LISAJI

Lisajevi rastu na razlicitim podlogama: kori stabala,stijenama,nadgrobnim spomenicima,ogoljenim stanistima...Ipak,najvise lisaja ima u tundrama-hladnim oblastima sjeverne hemisfere. Podnose niske i visoke temperature,ali su veoma osjetljivi na zagadjen vazduh. U nepovoljnim uslovima prelaze u stanje mirovanja. Lisaji imaju razlicite boje,od mrke,svijetlo zute,narandzaste,do sive i svijetlo plave.Rastu polako i mogu zivjeti stotinu godina.

Spoljasnja gradja lisaja
U prirodi se,prema spoljasnjoj gradji,razlikuju tri tipa lisaja: korasti,lisnati i zbunasti. Korasti lisaji su najbrojniji. Najcesce se razvijaju na kamenitoj podlozi. Njihov talus je priljubljen uz podlogu. Medju ovim lisajima najpoznatiji je lisaj pliticarka. Lisnati se najcesce nalaze na kori drvenastih biljaka. Za razliku od korasti lisaja ovaj tip je za podlogu pricvrsen samo jednim dijelom. Najpoznatiji je ksantorija. Zbunasti tip lisaja podsjeca na zbunice. Najcesce se nalaze na granama drveca,najcesci je djedina brada.

Unutrasnja gradja lisaja
Lisaji predstavljaju zajednicu dvije biljke-algi i gljiva. Ovo zajednistvo je tako veliko da ove dvije grupe organizama zive kao jedinstven organizam. Ovakva zajednica u kojoj oba clana imaju korist naziva se simbioza. Hife gljiva upijaju vodu sa mineralnim materijama iz padavina i predaju ih algama. Alge koriste vodu i mineralne materije i obavljaju proces fotosinteze.

Znacaj lisajeva Izumrli lisaji trunu i obezbjedjuju hranu za razvice drugih organizama. Mnogi lisaji predstavljaju hranu zivotinja. Zato se smatraju pionirima biljnog svijeta. Neki lisaji se koriste u parfimerijskoj industriji i industriji lijekova. Izidije su izrastaj na talusu. Soredije su grudvice jednocelijskih algi obavijenih hifama gljiva. Lisaji se razmnozavaju i pomocu soredija i izidija.Razmnozavanje lisaja Lisaji se najcesce razmnozavaju bespolno-vegetativno diobom talusa. Bioindikatori su zagadjenog vazduha. I soredije i izidije se raznose vjetrom. U uslovima zagadjenog vazduha nema lisaja i te prostore nazivamo lisajne pustinje. . Iz lisaja se dobijaju prirodne boje (kao lakmus). Te dijelove talusa raznosi vjetar.