RAPORT DETALIAT AL ACTIVITĂTILOR DERULATE ÎN CADRUL STAGIULUI DE VOLUNTARIAT STUDENT: ………………. ORGANIZAȚIA NEGUVERNAMENTALĂ: ……………….

MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE ORGANIZAȚIEI:………………. Data Intervalul orar Locul acțiunii Descrierea activității Lecții învătate

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful