Apa Itu Jawatan Tingkatan 6?

Jawatan Tingkatan 6 adalah jawatan kenaikan pangkat dan ianya adalah sama taraf dengan jawatan-jawatan kenaikan pangkat hakiki lain seperti Penolong Kanan, Pengetua, Ketua Jabatan ataupun jawatan kenaikan pangkat Cemerlang seperti Guru Cemerlang, Pengetua Cemerlang, Pegawai Cemerlang.

Pengisian jawatan adalah berdasarkan kekosongan jawatan dan pakej mata pelajaranTingkatan 6 yang diluluskan oleh Bahagian Pengurusan Sekolah Harian (BPSH)
Jawatan tingkatan 6 tidak boleh dilantik dengan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Gred DG41.
1

Status Pengisian dan Kekosongan (sehingga 31 Disember 2013)
Bil Jawatan Perjawatan 1,031 3,824 Pengisian Kekosongan 464 3,146 567 678 1. Gred DG52 - Guru Tingkatan 6 (Akademik) 2. Gred DG48 - Penolong Kanan Tingkatan 6 - Guru Tingkatan 6 (Akademik) 3 Gred DG44 - Penolong Kanan Tingkatan 6 - Guru Tingkatan 6 (Akademik) - Guru Tingkatan 6 (Kokurikulum) - Guru Tingkatan 6 (Amali)

8,948

5,947

3,001

JUMLAH

13,803

9,557

4,246
2

Urusan Pemangkuan
Perakuan Ketua Jabatan - Dijangka bulan April 2014 - Penempatan Pemangkuan dijangka Julai 2014 Iklan terbuka kepada semua PPP - Dijangka bulan Ogos 2014 - Penempatan Pemangkuan dijangka Disember 2014

Semua urusan pemangkuan menggunakan Sistem Kenaikan Pangkat (ePangkat)
3

Tanggungjawab Pengetua dan PPP
Bil Tanggungjawab Pengetua 1. Mengemaskini data PPP di dalam Sistem ePangkat sebelum urusan pemangkuan disiarkan. (BPSM tidak akan memperakukan calon yang dikemukakan secara luar talian) 2. Menyemak data yang dikemaskini oleh Ketua Jabatan PPP

3. Mematuhi pakej mata pelajaran yang ditetapkan di dalam surat Arahan Penempatan/Pertukaran

 
4

Perwakilan Kuasa Kepada Pengarah Pendidikan Negeri/Bahagian
Rujukan Surat : KP(PP) SULIT 0063/1/1 Jilid.17(2) bertarikh 05 Disember 2013 Menetapkan: Penurunan kuasa kepada Pengarah Pendidikan Negeri/Bahagian bagi penempatan secara hakiki jawatanjawatan akademik Guru Tingkatan 6. Penempatan secara hakiki jawatan-jawatan Tingkatan 6 perlu mengikut Pakej Mata Pelajaran yang diluluskan oleh BPSH

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful