You are on page 1of 60

ÇANAKKALE'den Renkler ...

Buradaki resim ve çizimler Çanakkale saldırısını yapan müttefik donanmasında bulunan bir ressam tarafından savaş sırasında yapılmıştır. Bizim için hayatlarını ve emeklerini feda etmiş Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimiz anısına Ayrı!a" ilgili di#er bilgi ve belgelerin erişim adresleri verilmektedir.
$i#er bilgi ve belgeler % &' Ayrıntılı haritalar (' Atlas $ergisi yayını foto#ra)ar *' Çanakkale +n!eden ,eçilmiş midir .' Atatürk/ün &0123&0&2 $4nemi ,4revleri 5' 6ürk 6arihi ve Atatürk Belgeler 7' Benzer 6arihi Belgeler 6ümü

+rnek resim3çizimler ...

Buradaki listeler Çanakkale 8ara 9avaşına katılan :ngiliz ve Anza! Birlikleri ;istesidir. <=.>. =all?ell'

CQ

z

o « < o

O

O
I

l«-»-

i

< <

'ill,

/'/

//i'^--^,

inCtuJ,

1^1.1., /S4^

ON YEA»> SHfFl

ViLlA,C,f

•^

HELL£i>

OFF CAPI

TEK ^K

-i»»r-

Into MftToa Li^HTERb

.

S*jvi.p»

BA.y_

TRAVELERS

A

TR.fi\N

SPORT

)^

Vy'

/I
i
i.

r.

z

Q

^'

p.

<
>
in

\

.

if

5 Moke cLrij^S

•fco^^

SkClwWS

-1

V
M

1^^

y^

J

1
'^^^^H

r
oc

1
i

<
(0

z

\

•Hi^H,

ExpUsivc ^ItELL

l-uftstiNa

iiiifiiiM:^

HtCTOR."

w\lVv Ki'tt I^oJUoonJ uJp

A A

'^
;,

^L,

qP\tifi\

TEPE

fi«vIXoOM NCQ.S3.LV <ioW N

BB

!t

ii

'

r"^
^

V

THE AiHZ^C

WJATTTi lioAX, UMClfitl. SHtLL Tiflt

TyPCi op

TI\/\ft$lx>lXTS

CC

HS j"^

-<.-

^
HK^ TRIAD

r5

^

4

£.f^rRf>\N^E.

To KEPHf\LO

D D

5Vu^y»*

CvAjtt/irt.

cr.tVcl^ S-vcl

Y

^ -^._

^tMtU CftvJi^eft

l£:/\N"t) a*^<.

E E

A StAwPLANG

CARftiCft.

F F

^

V£^/

<V^£CK TR/\OERS

Lo«o T<leDecv^At>

Hosp'TM.

Yacht

iira£R.Ty

G G

m'o.'<Lstid. NfilsofJ

3Va "Majesties

joftc fodTsT^'/i-rAocoC^^

oXm/*

lAjoJTe^

(r||)

iVetlt^

H H