1.3.

Transportul transmembranar Membranele celulare pot fi traversate: -direct prin stratul bilipidic, de către substanţele liposolubile, pe baza solubilităţii lor; -prin porii apoşi, trec apa şi speciile ionice ncărcate electric diferit de ncărcătura electrică a pereţilor porilor; prin porii ncărcaţi pozitiv, trec cationii, iar prin porii ncărcaţi ne!ativ, trec anionii " membrana este electro!enă #; -prin intermediul transportorilor, caracterizaţi de afinitatea pentru o anumită substanţă cu care cuplează; e$istă astfel transportori pentru !lucoză, aminoacizi, %a& etc, mărimea transportului fiind proporţională cu disponibilul de transportori. -prin canale ionice specifice. 'in punct de vedere al consumului de ener!ie, transportul transmembranar se clasifică n transport pasiv şi transport activ. Transportul pasiv, se realizează fără consum de ener!ie, n sensul !radientului de concentraţie, electric, de presiune. (ormele de transport pasiv sunt: -difuziunea simplă ) se bazează pe fenomenele de liposolubilitate ale moleculelor n stratul bilipidic al membranelor biolo!ice; -difuziunea facilitată ) se realizează prin intermediul unor transportori specifici "proteine carrier#; de e$emplu, transportul !lucozei şi al aminoacizilor. -difuziunea mediată de proteine canal care constă n traversarea plasmalemei de către ioni "%a&, *&, +a&&# sau molecule, prin pori sau canale formate din proteine membranare; canalele pot fi desc,ise permanent sau tranzitoriu. Transportul activ, se desfăşoară mpotriva !radienţilor de concentraţie, electric, de presiune şi necesită consum ener!etic. -n funcţie de mărimea particulelor transferate, transportul activ poate fi: -transport micromolecular -transport macromolecular Transportul micromolecular, se realizează prin intermediul pompelor ionice, proteine transportoare nalt calificate. .e cunosc mecanismele de funcţionare ale pompelor de %a&-*&, +a&& "implicată n mecanismul molecular al contracţiei musculare#, /& "implicată n mecanismul de sinteză al acidului clor,idric din sucul !astric#, pompa de iod "implicată n sinteza ,ormonilor tiroidieni# etc "fi!. 1.3#. Transportul macromolecular, n funcţie de sensul de deplasare al moleculelor, poate fi endocitoză, e$ocitoză sau transcitoză.

0$istă două modalităţi de transport şi anume. . prin inva!inarea unei porţiuni a membranei ce n!lobează substanţa de transportat. reprezintă transportul de vezicule către i nteriorul celulei. transportul de substanţe lic. reprezintă transportul de vezicule din celulă către mediul e$tern.0ndocitoza. 0$ocitoza. aceste substanţe fiind produse n aparatul 1ol!i sau n reticulul endoplasmatic. după care se formează o veziculă la faţa internă a membranei. Transcitoza constă n deplasarea unor vezicule independente sau care pot fuziona form2nd un canal care străbate celula de la o e$tremitate la alta.ide către celulă. fa!ocitoza. respectiv transportul de substanţe solide către celulă şi pinocitoza.