You are on page 1of 2

Kurs: Fysik B Nr: Laboration 6 Typ: Webblaboration Namn: Elektricitet och magnetism

Elektricitet och magnetism


SYFTE:

Att frst hur elektricitet skapar magnetiska flt

UTFRANDE:

Den hr webblaborationen kommer du att genomfra tillsammans med din lrare. Din uppgift r i frsta hand att observera, iaktta och svara p frgor. Lrarens uppgift r att handskas med utrustning som inte finns att tillg annat n i ett fysiklaboratorium samt att visa hur laborationen gr till. Du genomfr laborationen genom se en film dr din lrare laborerar. Laborationsfilmen finns i biblioteket. Anteckningspapper och penna

MATERIEL SOM DU MSTE HA:

MATERIEL SOM LRAREN ANVNDER UNDER WEBBLABORATIONEN:

spnningsklla, amperemeter, kompassnl och gradskiva


SKERHET UNDER WEBBLABORATIONEN:

------------------------------------------------------------------------------------------D I N U P P G I F T : Du ska underska hur en magnet pverkas av dels elektrisk strm i en ledare, dels jordens magnetflt.

Steg A: Starta filmen, se hela filmen utan avbrott. Skapa dig en helhet av

laborationen.
Steg B: Starta nu filmen igen. Pausa filmen nr du behver iaktta, fundera och anteckna. Steg C: Som utgngspunkt har din lrare en spnningsklla. En krets skapas dr en

ledare spnns upp i nord-sydlig riktning. Under ledaren placeras en kompassnl vars utslag ska observeras nr spnningen sls p. Med amperemetern mts strmmen i kretsen.
Steg D: I nsta steg slr lraren p spnningen in kretsen. Vad hnder med

kompassnlen och varfr? Kontrollera riktningen! Hur mnga grader vrider sig kompassnlen?

Steg E: Rita en figur ver de intressanta magnetflten och berkna den komposant frn jordens magnetflt som pverkar kompassnlen.

RAPPORT:

Skriv en rapport dr du beskriver hur laborationen genomfrdes. Redogr fr dina resultat och slutsatser. Bifoga rapporten i samband med att du skickar Uppdrag 4 till din webblrare. Rapporten kommer att utgra underlag till ditt betyg p kursen. En mall fr vad en rapport br innehlla och hur den ska se ut finns i biblioteket. De viktigaste rubrikerna i en rapport r fljande: 1. Rubrik, ev. gruppdeltagare och datum 2. Syfte, en kortfattad redogrelse av vad laborationen gr ut p (vad man avser att mta eller visa). 3. Hypotes, vad du tror kommer att hnda. 4. Materiel, vilka tillbehr som anvnds.

FY B - LABB 6 - ELEKTRICITET OCH MAGNETISM - VERSION 0606010.DOC

SIDAN 1(2)

Kurs: Fysik B Nr: Laboration 6 Typ: Webblaboration Namn: Elektricitet och magnetism

5. Utfrande, en kortfattad beskrivning av den metod du anvnt i laborationen, iakttagelser och eventuella formler etc (komplettera grna med figurer). 6. Resultat, hr redogr du fr laborationens resultat. Berkningar mm kommer ocks in under denna rubrik. 7. Felkllor, hr redogr du fr fel som kan finnas i olika stor grad nr det gller mtvrden, berkningar och utrustning. 8. Slutsats och diskussion, med tnkbara felkllor.

FY B - LABB 6 - ELEKTRICITET OCH MAGNETISM - VERSION 0606010.DOC

SIDAN 2(2)

You might also like