára. Eddig mindig azt hitte. Nem miattad. sem az idő nem volt alkalmas erre. ebben biztos volt. Végül. – Itt van. Ez nem olyan meleg. hogy az angol miért fordít olyan nagy figyelmet a mellére. Nem akarta. hogy soha nem látta az anyját fedetlen mellel. Ha nem a férfi. Sem a hely. és meglátta a férfi domborodó ágyékát. és azt mondta: – Nem.sarkából állandóan látta a melleket. Aztán mikor eszébe jutott. hogy a többi nőtől gyakran hallotta szexuális tapasztalataikat. Figyelmesen megnézte Evan arcát. hogy az a száj milyen csodálatos dolgokra képes. heves borzongás futott át a testén. de most. akkor ő maga hozza magát zavarba.

majd később megkérdezem. hogy tétovázik. Másnap folytatták útjukat a folyón. hogy nagyon dühös. Aznap este egy keskeny. és amit kézjelekkel nem tudunk megbeszélni. – Ott lesz Fekete Sólyom. hogy kielemezze magában ezt 128 . és innen gyalog mennek tovább. akik ottmaradtak a parton. A barlang elég kicsi volt. ez a dolog nagyon veszélyes lehet. és nem akarom. mindnyájan kiszálltak. – Lehetnek közben kérdéseid. hogy bajod essen. bár a durva anyag erősen csiklandozta a bőrét. vigyázni a kenura. Tűztáncos hirtelen nagyon nem akart elszakadni Evantól. és látszott rajta. hogy te velünk gyere – folytatta Evan. hálásan a gyors fedezékért. és egy barlangban ütöttek tábort. Vörös Mennydörgés megfordult. de Vörös Mennydörgés nemsokára parancsot adott a kikötésre. de nem volt ideje. – Várj egy percet! – szólt oda Evan. hogy kémkedünk utánuk. és Tűztáncos lefordította az alfőnöknek. – De hát én vagyok a tolmácsod – tiltakozott Tűztáncos. hogy kövessek. a többieknek pedig intett.az inget. Megmagyarázta Evannek Tűztáncoson keresztül. ej – Mondd meg neki. hogy elrejtse a tüzűket az esetleg arra kószáló francia járőrök elől. Evan azt mondta: – Figyelj ide! Ha felfedezik. így néhány harcos a kenuban aludt. Amikor látta Tűztáncoson. A kenu nagy zökkenéssel partot ért. majd Vörös Mennydörgés kijelölt néhány embert. sziklás parton kötöttek ki. Azonban a barlang arra jó volt. hogy nem akarom. Amit meg ő nem tud nekem lefordítani. Az is lehet. hogy lövöldözésre kerül sor. hogy az erőd a következő kanyarban van.

hogy mit mondott a nagybátyád! – csattant fel Evan. hogy ki az úr. – Már te is kezded? Te sem mondhatod meg nekem. aki nagyon halkan azt mondta: – Te nem jönni. Evan arra gondolt. Ő mérges lenni. Fekete Sólyom felmordult. – Te nekem nem parancsolgathatsz – mondta hevesen. – Nem tudnád valahogy megállítani? – kérdezte Evan Fekete Sólyomtól. előbújt belőle a katona. már megint arrogáns és parancsolgató. – Nem. Így csak annyit mondott: – Megyek. Ezzel félretolta az unokatestvérét. és intett Vörös Mennydörgésnek. hanem csikaszo. Nem jössz. Míg a sűrű aljnövényzeten keresztül az erőd felé haladtak. még ha a nők ettől nagyon mérgesek is lennének. – Nem jössz és kész. akkor figyelj! Azonban ahogy el akart lépni Evan mellett. Akkor talán az asszonyaik nem kerültek volna ki ennyire az irányításuk alól. – Nem. hogy a csikaszo férfiak már igazán megmutathatnák. hogy újrakezdjem ezt a marhaságot. – Úgy gondolod? – kérdezte Tűztáncos szikrázó szemekkel. hogy mit csináljak! – válaszolta Tűztáncos csikaszóul. Fekete Sólyommal találta szemközt magát. Na tessék. Nagyon mérges. Tűztáncos előbbi érzése most teljesen megváltozott. A nagybátyám azt mondta… – Kit érdekel. – Odakötözhetnénk a kenuhoz – javasolta Evan. – Na. Csak akkor párolgott el a mérge. Evan egyfolytában füstölgött magában. Majd ezt később megbeszéljük. Halkan odaaraszolt a 129 . hogy indulhat. – Most nincs idő. amikor megpillantotta az erődöt. Az indián megrázta a fejét. gondolta. – Én nem fehér nő vagyok.az érzést.

azok. Evan 130 . és hosszú. A tisztáson nyüzsögtek az emberek. Még csak három fala volt készen. valószínűleg azt tervezték a franciák. Arról azonban fogalma sem volt.tisztás szélére. – Ne még! Többet akarok látni. Tudta. hogy nem lehet bennük más. és az erdőből mindenfelől fejszecsapások és fűrész hangja hallatszott. ahonnan az egész folyókanyart be lehetett látni. Az erőd egy magas szikla tetején állt. keskeny voltukról arra következtetett. Gyorsan visszahúzódott a bokorból. gyorsan vonulnak visszafelé. amik a folyó felé néztek. hogy magához térjen. hogy még hányan lehetnek az erdőben. ha csak védelmezni akarják az erődöt. Több puskaporos hordót is látott a dobozok mellett. ami mögött rejtőzött. Fekete Sólyom most megérintette Evan vállát. A franciák és indián szövetségeseik éppen egy raktárépületen dolgoztak. amikor mindenki a táborban van. és azt súgta: – Mi most menni. hogy a többiek. hogy ez lesz az utánpótlásbázisuk a keleti és északi erődök számára. Ez elég volt. Evan harminc munkást számolt meg a tisztáson. hogy a franciáknak ennyi munícióra nincs szükségük. – Nem! – súgta a harcos sürgetően. hogy sokkal okosabb lett volna. – Mi menni. Arra gondolt. ha alkonyat felé jönnek ide. velük együtt Tűztáncos. óvatosan lehasalt és széthajtotta az ágakat. és azt látta. Most a három fal között felhalmozott dobozokat kezdte figyelni. Hallgasd! Evan hegyezni kezdte a fülét és közeledő lépteket hallott a távolból. Fekete Sólyom kíváncsian csatlakozott hozzá. amin az erőd állt. csak puskák.

Te fogsz szenvedni. nem szabad… – Na. – Nem. – Én nem vagyok egyike a csikaszo harcosaidnak. hogy az embereit biztonságosan el tudja menekíteni a Carillon erődnél elszenvedett katasztrofális vereségük után. és ez éppen elég volt. hogy Tűztáncos nem hajlandó engedelmeskedni neki. A sűrű aljnövényzet nagyban megnehezítette a haladásukat. és megindult arrafelé. és hamar utolérte a többieket. gondolta. hogy a lánynak nem tetszik. megfogta a karját és azt súgta: – Ne! A férfi arra gondolt. még ahhoz is veszi magának a bátorságot.megnyújtotta a lépteit. kezével hajtogatva szét maga előtt a fáról lelógó indákat. Na. hogy tőlük balra van egy rész. – Erre rövidebb – válaszolta tömören. Evan észrevette. ide figyelj! – mondta Evan mérgesen. Ebben a pillanatban Tűztáncos lépett mellé. – Akkor csak menj arra. hogy nem ismeri annyira az erdőt. 131 . – Az indákról? – Igen! Evan jól megnézte a sűrű növényt. ahol a bozót távolról sem olyan sűrű. mint az indiánok. Nem mondhatod meg nekem. és fogdosd össze az indákat. amit előző küldetései alatt szerzett. de azért volt némi tapasztalata. Nem elég. és azonnal elöntötte a méreg Tudta. Míg a harcosok valami iszonyú sűrű bozóton próbálták átvágni magukat. ehhez még a késre sem lesz szükség. Gyorsan eltette a kését. hogy mit csináljak! – Rendben van! – mondta Tűztáncos felháborodva. – Miről beszélsz? – kérdezte Evan meglepetten. hogy ő parancsoljon neki. nem én. hogy a saját útját akarja járni.

hogy a lány tisztelje. különösen nem Tűztáncos. ahol a kenut hagyták. hogy elismeri butaságát. Nem szerette. és láthatóan nem is várta el. Amikor elérték a sziklát. Vágyott rá. – Nem. Aztán hirtelen nagyon hülyén kezdte magát érezni. hogy a folyón felfelé haladnak. erre magadtól is rájöttél. nem jöttem rá – válaszolta Evan mérgesen. Hátat fordított a férfinak. és ezt nem bírta elviselni a büszkesége. és beleültek. 132 . Mérgező. A férfi ezt szinte hihetetlennek tartotta. A köszönet egyenlő lett volna azzal. Nagy megkönnyebbülésére Tűztáncos nem várta meg a köszönetét. hogy miért nem? – Így sokkal hamarabb hazaérhetünk. de hallott róla a telepesektől. Evan szinte még le sem ült. – Nem. és ha valakinek a szemébe megy. Néhány nap múlva otthon leszünk. és azon vette észre magát. ez nemcsak repkény. tiltakozni kezdett. hiszen olyan ártalmatlan kinézete volt a növénynek. amikor a harcosok már ellökték a parttól a járművet. Elmondásuk szerint iszonyúan viszkető fekélyt okoz az ember bőrén. Evan még soha nem látott mérges repkényt. ha valaki kitanítja. Egyszerűen nem jött ki hang a torkán. Aztán mikor a férfi észrevette. gyorsan leereszkedtek rajta.– De hát ez csak repkény. – És megkérdezhetem. A harcosok ezért nem jöttek erre. meg is vakíthatja. Ez a felfedezés már magában is zavaró volt. hogy képtelen megköszönni a lánynak. és a harcosok után sietett. – Nem jó irányba megyünk! A csikaszo falu nem erre van! – De mi nem megyünk vissza a csikaszo faluba – mondta Tűztáncos. – Azt hittem.

hogy két harcos velük maradt? Evan körbenézett. hogy testével védelmezze a lányt. lenyomta a kenu aljára. A másodperc töredéke alatt arra is rájött. és rávetette magát. és gyors létszám-ellenőrzést tartott. milyen tiszt ő. amikor még azt sem veszi észre. ahogy izgatottan mutogatnak feléjük. Az isten szerelmére. Nem tűnt fel. hogy kettővel kevesebben lettek? – gondolta. Evan megdermedt a rémülettől. és már megint hülyének érezte magát. pedig induláskor tizenhármán voltak.– Jó. Még ha akartak volna se tudtak volna megfordulni. mint a tied a te számodra. A franciák nagyon jól választották ki a helyet az erőd számára. Ott állt előttük az erőd. – Nem. 133 . Tűztáncos szeme megvillant. Különben már azóta úton vannak a falunk felé. hogy a franciák észrevették őket. így már érthető. erősen elkeskenyedett. – A mi lovaink nem gebék! Ugyanolyan értékesek a mi számunkra. Ahol a folyómeder éles kanyart vett az erőd előtt. és a víz borzasztó gyorsan vágtatott a partok között. Látta őket és indiánjaikat a félig kész erőd falai között. Most csak tizenegy harcos volt. De mi lesz a lovakkal? Lehet. de az én lovam nagyon értékes. nem tűnt fel – válaszolta. és puskáik után kapkodnak. rendben. Mielőtt a lány egyet pisloghatott volna. Vagy talán Tűztáncos ennyire megzavarta volna az agyát? Mikor kiértek a folyó kanyarulatából. hogy nincs visszaút. – Bukj le! – kiáltott oda Evan Tűztáncosnak. hogy ti nem fogjátok hiányolni a gebéiteket. Az áramlat elragadta a kenut és iszonyú sebességgel ragadta magával. és rádöbbent.

Sötét karok és lábak kavarogtak Evan körül. Több golyó is eltalálta a kenut. amit nem tudott hová tenni. és meglátta a kanyarnak ezen a felén épült mólót. Evan hallotta a puskaropogást. – Jó lett volna látni. És éppen időben. aztán a kenu kiért a kanyarból. Tárgyilagosan jegyezte meg: 134 . csak Tűztáncos biztonságára. Az időnként becsapó hullámoktól mindnyájan csurom vizesek voltak. Ez is egy olyan új érzés volt benne. mint a többiek. Rendes körülmények között Evan ugyanúgy élvezte volna a veszély izgalmát. hajukból csöpögött a víz. – Igen. – Jó kis móka volt – mondta Fekete Sólyom Tűztáncosnak. hogy vajon elég nagy lyukat ütöttek-e. sötét szemükben csillogott az izgalom. vádló pillantást vetve Evanre. ahogy a harcosok próbáltak minél jobban lebújni. hogy Tűztáncos mocorog alatta és azt motyogja: – Szállj már le rólam! Nem hallod? Felült és a lányt is felhúzta. A harcosok szélesen vigyorogva ültek fel a kenuban. de Evannek nem volt ideje azon gondolkodni. az áramlatra bízva a kenut.A harcosok is behúzták az evezőiket. és lehasaltak a kenu aljára. és a kikötött fatörzsből vájt csónakokat. és eltűnt a móló is a szeme elől. nemcsak hallani. mert a következő pillanatban már túl is voltak a kanyaron és lefelé úsztak a folyón. hangos loccsanással csapódva be a folyóba. biztos izgalmas lehetett – válaszolta a lány. de most nem tudott másra gondolni. és a golyók ott süvítettek el mellettük. hogy elsüllyedjen a kenu. Evan felemelte a fejét. Aztán mikor megérezte.

hogy vajon miért pont ez a nő. hogy senki mást nem érdekel a dolog. Csak ennyit akart tőle. vagy nem? – kérdezte magától. és valamivel később. De ami még ennél is jobban bosszantotta. A következő pillanatban azonban leolvadt az elégedett mosoly az arcáról. Túlságosan erősen kívánta. hogy nem tudta. és meg veregette a kenu oldalát. és szeretkezett a lánnyal. A probléma csak az volt. 135 . ahogyan a lány játszott az érzelmeivel. és azon tűnődött. hogy ennél többet akar. Evant azonban ez sem nyugtatta meg.– Még nem vagyunk biztonságban. Aznap este ismét a folyó partján vertek tábort. – Kenu nagyon gyors. Irritálta. így Evan és Tűztáncos félre tudtak vonulni. de több kis üreg is volt. hogy a kenuik felé szaladnak. amikor a lány semmi ellenállást nem tanúsított. és arra gondolt. és azt minden ellenállás nélkül. Evan aznapi dühöngései ellenére sem tudta kihagyni a magányuk adta lehetőséget. Biztos vagyok benne. az az volt. Evan elégedetten elmosolyodott. Mielőtt még kiértünk volna a kanyarból. Mélyen bent tudta. – Nem érni utol minket – mondta Fekete Sólyom magabiztosan. és hogy annyira biztosak a dolgukban. és egy barlangban aludtak. hogy utánunk jönnek. mi ez a több. ha máshol nem is. amikor ott aludt a férfi karjai között. láttam. de a nyomát sem látta a franciáknak. Nem tetszett neki. hogy Tűztáncost annyira feldobta a halál ilyen közelsége. Meglepődött. hogy mégis sikerült leigáznia a lányt. holott felszínre benne ennyi új érzést. amíg ő annyira félt. a testét. És végül is csak ez számít. A nap további felében egyfolytában hátrafelé figyelt. de az ágyban igen.

barnás színű folyadék volt. hogy ránézésre a folyó simának. az Ohio zöldeskék vize a keleti part magas. Arra gondolt. furcsa izgalommal töltötte el. olyan erős áramlatot alkotva. Nem tudta. lyukacsos sziklái mentén. mintha szárnyai nőttek volna. egy indiánokkal és angolokkal teli vidéken. ahol az Ohiofolyó beleömlött a Misho Sipokniba. Evan most már megértette. hogy eddig csak néhány fehér ember látta. és még kevesebbnek volt alkalma utazni rajta. csaknem mozdulatlannak tűnt. Aztán mikor végül mégis egyesültek. annak ellenére. Egymás mellett hömpölyögtek. hogy hol eredhet a Misho Sipokni. és a tudat. A teherszállítás időigényes és fárasztó munka volt. az eredmény egy gusztustalan.10. és azon csodálkozott. amin a kenu szinte repült. még normális sebességű folyón is. hogy a franciáknak egyáltalán sikerült néhány csónakot feljuttatni rajta. Azonban nemcsak a víz keveredett. mi motiválja a felfedezőket az ismeretlen felderítésére: a felfedezés magában hordja jutalmát. de ez valószínűleg egyike volt a Föld leghosszabb folyamának. fejezet Másnap a csapat odaért ahhoz a helyhez. De több száz mérföldön keresztül a partról vontatni a csónakokat egy ilyen erős áramlatú folyón. hogy most már tudja. Evan rácsodálkozott az északkelet felől érkező folyóra. A két folyó áramlatai is egyesültek egymással. a Misho Sipokni vörösessárga vize pedig a nyugati part sűrű nádasa mellett. ami erős iszapszagot árasztott. a 136 . és a kettő együtt hatalmas folyamot alkotva hömpölygött tovább. hogy a csikaszók miért nem akartak felfelé evezni a folyón. A két víz egy néhány mérföldön keresztül nem keveredett egymással.

a folyó pont olyan fontos szerepet játszik a történelem formálásában. és egy hatalmas kék gémet látott a fejük fölött repülni. a folyó mentén rengeteg madár volt. Amiért azonban a franciák csak ilyen nehezen tudtak hadianyagot feljuttatni a folyón. vagy a Nílus Afrikának. Egyetlen baja az volt. sivítottak. A Misho Sipokni azzá válhatna. mivel csak mendemondákból értesültek a gyors folyó létezéséről. énekesmadarak és vízimadarak egyaránt. Ellentétben a sűrű erdőkkel. És ha ez valaha megoldódik. gondolta a férfi. hogy akik messze keleten ezt a háborút irányítják. hogy később ezt a folyót soha nem is lehet majd áruszállításra használni. mint az indiánok. sötétszürke szárnyai több mint két méter fesztávolságúak voltak. Aznap hajnalban nagy ricsajt rendeztek: rikoltoztak. Igen. hogy mi is lehetne ebből a vadonból. ha mindkét irányba tudnának közlekedni rajta. Evan arra gondolt. még nem fogták fel hatalmas előnyét. észbontó. Ha nem lett volna ilyen erős a sodrása. Hirtelen szárnycsapkodás és egy rekedt quak hang rázta fel Evant a tűnődéséből. fegyvert és élelmet tudtak volna följuttatni egészen a Nagy-tavakig és Kanadába. Felnézett. hogy a folyó erős áramlata talán országának a legjobb szövetségese ebben a háborúban. Evan még soha életében nem látott ennyi madarat. Akkor lenne igazán sikeres a folyón lebonyolított áruszállítás.franciák rendkívüli kitartását mutatta. lehet. hacsak valaki ki nem talál valami praktikus módszert az áramlat legyőzésére. hogy Nagy-Britannia megnyeri a háborút. annak ellenére. 137 . a franciák rengeteg embert. erős. ami a Temze Angliának. persze csak ha a csikaszók meg nem támadják őket útközben.

Evan úgy döntött. Felfigyelt egy fehér hím kócsagra. hogy többet megtudjon a francia erődről. Tűztáncos továbbította a kérdését Vörös Mennydörgésnek. aki a kenu elejében állt. a tekape hummák – a rézbőrűek – száma pedig időről időre változik. Vörös Mennydörgés gyilkos pillantást lövellt Evan felé. aztán válaszolt. Tűztáncos lefordította: – Vörös Mennydörgés azt mondja. Órákon keresztül képes volt így állni. aki most mellette ül. hogy az a nő. ugyanaz. Ahogy Evan elnézte a két madarat. amit a fészeképítéshez hozott. hogy másik ág után nézzen. olyan visszautasítóan viselkedett egész reggel. Amilyen melegen adta oda neki magát tegnap éjjel Tűztáncos. meghajolt a fészekben álló nőstény előtt. hogy kizökkentheti ebből a hangulatából. hogy a nőstény madarak is milyen furcsa teremtmények. ami méltóságteljesen leszállt egy fűzfa tetején lévő fészkére. Remélve. csőrével kirántotta a hím csőréből az ágat és ledobta á földre. Nehéz volt elhinni. hogy harminc katona van a Massiac erődben. trilláztak. hogy még voltak az erdőben is. és átadta neki az ágat. amikor csak 138 . Ez csak akkor szólalt meg. hogy van-e pontos adata arról. – Én tíz franciát és húsz indiánt számoltam meg. hogy a madarak ennyi különböző hangot képesek kiadni. hogy itt a jó alkalom. de tudom. és az a nő. – Megkérdeznéd Vörös Mennydörgést. arra gondolt. hogy hányan vannak az épülő francia erődben? – szólt oda Tűztáncosnak. mozdulatlanul. mellén összefont karokkal. akit éjjel a karjaiban tartott.csipogtak. Soha nem gondolta volna. ha valamit kérdezett tőle. amely talán majd megfelel szeszélyes párjának. A hím csalódottan szállt fel. Van. A nőstény mérgesen felrikoltott.

– Hallottuk. 139 . – Massiac erőd? – kérdezte Evan csodálkozva. Evan megdermedt. elfogtuk. Ők mondták meg az erőd nevét. amikor a nagybátyám beszélt róla – Mennyivel van északabbra az erőd? – Egy. ahol az Ohio és a Misho Sipokni egyesül. Néhány napi járóföldre van attól a helytől. – Az egyik csónakot. Mindnyájan hallották a franciák kétségbeesett sikolyait. hogy a település neve Saint Genevieve.húszan vannak. – Ezeket honnan tudod? – Hallottam. – Milyen más információkat? – Hát az erőd katonai erejét. hogy egy francia település még megvan. És van egy kereskedelmi csomópont is. máskor azonban a százat is meghaladja a létszámuk. hogy vannak feljebb is erődök. A franciák azt mondták. hogy Saint Louis. amit a franciák felküldtek a folyón. – Honnan tudja a nevét? Tűztáncosnak nem kellett megkérdeznie Vörös Mennydörgést a válaszért. – Tudod az erőd nevét? – A franciák azt mondták. és a Misho Sipokni partján feljebb lévő erődök helyét. Evannek nem is kellett megkérdeznie. De az biztos. Hirtelen megborzongott. és még több más információt is kiadtak. vagy kétnapi járófölddel. és az ellenség is életben maradt. hogy a franciák hogyan haltak meg. – Néhányat tényleg. Ugyanúgy tudta rá a választ. mielőtt meghaltak volna. hogy évekkel ezelőtt elhagyták őket. ami szintén erődként működik. mint bárki a falujukban. de azt hittük.

hogy erre a dologra még később visszatér. hogy a Massiac erődbeli indiánok melyik törzshöz tartoznak. hogy gonoszak és könyörtelenek. Angliának is voltak tradicionális ellenségei. Az ő területük még a mienktől is délebbre van. de van néhány huron és delavár is. ősi ellenségeink. Tűztáncos továbbította Evan kérdését az alfőnöknek. Evan nem lepődött meg a válaszon. mint a legvérszomjasabb indiánokat. hogy vajon ez az erőd jelent-e valami katonai fenyegetést a britek számára. amikor a csoktó szót meghallotta. A franciák azonban nem 140 . hogy nem tudja-e véletlenül.Evan egy pillanatra elhallgatott. és ő sem tudta. vagy túlságosan is kiesik a képből. – De mi indította el ezt a két törzs között? – Nem tudom. főleg shawnee-k. Kíváncsian kérdezte: – Mit csináltak a csoktók. Figyelmét ismét visszafordítva jelenlegi feladatára. – Állandó harcban állunk velük. de az biztos. Evan látta. A shawnee-kat úgy tartották nyilván. hogy a kenu elejében álló harcos megmerevedik. különösen a franciák. Evan megdermedt. és azon tűnődött. Tudom. Végül arra jutott. hogy csoktók nincsenek. – És mi van a csoktókkal? – Erről nem kell Vörös Mennydörgést kérdeznem. hogy ennyire utáljátok őket? – Csináltak? – kérdezett vissza Tűztáncos meglepetten. hogy mivel kezdődött ez a két ország között. azt mondta: – Kérdezd meg Vörös Mennydörgést. Na de az több évszázaddal ezelőtt volt. majd azt mondta: – Azt mondja.

különösen a rummal. hogy… – Tűztáncos elhallgatott és szemöldökét ráncolva próbált visszaemlékezni – a Mexikói-öböl. – Nem hiszem. A franciák a nacsezek földjén építettek egy erődöt egy magas szikla tetejére. ahol ez a folyó beleömlik a nagy vízbe. Végül aztán amiatt fordultunk ellenük. – Ezen nem is csodálkozom. Az első francia. ő meg sem próbált minket leigázni. aki felfedezte a folyót. a nacsezek próbáltak velük összebarátkozni. de még akkor sem éreztünk ellenszenvet a franciák iránt. – És a franciák? Miért gyűlöli őket a néped? – Először semmi bajunk nem volt velük. mert amin állt. hogy helyezzék át onnan az épületet valahova máshova. amibe az őseik vannak eltemetve. velünk élt csaknem egy évig. mint a csoktók. messze délen éltek. és nem maradt 141 . a folyó fölé. de a franciák ugyanolyan könyörtelennek bizonyultak. Azután még éveken keresztül kereskedtünk a franciákkal. a nacsezekkel csináltak. hogy nem mozdulnak. Mint nemzet. amit a barátainkkal. Erős és büszke nemzet voltak. Amikor a franciák települést építettek ennek a folyónak a torkolatánál. már nem léteznek. hogy a csikaszók ősi ellenségei lehettek volna. akiket a védelmük alá vettek és felfegyvereztek. és ami azután következett. hogy hallottam volna a nacsezekről. Néhányan még élnek a csikaszók és a krikek között. Rosalie erődnek nevezték. Aztán jöttek az angolok az olcsóbb áruikkal. amit te úgy neveztél. A francia kormányzó ügy döntött. Evan összeráncolta a homlokát. A nacsezek nem tűrhették szent földjük meggyalázását.voltak olyan régen ebben az országban. A nacsezek megkérték őket. az az ő szent földjük. de különben eltörölték őket a Föld színéről. és a spanyolokkal ellentétben.

csak befogadtuk a barátainkat. egy másik csapat pedig egy északi indián törzzsel szövetkezve jött ránk. Furcsának találta a dolgot. ami teljesen szembefordított minket a franciákkal. hogy a két csapat között felmorzsolódunk. Evan emlékezett rá. Aztán egy néhány évvel ezelőtt ismét megpróbálkozott. A csoktók segítségével megtámadtak minden nacsez várost és falut. Az őseik ezt elvárták tőlük. hogy egyáltalán nem jelentettek fenyegetést a számunkra. Ez aztán még jobban felmérgesítette a francia kormányzót. így mindkettőt le tudtuk verni. A csoktók segítségével három falunkat pusztította el. hogy a túlélőket adjuk át neki. hogy Josh azt mesélte neki. a csikaszók azonban ezt megtagadták. A nacsezek olyan kevesen maradtak. Mi nem tettünk mást. – A francia kormányzó elvárta volna. akinek sikerült megmenekülni közülük. – Összeszövetkeztünk az angolokkal.más választásuk. és segítettük őket egy francia erőd megtámadásában Mobile-nál. csak az. és azt sem tudta. és háborút hirdetett a csikaszók ellen. A kormányzó megesküdött rá. ismét sikertelenül. remélve. dél felől támadtak ránk a csoktókkal együtt. hogy a franciák ennyire szeretnék kiirtani a csikaszokat. hogy mi váltotta ki az ellenszenvet. és egy még nagyobb csapatot küldött ellenünk. a nacsezekhez hasonlóan. miszerint a csikaszók három alkalommal is harcoltak a franciákkal. A francia kormányzó azonban nem hagyta magát. Az a néhány. hogy elpusztítsák az erődöt a benne lévőkkel együtt. 142 . a csikaszoknál és a krikeknél húzta meg magát. Ez már csaknem a vendetta szélét súrolta. Azonban szerencsénkre a két csapat nem egyszerre érkezett. hogy minket is eltöröl a Föld színéről. Ez a támadás volt. míg végül sikerült őket visszavernünk. de azt nem tudta.

és ott éltek a falvaikban – nagyon kevesen fogadták el őket egyenlőnek. úgy tekintettek rájuk. átvették a szokásaikat. mint egy franciáéra –. Evan most eszmélt rá legutóbbi gondolatára. hogy pökhendin és büszke viselkedjen. nem vonhatja vissza. az asszonyaikat még feleségül is vették – szóval csupa olyasmit. de rádöbbent. tisztelték a hagyományaikat. Azonban mivel a francia kormányzó ilyen arrogáns volt. és még amikor szövetséget kötöttek is egy törzzsel. amelyeknek a mérete a néhány métertől a több mérföld 143 . a csikaszók a természetesebb ellenségük felé fordultak. Korábban soha nem észlelt hiányosságokat a jellemében. A brit letelepedők ezzel szemben nagyon lenézték az indiánokat. Evan rosszkedvűen elhallgatott. Népén megvan a hajlama arra. Nagyon sok angolban látta ezeket a jellemvonásokat. mint a britekkel. és nem vette figyelembe az indiánok hiedelmeit és érzéseit – viselkedése jobban hasonlított egy bunkó angoléra. mint lélektelen állatokra. homokzátonyok mellett haladva el. hogy ha őszinte akar lenni. közben a kenu gyorsan suhant lefelé a folyón. Minek nevezte az angolokat? Arrogánsnak és bunkónak? Vissza akarta vonni magában a jelzőket. A franciákat az első pillanattól kezdve lenyűgözték az indiánok. és nagyon gyakran megdöbbentően tisztán. és most a britek szövetségesei voltak. Ez a felismerés nem tetszett férfinak. megtanulták a nyelvüket. Egészében véve. és a többi ember fölé helyezze magát saját magát is beleértve. ami egy angol fejében meg sem fordulna. Előőrseik gyorsan összebarátkoztak az indiánokkal.annyira nem volt jellemző a franciákra. Még a kereskedők közül is – akik pedig üzleteltek velük. ők sokkal jobban kijöttek ennek a földnek a bennszülötteivel.

a folyó pedig egyre szélesedik. – Nem is tudtam. Evan Tűztáncoshoz fordult. Mindkét partot sűrű nádas borította. ezért inkább a fákat jegyezzük meg. és karcsú fűzfák bólogattak rajtuk a kellemes szellőben. amelyeket a folyó régi medre hagyott ott. és onnan tudjuk. a mederben megakadt uszadékfa körül alakulnak ki. hogy el ne temessen egy ilyen hirtelen földomlás. amelyek már több száz éve megvannak. és ezek is változnak állandóan. bugyborékoló pontok mellett haladtak el. másnap pedig már nyomát sem látod. vizét időnként gyors örvények kavarták fel. és azt látta. A part állandóan változik. Odanézett a keleti partra. Evant hirtelen hangos robajlás zökkentette ki gondolataiból. csörgőkígyók és aligátorok lapultak. és végül egy fűzfa ágán lógó szövőmadár fészkén állapodott meg a tekintete. ahol a víz a folyómeder egyenetlenségeire futott rá.hosszúságig váltakozott. és változik az áramlata is. hogy több tonna föld és szikla omlik bele a nádasba. millió apró darabra törve a bambuszszárakat és magas vízoszlopot lökve a levegőbe. Vannak a környéken ököritató tavak. amiben párducok. – Ez milyen gyakran történik meg? – Mindig. Éppen ezért. ami mellett éppen elhaladtak. de olyanok is akadnak. és onnan nőnek ki. Van. és furcsa. Általában egy. fekete medvék. mert a folyó soha nem ugyanaz. 144 . hetente változik. hogy errefelé ennyi sziget van. Néha egyik nap még ott vannak. A folyó vakítóan csillogott a szikrázó napsütésben. – Ezek tulajdonképpen zátonyok. amelyik csak néhány napig vagy hónapig tart. A folyó állandóan változik. Mi is azért maradunk a folyó közepén. hogy éppen hol járunk. Evan most egy szigetre fordította a figyelmét.

Ilyen távolról a fák teljesen egyformának tűntek. Sok van belőlük a folyó mentén. amelyek egész hajókat nyelnek el a legénységgel és utasokkal együtt. – Fekete Sólyom azt mondja. A lány Evan felé fordult. – Látod azt a magas fát. és teljes erejével kellett kapaszkodnia. hogy ki ne essen. A kérgük visszaveri a fényt még éjszaka is. és így könnyen megjegyezhetők. Még akkor is szédült. Ezért aztán ezeket használjuk tájékozódási pontokul. aminek olyan sárgás színű a törzse? Az egy hársfa. és rákiáltott: – Evezni! Evezni erősen! 145 . Tűztáncos kitalálta a gondolatát. aki mellettük evezett. Fekete Sólyom. vagy pedig olyanokat. Evan már hallott bizonyos történeteket a tengeri szörnyekről. amiknek több fejük és szarvuk van. Aztán mikor túljutottunk azon a nehéz szakaszon. A folyó nemsokára drasztikusan elkeskenyedik.Evan most felnézett a sziklák tetején álló sűrű erdőre. a egy gyors áramlat kapta a hátára. el kell haladnunk a folyó démonja előtt. és a kenu ismét beállt a rendes sebességére. most mondott valamit Tűztáncosnak. amiről az indiánok beszélnek? -Azonban mielőtt megkérdezhette volna. Azonban alig tért magához. Aztán hallott hasonló történeteket néhány skóciai tóban lakó szörnyről. – Amelyik elnyeli az embereket és a kenukat. hogy készítsd fel magad. Vajon ez is olyan szörny. – Milyen folyódémon? – kérdezte Evan. amelyek valami oknál fogva eldeformálódtak. amikor Fekete Sólyom odalökött neki egy evezőt. és általában nagyon magasak. ahogy lefele suhantak a keskeny kanyarban az őrültül kavargó vízben. és nagyon gyors lesz a sodrása. amikor már régen kijutottak a kanyarból.

mélyeket sóhajtottak. Még soha. de ugyanolyan ijesztő volt. a többiekhez hasonlóan őrülten evezni kezdett. mérges volt a lány nagybátyjára. és ezzel részt vett a borzalmas örvény elleni harcban. Hatalmas fatörzs úszott előttük a vízben. Egy hatalmas örvényt látott. Feltérdelt. nem szörnyeteg volt. és izzadság csöpögött a szemöldökéről. A nők. Evan megkönnyebülve nézett hátra. megdermedtek volna a rémülettől. A férfi csak most jött rá. Az első érzés érthető volt Evan számára. mint Tűztáncos. Amit látott. Evannek sem kellett több biztatás. hogy mások húzzák ki a bajból. egyetlen nőre sem volt büszke – na de azt is el kellett ismernie.A parancs meglepte Evant. úgy tűnt el benne. Ez jó példa volt magabiztos 146 . míg végül nagy nehezen legyűrték a borzalmas szívóerőt. hogy velük küldte erre a veszélyes útra. ugyanakkor valami titokzatos büszkeség is feszegette a mellkasát. hogy mindenki beleadta az erejét az evezésbe. és minden izmuk sajgott a szokatlan megerőltetéstől. a kenu az örvény felé látszott közeledni. Tűztáncos ott térdelt mögötte. hogy a lány is evezett. gyorsan körülnézett. és továbbúsztak a csónakkal. mert eddig az indiánok nem kérték a segítségét. hogy egyikük sem volt olyan. akiket eddig ismert. Aztán mikor eszébe jutott a folyódémon. Azonban még így is. Egy örökkévalóságig ott egyensúlyozott a szélén. feje fáradtan lógott. ezzel szemben Tűztáncos felelősséget vállalt a saját sorsáért. mintha az lett volna. Evan furcsán érezte magát. aztán ahogy az örvény elkapta. aminek kavargó vize vérfagyasztó szívó hangot hallatott. és nem arra várt. Na. de a másodikat nem tudta hová tenni. mint egy apró ágacska. és egyik ájulásból a másikba estek volna. Izzadtan és fáradtan tették le az evezőket.

és nagyon bután érezte magát. – Mit mondott? – kérdezte Evan Tűztáncostól. – Mérges kígyó volt? Mielőtt azonban Fekete Sólyom válaszolhatott volna valamit. de csodálta a lányt. A férfi borzongva figyelte a test utolsó vonaglásait. Hátranézett a válla fölött. térdig érő éles fű borítja. Az ilyen függetlenségi megnyilvánulások általában irritálták Evant. és Fekete Sólymot látta. hová lépsz. hogy kilépjen a kenuból. most azonban nem tehetett róla. ahová már majdnem kitette a lábát. ami sziszegve nyújtogatta hosszú nyelvét undorító szájából.csikaszo természetére. Tűztáncos azonnal visszahúzta. fekete kígyót látott. azt látták. és még mindig nagyon érzékeny volt a seb. mikor ki akartak kötni. hogy mindkét partot sűrű. és a kígyó teste szétrobbant. – Köszönöm – mondta Evan gyámoltalanul. Vörös Mennydörgés mondott valamit a harcosnak. A kenu beúszott egy hatalmas fűzfa alá. aztán kiugrott a kenuból. Evan örült a döntésnek. Evan egy karvastagságú. A földön. Evan gyorsan felállt. és gyorsan bement a fák közé. mielőtt hangos dübbenéssel megfeneklett volna az alja a homokon. 147 . A másodperc töredékével később fegyverdörrenés hallatszott. Aznap este. kezében füstölgő puskával. Néhány nappal ezelőtt az egyik ilyen fűszál megvágta a lábát. feltekeredett. és azt mondta: – Figyelj oda. ezért aztán egy szigeten vertek tábort. és mélyen le kellett húzniuk a fejüket a vízbe lógó ágak elől. már emelte is lábát. hogy odanézett volna a partra. Anélkül. és a vízen lebegő fűzmagokat kezdte figyelni.

hogy nem nézed meg. és tulajdonképpen Vörös Mennydörgés is tiszt. Fekete Sólyom Vörös Mennydörgés után nézett. hogy Vörös Mennydörgés nagyon rossz. Nagyon nehéz lenne például egy barátot megkorbácsoltatni. és a halálba is követték. – Nem vagyok meglepve. – Nem. – Fekete Sólyom azt mondta. amit ő maga nem tett volna meg. amit mondott? – vonta meg Evan széles vállait. – Megkorbácsoltatni? Ti így kényszerítitek engedelmességre az embereiteket? – Néha.– Azt mondta. hogy nem kedvel. és azt morogta: – Ő lenni ookproo-shed. és soha nem kért tőlük olyat. – Micsoda? – kérdezte Evan. – Úgy könnyebb irányítani az embereket. de igazságos ember volt. és 148 . és a tiszteknek el kell különülniük – mutatott rá Evan. Ennek eredményeképpen emberei mélyen tisztelték. – A katonák általában nem kedvelik a tisztjeiket. ez ennél több – válaszolta Tűztáncos. – Egyik harcos sem szereti Vörös Mennydörgést. akiktől félnek. Az emberek engedelmeskednek azoknak a tiszteknek. Evan is csodálta őt. – Nem is próbáljátok elnyerni a tiszteletüket? Evan megdermedt. hová lépsz. – Azért. Nemcsak vezetett. Követik. hogy meghalj. Teljesen elkülönül tőlük. de nem szeretik. Ez Lord Howe módszere volt. hogy Fekete Sólyomnak kár volt a munícióját vesztegetni. hanem ott harcolt az emberei mellett. Tudom. Kemény. Ha vagy olyan bolond. aki nem korbácsolással akarta gatyába rázni a katonáit – mint ahogy azt általában a Brit Hadseregben szokás volt. megérdemled.

– Azt hiszem. Evannek fogalma sem volt. aztán rákérdezett. akik szabadon keveredtek az embereikkel. amiért keresztülhúzta nagyravágyó terveit. a tisztelettel nincsen semmi baj – mondta Evan. és a lány érezte. ha valamikor embereket kap a keze alá. – A harcosok ezért nem szeretik Vörös Mennydörgést? Nem tisztelik? – Nem. és ezt nem szerették benne. tudat alatt mindig arra számított. hogy Tűztáncos mire gondolhat. Volt valami Vörös Mennydörgésben. Fekete Sólyom egyszer azt mondta neki. Most. Azok közül a férfiak közül. csak az alfőnök lett igazán mérges. Vörös Mennydörgés annyira törtető. mint a többi harcos. Azonban az ezzel teljesen ellenkező utat sem követné. hogy „bosszúszomjas”. Nagyon tehetséges harcos. és a világ minden kincséért sem lenne olyan. hogy semmitől nem riadna vissza. Tűztáncos hajlamos volt egyetérteni velük. akiket visszautasított. hogy a harcosok attól félnek. Nem akarta azt mondani. hogy ez a méreg a csalódásában gyökerezik. tűi… – Tűztáncos nem találta a megfelelő szót.megfogadta. Szinte rá kellett őket beszélni a parancsok teljesítésére. valami nagyon-nagyon rossz. megpróbálja átvenni a lord módszereit. Ebből a szempontból tisztelik. csak hogy elérje a célját. és bátorságához sem fér kétség. és nem törődtek a renddel. így visszagondolva. hogy a férfi hátulról ráugrik. Ugyanúgy érzett vele kapcsolatban. nem ezért. Hetekig rosszul érezte magát utána. amit a harcosok megéreztek Vörös Mennydörgésben. Csak éppen nem bíznak benne. Túl ambiciózus. Egy ideig türelmesen várt. a brit tisztek bánásmódja az alárendeltjeikkel kicsit durvának tűnt a számára. 149 . vagy valami undorítót tesz vele. mint azok a tisztek. pedig ez volt.

Tűztáncos kilépett a kenuból. A férfi határtalanul vágyott rá.– Túl milyen? Tűztáncos még nem érezte Evant elég megbízhatónak. Evan erős csalódottságot érzett. 11. akivel most éppen megosztja az ágyát. az angol nem más. ennyi az egész. A több mint másfél méter hosszú. és letépkedve róluk a leveleket és az illatos fehér virágokat. Ahogy elindult a fák felé. kosárszerű csapdát fontak belőle. rendkívüli fontossággal bírt volna. 150 . egy férfi. Mi lenne. de a végén meggondolta magát. ahol néhány vadszőlővel vastagon befutott hatalmas nyárfa alatt tábort vertek. Különben is. Nem is törődne vele. amit valaha is látott. Míg a legtöbb csikaszo tűznek való ágakat gyűjtött. Evan azt a kettőt figyelte. hogy hangot adjon a gyanújának előtte. csak egy futó kaland az életében. A lány már majdnem elmondott neki valamit. – Á. hogy halászni mennek. megdöbbent. hogy megbízzon benne. hogy ő milyen félelmetesnek tartja Vörös Mennydörgést. kékesfekete színű halnak nagy. – A harcosok nem szeretik. Evan tudta. és a fűzfák ágait félrehajtogatva bevonultak a sziget közepére. ha a férfi az arcába nevetne? – gondolta. Most ismét az volt az érzése. Mikor aztán a folyó felé indultak. és a kosár tartalmát kiöntötték a földre. Azonban amikor visszatértek. hogy amit Tűztáncos mondani akart. A fél tucat pisztráng mellett ott vergődött a földön a legnagyobb és legundorítóbb hal. akik hosszú indákat húzgáltak le a fákról. fejezet A kenukat kihúzták a partra. nem számít – válaszolta egy vállrándítással.

hogy nehogy hozzáérjen a tüskéihez. amik a látásban segítik.lapos feje volt. mint a macska bajusza. A sült harcsa pompás volt. ami ilyen ronda. A folyó fenekén. Evan azt kérdezte: – Ugye ezt nem akarják megenni? – Már hogyne akarnák megenni – válaszolta Tűztáncos. nem beszélve a narancsgombáról. és gyorsan hátraugrottak. Nagyon finom húsa van. Míg a pisztrángok már régen megdöglöttek. Az ő gondolkodásmódja szerint. A sziget túlsó felén szedett szamócával kapcsolatban természetesen semmi ilyesmi nem merült fel benne. az nem is lehet finom. ahol nagyon sötét van. hiszen azt jól ismerte. biztosan iszap ízű is. 151 . Azonban később rádöbbent. amik úgy néztek ki. hatalmas. Evan ezt nehezen hitte el. Ha beleakad az emberbe. Evan észrevette. azok csak érzékelők. Mikor Tűztáncos odalépett mellé. és amit a férfi eleinte ugyanolyan gyanakvással nézegetett. és még napok múlva is nagyon fáj a helye. gondosan ügyelve. azt kérdezte tőle: – Azok a nyúlványok mérgezők a szája körül? – Nem. és ha az iszapban lakik. hogy mennyire tévedett. De az uszonyai végén lévő tüskék nagyon veszélyesek lehetnek. a szörnyhal harciasan vergődött a földön. amit Tűztáncos szedett a fákról. és hosszú nyúlványok a szája körül. ha közel került hozzájuk. rendkívül nehéz kivenni. és mikor az egyik harcos elkezdte tisztogatni. – És remélem. mint a halat. A hal hamarosan abbahagyta a vergődést. hogy adnak is belőle. hogy az indiánok igyekeztek távol maradni tőle. az iszapban lakik. mintha ez lett volna a leghülyébb kérdés. kidülledt szeme. amit valaha is hallott.

fekete függöny. Aztán csak állt és csodálta a haját. de teljesen soha. Mikor Tűztáncos megfordult. látom – válaszolta Evan. és aggódni kezdett. és rájött.Viszont azt el kellett ismernie. és elindult arra. és meglátta a férfit. Vállat vont. Evan azt hitte. A hajszálak göndör vége a lány csípője körül hullámzott. eszébe jutott a kígyó. Evan megállt a háta mögött. ha szükséges. Evan úgy érezte magát. és az árnyékok egyre hosszabbá nyúltak. reggel szoktál fürdeni. Még soha nem látta kibontva. hogy a folyóhoz ment elmosni az edényeket. – Te mit keresel itt? – kérdezte. hogy milyen hosszú. A benne lévő hullámokat az anyjától örökölhette. Szeretkezéseik alkalmával a nagy konty egyszer vagy kétszer lebomlott. amikor pedig csak a lány biztonságáról akart meggyőződni. hogy a lány azért maradt el ilyen sokáig. még hozzátette: – Azt hittem. ahogy azt mindig is tette. és mivel ez olyan laposnak tűnt. amerre a lányt látta eltűnni. De ahogy a nap kezdett lebukni. amibe majdnem belelépett. 152 . Ahogy ott ült egy kidőlt fatörzsön. és csak most látta. Miután befejezték a vacsorát. hogy ilyen hatalmas és édes szemeket még sehol nem kóstolt. – Igen. és meg akarta védeni. szemébe vádló tekintet költözött. és a haját szárogatta. mint egy hatalmas. Felállt. és csak annyit mondott: – Nem tudtam elképzelni. és megmostam a hajamat. hogy mi tart ilyen sokáig– Megfürödtem. mint akit kémkedésen kaptak. mert megfürdött. A sziget másik végén talált rá. Úgy vette körül most a lányt a haja. Tűztáncos elhagyta a tábort és magával vitte a fatálakat.

Csalódottságában meglehetősen élesen válaszolt. amit nem tudott megnevezni magában.– Tényleg így van. Azon kívül. akkor este is megfürdöm. a lánynak nem volt szüksége a társaságára. de tudhatta volna. majd hátat fordított a férfinak. Evan másodjára is leégett. és tovább fésülgette ujjaival a haját. de ez valami sokkal személyesebb volt. de végül mégis úgy döntött. hogy vajon miért ilyen erős benne az a késztetés. hogy a lány örülni fog a társaságának. ugyanúgy. marad. hogy kielégítette szexuális igényeit. hogy nem így lesz. Amennyire élvezte az angollal való szeretkezést annyira vágyott valami többre. Igaz. közben azon tűnődött. mint ma. Ezt a választ talán elvárhatta volna egy angol nőtől. A zöld szemek tüzében a férfi azon tanakodott. mint a védelmére sem. ha csatlakozom hozzád? Tűztáncos nagyon meglepődött a kérdésen. Ez nem olyasmi volt. és némán nézte a folyót. Titokban azt remélte. Talán hiányoztam neki? – tűnődött. aki ennyit fürdött volna. hogy megvédelmezze a lányt. 153 . Evan még soha nem látott olyan nőt. mert a kapcsolatukon gondolkodott. Angliában a heti egyszeri fürdés volt az általános. hogy katona volt. de az alsóbb osztályok tagjai még ennél is ritkábban mosakodtak. Egész nap alig szólt pár szót. Vagy csak a szeretkezést várja türelmetlenül? Ez utóbbi lehetőség felbosszantotta Tűztáncost. Evan odalépett Tűztáncos mögé. de amikor olyan meleg van napközben. és most is azért jött el fürdeni. és az emberek védekezéséből élt. – Ha nincs más dolgod – mondta. – Nem bánod. hogy hogyan vonulhatna vissza méltóságteljesen. de Tűztáncos igazi független csikaszo nőként viselkedett.

hogyan húzta vissza a mérges indáktól és a kígyótól. Lenyűgözve figyelték az árnyékokat. és ezekkel inkább csak idegesítette.amit kötelességből kell megtennie. Evan átnézett a túlsó partra. mivel a lány bebizonyította. Ahogy a nap lassan lebukott. – És azok a pislogó fények az erdőben? Azok tűzlegyek? – Igen. a mosómedvéké. mint a szikrák. – Még soha nem láttam ennyit. A csodálatos naplemente mindkettőjük figyelmét sikeresen elterelte a kellemetlen gondolatokról. a víz gyönyörűen tükrözte vissza az ég narancsos vörös színét. amik a sötétben is világítanak. mint fordítva. amik úgy néznek ki. A zöld fények. a kékeszöldek pedig a homokban kagylót ásó pézsmapatkányok szemei. Azonban minden védelmi kísérlete kudarcba fulladt. a lassan sötétlilára változó folyót. Evan elképedt azon. csak hogy bolondot csinált magából. Tehát ezekkel a védelmezési kísérletekkel – beleértve a ma estit is – nem ért el mást. és az egymás után feltűnő csillagokat. és azt kérdezte: – És ez az édes illat honnan jön? Nem láttam loncot a szigeten. sem ilyen fényeseket – mondta a férfi. sokkal inkább valami erős késztetés. 154 . Azok. hogy Tűztáncos a szemeik alapján ennyi állatot meg tud különböztetni. amit nem tudott magának megmagyarázni. az igazat megvallva a lány több alkalommal védte meg őt. a piros pontok a kecskefejők szemei. hogy tökéletesen tud magára vigyázni. Eszébe jutott. Nagyot szippantott a levegőből. a kecskebékák szeme. és azt kérdezte: – Mik azok a fények ott? – Szemek. Nem.

a testvéreinktől. Evan számára ez csodálatos élmény volt. hogy nappal van. – A csikaszók szerint mindennek van lelke. – Alkonyatkor a legerősebb. meleg arckifejezést. és fehéren csillog minden. Tűztáncos hangja most elhalkult és suttogóvá vált. A folyó úgy csillogott a fák között.– Ez a fűzfa leveleinek az illata – válaszolta a lány. Látva rajta a lágy. – A folyó éjszaka csodálatos – mondta lágyan. mielőtt kivágjuk 155 . mint egy ezüstszalag. hogy ehessünk. Gyerekkora óta. ezüst fénnyel vonva be a fák csúcsát aztán minden egyes fűszálat és bokrot. hogy süt a nap vagy esik az eső. mélyet lélegezve az ismerős illatból. ahogy a hatalmas hold kiemelkedett az erdőből. nem volt ideje csak állni és élvezni a természetet. ha meg kell őket ölnünk. És az is csodálatos élmény volt a számára. Meleg békesség járta át a testét. csak hallgatták az éjszaka megnyugtató hangjait: a folyó mormolását. és egy éjjeli bagoly huhogását. amit annyira szeretett. a tücskök ciripelését. még a folyónak és a földnek is. hogy a természet eme szépségeit megoszthatja valakivel. A vadászaink ezért imádkoznak. Evan megkerülte a kidőlt fatörzset. vagy éjszaka. és leült a lány mellé. a kecskebékák brekegését. azt mondta: – Úgy beszélsz a folyóról. ezért kérünk bocsánatot az állatoktól. amikor az apja vidéki birtokán lakott. ezért ajánlunk fel dohánylevelet a fáknak. – A folyó mindig csodálatos – válaszolta Tűztáncos. – Mindegy. Ámulattal figyelte. amit egy mérges istennő dobott le az égből. hiszen ezekből származik az élet. amikor apró jégcsapok lógnak az ágakról. mintha személy lenne. mielőtt vadászni indulnának. Hosszú ideig egyikük sem szólalt meg. Még télen is gyönyörű.

ahogyan leszólja félig fehér voltát. a prérit – és mindent. és ezért nem hagynánk el soha. ami része ennek az országnak. – Nem. hogy megcsókolja. és később megtisztelő helye lesz a törzsben. amit a Nagy Szellem ránk bízott. Miért is hagyná el ezt a földet? Semmi oka nincsen rá. Az éjszaka 156 . – Ne. Olyan gyönyörű – mondta. Ebben az országban született. Ezért harcolunk olyan keményen érte. élvezve a finom tapintást. hogy nem képes ellenállni neki. bármenynyire is hiányosnak tartja ezt a kapcsolatot. a tavakat. hogy a szívem és a lelkem csikaszo. a mocsarakat. és egyre jobban nem tetszett neki. – Gyönyörű vagy – motyogta. és megengedi. és tenyerével lágyan végigsimította a fekete fürtöket teljes hosszúságukban. Közben a lány arcát nézte. Soha nem hagynám el a hazámat – válaszolta Tűztáncos komolyan. Tűztáncos rádöbbent. és vonásai éterinek tűntek. – Te sem hagynád el? Te félig fehér vagy. Evan most azon gondolkodott.őket. – Nem számít. hogy használjunk. az állatokat. hogy én félig fehér vagyok. ezek az emberek nevelték. Evan megfogta a kezét. Mikor Evan lehajolt. – És te? – kérdezte Evan hirtelen. hogy a többi fa ne sírjon. Mondtam már neked. az erdőket. mert mindez nekünk is részünk. Mi komolyan vigyázunk az országra. hagyd így. Az éles holdfényben szinte világított a bőre. – Egyszerűen gyönyörű vagy. kérlek. a folyókat. hogy egyáltalán miért kérdezte meg tőle ezt. Mi nagyon szeretjük a földet. Mikor Tűztáncos ismét kontyba akarta csavarni hosszú haját. A lány válasza mégis zavarta a férfit.

érezte. A tudat.szépsége. Aztán mikor észrevette. A férfi szája érintésének a gondolata is vad izgalommal töltötte el. Ez volt az 157 . majd letolta a vállairól. rádöbbent. és ahogy a férfi meleg szája ráborult az övére. és a lány látta bennük az őszinte csodálatot. Kezeit felcsúsztatta a széles vállakra. még csak fokozta az izgalmát. és vetkőztetni kezdte a férfit. hogy bár őt a szeretkezéseikkel egy gyenge. Mikorra a bőrszoknya is lehullott a földre. hogy ellenállhatatlan szenvedély tört fel a belsejéből. Evan teljesen mozdulatlanul állt. Tűztáncos már megállíthatatlanul reszketett. és alig bírt megállni a lábán. Miközben Tűztáncos az ingjét gombolta ki. Ez egy olyan felismerés volt. annak megnyugtató hangjai. hogy a csók örökké tartson. A következő pillanatban előrelépett. hogy büszke melleit végigcsókolja és nyelvével körbesimogassa. Evan hátralépett. szemei éhesen falták a gyönyörű testet. és az erős vonzódás. hogy a férfi is remeg. és lehúzta róla. Nem küzdhetett a férfi vágya ellen. mielőtt összeért volna az ő nyelvével. hogy a férfi tényleg szépnek tartja és ezt nemcsak udvariasságból mondta. és a lány ott állt előtte meztelenül. már előkészítették a szerelmes éjszakát. felemelte a fejét. és arra vágyott. Mikor néhány perccel később a férfi felállt és őt is felhúzta magával reszketett a vágytól. Testével vágyakozva simult hozzá a férfihoz. Evan apró csókok és lágy simogatások között vetkőztette le a lányt. amikor a sajátjával szemben is ilyen tehetetlen volt. amit az angol iránt érzett. amiből bátorságot merített. és nyelve játékosan ingerelni kezdte szája sarkait. egyszerre érezve izgalmat és meglepetést. óriási hatalommal bír a férfi fölött. közben megállt. gerinctelen teremtéssé teszi.

Aztán gyengéden ráfeküdt. lehajolt. még a lélegzetét is visszatartotta. ez volt az egyetlen dolog. Minden önuralmára szüksége volt. vállával hajtogatva félre a kecses. amivel elismerése legalább annyira felizgatta Evant. és mikor nadrágszíját kezdte kibontani. mikor Tűztáncos megérintette merev férfiasságát. és ismét elcsodálkozott teste tökéletességén. göndör szőre sajgó mellbibóihoz dörzsölődött. Erős váll. olyan hirtelen.első alkalom. és sűrű. és visszavonuljon passzív szerepébe. és ő fejezze be a műveletet. nehogy meggondolja magát. Odavitte egy fűzfához.és karizmainak simogatása apró villamos szikrákat keltettek az ujjai hegyében. Tűztáncos éppen úgy élvezte az érintést. míg a lány kioldotta magas szárú mokaszinját. Aztán ahogy a lány a nadrág lehúzása közben végigsimította csípőjét. amilyen hamar csak lehet. hogy a szája a lány nyaka és válla közötti érzékeny kis gödörbe kerüljön. Amint azonban nadrágja és mokaszinja is lekerült. mikor a férfi forró teste hozzáért. karcsú ágakat. Evan szája teljesen kiszáradt. és most meg sem mert mozdulni. A férfi most becsúsztatta combját a lány puha lábai közé. Tűztáncos levegő után kapkodott. és 158 . csaknem megállt a szíve. és felkapta Tűztáncost a karjába. és bár mostanában már nem tiltakozott a férfi kísérletei ellen. hogy félre ne lökje a lány kezét. és letette egy holdsütötte kis tisztásra. hogy a lány ilyesmit csinált. Letérdelt a lány mellé. Mindig a férfi volt a kezdeményező. egyfolytában érezte a hatalmas dudort a keze alatt. mint Evan. mint a pillekönnyű ujjak érintése lázas bőrén. mintha melleik külön szeretkeznének. hogy a lány meglepetésében halkan felkiáltott. Egy örökkévalóságnak tűnt. Aztán mikor ujjaival hozzáért a lüktető forrósághoz.

és ez a soha nem érzett adásvágy határtalan gyengédségben és kedvességben nyilvánult meg Tűztáncos felé. szomjasan szíva be bőrének édes illatát. közben végigcsókolta a lány egész testét a lábujjától a feje búbjáig. szerette volna minél tovább nyújtani a szeretkezésüket. óriási megelégedettséggel töltötte el. és saját élvezetét elhalasztani. és amikor megérezte az izmok remegését. izgattak és dédelgettek. amikor szeretkezett a lánnyal. Egész teste tűzben égett a férfiért. Összeszorította a fogait. Karjait a férfi izmos hátára simította. és mélyebbre hatolt. Még a lány forrósága és szorossága sem tudta megfosztani az önkontrolljától. élvezve a saját merevségét a lány szoros. Csak azt tudta. mint erre az érzésre. bársonyos ágyékában. Egy idő után azonban Evan sem tudta tovább fékezni a vágyát. hogyan lett hirtelen ilyen önzetlen. szívverése felgyorsult.Tűztáncos érezte az ágyékának nyomódó merev. Tűztáncost elragadták puszta érzékei. most nem kellett megtörni az ellenállást. hogy ma éjszaka adni akar és nem kapni. Evan szája most mély és átható csókban tapadt a lányéra. Bőre szinte itta magába a férfi bőrének közelségét. A tudat. csontjai elolvadtak. és élvezve eksztatikus nyögéseit. de még akkor is végtelenül óvatosan hatolt bele a lányba. Egy percig mozdulatlanul feküdt. kétségbeesetten vágyva az érintését. megfosztva a lélegzetétől és minden gondolatától. hogy ilyen intenzív élvezetet okozott nála. mivel korábban ezt soha nem tapasztalta. és képtelen volt másra gondolni. A többi alkalommal ellentétben. Evan kezei simogattak. és megpróbált még közelebb húzódni hozzá. forró és lüktető férfiasságát. és 159 . Evan el sem tudta képzelni magáról. és felkorbácsolni a szenvedélyét.

nem a férfi. aki felemelte őket a dübörgő magasságokba. és nem lennének meglepve erdei pásztorórájukon. hogy a férfi azt hitte. a fűzfaágak halk neszezését. és nem szeretném. Tűztáncos tudta. Aztán Evan 160 . ha átesnének rajtunk. hogy úgy érezte. Mindketten elégedetten hallgatták a folyó mormolását. Tűztáncos azon tűnődött. és ahonnan fáradtan és levegő után kapkodva zuhantak alá. mikor már az izmaik sem remegtek. Tűztáncos olyan szorosan fonta a csípője köré formás lábait. Evan egy olyan lázas állapotig izgatta fel. és felhúzta Tűztáncost is. és az esti szellő felszántotta forró bőrüket. az életet is kiszorítja belőle. hogy testeik milyen tökéletesen összeillenek. hogy a többiek tudnak a kapcsolatukról. Spontán szeretkezésük olyan személyes volt. hogy szeretkezésük mitől volt olyan különleges. – Jobb lesz. és a fűzfák között visszafelé mentek a táborba. Jóval később. olyan gyönyörű. és egy madár rikoltását a távolból. hogy más is tudjon róla. Evan szorosan magához ölelte Tűztáncost. Mikor már felöltöztek. nem akarta. – Nem. és agyát kezdte elönteni a szenvedély. Ez egy olyan provokatív gondolat volt. ha nem könnyebbülhet meg valahogy. A lány volt. tovább akarva nyújtani a lány élvezetét. Tűztáncos azonban már nem hallott semmit. ha valaki átesik rajtuk. – Vörös Mennydörgés nemsokára utánunk fog küldeni néhány harcost. Végül Evan minden akaraterejét összeszedve felállt. ne mozogj! – szűrte a fogai között. ha visszamegyünk a táborba – mondta.azt. mintha egymásnak lettek volna teremtve. felrobban. de azt ő sem szerette volna. Vörös köd ereszkedett a szeme elé. amit Evannek soha nem volt alkalma végiggondolni.

igazán vele. pont úgy. jóleső melegséget érzett. mint tegnap – mondta. közben undorodva rázta a fejét. hogy ez volt. – Az évnek ebben a szakában mindig köd van? Tűztáncos levágott egy kis darab sonkát. hogy a kezét az ő nagy. olyan törődő gesztusnak tűnt. aminek azonban semmi köze sem volt a szenvedélyhez. – Van. de néha még a sziklák tetején álló erődökig is felemelkedik. és zölden tartja a növényeket. és az oldalához húzta. hogy Evan törődjön vele. A hús sózását az angoloktól tanulták a csikaszok. 161 . a szigetet sűrű köd borította. fejezet Másnap reggel. függetlenül az évszaktól – válaszolta. a szívét is elrabolja tőle. karcsú ujjait az övéi köré fonta. 12. Ez a mozdulat teljesen anglo volt csikaszok soha nem fogták meg egymás kezét. Mint a hajnali harmat. ez is megöntöz mindent. amikor csak a víz fölött lebeg. – Ezen a folyón mindig köd van.azzal lepte meg. ami a lelke mélyéig megrázta. Mi azonban nem bánjuk. Tűztáncos valami furcsa. amire vágyott Azt akarta. Különben ennek is megvan a maga szépsége. meleg kezébe vette. és ha nem vigyáz. Azonban miután magához tért meglepetéséből. Valahogy hagyta az arrogáns angolt becsúszni a védelmi vonala mögé. amit a teste nyújtott. és beborítja őket. majd odasétált a tűzhöz. – Minden csupa víz ma reggel. Felvette nedves ruháit. Tűztáncos rádöbbent. Tűztáncos számára ez egy olyan felfedezés volt. mikor Evan felébredt. és ne csak az élvezettel. ahol Tűztáncos éppen sonkát szeletelt egy nagy darab sózott sonkából. hogy fogta a kezét. és bedobta a tűzbe a Nagy Szellem számára. Az.

aztán a szürkéskék ködre. Evan ránézett a fűzfa karcsú. felülről valami gyöngyházszerű ragyogás tört át rajta. víztől csepegő leveleire. amiben ők is ültek. az itt-ott feltűnő szivárványok. hogy a homokpadokról forró hőhullámok emelkedtek fel. Aztán nemsokára meglátott egy hosszú mólót. Délre olyan meleg lett. a szikrázó víztükör. millió apró gyémánttá változtatva őket. és a fűzfák ágain szőtt pókhálókon duzzadó vízcseppeken. és azt mondta: – Ott van a falunk. Amikor Tűztáncos azt mondta. 162 . Úgy látszott. Aztán ahogy a köd lassan emelkedni kezdett. a férfi egyáltalán nem tudott neki igazat adni. ahányan csak voltak. Evan csak bámult áhítatosan. Gyönyörűek voltak a csillogó fák. ami mélyen benyúlt a folyóba. Tűztáncos látta. pont olyanok. a madarak is pont így gondolják. – Igen. hogy a férfi a mólót figyeli. és kénytelen volt megváltoztatni a véleményét. ahol a fény pont jó irányban érte a vízcseppeket. ami belepte az egész folyót. Mondtam. semmi szépséget nem talált benne. Hirtelen éles napsugár hasított keresztül a levegőn. a sütőből éppen most kivett kukoricakenyérre emlékeztetve Evant. – Már? – kérdezte Evan csodálkozva. inkább kísértetiesnek tartotta a barna víz és a sárga homokpadok fölött lebegő szellemszerű ködpamacsokat. hogy a ködnek is megvan a maga szépsége. mert a következő pillanatban boldog dalra fakadtak. Őrá csupán nyomasztó hatást gyakorolt. hogy a folyón sokkal hamarabb ideérünk.Később. és több kenu volt az oldalához kötve. mikor a kenuval elhaladtak a sziget mellett.

mire egy nagy csapat feketerigó rebbent fel. miért. mert gyenge és édes. mert a gyümölcsöt jobban szeretik. ahol megálltak. aki egy ágat lengetett a kezében a kukoricás közepén. gondolta Evan. Elhaladtak két mező mellett. amit te láttál. ahol a szőlőtőkék állnak. Tehát akkor a madarak magyarázzák azt is. A korai kukoricánk igen apró szemű. ahogy meglátta az indián öregasszonyt. lábuk bokáig belesüllyedt. amit aznap vetettek. – Nem. A nyári kukoricánk 163 . hogy ez ugyanaz a kukorica. rájött. – Tulajdonképpen háromszor van egy évben. de étkezésre az a legfinomabb. Az a mező. és sárga bajusza vidáman lengedezett a szélben. – Nem létezik. Ezt hat héttel ezelőtt vetették el. Így legalább a madarak nem bántják a kukoricát. hogy tényleg mondta. – Tehát nektek kétszer is van kukoricátok egy évben? – kérdezte Evan csodálkozva. miért kell csősz a mezőre. Angliában örültek a farmerek. Miután kikötötték a kenujukat. – Az alig egy hete volt. és mindenki levette a mokaszinját. és méltatlankodva rikoltozott. Ahogy azonban követték a sziklára felvezető ösvényt. távolabb van. Evan Tűztáncossal és a többiekkel odasétált a móló végéhez. Mikor aztán Evan lelépett a mólóról. az iszap lassan elmaradt mögöttük és száraz föld pergett meztelen talpuk alatt. A folyópart teljesen iszapos volt. és a szaga az egekig ért. ez a korai kukoricánk. amikor én lejöttem a folyót megnézni – jegyezte meg Evan Tűztáncosnak. ahol a kukorica már csaknem egy méter magas volt. egy kicsit. de arra nem számított. hogy ilyen hamar. ha a tél beállta előtt egyszer tudtak vetni.Evannek el kellett ismernie. ott a szikla mögött.

de ez inkább kenyérgabonánkul szolgál. – Ezek nem egyszerű indák. a legnagyobb szemű. ezt is meg lehet szárítani és télen elfogyasztani. Még akkor is kiváló karóként szolgál.szép sárga és húsos. amik ránőnek a szárakra. Ismét a mezőre nézett. Az egyik növény azonnal kitűnt a többi közül. hogy felfuthasson a kukoricaszárakra. – Hát akkor nagyot tévednek – válaszolta Tűztáncos megrovó arckifejezéssel. – Nagyon finom. hogy a sütőtök nem sokat ér – mondta Evan. – A gabona nagyon jól néz ki. és szándékosan ültetjük oda. és nagyon fehér – folytatta Tűztáncos. Evan nem kételkedett a lány szavaiban. – Amelyik ősszel érik a szőlővel együtt. a kása készítésének a módját is az indiánoktól vették át. Más hallott a kukoricakásáról. és mint más tökféléket. Borsó és bab. és a szára megsárgul. de nem kellene kihúzgálnátok azokat az indákat. – Az a növény micsoda. de a héja nagyon kemény. és így ez a legfontosabb termésünk. mielőtt teljesen megfojtja a kukoricátokat? Tűztáncos felnevetett. A földön futó indák pedig a dinnye és sütőtök szárai. amikor a kukoricát letörjük. – Az állataikat etetik vele. Eddig bármilyen új ételt tálalt is fel számára. amit a telepesek ebből a kukoricából csinálnak. – Meg lehet enni. aminek azok a szép rózsaszín virágai vannak? 164 . mindegyik nagyon finom volt. olyan kemény. Evan még egyszer megnézte a kukoricaföldet. – A telepesek azt mondják. Evan bólintott. Mint a kukoricát magát. hogy hamuval kevert vízbe kell áztatnunk.

– Nem. és arra gondolt. Annak a gyökerét esszük. Állandóan szarvasok után járnak. ugyanúgy szétfőzték. Mindegyik nagyon finom volt. akik nem termesztettek mást. éhen halni biztos nem fogtok – mondta Evan. Amíg meg nem kóstolta Tűztáncos főztjét. mint ahogy zöldséget sem akarnak termeszteni. hogy hogyan kell fából házakat és erődöt építeni. és nagy szégyennek tartotta. hogy a telepesek mást nem tudnak megtanulni az indiánoktól. és az a sok minden. és a földjeiket nem vihetik magukkal. de a telepesek nem hajlandók megenni ezeket. – Én azonban már hallottam olyan törzsekről.– Mályva. – Milyen törzsek? – Néhány keleti törzs. a fehér burgonya és a vadhagyma. mint a halat. Az angolok nem sokat törődtek a zöldségekkel. amit Tűztáncos feltálalt neki. mint a telepesek többsége. hogy a fehér ember vadászai lehessenek. 165 . aki szinte az éhhalál szélén állt. Aztán mikor egy területen minden szarvast kiirtanak. akik éheznek – folytatta Tűztáncos. de annak a gyümölcse nem ehető. szétrebbentve Evan gondolatait. a yamgyökér. és ha nagy néha mégis ettek sárgarépát vagy hagymát. a csikaszok még soha nem éheztek. Evannek eszébe jutott a gomba. amit az erdőben gyűjtünk. a törzsnek máshová kell vándorolnia. Nem egyet látott ideútja során. hogy a csikaszok sokkal jobb farmerek. amit a fehér ember nagyon nagyra tart a bőre miatt. csak kukoricát. csak azt. – Hát. Evan álmában sem gondolta volna. hogy a zöldségek ilyen finomak lehetnek. Itt vannak a terményeink. akik feladták a földművelést.

Ez azonban nem elég ok arra. Ez az indián módszer. A fehér telepesek nagyon pazarlóak. hogy tényleg nem veszélytelen a földet kifárasztani. és csak a bőréért ölték meg a szarvasokat. Nem azért adta a földet. Evan elgondolkozott ezen. amiket a Nagy Szellem nekünk adott. és állandóan máshová kell költözniük. akkor ezek a törzsek miért hagyják el a földjeiket. Csak azt vehetjük el. Tűztáncos.Evan tudta. Mindkettő átok a rézbőrű emberekre. – Gyűjthetnének ennivalót az erdőben. amijük van. amikor pulykamellet ettek kenyér helyett. a tetemet pedig hagyták elrothadni. gondolta. és arra jutott. és vadásznak a fehér embernek? – A rumért. vagy a konyakért. amit a franciák adnak a prémekért. és megzavarja a gondolkodásukat. gondolta a férfi. Evan felnevetett. Elgyengíti őket. hogy lekopaszítsuk és megtöltsük a hasunkat. Azonban valami még izgatta. nem tartanak örökké. Ez nem is volt csoda. amire szükségünk van. Az alkohol minden emberre ilyen hatással van. szórakozásból lövöldözték a madarakat. Egy időre eltompítja mindenki agyát. A többit nekünk magunknak kell megtermelnünk a két kezünk munkájával. ezek a dolgok. ahogyan ti teszitek. – Nem. hogy az indiánok éhezzenek. Szarvasbőrből soha nem volt elég Európában. – Ha ez az indián módszer. hogy hogyan kell konzerválni azt. hogy hamar kimerül a földjük. Saját szemével látott erre példát. hogy amit Tűztáncos mond. amit a fehér embertől kapnak a bőrökért. – Nem. és abból is vehetnének leckéket az indiánoktól. az igaz. 166 . A telepesek állandóan panaszkodtak.

– Tartósan megbénítja őket. Az egy átok! – Te ittál már alkoholt? – Nem. Megfosztja őket a büszkeségüktől. és nézett utána. és ez mindig olyan 167 . amit nem is ismersz – válaszolta Evan. mint a vizet. – Nem. az eddig ismert nők halálra tudták untatni frivol és buta szövegükkel. – Ez a fehér ember átka az indiánokon. megbénítja. nem jár bálokba és partikra. De még így is azt kívánta. ha abbahagyják az ivást. Evan pedig csak állt. a végén mindig összevitatkoztak. miről beszéltek. Helyenként még a gyerekek is itták. bár kevésbé komoly lenne a lány.– Nem. még nagyobb hatása sincsen. mint a lány. nem tudja. Promingo be sem engedi a falunkba. És miért kell a lánynak olyan hevesnek lenni mindennel kapcsolatban? Miért nem tud olyan dolgokról beszélni. vagy inkább víz helyett. Evan mindentudó viselkedése irritálta Tűztáncost. Egész biztosan többet tud a rumról. – Nem. Mindegy volt. az indiánoknál nem. Tartósan senkire sincs hatással. Miért kell ennek a lánynak ilyen csökönyösnek lennie? – kérdezte magától. a lány indián szemszögből szemlélte a dolgokat. hogy mivel Tűztáncos csikaszo. legyengíti és tehetetlenné teszi őket! Tűztáncos megfordult és elviharzott. ahogy ő látta. Az igazat megvallva. én tudom miről beszélek! – mondta hevesen. mi a legújabb divat. Sőt. mint a többi nő? Aztán Evan rájött. – A hatása elmúlik egy idő múlva. – Hogy lehet tartós? – vitatkozott Evan. – Akkor olyasmiről vitatkozol. A rum az angolok itala. és nem hall pletykákat. és a telepesek úgy itták. az indiánok másképp vannak vele – válaszolta Tűztáncos komolyan.

csak hogy őt bántsa. amikor felértek a magas szikla tetejére. ha az indiánoknak nincsen elég puskájuk és lőszerük. aztán elengedte őt is és a többi harcost is. Majd Evanhez fordult. amit a fehérek csináltak. és mondta. hogy felfedezik őket. pedig nagyon szerette volna meglepni a franciákat. Evan még akkor is füstölgött magában. amikor – a fene egye meg – ő maga is fehér volt félig. hogy a csikaszoknak rengeteg muníciójuk van. hány embert tudna adni a főnök a támadáshoz. és ő maga ötven harcost tudna adni. és megvonhatják a támogatásukat az angoloktól. Promingo azt válaszolta. amit viszont szeretett volna tisztázni. ahol Promingo várta őket. Odafordult Tűztáncoshoz. Minél nagyobb egy csapat. küldhetne egy futárt Laudounba. Megkérdezte. annál nagyobb a rizikója. 168 . Evan elmondta a főnöknek. hogy szerinte minél hamarabb meg kellene támadniuk a francia erődöt. és az így egyesített csapat létszáma meghaladná a százat. A főnök váltott néhány szót Vörös Mennydörgéssel. a legközelebbi angol erődbe. de más csikaszo törzsek is szeretnének részt venni a támadásban. Különben meg ők is szeretnék benyújtani a számlát az ellenségnek. Azonban volt annyira bölcs. Mintha a lány szándékosan csinálná. hogy megsértődnek. és kérhetne utánpótlást. és Tűztáncoson keresztül beszélgetni kezdett vele. Volt még egy dolog. ekkora erőre nem lesz szükség. hogy a fehéreket kellett védenie. Evannek ez nem nagyon tetszett – úgy érezte. hogy nem utasította vissza a többi törzs ajánlatát. attól való féltében. gondolta a férfi.helyzetbe hozta a férfit. keményen bírálva mindent.

hónapokat és éveket méritek? – Egy hónap az egy holdtöltétől a másikig tart. Miután Promingo válaszolt. Tűztáncos továbbadta Evan kérdését. – Öt nap múlva? – kérdezte Evan meglepetten.– Kérdezd meg Promingót. a csapat öt nap múlva indul. hogy a többi törzs harcosai tudni fogják a támadás napját és nem késhetnek el. hogy melyik nap a támadás előtti nap? – Mikor Promingo eldönti a napot. hogy a többi törzs harcosai idejönnek. – Akkor a többi törzs harcosai honnan fogják tudni. Tűztáncos azt mondta: – A nagybátyám azt mondja. Elégedetten. – Van a csikaszóknak naptárjuk? – kérdezte Evan Tűztáncostól. és velük együtt indulunk. és a lány azt mondta: – Azt mondja. napkeltekor. Promingo válaszolt. Evan azt mondta: – Kérdezd meg Promingót. A lány összevonta a szemöldökét. hogy körülbelül mikor indulunk. – Miért olyan soká? 169 . Az utolsó csomó a támadás napja. amivel a napokat. – Ezt a szót nem ismerem. az ő harcosai az Ohio partján fekvő csikaszo faluban fognak találkozni a többiekkel a francia erőd elleni támadást megelőző napon. Tűztáncos továbbította a kérdést a főnöknek. – A napokat nem méritek semmivel? – Nem. amelyiken csomók vannak. vagy valahol találkozunk velük. – Van valamitek. Minden nap kioldanak egy csomót. az év pedig egyik téltől a másikig. küld nekik egy kötelet.

gyorsan hozzátette: – És ne minket okolj a késedelemért. Ha hittél volna nekünk. – Ez nem marhaság. aki előbb látni akartad az erődöt. A harcosoknak pedig három napra van szükségük. nálunk az a szokás. – Promingo azt mondja. Tudod. Evan arcára méltatlankodó kifejezés költözött. Ha azt is felhúzzák. míg felkészülnek. hogy szívesen vennék. hogy a franciák addig befejezik a negyedik falat. hogy a harcosok csatába indulás előtt három nap böjtölnek. – Mikor Tűztáncos meglátta Evan arcán a dühöt. és folytatta. – Vállalnod kell annak a kockázatát. hogy Tűztáncos emlékezteti erre. bármennyire is igaz volt. Nagyon mérges lenne! – De ez csak késleltet minket – vitatkozott Evan. hogy megtisztuljanak.– Mert a futárok csak holnapra érnek oda a többi faluba. A lány azonban nem törődött vele. hogy hagyja el a megtisztulási rituálékat. mi történt a Carillon erődnél. csak a kiéheztetés. ha csatlakoznál a tisztulási rítushoz. mielőtt a franciák befejezik a negyedik falat. Evannek nem tetszett. 170 . a mai napon támadhatnál. már lehet. Szeretném megtámadni az erődöt. és soha nem merném megkérni Promingót. Te voltál az. – Kérdezd meg Promingót. Tűztáncos ismét mérges lett. akárhány emberünk is van. – Ez ellen nem tehetsz semmit – válaszolta Tűztáncos halkan. és dühe még csak fokozódott. Akkor nem marad más. hogy ez egyszer nem tekinthetnénk-e el ettől a marhaságtól. Láttam. ágyúk nélkül képtelenek leszünk betörni.

hogy megszabadulhat tőle. Kérd meg. – Jaj. aki még ezt a felderítő utat is túl veszélyesnek tartotta a lány számára. ha a harcosok úgy éreznék. otthagyva Evant. hogy mit 171 . amit a testétől kapott. és kezdett abban reménykedni. hogy küldjön egy futárt Josh-hoz a tervünkkel. hogy a férfi annak örül. visszautasítása megsértené a főnököt. de tudta. csak a testi gyönyörrel. Nem szeretném. mert hiányzott neki. és ahogy a főnök elvonult. Megígérte. remélve. Tűztáncosnak azonban fogalma sem volt arról. – Azt mondta. hogy zavarom őket valamiben. a férfi azért ment utána. hogy köszönöm. Ismét megfordult és elment. Tűztáncos továbbadta a kérését a főnöknek. hogy törődik vele. közvetítette Promingo válaszát. azonnal küld egy futárt. Ez azonban neki nem elég. Pedig nem törődött mással. aznap már másodjára. hogy Josh csatlakozik a csapathoz. hogy Evan a biztonsága miatt aggódik. amikor előző este azt hitte. Bárcsak lenne ereje ellenállni neki. gondolta a lány. hála istennek. de nem az egész három napra. Amikor Promingo bólintott.Evan nem lelkesült fel a böjtölés és a ki tudja még mi más gondolatától. ami ennyire személyes – válaszolta Evan. hogy részt vesz a támadásban. hogy kifogása nem túl átlátszó. aki azon töprengett. hogy nem téged akar megint küldeni – válaszolta Evan. és úgy értelmezte a szavait. hogy kit használhatna tolmácsként. és örül neki. Milyen bolond is volt. – Mondd meg neki. Evan azt mondta Tűztáncosnak: – Van még valami. és egy időre csatlakozom a harcosokhoz. mert éppen azon gondolkodott.

amikor találkozott vele. Egy idő után kénytelen volt magában elismerni. Csak azt adta. mint a többi nő. a mennyezet gerendáit nézve és mélyen gondolataiba merülve. – És a csikaszo zászló? Az is kint van állandóan? – Nem. Miután Tűztáncos elment. Alatta egy kifakult és szakadt angol zászló kornyadozott. hogy nem sokára még a napot is el fogja átkozni. Csak akkor van kint. ez a harci zászlónk. Tűztáncos másnap reggel korán elvitte Evant arra a helyre. vagy harcolnak. A ház fölött egy fekete-vörös csíkos zászlót lengetett a szél. mint rég. amivel megbántotta. Tűztáncos a nap további felében hűvösen és ki mérten viselkedett vele szemben. Azóta ott van. amikor a harcosaink készülődnek a harcba. Gyors hangulatváltozásai idegesítették és zavarták a férfit. Ugyanolyan független volt. 172 . Rámutatott egy házra. ahol a tisztulási rituálékat tartották. de este a szokásos szenvedélyességgel válaszolt a férfi közeledésére. Ez magyarázza a rossz állapotát. hogy nem sikerült betörnie Tűztáncost. Belépett. és attól félt. Evan ébren feküdt. akit eddig ismert. Miután a lány már régen elaludt.mondhatott megint. Teljesen más volt. Tűztáncos olyan nő volt. Meglepetten kérdezte: – Honnan vettétek az angol zászlót? – Josh-tól kaptuk. amikor ő akarta. amit ő akart és csak akkor. gondolta Evan. hogy Promingo és a harcosai keresztbe tett lábbal üldögélnek a fal mentén. az a téli kunyhó. akit nem lehet egykönnyen elfelejteni. és azt mondta. és azt látta. Evan közelebb sétált a hosszú. keskeny épülethez.

csak annyit vett észre. Mikor felfedezte.A harcosokon most nem szarvasbőr ingjük és leggingjük volt. és kiment. és a tömény koffeines ital hatására majd kiugrott a bőréből. Késő délutánra Evan úgy érezte. de a kántálás is az agyára ment. ráköszönt. hogy ez még a tavalyi termésből van. és egy speciális fegyver. Ömlött az izzadság minden pórusukon. a keresésére indult. és a legtöbben a pappal énekeltek. Promingo intett neki. és közben Ya-O-he-wah-ot kántált. hanem harci öltözéküket viselték. Néhányukon csontból vagy rézből készült mell-lap díszelgett. Ez csupán egy vörös ágyékkötőből és harci festékekből állt. Evannek ez nem igazán tetszett. hogy üljön le. Bocsánatot kért. hogy nem bírja tovább. hogy hevesebben dobog a szíve és a teste izzadni kezd. Azonban mikor a lány úgy tett. Nemcsak hogy halálra unta magát. az íja és a nyílvesszői. hogy a lány nincs otthon. így kezdte kisebb kortyokban inni. mielőtt visszament volna a kunyhóba. hogy a keserű italnak valami mérgező vagy kábító hatása lesz. Mivel a kukorica teljesen fehér volt. Evan arra számított. Tett egy rövid sétát. amint éppen száraz kukoricából puliszkát készített. ahol Tűztáncossal laktak. A főzőházban talált rá. aki valami fekete italt tartalmazó edényeket adott körbe. a férfi feltételezte. a skalpolókése. – Jó napot! 173 . ismét a társasága utáni furcsa vágyakozástól hajtva. a tomahawkja. ami miatt a csikaszokat messze földön jegyezték – tűhegyes fogazású. de mikor már több adagot elfogyasztott belőle a harcosokkal együtt. A földön minden harcos előtt ott feküdt a puskája. hosszú lándzsa. de a többiek számlálatlanul döntötték magukba. mintha nem is látná. Az angol érdeklődve figyelte a papot.

mint egy bennszülöttre. Különben a kántálással a papok a Nagy Szellem segítségét kérik az eljövendő harcra. nagy csalódást okozott számára. hogy miért szeretné. de hogy ilyen hamar visszatért. hogy szavait megint támadásnak vette. Félretette a fatálat. ha ezt gondolta. amit használt. Nem akarta. hogy a lány is indián. Megtisztítja a testet és a lelket. ittak és izzadtak. ha Evan jobban elfogadná az indiánok szokásait. Evan hallotta a hangjából. – Ilyen hamar visszajöttél? Evant elöntötte a méreg a Tűztáncos hangjából kicsengő csalódottság hallatán. Abba nem is akart mélyebben belegondolni. minthogy a szokásaikat kritizálja. és csak ezután válaszolt. Csak nem azt várta tőle. Nem történt más. hogy megizzasszon. Nem láttam értelmét tovább maradni. a férfi komolyan veszi ezt a csikaszo szokást. Abban reménykedett. Különben mi az ördög az a fekete ital? – Az egy tea. amit a yaupon levelek leforrázásával nyernek. Na. legalábbis így hallottam. és végig ottmarad. hogy ő is részt vesz a megtisztulási rituálén. hogy a fehér férfiak hajlamosak erre. amikor Evan beleegyezett. főleg. csak kántáltak. és lenézze. bár az anyja nem egyszer figyelmeztette rá. gondolhat még mást is. visszajöttem.Tűztáncos kellemesen meglepődött. Lehetett volna több esze. és a célja. hogy azt szeretné. Mert ha megtette volna. Egy pillanatra teljesen elfelejtette. a puliszkát átöntötte egy fekete edénybe. rádöbbent volna. hogy végig ottmaradjon ezen az őrült szertartáson? – füstölgött magában. amikor azok a vallást is 174 . hogy a férfi úgy gondoljon rá. ha a férfi őt fogadná el. és azt mondta: – Igen.

hogy a harc egyáltalán nem tartozik a nőkre. hogy a férfiak távol tartják a nőket. – Ezek milyen rituálék? – Például tavasszal a Zöld Kukorica ünnepe. és hálát adunk sikeres aratásunkért. A férfiaknak láthatóan az volt a meggyőződésük. inkább azt kérdezte: – Mit főzöl? 175 . Aztán Tűztáncos néhány szava felkeltette a figyelmét. honnan tudod. amikor a pap a teát főzi. Azonban mivel semmi kedve nem volt veszekedni.érintik. mikor amúgy olyan fontos helyet foglalnak el a törzs életében. A következő pillanatban azonban a lány szavainak tartalmáról a figyelme a hideg hangra fordult. Ilyenkor ünnepelünk. A durva harcokban nincs helyük a nőknek. Egyetlen nő sem tudja. – De ha tabu a férfiaknak erről beszélni. hogy csak hallottad. Evan azonban még kíváncsi volt valamire. Úristen. én nem tudom. Evan már hallott az indiánok hálaadásáról. Az ÚjAnglia-i telepesek is kezdték átvenni ezt a szokást. annak ellenére. pontosan mi folyik a megtisztulási rituálén. hogy a yaupon leveleket mi szedjük. hogy miért izzadnak és kántálnak? – Mert az izzadás és a kántálás része más rituáléknak is. hogy ez a tea megizzasztja őket? – Úgy értettem. és ezzel Evan teljesen egyetértett velük. – Mi az. ha a fejébe venné. bár mi az izzasztóházat használjuk erre a célra. Tabu számunkra. Még akkor sem lehetünk ott. Nem lehetünk ilyenkor a közelükben. az olyanoknak. és nem kérdezhetjük róla a férfiakat. gondolta a férfi. ez a nő meg tudná fagyasztani a pokolt. Evant meglepte. Nem győzte átkozni magát az ostobaságáért. amikben a nők is részt vesznek.

De az anyja azt is mondta. Az indián nők hozzá vannak szokva a nehéz dolgok emelgetéséhez. hogy áttegye a tűzre. Evan odalépett. Nagyot sóhajtott. Evan nagyot sóhajtott. – Tudom. Igen. de akkor is szeretném. A francba! – gondolta. és próbálta megőrizni a türelmét. önzőek. Tűztáncos most egy nagy adag vizet öntött a puliszkára. Hölgy? – gondolta Tűztáncos. és mikor fel akarta emelni. hadd segítsek! – Nem szükséges – válaszolta Tűztáncos hidegen. Evan ezt nagyon jól tudta. Minden egyes mozdulatába bele kell kötnie ennek a lánynak? – Mert az én országomban egy úriember így viselkedik egy hölggyel szemben. hogy a legtöbb fehér férfi összeesett volna alatta. – Megfordult. és azt mondta: – Várj. és elvárják. hogy mindent megcsináljanak helyettük. akik olyan terheket cipeltek. – Csak útban vagy. Ilyen pedig egyáltalán nem szeretett volna lenni. akiket nagyon sokra tartanak. Kis borzongás futott át a testén. és áttette az edényt a tűzre. Tűztáncos félretolta Evan kinyújtott karját. – És rád sincs szükségem a konyhában – tette hozzá a válla fölött. Azok a nők. az anyja mesélt neki hölgyekről. Látott már indián nőket. hogy a hölgyek gyengék. 176 . – Hát én nem vagyok hölgy – mondta.– Sofkit. – Miért? Evan összeszorította a fogait. – És nincs szükségem a segítségedre. Kukoricalevest.

mintha arcul csapták volna. és csak járkált fel-alá a kunyhóban nyugtalan Mikor Tűztáncos belépett. Soha nem erőltette rá magát senkire. A következő napon azonban már nem volt semmi dolga. Nem is az állat szőre volt. és elsietett.Ez az utolsó mondat úgy érte a férfit. 13. különösen Tűztáncos hideg bánásmódja után. és lovát egy füves tisztáson találta a csikaszo ménesben. délután pedig gondosan megtisztogatta a puskáját és kiélezte a szablyáját. Ha a lánynak nincs szüksége a társaságára. Evan a délelőttöt lova csutakolásával töltötte. aki megint rossz hangulatban volt. Az indiánok valószínűleg jól meghajtották őket. mintha a következő percben össze akarna esni. Gyorsan sarkon fordult. hogy ilyen hamar visszaértek. ami elképesztette – bár tiszta sár és bogáncs volt. A Thoroughbred úgy nézett ki. hogy visszahozták a lovaikat onnan. Evan végigsietett a településen. hol találja a sajátját. és fáradtságnak nyoma sem látszott rajtuk. fejezet Tűztáncos másnap reggel közölte Evannel. A férfi nagyon megörült a hírnek. ahol hagyták őket. és ismét kifelé indult. gondolta a férfi. akkor jó. és megmutatta. de még így is megdöbbent lova állapota láttán. hogy nem fogja keresni Tűztáncost. hogy találkozhasson régi barátjával. felvett egy kosarat. és alig várta. Ellenkezőleg. míg a mokány csikaszo lovak a legteljesebb nyugalommal legelésztek. megkérdezte: – Hová mész? 177 . és Evannek kellett őket elkerülni. Eddig szinte üldözték a nők. Eltökélte.

A víz közepe fényesen csillogott az erős napsütésben. hogy a férfi kék szeme felvillan az örömtől. kiálló gyökerek nehezítették az útjukat. köszönöm. és a csalódottságot az arcán. a fák által beárnyékolt partja pedig tele volt csodálatos kék violákkal. hogy nem fogja megkérni. – Hát ez meg honnan jött? – kérdezte. hogy ne ugorjon fel az alacsony kanapéról. Tűztáncos azonban látta. mikor belépett a szobába – a látványtól minden nő szívverése felgyorsult volna –. és megkérdezte: – Nem akarsz velem jönni? Evannek minden akaraterejére szüksége volt. Evan nem is válaszolt. Evan körbenézett. wapatót. vagy talán csak magányos. gondolta. Csak bólintott. hanem méltóságteljesen emelkedjen fel. – De. aztán beértek az erdőbe. ahol lonc édes illata lebegett a levegőben.– Egy közeli tóhoz. Vastag. Ahogy elfogytak a fák. hogy nem is várják el tőle. és nem figyelt oda. 178 . mert tudta. hová lép. amíg Tűztáncos meg nem fogta a karját. Keresztülhaladtak a falun. Volt valami furcsa vágyakozás a férfi tekintetében. majd lepillantott a földre. mikor ismét távozni készült. Evan meglátta a kis sekély tavat. az úti céljukat. pöttyös kacsa állt előtte. aminek nem tudott ellenállni. – Vigyázz! – szólt rá. mert esetleg ismét csak elutasítás lesz a válasz. kacsaburgonyát gyűjteni. Egy felfuvalkodott. hogy ő is mehessen. és eltökélte magában. ahol ült. Talán mégis élvezi a társaságát. A férfi lenyűgözve bámulta a tavat.

hogy nem törte ki a nyakát – mondta a férfi. Tűztáncos megfogta. mert látszott a madáron. – És ott van vele a többi. akarattal ugrott ki. A kacsák nem építenek fészket faodvakban. és beletette a 179 . és a kosarával együtt belépett a vízbe. mintha eddig életükben mást sem csináltak volna. Az anyja fütyült neki. Lesétáltak a tó partjára. azt csinálom. a faodúból – válaszolta a lány. és úgy úsznak. Evan elcsodálkozott. és a lábujjammal ásom ki. Egyáltalán nem tétováznak. fehér gyökér úszott fel a víz tetejére. – Igen – értett egyet Tűztáncos. Egy másodperccel később egy vastag. – Kiesett? – kérdezte Evan. Ott van – mondta Tűztáncos egy oldalt álló fa felé intve. ahonnan a kismadár kiugrott. aztán elindult a tó felé. Az anyjuknak nem kell őket tanítania. A kacsaburgonya ennek liliomnak a gyökere. – Csoda. A lány most megállt egy háromszirmú vízililiom mellett. – Az erdei kacsák igen. libasorban követték. – Ott van a fészke. és a közelben álló hatalmas tölgyre mutatott. – De hát ez egy kacsa. míg az előttük álló kiskacsa odatotyog hozzá. hogy még nem tud repülni. Az anyamadár megvárta. azt mondtad. Evan most meglátta egy bokor alatt az erdei kacsát és mellette a kiskacsákat. de még nagyobb csoda. ahol Tűztáncos levette a mokaszinját. – Nem. A fészek. ahogy a kiskacsák bevonulnak a vízbe. – Persze. kiskacsái pedig hangosan kotyogva. ásod a burgonyát. jó négy méter magasra volt a földtől. – Úgy emlékszem.– Onnan.

Az úszkáló kacsákat nézte elmélyülten. – Hát te mit csinálsz itt? – kérdezte csodálkozva. több aranyszínű lótuszvirág mellett haladva el. felállt. hogyan kell csinálni! 180 . Lenyűgözve figyelte az egyik liliomon üldögélő kecskebékát. Mondd el. segítek neked. és Tűztáncost meg a tavat nézte. – Gondoltam. Evan nagyon elcsodálkozott az ételnek ilyen furcsa beszerzési módján. Ha azok is olyan finomak lesznek. hogy a férfi levette mokaszinját és bement a tóba. gondolta. és ugyanazt csinálta. Lassan megindult a lány felé. amik erős száraikon magasan a víz fölött pompáztak. Most csatlakozott hozzájuk a zöld. Hirtelen árnyék esett rá. fehér pettyes tojó jelentéktelenné fakult. gondolta a férfi. Gyorsan levette magas szárú mokaszinját. Aztán továbbment egy másik liliomhoz. Leült a tó partjára. Tűztáncos nem vette észre. és belépett a tóba. amik szintén a burgonyát szüretelték. mint a hamuban sült kukoricasütemény. Evan megvonta széles vállait. Evan hirtelen furcsa késztetést érzett. A lábujjai között feltüremkedő iszap nem volt éppen kellemes. amint végtelen türelemmel vár egy arra tévedő szitakötőre. akkor őt sem fogja. Evant látta a háta mögött. akkor igazán megéri a fáradságot. bronz. aztán mikor ismét felbukkantak. és mikor megfordult. A fejüket bedugták a vízbe. felgyűrte a nadrágját. és a kacsákat. de ha Tűztáncost nem zavarja.kosarába. ami mellett a barna. – És ezeket mire fogod felhasználni? – Különböző hamuban sült ételekhez. kék és lila színekben pompázó gácsér is. csőrükben ott volt az ízletes gyökérdarab.

Tűztáncos is tekergette a csípőjét. mint gondolta. de a letörése nagyon sok ásást és koncentrálást igényelt. amikor ilyen nyíltan nevetett előtte. de akkor is szeretném megpróbálni. azonban a munka sokkal nehezebb volt. Döbbenetében egy pillanatig szóhoz sem jutott. Aztán a lány hirtelen elnevette magát. Azonban a férfi nem sértődött meg. és tudta. hogy nevettem rajtad – mondta Tűztáncos. Akkor aztán tovább csinálod. ami egy csikaszo férfinak soha eszébe sem jutott volna. Ez határozottan női munka volt. A csikaszo férfiak előkészítették a földet a vetésre. és azt mondta: – Ásd bele a lábujjadat az iszapba. 181 . A vigyor volt. ha nem volt nő a közelben. – Valószínűleg nem sok hasznomat fogod venni. esetleg még kagylót is szedtek. hogy valóban hülyén nézhetett ki. Visszamosolygott. – Sajnálom. amíg meg nem érzed a gyökeret. de soha nem ástak volna. mire Evan megdermedt. ahogy Tűztáncos mondta. amikor látta. ami levette a lányt a lábáról. Evan elvigyorodott. de ő ezt női kecsességgel tette. hogy Tűztáncos szívét azonnal valami kellemes meleg járta át tőle. tiszta hang most is megbizsergette a szívét. Az egyetlen alkalom.Tűztáncos nem számított erre – ez olyasmi volt. és ez a csodálatos. Evan úgy tett. – De olyan nevetséges voltál. ahogy tekergetted a csípődet. főleg nem az iszapban.' Evan elképzelte. A gyökeret hamar megtalálta. és meg sem mozdul. Olyan nyílt és olyan ellenállhatatlan volt. Látva tétovázását. amíg le nem tudsz törni belőle egy darabot. hogy Evan dermedten áll. a verseny alatt volt.

verdestek a szárnyukkal. Ahogy Evan az úszó gyökér felé nyúlt. Tűztáncos ugyanígy tett. Ehelyett személyiségének valami teljesen új és váratlan oldalát mutatta. és hangosan hápogtak. Ahogy a falu felé sétáltak. Anélkül. hogy Evan milyen jól viselkedett.Kipihent volt és nyugodt. Aztán azon kezdtek vetélkedni. és felúszott a felszínre. és a csípőjüket tekergették. akkor is folytatták az ásást. A gyökér. Tűztáncos arra gondolt. A következő harminc percet azzal töltötték. és alig bírtak a partra vergődni tőlük. hangosan hápogó kacsákkal voltak körülvéve. hogy minél több gyökeret lazítsanak ki a földből. és ez csodákat tett a lánnyal. mint amit 182 . hogy észrevették volna. Hirtelen ő maga is nevetni kezdett. hasonló eredménnyel. megcsúszott az iszapon. most eltört. és a kacsacsapat közepébe dobta. ami nagyon tetszett a lánynak. milyen hülyén nézhettem ki – mondta. Evan kivett egy burgonyát a kosárból. hogy ki tud minél lehetetlenebb mozdulatokat bemutatni. csapkodták a vizet. Még mikor Tűztáncos kosara megtelt. Mire a burgonya felét eldobálták. Evan magához láncolta Tűztáncost. és orra is esett volna. amitől ismét kacagni kezdtek. Ezen aztán ismét nevetni kezdtek. Örült kavarodás támadt a madarak között. ha Tűztáncos el nem kapja a karját és vissza nem húzza. Egyszer az egyik merész kacsa odaúszott a lány mögé és egy gyökeret kilopott a kosarából. – De legalább eredménye van – tette hozzá. egy sokkal erősebb kötelékkel. amin addig dolgozott. hogy egymáson nevettek. jókedvűen és derűsen. Egyáltalán nem volt arrogáns. – El tudom képzelni.

– Mindjárt jövök. – Ezt hogy érti? – Sssh! Halkan! – súgta Evan. és nem aggódja végig az éjszakát. hogy megjött! – morogta Evan mérgesen. hogy Promingo esetleg Tűztáncost viszi magukkal tolmácsnak. hogy Evan azért nem hívta be. Akkor talán tudott volna nyugodtan aludni. és hátranézett az alvó Tűztáncosra. kezdtem aggódni. ahol ő és Tűztáncos aludtak. A hajnali fényben Josh állt előtte. Evan azonban mégsem bánta volna. A következő másodpercben az ajtó csaknem rávágódott Josh orrára. – A pokolba. és kinyitotta az ajtót. – Értem? – kérdezte Josh meglepetten. és az valószínűleg Tűztáncos. miért kellett volna hamarabb ideérnem. Kinyúlt. Tudtam. – Mi tartott ilyen sokáig? Amikor tegnap este sem mutatkozott. mert egy pucér nő van az ágyában. Másnap reggel hangos kopogtatásra ébredt. Azért aggódtam. – Nem vagyok benne biztos. Tudta. ha a vezető korábban megjön. Mikor Josh is kinyújtotta a nyakát. hogy csak reggel indulnak.eddigi szeretkezéseik jelentettek. Úgy látszik már elsimították a nézeteltéréseiket. éppen ideje. A férfi elvigyorodott. 183 . csak felveszek valamit. Nem látom be. – Na. keményen rászólt. átbotorkált a szobán. – Semmi oka nem volt az aggodalomra. és megérintette a lány szívét. hogy ma reggel elindulunk – morogta. Átkokat mormolva felkelt az ágyról. hogy nem lesz tolmácsom. és megpróbált benézni mellette. nem! Tud vigyázni magára.

remélem. tévedett. hogy bebizonyítja a keményfejű skótnak. Ilyenről még soha nem hallottam. az izgalmuk egész nap kitart. azt mondta: – Úgy volt. Azt hiszi. nemhogy egy fehér ember. – Ó. hogy Josh lenézi. hogy ezt legyőzze benne. Az egyetlen módja. maga is afféle alfőnök. Az azonban igaz volt. attól ne féljen – biztosította Josh. Még a harcosok közül sem lehet ott mindenki. de az őrnagyságot a csatatéren érdemelte ki. ahogyan a Blackwatch Regiment skótjainak is be kellett bizonyítania. hogy ha maga tiszt. mielőtt parancsolhatnak.Egy perccel később Evan kilépett a kunyhóból. Az izgalmukból táplálkoznak. Három napja böjtölnek. hogy ezek a harcosok menetállapotban lesznek. Miért van így meglepődve? – Mert ez egy olyan rituálé. hogy vegyek részt. hogy a brit tisztek vásárolják a rangjukat. ha délben meg kellene állnunk és tábort verni. akiknek tűzpróbát kell kiállniuk. Ö nem tudja. és ahogy egymás mellett mentek. hogy előző rangját – a hadnagyit – vette. tudnak ők menni. Nem mondta el neki. Promingo felkért. 184 . Josh megtorpant. De legalább kiszáradva nem lesznek. – Nincs szükségük ételre. – Hát. Evannek nem volt kedve felvilágosítani a skótot. Utálnám. Szerintem Promingo úgy gondolja. hogy ma indulunk. amin csak azok a férfiak vehetnek részt. akik bizonyították a bátorságukat. – Maga ott volt? – Igen. hogy ő ezt a rangot kiérdemelte. mert azt a fekete löttyöt literszám dűtötték magukba. akkor biztos bizonyította a bátorságát. de én erősen kétlem. mert tudta.

mint az a néhány kanadai törzs. de fekete teát nem fognak inni. hogy ez ilyen nagy megtiszteltetés – ismerte be Evan. De az a keserű ital és az éhezés az agyamra ment. milyen nagy megtiszteltetés volt egy fehér ember számára a rituálén való részvétel. – Ettől nem kell tartania. – Ja. mert látomást várnak. hogy haragudott rá. gondolom. és azt hallottam. és máglyán megégetik őket. a csikaszók táncolni fognak és mulatni. Legalábbis a feleségem egyik rokona így mesélte. Azt sem tudná végignézni. hogy velük együtt lakomázzanak a foglyokból. A yaupon teából még inna is többet. – Nem tudtam. amik nincsenek is ott. ha már muszáj. ahogy kínozzák a foglyokat. – Nem lesznek foglyok – mondta eltökélten. a gyomra már rátapadt a hátára. hogy ilyen későn tudta meg. Az már kötelesség-túlteljesítés. azt nagyon sajnálta. hogy a rituálé tabu a nők számára. Evan elborzadt. ha elég sokat iszik abból az italból. Ha győzünk. mikor visszajövünk. Azért isznak belőle olyan sokat. egy nappal tovább maradok. és a szerencsétlenek meg is teszik. megpróbálok egy kicsit tovább maradni – mondta. hogy meg kell védenie magát. akikkel a franciák szövetséget kötöttek. tudja. Tűztáncos ezt nem mondta neki – csak azt. – Ezt meg honnan tudja? 185 . Elvárják a francia tisztektől. – Ha akkor is lesz egy ilyen ceremónia.Ha nem is érezte. És ő még lekicsinyelte Tűztáncos előtt! Nem csoda. – Ha tudtam volna. de emberhúst soha nem enne. olyanokat lát és hall. megégetnek egy-két foglyot. És hála istennek a csikaszók nem kannibálok. és még mindig szégyellte magát a viselkedéséért.

azt a szerencsétlent egyikünk véletlenül agyon fogja lőni. Evan és Josh zárták a sort. Josh az őrnagy után indult. Azt nem bírom gyomorral. Josh a férfi távolodó alakja után nézett. hogy a lány mérges lenne. akiket vissza lehet hozni és megkínozni. Evan megfordult a nyeregben. hogy idáig kikísérte. Nem lesznek túlélők. – Azonban ha a csikaszók rájönnek. Észrevette közöttük Tűztáncost is. és gyorsan legyűrte magában a késztetést. amit Evan mondott. és mikor 186 .– Mert maga és én majd teszünk róla. ha megteszi. ha a nyilvánosság előtt valamilyen érzelmét is kinyilvánítaná. Mielőtt azonban kiléptettek volna a palánkkerítésen. Ahogyan azt Josh is mondta. Egy gyors reggeli után felültek a lovaikra. – És hogy fogjuk megakadályozni. nyoma sem volt rajtuk a fáradtságnak a háromnapos böjt után. és gyorsan végignézett az őket búcsúztató tömegen. a csikaszók meg is ölhetik őket. A sok brit tiszt közül miért pont ezt kellett ideküldeniük? A pokolba is. nagy puskadurrogtatás közben kilovagoltak a faluból. – Vállalnunk kell a kockázatot – válaszolta Evan. hogy ne legyenek. hogy búcsúcsókot dobjon neki. Azon gondolkodva. hogy mit csinálunk. hogy ne szedjenek foglyokat? – Ha meglátjuk. és elsétált. majd utálkozva rázta meg a fejét. hogy milyen kifogással lehetne itthon maradni. nagyon mérgesek lesznek. hogy egy harcos élve fog el egy katonát. felmelegítette a szívét. de valahogy úgy érezte. De az. és követve az élen lovagló Promingót. Napkelte után a harcosok előjöttek a téli kunyhóból.

akivel az unokája olyan sok időt tölt. és ez volt az oka annak is. Olyan melegség és közvetlenség volt benne. A mosolyt azonban értette. és a csapat búcsúztatása jó alkalmat nyújtott kíváncsisága kielégítésére. megkönnyebbülten sóhajtott fel. hogy unokája kapcsolata vajon milyen mély lehet a tiszttel. amit eddig még csak főnököknél látott. gondolta. Keleti Csillag hallotta. és egyik kezével visszaintett. Nagyon keserves lenne az élete. Tűztáncos nagyanyja. hogy adott annyi józan eszet a lánynak. hogy ellenálljon az angol csinos 187 . amíg itt van. de erős jellemnek is tűnt. ami túlmutatott a pusztán testi intimitáson. Keleti Csillag azon tűnődött. Ez nem zavarta – csikaszo szokás volt. hálát adva a Nagy Szellemnek. Azonban ahogy meglátta Tűztáncos arcán a kőkemény kifejezést.tekintetük találkozott. hogy Tűztáncos nem bízott benne. mindegy milyen kiváló is az illető. Azonban nagyon kíváncsi volt arra a férfira. Ez egy európai gesztus volt. Ijedten pillantott Tűztáncosra. elmosolyodott. mint mindig. nagyon nagy hatással volt az öregasszonyra. Az öregasszony nem értette az intést. Az angol nemcsak izmos és férfias volt. és bár Keleti Csillag soha nem mutatta ki. Nagyon rossz lenne. ha egy olyan embernek adná a szívét. és csak nagyon ritkán látogatta meg – soha nem érezte jól magát a törzs anyjának társaságában. Amit látott. és olyan bátorság és bölcsesség sugárzott róla. hogy Promingo az angolnak adta Tűztáncost szeretőül. elkülönülve. hogy megnézze a reakcióját. Keleti Csillag a tömeg mögött állt. igenis törődött a lánnyal. akihez nem mehetne feleségül. Amikor az angol tiszt rámosolygott és integetett Tűztáncosnak.

Tűztáncos még soha senkiért nem aggódott. Tűztáncos nagyanyja azonban nem tudhatta. hogy ne integessen és mosolyogjon vissza. Nem akart Evannek csalódást okozni. Az átforgolódott éjszakák után pedig sokkal fáradtabban ébredt reggelente. Éjszakánként ébren forgolódott az ágyukon. Olyan szunnyadó testi vágyakat ébresztett fel benne. mint ahogyan lefeküdt. hogy vajon miért nem tért még haza a csapat. amikre nem volt gyógyír. A férfi mosolya egészen a szívéig hatolt. aztán megfordult. és még valami mást is.külsejének. amíg a csapat el nem tűnt az erdő fái között. de tudta. és visszament a kunyhóba. Minden akaraterejére szükség volt. mint angol szeretőjéért. kétségbeesetten vágyva a férfi érintését. de a szeretkezéseik is. és visszament a házába. és a faluban mindenki azon kezdett tűnődni. A következő két hét örökkévalóságnak tetszett Tűztáncos számára. Nagyon egyedül érezte magát. Ott állt. Végigrettegte a 188 . Eddig Evan töltötte be ezt a borzalmas űrt. élete új. Az anyja halála óta még soha nem érezte magát ilyen magányosnak. de egyszerűen nem tehetett mást. hogy nemcsak a férfi társasága hiányzik. Amikor a férfi vele volt. Minden perc egy órának. minden fényesnek és gyönyörűnek tűnt. Az öregasszony megfordult. Mikor aztán magánya már a harmadik hete tartott. mélyebb jelentőséget kapott. Arra is rájött. hogy a törzs minden tagja őt figyeli. és azt meg is tartani. minden óra egy napnak és minden nap egy évnek tűnt. hogy milyen nehéz volt Tűztáncos számára az arcára erőltetni a jeges mozdulatlanságot. legalábbis úgy nem. a lány egy új érzést ismert meg a magányon és a vágyakozáson kívül: a félelmet.

puskalövések hangja ugrasztotta talpra a lakókat. és a szélesen vigyorgó Fekete Sólymot látta. amit bevonulásukkal kavartak. vidám harcosok között. lábujjhegyre áll és a tömeg fölött eltekintve próbálta Evant felfedezni kavargó. Azonban bárhogy is meresztgette a szemét. a déli pihenő ideje alatt. nem látta a férfit. Talán bekövetkezett. A tizenkilencedik napon. a csapat ostrom alá vette az erődöt. Nem kapott levegőt. Sőt. akik végigvonultak a falun frissen szerzett skalpjaikat fenyőágakon lengetve. Mikor Tűztáncos odaért a főtérre. akiknek kék festékcsík virított volna a mellén és a karján. Kényszerítette magát. hogy fogadják a hazatérő harcosokat. Megfordult. kiözönlöttek az utcákra. és képtelen volt másra gondolni. Vajon miért késnek? – tűnődött. Iszonyú félelem kerítette a hatalmába. Aztán meghallotta. mint a félelmére. Furcsamód egyetlen foglyot sem hoztak. hogy arra gondoljon. hogy valaki csikaszo nevén szólítja. és egy jeges kéz szorította össze a szívét. egyáltalán nem hoztak foglyokat. és talán ebben a pillanatban is kínozzák? Az utolsó gondolat elviselhetetlen volt Tűztáncos számára.nappalokat és az éjszakákat. amit a falu kutyáinak frenetikus ugatása követett. csak a porfelhőt. amerről a harcosok érkeztek. de nem látott mást. 189 . azért késnek. hogy ők a máglyára kerülnek. és a csikaszo csapat kénytelen volt ostrom alá venni az erődöt? Vagy netán elvesztették a csatát? Evan meghalt? Vagy ami még ennél is rosszabb. jelezve. Megfordult és arrafelé nézett. és gyorsan próbálta elhessegetni magától. Ahogy a falusiak meghallották a győzedelmes Yo-He-Wah kiáltást. élve fogták el. amitől Evan tartott: a franciák befejezték a falat. amikor a falu minden lakója a kunyhójában hűsölt.

hogy csaknem összeesett. hanem megrohanták az erődöt. Nemsokára ők is ideérnek. Még a puskáját sem vitte magával. – De akkor hogyan vertétek meg mégis őket? – Néhány harcos a többi faluból türelmetlen lett és mérges. Körülbelül félúton járhattak közöttünk és a franciák között. mint egy vicsorgó. ha az unokatestvére ilyen boldog. – Tűztáncos. az angolt keresed – mondta csikaszóul. mire Fekete Sólyom kinyújtotta a kezét. – Miért jöttetek ilyen soká? – kérdezte Tűztáncos. Nem lehet halott. szikrákat szórt a szeme. Nagyon őrült dolog volt. Messzebb lehetett vele lőni. Csak 190 . amikor az erődből rájuk lőttek az ágyúval. de az angol volt a legmérgesebb. Mindnyájan tudtuk. Nagyon mérgesek voltunk. Óriási megkönnyebbülés hullám sepert át Tűztáncoson. és betették a negyedik fal helyére. Nem vártak Promingo parancsára. gondolta Tűztáncos. De félelme még mindig olyan erős volt. dühös vadállat. én még soha nem láttam ilyet. majd folytatta. – A franciák szereztek egy ágyút.– Gondolom. Az angol olyan volt. és megölték szinte mindet. hogy csupán egyetlen szót bírt kinyögni: – Igen. Egy maradt meg. ahol mi is láthatjuk. Aztán két shawnee kijött az erődből. mint a mi puskáinkkal. így egy pár napig kénytelenek voltunk várni. Megtántorodott. – A hátsereggel van. Fekete Sólyom elhallgatott és megrázta a fejét. de ő is megsebesült. és lábai úgy elgyengültek. hogy olyan helyen fogják megkínozni. hogy a sebesültet bevigye az erődbe. és gyorsan megtámasztotta. Felugrott és rohanni kezdett. mikor egy kicsit magához tért.

mint egy ördög Nagyon nagy főnök lehetne belőle. és az erdő felé indult. és a legtöbb csikaszo harcos így van vele. Lebukott egy fatörzs mögé és rálőtt. Az angol úgy rohant. így a golyó nem találta el. 191 . Mikor a shawnee látta. mint egy őrült. Nem hagyta. A másik kettő megfordult és futásnak eredt. De még így is bármikor követném a harcba. aranyhaja csillogott a napfényben. eltalálta. De a következő pillanatban az angol kiugrott a hatalmas füstfelhőből. hogy mindnyájan azt hittük. akit láttam. feje fölött lengetve a brit tisztek hosszú kését. Úgy harcolt azon a napon. és rárontott a francia tüzérekre. a fák közül néhány harcos és Evan lépett ki. elrohant a sebesült csikaszo mellett. Csak egyetlen dolog volt. A legbátrabb. ami nem tetszett. – A franciák az angolra fordították az ágyút és elsütötték.rohant. Fekete Sólyom ismét elhallgatott egy pillanatra fekete szemei csillogtak az izgalomtól. mintha fűszálak lettek volna. Az egyik shawnee-nál azonban volt puska. jobbra-balra dülöngélve. Meg sem vártuk Promingo parancsát. hogy még mindig közeledik. lerohantuk az erődöt. – Az angol nagyon bátor harcos. A golyó olyan közel csapódott be hozzá. hogy élő foglyokat ejtsünk az ellenség közül. Az angol dicsőséget szerzett magának. mint ahogy azt az angol tette. Még soha senkit nem láttam úgy használni a kését. Úgy vágott le három embert. Mi ekkor már tudtuk. – És aztán? – kérdezte Tűztáncos. Mielőtt azonban odaért volna. megfordult és elfutott. hogy miénk a győzelem. aki szinte látta maga előtt az eseményeket. Tűztáncos ellépett unokatestvére mellől.

míg a többiek elsiettek mellettük. hosszú. Tűztáncos úgy érezte. Tűztáncos fél könyékre támaszkodva feküdt az ágyban. 192 . és visszamenjen hozzá. érzéki szája duzzadt volt a heves éjszakai csókoktól. és a napsugár vastag sugarakban ömlött be a nyitott ablakokon. Miközben Evan felé tartott. A férfi óriási kísértést érzett. hogy teste azonnal szétolvad. arrogáns angol keresztülcsúszott védelmi vonalain. és próbálta megírni jelentését a parancsnokának.Mikor Evan meglátta a lányt. ami annyira jellemzője volt. Tűztáncos ebben a pillanatban döbbent rá. – Jelentést írok a parancsnokomnak. és abban a pillanatban Tűztáncos is megállt. Amikor ő felkelt. a lány még mélyen aludt. Vonakodva bár. Egészében véve rendkívül kívánatos volt. fekete haja mint selyem köntös borult a testére. és szinte fogva tartották egymást. fejezet Másnap reggel Evan a kunyhóban található háromlábú székek egyikén gubbasztott. – Mit csinálsz? A férfi meglepődött Tűztáncos hangjától. és ránézett a lányra. hatalmas örömöt érzett. megtorpant. Aztán a férfi még most is puskaporos arcán lassú mosoly ömlött szét. Valamiképpen az irritáló. hogy beleszeretett a férfiba. zöld szemében még ott ült az álom. 14. de visszafordult a feladatához. azzal a magabiztos lazaságával. és belopta magát a szívébe. Megfordult. hogy letegye a tollat. bár már késő reggel volt. Tekintetük találkozott.

Tűztáncos odalépett mellé. és lenézett az ölében heverő papírra. Tűztáncos figyelte. nehéz vágy támadt benne. 193 . Jaj. ő nagyon jól érezte magát itt a csikaszokkal. hogy ki lehetett Tűztáncos anyja. Különösen hasznos nagy távolságoknál. de ez sem vitte közelebb annak megoldásához. ami megmutatta Tűztáncos logikai érzékét. összeszorított fogakkal próbálta legyűrni magában. Kissé hihetetlennek tartotta. hogy ott megcsókolt és megízlelje az édességét! Csaknem emberfeletti erőfeszítésre volt szüksége. és felvegye a tollát.Amikor meghallotta Tűztáncos könnyű lépteit a háta mögött. és ne a lány combjai között göndörödő feketeségre. Ahogy Evan írt. Betűket kapcsolunk egymáshoz. hogy a kérdésre koncentráljon. hogy jelen lennénk. és a felé sétáló meztelen lány látványától szinte elakadt a lélegzete. A betűket pedig ezzel a tollal lehet lerajzolni. amikor anélkül tudunk szólni más emberekhez. – Anyád soha nem beszélt neked az írásról? Nem láttad őt írni? – Nem. – Az a beszélgetés egy olyan formája. mennyire vágyott rá. hogy Evan mit akart mondani. Evan egy kicsit hülyének érezte magát. Ez megint olyasmi volt. Evannek eszébe jutott Tűztáncos anyja. amikből szavak lesznek. megfordult. de kinek írt volna és miért? Mondtam neked. hogy a szavak közötti üres helyek a szünetek. ami éppen a szemével volt egy magasságban. hogy írni? Evan kényszerítette magát. Forró. hogy valaki majd megnézi ezt a papírt. – Mi az. hogy erre nem gondolt. hogy ismét elforduljon. és abból tudni fogja. Magától rájött.

– Csak gondolkodtam. és felnézett. Jólesett. és rájött. talán jobban tud figyelni. Látta mellkasa arany szőrzetét. Legnagyobb mérgére. de valahogy kinyögte a választ. mint tiszta csikaszóra. mikorra indul. Látva. Aztán félig megfordult. – Miről gondolkodtál? – Hát hogy mit írjak tovább – válaszolta a férfi. Szája hirtelen kiszáradt a vágytól. ami megnyerte a lány tetszését. hogy a parancsnokom minél hamarabb értesüljön az akció eredményéről. hogy ha nem látja a lányt. 194 . hogy nagyon tetszik neki a művelet. mint egy tamtamdob. vállai erős izmait. hogy Tűztáncos kilép a látószögéből. – Nem. – Josh megy vissza keletre. Tűztáncos tisztán érezte azoknak a szikrázó kék szemeknek a hatását. mert üzleti ügyei vannak. kicsit megkönnyebbült. nem jutott eszébe. nem – mondta. hogy még soha nem volt ilyen nehéz feladata. de közben arra gondolt. mert abban reménykedett. hogy a fehérek világából mutathat valami olyasmit. és büszkén viselné fehérségét. ha több dologgal is megismertetheti. – Miért hagytad abba az írást? – Mi? – rezzent össze Evan. Evan ismét a levél fölé hajolt.Evan észrevette a lány arckifejezését. és rekedten azt kérdezte: – És ez az írás nem várhat? Evan szíve úgy vert. Gyorsan elfordult a kísértéstől. Nagyon fontos. feje búbjától a lábujja hegyéig. ha meg tudom írni. attól tartok. és úgy folytatta. és szerette volna. Akkor talán őrá is másképpen nézne. Akkor talán nem úgy gondolna magára. hogy mit akart írni. és elviszi ezt a levelet.

mikor a lány tenyere rásimult férfiasságára. mintha aranyporral szórták volna be: haja glóriaként ragyogott a fején. Tűztáncos felnézett rá a földről. összefröcskölve a papírt. – Az írás még várhat.és fel mozgatta a kezét teljes hosszúságán.nak nevezte. Evan szinte megdermedt. lágy csókokat lehelt a vállára. Végigsimította a férfi karjait. eltolta a lány kezét. Hosszú haja úgy takarta be mindkettőjüket. mint egy csillogó. Amikor úgy érezte. Evan felnyögött. Szinte agónia volt számára ülni addig.Tűztáncos azonban nem ment el. angol. letolta a nadrágját. és vékony izzadságréteg lepte el a homlokát. és a toll kiesett a kezéből. ahol eddig térdelt. a lány a kezébe vette. mert a hangja mindent jóvátett. Az ablakokon beáramló napsugarak megvilágították a férfi egész testét. Tehetetlenül ült. és közben arra gondolt. és felállt. Mikor aztán férfiassága teljes nagyságában. Tűztáncos lenyűgözve nézte. amiért Tűztáncos „angol”. hogy nem bírja tovább. hogy sokkal inkább hasonlít egy 195 . Most az egyszer Evan nem tiltakozott. Nem volt ereje tiltakozni. Akarlak. Ahogy a férfi megfordult. mialatt a lány kioldotta a nadrágját és ujjai lágyan becézgették felhevült bőrét. Csak odalépett Evan mögé. és fölé hajolt. Szeme égett a vágytól. nyelve hegyével végigsimítva a férfi egyik izmos vállán. – Később. és olyan volt. ahogy egyre lejjebb és lejjebb tolta a nadrágját. és kéksége az indigóhoz volt hasonló. majd letérdelt mögé és az ölébe tette a kezét. fekete függöny. – Most nekem… – Sssh – válaszolta Tűztáncos. és kemény mellbimbói végigdörzsölték a hátát. míg a lány le. Tűztáncos – motyogta. büszkén kiugrott.

aki itt áll előtte. és útjaik soha többé nem fogják keresztezni egymást. felvigye magával a mennyországba. mint egy arany köntösbe öltözött istenről.istenhez. körmeit belevájta izmos hátába. Mivel már kénytelen volt beismerni magának. nem marad számára más belőle. majd egy erőteljes lökéssel behatolt meleg mélységeibe. és úgy beszélnek róla. Praktikusabb volt annál. hogy beleszeretett Evanbe. akit a karjában tartott. de az ágyhoz elvinni már nem volt türelme. hogy a napisten. Elhatározta. hogy egész életében vissza fog emlékezni. aki a jövőn rágódik. és hagyta. nem volt szükség további előkészítésre. erősen és gyönyörűen. kegyetlen ténnyel is szembe kellett néznie: A férfi el fog menni. mikor Evan a parancsnoka válaszára várt. és elraktározza az emlékeit. mintsem a jelent szomorkodással töltse. Eszébe jutott. Tűztáncos számára olyan különlegesek voltak. Azonban ő nem olyan nő volt. hogy a lehető legjobban kihasználja korlátozott idejét. és ezeknek az emlékeknek ki kell tartaniuk egész életében. Ehelyett gyengéden hanyatt fektette a lányt. a rideg. ha elvégezte a dolgát. amit Evannel tölthet. Kitárta karjait a férfi felé. A következő napok. mintha kincseket gyűjtene. Mert ha egyszer a férfi elmegy. 196 . És jelen pillanatban az övé. ahol arany fényben és a millió szétrobbanó csillag ragyogó szikráiban fürdesse. büszkén. Karját és lábát a férfi köré fonta. Tűztáncos már várta a férfit. gondolta a lány. amikre tudta. hogy a nacsezek a Napot imádják. Evan több mint örömmel fogadta el Tűztáncos néma invitálását. Ez lehet a nacsez napisten. mint emberhez. Gyönyörködött csodálatos szeretőjében.

hogy Tűztáncos leveszi az ingjét. de az ültetést. így aztán Evan próbálta elkerülni az olyan témákat. a gyomlálást és locsolást a nők. Nemcsak abban. amikor éppen hazafelé tartottak a földekről. bár jelenléte nem sok haszonnal járt. Egy hónapon keresztül csaknem mintaéletet éltek. ami mostanában alakult ki közöttük. Azonban a változást ő is észrevette a lányon. Ö csak annyit tudott. amik nézeteltérést okozhattak közöttük. mint ő. hogy a lány szinte többször kezdeményezte a szeretkezést. Nem.Evan élvezte az együtt töltött idilli napokat. hogy ez a törékeny. mint a többi nőén? 197 . ez valami titokzatosabb változás volt. A csikaszo férfiak megtisztították. Evan megkérdezte: – A te arcodon miért nincsenek tetoválások. mert agresszivitását betudta szenvedélyes csikaszo természetének. de távolról sem gondolkozott ennek az okain. amit nem tudott mivel magyarázni. és félmeztelenül dolgozik. és annyira hozzászokott a munkához. mint az indiánok. Ha a lány úgy érezte. abból a világért sem engedett volna. és magas kupacokat emeltek. Egy idő múlva már azt sem találta furcsának. máris széthulljon. hogy ugyanúgy megszerette a kukorica illatát. amibe a magok kerültek. hogy valamiben igaza van. amikor a lánynak le kellett dolgoznia a részét. feltörték a földet. hogy élvezze az életet minden velejárójával együtt. Evan még a földekre is elkísérte. valami. hogy Tűztáncos volt az eddigi legizgalmasabb szeretője. a gyerekek és a törzs öregjei végezték. De Evan segített vizet hordani a szomjas növényekre. és hogy már nagyon régen volt ennyi szabadideje. majd az aratásban is részt vettek. új kapcsolat. Nem akarta megkockáztatni. A lány sokkal kedvesebb és finomabb volt vele. Egy nap.

Tűztáncos szeplői nagyon aranyosak voltak.– Anyám azt mondta. A csikaszók a medvét még a sasnál is jobban tisztelték. Evan alig bírta megállni nevetés nélkül Tűztáncos és a többiek hiszékenységét. hogy megmondja neki. és ezért találta ezt ki. és az angolok között nagyon gyakori. – Micsoda? A lány megállt. – Ja. hogy az angol vér sokkal erősebb Tűztáncosban. amit az indiánok csináltak. legalábbis a férfi számára. mert engem maga a Nagy Szellem tetovált ki. Az egyik vadászaton – a legizgalmasabbon – elejtettek egy vérszomjas medvét. A férfi abban reménykedett. de a főzéshez is 198 . Evan magában nagyon egyetértett az anyával. Ahogy folytatták az útjukat. szembefordult a férfival. Egy pillanatig arra gondolt. de a tetoválások annál kevésbé. Rájött valamire Tűztáncos anyjával kapcsolatban. de végül mégsem szólt semmit. amik most előbújtak a naptól. nem szükséges. nem fogja az angol fogoly kis furfangját elárulni. hogy lánya szépségét elcsúfítsák a kék pöttyök. mint ahogyan ő gondolja. el is felejtkeztem róla. csak halvány szeplőket. azok nem tetoválások. zsírját vallásos ceremóniákon kenték magukra. A csikaszo férfiak többször is elhívták Evant magukkal vadászni. Annak ellenére. tényleg. hanem szeplők. Nem. és végigfuttatta az ujját a szeme alatt és az orrán. – Látod? Evan nem látott mást. Tűztáncos anyja valószínűleg nem akarta. és láthatóan nem értett egyet mindennel. Az angol fogoly okos volt. A férfi megdermedt. hogy Tűztáncos ennek pont az ellenkezőjéről volt meggyőződve.

Mikor letette a medvebőr közepére. A medvevadászat utáni estén Fekete Sólyom látogatott el hozzájuk. amiből készült. A harcos és Evan leültek a kunyhó közepén fekvő medvebőrre. és letett egy fatálat Fekete Sólyom elé. csak mikor a lúgos vizet hozzáadták. hogy angolul tanítsa a harcost. fehér volt. és Evan nagyon örült neki. Egy perccel később újabb tálakat hozott. Mikor visszajött. Mostanában ezt elég gyakran tette. sült tök és párolt articsóka volt. amikben párolt kukorica. a harcos felsóhajtott: – Ah. Fekete Sólyom kikapott egy süteményt a kosárból. és várták Tűztáncost. sőt vad fahéjjal és különböző más fűszerekkel illatosítva pomádét is készítettek belőle. sötét sárga színe. Fekete Sólyom látogatásai lehetőséget adtak Evannek.használták. Fekete Sólymot használhatja tolmácsául. Mindig elbűvölte szép. a kedvencem. Sofki! Evan maga is megkedvelte az enyhén kesernyés kukoricalevest. aki átment az ételért a főzőházba. A földi kukorica. Ezen az estén azonban Fekete Sólyom azért jött. Tűztáncos letette a medvesültet tartalmazó fatálakat a férfiak és a saját helye elé. Ha esetleg Josh nem tud menni. és nagyon meg volt elégedve a haladásával. különösen a Saint Louis mellettit. és elhatározta magában: Tűztáncost semmiképpen nem fogja magával vinni tolmácsként. hogy Amherst ezredes őt fogja elküldeni. Evan majdnem biztos volt benne. hogy derítse fel a környék francia erődjeit. mert Tűztáncos az aznap elejtett medve húsából sütött egy darabot vacsorára. és nem is változott sárgára. no és egy kosár hamuban sült süteményt. – Ez a második kedvencem! 199 .

Evan soha nem szűkölködött a bókokban. Képtelenség kedvenc ételt választani. az angol pedig 200 . Fekete Sólyom figyelte a párt. és így előbukkant a töltelék. nekem ez a kedvencem. Lefejtette róla a külső kukoricahéjat. észrevette. ez sokkal fontosabb. mikor Tűztáncos szépségéről volt szó. hogy kicsordultak a könnyei. Evan ezt nagyon furcsának találta. nagy elégedettséget érzett. Mikor Tűztáncos felemelte a nehéz öntöttvas fedőt a fazékról. Angliában a vesepecsenye volt a kedvence.Idáig Evan kedvence is ez volt. Így aztán most. de azt össze sem lehetett hasonlítani ezzel. ami tört kukoricából és dióból készült. ahogy csendesen ettek tovább. Ezért most olyan jólesett neki ez a dicséret. mint amikkel Tűztáncos etet engem. de mióta visszajött a francia erődtől. hogy az van benne. Tűztáncost valami furcsa ragyogás vette körül. mert tudta. pedig a lány úgy érezte. de valahogy mégis megérezte a lány pillanatnyi elérzékenyülését. Gyorsan lehajtotta a fejét. – Meg kell mondanom nektek valamit – mondta és tekintete találkozott Tűztáncoséval. mint a kinézete. mikor látta belépni a lányt egy nagy fazékkal. de ezelőtt még soha nem mondott semmit a szolgálataira. amit eddig még soha nem látott rajta. Mohón bedobta a szájába. Evan gyorsan belenyúlt és kivett egy gőzölgő rolót. Legalábbis mostanában – tette hozzá. élvezve a töltelék különlegesen fűszeres ízét. – Még soha nem ettem ilyen finomakat. Tűztáncos egy másik főztje foglalta el ezt a helyet. Rájuk vigyorgott és azt mondta: – Ha még eddig nem jöttetek volna rá. hogy Fekete Sólyom és Tűztáncos őt nézik. hogy Evan ne láthassa az arcát. Mikor a következő darabért nyúlt.

Hogy tudta ilyen hamar megjárni az utat oda-vissza? – Elfelejti. Persze az túlzás. – Na de még így is nagyon hamar visszaért – jegyezte meg Evan. A nyílásban Josh állt. hogy csikaszo lóval mentem – válaszolta Josh. hogy szinte látta a levegőben köztük a szikrákat. mert két puskát adtam hozzá ráadásként. csak a legjobbal. hogy még nagyon fiatal volt. Ma este azonban más volt. aki itt él ebben a faluban. és érezte forró vágyuk illatát. – Nem várta meg Amherst ezredes válaszát a jelentésemre? – Dehogynem. – Mi történt a másikkal? – Ja. hogy cseréltem. Néhányszor. nem várt vissza ilyen hamar. Annak ellenére. Akkor éppen Williamsburgben volt. majd felállt. csak míg ideértünk. de nem volt meg benne a csikaszo lovak gyorsasága és kitartása. Pennsylvaniai puskákat. Evan kérdően nézett Tűztáncosra. Kettőnknek majdnem ugyanennyi időbe telt. Nem érte be. azzal? Jó kis ló volt. Éppen befejezték a vacsorájukat. mikor kopogtatás hallatszott az ajtón. A skót elnevette magát Evan meglepetésén. tényleg nem – ismerte be Evan. a két ember testi vonzódása olyan erős volt. tudta. Fekete Sólyom nem volt bolond. hogy magának csikaszo lova van – mondta Evan. – Még egy hónapja sincs. majd belépett a kunyhóba. – Látom. és üdvözölte Tűztáncost és Fekete Sólymot. – Nem is tudtam. Hosszú alkudozás után elcseréltem a feleségem egyik rokonával. hogy ezek ketten szerelembe estek. és kinyitotta az ajtót. és elhelyezkedtek az alacsony kanapén.nagyon kiegyensúlyozott és nyugodt volt. mikor velük volt. És a szerelmet nem tévesztette össze a vággyal. – Hát. hogy elment. 201 .

Tudta. hogy bár a férfi katonai zseninek tartja magát. például. Igen. ha vége lesz a háborúnak. Azt mondta. hogy a Duquesne erőd elesett. – Ja. Ez tavaly történt.– Mi az ördögöt csinált Virginia fővárosában? A harcok északon vannak. pedig annál nagyobb hóhányó még nem volt a kolóniákon. – Josh itt elhallgatott. a kormányzást átadja egy hadnagynak. – Mi az. amit Evan nem értett. hogy visszamehessen hőn szeretett angliai birtokára. hogy a miniszter ezért nevezte ki Amherstet 202 . – Ez nem újság. de azt megmondta. ami megfordította a háborút? – Hát. Bár… – Na de ez még mindig nem magyarázza meg. – Na. Azóta Pitt erődnek hívják. Azonban volt valami. amennyit a katonai taktikákról tud. – Pitt visszahívta Dinwiddie ezredest. és még akkor is maradna hely a cérnának. gyorsan rájött. betehetné egy tű fokába. hogy itt nem marad. Ebből a szempontból nagyon hasonlítottak egymáshoz az ezredessel. ahogy Amherst megfordította a háborút. hogy Amherst ezredes mit keresett Virginiában. Evan nem volt meglepve. akkor figyeljen ide. és elgondolkozó arcot vágott. Pitt annyira meg volt elégedve azzal. Evan egyetértett ezzel. hogy Amherst ezredes alig várja. – Gondolja. míg Pittbe elér a hír. Amherst lejött megnézni a kolóniát. A rövid beszélgetésből. amit Virginia kormányzójával folytatott. de beletelik egy kis időbe. a Brit Hadsereg nagyon jól elboldogult nélküle meg a tanácsai nélkül is. hogy őt választotta ki Virginia kormányzójául.

mikor meghallották. és jó barátját. A franciák felrobbantották az erődöt. így. – És még ezen kívül is vannak híreim. – Egy virginiai javasolta a nevét. hogy a serege most Crown Point és a Niagara erődök felé tart. amióta eljött északról kora tavasszal. és megpördült. hogy megfordult a háború? Minden amit mond. – Remélem. Ja. Wolfe ezredes felhajózott a Saint Lawrenc-folyón és ostrom alá vette Quebecet. aztán folytatta. – Josh itt szünetet tartott. Wolfe 203 . Hirtelen sárga fény villant a szemében. Evan megdöbbent. ahol a Brit Hadsereg óriási vereséget szenvedett. és nagyon reméli. hogy nem igazán. Josh! Mit jön ide azzal. ahol Evan elvesztette csapatának nagy részét. hogy közlendője elég drámai hatású legyen. hogy Amherst és serege a közelben van. jól elpáholtuk őket! – Hát. hogy Evan megemészthesse a hallottakat. hogy be tudja őket venni. hogy az idén mi történt. Úgy látszott. a franciák kezdenek bajban lenni. Pitt miniszter haditervét próbálták megvalósítani. A Carillon erőd volt az. attól tartok. Átkeresztelték Ticonderoga erődre. Azóta azonban elkezdték az újjáépítését. Amherst ezredes azt mondta. – Úristen. de azt még nem mondtam el.Virginia kormányzójává? Mert Amherst róla nevezte el a Duquesne erődöt? – Nem Amherst nevezte el az erődöt – tájékoztatta Evan a skótot. Lord Howe-ot. tavaly történt. George Washington – folytatta Evan. hogy ennyi minden történt. és elmenekültek. Josh egy pillanatra elhallgatott. – Bevettük a Carillon erődöt. hogy Amherst Kanadát szállta meg a Champlain-tavon keresztül. – Ja.

hogy végre kikerülhet a középpontból. gondolta Evan. azt kérdezte: – Hol van a parancs. mint a tavalyi Frontenac erődé. hanem iszonyúan dühös. hogy legalább húsz angol volt a támadók között. az. hogy Quebec nehéz dió lesz. Azt mondta. hanem Josh véleménye is róla. Azonban az. hogy a skót ilyen lelkendezve beszél róla. ha húsznak látták. de még nem dőlt el. hogy arról is támadhatnak rájuk angolok. hatalmas ötlet volt. Nemcsak a háború fordult meg. és hogyan volt ott mindenhol egyszerre. a Massiac erőd eleste jobban megrázta őket. hogyan vette el tőlük az ágyút egymaga. Az egyetlen különbség közötte és a halott csikaszo között az volt.pedig megtámadta Quebecet. őrnagy. nem kell a környékbeli településeket kifürkésznem? Visszahív? – Nem. Amherst mondta. Tudtak róla. – Tehát Amherst úgy érzi. Nem csoda. Amherst nem tudta mire vélni a dolgot. elég nagy bolondság volt. Ja. a háború megfordult. nem hívja vissza magát. Különben azt üzeni magának. amíg el nem magyaráztam neki. hogy elfogtak néhány francia futárt. Álmukban sem jutott eszükbe. Amherstre nagyon nagy hatással volt a dolog. amit csinált. amit Amherst küldött? – Nem küldött semmit. 204 . Esze ágában sem volt hőssé lenni. és ez sokban hozzájárult a franciák meneküléséhez Carillonnál. zavarba ejtette. hogy maga és Promingo nagyon szép munkát végeztek a Massiac erődnél. Az igazat megvallva. Úgy látszott. Nem bátor volt. Attól tart. Hatalmas! A franciák megesküdtek. hogy ő életben maradt. hanem szorongani kezdett. Azonban a hírek hallatán nem izgalmat érzett. ördögként harcolva. Remélve. hogy a vörös kabátját viselte a támadáskor.

– Nem küldött parancsot? – Gondolom. – A hónap végén? De hát három hét múlva vége a hónapnak! -Ja. nincsen fontosabb dolog a háborúnál – válaszolta Josh megbántottan. Josh hirtelen buzgóságában kételkedve. Josh megvonta a vállát. – Különben meg éppen Williamsburgben lenne dolgom nekem is – folytatta Josh az árut meg visszaküldöm lovakkal. csak egy környékbeli felderítésre. őrnagy. mert odahívta magát.Evan megdermedt. gondolta Evan. – Nem számítottam másra. – Ezért megyek magával én. most. Tud tájékozódni az erdőben. – Maga elvisz Williamsburgbe. majd személyesen adja át magának. Képtelen lennék ennyi idő alatt odaérni. Williamsburgben akarja magával megbeszélni a stratégiát. Ja. igen. Vannak a teherhordók között is megbízható emberek. Evan arca szkeptikus kifejezést öltött. – Én két hét alatt tettem meg az utat – mutatott rá Josh. 205 . – Ja – értett egyet Josh. mert a hónap végén továbbmegy. hogy várja magát Williamsburgben. – Az ezredes nem közölte velem a részleteket. hogy az angolok vannak nyerésben. aztán visszajön? – Ja. Sietnie kell. – Milyen stratégiát? – kérdezte Evan döbbenten. – Maga ismeri a vidéket. Persze. ha megérkezik Williamsburgbe. – És mi lesz a fontos üzleti ügyeivel? – Ó. Én biztos eltévednék. Csak annyit tudok. – Nem érek oda ilyen hamar.

itt kell hagynia Tűztáncost. – Miért? – Hát. Most odafordult a lányhoz. Még nem. – Egy indián lány volt. aki nagyon meglepődött Josh váratlan bejelentésén. – Ez Tűztáncostól függ. Azt mondta. hogy meglásd. hogyan él az anyád népe. holnap korán reggel akar indulni. hogyan él anyja népe. Tűztáncost annyira meglepte a férfi ajánlata. hogy magával vigye Williamsburgbe. Tűztáncos – mondta neki. Josh válaszolt. amit az előbb érzett. csak bámult rá. ez már inkább vall Josh-ra. Evan volt az első. Így volt ezzel Tűztáncos és Fekete Sólyom is. 206 . Azóta a telepesek között szájról szájra jár a története. jobban el tudja majd fogadni saját félig fehér voltát is. Nem Evan volt az egyetlen. nagyon tetszett neki. mert attól félt. hogy szóhoz sem jutott. hogy őt is hozza magával. gondolta Evan. Talán ha a lány meglátja. és ez felkeltette a kíváncsiságát. – Nem is vagy kíváncsi? – kérdezte Evan.Na. Azonban ő még nem állt készen a válásra. – Gondolom. hogy a szorongás. – Ki az a Pocahontas? – kérdezte Tűztáncos. aki magához tért. és szeretné megismerni. aki megmentette az egyik első telepes életét. elmeséltem neki. Evan most rádöbbent. Az ötlet. hogy a lány magával ment a felderítő expedícióra. – Gyere velem. a lány Pocahontasra emlékezteti. Az ezredes azt akarja. – Nagyon jó lehetőség lenne számodra. azért volt. kihasználva a lehetőséget. mielőtt Evan kinyithatta volna a száját.

Azonban nem is ez volt. ami az utazásra motiválta. és az anyja legyen a következő főnöknek. amit mondott. hiszen neki is csikaszo nő volt a felesége. 207 . Mielőtt azonban válaszolhatott volna. Tűztáncos erre megpördült. mint Tűztáncos. Evan pedig alig bírta visszafojtani a nevetését. amit az anyja mesélt a fehérekről. – Nekem nincs szükségem senki engedélyére. amit Tűztáncos mondott. Az ő sorsa az volt. Ő soha nem mondott volna ilyesmit Tűztáncosnak. hogy ez nem teljesen igaz. Nem mehetett oda. hogy egy kicsit tényleg kíváncsi. mintha egy mérges bika előtt egy piros zászlót lengetett volna meg az ember. Azonban esze ágában sem volt visszavonni. a lány tudta. hanem hogy így még több emléket gyűjthet Evanről. – Holnap reggel. Az azonban meglepte Evant. Annak ellenére. mert nem csupán egy volt a csikaszo nők közül. Kötelezettségei voltak a törzzsel szemben. Ez olyan volt. hogy uralkodjon a klánon. – Mikor? – kérdezte Evan.Tűztáncos elismerte magában. Talán az a nő nem ennyire veszélyesen független. zöld szemei mérgesen szikráztak. ahová akart. Josh szólalt meg. Én csikaszo nő vagyok! Oda megyek. hanem tanácsot. – Talán szüksége lesz a nagyanyja engedélyére. és ő már megtanulta nagyon gondosan megválogatni a szavait. hogy Josh ezt nem tudja. ahová akarok! Josh meglepetten lépett hátra Tűztáncos kitörésétől. Ehelyett így szólt: – Nagyanyámtól nem engedélyt fogok kémi. Nem minden volt rossz.

nyugodtan állva nagyanyja mérges tekintetét. Keleti Csillag eltűnődött. Csak nézett az öregasszonyra. majd azt mondta: 208 . Tűztáncos a lágy hangtól nagyon mérges lett. és elmondta neki. De talán még jó is. Keleti Csillag érezte. korábbi félelme beigazolódott: unokája beleszeretett a férfiba. Biztosan tudta. hogy a lány később egy nagyon fájdalmas búcsúnak néz elébe. Ő túl csikaszo ahhoz az élethez. – Áldásomat adom – válaszolta Keleti Csillag halkan. mert már döntöttél. amiért Tűztáncos menni akar. hogy nem neki való. és arra. – Menni akarsz? – kérdezte Keleti Csillag. ha megtagadná tőle az áldását.15. mielőtt idekerült. Úgy látszott. és hogy az angollal és egy Josh nevű kereskedővel menne. Azonban azt is tudta. – Megyek. – Igen – válaszolta Tűztáncos. hogy Tűztáncos önálló nő. – Szerintem nem az engedélyemért jöttél. hogy vajon Tűztáncos itthon maradna-e. legalább meglátja. akarok. meghívták. hogyan élhetett. hogy unokája nem akar elszakadni az angoltól. Tudta. ha megismeri a fehérek világát. – Akkor meg miért jöttél ide? – Az áldásodért. – Igen. hogy látogassa meg a fehér nagy hadifőnököt. de ez csak egy futó gondolat volt. és saját elgondolása szerint él. – Miért? – Mert kíváncsi vagyok anyám népére. fejezet Tűztáncos másnap reggel korán elment a nagyanyjához. hogy ez csak a kisebbik ok.

– Tudom. Harminc perccel később Fekete Sólyom és Evan ott álltak Keleti Csillag előtt. Küldd ide nekem az angolt és Fekete Sólymot. De Tűztáncos megtette. Azonban azt hallottam.– Köszönöm – aztán megfordult. hanem lázadás. Keleti Csillag azonban utána szólt. – Beszélni akarok az angollal. majd megismételte csikaszóul. Fekete Sólyom az öregasszony minden szavát lefordította Evannek. – Miért? Keleti Csillag halványan elmosolyodott. 209 . ahhoz neked semmi közöd – válaszolta Keleti Csillag nyugodtan. – De hát ő nem beszéli a nyelvünket. és el akart menni. Keleti Csillagnak ez nagyon tetszett. – Jó napot – válaszolta Evan. de nem mutatta. – Netak chookoma – mondta Keleti Csillag. – Mondd meg neki. aki ugyanilyen nyugodt hangon válaszolt. – Várj! Még nem fejeztem be. – Fordítsd le a következőket az angolnak – fordult Fekete Sólyomhoz. amit nem sokan mertek volna megtenni a törzsből. hogy épségben visszahozza az unokámat ebbe a faluba. és ez tetszett az öregasszonynak. mintha kőből faragták volna ki. – Elvárom tőle. Tűztáncos visszafordult. mert ennyit már tudott. hogy Fekete Sólyom már elég jól beszéli az övét. hogy Tűztáncos életét a sajátommal fogom védeni. és útközben minden bajtól megóvja. Ez nem kérdés volt. Arca olyan volt. – Amit mondani akarok neki.

Attól félek. A kapcsolatok szinte kizárólag testiek voltak. Mikor egyedül maradtak. és Evan tudta. hanem mert rövid lábai voltak. akik néha feleségül veszik indián szeretőjüket. Ő a csontja velejéig angol. – Igen – válaszolta Fekete Sólyom és szerintem az angol is őbelé. mint a teherhordók vagy a kereskedők. Tűztáncos és Josh egy órával később már úton voltak. Megfordult. Evan nagyon nevetségesen érezte magát azon a lovon. és az ő világa egy örökkévalóságnyira van Tűztáncosétól. A fehér férfiak tartottak indián nőket szeretőként. Az angol úgyis el fogja hagyni Tűztáncost a végén. Evannek fel kellett húznia a térdeit a ló hátáig. és indiánként élnek. Keleti Csillag bólintott. Erre nem is gondolt. 210 . Ez az utolsó megjegyzés megdöbbentette Keleti Csillagot. gondolta Keleti Csillag. el van bocsátva. Keleti Csillag és Evan tekintete találkozott. és elhagyta a kunyhót. és akkor majd szenvedhet. amit Tűztáncos neki választott a ménesből. *** Evan. hogy beleszeretett az angolba.Miután Fekete Sólyom továbbadta Evan válaszát. Nemcsak azért. mert az állat koszos volt és csapzott. ha Josh nem akar megtenni hatvan mérföldet naponta. Ő nem olyan. Keleti Csillag azt mondta Fekete Sólyomnak: – Nem is Tűztáncos életéért aggódom. de érzelmileg általában nem kötötte őket semmi hozzájuk. Esze ágában sem lett volna felülni rá. Azonban a hír nem változtat meg semmit. Egyiküknek sem rebbent meg a szeme.

Előbbi furcsa viselkedésére csak gyors fúj tatása emlékeztetett. az állat teljesen megnyugodott. Evan éppen kezdett hozzászokni az indián pónihoz. hogy az ő lova egyszerűen képtelen lenne ilyen teljesítményre. hogy tíz lépésre alig láttak maguk elé.Evan tudta. Evan elvesztette az egyensúlyát. 211 . de nagyon szégyellte a dolgot. – Majd megtanítom ennek a rohadt lónak. és leesett. de néhány furcsa cafrangon kívül nem látott semmit. és mivel déli pihenőjük után ő állt az élre. Kit érdekel. Ahogy azonban haladtak az ősi ösvényen. Nem esett nagyot. Ló még soha életében nem vetette le a hátáról. Az indián póni nemcsak hogy gyors és egyenletes ütemben kocogott. mikor a lány odaléptetett mellé. a telepesek miért tartják olyan nagyra ezeket az állatokat. – Az – mutatott le a lány a ló előtt a földre. nagyokat dobbantott. úgy látszott. Kezdte megérteni. így meg sem ütötte magát. Evan odanézett. és mérgesen nyihogott. – Mi a franc ütött ebbe? – kérdezte Evan Tűztáncostól. Evan véleménye hamarosan megváltozott. odarohant a lóhoz és megragadta a kötőfékjét. hogyan néz ki? Senki nem fogja meglátni őket az erdő mélyén. majd ágaskodni kezdett. mikor a ló hirtelen megtorpant az ösvényen. Tűztáncos és Josh is szemtanúi voltak szégyenének. – Dehogynem! – vetette hátra mérgesen a válla fölött. Gyorsan felpattant a földről. amit a csikaszok Béke Ösvénynek neveztek. de biztosabb is volt Evan lovánál. ahol olyan sötét volt. hogy kit dobjon le! Mielőtt azonban Evan bármit is tett volna. – Ne! Ne menj oda! – kiáltott rá Tűztáncos.

– Mert nem volt szükséges. – Én nem hallottam semmit. – Kereskedelmi állomás? – kérdezte Evan meglepetten. ott fogjuk tölteni az éjszakát. amit megölt a lovad.– Mi az? – Annak a csörgőkígyónak a maradványa. – De azért valahogy figyelmeztethetett volna előtte. Hihetetlenül veszélyes. és még talán valami meleg ételt is szerezhetünk. A csörgőkígyó az egyetlen. – Honnan tudjátok. Itt van már 14 óta. Nem csörög. vettem észre – jegyezte meg Evan szárazon. – Igen. Most azonban. nem lenne rossz ötlet. A harmadik nap estéjén Josh azt mondta: – Van itt nem messze egy kereskedelmi állomás. ami így meg tud bolondítani egy csikaszo lovat. Ahogy én tudom. hogy csörgőkígyó volt? – kérdezte Evan. Charles Charleville. a tulajdonosa akkor építette. – És szerintem a lovad sem hallotta. és az eső is esni fog. mielőtt támadni akar? – Nem mindig – válaszolta Josh. ez az egyetlen angol kereskedelmi állomás az Alleghenies-nek ezen az oldalán. – Nem. Iszonyúan utálják a csörgőkígyókat – mondta Josh. azt hiszem. lovával bepréselődve a másik kettő közé. – Itt kinn a semmi közepén? – Ja. csak a szagát érezte. – Miért nem szálltunk itt meg menetközben? – kérdezte Evan. mivel Tűztáncos is velünk van. 212 . – Lehetett valami másfajta is.

ez Charlie – válaszolta Josh nevetve. a másikban tégelyekben medvezsír. Egy óra múlva kiértek egy tisztásra. A szoba egyik sarkában rengeteg szőrme és bőr volt felhalmozva. Evan is körbenézett. hogy a cserokák építkeznek gerendákból. ha az első fehérek lakta hely jó benyomást tesz Tűztáncosra. füstölt sonkák és sonkaszeletek. edények. Evan és Tűztáncos megfordultak. ősz hajú. és most annak örült a legjobban. aminek a közepén egy hatalmas gerendaépület állt. nyergek. és egy testes. Ő már több ilyen kereskedelmi állomáson is járt. Egyetlen felhőt sem látott. és az is sokkal tisztább. ahol nagy kupacokban tűzifa állt. csapdák. mint máshol. puskaporos tülkök. amiken különböző dolgok lógtak: hálók. Szerette volna. hócipők. hogy ebben deszkapadló van. balták. puskapor. hogy esni fog? – Érzem a levegőben. ásók. nyergeiket és a többi holmijukat betették az eresz alá. nagy tekercs kötelek. Nemsokára nagy zuhét kapunk a nyakunkba. Mikor beléptek a helyiségbe. tehát a fehérek tőlük vehették az ötletet. zsákokban kukoricaliszt és szárazbab. Hirtelen erős férfihang robbant bele a csendbe. te vagy az? – Úgy hallom. A gerendák közötti rések agyaggal kevert mohával voltak betömve. Lovaikat kicsapták legelni a tisztás zöld füvére. – Josh? Josh McDougal. Tűztáncos kíváncsian nézett körbe. és a falból mindenfelé kampók álltak ki. Ő úgy tudta. – Miből gondolja.Evan felnézett a kristálytiszta kék égre. vörös arcú férfit láttak a helyiség egész hosszában 213 .

– Elalhattok a tüzem mellett. Charlie kutató pillantást vetett Evanre és Tűztáncosra. – Üljetek le. ma éjszaka az állatnak sem biztonságos kint. kés. 214 . aztán ő is helyet foglalt. Evan nagyon csodálkozott azon. és arra gondoltam. Tűztáncos pedig mosolygott. – Bizony. nemhogy az embernek – mondta. Mögötte. ha megismernéd a barátaimat – mondta Josh. talán itt tölthetnénk az éjszakát. Evan félrelépett. persze csak ha fizettek érte – tette hozzá. Evan bólintott. hogy vihar lesz. Josh velük szemben ült le. – A barátaim és én Williamsburgbe tartunk.végighúzódó pult mögött.és tomahawk gyűjtemény lógott. hogy Tűztáncos üljön belülre a padon. hogy megismerhettem önöket – válaszolta Charlie. és megszorította Josh kezét. a falon egész puska-. Charlie most odalépett az asztalhoz közben pedig egy kétes tisztaságú köténybe törölgette a kezét. – Hát téged mi szél hozott erre? – kérdezte Charlie. aminek mind a két oldalán hosszú padok nyújtóztak. akik a törvény elől menekülnek. és odamentek az asztalhoz. még egyetlen felhő sem volt az égen. miközben kilépett a pult mögül. Túl sokan vannak. hogy utoljára itt jártál. ha az ember nem kérdez semmit. és a tűzhely mellett álló hosszú asztalra mutatott. aztán Evanhez fordult. – Már vagy öt éve is megvan. szeretném. és az a legbiztosabb. mikor érkeztek. de nem mondott semmit. Az előbb. – Charlie. és hagyta. – Tűztáncos és Evan Trevor őrnagy. mivel vihar készülődik – magyarázta Josh. amit a két kereskedő mondott. Mindkét férfi letette a puskáját az ajtó mellé. – Örülök. mégis mindketten biztosak voltak benne.

Josh szabadkozva emelte fel a kezét. gondolta. azt nagyon darabosan és bizonytalanul tették. Nem vagyok hős. 215 . Maga hős lett. lehet. hogy nem. – És a hölgy? – fordult Charlie ismét Evanhoz. őrnagy. és arról beszél. és azt mondta: – Nem én voltam. akkor konyakot kérek.– Azt hiszem. tudom. Ha a meszticek egyáltalán beszélték az apjuk nyelvét. – Köszönöm. még nem látott. de nem én vezettem a támadást. – Amit maga hallott. hogy maga kicsoda. a csikaszo főnök – lepődött meg Evan. Nem úgy. mert nem kerülte el a figyelmét a férfi magatartása. – Igen. – Én nem iszom! – vágta oda. aki ilyen folyékonyan beszélt volna angolul. de ilyen zöld szemű szépséget. Evan Josh-ra nézett. Az indiánoknak megvan a maguk külön hírforrásuk. – Honnan tudta. mint ez a szép kis cica. Charlie meglepetten nézett a lányra. a vonásai teljesen európaiak. Errefelé elég sok félvér élt. Tűztáncos szemei szikrákat hánytak a méregtől. hanem Promingo. Evan Charlie-ra nézett. én is ott voltam. Azért szeretném magát megkínálni egy itallal. Kétsége sem volt afelől. – Lehet. kereskedők és hordárok fiai és lányai. Valódi mesztic. Mit kér? Sört? Rumot? Vagy pedig nagyon jó francia konyakom van. aki a Massiac erőd elleni támadást vezette. trapper és hordár magáról. hogy én ki vagyok? – Egyszerű. kereskedő. hogy igen. hogyan vette el a franciáktól az ágyút egymaga. hogy a lány a tiszttel van. Maga az a tiszt. – És te Josh? – Én rumot. erős túlzás. Minden indián.

A padló is ebből készült. Charlie besietett a pult mögé. és előhúzott egy üveg konyakot meg egy üveg rumot. – Van itt minden. Evan észrevette ezt. – Igen? Hát. – Gondolom ezen könnyebb írni. 216 . diadalmasan emelte magasra az almaleves üveget. és hallották. ahogy üvegek és kannák között rámol. Tétovázni kezdett. hogy lenni kell még egynek. Eltűnt a pult alatt. – Ez az egyetlen dolog. Nemcsak hogy beszéli a nyelvet. Tűztáncos gyanakvó pillantást vetett Evanre. Míg Charlie az italjaikat töltögette. akitől ilyesmit hallok. – Tudtam. – Igen. amit valaha is elloptak tőlem. mire a férfi azt mondta. Csak jó ízű. de még használni is meri. De vannak itt másféle italok is. ha megkóstolnád. és csodálta a fa simaságát. valahol van – válaszolta Charlie.gondolta a férfi. maga az első indián. – Van almaleve? – Úgy emlékszem. Mikor ismét felbukkant. tudja. és azt mondta: – Szép az asztal. szép – ismerte el Tűztáncos. Beleegyezően bólintott. nem? Gyalult fának hívják. – Nem. Tűztáncos még soha nem hallott Kínáról. és alig bírt elfojtani egy mosolyt. mire Evan vette át a szót. abban nincs alkohol. és Tűztáncos rádöbbent. Szeretném. hogy nem tud nemet mondani neki. ezt Kínából hozták. – A likőröket el kell dugnom – magyarázta. Tűztáncos ujja hegyével az asztalt simogatta. Evan szinte könyörgött a szemével. Mit szólna egy csésze teához? – Sassaffas? – Nem.

Külön asztalunk van az írásra. Ott majd láthatsz igazi szép angol bútort. és távolról sem olyan erős. – Nahát. – Nem. – Tudja. Charlie most leült Josh mellé. aki válaszolt. Carlie. hiszen a konyak drága ital. – Van valami új hír a háborúval kapcsolatban? – kérdezte. hogy ez alkalommal végleg. mint a rum. azt hiszem. hogy ha ő azt mind megissza. amit legutóbbi keleten jártakor hallott. Látva a férfi arckifejezését. és vele együtt az egyetlen megélhetési lehetőségemet. mert errefelé inkább a rum fogy. hogy Tűztáncos azt sem tudja. A kérdést Evanhoz intézte. 217 . Ezeknek az átkozott indiánháborúknak vége-hossza nincs a századforduló óta. nincs rendes poharam a konyakhoz. mert rájött. attól félve. de Josh volt. biztos az asztal alatt köt ki. ennek örülök. – Várjál. ez az utolsó – mondta Josh. Evan döbbenten nézett a sajátjára. nem baj – mondta Evan. olyan jól megy itt az üzlet? – kérdezte Evan csodálkozva. hogy ez egyáltalán nem csoda. hogy elveszítem ezt a kereskedelmi állomást. Mikor befejezte. El sem tudod képzelni. – Jó. hogyan izzadtam vért az elmúlt évek alatt. Charlie azt kérdezte: – Tehát akkor mégis megnyerjük ezt a háborút? Hála istennek! És nagyon remélem. míg odaérünk Williamsburgbe. és arra gondolt. Elmondott Charlie-nak mindent. Charlie most négy nagy csuprot tett le eléjük. – Miért. mire való az asztal. Charlie szabadkozni kezdett. őrnagy. arra gondolva.– És enni is – mondta Evan nevetve.

semmi. akikkel kereskedtem. el nem érik a …. Azonban most. mióta Dr. – Csak nem a Cumberland-hágón jött maga is? – kérdezte Evan. – Akkor hogy került ide? – Mint a Goose Creek-i kereskedők. különösen tíz éve. – Á. két társaság is árulja a földet az Ohio mellett. ha megnyerjük a háborút. a telepesek özönleni fognak ide. főleg akkor. – Igen.– Időnként hatalmas forgalmam van. hogy kiszedjem az indiánokból. de a világért el nem árulták volna. kié a föld. Semmi nem állíthatja meg őket sem a hegyek. akárhogy is hívják. hogy én már ezt nem fogom megérni. de az is lehet. hogy tudjuk. de akkor is jönnek. Na. Egyre csak nyomulnak nyugat felé. Walker felfedezte az Allegheniesen átvezető ősi indián ösvényt. Evan magában arra gondolt. – Már most megkezdték a betelepülést az Alleghenies és a Cumberland hegyek közötti völgybe. hol van az út. hogy eldőljön. akkor aztán jó dolgom lesz. Megkerülve a hegyeket. hogy az bizony bele fog telni egy kis időbe. – A Csendes-óceánt? – segítette ki Evan. Csak arra várnak. – Ja. aztán letelepedhessenek. hogy van valahol egy másik út. keresztül a Karolinákon. majd Tűztáncoshoz fordult. sem az indiánok. Egyetlen kereskedő sem ismerte. Lehet. 218 . hogy ez csak száz év múlva fog bekövetkezni – mondta Evan. De én valahogy mindig éreztem. és mióta Walker visszatért a hírrel. és meg sem fognak állni. nem kell annak olyan sok idő – bizonygatta Charlie magabiztosan. Mindent megtettem. – Dehogyis! Akkor még nem is tudtam róla.

látva a lány szkeptikus arckifejezését. őrnagy? 219 . és akkora.– Hogy ízlik az almaié? – Nagyon finom – válaszolta a lány. – Kaphatok még eggyel? Evan mosolygott. Tűztáncos most Evanhez fordult megerősítésért. – Isten bizony! – tette hozzá Josh. de ez nem az itteni almából készül. – Tényleg igaz – mondta a férfi. Angliában egy ideje már használják. de úgy tudom. Josh már válaszolt is. felnevetett. Tűztáncos szemei csodálattal teltek meg. hogy igaz. amit Angliából hoztak ide. Az ittenieknek semmi húsuk nincs. – Becsületszavamra! – vetett keresztet a mellére. Igaz. – Hogyan készül? – Kipréselik az almák levét. – Az egy villa. Ez az alma olyan tájon termett. kemény héjuk. Tűztáncos ezt nem nagyon tudta elhinni. Mikor Tűztáncos tányérja mellé odatett egy háromágú tárgyat. hogy sikerült valamivel elkápráztatnia a lányt. – Tudom. és nagyon örült. és ez az arcán is látszott. A kolóniákon nem sok van belőle. *** Charlie nemsokára felszolgálta nekik a vacsorát. – Ez mit jelent? – kérdezte Tűztáncos. csak vastag. mire gondol. Felemelte a csuprot. – Esküszöm. és azt kérdezte: – Ez mi? Mielőtt azonban Evan kinyithatta volna a száját. Josh. mint az öklöm. a lány Evanre nézett.

hogy bármit kérdez tőle. aztán beözönlöttek a helyiségbe. Áthajolt az asztal fölött. és azt kérdezte: – Hol van ebben a hús? Jó kérdés volt. hogy a zöldségek és a hús teljesen szétfőttek. ideért – jegyezte meg Josh. mint az evés. A nyolc férfi lepakolta a holmiját az eresz alatt. de a férfiakat sokkal jobban érdekelte az ivás. Megrovó pillantást vetett a kereskedőre. és ételt is ajánlott.Evant kezdte idegesíteni. Tűztáncos ránézett a ragura. úgy használtak egyre közönségesebb szavakat. és látta. hogy fel lehessen szúrni a húst. csapzott szakállú. Egyik csupor rumot a másik után öntötték magukba. hogy nem beszélhetnének ilyen tiszteletlenül Tűztáncos előtt. – Egyél a kanaladdal – motyogta. hogy „szarházi”. Azért vannak rajta ezek a kis hegyes ágak. hogy ma még esni fog. amikor kint dörögni kezdett az ég. féloldalra hajtva a fejét. és nagyon szégyellte magát. – Mondtam. aztán azt mondta: – Igen. Főleg húst esznek vele. Evan úgy érezte. – Na. így van. mert Tűztáncos már most ízelítőt kapott abból. koszos ruhájú alakokat Ahogy kezdtek egyre hangosabban beszélni. Már a vacsora végén jártak. Charlie befogadta őket. és szállást kértek éjszakára. és nemsokára mindnyájan ott sorakoztak a pult előtt. mindenre Josh válaszol. 220 . milyen rosszul főznek az angolok. Amikor aztán az egyik azt mondta. Evannél betelt a pohár. Evan is belenézett a tányérjába. Evan az asztaluk mellől bizalmatlanul méregette a hosszú hajú. Nem sokkal ezután egy nagyobb csapat érkezett.

Most. Különben szerintem nem is tudja. hogy Tűztáncos egy helyiségben aludjon ezzel a sok férfival. Nagyon tiszteli a nőket. Evan a férfiak felé intett. – Na. hogy a férfiak eddig feléjük sem pillantottak. Tűztáncoson tényleg nem látszott. ami rendkívül szokatlan volt. Jobban érezném magam. – Nem azért nem vigyáznak a nyelvükre. – Attól fél. Felállt az asztaltól. mire Josh megkérdezte: – Hová megy? – A puskámért. hogy kiviszi a lányt. Evan nem bírt magával. Nem hiszem. ha itt lenne mellettem. Nincs joguk így beszélni Tűztáncos előtt. és fogalmuk sincs. Evan rájött. Tűztáncos indián. Azonban még mindig nem tetszett neki az ötlet. Felállt. hogy ezek a szavak mit jelentenek. hogy megpróbálnak valamit csinálni Tűztáncossal? – Igen. – Ha ezek nem fogják vissza magukat. és összeütögetek néhány koponyát. Ha csak rossz szemmel is néznének rá. hogy az anyja megtanította volna neki. aki egy asztalnál írt valamit. hogy zavarná a beszéd. még ha lenézik is az indiánokat. attól nem kell félnie. Evan háttal fordult a bandának. hogy ért angolul. Arra gondolt. és ezt ők is tudják. de ahogy az idő múltával a férfiak egyre hangosabbak lettek. hogy Josh ezt elmondta.és suttogva beszélni kezdett Josh-hoz. Charlie szétlőné a fejüket. odamegyek. de egy különösen erős szélroham meg egy mennydörgés után letett erről. hogy Tűztáncos ne hallja. és azt kérdezte: 221 . és odament Charlie-hoz.

ahol Tűztáncos elalhatna? Charlie meglepetten pillantott fel. Charlie megvakarta a fejét. ha valamivel meghálálhatnám. én meg majd alszom a földön. ha arcon rúgnák a nagy hánykolódás közepette. mire mind Evan. Charlie mennyire tiszteli a nőket. azzal nem szolgálhatok. Az ágyam is ezért van itt.– Van itt valami olyan hely. Akkor ez egy bivaly lesz. Én sem szeretném. Nem is adok nekik több rumot. mert ma éjszaka biztos nyugtalanul fognak aludni. – Egy mi? – Egy bivaly. mind Charlie mérgesen néztek rá. – A lány aludhat az én ágyamban. Bivalybőr! – Attól tartok. – De én szeretném. és egy falba épített keskeny ágyra mutatott. Higyje el. – Jó. – Köszönöm. – Nem szükséges. akkor néhány uncia fekete só – mondta Charlie. – Charlie most megfordult. Abban a pillanatban az egyik férfi különösen hangosan röhögött fel. Nők nem nagyon járnak errefelé. de ahogy meglátta Evan arcán az értetlenkedő kifejezést. Aztán Charlie azt mondta: – Azonban megértem. Mindig úgy van. rendben. szívesebben aludnék a lovakkal. és nagyon örülnék. ami a helyiség végében állt. mint ezekkel. – Külön hálószobám nincsen. Evan nem tiltakozott. azt kérdezte: – Az sincsen magánál? 222 . – Jó. ha erre gondolt. hogy aggódik érte. Legalább szemmel tarthatom az italaimat. főleg mióta megtudta.

aztán amit a lovával nyert. Sőt. hogy a só igen becses a vadonban.– Nem. amit az anyjától kapott. fekete massza. nem szükséges. mintha ez lenne a legbutább kérdés. hogy elővegye a zacskót. míg Charlie meg nem kérdezte: – Ha nincsen bivalybőre vagy fekete sója. mert az élethez nélkülözhetetlen. Lefölözzük. – Semmi hasznát nem veszem itt a pénznek. – Ne fárassza magát – mondta. – Nem. A fekete sóról azonban most hallott először. Charlie csak legyintett és megrázta a fejét. amiben a pénzét tartotta. Azonban mikor benyúlt az inge alá. kihűtjük és sóként használjuk. őrnagy. amit életében hallott. és kis örökségével. 223 . Megtakarított fizetésével. Nagyon hülyén érezte magát. – Szeretném ezt megtenni a lányért. Errefelé nagy értéke van. – Az a vastag. hanem mert a húst sóval tartósítják. amit a hamu forralásával nyerünk. A lány aludhat az ágyamban. egész szép kis összeget tett félre. Evan bólintott. Értéktelen. Tudta. Belevaló nő. Nemcsak azért. nem tudna-e kölcsön adni nekem egy… – itt kis szünetet tartott és elfintorodott – egy bivalyt. Brit számítás szerint jól állt. – Megkérdezem Josh-t. Itt a vadonban azonban koldusnak számított. mivel akart fizetni? – Hát jó angol pénzzel – válaszolta Evan. – De… – Nem – jelentette ki Charlie határozottan. nincsen. azt sem tudom. Evan csalódottságot érzett. hogy mi az.

ahonnan már elpárolgott a víz. Szerette volna. akik percenként megbökték vagy megrúgták álmukban. mint ez a borzalmas éjszaka. őrnagy – mondta Josh. ugyanúgy. és a törzsük a barátunk. áldotta az eszét. – Nyugodjon meg. Nagyon sok állatot láttak. és egy nagy fazékban vizet forraltak. Evan tudta. 224 . és nem kontyban. mint ő. mikor Evan ott feküdt a tűzhely körül Josh-sal és a többi férfival. ha Tűztáncosra jó benyomást tesz a fehérek életmódja.és dohányszagot. amint a sós források mellett a földről nyalogatják a sót. hogy az asszonyok nem csikaszók.Később. 16. Josh és Tűztáncos elhagyták French Licket. de mikor eleredt az eső. mert ott is hallja a hangos horkolást. ahol a lány feküdt. mert velük ellentétben ezek hosszú hajukat kiengedve viselték. Az egyik forrás mellett azonban indián asszonyok álltak. – Ezek cherokee-k. amin ő most keresztülment. főleg szarvasokat. érzi a büdös rum. Most már csak abban reménykedhetett. Evan mérges volt és csalódott. a harcosokat keresve. fejezet Másnap Evan. Tudta. Evan gyanakodva pillantott körbe. hogy a lánynak sem lehet túl kellemes a helyiség másik végében. – Mit keresnek ezek a csikaszok földjén? – kérdezte. Ez már magában is elég borzalmas volt. a lyukas tetőn keresztül éppen oda folyt a víz. hogy Tűztáncost sikerült megkímélni ettől a szörnyűségtől. hogy útjuk további része jobban fog sikerülni.

Onnan. – A shawnee-k kifejezetten ellenséges törzs. Evan és Tűztáncos megálltak egy pillanatra az egyik fenyő alatt. – Mennyire délre? – kérdezte Evan. ahol állt.– Ez már nem csikaszo föld. gondolta a lány. Jobbra-balra forgott a nyeregben. Tűztáncos el sem tudta képzelni. legalább ötven mérföld távolságba. bárcsak itt lettél volna. Szemét egyszerűen képtelen volt levenni az Appalache lilás színű csúcsairól. Ezt látja a sas is. Mikor felértek a hágó legmagasabb pontjára. hová nézzen. kivéve egy kis vadászterületet délen. Tűztáncos nem győzött ámuldozni. Ahogy a hágón haladtak. azt sem tudta. Walker Cumberland hercegéről nevezett el. Helyenként lélegzetelállító magasságokból zuhant alá az óriási víztömeg. Még dombokat sem látott soha. és csodálták a látványt. ami a shawnee-ké. – És éppen akkor virágzott minden. apró szivárványok csillogtak fölötte. és hűvös permettel szórta be az utazókat. amit Dr. Gyönyörű volt. hogy ne zavarjanak minket – válaszolta Josh. és ettől olyan érzése támadt. A csikaszók a madarakat áldottnak 225 . hogy még ennél is szebb lehetett. a lány nem tudott betelni a látvánnyal. körben mindenfelé ellátott. Két hatalmas folyó eredt itt. Másnap elértek a Cumberland-hegység lábához. – Tavasszal is errefelé jöttünk – mondta Evan Tűztáncosnak. amik mintha egészen a felhőkig nyúltak volna. azt kívánom. nemhogy ilyen hegyeket. mintha a világ tetején állna. – Elég messze ahhoz. a Tennessee és a Kentucky. Innentől egészen Virginiáig a cherokee-k területén járunk. és maguk mögött hagyták a sűrű erdőségeket. csak virágokat láttál. Akármerre néztél.

tartották. Míg Evan megfordította a lovát. Evan már régen elindult. és elpirult. mert mindig így láthatják a világot. – Mikor észrevette. Tűztáncos még egy utolsó pillantást vetett a csodálatos látványra. – Mi ez a zaj? – kérdezte Josh-tól. nagyon butának érezte magát. – Gondolja. és fülelni kezdett. – Aztán mikor meghallotta. Tűztáncos most nagyon irigyelte a madarakat. De a közelség csak illúzió volt. – Én is megpróbáltam megfogni. Josh félrehajtott fejjel hallgatózott. hogy Evan figyeli. kicsit megnyugodott. azt mondta: – Jobb lesz. Ahogy haladtak lefelé a Cumberland. mert ők a felsőbb régiók teremtményei. de ők általában leveszik. hogy teherhordók közelednek? Az ő lovaik nyakán szokott csengő lógni. és követte a férfiakat. hogy ne hívják fel magukra az indiánok figyelmét. Evan hirtelen felegyenesedett a nyeregben. hogy felnyújtotta a kezét. Mivel Evan is így gondolta. de ő csak állt. – Szerintem valami csengő – válaszolta. Hirtelen valami elsuhanó árnyékot látott a földön.és az Alleghenyhegy közötti völgyben. és próbált minden részletet jól az emlékezetébe vésni! Aztán mikor úgy érezte. ahol a Nagy Szellem is lakik. amit a telepesek „árok”-nak neveztek. Ehelyett azonban egy apró felhőfoszlány úszott el fölötte. elégedetten fordította meg a lovát. amire azt hitte. – Nem kell szégyellned – mondta Evan lágyan. újabb sűrű erdőbe értek be. hogy Josh szólítja őket. – Ja. a fölöttük köröző sasok egyikének az árnyéka. Már maga ez is megérte a fáradságot. 226 . hogy sikerült minden részletet megjegyeznie. hátha elérheti. gondolta a lány. ha megyünk. olyan közel. hogy láthatta.

és itt nincs semmi veszély? – Igen. Mikor meglátta az oldalt álló három embert. edények. hogy rájuk találjanak. több zsák kukorica. szintén megpakolva.– Nem azt mondta. Evan és Josh csak bámulták a telepeseket. balta. és ismét fülelni kezdett. mint Josh és Evan. A nyakában lógó csengő hangosan szólt. Evan eddig azt hitte. amit a férfi apró biccentései köszönt meg. amin a felesége ült. hangosan ugatni kezdett. Ki szokták csapni őket az erdőbe legelni. és kötőféken vezette a lovukat. amikor szembetalálkoztak egy telepessel. míg el nem tűntek a fák között. Az asszony alig fért a rengeteg csomag mellett. ölében tartva gyermeküket. Ugyanúgy volt öltözve. amin rengeteg mindenféle holmi volt felhalmozva. hogy egy pár képes nekivágni ennek a vadonnak. szorgalmasan szimatolva az ösvényt. A második ló mögött ballagott egy tehén. Leghátul kocogott a család kutyája. agyagcsuprok. – De hát ilyen messze nyugaton nincsenek telepesek. Szinte hihetetlen volt. és azért van rajtuk csengő. A trió félreállt. és az állat nem győzte a farkával elhajtani a körülötte rajzó legyeket. lőporos-hordó. Vállán egy hosszú puska lógott. hogy az ő fejét valami kukoricaszárból összetákolt kalap fedte. hogy „szerintem”. Alig haladtak néhány száz métert. Azért mondtam. de a teherhordók nem ismerik annyira az indiánokat. annyi különbséggel. 227 . – Tudja mit? Szerintem ez valamelyik telepes tehene. aki a családját vezette keresztül az erdőn. hogy elférjenek mellettük a keskeny ösvényen. és nagy göngyöleg ruhák. hogy cherokee területen járunk. Az első ló mögé volt kötve egy másik. – Ja. mint én – mondta Josh. tudom.

– Ja – helyeselt Josh is. de most már megértette a férfi furcsa reakcióját. hogy ne süssön az arcára a nap. Mikor Evan megfordította a lovát. és széles karimájú szalmakalapjára. Azért viseli. Én jobban szeretem. annál szebbek. Mikor az anyja takargatta magát. Tűztáncosnak eszébe jutott az a nap. hogy a bőre ne égjen le. azért teszi. észrevette a lány arckifejezését. minél sápadtabbak. Tűztáncos is bámult. A „sötét színű” megragadta Tűztáncost. Szerinte ebben nem volt semmi rossz. hogy ne látszódjon a mellük – válaszolta Evan. Tűztáncos azon tűnődött. Hirtelen lenézett saját kis mellényére. – A fehér nők nagyon vigyáznak a bőrükre. ha a nőnek vagy egy kis színe. és ne legyen sötét színű. hogyan öltözködnek a fehér nők. és megkérdezte tőle: – Mi az? – Most láttam először. amikor félmeztelenre vetkőzött. és hogy Evan ezen mennyire felháborodott. de. azt mondta. Olyanok. Azt hiszik. ő teljesen másért. annál szebb. mint a penészvirágok. hogy elkerülje a leégéssel járó fájdalmakat. A két bőrdarab éppen elfedte 228 . vajon Evan is úgy gondolja-e. meztelen lábára. Most először gondolt a saját bőrszínére. minél sápadtabb. Minden figyelme az asszony felé fordult: magas nyakú vászonruhájára. Mi volt az a furcsa a fején? – Szalmakalapnak hívják.hogy csak az Allegheny-hegység túloldalán vannak telepesek. – És a ruhájuk miért olyan magas nyakú? Annak is valami ilyen szerepe van? – Igen. – De hát miért? – Hát.

Bár ezek nincsenek túl sokan errefelé. és aznap már másodszor – újabb telepesekkel találkoztak. és előrelovagolt. Általában egy lovuk és egy tehenük van. és a kettő közötti völgy is csupaszon volt. főleg vadászatból élnek. aminek csupán három oldala volt meg. Ők már nagyobb házakat építenek. Erős kerítést építenek. Aztán eszébe jutott. Evan azt kérdezte Josh-tól: – Ennyi az egész épület? – Ja. dimbes-dombos. és inkább állattartásra alkalmas. Tudja. hogy tudnak utána cserélni más dolgokra. A harmadik fajta az igazi farmer. ezért nem is építenek nagy házakat. hogy ő csikaszo. A másik fajta a szegény farmer. és kukoricát ültetnek.a mellét. 229 . és senki nem befolyásolhatja abban. Nincsenek állataik. hogy mit tesz. Éppen csak hogy meg tudnak élni. nem építenek kerítést. Arra gondolt. még az aranyhajú sem. és terem is nekik annyi. mert nem szerette volna. ha bárki is illetlennek tartja. előtte pedig tűz lobogott. sziklás vidéken folytatták az útjukat. Mikor elhagyták. de olyat még nem láttak közöttük. errefelé háromféle telepes létezik. *** Mikor kiértek az erdőből. amit be tudnak fektetni a farmjukba. jó szerszámokat vesznek. Egy kicsiny. ólat az állatoknak. Ezeknek már van egy kis pénzük. gazzal benőtt kukoricaföld szélén durva gerendából ácsolt kunyhó állt. de oldalról teljesen be lehetett látni. Akiket most láttunk. akinek jól ment volna sora. Megrugdosta a lovát. hogy neki is kellene valamit odatenni. Nem sokáig maradnak egy helyen. Túl sziklás a talaj.

Igen. de mint ahogy Josh mondta. Sehol máshol nem láttam még ezt a színt. egyik sem látszott túl jól menőnek. és már az első farmon meglátszott. amit máshol nem. csak egy-egy kutya ugatott néha. Josh most odalovagolt melléjük. amit az a farmer vág. az érett dohány és len lágyan ringatózott a gyenge szellőben. Evant annyira lefoglalta a szemlélődés. észre sem vette. nagyon tetszett neki ez a szokatlan párosítás. a kukoricaföldek szárazak és gazosak. A házak gyengék és rozogák voltak. A kukorica dús volt és gyönyörű zöld. Az ilyen nem volt ritka az angol nők között. Megfordult. Valami olyasmit láthatnak. Kreol bőre és fekete haja mellett csodálatosan kitűnt szikrázó zöld szeme. – Annak a növénynek. mint az anyám hajának. hogy Tűztáncos megállt. olyan színe van. Embereket sehol sem láttak. füstölő és disznóól is állt. 230 . ha felnéznének a farmház tetejére. és azt mondta: – Ha egy pillanatra el tudnák szakítani a tekintetüket arról a farmerről. gondolta Evan. hogy a lány csikaszo apja haját örökölte. hogy szinte már kékes színben játszott. és döbbenten bámulja a mezőt. szeretném. ami annyira fekete volt. és nagyon örült neki.Aznap több kis farm mellett is elhaladtak. a kerítések pedig foghíjasak. Tűztáncos anyjának lenszínű haja és zöld szeme lehetett. Másnap átkeltek a hegyen. hogy errefelé könnyebb a megélhetés. és otthon ezt általában szépnek tartották. – Mi a baj? – kérdezte. A ház mellett csűr. és visszalovagolt hozzá. Felnézett a Tűztáncos fején feltornyozott sötét hajra.

– Lehet. akkor nem is tudhatod. a hóna alatt egy tyúkkal. de aztán meglepetten kiáltott fel. Továbbindultak. keskeny levelei voltak. hogy lehozza onnan. Aztán a lány háta mögött álló Evanre nézett. A tyúk vadul verdes a szárnyával. – Nem. hogy ezért nem is kell errefelé kéményseprő – jegyezte meg Evan. közben méltatlankodva rikácsolt. és vadul borzolta fekete tollait. aminek olyan szép sárga gyümölcsei vannak? – Az egy barackfa – válaszolta Evan. amelyiknek azok a furcsa kis zöld gyümölcsei vannak? – kérdezte a lány egy fa felé mutatva. de még nem érett meg – válaszolta Josh. és az összes kormot kisepri. Evan először azt hitte. Itt a vadonban nincsenek kéményseprők. és nem sokára odaértek a farmer gyümölcsöskertjéhez. – Mi az a fa. azért ment fel. és csodálkozva nézett egy fát. – Nahát. hogy egy új étellel ismertetheti meg a 231 . Tűztáncos ismét megállt. – Az körte. – Ez a módszer sokkal olcsóbb. Mindhárman jót nevettek rajta.A ház tetején egy fiú állt. és egy darabig nem is lesznek szerintem. – A barackot és a körtét nem ismerik ebben az országban. csak nagyobbak. – És az. – Hé! Ez bedobta a kéménybe! – Ja – válaszolta Josh nevetve. – Errefelé így tisztítják a kéményt. aminek karcsú. és örült. – Tehát te akkor még soha nem ettél barackot? – kérdezte a férfi Tűztáncostól. mit veszítettél – mondta. A következő pillanatban a tyúk kirohant a házból. mint a fűzfának.

és leszakított róla egy illatos barackot. vagy még annál is nagyobb. – De nem annyira. Ezek a szilvák nagyon kicsik. Az enyémek akkor hozták magukkal. – Akkora. aztán letörölte az álláról a lecsorranó édes nektárt. majd felkiáltott: – Nagyon finom! – A barack a kedvenc gyümölcsöm – mondta Evan. lehet.lányt. Evan odafordult Tűztáncoshoz. A fele ott rohad a fa alatt. és nevetett. Becsületszavamra – mondta. hogy magamnak is szedek egyet. Következő nap egy ötven vagy hatvan hosszú házból álló településhez értek. Még egy 232 . – Nem. mint az öklöm. a barack finomabb. – Hát akkor még nem láttad a csikaszo szilvát – válaszolta Tűztáncos. Látva Evan hitetlenkedő arckifejezését. A két férfi odalovagolt. Ahogy barackot majszolgatva továbbmentek. mint a vadszilva. – Rakjuk meg a táskánkat vele – javasolta Josh. Tűztáncos beleharapott a barackba. ami több mint tíz mérföld hosszúságban nyújtózott végig egy patak partján. mintha a farmer nagyon sietne a leszedésével. és jó néhányat bepakoltak a táskájukba. hogy a farmer haragudna érte – mondta. Nem úgy nézem. Odalovagolt a gyümölcstől roskadó fához. – Ott van egy szilvafa: Arról nem kérsz néhányat? Tűztáncos odanézett. amikor nyugatról a Misho Sipokni mellé költöztek. hozzátette: – Ez igaz. – Olyan jól néznek ki. amit errefelé láttam. – Nem hiszem.

erre már csak akkor volt szükség. de a kétemeletes őrtornyok. Ahogy közeledtek az erődhöz. valami olyasmik voltak. A fehérek ezzel nemcsak fát spóroltak meg.kis nyikorgó malmot is láttak. Mikor keresztüllovagoltak a nyitott kapun. amit a telepesek tettek hozzá. hogy onnan tüzeljenek. 233 . Tűztáncos egyre kíváncsibban nézegette. amit a virginiaiak építettek. Már nem egyszer voltam én is ilyen erődökben ostrom alatt. Ahogy közeledtek az erődhöz. szinte biztos a vereségük víz nélkül. – Azért. hogy felfrissítsük készleteinket. amik a kerítés négy sarkán magasodtak. meglepődve vette észre. Ez mindig nagy problémát jelent nekik. és higgye el. A házsor végén. őrnagy. A lányra nagy hatással volt ez a találékonyság. hogy hátsó faluk tulajdonképpen a kerítés volt. egyre több embert láttak. mint amilyet a csikaszók is használtak. egy nagy tisztáson. ha elfogyott a rum és a kukoricapálinka. mert a patakok és folyók mind alacsonyan folynak. ami tele volt félig elkorhadt gerendákkal. de harc alkalmával fel is állhattak a házak tetejére. Azonban igaza van. nagyon nehéz önként jelentkezőt találni. A kerítés ugyanolyan gerendákból épült. Evan azt kérdezte Josh-tól: – A telepesek miért építik az erődjeiket domb tetejére? Ha az indiánok ostrom alá veszik őket. és a nagy esőzésekkor kiáradnak. akik vizet hordtak a dombra. – Az erődben kereskedelmi állomás is van – mondta Josh. hogy megvédje őket az indiánoktól. egy épület állt. míg tűzhelyeik a középső tér felé nyíltak. aki lemenne vízért – mondta Josh. – Itt megállunk. hogy a belső házak mind úgy épültek. majd elvigyorodott. – Persze.

amit cipeltek. ugyanúgy. Evan gyorsan vissza felugrott a lovára. ami hátul állt. – Mert nem tartanak meg egy farkast. Gyakran teszik a csapdáikat forgalmas ösvényekre. Evan azt mondta Josh-nak: – Azok az indiánok farkasbundákat hoztak. akik mellettük pakolták le a lovukat. és alig bírtam kivergődni belőle. Nem messze egy kovács patkolt egy lovat. Ennyire keresett? – Mint szőrmének. aki szokása szerint most is a rossz oldalon szállt le. hogy helyet adjon a lánynak. de a fehérek is csinálják. mint a házak ajtajaiban álló asszonyokon. a mokány kis lovakat szinte lehúzta az a sok áru. Azonban a fehérek nem olyan óvatos vadászok. A farkas képes lerágni a saját lábát. és ekkor két indiánt vett észre. ezért Virginia hálapénzt fizet értük. Elhaladtak egy kifelé induló teherszállító karaván mellett. Ahogy Evan leugrott a lováról beleütközött Tűztáncosba. Egyszer én is beleestem egybe.Ahogy keresztülhaladtak a poros téren a kereskedelmi állomás felé. – Miért nem kötélcsapdát használnak. A kislányon kötény és apró szalmakalap volt. csengő hangot hallottak. akik napjuk nagy részét bámészkodással töltötték. és a nyakukban lógó csengők hangosan kolompoltak. A hálapénz vadászat szép kis összegeket hoz. így aztán nemcsak az indiánok. mint más vadállatok befogására? – kérdezte Evan. csak hogy kiszabaduljon. A trió megállt a kereskedelmi állomás előtti földbe szúrt oszlop mellett. Két gyermek szaladt át előttük a nyitott téren. 234 . nem sok értéke van. fémes. mint az indiánok. de a farkasok nagy veszélyt jelentenek az itt élő telepesekre. Legalább ötven volt náluk. Eltört a bokám. Mikor aztán indultak befelé az állomásra. Majdnem három méter mélyek ezek a csapdák.

de Tüztáncos úgy értette. pénz helyett bivalybőrrel is lehet fizetni stb. mi nem tetszett a lánynak. és beléjük ütközött. amin tekercsekben színes vásznat kínáltak. hogy kölcsönözze neki az árát. Ujjai között kíváncsian kezdte vizsgálgatni az anyagot. – Megveszem neked. Mikor már lovon ültek. amivel megbántotta. El sem tudta képzelni. mert még soha nem látott olyat. Tűztáncos odasétált egy asztalhoz. és hosszasan nézett a tántorgó alak után. ahol a tulajdonos éppen egy ügyféllel tárgyalt. Ahogy kifelé indultak az állomásból. – Mit kezdenék vele? – Csinálhatnál belőle ruhát. Mialatt Josh leadta a rendelésüket. – Arra gondolt. majd megrugdosta a lovát és előresietett. mi volt az. hogy ezzel indián öltözködésmódját kritizálta a férfi. hogy a szőrméket is megnézze. megláttak két telepest. Evan csak nézett utána. aki rumot akart venni. egy részeg indián lépett be. Tűztáncos megfordult. – Nem. köszönöm – vetette oda kurtán. egy font puskapor másfél dollár. A hirdetések alatt nagy köteg szárított dohány illatozott.Beléptek az állomás homályos belsejébe. ahol minden ceremónia nélkül lehajították egy már régen ott fekvő harcos mellé. – Szeretnéd? – kérdezte Evan. Tűztáncos vádló pillantást lövellt Evan felé. Evan csupán egy tényt közölt a válaszával. 235 . akik egy újabb ittas indiánt cipeltek kifelé a kapun. és odébbment. A pult mögötti falon különböző hirdetések lógtak. amin minta volt. és odasétáltak a pulthoz. talán Josh-t megkérhetné. Ez alkalommal Evan tudta.

és sokkal több részegest lehet közöttük látni. borzasztó. és nem tudta. Josh! Maga nem olyan. amit a fehérek adnak el neki. telepesek. Emiatt aztán teljesen felborul az indiánok igazságszolgáltatása. vagy ha az elkövető részeg volt. amikor maga ugyanolyan bűnös. Beleértve az asszonyokat és gyerekeket is. hogy mire képesek részegen. Vagy már elfelejtette. Itt lógnak az erődök körül. hogy a rum. – Sokkal érzékenyebbek rá. – Azt értem. aki ellen elkövetnek valamit. hogyan lehet megbüntetni? – De ha ti. akik szerint az indiánoknak nincsen lelkük. És amellett. így is mondhatjuk – ismerte el Josh.– Tűztáncos azt mondta nekem. mint a fehérek között. Van szájuk. Tartozik nekik ennyivel. fogat fogért módszer működik. hogy rászoknak. átok az indiánokra – mondta Joshnak. nem képes saját maga bosszút állni. Különben ez meg tipikus esete a bagoly mondja verébnek. Maga élt közöttük. – A fene egye meg. – Ha italt akarnak. és állandóan italért könyörögnek. Ha az az ember. italt adok el nekik. nem! Nem én vagyok a gazdájuk. én kereskedő vagyok – válaszolta Josh ridegen. hogy nem. – Attól még mindig nem leszek a gazdájuk. – Mit ért ezen? – kérdezte Evan. – Figyeljen ide. – Ja. mit csinál. mondják azt. Náluk általában a szemet szemén. hogy mit tesz velük az ital. mint a többi telepes. – És nem érez semmi felelősséget értük? – A pokolba. miért áruljátok nekik? – kérdezte Evan mérgesen. hogy a Brit Hadsereg himlővel fertőzött takarókat küld az indiánoknak? 236 . hogy semmi joga sincsen vádolni engem. tudjátok. mint mi.

én úgy hallottam. de egyszerűen nem vett tudomást róla. mint amilyenhez Angliában szokott. – Igen? – kérdezte Josh gúnyosan. Ez hozzátartozik a háborúhoz. fejezet Három nappal később Evan. 237 . amelyik kapott belőle. Mostanra azonban már megtanulta becsülni őket. és azt sem látom be. Tűztáncos és Josh belovagolt Williamsburgbe.Evan elfelejtette. akik életmódja még a csikaszokénál is visszamaradottabb volt. mint a fehérek. hogy ez mennyiben jelent különbséget. csak ráadás volt Evan számára. amit Gloucester hercegéről neveztek el Evan sugárzott. hogy nem mindegyik törzs volt ellenséges. Itt már igazi civilizált környezetben voltak. és otthagyta Evant. hogy gondolkozzon az elhangzottakon. most nagyon haragudott rá. és akit a legjobban becsült. Míg nem élt velük. és akkor talán büszkébb lesz angol vérére. Ahogy lovaikat végigvezették a főutcán. A tudat. Gyerekek és asszonyok gyilkolása elég aljas módja a háborúzásnak. Végül kénytelen volt magának beismerni. míg Tűztáncos meg nem tanította. Most végre elkápráztathatja Tűztáncost. – Hát. hanem egy hatalmas lépést tett hátrafelé. és az emberek életmódja majdnem ugyanolyan volt. mint állatokra. Josh megrugdosta a lovát. – Azok az indiánok az ellenségeink. 17. hogy ők is ugyanolyan emberek. úgy gondolt rájuk. Eddig is tudott a dologról. Maguk mögött hagyták a telepeseket. A nap folyamán nemhogy közelebb került volna Tűztáncoshoz. hogy a lány haragja teljesen jogos. hogy ő is bűnös.

A legtöbb úriember kezében sétapálca billegett. nyüzsgő életét. Tágra nyílt szemekkel nézte a csinos téglaépületeket és a kereskedők városrészének zajos. mint a telepes felesége. Bőrkötényt és felhajtott ujjú inget viselő kereskedők. mezítláb voltak. és abba fémabroncsok vannak belevarrva. – Semmi – mondta. magas nyakú hosszú ruha volt rajtuk. és egy négert. A rabszolgák sötét homlokán nagy izzadságcseppek csillogtak. Miután a nőt felsegítették az egyik kocsiba és elhajtott. egy pincérlányt az egyik kocsma ajtajában. aminek a felső része szorosan be volt fűzve. – A szoknyája alatt van egy másik. és háromszögletű kalap ült a fejükön.Tűztáncos valóban izgatott volt a rengeteg újdonság láttán. amikben a jómódúak utaztak. míg a kereskedők és a feketék hajadonfőtt szaladgáltak. Mindketten ugyanúgy voltak öltözve. A következő pillanatban egy újabb nő lépett ki az egyik bolt ajtaján. fodros ruháját. Attól áll ki annyira a csípője. és csak a néger nő fejét takarta egy turbán. zöldségekkel teli kosarat cipelt a fején a közeli piacról. Tűztáncos odafordult Evanhez. vagy húzták maguk után a kis kocsikat. Tűztáncos először csak két nőt látott. és ezt meg sem próbálta palástolni. – Mi baja volt a csípőjének? Evan felnevetett. amit alsószoknyának neveznek. miközben pakolták a rumoshordókat. Tűztáncos figyelmesen megnézte magas frizuráját. – De hát úgy teljesen eltorzítja a saját testformáját – mondta Tűztáncos hitetlenkedve. 238 . akivel pár napja találkoztak. mint magasabb szociális státusuk jelképe. néger rabszolgák és elegánsan öltözött úriemberek gomolyogtak az utcákon. aki nehéz.

fodros fehér ing és egy strucctollal díszített turbán volt. és nevettek. pont kifogta. aminek a bejárata fölött Sir Walter Raleigh képmása lógott.– Igen. – Mivel most nem üléseznek. csak nevetséges. piros sarkú fekete cipő. Tűztáncos rádöbbent. mert időről időre összesúgtak a háta mögött. és hirtelen ő is ugyanolyan abszurdnak találta a dolgot. és a városban annyi átutazó volt. hogy elegáns lenne. 239 . Ahogy a járművek elhaladtak. Hirtelen ostorcsattogást hallottak a hátuk mögött. A női csípő eleve is szélesebb. ettől vonzóbbak. – Hol akarnak lakni? – kérdezte Josh Evantől. Tudta. és mindhárman félrehúzódtak. válogathatunk a lakóhelyek között. és a hangzavar egyszerűen elviselhetetlen volt. – Miért? – A nők azt hiszik. Evan örült. és így próbálják még jobban kiemelni – mondta Evan. – Van benne biliárdszoba és közös étkezőterem. hogy elengedjenek két púposa megrakott szekeret. Tűztáncos egy indiánt vett észre az utca túloldalán. és hajnalig veszekedtek és verték az asztalt. mivel legutóbb mikor itt járt. hogy a Burgessek Háza nem ülésezik. mint a lány. Ráadásul a politikusok a vitáikat magukkal vitték a fogadókba is. – Legutóbb a Raleigh fogadóban szálltam meg – mondta Evan a közelben álló épületre mutatva. hogy a férfi az úriembereket próbálja utánozni. de ahelyett. A lány szinte szégyellte magát az indián helyett. A harcoson élénkvörös kabát. magas. Ez a zaj aztán keveredett a szerencsejátékosok és kereskedők megszokott nagyhangú vitáival. hogy a fehérek is így gondolhatják. aranyszínű nadrág. hogy egy vagyont kellett fizetni egy kis koszos szobáért.

kezébe fogta a puskáját. mások a sarokban kártyáztak. – Ja. Tényleg volt dolga. Végighaladtak egy homályosan megvilágított előtéren. nem is kell sietni – mondta Josh. és elindult az épület felé. csak részben volt igaz. Különben ha ma már nincs szükség a lovaikra. ahogy mondta. A forró pillantásokból. Hosszú. Aztán átadták a két kantárt Josh-nak. bár nemcsak azért. és lecsatolták a ruhájukat tartalmazó nyeregtáskákat. hogy egy időre megszabadultak a vezetőjüktől. majd megkérdezte: – Még ma el akar menni Amherst ezredeshez? – Nem. hogy Tűztáncos is szeretné magát kipihenni és rendbe szedni. hogy nem fog nekik hiányozni. Amit Josh mondott. beviszem az istállóba. és biztos vagyok benne. Az még legalább két nap. de az bőven ráért volna másnapig. maguk meg menjenek be. fárasztó utunk volt. van egy kis elintéznivalóm. tudta. amit Evan és Tűztáncos a legutóbbi száz mérföldön vetettek egymásra. Evan és Tűztáncos ezalatt leszálltak a lovaikról. Továbbmentek. a vállára dobta. adják ide. és vegyenek ki szobát. talán Williamsburgben a legszebb. amire a skót gondolt. ez egy szép hely – értett egyet Josh. – Legalábbis ha addig marad. Evan most elvette Tűztáncostól a táskát. és a következő pillanatban beléptek egy 240 .– Ja. Evan boldog volt. aki elvezette az állatokat. Egy vagy két nap múlva visszajövök magukhoz. mielőtt találkozik az ezredessel. Ők teljesen másképp fognak ünnepelni. Szeretett volna kettesben maradni Tűztáncossal. – Kis szünetet tartott. ahonnan beláttak a biliárdterembe. Holnap megyünk. – Sőt. Ma este inni akart néhány cimborájával. Többen játszottak az asztaloknál.

Ez a déli ital a virginiai dzsentri kedvence volt. hogy az a nő. barackpálinkát szopogatva. de tudta. Tavasszal jártam erre. 241 . és Evan tudta.tágas helyiségbe. mert azt akarta mondani. még egyenruhát viselt. a férfiak kiguvadt szemmel néztek a lányra. Csak… – a tulajdonos itt elakadt. nem akarhat mást. majd megszólalt. férfiaké és nőké egyaránt. és azt mondta: – Jó napot! A legjobb szobájukat kérem. és sokkal veszélyesebbnek látszik – nem ismertem meg rögtön ebben a ruhában. ha az illető félvér indián. Ahogy Evan és Tűztáncos elhaladtak mellettük. és azt mondta: – Amit rám bízott. – A tulaj most óvatos pillantást vetett a pult végénél támaszkodó részeg alakokra. és el ne küldje őket a francba. Megkértem. hogy Evan azóta valahogy megkeményedett. hogy őrizzen meg néhány dolgot a számomra. A fehérek között elfogadott tény volt. hogy meg ne forduljon. most már emlékszem. A férfi feltolt szemüvege alatt jól megnézte magának. Alig bírta megállni. Mikor elment. aki ilyen nyíltan mutogatja magát. csak néhány ültetvényes üldögélt egy asztalnál. odalépett a helyiség végében álló pulthoz. megvan. Eltettem a páncélszekrényembe. aminek nyitott ablakain keresztül széles sugarakban ömlött be a napfény. – Nem ismerem én magát? – De lehet. Mivel kora délután volt. csak felhívni magára a figyelmüket – különösen. őrnagy. – Ja. hogy igazán nem vádolhatja a férfiakat. Evan nagy nehezen legyűrte a mérgét. félig fedetlen melleit nézik.

és három embert ütött ki. ez egy olyan ember volt. mielőtt odaért volna az őrnagyhoz. A fogadós még soha nem látott embert. van egy olyan szobám. Remélte. kellemetlen feladatot. a legjobb szobámat kéri? – Igen.Ez néhány irat volt. az őrnagy nem vett észre semmit. akinek ilyen gyorsan mozgott volna az ökle. és ilyen nagyot ütött volna. őrnagy – mondta. Igyekszem majd meghálálni. itt mégis nagyobb biztonságban van. pénz és egy levél az öccsének. mint ha magával vitte volna. Az őrnagy egyike volt annak a néhány embernek. Evan és Tűztáncos követték a termen és az előtéren keresztül. A fogadós megállt. A fogadó tulajdonosa már sok mindent látott és most sem lepődött meg túlságosan azon. és az ültetvényesek úgy bámulták az indián lányt. megkerülve a pultot. az egyik helyi részeges bika bedühödött. – Azt mondta. ami tetszeni fog önnek. mikor itt járt. mint valami elkerülhetetlen. A férfi bólintott. aki az egyik sarokasztalnál csendben iszogatott. Hihetetlenül higgadt és nyugodt volt. hogy pislogni sem volt ideje. – Szíveskedjen követni. – Azt hiszem. pedig még mérgesnek sem látszott. akit nem szeretett volna feldühíteni. a hölgynek és magamnak. Esze ágában sem volt megtagadni a szobát a bennszülöttől. arra az esetre. Úgy gondolta. Legutóbb. akit nem szívesen látott volna mérgesen a fogadós. hogy egy tisztnek indián szeretője van. és kinyitott egy ajtót. hogy a frász jött rá. és úgy kezelte a dolgot. ha nem tért volna vissza. A tiszt olyan gyorsan elintézte. A bika hamarosan keservesen megbánta a dolgot. Ja. 242 . amit rendes esetben tett volna. – Köszönöm.

Evan. A szoba csaknem akkora volt. A fogadós kiment. és tenyerével megnyomogatta a matracot. mint a kunyhó. Tűztáncos arra gondolt. míg Evan egyetlen pillantással felmérte a szobát. Majd leült rá és csodálkozva vette észre. – Igenis. Odalépett az ágyhoz. hogy még soha nem látott ennyi szép dolgot. nagyon halkan csukva be az ajtót maga mögött. – Legyen szíves beküldeni a papírjaimat. Majd később. és csodálkozva nézett körbe. amiben Evannel laktak. Tűztáncos lassan nézett körbe. és a kettő között apró téglából épült kandalló díszelgett. és ujjával finoman végigsimította a gyertya üvegburáját. A takarónak ugyanolyan volt a mintája. Enni nem kérnek valamit? – Most nem. – Ez jó lesz – mondta. A fényes padlót szőnyeg fedte. Tűztáncos csak állt. körülötte négy székkel. és letette puskáját az ajtó mellé. – Itt nem fogja zavarni önöket a zaj. milyen mélyre süllyed bele. – Ez miért van? – kérdezte. – Csökkenti a tűzveszélyt. két kisebb asztal és két nehéz karosszék alkotta. díszes takaróval letakarva.– Ez a legjobb szobám – mondta. látva a lány arckifejezését. mint a függönyöknek. Lassan odasétált az ágy mellett álló kisasztalhoz. azt mondta: 243 . A berendezés többi részét egy íróasztal. Az egyik sarokban egy hatalmas baldachinos ágy állt. és megszűri a fényt. és egy meleg fürdőt. Az ággyal szembeni sarokban egy kerek mahagóni asztal állt.

Időmérésre használják – kivette az üveget a lány kezéből. – Beleteszik a forró szenet – mondta –. és felmelegítik vele az ágyat. hogy Evan egyszer azt kérdezte tőle. – Igen. aminek hosszú fanyele volt. 244 . amit a telepesek használnak. hogy sikerült valamivel elkápráztatnia a lányt. és odament a kandallóhoz. a tollat és a porozót. – És az én szőrmeágyamnál is puhább. hogy eltelt egy nap. az ágymelegítő – mondta Evan. Tűztáncosnak eszébe jutott. és azt kérdezte: – Ezt főzéshez használják? – Nem. Nyeregtáskáikat ledobta az egyik fotelbe. Tűztáncos felállt. amikor annyi bajjal jár. és ez jelzi. aztán végighúzzák a lepedőn. – Pontosan huszonnégy óra alatt pereg le a homok a felső részből az alsóba. A párnákat is azzal tömik ki. a fújtatót és a lapátot. Persze nekünk erre nem lesz szükségünk ebben a forróságban. Ez nagy előrehaladás a kukoricaszár matracokhoz képest. Visszatette a melegítőt a helyére. az biztos – mondta Tűztáncos. Evan elégedetten vigyorgott. Tűztáncos azon tűnődött. és odament a lányhoz. – És ez? Ezt mire használják? – Az egy homokóra. egyáltalán van-e valami haszna a dolognak. visszaemlékezve a kereskedelmi állomáson eltöltött éjszakájukra. megvizsgálta a tintatartót. Felvett egy furcsa alakú tárgyat. és Evanhoz fordult. csak finomabb fajta tollal. és ugyanazt a test is megteszi néhány perc alatt. majd odament az íróasztalhoz. megfordította és visszatette az asztalra.– Tollmatrac. van-e a csikaszoknak naptárjuk. Megvizsgálta a tuskótartó vasbakot. Felvett egy furcsa tárgyat. Nem tudta.

Tudta. hogy a lány itt lakik vele a szobában. – Evan rámutatott egy pontra. Williamsburg. hogy ne tegye. de az nagyon egészségtelen környék volt. és betegségek pusztítottak arrafelé. fiúk – mondta. Ez Virginia második fővárosa. Aztán szigorú hangon azt mondta: – Legközelebb illedelmesebb viselkedést kérek. – Ez minek a térképe? – A tizenhárom kolóniának. A két fiú odavitte a ládát. mert nagyon hasonlított arra. Evan megfigyelte. Virginia. a virginiaiak úgy döntöttek. hogy térkép. majd cinkossá válik. köszönöm. hogy az itteni magasabb vidékre költöznek.miért olyan fontos a fehérek számára az idő múlása. majdnem a térkép közepén. – Mi most itt vagyunk. és két fiút látott. ahogy arckifejezésük először gyanakvóvá. Evan kinyitotta az ajtót. melyik napszakban járnak. és mikor felegyenesedtek. Az indiánoknak nem volt szükségük ilyesmire. amit Középső Ültetvénynek neveznek. akik egy nehéz ládát cipeltek. szemük tágra nyílt a meglepetéstől. ahová Evan mondta. Bár nagy volt a kísértés. Az első itt volt – csúsztatta Evan lejjebb az ujját – Jamestown. Állandóan kiáradtak a folyók. – Tegyétek le ide az ágy végéhez. fekete jel volt. Aztán miután a harmadik megyeháza is leégett. letették. – Á. Eddig nem vették észre Tűztáncost. mégis a kezükbe nyomott egy-egy pénzdarabot. mikor rájöttek. különben nem lesz több. 245 . Reakciójuk nagyon feldühítette Evant. Kopogtattak. Felnézett a falra. ahol egy lapot látott. amin egy csomó apró. amin Evan is dolgozott. a nap állásából mindig tudták.

– Ez egy fürdőkád. mire megtelt a kád. hogy hátrahajthasd benne a fejedet. mire használhatják. Óvatosan mozgott. Tűztáncosnak nem kellett kétszer mondani.A fiúknak már nem is lett volna szükségük a szóbeli figyelmeztetésre. gondosan ügyeltek. Gyorsan zsebükbe dugták a pénzt. Mikor a fiúk kimentek. és el sem tudta képzelni. Használják fürdésre és pihenésre is. Evan odalépett az ablakhoz. teljes hosszában elnyújtózott. 246 . – Fürödj te először. leült. és négy karomszerű lábon állt. fényes kádat a szoba közepén. Háromszor fordultak. Mind a négyen két-két vödör vizet hoztak. és belépett a kádba. Az egyik vége sokkal magasabb volt. Még soha életében nem látott ilyen furcsa tárgyat. – Igen. hogy ne kavarja fel a vizet. és beleöntötték a kádba. de nyitva hagyták maguk után az ajtót. Gyorsan levetkőzött. felnevetett. Azért ilyen az alakja. Ebben a pillanatban ismét belépett a két fiú és másik kettő követte. és becsukta a spalettákat. mint a másik. Ismét kimentek. Ekkor Evan mind a négyüknek adott egy pénzdarabot az erőfeszítésükért. Mikor néhány perccel később visszatértek egy nagy fürdőkáddal. és kisiettek a szobából. hogy ne nézzenek semerre. mielőtt még kihűlne a víz – szólt hátra a lánynak a válla fölött. Evan látva a lány zavarát. Evan gyilkos arckifejezése magában is elég volt. a nagy kád víz hívogatóan csillogott. és hátrahajtotta a fejét. – Ti bent fürödtök a szobában? – kérdezte Tűztáncos csodálkozva. Tűztáncos kíváncsian nézegette a hosszú.

hogy észre sem vette Evant. talán. Elég nagy ez a kád kettőnknek is. most a felszínre tört. mint feküdni egy kád meleg vízben. elvigyorodott. Belépett a kádba. Tűztáncos még soha nem érzett ilyen megnyugtató érzést. – Semmi baj. majd egyre izgatottabb lett. Egy ideig csak figyelte a lányt. Majdnem elaludt. Látszott a lány arcán. amit a fiúk otthagytak. Evan levette a mokaszinját. – Azt hiszem. majd odavitte Tűztáncosnak. erre szükséged lesz – mondta. Lehajolt. Tűztáncost annyira lefoglalta a fürdés. hogy Tűztáncos nyakig benne van a vízben. 247 . ami állandóan ott lappangott a felszín alatt. kinyitotta a szemét és elvette tőle a szappant. Mikor meghallotta Evan hangját. hogy nagyon élvezi új kalandját. Aztán mikor a lány felemelte egyik formás lábát. hogy ott akar vele szeretkezni. és meglátta bennük a forró. Nem akartam ilyen sokáig maradni. Álmosan felült. aki a kád másik oldalán vetkőzött. – Később. beleült az egyik fotelbe. és szappanozni kezdte. a férfi már az utolsó ruhadarabját vetette le. lobogó vágyat. Mikor végre odanézett. Egy gyors pillantás lefelé megerősítette. A lány zavartan mondta: – Ne haragudj. – Velem fogsz fürödni? – kérdezte Tűztáncos hitetlenkedve. Vágya. amit a szemében látott: a férfi teljes izgalmi állapotban volt.Evan megfordult. és nézte Tűztáncost. A férfi fojtott hangja hallatán a lány felnézett a szemébe. de Tűztáncos még ekkor sem akarta elhinni. és felvette a szappant. és mikor látta. és mosakodni kezdett. a férfi felállt és elszánt arccal indult a kád felé.

Így olyan más. és mindketten felnyögtek a gyönyörtől. és közben hangja szinte elfulladt a vágytól. A férfi minden izma megfeszült. Karjait Evan válla köré fonta. és nem tudott másra koncentrálni. minden idegszálával a hozzásimuló forró testre koncentrált. és a lány úgy érezte. mintha a lüktető testrész saját. Mellük. ami teljesen kitöltötte a testét. Evan most a lány homlokát csókolta. Evan hatalmas. – Csak úgy eszembe jutott. Tűztáncos szívverése hirtelen felgyorsult. apró csókokat lehelve a fülcimpájára. és a benne felgyülemlett szexuális energiától szinte forrt a víz körülöttük. és annyira akarta a férfit. Tűztáncos már alig hallotta a férfi utolsó szavait. majd bevette a szájába a puha húst. – Ti fehérek gyakran csináljátok ezt? – kérdezte. Tűztáncosnak úgy tűnt. 248 . A lány testén heves gyönyörhullámok futottak át. Evan aztán kezét becsúsztatta a lány feneke alá. majd halkan odasúgta neki: – Tedd a lábadat a derekam köré. felemelte a halmokat. hogy testének minden idegvégződése arra a pontra süllyedt. élvezve az érintésétől támadt izmok remegését. és behatolt a testébe. merev hímvesszője a hasuk közé szorult. külön életet élne. hogy szinte fájt. csak a férfi kőkemény forróságára. Izmai akaratlanul is összerándultak. – Mármint hogy fürdőkádban szeretkeztek? – Én még soha nem csináltam – ismerte be Evan.Evan hátratolta a lányt. és szívni kezdte. és óvatosan ráfeküdt. hogy a feje ismét a kád peremén nyugodjon. hasuk és combjuk összetapadt. Evan végigfuttatta száját a lány karcsú nyakán.

Evannek egyetlen izmát sem kellett mozdítania. A kád nagy robajjal felborult. szívük egyforma gyorsan vert. Evan most felemelte arany fejét és a lány arcába nézett. szoros nyílásába a férfit. ahogy mondta. egyre szédítőbb magasságokba emelve őket. ami átbillentené őket. Evan hirtelen felemelkedett. Elindult vele az ágy felé. Evan kiszabadította magát. testük még mindig összefonódva. így mikor Evan megmozdult. hogy kéjük fokozódjon. A két szerelmes ott feküdt a földön. milyen bután nézhetnek ki. és csodálkozva néztek egymásra. Érdekes lett volna. és ziháltak a fájdalmas vágytól. hogy végre olyan mozdulatot tegyen. Elektromos szikrák cikáztak oda-vissza közöttük. Aztán mikor rájöttek. nem hagyjuk. kiborítva Tűztáncost. a láb kitört. Evant és a vizet a földre. – Hogyhogy mi lesz? – Nem kéne valamivel felitatnunk. Szerencsétlenségükre a kád lába gyenge volt és rozsdás. aztán felvette a lányt a karjaiba. Ahogy ott egyensúlyoztak a beteljesülés szélén. a férfi tengerkék és a lány szikrázó zöld szeme. Tűztáncos gyors oldalpillantást vetett a kádra. Ilyen erősen még soha nem érezték egymás szexualitását. aztán azt mondta: – Igen.Tűztáncos úgy tett. hogy egy ilyen kis dolog megállítson. Tekintetük összekapcsolódott. mindketten nevetni kezdtek. felállt. – És mi lesz a vízzel? – kérdezte Tűztáncos. még mélyebbre vonva ezzel forró. ott. de én sajnálom. mielőtt tönkretenné a szőnyeget? 249 . ahol testük összeért. és azt mondta: – Nem baj.

hogy úgy fog vele szeretkezni. amit a férfi szája és nyelve tudott benne kelteni. – Ha nagyon ugrál. hogy egész testében megremegjen. A lány lepillantott az erekciójára.– Kit érdekel a szőnyeg? Ha a tulaj nem akarja. hát kifizetem neki a szőnyeget. Sokkal jobban akarlak. kitárta Evan felé a karjait. hogy tönkretegyék a szőnyegét. mint eddig bármikor. mintha tényleg szét akarna robbanni. miért küld rossz kádat? – Nem volt annak a kádnak semmi baja. Az sem érdekelne. Ágyéka szőke szőréből kiugró hímvesszője óriási volt. 250 . Tűztáncos ismét megszólalt. amíg bele nem másztál te is – mutatott rá Tűztáncos. A férfi iránta érzett ilyen heves vágya teljesen elfelejtetett a lánnyal minden mást. és látta. – Akarlak. Evan odafeküdt mellé. és a bőr úgy feszült rajta. Ahogy azonban letette a lányt az ágyra. – Nem kéne megtörülköznünk? Összevizezzük az ágyat. – De… – Shhh – vágott közbe Evan. mindjárt felrobbanok. majd a combjáról. lehajtotta a fejét és a vizet kezdte nyalogatni a lány melléről. hogy átölelte volna. hogy a férfi igazat mondott. mert ismerte azt a csodálatos érzést. és már a gondolat is elég volt. Most csak ez érdekel. – Hagyd már abba az aggódást! Egyáltalán nem érdekel a szőnyeg vagy az ágy. – Igazad van – hagyta rá Evan. Széttárta a lábait és visszatartotta a lélegzetét. Egy pillanatig Tűztáncos azt hitte. és úgy folytatta. És ha nem kaphatlak meg. A férfi azonban ahelyett. ha az egész világot elárasztaná a víz – hangját most teljesen lehalkította.

hányszor voltak együtt. hogy a csodálatos magasságokból azonnal mély álomba merült. hogy saját vágya rabszolgájává válhat. akiket a szenvedélyük vezetett. Az ő gondolataiban a lány tiszta és ártatlan volt. mint egyszerű szerető. míg komolyan azt hitte. Tűztáncos majdnem elélvezett. Úgy tűnt. utána ugyanúgy vágyott rá. gyengének és felelőtlennek tartotta őket. és mélyen fel volt indulva. sokkal többet jelent számára. és tudta. és ez zavarba ejtette. és ez nemcsak azért volt. Mielőtt azonban magához térhetett volna. Úgy tűnt. Evan egy darabig csak nézte a békésen alvó lányt. mert hosszú útjuk alatt nem volt alkalmuk együtt lenni. Még mindig kívánta őt. Tűztáncos annyira fáradt volt. Tűztáncos azonnal viszonozta a csókot. Hála istennek. hogy vágya felrobbanjon. Egy gyors és erős mozdulattal mélyen behatolt a lány testébe.Evan azonban ismét bebizonyította. Eddig mélyen lenézte azokat a férfiakat. képtelen volt parancsolni magának. egyre jobban. ahogy acélos hosszúságát megérezte magában. Sőt. az indián szerető térdre kényszerítette. hogy meghal a gyönyörtől. egyszerűen nem tud vele betelni. akkor is kívánná. Álmában sem gondolta volna. örökre az is marad. és akkor hirtelen képtelen volt magát visszatartani. egyik vakító villám a másikat követte. milyen kiszámíthatatlan szerető. Ha az elmúlt huszonnégy óra alatt egy tucatszor szeretkezett volna is vele. a férfi forró szája rátapadt az övére és nyelve vadul utánozta alteste mozgását. Mindegy. 251 . Azonban ha Tűztáncosról volt szó. Mikor végül Evan is hagyta. Evan elmosolyodott a gondolatra. hogy Tűztáncos a szeretője. mindegy. A múltban a nőket csak eszköznek tekintette férfiúi szükségleteinek kielégítésére.

hogy olyan nehezen lehet közel kerülni hozzá. és a férfi tudta. és amiért soha nem mondhatja igazán a sajátjának. legalábbis így hitte. A férfi egy pillanatra elgondolkozott ezen a furcsaságon. testét és szenvedélyét. és megcsókolta a helyét. az estét. de tulajdonképpen ez a része volt az. Hogyan lehet.hányszor szeretkezik vele. amire felfigyelt. majd másnap reggel teljesen megzavarodva tért magához. betakarta a lányt. mintha a lágy anyag el akarná nyelni. hogy eltakarja a kíváncsi szemek elől. és mindegy. és mégis képes olyan vadul szeretkezni? Aztán hirtelen rádöbbent. hogy soha nem lehet teljesen az övé. ami időről időre eltávolította őket egymástól. Az ő szépsége speciális volt. amit Tűztáncostól akar. csodálatos lelkét. Aztán felállt. Az első dolog. Evan részben örült ennek. Érzelmileg nem akarta magát hozzákötni. határtalan szomorúsággal töltötte el. Gyengéden elsimított a lány homlokából egy izzadt hajtincset. hogy mi az a több. fejezet Tűztáncos átaludta a délután hátralevő részét. 18. És mégis. Evanbe hirtelen belehasított annak a felismerése. Már magában ez is 252 . Az egészet akarta. hogy ez örökké megmarad benne. Hogy miért. ő milyen hevesen viszonozza a csókjait. a hihetetlenül puha tollmatrac volt alatta. hogy friss vizet kérjen. a tudat. az éjszakát. Olyan mélyen belesüllyedt. saját maga előtt is rejtély maradt. majd – még mindig nehéz szívvel – kilépett a szobából. hanem a lelke tiszta és érintetlen. odahúzott egy paravánt az ágy elé. hogy a lánynak nem a teste.

és visszaemlékezett előző délutáni heves szeretkezésükre. de még most is nehezen hitte el. hogy megmelegítse a vérét. Tűztáncos arra gondolt. csak elégedetten sütkérezett a csodálatos kék szemek tüzében. de aztán kigurult az ágy szélére és meglátta a fölé hajló mosolygó arcot. – Ööö… nagyon fáradt lehettem – mondta. – Jó reggelt! Egy pillanatra megdermedt Evan mély hangja hallatán. hogy ilyen sokáig aludt. miközben a lepedő lecsúszott a csípőjére. Kész csoda.elég félelmetes volt. tudta. Lehajolt. Megrázta a fejét. ami válaszként abban a pillanatban megmerevedett. Aztán villámcsapásszerűen megvilágosodott az agya. – Igen. de ezen túl a szobát sem ismerte meg. és futó csókot lehelt az egyik rózsás mell barna közepére. – Már reggel van? – kérdezte meglepetten. olyan hevesen vert. és felült az ágyban. – Igen. Borzasztó lustának tarthatja. hosszú és fárasztó utunk volt. hogy szenvedélyes délutánjuk jutott az eszébe. Tűztáncos mintha árnyalatnyi neheztelést hallott volna ki a férfi hangjából. Mikor Evan meglátta a lány arcán megjelenő pírt. hátha kitisztul. Vajon az ember meghalhat a túl nagy izgalomtól? Néha már úgy érezte. Vajon honnan veszi a férfi a hatalmas állóképességét? – tűnődött. A lány néhány percig nem szólt semmit. Nem is csoda. hogy ót nemcsak az út fárasztotta ki. 253 . – Átaludtam az egész éjszakát? – És a tegnap délutánt és estét is – válaszolta Evan. hogy túlélte! Azonban már a szeretkezésük emléke is elég volt ahhoz. gondolta. hogy szétrobban a szíve.

Ahogy megfordult és elsétált az ágytól. Tűztáncos észrevette. ha valami keményebben alszom. – Még soha életemben nem fájt a hátam. Nekem akkor szokott fájni a hátam. Tűztáncos lassan kimászott az ágyból. azt kérdezte: – Miért mész olyan furcsán? – Fáj a hátam és minden porcikám. Azonban olyat még soha nem hallottam. Mikor a férfi kikerült a látószögéből. Ma estétől a földön fogok aludni. így aztán hagyj fel a kísértéssel. Földön aludni – amikor itt van a tollas ágy! Ez a kényelem teljes elherdálása! – gondolta Evan megütközve. és kelj fel! A reggeli ott van az asztalon. És még azt hitte. hogy az egyenruhája van rajta. kivéve a kabátot és háromszögletű kalapot. maga köré tekerte. lehet attól is? – kérdezett vissza Tűztáncos csodálkozva. – Pedig szerintem azért van – vitatkozott Tűztáncos. és egész nap ottmaradnék veled – motyogta vágyakozva. visszamásznék az ágyba. A reggeli tényleg ott volt az asztalon. Széles vállai fölött megfeszült az ing hófehér anyaga. majd kilépett a paraván mögül. 254 . Izmai merevek voltak. de nem lehet. és fájt a háta. Audienciára megyünk Amherst ezredeshez. és szűk nadrágja erősen kiadta keskeny csípőjét és formás fenekét. – Miért. ahogy Evan mondta.– Ha tehetném. hogy elkápráztathatja a lányt az életmódjával! Evan erős csalódást érzett. hogy valaki az ágy puhasága miatt kapott volna hátfájást. – Az ágy miatt van? – kérdezte a férfi. Mikor Evan meglátta a közeledő lányt. – Nem tudom. mint amihez szokva vagyok. Egyetlen mozdulattal lehúzta a lepedőt az ágyról.

Akkor ez a nagy ellenállás nemcsak a függetlenségéből ered. Igen. de azt még mindig nem mondtad. A lány csodálkozva nézett rá. ha hölgynek neveznek. és nem is feltételeztem rólad. – Felénk úgy szokás. Mikor odalépett az asztalhoz. a hölgyek önzőek és kényesek. De azt nem szeretem. és Evan arról nem tehet. hogy nem tudsz gondoskodni magadról – válaszolta megbántva. miért. – Ez egy egyszerű udvariasság. Próbáltam udvarias lenni. és kihúzott neki egy nehéz széket. hogy nekik másféle szokásaik vannak. meg az átkozott függetlensége. hogy köszönök.– Miért nem próbálod meg még egyszer. hogy az anyja nem volt túl nagy véleménnyel azokról a nőkről. Evan gyorsan felállt. hátha hozzászokik a tested? – Miért? Nincs értelme hozzászoktatni magamat. hogy haptákban állj nekem! Ez a nő. – Sajnálom – motyogta. gondolta Evan. Ez már úgy belém rögzült. – Már megmondtam neked. – Anyám azt mondta. én nem vagyok hölgy! Tudok gondoskodni magamról! Nem kell. mert ha hazamegyek. természetes. A csikaszok is gyakorolták az udvariasságot. gondolta Evan meglepődve. – Vettem észre – jegyezte meg Evan szárazon. hogy a férfi kihúzza a hölgynek a széket – magyarázta Evan. 255 . Tűztáncos szeme erre nagyot villant. – Félreértettem. mint az. Erre már Tűztáncos sem tudott mit mondani. a csikaszo ágyam túl keménynek fog tűnni – válaszolta a lány őrjítő logikával. – Én ezt mind tudom. amivel a férfiak megtisztelik a nőket.

Felemelte az egyik csészét. Van egy másik fajta is. Az apám háza volt. de nagyon kíváncsi lett. – Tudom. Tűztáncos érezte. hiszen ő egész életében szolgálólány volt. most már értem – mondta a lány.és faedényekhez képest. aztán megkerülte az asztalt és saját helyéhez sétált. és leült a kihúzott székre. Angliában ez a törvény – az idősebbik fiú örököl mindent. tényleg. Azonban amikor én hölgynek nevezlek.akiknek dolgozott. Ezalatt Tűztáncos elbűvölten nézegette a finom tányérokat. Arra nagyon szép képeket tudnak festeni. Fajansznak nevezik. olyan vékony. a mázas cserép. ő nyerte meg ezt az apró. Nem 256 . hogy anyád nem tévedett teljesen. Meg van egy porcelán étkészletünk is – gyönyörű szép. hogy a férfi nem akar róla beszélni. Otthon nekünk elég sok van belőle. hogy intim kapcsolatuk ellenére alig tud valamit a férfiról. a bátyámé lett az egész. és azt mondta: – El kell ismernem. Megvonta a vállát. Már nem az otthonom. és elhatározta. csészéket és tálakat. de fontos csatát. Aztán mikor meghalt. többet is megtud a dologról. de hol? – Mindegy. amelyeknek szélét kék virágok díszítették. – Igen. és csodálkozva jegyezte meg: – Milyen könnyű! – Igen. hogy szinte át lehet látni rajta. nem így gondoltam. – Hol van az az otthon? – Hát Angliában – válaszolta Evan egy vállrándítással. az agyag. Úgy érezte. A dzsentrik hölgytagjai között nagyon sok önző és kényes van. Evan betolta alá. Tűztáncos most döbbent rá.

Nem akartam ennyire elragadtatni magamat. hogy mennyi mindent elmondott a lánynak. amit Evan az évek hosszú során felépített magában. hogy valami olyasmit érintett. de az érzéseiről nem beszél. Evan megmerevedett és figyelmeztető fény villant a szemében. de még mindig úgy gondolok rá. majd megfordult. bánata és fájdalma előtört. igaz? – kérdezte lágyan. hogy Evan olyan ember. míg élek. és nem a 257 . és apró tenyerét gyengéden rásimította Evan hatalmas kézfejére. hogy egy másodperc alatt minden falat lerombolt. – Sajnáltad. Az. hogy Evan a föld elvesztését sajnálta a legjobban.tehetek róla. most már sokkal jobban megérti a férfit. Minden csalódása. ez így lesz. aki szívesen elmondja a gondolatait. mint az otthonomra. és becsülni is jobban tudja. Soha senkivel nem beszélt a birtok elvesztésével kapcsolatos érzéseiről. amiket Evan elmondott magáról. emberibbnek mutatta őt. Ezeket gondosan őrzi. amit a másik a legszemélyesebb ügyeként kezelt eddig. odament az ablakhoz. Tűztáncos úgy érezte. és azt mondta: – Sajnálom. Mikor befejezte a történetét. de úgy érezte. és csalódott ezekben. Azt hiszem. Azok alapján. mintha egy gát szakadt volna át. A gesztus olyan őszinte és gondoskodó volt. maga is elcsodálkozott. hogy elvesztetted. Átnyúlt az asztal fölött. de azt is érezte. Megtanulták. Tűztáncos hallotta a férfi hangjában a keserűséget. Tűztáncos a férfi reakciója alapján rájött. ez sokkal mélyebben gyökerezik benne. Ami azonban különösen nagy hatással volt a lányra. Felállt az asztaltól. hogy a férfinak voltak álmai. és egy ideig némán nézett kifelé. és még a legjobb barátai sem merték ezt a dolgot firtatni. most nem hagyhatja annyiban a dolgot.

ő 258 . Pedig rájöhetett volna magától is. – Örülök neki. gondolta. Igaz. ne sajnáld – mondta Tűztáncos. ami annyira idegen volt az ő számára. de arra is rádöbbent. de valami régen nem érzett nyugalom szállta meg mégis. ami bántotta. soha nem talált senkit. Így. és nem a szeretőjével. A férfi földszeretete valami olyasmi volt. Ebből a szempontból a férfi vallomása kétélű kard volt. mikor már befejezték a reggelijüket. Mindjárt rendelek frisset. Eltűnődött. De nemcsak a tea. mintha ledobta volna a válláról a terhét. hogy jóval felette áll azoknak az angoloknak. hogy a férfi nemesi családból származik. hogy ők ketten mennyire drasztikusan különböznek egymástól. akikkel a csikaszoknak általában dolguk akadt. amit Evantől hallott. akiben megbízott volna. Bárcsak megtette volna évekkel ezelőtt. de arról fogalma sem volt. De sajnos. mivel ő maga is így volt vele. A bizalom valami olyasmi. gondolta a lány. Tűztáncos olyan megértő volt. – Nem. hogy elmondtad. Evan megjegyezte: – Mostanra már biztosan jéghideg. hanem minden. amit az ember a barátaival oszt meg. hogy most már jobban megértette. gondolta. Olyan könnyedén és természetesen mozgott ebben a luxusokkal teli környezetben. Később. Tűztáncos eltűnődött mindazon. A beszédéből és viselkedéséből azonnal kitűnt. Tulajdonképpen Evan is boldog volt. vajon a rengeteg ember közül miért éppen pont Tűztáncos előtt meztelenítette le a lelkét. Mint ahogy azt mindig is tudta. Mikor a lány a teáskannáért nyúlt. amit teljes szívével át tudott érezni. hogy végre kimondta mindazt. és ilyen magas családi háttérrel rendelkezik.presztízst vagy a gazdagságot.

azt a mély érzést. mint a telepesek. Annak ellenére. – Azt kérdeztem. mintha a legjobb barátodat veszítetted volna el. Ók még sokkal jobban adnak az ilyesmikre. a férfi pedig tiszta angol. gondolta a lány. Szomorú felfedezés volt és kellőképpen le is hangolta a lányt. az új földre. Pontosan így is érez. amit ő kezdett a férfi iránt érezni. Azt. Evan azt kérdezte: – Mi a baj? Úgy nézel ki. 259 . Neki már megvan a jobb élete. mi a bajod. ő a szerelmét akarta. akik egy jobb élet reményében jöttek ide. Ez azonban nem elég. hogy nemcsak azért jött el Evannel. hanem hogy milyen kultúrában nő fel. Most azonban már tudta.tiszta csikaszo volt. Evan nem olyan. – Nem hallasz? – kérdezte lágyan. Evan talán még meg is kedvelheti. hogy ki milyen férfi vagy nő. főleg nem „bennszülöttekbe”. hogy álmai milyen naivak voltak. Az anyja elmondta neki mindezeket. nem az dönti el. hanem hogy legyen ideje a férfinak beleszeretni. mint a csikaszók. Ő a gazdag és befolyásos réteg tagja. elveszített valakit. Nem. Evan megismételte a kérdést. gondolta. hogy együtt lehessenek. Az ember a lovát is kedveli. Látva Tűztáncos arckifejezését. És a nemesek nem szoktak alsóbb osztályokból származó nőkbe beleszeretni. Lehetetlen álmot kergetett. kultúrájukban semmi közös vonás nem volt. hogy szeretők voltak. hogy milyen vér folyik az ereiben. és amit soha nem kaphat meg. A vérkeveredésnek ehhez semmi köze. Rádöbbent. Mikor Tűztáncos nem válaszolt. Ó. aki nagyon kedves volt számára.

Hirtelen nagyon egyedül érezte magát. és délután vár minket. 260 . hogy meghátrálj. ami nagyobb csalódást okozott volna Evannek. hogy álmai soha nem válhatnak valóra. Haza akarok menni. ha elintéztük. Tudja. amiért jöttünk. – Akkor jó. – Egy csikaszo soha nem szegi meg a szavát! Már megint! – gondolta Evan dühösen. amiket mutatni akar neki? – gondolta a férfi csalódottan. soha nem érzett fájdalmat okozott Tűztáncosnak. – Haza akarok menni. Üzentem neki ma reggel. hogy végül mégsem jöttem veled. ha meg sem nézi.A felismerés. és hátralökte a széket. Semmit nem mondhatott volna. Egymillió év alatt sem lenne képes kiismerni. a lány bejelenti. – Rendben van. – Annyi minden van. És egy perccel ezelőtt még úgy érezte. Megígérted. Aztán mint derült égből a villámcsapás. hogy kapcsolatukban egy teljesen új fejezet nyílt. hogy eljössz Amherst ezredeshez. – Nem lehet. és heves honvágya támadt. Evan azt kérdezte: – Vagy meg akarod szegni a szavadat? Tűztáncos szemei felvillantak. – Mondd meg neki. amit szeretnék neked megmutatni! – Nem akarok látni semmit – válaszolta a lány csökönyösen. és én nem hagyom. felállt az asztaltól. hogy haza akar menni. – Hiányzik az otthonom. visszamegyünk – mondta Evan határozottan. de csak akkor. gondolta Evan. – De hát csak most érkeztünk – vitatkozott. hogy itt vagy. mert én sem szoktam – mondta. Miután a lány megemésztette a hallottakat. Hogyan kápráztathatja el.

nem kellett volna elhívnod. – Engem nem érdekel. Megint arrogáns és parancsolgat. – Én egy szóval sem mondtam. jobb lesz. De nem fogom hagyni. – Evan kétségbeesetten túrt bele aranyszínű hajába. hogy szégyellek. Kint van belőle a fél melled. mert nemes. Aztán elmegyünk egy boltba és veszünk neked valamit. már megint. hogy minek tartod magad! Egyszerűen megtiltom. és élete folyamán hozzászokott. hogy mindenki téged nézzen! Tűztáncos büszkén kihúzta magát és metsző hangon azt mondta: – Ha szégyellsz engem. amit felvehetek? – Természetesen ruhát. – Mit értesz azon. hogy a mellényt viseld a találkozón! Na. gondolta a lány. – Én teljesen csikaszo vagyok! Ez már túl sok volt Evannek.– Most. és én csikaszo vagyok. hogy az emberek engedelmeskednek neki. hogy ezt megbeszéltük. – Honnan a pokolból vetted ezt a hülyeséget? – kérdezte Evan. ha meg fürdesz és felöltözöl. Tűztáncos erre felkapta a fejét. Remélem. – Félig fehér vagy! – Nem! – kiáltotta Tűztáncos felpattanva. Most már azonban tudta. Az öltözékedről beszélek. 261 . ezt nagyon jól tudom. hogy valamit. nem rólad! Nagyon nyitott. – Te nem tilthatsz meg nekem semmit! Nem vagy a gazdám! – A francba. amit felvehetsz. nem akarsz megjelenni Virginia kormányzója előtt a mellénykédben? – Miért ne? A csikaszók ezt viselik. miért ilyen.

a kedvemért.– A fenébe is. Nem azért viselte. – Miért? Tűztáncos kérdése megdöbbentette Evant. Tűztáncos. Tűztáncos nem akarta. Az abroncsokat nem kell felvenned. de az én népem igen. hogy a nők. hogy te nem tartod illetlennek a mellényedet. hogy rosszakat gondoljanak rólad. hanem hogy mit fognak gondolni azok a férfiak. Ezért nagyon kérlek. Úgy érezte. Tűztáncossal azonban máshogy áll a dolog. – Te nem vagy könnyűvérű nő. – Nem akarom. hogy téged ne hozzalak szégyenbe? – Nem erről van szó. – Ebben az esetben a városi öltözékemet fogom felvenni. Majd megőrülök a gondolattól. Eddig soha nem érdekelte. hogy a fehér nők ruhájában ugyanolyan lehetetlenül nézne ki ő 262 . miképpen mutogatják magukat a többi férfinak. meg kell védenie. hogy a férfiak rosszakat gondoljanak róla csikaszo öltözéke miatt. Tűztáncosnak eszébe jutott az indián. – Szerintem egy ruha akkor is jobb lenne. ha ez neked zavaró. – Azt a tógaszerű ruhát. Tudom. gondolta Evan. amikor meglátják a melledet. Csak egyszerűen ez volt az erdei öltözéke. Attól félt. Ettől is szerette volna megkímélni a lányt. és hogy milyen lehetetlenül nézett ki. akik vele vannak. ne vedd fel! – Tehát tagadjam meg őseim ruháját. és az emberek bámulni fogják. Miért is mérgelődik? – kérdezte magától. Ennyi az egész – mondta. amit magadra csavarsz? – Igen. hogy megbotránkoztasson vele. Még abban is fel fog tűnni. Könnyebben beleolvadnál a tömegbe. hogy utánad ácsingóznak. akit előző nap látott.

Egyetlen ruha sem tudná elrejteni sötét bőrét. mint megbotránkozott. Míg a lány piros tógája maga volt az egyszerűség. hogy azonnal felismerjék az értékét. Ha tudta volna. ahogy remélte. hogy mi játszódik le Tűztáncosban. mert attól félt. azon gondolkodott. 19. és a telepesek voltak annyira járatosak a drágakövek terén. mint hogy kinevessék. hol rontotta el a dolgot.is. Nem. és a telepesek kinevetnék a háta mögött. fejezet Két órával később Evan és Tűztáncos egy nyitott kocsiban ültek. Evannek fogalma sem volt. – A saját öltözékemet veszem fel. ha a telepesek bámulni fogják. a telepesek meredten bámulták Tűztáncost. de Evan nagy megkönnyebbülésére tekintetük inkább csak elismerő volt. amit két izzadt fekete rabszolga húzott a kormányzó palotája felé. csodálta volna a lány bátorságát. és amíg végigment a homályos előtéren. Evan azt is tudta. Nem érdekli. Ahogy végighaladtak az utcán. és amíg te fürdesz és öltözöl. miért. Így azonban azt hitte. Amit azonban 263 . inkább. a nyakából és füléből lógó gyöngyök csodálatosan kiemelték szépségét. magas arccsontját és szokatlan magasságát – mind erős csikaszo jellegzetességek. gondolta. Ezeket a gyöngyöket egy királynő is megirigyelhette volna tőle. a lány dühében a mellényt fogja felvenni. Kimondani nem merte. szerzek valami szállítóeszközt. ez makacs függetlenségének újabb megnyilatkozása. nem fog magából bolondot csinálni. Aprót biccentett. és azt mondta: – Rendelek neked egy fürdőt. Evan kilépett a szobából. Eddig semmi nem úgy alakult.

szinte a lélegzete is elakadt a hatalmas. magasra tornyozott hajával. hogy megláthassa. A távolban. Evan végignézett az utcán. Most azonban még ez sem tudta kihúzni Tűztáncost mély depressziójából. hogy az emberek legalább annyira csodálták magát a nőt. – Bárcsak meggondolnád magad – mondta Tűztáncosnak –. Oda különösen szeretnélek elvinni. vajon hogy lehet. Mikor beértek a kapun belülre. hangjában csodálattal kérdezte: – Ez a palota? 264 . ahol díszes ruhákba öltözött emberek adnak elő történeteket. Nemcsak hogy az épület nagyon tetszett neki. hanem királynői is.Evan nem tudott. hasonlóan az indián templomokban játszott darabokhoz. Most kifordultak a Gloucester gróf utcából a Palota utcára. hogy többet is megmutassak neked Williamsburgből. és hagynád. Evan nagy csalódására még csak nem is válaszolt. és Tűztáncos meglátta a kormányzó palotáját. A csikaszok nagyon szerették a történeteknek minden fajtáját. A palota mellett áll a színház. hogy nem omlik össze az egész. és egyre azon tűnődött. Megtörve hosszú hallgatását. a fák fölött már látta a palota tetejét. Ahogy közeledtek úti céljuk felé. Tűztáncos nemcsak egyszerűen gyönyörű volt egzotikus megjelenésével. mint az ékszereit. de életében most látott először emeletet. Az anyja sokat mesét Tűztáncosnak a színházról. Végighaladtak a gyönyörű zöld parkon. ahol most minden este Shakespeare-darabokat játszanak. amit katalpafák szegélyeztek. ami előtt két hosszú rúdon az Union Jack lebegett. és egy művészi kovácsoltvas kapuban végződött. és rendes körülmények között majd meghalt volna. díszes téglaépület láttán.

Ez az az épület. aminek a 265 . a kormányzó beleegyezik. hogy vajon Evan otthona is ilyen hatalmas-e. Arra gondolt. és a kocsit leeresztették a földre. A palota a Gloucester gróf utca végén van. ha a főnök. hogy összezavarja a lányt. akik Virginia törvényeit alkotják. – Jó napot – válaszolta Evan. azt a kisebb épületet csak néhány éve toldották hozzá a palotához. Kérem. Egy színes libériába öltözött inas kisegítette őket az ülésből. a nyitott ajtóban egy hasonlóan öltözött inas fogadta őket. hogy világaik ennyire távol vannak egymástól. Evan és Tűztáncos követték az inast az épületbe. mint nálatok a törzsi tanács. azt mondta: – Olyan ez. mint a fogadónk. uram. Megálltak a palota előtt. Bálterem és ebédlő van benne. Természetesen. Keresztülhaladtak egy tágas előcsarnokon. Amherst ezredes vár minket. – Trevor őrnagy vagyok. Tűztáncos nehezen tudta elképzelni. – Azt hiszem. hogy ez a masszív épület valakinek az otthona lehet. Törvényeket hoznak. azok. – Jó napot. kövessenek. mert látta. és ismét belehasított az afölött érzett fájdalom. A férfi most elhallgatott. az otthoni palotákhoz képest.– Nem. Hogy megértesse vele a törvényhozó testület funkcióját. Ebben az épületben él és dolgozik a kormányzó. Hátul szép kertje van. uram – mondta az inas Evannek. – Igen. de azok csak akkor lépnek életbe. ez nagyon kicsi. ha az illető főnök. Evan nem vette észre a Tűztáncos szemeiben megjelenő fájdalmas kifejezést. ugyanazon. és miután néhány lépcsőfokon fellépkedtek. még akkor is. ahol a Burgessek Háza össze szokott ülni.

Odasétált egy furcsa bútordarabhoz. – Az egy spinét – mondta Evan. Miután kiment. Evan éppen meg akarta neki mutatni. dobozszerű tárggyal zenélni. hogy minden szobában legyen egy tűzhely. hogy az ezredes egy pár perc múlva velük lesz. hogy milyen hangot lehet ebből kicsalni. aztán tovább a meggyfából készült lehajthatós kártyaasztalra. és az ablakot takaró nehéz drapériákra. Meg különben sem hitte. dobokat és kagylókból készült cimbalmot használtak zenélésre. Virginiának nagy problémája a tűz. mint a csikaszok földjén. hogy itt annyival hidegebb lenne. Evan azt mondta: – Azokban a tömlőkben víz van. Tűztáncos el sem tudta képzelni. Tűztáncos körbenézett. nem kellene aggódniuk a tűz miatt. arra az esetre. hogy ez a helyiség még szebben van berendezve. szükségtelen luxusnak tűnt számára. – Zenélni lehet rajta. vagy. Ha a fehérek nem építenének ennyi tűzhelyet a házaikba. Az. ha tűz ütne ki. egyszer meséltem. Tűztáncos az egyik falat szinte teljesen elfoglaló kandallóra nézett. Látva Tűztáncos kíváncsi pillantásait. amiket a faborítású falon lógó bőrtömlőkre vetett. hogy a jamestowni palota négyszer égett le. és ujjait végigfuttatta fényes tetején. mikor Amherst ezredes belépett a szobába és vidáman azt mondta: 266 . és látta.padlója fehér és fekete márvánnyal volt kirakva. és mondta Evannek. mint az eddigiek. Az inas bevezette őket a nappaliba. hogy lehet ezzel a furcsa. Ha még emlékszel rá. Ez a palota egyszer már majdnem porrá égett. A csikaszok bambuszsípokat. Úgy látszik. gondolta. Tekintete a csillogó mahagóni Chippendale-bútorokról az Anna királynő korabeli hímzett székekre vándorolt.

de nagy megkönnyebbülésére a lány udvariasan elmosolyodott. Hogy mondhatott ilyet a lány? – tűnődött. A lány egyetlenegyszer sem mutatott félelmet. Amherst ezredes. az ezredes bókja őszinte volt.– Jó napot. Az ezredes most Tűztáncos felé fordult. milyen bátran viselkedett a felderítő út során. Evan el sem tudta képzelni miért titulálta félre az ezredes. gondolta. Evan gyorsan megfordult. aki aggódott a veszélyek miatt. mint gondolta – barna hajába sok ősz hajszál keveredett. és azt mondta: – Igen. Közel sem volt olyan tekintélyes. egyáltalán nem igényelt nagy bátorságot. hogy épségben viszontláthatom. de nem magát féltette. hogy őrnagy. Biztos elfelejtette. Számomra nem veszélyes. – Josh elmondta. Persze ő volt az. mert azt hitte Tűztáncos tiltakozni fog a „hölgy” megszólítás ellen. – Jó napot. – Köszönöm a kedves bókot – mondta. Ahogy Evan parancsnoka végigsétált a termen. ami éppen 267 . tábornok. Tűztáncos tudta. mint a nagybátyja. Öregebb is volt. hanem Tűztáncost. hogy maga ilyen gyönyörű. Evan nem hitt a fülének. Tűztáncos vagyok. és nem sokkal magasabb nála. – De amit én tettem. Az én otthonom a vadon. akiről Josh mesélt Tűztáncos. és azt mondta: – És ez lehet az a fiatal hölgy. de azt nem mondta. ugye így hívják? Evan egy pillanatra megdermedt. ezt tudta. hogy a férfi nagyon sovány. Amherst ezredes most megállt Tűztáncos előtt. mert látta szemeiben a csodálatot. Hirtelen elpirult. Örülök. Tűztáncos észrevette. Egészében véve csalódott a nagy fehér főnököt illetően.

visszavonulásunkkor. tábornok? – Igen. hogy a történetben nagyon eltúlozták az én érdemeimet. Előléptették tábornokká. sir – szólt közbe Evan. hogy kijavítom. – Uram.elég csalódást jelentett neki akkor. 268 . nagyon büszke volt a lány viselkedése miatt. – Azt hiszem. így visszaemlékezve. Egyszer hatalmas golyózáporból kellett elmenekülnünk. meg. annak ellenére. – Már nem. tábornok. máskor pedig majdnem elnyelt minket egy szörnyűséges örvény. Evan megdermedt. azt kell mondanom. az ezredes megkérdezte: – Valami baj van. – Tudja mit? Ennek eldöntését csak bízza rám – mondta az ezredes ellentmondást nem tűrő hangon. Az egyáltalán nem bátorság kérdése volt. Evan zavara csak nőtt a bejelentésre. – Időnként halálos veszedelemben forogtunk. még a vadonban sem. amit Josh mesélhetett magának. – Egyetértek önnel. Amherst ezredes ismét csodálkozó pillantást vetett Tűztáncosra. sir. majd azt mondta: – Bocsásson. ha a Massiac erődbeli ágyú elvételének van valami köze ehhez. Az ezredes már harmadjára tévesztette el a rangját. Tűztáncos soha nem mutatta a legkisebb félelmet sem. Most azonban. de én őrnagy vagyok. Látva zavart arckifejezését. – Evan egy kicsit tétovázott. Az ilyenek azért nem mindennapi események. Tűztáncos azért egy kicsit túloz. Aztán ismét elmosolyodott. Széles mosoly terült szét az ezredes szikár arcán.

Nagyon értékes számunkra. ami rendelkezésünkre áll arról a területről. annak ellenére. hogy a franciák kétszer is hajókat küldtek ellene. a maradék embereinket is elvesztettük volna. Éppen ezért szeretném. Wolfe ezredesnek sikerült feljutnia a Saint Lawrence-en. A Carillon erőd említése váratlan előléptetéséről a háborúra terelte Evan figyelmét. amit figyelembe vettem – mondta. – Ez jó ötlet. amit küldött. 269 . amit a maga elmondása szerint a franciák építettek. – Kérem. hogy sikerül. Nem akartam udvariatlan lenni. de ezeket meg kellett beszélnünk. uram. A víz felől kellene támadnunk. hogy be tudják venni a várost. hogy tudja-e. Québec ostrom alatt van. – Magát már akkor elő kellett volna léptetni. – Nem tudom. de a térkép. – És felderítés közben folytassa a terület térképének megrajzolását – mondta Amherst ezredes. Ha maga akkor nem olyan talpraesett. – Tehát még mindig távol állunk a háború megnyerésétől? – Bizony távol. az egyetlen. amikor a Carillon erődnél elszenvedett vereségünk után olyan sikeresen hazavezette a csapatát. Egy folyó fölötti magas szirten áll. – Hogy megy a háború. és meg is ütköztek velük a szárazföldön. ha megvizsgálná azt a nyugati erődöt. – Igen.– Amellett nem ez volt az egyetlen dolog. de nem hiszem. Az ezredes most ismét Tűztáncos felé fordult. Én azonban nemigen bízom benne. ne haragudjon. uram? Úgy hallottam.

miért hallgat az ezredes. Az ezredes nagyon elcsodálkozott. Virginiában. A legtöbben azt sem tudják. töprengő pillantást vetett Tűztáncosra. annyira messze játszódik tőlük. mert ezt a nyugodt logikát nem várta el egy nőtől. Én. semmi másért. mint ahogy azt egy mesztictől elvárta. Mikor Josh először mesélt neki a lányról. Engem is nagyon érdekel. mint azok a nők. hogy maguk tudják-e. hogy megköszönje rendkívüli bátorságát. Az én népem is részt vesz a franciák elleni harcban. ahol a tulajdonképpeni harc folyik. amint Tűztáncos. mind Tűztáncos azon tűnődtek. sokkal értelmesebb. gondolta a férfi – azok. 270 . védik őket a hegyek. – Kedvesem – mondta Amherst. mik történnek az északi és északkeleti kolóniákon. akik azt hiszik. Itt. különösen a déli államokban. Azért akart vele találkozni. – Szeretnék kérni magától egy szívességet. mégha indián hercegnő is az illető. – Nem tudom. Mennyire más. megdöbbentek. hogy imádják és szórakoztassák őket. Az itteni telepesek számára a háború szinte már nem is valóságos. hogy megszólalt. Ez a nő nemcsak hogy gyönyörű és bátor. életük célja. legkevésbé pedig egy olyan fiataltól. de itt a kolóniákon nem mindig a legjobb az ellátás. Az ezredes hosszú. hogy a lányt sok minden másra is fel tudja használni. hogyan áll a háború. azonnal felpiszkálta kíváncsiságát. és ahol a franciák a bennszülött törzseket uszítják a telepesek ellen. – Milyen szívességet? – kérdezte a lány egy kicsit megkésve. Mind Evan. akiket ő ismer. Most azonban rádöbbent.– Egy pillanatig se zavartassa magát. de most.

nem értem – mondta Tűztáncos. uram. milyen fontosak számunkra az indián szövetségeseink. amikor a férfi egy kis szünetet tartott. ha maga és Trevor tábornok eljönnének. Evan gyorsan Tűztáncosra pillantott. rádöbbenti a telepeseket a háború valóságára – és talán rádöbbennek. – Sajnálom. de úgy terveztük. kedvesem. hogy ez a fiatal nő meg merte tenni. Ahogy maga is mondta. jó lenne. Az. ha a tisztikarban többen lennének. hogy tényleg tétovázik. a maga népe is tevékenyen részt vállal ebben a háborúban. Szeretném. Mikor látta. mint az én vendégeim. hogy a lány tiltakozni fog. Tetszett neki a nyíltsága és célratörése. 271 . Remélem. de a háború kimenetelét esetleg befolyásolhatná. Tényleg nincsen szüksége ennyi háttér információra. nagyon tetszett neki. Az ezredes láthatóan kerülgette a forró kását. hogy a maga jelenléte. hogy órákig magyarázzon nekik. – Nem gondolná meg magát? – kérdezte. – Tőlem mit kíván? Amherst ezredes elmosolyodott a lány kérdésén.mint a franciák elleni hadműveletek itteni parancsnoka. mert azt várta. hogy a kihallgatás után azonnal indulunk. – Attól tartok. – Magának az az egy nap nem jelentene semmit. és a történet. Arra gondolt. Az egyik jómódú ültetvényes ma este bált rendez a birtokán az én tiszteletemre. amiben maguk mindketten jelentős szerepet játszottak. – Miért? Csak ma reggel érkeztek. Tehát akkor mondom. és nem hagynák. akik így rá mernek kérdezni a dolgokra. Az ezredes most odafordult Tűztáncoshoz. – Tűztáncosnak honvágya van. gyorsan azt mondta: – Sajnálom. nagyon zavarónak tartom ezt a dolgot.

Népe követévé vált. személyesen nem sok ültetvényest ismerek. De ha Thomas Moore-t jól ismerik Williamsburgben. – Nem kell kocsit bérelniük. most politikai színezetet vett. a vendégeim. éjszakára is ottmaradunk. a kocsis biztos fogja tudni. és mint a csikaszo uralkodó klán tagjának. Talán ismeri? – Nem. mint személyes ügy.Bár Tűztáncos alig várta. Hozzanak magukkal hálóruhát. Evan ezen egyáltalán nem lepődött meg. akikkel már volt valami dolgom. – Nem gondolja. A látogatás. 272 . mint például Mr. csak azokat. hogy jobb lenne. mint az ezredes. kötelessége volt. mert Angliában is ez volt a szokás – a bálok általában a reggeli órákig tartottak. Csak azok a vendégek mentek haza. – Köszönöm. merre kell menni. kedvesem! Éreztem. és reggelivel fejeződtek be. jöhetnek velem. amibe kíváncsisága kielégítése miatt egyezett bele. de legalább annyira örült neki. hogy nem fog cserbenhagyni. ha a fogadás és a tánc után mégis inkább visszajönnénk? Mr. hogy erejétől telően támogassa a szövetségeseiket. Ahogy már mondtam. és egyenesen az ezredes szemébe nézett. Moore-nak esetleg nem lesz annyi hálószobája. hogy hazainduljanak. – Rendben van. – Melyik ültetvényen tartják a fogadást és a bált? – Thomas Moore-én. Ez már több volt. hogy itt ez problémát okozhat. Felemelte a fejét. képtelen volt ellenállni az ezredes kérésének. Evan meglepődött a lány válaszán. akik a közelben laktak. McDouggal. elmegyek – mondta. Azonban most attól tartott.

amikor magam is vendég vagyok. Moore nem a barátom. Különben meg biztos nem érdekelném. tábornok. Nagy csatát kell megvívnia visszaindulásuk előtt. és az sem ritka. és én nagyon nem szeretem. no és hogy elkápráztassa vele a többi ültetvényest. Rendes körülmények között én sem hívnék vendégeket. hogy több hónapig maradnak. De tudja. – Megértem magát. hogyan éreznek a telepesek a Brit Hadsereggel és a tisztekkel kapcsolatban. hogy az ezredes nem veszi sértésnek akadékoskodását. és a vendégek legtöbbje amúgy is a szomszédos ültetvények tulajdonosai lesznek.– Dehogynem! Legalább harminc hálószobája van. Evan közben arra gondolt. hogy ha nem én lennék az új kormányzó. tábornok. Teljesen nyilvánvaló számomra. ha kihasználnak. Ki akar engem használni. hogy visszajöjjenek – válaszolta az ezredes. hogy fel is vegye azt a ruhát. Tűztáncos és én visszamegyünk a fogadónkba összecsomagolni. hogy a jövőbeni segítség reményében rendezi a tiszteletemre ezt a fogadást és bált. különben melyikben szálltak meg? 273 . főleg így. Semmi kétségem nincsen afelől. – De én nagyon nem szeretnék alkalmatlankodni. Tudja. minden percre szüksége lesz. Evan így már egyáltalán nem bánta a dolgot. hogy személyesen nem is hívott meg minket – vitatkozott Evan. – Ebben az esetben. Igen. Ők biztos nem maradnak éjszakára. uram. rám sem bagózna. Ezeknél az ültetvényeseknél állandóan van valaki Angliából. és visszatérünk. Az ezredes tisztázta a helyzetet. Ja. – Majd megállunk a fogadójuk előtt. hogy szereznie kell Tűztáncos számára valami rendes ruhát és meg kell győznie. – Nincs értelme. remélve.

Tűztáncos nem volt hercegnő. hát heccből. mert azzal is időt nyer. Tökéletes egyetértésben néztek össze és az ezredes felnevetett. Méltóságteljes. Evan tudta. várjanak.Evan hálásan fogadta az ezredes javaslatát. uram. jó étvágyuk van. Tűztáncos nagy hatást fog gyakorolni ezekre a vidéki bunkókra. de semmi szín alatt ne egyenek előtte. Legalább meglátják. hogy nem bírom majd magam visszafogni. Az ezredes bólintott és azt mondta: – Olyan öt óra körül megyünk. hogy megmozduljon. Evan azon tűnődött. Evannek azonban esze ágában sem volt kijavítani az ezredest. bátorsága ellenére. nagyon rossz az étel a hadseregnél. milyen egy igazi indián hercegnő. és előfordulhat. Evan megfordult. A szarvas olyan élethű rajta. az a márványplakett mindenkinek megragadja a figyelmét – jegyezte meg Amherst ezredes. Pocahontas nem volt valami nagy szépség. Igen. legalábbis származás szerint nem. és azt látta. Cinkos pillantást vetett parancsnokára. és azt mondta: – Tudja. Ahogy hallottam. hogy az ember minden pillanatban azt várja. vajon Tűztáncos miért nézi olyan meredten a plakettet. okos és szép. – Úgy látszik. ha az ültetvényest kienné a házából. – Egy vadászjelenetet ábrázol. ha másért nem. az ezredes nagyon szeretné. Remélem. tábornok – mondta az ezredes halkan. hogy Tűztáncos a kandalló előtt áll. – A lány igazán gyönyörű. – A Raleigh-ben. – Ah. mivel a lány tényleg nagy 274 . Vacsora is lesz.

Ráadásul elhagytam a kesztyűmet. mert az ablakon keresztül meglátta a csodálatos kertet. Nagyon szép virágaim vannak.tiszteletben állt törzse tagjainak körében. és nem akarta. hiszen Őfelsége hadseregét képviselem. Majdnem biztos volt benne. Ha Tűztáncost úgy mutatják be. Egy ilyen fontos alkalmon nem szeretnék rendetlenül megjelenni. és egzotikus szépsége felől akár hercegnő is lehetett volna. – Ebben az esetben el vannak bocsátva. törzsi ruháját kell viselnie. – Meg akartam mutatni Tűztáncosnak a kertet. – A díszegyenruhám nagyon régen lett elcsomagolva. gondolta elszántan. aki egy kicsit tiltakozott. mennünk kell. és a kardom is berozsdált biztos. Most azonban eszébe jutott valami. hogy semmiképpen nem hagyja. különben nem ér az egész semmit. ha öt órára el akarunk készülni. tényleg mennünk kell. ki kell vasaltatnom. Azonban Evan eltökélte magában. Evan előrelépett. Evan azonban belesúgta a fülébe: – Figyelmeztetlek. és szerette volna megnézni. hogy az ezredes szemtanúja legyen vitájuknak. – Mi ez a nagy sietség? – kérdezte Amherst ezredes. Evan határozottan megfogta Tűztáncos karját. – Evan valami kifogás után kutatott az agyában. mint indián hercegnőt. akkor öltözzön is úgy Majd ő tesz róla. hogy Tűztáncosnak nem fog tetszeni a terve. de attól tartok. – Nagyon sajnálom. uram. és vennem kell egy újat. Ha már indián hercegnő. ne merészelj ellenkezni! 275 . – Tűztáncos. hogy kopott tógájában jelenjen meg a fogadáson. – Teljesen egyetértek önnel – mondta az ezredes.

mit gondolnának az emberek a csikaszokról? Evan telibe talált. ahogy Evan kivezette a szobából. mikor Tűztáncos törzsi büszkeségére épített. A lányt rádöbbentette. akik a kocsit húzták. ez egy nagyon fontos esemény. igaz. Azonban a méltóságteljes felszín alatt majdnem felrobbant Evan arrogáns és erőszakos magatartása miatt. – Ez meg sem fordult a fejemben. – Csillapodj már le – mondta a férfi halkan. Szükségem van erre az időre. – Hogy mersz te engem azzal fenyegetni. Találnunk kell neked valamit. azt a ruhát. neked is azt kell felvenned. csak akkor robbant ki.Tűztáncos nem ellenkezett. amit felvehetsz. hogy kirángatsz? Csak próbáld meg. – Mondtam már neked. hogy nem – válaszolta Evan. a lány szavai hallatán csaknem orra buktak. Sőt. Tudod. és az elindul. hogy mint népe képviselője. fejezet Tűztáncos megvárta. Mindenkin a legjobb ruhája lesz. hogy kellőképpen felkészülhessünk a bálra. – Amit mondtam. 20. – Persze. 276 . De azért ennél a kopott anyagnál valami jobbat is kereshetnénk. és kivágom a szívedet! Evan számított a kitörésre. amit a fehér nők viselnek. így nem is lepődött meg rajta. még udvariasan el is köszönt az ezredestől. aki mosolygott és visszabólintott. amin a lány teljesen elképedt. míg beülnek a kocsiba. Azonban a fekete rabszolgák. Ugye nem akarsz rosszul öltözött lenni? Gondold csak meg. nem vagyok hajlandó viselni.

mire Tűztáncos ijedten körbenézett. Amikor benyitott a műhelybe. ha új és nincsen kifakulva. ami tetszik. hogy Williamsburg legjobb szabóműhelye felé vegyék az irányt. míg végül megálltak egy apró ház előtt. de aztán meglátta a házon lógó táblát: MRS. számtalan sarkon befordultak. az ajtó fölé akasztott csengő hangosan megkondult. Hihetetlenül makacs tudott lenni. aminek kertjét fehér falécekből készült kerítés vette körbe. Evan udvariasan kisegítette Tűztáncost. SMITH SZABÓSÁGA A rabszolgák egy árnyas fa alatt állították le a kocsit. Nem. – Hát… azt hiszem. és végigvezette a járdán. hogy a feketék eltévesztették a házszámot. és meglátta a csengőt. A következő tíz percben több utcán végighaladtak. Biztos találsz olyat.kötelessége a lehető legjobban kinéznie. Ott aztán válogathatsz az anyagok között. még képes lenne visszakozni. bármilyen más anyag is lehet. mint valamiféle vetélkedőt. A kereskedők egyszerűen nem vittek más anyagot a falujukba. – Van itt valahol egy kereskedelmi állomás. ahol vehetnénk új vásznat? – Muszáj vásznat venni? Más anyag nem lenne jó? Ha voltak is ezzel kapcsolatban tabuk. Evan odaszólt a rabszolgáknak. Evan először azt hitte. ha akart. Ha Tűztáncos megtudná. 277 . nem akart szégyent hozni a népére. – Akkor most elmegyünk egy szabóhoz. és igyekezett nem kimutatni örömét. hogy ezt úgy tekintette. Evan el sem merte hinni a sikerét. Gyorsan felnézett. mivel az épület teljességgel magánháznak nézett ki. de nagyon óvatos volt. Tűztáncos nem tudott róluk.

Ettől megnyugodott, de mikor körbepillantott a helyiségben, szemei tágra nyíltak a meglepetéstől. Számtalan nagy asztal sorakozott egymás mellett, rajtuk hatalmas tekercsekben az anyagok, annyiféle mintával és színnel, amiről eddig azt sem tudta, hogy létezhet. Néhány percig csak ámult, aztán odalépett az egyik közeli asztalhoz, amin egy tekercs lángoló vörös anyag hevert, és ujjaival végigsimított rajta. Evan követte. – Ez tetszik? – kérdezte. – Igen. – Miért nem nézel valami más színű anyagot? – Miért? Én szeretem a pirosat. Ez a csikaszók kedvenc színe. – Én azt nagyon jól tudom, de esetleg egy másik jobban áll neked. Mivel soha nem volt választási lehetősége, ez fel sem merült Tűztáncosban. És az igazat megvallva, nem is a piros volt a kedvenc színe – hanem a kék. Megfordult, és körbenézett a helyiségben. Odébb számtalan tekercs anyagot látott a kék minden árnyalatában. Volt közöttük nehéz brokát, könnyű selyem és vászon is. Hirtelen a tekintete megakadt egy királykék selymen, amit aranygyöngyök dísztettek. Odament hozzá, felemelte a tekercs anyag szabadon lógó végét, megcsodálta finomságát és a gyöngyök tiszta fényű csillogását. Az anyag színe Evan szeme színére emlékeztette, az aranygyöngyök pedig a hajára. Még soha életében nem látott ilyen gyönyörűt. Megfordult, és Evanre nézett. – Ezt szeretném – mondta.

278

Mialatt a lány válogatott, Evan is kinézett egy anyagot. Most felemelt egy tekercset az asztalról, és odamutatta Tűztáncosnak. – Ehhez mit szólsz? – kérdezte. – Láttad? Tűztáncos odanézett. A legtisztább selyemből készült anyag csodálatos zöld színben szikrázott, és a fénytől függően változtatta a mélységét. Bár a szín nem nyerte meg igazán a tetszését, az anyag maga szinte lenyűgözte a lányt. Tétovázva nézett egyik tekercsről a másikra. Evan próbálta meggyőzni. – A zöld kiemelné gyönyörű zöld szemedet. – De a kék magában is nagyon szép. – Igen, tényleg az – válaszolta Evan, de fogalma sem volt, miért ragaszkodik hozzá ennyire a lány. – Egy ruhának a színét úgy kell kiválasztani, hogy előnyös legyen viselője számára, különösen egy olyan fontos eseményen, mint a ma esti. – Beszélhetnék önnel, uram, négyszemközt? – hangzott egy hideg, kimért hang Evan háta mögül. Evan megfordult, és egy sovány, hegyes orrú nőt látott. – Erre jöjjön – mondta a nő, egy hátsó szoba felé mutatva. Evan megdermedt, odaadta az anyagot Tűztáncosnak és követte a nőt. Mikor kiértek Tűztáncos hallótávolságából, a nő azt mondta: – Uram, meg kell kérnem önöket, hogy távozzanak. Én nem engedek be indiánokat a boltomba. A nő orra e szavak után még néhány centiméterrel magasabbra emelkedett. – Én csak előkelő vendégeket szolgálok ki. Evan körbenézett, és látta, hogy három másik nő is van a helyiségben, akik gőgösen méregetik. Evan agyát
279

elöntötte a vörös köd. Ha nem lettek volna annyira időszűkében, boldogan kioktatta volna a nőt, aztán fogta volna Tűztáncost, és távoznak. Minden akaraterejére szüksége volt, hogy képes legyen nyugodt hangon válaszolni. – Azt hiszem, jobb lenne, ha meggondolná magát, asszonyom. A fiatal hölgy, akiről beszél, egy csikaszo hercegnő, és Amherst ezredes díszvendége. A kormányzó nevének említésekor a nő szemei elkerekedtek. A sarokban ácsorgó nőkre nézett, és egy pillanatig mintha azt mérlegelte volna, hogy kivel érdemes jóba lenni, a kormányzóval vagy velük. Aztán visszafordult Evanhez, és azt mondta: – Sajnálom, uram. Nem tudtam. – Igen, ezt gondoltam – mondta Evan, már semmi haragot, csupán megvetést érzett a nő iránt. Aprót biccentett, és visszament Tűztáncoshoz. – Még mindig nem döntöttem – mondta a lány, akit annyira lefoglaltak az anyagok, hogy észre sem vette a kis incidenst. – Akkor megvesszük mind a kettőt, de ma este a zöldet vedd fel – mondta Evan. Odafordult a tulajdonoshoz, aki most a másik három nővel suttogott a sarokban. Mikor észrevette a férfit, elindult felé, és kivette a kezéből a tekercseket. – Talán szeretnék megnézni, hogyan mutatnak ezek az anyagok a próbababákon – mondta. – Nem szükséges. Nem csináltatunk ruhát, csak az anyagot kérjük. – Uram, nagyon sajnálom, ha az előbb megsértettem – mondta a nő. – De tudja, én vagyok a legjobb szabó a

280

városban, ha arra gondolt, hogy elmegy és keres valaki mást. És azt hiszem, az áraim sem túl magasak. – Nem ezért nem csináltatunk ruhát. A hercegnő csak magára csavarja az anyagot, mint ahogyan ezt a mostanit. – Ó, értem. – A nő először zavarba jött, majd gyorsan azt kérdezte: – Hány centimétert kérnek? Evannek fogalma sem volt, és látva Tűztáncos értetlen arckifejezését, rájött, hogy a lány sem tudja. – Tekerje le, és a hölgy majd szól, ha elég – utasította a nőt. A varrónő most a vágóasztalra helyezte a zöld anyagot és tekerni kezdte, majd mikor Tűztáncos szólt, hogy elég, elvágta. Ugyanezt megismételte a kék anyaggal. Ezalatt a sarokban álló nők nyakukat nyújtogatva figyelték Tűztáncost. Láthatóan ők is értesültek a lány fontosságáról, és ezzel együtt a korábbi véleményük is megváltozott vele kapcsolatban. Evant ez azonban egyáltalán nem érdekelte. Undorodott tőlük. Mikor kifizette a számlát és megkapta a becsomagolt anyagokat, karon fogta Tűztáncost és megvető pillantást lövellve a nők felé, távoztak. Mikor visszaértek a fogadóbeli szobájukba, Evan elővette csomagjai közül az egyenruháját, és kiadta a fogadósnak, hogy vasaltassa ki. Gyorsan elvégezte az utolsó pillanatra hagyott vásárlásait; vett egy új inget, kalapot és egy pár kesztyűt. Az egyik kirakatban meglátott egy kis brokáttáskát, és megvette Tűztáncos számára. Ahogy belépett a szobába, a lány már megcsinálta a frizuráját és éppen a hosszú, zöld selymet próbálta magára tekerni. Evan megtorpant, egy percig csak állt és bámulta.
281

Tudta, hogy a zöld anyag kiemeli majd szeme színét, de erre a megdöbbentő látványra nem volt felkészülve. Tűztáncosnak fogalma sem volt, miért bámul rá a férfi olyan furcsán és zavartan csak annyit mondott: – Tudom, hogy még nem jó, de annyira puha és csúszós, hogy nem marad meg rajtam. – Tehetetlen mozdulattal felemelte az anyag végét. – És azt sem tudom, mit csináljak ezzel a fennmaradó résszel. Már háromszor magam köré tekertem, és ez mindig kimarad. Úgy látszik, elszámítottam a hosszát. Van valamid, amivel ezt le lehetne vágni? Mivel a selyem sokkal vékonyabb volt, mint a vászon, jobban rátapadt Tűztáncos testére. Evan úgy gondolta, hogy a lány csodálatosan néz ki. Becsukta maga mögött az ajtót, odalépett az ágyhoz, és ledobta a dobozokat és csomagokat. – Azért, mert ennek az anyagnak puhább az esése. Különben nagyon szép – mondta, majd kivette a lány kezéből a selyem végét, és átdobta az egyik vállán. – Ne vágd le. Így nagyon jó – mondta. Tűztáncos hátranézett, és látta a hátán hullámzó selymet. Valahogy nagybátyja tollból készült fejdíszére emlékeztette, és ezért nem is tiltakozott ellene. Megérkezett Evan gondosan kivasalt egyenruhája és fényes csizmája, mire gyorsan öltözködni kezdett. – Ebben a nagy csomagban van egy kis táska. Abba pakold be a személyes holmijaidat. Tedd el azt a darab kék anyagot is. Holnap majd felveheted azt. – Evan nem is mondta a lánynak, hogy hozzon magával hálóruhát, mivel tudta, hogy nincs neki. – És te hová fogod tenni, amit magaddal akarsz hozni? – Nekem is van táskám.
282

– Miért nem tehetem bele abba az enyémeket? Evan éppen az ingjét gombolta, de most megállt a keze. – Mert nem ugyanabban a szobában leszünk. Nem vagyunk házasok – mondta. – Ez mindig így van, ha valaki másnál van az ember vendégségben. – Tehát ilyenkor a szeretők nem szeretkezhetnek? – Hát, lényegében ezt akarják vele elérni, de nem mindig sikerül. A szeretők belopóznak egymáshoz éjszaka. – És ezt mindenki tudja? – Igen, hacsak nem annyira naiv valaki, hogy nem veszi észre. Tűztáncos nem tudta, mit jelent a naiv szó, de nem is tartotta fontosnak megtudni. Arra gondolt, hogy az a módszer, ahogyan a fehérek kezelik a szerelmi ügyeiket, kritikán aluli. Míg Evan öltözött, ő becsomagolt. Mikor a férfi megkötötte a nyakkendőjét és visszafordult a kis tükörtől, észrevette Tűztáncos saruját. Nem az volt rajta, amit eddig viselt. – Hát a sarudat meg honnan szerezted? – kérdezte. – Tűztáncos felemelte az egyik karcsú lábát, hogy a férfi jobban láthassa a gyöngyökkel díszített két pántot. – Az egyik nyakláncomból és a régi sarum talpából csináltam. A másik olyan egyszerű volt. Igen, a régi tényleg feltűnő lett volna, gondolta a férfi. Akarta mondani korábban, hogy vegyenek neki valami papucsot, de tudta, hogy a lány tiltakozott volna. – Ügyes vagy, és tényleg nagyon jól néz ki a saru – jegyezte meg. Aztán teljesen végignézett rajta, és azt mondta: – Nem, visszavonom. Gyönyörű vagy. Egyszerűen gyönyörű.

283

Tűztáncos látta a szemeiben és hallotta a hangjából, hogy őszintén mondta, amit mondott. Eddig egy kicsit furcsán érezte magát a szokatlan anyagból készült öltözékében és díszes sarujában, de a bók visszaadta önbizalmát. – Köszönöm – motyogta alig hallhatóan. Evan megérezte a lány futó bizonytalanságát, és ez soha nem érzett erősségű védelmezési kényszert váltott ki belőle. Még soha nem akarta ennyire megvédeni a világtól, biztonságban tartani, magához szorítani, mint most. A varázst azonban hirtelen erős kopogás törte meg, és kintről felhangzott a fogadós hangja. – Itt van a kormányzó kocsija! Néhány perccel később, Evan és Tűztáncos már Amherst ezredessel szemben ültek a kocsiban. Ahogy elindultak, az ezredes Tűztáncoshoz fordult, és azt mondta: – Kedvesem, maga gyönyörű. Attól tartok, az angol hölgyek sápadozni fognak az irigységtől. – Köszönöm – mondta a lány, de közben le sem vette a szemét az ezredes fejéről. – Valami baj van? – kérdezte Amherst, mikor észrevette a lány pillantását. – Teljesen megőszült néhány óra alatt. Az ezredes nevetni kezdett és azt mondta: – Paróka, ami be van púderezve, hogy fehér legyen. Látva a csodálkozó kifejezést a lány arcán, Evan próbálta megmagyarázni. – A hölgyek és az urak az ilyen események alkalmával púderes parókát szoktak viselni.

284

– De miért akar valaki öregnek kinézni? – kérdezte Tűztáncos. – Ez egy nagyon jó kérdés, kedvesem – mondta az ezredes. – Sajnos, erre nem tudok magának válaszolni. Fogalmam sincs, melyik őrült találta ki, de divatosnak tartják, és ezért el is várják az embertől. Hála istennek, most már csak estélyeken kell viselni. Volt idő, amikor egész nap a fejemen kellett tartani ezt a meleg marhaságot. Látom, maga nem visel parókát, tábornok. – Nem, uram – válaszolta Evan. – Valahogy elhagytam az utam során, és az igazat megvallva, a nagy készülődésben eszembe sem jutott újat venni. – Nem baj. Sok telepes van, aki szintén nem viseli. Ezután mindhárman hátradőltek és élvezték az utat, keresztül a városon, és később a mezőkön. Mérföldeken keresztül dohányföldek mellett haladtak, ahol a fekete rabszolgák vágták az érett leveleket és rakták szekerekre. Később ezt hatalmas csűrökbe szállították, ahol őszig szárították, majd felcsavarták és Angliába vitték. – Úgy látom, szép a dohánytermés – jegyezte meg Evan. – Igen, úgy hallottam, jól megy a szüret az idén. Errefelé hatalmas ültetvények vannak. Angliában nincsen egyetlen birtok sem, ahol ennyi föld lenne. De hát ezt tudja, tábornok. Itt egy átlag ültetvény kb. hatezer hektár területű, és ebből általában csak ötszázat művelnek meg. A többi tisztításra vár, és arra, hogy a többi kimerüljön. – Mit ért azalatt, hogy kimerül a föld? – kérdezte Tűztáncos. – A dohány nagyon hamar feléli a földet – válaszolta Amherst. – Néhány év után parlagon kell hagyni, és új földeket kell megtisztítani.
285

– De hát miért hagyják el a földjeiket? Miért nem ültetnek bele babot és borsót? – kérdezte Tűztáncos. – Mert sem itt, sem Angliában nincs kereslet a borsó és bab iránt – mutatott rá az ezredes. – A dohány pénznövény. – Ezt értem. De ha a föld kimerülése után ültetnék bele ezeket, akkor utána ismét lehetne bele dohányt tenni. A csikaszók így csinálják. Ugyanazokat a földeket használjuk több évszázada. Látva a kételkedő kifejezést az ezredes arcán, Evan azt mondta: – Tényleg így van, uram. Nem tudom, miért, de a különböző növények forgatása megakadályozza a föld kimerülését. És én személyesen biztosíthatom a csikaszo dohány kiválóságáról. Igaz, kicsit kisebb a levele, de ugyanolyan sima és édes, mint a Roanoke. – Ez nagyon érdekes – mondta Amherst ezredes elgondolkodva. – Lehet, hogy megajánlom egyik-másik ültetvényesnek. Evan erősen kételkedett benne, hogy az ültetvényesek meg is fogadják a tanácsot, különösen, ha megtudják, hogy indián módszer. A fehérek hajlamosak voltak mindent elítélni, ami indián, és meg voltak győződve saját hozzáértésükről, még ha itteni növények termesztéséről is volt szó. Nem, a fehéreknek előbb látniuk kell a saját szemükkel, mielőtt beismerik, hogy rosszul csinálták. Ez pedig addig nem fog bekövetkezni, míg teljesen ki nem futnak a földből. Igen, ismerte el szomorúan, a fehér ember határtalanul tékozló. 21. fejezet

286

A nap már majdnem lement és a rabszolgák fáradtan vánszorogtak haza az ültetvényekről, amikor Evan, Tűztáncos és Amherst ezredes megérkeztek úti céljukhoz. Tűztáncos nagyon kíváncsi volt, hogyan nézhet ki egy ültetvény, hiszen az anyja is élt ilyen helyen egy ideig. A lány úgy találta, hogy sokkal jobban hasonlít egy városra, mint valakinek az otthonára, a rabszolgaszállásokkal, téglaégetővel, füstölővel, kovácsműhellyel, hatalmas konyhával, kocsiszínnel, csűrrel és keltetőházzal. És ennek az egésznek a közepén, egy árnyas felhajtó végén, ott állt egy kétemeletes ház, ami minden részletében olyan impozáns volt, mint a kormányzó palotája – ha nem impozánsabb, hiszen ennek két kupolája volt, a tetőn nagy terasz terült el, és két oldalszárnya messze kinyúlt a gondosan ápolt kertbe. A triót egy ragyogó vörös libériába öltözött inas fogadta és bevezette őket a házba. Mikor kinyílt az ajtó előttük, az első dolog, ami Tűztáncos szemébe ötlött, az a mennyezetről lelógó óriási apró kristálycsillár volt. A lemenő nap ráeső sugarait az üveg millió apró darabra törte és szétszórta a terem falán. Követték az inast a rózsaszín márvánnyal borított előcsarnokon keresztül, és közben volt alkalmuk megcsodálni a hófehér falakon lógó drága tájképeket. Mikor odaértek egy nagy ajtóhoz, az inas félreállt és bejelentette őket. – Amherst kormányzó és a vendégei. A tágas nappaliban álldogáló vendégek megfordultak, és hitetlenkedve bámultak Tűztáncosra. Egy zöld tógaszerű öltözéket viselő indián nő volt a legutolsó, amire számítottak. Aztán mikor a vörös arcú, testes, középkorú

287

tulajdonos magához tért meglepetéséből, gyorsan odasietett hozzájuk, és azt mondta: – Bocsásson meg, kormányzó úr, nem hallottam a kocsiját. – Semmi baj, Tom – válaszolta Amherst ezredes. – Nem is vártam el, hogy az ajtóban fogadjon. – Most Evan és Tűztáncos felé intett. – Remélem, nem haragszik, amiért vendégeket is hoztam. Csak ma délután érkeztek és sajnáltam volna őket magukra hagyni. Van szerencsém bejelenteni Tűztáncost, a csikaszo nemzet tagját, és Evan Trevor tábornokot, az egyik legjobb tisztemet. Barátaim, ő Thomas Moore, ennek a csodálatos ültetvénynek a tulajdonosa, és a felesége, Abigél – tette hozzá a kormányzó, mikor a köpcös háziasszony melléjük lépett. – Hogy vannak? – motyogták Moore-ék zavartan. Még most sem tértek igazán magukhoz a sokkból, amit Tűztáncos megjelenése okozott, és a tény, hogy a kormányzó úgy mutatta be őt, mint a barátját. Evan és Tűztáncos kedvesen viszonozták a köszönést. Aztán, bár egy kicsit késve, Abigél azt mondta: – Nagyon örülünk, hogy magával hozta a vendégeit, Amherst kormányzó. A maga barátai a mi barátaink is. Hadd mutassam be őket az Angliából érkezett vendégeinknek. Abigél körbevitte Evant és Tűztáncost a nappaliban, és bemutatta őket mindenkinek, míg Amherst ezredes csak köszöngetett jobbra és balra, hiszen ő már ismert mindenkit az előző esti vacsoráról. Evannek feltűnt, hogy szinte minden vendég igen magas címmel rendelkezett, viselkedésük pedig kimért és hűvös volt. Az, hogy egy

288

– Úristen! Evan! – kiáltott fel. és nem is billegett. hogyan rögzítették oda. Nemsokára lejön. 289 . Tűztáncos pedig egy pohár vize. csak felöltözik. – Nem hiányzik az egyik vendége? – kérdezte Amherst Moore-tól. a tetején pedig egy madárfészek díszelgett. Az ezredes és Evan barackpálinkát iszogattak. Mivel mindenki megfordult. hogy szép. benne két kitömött galambbal. Gyönyörű látvány volt. Tűztáncos számára az volt a leghihetetlenebb. hirtelen két vörös kabát vonta magára a figyelmét a sarokban. hogy a csaknem egy méter magas paróka stabilan ült a fején. Tűztáncost azonban legjobban a fején ülő hófehér paróka lepte meg. Gyöngyfüzérek ragyogtak rajta. Szíve nagyot dobbant.félvérrel kell egy társaságban tartózkodniuk. Néhány perccel később hirtelen csend támadt a teremben. ő még itt van. Tűztáncos is hátranézett. – Úgy emlékszem. és szemei elkerekedtek a meglepetéstől. Vanessa akarattal késett. – Vanessa? Ó. hogy előadhassa nagybelépőjét. láthatóan nem volt az ínyükre. El sem tudta képzelni. Egy idő után mindenki leült valahová. hogy valamelyik este volt itt egy ifjú hölgy. ahogy a nő odarohant Evanhoz. Tudta. és el is várta a csodálatot mindenkitől. drága báli ruhájában és csillogó gyémánt ékszereivel. és egy fiatal nőt látott az ajtóban. Mikor a teremben ülő férfiak felálltak. finom szépségével. a karjaiba vetette magát és arcon csókolta. – Tényleg te vagy az? Mindenki csodálkozva figyelte.

hogy megköszönhessem neki és Tűztáncosnak a segítséget. de most. Moore lépett melléjük. – Na. ezredes – válaszolta Vanessa. hogy részesülhessenek a tiszteletben. – Elnézést. Edward – Linchester grófja – meg én együtt nőttünk fel Sussexben. undorral töltötte el. hogy ismerem Evan Trevort! Ó és az ikertestvére. – Azt hiszem. – Ismeri a tábornokot? Vanessa felnevetett. hölgyem. – Én kértem meg Trevor tábornokot. valahol az északi államokban teljesítesz szolgálatot. Ezért hoztam el őket ma este. tényleg én vagyok.Evant meglepte. – Mit csinálsz Virginiában? Azt hittem. amit hadseregünknek nyújtottak az Ohio partján fekvő Massiac erőd elfoglalásában. hogy jöjjön el hozzám Williamsburgbe – folytatta –. Sajnos. mikor Vanessa szavaiból kiderült. Hátralépett és nevetve mondta: – Igen. hogy itt látja viszont Vanessát de örült is neki. és ezután érezhetően megváltozott a vendégek viselkedése vele szemben. Szemöldökök emelkedtek a magasba. hogy tudta. így nem rendezhetek bált a tiszteletükre. holnap el kell utaznom az északi államokba. amivel 290 . – Mit csinálsz te Virginiában? Mielőtt azonban Evan válaszolhatott volna. hogy Evan nemesi vérből származik. Evan? – folytatta Vanessa. – Jó napot. hölgyem – mondta. Evan otthon mindig elvárta és meg is kapta ezt a tiszteletet. – Kezét csókolom. ez csupán nemesi származásán alapul. ahogy eredetileg terveztem. – Hát persze. én jobban tudok erre a kérdésre válaszolni – lépett előre Amherst ezredes.

– Errefelé egy ideig mindenki az erődről és egy különösen bátor tisztről beszélt. azt – válaszolta Amherst. – Trevor tábornok őrnagy volt. Evan látta Tűztáncoson. bár fogalmam sincs. hogy a tiszt egy őrnagy volt. és megszégyenítette volna. hogyan felejthetek el valamit. Amherst ezredes elmondta. aki a támadást vezette. Amherst ezredes bejelentése. 291 . Az ezredes pontosan így is tervezte. Amherst ezredes most Evanre mosolygott. – Azonban nem szabad elfelejtkeznünk a hercegnő bátorságáról. különösen a kényes és öntelt Vanessát. mintha bombát dobtak volna közéjük. Meg akarta döbbenteni a társaságot. egy napon Tűztáncos fia lesz a csikaszok főnöke. hát nem mondtam még? Tűztáncos nemes családból származik. és most megvárta. hogy mindjárt tiltakozni fog a cím ellen. és azt mondta: – Ó. uram? – Igen. Gyorsan előrelépett. míg a vendéglátóik megemésztik az információt. Mikor meglátta a döbbent arcokat. olyan hatással volt a vendégekre. Ez azonban darabokra tépte volna az ezredes történetét. amíg néhány órával ezelőtt elő nem léptettem – válaszolta. Isten a tudója. Az egyik vendég odalépett az ezredeshez és megkérdezte: – Massiac erődött mondott. Én azt hittem. látszott. aki jelentős szerepet játszott győzelmünkben. és így szólt: – Igen. amit akart. Még ha Evan és Tűztáncos voltak is a következő óra hősei. meglepetést színlelt. mint én. és Tűztáncost maga elé tolta. mennyivel jobban megérdemlik. Aztán az ezredes oldalra lépett. hogy nem nagyon tetszik nekik a dolog. ami ilyen fontos. miszerint Tűztáncos hercegnő.Moore-ék engem körülvesznek.

Evan nem hitte. A vendéglátóik le volt nyűgözve – kivéve Vanessát. Most azonban már kezdte sokallni a dicséretet. és jelentette. Ez teljesen nyilvánvaló volt a nő meleg üdvözléséből és Evan 292 . Azt azonban megértette. és utána sem szólhatott. mit mondtak mások. hogy az ezredes dicsérje Tűztáncost. amit a nő felé lövellt a válla fölött. Evannek nem volt kifogása az ellen. Vanessa erősen megragadta a karját és kirángatta a szobából. ami olyan fontos volt? – Mivel folyékonyan beszélt angolul – az édesanyja angol fogoly volt – ő volt Trevor tábornok tolmácsa a veszélyes vállalkozás alkalmával anélkül. és egyetlen pillanatig sem tartotta magát hősnek. hogy ők ketten szeretők voltak valamikor. megvető pillantást is. mert az egyik vendég azt kérdezte: – De mit csinált a hercegnő. hűséges csikaszo szövetségeseink nélkül pedig nem lehetett volna elpusztítani a döntő fontosságú erődöt. hogy az erőd döntő fontosságú lett volna. Ebben a pillanatban az inas lépett be az ajtón. Az ő segítsége nélkül nem lehetett volna egyeztetni a haditervet. Mindegy. és a tömény. hogy az ezredes azért mondja el a történetet a vendéglátóiknak. hogy az ezredes nagyban túloz? De honnan tudná? Szépsége ellenére soha nem volt túl okos. hogy egyszer is gondolt volna a saját biztonságára. Evan azon tűnődött. vajon azért. hogy később a többi vendég is biztosan értesüljön róla. mert a lány szerinte is nagyon bátran viselkedett. Tűztáncos tudta. hogy a vacsora tálalva van. Mielőtt Evan Tűztáncos felé fordulhatott volna. csak gyanakvás. mert tudja.Evan közbeszólása belefojtotta Tűztáncosba a tiltakozást. Tűztáncos látta az erőszakos akciót. Az ő arcán nem látszott más.

és ilyen gazdagságot. Aztán mikor Tűztáncos megpillantotta a hosszú asztalt. néhány székkel lejjebb. hogy Tűztáncos neve az övé mellett áll bár abban biztos volt. Evan azt mondta Vanessának: – Nem számítottam rá. – Odavezethetem az asztalhoz. a tányérok mellett kristálypoharak csillogtak és aranyozott evőeszközök. a férjed. Minden szék mögött makulátlan libériát viselő inas állt.öröméből. Az étkészlet porcelánból készült. Látva. Amherst ezredes volt az. aki megmentette. hogy ennyi gyertya létezik a világon. és közben a karját nyújtotta a lánynak. mintha több ezer lenne belőlük. Észrevette. vidáman lobogott a lángjuk. és apró táncoló árnyékokat vetettek a falra. így gyengéden karon fogta. hatalmas csillárok láttán. A báró. és odavezette az asztalhoz. Evan és Vanessa az asztal túloldalán ültek. hogy a háziasszony eredetileg nem így tervezte. ő is így tett. hogy kivezessék a nappaliból. Úgy látszott. és Evan nélkül elveszettnek érezte magát ebben az idegen világban. Mikor elfoglalták a helyeiket. Gyönyörű terítő fedte. hogy még életében nem látott ennyi csillogást-villogást. Tűztáncos megtorpant a díszes mennyezetről lógó. szinte a lélegzete is elakadt. miért nem jött veled? 293 . arany díszítéssel. amikor meglátta. hogy itt talállak a kolóniákon. és hagyta. és vázákban nagy csokor virágok pompáztak rajta. Amherst ezredes látta rajta megilletődöttségét. hogy a többi nő a férfi karjára helyezi a kezét. Fájdalmas felfedezés volt. kedvesem? – kérdezte. Mikor beléptek az ebédlőbe. Tűztáncos arra gondolt. El sem tudta képzelni.

és a nő állítólag szerette is. és ezzel veszítette el első szerelmét. de ez nem is lepte meg a férfit. hogy özvegy lett. Amikor Evan nem válaszolt. de Evan ezt nem tudta megadni neki. Igen. Edward elmondta. sőt. Már nem szerette a nőt. gondolta Evan. Az ő házasságuk megrendezett volt. nem is kedvelte. Ő címet akart. – Azt hittem. Tulajdonképpen nem Vanessára haragudott. de különösen Vanessának. – Vadászbaleset volt. ahogy ezt bejelentette. hozzámehet feleségül. Az évek hosszú során elhalt benne ez az érzelem. Vanessa mit sugall neki: Most. – Hogy történt? – kérdezte Evan. akihez akarok. és ahhoz megyek feleségül. Egyszerűen kisétált az életéből – az egyetlen nő. amit mindenki elvár beleértve Evant is. bár egy ideig szeretők voltak. akit szeretett – és Evan évekig hordozta magában a haragot és a fájdalmat emiatt. és 294 . ami olyan sokat jelent a nő családjának.– Te nem hallottad a hírt? – kérdezte Vanessa csodálkozva. ami úgy rendezte. és Vanessa soha nem szerette a férjét. és a hozzá tartozó tiszteletet. Ezért nem ment hozzá régebben Evanhez. Nem. és halkan odasúgta Evannek. a haragja a sorsra irányult. – Nem. Evannek azonban egyetlen porcikája sem kívánta ezt a házasságot. Ő azt tette. – Én most nagyon gazdag vagyok. és megtarthatja a címét. újra férjhez mehet. A nő hangjában nyoma sem volt a szomorúságnak. Vanessa most előrehajolt. hogy ne ő legyen az elsőszülött. nem beszélek vele – válaszolta Evan kimérten mi az az újság? – A férjem meghalt két évvel ezelőtt. Vanessa megismételte: – Nem hallod mit mondok? Szabad vagyok! Evan tudta.

mint régen. Mi lehet a baj Evannel? Találja meg. ha rajta áll. így aztán férjének szentelte minden idejét. csak Vanessával beszélgetett gyermekkori élményeikről. Evan teljesen megfeledkezett róla.csupán a gyermekkorban kialakult barátság kapcsolta a nőhöz. Úgy látszik. de szegény nem győzött válaszolni a többi vendég kérdéseire. Nemcsak. megtalálod azt. pedig volt már néhány szeretője. hogy neki semmi témája nincsen az indiánnal. hogy nagyon nehéz volt ennie a szokatlanul nehéz evőeszközökkel. mindegyikhez más bort szolgáltak fel. mit akart mondani. Tűztáncos rosszkedvéhez még az is hozzájárult. gazdag és járatos a társasági dolgokban. Moore monogramjával ellátott üvegekből Tűztáncos számára ez a két óra örökkévalóságnak tűnt. akit keresel. mint a bor. hogy már nem szereti. előkelő. mielőtt még vége lesz az estélynek. akire minden férfi vágyik – szép. akit keres? Ő az. Nem. A Tűztáncos másik oldalán ülő nő meg úgy érezte. már nem vág olyan gyorsan az esze. még ha hercegnő is. A vacsora két egész órán keresztül tartott. hogy a társalgás olyan bőven folydogált. hogy úgy látszott. Zavartan azt mondta: – Örülök neki. biztos nem értette meg. Amherst ezredes szívesen szórakoztatta volna. hogy szabad vagy. Vanessa megdöbbent. hiszen egész vacsora alatt rá sem nézett. Megfogadta magában. és remélem. hogy megérteti vele a dolgot. Ő az a nő. Nem lehet. akit keres! Ő az. akit akar! Soha nem találkozott még izgalmasabb. És pontosan emiatt a barátság miatt nem tudta megsérteni. de beszélgetnie sem volt kivel. egyik fogást követte a másik. mint Evan. férfiasabb férfival. annak ellenére. 295 .

megpróbáltatásai véget érnek. – A szakácsunk indián – Moore azt akarta mondani rabszolga. Lesütötte a szemeit. mihelyst véget ér a vacsora. hogy a legjobb. amit angoloknál valaha is evett –. gondolta Evan. amit még sehol máshol nem ettem. és meleg.Mikor a desszertet is elfogyasztották. ez volt a legjobb – itt megállt. hogy a szakács indián. elismerő pillantást küldött Tűztáncos felé. és zavartan rendezgette az ölében a szalvétát. A lány azonban nem figyelt. de félt. – Igen – szólt közbe az ezredes is. a néger rabszolgákkal együtt. de amint látják. uram – válaszolta házigazdájuk. Talán valami egzotikus helyről származik a szakácsuk? – Nem. de tévedett. hogy felfrissítse magát és kicsit pihenjen a bál előtt. az eredmény nagyon finom. Evan azt mondta Abigélnek: – Szeretnék gratulálni önnek. Egyre több ültetvényes alkalmazza őket szakácsként. – Az étel nagyon finoman volt elkészítve. Tudta. – Köszönöm. amit itt a kolóniákon ettem. hogy Tűztáncos sértésnek venné – szolga. neki ott kellett állni Evan és Amherst ezredes között. mert először azt akarta mondani. Egy óra bólogatás és mosolygás után a lánynak borzasztóan megfájdult a feje. Tudhatta volna. amiről mi még csak nem is hallottunk. Míg a többi női vendég elvonult. 22. asszonyom. Olyan hozzávalókat és fűszereket használnak. A vacsora nagyon finom volt. hogy velük együtt fogadja a helyi vendégeket. és volt jó néhány fogás. uram. hogy ezek a telepesek semmibe 296 . fejezet Tűztáncos azt hitte.

amikor Moore-ék feloszlatták a sorfalat. Néhány percig csak álltak a fal mellett. érezte tömény megvetésüket. Mikor vendéglátóik hallótávolságon kívülre értek. Amherst ezredes Tűztáncoshoz fordult. és a kavargó tömeget nézték. Evan most vette észre. amiért ennek a kolóniának a kormányzását átadom egy hadnagynak. hogy mosolyaik hamisak. csak időpocsékolás. Bár arcukon nem látszott semmi. Ahogy a kormányzó eltávozott. és ezért viselik a sálat is a nyakuk körül. – Iszonyúan utálok sorfalat állni. Evan bevezette Tűztáncost a bálterembe. csődöt mondott. – Ha nem sértem meg önöket. és a lány minden igyekezete. így aztán nagy megkönnyebülést érzett. mert az illetlen. hogy vége! – mondta. uram – mondta Evan őszintén. Nem más. hogy a teremben minden nő olyan ruhát viselt. A telepesek soha nem fogják tisztelni az indiánokat – túl sok közöttük a rossz vérű. – Teljesen egyetértek önnel. Ez csak még egy nyomós ok. – Hála istennek.sem nézik. hogy erős előítélettel viseltessenek minden indiánnal szemben. azt mondta: – Úgy emlékszem. Ennyi ember nevét egyszerűen lehetetlen megjegyezni. Tűztáncos tudta. a fehér nők soha nem fedik fel a mellüket. kilépnék a kertbe dohányozni. és csak a kormányzó kedvéért villogtatják. mikor meglátta Vanessát. amiből csaknem az egész melle kint 297 . azt mondtad. hogy diplomatikusan viselkedjen. és bejelentették. Tűztáncos. Az angol vendégekkel ellentétben a telepesek már elég hosszú ideje itt voltak. legyen ő bármilyen hercegnő vagy hősnő. hogy nemsokára kezdődik a bál.

és szeretett volna bosszút állni. de már hozzászokott őszinteségéhez és egyenességéhez. 298 . tényleg más. Evan éppen meg akarta kérdezni tőle. de most előtört belőle erős csikaszo vére. Tűztáncos éleslátása zavarta egy kicsit a férfit. A bárónő telt mellei csaknem kibuggyantak a mélyen kivágott ruhából. Igen. – Az estélyi öltözet más. este pedig szégyentelenül feltárták mindenüket. Megbántották a telepesek. mert ők ezt nem tartották helytelennek. amikor Tűztáncos nagyot ugrott. a lány megvető hangsúlya volt. hogy mi baja. Kutatóan nézett a lányra. hogy felhívják magukra a férfiak figyelmét. és Evan kénytelen volt belátni a fehérek képmutatását. míg az angol nők napközben pirulva takargatták magukat. Ami most megragadta a figyelmét. – Miért lenne más az estélyi viselet? Mert este mindent szabad? Tűztáncos ezzel a kérdésével fején találta a szöget. Majdnem brutálisnak tűnt. Megvonta a vállát és unottan válaszolt. gondolta Tűztáncos. Szerette volna halálosan megsérteni mindnyájukat egyszerre.volt. mintha Tűztáncos őt akarta volna megbántani. – Csak a zenészek. amikor magára hagyta Vanessa kedvéért. – Ilyen a ti zenétek? – kérdezte Tűztáncos döbbenten. mert a hegedűk hangja az idegeit tépte. A csikaszók minden szégyen nélkül félmeztelenre vetkőztek. és ijedten kérdezte: – Mi ez? Evan felnevetett. Tűztáncos általában nem gyűlölködött. és megbántotta Evan is. amijük volt. Sál pedig egyiknek sem volt a nyakában.

Menj és táncolj nyugodtan… 299 . és a férfiak sötét ruhájának arany és ezüst díszítései csillogtak a száz és száz apró fénypöttyben. – El sem tudtam képzelni. még nem ok arra. Evan. hogy te se táncolj. drágám? Ki tudja. a férfiak egyik oldalra. és estélyi ruhájuk sápadt színei ragyogtak a gyertyák fényében. mikor lesz alkalma ismét ilyen előkelő bálon részt venni. Olyan régen találkoztunk! – Tűztáncossal voltam – mutatott rá Evan. – Vanessa most egyenesen Tűztáncos szemébe nézett. – Nem kell velem maradnod. A dallam sokkal másabb volt. de Tűztáncosnak el kellett ismernie. ahol Evan és Tűztáncos álldogáltak. hová tűnhettél a sorfalból! – mondta Evannek. hogy szép és megnyugtató zene. Lebiggyesztette a száját és úgy mondta: – Azt hittem.– Nem. – Igaz. Ékszereik szikráztak. amikor Vanessa otthagyta partnerét. és odasietett. mint amit a csikaszok játszottak. ahogy a nők hosszú selyem. nehogy önzőnek gondolják. csak hangolnak – válaszolta Evan. azt mondta: – Ez a mi zenénk. velem táncolod az első táncot. – Hát az. Aztán a vendégek felsorakoztak. Tűztáncos nem mert tiltakozni. azt a táncot. A lány megigézve figyelte. a nők a másikra. amire a zene íródott. Alig lett vége a táncnak. aztán mikor a következő pillanatban a zenekar rázendített egy menüettre. és elegánsan táncolni kezdtek.és szaténszoknyája hullámzott. hogy ő nem tud táncolni.

végül a férfi már nem is tudta számon tartani. hogy régen vajon mit láthatott ebben a nőben. hogy elnyomja a rendszertelen fürdés miatti testszagát. hogy senki más ne hallhassa: – Nagyon jó kifogás lesz. Különben ő nem teljesen indián. 300 . hogy az ezredes ezt nem csupán udvariasságból mondta. és Vanessáét ahhoz képest undorítónak találta. belefojtva a választ. Látva a férfi tekintetét. még egyet. De még ez sem volt elég erős. Legalább nem látják meg. értelmetlen locsogása már teljesen az agyára ment. hanem tényleg így is gondolja. Azon kezdett tűnődni. Nem hallottad. kedvesem – súgta a fülébe az ezredes. Evan szinte megdermedt a „vadember” szóra. hogy sokkal jobban érezné magát Tűztáncossal. ami fiatalkorában jellemezte. hogy miért nem táncolok. Valami azt súgta a lánynak. A hamvas szépség. amivel elmenekülhetett volna Vanessa szorításából. már elhalványult. és úgy súgta a lány fülébe. Evan már hozzászokott Tűztáncos tiszta. Rájött. Véget nem érő. és a feje is szédült a nő erős parfümjének illatától. Körbenézett. Elmosolyodott és beleegyezően bólintott. Tűztáncos és Amherst tekintete egybefonódott. Evan! Hagyd már abba az aggódást a vademberért! Nem a te feladatod a szórakoztatása. aztán még egyet. – Ő nem vadember. de nem talált semmi udvarias kifogást. milyen ügyetlen vagyok. és nagy önuralommal válaszolt. mint mi. mire Evan és Vanessa azonnal elsiettek. Vanessa és Evan táncoltak egyet. édes illatához.– Shhh. A csikaszók ugyanolyan civilizáltak. Vanessa felkiáltott: – Az isten szerelmére. és most vastag púderréteggel és rengeteg rúzzsal próbálta pótolni.

Rajta még a gyöngyök is más fénnyel csillogtak. mint bátorsága. – Jó. – Az ezredes bízott meg vele. intelligenciája és függetlensége. de nagyjából egyetértett vele. és megszabadított ettől a terhes feladattól. ugyanúgy. Kilóg a vendégek közül. gyöngy. Nem. melegen és tompán. mint a hideg jégcsapok. Vanessa nem fogta föl. Most azonban a szárnyai alá vette. Ezek a tulajdonságok természetéből fakadtak. Olcsók és vulgárisak voltak. hogy Evan személyes sértésnek vette előbbi megjegyzését. A lánynak nem kellett különböző cseleket alkalmaznia. Nincs is rendesen felöltözve. hogy az anyja angol fogoly volt? Én pedig igenis felelős vagyok érte. dísz. méltóságteljes és hercegnői legyen. nem úgy. Először is. jó. hanem büszkeséget érzett. Abroncsos szoknyájuk nőiességük karikatúrájának tűnt. Tűztáncos nem illett ide. hogy gyönyörű. de nem te akartad idehozni – vitatkozott tovább a nő. bodor és fodor díszelgett. Akár hercegnő. Azonban Evan nem szégyenkezett miatta. az anyag túl sötét színű volt. nem illik ide. velem jött ide. akár nem. és az sem fordult meg a fejében. zöld tógájában. – Vanessa elhallgatott. 301 .amikor Amherst ezredes elmondta. parókájuk pedig ahelyett. Evannek nagyon rosszul esett Vanessa kritikája. hogy a férfinak valami köze lehet az indián lányhoz. Tűztáncos tényleg nagyon feltűnő volt egyszerű. míg Tűztáncos egyszerű öltözékében és természetes színeivel nagyon elegáns. A többi nő mind halvány színű ruhát viselt. hogy díszük lett volna. – A vén bolond. amin rengeteg szalag. csak hátrányukra vált. Nem kellett volna idehoznia.

hogy az angol vendégek sem fogják Tűztáncost befogadni. mert furcsa volt. Míg Evan mindezeket végiggondolta. súlyos hibát követett el azzal. Eltűnődött. A nemesség iszonyúan sznob volt. hogy rosszul érezné magát. Nem is hagyta érzéketlenül. mint női erényre. hogyan éreznek vele kapcsolatban a többiek. Reményei. de Tűztáncos mindig erősen ragaszkodott saját elképzeléseihez. hanem indián vére miatt is húzgálják az orrukat. különösen az alsóbb rétege. a falujából sem lett volna szabad elhoznia. Igen. ha egyáltalán foglalkoztak is vele.Az utolsó gondolata meglepte Evant. hogy milyen erős előítélet van az indiánok iránt. olyan érzékeny is. mint parancsnok. Azt is tudnia kellett volna. darabokra törtek. hogy Tűztáncost elhozta erre a bálra. csak azért. és azt is tudta. Automatikusan lépegetett a zene ütemére. Sőt. Evan ismét Tűztáncos felé nézett. hogy a telepesek nemcsak megjelenése miatt. mintha ő irányítaná az egész bált. Evan azonban érezte. szokatlan. Evanbe hirtelen erős szégyenérzet hasított bele. Evan mindennap találkozott a telepesekkel. és nagyon jól tudta. Ezen az sem változtatott. Eddig soha nem gondolt a függetlenségre. de őt nem hibáztathatja. hogy ez csak egy bátor álarc rajta. gondolta. hogy a csikaszok a szövetségeseik voltak. A lányon nem látszott. mint egy kétfejű borjú a vásárban. Tűztáncos nem bolond. Vanessa már ismét táncba vitte. vajon tudja-e a lány. Sőt. hiszen ez is csak a fehér ember érdekeit szolgálta: egyik törzset kijátszották a másik ellen. Amennyire büszke volt indián vérére. Nem. amiért ilyen helyzetbe hozta Tűztáncost. Az angol 302 . hogy kiközösítették. olyan magabiztosan viselkedett. jobban ismerte őket. hogy a lány talán ezután büszke lesz fehér vérére. Amherst ezredesnek is tudnia kellett volna.

Amikor pedig nem vagyok szolgálatban. nem akar-e egyet sétálni a kertben örömmel mondott igent. az egész út egy nagy bukás volt. A lány és az ezredes több mint harminc percen keresztül szótlanul rótták az örökzöldekkel és szobrokkal szegélyezett sétányt. Azonban fogalmam sem volt. hogy szégyellje angol vérét. Tudja. de egy idő után nem tudott másra gondolni. mert a gyertyák és az erős parfümök illatától felkavarodott a gyomra. mást sem csináltam. hogy meg tudja tartani méltóságát. inkább okot adott. Végül Amherst ezredes szólalt meg: – Bocsánatot kell kérnem magától. és őt részesíti előnyben. de a legtöbb nyíltan ellenséges. csendes vidéki életet élek. hogy a telepesek ilyen ellenséges érzülettel viseltetnek a maga népe iránt. Úgy érezte. Tűztáncos legalább annyira örült a friss levegőnek. hogy Evan egyáltalán nem törődik vele. csak katonai stratégiákat vizsgáltam felül.viselkedésből és életmódból semmi nem tetszett neki. ebben nagyon naiv voltam. A bálterem másik végében. Egészében véve. 303 . Tűztáncos azon erőlködött. Először abban reménykedett. mióta ebben az országban vagyok. és éles csikaszo hallásának köszönhetően nem is egy gyűlölködő megjegyzés jutott el a füléig. a bál már egy örökkévalóság óta tart. hogy egy vagy két tánc után visszatér mellé. mint a csendnek. Ezek közül néhány kíváncsi volt. Nem lett volna szabad elhoznom ide. és nem nagyon jártam társaságba. Ami még csak fokozta rossz érzését. kedvesem. Mikor Amherst ezredes megkérdezte. Azt hiszem. Legalább addig sem látja Evant és Vanessát együtt. csak hogy a férfi jobban szeret Vanessával lenni. Szinte érezte bőrén a pillantásokat.

– Délelőtt? – kérdezte Abigél meglepetten. az ezredes odaszólt neki: – Jó éjszakát. ami büszkévé tette volna. 304 . Semmi olyasmi nem történt. amiért Tűztáncos visszavonul. mint ő. szeretnék visszavonulni. – Attól tartok. A hajóm az esti dagállyal indul. ahogy az anyja mondta: önzők. és csak a testi örömöknek élnek. Holnap délelőtt indulunk vissza. nem lehet. Semmi olyasmit nem talált az angol kultúrában. hogy értelmetlen volt idejönnie. Abigél. Az angolok pont olyanok.Tűztáncos egyetértett abban. A háziasszony legalább annyira örült. Szerencsére hamar ráakadtak Mrs. – Azt hittem. Abigél odaszólt egy inasnak. hogy az asszonyon a legkisebb csalódás sem látszott. ami felől megbizonyosodott. de a lány nem is várta el tőle. Nem. kedvesem. Magam is nagyon fáradt vagyok. kedvesem. Moore-ra. ezredes – mondta Tűztáncos méltóságteljesen. hogy mutassa meg Tűztáncos szobáját. és megkeressük a háziasszonyt. – De ha nem bánja. hogy megszabadulhat tőle. Fárasztó volt ez az este. hogy ezentúl még jobban fogja tagadni angol származását. Mielőtt Tűztáncos elindult volna az inas után. annál jobb. Minél hamarabb elmegy innen. ami javított volna a népe és az angolok kapcsolatán. sznobok. maradnak ebédre. Bárcsak én is megtehetném. megértem. – Természetesen. Tűztáncos észrevette. az egyetlen. – Nem szükséges bocsánatot kérnie. hogy végre lefekhet. megszállottak. Remélem jól fog aludni. Jöjjön – mondta visszamegyünk a házba. Ott álldogált az ajtó mellett.

Némi elégtétel volt számára. Evan most észrevette a közeledő Vanessát. de nem látta Tűztáncost? Sehol sem találom. Gyorsan elbúcsúzott kelletlen vendéglátójától. – Ha nem haragszik. asszonyom. a stratégiánk nem volt végiggondolt. az ezredes magyarázkodni kezdett. Abigél egyáltalán nem tiltakozott Tűztáncos korai visszavonulása miatt. uram.– Na de az út csak két óra Williamsburgig. ezredes – mondta Tűztáncos. én sem pihentem még ki magam. uram. utána pedig elment lefeküdni. – Nem. és hirtelen erős futhatnékja támadt. – Addigra készen leszek. – Nem is érthetnék jobban egyet. mint ő. hogy maradásra bírja az ezredest. és követte az inast. – Attól tartok. Aha. – Nem szokott hozzá a késői fennmaradáshoz. én is visszavonulnék – mondta gyorsan. hogy az idős ember is ugyanúgy szeretné itthagyni a házat. gondolta Evan. Még mindenemet össze kell pakolnom – válaszolta Amherst ezredes. tehát az ezredes rájött a hibájára. Rengeteg ideje marad – vitatkozott Abigél. és a lány megértette. amikor Evan lépett oda hozzájuk. Az inas néhány perccel ezelőtt vezette fel a szobájába. Úgy látszik. hogy itt tartsam. közben Tűztáncosra nézett. Különben sem pihente ki rendesen hosszú utunk fáradalmait. és én sem láttam értelmét. uram. hiszen a „bennszülött” csak gondot 305 . hogy csak kifogást keres a korai távozásra. – Sétáltunk egy nagyot a kertben. – Látva Evan meglepett arckifejezését. hogy ő szenvedjen emiatt. – Elnézést kérek a zavarásért. és nincs értelme. Abigél éppen azon fáradozott.

Megremegett az izgalomtól. nem uram – mondta Abigél gyorsan. mi katonák vagyunk. Várnia kell egy kicsit. miután a díszvendég visszavonult. hogy ketten egyszerre tűnjenek el. hogy csalódást kell okoznom önnek. Alig tudott várni. hogy rátalált régi barátjára. – Ó. hogy igen. tábornok? Hiszen csak most kezdődött a bál. hozzátette: – Sajnálom. de tudja. mert tudta milyen illetlenség lenne folytatni a mulatságot. Ez azonban nem jelenti. hogy nem gondolja meg magát? – Mit kell meggondolnia? – kérdezte Vanessa. És Vanessa pontosan ezt tervezte egész este. – Őszintén remélem. hogy egy órán belül visszavonulok. Evan miért akarná ilyen korán elhagyni a bált. Azt azonban nem engedhette meg magának. – Magam is úgy terveztem. aztán majd szaggató fejfájásra hivatkozva ő is felmegy a szobájába. – Ó. csak nem akar máris lefeküdni. mielőtt Evan válaszolhatott volna. Azonban Evan más eset volt. Abigél – szólt közbe Amherst ezredes. Vanessa el sem tudta képzelni. – Biztos benne. Nem szoktunk hozzá a késői fennmaradáshoz. Túl nyilvánvalóvá tenné a dolgot. és birtokló mozdulattal belekarolt Evanbe. végre felújítják intim kapcsolatukat. – Majd mikor látta a csalódott kifejezést Abigél arcán.okozott neki. hogy ők ketten négyszemközt maradhassanak. különösen mivel Vanessa bárónő olyan boldog volt. aztán ismét Evanhoz fordult. 306 . Nem szeretnénk elrontani a szórakozásukat. hogy maguk nem folytathatják a bált. hacsak nem azért. – Trevor tábornok visszavonul – tájékoztatta Abigél. – Nem is terveztem sokkal hosszabbra a bált – mondta.

azért. és a szíve majdnem kiugrott örömében. De miután kimászott az ágyból és lefeküdt a földre. hogy mutassa meg a szobáját – mondta Abigél megkönnyebbülten. Állandóan Evant és Vanessát látta maga előtt. Egy jó órán keresztül csak forgolódott. rájött. és gyanakodva nézett Vanessára. Aztán halk kopogtatást hallott. – Nem vagyok hozzászokva a késői fennmaradáshoz. – Csak nem vagy beteg? – Nem. Óvatosan kinyitotta. hogy a bárónő ilyen jól fogadta a dolgot. Aludni azonban nem tudott. lecsavarta magáról a tógáját és bebújt az ágyba. és tudta. hogy az ő ajtaján kopogtatnak. *** Miután Tűztáncos belépett a szobájába. miközben ledobta magáról a takarót és felugrott. csak fáradt vagyok – válaszolta Evan. Először azt hitte. Evan elköszönt Vanessától és Amherst ezredestől. meglepve mindenkit. Tűztáncos újabb kopogást hallott.– Micsoda szégyen. – Mindjárt szólok az egyik inasnak. mert túl puha az ágy. hogy ott sem tud aludni. Evan hozzájött. hogy a szeretők be szoktak osonni egymás szobájába. Eszébe jutott. hanem a szellemi megerőltetéstől van. és nem Vanessához. hogy ez nem a testi. Hirtelen már nem volt benne olyan biztos. Evan – mondta. amit Evan mondott. Azonban volt egy olyan bizonytalan érzése. hogy ezzel nem menekült meg Vanessa elől. Soha életében nem volt még ilyen fáradt. 307 . Eljött! – gondolta. Mielőtt kinyitotta volna az ajtót. és követte Abigélt. ahogy nevetnek és táncolnak együtt.

Evan gyorsan végignézett a nőn. A következő pillanatban Tűztáncos lélegzete is elakadt. Evan megtagadta őt régi szeretője kedvéért. és becsapta maguk után az ajtót. és lejjebb egy alakot pillantott meg. mélyen belefúrva arcát a párnákba. Végignézett a folyosón. Evan egyáltalán nem örült Vanessának. hogy Evan nem tartja kívánatosnak. és búgó hangon mondta: 308 . és szívettépő zokogás szakadt fel belőle. és ráborult az ágyra. és esetleg visszautasítja. Iszonyú fájdalmat és csalódást érezve csukta be az ajtót. – Mi tartott ilyen sokáig. ez teljesen nyilvánvaló. Senki nem volt ott. Haragja nagyon meglepte Vanessát. miután becsukta az ajtót. hogy a bárónőn kacér hálóing van. Amitől félt. végigsietett a szobán. Tűztáncos eleget látott. mikor meglátta a szobából kilépő Evant. a férfi nyakába fonta a karjait. nehogy valaki meglássa a csaknem meztelen nőt. Eszébe sem jutott. – Hát… én azt hiszem. hozzásimult. berántotta a szobába. – Mi a fenét keresel te itt? – kérdezte. Tűztáncos észrevette. Azért rántotta be a szobába. bekövetkezett.és kilesett. Előrelépett. Egy hosszú percbe telt. Vanessából előtört végtelen gőgje. barna haja le volt engedve. mivel a bárónőn már nem volt rajta a parókája. Mikor kinyílt az ajtó és némi fény vetült a folyosóra. A férfi gyorsan körbenézett. és hosszú. míg felismerte Vanessát. majd megragadta Vanessa karját. drágám? – hallotta Tűztáncos Vanessa hangját. ami szinte semmit nem takar.

hány éjszakán keresztül feküdtem ébren és rólad álmodoztam. az isten szerelmére. Tűztáncos igenis sokat jelent számomra. és én vagyok az. mint a nők. Ott. Evan teste megmerevedett. Tudom. – Ó. – Túl régen volt. amikor megláttam. és azt kérdezte: – A bennszülöttről beszélsz? Evan akaratlanul is Tűztáncos védelmére kelt. Megragadta a nő karjait. Tudom. mikor megérezte Vanessa puha idomait. – Tűztáncosnak ehhez semmi köze. – Tévedsz. ha Evan pofon vágja. Evan! – mondta Vanessa mérgesen. hogy a szeretőd. Vanessa hitetlenül meredt Evanre. hogy a férfiak nem tudják úgy féken tartani magukat. Az első pillanatban tudtam. míg felfogta a szavak értelmét. és ezt nem is vetem a szemedre. És lehet. akit mindig is szerettél. hanem undor. – Ezt nem mondod komolyan – mondta. Azonban amit érzett. Túl régen. Jó néhány percbe beletelt. Vanessa akkor sem lepődött volna meg jobban. – Nem szeretheted azt a ringyót! 309 . Vanessa – mondta. Tudom. nem vágy volt.– Nagyon régen szeretkeztünk már. – Igazad van. milyen jó volt veled. A dolgok azonban azóta megváltoztak. drágám. aki kéznél volt. El sem tudom mondani. Soha nem felejtettem el. kint a vadonban ahhoz fordultál. Sőt a többi kalandodat sem. Akkor gyanakvóan összehúzta a szemét. – Nem vagyok hülye. azok a nők semmit nem jelentettek neked. levette a nyakából és hátralépett. Vanessa. hogy ez meglep. Sok mindent megtanultam a férfiakról. amióta szétkerültünk. de megértelek.

Egy pillanatig sem kételkedett benne. Több szépség. bátorság. – Amit iránta érzek. hogy a lány nagyon sokat jelent neki. amitől vastagon bepúderezett arca még fehérebb lett. – Nem tűröm. hogy szerelmes vagy bele? Evan nem volt felkészülve a kérdésre. Ó olyan nő. Vanessa. Evan megfordult. Elsápadt. Vanessa szemei elkerekedtek. akit én ismertem. Az az Evan Trevor. Te változtál meg. – Figyelmeztetlek. – Tényleg beleszerettél? – motyogta. Evan. mint neked az egész testedben. Tényleg megváltoztak a dolgok. Még soha nem látta Evant ilyen félelmetesnek és haragosnak.– Vigyázz a nyelvedre – morogta Evan a fogai között. a Tűztáncos iránt érzett érzelmeim nem tartoznak rád. – Irántad pedig nem érzek sem szerelmet. Ó soha nem adta volna össze magát egy ilyen alantas… – Ki ne mondd! – szólt közbe Evan szikrázó szemmel. De egy dolgot mondhatok neked. amivel fenyegette. sem vágyat. intelligencia és becsület van a kisujjában. büszke volt. – Ahogy azt már megmondtam. amilyen te soha életedben nem lehetsz. odament az ajtóhoz. nem vállalok felelősséget a következményekért. kinyitotta és azt mondta: – Jó éjszakát. Csak azt tudta. ahhoz semmi közöd – válaszolta tömören. – Ez azt jelenti. Vanessa mérgesen hátralépett. ne tedd! Mert ha igen. hogy meg is teszi. hogy sértegesd. Bármilyen sértő szót is akartál használni. és jeges hangon mondta: – Igazad van. Vanessát hirtelen félelem fogta el. Vanessa! 310 . Jó ízlésű férfi volt.

a bárónőt?! Mikor Evan be akarta csukni az ajtót. ha összeszedsz tőle valami nyavalyát. hogy Tűztáncos félhet valamitől. Természetesen nem teregették ki a dolgaikat. amit úgyis sejtettek. amit akarsz. 311 . ha meglátják. Különben meg. De ne csodálkozz. felejtette el félelmét és lett dühös. mert a vágya hajtotta. – Akkor menj a bennszülött szajhádhoz. csinálj vele. mikor meglátta a férfi arcán a gyilkos kifejezést. Evan elgondolkozott ezen. hogy beoson a szobájába. mert esetleg a lánynak szüksége lehet rá. Azon tűnődött. és hogy minek volt kitéve aznap este a lány. legalább megbizonyosodnak afelől. hogy meg védelmezze a lányt. megpördült és visszakiáltott. A kettejük kapcsolata mindig nyílt volt. Azért akart átmenni. hogy megnyugodjon. Hogy merészelte megsérteni és elzavarni. Akkor aztán eszébe jutott Tűztáncos. Csak mikor már odaért a saját szobájához. El sem tudta képzelni.Az események és Evan visszautasításától döbbent Vanessa elhagyta a szobát. nem érdekel! Az a kis szuka megérdemel. A vágy. megdermedt. Most azonban. hogyan érezheti magát. Vajon magányos? Esetleg fél? Evan elmosolyodott utolsó gondolatán. Hogy merészelte? – gondolta. mint a leskelődés. aztán megfordult és elszaladt. amikor annak nem volt szüksége a védelemre. Az ugyanolyan ízléstelen lett volna. soha nem rejtegettek semmit. őt. de nem azért. volt a fő problémája. Az ilyen szétrakja a lábait mindenkinek! A közöttük lévő távolság hamis biztonságérzettel töltötte el Vanessát. és a férfinak ez tetszett. Át akart menni hozzá. Evannek nem kevés időre volt szüksége.

hirtelen megtört merevsége. fejezet Tűztáncos nagy megkönnyebbüléssel tudta meg. furcsa biztonságérzetet kölcsönzött a férfinak. és lefeküdt. Még amikor úton voltak is.Evan ezután fogta magát. és kék szemei szikráztak. hogy Amherst ezredes betartja a délelőtti indulásra vonatkozó ígéretét. de neki szüksége van rá. Úgy látszott. De aztán összeszedte minden lelkierejét és az évek során tanult önuralmát. ami arra az időre lett volna hivatott felkészíteni. és alig várta. Fáradtsága és megviseltsége ellenére is sikerült mindezt királynői méltósággal végrehajtania. Elaludni azonban sokáig nem tudott. bár a lánynak feltétlenül nincs rá szüksége. hogy hiányzik Tűztáncos jelenléte. 23. annyira félt az Evannel való találkozástól. amikor a legsebezhetőbbek az emberek. hogy maga mögött hagyja az ültetvényt és az itt szerzett fájdalmas tapasztalatait. A tudat. és megosztja vele az éjszakának azokat az óráit. akinek aranyszínű haja fényesen csillogott a napfényben. hogy ott van. gondolta. Ez egy olyan felfedezés volt. mintha valaki benyúlt volna a mellkasába és kitépte volna a 312 . nagyon nehéz lesz. amikor az ő fia fog uralkodni a törzsön. Mikor azonban meglátta a kocsi mellett álldogáló Evant. Az éjszaka folyamán egy szemhunyásnyit sem aludt. és kilépett a házból. ami a lelke mélyéig megrázta. lesétált a lépcsőn. Azonban amennyire szeretett volna elmenekülni megaláztatásának helyszínéről. mindig a közelében volt a lány. ha egyenesen nem lehetetlen. mintha nem történt volna semmi. Úgy viselkedni. Úgy érezte. Rádöbbent.

Tűztáncosnak olyan érzése támadt. Csak nem kapott el valami lázat. és a lány arcát figyelte tűnődve. Evan ezt a hangot ugyanannak a rejtélyes bajnak tulajdonította. Evan is beszállt és odahajolt Tűztáncoshoz. – Fáradt vagyok! Ahogy Evan még közelebb hajolt hozzá. – Soha életemben nem voltam beteg! – válaszolta a lány élesen. alacsony vidékén pusztít? – Biztos vagy benne? Nem nézel ki valami jól. mi okozta Tűztáncos hangulatváltozását.szívét. Hátradőlt. Miután a lány és az ezredes köszöntötték egymást. mert a lány arcát nézte. mert idehozta és ilyen kellemetlenségnek tette ki? Azonban érezte. Evan csak ekkor döbbent rá. 313 . De miért? – kérdezte magától. ha kettesben lesznek. hogy Tűztáncos nagyon mérges. Azt az egyet azonban tudta. ami az országnak ezen a nedves. A lány valami sokkal személyesebb dolog miatt haragszik. Elfordította a fejét és kinézett az ablakon. hogy ezt majd csak akkor tudja kideríteni. Evan nem vette észre a megbotlást. Felindulásában meg is botlott. Evannek fogalma sem volt. Talán azért haragszik rá. és elcsodálkozott a szemei alatt sötétlő karikáktól. hogy nem ez a magyarázat. – Kérlek! Hagyjál békén! – csattant fel. ami nagyon megrémítette. Hirtelen belehasított egy gondolat. ahogy a kocsis felsegítette az ülésre. – Beteg vagy? – kérdezte. Még soha nem látta ilyen fáradtnak és megviseltnek. de sikerült gyorsan visszanyerni az egyensúlyát. hogy bele akar látni a lelkébe. mint a lány sápadtságát.

és előbb vagy utóbb a társadalom perifériájára szorultak.A kocsi sarkában ülve. mint először gondolta. mikor meglátta. Amherst ezredes hallotta a szóváltást. hogy a lány olyan korán visszavonuljon. mert rájött. Az első pillanatban. hogy kiszabadítsa kellemetlen helyzetéből. Az ezredes rájött. látta a lány szemében a fájdalmas kifejezést. és ezen meglepődött. Aztán előző este. rájött. hogy Tűztáncos szerelmes a tábornokba. Az angol tisztek gyakran tartottak bennszülött szeretőket. Azonban Evan nagy meglepetést okozott parancsnokának. Az ezredes azt hitte. mikor ma reggel Tűztáncos beszállt a kocsiba. tudta. de nagyon ritkán kötődtek hozzájuk érzelmileg. hogy ezek az érzelmek nem kölcsönösek. hogy ez egy cseppet sem zavarja. lenézték és megvetették őket. mikor távoli vidékeken teljesítettek szolgálatot. Talán Evan mélyebben belekeveredett ebbe a dologba. A megcsalt nők haragja ugyanolyan mindenütt a világon. Törvény volt róla. Túl nagy teher nehezedett a nőkre. milyen gyönyörű a csikaszo lány. és ezért is egyezett bele. a feleségek képtelen voltak beilleszkedni az idegen ország idegen szokásai közé. mikor őszintén aggódni látszott a fiatal nő egészségi állapota miatt. Evan nem viszonozza az érzelmeit. Ha nagy néha egy-egy ilyen pár hazament Angliába. és nagyon megsajnálta Tűztáncost. hogy azért mérges. hogy ezek ketten szeretők. mikor Evan elment Vanessával táncolni. bár úgy tett. Aztán. hogy a parancsnokok nem támogathatják tisztjeik bennszülött nőkkel szőtt kapcsolatait. 314 . itt is ez a helyzet. Azért hívta ki sétálni. Feltételezte. az ezredes helyesen arra a következtetésre jutott. és ezek a kapcsolatok nem ritkán végződtek tragédiával. független a fajtól. mint akit nagyon lefoglal a táj tanulmányozása.

Az ezredes feltételezte róla. de szokatlanul erős jellem is. Még az 315 . amiért beleszeretett. Tűztáncos el sem tudta képzelni. Megértette Evant. ha ő egyszer valamit a fejébe vesz. mikor a férfi. Még ha a férfi szeretné is – ami láthatóan nem áll fönn –. mint Tűztáncos. kisétált az életéből. csak magát. csak testi vágyainak kielégítése. Amherst ezredes azonban volt annyira bölcs hogy nem is próbált beavatkozni. hogy bármit is észrevegyen. legyen az egy más környezetbe való beilleszkedés. és most ugyanolyan üresnek érezte magát. ugyanaz lenne a vége. hogy régebben megfogadta magában. csak nézett kifelé az ablakon. gondolta. túlságosan mérges volt. a lány és Evan bementek a fogadóbeli szobájukba. mint az anyja. Miután beértek Williamsburgbe. úgy látszott. és a végén el fogja veszíteni. Sajnos. akit nem érdekel más. mint akkor. Azonban nem hibáztathat senkit. Az elejétől kezdve tudta. Az elmúlt éjszaka alatt több könnyet sírt el. a lány nincsen tisztában Evan igaz érzelmeivel. annak ellenére. Azonban haragjának csak egy része irányult Evan felé. Ugyanolyan bolond volt. azt keresztül is viszi. vajon az anyját is bántotta-e. hogy a szerelmeseknek az ilyesmit egymás között kell elintézniük. akit szeretett. Saját magára ugyanúgy haragudott.Tűztáncos azonban más. amiért egy olyan embernek adta a testét és a szívét. mint mikor meghalt az anyja. és a kocsi elhajtott. Nemcsak hogy feltűnően intelligens volt. vagy bármi más. hogy létezik ilyen fájdalom. nem fogja elkövetni ugyanazt a hibát. hogy Evannel nincs jövője. Tűztáncos nem látott a tájból semmit. ugyanúgy. Tudta. Így aztán továbbra sem szólt semmit. Azon tűnődött.

bocsánatot kérek. – Tudom. Semmi mást nem akarok. 316 . Evan látta. csak egy gyermekkori barátom. Egyik kérdésére sem tudott volna válaszolni anélkül. hogy úgy bántak veled a bálon? Ha igen. hogy Tűztáncos arca megrándul a nő nevének említésére. Tudta. – Nem! Nem fogom ennyiben hagyni! Az a bajod. Nem tudtam tőle elszabadulni. és miért haragszol rám? Rendes körülmények között Tűztáncos őszinte lett volna Evanhez. hogy fel ne kellett volna tárnia a szívét. akit nagyon régen nem láttam – magyarázta Evan. Gyorsan felidézte az előző este történteket. És én szeretném tudni. azt pedig megfogadta magában. miért. nem akarom veled megbeszélni – válaszolta Tűztáncos kimérten. – Azt mondtam. hogy ez lesz. ennyit felérsz ésszel. mennyire fájt az árulása. hogy ami feldühítette Tűztáncost személyes ügy. de most eltért szokásos viselkedésétől. – Az a bajod. hogy most fejen találta a szöget. – Azt hittem. soha nem viszlek el. Miért döntöttél így ilyen hirtelen. – Ő nem más. Evan már nem csak sejtette. Ha tudtam volna. Legalább a büszkesége maradjon meg. Már tegnap is mondtad. hogy soha nem fogja megmondani neki. és tudta.ajtó be sem csukódott. – Nincs kedvem megbeszélni veled az érzelmeimet. hogy olyan sok időt töltöttem Vanessával? – kérdezte. mikor Tűztáncos odafordult Evanhoz. – Haza akarok menni – mondta halkan. csak hazamenni.

hogy olyan bolond vagyok. nem volt olyan régen! Vanessa bement a szobádba tegnap este. a naiv. – Tehát ez a baj? – kérdezte Evan. mélyen megrengette a fehérekbe vetett hitét. Most hirtelen minden darab összeilleszkedett. – Te tényleg azt hiszed. Eldöntötte. mint aki már alig bír magával. Nem voltak kétségei afelől. buta indiánnak lehet hazudozni. hogy el tudja oszlatni a félreértést. – Nem akartam. – Nem. Tűztáncos a lelke mélyén nagyon szeretett volna hinni Evannek. nem is érdekli a dolog. Pedig semmi nem történt. Elküldtem. hogy ezt elhiszem neked? Persze. nem gondolom. Vajon tudja-e a lány. nem hiszem el! Evan soha életében nem magyarázkodott senkinek. hogy miért nyitottál olyan soká ajtót! Utána pedig láttam. az iránta érzett érzelmeit mutatják? De Tűztáncosnak esze ágában sem volt 317 .Tűztáncos nem bírta tovább és rákiáltott. Azonban ahogyan előző este a telepesek bántak vele. és ha most nem Tűztáncosról lett volna szó. hogy megalázza. megkönnyebülve. szeretők is! – Igen. hogy meglássa valaki csaknem meztelenül és hamis következtetéseket vonjon le. igaz? Nem. – Te azt gondolod. – Nemcsak barátok voltatok. hogy a kísérlete. hogy odahívtam? – Nem. valamikor tényleg szeretők voltunk – ismerte be Evan. hogy berántod a szobába. Tűztáncos. És te pont ezt teszed most. vagy hülyének nézze. hogy megmagyarázza a dolgot. – De az már nagyon régen volt. hogy végre rájött a lány haragjának az okára. Azt hiszed. hogy nem adja meg az angolnak azt a lehetőséget. hogy odahívtam magamhoz. Tudom! Megkérdezte tőled.

és megpróbálja meggyőzni az ártatlanságáról. Ha megunják a szeretőjüket. ha nem büszkébb. Evan mélyen megbántódott. és jeges hangon mondta: – Mivel tisztán értésemre adtad az érzelmeidet. Tűztáncos végig abban reménykedett. hogy másik szeretőt fogadtál. Féltékenykedj a… – Nem vagyok féltékeny! – vágott közbe Tűztáncos hevesen. mielőtt velem leszámoltál volna. amit akarsz. Amíg Evan bele nem egyezett kapcsolatuk megszakításába. Soha többet nem érhetsz hozzám. majd én megteszem. és újat akarnak. és az. Mérges vagyok! Megsértettél azzal. hogy féltékeny legyek rád. Mikor Tűztáncos azt mondta. – Közöttünk vége mindennek. Most azonban 318 . Úgy látszott. veszik maguknak a fáradságot és őszinték a szeretőikkel. és kipréselte magából a szavakat. Hátralépett néhány lépést – a rövid távolság mintha az óceán lett volna. Azonban Evan is volt annyira büszke. nem törődik mással. Tűztáncos mély levegőt vett. Nem alattomban csinálják a dolgot. vagy éppen vissza a régit – tette hozzá a lány jelentőségteljesen –. hogy hazugnak nevezte.meghallgatni. hogy véget vess a kapcsolatunknak. – Annyira nem érdekelsz. csak a büszkeségével. tökéletesen egyetértek veled. – Rendben! Higgy. nagyon feldühítette a férfit. Holnap reggel indulunk. hogy féltékeny legyen rá. csak be kell jelenteniük a szándékukat. nem érdekli annyira. Még a csikaszok is – akiket a te néped annyira megvet. A csomagjaimat átviszem egy másik szobába. Ha benned nincs elég bátorság. hogy a férfi esetleg folytatja a magyarázkodást.

mielőtt nekivágunk a hosszú útnak. megnyílik alatta a föld. és tudta. Tűztáncos körbenézett a szobán. Nem olyan nagy ez a város. hogy még ma el tudjunk indulni. – Akkor Josh nélkül megyünk. – Az lehetetlen! Azt sem tudom. Könnyek gyűltek a szemébe. – Éjszaka is lehet utazni – dobta vissza a labdát Tűztáncos. hogy összegyűjtse a csomagjait. hogy képtelen lenne ebben az emlékekkel teli szobában álomra hajtani a fejét. Ahogy a férfi elviharzott mellette. Nem akarta veszélynek kitenni a lányt. – Nem! Most azonnal indulunk! Ebben a percben! Evan érezte a lány hangjában a kétségbeesést. Evan látta elszánt arckifejezését. nem megyünk nélküle – válaszolta határozott hangon. – Akkor menj el. Akkor pedig már nincs értelme elindulni – vitatkozott a férfi. nem csupán fenyegetőzik.minden reménye elszállt. 319 . és úgy érezte. – Akkor egyedül megyek. Tűztáncos tudta. Szerintem mindkettőnknek szüksége van egy jó kiadós pihenésre. és eszébe jutott viharos szeretkezésük. Ez az éjszaka még fájdalmasabb lenne. – Mire megtalálom. beesteledik. de nem tudta mire vélni. hol van Josh! – válaszolta. – Nem. Érezte nem képes itt maradni. mint az előző. és kicsordulással fenyegették. és szinte pánikba esett. de haragja és Tűztáncos bánásmódja ellenére sem merte megkockáztatni kettesben az utat. Tűztáncos nem félt a vadonban. és keresd meg. Evan szívesen megpróbált volna visszatalálni a csikaszo faluba. – Nem. ha egyedül lett volna.

Ez ugyanaz az elszántság volt. Rendes körülmények között Josh tiltakozott. Fél órával később kilovagoltak Williamsburgből. Evan magából kikelve kiáltott fel: – Jó. semmivel nem lenne képes szóra bírni. míg a vezető feláll. Tűztáncos nem válaszolt. hogy Tűztáncosnak honvágya van. és mondta Evannek. Josh tudta. Evan a pohárra nézett. Mintha hirtelen kővé változott volna. Nagy meglepetésére a sovány skótot egy közeli kocsmában találta meg. rendben! Megyek és megkeresem Josh-t! De tudd meg. hogy Tűztáncos honvágya nem az igazi oka hirtelen indulásuknak. és Evan tudta. Látva ezt. Ez nem a megszokott makacsság volt.– Miért vagy ilyen átkozottul makacs? – kérdezte. hogy van-e olyan állapotban. most azonban nem szólt semmit. Mikor Josh megállt előtte. ahol néhány barátjával iszogatott. és elhagyta a fogadót. hogy nincs válaszolgatós hangulatában. – Hány ilyen csúszott már le a torkán? – kérdezte. amit a csikaszo harcosok mutattak. hogy rémesen utálatos vagy! Evan kiviharzott a szobából. és nemsokára indulnának. és türelmetlenül megvárta. Látta Evanen. mihelyst összeszedte a holmiját. és Josh már szerzett néhány egészséges tapasztalatot az angol haragjával kapcsolatban a Massiac erődnél. mikor ellenségeik kínozták őket. Mind a lány. hogy az istállóknál találkoznak. miközben kétségbeesetten túrt bele arany fürtjeibe. hogy elindulhassunk? – kérdezte. és rumos poharával együtt odasétál hozzá. Felhajtotta a maradék rumot. elköszönt a barátaitól. Intett neki. mind Evan viselkedéséből 320 . vagy legalább bővebb magyarázatot követelt volna. aztán röviden elmondta. – Miért? – Hát csak azért.

Mindkettő nagy nemzet. ha magával tartanék? Evant meglepte a kérdés. Még a csikaszók is úgy gondolják. – Ha nem jelentenek számunkra fenyegetést. Aztán egyik éjszaka. Szeretném tudni. – Azonban nem felejtkezett el valamiről? NagyBritannia nem ezért a területért küzd. ha arra gondol – mondta. Még ha meg is nyerjük a háborút. különösen. – Gondolom. igaz? – Igen. Velük aztán tényleg nem érdemes ujjat húzni.azonnal látszott. 321 . az a franciáké marad. Josh megtörte a csendet. Az. Amherst ezredes visszaküldte. Az a sziúk és omahák területe. nagy előny lenne a többi kereskedővel szemben. – Nem hiszem. Josh azon tűnődött. mi van arrafelé. Talán ez lesz életem nagy lehetősége. hogy sok harc lenne. és borzasztóan vadak. és a franciák elhúznak onnan. ha megnyerjük a háborút. hogy én már jártam arra. az a terület a miénk lesz. hogy haragban vannak egymással. – Akkor meg miért akar velem jönni? – Kíváncsi vagyok. ha nem muszáj. – Mit szólna hozzá. Nem sok angol van. mivel mélyen ellenséges területen van az erőd. – Gondoltam. aki látta azt a vidéket. vajon mi történhetett közöttük. miután Tűztáncos már elaludt. Emellett. Jó száz mérföldön keresztül egyikük sem szólt egy szót sem. hogy a pénz motiválja – jegyezte meg Evan. és megkérdezte Evant. hogy megkérdezze. hogy figyelje ki azt a másik települést és az erődöt. – Ebben egyetértek. nem lenne értelme bármit is kezdeményezni. ott marad az a rengeteg indián kereskedők nélkül. ahhoz azonban nem volt bátorsága.

mint az indiánok. Az üzletember. A Franciaország és Nagy-Britannia között most is folyó egészséges kereskedelem is ezt bizonyítja. de a lány hideg viselkedése azt sugallta. Úgyis el kell válniuk előbb vagy utóbb. ami távol tartott minket az északi és nyugati területektől. Nem akarom. Csak szerette volna. hogy a hazája iránt érzett hűsége megelőzze a profitot. hogy félreteszi a büszkeségét. Az egyetlen dolog. hogy nem sétára megyünk. de arra figyelmeztetem. Tűztáncos úgy viselkedett. – Josh itt elhallgatott. Nem egyszer gondolt arra. Evan egyetértett Josh-sal. ez mégsem gátolja meg a kereskedőket. kivonják a katonaságukat. aki ugyanúgy fog örülni a kereskedőknek. hogy olyan közel van Tűztáncoshoz. Akkor nem fog számítani. a fák levelei már kezdenek színesedni. és nem akarnak majd letelepedni arrafelé. Talán így a legjobb. és megpróbál vele kibékülni. és hogy a történtek ellenére még mindig kívánja. Evan nagyon csábítónak találta Josh javaslatát. hogy ott állnak a francia erődök. – Ja. akár egy héttel is lerövidíthetnénk az utat. Számára borzalmas volt az utazás. majd az mondta: – Ha naponta néhány órával többet mennénk. az. Nem marad ott más. hogy az ottani indiánokkal kereskedjenek. 322 . mintha Evan nem is létezne. De ha a franciák elveszítik ezt a háborút. üzletember mindenhol.– Na és? Az Alleghenies nyugati oldala is a franciáké. ha nem rossz érzéssel válnak el. hogy ott ragadjunk valahol a tél beálltával. hogy meg sem hallgatná. bizonygatta magának Evan. hogy az illető angol. csak néhány francia trapper. – Szívesen elviszem magammal. mivel el lesznek zárva a Nagy-tavaktól. Nem sok üzletember hagyja. És ezt tudta egész idő alatt.

hogy megerőltető lenne. Evan egy pillanatig tétovázott. a lány abban a pillanatban eltűnt mellőlük. mikor megérkeztek a csikaszo faluba. a fák levelei arany. Ha pedig ez nem lehetséges. mint amikor elhagyták Williamsburgöt. – Tegyünk úgy. hogy nagyra értékelem az ajánlatát. Azonban ez volt az egyetlen változás. amikor a lány azt hitte. hogy én vezethessem az expedíciót. Aztán azt mondta Josh-nak: – Mondd meg neki. Az első 323 . Promingo egyetértett és felajánlott egy kísérőcsapatot. mind saját maga miatt. mindketten megbánták. mind őmiattuk. mint amit Tűztáncoséban.Talán akkor nem érezné magát ilyen üresnek és elveszettnek. mert rádöbbent. Tudta. Tűztáncos és Evan egy lépéssel sem került közelebb problémájuk megoldásához. de szeretném arra kérni. senki nem figyeli. – Evan itt elhallgatott. Tíz nappal később. Ahogy beértek a faluba. ami bekövetkezett. hogy Tűztáncost megint maga elé helyezte – bármelyikünknek is. akkor Vörös Mennydörgés helyett szeretnék valaki mást kérni. hogy vajon megsértődik-e a főnök. hogy bármi is történt közöttük. ha tesz egy kikötést. Mindennap egy órával tovább utazunk – mondta. – Nem hiszem. Nagyon szeretett volna segíteni nekik. Josh tolmácsolásával Evan elmondta Promingónak a Misho Sipokni felső folyásánál fekvő francia település és erőd megvizsgálására és veszélyesnek találtatása esetén elpusztítására vonatkozó parancsát. és Tűztáncos felé pillantott. narancs és sárga színekben pompáztak. Josh ugyanazt a fájdalmat látta a férfi szemében. Nagyon rossz volt így utazni velük.

járható-e lóval vagy gyalog. valamiképp befolyásolni fogja-e barátságukat. nagy előnyükre válhat. Promingo tétovázás nélkül beleegyezett Evan választásába. hogy az expedíció csónakkal megy. van-e valami javaslata. még legkedvesebb unokatestvérének sem. ahová mennek. hogy Fekete Sólymot akarom. amikor rájött.út alkalmával kettőnk között nézeteltérés volt. A folyó szintje mostanára már lejjebb apadt. Josh lefordította Evan szavait Promingónak. hogy vajon ami közte és Tűztáncos között történt. Azon tűnődött. hallott a problémáról. ha belefutnak az ellenségbe és menekülniük kell. hogy a vidék. – Promingo azt mondja. arra az esetre. és nagyon meglepte. Nemcsak azért. 324 . és nagyon sajnálja. ha lehetséges. hanem mert őt magát is megkedvelte. Josh megjegyezte. és kiadta a másnap reggeli indulásra vonatkozó parancsot. Azt mondja. Engedélyét adta. mivel nem tudták. hogy bár a folyással szembeni haladás kicsit lassúbb lesz. ha magával történne valami. de maga elnyerte a tiszteletüket a Massiac erődnél. ha lenne egy helyettese. hogy maga legyen a parancsnok az úton. Evan Fekete Sólymot szerette volna. amit a főnök erre válaszolt. de szeretné. mint tavasszal vagy nyáron. és több izomerőt igényel. rendes körülmények között a harcosai nem lennének hajlandók egy fehér embert követni. és a sodrása már nem volt olyan erős. – Mondja meg neki. A büszkesége nem engedné meg. hogy Tűztáncos senkinek nem fogja elmondani a dolgot. Azt kérdezi. Úgy döntöttek. Azonban alig gondolta végig. mert a harcos egész jól beszélt angolul. amit eddig még nem sikerült tisztáznunk.

Mindenek ellenére még mindig szerette Evant. Imádkozott Loak-Istohoollo Abához. amikor a folyó partján szeretkezett Tűztáncossal. fejezet Evan és csapata másnap korán reggel indult el a Csikaszo sziklától. hogy a két isten egy és ugyanaz-e. visszatérni Angliába. hogy kibéküljenek. Fájó szívvel nézett szembe az éjszakával. ő maga is úgy érezte. hogy történhet vele valami az expedíció során. Mikor befejezte. A fűzfák édes illata szállt a levegőben. 24. Teljesen mindegy. Túl sok emléket rejtett. nincs mód rá. A sötétség leple alatt kiosont a kunyhóból. ami megtörtént. Tűztáncos sem érezte magát jobban. Ezen még a férfi árulása sem változtathatott semmit. és minél hamarabb elfelejteni ezt az egészet. sokkal jobban féltette. a magának tett ígérete ellenére. amit eddig Tűztáncossal osztott meg. és az erdőben töltötte az éjszakát. arra az éjszakára emlékeztetve a férfit. Fájt a szíve. mint előző útján. hogy ő különböztette meg őket. el kellett ismernie a keserű igazságot. és a biztonság kedvéért Evan istenéhez is.Aznap éjszaka Evan rádöbbent. Odaadta a testét. és sajnos. a szívét és most vad csikaszo lelkét is. és mégis megtette. Nem akart mást. Rettegett a gondolattól. mikor még hajnali harmat csöpögött a 325 . hogy egyszerűen nem bír megmaradni a kis kunyhóban. csak teljesíteni a küldetését. De még itt sem bírt megnyugodni. amit még ezelőtt soha. És Tűztáncos ekkor olyat tett. Képtelen volt aludni. és arra vágyott. Ami számít. az ő istenéhez. Odaadta magát az angolnak. hogy bárcsak soha ne történt volna meg.

és a szakállas arcukra kiülő elképedés egyértelműen mutatta csodálkozásukat. amiknek tetején hatalmas őszi színekben pompázó erdők magasodtak. és tovább folyt észak felé. Helyenként a vörös hársak lombja egészen mélyen lelógott a meredek partra. Partja itt nagyon hasonlított az Ohióhoz. hogy a mi harcosaink nem támadták meg őket. Komolyan vették. hogy datolyaszilva. míg elúsztak mellettük rikító kék pirogájukban. hogy valamennyit előrehaladjanak. hogy ne próbálkozzanak semmivel. mivel az Ohio vize nélkül az áramlat nem volt olyan erős. meredek sziklák szegélyezték. Azon azonban nagyon meglepődtem. 326 . – Nem. ahol az Ohio-folyó beleömlött a Misho Sipokniba. amit maga mondott. a trappereknek volt annyi eszük. A hatalmas folyó ezután észak felé kanyarodott. mire az első élőlénnyel találkoztak. Hirtelen az egyik folyókanyarulatban francia trapperek tűntek elő. lapos partján. Itt már egy kicsit könnyebben haladtak. hogy a voyageurök előkapják a puskáikat. Egy jó hét is beletelt. amíg parancsot nem ad rá. A tizenkét férfi egy nagy ciprusfából készült kenuban utazott a folyó nyugati. Nem tudták mire vélni az errefelé feltűnő angol tisztet és indián csapatát. és a játékosabbak megmászták a víz csipkézte sziklákat. ahol az áramlat nem volt olyan erős. de még így is szükség volt minden evező karra.fűzfákról. Éjszakánként a keskeny homokpadokon vertek tábort. Néha egy-egy furcsa rózsaszínessárga gyümölccsel tértek vissza. Egy hosszú percig Evan azt hitte. Jól neveltek. amire Josh azt mondta. Három nappal később odaértek a torkolathoz. de szerencsére nem így történt. hogy addig ne lőjenek. Mikor már jó messze elhagyták egymást Evan megjegyezte Josh-nak: – Hála istennek.

Másnap délután megérkeztek úti céljukhoz. Gyorsan a folyó fölé boruló fák takarásába húzódtak. de rokonlelkeknek tekintik őket. Szerencsére Evan észrevette az erődöt. hogy észre sem vették a domb tetején álló néhány kunyhót. a franciák sem vették észre őket. mivel az erdőben töltik az életüket. Evan úgy ítélte meg. miután a magas part lankás. Evan Josh-sal és Fekete Sólyommal hármasban beosont az erdőbe. mert egyetlen riadókürt hangját sem hallották.Különben meg annyira nem is haragszanak a francia trapperekre. közel a természethez. hogy az erőd nem lehet 327 . Alatta a homokpadon rengeteg kenu és piroga állt a partra húzva. hogy majdnem úgy haladtak el mellette. mielőtt megláthatták volna őt és az embereit. hogy Saint Genevieve lehet. amiről Evan feltételezte. dimbes-dombos vidéknek adta át a helyét. az erőd nem volt messze ettől a településtől. Evant nem is érdekelte. Azonban olyan kicsi volt. Három nappal később. és ott képtelenség lett volna kikötni. Úgy tűnt. Ők a francia katonákat gyűlölik. Ezalatt az idő alatt Evan egyetlen katonát sem látott. és két napon keresztül gondos megfigyelés alatt tartotta az erődöt. a folyó kanyarulatában ott állt a francia Saint Louis erőd. anélkül hogy közelebbről megvizsgálták volna. Ha másnak nem is. A hatalmas fákkal borított dombok nyugati oldalán. és továbbmentek. Azonban ettől a ponttól kezdve kicsit zűrösebb lett az útjuk. Aszerint. odaértek egy településhez. csak néhány kereskedőt. amit francia foglyok mondtak a csikaszoknak. mivel a túlsó parton veszélyesen erős volt az áramlat. Mivel ez nem katonai település volt.

amikor ilyen mélyen bent vagyunk az ellenséges terület közepén. Emlékszik? Na. – Mondd meg nekik. – A nagy folyó. de én már az elején megmondtam. tudja boldogtalanságuk okát. Hiszen az ő feladata is kettős volt: nemcsak azt kellett kiderítenie. – Nem azért boldogtalanok. amin az őseink utaztak. Bolondság lenne megtámadni az erődöt jó ok nélkül. hanem pontos térképet kellett készítenie a környékről és a folyóról. Mint sokan mások. hogy létezik-e egy átjáró a Csendes-óceánhoz és Kínához ezen a vad földön. és odafordult Fekete Sólyomhoz. – Maga nem kíváncsi rá? – kérdezte Josh. Egyszerre elég egy ellenség is. látta a csikaszo harcosok arcán. Meséltem én már magának erről. A három férfi visszatért a táborba. igen. már emlékszem. és bír-e katonai erővel. hogy hazatérnek. de mikor Evan bejelentette. mert nem láthatják meg a Nagy Iszapost. hogy aznap éjszaka hazaindulnak. ő is szerette volna tudni. hogy nem tetszik nekik a dolog. ami nyugat felől jön. – Hogy megbizonyosodjon a létezéséről? Mert én nagyon. ezt a folyót nevezték el az omahák Nagy Iszaposnak. és elhatározta. Azt gondolta. hogy a francia erőd és település létezik-e. amikor kelet felé mentek. mert nem volt harc – válaszolta Fekete Sólyom. – Ó. Bár tulajdonképpen 328 . Evan kíváncsi volt. – Nagy Iszapos? – Ja – mondta Josh. nagyon sajnálom. ami még felderítésre várt. A harcosok csalódottak. hogy nem volt harc. Evan megdermedt. – Nem akarják kihívni a sziúk és az omahák haragját. hogy ez csak egy felderítő expedíció.sokkal veszélyesebb egy egyszerű településnél.

hogy Evan attól félt. izgalomtól szikrázó szemekkel. Először izgatott lett.mindkettőt teljesítette. és még ha létezik is. – Hát. meghallják őket az erődben. – Ja. Fekete Sólyom bejelentette Evan döntését a többieknek. aki az erődről beszélt. térképe sokkal értékesebb lenne. és ezzel eláruljuk a jelenlétünket. mint tíz vagy tizenöt mérföld! – kiáltott fel Josh. milyen messze lehet ez a folyó. Nem maradhatunk itt túl sokáig. ez fair – értett egyet Josh. mivel ennek nem volt füstje. Arrafelé még sokkal biztonságosabb lenne. aztán pedig aggodalom markolt a szívébe. hogy elrejtsen. Holnap reggel indulunk. ha attól tart. – A Nagy Iszapos nem lehet messze – mondta Fekete Sólyom. Felpakolták a 329 . Elég sűrű. Mindenki a folyón utazik errefelé. de izgalmuk olyan volt. Másnap reggel gyorsan főztek valami reggelit a nyárfából rakott tüzükön. hogy megláthat valaki. hogy eltévedhessünk benne. – És nem is kell kenuval mennünk. Gyorsan lecsendesítette őket. azt mondta. ha bizonyítani tudná ennek az állítólagos nyugati folyónak a létezését. mire a harcosok olyan éljenzésbe és kiabálásba kezdtek. aztán kenujukat jól elrejtették a fák között. de annyira nem. – Mennyi időnk lesz? – kérdezte Fekete Sólyom. – Nem tudjuk. – Egy hét. hogy ti ketten minden ellenkezésemet legyőztétek. úgy néz ki. Azonban egy valamit hadd kössek ki. Evan izgalma ismét visszatért. Lassan elvigyorodott. itt van a nyakunkon a tél. – De hát az nem több. Mehetünk gyalog az erdőn keresztül. hogy aznap éjszaka szinte senki nem aludt. – A francia fogoly. alig egynapi járóföldre van innen.

ahogy kanyarogva haladt a toronymagas sziklák között. nagy volt. ami egyenesen a vörös napból folyik ki. mintha két különböző víz folyna benne. egyiküknek sem volt kétsége afelől. hogy őket ne vehessék észre. és elindultak észak felé. bivalyt. mert a folyó olyan volt. annak ellenére. még soha nem láttak ilyen hatalmas nyílt területeket.holmijukat. Megcsodálták a furcsa növényt. az erdőben nem járt senki. amiknek tetejét szél tépte fák és napraforgókkal tarkálló magas fű borították. mivel erős sodrása rengeteg iszapot és porrá őrlődött vasércet hozott a távoli Sziklás-hegységből. és ilyen szikrázóan kék eget. hogy már elég közel járhatnak ahhoz a helyhez. rozsdásbarna színű volt. húsos levelét. mint ahogyan az Ohio torkolata után közvetlenül. és aznap este csapat odaért. persze teljesen más okokból. Több mérföldön keresztül ilyen is maradt. Követték a folyót. és ők tartották is magukat ehhez. A csikaszokat lenyűgözte a vidék. pont úgy. egymás mellett. a másikon pedig tiszta kékeszöld. és borzasztóan koszos. A nyugati oldalon a víz koszos. ahonnan őseik jöttek. ahol a Nagy Iszapos belefolyik a Misho Sipokniba. ahol a két hatalmas folyó találkozott. Egyenesen nyugat felől jött. hogy a Nagy Iszapost látják. és a 330 . Dél körül feltételezték. Evan egy hetet adott a csikaszóknak. ami nyugat felé haladtukban egyre gyakrabban került az útjukba. Ahogy ott álltak az új folyó fölé magasodó sziklán. mint egy kanyargó. Ahogyan Josh is mondta. Erdei indiánok lévén. de ők azért láthassák a folyót. Szerettek volna többet látni abból a földből. vörös szalag. és a lemenő nap fényében olyan volt. Ahogyan az omahák is mondták. hogy a folyón igen nagy volt a forgalom. Evant is érdekelte a környék. ennyi antilopot. vastag. olyan mélyen az erdőben.

Tudja. de vigyáztak. A csoktók is így temetkeznek. míg Josh elmagyarázta neki. ők őstisztelők. Megvizsgálták a sziúk temetkezési helyét. és akkor begyűjtik őket? – kérdezte undorral vegyes csodálkozással. Régen a csikaszók is csinálták. Kivéve a nőket. főleg a nagyobb törzsfőnökök csontjaival. – Miért nem temetik el a halottaikat. mint mindenki más? – kérdezte Evan. Őket vörös koporsóba teszik. Most már azonban eltemetik őket. – Minden déli törzs így csinálta.rengeteg apró tüskét. Ők nem bírják kivárni. de kelet felé néző arccal és ülő testtartásban. Evan gyomra felfordult. ami beborította ezeket a leveleket. – Azért. 331 . hogy tisztítsa meg a csontokat a hústól. mint sziú holttestek. de ők teljesen más okokból. hogy ne zavarják meg a halottak nyugalmát. míg a hús lemállik a csontokról. Evan még soha nem látott indián temetkezési helyet. és rémült kifejezés ült az arcára. hogy a vadállatok ne áshassák ki a földből. Ők azért teszik így ki a halottaikat. sem Josh nem tudták azonosítani a kaktuszt. Evan azonban még mindig nem tudta megemészteni ezt a furcsa temetkezési módot. mivel még ők sem láttak ilyet. Mikor a testen felpuhul a hús. mivel a csikaszók babonás félelemmel tisztelték a halottakat. akinek hosszú körmei vannak. ami egy nagy fennsíkon terült el. felkérnek egy csontpiszkálót. kivéve a csoktókat. Sem Evan. hogy a bivalybőrbe csomagolt tárgyak nem mások. A rokonaik csontját otthon tartják nagy edényekben. hogy ne kelljen később kiásni őket. – Megvárják.

Evan mondta Joshnak. és beszámoltak neki mindenről. Nem sokkal ezután Evan. ami történt.– Ja. Azonban mielőtt a skót befejezhette volna a mondandóját. ő elmegy. mivel már nincsen miért maradnia. 332 . A főnök csalódottnak látszott. és kikötéskor az egész falu ott tolongott a parton. Ez az egyik oka. hátha meglátja Tűztáncost a tömegben. és Evan kiadta a parancsot a visszafordulásra. Kielégítették kíváncsiságukat. mint ahogy jöttek. és köszönje meg a nevében a segítségét és vendégszeretetét. ami láthatóan meglepte. mielőtt a háború véget ér. Az erős áramlat segítségével sokkal hamarabb visszaértek a csikaszo faluba. – Mit mondott? – kérdezte Evan. amiért az erőd semmiféle katonai fenyegetést nem képviselt. Josh és Fekete Sólyom tanácskozást tartott Promingóval. A csikaszók nem tiltakoztak. és az éjszaka leple alatt távoztak. megkeresték a kenujukat. Másnapra határozottan lehűlt a levegő. Promingo közbevágott. Csak a lány nagyanyját pillantotta meg a távolban. már messziről észrevették őket. amiért a csikaszok utálják a csoktókat. Evan arra gondolt. A csikaszók millió kérdést intéztek hozzájuk. és olyan hírt közölt a kereskedővel. A másik pedig. Mikor visszaértek a táborhelyükre. Miután befejezték a beszámolót. de csalódnia kellett. Elég undorító szokás. hogy közölje Promingóval. az izgatott harcosok pedig boldogan válaszolgattak. hogy gyermekgyilkosok. Mikor közeledtek. Evan körbenézett. hogy biztos szeretett volna még néhányat odavágni a franciáknak.

– Én azt hittem. Oglethorpe kormányzó alatt. Néhányan közülük még harcoltak is az oldalunkon. és Josh gyorsan lefordította. – Csak voltak. Úgy hallottam. – Josh itt elhallgatott egy percre. hülye telepesek! Bárcsak a kezem közé kaphatnám őket! Josh csodálkozva ráncolta a homlokát Evan kitörésén. Ez az incidens óriási felzúdulást váltott ki az egész cherokee nemzetségből. egy időre elfelejtkezhet a visszamenetelről. Az akkori Evan nem nézte az indiánokat semmibe. Ez nem lehet az az ember. – Nem is hibáztatom őket. Úgy látszik.– Azt mondja. gondolta. az egyik Floridából visszatérő cherokee csapatot megtámadták a telepesek. Azok az átkozott. hogy hadiösvényre léptek – mondta Evan mérgesen. akit néhány hónappal ezelőtt idehozott. és nem engednek át senkit a területükön. A cherokee-k a hadiösvényre léptek. amíg mi távol voltunk. – Nekem az a véleményem. majd folyatta. amikor Floridában megtámadták azt a spanyol erődöt. hogy barátok-e vagy ellenségek. hogy a cherokee-k baráti viszonyban vannak a telepesekkel. hogy mint közöttük. Nekik csak az számított. 333 . és Josh arra gondolt. hogy emiatt van minden. – Micsoda szemét dolog így bánni a barátokkal és szövetségesekkel. – Mikor történt ez? – Gondolom. hogy indiánok. Azonban szerencsére megváltozott a viselkedése. és mindet legyilkolták. bárcsak több fehér ember is megtanulná tisztelni a rézbőrűeket. még a kereskedőket sem. vagy legalább azt elismernék. az indiánok között is vannak jók és rosszak. Promingo most mondott valamit. Azok a telepesek nem kérdezték. mostanára érett be a haragjuk.

Alig várta. hogy Promingo ezzel. Aznap éjjel Evan megírta a jelentést. hogy esetleg maga is velünk jöhetne. Szeretném tudatni Amherst ezredessel. 334 . Mielőtt azonban odaadta volna Josh-nak. – Köszönöm – válaszolta. hogy elhagyhassa a falut. és nagyon köszönöm. Nem akartam visszautasítani őket. mert így legalább pár napig lefoglalhatja magát. így aztán beleegyeztem. és Evan nagy megkönnyebbülésére Promingo beleegyezett a dologba. Arra gondoltam. hogy egy fehért lát vendégül a falujában. – Mondja meg neki. és minél messzebb kerüljön Tűztáncostól. Evan nem örült különösebben a főnök vendégszeretetének. hogy elfogadom. mit szólna hozzá. A feleségem rokonai vadászatra hívtak. aki a futárhoz vitte. Miután Josh lefordította a választ.– Promingo azt mondja. Evan megkérdezte: – És most mit fog csinálni? Visszamegy a falujába? – Ja. – Elmegyek. ha elküldenék egy levelet egy csikaszo futárral a Laudoum erődbe. amíg a cherokee-k hadiösvényen járnak. Evan hálás volt a meghívásért. Evan azt mondta: – Kérdezze meg a főnököt. De még nem rögtön. Mikor a skót elvette a tokot. az út során készített térképet is becsúsztatta a levél mellé. szívesen látja magát a faluban. a cherokee-k haragját kockáztatja. és őszinte hála töltötte el. Aztán rájött. Josh lefordította a kérdést. és beletette egy bőrtokba. Holnap reggel indulunk. hogy mit láttunk – illetve mit nem láttunk – utunk során. mivel úgysincs semmi sürgős dolga.

mi a baj? – kérdezte Evan riadtan. Már éppen hazafelé tartottak. hogy: gyorsan kell jönnöd! – Miért. azt kérdezte: – Megtámadták a falut? – Nem. – Mi történt vele? – Elrabolták a… – Fekete Sólyom elhallgatott. Evan és Josh annyira meglepődtek. – A csoktók!!! 25. hogy riassza a harcosokat. – Lehettek shawnee-k vagy delavárok is. – Mi van Tűztáncossal? – rázta meg Evan a harcos vállát. Egy másik nő meglátta a csónakban és visszarohant a faluba. 335 . Csak egyetlen csónakkal voltak. amikor az erődben pacan-t szedett.Másnap Evan. és napokon keresztül vadásztak. Elrohant a vadászok mellett. hogy csoktók? – és a sokkot most Tűztáncos életéért való jeges félelem váltotta fel. amikor Fekete Sólyom tűnt fel az erdőben. a harcosok egy emberként hördültek fel. – Tűztáncos… – Fekete Sólyom levegő után kapkodott. Tűztáncost akkor fogták el. hogy percekig szólni sem tudtak. mintha a pokol ördögei űznék. zihálva csak annyit tudott kinyögni. – És azt honnan tudta. és mikor odaért Evanhez. nagy levegőt vett és szinte kiköpte a szót. Mikor Evan egy kicsit magához tért. fejezet Mikor Fekete Sólyom kinyögte a csikaszók leggyűlöltebb ellenségének a nevét. úgy csörtetve keresztül a bozóton. Josh és a vadászok elhagyták a csikaszo falut.

Promingo utánuk küld egy csapatot. Végül odafordult Josh-hoz. és a harcosok türelmetlenül járkáltak fel és alá. akik a fenekét is kidíszítik a harci kenuiknak. a csoktókat nem lehet más indiánokkal összetéveszteni – mondta Josh. és röviden elmagyarázta. mert ők az egyetlenek. Fekete Sólyom most odafordult a harcosokhoz. és azt mondta: – Reménytelen. – Igen. Soha nem éljük őket utol. hogy magához vehesse a puskáját és a hozzávaló muníciót. Evan egyre idegesebb lett. a csoktók könnyű ciprusfából készült kenujuk jóvoltából igen jelentős előnyre tettek szert ekkorra. gyorsan lepakoltak a teherhordó lovakról. Egész álló nap eveztek. melyeket odaadtak Fekete Sólyomnak és a két fehérnek. hogy ott vagytok a közelben. Sajnos.– Nem. Az indiánok nem tétováztak. hogy csoktó kenu volt. Aztán lerohantak a folyópartra. 336 . – Minden csoktónak iszonyúan deformált homloka van. Evan csak annyi időre ugrott be a kunyhójába. ahol már készen állt a harci kenu. – És megtaláltuk a kenujuk lenyomatát a parton – mondta Fekete Sólyom. de még csak a nyomukat sem látták a csoktóknak. Ők hárman felpattantak a lovakra. mi történt. és mivel tudtam. szólok neked. A telepesek ezért nevezik őket „laposfejűeknek”. – Biztos. – Akkor sietnünk kell. Néhány perc múlva a hajó nekilendült a hullámoknak. megyek – mondta Evan. és a csikaszók a rablók nyomába eredtek. mert biztos te is akarsz jönni. mert homokzsákokat tesznek a csecsemők fejére. – Én is! – kiáltott fel Josh. gondoltam. és visszasiettek a faluba.

mint mindenki más. – Maga biztos nem. de hogy lehet valakit vízen követni? Itt nincsenek nyomok. majd intett. Én sem. hogy nemsokára kikötnek. hogy hol fogják elhagyni a folyót. esetleg utolérhetjük őket.– De. hogy figyelmetlenek voltak? – kérdezte Evan. de meglepetésére a nád mögött egy kisebb folyó torkolatát látta. Akkor észrevett a falban egy apró törést. hogy már nincsenek is a folyón. – Ja. – A nádról beszélsz? 337 . De ő igen. ami a magas fák lehajló ágai által képzett alagútba folyt. Aznap este. és a víz alattuk tele volt barna virágporral. hogy húzódjanak arra a csónakkal. és akkor soha nem találjuk meg őket. ahol a nádszálak kétfelé hajoltak. Úgy két órával naplemente előtt. amíg egészen közel nem értek hozzá. számtalan madarat riasztva fel a fészkéről. A csoktók is a megszokás rabjai. – Mit jelent az. ahogy ültek a sötétben és a közeli paw-paw fa gyümölcsét eszegették. de ő sejti. – Esetleg? Hogy? Lehet. csak összefüggő nádtengert. Josh a kenu orrában álló öregember felé intett. Fekete Sólyom azt mondta: – A vezetőnk szerint a csoktók nem tudják. – Ki ő? – kérdezte Evan. mint a pergamen. Nagyon figyelmetlenek voltak. Evan azt hitte. Vannak kedvenc folyóik. Bárhol lefordulhattak. hogy követjük őket. hogy valaki meglátta őket. Evan nem látott mást. – Na jó. nem gondolták. Úgy látszik. A csikaszo harcosok beeveztek a nádba. – A vezetőnk. akinek olyan volt a bőre. Állítólag nagyon jól ismeri a csoktókat. az öreg egy darabig figyelmesen vizsgálta a keleti partot. Bármelyik kis folyón felevezhettek.

és Evan egy sárga villanást látott a szarvas feje fölött. Aztán Evan meglátta. Ha a csoktók nem tudják. Úgy álltak a vízben. mint hatalmas őrszemek. Evan hirtelen megborzongott. most egy kicsit alábbhagyott benne. hogy meglepetésszerűen rajtuk üthessenek. majd előtűnik belőle egy szokatlanul nagy agancsű mocsári szarvas. tüzet égetnek. Evezőjével gyorsan a kenu falához szorította. Ahogy lassan kerülgették a nyálkás vízben ázó fák göcsörtös törzseit. Érzi a füstszagot.– Részben. vöröses törzsüket megkoptatta a napfény és a szél. De ami még ennél is fontosabb. mióta elrabolták a lányt. hogy az egyik parti bokor levelei megmozdulnak. a levegőben az elmúlás szaga lebegett. Sötét és fenyegető volt a hely. Fekete Sólyom szavai nyomán azonban ismét feltámadt benne a remény. Másnap beeveztek egy mocsárba. Evan szinte ösztönösen cselekedett. és visszaszerezzék Tűztáncost. hogy követik őket. és inni kezd. Nem sokkal később az addig a parton heverésző aligátorok vették őket űzőbe. Az egyik fa ágáról egy nagy mérges kígyó pottyant a lába elé. Evan a rohadó avar szagán kívül semmi mást nem érzett. – Én nem látok semmit – mondta. Állandóan veszélyt érzett. ahogy elhaladtak alatta. A rémület. ha tudnák. a vezetőnk azt mondja. Ahogy a puma 338 . – Ő sem látja. Evan figyelmesen körbenézett. hogy követjük őket. és kilökte a vízbe. sokkal jobb esélyeik vannak. és nem egyszer látta is. Ilyet nem mernének csinálni. Egyikük különösen hevesen kapkodott az evezőik után. amiben élt. A másodperc töredékével később hajmeresztő ordítás hallatszott. és Evan itt látott először ciprusfát. lehulló sárga leveleik pedig teabamára festették a vizet.

hogy Nyugat-Indiába viszik – vagy pedig aki elfogta. Csak az használhatja. és karmait belevájta a hátába. ha nem tudjuk megmenteni? – Hát. akik lehet. Mikor kiértek a mocsárból. Evan nagyot nyelt. hogy már meg is erőszakolták? – Nem.belemélyesztette éles fogait a szarvas puha torkába. és bár félt a választól. mert akkor az egész garnizon végigment 339 . aki elfogta. ha visszaértek a településükre. és nem egy francia katonát. És még valami. Az innen még száznyolcvan mérföldre van délre. A legtöbb indián önmegtartóztatást gyakorol. – Tehát ez azt jelenti. – Mobile francia erőd. Az a fő településük. megkérdezte: – És mi történik. Ez egy olyan megállapodás a Nagy Szellemmel. hogy Mobilébe viszik. szerintem Koosahba. Miért vinnék oda? – Jó magas árat kapnának érte. amikor utazik vagy hadi ösvényen jár. ők hálából jól viselkednek. De az is lehet. mivel szokatlanul szép. vagy eladják a franciáknak –. Evan elfordította a fejét. Ha ő megvédi őket. Evan most összeszedte minden bátorságát. az irányból. amit az indiánok nem csinálnak – ha ettől tart -: nem erőszakolnak meg többen egy nőt. Majd csak akkor. nem akarva szemtanúja lenni a szarvas halálának. Ez az oka annak is. és tovább haladtak a folyón. megtartja magának. amint már mondtam. hogy nagyon sok nő. inkább egy indiánt választott. mindenki nagyon megkönnyebbült. Evan odafordult Joshhoz és megkérdezte: – Maga szerint hová viszik Tűztáncost? – Hát. akit a telepesek erődjeinél elfogtak a franciák vagy indián szövetségeseik a háború kezdetén. amerre haladnak.

ez a bátorság jutalma – a férfiassága. A ciprusfákat itt spanyolmoha fedte. a fákkal borított dombok között források buzogtak és patakok csörgedeztek. mivel a nádas tele volt mérges kígyókkal. a bokáig érő iszapban és a három méter magas nád között. ha harcra kerül a sor. hogy a csoktók nem tudnak róluk. ami szürke szakállként lengedezett a sötét árnyak között. vagy esetleg valami más akar lenni. amikor megtámadjuk őket. A folyó aznap többször hirtelen eltűnt a szemük elől. – És annak is fennáll a lehetősége. és ezért örült annyira. Nemsokára egy nagyon szép tájra értek. és ők visszamásztak a kenuba.volna rajta. 340 . A levegőben fenyő és gumifák illata érződött. hogy víz vagy szárazföld. hogy megpróbálják megölni. mi történik akkor? Megkínoznak. Evan tudta ezt. amíg megint ki nem kellett szállniuk. Tudja. – A lány akkor fog a legnagyobb veszélyben forogni. – Tudja. Ilyenkor féltek a legjobban. hogy minket is elfognak – folytatta Josh. Akkor talán úgy halhat meg. hogy a helyén van a férfiassága. és ilyenkor kénytelenek voltak a vállukra venni a kenut s gyalog haladni tovább. – Josh egy pillanatra elhallgatott. Aztán hirtelen elfogytak a dombok. hogy őt nem fogják el élve. Ez az indiánoknál majdnem elsődleges szabály. aligátorokkal és veszedelmes fekete medvékkel. Aztán a folyó ismét előtűnt. Lehet. Minden törzs ezt csinálja – gyorsan megölik a foglyokat. és viselkedjen bátran. Fogadja meg a tanácsomat. Evan erről még nem hallott. ez a furcsa vidék képtelen eldönteni. Úgy látszott. Haláláig küzdeni fog. és most egy kicsit felfordult tőle a gyomra. és ismét egy mocsárban találták magukat. Azt azonban megfogadta.

de ha ez nem megy. hogy nem történt baja. Evan elsődleges gondolata Tűztáncos volt. A harcos feje iszonyú formátlan volt – a szokatlanul magas homlok egészen a haja vonaláig lapos volt. Mikor odaértek a tisztás szélére. és meg is látta a lányt a tisztás bal oldalán. ahol a csoktók táboroztak. mikor még nyoma sem volt a lángok piros fényének. Egy fenyőfa tövében ült. Vezetőjük eltűnt néhány órára. és úgy látszott. Amennyire ilyen távolságból látni lehetett. de tüzet így sem gyújtottak. és figyelni kezdtek. Evan. gyorsan hasra vágták magukat. Evan úgy vette észre. Most. Az erdő mélyén vertek tábort. bejelentette. Josh és a csikaszók óvatosan elindultak a csoktó tábor felé. a hozzá legközelebb fekvő csoktóra nézett. Csak két embert hagyva hátra a csónaknál. keze össze volt kötve a fa törzse mögött. hogy látta a lányt és megbizonyosodott testi épségéről. hogy Evan egyedül próbálja meg kiszabadítani Tűztáncost. no meg az orrán és alsó ajkán átszúrt csontok rejtélyessé tették az arcát. A haditerv gyorsan elkészült. hogy a csoktók közel vannak és még aznap éjszaka megtámadják őket. és elöntötte az undor. Ez és az egész testét borító tetoválások. Fejét egyik vállára hajtotta. Úgy döntöttek. A csikaszok hangtalanul elintézték a fák között bóklászó őrszemet. s mikor visszajött.A második éjszakán ismét dombos vidékhez értek. és ebből a lapból ugrott ki az orra. Borzalmasan bűzlött az aligátorolajtól. Evan már akkor megérezte a füstszagot. míg a többiek rájuk támadnak. Gyorsan végigpásztázta a tábort. alszik. két bokája pedig szorosan egymáshoz. amivel a szúnyogok ellen kente 341 . legalább megpróbálja távol tartani tőle a csoktókat. mielőtt még az riaszthatta volna a többieket.

míg az orra csaknem Tűztáncos tenyeréhez ért. Lehasalt. hogy elvágja a lány bokáit összekötő kötelet is. amihez a lány oda volt kötözve. ne mozdulj! – súgta Evan.be magát. ahol Tűztáncos ült. Gyorsan eldobta a kését és előhúzta a kardját. gyorsan behunyta a szemét. mivel a vékony fa. ami annyit jelentett. Elrablója nagyon körültekintően járt el. Mintha a pokol szabadult volna el a táborban. és ordítani kezdett. és nyiszálni kezdte a kötelet. A folyón pedig ott várta őket a csónakjuk. és még tizenkilenc harcost számolt meg. Evan nagy nehezen levette róla a tekintetét. Azonban alig érintette a penge a kötelet. Tűztáncos szinte nem hitt a fülének. hogy kerítsék be a tábort. nem nyújtott számára teljes fedezéket. lassan odakúszott a fenyőfához. egy vadállat hurcolta el. Óvatosan elővette a kését. reménye sincs a menekülésre. hogy fogadni tudja a négy csoktót. Tűztáncos ijedten összerándult. az egyik csoktó felébredt. Evan intett a csikaszóknak. Határtalan megkönnyebbülést érzett. meglátta. és semmi nyomot nem hagyott az erdőben. mint ők. aztán óvatosan átosont a fák között a tábor másik oldalára. Aztán mikor az egyik csoktó megfordult álmában. – Nem. mert a csikaszo faluban mindenki azt hiszi. Már azt hitte. akik fejük fölé emelt tomahawkal rohantak 342 . Abban a pillanatban félelmetes csataüvöltés rezegtette meg a levegőt. mikor a csoktók talpra ugrottak. mikor meghallotta Evan hangját. – Szaladj! – kiáltotta Evan Tűztáncosnak. míg senki nem mozdul. és a fák közül előrontottak a csikaszók. hogy a csoktók hattal többen voltak. és gyorsan megkerülte a fát. ahol elfogta. és alvást színlelt. Evan megvárta.

hogy újabb indiánok rohannak elő a csatakiáltásoktól még mindig visszhangzó erdőből. de inkább ezt választották. miközben próbálták megcélozni a vad angolt. A csoktók golyói egymás után fütyültek el mellette és Evan mellett. aki úgy vágta le egymás után a csoktókat. mert őt is 343 . vagy a csikaszók éles kése és tomahawkja oltotta ki az életüket. és mindenfelé véres holttestek hevertek. aki védelmezte. Mögötte Tűztáncos kétségbeesetten próbált lábra állni. hogy a harc véget ért. ahogy az ellenség kétségbeesetten próbálta megölni a foglyot és a férfit. Nem egy csoktónak ez volt az utolsó gondolata. tudva. lobogó hajjal. Aztán eszébe jutott Tűztáncos. mire megpördült. eldobta a kardját. Lebukott az egyik eldobott tomahawk elől. kézitusában lelte halálát. jutott el a tudatáig. arra számítva. A még mindig térdelő lány elkerekedett szemekkel bámult a férfira. Teljesen kábult volt a homlokát horzsoló golyótól és a vérkeringésébe került hatalmas mennyiségű adrenalintól. és gyors mozdulattal megskalpolja a földön fekvő csoktót. aztán hátralendítette kardját. de a szoros kötelek miatt elzsibbadt lábai folyton összecsuklottak alatta. morogva küzdő Evan. és letérdelt a lány mellé. Az égő szemekkel.rá. mint az elfogatást. aki megmaradt. és vadul küzdeni kezdett. mint egy emberre. Vagy golyó találta el őket. Az a néhány. hogy mi várna rájuk a csikaszóknál. és győztek. Csak mikor azt látta. A vad csata néhány percen belül véget ért. Evan ott állt a négy holttest fölött. sokkal jobban hasonlított egy túlvilági démonra. Újra és újra térdre esett. hogy az egyik csikaszo harcos térdre esik. Füst gomolygott a tábor fölött. vadul forogva jobbra és balra. mintha búzakévék lennének.

hogy szereti. 344 . Arról azonban fogalma sem volt. – Te megsebesültél! – Nem. hogy lehet valakit ennyire szeretni. és már nem bánta. mintha ott bizonyosságot nyerhetne. hogy a lány megkérdezte. még reménytelenebb volt. Eltolta magától a férfit. hogy megmondta. mit csináltam volna. hogy a férfi nem haragból harcolt. Még soha senkit nem látott ilyen vadul harcolni. hogy Evan egyszer ilyet mondjon neki. hogy ez az igazság. mint az. de a szívét is rabul ejtette. – Chiklooska ke-e-u chua? – kérdezte. ijedten kiáltott fel. szeretlek! Soha nem hittem. – Nem is tudom. Tűztáncos ismét nem hitt a fülének. hogy épségben vagy! – mondta rekedten. Evan tulajdonképpen nem is akarta megmondani Tűztáncosnak. nem hazudott-e. és olyan szorosan ölelte magához a lányt. döbbent rá. Evan felemelte a kezét és megtapintotta a sebet. – Hála istennek. és kutatóan nézett az arcába. hogy már fáj. mint a Massiac erődnél. Mikor Evan meglátta a vért Tűztáncos arcán.félelmetesnek találta. de te tényleg megsebesültél. Csikaszo szeretője nemcsak hogy eddig ismeretlen tűzt gyújtott fel benne. Vérzel. ha valami bajod esik. Annyira szeretlek. Tűztáncos. semmiség! Csak horzsolt – mondta. Az. – Á. Csak most. csak rám fröccsent a vér – válaszolta a lány lassan –. – Aklooska ke-e-u-que-Ho. hogy megmenekül a csoktóktól. hanem mert az ő életét féltette. Ó. Hirtelen kitárta a karjait. Mélyen a lány szemébe nézett és komolyan mondta. hogy az nem kapott levegőt.

– Egyik sem. Tűztáncos szemét örömkönnyek öntötték el. hogy megcsókolja. már maguk is kezdték megsokallni. hogy megvédelmezze – ami ma éjszaka végre sikerült. megcsókolja a lányt. amikor megpróbált legyűrni. mikor Tűztáncos halkan felkiáltott és hátralépett. A többiek számára egy örökkévalóságnak tűnt. – Szeretlek – ismételte meg Evan. 345 . Evanben nem is tudatosult. A férfi csak ekkor vette észre a sötét foltot a lány füle alatt. és elszorult a torka. Hirtelen az ő szeméből is könnyek törtek elő. ahogy a hatalmas érzelemhullám átsöpört a szívén. csak még szorosabban ölelte magához a puha testet. és talpra álltak mindketten. és így pecsételjék meg érzelmeiket. Hirtelen azt sem tudta. hogy a csikaszók nem voltak ellenére a nyilvános érzelemnyilvánításnak. – Én is szeretlek – mondta. Ez még azon a vágyán is túltett. míg ők ketten ott térdeltek és ölelték egymást. Egyik ujjával óvatosan felemelte Tűztáncos állát és elfordította a fejét. A harcosok úgy tettek. hogy már nagyon régen Tűztáncos szerelmére vágyik. mintha semmit nem vettek volna észre. hogy jobban szemügyre vegye a foltot. hogy anyanyelvén tette fel a kérdést. Josh pedig szélesen vigyorgott. Végül Evan elengedte a lányt. – Tűztáncos szeme mérgesen villant fel az emlék hatására. – Vörös Mennydörgés ütött meg. csak mikor a férfi azt válaszolta: – Nem hazudok – csikaszóul. vagy ugráljon és kiabáljon örömében. Evan két keze közé vette a lány arcát. ezért epekedik. Végül aztán egyiket sem tette meg. – Melyik rohadék csinálta ezt veled? – kérdezte. Annak ellenére.Tűztáncos nem is vette észre.

Azonban mivel ez nem így lett. szólt a csoktóknak. – Követett az erdőbe. hátha történik veled valami az úton. ami ezzel jár. Magának akarja a presztízst és a hatalmat. – Tehát az elrablásod előre ki volt tervelve? – kérdezte Evan hitetlenkedve. és ahogy a dolgok állnak. aki ki fogja hordani. – Mert ő akar a következő főnök apja lenni. de megint elküldtem. Én mindig azt hittem. Azt mondta nekik. – Miről beszélsz? Fekete Sólyom és Josh is hallották. és odahurcolt a csoktók várakozó csónakjához és átadott nekik. és szeme elszántan csillogott. Gyorsan odafutottak. hogy beléd vagyok szerelmes. hogy a választ is hallják. – Igen. a csoktók meg akartak tartani maguknak. – De miért téged? – kérdezte Evan. – Igen. ebben biztos vagyok – értett egyet Evan kemény hangon. én vagyok az a nő. hogy miért csinálta. ahol jó árat kaphatnak értem. amit a lány mondott. – Ez árulás! – mondta Fekete Sólyom mérgesen. még egyszer megpróbálta. Tudta. miért nem engem próbált megölni? 346 . mivel én Promingo unokahúga vagyok. de abban reménykedett. Még a franciáknál is jobban utálják a nagybátyámat. – Azt azonban még mindig nem értem. alantasabb vágyak hajtják – nagyon mérges volt.– Legyűrni? – kérdezte Evan csodálkozva. – Vörös Mennydörgés ezért még csúnyán megfizet. elkapott. De én azt hiszem. – Ha olyan nagy fenyegetésnek érzett. hogy vigyenek Mobile-be. Aztán mikor te a Saint Louis erődnél jártál. amikor visszautasítottam a közeledését néhány évvel ezelőtt. ő tervelte ki. és mégis az övé leszek.

– Ne. – Ookproo-shed – mordult fel Fekete Sólyom. én fogok elégtételt venni! Szeretem őt – mondta mérgesen. Azt elismerem. de Fekete Sólyommal azért még nem veheti fel a versenyt. – Ne avatkozzon bele a törzsi igazságszolgáltatásba. Evan megragadta a harcos karját. és azt mondta: 347 . Minél hamarabb megtalálja Fekete Sólyom Vörös Mennydörgés nyomát. – Ez a rokonok dolga. hogy ő nagyon rossz. azzal csak hátráltatná. hogy sok mindent megtanult az erdőről. amíg a franciák be nem települtek ide. mint én. mint Fekete Sólyom. Evan tudta. megszabadul tőlem. most tényleg vissza kell lépnie. aztán megkörnyékezi a húgomat. A Natchez ösvény nincs messze innen. Nem lesz könnyű megtalálni. amit kereskedelemre használtak. Én most menni. így aztán úgy gondolta. naiv és befolyásolható. Elégtételt veszek.– Mert tudta. Elengedte Fekete Sólyom. tehát Fekete Sólyomé. hogy az a nő meglátja a csoktókat Tűztáncossal. karját. Maga nem lenne képes úgy futni. Nem számolt vele. hogy Fekete Sólyom már holnapután a nyomára is akad Vörös Mennydörgésnek. – Futni? Úgy érti futva teszi meg az egész utat? – Ja. és ő nem utasította el. Azonkívül Vörös Mennydörgés már várja is. – Mindig tudtam. – Nem. annál hamarabb ítélkezhetnek felette. Arra egyik fehér ember sem képes. hogy őt vádolnám. ha „véletlen baleset” áldozata lennél. Ó még nagyon fiatal. Evan – figyelmeztette Josh. Ez egy régi csikaszo útvonal. – Akkor vele megyek – mondta Evan. Miért ne? Lehet. Már próbálkozott nála.

– Sok szerencsét, és vigyázz magadra! Ne felejtsd el, milyen sunyi a rohadék. Fekete Sólyom komolyan bólintott. – Ne aggódj – mondta. – Megtalálom. Fizetni fog. Evan egyetlen pillanatig sem kételkedett Fekete Sólyom szavában, és a harcos sötét tekintetétől megborzongott. Vörös Mennydörgésnek nem lesz könnyű halála, gondolta. Fekete Sólyom megfordult, és elnyelte a sötétség. 26. fejezet Két nappal később a megmentő csapat kikötötte csónakját a Csikaszo szikla alatti mólóhoz. Mivel minél kevesebbet akartak ellenséges területen tartózkodni, és attól tartottak, hogy esetleg összefuthatnak egy csoktó vadászcsapattal, egyenesen hazafelé tartottak. Már várták őket. Fekete Sólyom aznap reggel érte el a települést, és elújságolta a csapat sikerét meg Vörös Mennydörgés árulását. A falu lakói mondták, hogy az alfőnök eltűnt, nem sokkal azután, hogy Tűztáncos elrablása kiderült. A mérges csikaszok felindulásukban elzavarták Vörös Mennydörgés rokonait a faluból, és kunyhójuk maradványai még akkor is füstöltek, mikor Evanék megérkeztek. Promingo a szikla tetején állva fogadta őket. Ezt máskor is így tette, ami azonban igen meglepő volt, hogy Keleti Csillag is vele volt. Az öregasszony melegen megölelte Tűztáncost, aztán megköszönte Evannek, hogy segített megmenteni az unokáját, és hogy épségben visszahozta. Ettől eltekintve a visszatérő csapat jókedve töretlen volt. Tűztáncos és Evan alig várták, hogy beérjenek kunyhójuk magányába, most először, mióta bevallották egymásnak
348

szerelmüket. Azonban mégsem estek egymás karjaiba, ahogy beléptek a kunyhóba. Mivel egyikük sem fürdött már napok óta, tiszta ruhát vettek magukhoz, és leszaladtak a folyóhoz. Evan a férfiak számára fenntartott részhez ment, Tűztáncos pedig a nőkéhez. Ez volt életük leggyorsabb fürdője. Víztől csöpögő hajjal siettek vissza a faluba, és ekkor összetalálkoztak az erdőben. Szemük gyorsan végigpásztázták egymást. Vizes ruhájuk úgy tapadt a testükre, mint második bőrük, felfedve Evan minden izmát és Tűztáncos puha domborulatait. Néma csodálattal nézték egymást, a férfi a lány gyönyörű nőiességét, a lány a férfi pompás testét. Evan szeme hirtelen megakadt a két sötét körön, ami átlátszott a lány tógájának az elején. Ahogy lassan megduzzadtak, és egyre feljebb emelték a finom anyagot, Evan férfiassága hasonlóképpen reagált. Tűztáncos lenyűgözve nézte, ahogy Evan ott nőtt meg a szemei előtt, csaknem szétrepesztve nadrágja elejét. Tekintetük találkozott; a kék és a zöld szempár egymásba fonódott, és a vágy szikrái csaptak ki belőlük, felgyújtva mindkettőjük vérét. Mindketten tudták, hogy nem bírnak addig várni, míg visszaérnek a kunyhójukba. Akarták egymást, ott és akkor – és semmi más nem érdekelte őket. Vakon eldobták a kezükben tartott ruhájukat és tisztálkodószereiket, és lassan elindultak egymás felé. Szájuk olyan vad csókban találkozott, hogy lehorzsolták egymás bőrét, de észre sem vették. Csókjuk hosszú, szenvedélyes és lázas volt. Tűztáncos lábujjhegyre állt, nekifeszült Evan testének, és többért, egyre többért könyörgött, míg a férfi vadul falta az édes ajkakat és éhesen simogatta a puha testet. Mikor végre felemelte a fejét, forgott körülötte az egész erdő és alig kapott levegőt. Annyi lélekjelenléte azonban
349

még volt, hogy felötlött benne, itt azért mégsem szeretkezhetnek, a folyóhoz vezető ösvényen Gyorsan körbenézett, és észrevett a közelben egy sűrű vadszőlőfüggönyt. Tűztáncost felvette a karjába, és odasietett vele, egy percre megacélozva magát a lány forró csókjai ellen. Lehajolt, vállával széthúzta a függönyt, majd körülnézett. Az indák egybefüggő falként lógtak alá a hatalmas fákról, napsütötte kis szobát alkotva. Nem is találhatott volna ennél jobb helyet szeretkezésükhöz, mint amit a természet nyújtott. Letette Tűztáncost és lefejtette a karját a nyakáról. Mikor megpróbálta szétválasztani a karokat, a lány tiltakozva nyögött fel, nem akarva elengedni egy pillanatra sem. Ha lehetett volna, Tűztáncos legszívesebben magába nyelte volna a férfit, hogy ezentúl mindig része legyen. Csak mikor a férfi lecsavarta róla a tógáját, és végigcsókolta a torkát és vállát, akkor lépett hátra. Mivel tudta, merrefelé tart a csóközön, libabőrös testtel engedte át magát neki. Mikor Evan odaért céljához, és finoman a fogai közé vette a duzzadt mellbimbót, majd meleg szája ráborult a halmokra, Tűztáncos halkan felkiáltott, és hátrahajolt, hogy a férfi jobban hozzáférhessen a melléhez. Evan először az egyikkel foglalkozott, majd a másikkal. Szájával lassan végigsimogatta a vállát, közben kezei a lány csípőjét és derekát babusgatták. Hirtelen letérdelt, kezét Tűztáncos combjai mögé csúsztatta, finoman masszírozni kezdte, aztán a feneke alá nyúlt és felemelte. Nyelve éhesen csapott le a lány sötét fürtjein csillogó, fürdésből ottmaradt vízcseppre, majd a nektár után kutató méh biztonságával talált rá a forró, lüktető kis pontra. Tűztáncos ismét felkiáltott, úgy érezve, egy fáklyát érintettek hozzá a testéhez, majd teljesen átadta magát a
350

csodálatos érzésnek, szorosan fogva a férfi aranyhajú fejét, míg az eksztatikus hullámoktól annyira elgyengült, hogy csaknem összecsuklott a lába. Evan elkapta, mielőtt összeesett volna, és leterítette a tógáját a földre. Tűztáncos onnan figyelte kábultan, míg Evan is levetkőzött, felfedve pompás testét, és az iránta való vágyának tagadhatatlan bizonyítékát. Mikor le akart feküdni mellé, a lány felült, és élesen felkiáltott: – Nem! Először nézni akarlak! Evan ismét felállt, és hagyta, hogy Tűztáncos aprólékosan végignézze az egész testét. A lány forró, éhes tekintete csak még jobban felhevítette a vérét. Mikor aztán a lány azt motyogta rekedten, hogy „A-chooko-ma”, kis csodálkozó mosoly villant keresztül Evan ajkán, mivel ez a csikaszo szó „gyönyörű harcost” jelentett. Tűztáncos úgy is gondolta, ahogy mondta. Számára Evan gyönyörű volt, mind testben, mind lélekben. Nemcsak feltűnően jóképű és pompás felépítésű volt, hanem erős és bátor harcos is, aki megtestesített mindent, amilyennek egy férfinak lennie kell, és a lány alig merte elhinni, hogy szereti őt. Evan látta, ahogy Tűztáncos szemében az éhes és vágyakozó pillantás a szerelem meleg tüzének adja át a helyét. Ez az átváltozás a lelke mélyéig megrázta a férfit, és kissé visszafojtotta a vágyát. Mikor a lány felállt és azt súgta: – Hadd szeresselek! – nem mutatott ellenállást. Mellkasa furcsán elszorult és gombócot érzett a torkában. És Tűztáncos megmutatta Evannek a szerelmét. Végigcsókolta az arcát, a nyakát és a mellkasát, sokáig simogatva aranyszínű szőrét, és finoman csókolgatva lapos mellbimbóit. Ahogyan korábban a férfi is tette,

351

Tűztáncos egyre lejjebb haladt, követve az aranyszínű szőrcsíkot, ami nyílegyenesen ágaskodó férfiasságához vezetett. Amikor aztán letérdelt, hogy visszaadja a férfi korábbi becézgetését, Evan úgy érezte, nem bírja tovább a lány finom csókjait és simogatásait. Ahhoz azonban nem volt ereje, hogy lemondjon erről a csodálatos érzésről. Testének minden izma remegett a vágytól, és kiverte a hideg veríték, míg hirtelen olyan izgalmat érzett, hogy az ő térdei is megbicsaklottak. Ahogy összeesett, hátra döntötte Tűztáncost és egy percig mozdulatlanul feküdt rajta, próbálva visszanyerni a lélegzetét, és legyűrni soha nem érzett erősségű vágyát. Aztán felkönyökölt, lenézett a lányra, és azt mondta lágyan: – Szeretlek. – Én is szeretlek – válaszolta Tűztáncos, és könnyek öntötték el a szemét. A kimondott szavak miatt és a szemükben tükröződő érzelmeiktől szeretkezésük ettől fogva mélyebb értelmet nyert. Mindketten próbáltak a másiknak minél több örömet szerezni, sokszorosát kapva vissza. Evan végigcsókolta Tűztáncos bársonyos bőrének minden négyzetcentiméterét, még a sarkát is, és Tűztáncos is ugyanezt tette. Csókjaik mélyek és érzékiek voltak, és nem győztek levegő után kapkodni. Bár próbálták magukat visszafogni, hogy minél jobban kiélvezhessék ezt a különleges szeretkezést, érzékeik hamarosan teljesen felbolydultak, vérük forrón száguldozott az ereikben, és minden idegvégződésük lángolt. Attól tartva, hogy nem búja tovább, és a lány testében akar lenni, mikor megtörténik, Evan Tűztáncos fölé emelkedett és belehatolt lassan – nagyon lassan –, élvezve a lány forró, nedves,
352

bársonyos simaságát a maga keménysége körül. Aztán mikor teljesen benne volt, felsóhajtott. Ha eddig lettek volna is kétségei, hogy milyen érzelmek fűzik Tűztáncoshoz, most mindegyik eloszlott. Úgy érezte magát, mint aki egy hosszú, fárasztó út után hazaérkezik. Óriási megelégedettség töltötte el. Tűztáncos is élvezte egyesülésüket, nemcsak a puha testének feszülő kemény izmokat, mellkas a mellkashoz, csípő a csípőhöz, combok a combokhoz, nemcsak a testében lüktető forró keménységet, hanem különleges közelségüket, lelküknek tökéletes összhangját. Hosszú ideig feküdtek így, élvezve testük egységét. Aztán Evan felemelte a fejét és olyan gyengéden és szerelmesen nézett a lányra, hogy Tűztáncos úgy érezte, abban a pillanatban elolvad a szíve. A boldogság tiszta zokogása tört fel a torkából, mire a férfi lehajolt és megcsókolta, majd lassan mozogni kezdett benne. Óvatos és érzéki mozdulatai ismét gyorsan felfokozták izgalmukat. Aztán Evan gyorsabban kezdett mozogni, és Tűztáncos úgy érezte, hogy teste beleolvad az övébe, és magának követeli azt is. Tűztáncos nem volt képes semmi másra, csak zokogott a férfi izzadságban ázó nyakán, kétségbeesetten akarva azt, amit éppen csinált vele a férfi, amit minden erőteljes lökésnél érzett, és érzett, és érzett, amíg azt hitte, nem bírja tovább. Evan még soha nem birtokolta ilyen erőteljesen, soha nem követelte magának ennyire. Szinte erőszakos szerelme hamar felröptette a lányt szenvedélyének csúcsára. Egy pillanatig ott tartotta a remegő magaslaton – ez a pillanat egy örökkévalóságnak tűnt a lány számára –, és testének minden mozdulatával könyörgött a megváltásért. Aztán Evan utolsó, erőteljes lökése felrepítette őket abba a csodálatos robbanásba, ami
353

kitépte a lelküket, és ahonnan szikrázó csillogás és szivárványok között hullottak alá. Lágyan ringatóztak a beteljesedés puha, meleg felhőjén, egy ideig még élvezve édes ölelésüket. Aztán Evan legurult Tűztáncosról, és a lány feje alá illesztette a vállát. Hosszú ideig feküdtek így mozdulatlanul. Nem volt szükségük szavakra, hogy elmondják egymásnak érzelmeiket. Boldogságuk olyan nyilvánvaló volt, hogy láthatatlan folyóként hömpölygött közöttük, még szorosabbra fonva lelküket. Nemsokára aztán elhagyták titkos búvóhelyüket az indafüggöny mögött. Furcsamód nem szeretkeztek újra. Egyikük sem gondolta volna, hogy szenvedélyüket ilyen hamar képesek lesznek kielégíteni ilyen hosszú egymástól külön töltött idő után. Azonban egyikük sem érzett sürgető vágyat a testi egyesülésre. Az együttlét, a tudat, hogy a másik mennyire törődik vele, csak az számított. Olyan különleges volt ez az új helyzet, hogy nem tudtak vele betelni, és mindketten nagyra értékelték. Megfogták egymás kezét, és a legnagyobb egyetértésben visszasétáltak a faluba. Néhány nappal később, egyik reggel, mikor Evan és Tűztáncos éppen reggeliztek, a lány azt mondta: – A kancám vemhes, és ezért a te csődöröd a felelős. Azt hiszem, az Ohio melletti csikaszo faluból való hazaútjukon történhetett. Evan csodálkozva nézett Tűztáncosra. – Úgy veszem észre, hogy nem nagyon örülsz neki. – Persze, hogy nem örülök! Az én kancám tiszta csikaszo ló! – Csak hogy tudd, az én csődöröm meg Thoroughbred.
354

ne tagadd le az angol véredet. Aztán mikor Evan 355 .– Egy angol Thoroughbred! Össze sem lehet hasonlítani egy csikaszo lóval. honnan örökölted a makacsságodat? Azt hittem. gyorsan felemelte a kezét. – Lehet. Ha új vérrel keresztezünk egy állatot. hogy sértésként vette volna a dolgot. hogy ez nem lesz „rendes csikó”? – vitatkozott Evan. és folytatta. mint a füst a szélben. hogy percekig csak bámulni tudott. hogy tiltakozzon. büszkeség és a vad elszántság mind-mind angol tulajdonságok. hogy szó sincs ilyesmiről. Honnan tudod. hogy egy rendes csikóm legyen tőle. mint az elmúlt pár napban. drágám – mondta lágyan. – És honnan tudod. Tűztáncos haragja úgy eltűnt a férfi pillantásától és kedves bókjától. Bármennyire is nem tetszik. – Miért. hogy Tűztáncosnak majd megszakadt a szíve. Túl boldog volt ahhoz. – Most várhatok egy évet. lehet. – Ne aggódj a kiscsikó miatt. melyik szülődtől örökölted? Tűztáncost annyira meglepte ez a logika. hogy egy szupercsikód lesz. félig csikaszo. Aztán Evan elmosolyodott. félig angol vagy. Mit gondolsz. Nézz magadra! Félig angol vagy. felnevetett. hogy a lány már nyitja a száját. mint te. egy olyan ördögien kedves mosollyal. A csökönyösség. de rájöttem. – Nem. Még soha nem volt ilyen nyugodt és elégedett. ez csikaszo tulajdonság. – Ez egyáltalán nem vicces! – csattant fel a lány. – Mikor Evan látta. az csak hasznára válhat. hogy beguruljon ilyen kis hülyeség miatt. hogy éppen olyan csodálatos és különleges lesz. Evan ahelyett.

hogy visszahívja az ágyba. – Bocsánat. nem adta át. Egy cherokee csapat elfogta néhány mérföldre az erődtől. Éppen felálltak. – A francba! Soha többet nem fogom tudni megrajzolni. Ahogy Fekete Sólyom megfordult és elment. hogy biztonságosan hazaértél. nem kellett megkérdeznie. mit akar. 356 . hogy Fekete Sólyom visszaérkezett – mondta Josh. de úgy gondoltam. Evan vonakodva ment oda és nyitotta ki. akit a Laudoun erődbe küldött Amherst ezredeshez. Josh és Fekete Sólyom jöttek hozzájuk.kinyújtotta a karját felé. ha megzavartuk magukat valamiben. Josh azt mondta: – Van egy újságom a maga számára. így adva tudtára Evannek. A futár. – A térképet is? – kérdezte Evan szorongva. Tűztáncos tudta. – Átadta a levelet és már vissza is jött? Ilyen hamar? – kérdezte Evan csodálkozva. szeretnék tudni. hogy teljesítette feladatát. Nem akartok bejönni? – Nem. legalábbis nem olyan pontossággal. Örülök. és lefekszem. Nem akarta tudni a részleteket. elvették tőle a tokot és megsemmisítették. – Köszönöm. Evan és Fekete Sólyom pillantása találkozott. Majd este átjövök. visszatért. Evan nem kérdezett semmit. én nagyon fáradt vagyok – válaszolta Fekete Sólyom. amikor kopogás hallatszott az ajtón. – Ja. – Nem. A harcos gyászosan bólintott. – Megyek a kunyhómba.

Evan letette az azonosítatlan levelet. hogy jövő tavasszal elindul Montreal ellen. A futárnak legalább azt sikerült elhoznia. de gyakorlati szempontból szinte befejezettnek tekinti a háborút. majd gondosan megvizsgálta a viaszpecsétet a hátulján. – Quebec megadta magát. majd Josh felé fordult. Josh követte. – Josh benyúlt az ingébe. – Szeptember elején. Gyorsan elolvasta. Evan átvágott a kunyhón.Josh nem mondott semmit. hogy elhagytuk Virginiát. Soha nem volt és nem is lesz olyan erős. Montreal nem jelent katonai szempontból fenyegetést. Két levelet húzott elő a tokból. Mérges volt a cherokee-kra. – Ez azt jelenti. és elhatározta. és leült Tűztáncos mellé az alacsony ágyra. – Hát ne izgassa fel magát nagyon. – Nem tudom. amit az ezredes magának küldött. – Mikor? – kérdezte a skót csodálkozva. hogy visszaúton kicselezi őket. Evan körbenézte a levelet. Amherst ezredes úgy tervezi. és Amherst ezredesét vette a kezébe. – Kitől jött? – kérdezte Josh kíváncsian. és odaadott Evannek egy kis bőrtokot. hogy maga északon fog csatlakozni hozzá? 357 . de maga is így gondolta. így legalább egy jó ideig jelentős előnye lesz a többi kereskedővel szemben. – Mit küldött az ezredes? – Ezt. mint Quebec volt. Ezt a pecsétet nem ismerem. nem sokkal azután.

ha ismét be akarok lépni. 358 . és nagyon közel épülnek egymáshoz. – Igen. mind meghaltak. Ez is éjjel történt. tűz? Igen. – Kitől jött? – kérdezte Josh. Jövő hónapban lejár a szolgálati időm. – Gazdatiszt? – kérdezte Josh csodálkozva. Linchester tizedik grófja. – A gazdatiszttől. hogy meghalt a testvére? – Igen – válaszolta Evan. én is hallottam már. sok faház van. – Talán igen. – Ez azt jelenti. és csak utána menjek hozzá. röviden válaszolt. mélyen megrendülve a hírtől. aki a testvérem birtokainak ügyét kezeli – motyogta Evan. Meglepődve saját reakcióján. – Sajnálom – mondta Josh. – Ő. Ha az egyik kigyullad. és elolvasta. – Tehát most te vagy a gróf? – kérdezte Tűztáncos. mikor londoni házuk leégett. – Aztán felemelte a másik levelet. – Azt mondja. – Igen. szinte lehetetlen megakadályozni. különösen éjszaka. menjek haza látogatóba. talán nem. Sokszor egész városrészek égnek le. a felesége és a fia. Néhány pillanat múlva arcán döbbent kifejezés jelent meg. arcán kába kifejezéssel. Azt írja. – Tehát visszamegy Angliába? Evan éveken keresztül mit sem szeretett volna jobban.– Még nem. hogy ott gyakran vannak tüzek. – Az ikertestvéred vagy az öcséd? – Az ikertestvérem – Evan most felnézett. mint hazamenni. – Melyik testvéred? – kérdezte Tűztáncos. hogy átterjedjen a többire. de most a lehetőség egyáltalán nem tűnt csábítónak számára.

a kastélyt és szeretett földjét és ő nem fog neki hátat fordítani. Mióta a férfi bevallotta neki szerelmét. Annyit már megtanult a fehérekről. Még a szerető szerepét is boldogan elvállalta volna mellette. Azonban Tűztáncos biztos volt benne. az egész világ apró darabokra hullik szét. Most kimegyek. még szeretőként sem. gondolta a lány. hogy egy gróf esetleg szerethet egy alantas meszticet. titokban abban reménykedett. amikor külön voltak. Számára nincs hely. Tudta. 359 . milyen rossz volt. Ahogy Evan kilépett a kunyhóból. és majd megszakadt a szíve. mit fog tenni. Még a férfi iránta érzett szerelme sem változtathat ezen. ami után olyan régen vágyakozott. nem? Evan még mindig nem tért magához a hír okozta sokkból. hogy valamiképpen megoszthassa vele az életét. így már biztos. ha másképpen nem megy. hogy végleg hazamegy Angliába. A sors az ölébe pottyantotta az álmát – a címet. de talán itt is lett volna jövőjük. mit fog tenni. Csak az számított. most még azt mondja. hiszen Evan megkapta mindazt. fogalmam sincs. nem tudja. és sétálok egyet a folyóparton. gondolom. mert nélküle az övé üres és értelmetlen lenne. hogy végiggondoljam. Felállt és azt mondta: – Őszintén megvallva. hogy teljesen a bátyjára hagyta volna a birtokot. Tűztáncos úgy érezte. hogy álmai nem fognak valóra válni.– Hát. mit fogok csinálni. de Tűztáncos már tudta. Ez azt jelentette volna. így még fogalma sem volt. vagy hogyan érez az egésszel kapcsolatban. Lehet. hogy talán mégis itt marad Amerikában. de soha nem adna neki helyet az életében. Időre van szükségem.

legalábbis tudatosan nem. Tűztáncos a legfontosabb. hogy jogosan őt illetné meg. 360 . fejezet Evan végigsétált a Misho Sipokni fölé nyúló sziklákon. anyja legyen a gyerekeinek. A gondolat. bekövetkezett. Az. Jobban akarta őt. Azonban örökségének a híre arra kényszerítette. próbálva rendszerezni bátyja hirtelen halála és a rászakadt örökség okozta furcsa gondolatait és érzéseit. milyen szerepet szán Tűztáncosnak. gondolta Tűztáncos szomorúan. hogy szereti. hogy a jövőre is gondoljon. Vége az együtt töltött szép időknek. Bátyja balesete nagyon elszomorította. teljesen megelégedett ennyivel. Rádöbbent. és a lány is viszontszereti őt. 27. Egy ideje elég volt annyi. és még haláluk után is egymás mellett feküdjenek. hogy ezentúl Tűztáncos nélkül kellene élnie. együtt öregedjenek meg. Ami még ennél is több. Evan soha nem kívánt rosszat neki vagy a családjának. elviselhetetlen volt.Igen. Csak azt akarta magának. Evan ki fog sétálni az életéből örökre. a cím és a vagyon már nem elsődleges az életében. szinte megváltás volt Evan számára. Amíg ide volt kötve a cherokee-k miatt. amitől félt. hogy egyszerűen képtelen kisétálni a lány életéből. hogy megossza vele minden örömét és bánatát. feleségének akarta tudni. mint bármi mást a világon. mivel meggyőződése volt. hogy beismerte magának. Most azonban úgy tűnt. ami a bátyjáé volt. Maga mellett akarta tudni örökre. Soha nem gondolkodott még rajta. miközben hatalmas könnycseppek gördültek le az arcán.

és itt hagyni a földet. Pocahontast is elvitte a férje Angliába. Azonban még mindig volt egy megválaszolatlan kérdése. és borzasztóan féltette az életét. állandóan attól kellene rettegnie. Evanben ismét feltámadt az az érzés. mint az úgynevezett „jobbak”. Talán nem lenne semmi baj. sokkal értelmesebbek. Lehet. És rögtön ezután jött a következő zavaró gondolat. gondolta a férfi. és a szomszédok megtanulnák tisztelni. aztán megint mást gondolt. És számára ez az egyetlen személy Tűztáncos volt.Hirtelen eszébe jutott valami. Ezt csak egyetlen személy adhatja meg. amit még öröksége feladása árán sem mert megtenni. és szerencsétlen néhány év múlva meghalt pestisben. Mi van akkor. amit annyira szeret. Náluk sokkal több betegség fordul elő. és kitenni honfitársai megvetésének? Evan szíve azonnal tiltakozni kezdett. ami erősen lehűtötte meleg gondolatait. hogy bármikor elveszítheti. és Tűztáncosnak biztos gyengébb az ellenálló képessége. Erről Evannek egy másik indián hercegnő jutott eszébe. Egyszerű emberek. Ez egy olyan kockázat volt. jószívűek. Ha elvinné Angliába. ha vidéki birtokán élnének. és Angliába sem akar menni? Fel kellene adnia csikaszo rangját. Tényleg el akarja vinni Angliába. és ő szívesen élné le hátralevő napjait szeretett földjén. hogy a cím és a világi gazdagság nem nyújthatnak igazi boldogságot. az ő csikaszo hercegnőjével. Ez az utolsó gondolat ismét visszavezette Evant eredeti problémájához. de meglepetésére már egyáltalán nem találta zavarónak a dolgot. ha Tűztáncos nem lesz hajlandó hozzámenni feleségül. Vajon Tűztáncos hajlandó lesz-e 361 . hogy egy egyszerű gyermekbetegség is elvinné. amikor Tűztáncos a csoktók foglya volt. amit akkor érzett. Azonban az elmúlt néhány hónap alatt megtanulta.

– Valamit meg kell veled beszélnem – mondta. Tűztáncos tudta. Nem mert ránézni. Tűztáncos viselkedése elbizonytalanította és elbátortalanította Evant – mindkettő olyan érzés volt. hogy vajon jól hallotta-e. hogy elsírja magát. mert fel kellene adnod az örökségedet miattam. Szemét a gyöngyre függesztve. hogy szereti őt. hogy észrevette volna. hogy szinte nem kapott levegőt. hogy a lány fel sem néz beléptekor. amit még soha nem tapasztalt. Torkában óriási gombóc ült. Keményen megtanulta.feladni az örökségét miatta? Az. Felnézett a férfira. és azon tűnődött. mert attól félt. hogy elmegy. Tűztáncos ott ült az ágyon. ezt pedig büszkesége nem engedte. Azt. és arcán elszánt kifejezéssel visszasietett a faluba. és jelét sem adja. Tűztáncos úgy meglepődött Evan kérdésén. és közbevágott. mit akar Evan mondani. hogy erre is hajlandó lesz. a lány magához tért. – Tudom. Furcsa tekintete csak még növelte Evan zavarát. Mikor Evan belépett a kunyhóba. még nem jelenti. hogy feladom az örökségemet – mondta mivel nem tudnám teljesíteni a törzzsel szembeni 362 . és próbálta összeszedni minden bátorságát. Beszélni sem tudott. Idegesen megköszörülte a torkát. és egy pár mokaszint hímezett. – Én már eldöntöttem. de… Mielőtt azonban Evan befejezhette volna a mondatot. Evan hirtelen sarkon fordult. A férfi meglepetéssel vette észre. hogy Tűztáncost nem lehet könnyen venni. lassan bólintott. hogy sokat kérek. A nehéz feladat így még nehezebbé vált. – Hozzám jössz feleségül? – kérdezte végül.

Óriási boldogságot érzett. gondolta. és ha az ember egyszer már megtapasztalta a szerelmet – az érzelmet és az aktust együtt – a puszta szeretkezés csak utánzása annak. a világ végére is elmegy a szeretett férfival. hozzád megyek feleségül! Evan számára Tűztáncos tétovázása egy örökkévalóságnak tűnt. Hatalmas különbség van a szerelem és a szeretkezés között. Fel kell adnia az otthonát. hogy a házasságuk mit vonna maga után. hogy nincsen más választása. 363 . Evan tudta. hogy különben a férfi nélkül kellene leélnie az életét. mint… – Tűztáncos egy pillanatra elhallgatott és a helyes szót kereste – a szentségtörés. Örömében magához ölelte a lányt.kötelezettségemet. Olyan lenne. úgy megkönnyebbült. hogy Tűztáncos igazat mond. látta. és egyfolytában attól rettegett. hogy már döntött. Soha nem tudnék összefeküdni egy másik emberrel utánad. gondolta szégyenkezve. még a pokolba is elmenne vele. Most. és ahol őt sem szerették. Most. Ha kell. Tűztáncos elengedte magát. – Igen! – kiáltotta mosolyogva. hogy csaknem összeesett. Mikor azonban arra gondolt. és csókkal pecsételte meg válaszát. amit Isten ezzel adni akart az embernek. amit annyira nem szeretett. – Tehát hozzám jössz? Tűztáncos tudta. Nem. hogy végre kimondta a választ. amit annyira várt. sem lélek. a népét és az Evan világában élni – abban a hideg és idegen világban. hogy a lány nem egyezik bele. – Igen. A szeretkezéshez nem kell sem szív. megszorította.

ha ott kellene üldögélnem a 364 . Az értékítéletem is megváltozott. aki négy évvel ezelőtt eljött Angliából. – Úgy döntöttem. a vagyonomat átadom az öcsémnek. és még ha gyengének is mondta magát. Tűztáncos ezen úgy meglepődött. – A gyenge angol vérem miatt van. hogy Evan azt mondja. főleg nem akkor. Minél többet gondolkodom rajta. – A boldogságtól bármikor sírhatsz. El kell döntenünk. – Ne tedd ezt. Evan most leült az ágyra. hogy beismerte angol vérét. hol fogunk élni. Evannek ez nagyon tetszett. A csikaszo nők soha nem sírnak. mérgesen törölve le az arcát. amit meg kell beszélnünk. és a férfi hátralépett.Mikor végül abbahagyták a csókolózást. – De hát te sírsz! – kiáltott fel. Melegen elmosolyodott. Tűztáncos arra számított. – Igen – válaszolta a lány. – Nem. döbbenten látta a Tűztáncos arcán csillogó könnyeket. Aztán szemei gyanakvóan elkeskenyedtek. hogy szóhoz sem jutott. Egy napon még megbánod. annál biztosabb leszek benne. miatta adja fel a grófságot. már nincs rá szükségem. Meghalnék az unalomtól. és gyengéden letörölte az utolsó könnycseppet. – Van néhány dolog. ha boldogok. Ez volt az első alkalom. – Miért csinálod ezt? – kérdezte. és lehúzta maga mellé Tűztáncost is. Megváltoztam. Úgy döntöttem. de más miatt nem – mondta lágyan. – Mármint hogy melyik birtokodon Angliában? – Nem megyünk Angliába. nem fogom megbánni. Már nem vagyok ugyanaz az ember.

– Mit gondolsz. és nagyon tetszik. a kék ég lélegzetelállító kiterjedését. hogy használjuk egy ideig. ami már percek óta ott motoszkált tudata szélén. Isten megengedné. De még… Evannek hirtelen nagyon jó ötlete támadt. ebben az országban azt teszek. mindig ez jutott eszébe. az egyik kolóniára? Evannek eszébe jutott.parlamentben. – Tehát visszamegyünk keletre. A grófi cím nem lenne más. és hallgatni azt a sok puccos majmot. a vidéki birtokon is a formaságok töltenék ki az életemet. És otthon. amit csinálni szeretnék. hanem szeretek kint dolgozni. amiről fogalmuk sincs. nemcsak a napi lovaglás erejéig. akik olyanokról vitatkoznak. milyen csúnyán bántak ott Tűztáncossal. ahogyan azt szeretném. – Emlékszel arra a prérire. Én a szabad levegőt szeretem. Ha leállnék földet ásni az embereimmel. Megkóstoltam a szabadságot. amit akarok. csak egy kolonc a nyakamon. de azért már sok meszticnek sikerült beilleszkednie. visszatartana mindentől. mondjuk egy életen keresztül? – Miről beszélsz? 365 . és azt válaszolta: – Nem – A frontra? Az már egy kicsit jobb lenne. óriási botrány lenne belőle. Ahányszor Evan szemébe nézett. hogy Isten országa? Tűztáncos soha nem felejtette el azt a gyönyörű helyet. Ott is éltek az indiánokkal szembeni előítéletek. emlékszem – mondta. gondolta Evan. Pedig ezt kellene csinálnom. amin keresztülvágtunk az Ohio melletti csikaszo faluba menet? Amire Fekete Sólyom azt mondta. Itt. – Igen.

hogy milyen lovaik vannak. Azonban egy kifogása még mindig volt 366 . Egy ilyen lónak óriási ára lenne a telepesek között. annál jobban fognak arra adni. nekem pedig van annyi megtakarított pénzem. mert lovakkal bárhová el lehet jutni. A csikaszo ló ennek az elvárásnak nem felel meg. És minél ló központúbbak lesznek az emberek. nagy szükség lesz a jó lovakra. esetleg letelepedhetnénk ott. mint több más telepes otthona. keménységével. Ez lovas ország lesz. Gondolkozz egy kicsit. – Elfelejtetted. Persze nemcsak a telepeseknek adnánk el őket. Építünk egy házat. – Lovakat? – kérdezte Tűztáncos csodálkozva. Annyira nincs is elszigetelve.– Arra gondoltam. Neked vannak csikaszo lovaid. kitartásával. – Igen. megtisztítunk egy darab földet kertnek. szépségével. egy csűrt. hanem más indián törzseknek is. ahol nincsenek folyók. és egy csikaszo ló gyorsaságával. Képzelj el egy lovat. az én Thoroughbredem méretével. A hajózás soha nem lesz olyan fontos itt. és lovakat tenyésztünk. néhány melléképületet. legalábbis nem jobban. – Az én lovaimat akarod keresztezni az angol lovakkal? – kérdezte Tűztáncos rémülten. Szép csikaszo lovakat akarnak majd. mint Európában. mit mondtam reggel? Az új vér nagyon jó hatással van az állatokra. Tűztáncos. Nagyszerű legelő lenne a buja növényzetével. hogy vegyek néhány Thoroughbredet az enyém mellé. és ahogy ez az ország fejlődni fog. Korábbi tiltakozása ellenére Tűztáncos nagyon csábítónak tartotta az ötletet. és nekünk csak egy darabjára lenne szükségünk.

– Csak ha te is akarsz egyet.– Én soha nem adtam el a lovaimat. hogy így van. – Éppen földet is művelhetnénk. – És úgy tengetnénk az életünket. Lehet. de soha nem voltam egy igazán sikeres farmer. – Valamiből meg kell élnünk. Nem tudom. ha van egy spinétjük. Én még mindig azt mondom. olyan. Kinti munka. Evan azt kérdezte: – Mire gondolsz? – Csak arra. gondolta Tűztáncos. minden kényelemmel felszerelve. drágám – válaszolta Evan türelmesen. te eljárnál vadászni. és ha teljesen magamra lennék utalva. Angliában is ezt csináltam. Szép otthonunk lesz. ez nem menne. – De olyat. – Nézzünk szembe a tényekkel. egy íróasztal Evannek… Látva a lány arcán szétterülő mosolyt. hogy képes lennék-e rá. Egy nagy fürdőkádat. mint azok a szerencsétlen telepesek. akiket keleten láttunk? Nem. és szerintem ez a tökéletes megoldás. Azonban a lótenyésztéshez nagyon értek. amire mindketten büszkék lehetünk. 367 . Én szívesen túrnám a földet. aminek nincsen lába – tette hozzá. Tűztáncos. Én ennél többet akarok adni neked. Evan elnevette magát. hogy mit szeretnék. – Helyes – vigyorodott el Evan. Kereskedőnek sem lennék jó. és ennyi elég is lenne. Például nem bánta volna. csak szokás kérdése a dolog. – Csak nem egy tollal kitömött ágyra gondolsz? – kérdezte Tűztáncos rémülten.

Akkor meg azt csinálok. majd megkérdezte: – Tehát mikor házasodhatunk össze? – A csikaszoknak nincsen házassági ceremóniájuk. hogy így történik a dolog. csak mikor elraboltak. és a következő közös fürdőjükre. és megírom neki.Tekintetük találkozott és mindketten tudták. civil leszek. és a cherokee-k lenyugodnak. már megmondtam neki. Aztán Evan azt mondta: – Küldök egy levelet a gazdatisztnek. és szabadon dönthetek az életem felől. bár nem is reménykedtem benne. hogy a másik is a williamsburgi esetre gondol. – Te is beleegyeztél. Evan megdermedt. mert soha nem lennék képes mást szeretni. mindig szeretett. Teljesen megváltozott. mióta visszahoztatok a csoktóktól. én is beleegyeztem. házasoknak számítanak. Evan szíve megugrott. és felmentett a törzzsel szembeni kötelezettségem alól. amit akarok – egy pillanatra elhallgatott. 368 . de soha nem tudta. Egy hónap múlva lejár a szolgálati időm. hogy boldog legyek. Azt mondta. – Nem. hogy nem fogadom el az örökségemet. Ez most azt jelenti. – Nem látom be. Nagyanyám megértette. – Akkor neked nagyanyádtól kell engedélyt kérned. hogy házasok vagyunk? – Igen. Azt akarja. hogy döntök. hogy ennyire. miért kellene visszamennem. Mihelyst a pár családjai megegyeznek egymással. Nem maradt más… – Tűztáncos hangja elhalkult és az ágy felé nézett. – Tehát akkor egyáltalán nem mész vissza? – kérdezte Tűztáncos csodálkozva. ha vége lesz ennek a zűrzavarnak. csak téged.

– Ezt is elintézhetjük. és úgy dönt. boldog életük lesz együtt. Ez még csak a kezdet. hogy a feleségemmé tegyelek. hogy Evan igazat mondott. Az. amikor bejelentette. hogy a férfi teljesen hátat fordít a világának. mélyen megérintette a lányt. örökre. hogy az övét osztja meg vele. Tűztáncos belefúrta az arcát a férfi nyaka hajlatába. Szeretni fogja az ő arrogáns angolját. és végig ebben reménykedett. a karjába vette a lányt. Boldogságot fog neki adni. és odavitte az ágyhoz. lelkéből és lényének minden részéből.– Mint a beteljesülés – fejezte be helyette Evan rekedten. és mélyen beszívta férfias illatát. vad aranyharcosát teljes szívéből. hogy ennyire szerette. Ő maga is látta rajta a változást. szerelmem. és gyönyörű. és azt kívánta. Azonban azt álmában sem merte volna gondolni. Ahogy Evan keresztülvitte a szobán. bárcsak ne bánná meg Evan soha a döntését. de örökké fog tartani. Alig várom. hogy ebben az országban akar maradni. VÉGE 369 . Tudta. erős gyermekeket. Hosszú. Felállt.