You are on page 1of 6

Unit 10 Mengeratkan Persahabatan

Soalan 1 a. penuntut kursus perubatan, Kampus Kesihatan Universiti Sains Malaysia. b. pihak Hospital Universiti Sains Malaysia (HUSM). Soalan 2 a. memantapkan kesedaran tentang kesihatan dan pendidikan dalam kalangan orang asli. b. memahami budaya hidup orang asli. Soalan 3 a. pemeriksaan keihatan b. pemeriksaan mata c. khidmat rundingan kesihatan d. pengagihan ubat

Maksud Rangkap Pertama Setiap perbuatan yang dilakukan di muka bumi ini mempunyai balasan daripada Allah sama ada balasan baik mahupun balasan buruk Maksud Rangkap Kedua Dunia ini merupakan tempat persinggahan bagi manusia tetapi akhirat merupakan tempat yang kekal abadi. Maksud Rangkap Ketiga Setiap orang yang ada di muka bumi tidak terlepas daripada melakukan kesalahan atau kesilapan.

1. Program Kelas Dewasa Ibu Bapa Murid Orang Asli dan Pribumi (Kedap) telah diadakan di Jelebu, Negeri Sembilan.

2. Sehingga kini, sepuluh buah sekolah di negeri ini menawarkan Program Kedap. 3. Objektif utama Program Kedap ini adalah untuk membasmi masalah buta huruf dalam kalangan masyarakat orang asli.
4. Di samping itu, pihak kerajaan menyediakan pelbagai insentif. turut

AYAT BINAAN AYAT LENGKAP Ayat Topik 1 Satu daripada tujuan Muzium Orang Asli ditubuhkan adalah untuk mempamerkan warisan serta sosiobudaya masyarakat orang asli. Ayat Huraian Warisan dan kebudayaan - sebab/ masyarakat orang asli yang unik kesan/ cara menjadi tatapan sesiapa yang melawat muzium ini. Ayat Huraian Kesimpulannya, para pengunjung - penegasan dapat memahami warisan budaya isi orang asli yang kian pupus ditelan arus kemodenan.

AYAT BINAAN AYAT LENGKAP Ayat Topik 2 Tujuan yang seterusnya adalah untuk mempamerkan cara hidup serta alat-alat yang digunakan sebagai keperluan harian orang asli. Ayat Huraian Ukiran patung, pakaina, alat - sebab/ memasak, dan senjata yang kesan/ cara digunakan oleh orang asli dipamerkan di muzium ini. Ayat Huraian Konklusinya, pengunjung akan dapat - penegasan mengenal cara hidup orang asli yang isi menggunakan alat yang terdapat di persekitaran mereka.