A GSENEJ iSs A ~eL$Q C~~D 2. FlEJEHT A GCfN~Oe.:K,o;D6 EIl.IM ElN lfCL 3..

~~ Ja" ~R6s ~N

4.~.J'~ AMQ~T

ij ... ~£Z£T .AKJVAlll..,W~AN 'VAGiY

e. ~ ELMBAJDA'9 E'cS M~M '1. f15..IEZiIT A ~I:l!"

!iii .. flS.fEZFI" K.APICSO:bAMK 79

" Lii",LAII Es AZ OFUJKIi:W:AL6 091

!5i. ~ A "H~ """ ~ _ "_ ."

11i[L1L FB..~' It. SZENJ!liEcB;, ES o~ ~ZEN'llEDEs vEGE 1 '0Gi

AiL igazil ~lnttJeli£i tatt~n.ak: .a ~ro il~gyq!li1~lf!yo~ e~telmeben nines 'ta!liftanivar~ja.. Ni!'lCS se:nr:lmijs. amlt fllQ1(ed ,A{adhaJtne;o .amit B'~nyLijt....a·1ta 'boobe \;'aln:3Jtr~::ii~ uj infofTTleciD,j,E:t. hit~ va,.:got 'i!li~tel1k~desi szabs.I:Y6i. A~' rl:yen tallroo egyetle(l szerepe: segrteni me:gszabooulni ~lt6r. arnJ ~hi~LI.a.iSZl t@gedl ~di ~F'imagad 1~a;zsag,'t61 ~ ,~, tEnyad ISid t'nslyarli r'TJsif' f.eg6ta mag 18ro, 1OOs.s1DL A" :sopiTihJalij!3, tEiFlito .az~ lelBn:ik m~, IT!QQY felfedfe es m~mlltas.sa. ne'i-t.ed a be1s6 mfdy~ ezen cI~me.trzl- 6ol~t" aml mas !:lever(: rlBlkl ~"

Ha f.iZ@ti f'OH:Ju~sz egj spirnlJ8i1t~ ~:8.J]ft6't10ii:: - 'i,j!"Gi9¥ ehnElL a l<onYIJE"I~, .... , nogy ~~~n~ gorido~to~flail el .. mefetekre'~ hfte~ es fnt.e!lektl,.:lali~ e~m~r~uttatl:8~k:ra t~I.aij., ai4:o"" esalodnl ~o~sz Mas s:z6\i'~1: ha rnentalls 1lsplsJ6kot ~gonodGlk'Odru~D'" :k:~ifQSQI~ arna Itt nern lataz:., :s. ily-an ho'uen~;·I18.5:m1 ep'p a t~nrt~ 1~F'iy.eg~~1 !T!a~ds~ I:e.. Az i.lIg~aitis nem B GZ3vakbQf1 oon®m benned ~jl~k, Ol'!t~es, kooDsn [f'..aaZJioS ezt s::tetn @ioti tattano.d i e 1fF€l' t'a'tU[f)!JD IIDdll'o d. A sza '!tak (:$IJ! pen j e! Z 0- tablak. Nor jelem:~p az: nt:"m a gQndoia~~ blroo2lJm~· ban 'iI:.:M~it'la'tb~ hanem '~gy dJyarr.. benned revo dimi3nziQlJaf!! ,!;!llTli m8~B~ a@ \i~~Il:eli~s~t' hata'lm~;~t~_b,. m[nt a gorl':Jolsrt IE~Fl dimenrio a.Q¥I~ "8I1QII'I~J@: a. ;stlgjrzoan eleven oeke, Teila.t e krnuyv Cihr~8..saJ ISO~

5;

"1Jf..JI"1r!i VV: ~:m a I Ikin .I.i,~~®rzes lol~I"5sOO8s:9t t:aPFlt1i,~Ii J I [;1 Lol'mtl!i tanitOi Id] de~e~iI!t:mtel.i;:eztat ~I~ g. c1~ • e~·JeleJ a l"~af8Je ~t6 utat,

Ez rflam otyafll kOflYV arnit an::lemes eg"f SZliszrm ",-e.~iQal\fa311n! lTIi1~jd a polora I@Filrli. ElI ~ ~ £r./iZ!lKran. J.;:~bs! S ami meg fontooabb. gyakrBEl tsdd ler \ft:Lgy: nosszabb ·duig t3rt-ad a k~. rru It 21madclQ clvaaotll Sok ofMaOO tMrr'leszetes k'e~ztel'6st smz ma}cI amra. hog)'" ~-'~.J!l -sz,QJ;:asz. utBn lTlleg~IUQl11. Srur"l0~i3t t=lrt.:50n. eI~~gj~ az a'lMoM:21kon, !lecsontJes:ejlen. MlflCrenkor hasZ:11iC!88lbb e:3- tQntosabb e kOny'v 0.'1- V8sasSll abbal'i!~ynl. mint Eolytatni.. EgeCidl n~eg. hog~ 8 kanyv ~I'~ IkI'J]de~6s4't! 1E.r'ilQedcl mi;lg tehat, hO!J)' Itf l~flJt:5en mgzUlt, i~' • .r:ne~r&do .as koooicion31t go!1tdol odasod .kaekv8g~abOIl

TakilTllhetjtjk til kijflifl! 0 mRtt"~ 81 spi musE So 'il:aIlftaoo k 1~5sibb irati k~I~1 m6dj.t1.. az osi indsai ~utrak IJIJ .... ko Gg'fet:el(ijenak. A ~h1i'k .@!fOt ~ ~ksl vagy 170- vid ~mfO'ege~~e1. S ,cs,up~n m-nUn.Edis 'fOgalm~ mag~ .. r:azatt.a1 mlftatrJa'k rJ3,.aZ . ~1I':.a. A vEdBk, BiZ upanl£a.ook es !.tdd a tan1t8isBj azok 6&1 SZCfi t tanok, 8,mi3I'yek9~: ~t!tlk 'offll~n rtigzJiletl-ek. Jezus motLdasai .es pel4abes:zecr'i is teki'ntihe ,.. ~lJtraknak, ha Ikiemef;iu.k ell«!· na1'fa~~ (€I~ je5legf) ~~veglir.f:!rnyezefLil.kOOl. A Teo T~ .C.!lfngbe~ a bOtCS8SSBg 0;:. ktfliili k6trlyVBbsrl CJlva9I'\aW. mety tan ~li: is teIdnih:ei(ik ~litrak:riak:. lit. szutrafDnma eldrlye: a t~~f:'- 6

s:~. A gonocl]l;odo elrnet (,i.$~k; a mlnlmiMi~n :srukaeg~a rnert&bef\l !JOt ja be .a ffilyarnsbs" Arn.· nem mend 91 - oI3mim ostl~n f~Fi1Uffit - ~ jaEt'ltosebb an- 11li:1. mint amfl: B'lmonQ_ E k~n-yv SMV~lGiJ'l!ek. :5Z!lJbejelilege legma~I~D.an az BlaEii feje-z:a~befil muta.t ... 'kOzik II'TM:!g ("Ca.end es ce::ISa esern!:ll·!J. anDI lkizSr6:Iag r'O\ii·d mDndat'Dk ol/~at6~. Az CiSu 11'Ejemi. tartaIrna.zza a2 ~gEtsz kDnyv Ieilyeget. es n'legtehM. €.gyes ~1~~sO~~lo;. ;:jH~n:yi eleg ~!3. A kesobbl feJe1:etek: m=oK szamara r 6dLak. akikrr1ek netlany '~o\!"~bbl 1I~~ab f:EU;a:!:' is ~ k:s egGlt: va fl.

Aho;:f~1 ~ 5si szuilrek. ugy Ei "m~nyv ~,l;!"I.~egE!1 !Si szentak.; 5: a~y.l;ln t~h}Ss~ alia-potboil szmniiaztlSiK.. arnelyet oolro csandnek litIev..e~Ir!et, .• Az asl ~v.aJ;;tol r;;1- 1-0r6 n ~~r'lbaJn leg~ tern wllli!ooO"Z 'IIQ splltt~s hagyo il'J~r~hoz :&!'"J(fl kOtOOnek. 8 igy ::JZ ~ ernberi~eg res~&e i.1Z0rmaJ t"lozzBf6rher oak .. A.hefyze , .lZlQrgeto_ A;z.. erriOert' IdaIDm~ at~lifI!l(i.Jlasa imrnar nem ilIOn .at]ur '. Eimi cSLIpan nal~.fI~~ eIS2!ge'~ t ~I My ~ma~ el ~ 'si!:lJcrrm. henarn parancsol6 S2l k!='~. ha; &I~ embe~ 1~1 a}\il.ja rflagat i3lpi11~ti'tt.anr\. A pilianaJn~

mlrza- B, regi twdato~~g ~yr-e abTIiiJfm~ls ne, S a2:

ILI~ tw:;!a~1 fOO@,PaI'ariSsa egyFB gyorsa b b, Pa~ox rrrnO.:too a tteJ~rze1J gySLGI'l'tI rQ~ es jabb. A 1110!35Z azon.baJri ~::!ernbet!ln~! men nagyabb .. ~~aJ" jBI;

k6nyv tBrmBgzete-~ariien ~.&SI",ak"at tiflt1a;l)m8lZ. r.i ruelyek oDl'JaS~::i s.fi.r"EIin 81Z mrn . .edbell, gondoJatoldl;~~I- 7

1llf(.1i" Azo" ~ ~ 00 dOMmJ;: aze n D Ell n. m a r I"JiiSim sz 0 k;-I},;§rnYOGi QDndcrlsd:ok_ Tel"Ls,t i'iteiTI 1Sf(~UOdDBki zaja:sakl' ~nzae&-;: ~5 ~lID'!'&:Ifr. iEi ~iirsk.

~efln:tJ1 v@odi SpirituBli8 tanrtooez & asl S2.Ui'r.Blm oz hs.:s.on I ~ 111 e kfilnw go fldo 11ltiltl sern ~zt jr.-tOO alEik! .

.... Off!' ... JlRl<l' ,.,;;;.I.,..;., Ii!' k - " .. -.iI'~' ... iI=. .-0&. ~"""~'Iil

~ I, "l:.!!c'i .ill WI:..!:.. ~ CI:!III. I 11.:1J1lBl!"ll aL'I.! I~" .;! L';~~ [~~~affJ1 WI'

M~I a~ In GfiJ.a.sllatO g~I'I~~a !balm c8sndloal rnrmBZl1~~ ere:ililk '!I8J'lI. Ere~]il~a'hi'lozil hogy vissmj!JJt,tll ~~Ein:fJk a'hib B 131 belro csen d ~. aliIDetybei I eWel'Il"€IKedtek. A2;. 8i csend ~UttaJl: .a.lE:lki 1Deke.. S ez s, 'C9Snd as 'belke: lenyscd lenve.~-

A. balsD c:st:!t1d fagja meg~rei11 es ~~tafli ·aJ vil~" got.

Lerryeg. teF:Ul1esreted a bG'lsei ·~nd. Mi a bela6 "C S 8 nd? Az 8, lila I sO tell' 'Vs;gty' t 1,.tl;IaJ1'O$~~-9~ am ely b e il "((iZ ittt ~~a:t:6 SD~ahiat SszlelBd, a ell.o1 ezo1t; gGFldDla~k~ ¥~11'l!3J<:, iI2en ittJdatoss~~ ,nelkUl ~ IEIrilr19 esz- 11a1!~:;I. nSITI ~enn~ek. gO~a~, nel'1i11ffiri6 viJ~,

An'! ikor ~t'ed I<ape:SOlalOa~l a oolw U'Blt1ddel. elveszitEd bpc!;lQI~~odat @nlmlagedOO~. ArJ1:lkhiF elvesz Iled t.':a~ ~ola't 0 d a~ 6t'i11l1~1g Ei.tl:j a!! il3fv,es.rifM ma.ga,cat iE! vll~gbaf11"

L:-runag::td 1~$B'bb ene'ke~~ 'LI'alod ~ ... a10c! e~~J;;e;I~~lI ~",&1as:ZLlt:at;:iltli:lin iti. ltIi3hso iDSGlndtfjl. Ez az EN VAGIVOK, ski il:6.bb a he--Jflel e:s a fQmnar't.B1.

Pi. kUlsQ zaj meg1eI~If!ije a gotrnl~s bel~ zale, A kul~a t;~n!:!.l rnagt-:lleloje a. b8la6 CSiBnd.

'iJalstJiinyezoF k~r[jtv~ eg-~ kiE c~oop ~ r,a' E:t az~ telenth csaK ""eel'll ~f 3£€r\lclj 1fI~11:1 ~~rooll A c~endJe' fi9ye3es ffi~breaz~ benned a belso cael'l'Jj C!i.(ji~!'i~16J;M~ ff1ert ~ itt tJ~ls6 eeenoen Kerescztul ij:Jj. r.a d hFe:f1.':5Z 8. Cis=EHn d I'll..! d st al:e.

V~ ~re. riO~y a ~gl3d kO:rilIl~ i;~d (rte~flg~e· IS!3erlsk pi!l'ariat;jt-~ nern gor"ldOlkozaI! Eber '!I~&p t1O~~1ijn ,gondatkQzoll.

~QS ~ Ikilliso csartil::d~ dEl 8i be:lso cseoo m9glal~la,· ~h!5.! tliocs r:~ S211J.ts6JJ~. M~; zaJban s l1.!~b~n lehetsz a :ml m~~i C~e!1dlMk. al'lll'\Eik .ag lirl'lE!fl:. antlbell! .!1J ~aj I'l"eg~~fii!<" Ez s ti~ b..ldabl5lK:. fnsg.BnBIt :31, 'hJdatas-eElgll'lak Eli lbelsCl t~

~TI~I(C!r aCSElli1d tuda~!":f:! ,eh-redS2:.t ~fitit~r iYlSgjelenik a, bel!i6 cse;n'll ~OO~9_ Jelen v.e.gy_ !KjlePh~;1 az embeliae~ tfll::Jb e~r ~es., ~QII'ek?thl k.ol'X:ilicioliJ8:ttsaflab!Zi • ,p rogr"@r:n1C1zt!tt~agBOO1.

T1!Idoo~ ~dh&m a tL~~JigJ1ak: Ez. 'I/a.la.r'liflenn~i er:zekszallV,i' e~~d.. !'ninde-II !;10fleiOikOciasod l'iilf.i:'tt."ro~ A wd~OOSS~ '~ti!datMi!Il ~~: a, lb.elsiS csarrd me,gJe'Jene~e:

Nm egV Mii'C\. '~ vir,aara! agy ni~tll'!lFeI Ha.~d" lhOQ)' tu d et 0 ~ (I G fItoEIypj h-"8r.1 j!;l m ll'.I;Iit~! M1!ye n e s ~IFI" ~~~! M~I:fen m~dulatlariok! Mily-an Ifl'l..etYeil ~~kEreznek a LetbenJ [Hagycl. hJ)ij,Y a OC:fnn~ assoore t~Jlr.ts:cml

S~!'ITIitye:n. ~.varO zaj U9Y-03i'&af'lliJyil s,~glltle'~ mln~ a C'8!N1 ell Ii-Ia. f~It'~S:2; a .zajja1 ~~elTIb en kja~}:jI.Jli; ,0 Ell 8"0 Vi!;z!:llyg:a:50ddal. na ~~ azt ~nnek lenni. ami'-· i~. ~~kor ez az- elJt')gsdaa is eliutlat a balkl bB~G hlro= dalmab2i~ ami E!I bB1so ,~l3:Ildl.

'!Ja1~t+taFi!Y~r- mel~1'!! etlbgaIilDd a jl3]:~"i pillaflatot CI ;Y.aJlnek"l illl1li~Gfl - OOJ"iinil~~n 'fQrrnab81!lJ i$ rrnrtat~ -. Thy~t ~~ lel~ bek,et ierzeL

~ikDr raneml ~ Mra! ,e,s esli'€!led aFitiak. 'C:58n:djBtI tL~ l1lIa{1ad is. EllcsC!rndi3Sul~ l\Iagyon fn!ly szlii·tet:'l MOli"iost!isz vele, ~s~t Brz81 mind~nel~ ;;iJT1i~ ~ b~I~' C!;l en db en .. es amrt azen I-«:;~Ull Baz:lelsr. A ~t.et: 8~ni a mill1deil1irtel v,srQ eg~.Qe~ ..

.Rl~J a ~~~~!l-e~l A,ge~larok, .a.b£:~I~Qtesbi3n '!3lh~lt~ ~!~ifljk. kOm r.o1~id, 11 ern a: c8zHk8S2jOk~, ~ :ZcQ~.J;I,- vagIj fi.!~gn;a!Wk M.erl'ttl O~Ii'@I' W!;IY B De!i'- .as ":ihagzas, kOzOtti id&tE~~J

Ez Eli ±ud31c!~g ' ... BiaJiTlertn~i g~snaJ;: ~s, 'r~SAaJmk .a It~ege; minden vlI~~m~, ran aj k, fTl'BQarnaK, as ",siam en~ i ~ falm1:i8l"'.iBk i3.Z. esszarif[i E£y a,

A/rri.1kQ!'" f)gye']!3~ e~re az ch:;5r~kfe, akJ;:~r ~ Iij .... ,ala"mire" rran~tQH hjda-tD:S!3::lg ~ebe ;a tisitl::il ·b.J.d:atos:~ag i~p. A ~ISZl'a t!Jd.at~~l '~(iiYfla fQi31~[jJi rnmetlriDje jeJeniJ4: rne'9 benHwd! e5l" ~~i ,a foml;'~il/tal v~ .B2Q-' IlfJiS [t}t~ag 11 G I yeL

~

A balso csend az sgyetlen d~ ,ebnerJ a vlla,sooll(! .:arnwei{ nlncs fur~I~. V,a16j3ban BiZ netll is _~B1aJmii"., nem sgy ,.,doIO!2l"'; ~ nern c ''!'il~~b6i ~f1it'!a:i/IIti:.

An'rikDli' b91:;u iES~Fiifiboo eg~ 'fuMa vagrY eqy embe:rT8 oozel. ~I" 'iJ~O!1 Itl lf1ei~' fto.IE!m ,8 :5ZEIrn9l¥. A.ilnal 1J~Itib.. cann:3l mel~bb VEIIIBflii '!I~~~ ·lj!lillIDXl. I!~kc~ a '.~f1P]l\O$S~ ncll a ~'ererr:rt~et.

A2. iga2i imS1lig~fI{;ia iTillllgtalatli.i11 mWil«idik. A lua8trr' vlta$t @s 'f! proltite'W1;iI( ~o!~..sfd a b-el~ osenoben t2l1~~ TI1E!Q.

A B i bv-~ 11 :t:i_~. oJva ~u1l; ~ hog ~ Islen 'ITIIB€I b:ii"G rfk~Mt Q a vilagol, Er9 'latiBl, ~10g~ ~ :~,'! IEzt I~wd~ .arn1~OF gOf,'ido- 13~ i1bI ~ OJ I a b e,1}s~ ~ I'!id ,sllspo:tS b a~ nezei,

~

T~bb tuda.'I)Ja 'Ja11l azOksege.d? M~gm!'}J~u.-e a vll~ot a ffibb in,roriTl.3D:i6 "!jagy ~ gY0rsa~ ~1lT!r.~psk 1"TTiEg",&1kj)ta!3~, a l~bb IlJ.!ctQm~~s e.s i:nib3I11t~t!..iBIj~ etern- 2BEl'? Hal: n9m1 in~bD bch;J:$esse~re· 'ltalfl ma-st BiZ '8rYlbeOO8;F'I~ s~llk~~g:e·?

A b-els(i; Q3elr:iq tan ~~n a ~J ~ a ~~lilJ1iJ1 h!~~~ IGfl.fI i81 N'C fIfII, A:i:. Ff10BQ a !0.Z iiil~ ii'l-goo c i a, AZ a m t. g Q~~ ·n..!d;;i!tO~'Qr ;emelytrea mlnden fo:rrTia ~~I{. ~·s Llgyi3.n rmJ~M 1~tK:1rJG at2 ~I mint aHi t9 '!J<a16J~ban \l-agy? ki. a fumia, akirlek &rnm~ .hi~l ebbtil a ·U..tdaf08dgb61 ~Igtkezett ,8 80Z tBrlj81 ;ad: 'r-eJU1.

, J&~ !tH tt"1 , .g~ ~;aEf~I)r'\; J~ ill!I'ti:ia.z, Simit alkniD1it.'1 ITI3f1:!mt~s ~~e 1..:3:1) (A flXdl1D FIlEigiJ

Qs mi.a be1~g&g1 ~S tio~ ~taJJUK azt? ,A b~lcee~Eeg

,

~ ~soOOd'e'3eCh~~ k~PE!6'S6tg:.ebCl1 tak:.3d. Csak t~9z2r

es ~k fi~yal,i! TanDl13 nEE-litS is ~i1k~~. A bei~ ~endbet1 IENE-So ~, ~:5 4G a 1'dgy~i~slJ .a~h!~ a benned i9va; lfQg..1Jt\(mrnentes Itfl~I~lgef)Ci@t Hsgyd.. hDgy S£a\!aJcJal es ~e-~reida:t iSi balsa c~el'itdl ira.nylt:Sf::l!

Az emoeii ~iL~pet~ B go,ndcla1ban. i3i~8~<eg aller· p-o:la.

,A, legt~bb ember iI;I~ ega~.;z: ·et~t.et ~tJ~ go:Mola~alnak "EIe~, Moge :z.a.rva .alii l!al ,Sdha, IlieI!Il ~p WI a !3ZJUk ~11n'e ter~ttett.e entooataYi, 3J~I~ a m8it 'ita] ~J.afno" rott: Bs eg~~re 9z~bOf!!::

P'Ydig ooiinEd 'is - m:irlrt I"IfiljnDen 6ITiflb8lf~en - crlt 1131 a 'tn!2m~ol]S~agook ~ o~~ d~fr\ie:f1z1~a, ruYl! ~o~aJ m~" It!rebbr m r:l!t a 'f'Oooolat. 12.. :IEiilyed lesme:Jyebb I~ny€~· gEl. N9VEd1a~Dk ·,~I81l1ek.. tL.idaif:naIi:. kondiciQIl1::iIBt-· 1~1fI ·llJdatooojgflak. M, elsJ till"'ir~k "SZefint: 1e2 a ref!Il1 et:I eta Kri ~tl.l!Ii. 1I~,v.e. ez Boo d fi a-term ~!!i~ eted.

~ dlmenzl6 ,eml'tNM!l me~zab~rt teged k a 'lJ1-· I~g~it ~1 a ~!'JJVech~;!!it:OI! ami" mag~!'Jek ~ rOO~-' flEilk, okozo!l~ BlI'flikar' cau~r:J .8Z alma ,B'lkotta ..• k~cs:i emil ISrflBntd( ~ az: iranyftja el8t8d9t .. A ~18t. !:liL Qr"thn. a Kr€mi'lllkitG!I~~J3)8S ~~ a 'ta:r1XlS Ia:lki 1tii~Q: I-;:I~~ a :hJd8!"03siig ~o!1dlcICJiri;iJ atlen d I fTilend 6 J if! n ke~;rtOI j e-. Ie iii hS-t m 9 9 az elsiEld bern.

I ta - legatibb ideifi"lkent - ~ ~~V csl,Jpan ,S!ondoI MO!<Jn:e. k ! ~ ii ~, e I madal1l k e:raaztij 111:;3 la.o 6 ,gam CIDla1lnf.;;at; na ~g tudiUtd 'ftlg~ln sajat mifHiltaJis es 6',~Irfli ffl~I{M6s:ed reakHv m rrtirl', ak~Qr azen tl;;ld~~~~, mn:etyben 8, gbooolafoJt; es 8Z. ~B!Ili~!3k '1.&= ib8[lI1i~. m~r ,a2 ~mli~~U, dlmenzl~ bt.!k~ ~ried fse!~irlre,. A2 ~2 ,j{ddden befu6, t~r; :fiJl1el~en ~ "ta'f~ ~lb(,Jlff~ik,

il1MB't ~Ml'iogy is It'tioosioosz egy hsl:ifZElm't, BZ c.all..l~ rH§'2:ei~t. a 1e:1~~Jt::s ~BI',sF=!~ktl~k ~,;'i~ INslTlIl tObb, mint ~ ,@OKGrgoMO!a1l. Si. ~1~--9 MOnOOr! ag~~s !3geaz~ ,amH;ie mi!"lden doh;lQ bel.\!;:!~Gdik. anol ~mJ SGILIi 1'~G2ik OtIm~gaE!an 9Is egyBduJ. A gondol~~.s re~~ek:re 'm~1 111 'I,ft~6sauQl" FOgaJffL darabOlus 8p!rOzza art

A ;oflci!l}(kod~ ~ hasanos 9::3 tla'Misos. sz;BtSmm, am ha '~ye~ei'!i .artves2i ~k:red I :t1riY~:iat. ~ nem 1jGszed e!;l~re~ ~l .~ c$upan cs.f.~PJ:'!'iIYi aspektusa i3I rmai!!!: 81 h.i datoss sg n.ak lSi k~ !ilEIIOf,,3 ban Y89:¥~ B kkDr ,BZ blmny fGroclIkj'fPiul kOrlBtQm ... alami~ '!fallflat.

lit ~ooQI~ljr.a.m!~§tSO;fd< heml~ B eodra.sEII. 'EI Vi az li!Jri~!l ma'!;;!!8:VEI;I ragadh.af. MinirlSlli gc.oor!ila~ tJ~y t8S~ rtliilifllha Ii"Bfidkiiv!11 rontes I:erirJe.\ M atID1~ oog)!' ~eUe$en "'f\la~g:~r.a '!l!i);nla iE! fig~lm1:!det.

[m:a amy rilj Spifih.iElJ~ 9~FI:at ne vedd a '!]Olidob-- 1a1i d at 001 kom Q~ arJj

A palt:~:a~9 Ilem 9r:i!nd~ti p!fOO~kih_lI!n. ,A, ~ ttjijj'as - ami a OOh:;S89Seg - a~Cim eg~ru csa'lekecl!:rtkGr j e1 e;nj k m CiQ ~ am i ~ r VB la kUlak 'ii.ag~ '!iar~ mirtek a '~e.1J~S, IQ~rllOO~ SVllfrtG:i!rid., A 'figyg~liifl ~ 5&iiil~IE.i"" ge-Jlci~. M~g;j a ·U..!darossag, F{!w!oldja a 'foggJrTlI 901')dDI~ode8 alkotta 98 aksl', alT!i rru:!gsszuli a tf6Iisme~t: slUrlmi ~ latGZii< brlirl1ll~b;3fl .85 ~!3drn. A. ~~ato~~ eg~~!i;l1to rer.e~n t!Jssz.ekapC'S'OUa az ~2!el(;t .as :32 eszjlettet. A:z !Elki1lorTilll~ gy~g~~: a iligyelem.

Mil~ii k:onnyen I~ esnek bele ,i?Qj ern~k toga rnalk c S&I j;1I;;1 ~j~ b~ ~

!U. rlIFF"1Ibi5rJ elme .a.rra 'if!a!J~ oogy lltKflQFI. ertseFil es HIl'Y~on. ~~ ~enye h !1~ol11f~;t az; ig~SG:gf!!. Azt !TIClpd]a: [me!'1 gy \fS11. A eomdoaatnBl [li:ig~bAal!; Ikell !ertlled'J hcgy ~~$dd: Ibl;irhiDgy iB ~rte1!T.lez..:;!!rlj ~~.f" ""BID' 1bBTk1 II"TIlBS elBil9'tll vi:!Sli::lI~~ .. ~

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful