You are on page 1of 68

EXPERTIZ CONTABIL, DOCTRIN I DEONTOLOGIE PROFESIONAL

Ghid de pregtire SINTEZ

Prof.univ.dr. Horia Cristea Expert conta i! CECC"#

INTRODUCERE

%Sinte&a' este de fapt o (u!)i(e de rspunsuri posi i!e *i co(entarii !a peste o sut de +ntre ri, de pro !e(e din progra(a verificrii aptitudini!or ce!or care au parcurs stagiu! de pregtire. Cei care doresc s practice !i er sau asociativ, profesia de conta i! autori&at sau expert-conta i!, se supun regu!i!or *i nor(e!or organis(u!ui autori&at a! profesiei *i anu(e Corpu!ui Exper)i!or Conta i!i *i Conta i!i!or "utori&a)i din #o(.nia. Pentru a profesa de (anier !i er, un t.nr !icen)iat +n finan)e conta i!itate sau +n econo(ie sus)ine (ai +nt.i un exa(en de acces !a profesie, exa(en co(pus din discip!ine specifice, dup care efectuea& un stagiu pe !.ng un ca inet de specia!itate. /a fe! *i un aca!aureat, dar cu a!te restric)ii. /a +ncheierea stagiu!ui se su)ine un a!t exa(en, de aptitudini. Cei care au reu*it sunt coopta)i +n fa(i!ia exper)i!or conta i!i sau conta i!i!or autori&a)i. 0e( ri fa(i!iei practic o profesie !i er, +ns +n structuri organi&ate, specifice, cu nor(e *i regu!i recunoscute interna)iona!. Corpu!ui Exper)i!or Conta i!i *i Conta i!i!or "utori&a)i din #o(.nia 1CECC"-#o2 prin Co(isia de specia!itate e!a orea& anua! o !ist de su iecte de exa(en *i i !iografia adecvat. "( +ncercat o sinteti&are, +n fo!osu! ce!or ce doresc s se pregteasc. 3n spri4in deose it !-a( pri(it din partea d-!ui 0. Chivu!escu. Ca organis( a! profesiei din #o(.nia CECC"-#o ur(re*te rea!i&area unor o iective principa!e cu( sunt5 Consolidarea integritii i competenelor profesiei contabile Supravegherea respectrii inependenei i obiectivitii activitilor desfurate de membri Promovarea intereselor membrilor i a regulilor privind secretul profesional Asigurarea unui nivel nalt de responsabilitate i profesionalism Susinerea i promovarea aplicrii i respectrii normelor internaionale de contabilitate- IAS i de rportare financiar I !S Afirmarea pe plan internaional a profesiunii contabile rom"neti 0ana!u! de fa) este un spri4in pentru cei doritori +n a acu(u!a cuno*tin)e +n te(atica de pregtire continu. Nu este un tratat ci un ghid de orientare. 6rice co(entariu sau interpretare )ine de persona!itatea fiecruia, de gradu! *i nive!u! de pregtire. Ti(i*oara 0ai 7889 prof.univ. dr. Horia Cristea

TEMATICA DE PREGTIRE
1. EXPERTIZA CONTABIL
$. Conceptu! de experti& conta i! 7. Experti&a conta i! 4udiciar5 :efini)ie Co(para)ie cu contro!u! financiar 6 iective!e Nu(irea exper)i!or conta i!i Procedura de efectuare a experti&ei conta i!e 4udiciare "cte!e de experti& conta i! 4udiciar ; con)inut *i va!orificare <. Experti&a conta i! extra4udiciar sau a(ia i!

2. DOCTRINA PROFESIONAL
I. Profesia conta i! - con)inut *i for(e de (anifestare II. Ca!itatea de expert conta i! *i conta i! autori&at $. :efinirea expertu!ui conta i! *i conta i!u!ui autori&at 7. "ccesu! !a profesie <. #spunderi!e exper)i!or conta i!i *i conta i!i!or autori&a)i III. 6rgani&area *i func)ionarea CECC"-#o $. "tri u)ii!e 7. 6rgani&area teritoria! <. 6rgane!e de conducere a!e Corpu!ui, atri u)ii =. 6rgani&area intern a Corpu!ui >. #e!a)ii!e Corpu!ui cu "d(inistra)ia 1Guvern2 ?. @inan)area activit)i!or Corpu!ui IA. Exercitarea profesiei de expert conta i! *i conta i! autori&at A. Contro!u! de ca!itate +n activitatea exper)i!or conta i!i *i conta i!i!or autori&a)i

3. DOCTRINA PROFESIONAL I DEONTOLOGIA


I. Profesia !i era! de expert conta i! *i de conta i! autori&at II. Codu! I@"C $. Bnse(ntatea 1i(portan)a2 existen)ei unui cod de etic profesiona! 7. Interesu! genera!5 con)inut, defini)ii <. 6 iective!e codu!ui etic =. Principii!e funda(enta!e a. integritatea . o iectivitatea c. co(peten)a profesiona! d. confiden)ia!itatea e. profesiona!is( f. respectarea nor(e!or tehnice profesiona!e >. Independen)a ; principiu! funda(enta! *i condi)ia de exercitare a profesiei !i era!e de EC *i C". III. Codu! etic na)iona! a! profesioni*ti!or conta i!i

<

NTREBRI I RSPUNSURI 1. Cine !"#e e$e%#&" e' e(#i)" %!n#"*i+,!#SP$%S& Nu(ai persoana care a do .ndit ca!itatea de expert conta i! +n condi)ii!e !egii 16G ?>C$DD=2 fiind +nscris cu vi&a !a &i +n Ta !ou! EC actua!i&at. S$!SA& Cartea Ex.C *i Ct. ", Ed. CECC"#, E. 788=, pg. 7DD, pct. $F Standardu! <>5<>$$.$F Nor(a <>8 pg. D 2. C&. /e %+"/i$i%, e' e(#i)e+e %!n#"*i+e!#SP$%S& Experti&e!e conta i!e pot fi c!asificate5 I. :up scopu! principa! +n care au fost so!icitate, +n5 a. experti&e!e conta i!e 4udiciare, reg!e(entate de5 Codu! de procedur civi!F Codu! de procedur pena!F a!te !egi specia!eF . experti&e conta i!e extra4udiciare ; sunt ce!e efectuate +n afara proceduri!or reg!e(entate privind re&o!varea unor cau&e supuse verdictu!ui 4usti)iei. Sunt efectuate +n afara unui proces 4usti)iar. Nu au ca!itatea de (i4!oc de pro +n 4usti)ie, ci, ce! (u!t, de argu(ente pentru so!icitarea de ctre pr)i a ad(inistrrii pro ei cu experti&a conta i! 4udiciar sau pentru re&o!varea unor !itigii pe ca!e a(ia i!. II. :up principa!u! o iectiv !a care se refer, experti&e!e conta i!e sunt5 a. civi!e . pena!e c. co(ercia!e d. fisca!e e. a!te categorii dispuse de organe!e +n drept sau extra4udiciare so!icitate de ctre c!ien)i S$!SA& Cartea Ex.C *i Ct. ", Ed. CECC"#, E. 788=, pg. 7DD, pct. 7F Standardu! <>5<>$$.$F Ghid pentru ap!icarea Standardu!ui <>, pp >G->D 3. In0e en0en1" "*/!+&#, 2i in0e en0en1" (e+"#i3, " e' e(#&+&i %!n#"*i+!#SP$%S& Co(ponente!e independen)ei5 $. Independen)a de spirit 1+n g.ndire25

Stare de g.ndire care per(ite oferirea unei opinii, a unui serviciu profesiona! fr s fie afectat 4udecata profesiona!F Ea presupune integritate *i o iectivitate repre&int capacitatea de a de(onstra c riscuri!e !a adresa independen)ei de spirit au fost !i(itate sau e!i(inate, astfe! +nc.t o ter) persoan s nu poat s pun !a +ndoia! o iectivitatea profesionistu!ui conta i!F

7. Independen)a +n aparen)5

este co(ponenta funda(enta! a independen)ei.

3n func)ionar pu !ic nu poate fi niciodat independent. "ctivitatea de expert conta i! este inco(pati i! cu orice a!t activitate curent. Cerin)e!e de independen) se ap!ic tuturor profesioni*ti!or conta i!i cu practic !i era!, cu deose ire auditori!or statutari *i tuturor persoane!or care sunt +n (sur de a inf!uen)a !ucrri!e profesionistu!ui conta i!. 4. Ce /e 5n1e+e6e (in %!. e#en1" e' e(#&+&i %!n#"*i+!#SP$%S& Co(peten)a profesiona! are dou co(ponente de a&5 o )inerea (en)inerea

Co(peten)a profesiona! presupune c profesionistu! conta i! tre uie s furni&e&e servicii profesiona!e cu co(peten), gri4 *i s.rguin) *i este o !igat s (en)in +n per(anen) un nive! de cuno*tin)e *i de co(peten) profesiona! care s 4ustifice a*teptri!e unui c!ient sau a!e anga4atoru!uiF aceasta presupune ca e! s fie !a curent cu u!ti(e!e evo!u)ii *i nout)i din practiuca profesiona!, din !egis!a)ie *i tehnici!e de !ucru. :o .ndirea cere5 +na!t standard de pregtire genera!, ru(at de una specificF practic *i exa(inare +n su iecte profesiona!e se(nificativeF period de practic +n do(eniu. cunoa*terea continu a evo!u)ii!or +n profesia conta i! 1!a nive! na)iona! *i interna)iona! +n conta i!itate, audit *i a!te reg!e(entri statuare *i cerin)e re!evante2F

0en)inerea cere5

>

adoptarea unui progra( care s garante&e un contro! de ca!itate +n +ndep!inirea sarcini!or profesiona!e, +n confor(itate cu nor(e!e na)iona!e *i interna)iona!e.

3n profesionist conta i! sa!ariat care !ucrea& +n industrie, co(er), sectoru! pu !ic sau +n siste(u! educa)iona! poate fi so!icitat pentru re&o!varea unor atri u)ii i(portante pentru care nu are for(a)ia sau experine) necesar. Bn ase(enea situa)ii nu tre uie s-*i induc +n eroare anga4atoru!ui cu privire !a nive!u! rea! a! co(peten)e!or sa!e, cer.nd consu!tan) sau asisten) unui specia!ist. 7. Ce /e 5n1e+e6e (in %"+i#"#e" e' e(#i)e+!( %!n#"*i+e!#SP$%S& Ca!itatea experti&e!or conta i!e este o re&u!tant a co(peten)ei *i independen)ei expertu!ui conta i!. Bns (e( ri Corpu!ui tre uie s-*i exercite profesia cu cuno*tin) *i devota(ent. /ega!itatea, i(par)ia!itatea *i dorin)a de a fi uti!i c!ien)i!or +i inspir +n reco(andri!e pe care !e fac. Ei tre uie s se a )in de !a orice !ucrri inuti!e efectuate nu(ai din dorin)a de c.*tig. Ca!itatea experti&ei conta i!e tre uie argu(entat, 4ustificat, de(onstrat prin ap!icarea principii!or conta i!it)ii *i a nor(e!or profesiona!e, e!a orate de Corp, privind exercitarea ca!it)ii de expert conta i! *i efectuarea !ucrri!or de experti& conta i!. "precierea ca!it)ii experti&ei conta i!e, +n experti&ei conta i!e, se rea!i&ea& pe dou nive!e5 a. nive!u! individua!, concret a! fiecrei experti&e conta i!e, unde ca!itatea este apreciat de ctre so!icitant, +n func)ie de uti!itatea experti&ei +n atingerea scopuri!ot. #espingerea conc!u&ii!or 1tota! sau par)ia!2 nu +nsea(n c experti&a nu este de ca!itate. . Nive!u! de ansa( !u a! !ucrri!or efectuate de profesionistu! conta i!. Bn acest sens CECC"# a e!a orat #egu!a(entu! privind auditu! de ca!itate +n profesia conta i!. "uditu! este de ordin genera! *i nu punctua!. 8. n %e %!n/#, /e%(e#&+ (!$e/i!n"+ 2i %!n$i0en1i"+i#"#e" e' e(#&+&i %!n#"*i+!#SP$%S& Expertu! conta i! tre uie s respecte secretu! *i caracteru! confiden)ia! a! infor(a)ii!or !a care a avut acces *i de care a !uat !a cuno*tin) cu oca&ia efecturii a&a argu(entrii *tiin)ifice a

experti&e!or conta i!e, tre uind s se a )in de !a divu!garea !or ctre ter)i, cu excep)ia ca&uri!or +n care a fost autori&at expres +n acest scop sau dac are o !iga)ia !ega! sau profesiona! s fac o astfe! de divu!gare Expertu! conta i! nu tre uie s refere (ai (u!t dec.t se cere. Bn #aportu! su tre uie s invoce nu(ai eveni(ente!e *i tran&ac)ii!e care au !egtur cau&a! cu o iectivu! fixat de ce! +n drept care a dispus experti&a conta i! *i care sunt pro ate cu docu(ente 4ustificative *i eviden)ieri conta i!e. Expertu! conta i! tre uie s se a )in de !a divu!garea con)inutu!ui #aportu!ui de experti& conta i! 4udiciar *i a conc!u&ii!or, direct pr)i!or i(p!icate +n actu! 4usti)iar. E! tre uie s se a )in de !a contactarea pr)i!or i(p!icate, +n afara proceduri!or prev&ute de !ege. 9. C"(e /&n# /i#&"1ii+e 0e in%!. "#i*i+i#"#e 5n %")&+ e' e(#i)ei %!n#"*i+e!#SP$%S& Ca!itatea de expert conta i! este inco(pati i! cu cea de (artor +n aceea*i cau&, ca!itatea de (artor av.nd +nt.ietate. Expertu! conta i! se af! +n inco(pati i!itate dac exist +(pre4urri din care re&u!t c este interesat su orice for(, e!, so)u!1ia2 sau vreo rud apropiat, +n so!u)ionarea unei cau&e, +ntr-un anu(it (od, care !-ar deter(ina, pe expertu! conta i!, s fie su iectiv. Pot fi asi(i!ate cu %+(pre4urri din care re&u!t c este interesat su orice for(', ur(toare!e situa)ii +n care s-ar putea gsi expertu! conta i!5 I. :ac, +n ca!itate de organ de contro!, co!a orator sau consi!ier a! uneia dintre pr)i!e +n proces, s-a pronun)at asupra unor aspecte, ori a !uat parte !a +ntoc(irea acte!or pri(are, a eviden)e!or tehnico-operative sau !a e!a orarea situa)ii!or financiare care fac o iectu! dosaru!ui supus 4udec)ii. II. :ac, +n ca!itatea de expert conta i!, *i-a expri(at o pri( opinie +n aceea*i cau& supus 4udec)ii, deoarece pri(ea& pre&u()ia c ar fi interesat +n sus)inerea pri(ei so!u)ii. Bn particu!ar, expertu! conta i!, care a efectuat o experti& extra4udiciar, !a cererea unei pr)i +n proces, se af! +n inco(pati i!itate cu ca!itatea de expert nu(it din oficiu. :ac +ndep!ine*te condi)ii!e de independen) *i de co(peten), poate accepta ca!itatea de expert conta i! reco(andat de parte.

:. Ce #(e*&ie /, %& (in0, 5n%;eie(e" 0e 2e0in1, 0e n&.i(e " e' e(#&+&i %!n#"*i+, 5n#(<! %"&), %i3i+,!#SP$%S& Bn +ncheierea de *edin) tre uie (en)ionat data acesteia, denu(irea *i ca!itatea procesua! a pr)i!or, do(ici!iu! sau sediu! socia! a! acestora, nu(ru! *i anu! dosaru!ui *i natura acestuia 1civi!2 =. C!n#("%#"(e" e' e(#i)ei %!n#"*i+e. !#SP$%S& Efectuarea experti&e!or conta i!e se face pe a& de contract. 3nu! din e!e(enete!e funda(enta!e a!e contractu!ui fiind (ri(ea onorariu!ui. Bncheieri!e de *edin) 1+n dosare!e civi!e2 *i 6rdonan)e!e organe!or de ur(rire *i cercetare pena! 1+n dosare!e pena!e2, acceptate de exper)ii conta i!i nu(i)i din oficiu sau !a reco(andarea pr)i!or, )in !oc de contract pentru efectuarea experti&e!or conta i!e 4udiciare. 1>. E'%e 1ii 0e +" 0e+e6"(e" 2i /& ("3e6;e(e" +&%(,(i+!( %!n#"*i+e. (i3in0 e' e(#i)e+e

!#SP$%S& Efectuarea !ucrri!or privind experti&a conta i! 4udiciar nu poate fi de!egat, de ctre exper)ii conta i!i nu(i)i din oficiu sau !a reco(andarea pr)i!or, asisten)i!or sau co!a oratori!or !or. Bn ca&u! experti&e!or conta i!e extra4udiciare, expertu! conta i! poate de!ega executarea unor !ucrri, asisten)i!or sau co!a oratori!or si, pstr.ndu-*i rspunderea fina! asupra con)inut!ui *i conc!u&ii!or raportu!ui de experti& conta i! extra4udiciar. 11. I. !(#"n1" 0!%&.en#,(ii 2i " /#&0i&+&i 0!%&.en#"(. !#SP$%S& :ocu(entarea !ucrri!or, privind experti&a conta i!, are un cracter particu!ar *i se !i(itea& strict !a ce este necesar, pentru a rspunde !a o iective!e 1+ntre ri!e, puncte!e2 fixate expertu!ui de ctre organu! +n drept s dispun experti&a conta i! 4udiciar, prin +ncheierea de *edin) 1+n dosare!e civi!e2 sau 6rdonan) a organu!ui de ur(ri!e *i cercetare pena! 1+n dosare!e pena!e2 sau prin o iective!e contractu!ui privind experti&a extra4udiciar. Studierea (ateria!u!ui docu(entar, adecvat, constituie pre(isa *i condi)ia necesar +ntoc(irii unui raport de experti& conta i! te(einic funda(entat, a&at pe docu(ente 4ustificative *i eviden)ieri conta i!e *i nu pre&u()ii, dec!ara)ii a!e pr)i!or *iCsau a!e (artori!or.

12. C"(e e/#e %!n1in&#&+ ."#e(i"+&+&i 0!%&.en#"( 5n %")&+ e' e(#i)e+!( ?&0i%i"(e!#SP$%S& 6rientativ, (ateria!u! docu(entar pe care tre uie s-! studie&e expertu! conta i!, +n ca&u! experti&e!or 4udiciare, se co(pune din5 I. :osaru! cau&ei, +n care s-a dispus o experti& 4udiciar II. :ocu(ente!e 4ustificative *i registre!e conta i!e af!ate +n pstrarea pr)i!or i(p!icate +n procesu! 4usti)iar sau +n arhive!e ter)e!or persoane, care au !egtur cu o iective!e experti&ate. III. Procese!e ver a!e +ntoc(ite de organe!e de contro! a i!itate, af!ate at.t +n posesia acestora c.t *i +n posesia persoane!or 4uridice *iCsau fi&ice contro!ate, care au !egtur cu o iective!e! experti&ate. Particu!ari&at, +n ca&u! experti&e!or conta i!e dispuse +n dosare!e pena!e, expertu! conta i! are dreptu! s ia cuno*tin) de con)inutu! dosaru!ui pena! nu(ai cu +ncuviin)area organu!ui de ur(rire pena! sau a instan)ei de 4udecat crora expertu! conta i! este a i!itat s !e cear !(uriri +n !egtur cu fapte!e sau +(pre4urri!e cau&ei. 13. C"(e e/#e %!n1in&#&+ 0!/"(&+&i e' e(#&+&i %!n#"*i+ e' e(#i)ei %!n#"*i+e(i3in0 0!%&.en#"(e"

!#SP$%S& 0ateria!u! docu(entar exa(inat de expertu! conta i! nu poate fi ridicat de ctre expertu! conta i! de !a pr)i!e care +! au +n pstrare. :osaru! de !ucru a! expertu!ui conta i!, +n ce prive*te docu(entarea experti&e!or conta i!e, tre uie s cuprind, dup ca&5 I. Bncheierea de *edin) 1+n cau&e civi!e2, 6rdonan)a organu!ui de ur(rire *i cercetare pena! 1+n cau&e!e pena!e2 sau contractu! privind efectuarea experti&e!or conta i!e extra4udicare. II. #aportu! de experti& conta i! ; exe(p!aru! expertu!ui conta i! care 4ustific +ndep!inirea (isiunii. III.Eventua!e!e coresponden)e, rspunsuri !a +ntre ri sup!i(entare sau sup!i(ente de experti& conta i! so!icitate de organe!e +n drept, care au dispus efectuarea experti&ei conta i!e. IA. Eventua!e!e note persona!e a!e axpertu!ui conta i! redactate +n ti(pu! efecturii ecperti&ei conta i!e, necesare fie redactrii raportu!ui de experti&

conta i!, fie ur(ririi ugetu!uid de ti(p *i decontrii !ucrri!or de experti& conta i! cu eneficiarii acestora. S$!SA& Cartea Ex.C *i Ct. ", Ed. CECC"#, E. 788=, pg. <8=F Co(entarii <>7=.>. 14. C"(e e/#e %!n1in&#&+ %" i#!+&+&i I "+ (" !(#&+&i 0e e' e(#i), %!n#"*i+, @In#(!0&%e(eA !#SP$%S& C"PIT6/3/ I ; INT#6:3CE#E ; a! #aportu!ui de experti& conta i! tre uie s cuprind ce! pu)in ur(toare!e paragrafe5 I. Paragrafu! de identificare a expertu!ui conta i! no(ina!i&at pentru efectuarea experti&ei conta i!e, care tre uie s cuprind infor(a)ii cu privire !a5 nu(eie *i prenu(e!e expeetu!ui, do(ici!iu!, nu(ru! carnetu!ui de expert conta i! *i po&i)ia din Ta !ou! exper)i!or conta i!iF II.Paragrafu! de identificare a organu!ui care a dispus efectuarea experti&ei conta i!e 4udiciare sau a c!ientu!ui care a so!icitat efectuarea experti&ei conta i!e extra4udiare. Bn acest paragraf se (en)ionea&5 a. Bn ca&u! experti&e!or conta i!e 4udiciare5 actu! care a stat !a a&a nu(irii expertu!ui, respectiv Bncheiere de *edin) 1+n ca&uri!e civi!e2 sau 6rdonan) a organe!or de ur(rire pena! 1+n cau&e!e pena!e2, cu (en)ionarea datei acestuia, denu(irea *i ca!itatea procesua! a pr)i!or, do(ici!iu! sau sediu! socia! a! acestora, nu(ru! *i anu! dosaru!ui *i natura acestuia 1civi! sau pena!2F . Bn ca&u! experti&e!or conta i!e extra4udiciare5 denu(irea c!ientu!ui, do(ici!iu! sau sediu! socia! a! acestuia, nu(ru! *i data contractu!ui +n a&a cruia se efectuea& experti&a conta i! so!icitat. III. Paragrafu! privind identificarea +(pre4urri!or *i circu(stan)e!or +n care a !uat na*tere !itigiu! +n care s-a dispus efectuarea experti&ei conta i!e 4udiciare sau contextu! +n care a fost contractat experti&a conta i! extra4udiciar. IA. Paragrafu! privind identificarea o iective!or experti&ei conta i!e. Bn ca&u! experti&e!or conta i!e 4udiciare, for(u!area o iective!or experti&ei conta i!e se preia %ad-!itera(' din for(u!area acestora +n %Bncheierea de *edin)' 1cau&e!e civi!e2, respectiv +n 6rdonan)a organe!or de ur(rire *i cercetare pena! 1cau&e!e pena!e2. Bn ca&u! experti&e!or conta i!e extra4udiciare, for(u!area o iective!or acestora tre uie s fie cea din contract.

$8

A. Paragrafu! privind identificarea datei sau perioadei *i !ocu!ui +n care s-a efectuat experti&a conta i!. Bn ca&u! experti&e!or conta i!e, dispuse de organe!e +n drept, +n cau&e civi!e, data *i !ocu! +nceperii !ucrri!or experti&ei conta i!e tre uie docu(entat prin citarea pr)i!or prin scrisoare cu avi& de pri(ire. AI. Paragrafu! privind identificarea (ateria!u!ui docu(entar care are !egtur cau&a! cu o iective!e experti&ei conta i!e *i care a stat !a a&a +ntoc(irii raportu!ui de experti& conta i!. 0ateria!u! docu(entar no(ina!i&at +n acest paragraf tre uie s fie strict adecvat necesit)i!or de docu(entare a o iective!or experti&ei conta i!e 4udiciare sau extra4udiciare. AII. Paragrafu! privind identificarea datei sau perioadei +n care s-a redactat raportu! de experti& conta i! cu (en)ionarea expres dac s-au (ai efectuat sau nu a!te experti&e conta i!e av.nd ace!ea*i o iective. :e ase(enea, +n acest paragraf, tre uie (en)ionat dac s-au fo!osit !ucrri!e a!tor exper)i 1conta i!i, tehnic, etc2, pro !e(e ridicate de pr)i!e interesate +n experti& *i exp!ica)ii!e date de acestea +n ti(pu! efecturii experti&ei. AIII. Paragrafu! privind identificarea datei ini)ia!e p.n !a care raportu! de experti& conta i! tre uia depus !a eneficiar *i indicarea eventua!e!or perioade de pre!ungire fa) de ter(enu! ini)ia!. S$!SA& Cartea Ex.C *i Ct. ", Ed. CECC"#, E. 788=, pg. <8=-<8>F Co(entarii <><$.$. 17. C"(e e/#e %!n1in&#&+ %" .II "+ R" !(#&+&i 0e e' e(#i), %!n#"*i+, @De/$,2&("(e" e' e(#i)ei %!n#"*i+eA!#SP$%S& C"PIT6/3/ II, :ES@H3#"#E" EIPE#TIZEI C6NT"EI/E, a! raportu!ui de experti& conta i!, tre uie s con)in c.te un paragraf distinct pentru fiecare o iectiv 1+ntre are2 a experti&ei conta i!e, care s cuprind o descriere a(nun)it a opera)ii!or efectuate, de ctre expertu! conta i!, cu privire !a structura (ateria!u!ui docu(entar, acte!e *i fapte!e ana!i&ate, !ocu! producerii eveni(ente!or *i tran&ac)ii!or, surse!e de infor(a)ii uti!i&ate, dac pr)i!e interesate, +n experti&a conta i!, au fcut o iec)ii sau au dat exp!ica)ii pe care expertu! conta i! !e-a !uat sau nu +n considerare +n for(u!area concu&ii!or sa!e. Bn fiecare paragraf tre uie pre&entat ansa( !u! ca!cu!e!or *i interpretarea re&u!tate!or acestora. :ar, dac aceste pre&entri ar +ngreuna +n)e!egerea expunerii de ctre eneficiaru! raportu!ui de experti& conta i!, este reco(anda i! ca $$

ansa( !u! ca!cu!e!or s se fac +n anexe !a raportu! de experti& conta i!, iar +n textu! experti&ei conta i!e s se pre&inte doar re&u!tate!e ca!cu!e!or *i interpretarea acestora, cu tri(iteri !a anexe. @iecare paragraf din C"PIT6/3/ II, :ES@H3#"#E" EIPE#TIZEI C6NT"EI/E, tre uie s se +ncheie cu conc!u&ia 1rspunsu!2 expertu!ui conta i!, care tre uie s fie precis, consic, fr echivoc, redactat +ntr-o (anier ana!itic, ordonat *i siste(ati&at fr a face aprecieri asupra ca!it)ii docu(ente!or 4ustificative, repre&entri!or 1+nregistrri!or2 conta i!e, experti&e!or *i acte!or de contro! 1de orice fe!2 anterioare *i nici asupra +ncadrri!or !ega!e. "ceasta deoarece expertu! conta i! ana!i&ea& eveni(ente *i tran&ac)ii *i nu +ncadrarea 4udiciar a acestora. Bn ca&uri deose ite +n care expetu! conta i!, +n exercitarea (isiunii sa!e, se confrunt cu acte *i docu(ente care nu +ntrunesc condi)ii!e !ega!e, care expri( fic)iuni sau sunt suspecte, e! nu tr uie s !e ia +n considerare +n sta i!irea re&u!tate!or conc!u&ii!or 1rspunsuri!or2 sa!e !a o iective!e fixate experti&ei conta i!e, dar tre uie s (en)ione&e aceasta +n raportu! de experti& conta i!. :ac raportu! de experti& conta i! este +ntoc(it de (ai (u!)i exper)i care au opinii diferite, +ntr-un paragraf a! C"PIT6/3/3I II, :ES@H3#"#E" EIPE#TIZEI C6NT"EI/E, fiecare expert conta i! tre uie s-*i (otive&e deta!iat *i docu(entat opinia pe care o sus)ine. :e regu!, +n experti&e!e 4udiciare opinia expertu!ui reco(andat de parte se (en)ionea& separat, +n raport cu opinia expertu!ui nu(it din oficiu. S$!SA& Cartea Ex.C *i Ct. ", Ed. CECC"#, E. 788=, pg. <88F Co(entarii <><$.7. 18. Ce %& (in0e &n R" !(# 0e e' e(#i), %"+i$i%"# @/"& %& !*/e(3"1iiA!#SP$%S& #aportu! de experti& conta i! care cuprinde considera)ii persona!e a!e expertu!ui conta i! este ca!ificat drept raport de experti& conta i! cu o serva)ii. Bn situa)ia +n care expertu! conta i!, pentru de(onstrarea ra)iona(entu!ui su profesiona!, +*i expri( prerea asupra o iectivu!uiCo iective!or experti&ei conta i!e, asupra suficien)ei !or sau cu privire !a a!te aspecte asupra crora dore*te s re)in aten)ia eneficiaru!ui experti&ei, poate face aceasta fie +n fina!u! Capito!u!ui III, fie +ntr-un capito! distinct, Capito!u! IA, C6NSI:E#"JII C6NC/3ZII,

PE#S6N"/E "/E EIPE#T3/3I C6NT"EI/, dar cu respectarea nor(e!or de etic *i deonto!ogie a!e profesiei conta i!e exercitat !i er 1profesiei !i era!e2. "cest

$7

#aport este ca!ificat drept #aport de experti& conta i! cu o serva)ii 1!i(itate !a strictu! necesar sau i(puse de !ege, +n ca&u! experti&e!or 4udiciare *i (ai cuprin&toare +n situa)ia experti&e!or conta i!e extra4udiciare2. S$!SA& Cartea Ex.C *i Ct. ", Ed. CECC"#, E. 788=, pg. <8>-<8?F Co(entarii <><$.=. 19. Si#&"1ii, %")&(i 0e i. !/*i+i#"#e " 5n#!%.i(ii &n&i (" !(# 0e e' e(#i), 2i %!n1in&#&+ R" !(#&+&i 0e i. !/i*i+i#"#e " e$e%#&,(ii e' e(#i)ei %!n#"*i+e. !#SP$%S& Bn ca&uri cu totu! deose ite, expertu! conta i! se pooate af!a +n i(posi i!itatea +ntoc(irii unui raport de experti& conta i!, datorit inexisten)ei docu(ente!or 4ustificative *iCsau eviden)e!or conta i!e care s ateste eveni(ente!e *i tran&ac)ii!e supuse experti&rii. Bn astfe! de ca&uri se +ntoc(e*te un %#"P6#T :E I0P6SIEI/IT"TE " E@ECT3#II EIPE#TIZEI C6NT"EI/E', care are aceea*i structur ca un raport de experti&, o i*nuit 1neca!ificat2 dar care, +n Capito!u! II, :ES@H3#"#E" EIPE#TIZEI C6NT"EI/E *i Capito!u! III, C6NC/3ZII, va pre&enta 4ustificat *i funda(entat cau&e!e care conduc !a i(posi i!itatea efecturii experti&ei conta i!e %co(andate' de eneficiaru! acesteia. S$!SA& Cartea Ex.C *i Ct. ", Ed. CECC"#, E. 788=, pg. <8?F Co(entarii <><$.>. 1:. n %e %!n/#, /e.n"(e" 2i 0e &ne(e" (" !(#&+&i 0e e' e(#i), %!n#"*i+,!#SP$%S& #aportu! de experti& conta i! se parafea& *i se se(nea& fi! de fi!, inc!usiv anexe!e. #aportu! de experti& conta i! se depune, eneficiaru!ui acestuia, +n ter(enu! !ega! sau contractua!. S$!SA& Cartea Ex.C *i Ct. ", Ed. CECC"#, E. 788=, pg. <8?F Co(entarii <><7.$<><7.<. 1=. C"(e e/#e %!n1in&#&+ @%"(e /&n# e+e.en#e+eA %!n#("%#&+&i %!n#"*i+,(i3in0 e' e(#i)"

!#SP$%S& 3n Contract pentru executarea de experti&e conta i!e extra4udiciare tre uie s cuprind ur(toare!e c!au&e (ini(a!e5 a. 6 iectu! contractu!ui5 care const +n o iective!e 1+ntre ri!e2 !a care expertu! conta i! tre uie s for(u!e&e conc!u&ii 1rspunsuri2.

$<

. 0ateria!u! docu(entar (ini(a!, pe care EENE@ICI"#3/ tre uie s-! pun !a dispo&i)ia P#EST"T6#3/3I. c. /ocu! *i data depunerii #aportu!ui de experti& conta i! extra4udiciar, +ntoc(it +n confor(itate cu nor(e!e profesiona!e specifice (isiuni!or privind experti&e!e conta i!e. d. 6norariu! expertu!ui conta i! sta i!it pe a&a ugetu!ui *i core!at cu tarifu! profesiona! apro at de Conferin)a Na)iona! a CECC"# nr. 8$C=D, Si iu <$ (artie 788$ca orientare +n negociere. e. C!au&a de confiden)ia!itate care are (enirea de a %+ntri' *i prin contract prestigiu! profesiei conta i!e !i era!e, prin co(porta(entu! etico-profesiona! a! (e( ri!or si. S$!SA& Cartea Ex.C *i Ct. ", Ed. CECC"#, E. 788=, pg. <89. 2>. C"(e /&n# %!n0i1ii+e %e(&#e en#(& !%& "(e" !/#&+&i 0e e' e(# 3e(i$i%"#!(!#SP$%S& Condi)ii!e ce tre uie +ndep!inite pentru ocuparea postu!ui de expert verificator sunt5 a. s fie expert conta i! activF s ai o practic +n experti&e conta i!e d (ini( > ani de &i!eF . s fie cu p!ata coti&a)iei !a &iF c. s eneficie&e de pregtire profesiona! desv.r*itF d. s eneficie&e de capacitate de (unc sporit *i s se poat adapta condi)ii!or de stresF e. s se ucure de o (ora!itate irepro*a i!F f. s fac dovada, prin ce! pu)in dou reco(andri, c a avut un co(porta(ent persona! *i profesiona! irepro*a i!, de !a +nscrierea +n Corp p.n +n pre&ent *i rspunde cerin)e!or din punct de vedere a! independen)ei, a! conf!ictu!ui de interese *i a ce!or!a!te aspecte etice *i deonto!ogiceF g. cunoa*te *i ap!ic, +n !ucrri!e profesiona!e, prevederi!e Codului etic naional al profesionitilor contabili din !om"nia *i %ormele profesionale emise de C'CCA!F h. a efectuat p.n !a so!icitarea anga4rii ca expert conta i! verificator ce! pu)in 78 de experti&e conta i!e 4udiciare. S$!SA& Cartea Ex.C *i Ct. ", Ed. CECC"#, E. 788=, pg. <$$

$=

21. Ce "#(i*&1ii "(e e' e(#&+ %!n#"*i+ 3e(i$i%"#!(!#SP$%S& Exper)ii conta i!i verificatori au ur(toare!e atri u)ii5 a. verificarea !ucrri!or de experti& conta i! 4udiciar +nainte de depunertea acestora !a organe!e care !e-au so!icitatF . +ntoc(irea referate!or de verificare tehnic-profesiona! asupra !ucrri!or de experti& cointa i! af!ate, pe ro! !a co(isii!e de discip!in a!e fi!ia!e!or, !a cererea acestor co(isiiF c. e!a orarea docu(ente!or de eviden) a activit)i!or desf*urate *i raportarea. S$!SA& Cartea Ex.C *i Ct. ", Ed. CECC"#, E. 788=, pg. <$7 art. D. 22. C&. (!%e0e"), e' e(#&+ %!n#"*i+ 3e(i$i%"#!( "#(i*&1ii+!( /"+e(i3in0 5n0e +ini(e"

!#SP$%S& Bn activitatea !or de verificare a rapoarte!or de experti& conta i! 4udiciar, exper)ii conta i!i verificatori tre uie s ur(reasc dac5 +n e!a orarea !ucrrii, exper)ii conta i!i autori au respectat +n tota!itate prevederi!e %ormei profesionale nr( )*+,---F o iective!e sta i!ite au fost tratate corespun&tor, iar rspunsuri!e date au fost sus)inute prin acte *i docu(ente care au !egtur cu cau&aF autorii !ucrrii nu s-au +ndeprtat de *tiin)a conta i!it)ii, proced.nd !a +ncadrri 4uridice a!e fapte!or sau !a efectuarea de opera)iuni *i !ucrri care presupun a!te cuno*tin)e dec.t ce!e conta i!eF autorii !ucrrii au respectat prevederi!e Codului etic naional al profesionitilot contabili. :e ase(enea tre uie s ana!i&e&e opinii!e separate sau rapoarte!e exper)i!or conta i!i ; consi!ieri ai pr)i!or, ur(rind ace!ea*i o iective ca +n ca&u! raportu!ui de experti& conta i! propriu-&is. @o!osind exc!usiv !egea, *tiin)a conta i!it)ii *i Nor(e!e profesiona!e, expertu! conta i! verificator so!icit autori!or !ucrri!or de experti& conta i! s *i !e revad, +n func)ie de o serva)ii!e fcute, proced.nd diferit5 a. dac nu sunt o serva)ii sau dac !ucrri!e sunt refcute, expertu! conta i! verificator va ap!ica pe pri(a pagin a !ucrri!or ana!i&ate *ta(pi!a dreptunghiu!ar de verificare, va se(na *i va ap!ica *ta(pi!a fi!ia!ei.

$>

. :ac sunt o serva)ii, iar rapoarte!e de experti& conta i! 4udiciar nu sunt refcute +n spiritu! o serva)ii!or expertu!ui conta i! verificator, acesta tre uie s +ntoc(easc un referat cu constatri!e *i o serva)ii!e sa!e, pe care s-! ata*e&e, +n origina!, raportu!ui de experti& 4udiciar ce ur(ea& a fi depus organu!ui 4udiciar care a so!icitat experti&a, spre infor(area *i deci&ia acestuia. S$!SA& Cartea Ex.C *i Ct. ", Ed. CECC"#, E. 788=, pg. <$7 art. $8,$7 23. C"(e e/#e %!n1in&#&+ (e$e("#&+&i 5n#!%.i# 0e e' e(#&+ %!n#"*i+ 3e(i$i%"#!(!#SP$%S& #eferatu! +ntoc(it de exepertu! verificator cuprinde5 data pri(irii dosaru!ui exper)ii conta i!i ; nu(e, prenu(e *i ca!itatea o serva)ii cu privire !a5 o Concordan)a dintre o iective, constatri *i conc!u&ii o #espectarea Nor(ei profesiona!e nr. <> *i a Ghidu!ui de ap!icare o #espectarea Codu!ui etic na)iona! a! profesioni*ti!or conta i!i o "!te o serva)ii Se(nea& expert verificator *i *ta(pi!a. S$!SA& Cartea Ex.C *i Ct. ", Ed. CECC"#, E. 788=, pg. <$<. 24. Ce %e e/#e e' e(#i)" %!n#"*i+,!#SP$%S& Experti&a conta i! este o activitate depus de o persoan autori.at de lege pentru reconstituirea realitii unei operaii de natur economic i+sau financiar/ pe ba.a cercetrii documentelor/ datelor i informaiilor de contabilitate . Persoana specia!i&at este, +n #o(.nia, expertu! conta i!, (e( ru activ a! CECC"#. Experti&a este prin exce!en) o !ucrare persona! *i critic, cuprin&.nd nu(ai re&u!tatu! exa(inrii fapte!or din pucntu! de vedere a! exactit)ii for(a!e *i (ateria!e *i prerea expertu!ui asupra cau&e!or *i efecte!or +n !egtur cu o iectu! supus cercetrii sa!e. S$!SA& Ghid pentru ap!icarea Nor(ei profesiona!e nr. <>C788$ Ed. CECC"#, E, 788<, pg. 9.

$?

27. C"(e /&n# (e3e0e(i+e (e6+e.en#,(i+!( +e6"+e ?&0i%i"(e 2i e'#("?&0i%i"(e-

(i3in0 e' e(#i)e+e %!n#"*i+e

!#SP$%S& Experti&e!e 4udiciare sunt (i4!oace de pro +n 4usti)ie. Scopu! principa! a! experti&e!or conta i!e 4udiciare, +n ca!itate de pro +n 4usti)ie, este contri u)ia adcestora !a sta i!irea adevru!ui (ateria! *i 4usta so!u)ionare a !itigii!or sau a cau&e!or af!ate +n fa&a de cercetare sau 4udecat. Caracteru! *tiin)ific *i for)a pro ant a experti&ei conta i!e 4udiciare este c aceasta are ca obiect cercetarea unor fapte i situaii de natur economicofinanciar0 cuprinde n sfera sa de aciune activitatea economic a unui agent economic pentru problemele i obiectivele stabilite de organul 1udiciar0 cercetea. situaiile i mpre1urrile de fapt/ pe ba.a informaiilor furni.ate de evidena economic i a suporilor ei materiali0 interpretea. datele de eviden i furni.ea. opinii cu privire la problemele investigate pe ba.a legilor i a actelor normative care reglementea. domeniul de activitate respectiv( 'laborea. conclu.ii/ pe ba.a constatrilor fcute/ care servesc ca mi1loc de prob pentru organul 1udicar care a dispus efectuarea e2perti.ei( Sediul reglementrilor legale privind e2perti.ele contabile 1udiciare i e2tra1udiciare se afl n 3rdonana 4uvernului nr( 5*+6778 privind organi.area activitii de e2perti. contabil i a contabililor autori.ai( Potrivit acestor reglementri legale/ efectuarea de e2perti.e contabile 1udiciare i e2tra1udiciare este dreptul e2clusiv al e2perilor contabili n Codul civil/ n Codul penal i Codurile de procedur penal i civil S$!SA& Ghid pentru ap!icarea Nor(ei profesiona!e nr. <>C788$ Ed. CECC"#, E, 788<, pg. $7-$<. 28. C"(e e/#e /e0i&+ (e6+e.en#,(i+!( (!$e/i!n"+e (i3in0 e' e(#i)" %!n#"*i+,!#SP$%S& Sediu! reg!e(entri!or !ega!e privind experti&e!e conta i!e 4udiciare *i extra4udiciare se af! +n5 a. #egu!a(entu! de organi&are *i func)ionare a CECC"# care stipu!ea& c exper)ii conta i!i, +n exercitarea profesiei, pot efectua experti&e conta i!e dispuse de organe!e 4udiciare sau so!icitate de persoane fi&ice sau 4uridice, cu( ar fi5 i. Experti&e a(ia i!e 1!a cerere2 ii. Experti&e conta i!-financiare $9

iii. "r itra4e +n cau&e civi!e iv. Experti&e de gestiune . Nor(a profesiona! CECC"# nr. <> privind experti&e!e conta i!e, care stipu!ea& c acestea pot fi efectuate nu(ai de ctre persoane!e care au do .ndit ca!itatea de expert conta i! +n condi)ii!e !egii, fiind +nscrise, cu vi&a !a &i, +n partea activ a Ta !ou!ui Exper)i!or Conta i!i *i Conta i!i!or "utori&a)i din #o(.nia 1CECC"#2. S$!SA& Ghid pentru ap!icarea Nor(ei profesiona!e nr. <>C788$ Ed. CECC"#, E, 788<, pg. $G-$D. 29. Cine /&n# 0e/#in"#"(ii e' e(#i)e+!( %!n#"*i+e!#SP$%S& Experti&e!e conta i!e 4udiciare *i extra4udiciare sunt !ucrri de specia!itate cu o iective preci&ate, so!icitate exper)i!or conta i!i +nscri*i +n partea activ a Ta !ou!ui Corpu!ui. So!icitan)ii experti&e!or conta i!e 4udiciare sunt *i destinatarii acestora5 a. 6rgane!e de instru(entare 1ur(rire *i cercetare2 a cau&e!or care fac o iectu! dosare!or pena!e5 Po!i)ie *i Parchet. . Instan)e!e de 4udecat a cau&e!or pena!e *i civi!e. Indiferent c experti&e!e conta i!e 4udiciare sunt dispuse din oficiu sau sunt acceptate !a cererea +nvinui)i!or sau pr)i!or, i(p!icate +n procesu! 4udiciar, ace*tia 1+nvinui)ii sau pr)i!e i(p!icate +n proces2 sunt, de ase(eni, uti!i&atori principa!i ai experti&e!or conta i!e 4udiciare. So!icitan)ii experti&e!or conta i!e extra4udiciare pot fi oricare dintre persoane!e fi&ice sau 4uridice interesate +n contractarea unor astfe! de !ucrri cu exper)ii conta i!i, +nscri*i +n partea activ a Ta !ou!ui Corpu!ui. Bn (od indirect, atunci c.nd so!icitan)ii experti&e!or conta i!e extra4udiciare fo!osesc aceste !ucrri, +n conci!ierea interes!or !or +n re!a)ii!e cu partenerii co(ercia!i *i de afaceri, organis(e ad(inistrative etc., pot fi *i ace*tia considera)i destinatari ai experti&e!or conta i!e extra4udiciare. S$!SA& Ghid pentru ap!icarea Nor(ei profesiona!e nr. <>C788$ Ed. CECC"#, E, 788<, pg. $G-$D.

$G

2:. C"(e e/#e $in"+i#"#e" e' e(#i)e+!( %!n#"*i+e!#SP$%S& Caracteristica esen)ia! a experti&e!or conta i!e 4udiciare *i extra4udiciare este c acestea au un scop definit +n (o(entu! so!icitrii *i acceptrii !or de ctre exper)i. "cest scop definit se concreti&ea& +n o iective!e, respectiv +ntre ri!e !a care tre uie s rspund expertu! conta i!. Scopu! experti&e!or conta i!e 4udiciare *i extra4udiciare (ai este *i uti!i&area acestora dar nu(ai +n contextu! +n care au fost so!icitate. Bntruc.t expertu! conta i! +*i expri( funda(entat rspunsu! !a fiecare o iectiv 1+ntre are2 sta i!it12, +naintea efecturii experti&ei conta i!e, aceste rspunsuri nu pot fi extrapo!ate 1genera!i&ate2 nici +n ti(p *i nici +n spa)iu. E!e sunt specifice experti&ei respective. 6 consecin) a faptu!ui c rspunsuri!e for(u!ate de expertu! conta i! +n experti&e!e 4udiciare *i extra4udiciare nu constituie opinii ci doar !(uriri, consu!tan)e de specia!itate, experti&e!e conta i!e nu au ca fina!itate 1scop2 pu !icitatea !or. E!e sunt ce! (u!t transparente +n fo!osu! ce!or care 4ustific un interes (ateria! *iCsau (ora! +n consu!tarea *i uti!i&area !or. S$!SA& Ghid pentru ap!icarea Nor(ei profesiona!e nr. <>C788$ Ed. CECC"#, E, 788<, pg. 78-7$. 2=. C"(e /&n# (in%i ii+e 0e!n#!+!6i%e 0& , %"(e /e 6;i0e"), e' e(#&+ %!n#"*i+ 5n e$e%#&"(e" e' e(#i)e+!( %!n#"*i+e ?&0i%i"(e 2i e'#("?&0i%i"(e!#SP$%S& Principii!e deonto!ogice funda(enta!e, crora tre uie s !i se supun profesionistu! conta i!, inc!usiv expertu! conta i!, sunt exp!icit definite +n C!0&+ (i3in0 %!n0&i#" e#i%, 2i (!$e/i!n"+, " e' e(1i+!( %!n#"*i+i 2i " %!n#"*i+i+!( "&#!(i)"1i 0in R!.Bni" 1apro at prin Hotr.rea nr. $C$DD> a Conferin)ei Na)iona!e a Exper)i!or Conta i!i *i Conta i!i!or "utori&a)i2.E!e sunt5 Integritate, 6 iectivitate, Independen), secretu! profesiona!, respectarea nor(e!or tehnice *i profesiona!e, co(peten) profesiona!, co(portare deonto!ogic.

$D

N!(." (!$e/i!n"+, CECCAR n(. 37 (i3in0 e' e(#i)e+e %!n#"*i+e, re)ine *i co(entea& exp!icit ur(toare!e principii deonto!ogice, dup care expertu! conta i! tre uie s se ghide&e +n efectuarea experti&e!or conta i!e 4udiciare *i extra4udiciare5 independen)a expertu!ui conta i!, co(peten)a expertu!ui conta i!, ca!itatea experti&e!or conta i!e secretu! profesiona! *i confiden)ia!itatea experti&e!or conta i!e acceptarea experti&e!or conta i!e responsa i!itatea efecturii experti&e!or conta i!e.

S$!SA& Ghid pentru ap!icarea Nor(ei profesiona!e nr. <>C788$ Ed. CECC"#, E, 788<, pg. 7$-77. 3>. C"(e /&n# %"+i#,1i+e e/en1i"+e %e %!n$e(, "&#!(i#"#e 2#iin1i$i%!< (!$e/i!n"+, +&%(,(i+!( e' e(#&+&i %!n#"*i+ 2i %&. +e 0e)3!+#,!#SP$%S& Experti&e!e conta i!e 4udiciare *i extra4udiciare sunt !ucrri cu caracter *tiin)ific. Prin ur(are, ca!itatea !or este pre&u(at. Totu*i, argu(entarea *tiin)ific are ca!itatea ei. "precierea argu(entrii *tiin)ifice a experti&e!or conta i!e se rea!i&ea& pe dou pa!iere5 $. P"+ie(&+ in0i3i0&"+, %!n%(e# "+ $ie%,(ei e' e(#i)e %!n#"*i+e 5n "(#e . Pe acest pa!ier, aprecierea ca!it)ii experti&e!or se face de ctre so!icitant care, de regu!, 4udec ca!itatea experti&e!or conta i!e +n func)ie de uti!itatea acestora +n atingerea scopuri!or pentru care au fost so!icitate. 7. P"+ie(&+ 0e "n/".*+& "+ +&%(,(i+!( e$e%#&"#e 0e (!$e/i!ni/#&+ %!n#"*i+ . Pe acest pa!ier se organi&ea& *i se deru!ea& contro!u! de ca!itate +n cadru! profesiei conta i!e axat pe aprecierea (odu!ui de ap!icare a nor(e!or profesiona!e. S$!SA& Ghid pentru ap!icarea Nor(ei profesiona!e nr. <>C788$ Ed. CECC"#, E, 788<, pg. <7. 31. C"(e e/#e .!0&+ 0e %!.&ni%"(#e " %!n%+&)ii+!( e' e(#i)e+!( %!n#"*i+e!#SP$%S& 0odu! de co(unicare a con)inutu!ui *i a conc!u&ii!or experti&e!or conta i!e intr +n &ona confiden)ia!it)ii5

78

a. Bn ca&u! experti&e!or conta i!e 4udiciare, at.t exper)ii conta i!i, nu(i)i din oficiu, c.t *i !a reco(andarea pr)i!or sunt o !iga)i s depun raportu! de experti& conta i! !a organu! 4udiciar care a dispus experti&a conta i!, unde to)i cei interesa)i, inc!usiv pr)i!e i(p!icate +n proces, pot s-! consu!te. Expertu! este dator s-*i depun !ucrarea cu ce! pu)in > &i!e +nainte de ter(enu! sta i!it pentru 4udecat. Pe ca!e i(p!icit re&u!t c experti&a conta i! tre uie depus !a instan)a de 4udecat care a dispus-o, respectiv !a dosaru! cau&ei. Prin aceast procedur se evit co(unicarea 1infor(area2 preferen)ia! a con)inutu!ui *i conc!u&ii!or experti&e!or conta i!e 4udiciare ctre unii uti!i&atori ai acestora. . Bn ca&u! experti&e!or conta i!e extra4udicare !ocu! *i data depunerii !ucrrii tre uie s re&u!te din contractu! +ncheiat +ntre so!icitant *i expert. :ac !ocu! depunerii expeeti&ei extra4udiciare nu re&u!t cu c!aritate din contract, acesta tre uie s fie registratura genera! de !a sediu! so!icitantu!ui. Nerespectarea proceduri!or de co(unicare a con)inutu!ui *i a conc!u&ii!or experti&e!or conta i!e constituie o +nc!care a o !iga)ii!or expertu!ui conta i! privind secretu! *i confiden)ia!itatea +n experti&a conta i! *i poate atrage rspunderea discip!inar, civi! *iCsau pena! a expeetu!ui conta i!, dup ca&. S$!SA& Ghid pentru ap!icarea Nor(ei profesiona!e nr. <>C788$ Ed. CECC"#, E, 788<, pg. ==. 32. C&. /e n&.e/% e' e(1ii %!n#"*i+i 5n 0!/"(e+e %i3i+e!#SP$%S& "rt. 787 din Codu! de procedur civi! prevede c5 '2perii se vor numi de ctre instan/ dac prile nu se nvoiesc asupra numirii lor( 9ncheierea de numire va statornici i plata e2perilor. :e regu!, pr)i!e nu se +nvoiesc cu privire !a nu(irea exper)i!or conta i!i. "tunci instan)e!e civi!e procedea& !a nu(irea exper)i!or conta i!i reco(anda)i. Indiferent dac pr)i!e din procese!e civi!e cad sau nu %!a +nvoia!' asupra nu(e!ui expertu!ui, nu(irea acestuia se face prin +ncheiere de *edin) care tre uie s cuprind ce! pu)in = paragrafe5 $. un paragraf din care s re&u!te nu(e!e expertu!ui nu(it din oficiu *iCsau !a cererea pr)i!orF 7. un paragraf cu o iective!e 1+ntre ri!e2 !a care expertu! tre uie s rspundF

7$

<. un paragraf din care s re&u!te ter(enu! 1data2 !a care tre uie depus raportu! de experti& conta i!F =. onorariu! 1p!ata2 statornicit12 expertu!ui, dup ce, de regu!, instan)a a consu!tat pr)i!e asupra acestui aspect. :ac unu! din paragrafe!e 7-= !ipse*te din Bncheierea de *edin), expertu! conta i! este +ndrept)it, iar profesiona!is(u! su +! o !ig, s cear instan)ei introducerea, +n Bncheierea de *edin), a paragrafe!or !ips. S$!SA& Ghid pentru ap!icarea Nor(ei profesiona!e nr. <>C788$ Ed. CECC"#, E, 788<, pg. >>->?. 33. N&.i(e" e' e(1i+!( %!n#"*i+i 5n 0!/"(e+e en"+e. !#SP$%S& Potrivit Codu!ui de procedur pena!, expertu! conta i! este nu(it de ctre organu! de ur(rire pena! sau de ctre instan)a de 4udecat, fiecare dintre pr)i av.nd dreptu! s cear ca un expert conta i!, reco(andat de ea, care s participe !a efectuarea experti&ei conta i!e. Bn dosare!e pena!e, pre&en)a expertu!ui conta i!, cu oca&ia nu(irii sa!e, este o !igatorie. S$!SA& Ghid pentru ap!icarea Nor(ei profesiona!e nr. <>C788$ Ed. CECC"#, E, 788<, pg. >?->9. 34. C&. /e n&.e/% e' e(1ii %!n#"*i+i e'#("?&0i%i"(een#(& e$e%#&"(e" 0e e' e(#i)e

!#SP$%S& Nu(irea exper)i!or conta i!i pentru efectuarea experti&e!or conta i!e extra4udiciare se face prin contract, +ncheiat +ntre so!icitant *i expertu! conta i! sau ca inetu! de experti& conta i! contactat. @iind act i!atera!, acest contract tre uie s cuprind un dispo&itiv +n care s fie identificate pr)i!e contractante, respectiv, expertu! conta i! sau ca inetu! de experti& conta i!, pe de o parte, *i so!icitantu! experti&ei conta i!e extra4udiciare, pe de a!t parte S$!SA& Ghid pentru ap!icarea Nor(ei profesiona!e nr. <>C788$ Ed. CECC"#, E, 788<, pg. ?G-?D. 37. C"(e /&n# %+"&)e+e .ini."+e "+e %!n#("%#&+&i en#(& e$e%#&"(e" 0e e' e(#i)e e'#("?&0i%i"(e!#SP$%S& Contractu! tre uie s cuprind ur(toare!e c!au&e (ini(a!e5

77

a. 6 iective!e 1+ntre ri!e2 !a care tre uie s se for(u!e&e conc!u&ii 1rspunsuri2 profesiona!eF . Ter(enu! 1data2 *i !ocu! depunerii raportu!ui de experti& conta i! extra4udiciarF c. 6norariu! expertu!ui conta i! sau ca inetu!ui de experti& conta i!, ca!cu!at pe a&a Tarifu!ui profesiona! 1orientativ2. Toate aceste c!au&e contractua!e tre uie s fie re&u!tatu! negocieri!or directe dintre pr)i!e contractante. /ipsa oricreia din aceste c!au&e contractua!e (ini(a!e, poate constitui (otiv de nu!itate re!ativ sau de re&i!iere a contractu!ui de ctre oricare dintre pr)i. S$!SA& Ghid pentru ap!icarea Nor(ei profesiona!e nr. <>C788$ Ed. CECC"#, E, 788<, pg. 9<. 38. C"(e /&n# ! e("1i&ni+e C e#" e+e 0e +&%(& +&"#e 5n %"+%&+"(e" *&6e#&+&i 0e #i. , ne%e/"( e$e%#&,(ii e' e(#i)e+!( %!n#"*i+e!#SP$%S& Bn a&a art. 77-7< din 6G 7C7887, Eirouri!e !oca!e de experti&e 4udiciare tehnice *i conta i!e uti!i&ea& un (ode! de %Not de eva!uare' unde se sta i!esc opera)iuni!eCetape!e de !ucru, !uate +n ca!cu!area ugetu!ui de ti(p necesar efecturii experti&e!or conta i!e *i care cuprinde5 :reptu! pentru (unca prestat5 studierea dosaru!ui cau&ei .......................................................ore docu(entarea pentru efectuarea experti&ei ........................... ore dep!asare !a fa)a !ocu!ui ..........................................................ore pre!ucrarea *i siste(ati&area (ateria!u!ui docu(entar...........ore redactarea raportu!ui de experti& ..........................................ore a!te opera)iuni .........................................................................ore

S$!SA& Ghid pentru ap!icarea Nor(ei profesiona!e nr. <>C788$ Ed. CECC"#, E, 788<, pg. 9=. 39. n %e %!n/#, (,/ &n0e(e" 0i/%i +in"(, " e' e(#&+&i %!n#"*i+!#SP$%S& Exper)ii conta i!i rspund discip!inar +n desf*urarea activit)ii !or, +n ca&u! +n care au sv.r*it una din fapte!e 1a ateri de !a nor(e, regu!a(ent2 care atrag sanc)iuni discip!inare.

7<

Sanc)iuni!e discip!inare ce se ap!ic exper)i!or conta i!i 1*i conta i!i!or autori&a)i2, +n raport cu gravitatea a ateri!or sv.r*ite, sunt ur(toare!K5 (ustrare avertis(ent scris suspendarea dreptu!ui de a exercita profesia de expert conta i! 1sau de conta i! autori&at2 pe o perioad de ti(p de !a trei !uni !a un anF inter&icerea dreptu!ui de a exercita profesia de expert conta i! 1sau de conta i! autori&at2. " ateri!e, +n func)ie de care se ap!ic sanc)iuni!e discip!inare, se sta i!esc prin #egu!a(entu! de organi&are *i func)ionare. S$!SA& Ghid pentru ap!icarea Nor(ei profesiona!e nr. <>C788$ Ed. CECC"#, E, 788<, pg. $=>. 3:. C"(e /&n# $" #e+e %"(e %!n#"*i+i!# "#("6e (,/ &n0e(e" 0i/%i +in"(, " e' e(1i+!(

!#SP$%S& @apte!e care atrag rspunderea discip!inar a exper)i!or conta i!i sunt ur(toare!e5 a ateri de co(porta(ent sanc)ionate cu (ustrareF a sen)a ne(otivat de !a +ntrunirea ".G. a fi!ia!ei sau de !a Conferin)a Na)iona!, sanc)ionat cu avertis(entF a sen)a ne(otivat de !a dou *edin)e consecutive a!e ".G. a!e fi!ia!ei sau C.N.F nep!ata coti&a)iei anua!e *iCsau a ce!or!a!te o !iga)ii ne*ti, !a ter(ene!e sta i!ite de #egu!a(ent, pe durata unui an ca!endristicF nerespectarea nor(e!or privind aprarea *i pstrarea secretu!ui profesiona! sanc)ionate cu suspendarea dreptu!ui de exercitare a profesiei pe o perioad de !a $ !a < !uni. " ateri discip!inare sanc)ionate cu inter&icerea dreptu!ui de exercitare a profesiei5 a sen)a ne(otivat de !a trei reuniuni consecutive a!e ".G. a!e @i!ia!ei sau a!e C.N.F pu !icitatea fr respectarea Codu!ui privind conduita etic *i profesiona! a exper)i!or conta i!i *i a conta i!i!or autori&a)i din #o(.niaF

7=

nep!ata coti&a)iei anua!e *iCsau a ce!or!a!te o !iga)ii ne*ti, !a ter(ene!e sta i!ite de #egu!a(ent, pe durata unui an ca!endristicF executarea unei pedepse private de !i ertate pentru sv.r*irea unei fapte care nu inter&ice dreptu! de gestiune *i de ad(inistrare a societ)i!or co(enrcia!e de profi!F

nep!ata !a uget, +n ter(enu! *i cuantu(u! prev&ut de !ege a i(po&ite!or cuvenite statu!ui asupra onorarii!or +ncasate de ctre persoane!e fi&iceF +nc!carea nor(e!or de !ucru privind exercitarea profesieiF refu&u! de a pune !a dispo&i)ia organe!or de contro! a!e Corpu!ui, docu(ente!e priind activitatea profesiona!F practicarea profesiei de expert conta i! sau conta i! autori&at fr vi&a anua! pentru exercitarea profesiei.

S$!SA& Ghid pentru ap!icarea Nor(ei profesiona!e nr. <>C788$ Ed. CECC"#, E, 788<, pg. $=>-$=?. 3=. n %e %!n/#, (,/ &n0e(e" %!n#("3en1i!n"+, /"& "0.ini/#("#i3, " e' e(#&+&i %!n#"*i+!#SP$%S& Exper)ii conta i!i *i conta i!ii autori&a)i rspund, +n exercitarea profesiei, discip!inar, ad(inistrativ, civi!, pena!, dup ca&, potrivit !egii. Pentru sta i!irea rspunderii ad(inistrative sau contraven)iona!e tre uie avute +n vedere ur(toare!e5 fapta s fie sv.r*it cu vinov)ieF fapta s fie prev&ut de !ege sau a!t act nor(ativ ca fiind contraven)ie *i se sanc)ionea& chiar dac este sv.r*it fr inten)ie. S$!SA& Ghid pentru ap!icarea Nor(ei profesiona!e nr. <>C788$ Ed. CECC"#, E, 788<, pg. $=?-$=9. 4>. n %e /i#&"1ii e' e(#&+ %!n#"*i+ (,/ &n0e en"+!#SP$%S& Bn situa)ia +n care a sv.r*it o fapt 1infrac)iune2, cu perico! socia!, cu vinov)ie, fapt prev&ut de !egea pena!. S$!SA& Ghid pentru ap!icarea Nor(ei profesiona!e nr. <>C788$ Ed. CECC"#, E, 788<, pg. $=9-$=G.

7>

41. n %e %!n/#, (,/ &n0e(e" %i3i+, " e' e(#&+&i %!n#"*i+!#SP$%S& Pentru sta i!irea rspunderii civi!e a exper)i!or conta i!i tre uie avute +n vedere ur(toare!e aspecte5 contractu! fapta pre4udiciu! cau&a!itatea vinov)ia.

S$!SA& Ghid pentru ap!icarea Nor(ei profesiona!e nr. <>C788$ Ed. CECC"#, E, 788<, pg. $=D-$>8. 42. Cine !"#e e'e(%i#" (!$e/i" 0e e' e(# %!n#"*i+ 2i 0e %!n#"*i+ "&#!(i)"#!#SP$%S& Profesia de expert conta i! *i de conta i! autori&at se exercit de ctre persoane!e care au aceast ca!itate, +n condi)ii!e prev&ute de 6rdonan)a Guvernu!ui nr. ?>C$DD=, cu respectarea principiu!ui independen)ei profesiona!e *i a cerin)e!or de pregtire i(puse de nor(e 43. n %e %!n/#, 0i$e(en1" 0in#(e e' e(#&+ %!n#"*i+ 2i e%!n!.i/#&+ /"+"(i"#D 0in#(e %!n#"*i+&+ "&#!(i)"# 2i %!n#"*i+&+ /"+"(i"#!#SP$%S& Expertu! conta i! este persoana care a do .ndit aceast ca!itate, +n condi)ii!e 6.G. nr. ?>C$DD=, av.nd co(peten)a profesiona! de a verifica *i de a aprecia (odu! de organi&are *i de conducere a activit)ii econo(ico-financiare *i de conta i!itate, de a supraveghea gestiunea societ)i!or co(ercia!e *i de a verifica !ega!itatea i!an)u!ui conta i! *i a contu!ui de profit *i pierdere. Prin ur(are, ne gsi( +n fa)a unei arii de co(peten)e (u!t (ai !argi fa) de cea a unui econo(istF econo(istu! fiindsu ordonat unui *ef ierarhic *i execut.nd atri u)ii!e specifice fi*ei postu!ui su. :e ase(eni, econo(istu! este specia!i&at +n (u!te do(enii5 turis(, servicii, (arLeting, (anage(ent, p!anificare, sa!ari&are, financiar-conta i!, etc. Expertu! conta i! este un econo(ist, a so!vent a! specia!&rii financiarconta i!e, independent fa) de societatea co(ercia!. E! nu pri(e*te, pentru !ucrri!e executate, un sa!ariu, ci un 6N6#"#I3 prev&ut prin contractu! +ncheiat cu referire !a (isiunea sa. Conta i!u! autori&at este persoana care a do .ndit aceast ca!itate +n condi)ii!e 6.G. nr. ?>C$DD= *i are capacitatea de a )ine conta i!itatea *i de apregti 7?

!ucrri!e necesare +ntoc(irii situa)ii!or financiare. Conta i!u! autori&at, ca *i expertu! conta i!, este un profesionist independent, nesa!ari&at de o entitate econo(ic. Conta i!u! sa!ari&at este su ordonat *efu!ui ierarhic *i execut sarcini!e ce +i revin din fi*a individua! a postu!ui. #areori, +n ca&u! unei +ntreprinderi (ari, (i4!ocii, execut toate !ucrri!e conta i!e. :e regu!, este specia!i&at pe un sector a! conta i!it)ii. Ca *i econo(istu! sa!ariat, conta i!u! sa!ariat rspunde fa) de ca!itatea !ucrri!or executate, put.nd fi sti(u!at ori pena!i&at de *efu! ierarhic sau !a propunerea acestuia. Expertu! conta i!, conta i!u! autori&at, chiar dac sunt independen)i, rspund civi! *i pena! fa) de +ntreprindere. :e ase(enea, ei pot pierde +ntreprinderea de c!ient *i, prin aceasta, sursa de venit. Bn schi( , econo(istu! *i conta i!u!, sa!aria)i, pierd cu greu postu! +n ur(a unor proceduri anevoioase. Este +n discu)ie starea de sa!ariat a! unei fir(e a! unui ca inet de exper)i conta i!i sau de conta i!i autori&a)iF Tre uie fcut distinc)ia +ntre auditorii interni *i cei externi, prin pris(a independen)eiF Econo(istu!, conta i!u! profesionist sa!ariat sunt anga4a)i +n industrie, co(er), sectoru! pu !ic, +nv)(.nt *.a.F Conta i!u! profesionist !ucrea& independent 1inc!usiv practicieni individua!i, parteneri sau corpora)ie2 +n industrie, co(er), sectoru! pu !ic, +nv)(.nt *.a. *i este (e( ru a! unei orgni&a)ii afi!iate I@"C. 44. Cine e' e(#&+ %!n#"*i+!#SP$%S& Expertu! conta i! este persoana care a do .ndit aceast ca!itate +n condi)ii!e 6rdonan)ei 16.G. nr. ?>C$DD=2 *i are co(peten)a profesiona! de a verifica *i de a aprecia (odu! de organi&are *i de conducere a activit)ii econo(ico-financiare *i de conta i!itate, de a supraveghea gestiunea societ)i!or co(ercia!e *i de a +ntoc(i situa)ii!e financiare *i de a efectua experti&e conta i!e 1art. 7. a!. $2. Expertu! conta i! este specia!istu! care a do .ndit cea (ai +na!t ca!ificare +n do(eniu! conta i!it)ii *i care are acces ne+ngrdit !a efectuarea tuturor !ucrri!or profesiona!e, inc!usiv verificare *i certificarea situa)ii!or financiare 1+n condi)ii!e reg!e(entri!or specifice.

79

Ca!itatea de expert conta i! *i de conta i! autori&at se do .nde*te pe a& de exa(en. Pentru a do .ndi ca!itatea, se cer +ndep!inite cu(u!ativ (ai (u!te condi)ii. Pot fi, !a cerere, exper)i conta i!i, persoane!e care au tit!u! de acade(ician, profesori *i conferen)iari universitari, doctori +n econo(ie *i doctori docen)i cu specia!itatea finan)e sau conta i!itate, +ns cu +ndep!inirea condi)ii!or *i sus)inerea unui interviu privind Nor(e!e de organi&are *i func)ionare a!e CECC"#.

47. Cine e/#e %!n#"*i+&+ "&#!(i)"#!#SP$%S& Conta i!u! autori&at este persoana care a do .ndit aceast ca!itate +n condi)ii!e 6G nr. ?=C$DD= *i are co(peten)a profesiona! de a executa !ucrri de conta i!itate *i opera)ii pregtitoare +ntoc(irii situa)ii!or financiare a!e +ntreprinderii. 48. C&. /e !*1ine %"+i#"#e" 0e e' e(# %!n#"*i+!#SP$%S& Prin exa(en. Exa(enu! se desf*oar +n a&a Nor(e!or Corpu!ui *i a regu!a(entu!ui pentru efectuarea stagiu!ui *i prin exa(enu! de aptitudini, +n vederea accesu!ui !a ca!itatea de expert conta i! *i conta i! autori&at5 exa(en de ad(itere privind accesu!F stagiu de < ani 1tutoreCsiste( co!ectiv, 788 oreCse(estru M pregtire deonto!ogic *i doctrin profesiona!2F exa(en de aptitudini 1exa(en scris, pro ora!2.

49. C&. /e !*1ine %"+i#"#e" 0e %!n#"*i+ "&#!(i)"#!#SP$%S& Prin exa(en +n trepte5 acces, stagiu, exa(en privind pregtirea deonto!ogic *i doctrina profesiona!, exa(en de aptitudini. Ca *i expertu! conta i!, dar cu te(atic specific. Pentru accesu! !a exa(en se cer +ndep!inite anu(ite condi)ii specifice de studii *i capacitatea exercitrii. 4:. C&. /e .en1ine %"+i#"#e" 0e e' e(# %!n#"*i+ 2i %"+i#"#e" 0e %!n#"*i+ "&#!(i)"#!#SP$%S& Prin +nscrierea +n Ta !ou! Corpu!ui. Bnscrierea se rea!i&ea& +n a&a

+ndep!inirii condi)ii!or privind acordarea ca!it)ii de expert conta i! sau de conta i!

7G

autori&at. Bnscrierea +n Ta !ou! Corpu!ui confer dreptu! exercitrii profesiunii pe +ntreg teritoriu! )rii. "nua! se o )ine !icen)a de exercitare a profesiei 1vi&a2. /ipsa !icen)ei sau ne!icen)ierea atrage radierea din Ta !ou sau suspendarea exercit)ii profesiei, a dreptu!ui de a exercita. "cordarea vi&ei anua!e se d dac sunt +ndep!inite cu(u!ativ condi)ii!e5 achitarea +n +ntregi(e a o !iga)ii!or fa) de CorpF p!ata !a uget, !a ter(en *i +n cunatu(u! prev&ut, a i(po&ite!or cuvenite statu!uiF asigurarea pentru riscu! profesiona!F dovada c nu a suferit nici o conda(nare care, potrivit !egis!a)iei +n vigoare, inter&ice dreptu! de gestiune *i de ad(inistrare a societ)i!or co(ercia!e 1ca&ier 4udiciar2F nu a sv.r*it fapte care s +nca!ce regu!a(entu! privind conduita profesiona!, pentru care a fost sanc)ionat de Co(isia de :iscip!inF depunerea fi*ei individua!eF Tre uie respectate *i prevederi!e referitoare !a !i era practic5 exper)ii conta i!i *i conta i!i autori&a)i nu pot s +*i exercite atri u)iuni!e conferite de aceast ca!itate de durata +n care desf*oar o activitate sa!ari&at +n afara Corpu!ui Exper)i!or Conta i!i *i Conta i!i!or "utori&a)i sau activitate co(ercia!, cu excep)ia activit)i!or didactice, !iterare, pu !icistice +n do(eniu *i cea de par!a(entar, consi!ier !oca! sau 4ude)ean, pe durata (andatu!ui. 4=. C"(e /&n# +&%(,(i+e %e !# $i e'e%&#"#e 0e e' e(1ii %!n#"*i+i!#SP$%S& a. Jinerea sau supravegherea conta i!it)ii *i +ntoc(irii situa)ii!or financiare5 acordarea asisten)ei privind organi&area *i )inerea conta i!it)ii, inc!uiv +n ca&u! siste(e!or infor(aticeF e!a orarea *i punerea +n ap!icare a procedee!or conta i!e a p!anu!ui de conturi adaptat unit)ii, a conta i!it)ii de gestiune, a ta !ou!ui de ord, a contro!u!ui de gestiune *i contro!u!ui prin respectarea nor(e!or genera!e. . Efectuarea de ana!i&e econo(ico-financiare uget, +n a&a *i cu

7D

ana!i&a structuri!or financiareF ana!i&a gestiunii financiare *i a renta i!it)ii capita!u!ui investitF tehnici de ana!i& *i de gestiune a fondu!ui de ru!(entF siste( de credit !easing, factoring etc.F deter(inarea situa)iei financiare *i de gestiune prin rapoarte procentua!eF e!a orarea de ta !ouri de finan)are *i p!anuri de tre&orerieF e!a orarea de ta !ouri de uti!i&ri *i resurseF asisten)a +n prevenirea *i +n!turarea dificu!t)i!or unit)ii.

c. Efectuarea de audit financiar conta i! +n condi)ii!e respectrii reg!e(entri!or specifice acestei activit)i cre*terea, renta i!itatea, echi!i ru! *i riscuri!e financiareF audit intern, organi&area sau contro!u! regu!arit)ii *i sincerit)ii siste(u!uiF studii, asisten) pentru rea!i&area de investi)ii financiareF eva!uri de unuri *i active patri(onia!eF eva!uri de +ntreprinderi *i de va!ori (o i!iare pentru v.n&ri, succesiuni, parta4e, dona)ii sau !a cererea ce!or interesa)iF eva!uri de e!e(ente intangi i!e. a(ia i!e 1!a cerere2F conta i! ; 4udiciareF ar itra4e +n cau&e civi!eF experti&e de gestiune. +ntoc(irea de situa)ii periodiceF conso!idarea conturi!or *i i!an)u!uiF +ntoc(irea de p!anuri de finan)are pe ter(en (ediu *i !ungF e. Efectuarea de experti&e conta i!e d. Efectuarea de eva!uri patri(onia!e

f. Executarea de !ucrri cu caracter financiar-conta i!, ca5

g. Executarea de !ucrri cu caracter fisca!, +n condi)ii!e reg!e(entri!or specifice a!e do(eniu!ui5 studii *i consu!ta)ii pe pro !e(e de ordin fisca!F

<8

participarea !a +ntoc(irea *i depunerea dec!ara)ii!or fisca!eF asisten) +n pro !e(e de TA" *i i(po&iteF fisca!itate i(o i!iarF asisten) +n ap!icarea tarifu!ui va(a!F asistarea contri ua i!u!ui cu oca&ia verificri!orF organigra(e, structuri, definiri de func)iiF !egturi +ntre servicii, curcu!a)ia docu(ente!or *i infor(a)ii!orF ana!i&a *i organi&area f!uxu!ui infor(a)iona!F for(area profesiona! continuF contri u)ii !a protec)ia patri(oniu!ui unit)iiF (ecani&area *i auto(ati&area pre!ucrrii infor(a)ii!or, a!egerea echipa(ente!orF a!egerea softuri!or necesare

h. Efectuarea de !ucrri de organi&are ad(inistrativ *i infor(atic5

i. "ctivitatea de cen&or. 7>. C"(e /&n# +&%(,(i+e %e !# $i e'e%&#"#e 0e %!n#"*i+ii "&#!(i)"1i!#SP$%S& Conta i!u! autori&at poate executa !ucrri 1Sec)iunea II, art. D, din 6G ?>C$DD= repu !icat +n fe ruarie 78892 pe a& de contract, perosane!or fi&ice *i 4uridice !egate de )inerea conta i!it)ii opera)iuni!or econo(ico-financiare *i pregtirea !ucrri!or +n vederea e!a orrii situa)ii!or financiare. 71. C&. /e e'e(%i#, (!$e/i" 0e e' e(# %!n#"*i+ 2i 0e %!n#"*i+ "&#!(i)"#!#SP$%S& Exercitare individua! sau +n cadru! societ)i!or. Societ)i!e de experti& conta i! au5 ce! pu)in >$N ac)ionari exper)i conta i!i sau conta i!i autori&a)iF ce! pu)in >$N din nu(ru! (e( ri!or Consi!iu!ui de "d(inistra)ie sunt exper)i conta i!i sau conta i!i autori&a)i, (e( ri ai Corpu!ui. Societ)i!e de experti& conta i! nu pot avea participri financiare +n unit)i patri(onia!e industria!e, co(ercia!e, agrico!e, societ)i civi!e. ancare sau de asigurri *i nici +n

<$

0e( ri Corpu!ui nu pot fi asocia)i sau ac)ionari !a (ai (u!te societ)i co(ercia!e de experti& conta i!. Societ)i!e de experti& pot fi ro(.ne, strine sau (ixte. Societ)i!e de experti& se ucur de ace!ea*i drepturi *i au ace!ea*i o !iga)ii i(puse (e( ri!or Corpu!ui. Excep)ie5 dreptu! de a a!ege sau de a fi a!es +n organe!e de conducere a!e Corpu!ui. "nga4area rspunderii societ)i!or co(ercia!e de experti& conta i! *i a (e( ri!or care !e a!ctuiesc se rea!i&ea& prin exercitarea drepturi!or ad(inistrative *i a ce!or de natur tehnic de ctre5 conductoru! 1ad(inistratoru!2 societ)ii5 drepturi!e ad(inistrative *i socia!e 1de exe(p!u5 fa) de anc, repre&entarea societ)ii +n fa)a ter)i!or *i a ad(inistra)iei pu !ice etc.2, acesta dispun.nd de se(ntur socia! a societ)iiF exper)ii conta i!i, conta i!ii autori&a)i *i cei!a!)i asocia)i sau ac)ionari ai societ)ii, care asigur cerin)e!e de natur tehnic a!e proprii!or !or !ucrri executate, prin se(narea acestora, a!turi de se(ntura autori&at a conducerii societ)ii. 72. In%!. "#i*i+i#,1i 5n e'e(%i#"(e" (!$e/iei. !#SP$%S& "t.t 6.G. nr. ?>C$DD= actua!i&at, c.t *i #egu!a(entu! de 6rgani&are *i @unc)ionare *i Codu! privind conduita etic *i profesiona! a exper)i!or conta i!i *i conta i!i!or autori&a)i din #o(.nia, se refer !a situa)ii!e de inco(pati i!itate. Profesionistu! conta i! se a&ea&, +n conduita sa, pe (ai (u!te principii5 a. integritate ; s fie drept, cinstit *i sincer +n executarea !ucrri!or sa!eF . o iectivitate ; profesionistu! conta i! tre uie s nu cede&e unor pre4udec)i sau concepte apriorice, care s-i +(piedice o iectivitateaF s ai o co(portare i(par)ia! atunci c.nd +ntoc(e*te un raport privind executarea !ucrri!or sa!eF c. independen)a ; s se (anifeste !i er de orice interes care ar putea fi avut +n vedere, ca inco(pati i! cu integritatea *i o iectivitate sa, cu( ar fi5 i(p!icare financiar direct sau indirectF i(p!icarea +n activit)i!e unui c!ient 1(e( ru a! executivu!ui sau anga4at su contro!u! direc)iunii2F

<7

acte de co(er) sau s!u4 e asigurate +n ace!a)i ti(p cu exercitarea unei profesii !i era!e, ce pot genera conf!ict de interese, +n contradic)ie cu exercitarea !i era! a profesieiF inciden)a re!a)ii!or fa(i!ia!e *i persona!e asupra independen)eiF condi)ii!e +n care onorarii!e, pri(ite de !a un c!ient, constituie un procenta4 neaccepta i! de ridicatF acceptarea executrii de !ucrri +n nepreci&ate anticipat a&a unuor onorarii eventua!e,

d. secretu! profesiona! ; s fie respectat secretu!, caracteru! confiden)ia! a! infor(a)ii!or o )inute cu oca&ia executrii !ucrri!or sa!eF e. nor(e tehnice *i profesiona!e ; s efectue&e !ucrri!e sa!e +n confor(itate cu nor(e!e tehnice *i profesiona!e care-i sunt ap!icateF f. co(peten)a profesiona! ; s fie +ntre)inut nive!u! de co(peten) pe tot parcursu! carierei profesiona!e, s execute !ucrri pe care !e poate rea!i&a cu co(peten) profesiona!F g. co(portare deonto!ogic ; s se co(porte co(pati i! cu una reputa)ie a profesiunii. Bnc!carea principii!or +nsea(n tot at.tea inco(pati i!it)i +n exercitarea profesiei. "!te situa)ii de inco(pati i!itate confor( regu!a(entu!ui5 a. exper)i!or conta i!i *i conta i!i!or autori&a)i !e este inter&is s efectue&e !ucrri pentru egen)ii econo(ici sau pentru institu)ii!e !a care sunt sa!aria)i *i pentru cei cu care anga4atorii !or sunt +n raporturi contractua!e ori se af! +n concuren). :e ase(enea, !e este inter&is s efectue&e !ucrri pentru rude sau afini p.n !a gradu! a! patru!ea inc!usiv, sau so)i ai ad(inistratori!orF . de ase(enea, nu pot exercita !ucrri!e prev&ute +n situa)ia +n care exist e!e(ente care atest starea de conf!ict de interese sau de inco(pati i!itateF c. Exper)ii conta i!i *i conta i!ii autori&a)i nu pot s-*i exercite atri u)ii!e conferite de aceast ca!itate pe durata c.t ocup func)ii +n cadru! 0inisteru!ui @inan)e!or. 73. Re+"1ii+e (!$e/i!ni2#i+!( %!n#"*i+i %& %+ien1ii.

<<

!#SP$%S& #e!a)ii!e (e( ri!or Corpu!ui cu c!ien)ii se sta i!esc prin contract scris de prestri de servicii, se(nat de a( e!e pr)i. Bn afara onorarii!or pentru !ucrri!e executate, orice a!t re!a)ie financiar cu un c!ient ca5 participa)ii !a capita!, dareC!uare de +(pru(ut de unuri, servicii sau ani, etc este suscepti i! de a afecta o iectivitatea *i de a deter(ina ter)ii s considere c o iectivitatea este co(pro(is. Bn cadru! +ndep!inirii !ucrri!or !or, (e( ri Corpu!ui tre uie s se re&u(e nu(ai !a acordarea de avi&e de consu!tan) profesiona! *i s nu +(piete&e activitatea de ad(inistrare, care este un atri ut exc!usiv a! c!ientu!ui. 6 aten)ie aparte se acord re!a)ii!or persona!e sau fa(i!ia!e a!e !or sau a!e co!a oratori!or !or cu c!ien)ii, asigur.ndu-se c aceste re!a)ii nu aduc atingere independen)ei !or. Sta i!irea sau +ntre)inerea re!a)ii!or profesiona!e cu c!ien)ii pot antrena rspunderea pentru un pre4udiciu financiar sau (ora!, pentru (e( ri Corpu!ui. Se i(pune o se!ectare a c!ien)i!or *i aprecierea situa)iei (e( ri!or Corpu!ui +n raport cu respectarea principii!or independen)ei *i co(peten)ei. 6rice nou c!ient *i orice nou !ucrare so!icitat de vechii c!ien)i tre uie s fac o iectu! acceptrii *i +ncheierii contractu!ui dup5 a. eva!uarea riscuri!orF . o eva!uare, respectiv o verificare privind respectarea principiu!ui independen)ei profesieiF c. o apreciere a eficien)ei executrii !ucrri!or +n raport cu co(peten)a *i cu (i4!oace!e societ)ii. :eci&ia fina! apar)ine expertu!ui sau conta i!u!ui autori&at. Periodic se eva!uea&, aprecia& eventua!e!e schi( ri aprute +n situa)ia c!ien)i!or sau ca inetu!uiCsociet)i!or !or *i dac acestea generea& noi riscuri. Eviden)ierea sau (odificarea !ucrri!or nu se poate face dec.t +n a&a unui act adi)iona! !a contract. Profesioni*tii pot expri(a +n scris c!ien)i!or reco(andri sau re&erve. Bn ca&u! contestrii !or, scrise, vor putea constitui pro e exoneratoare de responsa i!itate a profesioni*ti!or conta i!i. Bn situa)ia i(posi i!it)ii executrii !ucrri!or so!icitate, din cau&a c!ientu!ui, contractu! se re&i!iea&.

<=

74. C"(e /&n# (,/ &n0e(i+e (!$e/i!ni2#i+!( %!n#"*i+i!#SP$%S& #spunderea poate fi5 a. :iscip!inar. Condi)ii5 #aport de (unc concreti&at printr-un contract de (uncF Existen)a unui regu!a(entF " aterea discip!inar. @apta sv.r*it cu vinov)ieF Sanc)iune prin avertis(entF @apta prev&ut de !ege sau a!t act nor(ativ, ca fiind contraven)ie, se sanc)ionea&, chiar dac e sv.r*it fr inten)ie. c. Civi!. Condi)ii5 Contractu!F @aptaF Pre4udiciu!F Cau&a!itateaF Ainov)iaF @or(a rspunderii 4uridiceF @apte!e 1infrac)iuni!e2 perico! socia!, cu vinov)ie, prev&ute de !egea pena!. 77. Ce e/#e CECCA R!.Bni"!#SP$%S& C.E.C.C.".#. este o persoan 4uridic de uti!itate pu !ic *i autono( din care fac parte exper)ii conta i!i *i conta i!i autori&a)i, +n condi)ii!e prev&ute de 6.G. ?>C$DD= (odificat. 78. Ce /e 5n1e+e6e (in %"+i#"#e" 0e e(/!"n, ?&(i0i%, " C!( &+&i!#SP$%S& Corpu! este +nfiin)at cu statut de persoan 4uridic *i, prin ur(are, +ndep!ine*te sau are atri ute!e unei persoane 4uridice. :up "drian Aar!an +n !ucrarea %:rept co(ercia! *i econo(ic ro(.nesc', 1cartea de curs nr. > a! cursu!ui %@or(are profesiona! +n do(eniu! co(ercia!', Editura 0irton, Ti(i*oara, $DDG2, !a pag. $=, se <>

. "d(inistrativ 1contraven)iona!2. Condi)ii5

d. Pena!. Condi)ii5

arat, +n !egtur cu persoana 4uridic, ur(toare!e5 :Persona 1uridic e o colectivitate de oameni/ constituit n condiiile legii/ care capt anumite drepturi i anumite obligaii necesare atingerii scopului lor;. E!e(ente!e constituive a!e persoane!or 4uridice sunt 1ace!a*i autor25 organi&area de sine-stttoareF patri(oniu! propriuF scopu! deter(inat.

"ceste e!e(ente !e are *i CECC"#, av.nd, de ase(eni, capacitatea de fo!osin) care se refer !a drepturi!e *i o !iga)ii!e care corespund scopu!ui pentru care a fost +nfiin)at 1persoana 4uridic2 *i capacitatea de exerci)iu. "re capacitatea de exerci)iu din (o(entu! constituirii organe!or sa!e de conducere. Corpu! repre&int profesia +n raport cu a!te institu)ii din #o(.nia *i din afara )rii. re!a)ii!e cu ugetu!, directeF are cont +n ancF +ntoc(e*te .v.c.F organi&ea& conta i!itate proprie, +ntoc(e*te i!an) propriu, potrivit !egiiF gestionea& +ntregu! patri(oniu a! Corpu!ui, inc!usiv pe ce! dat +n ad(inistrare operativ fi!ia!e!orF con)inutu! capacit)ii de fo!osin) *i de exerci)iu este dat de atri u)ii!e ce !e are Corpu! 1interne *i externe2. 79. Ce /e 5n1e+e6e (in "&#!n!.i" C!( &+&i!#SP$%S& "utono(ia este +n genera! situa)ia ce!ui care nu depinde de ni(eni, care are dep!in !i ertate +n ac)iuni!e sa!e 1:EI2. "utono(ia Corpu!ui face din acesta un oganis( de autoreg!e(entare +n profesieF aceasta presupune nesu ordonarea vreunei autorit)i. Corpu!, prin regu!a(entu! su, prin statutu! su, nu este su ordonat vreunui organis( stata!. :i(potriv, prin de!ega)ia pri(it din partea autorit)i!or pu !ice, acord *i retrage dreptu! de exercitare a profesiei de expert conta i! *i de conta i! autori&at *i are dreptu! s contro!e&e co(peten)a *i (ora!itatea (e( ri!or si. Prin oragene!e a!ese, Corpu! este repre&entat +n fa)a autorit)i!or pu !ice, precu( *i +n

<?

raporturi!e cu persoane!e fi&ice *i 4uridice din )ar *i din strintate. Corpu! co!a orea& cu organe!e de specia!itate a!e statu!ui +n e!a orarea de nor(e !egate de profesia conta i!, +ns nor(e!e de !ucru, specifice profesiei sunt re&u!tatu! activit)ii Corpu!ui. 7:. C"(e e/#e !(6"ni)"(e" CECCAR!#SP$%S& Sediu! centra! a! Corpu!ui este +n (unicipiu!ui Eucure*ti. CECC"# are fi!i!e fr persona!itate 4uridic +n fiecare re*edin) de 4ude) *i +n (unicipiu! Eucure*ti. Este astfe! organi&at +nc.t s +*i poat +ndep!ini atri u)ii!e de organis( de autoreg!e(entare. /a nive! centra!5 6rgane de deci&ie5 o Conferin)a Na)iona! o Consi!iu! Superior o Eirou! Per(anent o Pre*edinte!e Corpu!ui 6rgane!e de execu)ie5 o :irector genera! executiv o Sectoare 1departa(ente, servicii2 /a nive! de fi!ia!5 6rgane de deci&ie o "dunarea genera! o Consi!iu! fi!ia!ei o Eirou! Per(anent o Pre*edinte!e fi!ia!ei 6rgane de execu)ie5 o :irectoru! executiv o Sectoare 1departa(ente, servicii2 7=. C"(e /&n# "#(i*&1ii+e C!( &+&i!#SP$%S& Bn art. $D din 6G ?>C$DD> sunt enu(erate atri u)ii!e Corpu!ui. Bntre e!e +nt.!ni(5

<9

a.

organi&ea& exa(enu! de ad(itere5 organi&ea& efectuarea stagiu!uiF organi&ea& sus)inerea exa(enu!ui de aptitudini pentru accesu! !a profesia de expert conta i! *i de conta i! autori&atF e!a orea& progra(e!e de exa(en privind stagiu! *i exa(enu! de aptitudini, care se avi&ea& de 0@, ur(rindu-se ar(oni&area cu prevederi!e :irective!or Europene +n do(eniu. . organi&ea& eviden)a exper)i!or conta i!i, a conta i!i!or autori&a)i *i a

societ)i!or co(ercia!e de profi!, prin +nscrierea acestora +n Ta !ou! Corpu!uiF c. asigur una desf*urare a activit)ii exper)i!or conta i!i *i a conta i!i!or autori&a)iF d. e!a orea& *i pu !ic nor(e!e privind activitatea profesiona! *i conduita exper)i!or conta i!i *i a conta i!i!or autori&a)i, e!a orea& ghiduri!e profesiona!e +n do(eniu! financiar-conta i!F e. asigur una desf*urare a activit)ii de eva!uare, pe a&a standarde!or interna)iona!e de eva!uareF f. spri4in for(area *i de&vo!tarea profesiona! continuF g. apr prestigiu! *i independen)a profesiona! a (e( ri!or siF h. e!a orea& cu asocia)ii!e profesiona!e de profi! din )ar *i din afara eiF i. editea& pu !ica)ii!e de specia!itateF 4. a!te atri u)ii sta i!ite prin !ege sau regu!a(enteF 8>. Ce "#(i*&1ii "(e C!n$e(in1" N"1i!n"+, O(0in"(,!#SP$%S& Conferin)a Na)iona! are ur(toare!e atri u)ii5 a. sta i!e*te direc)ii!e de a& pentru asigurarea unei exercitri a profesiei de expert conta i! *i de conta i! autori&atF . apro #egu!a(entu! de organi&are *i func)ionare a Corpu!ui Exper)i!or Conta i!i *i Conta i!i!or "utori&a)i, (odificri!e *i co(p!etri!e acestuia, avi&ate de 0inisteru! @inan)e!or *i de 0inisteru! Ousti)iei, precu( *i Codu! privind conduita etic *i profesiona! a exper)i!or conta i!i *i a conta i!i!or autori&a)iF c. apro ugetu! de venituri *i che!tuie!i *i i!an)u! conta i! a! Corpu!ui Exper)i!or Conta i!i *i Conta i!i!or "utori&a)iF

<G

d. apro siste(u! de sa!ari&are pentru conducerea Corpu!ui Exper)i!or Conta i!i *i Conta i!i!or "utori&a)i *i a fi!ia!e!or acestuia, precu( *i pentru aparatu! propriu a! acestoraF e. a!ege *i revoc (e( ri Corpu!ui superior a! Corpu!ui Exper)i!or Conta i!i *i Conta i!i!or "utori&a)i, ai co(isiei de cen&ori ai acestuiaF f. exa(inea& activitatea desf*urat de Consi!iu! superior *i de consi!ii!e fi!ia!e!or Corpu!ui Exper)i!or Conta i!i *i Conta i!i!or "utori&a)i *i dispune (suri!e necesareF g. hotr*te sanc)ionarea discip!inar a (e( ri!or Consi!iu!ui superior *i ai consi!ii!or fi!ia!e!or Corpu!ui Exper)i!or Conta i!i *i Conta i!i!or "utori&a)i +n confor(itate cu prevederi!e art. $? din 6G ?>C$DD=, !a propunerea co(isiei superioare de discip!in. Contestarea sanc)iuni!or hotr.te de Conferin)a Na)iona! poate fi fcut !a Sec)ia contencios ad(inistrativ a! Cur)ii de "pe!, +n ter(en de <8 de &i!e de !a data +n*tiin)rii oficia!e. Hotr.ri!e Cur)ii de "pe! sunt definitive. h. "pro p!anuri!e anua!e de activitate a!e Consi!iu!ui superior *i consi!ii!or fi!ia!e!or Corpu!ui Exper)i!or Conta i!i *i Conta i!i!or "utori&a)iF i. "!ege *i revoc pre*edinte!e *i doi (e( ri ai co(isiei superioare de discip!inF 4. Bndep!ine*te orice a!te atri u)ii prev&ute de !ege. 81. Ce "#(i*&1ii "(e C!n/i+i&+ S& e(i!(!#SP$%S& Consi!iu! Superior are ur(toare!e atri u)ii5 a. a!ege dintre (e( riii si vicepre*edin)ii Consi!iu!ui Superior 1>25 = dintre ace*tia sunt a!e*i dintre exper)ii conta i!i, iar unu!, dintre conta i!ii atori&a)iF . asigur e!a orarea *i co(p!etarea #egu!a(entu!ui de organi&are *i func)ionare a Corpu!ui, so!icit.nd avi&e!e 0inisteru!ui @inan)e!or *i 0inisteru!ui Ousti)ieiF regu!a(entu! de organi&are *i func)ionare nu va fi +naintat pentru apro are fr avi&e!e favora i!e a!e ce!or dou (inistereF c. asigur e!a orarea *i co(p!etarea Codu!ui privind conduita etic *i profesiona! a exper)i!or conta i!i *i conta i!i!or autori&a)iF d. asigur ad(inistrarea *i gestionarea patri(oniu!ui Corpu!uiF

<D

e. de!i erea& asupra tuturor pro !e(e!or privind profesia de expert conta i! *i de conta i! autori&atF f. veghea& ca #egu!a(entu! privind do .ndirea ca!it)ii de expert conta i! *i conta i! autori&at s fie strict ap!icatF g. asigur coordonarea activit)ii consi!ii!or fi!ia!e!orF sta i!e*te (etodo!ogia de e!a orare a ugetu!ui de venitu!ui *i che!tuie!i a! Corpu!uiF h. apro state!e de func)ii a!e Corpu!ui *i fi!ia!e!orF i. asigur participarea (e( ri!or si +n cadru! unor co(isii de studii *i cercetri, destinate a face s progrese&e profesia *i *tiin)a conta i! sau +n diverse grupuri de !ucru din cadru! institu)ii!or guverna(enta!e *i neguverna(enta!e, !a so!icitarea acestoraF 4. decide +n ter(en de <8 de &i!e asupra contesta)ii!or fcute +(potriva hotr.ri!or !uate de Co(isia superioar de discip!inF L. apro nor(e!e privind desf*urarea activit)ii curente a co(parti(ente!or *i verigi!or organi&atorice a!e Corpu!uiF !. ia toate (suri!e necesare pentru desf*urarea +n une condi)ii a activit)ii de acordare a vi&ei anua!e pentru exercitarea profesiei *i a ce!ei de asigurare a riscu!ui profesiona! de ctre to)i (e( rii Corpu!uiF (. +ndep!ine*te a!te atri u)ii prev&ute de !ege, regu!a(ent *i hotr.ri!e Conferin)ei Na)iona!e a exper)i!or conta i!i *i conta i!i!or autori&a)i. 82. C"(e /&n# "#(i*&1ii+e P(e2e0in#e+&i C!n/i+i&+&i S& e(i!( "+ C!( &+&i!#SP$%S& a. Convoac *i conduce *edin)e!e C.S. *i a!e E.P.F . Conduce *i coordonea& de& ateri!eF c. Pre&int anua! C.S. spre adoptare, proiectu! de uget pentru exerci)iu! viitorF d. "pro anga4area *i efectuarea che!tuie!i!or +n cadru! ugetu!ui apro at de Conferin)a Na)iona!F e. Pre&int i!an)u! conta i!, spre adoptare, C.S. *i spre apro are, Conferin)ei Na)iona!eF f. Nu(e*te *i revoc, cu respectarea state!or de func)iuni apro ate de Consi!iu!F g. Na)iona!, persona!u! propriu a! Consi!iu!ui *i sta i!e*te sa!arii!e, cu apro area E.P.F

=8

h. #epre&int Corpu! +n fa)a autorit)i!or pu !ice, a ter)i!or sau a organi&a)ii!or na)iona!e *i interna)iona!e, apr.nd prestigiu! *i independen)a (e( ri!or siF i. Bndep!ine*te orice a!te atri u)ii sta i!ite de C.N., C.S. *i E.P. 83. O(6"ni)"(e" 2i %!n/#i#&i(e" %!.i/ii+!( 0e 0i/%i +in, !#SP$%S& $. Co(isia Superioar de discip!in ; pe !.ng Consi!iu! Superior a! Corpu!ui -este o co(isie de sanc)ionare +n (aterie discip!inar pentru a ateri de !a conduita etic *i profesiona! a (e( ri!or Consi!iu!ui Superior a! Corpu!ui *i so!u)ionea& contesta)ii!e !a hotr.ri!e co(isii!or de discip!in a!e fi!ia!e!or Constituire 1788925 9 (e( ri titu!ari 9 (e( ri sup!ean)i $ pre*edinte 7 (e( ri EC a!e*i de CN dintre (e( ri CECC"# 7 (e( ri dese(na)i de 0@ 7 (e( ri dese(na)i de 0inisteru! Ousti)iei. veghea& !a respectarea Codu!ui etic *i a regu!a(ente!or *i nor(e!or Corpu!ui Constituire 1788925 > (e( ri titu!ari > sup!ean)i $ pre*edinte *i = (e( ri a!e*i dintre (e( ri fi!ia!ei, EC care se ucur de autoritate *i respect co!egia!. 0andat = ani. 84. C!. e#en1e+e C!.i/iei S& e(i!"(e 0e Di/%i +in,!#SP$%S& a. "na!i&ea& p!.ngeri!e referitoare !a a ateri!e de !a conduita etic *i profesiona! a!e (e( ri!or CS *i C@, fc.nd propuneri de sanc)ionare a acestora CN care hotr*te.

7. Co(isia de discip!in a @i!ia!ei

=$

. So!u)ionea& p!.ngeri!e referitoare !a a ateri!e de !a conduita etic *i profesiona! a pre*edin)i!or CS *i C@, precu( *i a profesioni*ti!or strini care au do .ndit dreptu! de a exercita profesia de expert conta i! *i de conta i! autori&at +n #o(.nia *i ap!ic, dup ca&, prevederi!e art. $? din 6G ?>C$DD= cu (odificri!e u!terioare. (ustrareF avertis(entF suspendarea dreptu!ui de a exercita profesia de expert conta i! sau de conta i! autori&at, pe o poerioad de trei !uni !a un anF inter&icerea dreptu!ui de a exercita profesia de expert conta i! sau de conta i! autori&atF a ateri!e +n func)ie de care se sta i!esc sanc)iuni!e discip!inare, pronun)ate de co(isii!e de discip!in a!e fi!ia!e!or. c. #e&o!v contesta)ii!e for(u!ate +(potriva hotr.ri!or discip!inare pronun)ate de co(isii!e de discip!in a!e fi!ia!e!or. d. "p!ic sanc)iuni!e inter&icerii dreptu!ui de a exercita profesia de EC sau C" (e( ri!or Corpu!ui care au sv.r*it a ateri grave prev&ute +n regu!a(ent. 87. C!. e#en1e+e C!.i/iei 0e Di/%i +in, " Fi+i"+ei!#SP$%S& Aeghea& !a respectarea Codu!ui etic *i a regu!a(entu!ui *i nor(e!or Corpu!ui. Sanc)iuni!e se ap!ic +n func)ie de a ateri!e discip!inare, de gravitatea +nc!crii *i ur(ri!e acestor, precu( *i de persoana +n cau&F Sanc)ionea& a ateri!e discip!inare sv.r*ite de EC, C", (e( ri ai fi!ia!ei, cu do(ici!iu! +n ra&a teritoria! a acesteia, chiar dac a ateri!e au fost sv.r*ite +n ra&a teritoria! a a!tei fi!ia!e. Bn*tiin)ea& pre*edinte!e C@ *i pe repre&entantu! 0@ despre rec!a(a)ii!e pri(ite 1excep)ie, rec!a(a)ii!e +ndreptate +(potriva (e( ri!or EP, a!e profesioni*ti!or societ)i!or strine care se adresea& Co(isiei Superioare de :iscip!in2.

=7

88. C&. $&n%1i!ne"), C!.i/ii+e 0e Di/%i +in,!#SP$%S& Co(isia func)ionea& +n p!enu! su. Cea superioar re&o!v contesta)ii!e fcute +(potriva hotr.ri!or Co(isii!or de discip!in a!e fi!ia!e!or. Ter(enu! de contestare este de <8 de &i!e, iar raportoru! dispune de ce! (u!t <8 de &i!e pentru a pregti raportu! *i pentru a-! putea sus)ine +n fa)a Co(isiei Superioare. 89. C"(e e/#e +!%&+ 2i (!+&+ (e (e)en#"n#&+&i MFP!#SP$%S& Este persoana dese(nat de autoritatea pu !ic, pe !.ng Consi!iu! Superior a! Corpu!ui *i a! @i!ia!ei care sesi&ea& 0inisteru! @inan)e!or Pu !ice ori de c.te ori hotr.ri!e *i (suri!e adoptate de Corp contravin reg!e(entri!or !ega!e *i tri(ite, spre *tiin), E.P. o copie a sesi&rii. Este repre&entantu! autorit)ii de supraveghere pu !ic a activit)i!or CECC"#. 8:. C"(e /&n# "#(&*&1ii+e (e (e)en#"n#&+&i MF!#SP$%S& #epre&entantu! 0@ de pe !.ng Consi!iu! Superior5 particip , fr drept de vot, !a !ucrri!e C.N., !a *edin)e!e C.S. pri(e*te (ateria!e!e *i convocatoru! cu 9 &i!e +nainte sesi&ea& 0@P de c.te ori hotr.ri!e *i (suri!e !uate de Corp contravin reg!e(entri!or !ega!e *i tri(ite spre *tiin) copia dup sesi&are. #epre&entantu! 0@P de pe !.ng Consi!iu! @i!ia!ei5 particip, fr drept de vot, !a !ucrri!e ".G., C.@., E.P., C.:.F sesi&ea& EP a! CS a! Corpu!ui cu privire !a apro area sau refu&u! de +nscriere +n Ta !ou! Corpu!ui de ctre C@, pe care !e consider ne!ega!eF sesi&ea& CS: cu privire !a hotr.ri!e C: a!e fi!ia!ei, pe care !e consider ne!ega!eF sesi&ea& persoane!e dese(nate de 0@P s efectue&e supravegherea pu !ic ori de c.te ori hotr.ri!e *i (suri!e !uate de C@ contravin reg!e(entri!or !ega!e *i tri(ite spre *tiin), copie dup sesi&are. 8=. C"(e /&n# (in%i "+e+e $" #e %e %!n/#i#&ie "*"#e(i 0i/%i +in"(e "+e &n&i .e.*(& "+ C!( &+&i!#SP$%S& =<

a. Co(porta(ent necuviincios fa) de (e( ri Corpu!ui, de repre&entantu! 0@P sau de a!)i participan)i !a reuniuni!e de !ucru a!e organe!or de conducere *i contro! a!e Corpu!ui. . " sen)a ne(otivat de !a +ntrunirea "G a fi!ia!ei sau de !a CN. c. Nerespectarea dispo&i)ii!or Codu!ui, privind conduita etic *i profesiona! a exper)i!or conta i!i *i conta i!i!or autori&a)i din #o(.nia, referitoare !a pu !icitate. d. " sen)a ne4ustificat de !a cursuri!e de pregtire *i perfec)ionare profesiona!, reg!e(entate prin nor(e!e e(ise de Corp. e. Prestarea de servicii de conta i!itate fr contract scris +ncheiat cu c!ientu! sau pe a&a unui contract, +n care nu a fost +nscris ca!itatea profesiona! a ce!ui care +! +ncheie5 EC, C". f. Nerespectarea o !iga)ii!or de pstrare a secretu!ui profesiona!. g. Nedec!ararea sau dec!ararea par)ia! a venituri!or, +n scopu! sustargerii de !a p!ata coti&a)iei sta i!ite de #egu!a(ent. h. @apta (e( ru!ui Corpu!ui de a nu depune, +n ter(enu! sta i!it, !a fi!ia!a de care apar)ine, fi*a pentru persoane fi&ice sau 4uridicice 1pentru persoane!e 4uridice rspunderea incu( pre*edinte!ui consi!iu!ui de ad(inistra)ie, sau ad(inistratoru!ui, dup ca&2. i. Bnc!carea discip!inar, dispo&i)ii!or privind exercitarea sau profesiei *i rspunderea /egii *i ad(inistrativ, civi! pena!, potrivit

#egu!a(entu!ui. Este inter&is efectuarea de !ucrri pentru entit)i!e unde sunt sa!aria)i sau sunt rude sau afini p.n !a gr. IA cu ad(inistratorii sau sa!aria)ii, +n afara Corpu!ui sau activitate co(ercia!. 4. #efu&u! de a pune !a dispo&i)ia organe!or de contro! a!e Corpu!ui a docu(ente!or privind activitatea profesiona!. L. :ec!ara)ii neconfor(e rea!it)ii +n re!a)ii!e cu Corpu! sau cu ter)ii, cu producerea de consecin)e 4uridice, precu( *i orice a!te +nc!cri a!e conduitei etice *i profesiona!e. 9>. C&. /e $"%e "+e6e(e" 5n C!n/i+i&+ S& e(i!( "+ C!( &+&i!#SP$%S& Prin vot secret, pe o perioad de = ani, cu re+nnoirea iena! a 4u(tate dintre (e( ri a!e*i. Pre*edinte!e Consi!iu!ui Superior este a!es de Conferin)a

==

Na)iona!, iar a! @i!ia!ei de "dunarea Genera!. #ea!egerea dup o perioad ega!, cu cea +n care a de)inut func)ia respectiv 1pre*edinte!e care a de)inut func)ia = ani sau G ani2, put.nddepune candudatura dup = ani, respectiv G ani de !a +ncetarea func)iei. :ec!ara)ii!e de candidatur cuprind5 nu(e!e, prenu(e!e, adresa candidatu!uiF categoria profesiona! ECCC"F (odu! de exercitare a profesieiF func)ii!e de)inute anterior +n cadru! Corpu!ui *i perioada respectivF func)ia pentru care candidea&5 (e( ru a! unui Consi!iu a! Corpu!ui, Eirou! Per(anent a! Consi!iu!ui Superior sau a! Consi!iu!ui @i!ia!ei. o iective!e *i strategia pe care !e propune candidatu! dac va fi a!esF :ec!ara)ie pe proprie rspundere, +n sensu! c +ndep!ine*te cerin)e!e de e!igi i!itate din regu!a(ent. 91. Ce e/#e E#i%"!#SP$%S& Etica este *tiin)a care se ocup cu studiu! teoretic a! va!orii *i condi)ii!or u(ane din perspectiva principii!or (ora!ei *i ro!u! !or +n via)a socia!F tota!itatea nor(e!or de conduit (ora!, corespun&toare unui do(eniu, unei activit)i sau unei co!ectivit)i. Etica este strin dictaturii *i centra!is(u!uiF ea este specific de(ocra)iei, deoarece de(ocra)ia presupune dereg!e(entare, !ocu! !egi!or fiind !uat de principii etice, fr de care se a!unec +n anarhie *i de&ordine. 92. Ce /&n# /e(3i%ii+e (!$e/i!n"+e!#SP$%S& 6rice serviciu care cere aptitudini conta i!e +nrudite, prestat de un conta i! profesionist5 servicii de conta i!itateF audit 1dar cu respectarea nor(e!or specifice2F fisca!itate 1cu respectarea nor(e!or specifice2F consu!tan) (anageria!F (anage(ent financiar.

Serviciu ; o (unc prestat +n fo!osu! sau +n interesu! cuiva, dar potrivit nor(e!or *i regu!i!or profesiei prestatoru!uiF +ndep!inirea unei +ndatoriri fa) de cineva.

=>

93. C"(e /&n# %"("%#e(i/#i%i+e e/en1i"+e "+e &nei (!$e/ii %!n#"*i+e!#SP$%S& Caracteristici!e esen)ia!e a!e unei profesii conta i!e sunt5 de)inerea unei co(peten)e inte!ectua!e specifice, o )inut prin for(are *i +nv)(.ntF respectarea de ctre (e( ri a unui ansa( !u de va!ori *i de regu!i sta i!ite de organis(u! profesiona!, cu deose ire ce!e care se refer !a o iectivitate. recunoa*terea unei datorii fa) de pu !ic. 3neori, datoria (e( ri!or, privind profesiunea !or *i pu !icu!, poate fi +n contradic)ie cu interesu! !or persona! pe ter(en scurt sau cu o !iga)ii!e !or de !oia!itate fa) de anga4ator. Jin.nd sea(a de re(arci!e precedente este de datoria organis(e!or profesiona!e na)iona!e s defineasc regu!i de etic pentru (e( ri !or, +nc.t s garante&e o ca!itate opti( a servicii!or *i s pstre&e +ncrederea pu !icu!ui +n profesie. Profesia conta i! !i era! este a&at pe (ora!itate irepro*a i!, pe independen), pe *tiin) +n profesie, pe co(peten) 1SI02. 94. Ce /e.ni$i%"1ie "(e in#e(e/&+ 6ene("+ @in#e(e/&+ &*+i%A!#SP$%S& Profesia conta i! se distinge prin acceptarea responsa i!it)ii sa!e fa) de pu !ic5 prin pu !ic +n)e!eg.ndu-se5 c!ien)iiF guvernu!F anga4atoriiF investitoriiF oa(enii de afaceriF co(unit)i!e financiareF donatorii de fonduriF orice a!t persoan,

care dau +ncredere +n o iectivitatea *i integritatea profesioni*ti!or conta i!i pentru una func)ionare a econo(iei. "ceast +ncredere, acordat de pu !ic, i(pune profesiei conta i!e o responsa i!itate +n (aterie de interes genera!. Interesu! genera! se(nific satisfac)ia

=?

co!ectiv a persoane!or *i institu)ii!or pentru care !ucrea& profesioni*tii conta i!i, +n s!u4 a crora se af!. Pstrarea acestui statut, privi!egiat, a! profesioni*ti!or conta i!i presupune oferirea de servicii potrivit unor criterii care s 4ustifice +ncrederea pu !icu!ui. 97. C"(e /&n# i. e("#i3e+e $&n0".en#"+e en#(& (e"+i)"(e" !*ie%#i3&+&i (!$e/iei %!n#"*i+e!#SP$%S& #ea!i&area o iectivu!ui profesiei conta i!e const.nd +n satisfacerea exigen)e!or pu !icu!ui, i(pun (ai (u!te i(perative *i anu(e5 credi i!itatea ; pu !icu! are nevoie de infor(a)ii credi i!eF profesiona!is(u! ; profesiunea conta i! are nevoie de persoane recunoscute de c!ien)i, anga4atori *i ter)i ca profesioni*ti +n do(eniuF ca!itatea servicii!or ; toate servicii!e furni&ate de un profesionist conta i! tre uie s satisfac criterii!e precise de apreciere, standarde!e de ca!itateF +ncredere ; uti!i&atorii servicii!or profesioni*ti!or conta i!i tre uie s fie asigura)i c aceste servicii sunt su ordonate unui ansa( !u de regu!i de etic profesiona!. 98. C"(e /&n# (in%i ii+e $&n0".en#"+e %"(e #(e*&ie (e/ e%#"#e en#(& (e"+i)"(e" !*ie%#i3e+!( (!$e/iei %!n#"*i+e!#SP$%S& Principii!e funda(enta!e privesc5 INTEG#IT"TE ; drept, cinstit, sincer 6EIECTIAIT"TE ; corect, fr idei preconcepute C60PETENJ P#6@ESI6N"/ ; !ucrri efectuate cu gri4 *i s.rguin), pstrarea !a &i a nive!u!ui de pregtireF C6N@I:ENJI"/IT"TE ; pstrarea secretu!ui profesiona!F P#6@ESI6N"/IS0 ; co(porta(ent corespun&tor exigen)e!or profesiei conta i!eF #ESPECT"#E" N6#0E/6# TEHNICE HI P#6@ESI6N"/E ; executarea !ucrri!or confor( nor(e!or tehnice *i profesiona!e ap!ica i!e, pentru satisfacerea cerin)e!or c!ientu!ui sau anga4atoru!ui *i co(pati i!itatea cu exigen)e!e integrit)ii, o iectivit)ii *i independen)ei.

=9

99. C&. e/#e 0e$ini#, in#e6(i#"#e" 5n (!$e/i" %!n#"*i+,!#SP$%S& Integritatea este o re&u!tant. 3n conta i! tre uie s fie drept, sincer *i corect +n rea!i&area sarcini!or profesiona!e. 9:. Ce /e 5n1e+e6e (in !*ie%#i3i#"#e" 5n (!$e/i" %!n#"*i+,!#SP$%S& 6 iectivitatea presupune ca profesionistu! conta i!, +n +ndep!inirea (isiunii sa!e, s fie i(par)ia!, fr pre4udec)i, s nu se af!e +n situa)ii de i(co(pati i!itate, de conf!ict de interese de natur a deter(ina un ter) s pun !a +ndoia! o iectivitatea profesionistu!ui conta i!. 9=. n %e %!n/#, %!. e#en1" (!$e/i!n"+,!#SP$%S& Co(peten)a profesiona! are dou co(ponente de a&5 o )inerea (en)inerea.

Co(peten)a profesiona! presupune c profesionistu! conta i! tre uie s furni&e&e servicii profesiona!e cu gri4 *i s.rguin) *i este o !igat s se (en)in +n per(anen) !a un nive! de cuno*tin)e *i de recunoa*tere profesiona! care s 4ustifice a*teptri!e unui c!ient sau a! anga4atoru!ui. "ceasta presupune ca e! s fie !a curent cu u!ti(e!e evo!u)ii *i nout)i din practica profesiona!, din !egis!a)ie *i tehnci!e de !ucru. :o .ndirea cere5 +na!t standard de pregtire genera!, ur(at de una specific, practic *i experien) +n su iecte profesiona!e se(nificative, perioade de practic +n do(eniu. cunoa*tere continu a evo!u)ii!or +n profesia conta i! 1!a nive! na)iona! *i interna)iona! +n conta i!itate, audit *i a!te reg!e(entri statutare *i cerin)e re!evante2. adoptarea unui progra( care s garante&e un contro! de ca!itate +n +ndep!inirea sarcini!or profesiona!e, +n confor(itate cu nor(e!e na)iona!e *i interna)iona!e.

0en)inerea cere5

=G

:>. n %e %!n/#, %!n$i0en1i"+i#"#e"!#SP$%S& Confiden)ia!itatea presupune ca profesionistu! conta i! s respecte caracteru! privat a! infor(a)ii!or o )inute +n ti(pu! (isiuni!or sa!e *i s nu !e uti!i&e&e sau s !e divu!ge, fr autori&a)ie scris, +n afar de ca&uri!e +n care o !iga)ia divu!grii este prev&ut de !ege sau prin acte nor(tive i(perative :1. Ce /e 5n1e+e6e (in (!$e/i!n"+i/.!#SP$%S& Profesiona!is(u! presupune c profesionistu! conta i! nu tre uie s fac ceva care ar aduce atingere reputa)iei profesiunii conta i!e sau ar putea conduce !a discreditarea eiF aceasta o !ig institute!e (e( re a!e I@"C ca, !a e!a orarea regu!i!or de tic, s prevad responsa i!it)i c!are a!e profesionistu!ui conta i! fa) de c!ien)i, ter)i, anga4atori, a!)i (e( ri ai profesiei, pu !ic +n genera!. :2. C"(e e/#e /#(&%#&(" %!0&+&i E#i% "+ IFAC!#SP$%S& Codu! cuprinde o iective!e *i principii!e funda(enta!e, redate genera! *i nu pentru a re&o!va pro !e(e!e etice a!e conta i!i!or profesioni*ti +ntr-un ca& ine deter(inat. Codu! ofer anu(ite !inii directoare +n ceea ce prive*te ap!icarea +n practic a o iective!or *i principii!or funda(enta!e cu privire !a nu(ru! situa)ii!or tipice care se +nt.!nesc +n profesiunea conta i!. Codu! etic are trei pr)i5 Partea " se ap!ic tuturor profesioni*ti!or conta i!i, +n afar de ca&u! +n care a!tceva este specificatF Partea E se ap!ic nu(ai conta i!i!or !i er-profesioni*tiF Partea C se ap!ic conta i!i!or profesioni*ti sa!aria)i *i de ase(eni poate fi ap!icat, +n circu(stan)e si(i!are, conta i!i!or sa!aria)i din ca inete!e cu !i er practic . :3. C!n$+i%#e 0e in#e(e/e E Ci(%&./#"n1e 0e %"(e #(e*&ie 1in&# /e".". De/%(ie(e !#SP$%S& Profesioni*tii conta i!i sunt deseori confrunta)i cu situa)ii care i(p!ic conf!icte de ordin profesiona!F nu se poate sta i!i o !ist co(p!et de situa)ii

=D

suscepti i!e de a genera conf!icte de interese +ns profesioni*tii tre uie s descopere factorii care dau na*tere !a astfe! de conf!icte. Exist *i une!e circu(stan)e particu!are +n care responsa i!itatea profesionistu!ui conta i! poate fi +n conf!ict cu une!e cerin)e interne *i externe5 un superior, director, ad(inistrator sau asociat poate face presiuni. Tre uie descura4at orice re!a)ie sau orice interes suscepti i! de a pune +n perico!, de a inf!uen)a negativ integritatea profesionistu!ui conta i!F profesionistu!ui conta i! i se poate cere s !ucre&e contra nro(e!or profesiona!e *i tehniceF un conf!ict de interese se poate produce *i c.nd pu !icarea unor infor(a)ii eronate poate avanta4a anga4atoru! sau c!ientu! *i favori&a sau de&avanta4a profesionistu! conta i!. :4. C"(e e/#e (!%e0&(" 0e &(."# %Bn0 e/#e 0i$i%i+ 0e /e/i)"# &n %!. !(#".en# %!n#("( e#i%ii /"& en#(& " (e)!+3" &n %!n$+i%# 0e !(0in e(/!n"+!#SP$%S& C.nd este difici! de sesi&at un co(porta(ent contrar eticii sau pentru a re&o!va un conf!ict de ordin profesiona!, dac po!itici!e sta i!ite de organis(u! profesiona! nu sunt suficiente, profesionistu! conta i! poate recurge !a ur(toare!e5 exa(inarea conf!ictu!ui cu superioru! direct. :ac interven)ia superioru!ui direct nu este suficient *i profesionistu! conta i! decide s se adrese&e nive!u!ui superior ur(tor, superioru! direct tre uie notificat +n acest sensF dac superioru! este presupus i(p!icat +n conf!ict, profesionistu! tre uie s supun pro !e(a nive!u!ui ierarhic ce! (ai ridicatF so!icitarea avi&u!ui confiden)ia! a! unui consi!ier independent sau a! organis(u!ui profesiona!F dac toate recursuri!e interne nu sunt suficiente, profesionistu! conta i! poate, pentru chestiuni grave, s de(isione&e *i s tri(it o scrisoare +n acest sens conducerii entit)ii care !-a anga4atF 6rice profesionist conta i! care ocup un post de conducere tre uie s se asigure c, +n cadru! entit)ii respective, sunt sta i!ite regu!i +n (aterie de re&o!vare a conf!icte!or profesiona!e. :7. E' +i%"1i (in%i i&+ %!n$i0en1i"+i#,1ii-

>8

!#SP$%S& Confiden)ia!itatea este strict, +n afar de ca&uri!e +n care a pri(it o autori&a)iei specia! de a divu!ga infor(a)ii!e sau +n ca& de o !iga)ii !ega!e sau profesiona!e. Profesioni*tii conta i!i tre uie s se asigure c persoane!e anga4ate, su orice for(, su a!terni sau co!a oratori, respect ace!ea*i regu!i de confiden)ia!itate. Confiden)ia!itatea (ai i(p!ic de ase(enea faptu! c, infor(a)ii!e pri(ite nu sunt fo!osite de profesionistu! conta i! +n eneficiu! persona! sau a! unui ter). "cest profesiona!e. Bn interesu! pu !ic *i a! profesiunii, nor(e!e profesiona!e tre uie s defineasc conceptu! de confiden)ia!itate *i s furni&e&e o orientare asupra naturii *i +ntinderii o !iga)ii!or !egate de confiden)ia!itate *i asupra circu(stan)e!or +n care divu!garea de infor(a)ii pri(ite +n cursu! exercitrii unei (isini, tre uie autori&at sau cerut. 6 !iga)ii!e de confiden)ia!itate sau secret profesiona! sunt +nscrise +n !egis!a)ia fiecrei )ri. Pentru a sta i!i dac infor(a)ii!e confiden)ia!e pot fi divu!gate, tre uie avute +n vedere (ai (u!te aspecte, *i anu(e5 a. c.nd divu!garea este autori&at de c!ient5 dac interese!e tuturor pr)i!or 1cu deose ire ter)i2 pot fi !e&ateF . c.nd divu!garea este cerut de !ege sau c.nd exist o !iga)ii profesiona!e de divu!gare5 profesionistu! tre uie s fac ape! !a 4udecata sa pentru a deter(ina tipu! de infor(a)ii care pot fi divu!gateF tre uie s se evite situa)ii!e care i(p!ic fapte sau opinii ne4ustificate sau ne4ustifica i!eF profesionistu! tre uie s se asigure c persoane!e care pri(esc infor(a)ii!e sunt destinatarii corec)i ai unor astfe! de infor(a)ii, adic cu a i!it)i s pri(easc astfe! de infor(a)iiF profesionistu! tre uie s sta i!easc dac divu!garea *i consecin)e!e acesteia i(p!ic responsa i!itatea sa. Bn toate aceste ca&uri se reco(and consu!tarea organis(u!ui profesiona! *iCsau a unui avocat. principiu nu se ap!ic divu!grii infor(a)ii!or care per(it profesionistu!ui conta i! s +ndep!ineasc o !iga)ii!e sa!e, sta i!ite prin nor(e!e

>$

:8. C"(e e/#e %!. !(#".en#&+ %!n/i+ie( $i/%"+-

(!$e/i!n"+i/.&+&i %!n#"*i+ 5n#(<! "%#i3i#"#e 0e

!#SP$%S& Conta i!u! care prestea& servicii profesiona!e +n do(eniu! fisca!it)ii este +ndrept)it s se situe&e +n cea (ai un po&i)ie +n favoarea unui c!ient sau a unui patron, cu condi)ia ca presta)ia s fie efectuat cu co(peten). Integritatea *i o iectivitatea nu tre uie di(inuate, iar opinia conta i!u!ui profesionist tre uie s fie confor( !egii. :u ii!e pot fi re&o!vate +n favoarea c!ientu!ui dac exist suport re&ona i! pentru po&i)ia respectiv. Exist reg!e(entri specifice +n (aterie :9. C"(e /&n# %!. !nen#e+e in0e en0en1ei!#SP$%S& Independen)a are dou !aturi5 de spirit *i +n aparen) Independen)a de spirit 1+n g.ndire25 stare de g.ndire care per(ite oferirea unei opinii, a unui seviciu profesiona! fr s fie afectat 4udecata profesiona!F presupune integritate *i o iectivitate. Independen)a +n aparen) const +n capacitatea profesionistu!ui conta i! de a de(osntra c riscuri!e !a adresa independen)ei +n g.ndire au fost e!i(inate sau !i(itate, astfe! ca o ter) persoan s nu pun !a +ndoia! integritatea *i o iectivitatea profesionistu!ui conta i!. ::. En&.e("1i ".enin1,(i 2i (i/%&(i %"(e "$e%#e"), in0e en0en1". !#SP$%S& "(enin)ri !egate de interesu! propriu5 o financiar5 direct 1dependen)a de onorarii, onorarii restante, tea(a de a pierde c!ientu!2, "(enin)ri !egate de autocontro! 1i(p!icarea auditoru!ui +n a!te !ucrri +n cadru! ace!eia*i fir(e2, @a(i!iaris( sau +ncredere prea (are +n c!ient 1testarea insuficient a infor(a)iei furni&ate de c!ient2, Cunoa*terea de prea (u!t vre(e a c!ientu!ui, >7

Persona!itatea *i ca!itatea c!ientu!ui, Inti(idarea de ctre un c!ient prea do(inant, ceea ce i(pune expertu!ui conta i! s ac)ione&e +n (anier su iectiv.

:=. Ri/%&(i +e6"#e 0e in#e(e/&+ (! (i& E 0e/%(ie(e. !#SP$%S& Interes financiar direct sau indirect, dependen)a de onorarii, dorin)a de a +ncasa onorarii restante, tea(a de a pierde c!ientu! etc. =>. A.enin1,(i +e6"#e 0e $".i+i"(i/. /"& 5n%(e0e(e E 0e/%(ie(e. !#SP$%S& #iscu! ca expertu! conta i! s fie inf!uen)at de persona!itatea *i ca!it)i!e c!ientu!uiF s fie prea atent !a interese!e c!ientu!uiF afectarea aten)iei expertu!ui de cunoa*terea de (u!t ti(p a tuturor pro !e(e!or c!ientu!ui, ceea ce poate conduce !a +ncredere excesiv +n c!ient *i !a testarea insuficient a infor(a)ii!or pre&entate de acesta. =1. A.enin1,(i +e6"#e 0e in#i.i0"(e E 0e/%(ie(e. !#SP$%S& Posi i!itatea ca expertu! s fie inti(idat de o a(enin)are sau de un c!ient do(inant *i s se tea( de consecin)e!e ce decurg din ac)ionarea de o (anier o iectiv. Exist o !egtur de cau&a!itate5 inti(idare ; o iectivitate. =2. Re+"1ii+e e(/!n"+e, $".i+i"+e 2i in0e en0en1" E 0e/%(ie(e. !#SP$%S& #e!a)ii!e persona!e *i fa(i!ia!e pot pre4udicia independen)a. Tre uie s ne asigur( c nici o re!a)ie persona! sau fa(i!ia! nu pune +n perico! independen)a profesionistu!ui, +n +nep!inirea (isiunii sa!e. Este i(posi i! de codificat +n (od precis regu!i!e confor( crora o re!a)ie persona! sau fa(i!ia! +ntre un profesionist de practiv !i er *i un c!ient este accepta i! 1prin c!ient +n)e!eg.ndu-se proprietaru! +ntreprinderii, ac)ionarii principa!i, directori genera!ei, directori financiari, ad(inistrator sau posturi echiva!ente2. Institute!e (e( re a!e I@"C tre uie s-*i infor(e&e (e( ri de tipu! de situa)ii suscepti i!e de a-i expune !a presiuni. :e exe(p!u, astfe! de presiuni pot aprea atunci c.nd profesionistu! are interese financiare co(une cu un cadru sau anga4at a! c!ientu!ui sau c.nd de)in +(preun interese se(nificative +ntr-o societate +n participa)iune cu un c!ient.

><

=3. On!("(ii+e 2i in0e en0en1" E 0e/%(ie(e. !#SP$%S& C.nd onorarii!e pri(ite de !a un c!ient sau de !a un grup de care apar)ine ace! c!ient, repre&int o parte i(portan) din onorarii!e rute tota!e a!e ca inetu!ui +n ansa( !u, dependen)a fa) de acest c!ient sau grup tre uie exa(inat cu aten)ie, cci independen)a poate fi pus +n perico!. 6rganis(e!e (e( re a!e I@"C sta i!esc regu!i *i furni&ea& instruc)iuni (e( ri!or !or referitoare !a acest su iectF acestea tre uie s fie +n concordan) cu nive!u! de de&vo!tare a profesiei conta i!e, cu situa)ia econo(ic a fiecrei )ri. Servicii!e profesiona!e nu tre uie s fie propuse sau efectuate, unui c!ient, pe a& de acorduri sau contracte confor( crora facturarea onorarii!or este condi)ionat de i(portan)a pro !e(e!or descoperite sau de re&u!tate!e acestor servicii. Bn )ri!e +n care facturarea onorarii!or este condi)ionat de re&u!tat, este autori&at de !egis!a)ie sau de nor(e!e organis(u!ui, aceste (isiuni tre uie !i(itate !a ace!ea pentru care independen)a nu este o !igatorie. 6norarii!e fixate de tri una! sau de a!t autoritate pu !ic nu sunt considerate ca intr.nd +n aceast categorie. :i(potriv, onorarii!e facturate procentua! sau a!te (etode si(i!are sunt considerate ca intr.nd +n aceast categorie. =4. C!. e#en1" (!$e/i!n"+, 2i (e/ !n/"*i+i#"#e" %Bn0 /e &#i+i)e"), +&%(,(i+e "+#&i e' e(#. !#SP$%S& /i er profesioni*tii conta i!i tre uie s evite s preste&e servicii profesiona!e fr o co(peten) adecvat, +n afar de ca&u! +n care eneficia& de sfaturi avi&ate *i de o asisten) care s !e per(it s preste&e servicii de ca!itate. :ac un profesionist conta i! nu posed co(peten)a necesar +ntr-un do(eniu specific +n cadru! (isiunii sa!e, acesta poate so!icita sfaturi tehnice de !a un specia!ist 1a!)i profesioni*ti conta i!i, avoca)i, ingineri, geo!ogi sau a!)i exper)i2. Bn acest ca&, de*i profesionistu! conta i! se spri4in pe co(peten)e tehnice a!e specia!istu!ui consu!tat, acesta din ur( nu cunoa*te +n (od necesar regu!i!e de etic a!e profesiunii. Bntruc.t profesionistu!ui conta i! +i revine +ntreaga responsa i!itate pentru serviciu! prestat, e! tre uie s se asigure c regu!i!e de etic au fost respectate de ctre expertu! consu!tant. E! tre uie s se asigure c expertu! consu!tat este !a curent cu regu!i!e de

>=

etic, (ai a!es principii!e funda(enta!e a!e profesieiF aceste principii se ap!ic !a orice (isiune !a care particip ace*ti exper)i. "ceast asigurare se poate o )ine5 fie cer.nd exper)i!or respectivi s citeasc regu!i!e de eticF fie cer.nd exper)i!or o confir(are scris asupra unei +n)e!egeri a regu!i!or de eticF fie d.nd sfaturi dac apar conf!icte poten)ia!e.

C.nd profesionistu! conta i! nu are asigurarea c regu!i!e de etic sunt cunoscute *i respectate, e! tre uie s refu&e +ncredin)area (isiunii sau s o +ntrerup 1dac a +nceput2. =7. C(i#e(ii 0e /#"*i+i(e " !n!("(ii+!(. !#SP$%S& 6norarii!e facturate tre uie s ref!ecte +n (od fide! va!oarea servicii!or prestate, )n.nd cont de ur(toare!e e!e(ente5 $. co(peten)a *i cuno*tin)e!e o )inute pentru tipu! de serviciu prestatF 7. nive!u! de instruire *i experien)a persoanei care particip !a !ucrareF <. ti(pu! afectat de fiecare persoan efecturii !ucrriiF =. gradu! de responsa i!itate a! (isiunii respectiveF 6norarii!e se ca!cu!ea& +n func)ie de tarife!e orare sau &i!nice +n vigoare, pentru fiecare participant !a (isiune, !a nive!u! fiecrei fir(e, fiecrui profesionist. 3n profesionist conta i! nu tre uie s propun servicii profesiona!e pentru onorarii su esti(ate. C.nd se propune un onorariu unui c!ient, profesionistu! conta i! tre uie s se asigure c nu este sacrificat ca!itatea sa *i c se respect nor(e!e organis(u!ui interna)iona! cu privire !a ca!itate. Che!tuie!i!e *i diverse!e ra( ursri ; dep!asri de exe(p!u ; se +nregistrea& distinct. Perceperea de co(isioane sau p!ata de ctre un profesionist conta i! ca !i er profesionist, este strict inter&is. Criterii!e de care se )ine sea(a +n sta i!irea onorarii!or sunt5 a. co(peten)a *i cuno*tin)e!e necasare serviciu!ui prestatF . nive!u! de for(are, instruire *i experien) a persoanei participante !a (isiuneF

>>

c. ti(pu! afectat 1ore, &i!e2F d. riscuri!e *i gradu! de responsa i!itate a (isiunii. =8. A%#i3i#,1i in%!. "#i*i+e %& e'e(%i#"(e" (!$e/iei +i*e(e. !#SP$%S& Nu tre uie s exercite +n para!e! activit)i care afectea& sau sunt suscepti i!e de a afecta integritatea, o iectivitatea, independen)a, una reputa)ie a profesiei, care sunt inco(pati i!e cu exercitarea profesiei !i ere. Ca!itatea de expert conta i! este inco(pati i! cu orice activitate sa!ariat +n afara Corpu!ui sau orice activitate co(ercia!. Bn une!e situa)ii, !i er profesionistu! conta i! poate pri(i spre conservare *i uti!i&are, potrivit !egii, fonduri a!e c!ien)i!or, e! tre uind5 s pstre&e aceste fonduri, separat de fonduri!e sa!eF s !e uti!i&e&e confor( destina)ii!or sta i!iteF s ai posi i!itatea s 4ustifice existen)a *i uti!i&area fonduri!or respective.

=9. Re+"1ii+e %& %ei+"+1i .e.*(i E A%%e #"(e" 0e n!i .i/i&ni. !#SP$%S& Servicii!e sau sfaturi!e unui !i er profesionist conta i! care posed co(peten)e particu!are pot fi so!icitate5 a. de ctre c!ient5 dup discu)ii *i consu!tri prea!a i!e cu profesionistu! conta i! +n func)ie 1existent2F !a cererea sau reco(andarea expres a profesionistu!ui conta i! +n func)ie 1existent2F fr consu!tarea profesionistu!ui conta i! +n func)ie. . de ctre profesionistu! conta i! +n func)ie 1existent2, su re&erva respectrii stricte a secretu!ui profesiona! 3neori c!ientu! cere ; !a contactarea unui !i er profesionist conta i! ; s nu fie infor(at profesionistu! conta i! +n func)ie 1existent2F +n astfe! de ca&uri, profesionistu! conta i! tre uie s decid dac (otive!e c!ientu!ui sunt accepta i!e. Profesionistu! conta i! contactat tre uie5 s se confor(e&e instruc)iuni!or pri(ite de !a profesionistu! conta i! +n func)ie sau de !a c!ient, +n (sura +n care e!e nu sunt contradictorii cu o !iga)ii!e !ega!e sau profesiona!eF

>?

s garante&e, pe c.t posi i!, c profesionistu! conta i! +n func)ie este ine infor(at de natura genera! a servicii!or profesiona!e prestate.

C.nd opinia unui profesionist conta i! +n func)ie 1existent2 este so!icitat +n ceea ce prive*te ap!icarea principii!or conta i!e, nor(e!or de audit, nor(e!or de raportare, profesionistu! conta i! +n func)ie tre uie s ai gri4 ca opinia sa s nu inf!uen)e&e +n (od exagerat 4udecata *i o iectivitatea profesionistu!ui conta i! contactat. =:. Re+"1ii+e %& %ei+"+1i .e.*(i E 5n+!%&i(e" %& &n "+# +i*e( (!$e/i!ni/# %!n#"*i+. !#SP$%S& Bntreprinderea are dreptu! de a-*i a!ege consi!ierii *i de a-i +n!ocui c.nd dore*te. :ac este i(portant aprarea interese!or !egiti(e a!e +ntreprinderii, este !a fe! de i(portant ca un !i er profesionist conta i! s poat decide, dac exist (otive profesiona!e care s 4ustifice, neacceptarea (isiuniiF aceasta presupune o co(unicare direct cu profesionistu! conta i! +n func)ie. Bn a sen)a unei cereri specifice, profesionistu! conta i! +n func)ie nu tre uie s furni&e&e spontan infor(a)ii despre afaceri!e c!ientu!ui su. 3r(torii factori sta i!esc, +n ce (sur, un profesionist +n func)ie poate discuta despre afaceri!e c!ientu!ui su cu un profesionist contactat5 dac c!ientu! a autori&at acest !ucruF dac nor(e !ega!e sau regu!i de etic, referitoare !a aceast divu!gare, per(it acest !ucru. Co(unicarea +ntre cei doi profesioni*ti conta i!i are scop5 de a +(piedica un !i er profesionist conta i! s accepte no(ina!i&area sa, dac toate e!e(ente!e pertinente nu sunt cunoscuteF de a prote4a ac)ionarii (inoritari care nu sunt de regu! infor(a)i de +(pre4urri!e +n!ocuirii profesionistu!ui conta i! +n func)ieF de a apra interese!e profesionistu!ui conta i! +n func)ie, atunci c.nd propunerea de +n!ocuire se datorea& caracteru!ui su scrupu!os de a ac)iona ca profesionist independent. Bnainte de a accepta o no(ina!i&are pentru a presta servicii profesiona!e care p.n atunci au fost prestate de ctre un a!t !i er profesionist conta i!, profesionistu! conta i! tre uie5

>9

s sta i!easc dac c!ientu! poten)ia! a infor(at profesionistu! +n func)ie de inten)ia sa de a-! +n!ocui *i !-a autori&at, +n scris, s discute !i er *i fr !i(ite despre afaceri!e sa!e cu nou! profesionist conta i!F

s so!icite autori&area de co(unicare cu profesionistu! conta i! +n func)ie. :ac aceast autori&are este refu&at, profesionistu! conta i! tre uie, +n a sen)a a!tor (i4!oace a!ternative de a o )ine asigurri!e necesare, s rfu&e no(ina!i&area sa. :ac autori&area este dat, tre uie s cear profesionistu!ui +n func)ie5

- s furni&e&e toate infor(a)ii!e care i-ar inter&ice s accepte (isiuneaF s furni&e&e toate infor(a)ii!e necesare care s-i per(it s ia o deci&ie. s rspund 1+nscris2, art.nd dac exist (otive profesiona!e care ar inter&ice profesionistu!ui s accepte no(ina!i&area saF s asigure c c!ientu! a autori&at, divu!garea infor(a)ii!or, profesionistu!ui dese(natF s co(unice orice infor(a)ie de care are nevoie profesionistu! dese(nat, pentru a putea s decid dac accept sau nu (isiunea *i s a orde&e !i er, cu profesionistu! dese(nat, toate pro !e(e!e i(portante, privind no(ina!i&area sa.

Profesionistu! +n func)ie, !a pri(irea autori&a)iei din partea c!ientu!ui, tre uie5

==. Ce /e 5n1e+e6e (in &*+i%i#"#e 5n (!$e/i" %!n#"*i+,!#SP$%S& Pu !icitatea, +n practica conta i! se face +n !i(ite!e stricte prev&ute de Codu! etic *i fr a fi afectate interese!e ce!or!a!)i (e( ri ai CECC"#. Ea tre uie s +ndep!ineasc (ai (u!te atri ute5 infor(area o iectiv a pu !icu!uiF decen)aF cinsteaF +ncredereaF unu! gust.

1>>. En&.e("1i /i#&"1ii+e %"(e n& (,/ &n0 %(i#e(ii+!( 0e !*ie%#i3i#"#e, 5n%(e0e(e, %in/#e, 0e%en1, 2i *&n 6&/# en#(& ! "%1i&ne 0e (!.!3"(e.

>G

!#SP$%S& Bntre situa)ii!e care nu +ndep!inesc criterii!e de o iectivitate, +ncredere, cinste, decen) *i un gust a(inti(5 ce!e care creea& speran)e fa!se, induc +n eroare sau creea& speran)e ne4ustificate de posi i!e re&o!vri favora i!eF i(p!ic posi i!itatea de a inf!uen)a orice instan) tri una!, agen)ie de reg!e(entareF fac co(para)ii cu a!)iiF con)in (rturii sau apro ri scriseF care con)in orice a!te preci&ri ce ar putea s produc unei persoane re&ona i!e o ne+n)e!egere sau o decep)ieF care pretind, ne4ustificat c persoana respectiv este expert sau specia!ist +ntr-un anu(e do(eniu a! conta i!it)ii. 1>>. C"(e /&n# %!n0i1ii+e %e(&#e &nei "%1i&ni 0e &*+i%i#"#e" n& e/#e "&#!(i)"#,(!.!3"(e "#&n%i %Bn0

!#SP$%S& Exist o pa!et a condi)ii!or *i anu(e5 s ai ca o iect aducerea !a cuno*tin)a pu !icu!ui sau a ace!or sectoare a!e pu !icu!ui care sunt interesate, a fapte!or, +ntr-un (od care s nu fie fa!s, s nu induc +n eroare *i s nu produc decep)iiF

s fie de un si()F s fie de(n din punct de vedere profesiona!F s evite repetarea frecvent, ostentativ a nu(e!ui conta i!u!ui profesionist independentF s evite pro(ovarea persona! excesiv.

1>2. C"(e /&n# (e6&+i+e 0e e#i%, " +i%"*i+e %!n#"*i+i+!( /"+"(i"1i 5n in0&/#(i, %!.e(1, #("n/ !(#, /e%#!( &*+i%!#SP$%S& Profesioni*tii conta i!i tre uie s fie !oia!i at.t fa) de anga4ator c.t *i fa) de profesie. "ceste dou exigen)e fiind uneori +n contradic)ie. Pri(a condi)ie a unui anga4at este de a sus)ine o iective!e etice *i !egiti(e a!e organi&a)iei profesiona!e. Totodat un anga4at nu poate fi o !igat5 s vio!e&e !egis!a)iaF s +nca!ce regu!i!e *i nor(e!e profesieiF s (int auditorii anga4atoru!ui suF >D

s se(ne&e o dec!ara)ie care s con)in distorsiuni a!e rea!it)ii. :ac profesionistu! sa!ariat nu reu*e*te s re&o!ve o pro !e( i(portant care constituie un conf!ict +ntre anga4a)i *i exigen)e!e profesiona!e, dup ce au fost epui&ate toate! e*a!oane!e 1p.n !a ad(inistrator2, e! nu are a!t a!egere dec.t s de(isione&eF (otive!e unei astfe! de deci&ii sunt notificate anga4atoru!ui, dar o !iga)ii!e de confiden)ia!itate +i inter&ic s infor(e&e o a!t persoan 1+n afar de ca&u! +n care !egea sau o nor( profesiona! prevede aceast o !iga)ie.

s induc +n eroare patronu! despre gradu! su de pregtire sau experien)a sa.

1>3. P(in%i ii+e $&n0".en#"+e (i3in0 %!n0&i#" e#i%, 2i (!$e/i!n"+,. !#SP$%S& "cestea privesc5 integritateaF o iectivitateaF independen)aF secretu! profesiona!F respectarea nor(e!or tehnice *i profesiona!eF co(peten)a profesiona!F co(porta(entu! deonto!ogic.

1>4. C"+i#,1i+e .e.*(i+!(, %!n0i1ii en#(& .en1ine(e" "%e/#!(". !#SP$%S& "ctivitatea (e( ri!or Corpu!ui se caracteri&ea& prin5 Htiin), co(peten) *i con*tiin)F Independen) de spirit *i de interes (ateria!F 0ora!itate, pro itate *i de(nitate. s-*i de&vo!te necontenit cu!turaF s acorde toat aten)ia pentru orice pro !e( exa(inatF s +*i expri(e opinia fr nici o e&itareF s se expri(e c!ar, categoric *i fer(F s nu dea niciodat oca&ia de a se af!a +n situa)ia s nu poat s +*i exercite !i er profesia, s nu-*i exercite !i ertatea de g.ndireF

Pentru (en)inerea acestor ca!it)i, fiecare (e( ru tre uie5

?8

s considere c independen)a sa tre uie circu(scris, +n orice +(pre4urare, regu!i!or sta i!ite de Corp.

?$

BIBLIOGRAFIE SELECTIF $. Eo i)an, N., Experti&a conta i! +n #o(.nia, Ed. 0irton, Ti(i*oara, 788? 7. Eou!escu, 0. *i Ghi), 0. Experti& conta i!, Ed. :P, E, 788$ <. Eou!escu, 0., Conta i!itate *i experti& conta i!, Ed. @unda)iei %#o(.nia de (.ine', E., 7888 =. Eou!escu, 0., Ghi) 0., Contro! financiar *i experti& conta i!, Ed. Eficient, E., $DD? >. Eou!escu, 0., Ghi) 0., Experti& conta i! *i audit financiar conta i!, Ed. :E, E. $DDD ?. Eunget, 6., Experti&a conta i!, Ed. 0irton, Ti(i*oara, 788< 9. Cristea, H., To(a 0., :octrina *i deonto!ogie +n profesia conta i! +n #o(.nia, Ed. CECC"#, E., 788$ G. 6.G. nr. ?>C$DD= privind organi&area activit)ii de experti& conta i! *i a conta i!i!or autori&a)i, apro at prin !egea nr. =7C$DD>, cu (odificri!e u!terioare *i #egu!a(entu! de organi&are *i func)ionare a! CECC" #o(.nia. D. Codu! de procedur pena! *i Codu! de procedur civi!, dispo&i)ii!e referitoare !a experti&e!e 4udiciare. $8. Nor(a profesiona! nr. <> pentru efectuarea experti&e!or conta i!e. CECC"#, E. $$. Codu! etic a! profesioni*ti!or conta i!i, Ed. CECC"#, E $7. 6.G. nr. 7C7888 privind organi&area activit)ii de experti& tehnic 4udiciar, 0.6. nr. 7?C7>.8$.7888 $<. #.6.@. a! CECC"# $=. #.6. a exa(enu!ui pentru accest !a profesie $>. Codu! etic na)iona! e(is de CECC"# $?. Codu! etic a! I@"C $9. Co!ec)ia revistei CECC"#, %Conta i!itatea, experti&a *i auditu! afaceri!or' $G. Nor(e profesiona!e, Ed. CECC"#, E.

?7

Ane'" 1 NORME GENERALE

11. DE COMPORTAMENT PROFESIONAL $$.$ Independen)a $$.7 Co(penten)a $$.< Ca!itatea !ucrri!or $$.= Secretu! profesiona! *i confiden)ia!itatea $$.> "cceptarea *i (en)inerea (isiuni!or

12. NORME DE LUCRU $7.$ Progra(area !ucrri!or $7.7. Contractarea !ucrri!or $7.< :e!egarea *i supravegherea !ucrri!or $7.= 3ti!i&area !ucrri!or a!tor profeioni*ti

13. NORMA DE RAPORTARE

?<

Ane'" 2

NORME PRIFIND EXPERTIZELE CONTABILE N37

<>8

Codu!

de privind

referin)

a! <>$ Nor(e de co(porta(ent <>7 Nor(e de !ucru specifice <>< Nor(e de raport specifice (isiuni!or privind (isiuni!or conta i!e privind experti&e!e experti&e!or conta i!e experti&e!e conta i!e <>$$ Independen)a <>$7 Co(peten)a <>$< Ca!itatea experti&ei <>$= <>$> Secretu! profesiona! *i confiden)ia!itatea expertu!ui "cceptarea expeti&e!or conta i!e <>$? #esponsa i!itatea efecturii experti&e!or conta i!e

(isiuni!or conta i!e

experti&e!e specifice

Ane'" 3

?=

CODUL ETIC NAGIONAL AL PROFESIEI CONTABILE


Edi)ia a III-a 1revi&uit2 788?

A1 In#(!0&%e(e e' +i%"#i3,

A2 De%+"("1i" CS "+ CECCAR (i3in0 &ne(e" 5n " +i%"(e 2i 5n/&2i(#e" %e(in1e+!( e#i%e

P.A. APLICAREA GENERAL A CODULUI S$88 Introducere *i principii funda(enta!e. " ordarea cadru!ui conceptua! S$$8 Integritatea S$78 6 iectivitate S$<8 Co(peten) profesiona! S$=8 Confiden)ia!itate $>8 Co(porta(ent profesiona!

P.B. PROF.CT. INDEPENDENGI S788 Introducere S7$8 "cceptarea unui c!ient S778 Conf!ict de interese S7<8 6pinii sup!i(entare S7=8 6norarii *i a!te tipuri de re(unera)ii S7>8 0arLetingu! servicii!or prof. S7?8 Cadouri *i ospita!. S798 S7G8 Independen) S7D8

PCH P(!$e/i!ni2#i %!n#"*i+i "n6"?"1i <88 Introducere <$8 Conf!ict <78 <<8

?>

Ane'" 4

CALITATEA PRGILOR N EXPERTIZELE CONTABILE IUDICIARE


FAZELE PROCESUALE 1. n (!%e/&+ %i3i+ $.$ Oudecare +nCpe fond $.7 "pe! $.< #ecurs $.= Contesta)ie +n anu!are $.> #evi&uire $.? Executare si!it 2. n (!%e/&+ en"+ 7.$. Sesi&area organe!or de ur(rire pena! 7.$. Procesu! pena! Incu!pat, parte vt(at, parte responsa i! civi!(ente, dup ca& DENUMIREA PRGILOR PROCESUALE #ec!a(ant *i p.r.t "pe!ant *i inti(at #ecurent *i inti(at Contestator *i inti(at #evi&uient *i inti(at Creditor *i de itor Peti)ionar 1denun)tor2 *i +nvinuit

??

Ane'" 7 STUDIU DE CAZ P(i3in0 e$e%#&"(e" e' e(#i)ei %!n#"*i+e ?&0i%i"(e


P"HII :E P"#C3#S 1C6NJIN3T3#I2 $. Pre&entarea !itigiu!ui privind pe .............................................. +n ca!itate de rec!a(ant *i pe .............................................. +n ca!itate de p.r.t. <e2t& ((((((((((((((((((((((((((((((( 7. "cceptarea de ctre instan) a pro ei cu experti&a conta i! *i efectuarea procedurii de ur(rire a expertu!ui conta i!5 <e2t& =a solicitarea reclamantului ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( instana >((((((((((((((((((((((((((((((((((((? din >localitatea? emite 9ncheierea nr( ((((((((((((((((((((( n edina public din data ((((((((((((((((((((((((((((( prin care dispune efectuarea unei e2perti.e contabile 1udiciare( <. Bntoc(irea adresei ctre E/ETC din cadru! Tri una!u!ui .......................................... pentru a co(unica o !ist cu nu(e!e a < exper)i conta i!i. =. E/ETC +ntoc(e*te /ista pe care o depune registraturii instan)ei. >. Instan)a e(ite Bncheierea nr. .......................... din *edin)a pu !ic din data ................ prin care nu(e*te pe expertu! conta i! .................................... pentru efectuarea experti&ei conta i!e care ur(ea& a fi citat pentru a se pre&enta +n vederea depunerii 4ur(.ntu!ui. ?. Bn a&a Bncheierii se +ntoc(e*te CIT"JIE ctre expertu! conta i! prin care este che(at +n instan). 9. Efectuarea experti&ei 9.$. #aport de experti& conta i! 4udiciar 1con)inut2 9.$.$ Cap.I Introducere 1cuprinde25 <e2t& @ate despre e2pert/ cau.a i prile ". B(pre4urri!e ce au deter(inat cau&a Text5 :escrierea cau&ei *i scopu! E. 6 iective!e experti&ei conta i!e 4udiciare 6 iective cerute de pr)i

?9

P.r.tu!5 $. 6 iectivu!5 ................ 7. 6 iectivu!5 ................ .. .. n. 6 iectivu!5 ................ #ec!a(antu!5 $. 6 iectivu!5 ................ 7. 6 iectivu!5 ................ .. .. n. 6 iectivu!5 ................ C. 0ateria! docu(entar Experti&a s-a a&at pe ur(toru! (nateria! docu(entar5 $. :osaru! cau&ei 7. :ocu(ente conta i!e <. Hotr.ri de Guvern =. /egi >. 6G Bn cau&a ce for(ea& o iectu! pre&entu!ui contract nu s-a (ai efectuat nici o experti& conta i! Ter(enu! de depunere a #aportu!ui de experti& conta i! a fost sta i!it pentru .................................. 9.$.7 Cap. II :esf*urarea experti&ei conta i!e Sunt re!uate o iective!e !a care expertu! conta i! a for(u!at rspunsuri!e docu(entate, cu re&u!tate!e !a care a4unge 1va!oric2 Bntre ri!e sunt succedate de rspunsuri cu tri(iteri !a ca!cu!e!e ana!itice 1+n text sau +n anexe2. 9.$.< Cap. III Conc!u&ii #e!uarea sinteti&at a constatri!or din Cap. II, pentru fiecare o iectiv.

?G